Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбi және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттіктерi туралы ереженi бекiту туралы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында басшы қызметке сайлануға (тағайындалуға) тиiстi қызметкерлердi келiсу және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттіктерi туралы ереженi бекiту туралы" 2000 жылғы 24 тамыздағы N 328 қаулысының және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында басшы қызметке сайлануға (тағайындалуға) тиiстi қызметкерлердi келiсу және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттік органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереженiң күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы N 53 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2001 жылғы 20 сәуiрде тіркелді. Тіркеу N 1473. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің 2004 жылғы 12 маусымдағы N 159 қаулысымен. V042955

      "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126-II ҚРЗ Қазақстан Республикасының  Заңын  жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 
      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбi және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереже бекiтiлсiн және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн. 
      2. Сақтандыруды қадағалау департаментi (Құрманов Ж.Б.): 
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбi туралы және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын; 
      2) осы қаулыны және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбi туралы және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, аумақтық филиалдарына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жiберсiн. 
      3. Осы қаулы және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбi туралы және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереже күшiне енгiзiлген күннен бастап: 
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында басшы қызметке сайлануға (тағайындалуға) тиiстi қызметкерлердi келiсу және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереженi бекiту туралы" 2000 жылғы 24 тамыздағы N 328  қаулысының
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2000 жылғы 24 тамыздағы N 328  қаулысымен  бекiтiлген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында басшы қызметке сайлануға (тағайындалуға) тиiстi қызметкерлердi келiсу және сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi туралы ереженiң күшi жойылды деп танылсын. 
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы Г.Марченкоға жүктелсiн.  

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2001 жылғы 3 наурыздағы
N 53 қаулысымен бекiтiлген

  Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы
қызметкерлерiн, басшы қызметкер лауазымына сайлауға
(тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу
тәртiбi және сақтандыру қызметiн реттеу және 
қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның
бiлiктiлiк комиссиясының өкiлеттiктерi
туралы ереже

      Осы Ереже "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 126-II Қазақстан Республикасының  Заңына  (бұдан әрi - Заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес әзiрлендi, сақтандыру қызметiн реттейтiн және қадағалайтын уәкiлеттi мемлекеттiк органымен (бұдан әрi - уәкiлеттi мемлекеттiк орган) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлерiн және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына (бұдан әрi - сақтандыру ұйымы) басшы қызметке сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидаттарды келiсу тәртiбiн, сондай-ақ уәкiлеттi мемлекеттiк органның бiлiктiлiк комиссиясының (бұдан әрi - бiлiктiлiк комиссиясы) өкiлеттiктерiн белгiлейдi. 

      1. Сақтандыру ұйымының басшы қызметкерi (бұдан әрi - басшы қызметкер) және сақтандыру ұйымының басшы қызметiне сайлауға (тағайындауға) ұсынылатын кандидат (бұдан әрi - кандидат) Заңда белгiленген ең төменгi талаптарға сай болуы тиiс. 

      2. Басшы қызметкердi және кандидатты келiсу үшiн сақтандыру ұйымы уәкiлеттi мемлекеттiк органға мынадай құжаттарды ұсынады: 
      1) басшы қызметкердi немесе кандидатты сайлауға (тағайындауға) келiсiм беру туралы өтiнiш; 
      2) басшы қызметкердi немесе кандидатты сайлау (тағайындау) туралы сақтандыру ұйымының уәкiлеттi органының шешiмi (кандидат үшiн - осындай шешiм болған жағдайда); 
      3) осы Ереженiң Қосымшасына сәйкес ұсынылған басшы қызметкер немесе кандидат туралы деректер. 

      3. Сақтандыру ұйымы ұсынған толық құжаттар топтамасы болуын және дұрыс ресiмделгендiгiн қызметіне сақтандыру ұйымының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері кіретін уәкілетті мемлекеттік органның бөлімшесі (бұдан әрі - уәкілетті бөлімше) тексередi. 
       Ескерту: 3-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      4. Уәкiлеттi мемлекеттiк органға ұсынылған құжаттар осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, құжаттар сақтандыру ұйымына қайта ресiмдеуге қайтарылады. 
      Құжаттардың осы Ережеде белгiленген талаптарға сәйкес уәкiлеттi мемлекеттiк органға толық құжаттар топтамасының түскен күнi келiсуге ұсынған күн болып саналады. 

      5. Уәкілетті бөлімше біліктілік комиссиясының қарауына қарастырылатын әрбір кандидат бойынша осы Ереженің қосымшасында көзделген нысан бойынша басшы қызметкер немесе кандидат туралы деректерді ұсынады. 
       Ескерту: 5-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      6. Сақтандыру ұйымының басшы қызметкерiн сайлауға (тағайындауға) келiсiм беру туралы немесе келiсiм беруден бас тарту туралы шешiмдi бiлiктiлiк комиссиясы қабылдайды. 

      7.  Тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      8. Бiлiктiлiк комиссиясының құрамы уәкiлеттi мемлекеттiк орган басшысының бұйрығымен бекiтiледi. 

      9. Басшы қызметкердiң немесе кандидаттың кәсiби талаптарға сәйкестiгi туралы мәселенi шешкенде бiлiктiлiк комиссиясы уәкiлеттi мемлекеттiк органды немесе оның бөлiмшелерiн инспекциялық тексерген кезде алынған қосымша мәлiметтердi, сондай-ақ  Заңның  34-бабының 4-тармағында көзделген мәлiметтердi зерделеуге құқылы. 

      10. Бiлiктiлiк комиссиясы басшы қызметкердiң немесе кандидаттың сәйкестiгі туралы мәселенi қарайды және толық құжаттар топтамасын ұсынған күннен бастап бiр ай мерзiмде оны сайлауға (тағайындауға) келiсiм беру туралы немесе келiсiм беруден бас тарту туралы шешiм қабылдайды. 

      10-1. Біліктілік комиссиясы кандидатты келісу туралы шешімді:
      1) тесттен өту үшін оны шақырмай-ақ;
      2) тесттен өту үшін оны шақыра отырып;
      3) тесттен және біліктілік комиссиясының жиналысында әңгімелесуден өту үшін оның шақыра отырып қабылдай алады.
       Ескерту: 10-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      10-2. Біліктілік комиссиясы төмендегідей жағдайлардың біреуі болғанда кандидатты шақырмай-ақ келісе алады:
      1) кандидаттың жоғары білімі (бас бухгалтер үшін - жоғары экономикалық немесе жұмыс кәсібіне сәйкес келетін орта арнайы білімі) және қаржы саласында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі бар;
      2) кандидат сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы басшы қызметіне бұрын келісілген болса және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының осы басшылық қызметі кезеңінде уәкілетті мемлекеттік орган тарапынан санкциялар қолданылмады.
       Ескерту: 10-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      10-3. Ереженің 10-1 тармағының 2) және 3)-тармақшаларында көзделген жағдайларда кандидат тестілеу рәсімінен өтеді.
      Тесттен өту кандидаттың тест сұрақтарының ұсынылған жауаптарының бірін таңдауы арқылы компьютерлік немесе жазбаша сұрау нысанында жүзеге асады.
      Тест сұрақтарының жауаптары біреуі дұрыс болып табылатын кемінде үш варианттан тұруға тиіс.
      Кандидатты тесттен өткізу кезінде тест өткізушімен бір жерде уәкілетті мемлекеттік орган қызметкерлерінің ғана болуына рұқсат етіледі.
      Кандидаттарға тесттен өту кезінде қандай да бір жазбаша, электронды немесе басқа да ақпараттық материалдарды пайдалануға тыйым салынады.
       Ескерту: 10-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      10-4. Уәкілетті бөлімше қажет болған жағдайда алдын ала жіберілген жазбаша өтінім бойынша тесттен өткізушіге мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілдерін білетін аудармашыны ұсынады.
       Ескерту: 10-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      10-5. Тесттен өтудің теріс нәтижесі кандидатты қызметіне сәйкес емес деп тануға және оны сайлауға (тағайындауға) келісім беруден бас тартуға негіз болып табылады.
      Егер кандидат тест сұрақтары жауаптарының жетпіс және одан да көп процентіне дұрыс жауап берген жағдайда тесттен өту нәтижесі оң болып танылады.
      Уәкілетті бөлімше кандидатты тесттен өту нәтижелерін басқа қажетті материалдармен бірге біліктілік комиссиясының қарауына ұсынады.
      Біліктілік комиссиясы уәкілетті бөлімше ұсынған тестілеу нәтижелері мен құжаттарды қарау барысында біліктілік комиссиясының жиналысында кандидатпен әңгіме өткізу қажеттігі туралы шешім қабылдай алады.
       Ескерту: 10-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      11. Бiлiктiлiк комиссиясының жұмысын ұйымдастыру, осы мәселе бойынша сақтандыру ұйымдарымен хат жазысуды қоса алғанда, оның қызметiнiң нәтижелерiн ресiмдеудi уәкілетті бөлімше жүзеге асырады.
       Ескерту: 11-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен

      12. Бiлiктiлiк комиссиясы өз мәжiлiстерiн қажетiне қарай өткiзедi және мәжiлiске оның құрамының кем дегенде 2/3 қатысса, заңды болып табылады. Шешiм мәжiлiске қатысушылардың қарапайым көпшiлiк дауысымен қабылданады. Дауыс тең болғанда - бiлiктiлiк комиссиясы төрағасының дауысы шешушi болып табылады. Бiлiктiлiк комиссиясының төрағасы болмаған жағдайда мәжiлiстi оның орынбасары өткiзуге құқылы. 
      Бiлiктiлiк комиссиясының мәжiлiстерiне хаттама жүргiзу үшiн бiлiктiлiк комиссиясының құрамына кiрмейтiн хатшы қатысады. 

      13. Бiлiктiлiк комиссиясының шешiмi хаттамаға енгiзiледi. Егер бiлiктiлiк комиссиясы мүшесiнiң қаралып отырған мәселе бойынша ерекше пiкiрi болса, ол хаттамада көрсетiледi. 

      14. Бiлiктiлiк комиссиясының мәжiлiсiне шақырылған басшы қызметкер немесе кандидат келмей қалған жағдайда, оны келiсу туралы мәселе бiлiктiлiк комиссиясының келесi мәжiлiсiне қалдырылады. Екiншi рет келмеген жағдайда, бiлiктiлiк комиссиясы бұл тұлғаны келiсу туралы мәселенi сақтандыру ұйымы бiлiктiлiк комиссиясының мәжiлiсiне келмеу себептерiн көрсетiп, қосымша өтiнiш жасағанға дейiн қарамай қалдыруға құқылы. 

      15.  Тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен

      16. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган  Заңның  34-бабында көзделген негiздер бойынша: 
      1) басшы қызметкердiң лауазымына сәйкес емес деп тану туралы шешiм қабылдауға; 
      2) басшы қызметкердi немесе кандидатты сайлауға (тағайындауға) берiлген келiсiмдi қайта қарауға құқылы. 

      16-1. Сақтандыру ұйымының басшы қызметкерін сайлауға (тағайындауға) бұрын берілген келісімді қайта қарауға негіз болған жағдайда уәкілетті бөлімше сақтандыру ұйымына қажет болған жағдайда қажетті құжаттарды ұсыну талаптарымен қоса анықталған фактілер туралы жазбаша хабар береді. Сақтандыру ұйымы уәкілетті мемлекеттік органға екі апта ішінде талап етілген құжаттармен бірге жазбаша түсініктеме ұсынады және оны қаралатын мәселеге қатысты құжаттар пакетімен толықтыра алады.
      Уәкілетті бөлімше басшы қызметкер кандидаты бойынша оны сайлауға (тағайындауға) бұрын берілген келісімді қайта қарау туралы мәселені қарау үшін жазбаша қорытынды жасайды және осы мәселе жөніндегі құжаттармен бірге біліктілік комиссиясының кезекті отырысында оны қарау үшін сақтандыру ұйымының басшы қызметкерін біліктілік комиссиясының жиналысында оны сайлауға (тағайындауға) берілген келісімді қайта қарау үшін уәкілетті мемлекеттік органға шақыру туралы жазбаша хабарламаны ұсынады.
       Ескерту: 16-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      17. Уәкілетті бөлімше он күндiк мерзiмде сақтандыру ұйымына уәкiлеттi мемлекеттік орган қабылдаған шешiм туралы хабарлауға мiндеттi. 
       Ескерту: 17-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен

      17-1. Басшы қызметкерді сайлауға (тағайындауға) келісім беруден бас тартылған жағдайда көрсетілген қызметкер сақтандыру ұйымы уәкілетті мемлекеттік органның келісімінсіз басшы қызметкерінің лауазымдық міндеттемелерін орындаудың рұқсат етілген ең ұзақ мерзімін міндетті сақтаған жағдайда сақтандыру ұйымы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күннен бастап 30 күннен аспайтын мерзімде қызметінен босатылады.
       Ескерту: 17-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

      18. Басшы қызметкерлердi сипаттайтын деректердi есепке алу мақсатында уәкiлеттi мемлекеттiк орган сақтандыру ұйымдарының басшы қызметкерлер құрамы бойынша мәлiметтер тiзбесiн жасайды. 

      19. Бiлiктiлiк комиссиясының шешiмiне сақтандыру ұйымы, басшы қызметкер немесе кандидат шешiм қабылданған күннен бастап он күндiк мерзiм iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк органның жоғары органына не сотқа шағым беруiне болады. 

      20. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi. 

       Төраға 

Сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымдарының басшы қызметке    
ұсынылатын қызметкерлерін,    
басшы қызметкерлердің       
лауазымдарына сайлануға      
(тағайындалуға) ұсынылатын    
кандидаттарды келісу және     
сақтандыру қызметін реттеу және 
қадағалау жөніндегі уәкілетті  
мемлекеттік органның біліктілік 
комиссиясының өкілеттіліктері  
туралы ережеге қосымша     

       Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі N 328   қаулысымен .

Басшы қызметкер немесе кандидат туралы деректер
(баспалық форматта ресімделеді, шрифт 14)

___________________________________________________________________
          (кандидат тағайындалатын лауазым көрсетіледі)
___________________________________________________________________
          (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

___________________________________________________________________
Аты-жөні
___________________________________________________________________ 
Туған күні, айы, жылы 
___________________________________________________________________ 
Білімі                           (оқу бітірген жылы, жоғары
                                 оқу орнының атауы, мамандығы)
___________________________________________________________________
Қаржы рыногындағы жұмыс
стажы:
___________________________________________________________________
1) сақтандыру қызметін;
2) басқа қаржы ұйымдарындағы
қызметін;
3) аудиторлық қызметін;
4) бухгалтерлік саладағы
қызметін қосқанда
___________________________________________________________________

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

___________________________________________________________________
 N |   Жұмыс кезеңі(ай, жыл)    | Ұйымның атауы, лауазымдары
___________________________________________________________________
1.
2.
3.
___________________________________________________________________

      Жақын туыстары мен тумалары (әкесі, анасы, балалары, 
аға-інілері, апа-сіңлілері, жұбайы; жұбайының әкесі, анасы,
аға-інілері, апа-сіңлілері):
___________________________________________________________________
 N |   Аты-жөні  | Туған жылы  | Туыстық қатысы  | Жұмыс орны және
   |             |             |                 |    қызметі
___________________________________________________________________
1.
2.
3.
___________________________________________________________________

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:
___________________________________________________________________
 N |  Атауы және    | Заңды тұлғаның жарғылық |  Сіздің қатысу
   |орналасқан жері |   қызметінің түрлері    |  сомаңыз және
   |                |                         |    үлесіңіз
___________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
___________________________________________________________________

      Алынған заемдары туралы мәліметтер:
___________________________________________________________________
N |Заем берген  |  Заем   |Заем | Заемды | Ағымдағы | Заем бойынша
  |  адамның    | бойынша |беру |  өтеу  |  кезеңге |сыйақы ставкасы
  |атауы немесе | негізгі |күні |  күні  |  берешек | (процентпен,
  |  аты және   |борыштың |     |        |  сомасы  |   жылдық)
  | мекен-жайы  |  атауы  |     |        |          |
___________________________________________________________________

      Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген және алынбаған 
сотталғандығы бар ма   -         иә/жоқ
      Сақтандыру қызметіне байланысты құқық бұзушылықтар үшін
әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма    -       иә/жоқ
      Бұрын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе еріксіз
таратылған, оның ішінде банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаның
(ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі, таратылу/банкрот болу 
себептері) басшы қызметкері болып табылды ма     -    иә/жоқ
      Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпараттар
      Мен, __________________________, осы ақпаратты тексергенімді,
оның шынайы әрі толық болып табылатындығын растаймын және мен берген
мәліметтерде жалған мәліметтердің болуы менің сайлануыма 
(тағайындалуыма) берілген келісімді қайта қарауға негіздеме болып
табылатындығын және бұдан кейін маған қатысты Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес санкциялар қолдануға әкеп соғуы
мүмкін екендігін мойындаймын.

Об утверждении Правил о порядке согласования руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью и о признании утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года N 328 "Об утверждении Правил согласования работников, подлежащих избранию (назначению) на руководящие должности страховых (перестраховочных) организаций, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью" и Правил согласования работников, подлежащих избранию (назначению) на руководящие должности страховых (перестраховочных) организаций, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 53. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20.04.2001 г. N 1473. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 159 (V042955)

      В целях реализации Закон а Республики Казахстан "О страховой деятельности" от 18 декабря 2000 года N 126-II ЗРК Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила о порядке согласования руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью и ввести их в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      2. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил о порядке согласования руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила о порядке согласования руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и страховых (перестраховочных) организаций.
      3. Со дня введения в действие настоящего постановления и Правил о порядке согласования руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью признать утратившими силу:
      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года N 328  "Об утверждении Правил согласования работников, подлежащих избранию (назначению) на руководящие должности страховых (перестраховочных) организаций, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью";
      2) Правила согласования работников, подлежащих избранию (назначению) на руководящие должности страховых (перестраховочных) организаций, и о полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года N 328.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

   Председатель
Национального Банка

                                                       Утверждены
                                                постановлением Правления
                                                   Национального Банка
                                                   Республики Казахстан
                                                 от 3 марта 2001 г. N 53

                                 Правила  
          о порядке согласования руководящих работников страховых
       (перестраховочных) организаций, кандидатов, рекомендуемых для
       избрания (назначения) на должности руководящих работников, и о
  полномочиях квалификационной комиссии уполномоченного государственного
        органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом  Республики Казахстан "О страховой деятельности" от 18 декабря 2000 г. N 126-II ЗРК (далее - Закон) и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, определяют порядок согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью (далее - уполномоченный государственный орган) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации и кандидатов, рекомендуемых для избрания (назначения) на должности руководящих работников страховой (перестраховочной) организации (далее - страховая организация), а также полномочия квалификационной комиссии уполномоченного государственного органа (далее - квалификационная комиссия).
      1. Руководящий работник страховой организации (далее - руководящий работник) и кандидат, рекомендуемый для избрания (назначения) на должность руководящего работника страховой организации (далее - кандидат) должны соответствовать минимальным требованиям, устанавливаемым Законом.
      2. Для согласования руководящего работника и кандидата страховая организация представляет в уполномоченный государственный орган следующие документы:
      1) ходатайство о выдаче согласия на избрание (назначение) руководящего работника или кандидата;
      2) решение уполномоченного органа страховой организации об избрании (назначении) руководящего работника или кандидата (для кандидата - при наличии такого решения);
      3) данные о руководящем работнике или кандидате, представленные согласно Приложению к настоящим Правилам.
      3. Проверку полноты и правильности оформления представленного страховой организацией пакета документов обеспечивает подразделение уполномоченного государственного органа, в функции которого входят вопросы согласования руководящих работников страховой организации (далее - уполномоченное подразделение). <*>
      Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      4. В случаях, когда представленные в уполномоченный государственный орган документы не соответствуют требованиям настоящих Правил, документы возвращаются в страховую организацию на переоформление.
      Датой представления документов для согласования считается дата поступления в уполномоченный государственный орган полного пакета документов в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
      5. Уполномоченное подразделение по каждой рассматриваемой кандидатуре представляет на рассмотрение квалификационной комиссии данные о руководящем работнике или кандидате по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам. <*>
      Сноска. Пункт 5 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      6. Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящего работника страховой организации принимается квалификационной комиссией.
      7. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 ).
      8. Состав квалификационной комиссии утверждается приказом руководителя уполномоченного государственного органа.
      9. При решении вопроса о соответствии квалификационным требованиям руководящего работника или кандидата квалификационная комиссия вправе изучить дополнительные сведения, полученные при инспекционных проверках уполномоченным государственным органом или его подразделениями, а также сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 34 Закона.
      10. Квалификационная комиссия рассматривает вопрос о соответствии руководящего работника или кандидата и принимает решение о выдаче согласия или отказе в выдаче согласия на его избрание (назначение) в месячный срок со дня предоставления полного пакета документов.
      10-1. Квалификационная комиссия может принять решение о согласовании кандидата:
      1) без приглашения его для прохождения тестирования;
      2) с приглашением его для прохождения тестирования;
      3) с приглашением его для прохождения тестирования и собеседования на заседании квалификационной комиссии.  <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 10-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      10-2. Квалификационная комиссия может согласовать кандидата без приглашения при наличии одного из следующих условий:
      1) кандидат имеет высшее образование (для главного бухгалтера - высшее экономическое или соответствующее профилю работы среднее специальное образование) и опыт работы в финансовой сфере не менее трех лет;
      2) кандидат ранее был согласован в аналогичной руководящей должности страховой (перестраховочной) организации и в период занятия им данной руководящей должности к страховой (перестраховочной) организации не применялись санкции со стороны уполномоченного государственного органа. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 10-2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      10-3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 10-1 настоящих Правил, кандидат проходит процедуру тестирования.
      Тестирование осуществляется в форме компьютерного или письменного опроса, путем выбора кандидатом одного из предлагаемых ответов на тестовые вопросы.
      Тестовые вопросы должны включать не менее трех вариантов ответов, из которых один является правильным.
      Во время тестирования кандидата в одном помещении с тестируемым разрешается присутствие только сотрудников уполномоченного государственного органа.
      При прохождении тестирования кандидатам запрещается использование каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов. Нарушение изложенных в настоящем пункте требований приравнивается к отрицательному результату тестирования. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 10-3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      10-4. При необходимости по предварительной письменной заявке уполномоченное подразделение предоставляет в распоряжение тестируемого переводчика со знанием государственного, русского или английского языков. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 10-4 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      10-5. Отрицательный результат тестирования является основанием для признания кандидата не соответствующим занимаемой должности и отказа в выдаче согласия на его избрание (назначение).
      Результат тестирования признается положительным, если кандидатом дано семьдесят и более процентов правильных ответов на тестовые вопросы.
      Уполномоченное подразделение представляет результаты тестирования кандидата на рассмотрение квалификационной комиссии наряду с другими необходимыми материалами.
      При рассмотрении результатов тестирования и документов, представленных уполномоченным подразделением, квалификационная комиссия может принять решение о необходимости проведения собеседования с кандидатом на заседании квалификационной комиссии. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 10-5 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      11. Организацию работы квалификационной комиссии, оформление результатов ее деятельности, включая переписку со страховыми организациями по данным вопросам, осуществляет уполномоченное подразделение. <*>
      Сноска. Пункт 11 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      12. Квалификационная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости и ее заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов - голос председателя квалификационной комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя квалификационной комиссии, заседания вправе проводить его заместитель.
      В заседаниях квалификационной комиссии для ведения протокола участвует секретарь, не входящий в состав квалификационной комиссии.
      13. Решение квалификационной комиссии заносится в протокол. Если член квалификационной комиссии имеет особое мнение по рассматриваемому вопросу, это отражается в протоколе.
      14. В случае неявки руководящего работника или кандидата, приглашенного на заседание квалификационной комиссии, вопрос о его согласовании переносится на следующее заседание квалификационной комиссии. В случае повторной неявки, квалификационная комиссия вправе оставить вопрос о согласовании данного лица без рассмотрения до представления страховой организацией повторного ходатайства с указанием причин неявки на заседание квалификационной комиссии.
      15. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 ).
      16. Уполномоченный государственный орган по основаниям, предусмотренным статьей 34 Закона , вправе:
      1) принять решение о признании несоответствующим должности руководящего работника;
      2) пересмотреть выданное согласие на избрание (назначение) руководящего работника или кандидата.
      16-1. При наличии оснований для пересмотра ранее выданного согласия на избрание (назначение) руководящего работника страховой организации уполномоченное подразделение письменно информирует страховую организацию о выявленных фактах с требованием в случае необходимости представления необходимых документов. Страховая организация в течение двух недель представляет в уполномоченный государственный орган письменное объяснение с приложением затребованных документов и может дополнить пакет документами, имеющими отношение к рассматриваемому вопросу.
      Уполномоченное подразделение составляет письменное заключение по кандидатуре руководящего работника для рассмотрения вопроса о пересмотре ранее выданного согласия на его избрание (назначение) и вместе с документами по данному вопросу представляет его на рассмотрение очередного заседания квалификационной комиссии с одновременным письменным уведомлением страховой организации о приглашении еҰ руководящего работника в уполномоченный государственный орган для пересмотра согласия на его избрание (назначение) на заседание квалификационной комиссии. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 16-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      17. Уполномоченное подразделение обязано в десятидневный срок уведомить страховую организацию о принятом уполномоченным государственным органом решении. <*>
      Сноска. Пункт 17 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      17-1. В случае отказа в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящего работника указанный работник подлежит освобождению от занимаемой должности в срок не более 30 дней со дня получения страховой организацией решения уполномоченного государственного органа при обязательном соблюдении максимально допустимого срока исполнения должностных обязанностей руководящим работником страховой организации без согласования с уполномоченным государственным органом. <*>
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 17-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .
      18. В целях учета данных, характеризующих руководящих работников (кандидатов), уполномоченный государственный орган формирует перечень сведений по составу руководящих работников страховых организаций.
      19. Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано страховой организацией, руководящим работником или кандидатом в десятидневный срок со дня его принятия в высший орган уполномоченного государственного органа либо в суд.
      20. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Председатель

                                         Приложение к Правилам
                                   о порядке согласования руководящих
                                 работников страховых (перестраховочных)
                                 организаций, кандидатов, рекомендуемых
                                 для избрания (назначения) на должности
                                 руководящих работников, и о полномочиях
                               квалификационной комиссии уполномоченного
                                государственного органа по регулированию
                                  и надзору за страховой деятельностью <*>
      Сноска. Приложение в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года N 328 .

 
               Данные о руководящем работнике или кандидате
                (оформляется в печатном формате, шрифт 14)
           на ___________ ____________ ___________________ ________
         (указывается должность, на которую назначается кандидат)
          _______________ ____________ ___________________________
            (наименование страховой (перестраховочной) организации)
________________________________________________________________________
Фамилия,                  |           
Имя, Отчество             |
__________________________|______________________________________________
Дата рождения             |
__________________________|______________________________________________
Образование               |(Год окончания, наименование высшего учебного
                          | заведения, специальность)
__________________________|______________________________________________
Стаж работы на финансовом |
рынке, включая:           |
                          |
1) страховая деятельность;|
2) деятельность в других  |
 финансовых организациях; |
3) аудиторская            |
   деятельность;          |
4) деятельность в         |
бухгалтерской службе      |
__________________________|______________________________________________      Сведения о трудовой деятельности:
_________________________________________________________________________
N  |  Период работы  |        Наименование организации,
   |   (месяц, год)  |         занимаемые должности
___|_________________|___________________________________________________
 1.|                 |
___|_________________|___________________________________________________
 2.|                 |
___|_________________|___________________________________________________
 3.|                 |
___|_________________|___________________________________________________

      Сведения о близких родственниках и свойственниках (отец, мать, дети, братья, сестры, супруг (а); отец, мать, братья, сестры супруга(ги):
_________________________________________________________________________
N  |  Фамилия, Имя,  |    Год    | Родственные |  Место работы
   |   Отчество      |  рождения |  отношения  |  и должность  
___|_________________|___________|_____________|_________________________
 1.|                 |           |             |
___|_________________|___________|_____________|_________________________
 2.|                 |           |             |
___|_________________|___________|_____________|_________________________
 3.|                 |           |             | 
___|_________________|___________|_____________|_________________________

     Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

_________________________________________________________________________
N  | Наименование и  |  Уставные виды деятельности  |   Сумма и доля
   |место нахождения |      юридического лица       |   вашего участия
___|_________________|______________________________|____________________
 1.|                 |                              |
___|_________________|______________________________|____________________
 2.|                 |                              |
___|_________________|______________________________|____________________
 3.|                 |                              |
___|_________________|______________________________|____________________

      Сведения о полученных займах:
_________________________________________________________________________
N  |Наименование или имя и| Сумма   |Дата  |Дата |Сумма за-  |Ставка воз-
   |место нахождения лица,|основного|выдачи|пога-|долженности|награждения
   |   выдавшего заем     |долга по |займа |шения|на текущий |по займу (в
   |                      | займу   |      |займа|момент     |процентах,
   |                      |         |      |     |           |годовых)
___|______________________|_________|______|_____|___________|___________
 1.|                      |         |      |     |           |
___|______________________|_________|______|_____|___________|___________
 2.|                      |         |      |     |           |
___|______________________|_________|______|_____|___________|___________
 3.|                      |         |      |     |           |
___|______________________|_________|______|_____|___________|___________

      Имеется ли непогашенная или неснятая в установленном законом порядке судимость - да/нет.
      Привлекался ли к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных со страховой деятельностью - да/нет.

      Являлся ли в прошлом руководящим работником страховой (перестраховочной) организации или другого юридического лица, принудительно ликвидированного, в том числе признанного банкротом (наименование организации, должность, период работы, причина ликвидации/банкротства) - да/нет.

      Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу.

      Я, ______________________, подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра согласия на мое избрание (назначение) и может повлечь в отношении меня дальнейшее применение санкций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.