Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Кіріс министрінің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 бұйрығымен бекітілген қосылған құн салығын есептеу мен төлеу тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Нұсқаулылығына Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 842 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 30 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 1591. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
 
     "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Z010210_ Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес
                              БҰЙЫРАМЫН:
      Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi:
      69. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 бұйрығымен бекiтiлген Қосылған құн салығын есептеу мен төлеу тәртiбi туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлігінiң нұсқаулығына өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 842 V011591_ бұйрығы. -----------------------------------------------------
 
      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Z952235_ Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 24 сәуірдегі Заңына сәйкес
 
                                БҰЙЫРАМЫН:
 
      1. Қоса берілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 V011434_ бұйрығымен бекітілген қосылған құн салығын есептеу мен төлеу тәртібі туралы Нұсқаулыққа Өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Әдістеме департаменті (Н.Д. Үсенова): осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келіссін; келісілген бұйрық мемлекеттік тіркеуге Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жіберілсін. 3. Осы бұйрық 2001 жылдың 13 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілетін Нұсқаулыққа аталған Өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағының 1) және 3) тармақшаларынан басқа 2001 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі. Министр Келісілді Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 2001 жылғы 27 маусымдағы
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 27 маусым № N 842 бұйрығымен Бекітілді
 
 
          Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Кіріс министрлігінің
            2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 бұйрығымен бекітілген
          Қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі туралы
                  Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар
 
      1. 14-тармақта:
      1) 1)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) 2001 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген 2000 жылғы 9 қазандағы Өзара саудада жанама салықтарды өндіріп алу қағидаттары туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Келісіммен;";
      2) 2-тармақтағы "Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан Республикасы Үкіметтерінің" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қырғызстан Республикасының Үкіметі" деген сөзбен ауыстырылсын.
      2. 15, 16-тармақтар алынып тасталсын.
      3. 19-тармақтың үшінші абзацындағы "бағасы бойынша" деген сөздер "сомасына" деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. 52-тармақта:
      1) 16) тармақшадағы "орта арнайы және жоғары" деген сөздер "орта кәсіптік және жоғары кәсіби" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 18)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "18) жарнамалық қызмет көрсетуді беру және (немесе) баспа материалының 2/3-тен астам көлемін жарнама құрайтын мерзімді баспа басылымдарынан басқа отандық өндірістің газет және журнал өнімін сатуды қоса шығару бойынша айналымдар;";
      3) 21) тармақшадағы "мектепке дейінгі балалар, орта, орта арнайы және жоғарғы білім" деген сөздер "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, жалпы бастапқы, жалпы негізгі, жалпы орта, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, жоғарғы кәсіби білім" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 25)-тармақшадағы "Министрлік бұйрығымен" деген сөздер "Министр бұйрығымен" деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. 54-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "54. Тауарларды экспорттауға:
      - түсті және қара металл сынықтарын;
      - Ресей Федерациясына табиғи газды, мұнайды (тұрақты газ конденсатын қоса алғанда);
      - тауарларды Қазақстан Республикасына экспорттау кезінде қосылған құн салығы ескерілген баға қолданылатын мемлекеттерге экспорттауды есептемегенде, нөлдік ставка бойынша салық салынады.".
      6. 58-тармақтағы 5)-тармақша алынып тасталсын.
      7. 59-тармақтағы "2)-9)-тармақтардағы" деген сөздер "тармақта" деген сөзбен ауыстырылсын.
      8. 60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "60. Тұрақты газ конденсатын қоса табиғи газдың, мұнайдың Ресей Федерациясына экспортына осы Нұсқаулықтың 67-тармағында көзделген ставка бойынша қосылған құн салығы салынады.".
      9. Мынадай мазмұндағы 60-1-тармағымен толықтырылсын:
      "60-1. Осы Нұсқаулықтың 20-бөліміне сәйкес қайтаруға жататын қосылған құн салығы сомасын айқындау кезінде Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте ашылған салық төлеушінің шотына ол бойынша валюта түсімі түскен тауарлар экспорты ескеріледі.".
      10. 64-тармақтағы "орналасқан" және "олармен" деген сөздер сәйкесінше "орналасқан" және "оларға" деген сөздермен ауыстырылсын.
      11. 65-тармақта екінші абзацтағы "20" саны "16" санымен ауыстырылсын.
      12. Мынадай мазмұндағы 11-1-тараумен толықтырылсын:
      "11-1-тарау. Теледидарлық және радиотарату ұйымдарының өніміне салық
                                 салу
      66-1. Өз өндірісінің телеөнімі мен (және) радиоөнімін шығару, сондай-ақ Қазақстан Республикасының теледидарлық және радиотарату ұйымдары жүзеге асыратын жарнама қызметтері (сату үшін дайындалған көркем кионөнімдерінен, бейнеклиптер мен жарнама роликтерінен басқа) бойынша айналымдарға нөлдік ставка бойынша салық салынады.
      Осы норма баспа істері және бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша байланыс саласындағы уәкілетті орган берген лицензия негізінде қолданылатын Қазақстан Республикасының теледидарлық және радиотарату ұйымдарына қолданылады. Осы тармақтың мақсаты үшін теледидарлық және радиотарату ұйымдары деп Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі берген бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою туралы куәлігі бар заңды тұлғалар немесе олардың құрылымдық бөлімшелері түсініледі.". 13. 67-тармақта: 1) "20" саны "16" санымен ауыстырылсын; 2) "67" саны "68" санымен ауыстырылсын; 14. 68-тармақтағы "8-11" сандары "8, 9, 10, 11, 11-1" сандарымен ауыстырылсын. 15. 69-тармақ алынып тасталсын. 16. 73-тармақта: 1) үшінші абзацтағы "аталған" деген сөз "аталған" деген сөз сол қалпында қалтырылсын; 2) төртінші абзацтағы "Мемлекеттік кіріс министрлігінің Бұйрығы" деген сөздер "Мемлекеттік кіріс министрінің Бұйрығы" деген сөздермен ауыстырылсын. 17. 77-тармақта: 1) бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: Жеткізушіге аталған тауарларды төлеуге жататын салық сомасын есепке жатқызу үшін негіз болып табылатын қосылған құн салығымен Ресей Федерациясында сатып алынған, тұрақты газ конденсатын қоса, табиғи газ, мұнай бойынша (бұдан әрі - тауарлар) қосылған құн салығы жеке жолмен бөлінген осындай жеткізушіге қойылған шот-фактуралар болып табылады. 2) екінші және үшінші абзацтар алынып тасталсын. 18. 78-тармақтың 4-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: "4) тегін алынған мүлік бойынша.".
      19. 91-тармақтың бесінші абзацындағы "есепті тоқсаннан кейінгі 15 күнінде" деген сөздер "есепті кезеңнен кейінгі 15 күнінде" деген сөздермен толықтырылсын".
      20. 97-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "97. Есепті кезең үшін есептелген салық сомасынан есепке жатқызылған салық сомасының асуы осы Нұсқаулықтың 97-1-тармағында көзделген жағдайлардан басқа қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдер есебіне есептеледі.".
      21. Мынадай мазмұндағы 97-1 және 97-2-тармақтарымен толықтырылсын:
      "97-1. 2001 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша есептелген салық сомасынан есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомасының асуы бар салық төлеушілер осы асуды Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 11 мамырдағы N 562 бұйрығымен бекітілген "2001 жылдың 1 шілдесіне дейінгі сатып алынған тауарлық-материалдық құндылықтар қалдықтары бойынша мәліметтер және қосылған құн салығының есебін беру тәртібі туралы" Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген мәліметтерге енгізілген тауарлық-материалдық қорларды сату (және) өндірістік қызметте пайдалану шарасы негізінде қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдер есебіне есептейді.".
      97-2. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар негізіндегі салық төлеушілерге (Заңның 138-2, 138-3 және 138-4-тармақтарына сәйкес салық салудың оңайлатылған режимін қолданатындардан басқа) осы Нұсқаулықтың 97 және 97-1-тармақтарында көрсетілген асу осы Нұсқаулыққа 3-қосымшада белгіленген тәртіпте жеткізушілердің салық органдарына берген қосылған құн салығы бойынша декларацияда ескерілген салық сомасын қоса қайтаруға көрсетілген салық сомасын тексеру және қосылған құн салығы бойынша декларацияны салық төлеушінің беруі негізіне салық төлеушінің өтінішін салық органы алу сәтінен бастап 90 күн ішінде қайтарылады.". 22. 98-тармақтағы "97" саны "97-2" санымен ауыстырылсын. 23. 100-тармақ алынып тасталсын. 24. 103-тармақ ", қосылған құн салығынан басқа" деген сөздермен толықтырылсын. 25. 104-тармақта: 1) "20" саны "16" санымен ауыстырылсын; 2) ", осы Нұсқаулықтың 105 және 107-тармақтарында көрсетілген жағдайлардан басқа" деген сөздер алынып тасталсын. 26. 105-тармақ алынып тасталсын. 27. 106 және 108-тармақтардағы "Министрлік бұйрығымен" деген сөздер "Министр бұйрығымен" деген сөздермен ауыстырылсын. 28. 112-тармақ алынып тасталсын. 29. 118-тармақтағы "Заңның 163-2-бабына сәйкес" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексінің 206-бабына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын. 30. 122-тармақ алынып тасталсын. 31. 1 және 2-Қосымшалар мынадай редакцияда жазылсын: "Д нысаны (2001 ж 01) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 Нұсқаулығына 1-Қосымша Қосылған құн салығы бойынша ДЕКЛАРАЦИЯ _________________________________________________________________________ Декларацияны толтырған салық төлеушінің аты-жөні СТН __________________________________________________________________________ Заңды тұлғаның атауы Телефон Мекен-жайы Аудан/Облыс __________________________________________________________________________ Күнтізбелік ай: ________________________ Есепті кезең: немесе тоқсан: ________________________ ___________________________________________________________________________ ҚҚС аудару ҚҚС-сыз сату ҚҚС бойынша айналым _______________________ А Б ___________________________________________________________________________ 1 16 % ҚҚС ставкасы бойынша салық салынатын айналым (В-қосымшасы) 1 1а 20 % ҚҚС ставкасы бойынша салық салынатын айналым (56-7-жолдар) 1а 2 0 % ҚҚС ставкасы бойынша салық салынатын экспорт жөніндегі айналым 2 3 0 % қосылған құн салығының ставкасы бойынша салық салынатын экспорттан басқа айналым 3 4 Салық салынатын айналымның өзгеруі (+/-) (56-8-бабы, 64-2-баптың 1-тармағы) (Г-қосымшасы) 4 5 ҚҚС-тан босатылған айналым 5 6 67-баптың 3-тармағы бойынша ҚҚС шегерім әдісімен төленетін шикізатты сату жөніндегі айналым 6 7 Жалпы айналым (1-ден 6-жол сомалары) 7 7а Жалпы айналымдағы салық салынатын айналымның үлесі (7-жолға бөлінген 1-ден 4-жолдар сомасы) 7а 7б Жалпы салық салынатын айналымдағы нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналым үлесі (1-ден 4-жолдар сомасына бөлінген 2 және 3-жолдар сомасы) 7б 8 71-1-баптың 2-тармағына сәйкес есепке алу әдісімен төленген импорт бойынша ҚҚС 8 9 Барлық есептелген ҚҚС (1, 4 және 8-жолдар сомасы) 9 ___________________________________________________________________________ Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасы ___________________________________________________________________________ 10 ҚР аумағында сатып алынған тауарлар (оның ішінде негізгі қаражаттар), жұмыстар және қызмет көрсетулер және Ресей Федерациясында ҚҚС-пен сатып алынған тауарлар (Д немесе Д-1 Қосымшасы) 10 11 Қазақстан Республикасының аумағынан тыс сатып алынған тауарлар (10, 13 және 17-жолдарда көрсетілген деректерден басқа) 11 12 Тауарлардың босатылған импорты 12 13 71-1-бабының 1-тармағы бойынша тауарлар 13а импорты: 13б а) өнеркәсіптік ұқсатуға арналған шикізат пен материалдар б) су, газ, электроэнергиясы 14 Барлық шығыстар (10-нан 13-жолдар сомалары) 14 15 Есепке жатқызылған ҚҚС сомасын түзету 15 16 71-1-бабының 1-тармағы бойынша тауарлар импорты бойынша ҚҚС сальдосын бюджетке тікелей төлеуге есепке жатқызу 16 17 Есепке жатқызылған ҚҚС-тың жалпы сомасы (10-нан 16-жолдардың сомасы) 17 18 71-1-бабының 2-тармағы бойынша тауарлар импорты 18 19 Теңбе-тең әдіс кезінде ҚҚС бойынша рұқсат етілген есеп сомасы (7а жолында көрсетілген үлеске көбейтілген 17-жолы, қосу 18-жол) 19а ҚҚС-ты есепке жатқызудың бөлшек әдісі кезінде қосылған құн салығы бойынша рұқсат етілген есепке алу сомасы (17 жол қосу 18 жол) 19б ___________________________________________________________________________ Есепті кезең үшін ҚҚС бойынша есеп айырысулар ___________________________________________________________________________ 20 Есепті кезең үшін төлеуге жататын ҚҚС сомасы (9 жол минус 18 немесе 19 жол) 20 21 Есепті кезең үшін есептелген салық сомасынан есепке жатқызылған ҚҚС сомасының асуы 21 22 22а Бұрынғы кезеңнен көшірілген ағымдағы төлемдер мен есепке алулар (А-қосымшасының 7-жолы) 22а 22б Есепті кезеңде ҚҚС бойынша ағымдағы төлемдер есебіне есептелетін 2001 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша құралған асу сомасы 22б 23 Бюджетке төлеуге жататын ҚҚС сомасы (20-жол минус 21, 22а және 22б жолдарының сомасы) 23 24 ҚҚС бойынша алдағы төлемдер есебіне көшірілетін ҚҚС сомасы (21-жол минус 22а және 22б жолдарының сомасы немесе 22а және 22б жолдарының сомасы минус 20-жол) 24 25 Есепті кезең үшін нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша қайтарылуға жататын ҚҚС сомасы (И-Қосымшасы) 25 26 Резидент емес үшін төленуге жататын ҚҚС сомасы (72-бап) (З-қосымшасы) 26 ___________________________________________________________________________ Ескерту. Декларация Қазақстан Республикасының МКМ айқындаған тиісті қосымшалармен беріледі. Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Біз осы декларацияда келтірілген мәліметтердің шындығы мен толықтығы үшін Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауап береміз. Басшы _________________________ ______________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ____________________ ______________ (аты-жөні) (қолы) Күні ________________ Декларацияны жасау бойынша қызмет көрсеткен аудитор ________________ _____________ (аты-жөні, СТН) (қолы) М.О. Салық органы Салық инспекторы ___________________________________ (күні, қолы) А-Қосымшасы Ағымдағы және шегерімдердің бұрынғы кезеңінен көшірілген төлемдерді жинақтау ________________________________________________________________________ Жолдар Төлем күні Төлем туралы түбіртек Сома Өсім нөмірі ________________________________________________________________________ 1 2 3 4 Нақты ағымдағы төлемдер жиынтығы (1-ден 3-жолдар сомасы) 5 Бұрынғы кезеңнен алдағы төлемдер есебіне көшірілген есепке алулар сомасы (бұрынғы кезең үшін ҚҚС бойынша декларацияның 24-жолы) 6 "Қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 Нұсқаулығына 3-қосымшаға сәйкес есепті кезеңде бюджеттен қайтарылған немесе басқа да салықтарды төлеуге есептелген ҚҚС сомасы 7 Алдағы төлемдер есебіне есептелген бұрынғы кезеңдерден көшірілген ағымдағы төлемдер мен есепке алулардың жалпы сомасы (4-жол плюс 5-жол минус 6-жол). Декларацияның 22а жолына енгізіледі. ___________________________________________________________________________ Б-Қосымшасы 71-1-бабының 1-тармағы бойынша импорт жөніндегі ҚҚС ___________________________________________________________________________ Импорт Импортқа Төлемді ҚҚС-тың Бюджетке төленген Төлеуге күні ҚҚС мұрсат өтелген ҚҚС сомасы жататын ҚҚС берудің сомасы (төленген жағдайда сомасы (2- өзгеруінің Декларацияның баған-4- күні 16-жолында баған-5- көрсету қажет) баған) ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ В-қосымшасы Декларацияның А-бағанасының 1-жолына түсіндірме ________________________________________________________________________
1.1. 1.6. - жолында көрсетілген тауарлардан басқа ҚҚС-сыны ескермей шот-фактура бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша айналым.
1.2. Қосылған құн салығынсыз шот-фактураларға сәйкес 16 % ставка бойынша тауарлардың экспорты бойынша айналым
1.3. ҚҚС-тан басқа сату бағасы мен есептік құн арасындағы (56-баптың 8-тармағы) айырым. Таза айналымның есебі үшін айырманы 1, 16-ға бөліңіз.
1.4. 56-баптың 1, 2 және 9-баптарына сәйкес салық салынатын айналымды түзету
1.5. Экспорттық операциялар бойынша сату және сатып-алу бағасының арасындағы айырым (56-баптың 6-тармағы) 1.6. 2001 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша бар қалдықтарды сату бойынша айналым 1.7. 1-жол бойынша барлығы 1.8. Есепті кезеңде берілген шот-фактуралардың саны ___________________________________________________________________________ Г-Қосымшасы Декларацияның 4-жолына түсіндірме ___________________________________________________________________________ Р/с N Ол бойынша өзгерістер енгізілетін Айналымның ҚҚС сомасы айналымдарды суреттеу өзгеруі (+/-) (+/-) ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 Барлығы (1-ден 4-жолдар сомасы; осы жолдардың деректері Декларацияның 4-жолына енгізіледі) ___________________________________________________________________________ Д-Қосымшасы Декларацияның 10-жолына түсіндірме (ҚҚС-ты есепке жатқызудың теңбе-тең әдісін пайдалану кезінде толтырылады) ___________________________________________________________________________ Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ РФ ҚҚС-сыз Төлеуге сатып алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет айналым жататын көрсетулер ҚҚС ___________________________________________________________________________ 10.1. ҚҚС шот-фактурасы көрсетілген ҚР аумағында сатып алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер 10.2. ҚСС-сыз РФ-да сатып алынған тұрақты газ конденсатын қоса табиғи газ, мұнай 10.3. ҚҚС-сыз ҚР-да сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер 10.4. Тіркелмеген резидент емес үшін бюджетке төленген ҚҚС 10.5. 64-бапқа сәйкес олар негізінде есепке рұқсат етілмеген ҚҚС-сыз ҚР-да сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер 10.6. 01.07.2001 жылға дейін олар бойынша төлем жүргізілген, 01.07.2001 жылдағы жағдай бойынша жолда бар ҚР сатып алынған тауарлар: 10.6а. 20 % ставкасы бойынша ҚҚС 10.6б. 10 % ставкасы бойынша 10.7. 01.07.2001 жылға дейін олар бойынша төлем жүргізілген, 01.07.2001 жылдағы жағдай бойынша жолда бар ҚР сатып алынған тауарлар: 10.7а. 16 % ставкасы бойынша ҚҚС 10.7б. 10 % ставкасы бойынша 10.8. 10.1-ден 10.7.-жолдарының жиынтық сомасы ___________________________________________________________________________ Д-1 Қосымшасы Декларацияның 10, 11 және 16-жолдарына түсіндірме (қосылған құн салығын есепке жатқызуда бөлшек әдісін пайдалану кезінде толтырылады) ___________________________________________________________________________ Жол атауы Сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет Салық салынатын көрсетулер) айналым мақсатында пайдаланылатын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) _______________________ ҚҚС-сыз ҚҚС құн ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 ___________________________________________________________________________ 10-жол 10.1. Олар бойынша ҚҚС шот-фактураларда көрсетілген, ҚР сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 10.2. ҚҚС-пен РФ-да сатып алынған табиғи газ, мұнай (тұрақты газ конденсатын қоса) 10.3. ҚСС-сыз ҚР-да сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 10.4. Олар бойынша Заңның 64-бабына сәйкес есепке жатқызу рұқсат етілмеген ҚҚС-мен ҚР сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) 10.5. Тіркелмеген резидент емес үшін бюджетке төленген ҚҚС 10.6. Олар бойынша 01.07.2001 жылға дейін төлем жүргізілген, 01.07.2001 жылғы жағдай бойынша жолда орналасқан Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар: 10.6а ҚҚС 20 % ставка бойынша ................ 10.6б 10 % ставка бойынша .................... 10.7. Олар бойынша 01.07.2001 жылға дейін төлем жүргізілмеген, 01.07.2001 жылғы жағдай бойынша жолда орналасқан Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар: 10.6а ҚҚС 16 % ставка бойынша ................ 10.6б 10 % ставка бойынша ................... 10-жол бойынша жиынтық: 11-жол Қазақстан Республикасының шегінен тыс сатып алынған тауарлар 16-жол Заңның 71-1-бабының 1-тармағы бойынша импорт негізіндегі ҚҚС сальдоны бюджетке тікелей төлеуді есепке жатқызу ___________________________________________________________________________ Таблицаның жалғасы ___________________________________________________________________________ Босатылған Салық салынатын және ҚҚС-сыз Есепке айналымдар босатылған айналымдар жалпы жатқызыл. мақсатында мақсатында пайдаланылатын құн (3-бағ ған ҚҚС пайдаланылатын тауарлар (жұмыстар, + 5-бағ жиынтығы тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) + 7-бағ) (4 бағ + қызмет көрсетулер) 9 бағ) ___________________________________________________________________________ ҚҚС-сыз ҚҚС ҚҚС-сыз ҚҚС Рұқсат құн құн етілген есепке алу ___________________________________________________________________________ 5 6 7 8 9 10 11 ___________________________________________________________________________
Е-Қосымшасы
 
 
                  Есепке жатқызылған ҚҚС сомасын түзету ___________________________________________________________________________ Р/с N Ол бойынша өзгерістер енгізілген Айналымның ҚҚС сомасы айналымдарды суреттеу өзгеруі (+/-) (+/-) ___________________________________________________________________________ 1 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ 4 ___________________________________________________________________________ 5 Декларацияның 15-жолы бойынша барлығы (1-ден 4-жолдарының сомасы) ___________________________________________________________________________ З-Қосымшасы Резидент емес үшін төлеуге жататын ҚҚС бойынша ақпарат (72-бап) ___________________________________________________________________________ Резидент Резидент Тауарларды, Мәміле көлемі Төленуге еместен еместің атауы жұмыстарды, жататын ҚҚС тауарларды, және мекен- қызмет сомасы жұмыстарды, жайы (заңдық көрсетулерді қызмет мекен-жайы) жеткізу келісім- көрсетулерді шарт бойынша алу күні жүргізілді ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ БАРЛЫҒЫ (Декларацияның 26-жолына енгізіледі) ___________________________________________________________________________ И-Қосымшасы Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша бюджеттен қайтарылуға жататын ҚҚС сомасы ___________________________________________________________________________ Р Нөлдік Нысан. Тауарлар. ЖКД Тауар. Өндірісте Өндірісте / ставка алы ды тиеу, N ларды пайдалан. пайдаланылған с бойынша ел жұмыстар. (жұмыс. ылған және және (немесе) N сатылған тарды, тарды, (немесе) нөлдік ставка тауарлар. қызмет қызмет нөлдік бойынша тауар. дың, жұмыс. көрсету. көрсе. ставка лардың (жұмыс. тардың, лерді тулерді) бойынша тардың, қызмет қызмет сату сату тауарлар. көрсетулердің) көрсетулер. жүргізіл. бойынша дың (жұм. тиеп-жөнел. дің атауы ген келі. айналым ыстардың, тілген сатудан сім-шарт. қызмет тауарларды тың N көрсету. (жұмыстарды, мен күні лердің) қызмет көрсе. тиеп-жөнел. тулерді) тілген жеткізушінің сатудан төлеуге тауарлар. жататын ҚҚС дың (жұм. сомасы ыстардың, қызмет көрсетулер. дің) құны ___________________________________________________________________________ А Б В Г Д Е Ж З ___________________________________________________________________________ 1 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ 4 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ БАРЛЫҒЫ ___________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 117 Нұсқаулығына 2-Қосымша
 
 
                      Қосылған құн салығы бойынша (ҚҚС)
                 декларацияны жол бойынша толтыру жөніндегі
                                 БАСШЫЛЫҚ
                            Д нысаны (01.2001)
 
                             1. Жалпы ақпарат
 
      1. Салық төлеуші ҚҚС бойынша декларацияны беруге және Декларацияда көрсетілген есептіден кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей бюджетке салықты төлеуге міндетті.
      Егер Декларация кешеуілдетіп берілсе және (немесе) салық төлеуші салық төлеуді белгіленген мерзімнен кеш жүргізсе және де (не) егер салық сомасы декларацияда төмендетілсе, онда бұл жағдайда салық төлеушіге заңдармен белгіленген тәртіпте қаржы санкциялары қолданылуы мүмкін.
      2. Егер Декларацияның қандай-да бір жолдары немесе қосымшалары бойынша деректер жоқ болса, онда аталған жолдар немесе қосымшаларда бос жер қойылады.
      3. Егер салық төлеуші қосылған құн салығы бойынша есепте салық заңдарының ережелеріне сәйкес тұрмаса және Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын резидент еместе тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алуды жүзеге асырса, онда мұндай салық төлеуші осы Нұсқаулықтың 22-бөлімімен белгіленген тәртіпте резидент емес үшін қосылған құн салығын бюджетке төлейді және 10, 20, 23, 26-жолдарды және З-қосымшасын толтырумен қосылған құн салығы бойынша декларацияны береді.
 
                      2. Қосылған құн салығын аудару
 
      4. 1-жол. Осы жолды толтыру кезінде Декларацияға В-қосымшасы пайдаланылады. Бұл жолда сату бойынша барлық айналымдар, оның ішінде, Түркіменстанға экспорт бойынша айналымдар, сондай-ақ оларға салық сомасын енгізбестен, 16 проценттік ставка бойынша салық салынатын Ресей Федерациясына (тұрақты газ конденсатын қоса) табиғи газдың, мұнайдың экспорты бойынша айналымдар көрсетіледі. Сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша есептелген салық есебі үшін 16 процентке таза айналым сомасын көбейту қажет. Алынған сома 1-жолдың Б-бағанасында көрсетіледі.
      1а жолы. Бұл жолда Заңның 56-7-бабына сәйкес 20 проценттік ставка бойынша салық салынатын айналымдар көрсетіледі.
      5. 2-жол. Бұл жолда Түркіменстанға экспорттан басқа экспорт бойынша айналымдар, сондай-ақ Ресей Федерациясына (тұрақты газ конденсатын қоса) табиғи газ, мұнай экспорты көрсетіледі, Жолдар осы Нұсқаулықтың 57, 58 және 59-тармақтарымен көзделген экспортты растайтын құжаттар негізінде толтырылады.
      6. 3-жол. Осы Нұсқаулықтың 63, 64 және 66-1-тармақтарымен көзделген құжаттар негізінде экспорттық операциялардан басқа қосылған құн салығының нөлдік ставкасы бойынша салық салынатын айналымдар шегі көрсетіледі.
      7. 4-жол. Бұл жол Г-қосымшасының негізінде толтырылады. Г-қосымшасында күмәнді талаптар бойынша түзетулерге сәйкес жүргізілген салық салынатын айналым бойынша өзгерістер көрсетіледі. Егер салық салынатын айналым мөлшері бұрын берілген декларацияда шетел валютасында белгіленген сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құнын ескеріп есептелсе, ал олар бойынша төлем теңгеде жүргізілсе, онда туындаған айырым да осы жолда көрсетіледі.
      Бұл жолда бұрынғы кезеңдер үшін Декларацияның деректерін өзгертуге енгізілетін арифметикалық, техникалық және басқа да қателіктерді түзету туралы деректер көрсетілмейді. Бұл түзетулер бұрынғы есепті кезең үшін Декларацияның тиісті жолына енгізіледі және қосылған құн салығы бойынша қосымша декларацияны беру жолымен салық органына беріледі.
      8. 5-жол. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар шегі көрсетіледі.
      9. 6-жол. Осы Нұсқаулықтың 92-тармағымен көзделген тәртіпте есепке алу әдісіне сәйкес ол бойынша қосылған құн салығы аударылмаған алғашқы өнеркәсіптік ұқсату үшін тиеп жіберілген шикізатты (спирттің барлық түрлерінен басқа) сату бойынша айналымдар шегі көрсетіледі.
      10. 7-жол. 1-ден бастап 6-жолдарға енгізілгенді құрайтын сату бойынша айналымдардың толық шегі көрсетіледі. Айналымның толық шегін ескеріп процент есептеледі, ол айналымның жалпы сомасында салық салынатын айналым құрайды. Алынған процент 7а жолында көрсетіледі.
      Сондай-ақ, егер салық төлеушіде нөлдік ставка бойынша салық салынатын сату бойынша айналым бар болса 7б жолында көрсетілетін жалпы салық салынатын айналымда оның проценті көрсетіледі.
      11. 8-жол. Бұл жолда осы Нұсқаулықтың 108-тармағына сәйкес есепке алу әдісімен тауарлардың импорты кезінде төленген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.
      12. 9-жол. 1, 4 және 8-жолдардың деректерін ескеріп есепті кезең үшін аударылған қосылған құн салығының толық шегі көрсетіледі.
 
            3. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасы
 
      13. 10-жол. Егер салық төлеуші қосылған құн салығы бойынша есепке жатқызудың тең әдісін таңдап алса Д-қосымшасы немесе егер салық төлеуші қосылған құн салығын есепке жатқызудың бөлшек әдісін таңдап алса К-қосымшасы пайдаланылады.
      Д және Д-1-қосымшасында ішкі рынокта және Ресей Федерациясында - тұрақты газ конденсатын қоса табиғи газ бен мұнайды есепті кезеңде жүргізілген салық төлеушінің барлық сатып алулары туралы толық ақпарат көрсетіледі. Резидент емес үшін қосылған құн салығын бюджетке нақты төлеу кезінде қосымшада резидент еместердің Қазақстан Республикасында тіркелмеген сатып алынған тауарлары (жұмыстары, қызмет көрсетулері) да көрсетіледі. Д-қосымшасының 10-жолында немесе Д-1 қосымшасының 10-жолы бойынша 10, 11-бағандарда көрсетілген жиынтық шектер одан кейін Декларацияның 10-жолына көшіріледі.
      14. 11-жол. Бұл жолда Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінген және кедендік ресімдеу кезінде қосылған құн салығымен салынған тауарлардың (оның ішінде, негізгі қаражаттар) құны көрсетіледі. Жол жүк кедендік декларация және импортқа қосылған құн салығын төлеуді растайтын құжаттар негізінде толтырылады. Осы жолды толтыру кезінде 10, 13 және 18-жолдарда көрсетілген импорт бойынша деректер қосылған құн салығын есепке бөлшек жатқызу әдісімен пайдалану кезінде Д-1 қосымшасы негізінде толтырылады.
      15. 12-жол. Заңның 71-бабына сәйкес қосылған құн салығынан босатылған импортталатын тауарлар құны көрсетіледі.
      16. 13-жол. Осы жолдың А бағанасында өнеркәсіптік ұқсатуға арналған импортталатын шикізат пен материалдар, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 107-тармағына сәйкес қосылған құн салығын төлеу жөніндегі мұрсат берілген импортталатын судың, газдың және электроэнергиясының құны көрсетіледі.
      17. 14-жол. Қосылған құн салығынсыз 10-нан бастап 13-жолдар енгізілгені туралы деректер есепті кезеңде сатып алынған барлық тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құнының шегі көрсетіледі.
      18. 15-жол. Бұл жол Е-қосымшасының негізінде толтырылады. Е-қосымшасында және бұл жолда егер мұндай түзетулер күмәнді міндеттемелермен, сондай-ақ егер аталған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша төлем теңгеде жүргізілсе, шетел валютасында белгіленген құннан ескеріп бұрын берілген декларацияда қосылған құн салығы есептелген жағдайда алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төлемді жүзеге асырумен байланысты болса, бұрын берілген декларацияларда есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасын түзету көрсетіледі.
      Егер салық салынатын айналым мақсатында қосылған құн салығымен салық төлеуші тауарларды бұрын сатып алған жағдайда, осымен байланысты қосылған құн салығы есепке жатқызылмаса, бірақ одан кейінгі кезеңдерде мұндай тауарлар салық салу мақсатында пайдаланса, онда қосылған құн салығы есепке жатқызуға жатады. Қосылған құн салығының мұндай сомалары бұрынғы кезеңдер бойынша түзетулер ретінде Декларацияда көрсетіледі. Аталған жағдайлардағы барлық түзетулер есепке алу түзетуі жүргізілген кезеңді көрсете отырып және енгізілетін түзетулер туралы қысқаша ақпаратты Е-қосымшасында көрсетуі тиіс. Түзетулердің жиынтық сомасы 15-жолға көшіріледі.
      Аталған жағдайлардағы барлық түзетулер Е-қосымшасында көрсетілуі тиіс. Қалған жағдайларда қосымша декларация беріледі.
      19. 16-жол. Егер салық төлеушіге өнеркәсіптік ұқсатуға арналған импортталатын тауарларға, сондай-ақ импортталатын суға, газға және электроэнергиясына қосылған құн салығын төлеу жөніндегі мұрсат берілуі мүмкін және егер мұрсат берудің үш айлық кезеңі аяқталуы бойынша бюджетпен өзара есеп айырысудан кейін қосылған құн салығының сомасы өтелмеген сомасы әлі де бар болса, салық төлеуші мұрсат беру жөніндегі салықтың қалған сомасын төлеуге міндетті. Бюджетке нақты төленген сома 16-жолдың Б-бағанасында көрсетіледі, сондай-ақ Декларацияға Б-қосымшасында көрсетілуі тиіс. Қосылған құн салығын есепке алуға жатқызудың бөлшек әдісін пайдалану кезінде осы жол Д-1 қосымшасының негізінде толтырылады.
      20. 17-жол. 10-нан 16-ға дейінгі жолдар бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының толық шегі есептеледі.
      21. 18-жол. Осы Нұсқаулықтың 108-тармағына сәйкес есепке алу әдісімен тауарлардың импорты кезінде төленген қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолда көрсетілген қосылған құн салығының сомасы 8-жолда көрсетілген сомаға тең болуы тиіс.
      22. 19-жол. Қосылған құн салығын есепке жатқызудың тең әдісін пайдалану кезінде есепке 18-жол бойынша алынған деректер сомасына қосылған және 7а жолында көрсетілген салық салынатын айналымның үлесіне 17-жол бойынша деректерді көбейту жолымен есептелген салық сомасы есепке жатады.
      Қосылған құн салығын есепке жатқызудың бөлшек әдісін пайдалану кезінде 17 және 18-жолдардың деректерін қосу бөлу жолымен есептелген салық сомасы есепке жатады.
 
               4. Есепті кезең үшін қосылған құн салығының есебі
 
      23. 20-жол. Бұл жол бойынша есепті кезең үшін төленуге жататын салық сомасы көрсетіледі. Бұл үшін есептелген салықтың толық сомасынан (9-жол) егер 19а жолы бойынша салық төлеуші қосылған құн салығы есепке жатқызудың теңбе-тең әдісі пайдаланса немесе егер салық төлеуші 19б жолы бойынша қосылған құн салығын есепке жатқызудың бөлшек әдісі пайдаланса есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасы шегеріледі. Егер есептелген салық сомасы есепке жатқызылған салық сомасынан асса, онда Сізге 21-жолды толтырудың қажеті жоқ.
      24. 21-жол. Егер есепке жатқызылған қосылған құн салығының шегі есептелген салық сомасынан асса мынадай ретпен айқындалатын осы жолдағы асу сомасын көрсету қажет:
      егер салық төлеуші 9-жол минус қосылған құн салығын есепке жатқызудың теңбе-тең әдісін пайдаланса 19а жол минус 9-жол;
      егер салық төлеуші қосылған құн салығын есепке жатқызудың бөлшек әдісін пайдаланса 19б жол минус 9-жол.
      Осы жолды тексеру кезінде 20-жол толтырылмайды.
      25. 22а жолы. Қосылған құн салығын ағымдағы төлеу немесе егер бұрынғы есепті кезеңнен ағымдағы есепті кезеңде қайтару жүргізілген қосылған құн салығы бойынша есептер көшірілетін жағдайында, онда А-қосымшасының 7-жолынан олардың толық сомасы осы жолға көшіріледі.
      2001 жылдың шілдесі үшін декларацияны жасау кезінде осы жолда 2001 жылдың шілдесінде жүргізілген қосылған құн салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомасы көрсетіледі және 2001 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша құралған асу сомасы көрсетілмейді.
      22б жолы. Осы жолда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 11 мамырдағы N 562 бұйрығымен бекітілген "2001 жылдың 1 шілдесіне дейін сатып алынған тауарлық-материалдық құндылықтардың қалдықтары бойынша мәліметтерді және қосылған құн салығының есебін беру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Нұсқаулығына 7-қосымшаның 11-бағанындағы шек көрсетіледі.
      26. 23-жол. Бұл жолда 21, 22а және 22б жолдарында көрсетілген сомасының шегерімімен бюджетке төленуге тиіс (20-жол) қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.
      27. 24-жол. Бұл жол егер барлық түзетулерді енгізуден кейін есептелген салық сомасынан есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасынан бәрібір асатын жағдайда ғана толтырылады. Егер бұл жол толтырылса, онда 23-жол бос қалдырылады.
      28. 25-жол. Егер есепті кезеңде нөлдік ставка бойынша салық салынатын сату негізіндегі айналымдар бар болса, бұл жолда аталған айналымдар бойынша бюджеттен қайтарылуға жататын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Аталған сома З-бағанасының И-қосымшасынан көшіріледі ("БАРЛЫҒЫ" жолы бойынша). Егер салық төлеуші тұрақты негізде салық салынатын айналымдардың құны жалпы салық салынатын айналымда 70 және одан да көп проценттер құраса және де нөлдік ставканы қолданумен өз өндірісінің өнімін сатуды жүзеге асырса, онда осы жолға 24-жолда көрсетілген сома көшіріледі.
      29. 26-жол. Бұл жолда есепті кезең ішінде осындай резидент еместен алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша) тіркелмеген резидент емес үшін төлеуге жататын қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Жол З-қосымшасының негізінде толтырылады.
 
                                5. Қосымша
 
      30. А-қосымшасы. (Ағымдағы және есепке жатқызудың бұрынғы кезеңінен көшірілген төлемдерді жинақтау). Бұл қосымша егер салық төлеуші бюджетке ағымдағы төлемдерді енгізген жағдайда және (немесе) онда 2001 жылдың 1 шілдесінен кейін құралған қосылған құн салығы бойынша асу бар болған, сондай-ақ егер оның осындай салық төлеушіге өтелмеген, оның алдағы салық міндеттемелерінің есебіне бұрынғы кезеңдер үшін қосылған құн салығының сомасын қайтаруға құқығы болған жағдайда толтырылады. 1-жолдан 3-жолдар аралығындағы жолдарда жүргізілген ағымдағы төлемдердің нақты сомасы көрсетіледі. Егер бұрынғы кезеңдерде нөлдік ставка бойынша салық салынатын сату негізінде айналымдар бар болған, онымен байланысты бюджеттен қайтарылуға жататын қосылған құн салығының сомасы салық төлеушіде туындаған, ал осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес оларды қайтару осы салық төлеушіге есепті кезең ішінде жүргізілген жағдайда, онда қайтару сомасы 6-жолда көрсетіледі. 5-жолға бұрынғы есепті кезең үшін ҚҚС бойынша Декларацияның 24-жолының деректері көшіріледі.
      2001 жылдың шілдесі үшін декларацияны жасау кезінде қосымшаның 5-жолы толтырылмайды.
      31. Б-қосымшасы (Осы Заңның 107-тармағына сәйкес импортқа қосылған құн салығын төлеу бойынша мұрсат беру). Б-қосымшасында салық төлеуші импортқа қосылған құн салығын төлеу бойынша оған берілген мұрсаттың жеке есебін жүргізеді.
      Қосымшаның алғашқы үш бағанасы тауарлар импортталған сол есепті кезеңде толтырылады. Бұл мәліметтер мұрсат беру кезеңінің аяқталуына дейін соңғы есепті кезеңдер үшін декларацияларда көрсетіледі. Осы қосымшаның 4-бағанындағы одан кейінгі декларацияларда Есепті және бұрынғы кезеңдер үшін декларацияның 9-жолы шегінен осы қосымшаның 2-бағанының шегінен шегеру жолымен есептелетін қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі.
      6-бағанда бюджетке салық төлеуші тікелей төлеуге тиіс берілген мұрсат бойынша берешектің өтелмеген өзара есебінің қалдығы көрсетіледі. Осы жолда көрсетілген сома 105102 төлем коды бойынша ашылған салық төлеушінің жеке шотында есептелген сома ретінде көрсетіледі. Мұрсат беру мерзімінің аяқталуына дейін осы соманы төлемеген жағдайда өсімді аудару жүргізіледі.
      Бұл берешекті нақты төлеу жағдайында төленген сома Декларацияның 16-жолында көрсетіледі.
      32. В-қосымшасы (Декларацияның А-бағанасының 1-жолына түсіндірме). 1.1.-жолында қосылған құн салығын оларға енгізусіз 16 проценттік ставка бойынша салық салынатын тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату негізіндегі барлық айналымдар көрсетіледі. Бұл жолда 2001 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша салық төлеушіде қалдықтарда бар деп саналатын тауарларды сату негізіндегі айналымдар көрсетілмейді.
      1.2.-жолы Түркіменстанға тауарлардың экспортын жүзеге асыру, сондай-ақ Ресей Федерациясына 16 проценттік ставка бойынша салық салынатын (тұрақты газ конденсатын қоса) табиғи газдың, мұнайдың экспортын жүзеге асыру жағдайында толтырылады.
      1.3.-жолы егер оларды сатып алу кезінде (мәселен, жеңіл автомобильдер; кәсіпкерлік қызметіне арналмаған тауарлар; "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енгізілгенге дейін сатып алынған негізгі қаражаттар) төленген қосылған құн салығының есебі бұрын алынбаған тауарлар сатылған жағдайда толтырылады.
      1.4.-жолында егер тауарлар сауда-делдалдық қызметі бойынша сатып алу бағасынан төмен немесе баспа-бас операциялар, тегін беру, заттай түрде төлеу, сондай-ақ тауарлардың бүлінуі немесе жоғалуы жағдайындағы нақты қалыптасқан шығыстар бойынша сатылған жағдайда жүргізілетін салық салынатын айналымды түзету көрсетіледі.
      1.5.-жолы егер сауда-делдалдық қызметін жүзеге асыратын салық төлеуші есепті кезеңде сатып алу бағасынан төмен құн бойынша тауарлардың экспортын жүзеге асыру жағдайында толтырылады.
      1.6.-жолында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрінің 2001 жылғы 11 мамырдағы N 562 бұйрығымен бекітілген "2001 жылғы 1 шілдеге дейін сатып алынған тауарлық-материалдық құндылықтар қалдықтары бойынша мәліметтерді және қосылған құн салығының есебін беру тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Нұсқаулығымен белгіленген тәртіпте ол бойынша мәліметтерді берілген 2001 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша салық төлеушіде бар қалдықтарды сату бойынша айналымдар көрсетіледі.
      1.7-жолында 1.1-ден 1.6-ға дейінгі шек көрсеткіші көрсетіледі.
      1.8.-жолында есепті кезеңде сатып алушы жазып алған шот-фактуралардың, егер мұндай шот-фактуралар жазып берілсе босатылған айналымдар бойынша шот-фактураларды қоса жалпы саны көрсетіледі.
      33. Г-қосымшасы (Декларацияның 4-жолына түсіндірме). Бұл қосымшада салық салынатын айналым бойынша мынадай өзгерістер көрсетіледі:
      1) бұрын қосылған құн салығы салынған және күмәнді талаптармен танылған тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша. Бұл айналым минус белгісімен көрсетіледі;
      2) бұрын есептен шығарылған күмәнді талап бойынша төлемді алу. Осы сома плюс белгісімен көрінеді және егер салық төлеуші осы күмәнді талап бойынша салық салынатын айналымды бұрынғы есепті кезеңдерде жүргізген жағдайда ғана көрсетіледі;
      3) егер бұрын берілген декларацияда салық салынатын айналым мөлшері шетел валютасында белгіленген құннан ескеріп есептелсе, ал төлем теңгеде жүргізілсе сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төлемді алу жағдайында көрсетіледі.
      Д-қосымшасы (Декларацияның 10-жолын түсіндіру қосылған құн салығын есепке жатқызудың тең әдісін салық төлеуші қолданған кезде толтырылады). Салық есебі егер салық төлеушіде есеп туралы талаптың шындығын растайтын шын шот-фактуралар бар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Бұл ретте, қосылған құн салығының осы Нұсқаулықтың 14-бөліміне сәйкес есепке жатқызуға жататынын ескеру қажет.
      10.1-жолына 16 проценттік ставка бойынша қосылған құн салығымен шот-фактуралар жазылып берілетін Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар, жұмыстар немесе қызмет көрсетулер ғана енгізіледі.
      10.2.-жолында қосылған құн салығымен Ресей Федерациясында сатып алынған және олар бойынша аталған тауарлардың жеткізушісі қосылған құн салығын жеке жолмен бөле отырып шот-фактуралар қойылған тұрақты газ конденсатын қоса табиғи газ, мұнайдың жалпы құны көрсетіледі.
      10.3.-жолында қосылған құн салығысыз Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер көрсетіледі.
      10.4.-жолында осы Нұсқаулықтың 22-бөліміне сәйкес резидент емес үшін бюджетке төленген салық сомасы көрсетіледі.
      10.5. Осы Нұсқаулықтың 14-бөліміне сәйкес есепке алу рұқсат етілмеген Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар, жұмыстар немесе қызмет көрсетулер көрсетіледі.
      10.6.-жолында 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін төлем жүргізілген, бірақ 2001 жылдың 1 шілдесінен кейін алынған, 2001 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша жолда бар және Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар көрсетіледі. Осындай тауарлар бойынша қосылған құн салығы 2001 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылып жүрген ставкаларды ескеріп есептелген мөлшерде есепке жатқызуға жатады.
      10.7.-жолында олар бойынша 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін төлем жүргізілген, бірақ 2001 жылдың 1 шілдесінен кейін алынған, 2001 жылдың 1 шілдесіне жағдай бойынша жолда орналасқан және Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарлар көрсетіледі. Осындай тауарлар бойынша қосылған құн салығы 2001 жылдың 1 шілдесіне дейін қолданылған ставканы ескеріп, бірақ 16 процент ставкадан астам емес мөлшерде есепке жатқызылуға жатады.
      10.8.-жолы 10.1.-ден 10.7. аралығындағы жолдардың жалпы сомасын енгізеді.
      34. Д-1 қосымшасы. (Декларацияның 10, 11 және 16-жолдарына түсініктеме). Осы қосымша қосылған құн салығын есепке жатқызудың бөлшек әдісін салық төлеуші пайдаланған кезде толтырылады. Салықты есепке жатқызу Нұсқаулықтың 14 және 22-Бөлімдерімен белгіленген шын құжаттардың барлығы кезінде ғана рұқсат етіледі. Бұл ретте, қосылған құн салығы осы Нұсқаулықтың 14-бөліміне сәйкес есепке жатқызуға жататынын еске алу қажет.
      Осы қосымшаның жолдарын толтыру кезінде Д-қосымшасын толтыру кезіндегі ережелер пайдаланылады.
      Бұл ретте, 3 және 4-бағандарда салық салынатын айналым мақсатында ғана пайдаланылатын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер), 5 және 6-бағандарда - салық салынатын айналым мақсатында пайдаланылатын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер), 7, 8-бағандарда - салық салынатын да және босатылған айналым ретінде де пайдаланылатын бойынша құн және салық сомасы көрсетіледі.
      "Рұқсат етілген есепке алу" 9-бағанын толтыру кезінде қосылған құн салығының сомасы Декларацияның 7а жолында көрсетілген үлеске "ҚҚС" 8-бағанының деректерін көбейту жолымен айқындалады.
      10-баған 3, 5 және 7-бағандарда көрсетілген шектер сомасынан құралады.
      11 және 16-жолдар бойынша бағандар деректері осындай тәртіпте толтырылады.
      11-бағанның шегі 4 және 9-бағандардың шек сомасы ретінде айқындалады.
      "10-жол бойынша жиынтық" жолы бойынша 10 және 11-бағандардың жиынтық шектері Декларацияның 10-жолына, 11 және 16-жолдар бойынша 10 және 11-бағандарға тиісінше Декларацияның 11 және 16-жолдарына көшіріледі.
      35. Е-қосымшасы (есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасын түзету). Бұл қосымшада бұрын берілген салық декларацияларындағы есепке жатқызылған ҚҚС сомасының мынадай өзгерістері көрсетіледі:
      1) бұрын есепке жатқызылған және күмәнді талаппен танылған қосылған құн салығының сомасы. Бұл айналым минус белгісімен көрсетіледі;
      2) бұрын есептен шығарылған күмәнді міндеттемелер бойынша төлем. Осы айналым бойынша қосылған құн салығы плюс белгісімен көрсетіледі және егер салық төлеуші осы күмәнді талап бойынша қосылған құн салығының сомасын кеміту жүргізілген бұрынғы есепті кезеңдердегі жағдайда ғана көрсетіледі;
      3) тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) алынған есепті кезеңдегі декларацияда көрсетілген қосылған құн салығының сомасы және егер, шетел валютасында белгіленген, ал төлем теңгеде жүргізілген құннан бұрын берілген декларациядағы салық сомасын ескеріп есептелген жағдайда аталған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төлем бойынша салық сомасы арасындағы айырма. Аталған айырма минус немесе плюс белгісімен көрсетіледі.
      Сондай-ақ бұл қосымшада Нұсқаулықтың 83-тармағының және 3-тармақтың 3-тармақшасына сәйкес есепке жатқызылуға жатпайтын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша қосылған құн салығының сомасы көрсетіледі. Егер аталған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) салық салынатын айналым мақсатында одан кейін пайдаланылған жағдайда, онда қосылған құн салығының аталған сомасы есепте қалпына келтіруге жатады.
      36. З-қосымшасы (төлем көзінен резидент еместен ұсталған қосылған құн салығы). Бұл қосымшада тіркелмеген резидент емес үшін төлеуге жататын қосылған құн салығының сомасы туралы мәліметтер, сондай-ақ резидент емес туралы басқа да мәліметтер көрсетіледі.
      37. И-қосымшасы (нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар негізінде бюджеттен қайтаруға жататын қосылған құн салығының сомасы және егер осы айналымдардың құны жалпы салық салынатын айналымда 70 проценттен кем емесін құрайды). Бұл қосымша егер салық төлеушіде есепті кезең ішінде нөлдік ставка бойынша айналымдар бар болған жағдайда ғана толтырылады. Е-бағанасында Сіз экспортқа оларды жіберу жүргізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны көрсетіледі. Ж-бағанасында нөлдік ставка бойынша тиеп-жөнелтілген тауарларды сату және (немесе) өндірісте пайдаланған тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны көрсетіледі. З-бағанасында нөлдік ставка бойынша тиеп-жөнелтілген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату және (немесе) өндірісте пайдаланылған тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізушілер қойған шот-фактуралар бойынша төленген (төленуге жататын) қосылған құн салығының сомасын көрсетіңіз.".
      32. 3-қосымшасында:
      1) 9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мынадай экспорттан басқа экспорт бойынша айналымдар:
      - түсті және қара металл сынықтарын;
      - Ресей Федерациясына табиғи газды, мұнайды (тұрақты газ конденсатын қоса алғанда);
      - тауарларды Қазақстан Республикасына экспорттау кезінде қосылған құн салығы ескерілген баға қолданылатын мемлекеттерге экспорттауды есептемегенде тауарларды экспорттау бойынша айналымдар;";
      2) 9-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) Осы Нұсқаулықтың 14-тармағында көрсетілген халықаралық шарттарға сәйкес нөлдік ставка бойынша салық салынатын жұмыстарды, қызмет көрсетулерді іске асыру жөніндегі айналымдар.";
      3) 11-тармақтағы "болып табылады" деген сөз сол қалпында қалдырылсын;
      4) 13-тармақта:
      екінші абзацтағы "тармақтармен көзделген" деген сөздер "тармақпен көзделген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы екінші және үшінші сөйлемдер мынадай мазмұндағы сөйлемдермен ауыстырылсын: "Қосылған құн салығы сомасын қайтаруға қойылғанының растығын нақтылау кезінде жеткізуші тағайындау туралы шешімді мынадай ережелерді ескеріп салық органының басшысы қабылдайды:
      қосылған құн салығын қайтаруға өтінішті осындай салық төлеушінің бұрынғы беру сәтіне он екі айлық кезең ішіндегі айда бір реттен кем емес аталған салық төлеушіге тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатуды жүзеге асыратын ыңғайласпа жеткізушілер жүзеге асырмайды. Міндетті тексеріске 1 миллион теңгеден астам сомаға қосылған құн салығын көрсете отырып шот-фактура жазып берген жеткізушілер (жоғарыда аталғандардан басқа) жатады."; 5) 15-тармақтағы "60" саны "90" санымен ауыстырылсын; 6) 17-тармақтағы "қосылған құн салығы" деген сөз сол қалпында қалдырылсын; 33. 6-Қосымша алынып тасталсын; 34. 7-Қосымшаның 11-тармағындағы "оларды жоғалту, ұрлау, бүлдіру" деген сөздер сол қалпында қалдырылсын. Мамандар: Омарбекова А.Т. Икебаева Ә.Ж.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады