"Бірыңғай жер салығын бюджетке есептеу мен енгізу тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту туралы 1999 жылғы 16 қыркүйектегі N 1138 Мемлекеттік кіріс министрінің Бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2001 жылғы 6 шілдедегі N 909 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 24 тамызда тіркелді. Тіркеу N 1633. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
 
     "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Z010210_ Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес
                              БҰЙЫРАМЫН:
      Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi:
      72. "Бiрыңғай жер салығын бюджетке есептеу мен енгiзу тәртiбi туралы" Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрiнiң 1999 жылғы 16 қыркүйектегi N 1138 Бұйрығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 2001 жылғы 6 шiлдедегi N 909 V011633_ бұйрығы. -----------------------------------------------------
 
      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Z952235_ Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 24 сәуiрдегi Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Z010147_ Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын iске асыру мақсатында
 
                               БҰЙЫРАМЫН:
 
      1. Қоса берiлген Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1999 жылғы 16 қыркүйектегi N 1138 бұйрығымен бекiтiлген "Бiрыңғай жер салығын бюджетке есептеу мен енгiзу тәртiбi туралы" V990968_ Нұсқаулыққа Өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.
      2. Өндiрiстiк емес төлемдер департаментi:
      1) аталған Өзгерiстер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiссiн; 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберсiн. 3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Өндiрiстiк емес төлемдер департаментiне жүктелсiн. 4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап күшiне енгiзiледi. Министрдің м.а. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Қаржы министрімен Мемлекеттік кіріс министрінің келісілді Бұйрығымен бекітілді 2001 жылғы 16 шілде 2001 жылғы 6 шілде N 909 "Бірыңғай жер салығын бюджетке есептеу мен енгізу тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту туралы 1999 жылғы 16 қыркүйектегі N 1138 мемлекеттік кіріс министрінің бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 1. Бұйрықта: 1) бұйрықтың 2-тармақтағы "(Х.Қ.Мақашовқа)" деген сөздер алынып тасталсын; 2) бұйрықтың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі" деген сөздер алынып тасталсын. 2. Нұсқаулықта: 1) Нұсқаулықтың мәтіні бойынша "жеке меншікке немесе" деген сөздер алынып тасталсын; 2) I-V бөлiмдер алынып тасталсын; 3) VI-бөлiмде: 18-тармақтағы "инфляцияға түзетулердi ескерiп" деген сөздер алынып тасталсын; 19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "19. Бiрыңғай жер салығын төлеушi ағымдағы жылдың 15 наурызынан кешіктiрмейтiн мерзiмде мынадай құжаттарды: 1) ағымдағы салық жылына бiрыңғай жер салығы сомасының есебi (5-Қосымша);
      2) нотариалды немесе селолық (поселкелiк) атқарушы орган куәландырған жер пайдалану құқығына акт көшiрмесi (екiншi рет жер пайдалану туралы шартты қоса уақытша жер пайдалану шарттары).
      Жер пайдалану құқығына акт жоқ кезде бiрыңғай жер салығын төлеушiлер бiрiншi салық жылында жер пайдалану құқығын беру туралы жергiлiктi атқарушы органның шешiмiн бередi. Жер пайдалану құқығына одан кейiн актiнi алу кезiнде салық төлеушi алу сәтiнен бастап 30 күн iшiнде нотариалды немесе селолық (поселкелiк) атқарушы орган куәландырған оның көшiрмесiн салық комитетiне бередi;
      3) нотариалды немесе селолық (поселкелiк) атқарушы орган куәландырған Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiктiң аумақтық органы берген жер учаскесiнің (жер пайдалану құқығы) бағалау құнын айқындау актiсiнiң көшiрмесiн бередi; Акт жоқ кезде жер учаскесiнiң бағалау құны жер учаскелерiн басқару жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесi берген деректер бойынша аудан негiзiндегi орташа 1 гектардың бағалау құнынан ескерiп айқындалады;
      4) бiрыңғай жер салығын төлеушiлердiң қажеттiлiк нормативiне енгiзiлетiн мүліктi бөле отырып бар мүлiктiң тiзбесi (3-Қосымша);
      5) бiрыңғай жер салығын төлеушiлердiң қажеттiлiк нормативтерiне енгiзiлетiн көлiк құралдарын көрсете отырып бар көлiк құралдарының тiзбесi (4-Қосымша);
      6) әлеуметтiк салық сомасының есебi үшiн қажеттi деректердi мiндеттi түрде көрсете отырып алдағы салық кезеңiне қызметкерлердi жалдау туралы мәлiметтер.
      Одан кейiнгi салық кезеңдерiнде бiрыңғай жер салығын төлеушiлер бiртұтас жер салығының сомасын және олардағы деректердiң өзгеруi кезiнде ғана жоғарыда аталған құжаттарды бередi.
      Қызметiн тоқтатқан кезде бiртұтас жер салығын төлеушiлер қызметiн тоқтату туралы өтiнiштi салық органына бергеннен кейiн 15 күндiк мерзiмде өткен салық жылы үшiн декларацияны бередi.";
      20-тармақ алынып тасталсын;
      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "22. Салық төлеушiлер жер учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша аумақтық салық органдарына есептiден кейiнгi жылдың 15 наурызынан кешіктiрмей есептi кезең үшiн бiрыңғай жер салығы бойынша декларацияны (6-Қосымша) бередi.";
      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "23. Бiрыңғай жер салығын төлеу, Заңмен белгiленген тәртiпте екi мерзiмде жүргiзiледi - ағымдағы есептi кезеңнің 20 қазанынан және есептiден кейiнгi жылдың 20 наурызынан кешіктiрмей.
      Шаруа (фермер) қожалықтары әлеуметтiк салықты Заңмен белгiленген тәртiпте есептейдi.
      Шаруашылық (жұмыс берушi) өздiгiнен жалдамалы қызметкерлердiң кiрiсiнен төлем көзiнен ұсталатын табыс салығын ұстап қалуды жүргiзедi.
      Бiрыңғай жер салығын төлеушiлер:
      бiрыңғай жер салығын төлеу үшiн Заңмен белгiленген мерзiмдерде есептi кезеңнiң бұрынғы айлары үшiн жалдамалы қызметкерлердiң кiрiстерiнен төлем көзiнен ұсталатын әлеуметтiк салықты, табыс салығын төлеудi жүргiзедi;
      бiрыңғай жер салығы бойынша декларацияны беру үшiн Заңмен белгiленген мерзiмдерде әлеуметтiк салық бойынша декларацияны бередi;
      зейнетақы заңдарына сәйкес жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалуды және аударуды жүргiзедi;
      Заңға сәйкес жалпы белгiленген тәртiпте декларацияларды төлеудi және берудi жүргiзедi:
      1) қосылған құн салығы бойынша - ауыл шаруашылығы емес өнiмдi, өз өндiрiсi емес өнiмдi, акцизделген өнiмдi сату бойынша айналымдар бойынша, сондай-ақ оларды ұқсату өнiмдерiн сату бойынша айналымдар бойынша;
      2) табыс салығы бойынша - ауыл шаруашылығы емес өнiмдi, өз өндiрiсi емес өнiмдi, акцизделген өнiмдi және оларды ұқсату өнiмдерiн сату бойынша кiрiстер бойынша; 3) мүлiк салығы және көлiк құралдарына салық бойынша - белгiленген қажеттiлiк нормативтерiнен жоғары мүлiк және көлiк құралдары бойынша. Заңдарға сәйкес өзге де салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi мiндетті төлеу (суға төлем, қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлемдер және тағы басқалары) туындаған жағдайда Шаруашылық жалпы белгiленген тәртiпте оларды төлеудi жүргiзедi.". 3. 1-2 қосымшалар алынып тасталсын. 3-7-қосымшалар қоса беріліп отырған редакцияда жазылсын 3-Қосымша _________________________ СТТН| | | | | | | | | | | | | _________________________ Салық төлеушінің толық атауы________________________________________ ____________________________________________________________________ Мекен-жайы__________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (аудан/қала, облыс/қала) Банк 1._______________________ 2.__________________________ Банк шоттары 1._______________ 2.__________________________ 200__ж "___"______________ жағдай бойынша бiрыңғай жер салығын төлеушiлердiң мүлiктерiнiң тiзбесi ___________________________________________________________________________ Р/н Мүлiк атауы Құны Салық сомасы, N (көлiк құралдарынан басқа) (мың теңге) теңге ___________________________________________________________________________ 1. Қажеттiлiк нормативiне енгiзiлдi 1.1 2. Қажеттілік нормативінен жоғары 2.1 ___________________________________________________________________________ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНIҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШIЛIГI САЛЫҚ ОРГАНЫ Бiз осы тiзбеде келтiрiлген мәлiметтердiң шындығы мен толықтығына Заң алдында жауап беремiз. Тізбені Басшысы ______________ ______ ______________ қабылдаған тұлға (аты - жөнi) (қолы) (аты - жөнi) Күнi 200__ ж "___"__________ Күні____ ж "___"____________ МО Салық органының мөртаңбасы Берiлген тiзбенi жасау бойынша қызмет көрсеткен салық төлеушiнiң өкiлi ______________________________ __________________ _______________________ (қолы, мөрi) (аты-жөнi) 4-Қосымша _________________________ СТТН| | | | | | | | | | | | | _________________________ Салық төлеушінің толық атауы________________________________________ ____________________________________________________________________ Мекен-жайы__________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (аудан/қала, облыс/қала) Банк 1._______________________ 2.__________________________ Банк шоттары 1._______________ 2.__________________________ ____________бірыңғай жер салығын төлеушілердің көлік құралдарының тізбесі ___________________________________________________________________________ Р/н Көлік құралдарының Шыға. Мемле. Қуат. Двига. Жүк Отыру Салық N атауы рылған кеттік тылығы, тель көтерім. орын. сома. жылы нөмірі кВт көлемі, ділігі дары. сы (жүк текше тонна ның автокө. см. (жүк саны лігі) (жеңіл автокө. (авто. автокө. лігі) бустар) лік ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ___________________________________________________________________________ 1. Қажеттілік норма. тивіне енгізілді 1.1 2. Қажеттілік норма. тивінен жоғары 2.1 ___________________________________________________________________________ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНIҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШIЛIГI САЛЫҚ ОРГАНЫ Бiз осы тiзбеде келтiрiлген мәлiметтердiң шындығы мен толықтығына Заң алдында жауап беремiз. Тізбені Басшысы ______________ ______ ______________ қабылдаған тұлға (аты-жөнi) (қолы) (аты-жөнi) Күнi 200__ ж "___"__________ Күні____ ж "___"____________ МО Салық органының мөртаңбасы Берiлген тiзбенi жасау бойынша қызмет көрсеткен салық төлеушiнiң өкiлi ______________________________ __________________ _______________________ (қолы, мөрi) (аты-жөнi) 5-Қосымша _________________________ СТТН| | | | | | | | | | | | | _________________________ Салық төлеушінің толық атауы________________________________________ ____________________________________________________________________ Мекен-жайы__________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (аудан/қала, облыс/қала) Банк 1._______________________ 2.__________________________ Банк шоттары 1._______________ 2.__________________________ _______________ жылға бiрыңғай жер салығы сомасының есебi ___________________________________________________________________________ Р/н Көрсеткіштер N ___________________________________________________________________________ 1 Жердiң жалпы көлемi (га)/анықтамалық 2 Жер учаскелерiн бағалау құны, барлығы мың теңге соның iшiнде Шаруашылыққа __________________________________________ жалға алған __________________________________________ басқа шаруа қожалықтарына жалға берiлген 3 Бiрыңғай жер салығының ставкасы (%) 4 Бiрыңғай жер салығының сомасы, мың теңге (2 жол х 3 жол) соның iшiнде жер учаскелерi бойынша Шаруашылыққа ___________________________________________ жалға алған ___________________________________________ басқа шаруа қожалықтарына жалға берiлген ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ Төлеу мерзiмдерi: I мерзiм - ағымдағы жылдың 20 қазанына дейiн___ мың теңге II мерзiм - есептi жылдан кейiнгi жылдың 20 наурызына дейiн___мың теңге САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНIҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШIЛIГI САЛЫҚ ОРГАНЫ Бiз осы есепті келтiрiлген мәлiметтердiң шындығы мен толықтығына Заң алдында жауап беремiз. есепті Басшысы ______________ ______ ______________ қабылдаған тұлға (аты-жөнi) (қолы) (аты-жөнi) Күнi 200__ ж "___"__________ Күні____ ж "___"____________ МО Салық органының мөртаңбасы Берілген есепті жасау бойынша қызмет көрсеткен салық төлеушінің өкілі ______________________________ __________________ _______________________ (қолы, мөрi) (аты-жөнi) 6-Қосымша ____________ жыл үшін бірыңғай жер салығы бойынша декларация _________________________ СТТН| | | | | | | | | | | | | _________________________ Салық төлеушінің толық атауы_____________________________ Декларация: _________________________________________________________ _ алғашқы _ кезекті Мекен-жайы_______________________________________________ _ таратылатын _________________________________________________________ (аудан/қала, облыс/қала) Банк 1._______________________ 2.__________________________ Банк шоттары 1._______________ 2.__________________________ Анықтама ретiнде: жер учаскесiнiң алаңы (барлығы) - ________ га оның ішінде: жалға алынды - _____ га, жалға берiлдi - _______ га ___________________________________________________________________________ Р/н Өлшем Салық N Көрсеткіштер бірлігі төлеушінің мәліметтері бойынша ___________________________________________________________________________ 1 2 3 4 ___________________________________________________________________________ 1. Жер учаскелерiн бағалау құны (мың теңге): 1.1. Шаруашылыққа бекiтiлген (1.3. жолының шегерiмiнен мың басқа) теңге _________________________ 1.2. Шаруашылық жалға алған _________________________ 1.3. Басқа шаруа (фермер) қожалықтарына жалға берілген 2. Бірыңғай жер салығының ставкасы (%) % 3. Шаруашылықпен жер учаскелерiн пайдалану (ай бойынша), ай иелiк ету кезеңi 3.1. Шаруашылықтың атында бекiтiлген __________________________ 3.2. Шаруашылықпен жалға алынған __________________________ Басқа шаруа (фермер) қожалықтарына жалға берiлген 3.3. ___________________________ 4. Жер учаскелерi бойынша есептелген бiрыңғай жер салығының барлығы [4.1жол+4.2жол+4.3жол]: Шаруашылыққа бекiтiлген [1.1 жол х 2 жол: мың 12 х 3.1 жол] теңге 4.1. Шаруашылық жалға алған [2.1 жол х 2 жол: 12 х 3.2 жол] 4.2. Басқа шаруа (фермер) қожалықтарына жалға берiлген [1.3жолх2жол:12х3.3жол] 4.3. 5. Ағымдағы салық кезеңінде (дербес шот бойынша) -/- есептелінген 6. Барлық салық: қосымша есептелген (4 жол - 5 жол) -/- азаюға есептелген 7. Салық төленді -/- 8. Үстеп төленуге тиіс барлық салық (4 жол - 7 жол) -/- 9. Артық төленген сома -/- 9.1. Алдағы төлемдер есебiне артық төленген сома 9.2. Қайтарылуға тиiс артық төленген сома ___________________________________________________________________________ Ескеру: Декларация уәкілетті органмен белгiленген тиiстi қосымшалармен ұсынылады. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНIҢ ЗАҢ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШIЛIГI САЛЫҚ ОРГАНЫ Бiз осы декларацияда келтiрiлген мәлiметтердiң шындығы мен толықтығына Заң алдында жауап беремiз. Декларацияны Басшысы ______________ ______ ______________ қабылдаған тұлға (аты-жөнi) (қолы) (аты-жөнi) Бас бухгалтер______________ ______ Күні____ ж "___"____________ (аты-жөнi) (қолы) Декларацияны толтырған лауазымды тұлға ______________ ______ _____________ (аты-жөнi) (қолы) (қолы) МО Күнi 200__ ж "___"__________ Салық органының мөртаңбасы Декларацияны жасау бойынша қызмет көрсеткен салық төлеушінің өкілі ______________________________ __________________ _______________________ (қолы) (аты - жөнi) 7-Қосымша Бірыңғай жер салығы бойынша декларацияны толтыру жөнiндегi басшылық
      1. Декларацияда жеке меншiкке, уақытша жер пайдалануға мемлекет берген жердiң жалпы көлемi, сондай-ақ қайтадан жер пайдалануға (жалға) берiлген (алынған) жер учаскесiнiң көлемi көрсетiледi.
      2. 1.1-жолы бойынша Шаруашылықтың өзiнде алғашқы жер пайдалану құқығында бар жер учаскесiнiң бағалау құны көрсетiледi.
      3. 1.2 және 1.3-жолдарында тиiсiнше қайтадан берiлген (алынған) жер учаскелерiнiң бағалау құны көрсетiледi.
      4. 2-жол бойынша салық заңдарымен белгiленген бiрыңғай жер салығының ставкасы көрсетiледi.
      5. 3.1, 3.2, 3.3-жолдары бойынша жер учаскелерiмен (айлар саны) иеленудiң (пайдаланудың) нақты кезеңдерi көрсетiледi.
      Бiрыңғай жер салығын төлеушiлер болып табылатын Шаруашылықтар арасындағы жер учаскесiн жалға алу шартын жасау кезiнде салықтарды есептеу мен төлеудi жер учаскесiн пайдаланудың (иеленудiң) нақты кезеңiн ескерiп әр тарап жүргiзедi. Пайдалану кезеңiн жалға берушi жалға жер учаскесiн алу айынан кейiнгi айдан бастап айқындайды.
      6. 4-жол бойынша 4.1 және 4.2 немесе 4.1 және 4.3-жолдарын қосумен алынған бiрыңғай жер салығының жиынтық сомасы көрсетiледi.
      4.1-жолы бойынша нақты иеленудiң, пайдаланудың (3.1-жолы) айлар санына алынған соманы көбейту және 12 айға 1.1 және 2-жолдарымен жүргiзiлуiмен алынған соманы бөлу жолымен Шаруашылықтың жер учаскелерi бойынша есептелген салық сомасы көрсетiледi.
      4.2-жолы бойынша нақты иеленудiң, пайдаланудың (3.2-жолы) айлар санына алынған соманы көбейту және 12 айға 1.2 және 2-жолдарымен жүргiзiлуiмен алынған соманы бөлу жолымен Шаруашылықтың жер учаскелерi бойынша есептелген салық сомасы көрсетiледi.
      4.3-жолы бойынша нақты иеленудiң, пайдаланудың (3.3-жолы) айлар санына алынған соманы көбейту және 12 айға 1.3 және 2-жолдарымен жүргiзiлуiмен алынған соманы бөлу жолымен Шаруашылықтың жер учаскелерi бойынша есептелген салық сомасы көрсетiледi.
      7. 5-жолда есептi кезеңде (салық төлеушiнiң жеке шоты бойынша) бiрыңғай жер салығын есептеу көрсетiледi. 8. 6-жолда 4 және 5-жолдардың айырмасы нәтижесiнде алынған қоса есептеуге немесе кемуге есептеуге бiрыңғай жер салығының сомасы көрсетiледi. 9. 7-жолда есептi кезең үшiн Шаруашылық төлеген (салық төлеушiнің жеке шоты бойынша) бiрыңғай жер салығының сомасы көрсетiледi. 10. 8-жол бойынша 4 және 7-жолдардың айырмасы нәтижесiнде алынған үстеп төлеуге бiрыңғай жер салығының сомасы көрсетiледi. 11. Декларацияны беру қорытындысы бойынша асыра төлеу құралған жағдайда асыра төлеуден алынған сома 9-жол бойынша көрсетiледi. 12. 9.1-жолы бойынша алдағы төлемдер есебiне асыра төлеу сомасын көшiру көрсетiледi. Мамандар: Омарбекова А.Т. Багарова Ж.А.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады