Облыстық Мәслихаттың 1999 жылғы 23 желтоқсандағы II сессиясының "2000 жылға арналған облыс бюджеті туралы" N 2 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қарағанды облыстық Мәслихатының (VII сессиясы) шешімі 2000 жылғы 30 қарашадағы N 1 Қарағанды облысының әділет басқармасында 2000 жылғы 6 желтоқсанда N 153 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 01 сәуірдегіүN 357-1 Z990357_

"Бюджеттік жүйе туралы", ҚР-ның 1993 жылғы 10 желтоқсандағы 

Z934100_

 
Қазақстан Республикасыныңөжергілікті өкілеттіүжәне атқарушы органдары 
туралы" Заңына кейін енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 
облыстық Мәслихат Шешім етті:
   I. Облыстық Мәслихаттың 1999 жылғы 23 желтоқсандағы II сессиясының 
"2000 жылға арналған облыстық бюджет туралы" 

V99K053_

 шешіміне 
төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
   1. 1 тармақта: 
   "12305603" саны "13205603" санына ауыстырылсын;
   "2599952" саны "3278372" санына ауыстырылсын;
   "745000" саны "832967" санына ауыстырылсын;
   "15670140" саны "16986527" санына ауыстырылсын;
   "19585" саны "130415" санына ауыстырылсын.
   2. 2-1 тармағы төмендегіүмазмұндалғанмен толықтырылсын:
   "2-1. Облыстық бюджеттің құрамындағы түсімдерде республикалық 
бюджеттен 200000 мыңөтеңге сомасында трансферттер "2000 жылға арналған 
бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" 2000 жылдыңө8 қарашасындағы Қазақстан 
Республикасының№N 95-ІІ 

Z000095_

 Заңына сәйкес Приозерск 
қаласыныңөбюджетіне республикалық бюджеттен Приозерск қаласы әкімінің 
кредиторлық қарыздарын өтеуге қарастырылатыны есепке алынсын.".
   3. 6 тармақта:
   "2082758" саны "2507735" санына ауыстырылсын;
   "68349" саны "82373" санына ауыстырылсын;
   "249067" саны "271978" санына ауыстырылсын;
   "153517" саны "171115" санына ауыстырылсын;
   "425809" саны "510476" санына ауыстырылсын;
   "164515" саны "184266" санына ауыстырылсын;
   "187571" саны "205034" санына ауыстырылсын;
   "119588" саны "137497" санына ауыстырылсын;
   "174460" саны "210302" санына ауыстырылсын;
   "203444" саны "268356" санына ауыстырылсын;
   "125997" саны "150223" санына ауыстырылсын;  
   "93821" саны "137004" санына ауыстырылсын;
   "45404" саны "63897" санына ауыстырылсын;
   "71216" саны "115214" санына ауыстырылсын.
   4. 7 тармақта:
   "1852278" саны "2330698" санына ауыстырылсын.
   5. 11 тармақта:
   "328575" саны "339860" санына ауыстырылсын.
   6. 25-1 тармақта: 
   "136322" саны "189322" санына ауыстырылсын.
   7. 17 тармақта: 
   "6750" саны "6950" санына ауыстырылсын.
   8. 27 тармақта:
   "10000" саны "20000" санына ауыстырылсын.
   9. 31 тармақта:
   "300000" саны "207567" санына ауыстырылсын.
   10. 31-2 тармағы төмендегіүмазмұндалғанмен толықтырылсын: 
   Облыстық бюджеттің "Басқа трансферттер" шығындарының құрамында 
мемлекеттік мекемелердіңүқызметкерлерінің еңбекақысын төлеуге: жұмыспен 
қамтушылардыңөжарнасы мен мемлекеттік мекемелердіңүкоммуналдық қызметін 
төлеуге 2000 жылдыңөжелтоқсан айына қалалардыңөбюджеттеріүбойынша 739 957 
мыңөтеңге сомасында қарастырылсын: 
   Балқаш     37 870 мың теңге
   Қарағанды   405 772 мыңөтеңге
   Теміртау    96 315 мыңөтеңге
   Приозерск   200 000 мыңөтеңге
   11. 32 тармақта: 
   "41639" саны "136639" санына ауыстырылсын.
   12. 36 тармақта: 
   "662700" саны "362700" санына ауыстырылсын.


      13. Аудандар мен қалалардың мәслихаттарына бюджеттеріне енгізілген нақтылаулар мен толықтыруларға сәйкес 2000 жылғы желтоқсанға мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің еңбекақысын, жұмыспен қамтушылардыңө жарнасын төлеуге, мемлекеттік мекемелердің коммуналдық қызметін төлеуге ақша бөлудіүбағыттауды бірінші кезекте қамтамасыз ету ұсынылсын.
      14. Облыс әкімінің бөлімдеріне, басқармаларына, департаменттеріне, комитеттеріне 2001 жылдыңө1 қаңтарына әкімгерлердің бағдарламаларыныңө шоттарындағы пайдаланылмаған ақшалардыңөқалдығы есепке алынып, олардыңө 2001 жылғы сметалары бойынша қаржыландыру есебіне жатқызылатындықтан ағымдағы жылы қосымша бөлінген ақшаны тиімді пайдалану мақсаты бойынша тоқтаусыз шаралар қабылдау ұсынылсын.
      15. 2001 жылдыңөбюджетін бекіту кезінде облыстық, қалалық және аудандық әскери комиссариаттар үшін жеңіл автомобильдер сатып алуға, облыстық Мәслихат үшін жұмыс орындары мен электронды дауыс беру жүйелерін жабдықтауға қаражат іздестірілетініүжөніндегіүоблыс әкімінің орынбасары

С.Б. Өтешовтіңүақпараттық мәліметі қабылдансын.
   16. Облыстық Мәслихаттыңө1999 жылғы 23 желтоқсандағы "2000 жылға 
арналған облыстық бюджет туралы" 

V99K053_

 шешіміне енгізілген өзгертулер 
мен толықтырулар есепке алынып қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
   II. Осы шешім әділет органдарында тіркеуден өткеннен және 
жарияланғаннан кейін күшіне енеді.

   Сессия төрағасы
                        2000 жылғы 30 қарашадағы
                        облыстық МәслихаттыңөVII 
                        сессиясыныңөN 1 шешіміне
                        N 1 қосымша

__________________________________________________________________________
Санат
 Сынып         Атаулары            2000 жылғы 
   Сыныпша                      31 қарашаға
    Ерекшелік                   нақтыланған бюджет
__________________________________________________________________________
1 2 3  4        5                   7
__________________________________________________________________________
        Түсімдер                     17116942
        Кірістер                     13205603
1        Салықтық түсімдер                 12999618
  1      Кірістерге салынатын табыс салығы         3935225
   1     Заңды тұлғалардан табыс салығы           3936225
     1   Резиденттерден - заңды тұлғалардан табыс салығы  3128647
     2   Резиденттер емес - заңды тұлғалардан табыс салығы  60140
     3   Резиденттерден - заңды тұлғалардыңөтөлем 
        көздерінен алынатын табыс салығы           34038
     4   Резидент емес заңды тұлғалардыңөтөлем көздерінен
        алынатын табыс салығы                712400
  3      Әлеуметтік салық                  8736641
   1     Әлеуметтік салық                  8736641
  5      Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге салынатын
        ішкі салықтар                    119872
   2     Акциздер                       19649
     2   Арақ                         63600
     4   Шарап                         184
     7   Сыра                         52760
     8   Күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар
        мен бальзамдар                    2800
     23  Ойын бизнесі                      305
   4     Кәсіпкерлік пен кәсіби қызмет жүргізуге алымдар    223
     2   Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу үшін 
        лицензиялық алымдар                  223
  7      Басқа да салықтар                  207880
   1     Басқа да салықтар                  207880
     2   Жергіліктіүбюджетке түсетін қарыздар        207567
     9   Басқа да салықтық түсімдер               313
2        Салыққа жатпайтын түсімдер              52101
  2      Әкімшілік алымдар мен төлемдер, коммерциялық 
        емес және жолай сатудан алынатын түсімдер      151386
   1     Әкімшілік алымдар                  124721
     8   Мемлекеттік мекемелер ұсынған қызметтен түскен 
        түсімдер                       4221
     12  Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер       120500
   3     Басқа төлемдер мен коммерциялық емес және
        жолай сатудан алынатын кірістер           26665
     1   Коммуналдық меншіктіүжалға беруден түсетін 
        түсімдер                       26665
  3      Айыппұлдар мен санкциялар бойынша түсімдер       715
   1     Айыппұлдар мен санкциялар бойынша түсімдер       715
     1   Мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік 
        айыппұлдар мен санкциялар               140
     9   Басқа да айыппұлдар мен санкциялар           55
     10  Табиғат қорғау заңын бұзғаны үшін айыппұлдар      520
3        Капиталмен жасалған операциялардан алынатын 
        кірістер                       53884
  1      Негізгі капиталды сату                53884
   1     Негізгі капиталды сату                53884
     4   Мемлекеттік меншіктіүжекешелендіруден түсетін 
        түсімдер                       53644
     5   Аймақтардыңөөзін-өзіүқамтамасыз етуіүүшін сатып 
        алған, сатылған астықтан түсетін түсімдері       240
        Алынған ресми трансферттер (гранттар)       3278372
4        Алынған ресми трансферттер (гранттар)       3278372
  1      Мемлекеттік басқарудыңөтөменгіүтұрған 
        органдарынан трансферттер             3025770
   3     Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер    3025770
     3   Аудандық (қалалық) бюджеттерден бюджеттік алымдар 3025770
  2      Мемлекеттік басқарудың жоғары органдарынан
        трансферттер                    200000
   1     Республикалық бюджеттен трансферттер        200000
     1   Ағымдағылар                     200000
  9      Басқа көздерден                   52602
   9     Басқа трасферттер                  52602
     1   Ағымдағылар                     52602
        Бюджеттен бұрын берілген кредиттер бойынша негізгі
        қарыздарды өтеу                   832967
5        Бюджеттен берілген кредиттерді өтеу         832967
  1      Бұрын берілген кредиттерді өтеу           832967
   1     Мемлекеттік басқарудыңөбасқа деңгейіндегі өтеу   832967
     1   Мемлекеттік басқарудыңөбасқа деңгейіндегі өтеу   832967
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Функциялық топ
 Функция          АТАУЛАРЫ          2000 жылғы 
   Мекеме                      31 қарашаға
   Бағдарлама                    нақтыланған бюджет
     
__________________________________________________________________________
1 2 3  4  5        6                  7
__________________________________________________________________________
         II. Шығыстар мен кредиттеулер          17186527 
           ШЫҒЫСТАР                  16811527
1        Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер       481611
  1       Мемлекеттік басқарудыңөжалпы қызметін 
         орындайтын өкілді, атқарушы және басқадай 
         органдар                     101060
   103    Жергілікті өкілді органдардың аппараты       11844
     2   Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындар      7481
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты           7481
     30   Депутаттық қызмет                  4363
   105    Әкімдер аппараты                  89216
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      89216
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты          89216
  2       Қаржылық қызмет                  380551
   105    Әкімдер аппараты                  22950
     62   Базарларда тауарларды сатудан түсетін
         (қызмет және қызмет көрсету) түсімдердіү 
         ұйымдастыру                    22950
       30 Базарларда тауарларды сатудан түсетін 
         (қызмет және қызмет көрсету) түсімдерді жүзеге
         асыратын өкілетті органдар             22950
   259    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         коммуналдық меншіктіңүатқарушы органы       317509
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      10257
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты          10257
     30   Коммуналдық меншіктіүжекешелендірудіүұйымдастыру  6980
     31   Коммуналдық меншіктіңүмүлкін сатып алу      300272
   260    Жергілікті қаржы атқару органдары         40092
     2   Жергілікті деңгейдегі әкімшілік шығындар      40092
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты          40092
2        Қорғаныс                     431696
  1       Әскери қажеттіліктер                6817
   105    Қазақстан РеспубликасыныңөҚорғаныс Министрлігіү   6817
     63   Жалпы әскери міндеттіүорындауды қамтамасыз ету   6817
  2       Төтенше жағдайлар бойынша жұмыстар ұйымдастыру  424879
   105    Әкімдер аппараты                 424879
     31   Азаматтық қорғаныс шараларын қамтамасыз ететін
         арнайы қоймаларды, материалдық-техникалық 
         басқару пункттерін құру және ұстау         16150
     32   Жергіліктіүдеңгейде төтенше жағдайларды жою    408279
       30 Мемлекеттік өртке қарсы қызмет          345867
       31 Облыстық судан құтқару қызметі           30004
       35 Төтенше жағдайларды жою бойынша шаралар      32858
3        Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік         304787
  1       Құқық қорғау қызметі               304787
   251    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ішкі 
         істердіңүатқарушы органы             289787
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар     229600
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты          229600
     27   Әлеуметтік төлем және еңбекақы бойынша 
         кредиторлық қарыздарды өтеу             8500
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын, 
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша
         кредиторлық қарыздарды өтеу            46001
     30   Жергіліктіүдеңгейдегіүқоғамдық тәртіптіүқорғау 
         және қоғамдық қауіпсіздіктіүқамтамасыз ету     5866
       32 Тұратын жеріүжәне құжаттары жоқ адамдарға 
         арналған қабылдау-бөлу мекемесіү          4444
       34 Қылмыстық-атқару инспекциясы            1242
   274    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын жол 
         және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығыныңө
         атқарушы органы                  15000
     44   Елді мекендердегіүжол қозғалысын реттеу
         бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану     15000
4        Білім беру                    941155
  2       Бастауыш және орта білім беру           517243
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы
         органы                      517243
     20   Жергіліктіүдеңгейдегіүжалпы білім беру      339860
       32 Ерекше режимдегі мектеп-интернаттар        108074
       33 Бастауыш, орталау және орта мектептер       28270
       34 Мектеп-интернаттар                102732
       35 Арнаулы мектеп-интернаттар            100334
     32   Жергіліктіүдеңгейде орта білім беру жүйесін 
         ақпараттау                    177383
  3       Кәсіптік-техникалық білім беру          230427
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы 
         органы                      230427
     31   Жергіліктіүдеңгейдегіүкәсіптік-техникалық 
         білім беру                    230427
       30 Кәсіптік-техникалық мектептер           220059
       31 Арнайы кәсіптік-техникалық мектептер        9868
  4       Арнайы орта білім беру              167406
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         денсаулық сақтаудыңөатқарушы органы        12854
     8   Жергіліктіүдеңгейде арнаулы оқу орындарына
         кадрлар дайындау                  12854
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмніңүатқарушы 
         органы                      154552
     8   Жергіліктіүдеңгейдегі арнаулы және орта оқу
         орындарына кадрлар дайындау            154552
  5       Кадрларды қайта даярлау              24939
   251    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ішкі
         істердің атқарушы органы              11049
     11   Жергіліктіүдеңгейде кадрларды қайта даярлау    11049
       30 Ішкі істер органдары үшін кадрларды қайта даярлау 11049
         Кадрларды қайта даярлау              13890
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмніңүатқарушы
         органы                       13890
     11   Жергіліктіүдеңгейде кадрларды қайта даярлау    13890
       6 Мемлекеттік мекемелердіңүкадрларын қайта даярлау  13890
  9       Білім беру саласындағы басқадай қызметтер      1140
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім
         беру, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы 
         органы                       1140
     38   Тұрғындардың балалары мен жасөспірімдерін
         психикалық тексеру бойынша 
         психологиялық-дәрігерлік-педагогикалық кеңес 
         және көмек көрсету                 1140
       30 Психологиялық-дәрігерлік педагогикалық кеңес    1140
5        Денсаулық сақтау                 2336206
  1       Көп салалы ауруханалар              382259
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын
         денсаулық сақтаудыңөатқарушы органы        382259
     36   Тұрғындарға жергіліктіүдеңгейдегіүстационарлық 
         медициналық көмек көрсету             382259
  2       Халықтыңөденсаулығын қорғау            317740
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         денсаулық сақтаудыңөатқарушы органы        317740
     31   ВИЧ-инфекция науқастарына медициналық көмек 
         көрсету                      20854
  2 254 33   Эпидемияға қарсы күрес                500
     39   Жергіліктіүдеңгейде қауіптіүаурулардыңөалдын 
         алу және күрес                   64503
       30 Облыстық, аудандық санитарлық-эпидемиологиялық 
         станциялары                    64503
     34   Жергіліктіүдеңгейде қан дайындау          31672
     41   Жергіліктіүдеңгейде салауатты өмір салтын 
         насихаттау                     1945
     45   Балалар мен аналарды қорғау            198266
       30 Балалар үйі                    67966
       31 Балаларға стационарлық көмек көрсету       102648
       32 Стационарлық көмек көрсету             27652
  3       Мамандандырылған медициналық көмек        553067
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын денсаулық 
         сақтаудыңөатқарушы органы             553067
     30   Психикалық ауытқуы бар науқастарға стационарлық 
         медициналық көмек көрсету             145767
     32   Туберкулезбен ауырғандарға стационарлық
         медициналық көмек көрсету             201531
     40   Ұлы Отан Соғысы ардагерлеріүмен мүгедектерініңү
         ауруханалары мен емханалары            25181
     47   Онкологиялық аурулармен ауырған науқастарға 
         стационарлық медициналық көмек көрсету       89295
     48   Алкоголизм, токсикомания және нашақорлықпен
         ауырғандарға стационарлық медициналық көмек 
         көрсету                      20059
     49   Тері-венерологиялық аурулармен ауырғандарға
         стационарлық медициналық көмек көрсету       10540
     50   Жұқпалы аурулармен ауырғандарға стационарлық
         медициналық көмек көрсету             60694
  4       Емханалар                     264067
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын денсаулық 
         сақтаудыңөатқарушы органы             264067
     35   Ауылды жерлердегіүамбулаториялық ұйымдарда 
         тұрғындарға алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек 
         көрсету                      115224
     46   Амбулаториялық-емханалық ұйымдарда халыққа 
         алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсету    148843
  5       Басқа медициналық көмектер            155592
   251    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ішкі
         істердіңүатқарушы органы              31334
       31 Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарыныңө 
         қызметкерлеріне, олардыңөжанұяларына медициналық
         көмек көрсету                   31334
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын денсаулық 
         сақтаудыңөатқарушы органы             124258
     37   Жедел жәрдем көрсету               112070
     43   ТЖ халыққа медициналық көмек көрсету        12188
       30 Шұғыл медициналық көмек орталығы          5568
       31 Арнайы мед. жабдықтаудыңөоблыстық базасы      6620
  9       Денсаулық сақтау саласындағы басқадай қызметтер  663481
   254    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын денсаулық
         сақтаудыңөатқарушы органы             663481
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      13051
       3 Облыстық басқармалардыңөаппараты          13051
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын,
         мемлекеттік мекемелердіңүбелгіленген тәртіппен 
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша 
         кредиторлық қарыздарды өтеу            487714
     38   Тұрғындардыңөденсаулығын қорғаудағы басқа да 
         қызметтер                     29600
       31 Ауру түрлеріүбойынша жекелеген санаттағы 
         азаматтарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету     28600
       32 Жекелеген санаттағы азаматтарды балалар 
         тамақтанатын арнайы азық-түлікпен қамтамасыз ету  1000
     42   Есепке алу қызметімен қамтамасыз ету        1332
       93 Орталықтандырылған бухгалтериялар          1332
     44   Орталықтандырылған медициналық жабдықтарды және
         дәрілік құралдарды сатып алу           131784
6        Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру  1009402
  1       Әлеуметтік қамсыздандыру             388442
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмніңүатқарушы
         органы                       97044
     33   Балаларды әлеуметтік қамсыздандыру         97044
       30 Балалар үйлері                   97044
   258    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын еңбек
         және халықты әлеуметтік қорғаудыңөатқарушы органы 291398
     32   Жергіліктіүдеңгейде интернат типтегіүмекемелер 
         арқылы әлеуметтік қамсыздандыру          291398
       30 Жасөспірім мүгедектерге арналған интернат үйлері
         мен психоневрологиялық интернат үйлер       67527
       31 Қариялар мен жалпы типтегіүмүгедектерге 
         арналған интернат үйлер              64794
       33 Психоневрологиялық интернаттар          159077
  2       Әлеуметтік көмек                 521435
   105    Әкім аппараттары                  88316
     60   Аз қамтамасыз етілген жекелеген санаттағы 
         азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету        88316
   258    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын еңбек 
         және халықты әлеуметтік қорғаудыңөатқарушы органы  4284
     57   Жергіліктіүдеңгейде мүгедектердіүәлеуметтік қолдау 4284
       33 Техникалық және басқа құралдармен қамтамасыз ету  4284
   258    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын еңбек
         және халықты әлеуметтік қорғаудыңөатқарушы органы 47706
     37   Ауылды жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 
         беру, әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет
         саласының мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік
         көмек көрсету                     80
     38   ҰОС-ндағы Жеңістің 55-жылдығын мерекелеудіүөткізу 47626
   258    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын еңбек және 
         халықты әлеуметтік қорғаудыңөатқарушы органы   381129
     42   Мемлекеттік мекен-жайға әлеуметтік көмек     381129
  9       Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек 
         ауқымындағы басқа да қызметтер           99525
   258    Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын еңбек 
         және халықты әлеуметтік қорғаудыңөатқарушы органы 99525
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындары     43995
       3 Жергіліктіүоргандардың аппараты          43995
     25   Жергіліктіүатқарушы органдардыңөрезервтегіү
         қаражаты есебінен шаралар өткізу           637
     27   Еңбекақы және әлеуметтік төлемдер бойынша
         кредиторлық қарыздарды өтеу            26964
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын,
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша
         кредиторлық қарыздарды өтеу            15277
     33   Жергіліктіүдеңгейдегіүәлеуметтік дәрігерлік 
         экспертиза                     12652
       30 Облыстық, қалалық және аудандық әлеуметтік 
         дәрігерлік эксперттік комиссия           12652
7        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық          93560
  1       Коммуналдық шаруашылық               67560
   274    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын жол және 
         коммуналдық шаруашылықтыңөатқарушы органы     67560
     42   Коммуналдық шаруашылықты дамыту          67560
       30 Коммуналдық шаруашылықты жалпы дамытуды 
         ұйымдастыру                    67560
  3       Сумен жабдықтау                  26000
   274    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын жол және 
         коммуналдық шаруашылықтыңөатқарушы органы     26000
     40   Ауыз сумен жабдықтау жұмысын ұйымдастыру      26000
8        Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік     541742
  1       Мәдениет саласыныңөқызметі            449573
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы 
         органы                      449573
     35   Жергіліктіүдеңгейде балалар арасында мәдени
         және спорттық шараларды өткізу          162145
       30 Жергіліктіүдеңгейде балалар арасында мәдени
         шараларды өткізу                  33000
       31 Жергіліктіүдеңгейде балалар арасында спорттық 
         шараларды өткізу                 129145
     39   Жергіліктіүдеңгейде спорттық шараларды өткізу    7988
     41   Жергіліктіүдеңгейде халықтыңөмәдени демалыс
         шараларын өткізу                 217330
     43   Жергіліктіүдеңгейде ойын-сауық шараларын өткізу   5830
     44   Жергіліктіүдеңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды 
         сақтау                       51500
     51   ҰОС-ндағы Жеңістіңү55-жылдығын мерекелеудіүөткізу  4780
  3       Ақпараттар кеңістігіү               92169
   105    Әкімдер аппараты                  31950
     46   Жергіліктіүдеңгейде газеттер мен журналдарды
         тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты 
         жүргізу                      25000
     47   Жергіліктіүтелерадио тарату арқылы мемлекеттік
         ақпараттық саясатты жүргізу             6950
   261    Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мұрағат 
         басқармасыныңөатқарушы органы           21063
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      4055
       3 Жергіліктіүоргандардыңөаппараты           4055
     30   Жергіліктіүдеңгейде мұрағат қорларын, басылым
         өнімдерін сақтау және оларды арнайы пайдалануды 
         қамтамасыз ету                   17008
       30 Облыстық және қалалық мұрағаттар          17008
   263    Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім 
         беру, мәдениет, спорт және туризмнің атқарушы
         органы                       39156
     45   Жергіліктіүдеңгейде ақпараттыңөжалпыға жетуін
         қамтамасыз ету                   39156
       30 Кітапханалар                    39156
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған
         ортаны қорғау                   103150
  1       Ауыл шаруашылығы                  20000
   257    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ауыл 
         шаруашылығының атқарушы органы           20000
     32   Өсімдік аурулары мен зиянкестеріне қарсы күресу
         үшін орындалатын жұмыстар             20000
  5       Қоршаған ортаны қорғау               71886
   105    Әкімдер аппараты                  71886
     34   Жергіліктіүдеңгейде қоршаған ортаны қорғау 
         жұмыстарын ұйымдастыру               71886
       30 Облыстық (қалалық) қоршаған ортаны қорғау қорлары  6886
       31 Жергіліктіүдеңгейде қоршаған ортаны қорғау 
         жұмыстарын жүргізу                 65000
  9       Қоршаған ортаны қорғау су, орман, балық және ауыл 
         шаруашылығы ауқымындағы басқа да жұмыстар     11264
   257    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ауыл 
         шаруашылығыныңөатқарушы органы           11264
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      11264
       3 Басқару аппараты                  11264
     25   Жергіліктіүатқарушы органдардыңөрезервтік
         қоры есебінен шаралар откізу
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын, 
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша 
         кредиторлық қарыздарды өтеу
12        Көлік және байланыс                415000
  1       Автомобиль көлігіү                415000
   274    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын жол,
         көлік және коммуналдық шаруашылықтыңөатқарушы 
         органы                      415000
     46   Қалалық көліктіүдамыту              310000
     50   Жергіліктіүдеңгейде жол жүйесін пайдалану     105000
       12 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз
         ету                        105000
13        Басқа да қызметтер                549031
  3       Кәсіпкерлік қызметтіүқолдау және бәсекелестікті
        үқорғау                       5000
   272    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         экономика, шағын және орташа бизнестіүқолдаудың
         атқарушы органы                   5000
     31   Жергіліктіүдеңгейде шағын кәсіпкерліктіүқолдауды 
         ұйымдастыру                     5000
  9       Басқалар                     544031
   105    Әкімдер аппараты                 412168
     25   Жергіліктіүатқарушы органдардыңөрезервтік
         қоры есебінен шаралар өткізу 
     27   Еңбекақы және әлеуметтік төлемдер бойынша 
         кредиторлық қарыздарды өтеу             5400
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын,
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген 
         тәртіппен тіркелген шарттық міндеттемелеріү
         бойынша кредиторлық қарыздарды өтеу        60562
     52   Жергіліктіүатқарушы органдардыңөрезервтік қоры  136639
     58   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         мемлекеттік мекемелердіңүбелгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша
         жергілікті бюджеттің кредиторлық қарыздары    207567
     61   Өкілеттілік шығындар                2000
   263    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын білім
         беру, мәд
ениет, спорт және туризмнің атқарушы 
         органы                       86417
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      36741
       30 Жергіліктіүбілім беру органдарыныңөаппараты    15906
       31 Жергіліктіүмәдениет органдарыныңөаппараты      8144
       32 Жергіліктіүспорт және туризм органдарыныңөаппараты 12691
     27   Еңбекақы және әлеуметтік төлемдер бойынша
         кредиторлық қарыздарды өтеу              0
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын,
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелеріүбойынша
         кредиторлық қарыздарды өтеу            43345
     34   Есептік қызметтермен қамтамасыз ету         6331
       30 Білім беру ұйымдарының орталықтандырылған 
         бухгалтериясы                    3629
       31 Мәдениет ұйымдарыныңөорталықтандырылған
         бухгалтериясы                    2702
   272    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын
         экономика, шағын және орташа бизнестіүқолдаудың
         атқарушы органы                  26075
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      26075
       30 Экономика органдарыныңөаппараттары         26075
   273    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын
         инфрақұрылым және құрылыстыңөатқарушы органы    16433
     2   Жергіліктіүдеңгейдегіүәкімшілік шығындар      13792
       3 Жергіліктіүоргандар аппараттары          13792
   274    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын жол,
         көлік және коммуналдық шаруашылықтыңөатқарушы 
         органы                       2938
     28   Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын, 
         мемлекеттік мекемелердің белгіленген тәртіппен
         тіркелген шарттық міндеттемелері бойынша 
         кредиторлық қарыздарды өтеу             2938
15        Ресми трансферттер                9604187
  1       Ресми трансферттер                9604187
   105    Әкімдер аппараты                 3784285
     54   Жергіліктіүбюджеттің ресми трансферттері     3784285
       30 Басқа да трансферттер              1276550
       94 Субвенциялар                   2507735
   119    Қарағанды облысыныңөәкімі            5819902
     26   Республикалық бюджетке аударылатын облыстық
         бюджеттің трансферті               5819902
         Несие бөлу                    375000
         Несие бөлу                    375000
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған 
         ортаны қорғау                   30000
  1       Ауыл шаруашылығы                  30000
   257    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын ауыл 
         шаруашылығының атқарушы органы           30000
     82   Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердіүнесиелеу 30000
13        Басқалар                     345000
  3       Кәсіпкерлік қызметтіүқолдау және бәсекелестіктіү 
         қорғау                       45000
   272    Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын
         экономика, шағын және орташа бизнестіүқолдаудың
         атқарушы органы                  45000
     80   Жергіліктіүдеңгейде шағын кәсіпкерліктіүдамыту
         үшін несие бөлу                  45000
         Басқалар                     300000
         Жергіліктіүбюджеттен қаржыландырылатын 
         экономика, шағын және орташа бизнестіүқолдаудың
         атқарушы органы                  300000
         Экономика саласын қолдау және дамыту үшін несие
         бөлу                        30000
         III. БЮДЖЕТТІҢ ДЕФИЦИТІ (ПРОФИЦИТ)        130415
         IV. БЮДЖЕТТІҢ ДЕФИЦИТІН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 
           ҚАРЖЫЛАНДЫРУ                 -362700
         ӨТЕУЛЕР                     -362700
16        Қаржыландыру                   -362700
  1       Негізгі қарыздарды өтеу             -362700
   105    Әкімдер аппараты                 -362700
     55   Жергіліктіүатқарушы органдардыңөберешегін өтеу  -362700
         Қаржы жылыныңөбасындағы бюджет қаражатыныңөбос
         қалдықтарын пайдалану               232285
__________________________________________________________________________
   маман: Әлімбаева Ж. 
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады