Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлықтарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2703 Заң күшi бар жарлығы

      "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Z933600_ 1-бабына сәйкес, салық жүйесiн жетiлдiру, мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қаражатының тиiмдi пайдалануына бақылауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк жеңiлдiктердi реттеу мақсатында қаулы етемiн:

      I. Қазақстан Республикасының төмендегi заң актiлерi мен Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлықтарына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Қазақ ҚСР-нiң Еңбек туралы заңдары кодексiн бекiту туралы" 1972 жылғы 21 шiлдедегi Қазақ ҚСР Заңымен (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1972 ж., N 31, қосымша; 1984 ж., N 36, 447-құжат) бекiтiлген Қазақ ҚСР-нiң Еңбек туралы заңдары кодексiне:

      1) 224-баптың бесiншi бөлiгiндегi "мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандырумен, сондай-ақ" сөздерi алынып тасталсын;

      2) 227-баптың бiрiншi бөлiгi оныншы абзацындағы "жұмысшылар мен қызметшiлердiң мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандырылуын жүзеге асырады, әлеуметтiк сақтандыру жөнiнде жәрдемақы тағайындайды" сөздерi алынып тасталсын;

      3) 232-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "жұмысшылар мен қызметшiлердi мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру мемлекет есебiнен жүзеге асырылады. Әлеуметтiк сақтандыру жарналарын жұмысшылар мен қызметшiлердiң жалақысынан ешқандай ұстап қалмай ұйымдар төлейдi. Ұйымның сақтандыру жарналарын төлемеуi жұмысшылар мен қызметшiлердi мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру жөнiнде қамтамасыз етiлуiнен айыра алмайды";

      4) 235(1)-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру жөнiндегi жәрдемақыларды берудiң негiзгi шарттары мен олардың мөлшерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi".

      2. "Стандарттау және сертификаттау туралы" 1993 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 1, 13-құжат, 1995 ж., N 8, 57-құжат) 25-бабындағы екiншi бөлiгi алынып тасталсын.

      3. "Әскери қызметшiлердi, Iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларын зейнетақымен қамтамасыз ету туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 35-құжат);

      1) 50-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "50-бап. Зейнетақыны қайта есептеу

      Әскери қызметшiлерге, iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларына тағайындалатын зейнетақылар жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн заңда белгiленген есептi көрсеткiштi өзгерту коэффициентiне сәйкес арттыруға жатады";

      2) 55-баптың екiншi бөлiгi алынып тасталсын.

      4. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 24 сәуiрдегi Заң күшi бар N 2235 Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 6, 43-құжат):

      1) 1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының салық заңдары республикалық және жергiлiктi бюджеттерге салық сипатындағы мiндеттi төлемдердi (бұдан былай - салық) белгiлейтiн және Қазақстан Республикасында салық қатынастарын реттейтiн (бұған Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен реттелетiн кеден төлемдерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен реттелетiн арнаулы қорларға төлемдердiң мәселелерi кiрмейдi) осы Жарлықтан, Қазақстан Республикасының Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң бас салық инспекциясының актiлерiнен тұрады";

      2) 2-баптың 1-тармағы "жергiлiктi салық" сөздерiнен кейiн "пен алымдар" сөздерiмен толықтырылсын;

      3) 5-баптағы 13), 14) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) айлық есептi көрсеткiш - кезектi жылға арналған республикалық бюджетте немесе өзге нормативтiк құқықтық актiде зейнетақыларды, жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұлдық санкцияларды, салық және басқа да төлемдердi қолдану үшiн жыл сайын белгiленетiн айға көрсеткiш;

      14) жылдық есептi көрсеткiш - жыл iшiндегi айлық көрсеткiштердiң жиынтығы";

      4) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Табыс салығын салу объектiсi:

      - жылдық жиынтық табыс пен осы Жарлықта көзделген шегерiс жасау арасындағы айырма ретiнде есептелген салық салынатын табыс;

      - қызметкерлерге нормаланған шамадан артық берiлген материалдық және әлеуметтiк игiліктердi ескере отырып еңбекке ақы төлеу шығындарына асырылған сома. Еңбекке ақы төлеу шығындарының нормаланған шамасының мөлшерi мен тәртiбiн, сондай-ақ жеке салалар мен салық төлеушiлерге арналған ерекше шарттарды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi";

      2. Салық салынатын табыс және қызметкерлерге нормаланған шамадан артық берiлген материалдық және әлеуметтiк игiлiктердi ескере отырып еңбекке ақы төлеу шығындарынан асырылған сома теңгемен анықталады";

      5) 13-баптың 2) тармақшасындағы "бұрынырақ Қазақстан Республикасында төлем кезiнде оларға салық салынған" сөздерi алынып тасталсын;

      6) 14-баптың 1-тармағы "мемлекеттiк жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына" сөздерi "Қазақстан Республикасының заңдарымен реттелетiн арнаулы қорларына" сөздерiмен алмастырылсын;

      7) 17-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Банктердiң провизиялар жөнiндегi күмәндi әрi сенiмсiз борыштардан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсуi бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген мөлшерде шегерiс жасауға хақы бар";

      8) 20-баптың:

      5 және 8-тармақтарында "ең төменгi айлық жалақыдан" сөздерi "айлық есептi көрсеткiштен" сөздерiмен алмастырылсын;

      10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Өндiрiсте тiкелей пайдаланылатын технологиялық жабдықтардың амортизациясы пайдаланыла бастаған алғашқы үш жылда негiзгi құрал-жабдықтардың тиiстi тобы үшiн белгiленген нормалар шегiнде есептеледi, ал құнының қалған бөлiгi пайдаланудың үш жылы аяқталған соң салық төлеушiнiң қалауы бойынша одан кейiнгi амортизациялық кезеңнiң кез-келген сәтiнде шегерiлуге жатады";

      9) 28-баптағы "ең төменгi бiр айлық жалақы" сөздерi "айлық


      есептi көрсеткiш" сөздерiмен алмастырылсын;

      10) 29-баптағы "мәртеге дейiнгi ең төменгi жылдық жалақыдан"

      сөздерi "мәртеге дейiнгi жылдық есептi көрсеткiштен" сөздерiмен

      алмастырылсын;

      11) 30-бап мынадай мазмұндағы жаңа 2-тармақпен толықтырылсын:

      "2. Арнаулы экономикалық аймақтың аумағында тiркелген және

      қызметiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың салық салынатын табысы 20

      проценттiк ставка бойынша салық салуға жатады";

      2-тармақ 3-тармақ деп саналсын;

      12) 32-баптың 1-тармағындағы "және жеке" сөздерi алынып

      тасталсын;

      13) 34-бапта:

      1-тармағының:

      1) тармақшасындағы "ААФЖЕҚ Орталық Комитетi" сөздерi алынып

      тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) мемлекеттiк бюджет және Қазақстан Республикасының заңдарымен реттелетiн арнаулы қорлар есебiнен, мемлекет кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген шетелдiк кредит желiлерi бойынша, сондай-ақ тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген халықаралық ұйымдар желiсi бойынша алынған мүлiк бойынша ұсталатын ұйымдар";

      4-тармағындағы "жылына 480 мәрте ең төменгi айлық жалақысының", "жылына 240 мәрте ең төменгi жалақысының" сөздерi тиiсiнше "жылына 480 мәрте айлық есептi көрсеткiштiң", "жылына 240 мәрте айлық есептi көрсеткiштiң" сөздерiмен алмастырылсын;

      6-тармағындағы:

      "Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi белгiлеген тiзбе бойынша" сөздерi алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

      "кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлғалардың жиынтық жылдық табысы:

      а) қаражатты бюджеттен тыс "Жаңа астана" қорына жұмсағанда


      кәсiпкерлiк қызметтен алынған салық салынатын табыстың он

      процентiнен аспайтын қаражат сомасына;

      б) Ақмола қаласында тұрғын үйлер салуға жұмсалған қаражат

      сомасына кемiтiледi".

      7-тармағындағы "мамандандырылған" сөзi алынып тасталсын,

      "облыстардың Алматы және Ленинск қалаларының әкiмдерi жанынан"

      сөздерi "облыстардың, Алматы қаласының әкiмдерi жанынан" сөздерiмен

      алмастырылсын;

      14) 49-баптың 1-тармағы 3) тармақшасындағы "ең төменгi айлық

      жалақыдан" сөздерi "айлық есептi көрсеткiштерден" сөздерiмен

      алмастырылсын;

      15) 50-баптың 3-тармағының 1-тармақшасы мынадай редакцияда

      жазылсын:

      "1) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн

      орындайтын басқа ұйымдардан жалақы төлеуге қаражат алған кезде

      бюджетке салық сол қаражатты алысымен бiр мезгiлде, басқа

      жағдайларда төлем жасалған ай аяқталған соң 5 банк күнi iшiнде

      аударуға";

      16) 56-баптың 2-тармағындағы "ең төменгi айлық жалақының мәрте

      шамасын" сөздерi "айлық есептiк көрсеткiштiң мәрте шамасын"

      сөздерiмен алмастырылсын;

      17) 61-бапта:

      1-тармақ:

      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын;

      "8) геологиялық-барлау және геологиялық iздестiру жұмыстары";

      8), 9), 10)-тармақшалары тиiсiнше 9), 10), 11)-тармақшалары

      болып есептелсiн;

      мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын;

      "12) бюджет қаражаты есебiнен сатып алынатын және мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын ұйымдар әкелетiн тауарлар импорты, сондай-ақ мемлекеттiң кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген шетелдiк кредит желiлерi бойынша сатып алынатын тауарлар импорты";

      18) 65-бап алынып тасталсын;

      19) 70-бапта:

      3-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай сөздермен толықтырылсын:

      "Бұған Қазақстан Республикасы Үкiметi тiзбесiн анықтайтын жабдықтар мен медикаменттердiң импорты бойынша қосылған құнға салынатын салық жөнiнде есепте тұрған салық төлеушiлер төлеуге тиiстi қосылған құнға салынатын салық кiрмейдi"

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Қосылған құнға салынатын салық жөнiнде есепте тұрған салық төлеушiлер Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтайтын тiзбедегi жабдықтар мен медикаменттердiң импорты бойынша қосылған құнға салынатын салықты Қазақстан Республикасы Кеден комитетiнiң келiсуi бойынша Бас салық инспекциясы белгiлеген тәртiппен төлейдi";

      20) 71-баптың 2-тармағындағы "ең төменгi айлық жалақыдан" сөздерi "айлық есептi көрсеткiштерден" сөздерiмен алмастырылсын.

      21) 76-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) спирттiң барлық түрлерi";

      22) 94-бапта:

      3-тармақ "Үкiметiмен" сөзiнен кейiн "немесе уәкiлдi мемлекеттiк органдарымен" сөздерiмен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе уәкiлдi мемлекеттiк органдары жер қойнауын пайдаланушылармен жасасқанға дейiн жер қойнауын пайдалану жөнiндегi барлық контрактiлер Бас салық инспекциясында алдын-ала мiндеттi түрдегi салық сараптамасынан өтуге тиiс".

      23) 122-баптағы "105 және 106", "111 және 112" сандары тиiсiнше "108 және 109", "114 және 115" сандарымен алмастырылсын.

      24) 123-бапта:

      2-тармақ "Елдi мекендердiң" сөздерiнен кейiн "сондай-ақ жалпы


      пайдаланудағы мемлекеттiк автомобиль жолдарының жүйесi орналасқан"

      сөздерiмен толықтырылсын;

      3-тармақтағы:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын ұйымдар";

      3) тармақшадағы "(кәсiпорындарсыз)" сөзiнен кейiн "Қазақстан

      Республикасының Қызыл Жарты Ай және Қызыл крест ұлттық қоғамы

      (кәсiпорындарсыз) және балалардың қайырымдылық қорлары

      (кәсiпорындарсыз) сөздерiмен" толықтырылсын, "ААФЖЕК-ның Орталық

      Комитетi" сөздерi алынып тасталсын;

      25) 125-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен

      толықтырылсын;

      "Салықтарды төлеу жер учаскелерi орналасқан жерде жүргiзiледi";

      26) 128-баптағы "ең төменгi айлық жалақыдан" сөздерi "айлық

      есептi көрсеткiштен" сөздерiмен алмастырылсын;

      27) 129-бап мынадай мазмұндағы жаңа 8) тармақшамен

      толықтырылсын:

      "8) мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар, сондай-ақ кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын көлiк құралдары жөнiндегi коммерциялық емес ұйымдар";

      8) тармақша 9) тармақша болып есептелсiн;

      28) 130-баптың 2-тармағы "төленедi" сөзiнен кейiн мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: "Салықты төлеу көлiк құралдары тiркелген жерде жүргiзiледi".

      29) 134-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) жалпы пайдаланудағы мемлекеттiк автомобиль жолдарын және олардағы жол құрылыстарын жедел басқаруға құқығы бар ұйымдар";

      2-тармақтағы "ең төменгi айлық жалақы" сөздерi "айлық есептi көрсеткiш" сөздерiмен алмастырылсын;

      30) 135-бапта:

      бiрiншi және екiншi абзацтары 1 және 2-тармақтар деп есептелсiн;

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Салық салу объектiлерi тұрған жерде төленедi".

      31) 137-баптың 2-тармағының екiншi абзацы "қатысты" сөзiнен кейiн: "сондай-ақ қылмыстық-iс жүргiзу заңдарында белгiленген жағдайларда" сөздерiмен толықтырылсын;

      32) 148-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "148-бап. Талаптың ескiру мерзiмi

      Салық қызметi органдарының қайта қаралған салық сомасын немесе есептелген салық сомасын төлеу туралы талаптарына, сондай-ақ салық төлеушiлердiң артық төленген салық сомасын қайтару немесе есепке алу туралы талаптарына жасалатын талаптың ескiру мерзiмi бес жыл болып белгiленедi";

      33) 155-бапта:

      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi белгiлеген тәртiппен салық төлеушiнiң мүлкiн тұмшалауға" сөздерi "Үкiмет белгiлеген тәртiппен салық төлеушiнiң мүлкiне билiк етудi шектеу туралы шешім шығаруға" сөздерiмен алмастырылсын;

      2 және 3-тармақтарындағы "тұмшалаған" және "тұмшалау туралы


      шешiм" сөздерi тиiсiнше "билiк ету шектелген" және "билiк етуiн

      шектеу туралы" сөздерiмен алмастырылсын;

      34) 156-баптың 1 және 2-тармақтарындағы "тұмшалаған" және

      "тұмшалау туралы" сөздерi тиiсiнше "билiк етуi шектелген" және

      "билiк етуiн шектеу туралы" сөздерiмен алмастырылсын;

      35) 157-баптың атауындағы және 1-тармағындағы "тұмшаланған"

      сөзi тиiсiнше "билiк етуi шектелген" сөздерiмен алмастырылсын;

      36) 161-баптың 2-тармағы "артық төленген сомасы" сөздерiнен

      кейiн "қосылған құнға салық сомасының орнын толтыруға жататыннан

      басқа" сөздерiмен толықтырылсын;

      37) 164-баптың 1-тармағы 1) тармақшасындағы "күнiне" сөзi

      алынып тасталсын;

      38) 172-бапта:

      7) тармақша "бiрiншi кезектегi тәртiппен" сөздерiнен кейiн

      "бұрын есептелiнген салық сомасын салық салынатын кезең аяқталған

      соң 5 жыл iшiнде есептеуге немесе қайта қарауға" сөздерiмен

      толықтырылсын;

      20) тармақша алынып тасталсын;

      39) 176-бапта:

      7-тармағындағы "бiрыңғай киiм нысаны мен" сөздерi алынып

      тасталсын;

      8-тармағындағы "әскери" сөзi алынып тасталсын;

      9-тармағындағы "Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдары мен олардың отбасы мүшелерiн зейнетақымен қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгiленген" сөздерi "iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне арналып белгiленген" сөздерiмен алмастырылсын;

      10-тармағы алынып тасталсын:

      11-тармақ 10-тармақ болып есептелсiн және ондағы "әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерi" сөздерi "iшкi iстер органдарының қызметкерлерi" сөздерiмен алмастырылсын;

      40) 178-баптың 1-тармағындағы 3-тармақша алынып тасталсын;

      41) 179-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе уәкiлдi мемлекеттiк басқару органдары мен отандық немесе шетелдiк жер қойнауын пайдаланушылар арасында 1995 жылдың 1 шiлдесiне дейiн жасалған контрактiлерде анықталған салық салу шарттары олардың


      қолданылу мерзiмдерiне сақталады".

      5. Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан

      Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 20 шiлдедегi Заң күшi бар

      N 2368 Жарлығында:

      1) 384-бапта:

      бiрiншi бөлiгiнiң:

      бiрiншi абзацындағы "қоспағанда" сөзiнен кейiн "толығымен

      мемлекеттiк бюджетке" сөздерiмен толықтырылсын;

      екiншi және үшiншi абзацтар алынып тасталсын;

      екiншi бөлiк алынып тасталсын;

      2) 409-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "жол құны төленiп" сөздерi

      алынып тасталсын;

      3) 410-бапта:

      баптың атауындағы "азық-түлiк үлесiмен" сөздерi алынып

      тасталсын;

      екiншi және бесiншi бөлiктерi алынып тасталсын;

      4) 411-бапта:

      баптың атауындағы "және iссапарда болу" сөздерi алынып

      тасталсын;

      бiрiншi және екiншi бөлiктерi алынып тасталсын;

      5) 412-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдарын және олардың отбасылары мүшелерiн зейнетақымен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi".

      II. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер


      туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 24 сәуiрдегi

      N 2235 Жарлығындағы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң

      Жаршысы, 1995 ж., N 6, 43-құжат) мына ережелердiң:

      1-баптағы 2-тармақтың қолданылуы 1997 жылдың 1 қаңтарына дейiн;

      мемлекеттiк бюджетке берешектi өтеудiң мынадай:

      1) салық сомасы;

      2) есептелген есiм;

      3) есептелген айыппұл кезектiлiгi белгiленiп, 153-баптың

      қолданылуы 1998 жылдың 1 қаңтарына дейiн тоқтатыла тұрсын.

      III. Осы жарлық 1996 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының

      Президентi

      Оқығандар:

      Омарбекова А.Т.

      Икебаева Ә.Ж.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады