Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 486. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 16 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2124. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 224 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Бағалы қағаздар рыногы қызметiнiң айқындылық дәрежесiн және тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерiн қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы қаулы етеді:
     1. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесi бекiтiлсiн.
     2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
     3. Қаржылық қадағалау департаментi (Бахмутова Е.Л.):
     1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
     2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, сауда-саттық ұйымдастырушысына және бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыратын, сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелерi болып табылмайтын ұйымдарға жiберсiн.
     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсін.

   Ұлттық Банк
      Төрағасы

"Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесiн бекiту туралы" 
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкi Басқармасының      
2002 жылғы 18 желтоқсандағы 
N 486 қаулысымен       
бекiтiлген          

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесi

1-тарау. Жалпы ережелер

     1. Осы Ережеде пайдаланылған ұғымдар мынаны бiлдiредi:
     1) басшы - бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның алқалы атқарушы органының басшысы болып табылатын тұлға; немесе
     бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның лауазымды тұлғасы болып табылатын және бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның iшкi ережелерiне сәйкес брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға жетекшiлiк жасау жүктелген тұлға;
      2) уәкілетті орган - бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен , 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2009.01.26 N 6 Қаулыларымен.

  2-тарау. Есептi жасау және ұсыну тәртiбi

      2. Бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым есептi уәкiлеттi органға тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың соңғы күнiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде ұсынады.

      3. Есеп уәкілетті органға қағаз және электрондық тасымалдаушыларда беріледі.
      Электронды нысанда жасалған есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографикалық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалана отырып, электрондық тасымалдағышта ұсынылады.
      Қағаз тасымалдаушыда жасалған есепке басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қол қояды және еркін нысанда жасалған ілеспе хатпен жіберіледі.
      Есептің барлық парақтары нөмірленеді, олардың жалпы саны уәкілетті органға есепті жіберген кезде ілеспе хатта көрсетіледі.
      Қағаз тасымалдаушыда берілген есептегі мәліметтер электрондық тасымалдаушыда берілген есептегі мәліметтерге сәйкес болуы тиіс.
      Қағаз тасымалдаушыдағы есеп екі данада жасалады, есептің бір данасы уәкілетті органға беріледі, екінші данасы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдарда қалады.
      Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер электрондық тасымалдаушыда берілген мәліметтердің қағаз тасымалдаушыда берілген мәліметтерге сәйкестігін қамтамасыз етеді.
      Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған кезде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш жібереді.
      Брокер және дилер берген есептен толық емес және (немесе) шынайы емес ақпарат анықталғанда, уәкілетті орган бұл туралы брокер және дилерге хабарлайды. Уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып жетілдірілген есепті брокер және дилер уәкілетті орган хабарлағаннан кейін екі жұмыс күннен кешіктірмей береді.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2007.03.30 N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

       4. Есепке осы Ереженің 1-9-қосымшаларына сәйкес жасалған нысан кіреді.
      Осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес жасалған есепті номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиялары бар ұйымдар береді.
      Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2009.01.26 N 6 , 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.02.01 N 9, 2010.04.30 N 60 Қаулыларымен.

       4-1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар есептік айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 10.00 кешіктірмей осы Ереженің 3-тармағында белгіленген тәртіпте осы Ереженің 4-1-қосымшасына сәйкес электрондық тасымалдағышта бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасасқан Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен орындалмаған мәмілелер туралы есепті, осы Ереженің 4-2-қосымшасына сәйкес қағаз және электрондық тасымалдағышта кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есепті  (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарды және зейнетақы активтерін басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес қағаз және электрондық тасымалдағышта тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда жүйесінде «РЕПОны» «тікелей әдіспен» ашу операциясы жүргізілген брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны туралы есептi уәкілетті органға береді.
       Ескерту: 4-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2010.04.30 N 60 Қаулыларымен.

      4-2. Акционерлік қоғамнан басқа ұйымдастырушылық-құқықтық нысанда құрылған бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар есептік тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмейтін мерзімде әр тоқсан сайын уәкілетті органға осы Ереженің 3-тармағының үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші, сегізінші абзацтарында белгіленген тәртіпте қағаз тасымалдағышта осы Ереженің 4-3-қосымшасына сәйкес мына тұлғалар туралы мәліметтерді береді:
      1) қатысушылар;
      2) қатысушы не бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын жеке тұлғаның жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде тұрған, сондай-ақ жекжаттары болатын (ерінің (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) жеке тұлғалар;
      3) атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшелері;
      4) осы тармақтың 1), 5)-9) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының, бақылау кеңесінің мүшелері;
      5) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қатысушысы не атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлғамен бақыланатын заңды тұлғалар;
      6) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қатысушысы не атқарушы органының, бақылау кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер не мүлігінде он және одан астам пайыз мөлшеріндегі үлеске құқығы бар болатын заңды тұлғалар,
      7) оларға қатысты бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым ірі акционер не мүлігінде он және одан астам пайыз мөлшеріндегі үлеске құқығы бар болатын заңды тұлғалар,
      8) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен бірлесіп үшінші тұлғаның бақылауындағы заңды тұлғалар;
      9) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен шартпен байланысты тұлғалар туралы, шартқа сәйкес олар бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқықтары бар;
       10) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның жарғылық капиталында қатысу үлесінің он және одан астам пайызына иелік ететін қатысушылармен шартпен байланысты тұлғалар туралы, шартқа сәйкес олар бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның қызметіне қатысты осы қатысушы қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқықтары бар.
       Ескерту. 4-2-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 166 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.01.26 N 6, 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз)Қаулыларымен.

3-тарау. Уәкiлеттi органның есептi қарау тәртiбi

     5-6. алынып тасталды
     Ескерту: 5-6-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

     7. Есеп бойынша ескертулер бар болса, уәкiлетті орган уәкiлетті орган бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымға олар жөнiнде жазбаша хабарлайды және анықталған кемшiлiктердi жою қажеттiлiгiн және/немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес еместiгiн көрсетедi. Уәкiлеттi органның ескертулерiн ескере отырып түзетiлген есеп ескертулердiң бар екендiгi туралы хабарламаны тiркеушi алған күннен бастап он күннен кешiктiрiлмей уәкiлеттi органға қайтадан ұсынылады.

     8. Уәкiлеттi орган есептi қарау барысында есепте көрсетiлген ақпаратты тексеру үшiн бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымнан қажеттi мәлiметтер мен құжаттар сұратуға құқылы.

     9. Есептi бермегенi, есеп бойынша жасалған ескертулердi жоймағаны үшiн немесе уәкiлеттi орган есептi қарау барысында нақты емес мәлiметтер анықтаса, бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

                                        Қазақстан Республикасының
                                        бағалы қағаздар нарығында
                                         брокерлік және дилерлік
                                         қызметті жүзеге асыруға
                                       лицензиялары бар ұйымдардың
                                          есеп беру ережесінің
                                                1-қосымшасы 

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.01.26 N 6 , өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2010.03.29 № 50 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

            "___" _________________ жағдай бойынша
       бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
              қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар
                    ұйым туралы мәліметтер

                   (брокердің және дилердің атауы)

1

Орналасқан орны (тіркелген)


2

Орналасқан орны (нақты)


3

Байланыс құралдары туралы мәліметтер (телефон, факс, электронды почта, Интернет торабындағы сайттың адресі):


4

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктің акцияларын иеленетін тұлғаларды қоспағанда, ұйымның акцияларымен (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иелік ететін тұлғалар туралы мәліметтер:
1) резиденттер:
   заңды тұлға үшін:
   заңды тұлғаның атауы;
   заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер;
   бизнес – сәйкестендіру нөмірі;
   заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық  капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
   жеке тұлға үшін:
   тегі, аты, бар болса әкесінің аты;
   туған күні;
   жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
2) резидент еместер:
   заңды тұлға үшін:
   заңды тұлғаның атауы;
   заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы" 2008 жылғы 2 қазандағы N 145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5371 тіркелген) бекітілген Оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақты көрсету қажет);
   заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны     ұйымның орналастырылған акцияларының
   жалпы санына немесе ұйымның жарғылық  капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
   жеке тұлға үшін:
   тегі, аты, бар болса әкесінің аты;
   азаматтық;
   тұрғылықты мекені;
   жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы


5

Ұйым акцияның жиырма бес және одан астам пайызына иелік ететін (жарғылық капиталында қатысу үлесіне) акционер (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер


6

Ұйымның басшы қызметкерлері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні, уәкілетті органмен басшы қызметкерді келісілу күні)


7

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру бойынша қызметті жүзеге асыруға қатысатын қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)


8

Клиенттермен жасалған брокерлік қызметті көрсету жөнінде шарттардың саны туралы мәліметтер:
   брокерлік шарттардың саны;
   ең төменгі ұстау бойынша қызмет көрсетудің шартын мен тәртібін қоса брокерлік шарттардың саны


       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

      _______________________________________________________________
         (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)         (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ______________

      Мөр қойылатын орын

                                       Қазақстан Республикасының
                                        бағалы қағаздар нарығында
                                         брокерлік және дилерлік
                                         қызметті жүзеге асыруға
                                       лицензиялары бар ұйымдардың
                                          есеп беру ережесінің
                                                2-қосымшасы

      Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

___________ _________дейінгі кезең ішінде (бағалы қағаздар
  нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға
      лицензиясы бар ұйымның атауы) филиалдары туралы
                       мәліметтер

N

Филиалдың атауы

Филиалдың орналасқан орны
       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      ______________________________________________________________
              (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы ____________________________________________________
                     (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________
      Мөр қойылатын орын

                                        Қазақстан Республикасының
                                        бағалы қағаздар нарығында
                                         брокерлік және дилерлік
                                         қызметті жүзеге асыруға
                                       лицензиялары бар ұйымдардың
                                          есеп беру ережесінің
                                                3-қосымшасы

      Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005.05.28 N 164 , өзгерту енгізілді - 2005.11.26 N 415 , 2007.03.30
N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

       ______________ _______________ дейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының  бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған      нарығында жасалған, бағалы қағаздармен болатын мәмілелер
                          туралы есеп

          [бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
        қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның атауы]

N

Мәмі-
лені жасасу күні 1

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лендіру
нөмірі 2

Эмите-
нттің
атауы 3

Бағалы
қағаз-
дардың
саны
(дана) 4

Бір
бағалы
қағаздың
бағасы 5

Мәмі-
ленің
көлемі
(теңге) 6
Жиыныкестенің жалғасы

Сатып
алушы 7

Сатушы 7

Мәмілеге кім
ретінде қатысты

Орна-
лас-
тыру 11

Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты 12

Ескерту

Андер-
райтер 8

Брокер 9

Дилер 10

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      _______________________________________________________________
                 (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                    (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

      Ескерту:
      1 Мәміленің жасалған күні күні/айы/жылы форматында көрсетіледі.
      2 Бағалы қағазға берілген бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.
      3 Бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.
      4 Сол арқылы мәміле жасалған бағалы қағаздардың саны (данада) көрсетіледі. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде мәмілеге қатысқан жағдайда, аталған мәміле осы есепте бір мәміле түрінде көрінеді.
      5 Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.
      Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.
      6 Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.
      7 Солардың есебінен және мүддесімен мәміле жасалған брокер және дилердің клиенттерінің коды көрсетіледі. Брокер-дилер өз есебінен және өз мүддесімен мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған брокер және дилердің коды көрсетіледі.
      Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

N

Толық атауы

Бес таңбалы код

1.

Бағалы қағаздар нарығының
кәсіби қатысушылары

Сауда-саттықты ұйымдастырушының
берген бес таңбалы коды

2.

Эмитент

ISS__

3.

Заңды тұлға

JUR__

4.

Жеке тұлға

FIZ__

5.

Инвестициялық қор

INVFD

      8 Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтер болып сөз сөйлесе, "А" белгісі пайдаланылады.
      9 Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша брокер ретінде сөз сөйлесе, "В" белгісі пайдаланылады.
      10 Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша дилер ретінде сөз сөйлесе, "D" белгісі пайдаланылады.
      11 Мынадай белгілер пайдаланылады:
      "1" - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;
      "2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысы.
       12 Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

                                       Қазақстан Республикасының
                                        бағалы қағаздар нарығында
                                         брокерлік және дилерлік
                                         қызметті жүзеге асыруға
                                       лицензиялары бар ұйымдардың
                                          есеп беру ережесінің
                                                4-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен , өзгерту енгізілді - 2007.03.30 N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

           Есепті кезеңнің соңындағы номиналды ұстауда
           болып табылатын бағалы қағаздар туралы есеп

         [бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
       қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымның атауы]

N

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лендіру
нөмірі

Эмитенттің
атауы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша брокер клиенттерінің шот-
тарындағы бағалы қағаздардың саны
(дана) және бағалы қағаздарды
ұстаушылардың саны

барлығы

Қазақстан Республикасы
жинақтаушы зейнетақы
қорларының (меншікті
активтері)

бағалы
қағаз-
дардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы
қағаз-
дардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың
жиын-тығыкестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы
қағаздардың саны (дана) және бағалы
қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасы
екінші деңгейдегі банктердің (меншік
иелерінің)

Қазақстан Республикасы
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
(меншік иелерінің)

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы қағаздардың (дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер
клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны
(дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасы брокер-дилерлерінің (банк емес меншік иелерінің)

Қазақстан Республикасы қаржы нарығының басқа лицензиаттарының (меншік иелерінің)

Қазақстан
Республикасының
резидент номиналды
ұстаушыларының

бағалы
қағаздардың
(дана)

бағалы қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы
қағаздардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы
қағаздардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

  кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер
клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны
(дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан
Республикасының
резидент басқа
заңды
тұлғаларының

Қазақстан
Республикасының
резидент емес
басқа заңды
тұлғаларының

ҚазақстанРеспубликасының
резидент жеке
тұлғаларының

бағалы
қағаз-
дардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы
қағаз-
дардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

бағалы
қағаз-
дардың
(дана)

бағалы
қағаз
ұстаушы-
лардың

кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды
ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғаларының

бағалы
қағаздардың
(дана)

бағалы қағаз
ұстаушылардың

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      _______________________________________________________________
                 (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                    (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

                                      "Қазақстан Республикасының
                                       бағалы қағаздар рыногында
                                    брокерлік және дилерлік қызметті
                                     жүзеге асыруға лицензиялары бар
                                     ұйымдардың есеп беру ережесіне
                                             4-1-қосымша

       Ескерту. Ереже 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

_________бастап_________ дейінгі кезеңде (бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен жасасқан, орындалмаған мәмілелері туралы
ЕСЕП

N

Бірегейлен
діру коды

Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты

Бағалы қағаздың
сәйкестендіру нөмірі

Мәміленің түрі

Бағалы қағаздардың саны

  кестенің жалғасы

Бір бағалы
қағаздың бағасы
(теңге)

Контрагенттің бірегейлендіру коды

Кім
ретінде
қатысты

Орындалмау себебі

Орналастыру


        Кестені толтыру бойынша түсіндірме

1. Символдық белгілер латын әліпбиінің жазбаша (бас) әріптерімен көрсетіледі.
2. "Бірегейлендіру коды", "Контрагенттің бірегейлендіру коды" бағандарын толтырғанда бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушысының уәкілетті орган берген бірегейлендіру коды көрсетіледі.
3. "Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты" деген бағанды толтырғанда, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.
4. "Мәміленің түрі" бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:
"B" - сатып алу;
"S" - сату.
5. "Кім ретінде қатысты" бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:
"В" - брокер;
"D" - дилер.
6. "Бір бағалы қағаздың бағасы (теңге)" бағанын толтырғанда деректер мәміле жасалған күнге көрсетіледі.
7. "Орналастыру" бағанын толтыру кезінде мынадай символдар пайдаланылады:
"1" - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;
"2" - бағалы қағаздарды екінші рет орналастыру.

      Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар рыногында
брокерлік және дилерлік 
қызметті жүзеге асыруға 
лицензиялары бар        
ұйымдардың есеп беру    
ережесіне 4-2-қосымша   

      Ескерту. Ереже 4-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

"___" _________________ жағдай бойынша (бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есеп

1-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздар     

N

Мәміле жасалған күні1

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі 2

Эмитенттің атауы 3

Бағалы қағаздардың саны (дана)4

Бір бағалы қағаздың бағасы5

Мәміле мөлшері (теңге)6

Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер

Ескерту

Атауы

Қызмет түрі

Орналасқан орныЖиынтығы2-нысан. Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар     

N

Ақшаны аударым жасау күні1

Банк атауы

Салым бойынша операциялар2

Банктік салым шартын жасасу күні мен шарттың нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы3

Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер

Атауы

Қызмет түрі

Орналасқан орны

3-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлік 1

N

Мүліктің түрі және қысқаша сипаттамасы

Сатып алу күні

Мүліктің орналасқан орны

Сатып алу құны

Сатып алу мақсаты

Соңғы қайта бағалауды өткізу күні

Жүргізілген қайта бағалауға сәйкес құны

Есептік күніндегі ағымдағы (баланстық құны)

Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер

Ескерту

Атауы

Қызмет түрі

Орналасқан орны


       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

      _______________________________________________________________
         (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)         (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ______________

      Мөр қойылатын орын

      Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есепке ескерту:

      1-нысан.
      1 Күні/айы/жылы форматында мәміленің күні көрсетіледі.
      2 Бағалы қағазға берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
      3 Бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.
      4 Сол арқылы мәміле жасалған бағалы қағаздардың саны (данада) көрсетіледі. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде мәмілеге қатысқан жағдайда, аталған мәміле осы есепте бір мәміле түрінде көрінеді.
      5 Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.
      Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнінде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.
      6Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

       2-нысан.
      1 Салым салынған жағдайда, инвестициялық шоттан ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің немесе екінші деңгейдегі банктің банктік шотына аударым жасау күні, не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда – инвестициялық шотқа ақшаны қайтарып алу күні көрсетіледі.
      2 Салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталу бойынша салымды қайтару).
      3 Жинақталған сыйақы ескеріліп, үтірден кейін дәл үш белгіге дейін сома көрсетіледі.

      3-нысан.
      1 Меншігіндегі немесе тұрақты жерді пайдалану құқығындағы жер;
      меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар;
      көлік құралдарын қоспағанда, машиналар мен жабдықтар.       

                                          Қазақстан Республикасының
                                         бағалы қағаздар рыногында
                                         брокерлік және дилерлік
                                         қызметті жүзеге асыруға
                                         лицензиялары бар ұйымдардың
                                         есеп беру ережесіне
                                         4-3-қосымша

       Ескерту. Ереже 4-2-қосымшамен толықтырылды, 4-3-қосымша болып өзгертілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 166 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.11.02 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

    "___" _________________ жағдай бойынша тұлғалардың тізімі
 

Жеке тұлғалар

N

Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)

Туған күні (күні /айы/жылы)

Тізімге қосу үшін негіздеме

Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні (күні /айы/жылы)
 

Ескерту

1

2

3

4

5

6Заңды тұлғалар

N

Заңды тұлғаның толық атауы

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның почталық адресі және нақты орналасқан орны

Тізімге қосу үшін негіздеме

Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні(күні /айы/жылы)

Ескерту

1

2

3

4

5

6      "Тізімге қосу үшін негіздеме" деген бағанда осы Ереженің 4-2-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме көрсетіледі.

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

      _______________________________________________________________
         (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)         (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ______________

      Мөр қойылатын орын

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесiне         
5-қосымша           

       Ескерту: 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

       ___________ ____________ дейінгі кезең ішінде
         бағалы қағаздардың халықаралық нарығында
          бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер
                             туралы есеп

(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

N

Мәміленің жасалған күні мен уақыты 1

Мәміле бойынша есепті жүргізу күні

Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты 2

Мәміленің түрі 3

Нарық 4

Брокердің атауы және оның резиденттік елі 5Жиынтығы

       кестенің жалғасы

Кастодиан-банктің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Рейтингі 6

Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі 7

Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың шығарылымы тіркелген ел      кестенің жалғасы

Бағалы қағаздардың саны (данасы)

Номиналды құнының валютасы/
Төлем валютасы 8

Мәмілеге кім ретінде қатысты 9

Клиент және оның резиденттік елі 10

Бір бағалы қағаздың бағасы 11

Мәміленің көлемі 11

Ескерту

шетел валютасында

теңгемен

шетел валютасында

теңгемен       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

      _______________________________________________________________
         (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)         (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
                   (лауазымы, тегі мен аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ______________

      Мөр қойылатын орын

      Ескерту:
      1. "Уақыты, күні, айы, жылы" форматында мәмілені жасасу күні мен уақыты көрсетіледі.
      2. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.
      3. Мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).
      4. Сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және "қор биржасының атауы/елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.
      5. Клиент тапсырысын орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері) мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және "брокердің атауы/елі" форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.
      6. Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер "рейтинг (рейтингтік агенттік)/рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз қолданылады.
      7. "Эмитенттің атауы/елі" форматында эмитенттің және оның резиденттік елінің атауы көрсетіледі.
      8. "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеліміне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі.
      9. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "В" белгісі көрсетіледі.
      Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, "D" белгісі көрсетіледі.
      10. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "Клиенттің коды/елі" форматында "Клиент және оның резиденттік елі" деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

N

Клиент

клиенттің 5 мәнді коды

1

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)

JURRZ

2

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)

FIZRZ

3

Заңды тұлға (резидент емес)

JURNN

4

Жеке тұлға (резидент емес)

FIZNN

5

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері)

PFDPA

6

Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер)

PFDOA

7

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

STBNK

8

Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы

INSOR

9

Инвестициялық қор

INVFD

10

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкін қоспағанда)

Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

      Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.
      11. Сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын (брокердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растау, қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта берілген баға үтірден кейінгі төрт мәнге дейінгі дәлдікпен, мәмілелердің көлемі үтірден кейінгі екі мәнге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.
      Мәміле бойынша есепті мәміле жасасу күнінде емес жүргізгенде, мәміленің бағасы мен мәміленің көлемін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті жүргізу күнінде белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен көрсету қажет. Бағалы қағазды шетел валютасымен төлегенде, мәміле валютасындағы сома көрсетілетін "шетел валютасында" деген бағана толтырылады.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесiне         
6-қосымша            

      Ескерту: 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 N 60, 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

___________ ____________ дейiнгi кезең iшiнде туынды
қаржы құралдарымен жасалған мәмiлелер туралы есеп
(бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi
жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

Мәмiленi жасасу күнi1

Мәмілені жасасу уақыты1

Қаржы құралдарын брокерге/дилерге есепке қою күні 1

Мәміле бойынша есептеу күндері1

Туынды қаржы құралының түрi2

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі3

Нарық3

Базалық актив және оның рейтингi4

Контрагент және оның рейтингi5

1


2


... 


кестенің жалғасы

Мәмiленiң талаптарын сипаттау

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны

Мәміле бағасы

Мәміле көлемі

Мәміле валютасы
Хеджирлеу объектісі7

Мәмiлеге кiм ретiнде қатысты8

Клиент тапсырысын тiркеудiң нөмiрi, күнi және уақыты8

Клиент және оның резиденттiк елi10

Мәміле жасасқан күнгі вариациялық маржа, теңге11

Мәміле жасасқан күнгі бастапқы маржа, %12

Сауда-саттық режімі13

Ескерту

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      _____________________________________________________________
                (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
      Бас бухгалтер _______________________________________________
                      (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы ___________________________________________________
                   (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

      Ескерту:
      1. Мәмілені жасасу күні, қаржы құралдарын ішкі есепке алу жүйесіндегі брокерге/дилерге есепке қою күні, сондай-ақ мәміле бойынша есептеу күні «күні/айы/жылы» форматында көрсетіледі. Мәмілені жасасу уақыты «сағат/минут/секунд» форматында көрсетіледі (ұйымдастырылған нарықта жасасқан мәміле үшін).
      2. Туынды қаржы құралының түрi көрсетiледi (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).
      3. Бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активi болып табылған жағдайда көрсетіледі.
      4. Сауда жүйесiнде мәмiле жасалған биржасының атауы және «биржасының атауы/елi» форматында оның резиденттiк елi не мәмiле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында биржасында жасалмағаны көрсетiледi.
      5. Туынды қаржы құралының базалық активi (бағалы қағаздың және эмитентiнiң атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және басқа базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтингтiк агенттiк)» форматында рейтингтiк агенттiк берген (бар болса) базалық активiнiң рейтингi көрсетiледi. Егер базалық активте рейтингтер болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтингi жоқ» форматында рейтингi жоқтығы көрсетiледi.
      6. Егер мәмiле қор биржасында жасалмаса, онда контрагент, оның резиденттiк елi, сондай-ақ «контрагент/елi/рейтинг (рейтингтiк агенттiк)» форматында осы контрагентке берiлген рейтинг көрсетiледi. Егер контрагентте рейтинг болмаса, онда «контрагент/елi/рейтингi жоқ» форматында ақпарат көрсетiледi.
      7. Егер мәмiле хеджирлеу мақсатымен жасалса, «иә» деген сөз және «иә/хеджирлеу объектiсiнiң деректемелерi» форматында хеджирлеу объектiсiнiң деректемелерi (бағалы қағаздың сәйкестендiру нөмiрi, саны, құны, көлемi, валютасы) көрсетiледi. Егер мәмiле хеджирлеу мақсатымен жасалмаса, «жоқ» деген сөз көрсетiледi.
      8. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, «В» белгiсi көрсетiледi.
      Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретiнде болса, «D» белгiсi көрсетiледi.
      9. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтерi есебiнен) брокерлiк қызмет аясында мәмiле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттiң мәмiле жасалғаны жөнiндегi қабылдаған инвестициялық шешiмiнiң нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
      10. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретiнде болса, «Клиенттiң коды/елi» форматында «Клиент және оның резиденттiк елi» деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәмiле олардың есебiнен және мүддесi бойынша жасалған брокер клиенттерiнiң кодтары көрсетiледi:

Клиент

клиенттiң 5 мәндi коды

1.

Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

JURRZ

2.

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резидентi)

FIZRZ

3.

Заңды тұлға (резидент емес)

JURNN

4

Жеке тұлға (резидент емес)

FIZNN

5.

Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерi)

PFDPA

6.

Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншiктi активтер)

PFDOA

7.

Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi

STBNK

8.

Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы

INSOR

9.

Инвестициялық қор

INVFD

10.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншiктi активтер (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкiн қоспағанда)

Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндiк код

      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтерi есебiнен мәмiлелердi жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.
      11 Вариациялық маржа – биржа есептейтін және мерзімді келісім-шарт бағамының өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрсетілімі.
        12 Бастапқы маржа – клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі қажетті базисті активтің жиынтық нарық құнынан биржа анықтайтын үлесі.
        13 Т+0 немесе Т+n форматында көрсетіледі не биржа ережелерінде қарастырылған басқа сауда-саттық режімі сипатталады.
      Туынды қаржы құралдарымен мәміле жасасу туралы есепке депозитарлық қолхаттармен мәмілелер кірмейді.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесiне         
7-қосымша           

       Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 101 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2010.04.30 N 60, 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

"___" _________________ жағдай бойынша
тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда жүйесінде "репоны" "тікелей әдіспен" ашу операциясы жүргізілген брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны туралы есеп

(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

N

Клиенттің атауы

Клиенттің жеке шотының нөмірі

"Тікелей" әдіспен жасалған РЕПОны ашу операцияларының сомасы, теңгемен

Брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны, теңгемен 1

Маржаның деңгейі, %

Брокер және дилер маржиналды мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда болған брокер алдындағы клиенттің берешегі, тенгемен 2

12...       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      ______________________________________________________________
                (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы ____________________________________________________
                  (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

      Ескерту:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 38-4-тармағына сәйкес.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 53-тармағына сәйкес.

Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға
лицензиялары бар ұйымдардың есеп
беру ережесiне 8-қосымша    

      Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.02.01 N 9 қаулысымен, өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

___________ бастап __________________ кезең аралығында
__________________________________________________________
(бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның ілік септіктегі атауы)
аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы
ЕСЕБІ

Активтердің түрі (СА/КА)1

Клиенттің атауы

Клиенттің аффилиирленгендігінің белгісі2

Мәмілені жасасу күні3

Нарық 4

Мәміле түрі5

Мәміле бойынша қарсы серіктестің атауы6

Қарсы әріптестің аффилиирленгендігінің белгісі7


кестенің жалғасы

Қаржы құралының параметрлері

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі8

Бір бірлігінің бағасы 8

Мәміленің көлемі 8 (дана)

Мәміле сомасы (теңге)

Банктік салым шартының аяқталу күні

Ескерту

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)
      ______________________________________________________________
                (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________________________
                       (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы ____________________________________________________
                  (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

       Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар рыногында брокерлiк және
дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға 
лицензиялары бар ұйымдардың  
есеп беру ережесiнің     
9-қосымшасы         

      Ескерту. 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 N 60, өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 122 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Нысан

«___» ________________ жағдай бойынша
брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің
меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп
(бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы)

Жиынтығы

Меншікті ақша қалдығы

Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы
      Ескертулер:
      1. Брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер есепті күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен ресми курс бойынша теңге түрінде беріледі;
      2. Бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, «Меншікті ақша қалдығы» бағанын толтырмайды;
      3. «Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы» бағанын толтырғанда бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін, яғни брокерлік қызмет көрсету аясында клиенттердің атынан және есебінен ашылған клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

       Басшы
      (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға)

      ______________________________________________________________
                   (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Бас бухгалте _________________________________________________
                     (Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

      Орындаушы ____________________________________________________
                    (лауазымы, тегі, аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ «______» ________________

      Мөр қойылатын орын

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады