Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 199-V Заңымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 23.04.2014 № 199-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      МАЗМҰНЫ

      ҚР 1997.06.19 N 134 Заңымен енгiзiлген толықтырулар мен өзгертулер 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне кiредi.
      Ескерту. Мәтiнде "тарау" деген сөздiң алдындағы "I - VIII" деген цифрлар тиiсiнше "1 - 8" деген цифрлармен ауыстырылды - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), актiнiң нысаны және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, кiрiспе жаңа редакцияда, мәтiндегi сөздер ауыстырылды, тараулардағы "I-VIII" деген цифрлар тиiсiнше "1-8" деген цифрлармен ауыстырылды - 2004.12.29 N 26 Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтiн бойынша "оқу орындары", "оқу орындарының", "оқу орындарынан", "оқу орындарына", "оқу орнын", "оқу орнына", "оқу орнында" деген сөздер тиісінше "білім беру ұйымдары", "білім беру ұйымдарының", "білім беру ұйымдарынан", "білім беру ұйымдарына", "білім беру ұйымын", "білім беру ұйымына", "білім беру ұйымында" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2008.07.05 N 63-IV Заңымен.

      Ocы Заң Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының мәртебесiн, құрылымын, өкiлеттiктерiн және қызметiн ұйымдастыруды айқындайды.

1 Тарау
Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының мәртебесі

      Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары (бұдан әрi – iшкi iстер органдары) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтауды, алдын ала тергеуді және жедел-iздестiру қызметiн, сондай-ақ қоғамдық тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандығына, қоғам мен мемлекеттiң мүдделерiне қылмыстық және өзге де заңсыз қол сұғушылықтардың алдын алу және жолын кесу жөнiндегі атқарушылық және өкiмдік функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар болып табылады.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Iшкi iстер органдарының мiндеттерi

      1. Iшкi iстер органдарының мiндеттерi:

      1) қоғамдық тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi, соның iшiнде төтенше немесе соғыс жағдайы ахуалында қамтамасыз ету;

      2) қылмыстар мен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, қылмыстарды ашу және тергеу, сондай-ақ қылмыскерлерді іздестіру;

      3) құқық бұзушылық профилактикасы;

      4) заңнамада белгiленген өздерiнiң құзыретi шегiнде алдын ала тергеу, анықтау мен әкiмшiлiк iс жүргiзудi жүзеге асыру;

      5) қылмыстық жазаларды және әкiмшiлiк жазалауларды орындау;

      6) сотталған адамдарды қылмыстық-атқару жүйесiнің органдары мен мекемелерінде және әкімшілік жолмен қамауға алынғандарды ұстау орындарында заңдылықты, құқық тәртібін қамтамасыз ету және ұстау режимін сақтап тұру;

      7) күдіктiлердiң, айыпталушылардың және сотталған адамдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару жүйесiндегi азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету;

      8) сотталған адамдардың түзелуiн ұйымдастыру;

      9) мемлекеттік және өзге объектілерді, жеке тұлғаларды күзету, қамауға алынған және сотталған адамдарды алып жүру, кепілге алынған адамдарды босатуға қатысу;

      10) қажет болған жағдайларда мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жәрдем көрсету;

      11) жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік бақылау;

      12) есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттiк бақылау;

      13) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасалған бұйымдардың айналымы саласында жұмыспен қамтылған жеке және заңды тұлғалардың қызметін мемлекеттiк бақылау;

      14) күзет қызметiн, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждауды, орнатуды және оларға техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын субъектiлердiң қызметiн мемлекеттiк бақылау;

      15) мемлекеттік және өзге де объектілерді күзету, қамауға алынған және сотталған адамдарды айдап апару, кепілге алынған адамдарды босатуға қатысу;

      16) виза жұмысын жүргiзу, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағында болу қағидаларын сақтауын бақылау;

      17) Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке куәлiктер мен паспорттар құжаттамалауды, дайындауды және берудi жүзеге асыру;

      18) Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен азаматтарды есепке алуды және тiркеудi жүзеге асыру;

      18-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеуді және есепке алуды жүзеге асыру;

      19) босқындар мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру;

      20) соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс жүйесiнде жекелеген мiндеттердi орындау;

      21) өзге мемлекеттік органдармен бірлесіп, оның ішінде төтенше жағдайлар кезінде карантиндік, санитариялық және табиғат қорғау шараларын жүргізуге қатысу, табиғат қорғау органдарына браконьерлікке қарсы күресуде жәрдем көрсету;

      22) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялық және рұқсат етушілік қызметті жүзеге асыру;

      23) Қазақстан Республикасының айрықша маңызды және айрықша режимді объектілерінде, аумақтарында режимдік және күзет шараларын жүзеге асыру;

      24) iшкi iстер органдарының қарауына жатқызылған мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      25) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-қимыл саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру;

      26) "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану құқығымен терроризмге қарсы операция жүргізуге және терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз етуге қатысу болып табылады.

      2. Өзге мiндеттер iшкi iстер органдарына тек заңмен ғана жүктелуi мүмкiн.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.12.09 N 307, 2001.07.16 N 244, 2004.12.29 N 25, 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.04.08 № 266-IV, 2010.04.29 № 272-IV, 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.02.15 N 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Iшкi iстер органдары қызметiнiң принциптерi

      Iшкi iстер органдарының қызметi заңдылық, дара басшылық, iшкi iстер органдары жүйесiнiң бiрлiгi, жариялылық, құқық қорғау және басқа да мемлекеттiк органдармен, лауазымды тұлғалармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара iс-қимыл жасау принциптерiне негiзделiп құрылады.

4-бап. Ішкі істер органдарының жүйесі

      Ішкі істер органдарының біртұтас жүйесін Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі (бұдан әрі – Ішкі істер министрлігі), оның құрамына кіретін департаменттер мен өзге де құрылымдық бөлімшелер, облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен Республика астанасының, көліктегі оған бағынатын ішкі істер департаменттерi, қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық, кенттік, желілік ішкі істер органдары және қылмыстық-атқару жүйесінің органдары мен мекемелері, ішкі әскерлер, білім беру ұйымдары, мекемелер және өзге де ұйымдар құрайды.

      Ішкі істер органдарының құрамында криминалдық полиция, әкімшілік полиция және полицияның өзге де қызметтері, сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің әскери құрылымдар мәртебесі бар әскери-тергеу органдары мен әскери полициясы құрылады.

      Криминалдық, әкімшілік және өзге де полиция қызметтерінің бөлімшелерін, сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің әскери-тергеу органдары мен әскери полициясын құруды, қайта құруды және таратуды Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі жүзеге асырады.

      Iшкi істер органдары жүйесінің штат саны лимитін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 1998.12.09 N 307 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 1999.04.05 N 360, 2001.07.16 N 244, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), 2004.12.29 N 25, 2004.12.29 N 26, 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

4-1-бап. Криминалдық полиция

      Криминалдық полицияның негізгі міндеттері қылмыстарды анықтау, оның алдын алу, жолын кесу, оны ашу және тергеу, ішкі істер органдарының жүргізуіне жататын қылмыстар туралы істер бойынша анықтама ісін жүргізу, тергеуден, анықтамадан және соттан жасырынған, қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарған, хабарсыз кеткен және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де жағдайларда адамдарды іздестіруді ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады.

      Криминалдық полицияны жедел-іздестіру, тергеу, ғылыми-техникалық және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне тікелей бағынатын, оның алдында тұрған міндеттерді шешу үшін қажетті өзге де бөлімшелер құрайды.

      Ескерту. 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 1998.12.09 N 307, өзгерту енгізілді - 2008.07.05 N 63-IV Заңдарымен.

4-2-бап. Әкімшілік полиция

      Әкімшілік полицияның негізгі міндеттері қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау, оның алдын алу және жолын кесу, қылмыстарды ашу, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыретінің шегінде анықтама мен әкімшілік іс жүргізуді жүзеге асыру, ұсталған және қамауға алынған адамдар, оның ішінде белгілі бір тұратын жері, құжаттары жоқ адамдар ұсталатын жерлерде құқық тәртібін қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандар арасындағы қадағалаусыздық пен құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мемлекеттік қадағалау және бақылау жасау, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ішкі істер органдарына жүктелген лицензиялау мен рұқсат ету қызметiн жүзеге асыру болып табылады.

      Әкімшілік полицияны полицияның учаскелік инспекторлары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік инспекторлар қызметтері, сақшылық қызмет, лицензиялық және рұқсат ету жүйесі, табиғат қорғау және ветеринариялық, көші-қон және жол полициясы бөлімшелері, ішкі істер органдарының арнаулы мекемелері және әкімшілік полицияның алдында тұрған міндеттерді шешу үшін қажетті өзге де бөлімшелер құрайды.

      Ескерту. 4-2-баппен толықтырылды - ҚР 1998.12.09 N 307, өзгерту енгізілді - 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2004.12.29 N 25, 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-3-бап. Әскери-тергеу органдары

      Әскери-тергеу органдарының негізгі міндеттері әскери қылмыстарды және әскери қызметшілер жасаған, ішкі істер органдары тергеуге тиісті қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу, жолын кесу, ашу және тергеу болып табылады.

      Әскери-тергеу органдарын әскери-тергеу департаменті, әскери-тергеу басқармалары мен тергеу, жедел-іздестіру, жедел-техникалық және өздерінің алдында тұрған міндеттерді шешу үшін қажетті өзге де бөлімшелерден тұратын бөлімдер құрайды.

      Әскери-тергеу органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бұған уәкілдік берілген лауазымды адамдар арқылы өз құзыреті шегінде ішкі істер органдарының барлық құқықтарын пайдаланып, солардың міндеттерін атқарады.

      Әскери-тергеу органдары Қарулы Күштер есебінен қызметтік үй-жаймен, байланыс құралдарымен қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 4-3-баппен толықтырылды - ҚР 1998.12.09 N 307, өзгеріс енгізілді - 2004.12.29 N 26 Заңдарымен.

4-4-бап. Ішкі істер министрлігінің әскери полициясы

      Ішкі істер министрлігінің әскери полициясы арнаулы орган болып табылады және ішкі әскерлердегі құқық тәртібін қамтамасыз етуге, әскери қылмыстар бойынша, сондай-ақ ішкі әскерлердің әскери қызметшілері жасаған басқа да қылмыстар бойынша анықтаманы жүзеге асыруға, олардың арасындағы қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алуға, анықтауға, жолын кесуге, әскери қылмыстарды ашуға, ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін іздестіруге арналған.

      Ішкі істер министрлігінің әскери полициясы бұған уәкілдік берілген лауазымды адамдар арқылы жүктелген міндеттерді өз құзыреті шегінде орындау үшін ішкі істер органдарының өкілеттігін пайдаланады. Бұл орайда әскери қызметшілердің және әскери қалашықтар, ішкі әскерлердің әскери бөлімдері мен құрамалары бөлімшелерінің аумағында жүрген өзге де адамдардың құжаттарын тексеруді жүзеге асыруға құқығы бар.

      Әскери полиция Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері есебінен қызметтік үй-жайлармен, автокөлікпен және байланыс құралдарымен қамтамасыз етіледі, оларды пайдалану мен ұстау шығындарын да солар көтереді.

      Әскери полицияның әскери қызметшілері әскери атақтарына сәйкес айырым белгілері бар әскери нысандағы киім киіп жүреді. Бұл орайда киімнің әскери полицияның белгіленген үлгідегі кеудеге, жеңге тағатын арнаулы айырым белгілерімен толықтырылуы мүмкін.

      Ескерту. 4-4-баппен толықтырылды - ҚР 1998.12.09 N 307 Заңымен.

4-5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) жарылғыш материалдарды сатып алу, сақтау, есепке алу, тасымалдау, әкелу және әкету тәртібін белгілейді;

      2) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу, сақтап қою, сақтау және алып жүру, есепке алу, тасымалдау, әкелу, әкету тәртібін белгілейді;

      3) азаматтық пиротехникалық заттарды және оларды пайдалану арқылы жасалған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету тәртібін белгілейді;

      4) есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында объектiлердi және үй-жайларды пайдалану тәртібін белгілейді;

      5) атыс тирлерi (атыс орындары) мен стендтерiн ашу және олардың жұмыс iстеу тәртiбiн белгiлейдi;

      6) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистикалық талаптарға сәйкестігіне қорытындылар беру тәртібін белгілейді;

      7) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

      Ескерту. 4-5-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Iшкi iстер министрлiгi

      1. Iшкi iстер министрлiгi iшкi iстер органдарының бiртұтас жүйесiн басқаратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.

      2. Ішкі істер министрлігінің жалауы, туы және рәмізі болады.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен Республика астанасының, көліктегі ішкі істер департаменттерiнiң, сондай-ақ Ішкі істер министрлігі білім беру ұйымдарының туы болады.

      Ішкі істер министрлігі жалауының, туының және рәмізінің, оған бағынатын органдар туларының сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР 1998.12.09 N 307, өзгеріс енгізілді - 2004.12.29 N 26 Заңдарымен.

5-1-бап. Iшкi iстер министрлiгінiң және оның аумақтық органдарының құзыретi

      1. Iшкi iстер министрлiгi:

      1) қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзудi қамтамасыз етедi;

      2) криминалдық, әкiмшiлiк полициясы және iшкi iстер органдарының өзге де қызметтерiнiң, iшкi әскерлердiң, әскери-тергеу органдарының, әскери, арнаулы полицияның және көлiктегi iшкi iстер органдары бөлiмшелерiнiң қызметiне басшылықты жүзеге асырады;

      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) iшкi iстер органдары жүйесiнде бiрыңғай мемлекеттiк кадр саясатының iске асырылуын қамтамасыз етедi;

      5) халықаралық ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындайды;

      6) қоғамдық тәртiптi сақтау мен қылмысқа қарсы күрестi ұйымдастыруды жетiлдiруге бағытталған шараларды әзiрлейдi;

      7) Iшкi iстер министрлiгiнiң қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерi мен нормативтiк құжаттарын әзiрлейдi және бекiтедi;

      7-1) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, тексерулер жүргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлейді және бекітеді;

      7-2) қылмыстар профилактикасы, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғау, халық тарапынан сенім мәселелеріне басымдық беріп, өкілді органдар мен жұртшылық беретін сыртқы бағалау тетіктерін айқындай отырып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік бағасын енгізіп, есептілік және қызметті бағалау жүйесін жетілдіреді, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықтың әртүрлі нысандарын белгілейді;

      8) өз қауiпсiздiгiн қамтамасыз етедi;

      9) iшкi iстер органдарында iс жүргiзудiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;

      10) мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi қорғауды және қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласында құпиялылық режимiнiң сақталуына ведомстволық бақылауды қамтамасыз етедi;

      11) криминалдық, әкiмшiлiк полициясының және полицияның өзге де қызметтерiнiң, сондай-ақ iшкi әскерлердiң, әскери полиция мен әскери-тергеу органдарының, арнаулы полицияның, көлiктегi iшкi iстер органдарының өзара iс-қимыл жасау тәртiбiн айқындайды;

      12) iшкi iстер органдарының жұмылдыру даярлығы бойынша, бейбiт уақытта төтенше жағдайлар туындаған кезде және соғыс уақытында олардың жұмысының орнықтылығын арттыру, iшкi iстер органдары арнаулы бөлiмшелерiнiң толық және дер кезiнде жұмылдыруға тұрақты даярлығын қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлейдi және жүзеге асырады;

      13) iшкi iстер органдарының жедел iздестiру iс-шараларын жүргiзуге құқығы бар бөлiмшелерi мен қызметкерлерiн бақылауды жүзеге асырады;

      14) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес iшкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша лицензиялар мен рұқсаттар берудi жүзеге асырады;

      15) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының және ішкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша рұқсаттардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      16) полиция органдары бөлiмшелерiнiң режимдiк және ерекше қорғалатын объектiлердегi қызметiн қамтамасыз етедi;

      17) авариялардың, өрттiң, апатты жағдайлардың зардаптарын жою кезiнде және басқа да төтенше жағдайларда қоғамдық тәртiптi сақтауды ұйымдастырады, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етедi;

      18) арнаулы және әскери тасымалдарды ұйымдастырады;

      19) қылмыстық процеске қатысушылар мен өзге де адамдар өмiрiнiң, денсаулығының, абыройы мен беделiнiң және мүлкiнiң қорғалуын бақылауды жүзеге асырады;

      20) жергiлiктi iшкi iстер органдары, iшкi әскерлер басшыларының және ұйымдар басшыларының кәсiби бiлiктiлiгiне аттестаттау жүргiзедi;

      21) лауазымдар санаттары бойынша үлгiлiк бiлiктiлiк талаптарын, iшкi iстер органдарының номенклатурасын, олардың қызметi туралы ережелердi , лауазымдар мен мамандықтар номенклатурасын, iшкi iстер органдарының құрылымын, үлгi штаты мен штаттық нормативтерiн, жүктелiм көлемiнiң нормативтерiн әзiрлеп, бекiтедi және iшкi iстер органдары қызметкерлерi мен қызметшiлерiнiң деңгейiн айқындайды;

      22) iшкi iстер органдарының жүйесi үшiн кадрларды даярлауды, біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастырады;

      23) ведомстволық ғылымды дамытуды қамтамасыз етедi және қоғамдық тәртiп, қоғамдық қауiпсiздiктi сақтау және қылмысқа қарсы күрес саласындағы ғылыми қызметтi үйлестiредi;

      24) қоғамдық тәртiптi сақтау және қылмысқа қарсы күрес саласындағы республикалық ақпараттық және коммуникациялық жүйелердi құруды және оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;

      25) iшкi iстер органдарын қаржылық, материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз етудi жүзеге асырады;

      26) iшкi iстер органдары жүйесiн жарақтандыруды қамтамасыз етедi;

      27) iздестiру, тергеу және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге де iс жүргiзу кезiнде соттардың ұйғарымдарын, судьялардың қаулыларын, прокурордың, тергеушiлердiң, алдын ала жауап алушылардың жазбаша тапсырмаларын орындауды жүзеге асырады;

      28) жол жүрісі қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң ұйымдастырылуын үйлестiредi, көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлiк құралдарының жекелеген түрлерiн мемлекеттiк тiркеу және есепке алу тәртібін әзірлейді, оларды пайдаланатын, оның iшiнде сенiмхат бойынша пайдаланатын адамдарды тiркеу және есепке алу, жүргізу құқығына емтихандар қабылдау және куәлiктер беру тәртiбiн айқындайды, көлiк құралдарының жекелеген түрлерiн жол жүрісіне қатысуға жiберуді жүргізеді және оларды жүргізу құқығын бередi;

      29) қоғамдық тәртiптi сақтау және қылмысқа қарсы күрес саласында, сондай-ақ iшкi iстер органдарының қарауына жататын өзге де мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      30) режимдiк, ерекше қорғалатын объектiлердi және мемлекеттiк қорғауға жататын объектiлердi күзетудi қамтамасыз етедi;

      30-1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар күзететін Қазақстан Республикасының объектілерін қоспағанда, террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін және олардың басшыларының "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды орындауын бақылайды;

      30-2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспортын әзірлейді;

      31) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қылмысты ашуды және тергеудi, алдын ала жауап алу, тергеу және сот органдарынан жасырынып, қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарып жүрген адамдарды, сондай-ақ хабарсыз кеткен адамдарды iздестiрудi жүзеге асырады;

      32) iшкi iстер органдары жүйесiн құқықтық қамтамасыз етудi жүзеге асырады;

      33) соттарда, өзге де мемлекеттiк органдарда министрлiктiң мүддесiн қорғауды және жергiлiктi жерлерде осы жұмысты үйлестiрудi қамтамасыз етедi;

      34) сол министрлiктiң iшкi әскерлерiнiң қамауға алынғандар мен сотталғандарды күзетуiн және айдап алып жүруiн бақылауды жүзеге асырады;

      35) iшкi iстер органдары арнаулы мекемелерiнiң қызметiн ұйымдастыруды және бақылауды, сондай-ақ айдап алып жүрудi жүзеге асырады;

      36) Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасының сақталуын ведомстволық бақылауды және азаматтық мәселелерi бойынша жұмысты ұйымдастырады;

      36-1) босқын мәртебесін беру, ұзарту, одан айыру және тоқтату рәсімдерін, пана іздеген адамның куәлігін беруді жүзеге асырады;

      36-2) босқын мәртебесін беру туралы өтінішхатты тіркеу мен қарау тәртібін, пана іздеген адам куәлігінің үлгілерін бекітеді;

      36-3) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      37) халықты құқықтық тәрбиелеуге қатысады, құқықтық тәртiптiң жай-күйi мен iшкi iстер органдары қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар туралы қоғамдық пiкiрдi зерделейдi;

      38) күзет қызметi саласында, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждау, жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету жөнiндегi жеке және Заңды тұлғалардың қызметiн үйлестiрудi қамтамасыз етедi;

      39) кандидатураны әкiмшiлiк учаске халқымен жариялы түрде талқылау ескеріліп, учаскелiк полиция инспекторларын тағайындау тәртібін айқындайды;

      40) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      2. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) және көлiктегi iшкi iстер органдары:

      1) қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласында мемлекеттiк саясатты iске асырады;

      2) Қазақстан Республикасының қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласындағы заңдарының орындалуын қамтамасыз етедi;

      3) криминалдық, әкiмшiлiк полициясы мен iшкi iстер органдарының өзге де қызметтерiнiң қызметiн бақылауды, сондай-ақ iшкi әскерлер бөлiмдерiн, бөлiмшелерiн жедел басқаруды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарын iске асыру жөнiнде шаралар қолданады және қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласындағы нормативтiк құқықтық құжаттардың орындалуын қамтамасыз етудi жүзеге асырады;

      5) iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн кадрлармен қамтамасыз етудi ұйымдастырады;

      6) iшкi iстер органдары бөлiмшелерiнiң қызметкерлерi мен қызметшiлерiн аттестаттаудан өткiзедi;

      7) өз қауiпсiздiгiн қамтамасыз етедi;

      8) iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн жарақтандыруды қамтамасыз етедi;

      9) қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласында өңірлік ақпараттық және коммуникациялық жүйелердi құруды және олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;

      10) халықты құқықтық тәрбиелеуге қатысуды қамтамасыз етедi, құқықтық тәртiптiң жай-күйi мен iшкi iстер органдары қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар туралы қоғамдық пiкiрдi зерделейдi;

      11) iшкi iстер органдары бөлiмшелерiнiң жұмылдыру даярлығы бойынша, бейбiт уақытта төтенше жағдайлар туындаған кезде және соғыс уақытында олардың жұмысының орнықтылығын арттыру, iшкi iстер органдары арнаулы бөлiмшелерiнiң толық және дер кезiнде жұмылдыруға тұрақты даярлығын қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларын орындалуын қамтамасыз етедi;

      12) қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес мәселелерi бойынша қоғамдық бiрлестiктермен, ұйымдармен және мемлекеттiк мекемелермен өзара iс-қимыл жасайды;

      13) мемлекеттiк қорғауға жататын объектiлердi күзетудi, күзет қызметiн жүзеге асыратын, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждауды, жөндеудi және оларға техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын субъектiлердiң қызметiн бақылауды қамтамасыз етедi;

      14) өңiрдегi қылмыстың алдын алу мен оған қарсы күрестiң жай-күйi туралы тұрғын халықты хабардар етедi;

      15) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қылмысты ашуды және тергеудi, сондай-ақ алдын ала жауап алу, тергеу және сот органдарынан жасырынып, қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарып жүрген адамдарды, сондай-ақ хабарсыз кеткен адамдарды iздестiрудi жүзеге асырады;

      16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) iшкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша лицензиялар мен рұқсаттар берудi жүзеге асырады;

      16-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен:

      мыналарға:

      жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға;

      заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдамалар;

      мыналарға:

      жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге;

      заңды тұлғаларға:

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистік талаптарға сәйкестігіне;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге қорытындылар;

      мыналарға:

      жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға;

      заңды тұлғаларға:

      жарылғыш материалдарды сатып алуға, сақтауға;

      азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданып жасалған бұйымдарды сақтауға;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға;

      атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсаттар береді;

      17) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасының және ішкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша рұқсаттардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      18) тiкелей облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) басқару деңгейiне жататын бөлiмшелердiң күшiмен тиiстi әкiмшiлiк бiрлiк аумағында қоғамдық тәртiптi сақтауды және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi жүзеге асырады;

      19) жол қозғалысы ережелерi мен жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге жататын өзге де нормативтердiң сақталуын, көлiк құралдары иелерінің мемлекеттiк немесе міндетті техникалық байқаудан өтуiн бақылауды жүзеге асырады, оларды мемлекеттiк тiркеу және есепке алу арқылы жол қозғалысына қатысуға жiбередi, көлiктердi пайдаланушы адамдарды, соның iшiнде сенiмхат бойынша пайдаланушы адамдарды тiркейдi және есепке алады, емтихан қабылдайды және көлiк құралдарын басқару құқығына арналған куәлiктер бередi, жол қозғалысын реттейдi;

      20) iшкi iстер органдары ұстаған, қамауға алған адамдарды айдап алып жүрудi қамтамасыз етедi;

      21) уақытша ұстау оқшау бөлмелерiнiң, әкiмшiлiк қамауға алынған адамдарға арналған арнаулы қабылдау орындарының, белгiлi тұрғылықты орны және құжаттары жоқ адамдарға арналған арнаулы қабылдау-бөлу орындарының, қызмет жануарларына арналған питомниктердiң жұмыс iстеуiн және оларға бақылау жасауды қамтамасыз етедi;

      22) алып тасталды - ҚР 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;

      23) қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiк және қылмысқа қарсы күрес саласындағы мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау жөнiндегi жұмыстарды жүзеге асырады;

      24) халықаралық шарттар негiзiнде iшкi iстер органдарының қарауына жататын мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      25) заңсыз көшi-қонның алдын алу, азаматтық, көшiп кету, көшiп келу, шетелдiктермен жұмыс мәселелерiн қарау жөнiндегi шараларды жүзеге асырады;

      26) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      3. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) iшкi iстер органдары:

      1) қылмыстарды анықтайды, олардың алдын алады, жолын кеседi, ашады және тергейдi, iшкi iстер органдарының қарауына жататын қылмыстар туралы iстер бойынша анықтауды жүзеге асырады, қылмыстық қудалау органдарынан жасырынған, қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарған, хабарсыз кеткен адамдарды және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда адамдарды iздестiрудi ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      2) қоғамдық тәртiптi сақтауды, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi, әкiмшiлiк құқық бұзушылықтарды анықтауды, олардың алдын алу мен жолын кесудi, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген құзыретiнiң шегiнде әкiмшiлiк iс жүргiзудi, кәмелетке толмағандар арасындағы қадағалаусыздық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды және оның жолын кесудi, жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге мемлекеттiк бақылау мен қадағалау жасауды, шетелдiктермен және азаматтыққа қабылдау және одан шығу, шетелге тұрғылықты тұру үшiн кету туралы өтiнiш берген адамдармен жұмысты жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес iшкi iстер органдарына жүктелген өзге де мiндеттердi шешедi;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) iшкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша лицензиялар мен рұқсаттар берудi жүзеге асырады;

      4) iшкi iстер органдарының құзыретiне жататын мәселелер бойынша лицензиялар мен рұқсаттар беру ережелерiн сақтауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      5) қылмыс жасады деп сезiк туғызған адамдарды, сондай-ақ оларға қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға алу таңдап алынған адамдарды заңға сәйкес қамау және ұстау жөнiндегi шараларды жүзеге асырады;

      6) ұсталғандарды және қамалғандарды айдап апаруды жүзеге асырады;

      7) уақытша ұстау оқшау бөлмелерiнiң, қабылдау-бөлу орындарының, арнаулы қабылдау орындарының, қызмет жануарларына арналған питомниктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;

      8) алып тасталды - ҚР 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;

      9) кадрларды iрiктеудi, орналастыруды жүзеге асырады, аттестаттау жүргiзедi, көтермелейдi, жазалайды, сондай-ақ өз құзыретi шегiнде жұмылдыру даярлығы мен азаматтық қорғаныс ic-шараларын орындайды;

      10) мемлекеттiк күзетке жататын объектiлердi күзетудi жүзеге асырады;

      11) қорғау нұсқамасын шығарады;

      12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-1-баппен толықтырылды - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), өзгерістер енгізілді - 2008.07.05 N 63-IV, 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.04.29 № 272-IV, 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.01.24 N 399-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 N 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.12.2013 № 153-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-2-бап. Ішкі істер министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесi

      1. Ішкі істер министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесi (бұдан әрi – қылмыстық-атқару жүйесi) – қылмыстық жазалардың атқарылуын және тергеу изоляторларында күдіктiлер мен айыпталушыларды қамауда ұстауды қамтамасыз ету бойынша атқарушылық және өкiмдік функцияларды жүзеге асыратын органдар мен мекемелердің, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiнiң тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ететiн ұйымдардың жүйесi.

      2. Қылмыстық-атқару жүйесінің құрылымын:

      1) уәкiлеттi орган (орталық атқарушы органның ведомствосы);

      2) қылмыстық-атқару жүйесiнің аумақтық органдары;

      3) жазаларды атқаратын мекемелер мен органдар:

      құрылымында пробация қызметтері жұмыс істейтін қылмыстық-атқару инспекциялары;

      түзеу мекемелерi;

      4) тергеу изоляторлары;

      5) ғылыми-зерттеу, емдеу-профилактикалық ұйымдары мен бiлiм беру ұйымдары;

      6) қылмыстық-атқару жүйесi саласындағы өндiрiстiк қызметтi жүзеге асыруға және сотталған адамдарды еңбекке тартуға арналған ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлiмшелерi құрайды.

      3. Қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерінің персоналын:

      1) қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерінің қызметкерлерi;

      2) қылмыстық-атқару жүйесiнде лауазымдарды атқаратын мемлекеттiк қызметшiлер;

      3) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiмен және органдарымен еңбек қатынасында тұратын қылмыстық-атқару жүйесiнiң жұмыскерлерi құрайды.

      4. Қылмыстық-атқару жүйесi органдарының, мекемелерi әкiмшiлiктерiнiң және олардың лауазымды адамдарының қызметiн ұйымдастыру тәртiбi, құқықтары мен мiндеттерi Қазақстан Республикасының заңнамасы мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгіленеді.

      Ескерту. Заң 5-2-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.15 N 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-3-бап. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі органдарының функциялары

      1. Қылмыстық-атқару қызметi саласында Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі органдары мынадай:

      1) соттардың сотталған адамдарға қатысты үкiмдерiн, қаулылары мен ұйғарымдарын орындау, қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде жазаны өтеудiң заңнамада белгiленген тәртiбi мен шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;

      2) күдіктілер мен айыпталушыларды қарап-ұстау;

      3) соттардың үкiмдерiне, қаулылары мен ұйғарымдарына сәйкес сотталған адамдарды қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiне орналастыруды ұйымдастыру;

      4) сотталған адамдарға түзеу ықпалын, оның iшiнде психологиялық-педагогикалық әдiстердi қолдана отырып жүзеге асыруды ұйымдастыру;

      5) сотталған адамдардың жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру;

      6) қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын, сотталған әйелдердің, кәмелетке толмағандардың жазасын өтеуіне арналған түзеу мекемелерін, түрмелерді және тергеу изоляторларын күзету;

      7) қылмыстық-атқару жүйесінің органдары мен мекемелеріндегі шұғыл жағдайды бақылау, персоналдың, күдіктілердің, айыпталушылардың және сотталған адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, айдап апару;

      8) сотталған адамдарды босатуға дайындау жөнiндегi жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз ету, рақымшылық және кешiрiм жасау актiлерiн атқару, қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерi мен органдарының сотталған адамдардың түзелу нәтижелерiн нығайту, оларды еңбекке орналастыру және тұрмыстық жайластыру жөнiнде басқа да құқық қорғау органдарымен, мемлекеттiк басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен өзара iс-қимылын қамтамасыз ету;

      9) жедел-iздестiру қызметiн және анықтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастыру мен жүзеге асыру;

      10) сотталған адамдардың жалпы бiлiм алуы мен кәсiби оқуын ұйымдастыру;

      11) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдардың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;

      12) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      13) қоғамдық және дiни бiрлестiктердi қылмыстық-атқару жүйесiнiң қызметiне тарту;

      14) персоналдың кәсiби даярлығын, құқықтық және әлеуметтiк қорғалуын қамтамасыз ету;

      15) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың қылмыстық-атқару қызметi саласындағы ғылыми зерттеулерiн үйлестiру функцияларын жүзеге асырады.

      2. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерi негiзгi қызметiне жатпайтын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi iске асырады.

      Қылмыстық-атқару жүйесi мемлекеттiк мекемелерiнiң негiзгi қызметiне жатпайтын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесiне соларда ұсталатын күдiктiлердiң, айыпталушылардың, сотталған адамдардың заңды мүдделерiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi ұйымдастыру кезiнде азық-түлік өнiмдерiн, алғашқы қажеттiлiк заттарын, киiм-кешек, аяқ киiм, газеттер, журналдар, әдебиет, дәрi-дәрмектер және қосымша емдiк-профилактикалық көмек көрсету үшiн медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды қосымша сатып алуға, ұзақ мерзiмдi кездесулер ұсынуға және қосымша емдеу-профилактикалық және Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде айқындалатын өзге де қызметтер көрсетуге, сондай-ақ күдiктiлер мен айыпталушылар үшiн қосымша ақылы тұрмыстық қызметтер жасауға ұсынылатын жұмыс пен көрсетiлетiн қызметтер жатады.

      Ескерту. Заң 5-3-баппен толықтырылды - ҚР 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-бап. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрi

      1. Iшкi iстер министрлiгiн Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрi басқарады.

      2. Iшкi iстер министрi:

      1) iшкi iстер органдарына басшылықты жүзеге асырады;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен штат санының лимиті шегінде ішкі істер органдары жүйесінің құрылымы мен штат санын белгілейді;

      3) ішкі істер органдары жүйесінің басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, қызметке тағайындау және қызметтен босату тәртібін белгілейді;

      3-1) Ішкі әскерлер Бас қолбасшысы қызметіне тағайындау үшін Қазақстан Республикасының Президентіне кандидатура ұсынады;

      4) Iшкi iстер министрлiгiнiң атынан iшкi iстер органдары орындауға мiндеттi актiлер, сондай-ақ өз құзыретi шегiнде өзге мемлекеттiк органдар, ұйымдар, лауазымды тұлғалар мен азаматтар орындауға мiндеттi актiлер шығарады;

      5) <*>

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.12.09 N 307, 1999.04.05 N 360, 2001.06.11 N 208, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), 2009.04.29 N 154-IV, 2013.01.15 N 69-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

6-1-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың өкiлеттiктерi

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында iшкi iстер органдарымен бiрлесiп, қоғамдық тәртiптi сақтау мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi ұйымдастырады;

      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2-1) қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудiң өзге де шараларын атқаратын мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де көмектi ұйымдастыру жөнiндегi консультативтiк-кеңесші орган құрады.

      Консультативтiк-кеңесші органның қызметi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн үлгі ережемен регламенттеледi.

      3) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен лимиттер шегiнде облыстық бюджеттер және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерi есебiнен қамтылатын әкiмшiлiк полицияның штат санын ұстауды қамтамасыз етедi;

      4) жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық iшкi iстер органдарының коммуналдық қызмет көрсетуге, электр энергиясына, жылу беруге және байланыс қызметiне ақы төлеу жөнiндегi шығындарды қоса алғанда, аумақтық органдар аппараттарына электрондық почта қызметiн көрсетуге жұмсалатын шығындарды қоспағанда, қызметтiк үй-жайлары мен көлiк құралдарын ұстауды, оларға қызмет көрсетудi және жөндеудi қамтамасыз етедi;

      5) учаскелiк полиция инспекторларын олар қызмет көрсететiн учаскелерде жиhазбен, байланыс құралдарымен жабдықталған жұмысқа арналған үй-жаймен, сондай-ақ көлiк құралдарымен қамтамасыз етедi;

      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде спорттық-бұқаралық, ойын-сауық мәдени-бұқаралық iс-шаралар өткiзiлетiн жерлерде шыны ыдыстағы өнiмдердi сатуға шектеу қояды;

      7) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне орай Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары:

      1) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында iшкi iстер органдарымен бiрлесiп, қоғамдық тәртiп пен қоғамдық қауiпсiздiктi сақтауды қамтамасыз етудi ұйымдастырады;

      2) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында әкiмшiлiк учаске халқының пiкiрiн ескере отырып, учаскелiк полиция инспекторларын тағайындау үшiн iшкi iстер органдарымен бiрлесiп, жергiлiктi қоғамдастықтың жиналысын (жиынын) ұйымдастырады;

      2-1) қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудiң өзге де шараларын атқаратын мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де көмектi ұйымдастыру жөнiндегi консультативтiк-кеңесші орган құрады.

      Консультативтiк-кеңесші органның қызметi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн үлгі ережемен регламенттеледi.

      3) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың деңгейінде спорттық-бұқаралық, ойын-сауық мәдени-бұқаралық iс-шаралар өткiзiлетiн жерлерде шыны ыдыстағы өнiмдердi сатуға шектеу қояды;

      4) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне орай Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-1-баппен толықтырылды - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап күшіне енеді) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Iшкi iстер органдары лауазымды адамдарының iшкi әскерлермен өзара iс-қимылы

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың iшкi iстер департаменттерiнiң бастықтары тиiстi облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтарында орналасқан iшкi әскерлер бөлiмшелерiнiң, бөлiмдерi мен құрамаларының командирлерiне қатысты, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың iшкi iстер департаменттерiнiң құрылымына кiрмейтiн өзге де iшкi iстер органдары мен бөлiмшелерiнiң басшыларына қатысты, ал төтенше жағдайлар кезiнде - оларға берiлген барлық күштер үшiн аға оперативтiк бастықтар болып табылады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.29 N 26 Заңымен.

8-бап. Iшкi iстер органдарының өзге де мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, лауазымды адамдармен және азаматтармен өзара iс-қимылы

      1. Iшкi iстер органдары:

      1) өзге құқық қорғау органдарымен, соның iшiнде анықтама мен тергеудi жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттiк органдармен;

      2) қоғамдық тәртiптi қорғау мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселелерi жөнiнде халықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара iс-қимыл жасайды.

      2. Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды тұлғалары адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда, қоғамдық тәртiптi сақтауда, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуде, қылмыс пен өзге де құқық бұзушылықтардың алдын алуда, анықтауда, жолын кесуде, ашуда және тергеуде iшкi iстер органдарына жәрдем жасауға мiндеттi.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.12.09 N 307 Заңымен.

9-бап. Iшкi iстер органдары қызметiнiң құқықтық негiзi

      1. Iшкi iстер органдары қызметiнiң құқықтық негiзiн Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi құрайды.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.12.29 N 26 Заңымен.

2 Тарау
Iшкi iстер органдарының өкiлеттiгi

10-бап. Iшкi iстер органдарының мiндеттерi

      1. Iшкi iстер органдары алдарына қойылған мiндеттерге сәйкес және өздерiнiң құзыретi шегiнде:

      1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын құқыққа қайшы қол сұғудан қорғауға;

      2) қоғамдық тәртiптi қорғауға және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге, соның iшiнде мемлекеттiк органдар мен лауазымды тұлғалардың жәрдемiмен, ұйымдар мен азаматтардың ерiктi қатысуымен қорғауға және қамтамасыз етуге;

      3) қылмыстың алдын алуға, анықтауға, жолын кесуге және ашуға;

      4) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың алдын алуға, анықтауға және жолын кесуге;

      4-1) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдар мен олардың аумағындағы, сондай-ақ оған iргелес аумақтағы азаматтардың жүріс-тұрысын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға;

      4-2) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдардан Қазақстан Республикасының заңнамасымен және сот үкiмiмен оларға жүктелген мiндеттердi орындауын талап етуге;

      4-3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдарды тiркеудi, сондай-ақ оларды дактилоскопиялауды, суретке түсiрудi, олардың бейне түсiрiлiмiн, дыбыс жазбасын жүзеге асыруға;

      4-4) сотталған адамдарды жүргiзiлетiн тәрбиелеу iс-шараларына мiндеттi түрде қатысуға тартуға;

      4-5) қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдарға алкогольдiк ішімдiктердi, уытты, есірткі және психотроптық заттар пайдалану фактiлерiн анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес куәландыру жүргiзуге;

      4-6) қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар іс-әрекеттер жасады деп күдік келтірілген адамдарды қылмыстық-атқару жүйесi мекемесiне iргелес аумақта ұстауға және iшкi icтep органдарына жеткізуге, оларды жеке тексеруді жүзеге асыруға;

      5) "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қылмыстардың алдын алуға, анықтауға және ашуға, iшкi iстер органдары жүйесiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде, ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторларында заңнамада белгіленген режимдi сақтап тұруға бағытталған iс-шараларды жүзеге асыруға мiндеттi. Бұл ретте жедел-iздестiру іс-шараларын жүзеге асыруға құқығы бар iшкi iстер органдарының бөлiмшелері мен қызметкерлерiнiң тiзбесiн Iшкi iстер министрi белгiлейдi;

      6) алдын ала тергеуді жүзеге асыруға, анықтама жүргiзуге;

      7) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жөнiндегi iстер бойынша iс жүргiзудi жүзеге асыруға;

      7-1) қылмыстық-атқару жүйесiнде төтенше оқиға жағдайларына қызметтік тексерiстер жүргiзуге, олардың себептерiн анықтауға және талдауға, мұндай жағдайларды болдырмау бойынша шаралар қолдануға;

      8) қылмыстық процеске қатысушылар мен өзге де адамдардың өмiрiн, денсаулығын, ар-намысын, қадiр-қасиетiн және мүлкiн қорғау жөнiнде заңдарда көзделген шараларды қолдануға;

      9) қылмыс жасаған, бiрақ анықтамадан, тергеуден және соттан бой тасалаған, қылмыстық немесе әкiмшiлiк жазаларын атқарудан және өтеуден жалтарған, хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдарды iздестiруді жүзеге асыруға және заңмен көзделген өзге де жағдайларға, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлерді және ұрланған мүлiктi iздеудi жүзеге асыруға;

      10) заңдарда белгіленген тәртіппен жедел-іздестіру және тосқауыл қою шараларын, қылмыс жасаған адамдарды ұстау жөніндегі операцияларды жүргізуді жүзеге асыруға, сондай-ақ өзге де құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға оларды жүргізуде және жүзеге асыруда жәрдем көрсетуге;

      11) iздестiру, тергеу және өзге де заңмен көзделген iс жүргiзу әрекеттерiн жүргiзу кезiнде соттардың ұйғарымдарын, судьялардың қаулыларын, прокурордың, тергеушiнiң және анықтамашының жазбаша тапсырмаларын орындауға;

      11-1) атқарушылық іс жүргізу органдарына орындау құжаттарын мәжбүрлеп орындатуда көмек көрсетуге;

      12) қылмыстық жазалар мен әкiмшiлiк жазалауларды атқаруға, сотталғандардың, сондай-ақ әкiмшiлiк қамауға алынғандардың еңбекпен қамтылуын қамтамасыз етуге;

      12-1) прокурордың азаматтар мен лауазымды адамдарды мәжбүрлеп жеткiзу (күштеп әкелу) туралы қаулыларын орындауға, сондай-ақ прокурордың өз құзыретi шегiнде шығарған өзге де жазбаша тапсырмалары мен талаптарын орындауға;

      13) халықты құқықтық тәрбиелеуге қатысуға, құқық тәртiбiнiң жай-күйi мен iшкi iстер органдары қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар туралы қоғамдық пiкiрдi зерделеуге;

      14) авария, өрт, дүлей апат және басқа төтенше жағдайлар зардаптарын жою кезiнде қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге;

      14-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік паспортын әзірлеуге;

      15) құқыққа қайшы қол сұғудан, жазатайым және оқыс оқиғалардан зардап шеккен, сондай-ақ денсаулығы мен өмiрi үшiн қауiптi дәрменсiз немесе өзге де күйдегi азаматтарға көмек көрсетуге;

      16) заңдарға сәйкес төтенше немесе әскери жағдай режимiн қамтамасыз етуге қатысуға, соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс жүйесiнде жекелеген мiндеттердi орындауға;

      17) iшкi iстер органдарының қорғаныстық-жұмылдыру даярлығын, бейбiт кезең мен соғыс уақыты жағдайында төтенше ахуалдар туындаған кезде олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру, Iшкi iстер министрлiгi арнаулы бөлiмшелерiнiң толық және дер кезiнде жұмылдыруға тұрақты әзiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, жүзеге асыруға;

      18) жол жүрісі ережелерінің және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты өзге де нормативтердің сақталуын және механикалық көлік құралдары және олардың тіркемелері иелерінің міндетті техникалық байқаудан уақтылы өтуін бақылауды жүзеге асыруға; мемлекеттік тіркеу және есепке алу тәртібін айқындауға, сондай-ақ жеңіл, жүк автомобильдерін және олардың базасында жасалған арнаулы автомобильдердi қоса алғанда, автобустарды, троллейбустарды мотоциклдер мен мотороллерлерді, автомобильдердің құрамында жүруге арналған тіркемелерді мемлекеттік тіркеуді және есепке алуды жүргізуге, оларды пайдаланушы, оның ішінде сенімхат бойынша пайдаланушы адамдарды тіркеуді және есепке алуды жүргізуге, оларды жүргізу және троллейбустар мен трамвайларды жүргізу құқығына емтихан қабылдауға және куәлік беруге, жол жүрісін реттеуге;

      19) мемлекеттік өрттен қорғау қызметі органдарына меншіктің барлық нысандарындағы объектілерде өрт қауіпсіздігі жай-күйіне бақылау жасауды жүзеге асыруда жәрдем көрсетуге;

      20) қару мен оқ-дәрiлердiң (жауынгерлiк оқ-дәрiлердi қоспағанда) сатып алынуына, сақталуына, оларды тасымалдауға, алып жүруге, әкелуге, әкетуге және пайдалануға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыруға, қару мен оқ-дәрiлердiң, жарылғыш заттардың, есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың, оларға ұқсас заттардың, прекурсорлардың айналымының және олардың жұмыс iстеуiнiң белгiленген қағидаларының сақталуын бақылауға; көрсетілген заттар, нәрселер, материалдар тұрған үй-жайларды әкiмшiлiктiң қатысуымен тексеріп-қарауға; қаруды есепке алуға және Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында көзделген жағдайларда алып қоюға; азаматтардың қолындағы қаруды, оқ-дәрiлерді және оларды қолдану қағидаларының сақталуын бақылау мақсатында олар сақталатын орындарды тексеріп-қарауға; қару мен оқ-дәрiлердi сақтау және пайдалану қағидалары бұзылған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда ұйымдар мен азаматтардан оларды алып қою туралы мәселе қоюға;

      21) заңдарға сәйкес ішкі істер органдарының құзыретіне жататын мәселелер бойынша лицензиялар және рұқсаттар беруді жүзеге асыруға;

      22) мемлекеттiк маңызы бар объектiлер мен түзеу мекемелерiн күзетудi қамтамасыз етуге; ұйымдарды күзетудiң жай-күйiн бақылауға;

      23) жаппай тәртiпсiздiктердi, соның iшiнде түзеу мекемелерiндегi жаппай тәртiпсiздiктердi тыюға, әскери қарауылдардың күзетуiнен қашқан сотталғандарды iздестiруді жүзеге асыруға қатысуға;

      24) ұсталғандарды, қамауға алынғандар мен сотталған адамдарды күзетуге және айдап апаруға;

      25) азаматтар мен лауазымды тұлғалардың шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың олар үшiн белгiленген келу, кету, болу және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттi өту ережелерiн сақтауын бақылауға;

      25-1) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      25-2) босқындар мәселелерi жөнiндегi жұмысты үйлестiруге;

      25-3) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      25-4) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      26) арнаулы және әскери тасымалдарды ұйымдастыруға;

      27) карантиндiк, санитарлық және экологиялық iс-шараларды, оның iшiнде төтенше жағдайлар кезiнде өткiзуге қатысуға;

      28) денсаулық сақтау мекемелерiне шақыру бойынша келуден жалтарған алкоголизм, нашақорлық, уытқұмарлық, жыныс ауруларына шалдыққан немесе иммунитет тапшылығы вирусын жұқтырған адамдарды олардың ұсыныстары бойынша айдап алып келудi жүзеге асыруға;

      29) иесiз қалған мүлiк пен қазыналардың тиiстi мемлекеттiк органдар мен лауазымды тұлғалардың қарауына берiлгенге дейiн сақталуын қамтамасыз ету жөнiнде шұғыл шаралар қолдануға; табылған және iшкi iстер органдарына тапсырылған құжаттардың, заттардың, құндылықтардың және басқа мүлiктiң сақталуын қамтамасыз етуге, оларды меншiк иелерiне қайтару не белгiленген тәртiппен сату жөнiнде шаралар қолдануға;

      30) шет мемлекеттердiң тиiстi органдарымен, халықаралық ұйымдармен Қазақстан Республикасының тиiстi халықаралық шарттары негiзiнде ынтымақтастық жасауға;

      30-1) кәмелетке толмағандардың арасында қылмыскерліктің алдын-алу мақсатында: бас бостандығынан айыру орындары мен жабық үлгідегі арнаулы білім беру ұйымдарынан босатылғандардың; қылмыс жасаған кезінде заңға сәйкес жасы толған соң қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін жасқа толмағандардың; спиртті ішімдіктерді, есірткілік құралдар мен уытты заттарды қолданатындардың; әкімшілік жазалау шараларын қолдану көзделген өзге де құқық бұзушылықтар жасағандардың есебін жүргізуге және оларға ықпал ету шараларын қолдануға;

      30-2) азаматтық материалдарын ресiмдеудi қамтамасыз етуге;

      30-3) заңды тұлғалардың шетелдiк жұмыс күшiн тарту, шетелдiктердiң елде болуына рұқсат беру ережелерiн сақтауына қатысты қызметiн бақылауға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес азаматтардың шет елге шығуын және шетелдiктердi тұрғылықты тұруға қалдыруды шектеу туралы шешiм қабылдауға;

      30-4) кез келген жасалған немесе әзiрленiп жатқан, соның iшiнде өздерiнiң қарауына жатпайтын құқыққа қарсы қастық жасау туралы арыздар мен хабарламаларды қарауға, оларды тiркеуге, олардың жолын кесу, ашу, оларды жасаған адамдарды ұстау, қоғамдық қауiптi зардаптарға жол бермеу жөнiнде уақтылы шаралар қолдануға; қылмыс жасады деген сезiк бойынша ұсталған адамдарды, сондай-ақ оларға қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде әкiмшiлiк қамауға алу таңдап алынған адамдарды оқшаулау жағдайында ұстау үшiн уақытша ұстау оқшаулау бөлмелерi болуға;

      30-5) құқық тәртiбiн қорғау жөнiндегi мiндеттердi шешудi, соның iшiнде әкiмшiлiк қадағалауға алынған және алдын алу ықпалы жасалуға тиiс адамдарды, қайталап жасауы күшейтiлген жауаптылыққа әкелiп соғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамдарды есепке алуды қамтамасыз ететiн мамандандырылған есепке алуды, ақпарат жүйелерiн құруға және пайдалануға; есепте тұратын адамдардың мiнез-құлқын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға;

      30-6) он сегіз жасқа толмаған және қылмыс жасаған адамдарды, егер оларды оқшаулау қажет болса, арнаулы мекемелерде ұстауға міндетті.

      Қылмыстық жауаптылық туындайтын жасқа толмаған және қылмыс жасаған, сондай-ақ ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберілетін кәмелетке толмағандар сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін ата-аналарына, оларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттер заңмен жүктелген қорғаншыларына, қамқоршыларына және өзге де адамдарға беріледі;

      30-7) кәмелетке толмағандарды ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына, сондай-ақ ішкі істер органдары қызметінің барысында ұсталған, үш жастан он сегiз жасқа дейiнгi және ата-аналарының немесе оларды алмастырушы адамдардың қамқорлығынсыз қалған қадағалаусыз балалар мен жасөспiрiмдердi кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарына жеткізуге;

      30-8) қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетi мен қоғамдық имандылықты қорлайтындай мас күйде жүрген не айналасындағыларға немесе өзiне зиян келтiруi мүмкiн адамдарды, ал тұрғын үйде болып, қоғамдық тәртiптi бұзған адамдарды - олармен бiрге тұратын азаматтардың арыздары бойынша медициналық ұйымдарға жеткiзуге;

      31) есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бақылауға және жүзеге асыруға;

      32) есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласына келiп түсетiн техникалық көмек пен инвестициялардың нысаналы пайдаланылуын өз құзыретi шегiнде бақылауға;

      33) мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеуге және iске асыруға қатысуға;

      34) Қазақстан Республикасындағы нашақорлық ахуалдың жай-күйi мен даму үрдiсiн талдауды жүзеге асыруға;

      35) нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi өңірлік комиссиялардың қызметiн үйлестiрiп отыруға;

      36) нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек ұйымдастыруда денсаулық сақтауды мемлекеттiк басқару органдарына жәрдем көрсетуге және оны көрсету кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiктерiн қамтамасыз етуге;

      37) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;

      38) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы заңдардың қолданылу iс-тәжiрибесiн талдап, қорытуға және оны жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеуге және енгiзуге;

      39) өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласында жұмыс iстеу үшiн мамандарды, сондай-ақ есiрткi құралдары мен психотроптық заттарды пайдаланатын және пайдалануға бейiм адамдардың профилактикасы, оларды емдеудi, әлеуметтiк оңалтуды ұйымдастыру саласындағы мамандарды оқытуды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастыруға және үйлестiруге;

      40) құзыреттi мемлекеттік органдармен бiрлесе отырып, есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау саласындағы ғылыми зерттеулердi үйлестіруге;

      41) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздерінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтерді ұсынуға;

      41-1) оңалту және банкроттық саласындағы уәкiлеттi органның сұрау салулары бойынша заңда белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған немесе оларға қатысты оңалту рәсімі қолданылған борышкерлерге қатысты меншікке қарсы қылмыстар бойынша қозғалған, іс жүргізуде жатқан қылмыстық істер бойынша мәліметтерді ұсынуға;

      42) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      2. Қызметкерлер азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзған жағдайда iшкi iстер органдары бұл құқықтарды қалпына келтiруге, келтiрiлген залалды өтеуге, кiнәлi адамдарды жауапқа тартуды қамтамасыз етуге мiндеттi.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілдi - ҚР 1998.07.10 N 283, 1998.12.09 N 307, 2001.07.16 N 244, 2002.08.09 N 346, 2003.06.10 N 433, 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2004.12.29 N 25, 2004.12.29 N 26, 2008.07.05 N 63-IV, 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.24 N 399-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 N 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 132-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Iшкi iстер органдарының құқықтары

      1. Iшкi iстер органдарының осыған уәкiлдiк берiлген лауазымды адамдар арқылы жүктелген мiндеттердi атқару үшiн өз құзыретi шегiнде:

      1) азаматтардан қоғамдық тәртiптi және қоғамдық қауiпсiздiктi сақтауды талап етуге, құқыққа қарсы iс-қимылдар мен iшкi iстер органдарының өкiлеттiгiн жүзеге асыруға кедергi келтiретiн әрекеттердi тоқтатуды талап етуге құқығы бар. Бұл талаптар орындалмаған жағдайларда тиiстi мәжбүрлеу шараларын қолдануға;

      2) қылмыс пен әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған деп сезiктелген жағдайда азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ орындалуын бақылау iшкi iстер органдарына жүктелген белгiленген ережелердiң сақталуын тексеруге қажеттi басқа құжаттарды тексеруге;

      3) кез-келген жасалған немесе әзiрленiп жатқан құқыққа қарсы қол сұғу, соның iшiнде олардың қарауына жатпайтындар туралы арыздар мен хабарларды қарауға, оларды тiркеуге, олардың жолын кесу, ашу, оларды жасаған адамдарды ұстау, қоғамдық қауiптi зардаптарға жол бермеу жөнiнде нақтылы шаралар қолдануға;

      4) қылмыстарды анықтау, тыю, ашу және тергеу кезiнде басқа органдарға, ұйымдар мен лауазымды тұлғаларға атқарылуы мiндеттi тапсырмалар беруге;

      5) азаматтарды iс жүргiзудегi материалдар мен қылмыстық iстер бойынша iшкi iстер органдарына шақыруға, олардан түсiнiктемелер, құжаттар, олардың көшiрмелерiн алуға, жауап алуға, сондай-ақ шақырғанда келуден дәлелдi себепсiз жалтарған адамдарды мәжбүрлеп алып келуге;

      6) осы қызметтi реттейтiн заңдарға сәйкес әкiмшiлiк iс жүргiзудi жүзеге асыруға; хаттамалар жасауға, әкiмшiлiк жазалау шараларын қолдануға, тәртiп бұзушыларды жеткiзуге, әкiмшiлiк ұстауды жүргiзуге, кiсiнiң жеке басын тексеруге, сондай-ақ заттары мен құжаттарын тексеруге және алып қоюға;

      7) құқық бұзған әскери қызметшiлердi ұстауға және оларды әскери полиция жасақтарының бастықтарына, әскер бөлiмдерiнiң командирлерiне немесе жергілікті әскери басқару органдарының бастықтарына беруге;

      8) он сегіз жасқа толмаған және қылмыс жасаған адамдарды, егер оларды оқшаулау қажет болса, арнаулы мекемелерде ұстауға құқығы бар.

      Қылмыстық жауаптылық туындайтын жасқа толмаған және қылмыс жасаған, сондай-ақ ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберілетін кәмелетке толмағандар сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін ата-аналарына, оларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттер заңмен жүктелген қорғаншыларына, қамқоршыларына және өзге де адамдарға беріледі;

      8-1) кәмелетке толмағандарды ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына, сондай-ақ ішкі істер органдары қызметінің барысында ұсталған, үш жастан он сегiз жасқа дейiнгi және ата-аналарының немесе оларды алмастырушы адамдардың қамқорлығынсыз қалған қадағалаусыз балалар мен жасөспiрiмдердi кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарына жеткізуге;

      9) әкiмшiлiк қамауға алынған адамдарды ұстауға;

      10) тексеру материалдары, әкімшілік және қылмыстық істер бойынша Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес қажетті зерттеулер жүргізуге;

      11) қозғалған қылмыстық iстер жөнiнде мемлекеттiк органдарда, сондай-ақ ұйымдарда ақпарат пен материалдарды кедергiсiз және өтеусiз алуға;

      12) заңдарда көзделген жағдайларда белгiлi тұрғылықты орны, құжаттары жоқ адамдарды олардың жеке басын куәландыру және кейiннен тиiстi органдар мен мекемелерге (көшi-қон, медицина, әлеуметтiк және өзге де) беру мақсатында соттың санкциясымен отыз тәулiкке дейiнгi мерзiмге ұстауға және қабылдау-бөлу орындарында отырғызуға;

      13) қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетi мен қоғамдық имандылықты қорлайтындай мастық күйде жүрген не айналадағыларға немесе өзiне зиян келтiруi мүмкiн, ал тұрғын үйде болып, қоғамдық тәртiптi бұзған адамдарды - олармен бiрге тұратын азаматтардың арыздары бойынша арнаулы медицина мекемелерiне не iшкi iстер органдарының кезекшi бөлiмдерiне жеткiзуге және оларда айыққанға дейiн ұстауға;

      14) заңда көзделген жағдайларда және тәртiппен қылмыстық iс жүргiзу әрекеттерiн және жедел iздестiру шараларын жүргiзуге, оларды жүргiзуге мамандарды тартуға, дерек мәлiметтердi жинау және зерттеу үшiн ғылыми-техникалық құралдарды пайдалануға құқығы бар. Бұл ретте мемлекеттiк және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтер, сондай-ақ адамдардың жеке өмiрi, жеке басы мен отбасының құпиясы туралы мәлiметтер жария етiлуге тиiс емес;

      15) қамауға алынған, қылмыс жасады деген сезiкпен ұсталған, қылмыс жасады деп айып тағылған, әкiмшiлiк қамауға алынғандарды, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзған деп сезiктелген адамдарды, олардың жеке басын анықтау мүмкiн болмаған жағдайда, тiркеуге, фотосуретке түсiруге, дыбысын жазуға, кино және бейнекөрiнiске түсiруге, дактилоскопия жасауға;

      16) құқық тәртiбiн қорғау жөнiндегi мiндеттердi шешудi, соның iшiнде әкiмшiлiк қадағалауға алынған және ескерту арқылы ықпал жасалуға тиiс адамдарды, әкiмшiлiк құқық бұзған және оларды қайталап жасауы күшейтiлген жауаптылыққа әкелiп соғатын адамдарды есепке алуды қамтамасыз ететiн мамандандырылған есепке алуды, ақпарат жүйелерiн құрауға және пайдалануға, есепте тұратын адамдардың мінез-құлқын қадағалау мен бақылауды жүзеге асыруға;

      17) әкiмшiлiк құқық бұзу iстерi жөнiнде алдын ала тергеу, анықтама және iс жүргiзу барысында ғылыми-техникалық зерттеулер жүргiзуге;

      18) адамдардың iшiмдiк, есiрткi және психотроптық заттарды қолданғандығын белгiленген тәртiппен куәландыруға немесе оны жүргiзу үшiн оларды медициналық мекемелерге жiберуге не жеткiзуге;

      19) құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу, қылмыстарды ашу және тергеу мақсатында қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысуға келісім білдірген азаматтармен жария және жария емес негізде ынтымақтастық орнатуға;

      20) кiдiртуге болмайтын жағдайларда қызмет мақсатында, қай жерде орналасқанына және кiмге тиесiлi екендiгiне қарамастан халықаралық және қалааралық сөйлесуге кеткен шығыстарды өтей отырып, байланыс құралдарын пайдалануға;

      21) өзге мүмкiндiктер болмағанда меншiк нысанына қарамастан (дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттер өкiлдiктерi мен халықаралық ұйымдардан басқа) жазатайым оқиғалар, дүлей апаттар болған жерлерге бару және жедел медициналық көмекке мұқтаж азаматтарды емдеу мекемелерiне жеткiзу үшiн, сондай-ақ кiдiртуге болмайтын өзге де жағдайларда, иелерiне залал келтiрiлген жағдайда оны өтей отырып, көлiк құралдарын пайдалануға;

      22) iшкi iстер органдарының қызметiн жазып-көрсету, қылмыстың мән-жайларын, сондай-ақ оларды жасаған адамдарды анықтау, тергеуден, анықтаудан, соттан жасырынған адамдарды, бас бостандығынан айыру орындарынан, қамаудан немесе күзетпен ұстаудан қашқан адамдарды және хабар-ошарсыз кеткен адамдарды iздестiру үшiн және қоғамдық тәртiптi сақтау мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету кезінде туындаған өзге де жағдайларда мемлекеттiк бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкiндiктерiн өтеусіз пайдалануға;

      23) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды бақылау жөніндегі заңда көзделген шараларды қолдануға, ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторларында және олардың маңындағы аумақтарда режимдік талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға; Ішкі істер министрі белгілеген тәртіппен ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторларына ерекше жағдайлар режимін енгізуге;

      24) азаматтардың қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн қылмыс жасаған, әкiмшiлiк құқық бұзған деп сезiктелген адамдардың iзiне түскен кезде не ол жерде қылмыс, әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалды немесе жасалуда, жазатайым оқиға болды деп санау үшiн жеткiлiктi мәлiметтер болса, сондай-ақ дүлей апаттар, күйреулер, авариялар, эпидемиялар, эпизоотиялар және жаппай тәртiпсiздiктер кезiнде азаматтардың жеке басының қауiпсiздiгi мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн азаматтардың тұрғын және басқа жайларына, оларға тиесiлi жер учаскелерiне, аумаққа және үй-жайларға (дипломатиялық иммунитетi бар шет мемлекеттер өкiлдiктерi мен халықаралық ұйымдардан басқа) кедергiсiз кiруге және оларды тексеруге хақылы. Азаматтарға тиесiлi тұрғын және басқа жайларға басып кiрген жағдайлар жайында осыған уәкiлдiк берiлген iшкi iстер органдары жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорды хабардар етуге;

      25) азаматтардың жекелеген учаскелер мен аумақтарға кiруiн шектеуге немесе оған тыйым салуға қоғамдық тәртiп пен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ жедел iздестiру шаралары мен тергеу iс-әрекетiн жүргiзген кезде оларды белгiлi бiр орынды босатуға мiндеттеуге;

      26) жергiлiктi атқарушы немесе басқа өкiлеттi мемлекеттiк орган өкiлiнiң ұйғаруымен, жиналысты, митингтi, демонстрацияны, шерудi, пикеттi, оның ұйымдастырушылары аталған шараларды өткiзу тәртiбi туралы заң талаптарын сақтамаған жағдайда, тоқтату жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға;

      27) қамаудан қашқан адамдарды iздестiруге байланысты шараларды жүргiзген кезде өздiгiнен бақылау-өткiзу пункттерiн орнатуға;

      28) карантиндiк шаралар жүргiзiлген кезде, сондай-ақ құрамында есiрткi бар жабайы өсiмдiктер жаппай өсетiн, балықтың құнды тұқымдарының уылдырық шашатын жерлерiне, ұлттық парктердiң, мемлекеттiк қорықтар мен заказниктердiң аумақтарына тиiстi атқарушы органдар мен лауазымды адамдардың шешiмiмен бақылау-өткiзу пункттерiн орнатуға;

      29) мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ ұйымдардың жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бөлiгiнде қызметiн бақылауға және орындалуы мiндеттi ұйғарымдар беруге; автомобиль жолдарын, көшелердi, жол құрылыстарын, темiржол өткелдерiн, қалалық рельстік көлік желiлерiн, сондай-ақ автомотокөлiк техникасының жаңа үлгiлерiн пайдалануға қабылдау жөнiндегi комиссиялардың жұмысына қатысуға; жол қозғалысы қауiпсiздiгiне, сондай-ақ көшелер мен жолдарды салуға және қалпына келтiруге қатысты ережелердiң, нормативтер мен стандарттардың, көлiк құралдарының конструкциялары мен жүргiзушiлер даярлау жөнiндегi оқу бағдарламаларының жобаларын келiсуге; техникалық жай-күйi жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн көлiк құралдарының пайдалануына тыйым салуға; ұйымдардың көлiк құралдарының, оларды пайдалануды жалғастыру жол қауiпсiздiгiне қатер төнгiзсе, ұйғарымдар орындалғанға дейiн, желiге шығарылуын тоқтата тұруға;

      30) заңдарда белгiленген тәртiппен және реттерде көлiк құралдарын тоқтатуға және жүргiзушiлердiң оларды пайдалануға және жүргiзуге құқық беретiн құжаттарын, жүктер мен оларды тасымалдауға құқық беретiн құжаттарын тексеруге; мас адамдарды, көлiк құралдарын жүргiзуге немесе пайдалануға құқық беретiн құжаттары жоқ адамдарды, сондай-ақ заңдарда көзделген басқа да жағдайларда, көлiк құралын жүргiзуден шеттетуге; заңдарда көзделген негiздер бойынша көлiк құралдарын ұстауға және Ішкі істер министрлігі белгілейтін мәжбүрлеу тәртібімен оларды жергілікті атқарушы органдардың шешімімен жасалған арнаулы алаңдарға немесе тұрақтарға уақытша сақтау үшін жеткiзуге, сондай-ақ көлік құралдарының жүріс бөліктерін жауып тастауға; көшелер мен жолдарда көлiктiң және жаяу адамдардың қозғалысын, сондай-ақ оларда жүргiзiлiп жатқан барлық жұмыстарды уақытша шектеуге немесе оларға тыйым салуға;

      31) қажет болған жағдайларда шаруашылық жүргізуші субъектілер мен азаматтардың өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауын тексеруде мемлекеттік өрттен қорғау қызметіне жәрдем көрсетуге;

      32) төтенше жағдайларда барлық тұрғын, өндірістік және басқа да үй-жайларға бөгетсіз кіруге, сондай-ақ азаматтарды құтқаруға бағытталған өзге де шаралар қолдануға өртке қарсы күрес және апаттан құтқару қызметiнiң күштерi мен құралдарын, көлiк және басқа да материалдық-техникалық құралдарды меншік нысанына қарамастан ұйымдардың байланыс және химиялық қорғану құралдарын тартуға, қажет болған жағдайда адамдарды, материалдық құндылықтарды қауiптi аймақтан көшiруге өкiм жасауға; құтқару жұмыстарын жүргiзу және төтенше жағдайларды жою кезеңiне цехтар мен объектiлердiң жұмысын тоқтатуға;

      33) алып тасталды - ҚР 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      33-1) қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған адамдарды, сондай-ақ сотталған адамдарды және бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу таңдалған адамдарды оқшаулау жағдайында ұстау үшін тергеу жүргізетін уақытша ұстайтын оқшау бөлмелер болуға;

      33-2) әуе кемелері ұшуының, сондай-ақ жолаушылар поездарының, теңіз және өзен кемелерінің қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында авиажолаушыларды, поездардың, теңіз және өзен кемелерінің жолаушыларын және олардың теңдеме жүктерін тексеруді, оның ішінде үстеме тексеруді жүзеге асыруға; заңда белгіленген тәртіппен қаруды, оқ-дәрілерді, есірткілерді және алып жүруге тыйым салынған өзге де заттар мен нәрселерді алуға;

      33-3) өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, меншік нысанына қарамастан ұйымдардың, азаматтардың табиғат қорғау және малдәрігерлік заңдардың талаптарын орындауын, ұйымдардың табиғат қорғау, санитариялық-эпидемиологиялық және эпизоотияға қарсы шаралар жүргізуін бақылауға; ұйымдар әкімшілігі өкілдерінің қатысуымен бұл талаптардың орындалуына тексеру жүргізуге; қоршаған ортаға қауіп төндіретін тәртіп бұзушылықтар, індеттер мен эпизоотиялар пайда болған кезде ұйымдардың, жекелеген өндірістер мен учаскелердің жұмысын ішінара немесе толық тоқтата тұруға;

      33-4) алып тасталды;

      33-5) жарылғыш материалдарды сатып алу, сақтау, есепке алу, тасымалдау, әкелу және әкету;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу, сақтап қою, сақтау және алып жүру, есепке алу, тасымалдау, әкелу, әкету;

      азаматтық пиротехникалық заттарды және оларды пайдалану арқылы жасалған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету;

      есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында объектiлердi және үй-жайларды пайдалану;

      атыс тирлерi (атыс орындары) мен стендтерiн ашу және олардың жұмыс iстеуi;

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистикалық талаптарға сәйкестігіне қорытындылар беру қағидаларын әзірлеуге;

      34) мемлекеттiк органдар мен меншiк нысанына қарамастан ұйымдардан, соның iшiнде анықтама мен тергеудi жүзеге асыратын арнаулы органдардан құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыстарды ашу мақсатында кедергiсiз әрi өтеусiз және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып ақпарат пен материалдарды алуға;

      35) қылмыстың және басқа да құқық бұзушылықтың жасалуына ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған шаралар жөнiнде заңды және жеке тұлғаларға орындауға міндетті ұйғарымдар, ұсынулар және ұсыныстар беруге, сондай-ақ созылмалы маскүнемдiк, есiрткiқұмарлық, уытқұмарлық ауруына шалдыққан, жүйке бұзылуынан зардап шегетiн және басқа азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын не қоғамдық тәртiптi бұзатын адамдарды ерiксiз емдеу үшiн денсаулық сақтау органдарына ұсыныстар мен материалдар жiберуге;

      35-1) оралман мәртебесін беру тәртібін, оралманның және оның отбасы мүшелерінің уақытша орналастыру орталықтарында, сондай-ақ оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталықтарында болуының тәртібі мен уақытын айқындауға;

      36) заңдарға сәйкес өндiрiстiк, қаржы-шаруашылық қызметiн жүзеге асыруға;

      36-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім беру ұйымдарында, сондай-ақ халықаралық шарттар негізінде шетелде ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды, біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыруға;

      36-2) ішкі істер органдарының ғылыми ұйымдарында қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне қылмыстық және өзге де құқыққа қайшы қол сұғушылықтың алдын алу және жолын кесу саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыруға;

      37) халықтың құқық қорғау бағытында өз бетiнше iс-қимыл жасайтын қоғамдық жасақтарының жұмысына жәрдемдесуге;

      38) қоғамдық тәртiптi қорғауда, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуде және құқық бұзушылыққа қарсы күресте көзге түскен азаматтарды көтермелеуге;

      39) алып тасталды - ҚР 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;

      39-1) сотталған адамның жеке-психологиялық ерекшелiктерiне зерттеу жүргiзуге және түзеу ықпалын, оның iшiнде психологиялық-педагогикалық әдiстерді қолданып ықпал етуге;

      39-2) сотталған адамдарды түзеу мекемелерiнiң кәсiпорындарында немесе басқа да ұйымдарда еңбекке, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбекақы төленбейтiн жұмыстарға тартуға;

      39-3) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағындағы және режимдiк талаптар белгiленген оған iргелес аумақтардағы адамдарға, олардың заттарына, көлiк құралдарына тексеру жүргiзуге, азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеруге, сондай-ақ тiзбесi Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленетiн тыйым салынған заттар мен құжаттарды алып қоюға;

      39-4) көлiк қозғалысын уақытша шектеуге немесе тоқтатуға, азаматтарды қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің аумағына, сондай-ақ оған iргелес аумаққа жiбермеуге немесе ерекше жағдайлар режимiн енгiзу кезiнде онда қалуға не ол жерден кетуге мiндеттеуге;

      39-5) қылмыстық-атқару инспекциясының есебiнде тұрған адамдарды қадағалауды және бақылауды қамтамасыз ету мақсатында олар тұратын тұрғын үй-жайларға, оларға тиесiлi жер учаскелерiне, оқу немесе жұмыс орны бойынша кез келген меншiк нысанындағы ұйымдардың өндiрiстiк және өзге де үй-жайларына кедергісіз кiруге;

      39-6) есепте тұрған адамдарды қылмыстық-атқару инспекциясына алып келудi жүзеге асыруға;

      39-7) қылмыстық-атқару қызметiне байланысты мәселелердi шешу үшiн соттарға, прокуратураға және өзге де органдар мен ұйымдарға жүгінуге құқылы;

      40) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      2. Iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне арнайы құралдар мен атыс қаруын алып жүру, сақтау және қолдану құқығы берiледi. Олар дене күшін, оның iшiнде күрестiң жауынгерлiк тәсiлдерiн қолдануға құқылы. Арнайы құралдарды, атыс қаруы мен дене күшін қолдану тәртiбi "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілдi - ҚР 1998.07.10 N 283, 1998.12.09 N 307, 2000.03.29 N 42, 2001.07.16 N 244, 2001.12.06 N 260, 2004.12.29 N 25, 2004.12.29 N 26, 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.05.22 N 255, 2008.07.05 N 63-IV, 2010.04.29 № 272-IV, 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 № 107-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 132-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-1-бап. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге нысандарда жүзеге асырылады.

      2. Тексеру "Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 11-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-2-бап. Жоспардан тыс тексерулер

      Ескерту. 11-2-бап алынып тасталды - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3 Тарау
Iшкi iстер органдарының атыс қаруын, арнайы құралдар мен күш қолдануы

      Ескерту. 3-тарау алып тасталды - ҚР 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4 Тарау
Iшкi iстер органдарында қызмет өткеру

      Ескерту. 4-тарау алып тасталды - ҚР 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5 Тарау
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы

      Ескерту. 5-тарау жаңа редакцияда - ҚР 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің және өзге де жұмыскерлерінің еңбегін құқықтық реттеу

      Ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер ескеріліп, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен реттеледі.

      Ішкі істер органдарының өзге де жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.

21-бап. Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлау

      1. Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылатын, қайта құрылатын және таратылатын Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдары, сондай-ақ өзге де білім беру ұйымдары жүзеге асырады.

      2. Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына қабылдау тәртібін тиісті түрдегі білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес Ішкі істер министрі айқындайды.

22-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің арнаулы атақтары

      Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері мен функцияларын атқаратын ішкі істер органдарының лауазымды адамдарына арнаулы атақтар беріледі.

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі істер органдарына жүктелген негізгі міндеттер мен функцияларды тікелей орындайтын лауазымды адамдарға арнаулы атақтарды беруге құқық беретін ішкі істер органдары лауазымдарының тізбесін, сондай-ақ оларға сәйкес шектi арнаулы атақтарды Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.04.27 N 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

23-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің өкілеттіктері

      1. Ішкі істер органдарының қызметкерлері Республиканың бүкіл аумағында, атқаратын лауазымына және ішкі ведомстволық бағыныстылығына, уақытына қарамастан, азаматтар мен лауазымды адамдар оларға құқық бұзушылық туралы арыз немесе хабар берген жағдайда не осындай әрекет тікелей анықталған ретте құқық бұзушылықтың жолын кесу және құқық бұзушыларды ұстау, көмекке мұқтаждарға жәрдем беру, оқиға болған орынды күзету, сондай-ақ таяу жердегі ішкі істер органын хабардар ету үшін өзіне берілген құқықтарды толығымен пайдалануға міндетті.

      2. Учаскелік полиция инспекторы, ішкі істер органы желілік пунктінің бастығы, патрульдік учаскенің бастығы, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі учаскелік полиция инспекторы қызмет көрсетілетін әкімшілік учаскеде немесе аумақта ішкі істер органдарының барлық міндеттерін, оның ішінде ұйымдар үшін әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және жоюға бағытталған міндетті ұсыныстар әзірлей отырып, өз құзырының көлемі мен шегінде атқаруды ұйымдастырады және жүзеге асырады.

      3. Ішкі істер министрлігінің жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшесінің басшысы лауазымы бойынша Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бас мемлекеттік инспектор болып табылады.

      4. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің азаматтардың құқықтарын уақытша шектейтін іс-әрекеттері "Заң атымен" деген сөздерді айта отырып жасалады. Кез келген адам мұндай жағдайда белсенді іс-әрекетті тоқтатып, ішкі істер органдары қызметкерлерінің талаптарына мүлтіксіз бағынуға және оның қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты нұсқауларын орындауға міндетті.

6 Тарау
Iшкi iстер органдарының қызметкерлерi мен зейнеткерлерiн
әлеуметтiк қорғау

      Ескерту. 6-тарау алып тасталды - ҚР 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7 Тарау
Iшкi iстер органдарын қаржымен және материалдық-техникалық
қамтамасыз ету

33-бап. <*>

      Ескерту. 33-бап алып тасталды - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

34-бап. Iшкi iстер органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      Iшкi iстер органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң шарттарын, тәртібі мен нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлейдi.

      Ішкі істер органдарының қызметкерлері үлгілері мен тиесілік нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін нысанды және арнайы киіммен тегін қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 34-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.01.18 N 547-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

8 Тарау
Қорытынды және өтпелi ережелер

35-бап. <*>

      Ескерту. 35-бап алып тасталды - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

36-бап. Iшкi iстер органдарының қызметiне прокурорлық қадағалау

      Iшкi iстер органдарының қызметiнде заңдардың дәл және бiрыңғай қолданылуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оған бағынатын прокурорлар жүзеге асырады.

37-бап. Осы Заңның күшiне ену тәртiбi

      Осы Заң 1996 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

38-бап. Осы Заңды iске асыру шаралары

      1. "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1992 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11, 288-құжат; 1992 ж., N 24, 593-құжат, 1993 ж., N 8, 179-құжат; 1993 ж., N 17, 426-құжат; 1995 ж., N 1-2, 17-құжат) күшi жойылған деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi:

      1) бұрын өзi қабылдаған шешiмдердi осы Заңға сәйкес келтiрсiн;

      2) Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi туралы Ереженi бекiтсiн;

      3) осы Заңнан туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

      3. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi өзiнiң нормативтiк актiлерiн осы Заңға сәйкес келтiрсiн.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентiОб органах внутренних дел Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года N 2707. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 23.04.2014 № 199-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ
      Сноска. В тексте после слова "Глава" цифры "I - VIII" заменены соответственно цифрами "1 - 8" - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.)
      форма акта, заголовок и преамбула изложены в новой редакции; в тексте слова "Указом", "Указу", "Указа", "Указ" заменены соответственно словами "Законом", "Закону", "Закона", "Закон"; в главах цифры "I - VIII" заменены соответственно цифрами "1 - 8" - Законом РК от 29 декабря 2004 г. N 26.
      Сноска. По всему тексту слова "учебные заведения", "учебных заведений", "учебного заведения", "учебное заведение", "учебном заведении" заменены соответственно словами "организации образования", "организаций образования", "организацию образования" - Законом РК от 05.07.2008 N 63-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Настоящий Закон определяет статус, структуру, полномочия и организацию деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан.

Глава 1
Общие положения

Статья 1. Статус органов внутренних дел Республики Казахстан

      Органы внутренних дел Республики Казахстан (в дальнейшем – органы внутренних дел) являются государственными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Республики Казахстан дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность, а также исполнительные и распорядительные функции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предупреждению и пресечению преступных и иных противоправных посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 2. Задачи органов внутренних дел

      1. Задачами органов внутренних дел являются:

      1) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайного или военного положения;

      2) предупреждение, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений, раскрытие и расследование преступлений, а также розыск преступников;

      3) профилактика правонарушений;

      4) осуществление предварительного следствия, дознания и административного производства в пределах их компетенции, установленной законодательством;

      5) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий;

      6) обеспечение законности, правопорядка и поддержание режима содержания осужденных в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и местах содержания административно арестованных;

      7) обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также граждан в уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан;

      8) организация исправления осужденных;

      9) охрана государственных и иных объектов, физических лиц, конвоирование арестованных и осужденных, участие в освобождении заложников;

      10) в необходимых случаях оказание содействия органам государственной противопожарной службы в обеспечении пожарной безопасности;

      11) государственный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения;

      12) государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

      13) государственный контроль за деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      14) государственный контроль за деятельностью субъектов, осуществляющих охранную деятельность, а также монтаж, наладку и техническое обслуживание средств охранной сигнализации;

      15) охрана государственных и иных объектов, конвоирование арестованных и осужденных, участие в освобождении заложников;

      16) осуществление визовой работы, контроль за соблюдением иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории Республики Казахстан;

      17) осуществление документирования, изготовления и выдачи гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов;

      18) осуществление учета и регистрации граждан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      18-1) осуществление государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      19) реализация государственной политики по вопросам беженцев;

      20) выполнение отдельных задач в системе территориальной обороны Республики Казахстан в военное время;

      21) участие в проведении совместно с иными государственными органами карантинных, санитарных и природоохранных мероприятий, в том числе при чрезвычайных ситуациях, содействие природоохранным органам в борьбе с браконьерством;

      22) осуществление лицензионной и разрешительной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      23) осуществление режимных и охранных мероприятий на особо важных и особорежимных объектах, территориях Республики Казахстан;

      24) осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению органов внутренних дел;

      25) осуществление государственной политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      26) участие в проведении антитеррористической операции и обеспечении правового режима антитеррористической операции с правом применения мер и временных ограничений, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму".

      2. Иные задачи на органы внутренних дел могут быть возложены только законом.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 9.12.98 г. N 307; от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 29 декабря 2004 г. N 25; от 31 января 2006 года N 125; от 08.04.2010 № 266-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.02.2012 № 556-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 64-V (вводится в действие с 01.01.2013).

Статья 3. Принципы деятельности органов внутренних дел

      Деятельность органов внутренних дел строится на принципах законности, единоначалия, единства системы органов внутренних дел, гласности, взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

Статья 4. Система органов внутренних дел

      Единую систему органов внутренних дел образуют Министерство внутренних дел Республики Казахстан (далее - Министерство внутренних дел), входящие в его состав департаменты и иные структурные подразделения, подчиненные ему департаменты внутренних дел областей, города республиканского значения и столицы Республики, на транспорте, городские, районные, районные в городах, поселковые, линейные органы внутренних дел, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, внутренние войска, организации образования, учреждения и иные организации.

      В составе органов внутренних дел образуются: криминальная полиция, административная полиция и иные службы полиции, а также военно-следственные органы и военная полиция Министерства внутренних дел, имеющие статус воинского формирования.

      Создание, реорганизация и упразднение подразделений криминальной, административной и иных служб полиции, а также военно-следственных органов и военной полиции Министерства внутренних дел осуществляются Министром внутренних дел Республики Казахстан.

      Лимит штатной численности системы органов внутренних дел утверждается Правительством Республики Казахстан по представлению Министра внутренних дел Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 9.12.98 г. N 307; с изменениями, внесенными законами РК от 05.04.1999 N 360; от 16.07.2001 N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 29.12.2004 N 26; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 4-1. Криминальная полиция

      Основными задачами криминальной полиции являются: выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, производство дознания по делам о преступлениях, относящихся к ведению органов внутренних дел, организация и осуществление розыска лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания, без вести пропавших и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Криминальную полицию образуют оперативно-розыскные, следственные, научно-технические и иные подразделения, необходимые для решения стоящих перед ней задач, непосредственно подчиненные Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 9.12.98 г. N 307; с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 63-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 4-2. Административная полиция

      Основными задачами административной полиции являются: охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, раскрытие преступлений, осуществление дознания и административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, обеспечение правопорядка в местах содержания задержанных и арестованных лиц, в том числе лиц без определенного места жительства, документов, выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, государственный надзор и контроль за обеспечением безопасности дорожного движения, осуществление лицензионной и разрешительной деятельности, возложенных на органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Административную полицию образуют службы участковых инспекторов полиции и участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних, подразделения патрульной службы, лицензионной и разрешительной системы, природоохранной и ветеринарной, миграционной и дорожной полиции, специальные учреждения органов внутренних дел и иные подразделения, необходимые для решения стоящих перед административной полицией задач.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-2 в соответствии с Законом РК от 09.12.1998 N 307; с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 29.12.2004 N 25; от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 4-3. Военно-следственные органы

      Основными задачами военно-следственных органов являются выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование воинских преступлений и преступлений, совершенных военнослужащими, относящихся к подследственности органов внутренних дел.

      Военно-следственные органы образуют военно-следственный департамент, военно-следственные управления и отделы, состоящие из следственных, оперативно-розыскных, оперативно-технических и иных подразделений, необходимых для решения стоящих перед ними задач.

      Военно-следственные органы в лице уполномоченных на то должностных лиц в пределах своей компетенции пользуются всеми правами и исполняют обязанности органов внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Военно-следственные органы обеспечиваются служебными помещениями, средствами связи за счет Вооруженных Сил.

      Сноска. Закон дополнен новой статьей 4-3 согласно Закону РК от 9.12.98 г. N 307. Внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2004 г. N 26.

Статья 4-4. Военная полиция Министерства внутренних дел

      Военная полиция Министерства внутренних дел является специальным органом и предназначена: для обеспечения правопорядка во внутренних войсках, осуществления дознания по воинским преступлениям, а также по другим преступлениям, совершенным военнослужащими внутренних войск, предупреждения, выявления, пресечения преступлений и административных правонарушений среди них, раскрытия воинских преступлений, розыска военнослужащих внутренних войск.

      Военная полиция Министерства внутренних дел в лице уполномоченных на то должностных лиц для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции пользуется полномочиями органов внутренних дел. При этом имеет право осуществлять проверку документов у военнослужащих и иных лиц, находящихся на территории военных городков, подразделений воинских частей и соединений внутренних войск.

      Военная полиция обеспечивается служебными помещениями, автотранспортом и средствами связи за счет внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан, которые также несут расходы по их эксплуатации и содержанию.

      Военнослужащие военной полиции носят военную форму одежды со знаками различия в соответствии с воинскими званиями. При этом она может дополняться специальными нагрудными, нарукавными отличительными знаками военной полиции установленного образца.

      Сноска. Закон дополнен новой статьей 4-4 согласно Закону РК от 9.12.98 г. N 307.

Статья 4-5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) устанавливает порядок приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых материалов;

      2) устанавливает порядок приобретения, хранения, хранения и ношения, учета, перевозки, ввоза, вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      3) устанавливает порядок хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      4) устанавливает порядок использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      5) устанавливает порядок открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

      6) устанавливает порядок выдачи заключений на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      7) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-5 в соответствии с Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5. Министерство внутренних дел

      1. Министерство внутренних дел является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, возглавляющим единую систему органов внутренних дел.

      2. Министерство внутренних дел имеет флаг, знамя и символ.

      Департаменты внутренних дел областей, города республиканского значения и столицы Республики, на транспорте, а также организации образования Министерства внутренних дел имеют знамена.

      Описание флага, знамени и символа Министерства внутренних дел, знамен, подчиненных ему органов, утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 статьи 5 - в новой редакции согласно Закону РК от 9.12.98 г. N 307. Внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2004 г. N 26.

Статья 5-1. Компетенция Министерства внутренних дел и его территориальных органов

      1. Министерство внутренних дел:

      1) обеспечивает проведение государственной политики в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      2) осуществляет руководство деятельностью криминальной, административной полиции и иных служб органов внутренних дел, внутренних войск, военно-следственных органов, военной, специальной полиции и подразделений органов внутренних дел на транспорте;

      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      4) обеспечивает реализацию единой государственной кадровой политики в системе органов внутренних дел;

      5) определяет приоритетные направления международного сотрудничества;

      6) разрабатывает меры, направленные на совершенствование организации охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;

      7) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства внутренних дел в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      7-1) разрабатывает и утверждает формы обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, полугодовые планы проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";

      7-2) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами гражданского общества;

      8) обеспечивает собственную безопасность;

      9) обеспечивает функционирование единой государственной системы делопроизводства в органах внутренних дел;

      10) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты, и ведомственный контроль за соблюдением режима секретности в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      11) определяет порядок взаимодействия криминальной, административной полиции и иных служб полиции, а также внутренних войск, военной полиции и военно-следственных органов, специальной полиции, органов внутренних дел на транспорте;

      12) разрабатывает и осуществляет меры по мобилизационной подготовке органов внутренних дел, повышению устойчивости их работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечению постоянной готовности к полной и своевременной мобилизации специальных подразделений органов внутренних дел;

      13) осуществляет контроль за подразделениями и сотрудниками органов внутренних дел, имеющими право проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      14) осуществляет выдачу лицензий и разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

      15) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лицензировании и разрешений по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

      16) обеспечивает деятельность подразделений органов полиции на режимных и особо охраняемых объектах;

      17) организует охрану общественного порядка, обеспечивает общественную безопасность при ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и при других чрезвычайных ситуациях;

      18) организовывает специальные и военные перевозки;

      19) осуществляет контроль за охраной жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества участников уголовного процесса и иных лиц;

      20) проводит аттестацию на профессиональную компетенцию руководителей местных органов внутренних дел, внутренних войск и руководителей организаций;

      21) разрабатывает и утверждает типовые квалификационные требования по категориям должностей , номенклатуру органов внутренних дел, положение об их деятельности , номенклатуру должностей и специальностей, структуру, типовые штаты и штатные нормативы органов внутренних дел, нормативы объема нагрузки сотрудников и служащих органов внутренних дел и определяет их уровень;

      22) организует подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для системы органов внутренних дел;

      23) обеспечивает развитие ведомственной науки и координирует научную деятельность в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      24) обеспечивает создание и функционирование республиканской информационной и коммуникационной систем в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;

      25) осуществляет финансовое, материально-техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел;

      26) обеспечивает оснащение системы органов внутренних дел;

      27) осуществляет исполнение определений судов, постановлений судей, письменных поручений прокурора, следователей, дознавателей при производстве розыскных, следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

      28) координирует организацию обеспечения безопасности дорожного движения, разрабатывает порядок государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, определяет порядок регистрации и учета лиц, пользующихся ими, в том числе по доверенности, приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управления, производит допуск к участию в дорожном движении отдельных видов транспортных средств и предоставляет право на управление ими;

      29) осуществляет международное сотрудничество в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, а также по иным вопросам, отнесенным к ведению органов внутренних дел;

      30) обеспечивает охрану режимных, особо охраняемых объектов и объектов, подлежащих государственной охране;

      30-1) контролирует состояние антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнение их руководителями требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      30-2) разрабатывает типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, утверждаемый Правительством Республики Казахстан;

      31) осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан раскрытие и расследование преступлений, розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания, а также лиц, пропавших без вести;

      32) осуществляет правовое обеспечение системы органов внутренних дел;

      33) обеспечивает защиту интересов министерства в судах, иных государственных органах и координацию этой работы на местах;

      34) осуществляет контроль за охраной и конвоированием внутренними войсками Министерства внутренних дел арестованных и осужденных;

      35) осуществляет организацию и контроль деятельности специальных учреждений органов внутренних дел, а также конвоирование;

      36) организовывает ведомственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области миграции населения и работу по вопросам гражданства; См. Z1100000477

      36-1) осуществляет процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, выдачу свидетельства лица, ищущего убежище;

      36-2) утверждает порядок регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, образцы свидетельства лица, ищущего убежище;

      36-3) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводятся в действие с 30.01.2012);

      37) принимает участие в правовом воспитании населения, изучает общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел;

      38) обеспечивает координацию в сфере охранной деятельности, а также деятельности физических и юридических лиц по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;

      39) определяет порядок назначения участковых инспекторов полиции с учетом гласного обсуждения кандидатуры с населением административного участка;

      40) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Органы внутренних дел областей (города республиканского значения, столицы) и на транспорте:

      1) реализуют государственную политику в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      2) обеспечивают исполнение законодательства Республики Казахстан в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      3) организуют и осуществляют контроль за деятельностью криминальной, административной полиции и иных служб органов внутренних дел, а также оперативное управление частями, подразделениями внутренних войск;

      4) принимают меры по реализации законодательства Республики Казахстан и осуществляют обеспечение исполнения нормативных правовых актов в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      5) организуют кадровое обеспечение подразделений органов внутренних дел;

      6) проводят аттестацию сотрудников и служащих подразделений органов внутренних дел;

      7) обеспечивают собственную безопасность;

      8) обеспечивают оснащение подразделений органов внутренних дел;

      9) обеспечивают создание и функционирование региональных информационных и коммуникационных систем в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      10) обеспечивают участие в правовом воспитании населения, изучают общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел;

      11) обеспечивают исполнение мероприятий по мобилизационной подготовке подразделений органов внутренних дел, повышению устойчивости их работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечению постоянной готовности к полной и своевременной мобилизации специальных подразделений органов внутренних дел;

      12) взаимодействуют с общественными объединениями, организациями и государственными учреждениями по вопросам охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      13) обеспечивают охрану объектов, подлежащих государственной охране, контроль за деятельностью субъектов, осуществляющих охранную деятельность, а также монтаж, наладку и техническое обслуживание средств охранной сигнализации;

      14) информируют население о состоянии профилактики и борьбы с преступностью в регионе;

      15) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Казахстан раскрытие и расследование преступлений, а также розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания, а также лиц, пропавших без вести;

      16) осуществляют выдачу лицензий и разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел области (города республиканского значения, столицы);

      16-1) выдают в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан:

      направления:

      физическим лицам на комиссионную продажу гражданского оружия и патронов к нему;

      юридическим лицам на комиссионную продажу гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      заключения:

      физическим лицам на ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан гражданского оружия и патронов к нему;

      юридическим лицам на:

      соответствие гражданского и служебного оружия и патронов к нему криминалистическим требованиям;

      ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      разрешения:

      физическим лицам на приобретение, хранение, хранение и ношение, перевозку гражданского оружия и патронов к нему;

      юридическим лицам на:

      приобретение, хранение взрывчатых материалов;

      хранение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      приобретение, хранение, хранение и ношение, перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      открытие и функционирование стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

      17) осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лицензировании и разрешений по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

      18) осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности силами подразделений, непосредственно относящихся к уровню управления области (города республиканского значения, столицы), на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      19) осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения и иных нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, за прохождением государственного или обязательного технического осмотра владельцами транспортных средств, производят их допуск к участию в дорожном движении посредством государственной регистрации и учета, регистрацию и учет лиц, пользующихся ими, в том числе по доверенности, прием экзаменов и выдачу удостоверений на право управления транспортными средствами, регулируют дорожное движение;

      20) обеспечивают конвоирование задержанных, арестованных органами внутренних дел;

      21) обеспечивают функционирование и контроль изоляторов временного содержания, специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, приемников-распределителей для лиц без определенного места жительства и документов, питомников для служебных животных;

      22) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      23) осуществляют работу по защите сведений, составляющих государственные секреты в области охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью;

      24) осуществляют международное сотрудничество на основе международных договоров по вопросам, отнесенным к ведению органов внутренних дел;

      25) осуществляют меры по пресечению незаконной миграции, рассмотрению вопросов гражданства, эмиграции, иммиграции, работы с иностранцами;

      26) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. Органы внутренних дел районов (городов областного значения):

      1) выявляют, предупреждают, пресекают, раскрывают и расследуют преступления, осуществляют дознание по делам о преступлениях, относящихся к ведению органов внутренних дел, организовывают и осуществляют розыск лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного наказания, без вести пропавших, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      2) осуществляют охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений, административного производства в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, государственный контроль и надзор за обеспечением безопасности дорожного движения, работу с иностранцами и лицами, ходатайствующими о приеме в гражданство и выходе из него, выезде за границу на постоянное место жительство и решают иные задачи, возложенные на органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) осуществляют выдачу лицензий и разрешений в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел областей (города республиканского значения, столицы);

      4) осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лицензировании и разрешений по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

      5) осуществляют меры по задержанию и содержанию в соответствии с законом лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избран арест;

      6) осуществляют конвоирование задержанных и арестованных;

      7) обеспечивают функционирование изоляторов временного содержания, приемников-распределителей, специальных приемников, питомников для служебных животных;

      8) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      9) осуществляют подбор, расстановку кадров, проводят аттестацию, поощряют, наказывают, а также исполняют мероприятия мобилизационной подготовки и гражданской обороны в пределах своих полномочий;

      10) осуществляют охрану объектов, подлежащих государственной охране;

      11) выносят защитное предписание;

      12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 63-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.01.2011 № 399-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводятся в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 64-V (вводится в действие с 01.01.2013); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.12.2013 № 153-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5-2. Уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел

      1. Уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел (далее - уголовно-исполнительная система) - система органов и учреждений, осуществляющих исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

      2. Структуру уголовно-исполнительной системы образуют:

      1) уполномоченный орган (ведомство центрального исполнительного органа);

      2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;

      3) учреждения и органы, исполняющие наказания:

      уголовно-исполнительные инспекции, в структуре которых функционируют службы пробации;

      исправительные учреждения;

      4) следственные изоляторы;

      5) научно-исследовательские, лечебно-профилактические организации и организации образования;

      6) организации, предназначенные для осуществления производственной деятельности в области уголовно-исполнительной системы и привлечения осужденных к труду, и их структурные подразделения.

      3. Персонал органов и учреждений уголовно-исполнительной системы составляют:

      1) сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

      2) государственные служащие, занимающие должности в уголовно-исполнительной системе;

      3) работники уголовно-исполнительной системы, состоящие в трудовых отношениях с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

      4. Порядок организации деятельности, права и обязанности органов, администрации учреждений уголовно-исполнительной системы и их должностных лиц устанавливаются законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 5-2 в соответствии с Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 15.02.2012 № 556-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5-3. Функции органов уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      1. В сфере уголовно-исполнительной деятельности органы уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел осуществляют следующие функции:

      1) исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных, обеспечение соблюдения установленных законодательством порядка и условий отбывания наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      2) содержание подозреваемых и обвиняемых;

      3) организацию размещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговорами, постановлениями и определениями судов;

      4) организацию осуществления исправительного воздействия на осужденных, в том числе с использованием психолого-педагогических методов;

      5) организацию трудовой занятости осужденных;

      6) охрану органов уголовно-исполнительной системы, исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказания осужденных женщин, несовершеннолетних, тюрем и следственных изоляторов;

      7) контроль за оперативной обстановкой в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечение безопасности персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, конвоирование;

      8) обеспечение организации работы по подготовке осужденных к освобождению, исполнение актов амнистии и помилования, взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с другими правоохранительными органами, органами государственного управления и общественными объединениями по закреплению результатов исправления осужденных, их трудовому и бытовому устройству;

      9) организацию и осуществление оперативно-розыскной деятельности и дознания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) организацию общеобразовательного и профессионального обучения осужденных;

      11) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

      12) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      13) привлечение общественных и религиозных объединений к деятельности уголовно-исполнительной системы;

      14) обеспечение профессиональной подготовленности, правовой и социальной защиты персонала;

      15) координацию научных исследований государственных органов и организаций в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

      2. Государственные учреждения уголовно-исполнительной системы реализуют работы и услуги, не относящиеся к основной деятельности.

      К перечню работ и услуг, не относящихся к основной деятельности государственных учреждений уголовно-исполнительной системы, относятся работы и услуги, предоставляемые при организации деятельности по обеспечению законных интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в них, на дополнительное приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви, газет, журналов, литературы, медикаментов и иных средств медицинского назначения для оказания дополнительной лечебно-профилактической помощи, на предоставление длительных свиданий и дополнительные лечебно-профилактические и иные определяемые нормативными правовыми актами Республики Казахстан услуги, а также для подозреваемых и обвиняемых создание дополнительных платных бытовых услуг.

      Сноска. Закон дополнен статьей 5-3 в соответствии с Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 6. Министр внутренних дел Республики Казахстан

      1. Министерство внутренних дел возглавляет Министр внутренних дел Республики Казахстан, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан.

      2. Министр внутренних дел:

      1) осуществляет руководство органами внутренних дел;

      2) устанавливает структуру и штатную численность системы органов внутренних дел в пределах лимита штатной численности, утвержденного Правительством Республики Казахстан;

      3) назначает на должности и освобождает от должностей, устанавливает порядок назначения на должности и освобождения от должностей руководителей системы органов внутренних дел;

      3-1) представляет Президенту Республики Казахстан кандидатуру для назначения на должность Главнокомандующего внутренними войсками;

      4) от имени Министерства внутренних дел издает акты, обязательные к исполнению органами внутренних дел, а также в пределах своей компетенции - акты, обязательные к исполнению иными государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами;

      5) (исключен)
      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 09.12.1998 N 307; от 05.04.1999 N 360; от 11.06.2001 N 208; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 29.04.2009 N 154-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.01.2013 № 69-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 6-1. Полномочия местных исполнительных органов

      1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

      1) организуют совместно с органами внутренних дел обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории областей, городов республиканского значения, столицы;

      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      2-1) образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

      Деятельность консультативно-совещательного органа регламентируется типовым положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан;

      3) обеспечивают содержание штатной численности административной полиции, содержащейся за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы, в пределах лимитов, утвержденных Правительством Республики Казахстан;

      4) обеспечивают содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты аппаратов территориальных органов;

      5) обеспечивают участковых инспекторов полиции помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи для работы на обслуживаемых участках, а также транспортными средствами;

      6) устанавливают ограничения на реализацию продукции в стеклянной таре в местах проведения спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий на уровне области, города республиканского значения, столицы;

      7) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. Местные исполнительные органы районов, городов областного значения:

      1) организуют совместно с органами внутренних дел обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      2) организуют совместно с органами внутренних дел собрание (сход) местного сообщества для назначения участковых инспекторов полиции с учетом мнения населения административного участка на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      2-1) образуют консультативно-совещательный орган по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

      Деятельность консультативно-совещательного органа регламентируется типовым положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан;

      3) устанавливают ограничения на реализацию продукции в стеклянной таре в местах проведения спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий на уровне районов, городов областного значения;

      4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); в редакции Закона РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 7. Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел с внутренними войсками

      Начальники департаментов внутренних дел областей, города республиканского значения и столицы являются старшими оперативными начальниками в отношении командиров подразделений, частей и соединений внутренних войск, дислоцированных на территории соответствующих областей, города республиканского значения и столицы, а также в отношении руководителей иных органов и подразделений внутренних дел, не входящих в структуру департаментов внутренних дел областей, города республиканского значения и столицы, а при чрезвычайных ситуациях - для всех приданных им сил.

      Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 11 июня 2001 г. N 208. Новая редакция - Законом РК от 29 декабря 2004 г. N 26 .

Статья 8. Взаимодействие органов внутренних дел с иными государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами

      1. Органы внутренних дел взаимодействуют с:

      1) иными правоохранительными органами, в том числе со специальными государственными органами, осуществляющими дознание и следствие;

      2) населением и средствами массовой информации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

      2. Государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать содействие органам внутренних дел в защите прав и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98 г. N 307.

Статья 9. Правовая основа деятельности органов внутренних дел

      1. Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 9 - в редакции Закона РК от 29 декабря 2004 г. N 26.

Глава 2
Полномочия органов внутренних дел

Статья 10. Обязанности органов внутренних дел

      1. Органы внутренних дел в соответствии с поставленными перед ними задачами и в пределах своей компетенции обязаны:

      1) защищать права и свободы человека и гражданина от противоправных посягательств;

      2) охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность, в том числе при содействии государственных органов и должностных лиц, добровольном участии организаций и граждан;

      3) предупреждать, выявлять, пресекать и раскрывать преступления;

      4) предупреждать, выявлять и пресекать административные правонарушения;

      4-1) осуществлять контроль и надзор за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и граждан, находящихся на их территории, а также на прилегающей к ним территории;

      4-2) требовать от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполнения обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Казахстан и приговором суда;

      4-3) осуществлять регистрацию лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также их дактилоскопирование, фотографирование, видеосъемку, звукозапись в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4-4) привлекать осужденных к обязательному участию в проводимых воспитательных мероприятиях;

      4-5) проводить в соответствии с законодательством Республики Казахстан освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью выявления фактов употребления алкогольных напитков, токсичных, наркотических средств и психотропных веществ;

      4-6) задерживать на территории, прилегающей к учреждению уголовно-исполнительной системы, и доставлять в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в совершении деяний, содержащих признаки преступления или административного правонарушения, осуществлять их личный досмотр;

      5) в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности системы органов внутренних дел, а также на поддержание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, изоляторах временного содержания органов внутренних дел режима, установленного законодательством. При этом перечень подразделений и сотрудников органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается Министром внутренних дел;

      6) осуществлять предварительное следствие, производить дознание;

      7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;

      7-1) проводить служебные расследования случаев чрезвычайных происшествий в уголовно-исполнительной системе, устанавливать и анализировать их причины, принимать меры по предотвращению подобных случаев;

      8) принимать предусмотренные законодательством меры по охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества участников уголовного процесса и иных лиц;

      9) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся от дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения и отбытия уголовного или административного наказания, пропавших без вести и в иных случаях, предусмотренных законодательством, а также розыск должников по исполнительному производству и похищенного имущества;

      10) в установленном законодательством порядке осуществлять проведение оперативно-розыскных и заградительных мероприятий, операций по задержанию лиц, совершивших преступления, а также оказывать содействие в их проведении и осуществлении иным правоохранительным и специальным государственным органам;

      11) исполнять определения судов, постановления судей, письменные поручения прокурора, следователя и дознавателя при производстве розыскных, следственных и иных предусмотренных законом процессуальных действий;

      11-1) оказывать содействие органам исполнительного производства в принудительном исполнении исполнительных документов;

      12) исполнять уголовные наказания и административные взыскания, обеспечивать трудовую занятость осужденных, а также лиц, подвергнутых административному аресту;

      12-1) исполнять постановления прокурора о принудительном доставлении (приводе) граждан и должностных лиц, а также исполнять иные письменные поручения и требования прокурора, вынесенные в пределах его компетенции;

      13) принимать участие в правовом воспитании населения, изучать общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел;

      14) обеспечивать общественный порядок и безопасность при ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях;

      14-1) разрабатывать типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, утверждаемый Правительством Республики Казахстан;

      15) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от противоправных посягательств, происшествий и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

      16) участвовать в соответствии с законодательством в обеспечении режима чрезвычайного или военного положения, выполнять отдельные задачи в системе территориальной обороны Республики Казахстан в военное время;

      17) разрабатывать и осуществлять меры по оборонно-мобилизационной подготовке органов внутренних дел, повышению устойчивости их работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в условиях военного времени, обеспечению постоянной готовности к полному и своевременному отмобилизованию специальных подразделений Министерства внутренних дел;

      18) осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения и иных нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, и за своевременным прохождением обязательного технического осмотра владельцами механических транспортных средств и прицепов к ним; определять порядок государственной регистрации и учета, а также производить государственную регистрацию и учет легковых, грузовых автомобилей и автобусов, включая изготовленные на их базе специальные автомобили, троллейбусов, мотоциклов и мотороллеров, прицепов, предназначенных для движения в составе с автомобилями, производить регистрацию и учет лиц, пользующихся ими, в том числе по доверенности, принимать экзамены и выдавать удостоверения на право их управления и управления троллейбусами и трамваями, регулировать дорожное движение;

      19) содействовать органам государственной противопожарной службы в осуществлении контроля за состоянием противопожарной безопасности на объектах всех форм собственности;

      20) осуществлять государственный контроль за приобретением, хранением, перевозкой, ношением, ввозом, вывозом и использованием оружия и боеприпасов (за исключением воинских), контролировать соблюдение установленных правил обращения и функционирования оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров; осматривать с участием администрации помещения, где находятся указанные предметы, вещи, материалы; учитывать и изымать оружие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; осматривать имеющиеся у граждан оружие, боеприпасы и места их хранения с целью контроля за соблюдением правил обращения с ними; ставить вопрос об изъятии у организаций и граждан оружия и боеприпасов при нарушении правил их хранения и использования, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      21) осуществлять выдачу лицензий и разрешений в соответствии с законодательством по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

      22) обеспечивать охрану объектов государственной важности и исправительных учреждений; контролировать состояние охраны организаций;

      23) участвовать в пресечении массовых беспорядков, в том числе в исправительных учреждениях, осуществлять розыск осужденных, совершивших побег из-под охраны воинских караулов;

      24) охранять и конвоировать задержанных, заключенных под стражу и осужденных лиц;

      25) контролировать соблюдение гражданами и должностными лицами иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных для них правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда через территорию Республики Казахстан;

      25-1) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      25-2) координировать работу по вопросам беженцев;

      25-3) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      25-4) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      26) организовывать специальные и военные перевозки;

      27) участвовать в проведении карантинных, санитарных и экологических мероприятий, в том числе при чрезвычайных ситуациях;

      28) осуществлять привод в учреждения здравоохранения по их представлениям уклоняющихся от явки по вызову лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, венерическими заболеваниями или зараженных вирусом иммунодефицита человека;

      29) принимать неотложные меры по обеспечению сохранности бесхозяйного имущества и кладов до передачи их в ведение соответствующих государственных органов и должностных лиц; обеспечивать сохранность найденных и сданных в органы внутренних дел документов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры по их возврату собственникам либо по реализации в установленном порядке;

      30) сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями на основе соответствующих международных договоров Республики Казахстан;

      30-1) вести учет и применять меры воздействия в целях предупреждения преступности среди несовершеннолетних: освобожденных из мест лишения свободы и специальных организаций образования закрытого типа; не достигших к моменту совершения деяния возраста, по достижении которого, согласно закону, возможно возложение уголовной ответственности; употребляющих спиртные напитки, наркотические средства и токсичные вещества; совершающих иные правонарушения, за которые предусмотрено применение мер административного наказания;

      30-2) обеспечивать оформление материалов гражданства;

      30-3) контролировать деятельность юридических лиц в части соблюдения правил привлечения иностранной рабочей силы, выдачи визы на пребывание в стране иностранцев, принимать в соответствии с законодательством Республики Казахстан решения об ограничении выезда граждан за границу и оставлении иностранцев на постоянное жительство;

      30-4) рассматривать заявления и сообщения о любых совершенных или готовящихся противоправных посягательствах, в том числе и не относящихся к их ведению, регистрировать их, своевременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, недопущению общественно опасных последствий; для содержания в условиях изоляции лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избран административный арест, иметь изоляторы временного содержания;

      30-5) создавать и использовать специализированные учеты, информационные системы, обеспечивающие решение задач по охране правопорядка, в том числе учет лиц, взятых под административный надзор и подлежащих профилактическому воздействию, лиц, совершивших административные правонарушения, повторность совершения которых влечет повышенную меру ответственности; осуществлять контроль и надзор за поведением лиц, состоящих на учетах;

      30-6) содержать в специальных учреждениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и совершивших преступления, если необходима их изоляция.

      Несовершеннолетние, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и совершившие преступления, а также направляемые в организации образования с особым режимом содержания до вступления решения суда в законную силу передаются родителям, опекунам, попечителям и иным лицам, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию;

      30-7) доставлять несовершеннолетних в организации образования с особым режимом содержания, а также в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет и оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел;

      30-8) доставлять в медицинские организации лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность либо могущих принести вред окружающим или себе, а лиц, находящихся в жилище и нарушающих общественный порядок, - по заявлению проживающих с ними граждан;

      31) контролировать и осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      32) контролировать в пределах своей компетенции целевое использование технической помощи и инвестиций, поступающих в сферу оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      33) участвовать в разработке и реализации совместно с государственными органами государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      34) осуществлять анализ состояния и тенденции развития наркоситуации в Республике Казахстан;

      35) координировать деятельность региональных комиссий по борьбе с наркоманией и наркобизнесом;

      36) оказывать содействие органам государственного управления здравоохранением в организации медико-социальной помощи лицам, больным наркоманией и токсикоманией, и обеспечивать гарантии прав и свобод граждан при ее оказании;

      37) осуществлять международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      38) анализировать и обобщать практику применения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, разрабатывать и вносить предложения по его совершенствованию;

      39) организовывать совместно с иными государственными органами и координировать обучение и повышение квалификации специалистов для работы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, а также специалистов в сфере организации профилактики, лечения, социальной реабилитации лиц, употребляющих и склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ;

      40) координировать совместно с компетентными государственными органами научные исследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      41) представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

      41-1) представлять по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства сведения по находящимся в производстве уголовным делам, возбужденным по преступлениям против собственности в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура;

      42) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. При нарушении сотрудниками прав и законных интересов граждан органы внутренних дел обязаны восстановить эти права, возместить нанесенный ущерб, обеспечить привлечение виновных к ответственности.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.1998 N 283; от 09.12.1998 N 307; от 16.07.2001 N 244 (вводятся в действие с 01.01.2002); от 09.08.2002 N 346; от 10.06.2003 N 433; от 20.12.2004 N 13 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 29.12.2004 N 25; от 29.12.2004 N 26; от 05.07.2008 N 63-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.08.2009 N 192-IV (вводятся в действие с 08.03.2010); от 02.04.2010 № 262-IV (вводятся в действие с 21.10.2010); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.01.2011 № 399-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 132-V (вводится в действие с 01.01.2014); от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Статья 11. Права органов внутренних дел

      1. Органы внутренних дел в лице уполномоченных на то должностных лиц для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеют право:

      1) требовать от граждан соблюдения общественного порядка и общественной безопасности, прекращение противоправных действий и действий, препятствующих осуществлению полномочий органов внутренних дел. В случае невыполнения этих требований применять соответствующие меры принуждения;

      2) при подозрении в совершении преступлений и административных правонарушений проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения установленных правил, контроль за выполнением которых возложен на органы внутренних дел;

      3) рассматривать заявления и сообщения о любых совершенных или готовящихся противоправных посягательствах, в том числе и не относящихся к их ведению, регистрировать их, своевременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, недопущению общественно опасных последствий;

      4) при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений давать обязательные для исполнения поручения другим органам, организациям и должностным лицам;

      5) по находящимся в производстве материалам и уголовным делам вызывать граждан в органы внутренних дел, получать от них объяснения, документы, их копии, производить допросы, а также в установленном порядке подвергать приводу лиц, уклонившихся от явки без уважительной причины;

      6) осуществлять административное производство в соответствии с законодательством, регламентирующим эту деятельность; составлять протоколы, накладывать административные взыскания, доставлять нарушителей, производить административное задержание, личный досмотр, а также досмотр и изъятие предметов и документов;

      7) задерживать военнослужащих, совершивших правонарушения, и передавать их начальникам отрядов военной полиции, командирам воинских частей или начальникам местных органов военного управления;

      8) содержать в специальных учреждениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и совершивших преступления, если необходима их изоляция.

      Несовершеннолетние, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и совершившие преступления, а также направляемые в организации образования с особым режимом содержания до вступления решения суда в законную силу передаются родителям, опекунам, попечителям и иным лицам, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию;

      8-1) доставлять несовершеннолетних в организации образования с особым режимом содержания, а также в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, а также задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел;

      9) задерживать лиц, подвергнутых административному аресту;

      10) производить по проверочным материалам, административным и уголовным делам необходимые исследования в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

      11) беспрепятственно и безвозмездно получать по возбужденным уголовным делам информацию и материалы в государственных органах, а также организациях;

      12) в случаях, предусмотренных законодательством, задерживать и содержать в приемниках-распределителях с санкции суда на срок до тридцати суток лиц, не имеющих определенного места жительства, документов, в целях установления личности и последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям (миграционным, медицинским, социальным и иным);

      13) доставлять в специальные медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних дел и содержать в них до вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, либо могущих принести вред окружающим или себе, а находящихся в жилище и нарушающих общественный порядок - по заявлению проживающих с ними граждан;

      14) производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно-процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, привлекать к их производству специалистов, использовать научно-технические средства для собирания и исследования фактических данных. При этом не подлежат разглашению сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, а также сведения о частной жизни, личной и семейной тайне;

      15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления, обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения либо совершивших их, при невозможности установления личности;

      16) создавать и использовать специализированные учеты, информационные системы, обеспечивающие решение задач по охране правопорядка, в том числе учет лиц, взятых под административный надзор и подлежащих предупредительному воздействию, лиц, совершивших административные правонарушения, повторность совершения которых влечет повышенную меру ответственности, осуществлять надзор и контроль за поведением лиц, состоящих на учетах;

      17) производить научно-технические исследования в ходе предварительного следствия, дознания и производства по делам об административных правонарушениях;

      18) проводить в установленном порядке освидетельствование лиц на предмет употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств либо направлять, или доставлять их для его проведения в медицинские учреждения;

      19) в целях предупреждения и пресечения правонарушений, раскрытия и расследования преступлений устанавливать сотрудничество на гласной и негласной основе с гражданами, изъявившими согласие участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

      20) в безотлагательных случаях в служебных целях пользоваться средствами связи, независимо от места их нахождения и принадлежности, с возмещением расходов по международным и междугородным переговорам;

      21) при отсутствии иных возможностей использовать транспортные средства, независимо от форм их собственности (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом), для проезда к местам происшествий, стихийных бедствий и доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а также в иных случаях, не терпящих отлагательства, с возмещением ущерба владельцам в случае его причинения;

      22) безвозмездно использовать возможности государственных средств массовой информации для освещения деятельности органов внутренних дел, установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся от следствия, дознания, суда, совершивших побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, и лиц, без вести пропавших, и в иных случаях, возникших при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

      23) применять предусмотренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осуществлять контроль за соблюдением режимных требований изоляторах временного содержания органов внутренних дел и на территориях, прилегающих к ним; в установленном Министром внутренних дел порядке вводить изоляторах временного содержания органов внутренних дел режим особых условий;

      24) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, административных правонарушений, угрожающих безопасности граждан, входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающим дипломатическим иммунитетом) и осматривать их, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление, административное правонарушение, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках. О случаях вторжения в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения уполномоченные на то органы внутренних дел уведомляют прокурора в течение двадцати четырех часов;

      25) ограничивать или временно запрещать доступ граждан на отдельные участки и территории, обязывать их покидать определенное место в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

      26) по предписанию представителя местного исполнительного или иного уполномоченного государственного органа принимать необходимые меры по прекращению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикета в случае несоблюдения его организаторами требований законодательства о порядке проведения названных мероприятий;

      27) при проведении мероприятий по розыску бежавших из-под стражи лиц самостоятельно устанавливать контрольно-пропускные пункты;

      28) при проведении карантинных мероприятий, а также в местах массового произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений, нереста ценных пород рыб, на территории национальных парков, государственных заповедников и заказников устанавливать по решению соответствующих исполнительных органов и должностных лиц контрольно-пропускные пункты;

      29) контролировать деятельность государственных органов, а также организаций в части обеспечения безопасности дорожного движения и выдавать обязательные для исполнения предписания; участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского рельсового транспорта, а также образцов новой автомототранспортной техники; согласовывать проекты правил, нормативов и стандартов, относящихся к безопасности дорожного движения, строительству и реконструкции улиц и дорог, а также конструкций транспортных средств и учебных программ подготовки водителей; запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние которых угрожает безопасности дорожного движения; приостанавливать выпуск на линию транспортных средств организаций, до исполнения предписаний, когда продолжение их эксплуатации угрожает безопасности дорожного движения;

      30) в порядке и случаях, установленных законодательством, останавливать транспортные средства и проверять у водителей документы на право пользования и управления ими, документы на груз и право его перевозки; отстранять от управления транспортным средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения, не имеющих документов на право управления или пользования транспортными средствами, а также в других предусмотренных законодательством случаях; по основаниям, предусмотренным законодательством, задерживать транспортные средства и в принудительном порядке, определяемом Министерством внутренних дел, доставлять их для временного хранения на специальные площадки или стоянки, создаваемые по решению местных исполнительных органов, а также производить блокировку ходовой части транспортных средств; временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, а также все виды производимых на них работ;

      31) в необходимых случаях оказывать содействие государственной противопожарной службе в проверке соблюдения правил пожарной безопасности хозяйствующими субъектами и гражданами;

      32) привлекать в чрезвычайных ситуациях силы и средства противопожарных и аварийно-спасательных служб, транспортные и другие материально-технические средства, средства связи и химической защиты организаций, независимо от форм собственности, при необходимости отдавать распоряжения на эвакуацию людей, материальных ценностей из опасной зоны, приостанавливать работу цехов и объектов на период проведения спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций, беспрепятственно проникать во все жилые, производственные и другие помещения, а также принимать иные меры, направленные на спасение граждан;

      33) исключен Законом РК от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);

      33-1) для содержания в условиях изоляции лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, а также осужденных и лиц, в отношении которых мерой пресечения избран арест, иметь изоляторы временного содержания;

      33-2) в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, а также движения пассажирских поездов, морских и речных судов осуществлять досмотр, в том числе встречный, авиапассажиров и пассажиров поездов, морских и речных судов и их багажа; в установленном законом порядке изымать оружие, боеприпасы, наркотики и иные запрещенные к провозу предметы и вещества;

      33-3) совместно с иными государственными органами контролировать соблюдение организациями, независимо от форм собственности, гражданами требований природоохранного и ветеринарного законодательства, проведение организациями природоохранных, санитарно-эпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий; проводить в присутствии представителей администрации организаций проверку выполнения этих требований; приостанавливать частично или полностью работу организаций, отдельных производств и участков при нарушениях, создающих угрозу окружающей среде, возникновения эпидемий и эпизоотий;

      33-4) (исключен)

      33-5) разрабатывать правила:

      приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых материалов;

      приобретения, хранения, хранения и ношения, учета, перевозки, ввоза, вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

      использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов;

      выдачи заключений на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

      34) беспрепятственно и безвозмездно и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, получать информацию и материалы от государственных органов и организаций, независимо от форм собственности, в том числе от специальных органов, осуществляющих дознание и следствие, в целях предупреждения правонарушений и раскрытия преступлений;

      35) давать обязательные для исполнения предписания, представления и предложения соответственно юридическим или физическим лицам о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, а также направлять в органы здравоохранения представления и материалы на лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, страдающих психическими расстройствами и нарушающих права и свободы других граждан либо общественный порядок, для принудительного лечения;

      35-1) определять порядок присвоения статуса оралмана, порядок и время пребывания оралмана и членов его семьи в центрах временного размещения, а также в центрах адаптации и интеграции оралманов;

      36) в соответствии с законодательством осуществлять производственную, финансово-хозяйственную деятельность;

      36-1) осуществлять подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров для органов внутренних дел в организациях образования по государственному образовательному заказу, утверждаемому Правительством Республики Казахстан, а также за рубежом на основе международных договоров;

      36-2) осуществлять в научных организациях органов внутренних дел фундаментальные и прикладные исследования в области охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, предупреждения и пресечения преступных и иных противоправных посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства;

      37) содействовать работе самодеятельных общественных формирований населения правоохранительной направленности;

      38) поощрять граждан, отличившихся в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и борьбе с правонарушениями;

      39) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      39-1) проводить исследования индивидуально-психологических особенностей личности осужденного и оказывать исправительное воздействие, в том числе с использованием психолого-педагогических методов;

      39-2) привлекать осужденных к труду на предприятиях исправительного учреждения или в других организациях, а также к работам без оплаты труда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      39-3) производить досмотр лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территории учреждения уголовно-исполнительной системы и прилегающей к нему территории, на которой установлены режимные требования, проверять документы, удостоверяющие личность граждан, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан;

      39-4) временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не допускать граждан на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы, а также на прилегающую к нему территорию или обязывать их остаться либо покинуть ее при введении режима особых условий;

      39-5) в целях обеспечения наблюдения и контроля за лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, беспрепятственно входить в жилые помещения, где они проживают, на принадлежащие им земельные участки, в производственные и иные помещения организаций любых форм собственности по месту их работы или учебы;

      39-6) осуществлять привод лиц, состоящих на учете, в уголовно-исполнительную инспекцию;

      39-7) обращаться в суды, прокуратуру и иные органы и организации для решения вопросов, связанных с уголовно-исполнительной деятельностью;

      40) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право ношения, хранения и применения специальных средств и огнестрельного оружия. Они также вправе применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы. Порядок применения специальных средств, огнестрельного оружия и физической силы определяется Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 10 июля 1998 г. N 283 ; от 9.12.98 г. N 307 ; от 29 марта 2000 г. N 42 ; от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 6 декабря 2001 г. N 260 ; от 29 декабря 2004 г. N 25 ; от 29 декабря 2004 г. N 26 ; от 12 января 2007 года N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 22 мая 2007 года N 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 05.07.2008 N 63-IV (порядок введения в действие см. ст. 2 ); от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 107-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2013 № 132-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 11-1. Государственный контроль в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

      1. Государственный контроль в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности осуществляется в форме проверки и иных формах.

      2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.

      Сноска. Статья 11-1 в редакции Закона РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменением, внесенным Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 11-2. Внеплановые проверки

      Сноска. Статья 11-2 исключена Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2 ).

Глава 3
Применение сотрудниками органов внутренних дел
огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы

      Сноска. Глава 3 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 4
Прохождение службы в органах внутренних дел

      Сноска. Глава 4 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 5
Правовое положение сотрудников органов внутренних дел

      Сноска. Глава 5 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 20. Правовое регулирование труда сотрудников и иных работников органов внутренних дел

      Трудовые отношения сотрудников органов внутренних дел регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      Трудовые отношения иных работников органов внутренних дел регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

Статья 21. Подготовка кадров для органов внутренних дел

      1. Подготовку кадров для органов внутренних дел осуществляют организации образования Министерства внутренних дел, которые создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иные организации образования.

      2. Порядок приема в организации образования Министерства внутренних дел определяется Министром внутренних дел в соответствии с типовыми правилами приема в организации образования соответствующего вида.

Статья 22. Специальные звания сотрудников органов внутренних дел

      Должностным лицам органов внутренних дел, выполняющим основные задачи и функции органов внутренних дел, присваиваются специальные звания.

      Перечень должностей органов внутренних дел, замещение которых дает право на присвоение специальных званий должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции, возложенные на органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также соответствующие им предельные специальные звания утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 22 с изменением, внесенным Законом РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 23. Полномочия сотрудников органов внутренних дел

      1. Сотрудники органов внутренних дел на всей территории Республики независимо от занимаемой должности и внутриведомственной подчиненности, времени в случае обращения к ним граждан и должностных лиц с заявлением или сообщением о правонарушении либо в случае непосредственного обнаружения такового обязаны использовать всю полноту предоставленных им прав по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей, оказанию помощи нуждающимся в ней, охране места происшествия, а также для информирования ближайшего органа внутренних дел.

      2. Участковый инспектор полиции, начальник линейного пункта органа внутренних дел, начальник патрульного участка, участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних на обслуживаемом административном участке или территории организуют и осуществляют исполнение всех задач органов внутренних дел в объеме и пределах своей компетенции, в том числе с разработкой обязательных для организаций предложений, направленных на предупреждение административных правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

      3. Руководитель структурного подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел является по должности Главным государственным инспектором по обеспечению безопасности дорожного движения.

      4. Действия сотрудников органов внутренних дел, которыми временно ограничиваются права граждан, сопровождаются словами: "Именем закона". Каждое лицо в таком случае обязано прекратить активные действия, беспрекословно подчиниться требованиям сотрудника органов внутренних дел и выполнить его указания, связанные с исполнением служебных обязанностей.

Глава 6
Социальная защита сотрудников и пенсионеров органов
внутренних дел

      Сноска. Глава 6 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 7
Финансовое и материально-техническое обеспечение
органов внутренних дел

Статья 33. (Исключена - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.)

Статья 34. Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел

      Условия, порядок и нормы материально-технического обеспечения органов внутренних дел устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются бесплатно форменным и специальным обмундированием, образцы и нормы положенности которого устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 34 в редакции Закона РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 8
Заключительные и переходные положения

Статья 35. (Исключена - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.)

Статья 36. Прокурорский надзор за деятельностью органов внутренних дел

      Высший надзор за точным и единообразным применением законов в деятельности органов внутренних дел осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан и подчиненными ему прокурорами.

Статья 37. Порядок вступления в силу настоящего Закона

      Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1996 года.

Статья 38. Меры по реализации настоящего Закона

      1. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 г. "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 11, ст. 288; 1992 г., N 24, ст. 593; 1993 г., N 8, ст. 179; 1993 г., N 17, ст. 426; 1995 г., N 1-2, ст. 17).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) привести ранее принятые им решения в соответствие с настоящим Законом;

      2) утвердить Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан;

      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего Закона.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент


Республики Казахстан