Атқару өндірісінің заңдылығын прокурорлық қадағалау туралы

Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 79 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 12 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 2169. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2010 жылғы 28 желтоқсандағы № 88 бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Бас Прокурорының 2010.12.28 № 88 (мемлекеттік тіркеуден өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Прокуратура органдарының атқару өндірісінің заңдылығын пәрменді қадағалауды ұйымдастыру және жұмысын белсендіру мақсатында "Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43 және 44-баптарын басшылыққа алып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Атқару өндірісінің заңдылығын прокурорлық қадағалау туралы ұсынылып отырған Нұсқау бекітілсін.
      2. Осы бұйрық пен Атқару өндірісінің заңдылығын прокурорлық қадағалау туралы Нұсқауды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу үшін Азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілері мен атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау департаменті шаралар қабылдасын.
      3. Бұйрық әскери прокурорға, облыстық, аудандық және оларға теңестірілген прокурорларға жіберілсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
      5. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2001 жылғы 18 қазандағы N 121 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Бас Прокуроры
      2-сыныпты мемлекеттік
      әділет кеңесшісі

Қазақстан Республикасы   
Бас Прокурорының      
2002 жылғы 27 желтоқсандағы
      N 79 бұйрығымен      
      БЕКІТІЛГЕН         

Атқару өндірісінің заңдылығын прокурорлық
қадағалау туралы
НҰСҚАУ

      1. Осы Нұсқау Қазақстан Республикасының Конституциясына, "Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және атқару өндірісінің заңдылығын прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың тәртібін белгілейтін өзге заң актілеріне сәйкес әзірленген.

      2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілері мен атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау департаменті, Бас әскери прокурор, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар, қала, аудан прокурорлары азаматтық және әкімшілік істер бойынша, азаматтық талап бойынша үкімді атқару бөлімінде қылмыстық істер бойынша, "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  тізімінде көрсетілген басқа атқару құжаттары бойынша, атқару өндірісі бойынша сот актілерінің заңдылығын тұрақты және тиімді қадағалауды, атқару өндірісі бойынша азаматтық істерді сотта қарау және атқару өндірісіне байланысты соттарда өзге ұйғарулар мен қаулыларды шығару кезінде прокурорлардың қатысуын, апелляциялық мерзімінде және қадағалау тәртібінде сот актілерінің заңдылығын тексеруін қамтамасыз етсін.

      3. Атқару өндірісінің заңдылығын қадағалауды жүзеге асырған кезде прокуратура органдары қызметінің басымды бағыттары болып:
      - атқару өндірісі процесінде азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің конституциялық құқықтары мен мүдделерінің сақталуын қадағалау;
      - лауазымды адамдар мен атқару өндірісі органдары атқару өндірісі туралы заңнаманы нақты және біркелкі қолдануын қадағалау;
      - сотта лауазымды адамдар мен атқару өндірісі органдарының әрекетін (әрекетсіздігін) даулау туралы сот актілерінің, сот шешімдерінің орындалу сатысында болған сот қаулыларының, соның ішінде сот банкрот деп таныған ұйымдардың конкурстық өндірісінің заңдылығын қадағалау белгіленсін.

      4. Прокурорлық қадағалау шаралары арқылы азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттердің құқықтарына қысым келтіретін атқару өндірісі саласында кез-келген заңдылықты бұзулар жойылсын.
      Денсаулығына немесе жасына байланысты өз құқықтарын қорғай алмайтын адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға заңда көрсетілген шаралар қолданылсын.

      5. Атқару өндірісі бойынша тараптардың біреуі 4-тармақтың екінші абзацында көрсетілген адамдар болса, мемлекет, соның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдар, өндіріп алушы немесе қарызгер, ал сондай-ақ үшінші адам мен прокурор лауазымды адамдар мен атқару өндірісі органдарының әрекеті (немесе әрекетсіздігі) мен актілерін дауға салған жағдайда прокурор сотқа міндетті түрде қатысуы керек.

      6. Атқару өндірісі органдарының өндірісінде жатқан және заңмен белгіленген, олар прокуратураға келіп түскеннен 5 күн ішінде, атқару әрекетін жасау мерзімі бітпеген атқару өндірістерін талап етіп, зерттесін. Сонымен қатар атқару санкциясының 10 пайыздық мемлекеттік баж салығын бюджетке дер кезінде және толық көлемде өндіріп алуды орындау бойынша, әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар қарызгерлерге қатысты сот атқарушыларымен әкімшілік өндірістің қозғалуына, сот шешімін орындаудан қасақана бас тартатын адамдарға қатысты қылмыстық істер қозғау туралы мәселені шешу үшін материалдарды ішкі істер органдарына жіберуге ерекше назар аударылсын.

      7. Сот банкрот деп таныған ұйымдардың атқару өндірісі немесе азаматтық пен әкімшілік істері бойынша қабылданған сот шешімдеріне, қаулыларына және конкурстық өндірісін орындау сатысындағы заңға сәйкес келмейтін сот актілеріне апелляциялық мерзім ішінде және қадағалау тәртібінде наразылық келтірілсін.
      Облыстық және Бас прокуратураға соттың заңсыз шешімдеріне, қаулылары мен ұйғарымдарына наразылық келтіруге ұсыныстар енгізілсін.

      8. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитеттің лауазымды адамдары мен жергілікті орындардағы оның әкімдерінің әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) және атқару өндірісі бойынша сот актілерінің заңсыздығына шағымдар мен арыздар сапалы және заңда белгіленген мерзім ішінде шешілсін.

      9. Қадағалау саласы бойынша заңдылықтың жағдайы және сот төрелігін атқару кезінде заңдылықтың сақталуы тоқсан сайын талдансын. Талдау нәтижесі туралы ақпарат (бөлек) Бас прокуратураға жіберілсін.

      10. Жылына ең кемі бір рет Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитеттің әкімдері мен атқару әрекеттер жасауға өкілетті олардың лауазымды адамдарының қызметіндегі атқару өндірісі туралы заңнаманың сақталуын тексерсін.
      Жыл қорытындысы бойынша мемлекетке келтірілген залалдың орнын толтыру туралы, соның ішінде прокурорлардың талаптары бойынша, сот шешімдерін, үкімдерін және сот бұйрықтарын атқару кезінде заңдылықтың жағдайын жинақтап қорытындыласын.
      Тексерістер мен жинақталып қорытындыланған нәтижелер туралы ақпараттар (бөлек) Бас прокуратураға жіберілсін. Атқару өндірісін қадағалауды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізілсін.

      11. Бас прокуратураның Азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот қаулылары мен атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау департаменті, Бас әскери прокуроры, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар бағынышты прокурорларды нормативтік базамен қамтамасыз етсін, іскерлік және құқықтық біліктілігін арттыру бойынша қызметкерлермен оқу және семинар сабақтарын жоспарлы түрде өткізсін, сынақтан өткізуді дағдыға айналдырсын.

      12. Атқару өндірісі бойынша прокурорлар қызметін бағалаудың негізгі қағидалары - өндіріске қабылданған арыздар мен өтініштерді дер кезінде және сапалы шешу, заңсыз сот қаулыларына наразылық келтіру және атқару өндірісі саласындағы заңдылықтың бұзылуын жоюға бағытталған басқа прокурорлық қадағалау шараларын қабылдау болып саналсын.

      13. Атқару өндірісіне прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру жариялылық негізінде құрылсын, бұқаралық ақпарат құралдары кеңінен қолданылсын.

      14. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілері мен атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау департаменті, облыс, Астана және Алматы қалаларының прокурорлары атқару өндірісінің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру бойынша осы бағыттағы жұмыс тиімділігін арттыру үшін төменгі тұрған прокуратуралардың қызметіне басшылық етуді және бақылауды қамтамасыз етсін. Облыстық, Астана және Алматы қалаларының прокурорлары облыс (қала) және аудандық (қалалық) прокуратураларының аппаратының штат кестесінде облыс прокурорының атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау жөнінде аға көмекшісі және аудан (қала) прокурорының осы саладағы қадағалау бойынша көмекшісінің лауазымын қарастырсын.
      Қызмет процесінде прокуратура органдарының басқа бөлімшелерімен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитетімен, Әділет министрлігімен, Жоғарғы Сотпен, оқу және ғылыми мекемелермен тығыз өзара қызметін жүзеге асырсын.

Об утверждении Инструкции "О прокурорском надзоре за законностью исполнительного производства"

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 декабря 2002 года № 79. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2003 года № 2169. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 28 декабря 2010 года № 88

      Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 28.12.2010 № 88 (вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан).

      В целях организации действенного надзора за законностью исполнительного производства и активизации работы органов прокуратуры в данном направлении деятельности, руководствуясь статьями 43 и  44 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", приказываю:

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о прокурорском надзоре за законностью исполнительного производства.

      2. Департаменту по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа и Инструкции о прокурорском надзоре за законностью исполнительного производства.

      3. Приказ направить Главному военному прокурору, прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

      5. Признать утратившим силу приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 октября 2001 года N 121.

      Генеральный Прокурор

Утверждена           
Приказом Генерального Прокурора
Республики Казахстан     
от 27 декабря 2002 года N 79 

Инструкция
"О прокурорском надзоре за законностью
исполнительного производства"

      1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О Прокуратуре" и другими законодательными актами, определяющими порядок осуществления прокурорского надзора за законностью исполнительного производства.
      2. Департаменту по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Главному военному прокурору, прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам обеспечить постоянный и эффективный надзор за законностью исполнительного производства по гражданским, административным делам, уголовным делам в части исполнения приговора по гражданскому иску и по иным исполнительным документам, предусмотренным в перечне Закона  Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", судебных актов по исполнительному производству, участие при рассмотрении в суде гражданских дел по исполнительному производству и вынесении судами иных определений и постановлений, связанных с исполнительным производством, проверку законности судебных актов в апелляционные сроки и в порядке надзора.
      3. Приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора за законностью исполнительного производства определить:
      - надзор за соблюдением конституционных прав и интересов граждан, юридических лиц и государства в процессе исполнительного производства;
      - надзор за точным и единообразным применением законодательства об исполнительном производстве должностными лицами и органами исполнительного производства;
      - надзор за законностью судебных актов об оспаривании действий (или бездействия) должностных лиц и органов исполнительного производства в суде, судебных постановлений, состоявшихся на стадии исполнения решений суда, в том числе конкурсного производства организаций, признанных судом банкротами.
      4. Мерами прокурорского надзора устранять любые нарушения законности в сфере исполнительного производства, ущемляющие права граждан, юридических лиц и государства.
      Принимать предусмотренные законом меры для защиты прав и интересов лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
      5. Участие прокурора в суде обязательно, когда одной из сторон по исполнительному производству являются лица, указанные в абзаце втором пункта 4, государство, в том числе государственные предприятия и организации либо взыскателем или должником, а также третьими лицами и прокурором оспариваются действия (или бездействие) и акты должностных лиц и органов исполнительного производства.
      6. Изучать истребованные исполнительные производства, находящиеся в производстве судебных исполнителей и по которым не истекли установленные законом сроки совершения исполнительных действий, в течение не более 5 дней с даты их поступления в прокуратуру. Проверять своевременность и полноту совершения судебным исполнителем исполнительных действий по исполнительному производству, принятия мер по исполнению взысканий в бюджет государственной пошлины, 10-ти процентной исполнительской санкции, возбуждения судебным исполнителем, в пределах его полномочий, дел об административном правонарушении в отношении должников, в чьих действиях усматриваются признаки административного правонарушения, передачи материалов в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения решения суда, органам внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
      7. Опротестовывать в апелляционные сроки и в порядке надзора не соответствующие закону судебные акты, принятые по исполнительному производству либо гражданским и административным делам на стадии исполнения решения, постановления суда и конкурсного производства организаций, признанных судом банкротами.
      Вносить представления в Генеральную и областные прокуратуры на предмет опротестования незаконных судебных актов.
      8. Качественно и в установленный законом срок разрешать обращения на действия (или бездействие) должностных лиц Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан и его администраторов на местах и незаконность судебных актов по исполнительному производству.
      9. Ежеквартально анализировать состояние законности по отрасли надзора и соблюдение законности при отправлении правосудия. О результатах анализов направлять (раздельно) информации в Генеральную прокуратуру.
      10. Не менее одного раза в год проводить проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве в деятельности администраторов судов областей Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан и их должностных лиц, уполномоченных на совершение исполнительных действий.
      По итогам года обобщать состояние законности при исполнении судебных актов о возмещении ущерба государству, в том числе по искам прокуроров.
      О результатах проверок и проведенного обобщения (раздельно) направлять информации в Генеральную прокуратуру. Вносить предложения по совершенствованию надзора за исполнительным производством.
      11. Департаменту по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам Генеральной прокуратуры, Главному военному прокурору, прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам обеспечивать подчиненных прокуроров нормативной базой, в плановом порядке проводить учебы и семинары работников по повышению деловой и правовой квалификации, практиковать стажирование.
      12. Основными критериями оценки деятельности прокуроров по исполнительному производству считать своевременное и качественное разрешение принятых к производству жалоб и заявлений, опротестование незаконных судебных актов и принятие других мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений законности в сфере исполнительного производства.
      13. Осуществление прокурорского надзора за исполнительным производством строить на принципе гласности, шире использовать средства массовой информации.
      14. Департаменту по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам обеспечить руководство и контроль за деятельностью нижестоящих прокуратур по осуществлению надзора за законностью исполнительного производства, способствуя повышению эффективности работы в данном направлении. Прокурорам областей, районов предусмотреть в штатном расписании областного аппарата и районных прокуратур должности старшего помощника прокурора по надзору за законностью исполнительного производства.
      В процессе деятельности осуществлять тесное взаимодействие с другими подразделениями органов прокуратуры, Комитетом по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан, Министерством юстиции и Верховным Судом Республики Казахстан, учебными и научными учреждениями.