Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 18 ақпандағы № 843 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі актiлерiнiң
жинағында жариялануға тиiс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2019 жылғы 18 ақпандағы
№ 843 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды – ҚР Президентінің 30.05.2023 № 238 Жарлығымен.

      2. "Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою, есепке алу, сақтау және жою қағидаларын және Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттары берілетін Қазақстан Республикасының лауазымды адамдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 13 қаңтардағы № 722 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 1, 2-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттары берілетін Қазақстан Республикасы лауазымды адамдарының тізбесінде:

      Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты берілетін адамдардың тізбесінде:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Аумақтық органдардың қызметкерлерін қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау кызметінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті экономикалық тергеу қызметінің офицер атағы, сыныптық шені, біліктілік сыныбы бар және (немесе) құқық қорғау қызметін іске асыратын қызметкерлері.".

      3. "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 520-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар" деген 2-тарауда:

      "С санаттарының тобы" деген бөлімде:

      "Орталық мемлекеттік органдардың өңіраралық және облыстық бөлімшелері мен олардың ведомстволары, орталық мемлекеттік органдардың республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы бөлімшелері" деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орталық мемлекеттік органдардың өңіраралық және облыстық бөлімшелері мен олардың ведомстволары, орталық мемлекеттік органдардың республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы бөлімшелері

      С-О-1 санаты

      Басшы

      Кеден басшысы

      С-О-2 санаты

      Басшының орынбасары

      Кеден басшысының орынбасары

      Облыстық және оған теңестірілген соттың кеңсе меңгерушісі

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Әдеп жөніндегі кеңесі хатшылығының меңгерушісі

      С-О-3 санаты

      Басқарма басшысы3

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аумақтық органының басқарма басшысы

      Кеден бекетінің басшысы

      Аумақтық бөлімнің басшысы – аға сот орындаушысы

      С-О-4 санаты

      Бөлім басшысы

      Кеден бекеті басшысының орынбасары

      Сот орындаушысы

      С-О-5 санаты

      Бас маман

      Кеденнің бас маманы

      Кеден бекетінің бас маманы

      Облыстық және оған теңестірілген сот кеңсесінің аға сот приставы

      С-О-6 санаты

      Жетекші маман

      Кеденнің жетекші маманы

      Кеден бекетінің жетекші маманы

      Облыстық және оған теңестірілген сот кеңсесінің сот приставы".

      _________________

      3Орталық мемлекеттік органның өңіраралық, облыстық бөлімшесінің (аудандық аумақтық органдарды есептемегенде) штат саны кемінде 100 бірлік болса, енгізіледі.

О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года № 843.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 18 февраля 2019 года № 843

Изменения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан

      1. Утратил силу Указом Президента РК от 30.05.2023 № 238.

      2. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 "Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 1, ст. 2):

      в Перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      в Перечне лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Сотрудники Министерства обороны Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов.".

      3. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520):

      в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

      в главе 2 "Административные государственные должности":

      в разделе "Группа категорий С":

      подраздел "Межрегиональные и областные подразделения центральных государственных органов и их ведомств, подразделения центральных государственных органов в городах республиканского значения, столице" изложить в следующей редакции:

      "Межрегиональные и областные подразделения центральных государственных органов и их ведомств, подразделения центральных государственных органов в городах республиканского значения, столице

      Категория С-О-1

      Руководитель

      Руководитель таможни

      Категория С-О-2

      Заместитель руководителя

      Заместитель руководителя таможни

      Заведующий канцелярией областного и приравненного к нему суда

      Заведующий секретариатом Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      Категория С-О-3

      Руководитель управления3

      Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и его ведомства

      Руководитель таможенного поста

      Руководитель территориального отдела – старший судебный исполнитель

      _________________________

      3Вводится при штатной численности межрегионального, областного подразделения центрального государственного органа (без учета районных территориальных органов) не менее 100 единиц.

      Категория С-О-4

      Руководитель отдела

      Заместитель руководителя таможенного поста

      Судебный исполнитель

      Категория С-О-5

      Главный специалист

      Главный специалист таможни

      Главный специалист таможенного поста

      Старший судебный пристав канцелярии областного и приравненного к нему суда

      Категория С-О-6

      Ведущий специалист

      Ведущий специалист таможни

      Ведущий специалист таможенного поста

      Судебный пристав канцелярии областного и приравненного к нему суда".