Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 30 мамырдағы № 238 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі
актiлерiнiң жинағында
жариялануға тиiс

      "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 28-бабының 3-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ереже бекітілсін.

      2. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2023 жылғы 30 мамырдағы
№ 238 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі (бұдан әрі – Үйлестіру кеңесі) туралы ереже "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының (бұдан әрі – "Прокуратура туралы" Конституциялық заң) 28-бабының негізінде әзірленді.

      Үйлестіру кеңесі Бас прокуратураның, бас әскери және көлік прокуратураларының, облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалар және астана) прокуратуралардың жанында құрылатын консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      Үйлестіру кеңесі қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, "Прокуратура туралы" Конституциялық заң, заңдар, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері және өзге де нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ осы Ереже құрайды.

      Үйлестіру заңдылықты сақтау; қылмыскерлікке қарсы күресті күшейту жөніндегі мақсаттар мен міндеттердің бірлігі, мемлекеттік органдардың заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту жөніндегі күш-жігерін біріктіру; мәселелерді қоюда, ұсыныстарды енгізуде және шешімдерді қабылдауда әрбір ведомствоның теңдігі; келісілген іс-шаралар мен ұсынымдарды іске асыру кезінде мемлекеттік органның ұйымдастырушылық-өкімдік қызметіне араласпау; күрделі құқықтық проблемаларды шешуге бірыңғай тәсілді белгілеу; жұмыстағы қайталануды жою және туындайтын мәселелерді шешу кезінде ведомстволық тәсіл; адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы, мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнаманың талаптарына қайшы келмейтін жариялылық; Үйлестіру кеңесінің келісілген шешімдерін орындау үшін әрбір мемлекеттік орган басшысының жауапкершілігі негізінде жүзеге асырылады.

2. Үйлестіру кеңесінің міндеттері, функциялары және өкілеттіктері

      2. Үйлестіру кеңесінің негізгі міндеттері:

      1) құқық қорғау органдары мен өзге де мемлекеттік органдардың адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтудағы, сондай-ақ қылмыскерлікке қарсы күрестегі қызметін үйлестіру;

      2) құқық қорғау қызметінің тиімділігін арттыруға, оны құқықтық реттеуді жетілдіруге бағытталған келісілген ұсыныстар мен іс-қимылдарды тұжырымдау;

      3) қылмыскерліктің жай-күйін, оның құрылымы мен динамикасын талдау және талқылау негізінде қылмыскерлікке қарсы күрестің негізгі бағыттарын айқындау, сондай-ақ қылмыскерлік пен өзге де құқық бұзушылықтардың даму үрдістерін болжау болып табылады.

      3. Үйлестіру кеңесіне негізгі міндеттерге сәйкес мынадай функциялар жүктеледі:

      1) қылмыскерлік пен құқық бұзушылықтарға, сондай-ақ ұйымдасқан топтар мен қылмыстық қоғамдастықтардың (қылмыстық ұйымдардың) қызметіне қарсы күрес жөніндегі бірлескен іс-шараларды әзірлеу және келісу, осы жұмысқа мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарын тарту;

      2) құқық қорғау органдары мен өзге де мемлекеттік органдардың адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау жөніндегі қызметін, сондай-ақ қылмыскерлікке қарсы күрес бағдарламаларының орындалуын талдау;

      3) қылмыстарды анықтау, тергеп-тексеру, ашу, алдын алу және жолын кесу практикасын зерделеу. Құқық қорғау органдары жүйесінің жұмысындағы негізгі басымдықтарды, криминогендік ахуалы неғұрлым қолайсыз өңірлерді айқындау, осы өңірлер мен жалпы ел бойынша қылмыстардың профилактикасы және алдын алу жөніндегі шаралар кешенін іске асыру;

      4) қылмыскерлікке және басқа да құқық бұзушылықтарға қарсы күреске бағытталған заңнаманы қолданудың бірыңғай практикасын қалыптастыру. Заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға бағытталған заңнаманы жетілдіру туралы ұсыныстарды тұжырымдау және Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу;

      5) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесімен өзара іс-қимыл жасау, олардың құқық қорғау органдарының қызметін үйлестіру мәселелері жөніндегі тапсырмаларын іске асыру;

      6) кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру шараларын әзірлеу мен келісіп жүзеге асырудағы ынтымақтастық.

      4. Үйлестіру кеңесі жүктелген міндеттерді орындау мақсатында:

      1) Үйлестіру кеңесінің жұмысына қатысу үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың басшылары мен өзге де лауазымды адамдарын шақыра отырып, оның отырысын, соның ішінде онлайн-форматта шақыруға және өткізуге;

      2) Үйлестіру кеңесінің отырыстарында құқық қорғау органдары мен өзге де мемлекеттік органдардың адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау жөніндегі жұмысының қорытындыларын талқылауға;

      3) заңдылықты, құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудің және қылмыскерлікке қарсы күрестің әдістемесі мен практикасын жетілдіру бойынша, сондай-ақ жұмыста орын алған кемшіліктерді жою бойынша Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне және мемлекеттік органдарға ұсынымдар беруге;

      4) мемлекеттік органдарға заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

      5) құқық бұзушылықтар мен қылмыскерлік профилактикасының перспективалы әдістерін мемлекеттік ақпараттық жағынан қолдау жөніндегі мәселелерді қарауға және шараларды тұжырымдауға;

      6) құқық қорғау органдарының және құқық бұзушылықтар мен қылмыскерліктің алдын алу жөніндегі профилактикалық жұмысқа тартылатын өзге де мемлекеттік органдардың функционалдық мүмкіндіктері мен материалдық-техникалық базасын пайдалануға уәкілетті.

      5. Үйлестірудің негізгі нысандары:

      1) қылмыскерлік пен заңдылықтың жай-күйі туралы жедел және басқа да ақпаратты өзара алмасу;

      2) құқық бұзушылықтар мен қылмыскерлікке қарсы іс-қимылды жандандыруға бағытталған үйлестірілген іс-шараларды жоспарлау және іске асыру;

      3) жекелеген өңірлерде және тұтас елде қылмыскерлік пен құқықтық тәртіптің жай-күйін бірлесіп талқылау;

      4) ведомствоаралық жұмыс топтарын құру;

      5) тексеру жүргізу және құқық бұзушылықтар мен қылмыскерлікке қарсы іс-қимылды ұйымдастыруда жергілікті мемлекеттік органдарға практикалық көмек көрсету үшін республиканың өңірлеріне бірлесіп сапар жасау;

      6) Үйлестіру кеңесінің отырыстарында құқық қорғау органдары мен басқа да мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының құқық бұзушылықтар мен қылмыскерліктің алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс туралы есептерін тыңдау;

      7) бірлескен, ведомстволық құқықтық актілерді шығару және (немесе) тиісті іс-шараларды жүзеге асыру;

      8) құқық бұзушылықтар мен қылмыскерлікке қарсы іс-қимыл проблемалары талқыланатын баспасөз конференцияларын, дөңгелек үстелдерді бірлесіп өткізу;

      9) қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін құқық қорғау органдары мен өзге де мемлекеттік органдардың мүмкіндіктерін өзара пайдалану;

      10) қылмыскерлікке қарсы күрес процесінде құқық қорғау органдарының өзіндік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өзара көмек көрсету;

      11) практикада тұжырымдалған және осы Үйлестіру кеңесі туралы ережеге қайшы келмейтін өзге де үйлестіру нысандарын пайдалану.

      Үйлестіру қызметінің қатысушылары оның аталған және өзге де нысандарын таңдауды нақты жағдайға сүйене отырып айқындайды.

3. Үйлестіру кеңесінің құрамы

      6. Үйлестіру кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының басшылары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы және Қазақстан Республикасының Әділет министрі кіреді.

      7. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Үйлестіру кеңесінің төрағасы болып табылады.

      Төраға:

      1) Үйлестіру кеңесінің қызметіне басшылық етеді;

      2) оның отырыстарында төрағалық етеді;

      3) Үйлестіру кеңесінің келісілген жұмыс жоспарын бекітеді;

      4) Үйлестіру кеңесінің шешімдерін орындау мәселелері бойынша хатшылықтың есебін тыңдайды;

      5) Қазақстан Республикасының Президентіне Үйлестіру кеңесінің жұмысы туралы ақпарат береді;

      6) заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдардың бірлескен жоспарлары мен алгоритмдерін бекітеді.

      8. Төраға Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы қызметкерлерінің қатарынан Үйлестіру кеңесінің хатшысын (бұдан әрі – хатшы) тағайындайды, ол Үйлестіру кеңесінің хатшылығын (бұдан әрі – хатшылық) басқарады.

      Хатшы өз құзыретіндегі мәселелер бойынша төрағаға тікелей бағынады және есеп береді.

      Хатшылықтың құрамына басшысы Үйлестіру кеңесінің мүшесі болып табылатын мемлекеттік органның бір-бірден қызметкері (құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан төмен емес деңгейде) кіреді.

      Хатшылық Үйлестіру кеңесінің тиісті жұмысын қамтамасыз етеді, атап айтқанда:

      1) оның жұмыс жоспарларын қалыптастырады;

      2) Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы хабарлайды;

      3) отырыстың қарауына шығарылатын материалдарды дайындауды ұйымдастырады және бақылайды;

      4) отырыстың хаттамасын ресімдейді;

      5) Үйлестіру кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және бақылайды;

      6) Үйлестіру кеңесі жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету үшін өзге де қажетті шараларды орындайды.

      Мемлекеттік органдарда көрсетілген іс-шаралардың орындалуын осы органнан хатшылықтың құрамына кіретін қызметкер ұйымдастырады және бақылайды. Іс-шараларды іске асыру туралы ақпарат тікелей хатшылыққа беріледі.

      Хатшылық өз өкілеттіктерін жүзеге асыру шеңберінде мемлекеттік органның орындаушыларынан тиісті материалдарды талап етуге құқылы.

      Хатшылыққа бас әскери және көлік прокуратураларының, облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалар және астана) прокуратуралардың жанындағы үйлестіру кеңестерінің қызметін бақылау жүктеледі.

      Хатшылықтың құрамы Үйлестіру кеңесінің шешімімен бекітіледі және өзгертіледі.

4. Үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

      9. Үйлестіру кеңесінің жұмысы бірлесіп қабылданған жартыжылдық жұмыс жоспарларының негізінде құрылады. Үйлестіру кеңесінің мүшелері жұмыс жоспарларына ұсыныстарды төрағаның атына береді.

      Хатшы келіп түскен ұсыныстардың негізінде Үйлестіру кеңесінің жұмыс жоспарының жобасын дайындайды және төрағаның қол қоюына ұсынады.

      Жедел жағдайдың өзгеруіне байланысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің және оның Әкімшілігі басшылығының тапсырмаларын орындау үшін Үйлестіру кеңесінің жұмыс жоспарына, бұл туралы Үйлестіру кеңесінің мүшелерін хабардар ете отырып, түзетулер енгізілуі мүмкін.

      Үйлестіру кеңесін оның төрағасы қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырады және оның Үйлестіру кеңесі мүшелері санының үштен екіден кем емес кворумы болған кезде құқықты күші болады.

      Үйлестіру кеңесі мүшелерінің бастамасы бойынша кезектен тыс отырыстар шақырылуы, олардың қарауына жоспардан тыс мәселелер шығарылуы мүмкін.

      Отырыстың күн тәртібі, өткізілетін күні, уақыты мен орны Үйлестіру кеңесінің мүшелерімен келісіледі.

      Шешімдер қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Үйлестіру кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған кезде төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

      Үйлестіру кеңесінің төрағасы немесе басқа мүшелері болмаған жағдайда, оның отырысы олардың міндеттерін атқаратын адамдардың құрамында өткізіледі.

      10. Үйлестіру кеңесінің қарауына материалдар дайындауды жұмыс жоспарында бірінші көрсетілген мемлекеттік орган жүзеге асырады. Іс-шараларды бірлесіп орындаушылар жауапты орындаушыға жиынтық анықтаманы жасауға қажетті материалдарды береді.

      Анықтамалар, өзге де материалдар мен шақырылатын адамдардың тізімі хатшыға отырыс күніне дейін күнтізбелік жиырма күннен кешіктірілмей беріледі.

      Үйлестіру кеңесінің мүшелері материалдарды дайындау және Үйлестіру кеңесінің хаттамаларын орындау шеңберінде Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне осы органдардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, материалдар және өзге де талдамалық құжаттар беру туралы сұрау салулар жібереді.

      Хатшы отырыста қаралуға жататын материалдардың толықтығы мен сапасын тексереді және төрағаға баяндайды. Төраға тиісті түрде дайындалмаған материалдарды пысықтауға қайтарады.

      Мәселені дайындаған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары құжаттарды пысықтайды және күнтізбелік үш күн ішінде хатшыға ұсынады.

      Ұсынылған материалдар негізінде хатшы отырыстың күн тәртібін дайындайды, ол төраға бекіткеннен кейін, отырыс басталардан күнтізбелік үш күннен кешіктірмей, барлық қажетті құжаттар қоса беріле отырып, Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.

      Мәселені дайындауға жауапты мемлекеттік органнан келген хатшылықтың қызметкері отырысқа шақырылған адамдардың келуін қамтамасыз етуді, оларды тиісті құжаттармен таныстыруды жүзеге асырады.

      11. Үйлестіру кеңесінің талқылау нәтижелері мен қабылданған шешімдері отырыс хаттамасына (бұдан әрі – хаттама) енгізіледі, ол өткізілген отырыстан кейін бес жұмыс күні ішінде ресімделеді, Үйлестіру кеңесінің мүшелерімен келісіледі және төрағаның қол қоюына ұсынылады.

      Хатшылық хаттамаға қол қойылғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде қол қойылған хаттаманы Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне жібереді.

      Үйлестіру кеңесі хаттамасының орындалуы туралы хатшыға хабарланады, ол келіп түскен материалдарды талдау нәтижелері бойынша төрағаға баяндайды.

      Мемлекеттік органдарда хаттаманың орындалуын бақылауды хатшылық қызметкерлері жүзеге асырады.

      Егер хаттамада баяндалған шешімді орындауға бірнеше мемлекеттік орган қатысса, ұйымдастырушылық жағынан қамтамасыз ету бірінші көрсетілген органға жүктеледі. Іс-шараларды бірлесіп орындаушылар жауапты орындаушыға іс-шараны орындаудың белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін кемінде күнтізбелік бес күн бұрын қажетті материалдарды беруі керек.

      Үйлестіру кеңесінің қылмыскерліктің алдын алу бойынша әлеуметтік-экономикалық шараларды тұжырымдауға қатысты мәселелер жөніндегі шешімдері қарау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметіне жіберіледі.

      12. Үйлестіру кеңесінің отырыстарына қаралатын мәселенің сипатына қарай Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және өзге де мемлекеттік органдардың, оның ішінде оларға ведомстволық бағынысты Қазақстан Республикасы органдарының өкілдері қатыса алады.

      Аталған адамдар олардың қарауына жататын күн тәртібінің мәселесі бойынша шешімді талқылауға және тұжырымдауға қатыса алады, талқылауды және бірлескен шешім қабылдауды талап ететін ұсыныстарды, құжаттардың жобаларын және өзге де материалдарды енгізе алады, жұмыс топтарының құрамына кіре алады және өзге де үйлестіру іс-шараларына қатыса алады.

      Үйлестіру кеңесі мен өзге де мемлекеттік органдардың өзара қарым-қатынасы нақты қызмет саласында қылмыскерлікке қарсы күрес бағытын айқындау шеңберіндегі өзара іс-қимылға негізделеді.

5. Өзге де ережелер

      13. Осы Ереже бас әскери және көлік прокуратураларының, облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалар және астана) прокуратуралардың жанындағы тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру кеңестері туралы ережелерді дайындау кезінде үлгілік құжат болып табылады.

      Облыстар прокуратураларының және оларға теңестірілген (республикалық маңызы бар қалалар және астана) прокуратуралардың жанындағы үйлестіру кеңестерінің отырыстарына оларға қатысты мәселелерді қарау кезінде өңірлердің және гарнизондардың әскери прокурорларын, сондай-ақ өңірлік көлік прокурорларын тартуға жол беріледі.

      Аудандық және оларға теңестірілген (қалалық, ауданаралық, сондай-ақ мамандандырылған) прокурорлардың, оның ішінде мамандандырылған өңірлік және гарнизондық әскери прокурорлардың, сондай-ақ мамандандырылған көлік прокурорларының үйлестіруші қызметі үйлестіру кеңестері құрылмастан, ведомствоаралық кеңестер арқылы жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2023 жылғы 30 мамырдағы
№ 238 Жарлығына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің күші жойылған кейбір жарлықтарының ТІЗБЕСІ

      1. "Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы № 68 Жарлығы.

      2. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 29 тамыздағы № 900 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 16-тармағы.

      3. "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 158 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 10-тармағы.

      4. "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші және өзге де органдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 10 қазандағы № 357 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші және өзге де органдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 13 қазандағы № 563 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы.

      6. "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 18 ақпандағы № 843 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы.

      7. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің және Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің) кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 22 шілдедегі № 74 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 11-тармағы.

      8. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 18 қыркүйектегі № 163 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 9-тармағы.

      9. "Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы.

      10. "Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 26 ақпандағы № 5 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістердің 9-тармағы.

Об утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2023 года № 238.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

      2. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 30 мая 2023 года № 238

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью

1. Общие положения

      1. Настоящее Положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью (далее – Координационный совет) разработано на основании статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре" (далее – Конституционный закон "О прокуратуре").

      Координационный совет является консультативно-совещательным органом, образуемым при Генеральной прокуратуре, главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы).

      Правовую основу деятельности Координационного совета составляют Конституция Республики Казахстан, Конституционный закон "О прокуратуре", законы, акты Президента Республики Казахстан и иные нормативные правовые акты, а также настоящее Положение.

      Координация осуществляется на основе соблюдения законности; единства целей и задач по усилению борьбы с преступностью, объединения усилий государственных органов по укреплению законности и правопорядка; равенства каждого ведомства в постановке вопросов, внесении предложений и принятии решений; невмешательства в организационно-распорядительную деятельность государственного органа при реализации согласованных мероприятий и рекомендаций; установления единого подхода к решению сложных правовых проблем; устранения дублирования в работе и ведомственного подхода при решении возникающих вопросов; гласности, не противоречащей требованиям законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне; ответственности руководителя каждого государственного органа за выполнение согласованных решений Координационного совета.

2. Задачи, функции и полномочия Координационного совета

      2. Основными задачами Координационного совета являются:

      1) координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов в защите прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности и правопорядка, а также в борьбе с преступностью;

      2) выработка согласованных предложений и действий, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности, совершенствование ее правового регулирования;

      3) определение основных направлений борьбы с преступностью на основе анализа и обсуждения состояния преступности, ее структуры и динамики, а также прогнозирование тенденций развития преступности и иных правонарушений.

      3. В соответствии с основными задачами на Координационный совет возлагаются следующие функции:

      1) разработка и согласование совместных мероприятий по борьбе с преступностью и правонарушениями, привлечение к этой работе государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации, а также с деятельностью организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций);

      2) анализ деятельности правоохранительных и иных государственных органов по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, а также выполнения программ борьбы с преступностью;

      3) изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений. Определение основных приоритетов в работе системы правоохранительных органов, регионов с наиболее неблагополучной криминогенной обстановкой, реализация комплекса мер по профилактике и предупреждению преступлений в этих регионах и в целом по стране;

      4) формирование единообразной практики применения законодательства, направленного на борьбу с преступностью и другими правонарушениями. Выработка и внесение предложений о совершенствовании законодательства, направленных на укрепление законности и правопорядка, Президенту Республики Казахстан, в Парламент Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан;

      5) взаимодействие с Администрацией Президента Республики Казахстан, Советом Безопасности Республики Казахстан, реализация их поручений по вопросам координации деятельности правоохранительных органов;

      6) сотрудничество в разработке и согласованном осуществлении мер подготовки и повышения квалификации кадров.

      4. В целях выполнения возложенных задач Координационный совет уполномочен:

      1) созывать и проводить заседания Координационного совета с приглашением для участия в его работе руководителей и иных должностных лиц государственных органов и общественных организаций, в том числе в онлайн – формате;

      2) обсуждать на заседаниях Координационного совета итоги работы правоохранительных и иных государственных органов по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства;

      3) давать рекомендации членам Координационного совета и государственным органам по совершенствованию методики и практики обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также по устранению имеющихся недостатков в работе;

      4) вносить предложения в государственные органы по совершенствованию законодательства;

      5) рассматривать вопросы и вырабатывать меры по государственной информационной поддержке перспективных методов профилактики правонарушений и преступности;

      6) использовать по согласованию функциональные возможности и материально-техническую базу правоохранительных и иных государственных органов, вовлекаемых в профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступности.

      5. Основные формы координации:

      1) взаимный обмен оперативной и другой информацией о состоянии преступности и законности;

      2) планирование и реализация скоординированных мероприятий, направленных на активизацию противодействия правонарушениям и преступности;

      3) совместное обсуждение состояния преступности и правопорядка в отдельных регионах и в целом по стране;

      4) создание межведомственных рабочих групп;

      5) совместные выезды в регионы республики для проведения проверки и оказания практической помощи местным государственным органам в организации противодействия правонарушениям и преступности;

      6) заслушивание на заседаниях Координационного совета отчетов должностных лиц правоохранительных и других государственных органов о проводимой работе по предупреждению правонарушений и преступности;

      7) издание совместных, ведомственных правовых актов и (или) осуществление соответствующих мероприятий.

      8) совместное проведение пресс-конференций, круглых столов с обсуждением проблем противодействия правонарушениям и преступности;

      9) взаимное использование возможностей правоохранительных и иных государственных органов для повышения квалификации сотрудников;

      10) оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности правоохранительных органов в процессе борьбы с преступностью;

      11) использование иных форм координации, выработанных практикой и не противоречащих настоящему Положению о Координационном совете.

      Выбор названных и иных форм координационной деятельности определяется ее участниками исходя из конкретной обстановки.

3. Состав Координационного совета

      6. В состав Координационного совета входят Генеральный Прокурор Республики Казахстан, руководители правоохранительных органов Республики Казахстан, Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министр юстиции Республики Казахстан.

      7. Председателем Координационного совета является Генеральный Прокурор Республики Казахстан.

      Председатель:

      1) руководит деятельностью Координационного совета;

      2) председательствует на его заседаниях;

      3) утверждает согласованный план работы Координационного совета;

      4) заслушивает отчет секретариата по вопросам исполнения решений Координационного совета;

      5) информирует Президента Республики Казахстан о работе Координационного совета;

      6) утверждает совместные планы и алгоритмы действий по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

      8. Председатель из числа сотрудников Генеральной прокуратуры Республики Казахстан назначает секретаря Координационного совета (далее – секретарь), который руководит секретариатом Координационного совета (далее – секретариат).

      По вопросам своей компетенции секретарь непосредственно подчинен и подотчетен председателю.

      В состав секретариата входят по одному сотруднику (на уровне не ниже заместителя руководителя структурного подразделения) государственного органа, руководитель которого является членом Координационного совета.

      Секретариат обеспечивает надлежащую работу Координационного совета, в частности:

      1) формирует планы его работы;

      2) информирует членов Координационного совета о дате, времени и месте проведения заседания;

      3) организует и контролирует подготовку материалов, выносимых на рассмотрение заседания;

      4) оформляет протокол заседания;

      5) организует и контролирует исполнение решений Координационного совета;

      6) выполняет и иные необходимые меры для обеспечения эффективности работы Координационного совета.

      Исполнение указанных мероприятий в государственных органах организовывает и контролирует сотрудник, входящий в состав секретариата от данного органа. Информация о реализации мероприятий предоставляется непосредственно в секретариат.

      Секретариат в рамках осуществления своих полномочий вправе истребовать от исполнителей государственного органа соответствующие материалы.

      На секретариат возлагается контроль за деятельностью координационных советов при главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы).

      Состав секретариата утверждается и изменяется решением Координационного совета.

4. Организация работы Координационного совета

      9. Работа Координационного совета строится на основе совместно принятых полугодовых планов работы. Предложения в планы работы представляются членами Координационного совета на имя председателя.

      Секретарь на основании поступивших предложений готовит проект плана работы Координационного совета и предоставляет на подпись председателю.

      В связи с изменением оперативной обстановки, а также во исполнение поручений Президента Республики Казахстан и руководства его Администрации в план работы Координационного совета могут вноситься корректировки с уведомлением об этом членов Координационного совета.

      Координационный совет созывается его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и правомочен при кворуме не менее двух третей от числа членов Координационного совета.

      По инициативе членов Координационного совета могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы.

      Повестка заседания, дата, время и место проведения заседания согласовываются с членами Координационного совета.

      Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов членов Координационного совета голос председательствующего является решающим.

      В случае отсутствия председателя или других членов Координационного совета его заседание проводится в составе лиц, исполняющих их обязанности.

      10. Подготовка материалов на рассмотрение Координационного совета осуществляется государственным органом, указанным в плане работы первым. Соисполнители мероприятий предоставляют ответственному исполнителю необходимые материалы для составления сводной справки.

      Справки, иные материалы и список приглашаемых лиц передаются секретарю не позднее чем за двадцать календарных дней до дня заседания.

      Члены Координационного совета в рамках подготовки материалов и исполнения протоколов Координационного совета направляют членам Координационного совета запросы о предоставлении информации, материалов и иных аналитических документов по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

      Секретарь проверяет полноту и качество материалов, подлежащих рассмотрению на заседании, и докладывает председателю. Материалы, подготовленные ненадлежащим образом, председателем возвращаются на доработку.

      Документы дорабатываются должностными лицами государственных органов, подготовивших вопрос, и представляются секретарю в течение трех календарных дней.

      На основе представленных материалов секретарем готовится повестка заседания, которая после утверждения председателем не позднее чем за три календарных дня до начала заседания с приложением всех необходимых документов направляется членам Координационного совета.

      Обеспечение явки приглашенных на заседание лиц, ознакомление их с соответствующими документами осуществляются сотрудником секретариата от государственного органа, ответственного за подготовку вопроса.

      11. Результаты обсуждения и принятые решения Координационного совета заносятся в протокол заседания (далее – протокол), который оформляется в течение пяти рабочих дней после проведенного заседания, согласовывается с членами Координационного совета и представляется на подпись председателю.

      Подписанный протокол направляется секретариатом членам Координационного совета в течение двух рабочих дней после его подписания.

      Об исполнении протокола Координационного совета сообщается секретарю, который по результатам анализа поступивших материалов докладывает председателю.

      Контроль за исполнением протокола в государственных органах осуществляется сотрудниками секретариата.

      Если в исполнении решения, изложенного в протоколе, участвуют несколько государственных органов, организационное обеспечение возлагается на орган, указанный первым. Соисполнителям мероприятий следует предоставлять ответственному исполнителю необходимые материалы не менее чем за пять календарных дней до истечения установленного срока исполнения мероприятия.

      Решения Координационного совета по вопросам, касающимся выработки социально-экономических мер по предупреждению преступности, направляются для рассмотрения в Правительство Республики Казахстан.

      12. На заседаниях Координационного совета могут принимать участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Совета Безопасности Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и иных государственных органов, в том числе подведомственных им органов Республики Казахстан, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса.

      Указанные лица могут участвовать в обсуждении и выработке решения по вопросу повестки, относящемуся к их ведению, вносить предложения, проекты документов и иные материалы, требующие обсуждения и принятия совместного решения, входить в состав рабочих групп и принимать участие в иных координационных мероприятиях.

      Взаимоотношения Координационного совета и иных государственных органов основываются на взаимодействии в рамках определения направления борьбы с преступностью в конкретной сфере деятельности.

5. Иные положения

      13. Настоящее Положение является типовым документом при подготовке положений о постоянно действующих координационных советах при главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы).

      К заседаниям координационных советов при прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы) допускается привлечение военных прокуроров регионов и гарнизонов, а также региональных транспортных прокуроров при рассмотрении касающихся их вопросов.

      Координирующая деятельность районных и приравненных к ним прокуроров (городских, межрайонных, а также специализированных), в том числе специализированных региональных и гарнизонных военных прокуроров, а также специализированных транспортных прокуроров, осуществляется через межведомственные совещания без образования координационных советов.

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 30 мая 2023 года № 238

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года № 68 "Об утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью".

      2. Пункт 16 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2014 года № 900 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан".

      3. Пункт 10 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 158 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан".

      4. Пункт 8 изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан по вопросам деятельности консультативно-совещательных и иных органов при Президенте Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 10 октября 2016 года № 357 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан по вопросам деятельности консультативно-совещательных и иных органов при Президенте Республики Казахстан".

      5. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 563 "О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан".

      6. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года № 843 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан".

      7. Пункт 11 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года № 74 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)".

      8. Пункт 9 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года № 163 "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

      9. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

      10. Пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента РК от 26 ноября 2022 года № 5 "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".