"Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 812 Жарлығы

  Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлыққа 1-қосымшада:

      мына жол:

      "

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының аппараты

391

      "

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының аппараттары

396

      ".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 812

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2) следующее изменение:

      в приложении 1 к вышеназванному Указу:

      строку:

      "

Аппарат Палат Парламента Республики Казахстан

391

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Аппараты Палат Парламента Республики Казахстан

396

      ".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев