Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 1995 жылғы 28 маусымдағы N 161 бұйрығымен бекітілген "Заңды тұлғаларға табыс салығын есептеу мен бюджетке төлеу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының N 33 Нұсқаулығына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді және "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен заңды тұлғаларға табыс салығын есептеу мен бюджетке төлеу тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Мемлекеттік кіріс Министрінің 2001 жылғы 26 мамырдағы N 667 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 20 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 1582. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
 
      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" K010209_ Қазақстан Республикасының Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Z010210_ Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес
                              БҰЙЫРАМЫН:
      Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi:
      67. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 1995 жылғы 28 маусымдағы N 161 бұйрығымен бекiтiлген "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу мен төлеу тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Бас салық инспекциясының N 33 Нұсқаулығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi және "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының табыс салығын бюджетке есептеу мен төлеу тәртiбi туралы" Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 2001 жылғы 26 мамырдағы N 667 V011582_ бұйрығы. -----------------------------------------------------
 
     Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Z952235_ заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Z010147_ Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес
 
                               БҰЙЫРАМЫН:
 
      1. Осы бұйрыққа қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 1995 жылғы 28 маусымдағы N 161 V950078_ бұйрығымен бекітілген "Заңды тұлғаларға табыс салығын бюджетке төлеу мен есептеу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының N 33 Нұсқаулығына беріліп отырған Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы бұйрыққа қоса беріліп отырған "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен заңды тұлғаларға табыс салығын есептеу мен бюджетке төлеу тәртібі туралы" Нұсқаулық бекітілсін. 3. Әдістеме департаментіне (Үсенова Н.Д.): аталған Өзгерістер мен толықтырулар және аталған Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен келісілсін; осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өтуге жіберілсін. 4. осы бұйрықтың орындалуына жауапкершілік Мемлекеттік кіріс вице-Министрі С.С. Қанатовқа жүктелсін. 5. Осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден он күнтізбелік күн өткеннен кейін күшіне енеді. Министр Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 26 мамырдағы 2001 жылғы 6 маусым № N 667 бұйрығымен Келісілді Бекітілді "Заңды тұлғалардан табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар
      1. 1-тармақтың үшінші абзацындағы "өз өндірісінің тауарлары" деген сөздер "өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімі, сондай-ақ өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін ұқсату" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. 6-тармақта:
      1) сегізінші абзацтағы "138-1-бабымен" деген сөздер "138-баптың 1-тармағымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "- бұрын шегерімге жатқызылған банктердің құрылған провизияларының мөлшерінің кемуінен кірістер;";
      3) мынадай мазмұндағы он үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "- жалпы сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін бұрын шегерімге жатқызылған сақтандыру резервтерінің кемуінен кірістер;".
      3. 8-тармақта:
      1) алтыншы абзацтағы "инфляцияға түзетулерді ескеріп" деген сөздер алынып тасталсын;
      2) мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен толықтырылсын:
      "- мемлекеттік кәсіпорындардан мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік мекемелерден мемлекеттік кәсіпорындар тегін негізде алған негізгі қаражаттардың құны.".
      4. 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "13. Сақтандыру шарттары бойынша сақтандырушылар төлейтін сақтандыру сыйақысы жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларынан басқасынан шегеріледі.".
      5. 18-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "18. Жалпы сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес сақтандыру резервтеріне аударымдар сомаларын шегереді. Қайта сақтандыру бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға өмірді сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымымен жасалған қайта сақтандыру шарттарына қабылданған аударымдар сомасынан басқа Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес сақтандыру резервтеріне аударымдар сомаларын шегереді.".
      6. Мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
      "Бұрынғы салық жылы үшін ағымдағы салық жылында төленген салықтар оларды төлеу жүргізілген сол салық жылында шегерімге жатады.;".
      7. 22-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы тармақтың жоғарыда аталған ережелері бағалау нәтижесінде есептелген амортизациялық аударымдардың шегеріміне жатқызудан салық жылы ішінде алынған шығындарға қолданылмайды.".
      8. ІІ-І-бөлімі мына редакцияда жазылсын:
      "ІІ-І. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына салық салу
      24.1. Өмірді сақтандыру, аннуитет, қайғылы жағдайдан және сырқаттан және инвестициялық кірістен сақтандыру шарттары бойынша олардың сақтандыруды (қайта сақтандыруды) жүргізуі кезінде қайта сақтандыру ұйымы мен өмірді сақтандыру саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы алуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының табыс салығымен салық салынатын объектісі болып осы Нұсқаулықпен көзделген жиынтық жылдық кіріс пен шегерімдер арасындағы айырма ретінде есептелген салық салынатын кірісі болып табылады.
      24-2. Сақтандыру сыйақылары түріндегі алынған (алуға жататын) кірістер бойынша өмірді сақтандыру, аннуитет, қайғылы жағдайдан және сырқатты сақтандыру шарттары бойынша олардың сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізуі кезінде өмірді сақтандыру мен қайта сақтандыру ұйымының саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының табыс салығын есептеу мен төлеу тәртібі "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының табыс салығын бюджетке есептеу мен төлеу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2001 жылғы 26 мамырдағы N 667 Нұсқаулығымен айқындалған.".
      9. 38-тармақта:
      1) 2)-тармақшада:
      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "нақты қызмет көрсету орнына қарамастан Қазақстан Республикасында орналасқан резидентке немесе тұрақты мекемеге шегерім ретінде ол есептелсе, егер басқару, қаржы, консультациялық, аудиторлық, заң және адвокаттық қызмет көрсетуден алынған кіріс;";
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "тауарларды жеткізуге сыртқы сауда келісім-шарттары мен (немесе) жұмыстарды (қызмет көрсетуді) орындауға жасалған келісім-шарттар (шарттар, келісімдер) бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе өз деңгейінен кем орындағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл санкциялары);";
      2) 3)-тармақшадағы "инфляцияға түзетулерді ескеріп" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) 4)-тармақша ", берешек бағалы қағаздар бойынша кірістерден басқа" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 8)-тармақшадағы "төлемдер" деген сөз "сыйақы" деген сөзбен ауыстырылсын.
      10. 44-тармақтың б)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "осы Нұсқаулықтың 24-2-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін - салық жылының ішінде алуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақыларының сомасынан 2 процент;".
      11. 44-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "44-1. Негізгі қаражаттардың бағалауға дейінгі сомасы 15 проценттік ставка бойынша салық салуға жатады.".
      12. 46-тармақта:
      1) екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жинақтаушы зейнетақы қорларына банк-резиденттер, сондай-ақ берешек бағалы қағаздар бойынша заңды тұлға-резиденттерге төленетін сыйақы (мүдде) төлем көзінен салық салуға жатпайды.";
      2) төртінші абзацтағы "сондай-ақ мемлекеттік (ұлттық) лотерея бойынша ұтыстар" деген сөздер "және берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      13. 50-тармақта:
      1) бесінші абзац "(есту, сөйлеу, көру қабілетін жоғалтуы бойынша мүгедектер жұмыс істейтін өндірістік ұйымдар үшін 35 проценттен кем емес)" деген сөздермен толықтырылсын.
      2) он төртінші-жиырма бірінші абзацтар алынып тасталсын;
      3) жиырма үшінші абзацтағы "негізгі құралдары" деген сөздерден кейін "қаржылық" деген сөздермен толықтырылсын.
      14. 54а тармағы алынып тасталсын.
      15. Мынадай мазмұндағы 57-1-тармағымен толықтырылсын:
      "57-1. Рыноктық бағадан мәмілелерді жасау кезінде қолданылатын бағаның ауытқуы кезінде салық қызметі органдары трансферттік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік бақылау туралы заңдарға сәйкес салық салу объектілерін түзетеді.".
      16. 58-тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:
      "58. Тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді сату бойынша шектелген айналымы бар және негізінен қолма-қол ақшамен жұмыс істейтін, сондай-ақ қызметкерлер олардағы шектелген саны бар заңды тұлғалар бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі салықтарды есептеу мен төлеу тәртібін патент негізінде салық салудың оңайлатылған режимін қолданудың жағдайын айқындайды.
      Жерді пайдаланумен ауыл шаруашылығы өнімін шығаратындар, өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін ұқсататын және сататын, сондай-ақ жас төлді өсірумен, омарташылықтан бастап өз өндірісінің өнімін ұқсататын және сататын толық кезеңдегі мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының (оның ішінде асыл тұқымды) ауыл шаруашылығы өнімін шығаратын заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі белгілеген тәртіпте патент негізінде салық салудың оңайлатылған режимін қолданады.
      Заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі белгілеген тәртіпте декларация негізінде салық салудың оңайлатылған режимін қолданады.
      17. 61-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын.
      18. 62-тармақтың он жетінші абзацындағы "салық" деген сөз алынып тасталсын.
      19. 63-тармақтың сегізінші абзацындағы "Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі белгілейтін негізгі қаражаттар құнының ұлғаю индексін қолданумен есептелген қайта бағалау сомасынан жоғары" деген сөздер алынып тасталсын.
      20. 74-тармақтың ж)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: "ж) қолма-қол ақша, төлемдік банк карточкаларын, қазыналық жадуалы бар бақылау-кассалық машиналарын міндетті қолданумен және тұтынушының қолына бақылау чегін берумен бірге чектер арқылы сауда операциялары немесе қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын тұтынушылармен ақша есеп айырысуларын жүргізу;". 21. 76-тармақтың екінші абзацындағы "салық" деген сөз алынып тасталсын. 22. N 33 Нұсқаулыққа 1-қосымшада: 1) 100-нысаны мынадай редакцияда жазылсын: 100-НЫСАНЫ ____ жыл үшін Жылдық жиынтық кіріс және жүргізілген шегерімдер туралы Декларация Атауы ____________________________________ СТН ___________________ ___________________ Мекен-жай ________________________________ Банк ___________________ ___________________ Аудан ____________________________________ Банк Қала/облыс _______________________________ шоты ___________________ Декларация кезекті алғашқы тарату 41-бап, ұзақ мерзімді келісім-шарттар ___________________________________________________________________________ Жол Көрсеткіштер Код Төлеушінің N деректері бойынша ___________________________________________________________________________ 1 2 3 ___________________________________________________________________________ ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ КІРІС 1 Өнімді сатудан (қызмет көрсетуден) кіріс 1 2 Үй-жайларды, ғимараттарды, сондай-ақ 2 амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезіндегі құнның өсуінен кіріс 3 Сыйақы (мүдде) нысанындағы кіріс 3 3-1 Күмәнді міндеттемелер бойынша кірістер 3-1 4 Дивидендтер 4 5 Ұтыстар 5 6 Тегін алынған мүлік пен ақша 6 7 Мүлікті жалға беруден алынған кірістер 7 8 Роялти 8 9 Мемлекеттік бюджеттен алынған субсидиялардан 9 басқа заңды тұлғалар алған субсидиялар 10 Кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе кәсіпорынды 10 жабуға келісім үшін алынған кірістер 11 Құрылған банктердің провизияларының кемуінен 11 кірістер 11-1 Сақтандыру резервтерінің кемуінен кірістер 11-1 12 Міндеттемелерді есептен шығарудан кірістер 12 13 20-4-баптың 3-тармағына, 20-6-баптың 13 1-тармағына және 47-бапқа сәйкес кірістер 14 44-бапқа сәйкес өтелетін шегерімдер 14 14-1 138-1-бапқа сәйкес бағаны түзетуден кірістер 14-1 14-2 Айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары және 14-2 санкциялардың басқа да 14-3 Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын 14-3 объектілерді пайдалану кезінде алынған шығыстардың кірістерден асуы 15 Басқа да шығыстар 15 16 Жиынтық жылдық кіріс, 1-ден 15-ке шейін 16 жолдар сомалары 17 Жиынтық жылдық кірісті түзету 17 1) дивидендтер 17-1 2) заңды тұлға алған және оның кәсіпкерлік 17-2 қызметімен байланысты жағымды теңгерімдік айырым 3) ашық акционерлік қоғамдардың бағалы 17-3 қағаздарын сату кезінде құн өсуінен кіріс 4) зейнеткерлік қамтамасыз ету туралы заңдарға 17-4 сәйкес алынған және жеке зейнетақы шоттарына бағытталған инвестициялық кірістер 5) бағалы қағаздар рыногында оларды алғашқы 17-5 орналастыру кезінде алынған эмитенттің номиналдық құнынан олардың өз акциялар құнының асуы 6) мемлекеттік кәсіпорындардан мемлекеттік 17-6 мекемелер тегін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік мекемелерден мемлекеттік кәсіпорындар алған негізгі қаражаттардың құны 18 Түзетуден кейін жиынтық жылдық кіріс 18 (16-жол - 17-жол) ШЕГЕРІМДЕР 19 Сатылған өнім (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 19 бойынша шығыстар 20 Алынған кредиттер (займдар) үшін сыйақы (мүдде) 20 21 Күмәнді талаптар 21 22 Резервтік қорларға аударымдар 22 23 ғылыми-зерттеу, жобалық және тәжірибелік- 23 конструкторлық жұмыстарға шығыстар 24 Амортизациялық аударымдар және кесімді активтер 24 бойынша басқа да шегерімдер а) негізгі қаражаттардың амортизациялық 24а аударымдары б) оның ішінде бағалауға дейінгі сомадан 24б в) 20-4-бабының 3-тармағына сәйкес есептелген 24в амортизациялық аударымдар г) шағын топтың барлық кесімді активтерінің 24г шығуы кезінде шағын топтың құндық балансының шегі д) 20-6-бабының 3-тармағына сәйкес кесімді 24д активтердің қалдық құны е) материалдық емес активтердің амортизациялық 24е аударымдары 25 Жөндеуге шығыстар 25 26 Сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар 26 27 әлеуметтік төлемдерге шығыстар 27 28 Геологиялық зерттеуге және табиғат ресурстарын 28 өндіруге дайындық жұмыстарына шығыстар 29 Салықтар, айыппұлдар және өтемақылық шығыстар 29 а) 25-баптың 1-тармағына сәйкес төленген 29а салықтар б) бюджетке енгізілуге жататындардан басқа 29б айыппұлдар мен өсімдерді қоса төленбеген тұрақсыздық айыптары в) мемлекеттік әлеуметтік саланы ұстап 29в тұруға шығыстар г) 25-баптың 4-тармағына сәйкес жер қойнауын 29г пайдаланушылардың шығыстары 30 26-баптың 1-тармағына сәйкес ғимараттарды 30 сатудан шығыстар 31 Шегерімдер - барлығы, 19-дан 30 шейін жолдар 31 сомасы 32 Салық салынатын кіріс (залал) (18-жол-31-жол) 32 32-1 20-8-баптың 4-тармағына сәйкес көшіруге 32-1 жатпайтын шығыстар 32-2 Көшіруге жататын шығыс (32-жол-32-1-жол) 32-2 33 27-бапқа сәйкес көшірілген кәсіпкерлік 33 қызметтен шығыстар 34 34-бапқа сәйкес салық салудан босатылған 34 шығыстар 1) мақсатты пайдаланылған төтенше жағдайлар бойынша ізгілік көмек 2) мүгедектердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстардың екі еселік сомасы, сондай-ақ мүгедектерге қатысты әлеуметтік салықтың сомасынан 50 % 3) мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (мүдде) 4) коммерциялық емес ұйымдарға қайырымдылық жарналары 6) қайырымдылық қорларына банктердің тегін аударымдары 8) ерікті зейнетақы жарналарының сомасы 9) негізгі қаражаттардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйақы (мүдде) 10) 34-баптың 8-тармағына сәйкес салық салынатын кірістің босатылған өсімі 11) __________________________________ * 35 Көшірілген шығыстарды және берілген 35 жеңілдіктерді ескеріп салық салынатын кіріс (32-33-34-жолдар) 36 Есептелген салық сомасы 36 36а Таза табысқа салық сомасы (14-1-қосымшаның 36а 4-жолы) 36б 20-8-баптың 3-тармағына сәйкес негізгі 36б қаражаттарды бағалауға дейінгі салық сомасы (14-1-қосымшасының 4а жолы) 36в Барлық есептелген салық (36 жол+36а+36б) 36в 37 Барлық жүргізілген аванстық төлемдер мен 37 есепке алулар 38 Асыра төлеу сомасы (37-бап - 36в бабы) 38 39 Төленуге тиіс барлық салық (36в жолы - 37-жол) 39 40 Айыппұл санкциялары 40 41 Барлық салықтар мен айыппұл санкциялары 41 42 Алдағы төлемдер есебіне асыра төлеу сомасы 42 43 қайтарылуға жатын асыра төлеу сомасы 43 ___________________________________________________________________________ Ескерту: Декларация ҚР МКМ айқындаған тиісті қосымшалармен беріледі. * - 34-баптың 1, 1-1, 2, 3, 4, 6, 6-1, 7, 9, 10-тармақтарына сәйкес кірістері салық салудан босатылған ұйымдар толтырады. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ Біз осы декларацияда келтірілген мәліметтердің шындығы мен толықтығы үшін Заң алдында жауап береміз. Басшы ________________________________ ___________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ___________________________ ___________ (аты-жөні) (қолы) Күні ___________________________ Декларацияны жасау бойынша қызмет көрсеткен аудитор _________________________ ___________ (аты-жөні,СТН) (қолы) САЛЫҚ ОРГАНЫ Салық органының басшысы __________________________ (күні, қолы) Салық төлеушілермен жұмыс жөніндегі бөлім бастығы __________________________ (күні, қолы) 2) 100-нысанына 1-қосымша мынадай редакцияда жазылсын: ___________ Салық төлеушінің атауы __________________ 100-нысаны __________ 1-қосымша __________ ______________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | ______________________________ Үйлер, ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезіндегі құн өсімінен табыс І-бөлім. Үйлер, ғимараттар мен құрылыстарды сату (Жол жетпесе, қосымша ведомость жасап, ___ - крестик белгісін қойыңыз) ___________________________________________________________________________ Мүлік Іске Іске Мүлік. Негізгі қорлардың Сату Мүлік. Сатудан сипат. қосыл. асы. тің құнын арттыруға кезін. ті сату түскен тама. ған рыл. құны бағытталған келесі дегі құны кіріс сы күні: ған күрделі қаржының мүлік (шығыс) айы, күні: сомасы құны (Д-Г) жылы айы, (А+В) жылы ___________________________________________________________________________ А В Г Д Е* ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Сатудан түскен кіріс 15 Сату шығысы (Жол бойынша соманы Декларацияның 30-жолына енгізіңіз) ___________________________________________________________________________ * Егер сатудан шығын шексе, онда мәлімет дөңгелек жақшада () беріледі және 14-жол бойынша соманы айқындау кезінде ескерілмейді. 15-жол бойынша соманы айқындау кезінде кәсіпкерлік қызметте үш жылдан астам уақыт пайдаланылған құрылыстардан шеккен зиян ескеріледі. Құрылысты пайдалану мерзімі іске асырылуы күнін іске қосу күнімен салыстырып айқындалады. ІІ-бөлім. Амортизацияға жатқызылмайтын негізгі құралдарды сату (Жол жетпесе, қосымша ведомость жасап, ____ - крестик белгісін қойыңыз) ___________________________________________________________________________ А В Г Д Е* ___________________________________________________________________________ 16 17 18 19 20 21 22 23 Жиынтығы, егер барлық жолдар бойынша кіріс көрсетілсе, 16-22-жолдар сомасы ___________________________________________________________________________ Ескерту: І-бөлімде, сондай-ақ өндірісте үш жылдан артық пайдаланылған технологиялық жабдықтарды сатудан алынған сома, бұрын шегерімге жатқызылған амортизациялаудан қалған құн немесе сома көрсетіледі. ІІІ-бөлім. Бағалы қағаздар сату (Жолдар жетпесе, қосымша ведомость жасап, ____ - крестик белгісін қойыңыз) ___________________________________________________________________________ А Г Д Е* __________________________ ______________________________ 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 _________________ 31 32 Бағалы қағаздар сату кезінде құн өсімінің кірісі (егер 24-31-жолдар сомасы оң болса) 32 33 Бағалы қағаздар сатудан шеккен зиян (егер 24-31-жолдар сомасы теріс болса) 33 34 Алдыңғы салық жылынан ауыстырылған залал (ауыстырылған залал есебін қоса беріңіз) 34 35 Ауыстырылған залал ескерілген кіріс (залал) (егер 32 және 34-жолдар айырмасы оң болса, кіріс; залал, егер теріс айырма алынса немесе 33 және 34-жолдар сомасы болса) 35 36 Үйлер, ғимараттар, жер учаскелері мен бағалы қағаздар сатудан түскен барлық кіріс (кіріс алынса 14+23+35-жолдар) 36 __________________________________________________________________________ Е бағанының 36-жолы бойынша соманы декларацияның 2-жолына енгізіңіз ______________ * Егер сатудан залал шексе, онда мәліметтер дөңгелек жақшада () беріліп, 23-жол бойынша сомасын айқындау кезінде ескерілмейді. 3) 100-нысанына 8а қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын: ____________ 100-нысаны ____________ 8а қосымшасы ____________ Салық төлеушінің атауы _____________ _________________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | | | _________________________________ 1995 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген кредиттер бойынша резервті (провизияны) қалыптастыру есебі __________________________________________________________________________ Жіктемеге сәйкес Есепті кезеңнің Салық салу Шегерімге кредит тобы соңына өтелмеген мақсатындағы сома несиелік берешек резервтеу мөлшері ___________________________________________________________________________ А Б В Г ___________________________________________________________________________ Кредиттер: 1. Күмәнді: - стандартты емес - қанағаттандырылмаған - жоғары қауіппен күмәнді 2. Сенімсіз БАРЛЫҒЫ ___________________________________________________________________________ 4) 100-нысанына 8б қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын: _____________ 100-нысаны _____________ 8б қосымшасы ______________ Салық төлеушінің атауы _____________ _________________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | | | _________________________________ 1995 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген кредиттер бойынша резервті (провизияны) қалыптастыру есебі ___________________________________________________________________________ Жіктемеге сәйкес Есепті Салық салу мақсатындағы Шегерімге кредит тобы кезеңнің ___________________________ сома соңына резервтеу Провизиялардың өтелмеген мөлшері қажетті несиелік сомасы берешек ___________________________________________________________________________ А Б В Г Д ___________________________________________________________________________ Кредиттер: 1. Күмәнді: - стандартты емес - қанағаттандырылмаған - жоғары қауіппен күмәнді 2. Сенімсіз БАРЛЫҒЫ ___________________________________________________________________________ 5) 100-нысанына 8в қосымшасымен толықтырылсын: _____________ 100-нысаны _____________ 8в қосымшасы _____________ Салық төлеушінің атауы _____________ _________________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | | | _________________________________ Сақтандыру резервін қалыптастыру есебі ___________________________________________________________________________ Жіктемеге сәйкес Сақтандыру Салық салу мақсатындағы Шегерімге сақтандыру класы сыйақыларының ________________________ сома сомасы резервтеу резервтердің мөлшері* қажетті сомасы ___________________________________________________________________________ А Б В Г Д ___________________________________________________________________________ Кредиттер: 1. Күмәнді: - стандартты емес - қанағаттандырылмаған - жоғары қауіппен күмәнді 2. Сенімсіз БАРЛЫҒЫ ___________________________________________________________________________ ______________ * Сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 6) 100-нысанына 9-қосымшадағы І-бөлім мынадай редакцияда жазылсын: ___________ Салық төлеушінің атауы __________________ 100-нысаны __________ 9-қосымша __________ _____________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | _____________________________ Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар, жөндеуге шығыс және басқа да шегерімдер І-бөлім - Негізгі құралдар ___________________________________________________________________________ Рет Топ Шағ. Тіркелген Салық 20-8- Түскен кесімді Шағын Салық N N ын активтер жылы. баппен құралдардың топтың жылы. топ бойынша ның айқын. сомасы бұрынғы ның N амортиза. басына далған _______________ негізгі соңына циялық шағын кесім. Бар. Оның қаражат. шағын аударымдар топтың ді ак. лығы ішінде, тарының топтың нормасы(%) құндық тивтер. олар құны құндық балан. ді бойынша балансы сы қайта қосымша Б+В+ бағалау амортиза. Г-Д сомасы циялық аударым. дар есеп. телетін жаңа не. гізгі қаражат. тарды пайдала. нуға енгізу Таблицаның жалғасы ______________________________________________________________________ Есепті салық 20-4- Негізгі Шеге. Шағын Түзету. жылындағы баптың қаражаттарды рімге топтың лерді амортизациялық 3-тарма. жөндеуге жататын барлық ескеріп аударымдар ғына нақты алғашқы тіркелген салық _______________ сәйкес шығыстар құнынан активтері. жылының Бар. Оның жаңа ______________ 5 % кем нің шығуы соңына лығы ішінде, негізгі Шағын Шағын қалдық кезінде шағын қосымша құралдар топтың топтың құны шегерімге топтың бағалау бойынша құндық құндық жататын құндық сомасы аморти. балан. балан. шағын балансы ЕхА1 В1хА1 зациялық сына сына топтың Е-Ж-З+К- аударым. 15% шек. ұлғаю. құндық Л-М дар терін. ға балансы Г1хА2 дегі шеге. рімдер ҒҒ _______________________________________________________________________ таблицаның жалғасы _______________________________________________________________________ Шек. Қол. Жаңа ті дан. не. ыла. гіз. тын гі құ. рал. дар бой. ынша ауда. рым. дар. дың қос. ымша нор. масы ___________________________________________________________________________ А А1 А2 Б В Г Г1 Д Е* Ж Ж1 З И К Л М Н ___________________________________________________________________________ Үй-жайлар, ғимараттар (осы шағын топтың барлық үй-жайларын, ғимараттарын атап көрсетіңдер, қажеттілік жағдайында қосымша __ ведомостын қоса көрсетіңіз) ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ І топ бойынша қосымша ведомостан сома ___________________________________________________________________________ І топ бойынша жиынтық ___________________________________________________________________________ А А1 А2 Б В Г Г1 Д Е* Ж Ж1 З И К Л М Н ___________________________________________________________________________ Үй-жайлар, ғимараттар (осы шағын топтың барлық үй-жайларын, ғимараттарын атап көрсетіңдер, қажеттілік жағдайында __ қосымша ведомостын қоса көрсетіңіз) ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ІІ топ бойынша қосымша ведомостан сома __________________________________________________________________________ ІІ топ бойынша жиынтық ___________________________________________________________________________ А А1 А2 Б В Г Г1 Д Е* Ж Ж1 З И К Л М Н ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Қалған топтар бойынша жиынтық ___________________________________________________________________________ А А1 А2 Б В Г Г1 Д Е* Ж Ж1 З И К Л М Н ___________________________________________________________________________ Барлығы ___________________________________________________________________________
      Салық төлеуші салық заңдарына сәйкес амортизациялық аударымдар есептелетін сол негізгі қаражаттар бойынша осы қосымшаны ұсынады.
      Үй-жайлар, ғимараттар және құрылыстар бойынша амортизациялық аударымдар әрбір объекті бойынша дербес айқындалады. "Барлығы" жолы бойынша осы қосымшада көрсетілген және салық төлеуші кәсіпкерлік қызметінде пайдаланатын негізгі қаражаттардың барлық шағын топтары бойынша бағандардың жиынтық сомасы айқындалады. * Егер Е бағанының (үй-жайлар, ғимараттар және құрылыстардан басқа) қандай-да бір шегінің теріс мәні бар болса, онда осы сома декларацияның 13 жолына енгізіледі. 7) 100-нысанына 12 қосымша мынадай редакцияда жазылсын: ___________ 100-нысаны ___________ 12 қосымша ___________ Салық төлеушінің атауы _____________ _________________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | | | _________________________________ Сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар ___________________________________________________________________________ Р/с№ Шегерімге Сақтандыру Төлем Сақтандыру қабылданатын шартының құжатының сыйақысының сақтандыру күні мен күні мен сомасы сыйақыларының нөмірі нөмірі атауы ___________________________________________________________________________ А Б В Г ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 БАРЛЫҒЫ __________________________________________________________________________ Г-бағанын декларацияның 26-жолына көшіріңіз 8) 100-нысанына 14 қосымша мынадай редакцияда жазылсын: ___________ 100-нысаны ___________ 14 қосымша ___________ Салық төлеушінің атауы _____________ _________________________________ СТН | | | | | | | | | | | | | | | _________________________________ ӘРТҮРЛІ СТАВКАЛАР БОЙЫНША САЛЫҚ САЛЫНАТЫН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) САЛЫҚ САЛУДАН БОСАТЫЛҒАН КІРІСТЕР БОЙЫНША ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ ___________________________________________________________________________ N Көрсеткіштер 30 %- 10 %- Инвестиция. Босатылған Бар. тік тік лық келісім салық лы. став. став. шарттар салынатын ғы ка ка бойынша кірістер бой. бой. _____________________________ ынша ынша өсім Жалпы Заңның Инвести став. қолда. 34- циялық касы нылатын бабы келісім- __% ставка бой. шарттар __% ынша бойынша ___________________________________________________________________________ А Б В Д Е Ж З И К ___________________________________________________________________________ 1 Түзетуден кейінгі жиынтық жылдық кіріс (декларацияның 18-жолы) 2 Шегерімдер, барлығы (декларацияның 31-жолы) 3 Салық салынатын кіріс (декларацияның 32-жолы) 4 Көшірілген шығыстар (декларацияның 33-жолы) 5 Салық салудан босатыл. ған кірістер (деклара. цияның 34.1-34.9 жолы) 6 Инвестициялар бойынша салық салынатын кіріс. тің босатылған өсімі (декларацияның 34.10- жолы) 7 Босатылған салық салынатын кірістер (декларацияның 34.11- жолы) 8 Көшірілген шығыстар мен берілетін жеңіл. діктерді ескеріп салық салынатын кіріс (зиян) 9 Салық сомасы * ___________________________________________________________________________ __________ * 9-жол бойынша К-бағанының мәні 14-1-қосымшасының І-бөліміндегі 2-жолға көшіріледі 9) 100-нысанына 14-1 қосымшасының І-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: ___________________________________________________________________________ 1 Салық салынатын кіріс (Декларацияның 35-жолынан) 1 2 Салық сомасы, оның ішінде мыналар бойынша есептелген: 2 2а - 30 %-тік кәдімгі ставка 2а 2в - жер негізгі өндіріс құралы болып табылатын салық 2в төлеушілер қолданатын 30 %-тік ставка 2г - инвестициялық келісім-шарттар бойынша 2г 2д салықты есептеудің басқа тәсілі (анықтаманы қосыңыз) 2д 3 Таза табыс (1 жол - 2 жол) 3 4 Заңның 37-бабы бойынша шетелдік заңды тұлғаның 4 тұрақты мекемесінің таза табысына салық (3 жол х 15%) 4а Негізгі қаражаттарды бағалауға дейінгі сомадан салық 4а сомасы (осы Нұсқаулыққа 5в қосымшасының 7-жолынан) 5 Барлық есептелген салық (2 жол+4 жол+4а жолы). 5 Декларацияның 36-жолына енгізіңіз 6 Аванстық төлемдер мен есепке алулар (декларацияның 6 36-жолына енгізіңіз), оның ішінде 6а - бұрынғы салық жылынан көшірілген асыра төлем 6а 6б - барлық аванстық төлемдер енгізілді 6б 6в - шетел салығының есебі (ведомостты қосыңыз) 6в 6г - сыйақы (мүдде) бойынша төлем көзінен ұсталған салық 6г 7 Асыра төлем сомасы (6 жол - 5 жол). Декларацияның 7 38-жолына енгізіңіз 8 Төленуге тиісті салықтың барлығы (5 жол - 6 жол) 8 Декларацияның 39-жолына енгізіңіз 9 Айыппұл санкциялары (Декларацияның 40-жолына 9 енгізіңіз), оның ішінде: 9а - мерзімі өтіп кеткен салық төлемдері бойынша өсімдер. 9а Заңның 164-бабы 9б - декларацияны уақытында бермегені үшін айыппұл. 9б Заңның 163-2-бабы 9в - салық кезеңінің жиынтығы бойынша салықты төлемеу 9в немесе толық төлемеу үшін, сондай-ақ салық кезеңі үшін салық мөлшерінің сомасын кеміту үшін айыппұл. Заңның 163-4-бабы 9г - басқалары (Расшифровканы жалғастырыңыз) 9г 10 Барлық салықтар мен айыппұл санкциялары (8 жол+9жол). 10 Декларацияның 41-жолына енгізіңіз __________________________________________________________________________
      10) "Заңды тұлғаның жылдық жиынтық кіріс және жүргізілген шегерімдері туралы декларацияны толтыру жөніндегі басшылықта":
      "Жылдық жиынтық кіріс" бөліміндегі:
      3-тармақта:
      2) тармақшаның бесінші және алтыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "егер нақты қызмет көрсету орнына қарамастан Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекеме немесе резидентке шегерім ретінде лд есептелсе, басқару, қаржы, консультациялық, аудиторлық, маркетингтік, заң және адвокаттық қызмет көрсетулерден алынатын кіріс;
      егер Қазақстан Республикасының аумағындағы қызметімен байланысты Қазақстан Республикасында орналасқан резидент және (немесе) тұрақты мекемеге шегерім ретінде олар есептелсе, тауарларды жеткізуге сыртқы сауда келісім-шарттары бойынша және (немесе) жұмыстарды (қызмет көрсетуді) орындауға жасалған келісім-шарттар (шарттар, келісім) бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе толық орындамағаны үшін тұрақсыздық айыптары (айыппұл санкциялары),";
      3) тармақшадағы "инфляцияға түзетулерді ескеріп" деген сөздер алынып тасталсын; 4) тармақша "берешек бағалы қағаздар бойынша кірістерден басқа" деген сөздермен толықтырылсын; 8) тармақшада "төлемдер" сөзі "сыйақылар" деген сөзбен ауыстырылсын; 5-тармақта: 11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: "11) бұрын шегерімге жатқызылған құрылған банктер провизияларының мөлшерінің кемуінен кірістер;"; мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшасымен толықтырылсын: "11-1) жалпы сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін бұрын шегерімге жатқызылған сақтандыру резервінің кемуінен кірістер;"; 13) тармақша "сәйкес" деген сөзден кейін "20-4-бабының 3-тармағына" деген сөздермен толықтырылсын; 14-1) тармақшасындағы "138-1 бабымен" деген сөздер "138-баптың 1-тармағымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1-Қосымша. Үй-жайларды, ғимараттарды және құрылыстарды, сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсімінен кірістер" бөлімінде:
      сегізінші абзацтағы "Б," әрпі алынып тасталсын;
      тоғызыншы абзац алынып тасталсын;
      он бірінші абзацтағы "+Б-бағаны" алынып тасталсын;
      "3-жол. Сыйақы (мүдде) нысанындағы кіріс, бөлімнің бірінші абзацындағы "және жинақтаушы зейнетақы қорларына" деген сөздер ", жинақтаушы зейнетақы қорларына, сондай-ақ бағалы берешек қағаздар бойынша заңды тұлға-резиденттерге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "5-жол. Ұтыстар бөлімінде ", ұлттық (мемлекеттік) лотерея бойынша ұтыстардан басқа" деген сөздер алынып тасталсын;
      "11-жол. Банк және сақтандыру ұйымдарының резервтік қорлары мөлшерінің кемуінен кірістер" бөлімінде:
      бөлімнің тақырыбындағы "банк және сақтандыру ұйымдары" деген сөздер "банктер және жер қойнауын пайдаланушылар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы ", сақтандыру ұйымдарымен" деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші абзацтағы "күмәнді және үмітсіз несиелер бойынша бұрынғы салық жылында шегерімге жатқызылған провизия сомасы мен есепті салық жылы үшін салық салу мақсатында құрылған сомасы арасындағы теріс айырма ретінде" деген сөздер алынып тасталсын;
      мына мазмұндағы 11-1-бөлімімен толықтырылсын:
      "11-1-жол. Сақтандыру резервтерінің кемуінен кірістер.
      Осы жол жалпы сақтандыру шарттары бойынша олардың сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізуі кезінде сақтандыру ұйымдары толтырады.
      Сақтандыру ұйымдарының кірістеріне декларацияға осы 8в қосымшасына сәйкес есептелген резервтің кемуінен сома енгізіледі.";
      "13-жол. 20-6-баптың 1-тармағына және 47-бапқа сәйкес кіріс" бөлімінде:
      бөлім тақырыбы "сәйкес" деген сөзден кейін "20-4-баптың 3-тармағына" деген сөздермен толықтырылсын;
      мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Сондай-ақ осы жолға 20-4-баптың 3-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған оларды пайдалану сәтінен бастап үш жылдың аяқталуына дейін есепті салық жылында есептен шыққан жаңа негізгі қаражаттар бойынша есептелген амортизациялық аударымдар сомасы енгізіледі.";
      "14-1-жол. 138-1-бабына сәйкес бағаларды түзетуден кірістер" бөлімінде:
      бөлімнің тақырыбындағы "138-1-бабымен" деген сөздер "138-баптың 1-тармағына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ІІ-І бөлімінің" деген сөздер "57-1-тармағының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "15-жол. Басқа да кірістер" бөлімінің соңғы абзацы алынып тасталсын.
      "17-жол. 13-бапқа сәйкес жылдық жиынтық кірісті түзету" бөлімінде:
      төртінші абзацтағы "инфляцияға түзетулерді ескеріп" деген сөздер алынып тасталсын;
      мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      " - мемлекеттік кәсіпорындардан мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік мекемелерден мемлекеттік кәсіпорындар тегін негізде алған негізгі қаражаттардың құны.";
      "7-Қосымша. Алынған кредиттер (займдар) үшін сыйақы (мүдде)" бөлімінде:
      "(займдар)," деген сөзден кейінгі бірінші абзац ", оның ішінде, финанстық лизинг," деген сөздермен толықтырылсын;
      "(займдар)," деген сөзден кейінгі екінші абзац ", оның ішінде, финанстық лизинг," деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші абзацтағы "немесе амортизацияны аудару жолымен негізгі қаражат құрамына шегерімдерді жатқызуға жатады" деген сөздер алынып тасталсын;
      "21-жол. Күмәнді талаптар" бөлімінде:
      соңғы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 8а қосымшасын толтырады";
      мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Сақтандыру резервтерін қалыптастырудың мөлшерін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгілейді.";
      "22-жол. Резерв қорларына аударулар" бөлімінде:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жалпы сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарымен шегерімге Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес сақтандыру резервтеріне аударымдардың сомасы жатады.";
      мына мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Қайта сақтандыру бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарымен өмірді сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарымен жасалған қайта шарттарды сақтандыру қабылданған бойынша аударымдар сомасына басқа Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес сақтандыру резервтеріне аударымдар сомасы шегерімге жатады.";
      "9-Қосымша. Амортизациялық аударымдар, жөндеуге шығыстар және кесімді активтер бойынша басқа да шегерімдер" бөлімінде:
      он екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "В-бағанында Заңның 20-8-бабына сәйкес бухгалтерлік есепте оны жүзеге асыру жағдайы кезінде негізгі қаражаттарды қайта бағалау сомасы көрсетіледі.";
      он үшінші абзац алынып тасталсын;
      он алтыншы абзацта:
      "сондай-ақ" деген сөзден кейін "кесімді активтерді сақтандыру жағдайында есептен шығару, жоғалту, жою, бүлінуі, жоғалуы кезінде сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру ұйымы сақтандырушыға төлейтін сақтандыру төлемінің сомасын ескеріп айқындалған кесімді активтердің құны, егер сақтандыру шартына сәйкес тиісті сақтандыру сомалары кесімді активтер сомасына жататын болса, онда есептен шығарылған кесімді актив құны кесімді активтің сақтандырылмаған бөлігіне жататын баланстық құнды және сақтандыру төлемдерінің сомасы ретінде айқындалады,";
      "қалдық" деген сөз "баланстық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "салық есебі бойынша айқындалған" деген сөздер алынып тасталсын;
      он жетінші абзацтағы:
      "салық жылының басындағы, сондай-ақ бағалауға дейінгі сома" деген сөздер алынып тасталсын;
      "+В1-бағаны" деген сөз алынып тасталсын;
      он тоғызыншы абзацтағы "В1-бағаны" деген әріп "В" әрпімен ауыстырылсын;
      жиырмасыншы абзацтағы "шегерімнен алып тастауға жатады" деген сөздер "жиынтық жылдық кірістің ұлғаюына жатады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      отыз екінші абзацта:
      "қалдық" деген сөз "баланстық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "салық есебі бойынша айқындалған" деген сөздер алынып тасталсын;
      "11-Қосымша. Өндірісте пайдаланылатын технологиялық жабдық құны" бөліміндегі ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ескерту. Осы қосымша 2000 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылған салық заңына сәйкес үш жылдан кем емес өндірісте салық төлеуші бұрын шегеріміне жатқызылған пайдаланған технологиялық жабдықтың қалдық амортизациясы сомасынан немесе құнды салық төлеушілер толтырады. А-В-бағандары үш жылдан кем емес кәсіпкерлік қызметінде технологиялық жабдықтың пайдаланылғанын растау үшін бұрынғы жылдардың декларациясы негізінде анықтамалық ретінде толтырылады.";
      "25-жол. Жөндеуге шығыстар" бөліміндегі бірінші абзацтағы "З-бағанының 17-жолында" деген сөздер "И-бағаны бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "26-жол. Сақтандыру төлемдері бойынша шығыстар" бөлімінде:
      тақырыбындағы "төлемдерге" деген сөз "сыйақыларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы "төлемдерді" және "төлемдер" деген сөздер тиісінше "сыйақылар" және "сыйақылар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "12-Қосымша. Сақтандыру төлемдері бойынша шығыстар" бөлімінде:
      тақырыбындағы "төлемдерге" деген сөз "сыйақыларға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы "төлемдер" деген сөз "сыйақылар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "сақтандыру төлемі жүргізілді" деген сөздер "сақтандыру сыйақысы төленді" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы "сақтандыру төлемі" деген сөздер "сақтандыру сыйақысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "29-жол. Салықтар, айыппұлдар және өтемақылық шығыстар" бөлімі мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Бұрынғы салық жылы үшін ағымдағы салық жылында төленген салықтар төлем жүргізілген сол салық жылында шегерімге жатады.";
      "34-жол. 34-бапқа сәйкес салық салудан босатылған кірістер" бөлімінде:
      5) және 7) тармақшалар алынып тасталсын;
      9) тармақшадағы "жаңа технологиялық жабдықтың лизингі" деген сөздер "негізгі қаражаттардың қаржы лизингі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) тармақшада:
      бесінші абзац "(есту, сөйлеу, көру қабілетін жоғалту бойынша мүгедектер жұмыс істейтін өндірістік ұйымдар үшін 35 проценттен кем емес)" деген сөздермен толықтырылсын; сегізінші абзац алынып тасталсын; "14-қосымша. Салық салудан босатылған және (немесе) әртүрлі ставкалар бойынша салық салынатын кірістер бойынша табыс салығының есебі" бөлімінде: жетінші абзацтағы "Г" әрпі және ", 20%" саны алынып тасталсын; он алтыншы абзацтағы "Г" әрпі алынып тасталсын; жиырма сегізінші абзацтағы "Г және" және "2б" саны алынып тасталсын; "14-1-Қосымша. І-бөлім. Жүргізілген төлемдер және салықты есептеу бойынша есеп" бөлімінде алтыншы абзац алынып тасталсын; "15А Қосымшасы. Декларация бойынша кіріспен қаржылық есеп бойынша кірісті (шығысты) салыстыра тексеру" бөлімінің соңғы абзацы алынып тасталсын. 23. N 33 Нұсқаулыққа 2-қосымшасында: 1) 6-тармақтың 2), 9), 10) тармақшалары алынып тасталсын; 2) 2-бөлім мынадай редакцияда жазылсын: "2. 2000 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша амортизациялық қосымша топтардың құн баланстарын қалыптастыру тәртібі
      10. 2000 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша негізгі құралдардың қосымша топтарының құн баланстарын қалыптастыру үшін 2000 жылғы 1 қаңтарда енгізілген амортизациялық қосымша топтардағы ерте қолданысқа енген амортизациялық топтарға негізгі құралдарды аударуды салық төлеуші жүргізуі қажет.
      1999 жылғы декларацияның 13-қосымшада көрсетілген материалдық емес активтер бойынша топтың құн балансының көлемі көшіріледі және 2000 жылдың 1 қаңтарындағы 9-топтың 2-қосымша тобы құн баласының көлемі болып табылады.
      Негізгі құралдарды аудару салық төлеушінің таңдауы бойынша ықшамдалған және бөлек тәсілмен жүргізіледі.
      10-1. Ықшамдалған әдіс:
      1) (тұратын үйлерден, ғимараттардан және құрылыстардан басқа) 1999 жылғы декларацияның 9-қосымшасында көрсетілген топтың баланстық құнына салық салу мақсатында ескерілген бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын барлық негізгі құралдардың 2000 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қалдық құны бойынша айқындау;
      2) осы қосымшаның 3-бөлімінің 18-тармағында келтірілген қосымша топтар бойынша аталған негізгі құралдарды бөлу және осы бухгалтерлік есеп бойынша әрбір қосымша топтар бөлігіндегі негізгі құралдардың қалдық құнын айқындау. Бұл ретте, барлық қосымша топтардың қалдық құны 1)-тармақшада айқындалған барлық негізгі құралдардың қалдық құнына тең болуы керек;
      3) барлық негізгі құралдардың қалдық құнына қосымша топ негізгі құралдардың қалдық құнының үлес салмағын айқындау: 2)-тармақша бойынша айқындалған негізгі құралдардың қалдық құнын 1)-тармақшаға сәйкес айқындалған негізгі құралдардың жалпы қалдық құнына бөлу;
      4) 1999 жылғы декларацияның 9-қосымшасының мәліметтері бойынша 7-топтан (тұрғын үйлер, ғимараттар және құрылыстар) басқа, топтың құн балансының жалпы көлемін айқындау: декларацияның 9-қосымшасындағы М бағаны бойындағы 1-ден 6-ға дейінгі жолдардағы сома;
      5) 2000 жылдың 1 қаңтарындағы күйі бойынша әрбір қосымша топтың құн балансының көлемін 4-тармақшаға сәйкес айқындалған (тұрғын үйлерден, ғимараттардан және құрылыстардың басқа) топтың құн балансының жалпы көлеміне 3-тармақшаға сәйкес айқындалған топтың үлес салмағына оларды көбейту жолымен айқындау;
      6) "тұрғын үйлер, ғимараттар, құрылыстар" 7-тобы бойынша 1999 жылғы декларацияның 9-қосымшасындағы деректер негізінде 2000 жылғы 1 қаңтардағы І қосымша топ пен ІІ топтардың құн балансын қалыптастыру қажет.
      Мысал. 1) тұрғын үйлер, ғимараттар және құрылыстарды есептемегенде, барлық негізгі құралдардың қалдық құны 2000 жылдың 1 қаңтарындағы күйі бойынша заңды тұлғаның бухгалтерлік есеп деректері бойынша 3 370,0 мың теңге, ал декларацияның 9-қосымшасындағы мәліметтер бойынша "тұрғын үйлер, ғимараттар, құрылыстар" 7-тобынан басқа топтардың құн балансының көлемі - 2 800,0 мың теңге құрады. 2) Аталған негізгі құралдар осы қосымшаның 3-бөлімінің 18-тармағында келтірілген қосымша топтар бойынша таратуға жатады: 5-қосымша тобы (ұялы байланыс жабдықтары) 7-қосымша тобы (автомобильдер) 8-қосымша тобы (компьютерлер) 9-қосымша тобы (офис жиһазы). 3) Бухгалтерлік есеп деректері бойынша әрбір қосымша топтың бөліктегі негізгі құралдардың қалдық құнын айқындау қажет: 5-қосымша тобы - 1 710,0 мың теңге, 7-қосымша тобы - 780,0 мың теңге, 8-қосымша тобы - 483,0 мың теңге, 9-қосымша тобы - 397,0 мың теңге. 4) Негізгі құралдардың жалпы құнында әрбір қосымша топтың үлес салмағы: 5-қосымша тобы - 50,74 % 7-қосымша тобы - 23,15 % 8-қосымша тобы - 14,33 % 9-қосымша тобы - 11,78 % 5) Әрбір қосымша топтың 2000 жылдың 1 қаңтарына жаңа құн балансының есеп айырысуы декларацияның 9-қосымшасында айқындалған және 1)-тармақшада көрсетілген барлық топтың баланстық құнының көлеміне 4)-тармақшаға сәйкес айқындалған үлес салмағын қолдану жолымен жүргізіледі: 5-қосымша тобы - 2 800,0 мың теңге х 50,74 % = 1 420,7 мың теңге 7-қосымша тобы - 2 800,0 мың теңге х 23,15 % = 648,2 мың теңге 8-қосымша тобы - 2 800,0 мың теңге х 14,33 % = 401,2 мың теңге 9-қосымша тобы - 2 800,0 мың теңге х 11,78 % = 329,9 мың теңге Жиынтығы: 2 800,0 мың теңге 6) "Тұрғын үй, құрылыс" және "Ғимарат" тобы қосымша топтарының құндық балансын айқындау үшін 7-топ бойынша декларацияның 9-қосымшасы М бағанында көрсетілген сомаларды осы қосымшаның 3-бөлімі 8-тармағында келтірілген І-ІІ-топтың қосымша топтарына бөлу қажет. 7-топ бойынша есепте болған 1999 жылғы декларацияның 9-қосымшасындағы мәліметтер қайта қалыптастырылған қосымша топқа көшіріледі: 1-қосымша топ (ғимарат, гараж) - 1 700,0 мың теңге 2-қосымша топ (жылыжай) - 450,0 мың теңге. 10-2. Бөлек әдіс:
      Аталған әдіс жеке-жеке әрбір негізгі құралдың қосымша топтардың қалдық құнын анықтау үшін қолданылады. Бұл ретте, салық төлеуші әрбір жылға бөлек негізгі құралдардың қалдық құнына есеп айырысу жүргізуге құқылы.
      Негізгі құралдар қосымша топтарының құн балансын 2000 жылдың 1 қаңтарындағы күйі бойынша қалыптастыру есебін салық төлеуші өз бетімен құрады және қосымша топтардың жоғарыда аталған құн балансын есептеу және айқындау тәртібі бойынша деректердің барлық қажетті және толық көлемі болуы керек. Есеп айырысуды салық төлеуші 2000 жылғы декларациямен бірге салық органына беруі керек. Есеп айырысу салық төлеушіде талап арызының ескіру мерзімі ішінде сақталуы тиіс.
      3) 15-тармақтың бесінші абзацындағы ", салық жылының басына жүргізілген, сондай-ақ осы бөлімнің 17-20-тармақтарына сәйкес айқындалған бағалауға дейінгі сома" деген сөздер алынып тасталсын;
      4) 16-тармақтың 2)тармақшасындағы "осы қосымшаның ІІ-бөлімінде келтірілген формулаға сәйкес айқындалатын қалдық құны" деген сөздер "баланстық құн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 17-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) оларды толық тоқтату жағдайы кезінде, консервацияға, реконструкцияға және техникалық жарақтандыруға негізгі қаражаттардың объектілерін беру кезінде - баланстық құн бойынша;";
      мына мазмұндағы 3)тармақшасымен толықтырылсын:
      "3) кесімді активтерді сақтандыру жағдайында, есептен шығару, жоғалту, жою, бүлдіру, жоғалту кезінде сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру ұйымы сақтандырушыға төленетін сақтандыру төлемдерінің сомасын ескере отырып айқындалған құн бойынша. Егер сақтандыру шартына сәйкес тиісті сақтандыру төлемдері кесімді активтер бөлігіне жатса, онда есептен шығарылған кесімді актив құны кесімді активтің сақтандырылмаған бөлігіне жататын баланстық құн мен сақтандыру төлемдерінің сомасы ретінде айқындалады.
      Кесімді активтердің есептен шығару, жоғалту, жою, бүлдіру, жоғалудың өзге жағдайларында - баланстық құн бойынша.";
      6) 19-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Үш жылдық кезең аяқталуына дейін оларды сату жағдайында жүргізілген шегерім сомасы жиынтық жылдық кірістің ұлғаюына жатады.";
      7) 20 және 21-тармақтар алынып тасталсын;
      8) 25-тармақта:
      екінші абзацтағы "қаржылық активтер" және "лизинг (лизинг бойынша)" деген сөздер тиісінше "негізгі қаражаттар" және "қаржылық лизинг (қаржылық лизинг бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "лизингке берілген кесімді активтер" деген сөздер "қаржылық лизингке берілген негізгі қаражаттар" деген сөздермен ауыстырылсын; 9) 27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "27. Негізгі қаражаттарды бағалауға дейінгі сомаға 15 проценттік ставка бойынша табыс салығы салынады. Табыс салығын төлеу бағалауға дейінгі жүргізу айынан кейінгі ай ішінде жүргізіледі."; 10) 28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "28. Бағалауға дейінгі нәтижесінде есептелген амортизациялық аударымдарға шегерімдерге жатқызудан есепті кезең ішіндегі салық төлеуші алған шығыстар салық салу мақсатында есептелмейді."; 11) 31-тармақ "Кредит (заем) үшін сыйақы (мүдде)" деген сөздерден кейін "оның ішінде қаржылық лизинг түрінде" деген сөздермен толықтырылсын; 12) 32-тармақ алынып тасталсын. 24. N 33 Нұсқаулыққа 5В-Қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 28 маусымдағы N 33 Нұсқаулығына 5В-қосымша СТН _____________________ _______________ бойынша Салық комитеті (қаласы, ауданы) Мекен-жайы ______________ _______________ Телефон __________________ _______________ (беру мерзімі) Банк, банк шоттары _________ _______________ (нақты берілді) Негізгі құралдарды қосымша бағалаудан алынатын табыс салығының есебі ___________________________________________________________________________ Көрсеткіштер Жол N Сома, мың теңге __________________________________________________________________________ 1. Бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша негізгі құралдардың баланстық (қалдық) құны 1) қайта бағалау жүргізілгенге дейін 1 2) қайта бағалау жүргізілгеннен кейін 2 3) қайта бағалау сомасы, барлығы 3 2. Салықтық есеп мәліметтері бойынша негізгі құралдардың қалдық құны: 1) қайта бағалау жүргізілгенге дейін 4 2) қайта бағалау жүргізілгеннен кейін 5 3. Қоса бағалау сомасы - барлығы (5-жол - 4-жол) 6 4. Төлеуге жататын негізгі құралдарды қайта бағалаудан 7 табыс салығының сомасы (6-жол х 15%) 5. Төленді 8 6. Қосымша төленуге тиіс 9 ___________________________________________________________________________ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ САЛЫҚ ОРГАНЫ Біз осы есепте көрсетілген деректердің шындығы мен толықтығы үшін Заң алдында жауап береміз Есепті қабылдаған Басшы ____________________ ___________ тұлға ____________________ (аты-жөні) (қолы) (аты-жөні) Бас бухгалтер _______________ ___________ 20__ жылдың "____"__________ (аты-жөні) (қолы) МО 20__ жылдың "____"__________ Декларацияны құру бойынша қызмет көрсеткен аудитор _________________ ________________________________________ (аты-жөні, СТН) ____________________ (қолы, мөр) 25. N 33 Нұсқаулыққа 6-қосымшаның 1-тармағында жетінші абзац мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: 1) "Бұл ретте, жеке балансы мен банк шоты жоқ өзге де құрылымдық бөлімшелер үшін заңды тұлғалар төлеуге тиіс салық сомасының есебі әрбір облыс немесе Астана, Алматы қалалары бойынша жеке айқындалады."; 2) сегізінші абзацта: "Есеп" сөзі "Есептер" сөзімен ауыстырылсын; "ұсынылуы тиіс" деген сөздер "ұсынылуы тиіс" деген сөздермен ауыстырылсын; 3) он екінші абзацтағы: "қол қойылған есеп көшірмесі" деген сөздер "қол қойылған есеп көшірмесі" деген сөздермен ауыстырылсын; "жатады" деген сөздер "жатады" деген сөздермен ауыстырылсын; 4) мынадай мазмұндағы он екінші-он үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Жеке балансы мен банк шоты бар өзге де құрылымдық бөлімшелер үшін филиалдар мен өкілдіктер табыс салығын төлеуді олардың орналасқан жері бойынша тиісті бюджеттерге жүзеге асырылады. Бұл ретте, бас ұйым аталған құрылымдық бөлімшелердің орналасқан жері бойынша аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша тиісті салық комитеттерінде табыс салығы бойынша есептерді жүргізу үшін жеке шоттарды ашады.
      Жеке баланс пен жеке банк шоты жоқ болған кезде өзге де құрылымдық бөлімшелер үшін табыс салығын төлеу облыстар, Астана, Алматы қалаларының тиісті бюджеттеріне оқшауланған құрылымдық бөлімшелерге келетін жалпы сомадан бас ұйым жүзеге асырады. Бас ұйым Астана, Алматы қалаларының немесе облыстардың аумағында орналасқан аталған құрылымдық бөлімшелер үшін табыс салығы бойынша есептерді жүргізуге облыстар, Астана, Алматы қалалары бойынша тиісті салық комитеттерінде жеке шоттар ашады.";
      4) мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Салық жылының аяқталуы бойынша бір уақытта табыс салығы бойынша декларациямен бірге заңды тұлғаның бас ұйымы оларды тіркеу орны бойынша салық органының басшысы қол қойған және мөрмен куәландырылған табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысулар негізіндегі құрылымдық бөлімшелердің тексеріс актілерін өз тіркеу орны бойынша салық органына беруге міндетті.".
      26. N 33 Нұсқаулыққа 9-қосымша Төлем көзінен салық сомасын ұстап қалу туралы анықтама мынадай редакцияда жазылсын:
Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 28 маусымдағы N 33 Нұсқаулығына 9-қосымша
 
Салық төлеушінің атауы ___________ ___________ бойынша Салық комитетіне СТН _____________________________________ Тапсыру мерзімі ___________________ (заңды тұлғаның толық атауы) Іс жүзінде тапсырылды _____________ Салықтың сомасын төлем көзінен ұстау туралы АНЫҚТАМА ___________________________________________________________________________ Төлемнің түрі Төлем Салық Салық сомасы ставкасы сомасы ___________________________________________________________________________ І. Тұрақты мекемелермен байланысы жоқ, резидент ХХХХ еместерге қазақстандық көздерден, оның ішінде: а) дивидендтер мен проценттер 15% б) сақтандыру және кепілдіктерді қайта сақтандыру 5% шарттары бойынша төленетін сақтық төлемдер в) Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттер 5% арасындағы Халықаралық байланыстағы немесе тасымалдаудағы телекоммуникациялық және көліктік қызмет үшін г) роялти жөніндегі, қызмет көрсету кірістері, 20% басқару жөніндегі қызметті қоса, кеңес беру қызметтері, жалға беру, тағы басқалар жөніндегі (29-бапқа сәйкес ставкалар бойынша алынатын, еңбек ақы төлеу түрінде жүргізілетін төлемдерден басқа) ІІ. Қызметкерлердің тікелей және жанама салықтары 15% болып табылатын төлемдер ІІІ. Шаруашылық субъектісінің қызметкері болып 29-бапта саналмайтын және кәсіпкерлік қызметпен байланысы жоқ көзделген жеке тұлғаларға төлемдер ставка бойынша ІV. Кәсіпкерлік қызметтің субъектісі ретінде алынады тіркелмеген жеке тұлғаларға төлемдер Барлығы: - ұсталғаны; - аударылғаны ___________________________________________________________________________ Салық төлем жасалған ай біткен соң бес күннің ішінде бюджетке аударылады Кәсіпорынның (бірлестіктің, ұйымның басшысы) _____________________________ (қолы) Бас бухгалтер Бөлім бастығы _____________________________ _____________________________ (қолы) (қолы) Келісілді Бекітілді Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Қаржы Министрі Мемлекеттік кіріс Министрі 2001 жыл 6 маусым 2001 жыл 26 мамырдағы N 667 бұйрығымен САҚТАНДЫРУ (ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ) ҰЙЫМДАРЫНЫҢ БЮДЖЕТКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫН ЕСЕПТЕУІНІҢ ЖӘНЕ ТӨЛЕУІНІҢ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ
      Осы Нұсқаулық "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және өмірін сақтандыру саласы бойынша қызметін жүзеге асырушы сақтандырушы ұйымдардың және өмірін, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша олар сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізген кезде қайта сақтандырушы ұйымдардың кірістеріне табыс салығын салу тәртібін айқындайды.
       Қызметін жалпы сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандырушы (қайта сақтандырушы) органдардың кірістеріне, сондай-ақ салық салу тәртібі осы Нұсқаулықпен реттелмеген қайта сақтандырушы ұйымдардың кірістеріне табыс салығын салу тәртібі "Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықпен айқындалады.
 
      1. Осы Нұсқаулықта қолданылатын ұғымдар
 
      1. Сақтандырушы ұйым (сақтандырушы) - қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияға сәйкес негізде өмірін, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттарын жасау және орындау бойынша жүзеге асыратын заңды тұлға.
      2. Қайта сақтандырушы ұйым (сақтандыру) - қызметін Қазақстан Республикасының Ұттық Банкі берген лицензия негізіндегі осы Нұсқаулықтың 1-тармағында көрсетілген сақтандырушы ұйымдармен жасалған өмірін, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша тәуекелдік қайта сақтандыру шарттарын жасау және орындау бойынша жүзеге асыратын заңды тұлға.
      3. Сақтандырылушы - сақтандырушымен сақтандыру шартын жасаушы заңды немесе жеке тұлға.
      4. Қайта сақтандырылушы - қайта сақтандырушымен қайта сақтандыру шартын жасаушы заңды тұлға.
      5. Сақтандыру сыйақылары - сақтандыру (қайта сақтандыру) немесе аннуитет шартымен айқындалған мөлшерде сақтандырылушыға (қайта сақтандырылушыға) сақтандыру төлемін жүргізуге соңғысы міндеттеме алғаны үшін сақтандырылушы (қайта сақтандырылушы) сақтандырушыға (қайта сақтандырушыға) төлеуге міндетті ақша сомасы.
 
      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кірістеріне салық салу
                                    тәртібі
 
      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының заңды тұлғаларына табыс салығын салу объектісі болып табылатындар:
      1) қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын ұйымдардың және өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізген кезде қайта сақтандырушы ұйымдардың салық жылы ішінде алынуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер;
      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген жылдық жиынтық кіріс пен шегерімдер арасындағы айырмашылық сияқты есептелген - салық салынатын кіріс.
      7. Сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының және өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізген кезде қайта сақтандыру ұйымдарының салық жылы ішінде алынуына (алынған) жататын сақтандыру сыйақы сомаларын, сондай-ақ жасалған жинақтаушы сақтандыру (аннуитет) шарты бойынша сақтандыру сыйақыларын төлеу үшін сақтандырушы ұйымдарға бағытталған жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақы төлемдерін өзіне қосады.
      Осы тармақта көрсетілген кірістер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жылдық жиынтық кірісіне қосылмайды.
      8. Осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кірістер мен инвестициялық кірістерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кірістері сақтандырушы (қайта сақтандырушы) ұйымдардың жылдық жиынтық кірісіне қосылады.
      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының салық салынатын кірісі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген жылдық жиынтық кіріс пен шегерімдер арасындағы айырмашылық сияқты айқындалады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жылдық жиынтық кірісі қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарымен жасалған өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларын есептемегенде жалпы сақтандыру шарттары бойынша сақтандырылушылардан (қайта сақтандырылушылардан) алынуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақыларын, сондай-ақ қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандырушы ұйым алуға (алынған) жататын инвестициялық кірістерді есептемегенде өзге де қызметтерінен түскен кірістерді қоса алғанда "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.
      Шегерілуге жатпайтын шығыстардан басқа, оларды алуға байланысты барлық шығындар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабына сәйкес сақтандырушы (қайта сақтандырушы) ұйымдардың жиынтық жылдық кірісінен шегерілуге жатады.
      Сақтандыру ұйымдары аударым сомаларын Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес сақтандыру резервіне шегеруге құқылы. Өмірді сақтандыру саласындағы шарттар бойынша сақтандыру резервтеріне аударымдар бойынша шегерім жүргізілмейді.
      Қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандыру ұйымымен жасалған өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттарын қайта сақтандыруды қабылдау жөніндегі аударым сомаларын есептемегенде, сақтандыру ұйымдары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген нормаларға сәйкес аударым сомаларын сақтандыру резервтеріне шегеруге құқығы бар.
      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының қайта сақтандыру ұйымдарына төлеген сақтандыру сыйақылары өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша жасалған тәуекелді қайта сақтандыру шарттарына сәйкес қайта сақтандыруға жасалған сақтандыру шарттары бойынша тәуекелдің бөлігін беретін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыйақылары түріндегі кіріс болып табылмайды.
      11. Қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары және өмірді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізу кезінде қайта сақтандыру ұйымдары инвестициялық кірістерді қоса алғанда, өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру қызметінен түскен кірістері бойынша және өзге де қызметтерден түскен кірістері, шығыстары бойынша салық салу мақсаттарында бөлек есеп жүргізеді.
      12. Қызметін өмірді сақтандыру саласы бойынша жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары және өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) жүргізген кездегі қайта сақтандыру ұйымдары осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілмеген кірістер бойынша заңды тұлғалардың табыс салығын "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықпен көрсетілген тәртіппен есептейді және төлейді.
 
      3. Табыс салығын есептеудің және төлеудің тәртібі, ставкалары
 
      13. Осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының кірістері алынуға (алынған) сақтандыру сыйақы сомаларынан 2 % ставка бойынша шегерімдер жүзеге асырылмастан табыс салығын салуға жатады. Сақтандыру сыйақысын төлеудің толықтығына қарамастан сақтандыру шарты бойынша салық жылындағы сақтандыру сыйақыларының барлық сомасы кіріске қосылады.
      14. Осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының салық салынатын кірісі 30 % ставка бойынша табыс салығын салуға жатады.
      15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары кірістерінен табыс салығын сақтандыру сыйақысы түрінде ағымды айдың 20 күнінен кешіктірмей ай сайын, салық қызметі органдарына хабарланған салық жылындағы болжамды табыс салығының сомасынан 1/12 бөлігінен шығып төлейді.
      16. Филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары олардың тұрған орны бойынша тиісті бюджетке, болмаса, Астана, Алматы қалаларының тиісті бюджеттеріне немесе облыстық бюджеттерге өзінің филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері үшін табыс салығын төлеуді жүзеге асырады.
      17. Заңды тұлғалардың табыс салығын төлеу сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тіркелген орны бойынша жүргізіледі. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өзінің тіркелген орны бойынша салық органына осы Нұсқаулықтың 2 қосымшасында белгіленген нысан бойынша тиісті салық жылының 20 қаңтарына дейін ай бойынша бөлінген табыс салығының болжамды сомасы туралы анықтама беруге міндетті.
      18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілген кірістері бойынша "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықтың 63-тармағымен көзделген тәртіпте аванстық төлем төлейді.
      19. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары өзінің филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері үшін төленуге тиісті табыс салығының сомасын "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықтың 6 қосымшасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
      20. Осы Нұсқаулықтың 7 және 9-тармақтарында көрсетілген кірістер жөніндегі табыс салығы бойынша соңғы есеп айырысу және төлеу тиісті декларация бергеннен кейінгі 10 күннің аяқталуы бойынша, бірақ есеп беруден кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей жүргізіледі.
 
      4. Табыс салығы бойынша есеп айырысу
 
      21. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кірістері бойынша осы Нұсқаулықтың 3 қосымшасында белгіленген нысан бойынша есеп беру тоқсанынан кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей тоқсан үшін есептелген табыс салығы бойынша есеп береді.
      Филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері үшін бас ұйымдарының тіркелген орны бойынша салық органына тоқсан үшін төленуге тиісті табыс салығы бойынша есеп беру де осы мерзімдерде ұсынылады.
      Филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелері үшін тоқсанда төленуге тиісті табыс салығы бойынша есеп беру "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықтың 6 А қосымшасында белгіленген нысан бойынша жасалады.
      22. Есеп беру тоқсанында берілген есеп айырысу бойынша төленуге (төленген) тиісті табыс салығының сомасы ай сайынғы төлемдерге енгізілген сомадан артқан жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы артқан соманы ай сайынғы төлем төлеу мерзімі басталғанға дейін төлейді.
      Ай сайынғы төлемдерге енгізілген сомалар төленуге тиісті табыс салығының сомасынан артқан жағдайда, артық төленген сома ескеріледі немесе қолданыстағы заңдарға сәйкес салық төлеушіге қайтарылады.
 
      5. Декларация беру
 
      23. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы салық жылының қорытындысы бойынша өзінің тіркелген орны бойынша салық органына есеп беруден кейінгі жылдың 31 наурызына дейін барлық кірістер бойынша декларация беруге міндетті.
      Осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілген кірістер бойынша декларация "Заңды тұлғалардың табыс салығын бюджетке есептеу және төлеу тәртібі туралы" N 33 Нұсқаулықтың 100 нысанында белгіленген нысан бойынша беріледі.
      Сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымы осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кірістері бойынша осы Нұсқаулықтың 1 қосымшасында белгіленген нысан бойынша салық жылының қорытындысы бойынша декларация береді.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы салық жылының аяқталуы бойынша өмірді сақтандыру саласындағы шарттар бойынша сақтандыру сыйақысы түріндегі кірістері туралы декларациямен бір уақытта өзінің тіркелген орны бойынша салық органына құрылымдық бөлімшенің табыс салығы бойынша бюджетпен есептесу жөнінде олардың тіркелген орны бойынша салық органы басшысының қолы қойылған және мөрімен расталған салыстыру актісін беруге міндетті.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
кіріс министрлігінің Нұсқаулығына 1 қосымша
 
 
            20___ жылға өмірді сақтандыру саласындағы шарттар бойынша сақтандыру сыйақысы түріндегі кірістер туралы ДЕКЛАРАЦИЯ Атауы _______________________ СТН-і _______________________ Мекен-жайы _________________ Банкі _______________________ Аудан _______________________ Банктік қала/облыс ___________________ шоты _______________________ Декларация ___ кезекті ____ алғашқы ___ таратылушы ___________________________________________________________________________ N Көрсеткіштер Барлығы р/р ___________________________________________________________________________ 1 Сақтандырушы сыйақы түріндегі кірістер, барлығы соның ішінде: - өмірді.......................... - аннуитетін...................... - қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандырудан..... 2 Салық ставкасы 3 Есептелген салық 4 Нақты төленгені 5 Артық төленген сомасы 6 Төленетін салық 7 Айыппұл санкциялары 8 Салық пен айыппұл санкцияларының барлығы 9 Алдағы төленетін есептің артық төленген сомасы 10 Қайтарылатын артық төленген сома ___________________________________________________________________________ Ескерту. Декларация мемлекеттік уәкілетті орган айқындаған тиісті қосымшалармен бірге беріледі. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ САЛЫҚ ОРГАНЫ Біз осы декларацияда келтірілген мәліметтердің растығына және толықтығына Заң алдында жауапкершілік аламыз Басшы __________________ _______ Декларацияны қабылдап (аты-жөні) (қолы) алған тұлға _____________________ (аты-жөні) Бас бухгалтер ____________ _______ (аты-жөні) (қолы) МО Күні "___" _________ 20___ жыл Күні "___" ____________ 20___ жыл Декларацияны толтыру ________________________________ бойынша қызмет көрсеткен (қолы) аудитор __________________________ __________________________________ (аты-жөні, СТН-і) __________________________________ (қолы, мөрі) Декларацияға 1а қосымшасы 1-тарау. Нақты төленген сомалар бойынша есеп беру ________________________________________________________________________ Нақты төленгені (декларацияның 4 жолына көшіріңдер) Соның ішінде: - өткен салық жылынан алынған артық төлемдер - ағымды жылда төленгені ___________________________________________________________________________ 2-тарау. Айыппұл санкциялары бойынша есеп беру ___________________________________________________________________________ Айыппұл санкциялары (декларацияның 7 жолына көшіріңдер), Соның ішінде: - мерзімі өткен салық төлемдері бойынша өсімақылар - декларацияны уақытында бермегені үшін айыппұл - салықты және ағымды төлемдерді төмендеткені үшін айыппұл - басқалары ___________________________________________________________________________ 3-тарау. Артық төлем сомаларын алдағы төлемдер есебіне көшіру ___________________________________________________________________________ Артық төлем сомалары (декларацияның 7 жолына көшіріңдер), Соның ішінде: - кезеңдегі табыс салығы бойынша - кезеңдегі ҚҚС бойынша - кезеңдегі басқа да салықтар бойынша ___________________________________________________________________________ ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ШАРТТАР БОЙЫНША САҚТАНДЫРУ СЫЙАҚЫСЫ ТҮРІНДЕГІ КІРІС ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯНЫ ТОЛТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ АТАУЫ, ТҰРАТЫН ЖЕРІ
      Атауы. Баспа әріптерімен жазыңыз немесе заңды тұлғаның ресми атауын (Жарғыда немесе өзге де құрылтайшы құжатта көрсетілгендей) басып шығыңыз. Тұратын жері. Салық төлеушінің мекен-жайы: көшесінің атауы, үйінің нөмірі. Ауданы (облыстық бағыныстағы қалалар үшін - қала), облысы (Астана, Алматы қалалары үшін - қала). Ескерту. Егер декларация бергеннен кейін мекен-жайы өзгерсе, салық төлеуші өзінің жаңа мекен-жайын салық органына хабарлауға міндетті. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ТІРКЕУ НӨМІРІ (СТН) Салық қызметі әрбір салық төлеушіге барлық салықтарға қатысты қолданылатын, декларацияда және барлық қосымшаларда көрсетілетін тіркеу нөмірін береді. БАНК АТАУЫ ЖӘНЕ БАНКТІК ШОТТАРЫ Егер салық төлеуші бірнеше банктердің қызметін пайдаланса, барлық банктерінің атаулары және шоттарының нөмірлері көрсетіледі. АЛҒАШҚЫ, КЕЗЕКТІ, ТАРАТЫЛУШЫ ДЕКЛАРАЦИЯЛАР
      Егер заңды тұлға тіркелгеннен кейінгі бірінші болып табылатын декларация берілсе, онда салық төлеуші "алғашқы декларация" деген ұяны белгілейді; заңды тұлға таратылған, қызметін аяқтаған немесе тоқтатқан кезде "таратылушы декларация" деген ұя белгіленеді. Қалған жағдайларда "кезекті декларация" деген ұя белгіленеді. 1 ЖОЛ. САҚТАНДЫРУ СЫЙАҚЫСЫ ТҮРІНДЕГІ КІРІСТЕР Салық төлеушінің өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру саласы бойынша алынған және алынуға жататын сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі. 2 ЖОЛ. САЛЫҚ СТАВКАСЫ Алынуға (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасынан 2 проценттік мөлшердегі салық ставкасы көрсетіледі. 3 ЖОЛ. ЕСЕПТЕЛГЕН САЛЫҚ 1 және 2 жолдардағы шығармалар сияқты айқындалады. 4 ЖОЛ. НАҚТЫ ТӨЛЕНГЕНІ Декларацияның 1а қосымшасының 1-тарауындағы соманы енгізіңіз. 5 ЖОЛ. АРТЫҚ ТӨЛЕНГЕН СОМА Егер 4 жолда көрсетілген сома 3 жолда көрсетілген сомадан артық болса, онда одан 3 жолдағы соманы шегеру керек. Алынған оң нәтиже есептелген салыққа артық төленген сома болып табылады. 6 ЖОЛ. ТӨЛЕНЕТІН САЛЫҚ Егер 4 жолда көрсетілген сома 3 жолда көрсетілген сомадан аз болса, онда оны 3 жолдағы сомадан шегеру керек. Алынған нәтиже сіздің бюджет алдындағы салықтық міндеттемеңіздің сомасы болып табылады. 7 ЖОЛ. АЙЫППҰЛ САНКЦИЯЛАРЫ Декларацияның 1а қосымшасының 2-тарауындағы есептелген айыппұл санкцияларының сомасы көрсетіледі. 8 ЖОЛ. БАРЛЫҚ САЛЫҚТАР ЖӘНЕ АЙЫППҰЛ САНКЦИЯЛАРЫ Табыс салығы мен төленуге тиісті айыппұл санкцияларының жалпы сомасы сияқты айқындалады. 9 ЖОЛ. АЛДАҒЫ ТӨЛЕМДЕР ЕСЕБІНЕ АРТЫҚ ТӨЛЕНГЕН СОМАЛАР Табыс салығы, ҚҚС және декларацияның 1а қосымшасының 3-тарауындағы басқа да салықтар бойынша алдағы төленетін төлемдер есебіне енгізілген артық төленген сомалар көрсетіледі. 10 ЖОЛ. ҚАЙТАРЫЛАТЫН АРТЫҚ ТӨЛЕНГЕН СОМАЛАР Осы сомаларды алу үшін 5 жолда көрсетілген нәтижеден 9 жолда көрсетілген соманы шегеру қажет. Алынған нәтиже табыс салығы бойынша артық төленген сияқты қайтарылуға жататын сома болып табылады. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ Берілген декларациялардың шындығы және мәліметтердің толықтығы үшін басшыға немесе уәкілетті тұлғаға және бас бухгалтерге (егер штатта бас бухгалтердің қызметі болмаса, бухгалтерге), сондай-ақ декларацияны жасау жөніндегі жұмысқа тартылған аудиторға жауапкершілік жүктеледі.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
кіріс министрлігінің Нұсқаулығына 2 қосымша
 
________________________________ ___________________________________ (салық төлеушінің тіркеу нөмірі) (ауданы, қаласы) ________________________________ _____________бойынша Салық комитеті (салық төлеушінің толық атауы) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 200__ жылға сақтандыру сыйақыларынан алынатын табыс салығының болжамды сомасы туралы АНЫҚТАМА 1. Өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша алынуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақыларының болжамды сомасы ____________________мың теңге 2. Өмірді, аннуитетін, қайғылы жағдайдан және аурудан сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылатын қызметтен алынуға (алынған) жататын сақтандыру сыйақысының болжамды сомасы айларға бөлгенде ___________________________________________________________________________ Қаң. Ақ. Нау. Сәуір Ма. Мау. Шілде Тамыз Қыр. Қазан Қара. Желтоқ. Бар. тар пан рыз мыр сым күйек ша сан лығы __________________________________________________________________________ 3. Айлар бөлігіндегі төленуге тиісті табыс салығының сомасы ___________________________________________________________________________ Қаң. Ақ. Нау. Сәуір Ма. Мау. Шілде Тамыз Қыр. Қазан Қара. Желтоқ. Бар. тар пан рыз мыр сым күйек ша сан лығы __________________________________________________________________________ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшысы __________________ _____________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ________________________ _____________ (аты-жөні) (қолы)
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
кіріс министрлігінің Нұсқаулығына 3 қосымша
 
_________________________________ ____________________________________ (салық төлеушінің тіркеу нөмірі) (ауданы, қаласы) __________________________________ _______________ бойынша Салық комитеті (салық төлеушінің толық атауы) 20___ ______________________ үшін (кезеңін көрсетілсін) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алған табыс салығының ЕСЕБІ ___________________________________________________________________________ Көрсеткіштер Мың теңге ___________________________________________________________________________ 1. Сақтандыру сыйақысының сомасы 2. Табыс салығының ставкасы (%) 3. Төленуге тиісті табыс салығының сомасы 4. Нақты төленгені 5. Қосымша төленуге тиісті табыс салығының сомасы 6. Қайтарылуға тиісті табыс салығының сомасы ___________________________________________________________________________ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ САЛЫҚ ОРГАНЫ Біз осы декларацияда келтірілген мәліметтердің растығына және толықтығына Заң алдында жауапкершілік аламыз Басшы __________________ _______ Декларацияны қабылдап (аты-жөні) (қолы) алған тұлға______________________ Бас бухгалтер ____________ _______ (аты-жөні) (аты-жөні) (қолы) Күні "___" ____________ 20___ жыл МО Күні "___" ______________ 20___ жыл __________________________________ (қолы) Декларацияны толтыру бойынша қызмет көрсеткен аудитор _______________________ (аты-жөні, СТН-і) _________________________________ (қолы, мөрі) ЕСКЕРТУ. 1. 1 жолдың бойында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      2. 2 жолдың бойында алынуға (алынған) тиісті сақтандыру сыйақыларының сомаларынан 2 проценттік мөлшердегі табыс салығының ставкасы көрсетіледі. 3. 3 жол бойында есеп беру кезеңі үшін төленуге тиісті табыс салығының сомасы көрсетіледі. 4. 4 жол бойында салық төлеуші енгізген аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі. 5. 5 жол бойында төленуге тиісті табыс салығының сомасы мен нақты төленген сома аралығындағы оң айырмашылық ретінде айқындалатын, бюджетке қосымша төленуге тиісті табыс салығының сомасы көрсетіледі. 6. 6 жол бойында төленуге тиісті табыс салығының сомасы мен нақты төленген сома аралығындағы теріс айырмашылық ретінде айқындалатын салық төлеушіге қайтарылуға тиісті табыс салығының сомасы көрсетіледі. Мамандар: Омарбекова А.Т. Шарипова М.Е.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады