"Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 20 қазандағы № 383 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі
актiлерiнiң жинағында
жариялануға тиiс

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Жарлық 01.01.2024 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлыққа 1-қосымшада:

      мына жол:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының аппараты

183

  "

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының аппараты

228

  ".

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 20 октября 2023 года № 383.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" следующее изменение:

      в приложении 1 к вышеназванному Указу:

      строку:

      "

Аппарат Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

183

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Аппарат Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан

228

      ".

      2. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев