"Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы кодексiн iшкi iстер органдарының қызметiнде қолдану жөнiндегi нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрiнiң 2001 жылғы 20 маусымдағы N 486 бұйрығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Ішкі істер министрінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 777 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2093. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 16 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 12.01.2016 № 16 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы кодексiнiң 639 және 710-баптарын iске асыруы, сондай-ақ құқық бұзушылық болған жерде айыппұл алуда әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша iс жүргiзудi ұйымдастырудың бiрыңғай тәртiбiн орнату мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы кодексiн iшкi iстер органдарының қызметiнде қолдану жөнiндегi нұсқаулықты бекiту туралы" (бұдан әрi - Нұсқаулық) Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрiнiң 2001 жылғы 20 маусымдағы N 486 бұйрығына (мемлекеттiк тiркеу N 1639 10.09.01 ж.) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) Нұсқаулықтың 10-тарауының 110-тармақшасы "тоқтатқан жерде айыппұл өндiру туралы белгiленген үлгiдегi квитанциялар" деген сөздер алынып тасталсын.

      2) Нұсқаулық 10-1-тараумен толықтырылсын:
      "10-1. Құқық бұзушылық болған жерде айыппұл өндiру туралы квитанцияларды қабылдау, есепке алу, сақтау және шығындау тәртiбi туралы
      138-1. "Құқық бұзушылық болған жерде айыппұл өндiру туралы" квитанциялардың (бұдан әрi - квитанциялардың бланктерi) бланктерiн әзiрлеу облыстардың, Астана, Алматы қалаларының шегiнде бiрдей нөмiрмен орталықтандырылып жүзеге асырылады. Квитанция бланктерiнiң сериялары осы аймақтың литерiне сәйкес келуi тиiс, квитанцияның бланктерi қолдан жасаудан қорғау дәрежесiмен жарақталуы және бекiтiлген үлгiге сәйкес келуi тиiс (8-қосымша).
      138-2. Квитанцияның бланктерiн әзiрлеу Астана, Алматы қалаларының, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      138-3. Құқық бұзушылық болған жерде айыппұл өндiру туралы квитанцияның бланктерi қатаң қаржылық есептегi бланктер болып табылады, оларды сақтау iшкi iстер органдары бөлiмшелерiнiң кассаларындағы нормативтiк құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      138-4. Квитанция бланктерiн есепке алу, сақтау, шығындау жағдайына жауапкершiлiк Астана, Алматы қалалары, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң, қалалық iшкi iстер органдарының қаржылық қызметтерiне және iшкi iстер органдарының бiрiншi басшыларының бұйрығымен тағайындалған квитанцияның бланктерiн есепке алуды, сақтауды, шығындауды тiкелей жүзеге асыратын материалдық-жауапты адамдарға жүктеледi.
      138-5. Квитанцияның бланктерiн әзiрлегенi және жеткiзгенi үшiн Жеткiзушiмен есеп айырысу операциялары Астана, Алматы қалаларындағы облыстардағы IIББ-IIБ-нiң Қаржымен қамтамасыз ету басқармаларында келесi тәртiппен жүзеге асырылады: Тапсырыс берушi Жеткiзушiнiң есебiн төлеу кезiнде 178 қосалқы шотты дебеттейдi 090 немесе 100 қосалқы шотты несиелейдi. Жеткiзушiден алған жөнелтпе құжаттың немесе қабылдау актiлерiнiң негiзiнде Тапсырыс берушi тиiстi комиссиямен квитанция бланктерiне 200 қосалқы шот дебетiне және 178 қосалқы шот несиесiне жазба жазады. Осылармен бiр уақытта 04 "Қатаң есептегi бланктер" деген баланстағы қосалқы шот бойынша жазба жүргiзiледi. Комиссиялар қабылдаған квитанцияның бланктерi орган басшысының бұйрығымен тағайындалатын IIББ-IIБ-нiң қаржылық қызметтерiнiң жауапты адамдарына есеп беру кезiнде жөнелтпе құжат арқылы берiледi.
      138-6. Iшкi iстер органының (IIББ-IIБ-нiң) жетекшiсi бұйрықпен жеткiзушiден (даярлаушы-кәсiпорын) квитанцияның бланктерiн қабылдауды, сондай-ақ оларды есептен шығаруды және жоюды жүзеге асыратын ұдайы жұмыс iстейтiн комиссияны тағайындайды. Комиссия құрамында мiндеттi түрде қаржы қызметтерiнiң қызметкерлерi, IIББ-IIБ қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдары және Жеткiзушiнiң өкiлi (келiсiм бойынша) болады. Квитанция бланктерiн жоғалтпау, бүлдiрмеу үшiн олар буып-түю арқылы жабдықталуы керек. Буып-түйiлген бланктiк өнiмдердi рұқсатсыз ашуға жол бермеу үшiн олар мөрленген болуы керек.
      138-7. Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ-ге Жеткiзушiден квитанцияның бланктерiн қабылдауды оларды алған күнi комиссия жүзеге асырады, осы ретте орамның тұтастығы мен жай-күйi (мөрдiң басылғандығы) қаралады. Орамды ашқан кезде квитанция бланктерiнiң саны, сериясы, литерi мен нөмiрi тексерiледi, олардың iлеспе құжатта көрсетiлген деректермен сәйкестiгi салыстырылады. Квитанциялар бланктерiнiң кемшiлiктерi, артықтары немесе бүлiнгендерi анықталған кезде жетiспейтiн, артық немесе бүлiнген квитанция бланктерiнiң саны көрсетiлiп, тиiсiнше акт толтырылады. Ресiмделген актiлер Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң Қаржымен қамтамасыз ету басқармасына және Жеткiзушiге жiберiледi, артық квитанцияның бланктерiн Алушы белгiленген тәртiпте қабылдайды.
      138-8. Бланктердi қабылдау, қабылдау актiсi арқылы екi данада ресiмделедi: бiрiншiсi бланктердi алған Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң қаржы қызметiнiң материалдық жауапты адамдарының iстерiнде сақталады, екiншiсi - бланктердi жеткiзушiге берiледi.
      138-9. Квитанция бланктерiн талдап есепке алу қатаң қаржылық есептегi бланктердi есепке алу бойынша белгiленген тәртiпте жүргiзiледi. Квитанция бланктерiн қабылдағандығы туралы жазба жүргiзуге жөнелтпе құжаттар мен оларды қабылдау актiлерi негiз болып табылады. Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ, IIББ-IIБ басшылығы бекiткен қалалық IIБ-нiң өтiнiштерi бойынша қаржы қызметтерiнiң материалдық жауапты адамы IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң қызметкерлерiне квитанцияның бланктерiн жiберу үшiн жөнелтпе құжатты үш данада ресiмдейдi. Оның бiреуiн өзiне қалдырады, келесiсiн материалдық есепке қосады, ал үшiншiсiн IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) материалдық жауапты адамына - квитанция бланктерiн алушыға бередi. Осы құжаттардың негiзiнде қаржы қызметiнiң материалдық жауапты есеп берушiсiнiң есебiндегi қатаң есептегi бланктердi есептен шығару жүргiзiледi және тиiстi қызметтiң материалдық жауапты адамына есепке қойылады. Квитанциялардың қалған шығындалмаған бланктерi әр айдың басында, сондай-ақ тексерiс кезiнде шығарылады.
      138-10. IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдары алған квитанцияның бланктерi жөнелтпе құжат негiзiнде кiрiс-шығыс кiтабына (9-қосымша) тiркеледi. IIББ-IIБ (қалалық ІІО) қызметтерiнiң құқық бұзушылық болған жерде айыппұл салуға уәкiлеттi қызметкерлерiне квитанцияның бланктерi осы кiтапқа қол қойылып берiледi. Квитанциялардың қалған шығындалмаған бланктерi әр айдың басына, сондай-ақ тексерiс кезiнде кiтапқа шығарылады.
      138-11. Берiлген квитанциялардың бланктерiн есепке алуды және IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң осыған уәкiлеттi қызметкерлердiң құқық бұзушылық болған жерде айыппұл түрiндегi алған ақшалай қаражаттарды қабылдауды, IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдары квитанцияларды және ақшалай қаражаттарды есепке алу кiтабына (10-қосымша) квитанцияларды реттiк нөмiрлерi бойынша тiркеп, жүзеге асырады. IIББ-IIБ (қалалық IIO) қызметкерлерi ( Кодекстiң 639 және 710 баптарына сәйкес құқық бұзушылық болған жерде айыппұл салуды жүзеге асыратын лауазымды адамдар) әкiмшiлiк материалдарды тапсырған кезде ақшалай қаражаттар мен квитанциялардың түбiршектерiн күн сайын IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдарына осы кiтапқа қол қойып тапсырады. Қажет болған жағдайда, IIББ-IIБ (қалалық IIО) кезекшi бөлiмдерiнiң жанынан түнгi уақытта ақшалай қаражаттарды қабылдауды жүзеге асыратын материалдық жауапты адамдар бұйрықпен тағайындалады. Есептеудi оңайлату үшiн есепке алу кiтабының әр парағының төменгi жағына қолданылған квитанция бланктерiнiң айыппұл салынған сомасы көрсетiлiп, сан жиыны шығарылады. Ауылдық жерлердегi құқық бұзушылық болған жерде айыппұл салуға уәкiлеттi iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне ақшалай қаражаттарды кем дегенде аптасына бiр рет тапсыруға рұқсат етiледi.
      138-12. Құқық бұзушылық болған жердегi айыппұл ретiнде алынған ақшалай қаражаттарды кем дегенде аптасына бiр рет IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) материалдық жауапты адамдары қолданыстағы бюджеттiк заңнамаға сәйкес, жергiлiктi бюджет кiрiсiне банк бөлiмшелерiне тапсырады.
      138-13. Құқық бұзушылық болған жердегi айыппұл ретiнде алынған ақшалай қаражаттарды есепке алу, сақтау, ақшалай қаражаттарды тасымалдап алып жүру, ақшалай қаражаттардың айналымына қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.
      138-14. IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО-ның) материалдық жауапты адамдары алынған квитанцияның түбiршектерiне Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Кодексiнiң бабы, айыппұл салынған азаматтардың тегi, аты, әкесiнiң аты, сериялары, нөмiрлерi және салынған айыппұлдардың сомалары көрсетiлiп 2 данада реестр құрастырады (11-қосымша). Реестрдiң бiр данасы бiрiншi квитанцияның түбiршектерiмен бiрге Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң қаржы қызметтерiне материалдық есеппен бiрге берiлетiн реестр жинағында (12-қосымша) болады. Жинақтық реестрге сондай-ақ банк мекемелерiне ақшалай қаражаттар (аударылған) тапсырғандығы туралы квитанциялардың көшiрмелерi қосылады. Екiншi квитанциялардың түбiршектерi оларды тiркегеннен және IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң iшкi iстер органдары бөлiмшелерiнiң әкiмшiлiк қызметiн есепке алу және бақылау функцияларын жүзеге асыратын лауазымды адамдары ресiмдегеннен кейiн және банк мекемелерiне ақшалай қаражаттар (аударылған) тапсырғандығы туралы квитанцияларды реестрдiң екiншi данасымен бiрге ревизия жүргiзiлгеннен кейiн IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтердiң материалдық жауапты адамдары кемiнде 3 жыл сақталатын жеке номенклатуралық iстерге тiгедi.
      138-15. IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдары ай сайын квитанциялар бланктерiнiң кiрiс-шығысын есепке алу кiтабының негiзiнде, IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң реестрлерiн, жинақтық реестрлерiн, бюджетке тапсырылған (аударылған) ақшалай қаражаттардың сомасы туралы квитанциялардың көшiрмелерiн, бүлiнген квитанциялар бланктерiне қоса квитанциялар бланктерiнiң қолданысы туралы материалдық есептi келесi есеп беру айының 3-нен кешiктiрмей, Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ (қалалық IIО) қаржы қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдарына бередi. IIББ-IIБ-нiң қаржы қызметi материалдық жауапты адамнан квитанциялар бланктерi бойынша есептi алғаннан кейiн осы бланктердi баланстағы есептен шығарады.
      138-16. Ұқыпсыз сақтау және толтыру кезiнде бүлiнген квитанциялар бланктерiн кемiнде айына бiр рет Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң комиссиялары актi бойынша есептен шығарып, жояды. Комиссия жоюға жатқызылған әрбiр бланкiнi есепке алу журналындағы жазбамен оның сериясын және нөмiрiн салыстыра тексередi. Квитанциялар бланктерiн жою және есептен шығару туралы актiлерiн IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) басшылығы бекiтедi, кемiнде 5 жыл сақталатын жеке номенклатуралық iстер жасалады.
      138-17. Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ (қалалық IIО) қаржы қызметтерiнiң материалдық жауапты адамдары IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерi мен бөлiмшелерiнен келiп түскен жинақтық реестрлердi тiркеу кiтабындағы жинақтық реестрлердi (13-қосымша) тiркейдi, Астана, Алматы қалаларындағы, облыстардағы IIББ-IIБ мерзiмi соңғы тексеру жүргiзiлгеннен кейiн кемiнде 3 жыл сақталатын жеке номенклатуралық iстерге тiгедi, есеп жасайды.
      138-18. IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) кеңсесiнде барлық есепке алу кiтаптарының беттерi нөмiрленген, тiгiлген және мөрмен бекiтiлген болуы керек. Журналдың соңғы бетiнде IIББ-IIБ (қалалық IIО) бастығының қолымен: "Осы кiтапта ___ бет нөмiрлендi, тiгiлдi және мөрмен бекiтiлдi" деп көрсетiледi. Жазба сиямен немесе шариктi қаламсаппен жазылады. Кеткен қателiктердiң дұрыс жазылмаған жерiн сызу қателiктi дұрыстаған адамның қолымен ескертпелер бағанында жазу арқылы дұрысталады.
      138-19. Құрамы IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) бұйрықтарымен бекiтiлетiн арнайы тексерiстер жүргiзетiн комиссиялар тоқсан сайын тексерiстер жүргiзедi. Арнайы комиссия:
      тексерiс кезiнде ресiмделген iстер мен материалдардағы қажеттi құжаттардың бар болуын;
      квитанциялар бланктерiнiң уақытында және толық кiрiске енуiн, оларды шығындау және жою тәртiбiн қадағалауды, бланктердiң нақты санының деректердi есепке алумен сәйкес келуiн, есепке алу журналдарын жүргiзудi, бланктердi сақтау жағдайын;
      IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң есептiк мәлiметтерiндегi құқық бұзушылық болған жердегi айыппұл түрiндегi түскен ақшалай қаражаттар сомаларының сәйкестiгiн тексередi.
      138-20. Тексерiстер нәтижелерi тексерiс кезеңiнде мiндеттi түрде квитанциялар бланктерiнiң қолданысы, сондай-ақ 138-19-тармақта көрсетiлген мәселелердi тексерудiң нәтижесi актiмен ресiмделедi. Актiде көрсетiлген кемшiлiктер мен заң бұзушылықтар, сондай-ақ қарсылық болған жағдайда IIББ-IIБ (қалалық IIО) қызметтерiнiң бастықтары актiге қоса жазбаша түрде түсiнiктеме бередi. Арнайы тексеру комиссиясы анықтаған кемшiлiктердi жою бойынша ұсыныстар бередi. Акт үш данада жасалады, бiреуi IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) қызметiнде, екiншiсi - IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) қаржы қызметiнде қалады, үшiншiсi IIББ-IIБ-нiң (қалалық IIО) қызметтерiне бағыныстылығы бойынша берiледi.".

      3) Мынадай: 8, 9, 10, 11, 12 және 13-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Министрлiктiң орталық аппараты Департаменттерiнiң, дербес Басқармаларының, Астана, Алматы қалалары IIББ-нiң, облыстардағы IIББ-IIБ-нiң, көлiктегi IIБ-нiң бастықтары әкiмшiлiк тәжiрибемен айналысатын қызметтер және бөлiмшелер жеке құрамының осы бұйрықты оқып-үйренуiн ұйымдастырсын және оның бұлжытпай орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Iшкi iстер вице-министрi полиция генерал-майоры И.И.Оттоға жүктелсiн.

      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күнiнен бастап күшiне енедi.

      Министр
      генерал-полковник

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
8-қосымша         

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық болған жердегi
айыппұл салу туралы квитанция

Сериясы                                                  N 0000000

      Берiлген датасы 200_ ж. "__"_______             _____________
                                                       (елдi-мекен)
___________________________________________________________________
      (айыппұл салушы лауазымды адамның лауазымы, атағы, T.A.Ә.)
      Жеке (заңды) тұлға туралы мәлiмет ___________________________
      Тегi, аты, әкесiнiң аты _____________________________________
      Азаматтығы _________________________ Ұлты ___________________
      Туған күні, айы, жылы және жері _____________________________
      Тұрғылықты жерi _____________________________________________
      Бiлiмi __________ Жұмыс (оқу) орны __________________________
      Лауазымы _____ Жалақы (стипендия, зейнетақы) мөлшерi ________
      Құқық бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық
      бұзушылық туралы Кодексiнiң __________ бабы
      Салынған айыппұлдың сомасы (жазбаша) ________________________
      Айыппұл салынған датасы (сағаты, күнi, айы, жылы) ___________
      Айыппұл салынған жер ________________________________________
      Лауазымды адамның қолы ______________________________________
___________________________________________________________________
                             (Кecу сызығы)
Сериясы                                                  N 0000000

Квитанцияның түбiршегi
(айыппұл салған органда қалады)

      Айыппұл төлеген адам туралы мәлiмет _________________________
      Тегі, аты, әкесінің аты _____________________________________
      Азаматтығы ________________________ Ұлты ____________________
      Туған күнi, айы, жылы және жepі _____________________________
      Тұрғылықты жері _____________________________________________
      Бiлiмі __________ Жұмыс (оқу) орны __________________________
      Лауазымы _____ Жалақы (стипендия, зейнетақы) мөлшерi ________
      Құқық бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық
      бұзушылық туралы кодексiнiң ________ бабы
      Салынған айыппұлдың сомасы (жазбаша) ________________________
      Айыппұл салынған датасы (сағаты, күні, айы, жылы) ___________
      Айыппұл салынған жер ________________________________________
      Қолдары _____________________________________________________
              (лауазымды адамның)        (әкiмшiлiк жауапкершiлiкке
                                            тартылған адамның)
___________________________________________________________________
 
  Сериясы                                                  N 0000000

Квитанцияның түбiршегi
(айыппұл салған органда қалады)

      Айыппұл төлеген адам туралы мәлiмет _________________________
      Тегi, аты, әкесінің аты _____________________________________
      Азаматтығы ________________ Ұлты ____________________________
      Туған күнi, айы, жылы және жерi _____________________________
      Тұрғылықты жерi _____________________________________________
      Бiлiмі __________________ Жұмыс (оқу) орны __________________
      Лауазымы ___ Жалақы (стипендия, зейнетақы) мөлшерi __________
      Құқық бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасынын Әкiмшiлiк құқық
      бұзушылық туралы кодексiнiң __________ бабы
      Салынған айыппұлдың сомасы (жазбаша) ________________________
      Айыппұл салынған датасы (сағаты, күні, айы, жылы) ___________
      Айыппұл салынған жер ________________________________________
      Қолдары _____________________________________________________
              (лауазымды адамның)       (әкiмшiлiк жауапкершiлiкке
                                         тартылған адамның)
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
9-қосымша         

Құқық бұзушылық болған жерде алынған айыппұл туралы квитанциялар бланктерінің кіріс-шығысын есепке алу
КІТАБЫ

___________________________________________________________________
Рет| қай  |  Келіп    |Кімге |    Берілгені  |ІІББ-ІІБ-ге|  Айдың
N |құжат.| түскені   |және  |_______________|жіберілген | басында
   | пен  |___________|қай   |Са.|Бланк.|Алу.| бұзылған  | қалғаны
   |алынды|Саны|Бланк.|құжат.|ны |тер.  |шы. | бланктер  |_________
   |      |    |тер.  | пен  |   |дің N,|ның |________   |Са.|Бланк.
   |      |    |дің N,|беріл.|   |серия.|қолы|Са.|Бланк. |ны |тер.
   |      |    |серия.| ді   |   |сы    |    |ны |тер    |   |дің N,
   |      |    |сы    |      |   |      |    |   |дің N, |   |серия.
   |      |    |      |      |   |      |    |   |серия. |   |сы
   |      |    |      |      |   |      |    |   |сы     |   |
___________________________________________________________________
1    2     3     4      5     6    7     8    9    10     11   12
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
10-қосымша         

Квитанциялар мен ақшалай қаражаттарды есепке алу
КІТАБЫ

___________________________________________________________________
   |     |       |Қазақстан|        |   Лауазымды адамның Т.А.Ә.
   |     |Квитан.|Республи.|Салынған|______________________________
   |     |циялар.|касы     |айыппұл.| Тапсырды| Қолы |Қабыл.|Қолы
Рет|Дата.|дың N, |ӘҚБтК-нің|дың     |         |      |даған |
N |сы   |сериясы|бабы,    |сомасы  |         |      |      |
   |     |       |бөлімі   |        |         |      |      |
___________________________________________________________________
1    2     3        4         5        6        7      8      9
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
11-қосымша         

Квитанциялардың түбіршектерін жіберуге арналған
РЕЕСТР
________________________________________
(ІІББ-ІІБ-нің (қалалық ІІБ-нің) атаулары)

N ____                                   2002 жылғы "___" _________

___________________________________________________________________
Рет|       |  Айыппұл |Квитанция. | Қазақстан  |Салынған|
N |       | салынған |ның нөмірі,|Республикасы|айыппұл.|
   |Датасы |адамдардың| сериясы   | ӘҚБтК-нің  | дардың |Ескертпе
   |       |  Т.А.Ә.  |           |   бабы     | сомасы |
___________________________________________________________________
1     2        3          4            5          6        7
___________________________________________________________________

Реестрге барлығы _______ квитанциялардың түбіршектері енгізілді

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
12-қосымша         

Квитанциялардың түбіршектерін
ЖИНАҚТАУ РЕЕСТРІ
____________________________
(ІІББ-ІІБ-нің атаулары)

N ____                                   2002 жылғы "___" _________

___________________________________________________________________
   |        |          |           |        |  Банк      |
   |Қалалық |Реестрдің |Реестрдегі |Салынған| мекемесіне |
Рет|ішкі    |жасалған  |квитанция. |айыппұл.| ақшалай    |
N |істер   |датасы,   |лар түбір. |  дың   | қаражаттар.|
   |бөлімде.|нөмірі    |шектерінің | сомасы | ды тапсыру | Сомасы
   |рінің   |          |  саны     |        |  туралы    |
   |тізбесі |          |           |        | квитанция. |
   |        |          |           |        | N, датасы  |
   |        |          |           |        |            |
___________________________________________________________________
1     2        3            4         5          6           7
___________________________________________________________________

Жинақтау реестріне: ______ реестр;
                    ______ квитанциялардың түбіршектері енгізілді;
        сомасы ___________ теңгеге айыппұл салынды;
        тиісті бюджетке: ________ теңге аударылды;
        сомадағы (аударылған) тапсырылған квитанциялардың саны ____
Реестрде тізілген құжаттарды алған ________________ қолы __________
                                   (лауазымы, атағы)      (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы   
Iшкi істер министрінің   
2001 жылғы 20 маусымдағы  
N 486 бұйрығымен бекiтiлген 
Нұсқаулыққа        
13-қосымша         

Реестрлерді тіркейтін
КІТАП

___________________________________________________________________
Рет| Келіп түскен | Қайдан келіп |Реестрдің | Салынған |
N |    датасы    |    түсті     | нөмірі,  |айыппұлдың| Ескертпе
   |              |              | жасалған |  сомасы  |
   |              |              |  датасы  |          |
___________________________________________________________________
1        2              3             4         5           6
___________________________________________________________________

О внесении изменения и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 июня 2001 года N 486 "Об утверждении Инструкции по применению Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в деятельности органов внутренних дел"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года N 777. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2002 года N 2093. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 16

      Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 12.01.2016 № 16.

      В целях реализации органами внутренних дел Республики Казахстан статей 639 и 710 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также установления единого порядка организации делопроизводства по делам об административных правонарушениях при взимании штрафа на месте совершения правонарушений приказываю :

      1. Внести в Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 июня 2001 года N 486 (гос. рег. N 1639 от 10.09.2001 г.) "Об утверждении Инструкции по применению Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в деятельности органов внутренних дел" (далее - Инструкция) следующие изменение и дополнения:
      1) В пункте 110 главы 10 Инструкции, слова "квитанции установленного образца о взимании штрафа на месте" исключить.
      2) Дополнить Инструкцию главой 10-1 следующего содержания:
      "10-1. О порядке приема, учета, хранения и расходования бланков квитанций о взимании штрафа на месте совершения правонарушения

      138-1. Изготовление бланков квитанций "О взимании штрафа на месте совершения правонарушения" (далее - бланков квитанций) осуществляется централизованно, с единой нумерацией в пределах области, г.г. Астана, Алматы. Серии бланков квитанций должны соответствовать литеру данного региона, бланки квитанций должны быть оснащены степенями защищенности от подделок и соответствовать утвержденному образцу (Приложение 8).
      138-2. Изготовление бланков квитанций осуществляется за счет средств ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы.
      138-3. Бланки квитанций о взимании штрафа на месте совершения правонарушения относятся к бланкам строгой финансовой отчетности, их хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов в кассах подразделений органов внутренних дел.
      138-4. Ответственность за состояние учета, хранения, расходования бланков квитанций, возлагается на финансовые службы ГУВД, УВД областей, г.г. Астаны, Алматы, ГОРОВД и материально-ответственных лиц, непосредственно осуществляющих функции приема, учета, хранения, расходования бланков квитанций, которые назначаются приказом первых руководителей органов внутренних дел.
      138-5. Расчетные операции с Поставщиком за изготовленные и поставленные бланки квитанций осуществляется в Управлениях финансового обеспечения ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы в следующем порядке: при оплате счета Поставщика Заказчик дебетует субсчет 178 и кредитует субсчет 090 или 100. На основании полученных от Поставщика накладных и актов приемки бланков квитанций соответствующей комиссией Заказчик на сумму этих ценностей производит запись в дебет субсчета 200 и кредита субсчета 178. Одновременно производится запись по забалансовому счету 04 "Бланки строгой отчетности". Принятые комиссией бланки квитанций передаются по накладной в подотчет материально-ответственным лицам финансовых служб ГУВД-УВД, которые назначаются приказом руководителя органа.
      138-6. Руководитель органа внутренних дел (ГУВД-УВД) приказом назначает постоянно действующую комиссию, осуществляющую прием бланков квитанций от поставщика (предприятия-изготовителя), а так же их списание и уничтожение. В состав комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники финансовых служб, материально-ответственные лица служб ГУВД-УВД и представитель Поставщика (по договоренности). Поставка бланков квитанций должна производиться в упаковке, исключающей их утерю и повреждение. Для исключения не санкционированного вскрытия упаковок с бланочной продукцией они должны быть опечатаны.
      138-7. Прием бланков квитанций от Поставщика в ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы осуществляется комиссией в день их получения, при этом осматривается состояние и целостность упаковки (наличие печатей). При вскрытии упаковок проверяется количество, серия, литер и номера бланков квитанций, сопоставляется их соответствие с данными, указанными в сопроводительной документации. При обнаружении недостач, излишков или испорченных бланков квитанций составляется соответствующий акт, в котором указывается количество недостающих, излишних или испорченных бланков квитанций. Оформленные акты направляются в Управления финансового обеспечения ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы и Поставщику, излишки бланков квитанций приходуются Получателем в установленном порядке.
      138-8. Прием бланков оформляется актом приемки в двух экземплярах: первый хранится в делах материально-ответственного лиц финансовых служб ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы, получившего бланки, второй поставщику бланков.
      138-9. Аналитический учет бланков квитанций ведется в порядке, установленном по учету бланков строгой финансовой отчетности. Основанием для записи о приходе бланков квитанций служат накладные и акты их приемки. Материально-ответственное лицо финансовой службы ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы по заявкам от ГОРОВД, утвержденным руководством ГУВД-УВД, оформляет накладную в трех экземплярах на отпуск сотрудникам служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) бланков квитанций, одну из которых оставляет себе, другую приобщает к материальному отчету, а третью передает материально-ответственному лицу ГУВД-УВД (ГОРОВД) - получателю бланков квитанций. На основании этих документов производится списание бланков строгой отчетности подотчета материально-ответственного лица финансовой службы и ставится в подотчет материально-ответственному лицу соответствующей службы. Остаток неизрасходованных бланков квитанций выводится на начало каждого месяца, а так же на момент проверки.
      138-10. Полученные материально-ответственными лицами служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) бланки квитанций учитываются ими в книге учета прихода-расхода (Приложение 9) на основании накладной. Бланки квитанций передаются сотрудникам служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) уполномоченным на взыскание штрафов на месте совершения правонарушений, под роспись в этой же книге. Остаток неизрасходованных бланков квитанций выводится в книге на начало каждого месяца, а так же на момент проверки.
      138-11. Учет выданных бланков квитанций и прием денежных средств в виде штрафов, взысканных на месте совершения правонарушений от уполномоченных на это сотрудников служб ГУВД-УВД (ГОРОВД), осуществляют материально-ответственные лица служб ГУВД-УВД (ГОРОВД), регистрируя по порядковым номерам квитанций в книге учета квитанций и денежных средств (Приложение 10). Сотрудники ГУВД-УВД (ГОРОВД) (должностные лица, осуществляющие взимание штрафа на месте совершения правонарушения в соответствии со статьями 639 и 710 Кодекса) ежедневно, при сдаче административных материалов сдают денежные средства и корешки квитанций материально-ответственным лицам служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) под роспись в этой же книге. При необходимости, приказом назначаются материально-ответственные лица, осуществляющие прием денежных средств в ночное время при дежурных частях ГУВД-УВД (ГОРОВД). Для упрощения подсчетов в нижней части каждого листа книги учета подводится итог количества использованных бланков квитанций с указанием суммы взысканных штрафов. Сотрудникам органов внутренних дел сельской местности, уполномоченным взыскивать штраф на месте совершения правонарушений, допускается сдача денежных средств не реже одного раза в неделю.
      138-12. Денежные средства, полученные в виде штрафов, взысканных на месте совершения правонарушений, не реже одного раза в неделю сдаются материально-ответственными лицами ГУВД-УВД (ГОРОВД) в отделения банка в доход республиканского бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
      138-13. Учет, хранение, транспортировка денежных средств,
получаемых в виде штрафов, взысканных на месте совершения правонарушений, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению с денежными средствами.
      138-14. Материально-ответственные лица служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) на полученные корешки квитанций составляют реестр (Приложение 11) в 2-х экземплярах, в котором указывается номера, серия, фамилия, имя, отчество оштрафованных граждан, статья Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и суммы взысканных штрафов. Один экземпляр реестра вместе с первыми корешками квитанций прикладывается к сводному реестру (Приложение 12), которые вместе с материальным отчетом представляется в финансовые службы ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы. К сводному реестру также прикладываются копии квитанций о сданных (перечисленных) денежных средствах в учреждения банков. Вторые корешки квитанций, после их регистрации и оформления у должностных лиц служб ГУВД-УВД (ГОРОВД), осуществляющих функции учета и контроля за административной деятельностью подразделений органов внутренних дел и квитанции о сданных (перечисленных) денежных средствах в учреждения банков, подшиваются материально-ответственными лицами служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) со вторым экземпляром реестра в отдельные номенклатурные дела, которые хранятся не менее 3-х лет после проведения ревизии.
      138-15. Материально-ответственные лица служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) ежемесячно, на основании книги учета прихода-расхода бланков квитанций, не позднее 3-го числа следующего за отчетным месяцем, представляют материально-ответственным лицам финансовых служб ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы материальный отчет о движении бланков квитанций, прилагая к нему реестры, сводные реестры служб ГУВД-УВД (ГОРОВД), копии квитанций о суммах денежных средств, сданных (перечисленных) в бюджет, испорченные бланки квитанций. Финансовая служба ГУВД-УВД после получения от материально-ответственного лица отчета по бланкам квитанций производит списание с забалансового счета этих бланков.
      138-16. Испорченные при заполнении и небрежном хранении бланки квитанций списываются и уничтожаются не реже одного раза в месяц комиссиями ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы по актам. Комиссия проверяет каждый бланк, подлежащий уничтожению, сверяя с записью в журнале учета его серию и номер. Акты о списании и уничтожении бланков квитанций утверждаются руководством ГУВД-УВД (ГОРОВД), формируются в отдельные номенклатурные дела, которые хранятся не менее 5 лет.
      138-17. Материально-ответственные лица финансовых служб ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы регистрируют поступившие из подразделений и служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) сводные реестры в книге регистрации сводных реестров (Приложение 13), составляют отчеты, которые подшиваются в отдельные номенклатурные дела ГУВД-УВД областей, г.г. Астаны, Алматы, срок хранения которых не менее 3-х лет после проведения последней ревизии.
      138-18. Все книги учета должны быть учтены в канцелярии ГУВД-УВД (ГОРОВД), листы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. На последней странице журнала за подписью начальника ГУВД-УВД (ГОРОВД) указывается: "В настоящей книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ___ листов". Запись производится чернилами или шариковой ручкой. Допущенные ошибки исправляются путем зачеркивания неправильной записи, о чем делается оговорка в графе примечаний за подписью лица, производившего исправления.
      138-19. Проверки проводятся ежеквартально специальными проверочными комиссиями, составы которых утверждаются приказами ГУВД-УВД (ГОРОВД). Специальная комиссия проверяет:
      наличие необходимых документов в делах и материалах, оформленных за проверяемый период;
      своевременность и полноту оприходования бланков квитанций, соблюдения порядка их расходования и уничтожения, соответствие фактического наличия бланков данным учета, ведение журналов учета, условия хранения бланков;
      соответствие сумм денежных средств, поступивших в виде штрафов, взысканных на месте совершения правонарушения отчетным данным служб ГУВД-УВД (ГОРОВД).
      138-20. Результаты проверок оформляются актом, в котором в обязательном порядке отражается движение бланков квитанций за проверяемый период, а также результаты проверок вопросов, отраженных в пункте 138-19. По отмеченным в акте недостаткам и нарушениям, а также при наличии возражений начальники служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) представляют объяснения в письменном виде и прилагают к акту. По устранению выявленных недостатков специальной проверочной комиссией даются предложения. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остается в службе ГУВД-УВД (ГОРОВД), второй - в финансовой службе ГУВД-УВД, третий передается из служб ГУВД-УВД (ГОРОВД) по подчиненности.".
      3) Дополнить приложениями: 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

      2. Начальникам Департаментов, самостоятельных Управлений центрального аппарата Министерства, ГУВД г.г. Астаны, Алматы, ГУВД-УВД областей, УВД на транспорте организовать изучение настоящего приказа личным составом служб и подразделений, занимающихся административной практикой, и обеспечить неукоснительное его исполнение.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Отто И.И.

      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Министр
      генерал-полковник
____________________________________________________________________

Приложение 8                 
к Инструкции, утвержденной приказом     
Министра внутренних дел Республики Казахстан 
от 20.06.2001 г. N 486              

Серия                                                     N 0000000
 

      Квитанция
о взыскании штрафа на месте совершения
административного правонарушения

Дата выдачи "__"_____ 200___г.          _________________________
                                            (населенный пункт)

_________________________________________________________________
(должность, звание, Ф.И.О должностного лица, наложившего штраф)
 
  Сведения о физическом (юридическом) лице ________________________
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Гражданство_______________ Национальность _______________________
День, месяц, год и место рождения _______________________________
Место жительства ________________________________________________
Образование__________________ Место работы (учебы) ______________
Должность ________ Размер зарплаты (стипендии, пенсии) __________
За правонарушение ст. ____________ Кодекса РК об административных
правонарушениях
Сумма наложенного штрафа (прописью) _____________________________
Дата взимания штрафа (час, день, месяц, год) ____________________
Место взимания штрафа ___________________________________________
Подпись должностного лица _______________________________________
_________________________________________________________________
                          (линия отреза)

Серия                    Корешок квитанции           N 0000000
              (остается в органе, наложившем взыскание)
 
  Сведения о лице, уплатившем штраф _______________________________
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Гражданство ______________ Национальность _______________________
День, месяц, год и место рождения _______________________________
Место жительства ________________________________________________
Образование _________ Место работы (учебы) ______________________
Должность _____ Размер зарплаты (стипендии, пенсии) _____________
За правонарушение ст. ____________ Кодекса РК об административных
правонарушениях
Сумма наложенного штрафа (прописью) _____________________________
Дата взимания штрафа (час, день, месяц, год) ____________________
Место взимания штрафа ___________________________________________
Подписи _________________   _____________________________________
      (должностного лица)  (привлеченного к адм. ответственности)
___________________________________________________________
                             (линия отреза)

Серия                    Корешок квитанции           N 0000000
              (остается в органе, наложившем взыскание)
 
  Сведения о лице, уплатившем штраф _______________________________
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Гражданство ______________ Национальность _______________________
День, месяц, год и место рождения _______________________________
Место жительства ________________________________________________
Образование _________ Место работы (учебы) ______________________
Должность _____ Размер зарплаты (стипендии, пенсии) _____________
За правонарушение ст. ____________ Кодекса РК об административных
правонарушениях
Сумма наложенного штрафа (прописью) _____________________________
Дата взимания штрафа (час, день, месяц, год) ____________________
Место взимания штрафа ___________________________________________
Подписи _________________   _____________________________________
      (должностного лица)  (привлеченного к адм. ответственности)
___________________________________________________________

Приложение 9                   
к Инструкции, утвержденной приказом       
Министра внутренних дел Республики Казахстан   
от 20.06.2001 г. N 486                

Книга
учета прихода-расхода бланков квитанций о взимании
штрафа на месте совершения правонарушения

___________________________________________________________
N|Полу-| Поступи- |Выдано,|   Выдано      |Отправлено | Остаток
п|чено,| ло       |кому и |_______________|в ГУВД-УВД |на начало
п|по   |__________|по ка- |кол-|серия|Под-|испорченных|месяца
|како-|кол-|серия|кому   |во  |N    |пись|   бланков |
|му   |во  |N    |докумен|    |блан-|по- |___________|__________
|доку-|    |блан-|ту     |    |ков  |лу- |кол-|серия,|кол-|серия
|менту|    |ков  |       |    |     |ча- |во  |N     |во  |N
|     |    |     |       |    |     |теля|    |блан- |    |блан-
|     |    |     |       |    |     |    |    |ков   |    |ков
___________________________________________________________
1|  2  | 3  |  4  |   5   | 6  |  7  | 8  | 9  | 10   | 11 | 12
___________________________________________________________

Приложение 10                 
к Инструкции, утвержденной приказом       
Министра внутренних дел Республики Казахстан   
      от 20.06.2001 г. N 486             

Книга
учета квитанций и денежных средств

___________________________________________________________
N | Дата |Серия, N | Статья, | Сумма  | Ф.И.О. должностного лица
п/|      |квитанции|  часть  |взыскан-|__________________________
п |      |         | КоАП РК |ного    |Сдал |Под- |Принял |Под-
  |      |         |         |штрафа  |     |пись |       |пись
___________________________________________________________
1|  2   |    3    |   4     |    5   |  6  |  7  |   8   |  9
___________________________________________________________

Приложение 11                  
к Инструкции, утвержденной приказом       
Министра внутренних дел Республики Казахстан   
      от 20.06.2001 г. N 486             

Реестр
на отправку корешков квитанций _____________________________
(наименование ГУВД-УВД, (ГОРОВД)

N ________                                  " __ " ____ 2002 года

___________________________________________________________
N | Дата | Ф.И.О. лиц,| Серия,  |Статья |  Сумма   |
п/|      |подвергнутых| номер   |КоАП РК|взысканных| Примечание
п |      |   штрафу   |квитанции|       | штрафов  |
___________________________________________________________
1 |  2   |     3      |    4    |   5   |     6    |      7
___________________________________________________________
 
        Всего в реестр внесено ______ корешков квитанций
__________________________________________________________________

      Приложение 12                  
к Инструкции, утвержденной приказом       
Министра внутренних дел Республики Казахстан   
       от 20.06.2001 г. N 486             

Сводный реестр
корешков квитанций
________________________
(наименование ГУВД-УВД)

N ________                                  " __ " ____ 2002 года

___________________________________________________________
N |Перечень| Номер, |Количество|   Сумма  |Дата и NN |
п/|        |реестра,|корешков  |взысканных|квитанций |
п |        |дата    |квитанций |  штрафов |о сдаче   | Сумма
  |        |состав- |в реестре |          |денежных  |
  |        |ления   |          |          |средств   |
  |        |        |          |          |учреждению|
  |        |        |          |          |банка     |
___________________________________________________________
1 |   2    |    3   |    4     |    5     |    6     |     7
___________________________________________________________
 
        Всего в сводном реестре внесено:
                              _____________ реестров;
                              _____________ корешков квитанций;
         оштрафовано на сумму _____________ тенге;
 
        Перечислено в
       соответствующий бюджет _____________ к-во квитанций о
                                            сданных (перечисленных)
                                            суммах
                              _____________ тенге
 
        Перечисленные в реестре
      документы получил ___________________ подпись _____________
                        (должность, звание)            (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________

Приложение 13                   
к Инструкции, утвержденной приказом       
Министра внутренних дел Республики Казахстан   
       от 20.06.2001 г. N 486             

Книга
регистрации реестров

___________________________________________________________
N |  Дата     | Откуда | Номер реестра, |  Сумма   |
п/|поступления|поступил|дата составления|взысканных| Примечание
п |           |        |                | штрафов  |
___________________________________________________________
1 |    2      |    3   |       4        |     5    |      6
___________________________________________________________