Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 27 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1865. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 173 Қаулысымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

      Бағалы қағаздар рыногы жұмысының айқындылық және тиімділік дәрежесін көтеру, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар (бұдан әрі - брокер-дилерлер) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:
      1) есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда:
      осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен брокер-дилерлер жасасқан мәмілелер туралы есепті;
      2) есепті айдан кейінгі айдың әрбір бесінші күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда:
      осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен брокер-дилерлер жасасқан, орындалмаған мәмілелер туралы есепті.
      Ескерту: 1-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен , ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 381 қаулысымен .

      2. Банктер болып табылмайтын және нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданылып жүрген лицензиясы бар брокер-дилерлер (бұдан әрі - бірінші санатты брокер-дилерлер) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын аудару жөніндегі операциялар туралы есепті ұсынсын.

      2-1. Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күннен кешіктірмей тоқсан сайын уәкілетті органға есепті тоқсанға мынадай есептерді ұсынады:
      1) бағалы қағаздардың саны және осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттердің саны туралы сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беруі;
      2) осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес мәміле көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есеп беруі;
      3) осы Ережеге 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беруі
      Ескерту: 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

      3. Тіркеушілер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есепті аптадан кейінгі аптаның әрбір бірінші жұмыс күні, Алматы уақыты бойынша 10.00 сағаттан кешіктірмей электронды тасымалдаушыда осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес тіркеушілерде жүргізілетін дербес есепшоттар арасында бағалы қағаздарды аудару жөніндегі операциялар туралы есепті ұсынсын.

      4. <*>
      Ескерту: 4-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

      5. 1-3 тармақтарда көрсетілген есептер осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес толтырылады.
      Ескерту: 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

      6. Осы қаулы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізіледі.

      7. Бағалы қағаздар нарығын реттеу департаменті (Шалғымбаева Г.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолдансын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының барлық мүдделі бөлімшелеріне, бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, "Қазақстан қор биржасы" жабық акционерлік қоғамының және "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігінің мүшелері болып табылмайтын ұйымдарға, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" жабық акционерлік қоғамына және "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін;
      3) Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасымен (Мартюшев Ю.А.) бірлесіп "Қазақстанның бағалы қағаздар нарығы" журналына осы қаулыны жарияласын.

      8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А.Марченкоға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

                                   "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби
                                    қатысушыларының апта және ай
                                    сайынғы есепті ұсыну тәртібі
                                  туралы" Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130
                                          қаулысына 1-қосымша

    Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .
    Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .
 
     [кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы
    күн]-ге  дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар
  рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік
        емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау
    септігіндегі қысқаша атауы] жасасқан мәмілелер туралы
                            ЕСЕП

--------------------------------------------------------------------
Бірегейлендіру коды    Шарт      Шарттың  Бағалы қағаздың  Мәміленің
                      жасасқан  нөмірі   ұлттық бірегей.  түрі
                      күн                лендіру нөмірі
--------------------------------------------------------------------
      1                2          3          4                5
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Бағалы     Бір бағалы  Мәміленің Контрагенттің  Кім ретінде Орналас.
қағаздар.  қағаздың    көлемі    бірегейлендіру қатысты     тыру
дың саны   бағасы      (теңге)   коды
(дана)     (теңге)
--------------------------------------------------------------------
6          7           8            9             10        11
--------------------------------------------------------------------

                                   "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби
                                    қатысушыларының апта және ай
                                    сайынғы есепті ұсыну тәртібі
                                  туралы" Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130
                                          қаулысына 2-қосымша

    Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы
    күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар
рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік
    емес бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру кезінде
[Брокер-дилердің атау септігіндегі қысқаша атауы] жасасқан
                       мәмілелер туралы
                             ЕСЕП

--------------------------------------------------------------------
Бірегейлендіру   Шарт     Бағалы   Мәміленің Бағалы  Бір   Мәміленің
  коды        жасасқан  қағаздың  түрі      қағаз. бағалы  көлемі
                күн     ұлттық              дардың  қағаз.  (теңге)
                        бірегей.            саны    дың
                        лендіру             (дана)  бағасы
                        нөмірі                     (теңге)
--------------------------------------------------------------------
  1             2         3         4         5       6        7
--------------------------------------------------------------------
    таблицаның жалғасы
-----------------------------------------------
Контрагенттің         Кім ретінде қатысты   
бірегейлендіру коды
-----------------------------------------------
   8                          9
-----------------------------------------------     

                                   "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби
                                    қатысушыларының апта және ай
                                    сайынғы есепті ұсыну тәртібі
                                  туралы" Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130
                                          қаулысына 3-қосымша

    Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

  Ескерту: 3-қосымшаға толықтыру енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы
   күн]-ге   дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар
  рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік
емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау септігіндегі
   қысқаша атауы] жасасқан, орындалмаған мәмілелер туралы
                            ЕСЕП

--------------------------------------------------------------------
Рет  Бірегейлендіру Шарт жасасқан Шарттың Бағалы қағаздың Мәміленің
N        коды           күн       нөмірі  ұлттық бірегей.    түрі
                                          лендіру нөмірі
--------------------------------------------------------------------
А        1            2           3            4              5
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Бағалы  Бір бағалы  Контрагенттің  Кім ретінде  Орындалмау Орналас.
қағаз.  қағаздың    бірегейлендіру  қатысты     себебі     тыру
дардың  бағасы      коды
саны    (теңге)
(дана)
--------------------------------------------------------------------
6         7            8            9           10         11
--------------------------------------------------------------------

Бірінші басшы [қолы]                          Бас бухгалтер [қолы]

    М.О.

   Орындаушы [қолы,телефон нөмірі]

                                   "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби
                                    қатысушыларының апта және ай
                                    сайынғы есепті ұсыну тәртібі
                                  туралы" Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130
                                          қаулысына 4-қосымша

    Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

[кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы
    күн]-ге дейінгі кезеңде ұйымдаспаған бағалы қағаздар
  рыногында Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік
       емес бағалы қағаздарымен [Брокер-дилердің атау
  септігіндегі қысқаша атауы] орындаған мәмілелер туралы
                         ЖИЫНТЫқ ЕСЕП

--------------------------------------------------------------------
Рет Бірегейлен. Мәміле   Эмитенттің Бағалы  Мәміленің Бағалы қағаз.
N   діру коды   жасасқан    атауы   қағаздың   түрі   дардың саны
                 күн                ұлттық             (дана)   
                                   бірегей.
                                   лендіру
                                   нөмірі
--------------------------------------------------------------------
А          1           2           3        4        5           6
--------------------------------------------------------------------

     таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге)      Мәміленің көлемі (теңге)
--------------------------------------------------------------------
              7                                 8
--------------------------------------------------------------------

   Бірінші басшы [қолы]                 Бас бухгалтер [қолы]

    М.О.

   Орындаушы [қолы,телефон нөмірі]

                                   "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби
                                    қатысушыларының апта және ай
                                    сайынғы есепті ұсыну тәртібі
                                  туралы" Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130
                                          қаулысына 5-қосымша

    Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын
және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

    Ескерту: 5-қосымшаға толықтырулар енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен .

      [Брокер-дилердің ілік септігіндегі қысқаша атауы]
  [кк.аа.жж форматтағы күн]-нен бастап [кк.аа.жж форматтағы
       күн]-ге дейінгі кезеңдегі Қазақстан Республикасы
     ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын аудару
                  жөніндегі операциялар туралы
                             ЕСЕБІ

--------------------------------------------------------------------
Бұйрық    Бұйрықтың  Бағалы қағаздың  Бағалы     Бір бағалы қағаздың
берілген  нөмірі     ұлттық бірегей.  қағаз.       бағасы (теңге)
күн                  лендіру нөмірі   дардың
                                     саны (дана)
--------------------------------------------------------------------
1           2             3            4                 5    
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Операция   Операцияның Иелігінен  Алушы   Қарсы    Қарсы бұйрықтың
тіркелген  түрі        шығарушы         бұйрықтың       номері
күн                                        күні
--------------------------------------------------------------------
  6          7           8        9        10            11
--------------------------------------------------------------------

                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  6-қосымшасы
      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

                Сауда-саттықты ұйымдастырушының
          [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздарды сатып
          алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

        1 нысан. _____  бастап ___________ дейінгі кезеңде

      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
               берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрі

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрі

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)       2 нысан. ___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

              сауда-саттықты ұйымдастырушылардың
     [ұйымның атауы] мемлекеттік емес бағалы қағаздарды
      сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрлері

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрлері

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  7-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

        Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген бағалы қағаздармен
           сауда-саттығының нәтижесі  туралы есебі

      1 нысан. ____________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген мемлекеттік бағалы
      қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ғасы 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
ба-
ғасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
касы

        Ескерту:
      1 Бағамен айла-әрекет жасау мақсатымен бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелерді тану тәртібін белгілеген  уәкілетті органның
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептелген орташа алынған
бағасы көрсетіледі.

       2 нысан. __________ бастап __________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мәмілелердің тараптары көрсетілген мемлекеттік емес
         бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі
                         туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ға 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
бағасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
ка

                                                 Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  8-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері
                          туралы есебі

        1 нысан.__________ бастап __________ дейінгі кезеңде

     сауда-саттықты ұйымдастырушылардың [ұйымдардың атауы]
     мемлекеттік бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына
                     өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Түрі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушы
мүшесінің
қолы


 

"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
         2 нысан. __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
          мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "РЕПО"
           операцияларына өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы


 

"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  9-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген бағалы қағаздармен
               "РЕПО" операциялары туралы есебі

        1 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік бағалы
          қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы


 

"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
          2 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
   олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік емес бағалы
        қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Кү-
ні

Формат-
тағы
уақыты
(сағат-
тар,
минут-
тар,
секун-
дттар)

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дың
коды

Бағалы
қағаз-
дың
біре-
гей-
лену
коды

Түрі

Са-
ту-
шы-
ның
коды

"де-
по"
сату
шоты

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сы

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сының
әдісі


кестенің жалғасы

Сатып
алу-
шының
шоты

"де-
по"
са-
тып
алу
шоты

Ашылу
ба-
ғасы
(тең-
ге)

Жа-
былу
ба-
ғасы
(те-
ңге)

Кі-
ріс-
ті-
лігі

Бағалы
қағаз-
дардың
саны

Кө-
лемі
(тең-
ге)

Күшін
жой-
ған-
дығы
ту-
ралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі


                                                 Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 10-қосымшасы

      Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

         __________ бастап __________ дейінгі кезеңде
      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
    бағалы қағаздары сауда-саттық тізіміне енгізілгендердің
      бағалы қағаздарының саны туралы және эмитенттердің
                      саны туралы есебі

                   _____________  ________________

Тізімдердің санаты

Бағалы
қағаздар
шығары-
лымының
саны

Эмитент-
тердің
саны

1

2

3

Листингтің ең жоғары санаты
бойынша ресми тізіміакциялароблигацияларЛистингтің мынадай ең жоғары
санаты бойынша ресми тізімі:акциялароблигациялар"Листинг емес бағалы қағаздар" санатыакциялароблигациялар Тізім бойынша санатыакциялароблигацияларАкциялар бойынша жиынтығыОблигациялар бойынша жиынтығы                                                 Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 11-қосымшасы

      Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

        __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде
      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
                 жасалған мәмілелер туралы есебі


Мәміле-
лердің
саны

Мәміле-
лердің
көлемі,
теңгеде

Листингтің ең жоғары санаты
бойынша ресми тізіміоның ішінде:1) бастапқы орналастыруОлардың ішінде:акциялароблигациялар2) екінші рет айналысқа жіберуОлардың ішінде:акциялароблигациялар3) репо мәмілелеріОлардың ішінде:акциялароблигацияларЛистингтің мынадай ең жоғары
санаты бойынша ресми тізіміОлардың ішінде:1) бастапқы орналастыру2) екінші рет айналысқа жіберу  Олардың ішінде:акциялароблигациялар3) репо мәмілелеріОлардың ішінде:акциялароблигациялар"Листингтік емес бағалы қағаздар"
секторы бойынша оның ішінде:репо мәмілелеріМемлекеттік бағалы қағаздарменОның ішінде:бастапқы орналастыруРепо мәмілелеріАкциялардың мемлекеттік пакеттеріменХалықаралық қаржы ұйымдарының
бағалы қағаздарымен                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 12-қосымшасы

      Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

           __________ жағдай бойынша сауда-саттықты
     ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздары
         сауда-саттық тізіміне енгізілген эмитенттерді
                капиталдандыру саны туралы есебі

Тоқсан

Листингтің ең жоғары
санаты бойынша ресми
тізімі

Листингтің мынадай ең
жоғары санаты бойынша
ресми тізімі

акция-
лар

облигациялар

Акция-
лар

облигациялар

теңге

валюта

теңге

валюта

1 тоқсан2 тоқсан3 тоқсан4 тоқсанБарлығыЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады