I және II-шi сайланған Алматы қалалық Мәслихатының кейбір шешiмдерiне өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

IІ сайланған Алматы қалалық Мәслихатының IX сессиясының 2001 жылғы 4 cәуірдегі шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасымен 2001 жылғы 25 сәуірде N 327 тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 2010 жылғы 13 желтоқсандағы N 388 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - IV сайланған Алматы қаласы мәслихатының ХХXІV сессиясының 2010.12.13 N 388 шешімімен. 

      Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы"  Заңының  7 бабына 1 тармағына сәйкес II-сайланған Алматы қалалық Мәслихаты  ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ
      І және ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының мына шешімдеріне өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
 
      1.  Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 2008 жылғы 2 шілдедегі N 118  шешімімен .
 
      2.  Күші жойылды - ІV сайланған Алматы қаласы мәслихатының VІ сессиясының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 45  шешімімен .
 
      3.  Күші жойылды - III-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының ХVІІІ сессиясының 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 184 шешімімен.
      
      4.  Күші жойылды - III-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының ХVІІІ сессиясының 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 184 шешімімен.
 
      5. І және ІІ-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының "Алматы қаласының суаттарында азаматтардың өзін-өзі ұстауының және қауіпсіздігінің Тәртібін бекіту туралы"  V99r038_  1999 жылғы 12 наурыздағы ХХІІІ-сессиясының шешіміне
      - қосымша:
      - 9.5. тармақта І және ІІ сайланған Алматы қалалық Мәслихатының "Қазақ ССР Кодексінде қарастырылған айыптау көлемін қайта есептеу туралы Әкімшіліктік құқық бұзушылық туралы" 1998 жылғы 25 желтоқсандағы ХІІІ-сессиясының шешімімен" сөздері алынып, олар Алматы қаласының аумағында жасалған әкімшіліктік құқық бұзушылықтар үшін "2001 жылғы 30 қаңтардағы N 155-ІІ ЗРҚ" "Әкімшіліктік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес анықталады сөздерімен алмастырылсын.
 
      6.  Күші жойылды - III-сайланған Алматы қалалық Мәслихатының ХVІІІ сессиясының 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 184 шешімімен.

     
       ІІ-сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының ІХ-сессиясының
      төрағасы

      ІІ-сайланған Алматы қалалық
      Мәслихатының хатшысы

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Алматинского городского Маслихата I-го и II-го созывов

Решение IX сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 4 апреля 2001 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы 25 апреля 2001 года за N 327. Утратило силу решением Маслихата города Алматы от 13 декабря 2010 года N 388

      Сноска. Утратило силу решением ХХХIV-й сессии Маслихата города Алматы IV-го созыва от 13.12.2010 N 388.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Алматинский городской Маслихат II-го созыва

                                  Р Е Ш И Л :
 

       Внести изменения и дополнения в следующие решения Алматинского городского Маслихата I-го созыва:
      1. Пункт 1 утратил силу решением Маслихата города Алматы от 02.07.2008 N 118.
      2. Пункт 2 утратил силу решением   Маслихата города Алматы от 12.12.2007 N 45.
      3. Пункт 3 утратил силу решением Маслихата города Алматы 28.09.2005 № 184.
      4. Пункт 4 утратил силу решением Маслихата города Алматы 28.09.2005 № 184.
      5. В решение ХХIV-й сессии Алматинского городского Маслихата I-го созыва от 12 марта 1999 года "Об утверждении правил поведения и безопасности граждан на водоемах города Алматы"
      - в приложение:
      - в пункте 9.5 слова "решением ХХIII-й сессии Алматинского городского Маслихата I-го созыва от 25 декабря 1998 года "О порядке перерасчета размера штрафов за административные правонарушения, совершенные на территории города Алматы, предусмотренные Кодексом Казахской ССР "Об административных правонарушениях" исключить, заменив их словами "определяется в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" № 155-II ЗРК от 30 января 2001 года" и далее по тексту.
      6. Пункт 6 утратил силу решением Маслихата города Алматы 28.09.2005 № 184.

      Председатель
      IХ-й сессии Алматинского
      городского Маслихата
      II-го созыва                           В. Булекбаев

      Секретарь
      Алматинского городского
      Маслихата II-го созыва                 Ж. Турегельдинов