Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 20 сәуірдегі N 120. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 6 маусымда тіркелді. Тіркеу N 1532. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 151 қаулысымен

       Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 151 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
     2. Сақтандыруды қадағалау департаментi (Құрманов Ж.Б.): 
      1) Заң департаментiмен (Шәріпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын; 
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппаратының мүдделi бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жіберсін.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен, 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз).
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А.Марченкоға жүктелсін.

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 20 сәуірдегі 
N 120 қаулысымен     
бекітілген        

Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру,
актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру,
актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін
тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий
жүргізген есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу
қағидалары

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Барлық мәтін бойынша "кандидаттың", "кандидат", "кандидатқа" деген сөздер "өтініш берушінің", "өтініш беруші", "өтініш берушіге" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы  N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз), барлық мәтін бойынша "қайтарып алу", "қайтарып алуларды", "қайтарып алу туралы" деген сөздер тиісінше "айыру", "айыруларды", "айыру туралы" деген сөздермен ауыстырылды - 2005.05.28. N 153, 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен. 

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген актуарлық есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін жіберу қағидалары "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрi – Заң) сәйкес әзiрлендi және сақтандыру нарығында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру, актуарийдің біліктілік емтиханын тапсыру, актуарийдiң қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийдi тарту, тәуелсіз актуарийдiң сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарий жүргізген актуарлық есептердің шынайылығын тексеру нәтижелерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті мемлекеттік орган) жіберу тәртібін, сондай-ақ актуарийлердің халықаралық қауымдастықтарының тізбесі мен оларға қойылатын талаптарды айқындайды.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Актуарийлiк қызмет Заңға, уәкілетті мемлекеттік органның  нормативтiк құқықтық актiлерiне және актуарийлiк қызметтi жүзеге асырудың халықаралық принциптерiне (стандарттарына) сәйкес жүзеге асырылады.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен. 

     3. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының аумағында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия (бұдан әрi - лицензия) беру уәкiлеттiгi бар бiрден-бiр лицензиар болып табылады.
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

     4. Лицензия иелiктен алынбайтын, яғни лицензиат басқа жеке және заңды тұлғаларға бермейтiн болып табылады және Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады. 

     5. Лицензиясы бар жеке адам актуарий ретiнде қызмет етуге құқылы. 

     6. Актуарийдiң лицензия ережелерiн сақтауына уәкiлеттi мемлекеттiк орган бақылау жасайды. 

2. Актуарийлiк қызмет

     7. Актуарийлiк қызметтiң мiндетi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабiлеттiлiгiнiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша мiндеттемелер мөлшерiн экономикалық-математикалық есептеудi жүзеге асыру болып табылады. 
     Актуарийдiң қызметiне мынадай қызметтер көрсету кiредi: 
     1) сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi мен көздерi жөнiнде консультациялар мен нұсқамалар; 
     2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабiлеттiлiгiн бағалауға байланысты мәселелер бойынша қызметтер; 
     3) сақтандыру тарифтерiн есептеу методологиясы мен экономикалық негiздемелер әзiрлеу; 
     4) заңнамада қабылданған сақтандыруды жiктеуге сәйкес сақтандыру тәуекелдерін зерттеу және жүйелеу; 
     5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру ережелерiнде көрсетiлген сақтандыруды жүзеге асыру жөнiндегi талаптарды экономикалық негiздеудi бағалау; 
     6) сақтанушыларға жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша берiлетiн заемдар мөлшерiн айқындау; 
     7) актуарийлiк есептеулер мәселелерi бойынша консультациялық қызмет көрсету; 
     8) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржы рыногындағы өзге де қызметтер. 

     8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қабылданған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі үшін актуарий есептеген көлемде қалыптастырылған сақтандыру резервi мiндеттi түрде болуы тиiс. 

     9. Актуарийлiк есептеулердi мынадай түрлерге бөлуге болады: 
     1) мiндеттiлiк дәрежесi бойынша: 
     міндетті - есепті жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша бірінші жарты жылдықта, есепті жылдың 15 тамызына дейінгі мерзімде уәкілетті мемлекеттік органға ұсынылатын, сондай-ақ  Заң талаптарын ескере отырып және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге жағдайларда есепті жылда 1 қаңтардағы жағдай бойынша есептіден кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде уәкілетті мемлекеттік органға ұсынып, жүзеге асырылатын; 
     бастамамен - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының бастамасы бойынша жүзеге асырылатын; 
     2) сақтандыру саласына (сыныбына) жатқызылуына байланысты және қайта сақтандыру бойынша - "өмiрдi сақтандыру" саласы немесе "жалпы сақтандыру" саласы бойынша, қайта сақтандыру немесе Заңмен белгiленген жiктеуге сәйкес сыныптар бойынша жүзеге асырылатын; 
     3) жасалу мақсаты бойынша: 
     есептi - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен есеп беру кезеңi iшiнде жасалған және есеп беру кезеңiнiң аяғында жарамды болатын сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп берiлетiн күнi жүзеге асырылатын; 
     жоспарлы - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәжiрибесiне уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiлген сақтандыру ережелерiне сәйкес сақтандырудың жаңа сыныбы бойынша сақтандыруды (қайта сақтандыруды) енгiзу кезiнде; 
     кейiнгi - бұрын жүргiзiлген актуарийлiк есептеулердi түзету мақсатында; 
     4) қолданылу масштабы бойынша: 
     жалпы - Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ одан тысқары жерлерде пайдалануға есептелген 
     аймақтық - Қазақстан Республикасының жекелеген облыстары мен аймақтары үшін жасалған; 
     жеке - жекелеген сақтанушының немесе сақтанушылар тобының (заңды және/немесе жеке тұлғалар) деректерi бойынша орындалған. 
       Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16 N 38, 2007.11.30 N 254 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

     10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінiң мөлшерiн актуарийлiк бағалау толық болуына және объективтiлiк принциптерiне негiзделедi және актуарий қорытындысы нысанында ресiмделедi. 
     Актуарий мiндеттi немесе бастамалық актуарийлiк есептеулер шегiнде жүргiзiлген сақтандыру резервтерiнiң талап етiлетiн мөлшерiн бағалауға байланысты жасаған актуарийлiк қорытынды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мiндеттi түрде орындауы қажет. 

     11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы толық және объективтi түрде актуарийлiк қорытынды жасау үшiн актуарийге өзiнде бар құжаттарды (деректердi) және олар қосымша сұратқан негiзгi сақтандыру қызметiне қатысты, актуарийге актуарийлiк есептемелер жасау қажеттi деректердi ұсынады. 

     12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негiзгi қызметiне актуарийлiк бағалауды өткiзу нәтижелерi бойынша жасалған актуарийлiк қорытындыда:
     актуарийлiк есеп айырысуларды модельдеу мен жүзеге асыру әдiстемесiнiң, прициптерiнiң сипаттамасы;
     актуарийлiк есеп айырысуларда қолданылған статистикалық және өзге де деректер;
     электрондық жеткізушідегі қолданылып жүрген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын есепке алу журналының көшiрмесi;
     электрондық жеткізушідегі есептi кезеңде жарияланған шығындарды есепке алу журналының көшiрмесi;
     қолданылып жүрген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының, сақтандыру резервтерiн есептеген кезде қолданылатын, оның iшiнде сақтандырудың ерiктi және мiндеттi нысандары бойынша жеке есептi кезеңде жарияланған шығындардың жалпы мөлшерi;
     сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында қосымша тәуекелдiң болуы немесе болмауы туралы қорытынды. Қосымша тәуекел болған жағдайда қажеттi қосымша резервтердiң мөлшерiн көрсету қажет;
     өмiрдi сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру резервтерiн есептеген кезде қолданылатын өлiм-жiтiм кестесi (қалыптасу көзi, құру әдiстемесi) жөнiндегi қорытынды;
     тартылған мамандар тарапынан актуарий алған көмектiң сипаты; актуарийдiң қарауы бойынша актуарийлiк қорытындыға енгiзiлуге жататын өзге де материалдар болуы тиiс.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16 N 38, өзгерту енгізілді - 2007.11.30 N 254 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

     13. Актуарийлiк қорытынды кемiнде үш дана етiп N 1 Қосымшаға сәйкес үлгi нысанға сәйкес ресiмделедi және актуарийдің өзi қол қояды. 
     Актуарийлiк қорытындының бiр данасы актуарийде сақталады, бiр данасы уәкiлеттi мемлекеттiк органға берiледi (мiндеттi актуарийлiк қорытынды жасалғанда), ал қалғаны - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқаруына берiледi. 

     14. Актуарий: 
     1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық есебiмен және актуарийлiк есептеулер жүргiзу не актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру кезiнде заңнамада рұқсат етiлген өзге де қызмет түрлерiн көрсету үшiн пайдалану (зерделеу) қажет болатын өзге де құжаттарымен танысуға; 
     2) мемлекеттiк органдарға және басқа да ұйымдарға актуарийлiк қорытынды әзiрлеу (басқа да қызмет көрсету) үшiн қажеттi мәлiметтер мен мәселелер бойынша құжаттар беру туралы ресми сұраныс жiберуге; 
     3) тиiстi шарттар (келiсiмдер) жасауға және басқа актуарийлерге немесе мамандарға жасалатын актуарийлiк қорытынды шеңберiнде жекелеген мәселелердi зерттеу мен талдауды тапсыруға құқылы. 

     15. Актуарий: 
     1) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына актуарийлiк есептеулердi жүзеге асыруға, актуарийлiк қорытынды жасауға және/немесе өзге де қызметтер көрсетуге тиiстi шарт жасасу үшiн негiз болып табылатын құжаттарды беруге; 
     2) актуарийлiк қорытындыны және қажеттi актуарийлiк есептеу нәтижелерiн, пайдаланылған әдiстемелер мен актуарийлiк рұқсат берулерге сипаттамаларды, тиiстi негiзделген деректердi және басқа да қолда бар материалдарды қоса бере отырып басқа ресми құжаттарды жасауға; 
     3) олар жасайтын шарттардың (келiсiмдердiң), жасалатын актуарийлiк қорытындының және өз қызметi туралы басқа да деректердiң есебiн уақтылы әрi толық жүргiзуге; 
     4) уәкiлеттi мемлекеттiк органға актуарийлiк есептеулердiң нәтижелерiн, олардың сипаттамаларын және қолда бар растау құжаттарының көшiрмелерiн қоса бере отырып, сақтандыру резервтерiн қалыптастыру жөнiндегi талаптарды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтамауы жөнiнде өздерi анықтаған фактiлер туралы кейiнге қалдырмай жазбаша нысанда хабарлауға; 
     5) уәкiлеттi мемлекеттiк органға әзiрленген актуарийлiк қорытындылардың саны мен түрлерi (өзге де қызмет түрлерi), олар бойынша шағым талаптардың бар екендiгi туралы әрбiр жарты жылдық қорытынды бойынша ақпарат беруге; 
     6) актуарийлiк қызметке байланысты барлық құжаттарды кемiнде бес жыл сақтауға; 
     7) сақтандыру құпиясы мен коммерциялық құпияны сақтауға мiндеттi. 

     16. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган актуарийден олар жасаған актуарийлiк қорытындыға байланысты ақпаратты сұратуға құқылы. 

     17. Сақтандыру саласы (сыныбы) бойынша сақтандыру резервтерiнiң актуарийлiк есептеулерiн жүзеге асырудың жалпы методологиясы мен әдiстемесi уәкiлеттi мемлекеттiк органның тиiстi нормативтiк құқықтық актiлерiмен айқындалады және реттеледi.

2-1. Тәуелсіз актуарийдің қызметі

      Ескерту. 2-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      17-1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы Ереженің 2-тарауында белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін тексеру үшін тәуелсіз актуарийді тартады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметіне қызметін осы актуарий тәуелсіз актуарий ретінде тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде тексерген тәуелсіз актуарийдің тексеру жүргізуіне жол берілмейді.
      Ескерту. 17-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17-2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін тексеруді бір тәуелсіз актуарийде қатарынан бес жылдан астам емес жүргізеді.
      17-3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тәуелсіз актуарийді міндетті не бастама жасап тексеру үшін тартады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан тәуелсіз актуарий осы Ереженің 11-тармағына сәйкес алған құжаттар және мәліметтер уәкілетті мемлекеттік органға берілген құжаттармен және мәліметтермен салыстырылып тексеріледі.
      Ескерту. 17-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17-4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін міндетті тексеру есепті жылдан кейінгі жылдың
1 қаңтарындағы жағдай бойынша күнтізбелік жылда кемінде бір рет жүргізіледі.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін міндетті тексеру осы Ереженің 9-тармағында көзделген актуарлық есептерге тексеру жүргізуді, сондай-ақ осы Ереженің 10-тармағында көзделген актуарлық қорытындыны қамтиды.
      Ескерту. 17-4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17-5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін бастама жасап тексеру сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлерінің, директорлар кеңесінің және (немесе) басқармасының бастамасы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен тәуелсіз актуарий арасында тексеруді жүргізу шартында көзделген тексерудің нақты мақсаттарын, мерзімдерін және ауқымын ескеріп, жүргізіледі.
      17-6. Тәуелсіз актуарийдің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штатындағы актуарийдің қызметін тексеруінің нәтижелері, оның ішінде актуарлық есептердің шынайлығын тексеруі осы Ереженің 12-тармағының талаптарына сәйкес келетін актуарлық қорытынды нысанында ресімделеді.
      Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы тексерілетін актуарийдің қызметі жөніндегі тәуелсіз актуарийдің пікірін қамтиды.
      17-7. Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы осы Ереженің 1-2-қосымшасына сәйкес үштен кем емес данада ресімделеді және оған тәуелсіз актуарий қол қояды.
      17-8. Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысының бір данасын осы Ереженің 45-2-тармағының 1), 2), 4), 5), 6) тармақшаларына сәйкес құжаттарды қоса бере отырып тәуелсіз актуарий тексеру аяқталғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей уәкілетті мемлекеттік органға береді, бір данасы тәуелсіз актуарийде сақталады, ал қалған даналары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына иелік етуге беріледі.
      Уәкілетті мемлекеттік органға бір сақтандыру ұйымының штатында тұрған актуарийдің қызметін тексеру нәтижелері бойынша біреуден көп тәуелсіз актуарлық қорытынды ұсынылған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік орган неғұрлым консервативтік есебі бар актуарлық қорытындыны қабылдайды.
      Ескерту. 17-8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17-9. Осы Ереженің мақсатында Заңның 11-1-бабының 6-тармағының 3) тармақшасына сәйкес тәуелсіз актуарийлер мүшелері мүмкін болатын актураийлердің халықаралық қауымдастықтары (бұдан әрі - қауымдастық) мыналар:
      1) Халықаралық актуарлық қауымдастық (International actuarial association);
      2) Консультатив Тобы (Groupe Consultatif).
      17-10. Тәуелсіз актуарий мүшесі болып табылатын қауымдастық мына талаптарға сәйкес келеді:
      1) білім алу-біліктілік жүйесі бар болуы;
      2) қауымдастық мүшелерінің білім алу-біліктілік жүйесі қауымдастықтың білім алу-біліктілік жүйесіне сәйкес келуі бойынша талаптар бар болуы не оны тану бойынша ереже бар болуы;
      3) актуарийлер қызметінің мәселелері бойынша құжаттар бар болуы (актуарийлер қызметінің және актуарлық есептерді жүзеге асырудың стандарттары, кәсіби этиканың кодексі және өзге құжаттар).

3. Лицензия беру тәртiбi 

      18. Уәкiлеттi мемлекеттiк органға лицензия алу үшiн мыналар өтiнiш беруге құқылы: 
      1) жоғары бiлiмi және осы Ереженiң 19-тармағының 7) тармақшасында көрсетiлген бағдарлама бойынша оқуға қатысқан жеке тұлға; 
      2) актуарий деген мәртебесі бар және Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының толық мүшесі деген мәртебесі бар актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын жеке тұлға;
      3) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес Актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына қатысты әрбір курсы бойынша 80%-дан кем емес рейтингі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрінің дипломы бар жеке тұлға;
      4) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес көзделген Актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасына қатысты курс бойынша 80 %-дан кем рейтингісі бар "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрінің, "Қаржы" мамандығы бойынша "Актуарий" мамандығының экономика және бизнес магистрінің дипломы бар, бірақ осы Ереженің 5-қосымшасында көзделген ең төменгі бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ететін ұйымда осы курсты ойдағыдай тапсырған жеке тұлға.
      Ескерту. 18-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.11.27. N 320, 2007.11.30. N 254 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.03.01 N 23; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      19. Лицензия алу үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға мынадай құжаттар ұсынылады: 
      1) осы Ереженің 1-1 қосымшасына сәйкес нысандағы өтініш;
      2) осы Ереженің 4-қосымшасына сай нысан бойынша лицензия алуға өтініш беруші (бұдан әрі - өтініш беруші) туралы мәліметтер;
      3) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;
      4) жоғары бiлiм туралы дипломның нотариат куәландырған көшiрмесi; 
      5)  <*>
      6) лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
      6-1) алынып тасталды;
      7) лицензия алуға өтініш берушінің актуарийлерді оқытудың актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасы бойынша (бұдан әрi - ең төменгi бағдарлама) оқуға қатысқанын және тиiстi емтихандарды сәттi тапсырғанын куәландыратын құжаттардың көшірмелері N 5 қосымшада көрсетiлгендер тiзбесiне сәйкес (осы Ереженiң 18-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген адамдар үшiн).
      N 5 қосымшада көзделген ең төменгi бағдарламаны орындауды қамтамасыз ететiн ұйымдардың Қазақстан Республикасында актуарийлердi оқытуға құқығы бар; 
      8) актуарийдің мәртебесін, актуарийлер қауымдастығына (қоғамына немесе өзге де бірлестікке) мүшелігін (толық мүшелігін) және осы қауымдастықтың Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының толық мүшесі ретінде мәртебесін растайтын құжаттардың көшірмелері (осы Ереженің 18-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін); 
      9) тиiстi актуарийлер қауымдастығының (қоғам немесе өзге де бiрлестiктiң) ұсыным хаты (осы Ереженiң 18-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген адамдар үшiн);
      10) дипломға қосымшаны ұсына отырып, "Актуарий" мамандығы бойынша іскерлік басқару магистрі дипломының немесе "Қаржы" мамандығы бойынша "Актуарий" мамандығының экономика және бизнес магистрі дипломының көшірмесі (осы Ереженің 18-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін).
       Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16. N 38, 2004.11.27. N 320, 2005.05.28. N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.11.30. N 254 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.03.01 N 23; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен. 

     19-1. Уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясын алған актуарий он күнтізбелік күн ішінде уәкілетті мемлекеттік органды растаушы құжаттарды қоса беріп, осы Ереженің 19 тармағының 2), 3), 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттардағы өзгерістер туралы хабардар етеді.
       Ескерту. 19-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - 2010.12.27 № 184 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

     20. Уәкiлеттi мемлекеттiк органға толық құжаттар жинағының осы Ережеде белгiленген талаптарға сәйкес түскен күнi лицензия беруге арналған құжаттарды ұсыну күнi болып есептеледi.

     21. Егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмеген болса, шетелдiк ұйымдардан шығатын құжаттар нотариат куәландыра отырып мемлекеттiк тiлге немесе орыс тiлiне аударылуы және Қазақстан Республикасының консулдық мекемелерiнiң заңдастырылуы тиiс.

     22. Лицензия алуға өтініш беруші өздерi ұсынған құжаттардағы мәлiметтердiң шынайы және толық болуына жауап бередi.

     23. Лицензия беру туралы өтiнiштi уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде қарауы тиiс.
      Ескерту. 23-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан   қараңыз), 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен. 

      23-1. Өтініш беруші Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын білуіне тестілеуден өткеннен кейін оған сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беріледі.
      Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын білуіне тестілеуді уәкілетті мемлекеттік орган 30 сұрақ бойынша 30 минут ішінде компьютерлік тестілеу нысанында жүзеге асырады. Тест сұрақтарында жауаптардың кемінде үш нұсқасы болуы және олардың біреуі дұрыс болуы тиіс.
      Тестілеу сұрақтарын уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе оның орнындағы адам бекітеді.
       Ескерту. 23-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      23-2. Уәкілетті мемлекеттік органның бөлімшесі өтініш берушіні (актуарийді) тестілеудің өткізілетін күні туралы жазбаша түрде хабардар етеді. Өтініш беруші (актуарий) дәлелді себептермен белгіленген мерзімде тестілеуден өту үшін келмеген жағдайда ол уәкілетті мемлекеттік органға келмей қалған себептерін және тестілеуден өту күнін көрсете отырып бұл жөнінде хабардар етеді.
       Ескерту. 23-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-3. Тестілеу кезінде тестіленетін адаммен бірге бір бөлмеде тек уәкілетті мемлекеттік органның жауапты бөлімшесі қызметкерлерінің және қажет болса, аудармашының қатысуына ғана рұқсат етіледі.
      Өтініш беруші (актуарий) тестілеуден өткен кезде қандай да бір жазбаша, электрондық немесе басқа да ақпараттық материалдарды пайдалануға рұқсат етілмейді. Осы тармақта аталған талаптарды бұзу тестілеудің теріс қорытындыларына теңестіріледі.
       Ескерту. 23-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-4. Өтініш беруші дұрыс жауаптардың кемінде 70 процентін алған жағдайда тестілеу қорытындылары оң деп саналады.
      Өтініш беруші тестілеуден өткеннен кейін дереу қол қоя отырып тест қорытындыларымен танысады.
       Ескерту. 23-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-5. Өтініш беруші тестілеу қорытындыларымен келіспеген жағдайда ол тестілеу рәсімі аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде уәкілетті мемлекеттік органға жазбаша түрде шағымдана алады.
       Ескерту. 23-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-6. Аппеляциялық комиссияның құрамы уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.
       Ескерту. 23-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-7. Аппеляциялық комиссия шағымды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны қарайды.
       Ескерту. 23-7-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-8. Аппеляциялық комиссияның мәжілісін өткізу үшін кворум Аппеляциялық комиссияның Төрағасын (Төрағаның орынбасарын) қоса алғанда, Аппеляциялық комиссия мүшелері санының кемінде үштен екісі құрайды.
      Аппеляциялық комиссияның әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Аппеляциялық комиссияның шешімдері Аппеляциялық комиссияның мәжілісіне қатысып отырған мүшелері санының жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда Аппеляциялық комиссия Төрағасының дауысы не ол болмаған жағдайда Аппеляциялық комиссия Төрағасы орынбасарының дауысы шешуші болып табылады.
       Ескерту. 23-8-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-9. Аппеляциялық комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді және ол екі дана етіп жасалып, оған осы мәжіліске қатысқан Аппеляциялық комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
       Ескерту. 23-9-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-10. Аппеляциялық комиссия мәжілісінің хаттамасын Аппеляциялық комиссия мүшелерінің арасынан тағайындалатын хатшы жүргізеді.
       Ескерту. 23-10-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-11. Аппеляциялық комиссия шағымды қарау нәтижелері бойынша мына шешімдердің бірін қабылдайды:
      тест қорытындыларын өзгеріссіз қалдыруға, ал шағымды қанағаттандырмауға;
      өтініш берушінің (актуарийдің) шағымын қанағаттандыруға және оны қайта тестілеуге жіберуге.
       Ескерту. 23-11-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      23-12. Компьютерлік тестілеу қорытындылары теріс болған жағдайда өтініш беруші бұрын өткен тестілеу күнінен бастап бір айдан бұрын емес, бірақ соңғы он екі ай ішінде үш реттен артық емес тестілеуден өтуге арналған құжаттарды қайталап тапсырады.
       Ескерту. 23-12-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      24. Лицензия N 6 қосымшаға сәйкес нысан бойынша берiледi.

      25. Лицензия беруден мынадай негіздемелер бойынша бас тартылады:
      1) егер лицензия алуға өтініш беруші осы Ереженiң 17-тармағында белгiленген талаптарға сәйкес келмесе;
      2) егер осы Ереженiң 18-тармағында көзделген барлық құжаттар ұсынылмаса;
      3) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  60-бабы 1-тармағының 2)-4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша лицензияны айыру туралы деректер болса;
      4) тестілеудің теріс қорытындысы болса.
       Ескерту. 25-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.12.27 № 184 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      26. <*>
       Ескерту. 26-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      27. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган өтiнiш берушiге бас тарту негiздерiн көрсете отырып лицензия беруден бас тарту туралы хабарлайды. 

      28. <*>
       Ескерту. 28-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен

      29. <*>
       Ескерту. 29-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      30. Лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның дубликатын беруді уәкілетті орган "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңында көзделген негіздеме мен тәртіп бойынша жүзеге асырады.
       Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен. 

      31. Лицензияны беру, қайта ресiмдеу және лицензияның көшiрмесiн беру кезiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерде және тәртiппен лицензиялық алым төлейдi.

      32.  Алынып тасталды - 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен. 

4. Лицензияның қолданылуын тоқтату және айыру

      33. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган актуарийдiң лицензиясын тоқтату немесе айыру туралы шешiмдi Заңда көзделген негiздер бойынша қабылдайды.

      34. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы шешiмде оның қолданылуын тоқтату мерзiмi және Заңда көзделген негiздеме көрсетiлуi тиiс. 

      35. Осындай шешiм актуарийге жiберiлген күннен бастап лицензияның қолданылуы тоқтатылған деп саналады. 

      36. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органның ресми басылымдарында жарияланады.
       Ескерту. 36-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      37. Заңнаманы бұзу және лицензияның қолданылуын тоқтату үшiн негiз болған өзге де жағдайлар жойылғаннан кейiн актуарий заңдардың бұзылуын немесе лицензияның қолданылуын тоқтата тұру үшін негіз болып табылған өзге талаптарды жою фактісін растайтын құжаттарды қажет болғанда қоса бере отырып лицензияның қолданылуын тоқтату мерзiмiн қайта қарау не лицензияның қолданылуын тоқтатуға белгiленген мерзiм бiткенге дейiн оның қолданылуын жаңарту туралы өтініш беруге құқылы.
      Ескерту. 37-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен

      38. Актуарий лицензияның қолданылуын тоқтату үшiн негiз болған жөнсiздiктер немесе өзге де жағдайлардың жойылғанын куәландыратын құжаттарды ұсынған кезде уәкiлеттi мемлекеттiк органның сақтандыру қызметіне қадағалауды жүзеге асыратын бөлiмшесi өз қорытындысын әзiрлейдi, уәкiлеттi мемлекеттiк орган соның негiзiнде лицензияның қолданылуын жаңарту туралы шешiм қабылдауға құқылы.
      Ескерту. 38-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен.

      39. Уәкілетті мемлекеттік орган актуарийдің лицензияны тоқтата тұру мерзімін қайта қарау немесе лицензияны қолдануды жаңарту туралы өтінішін қарайды және өтініш пен актуарийдің бұзушылықтарды немесе лицензияны қолдануды тоқтата тұру үшін негіз болған өзге де талаптарды жойғанын растайтын құжаттар ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде тиісті шешім қабылдайды.
      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      40. Уәкiлеттi мемлекеттiк органның лицензияны айыруы туралы шешiмiнде оны айыру негiзi көрсетiлуi тиiс. 

      41. Уәкiлеттi мемлекеттiк органның актуарийдiң лицензиясын айыру туралы шешiмi мұндай шешiмдi актуарийге жiберген күннен бастап күшiне енедi. Лицензияны айыру туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органның ресми басылымдарында жарияланады.
       Ескерту. 41-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз), 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен. 

5. Бiлiктiлiк комиссиясы <*>

       Ескерту. 5-тарау (42-45-тармақтар) алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз .

5-1. Біліктілік емтиханы

    Ескерту. 5-1-бөліммен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен.

      45-1. Актуарий лицензия берiлген күннен бастап әр үш жыл сайын осы Ереженiң 5-қосымшасына сай ең төменгi бағдарламаға сәйкес қажеттi бiлiм деңгейi мен бiлiктiлiгiнiң бар екенiн растайтын бiлiктiлiк емтиханын тапсырады. Біліктілік емтиханынан өту үшін беретін өтініш осы Ереженің 7 қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынылады.
      Біліктілік емтиханы 40 сұрақ бойынша 60 минут ішінде өтеді.
      Тест сұрақтарында жауаптардың кемінде бес нұсқасы болуы және олардың біреуі дұрыс болуы тиіс.
      Тестілеуден өту рәсімі осы Ереженің 23-2, 23-3-тармақтарына сәйкес өтеді.
      Тестілеу сұрақтарын уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе оның орнындағы адам бекітеді.
       Ескерту. 45-1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз), 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.01 N 23 Қаулыларымен. 

      45-2. Актуарий лицензияны алған не бұрынғы бiлiктiлiк емтиханынан өткен сәттен бастап үш жылдық мерзiм аяқталғаннан кейiн екi ай iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк органға осы Ереженiң 7-қосымшасына сай нысан бойынша өтiнiшпен хабарласады.
      Актуарийдiң өтiнiшiне мынадай құжаттар қоса берiледi:
      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;
      2) сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияның көшiрмесi;
      3) бұрынғы бiлiктiлiк емтиханының тапсырылғаны туралы мәлiметтер;
      4) барлық растайтын құжаттармен қоса (қызмет көрсету шарттарының көшiрмелерi, актуарийлiк қорытындылардың көшiрмелерi) сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру жөнiндегi ақпарат.
      5) біліктілік емтиханын тапсыру туралы өтінішті беру сәтіне актуарийлердің тиісті қауымдастығында (қоғамында немесе өзге де бірлестікте) оның мүшелігін (толық мүшелігін) растайтын құжаттар;
      6) ол мүше (толық мүше) болып табылатын актуарийлердің тиісті қауымдастығының (қоғамының немесе өзге де бірлестіктің) не мемлекеттік қадағалау органының актуарийдің соңғы екі жыл ішінде заңдарды бұзуының және санкциялардың болмауы жөніндегі хаты.
      5) және 6) тармақшалардың талаптары тек актуарий мәртебесі бар және Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының толық мүшесі деген мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшелері (толық мүшелері) болып табылатын актуарийлерге ғана қолданылады.
      Актуарий көрсетiлген мерзiм iшiнде хабарласпаған жағдайда актуарий бiлiктiлiк емтиханын тапсырмаған деп саналады.
       Ескерту. 45-2-тармаққа толықтырулар енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.11.27 N 320, 2010.03.01 N 23 Қаулыларымен. 

      45-3. Бiлiктiлiк емтиханын өткiзу сәтiне лицензияның қолданылуы тоқтата тұрылған актуарийге, актуарий лицензиясының қолданылуы актуарийдiң бұрынғы бiлiктiлiк емтиханын тапсырмауы нәтижесiнде тоқтата тұрылған жағдайды қоспағанда, бiлiктiлiк емтиханынан өтуге рұқсат берiлмейдi.

      45-4. <*>
       Ескерту. 45-4-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      45-5. Актуарийдi тестiлеу осы Ереженiң 5-қосымшасына сай актуарийлердi оқытудың ең төменгi бағдарламасында көзделген тақырыптар бойынша өткiзiледi.

      45-6. Актуарий осы Ереженiң 19-тармағы 7)-тармақшасының екiншi абзацында көрсетiлген ұйымдарда тестiлеуден өте алады. Мұндайда, актуарий уәкiлеттi мемлекеттiк органға тестiлеу қорытындылары көрсетiлген, аталған орган берген тестiлеуден өтуiн куәландыратын құжатты ұсынады.

     45-7. Тест сұрақтарына дұрыс жауаптардың кемінде 60 процентін алған жағдайда біліктілік емтиханының қорытындылары оң деп саналады.
      Актуарий тестілеуден өткеннен кейін дереу қол қоя отырып тест қорытындыларымен танысады.
      Уәкілетті орган актуарий мәртебесі бар және Актуарийлердің Халықаралық Қауымдастығының толық мүшесі деген мәртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын актуарийдің біліктілік емтиханын тапсырғаны немесе тапсырмағаны туралы шешімді олар осы Ереженің 45-2-тармағында көрсетілген барлық құжаттарды тапсырған жағдайда компьютерлік тестілеуді өткізбестен қабылдай алады.
       Ескерту. 45-7-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      45-8. Актуарий бiлiктiлiк емтиханын тапсырмаған жағдайда ол бiлiктiлiк емтиханынан өту үшiн бұрынғы бiлiктiлiк емтиханынан өткен күннен бастап кемiнде 30 күнтізбелік күннен, бірақ 45 күнтізбелік күннен кешіктірмей, бiрақ соңғы он екі ай iшiнде үш реттен астам емес құжаттарды қайта ұсынады.
      Актуарий көрсетілген мерзім ішінде хабарласпаған жағдайда, ол біліктілік емтиханын қайталап тапсырмаған деп танылады.
       Ескерту. 45-8-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін    2-тармақтан қараңыз).

      45-9. Актуарий бiлiктiлiк емтиханын қайта тапсырмаған жағдайда (күнтiзбелiк жыл iшiнде қатарынан екi рет) лицензиясының қолданылуы актуарийдiң бiлiктiлiк емтиханын сәттi тапсырғанын растайтын құжат тапсырылғанға дейiнгi мерзiмге тоқтатылады.

      45-10. Актуарий біліктілік емтиханының қорытындысымен келіспеген жағдайда ол тестілеу рәсімі аяқталғаннан кейін уәкілетті органға шағыммен хабарласады. Аппеляциялық комиссияның жұмыс тәртібі мен талаптары осы Ереженің 23-6 23-11-тармақтарына сәйкес айқындалады.      
       Ескерту. 45-10-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

6. Қорытынды ережелер

     46. Уәкілетті мемлекеттік органның шешіміне лицензия алуға өтініш беруші, актуарий шешім қабылдағаннан кейін он күнтізбелік күн ішінде уәкілетті мемлекеттік органның жоғары органына не сотқа шағым жасауына болады.
       Ескерту. 46-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.12.27 № 184 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен 

     47. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

    Төраға

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 1-қосымша       

      Ескерту. 1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

     Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 38 қаулысымен, 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз), ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

     Актуарийлік қорытындының
     үлгі нысаны     

                        Актуарийлік қорытынды

1. Сақтандыру ұйымы туралы деректер:
1) Толық атауы:_____________________________________________________
2) Мекен-жайы және банктік деректемелері:___________________________
____________________________________________________________________
3) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік: _____________________________________________________
____________________________________________________________________                        (номері және берген күні)
4) Сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензия:_____
____________________________________________________________________                         (номері және берген күні)
2. Актуарий туралы деректер:
1) Аты-жөні:________________________________________________________
2) Тұрғылықты жері (мекен-жайы):____________________________________
3) Сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүргізуге берілген
лицензия:
____________________________________________________________________                     (нөмері және берген күні):
3. Актуарийлік қорытындының түрі:  
1) міндеттілік дәрежесі бойынша- __________________________________ 
2) сақтандыру саласы (сыныбы) бойынша - ____________________________
____________________________________________________________________
3) жасау мақсаты бойынша -__________________________________________
4) қолданылу масштабы бойынша -_____________________________________
4. Актуарийлік есептерді әзірлеу негізі____________________________
____________________________________________________________________
             (шарт, шарттың номері және жасалған күні)
5. Актуарийлік зерттеудің мәні (белгіленген міндеттердің тізбесі)
____________________________________________________________________
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары берген құжаттардың
(деректердің) тізбесі_______________________________________________
____________________________________________________________________
7. Актуарий қолданған басқа материалдар мен деректер (олардың
көздері және/немесе алынған орны)___________________________________
8. Актуарий қолданған есептеулер әдісі______________________________
9. Алынған нәтижелер мен  қорытындылар______________________________
10. Ұсыныстар (болған жағдайда)_____________________________________
11. Актуарийлік қорытындыны әзірлеу мерзімі және жасау орны_________
____________________________________________________________________
12. Қолы, күні және дана саны_______________________________________

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 1-1-қосымша       

      Ескерту. 1-1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

    Актуарийлік қызметті жүзеге асыру үшін лицензия беру туралы
                              Өтініш
____________________________________________________________________
          (уәкілетті мемлекеттік органның толық атауы)
____________________________________________________________________
   (жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөні, әкесінің аты (бар болса))

   Сақтандыру рыногында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия
                      беруіңізді сұраймын

               Жеке тұлға туралы мәліметтер:

1. Туған жылы _____________________________________________________
2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері
____________________________________________________________________
     (сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган атауы)
3. Білімі _________________________________________________________
                       (бітірген жылы, мамандығы)
____________________________________________________________________
                        оқу орнының атауы)
4. Тұратын орны ___________________________________________________
5. Жұмыс орны қызметі
____________________________________________________________________
 
   6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыс және үйдікі)
____________________________________________________________________
 
   7. Ұсынылатын құжаттар:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
        Актуарий өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпарат) шынайылығына толық жауап береді
______________   ___________________________________________________
   (қолы)          (фамилиясы, аты-жөні, әкесінің аты (бар болса))
"____"________________________ 200__ жыл"

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 1-2-қосымша     

      Ескерту. 1-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Тәуелсіз актуарийдің актуарлық қорытындысы

1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы деректер:
1) толық атауы: ________________________________________________ ________________________________________________________________;
2) орналасқан орны және банктік деректемелері:__________________
________________________________________________________________;
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлік: _________________________________________________
________________________________________________________________;
                       (беру нөмірі мен күні)
4) Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензия:______________________________________________.
                        (беру нөмірі мен күні)
2. Тәуелсіз актуарий туралы деректер:
1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): ________________________;
2) тұру орны (орналасқан орны): ________________________________;
3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүргізуге берілген лицензия: ______________________________________________________.
                   (беру нөмірі мен күні)
3. Тексеру түрі (міндетті, бастама бойынша):____________________.
4. Актуарлық есептерді дайындау негіздері:______________________
________________________________________________________________.
           (шарт, шартты жасасу нөмірі мен күні)
5. Актуарлық тексерудің мәні (тиісті мақсаттардың тізбесі): ____
________________________________________________________________.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы берген құжаттардың (деректердің) тізбесі: _________________________________________
________________________________________________________________.
7. Тәуелсіз актуарий қолданған басқа материалдар мен деректер (олардың көздері және (немесе) оларды алу орны): _______________
________________________________________________________________.
8. Тәуелсіз актуарий қолданған есептеу әдістемесі:______________
________________________________________________________________.
9. Алынған нәтижелер мен қорытындылар:_________________________
________________________________________________________________.
10. Ұсынымдар (бар болса): _____________________________________.
11. Актуарлық қорытындыны дайындау мерзімі мен жасау орны:
_______________________________________________________________.
12. Қойылған қолы, күні және актуарлық қорытынды данасының саны:
______________________________________________________________.

                   Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге
                    асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға
                   лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру,
                        актуарийлердің біліктілік емтиханын
                            тапсыру тәртібі туралы ережеге      
                                      N 2 қосымша              

     Ескерту: 2-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге
асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға  
лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру,
актуарийлердің біліктілік емтиханын     
тапсыру тәртібі туралы ережеге      
N 3 қосымша

      Ескерту. Қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз).      

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 4-қосымша       

      Ескерту. 4-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртібін 2-тармақтан  қараңыз) атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен. 

                                                     ________
                                                    |        |
                                                    | Өтініш |
                                                    | иесінің|
                                                    | суреті |
                                                    |________|

     Актуарийлік қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға
                өтініш иесі туралы мәліметтер

       1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты,
әкесінің аты

______________________________________________
______________________________________________
    (жеке куәлігімен (төлқұжатымен) толық
сәйкестігі, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген
   жағдайда, көрсетілсін: қашан және қандай
         себеппен олар өзгертілді)   

Туған күні
мен жері


Тұрғылықты
мекен-жайы,
телефон
нөмірлері

______________________________________________
______________________________________________
   (елді мекеннің кодын қоса отырып, толық
        мекен-жайы, қызмет, үй, байланыс
     телефондарының нөмірлері көрсетілсін) 

Азаматтығы


Жеке басын
куәландыратын
құжаттың толық
деректемелері


        Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен аффилиирленген
ұйымдарда жұмыс істейтін жақын туысқандары, туыстары туралы
мәліметтер:

N

Тегі, аты,
әкесінің аты

Туған
жылы

Туыстық немесе
жақындық түрі
көрсетілсін

Жұмыс орны
және
лауазымы

1

2

3

        Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама
қатысуы:

N

Атауы және
тұратын жері

Заңды тұлға қызметінің
жарғылық түрлері

Сіздің қатысу
сомаңыз бен үлесіңіз

1
2
3
         2. Кәсіби деректері:

Білімі

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің
  атауы мен тұратын жері, оқыған кезеңі,
   берілген біліктілігі, білімі туралы
  дипломның деректемелері (күні, нөмірі)
                 көрсетілсін) 

Актуарийдің білік-
тілік емтихандарын
тапсырғандығы
туралы мәліметтер 

Емтихан тапсырған күні, емтихан
тапсырғандығын растайтын құжат

Қосымша білімі,
оның ішінде жұмыс
істейтін саласында
біліктілігін көтеру
курстары, ғылыми
дәрежелері

__________________________________________
__________________________________________
   (оқу орнының атауы мен тұратын жері,
  оқыған кезеңі, білімі туралы дипломның,
  сертификаттың, куәліктің деректемелері) 

Қаржылық қызмет көр-
сету саласындағы,
оның ішінде жұмыс
істеуге ниетті
саласындағы жұмыс
тәжірибесі 

__________________________________________
__________________________________________
   (қаржы ұйымдарында істеген, аудитор,
  қызмет түрі бойынша бухгалтер қызметін
   атқарған жылдардың саны көрсетілсін) 

Жетістіктері

__________________________________________
__________________________________________
   (осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы,
  ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми
   әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы
               көрсетілсін)

Кәсіби ұйымдарға
мүшелігі

__________________________________________
__________________________________________
   (Осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы,
  Актуарийлер қоғамы, Аудиторлар палатасы
                 көрсетілсін) 

Осы мәселеге қатысы
бар басқа ақпарат 

__________________________________________
__________________________________________
  (Өтініш берушінің кәсіби құзыреттілігін
      сипаттайтын ақпарат көрсетіледі) 

      Еңбек жолы туралы мәліметтер:

N

Жұмыс істеген
кезеңі

Ұйымның, атқарған қызметінің және
лауазымдық міндеттерінің атауы,
ұйымның координаттары

123        Мен (өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты), ____________,
осы ақпаратты мұқият тексергенімді және дұрыс әрі толық болып
табылатындығын растаймын, және мен берген күмәнді мәліметтердің
болуы актуарийлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны
айыру үшін негіз болып табылатындығын мойындаймын. 

__________________(қолы, күні).

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 5-қосымша       

      Ескерту. 5-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасы Төрағасының 2004.02.16. N 38, 2004.11.27. N 3202005.05.28. N 153, 2006.08.12. N 154, 2007.11.30. N 254 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.03.01 N 23 Қаулыларымен.

Актуарийлерді оқытудың ең төменгі
мiндеттi бағдарламасы

     Актуарийлерді оқытудың ең төменгі мiндеттi бағдарламасы алты курстен тұрады, олардың әрқайсысы бойынша жеке емтиханы болады.
     Алғашқы екі курсы базалық және 2001 жылдың 1 маусымынан бастап міндетті болып табылады, ал кейінгі төртеуі - арнайы және міндетті: үшінші және төртінші курстар - 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап, бесінші және алтыншы курстар - 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті.
     курстардың тақырыбы және курстардың мазмұнында қосылған бөлімдердің ең төменгі тізбелеріне кіреді:
     1-курс. Проценттік ставкалар теориясы және өмірді сақтандырудағы кездейсоқ процестер
     1) Жай және күрделі проценттер негіздері
     2) Аннуитеттер құрудың принциптері
     3) Займдар және оларды өтеу кестелері
     4) Борыштық бағалы қағаздар
     5) Адам өмірі ұзақтылығының кестесі
     6) Адам өмірін сақтандыру бойынша аннуитеттер
     7) Бірнеше тұлғаның өмірін сақтандыру теориясы
     8) Зейнетақылар
     2-курс. Актураийлік принциптер және олардың қосымшалары
     1) Адам өмірін және бір адамның денсаулығын сақтандыру
     2) Адам өмірін және денсаулықты топтап сақтандыру
     3) Мүгедектікті сақтандыру
     4) Жалпы сақтандыру   
     5) Қайта сақтандыру
     6) Зейнетақы
     7) Әлеуметтік сақтандыру
     8) Инвестициялар
     3-курс. Жалпы сақтандыру және қайта сақтандыру
     1) жалпы сақтандыру принциптері
     2) Сақтандыру өнімдерін жасау
     3) Андеррайтинг
     4) Сақтандырудағы баға белгілеу
     5) Сақтандыру резервтері
     6) Пайда функциялары
     7) Нақтылық теориясы
     8) Қайта сақтандыру және олардың түрлері
     4-курс. Адам өмірін және денсаулықты сақтандыру
     1) Бiр адамның өмiрiн сақтандыру
     2) Сақтандыру өнiмдерi мен андеррайтингтi құру
     3) Баға белгiлеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудiң әртүрлi әдiстерi
     4) Сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi
     5) Медициналық сақтандыру
     6) Баға белгiлеу және медициналық сақтандыруда сақтандыру резервтерiнiң қалыптасуы
     7) Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру
     8) Шағымдар бойынша шығыстарды бағалау және сақтандыру сыйлықақыларын есептеу
     9) Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру кезiндегi сақтандыру резервтерi
     5-курс. Зейнетақымен қамтамасыз ету және әлеуметтiк сақтандыру 
     1) Зейнетақы жинақтары принциптерi
     2) Зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттiк және жеке
     3) Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарлары
     4) Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
     5) Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру
     6) Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
     7) Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер
     8) Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларындағы тәуекелдердi бағалау
     9) Әлеуметтiк сақтандыру принциптерi
     10) Әлеуметтiк сақтандыру жүйелерiнiң түрлерi
     11) Әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру әдiстерi
     12) Басымдықтарға салыстырмалы талдау және әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландырудың әртүрлі әдістерінің құнын бағалау
     6-курс. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары: қаржыландыру және инвестициялау
     1) Инвестиция түрлерi: акциялар, кiрiсi белгiленген бағалы қағаздар, валюта рыноктарының құралдары және туынды құралдар
     2) Тәуекел және табыстылық
     3) Сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, трастық әлеуметтiк сақтандыру қорларының активтерi мен инвестициялары
     4) Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тәуекелдерi
     5) Сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен мiндеттемелердiң арақатынасы
     6) Сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға талаптар
     7) Сақтандыру және сақтандыру қызметi, салық салу, сақтандыру рыногындағы бухгалтерлiк есеп бойынша заңнама   

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 6-қосымша       

      Ескерту. 6-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30.  N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

                    Қазақстан Республикасының
                            елтаңбасы

           Уәкілетті мемлекеттік органның толық атауы

          Актуарийлік қызметті жүзеге асыруға берілетін 

                            ЛИЦЕНЗИЯ

Лицензияның N___лицензияның берілген күні 200_ жылғы  "___"_________
      Осы лицензия сақтандыру рыногында актуарийлік қызметті жүзеге
асыруға: ___________________________________________________________
              (фамилиясы, аты-жөні, әкесінің аты (бар болса))
құқықтар береді.
 
  Актуарийлік қызметті жүзеге асыруға алғаш рет берілген лицензия
туралы деректер
____________________________________________________________________
    (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
 
  Төраға (Төрағаның орынбасары)
Мөрдің орны
Алматы қаласы".

Сақтандыру рыногында актуарийлiк   
қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік 
қызметті жүзеге асыруға лицензия   
беру, қолданылуын тоқтату және     
айыру, актуарийлердің біліктілік   
емтиханын тапсыру тәртібі туралы,  
тәуелсіз актуарийді тарту, тәуелсіз
актуарийдің қаржы нарығын және     
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік    
органға актуарлық есеп айырысулардың
дұрыстығын тексеру нәтижелерін беру
ережесіне 7-қосымша       

      Ескерту. 7-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 132 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30.  N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

              Біліктілік емтиханын тапсыру жөніндегі
                          өтініш

      Мен,  ____________________________________________________________________
   (актуарийдің фамилиясы, аты-жөні, әкесінің аты (бар болса))
 
        Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес мені біліктілік емтиханын тапсыруға жіберуді сұраймын. 
      Мен өтінішіме қоса берілген құжаттардың шынайылығына толық жауап беремін, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылатын қосымша ақпаратты және өтінішімді қарауға байланысты сұратылатын құжаттарды уақтылы беруді міндетіме аламын. 
      Өтінішке мыналарды қоса беремін:

      Актуарий                                _____________
                                              (күні, қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады