Диссертациялық кеңес туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы N 14 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 29 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2139. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылы 31 наурыздағы № 126 бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.31 № 126 (ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Жоғары білікті кадрларды аттестаттаудың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру мақсатында  бұйырамын :
      1. Қоса беріліп отырған Диссертациялық кеңес туралы ереже бекітілсін.
      2. Жоғары аттестациялық комитет (Құсайынов А.Қ.) жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогтік кадрларды аттестаттау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық құжаттарын осы бұйрыққа сәйкес келтірсін.
      3. Құқықтық қамтамасыз ету және аудит басқармасы (Күзембаев М.М.) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен  Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізуге тапсырсын.
      4. Осы бұйрық 2003 жылғы 1 наурыздан қолданысқа енгізіледі.
      5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрі міндетін атқарушының 2001 жылғы 4 маусымдағы "Диссертациялық кеңес туралы ережені бекіту туралы" N 423 бұйрығы күшін жойды деп саналсын.
      6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау бірінші вице-министр Ғ.М. Мұтановқа жүктелсін.

       Министр

Қазақстан Республикасы     
Білім және ғылым Министрінің  
2003 жылғы 10 қаңтардағы   
N 14 бұйрығымен бекітілген  

  ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  1. Диссертациялық кеңестерді құру және
жұмысын ұйымдастыру

      1. Диссертациялық кеңестер - ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылатын ғылыми жұмыстарды қарау жөніндегі кеңестер жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогтік кадрларды аттестаттау жүйесінің негізгі буыны болып табылады.

      2. Диссертациялық кеңестерді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті (бұдан әрі - Комитет) тиісті ғылым саласындағы жетістіктерімен кеңінен танымал, сұралып отырған мамандық бойынша докторантурасы (аспирантурасы), кафедрасы (бөлімі, лабораториясы) бар және ғылыми семинар жұмыс істейтін республиканың ірі ғылыми орталықтарында, ғылыми ұйымдарында және  жоғары оқу орындарында (бұдан әрі - ұйымдар) аталған ұйымдардың өтініші негізінде құрады.
      Өтініш хатта осы ұйымда диссертациялық кеңес құру қажеттілігі мен оның жұмыс істеуінің орындылығының негіздемесі көрсетілуі, сондай-ақ кеңес жұмысына қажетті жағдаймен қамтамасыз етілетіндігіне, диссертациялардың қаралуы мен қорғалуына қажетті қаражат бөлінетіндігіне кепілдік берілуі керек. Ұйымның диссертациялық кеңес ашу үшін ұсынатын құжаттарының тізбесін Комитет белгілейді.
      Комитет әр ғылыми мамандық бойынша Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрінің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 174 бұйрығымен бекітілген Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының номенклатурасына енгізілетін өзгертулерді және басқа жағдайларды ескеріп кеңестер желісін қайта қарап отыратын диссертациялық кеңестердің қызметін бақылайды және үйлестіреді.
      Диссертациялық кеңестер диссертациялардың сарапталуының сапасы мен әділдігіне, қабылданған шешімдердің негізділігіне жауап береді және диссертациялардың Ғылыми дәрежелер беру ережелерімен (бұдан әрі - Ережелер) белгіленген критерийлерге сәйкестігін анықтау кезінде талапшылдықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге міндетті.
      Диссертациялық кеңестер өздері жұмыс істейтін ұйымдардың басшыларына есеп береді, сол ұйымдардың мөрі мен бланкілерін пайдаланады. Ұйым басшылары кеңес жұмысына қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге жауапты.
      Кеңес мәжілісін өткізетін бөлме, оргтехника бөлуге, ізденушілердің Комитетке жіберілетін аттестациялық істерін ресімдеуге, кеңестің басқа қаладағы мүшелерінің іссапарына байланысты шығындарды төлеу кеңес құрылған ұйымдарға жүктеледі. Аталған шығындары ізденушілердің өз есебінен өндіруге жол берілмейді.
      Диссертациялық кеңес мүшелері өз міндеттерін ерікті түрде төлемақысыз орындайды.
      Диссертациялық кеңестерді құруға ғылыми жұртшылықтың белсенді қатысуы мақсатында оларды ашу, ондағы мамандықтар және құрамы жөніндегі мәселелер ұйымдардың ғылыми (ғылыми-техникалық) кеңестерінің мәжілістерінде талқылануы керек.
      Диссертациялық кеңес құрамына ұсынылған кандидатуралар бойынша ғылыми кеңестің дауыс беруін өткізу керек. Біріккен диссертациялық кеңестің құрамы бойынша дауыс беру қызметкерлері диссертациялық кеңес құрамына кандидаттар болып табылатын ұйымдарда өткізіледі.
      Ұйым (базалық ұйым) басшысы құрылатын диссертациялық кеңес құрамына сайланған кандидаттардың жиналысын өткізеді, жасырын дауыс беруге қатысады, онда жәй көпшілік, бірақ диссертациялық кеңестің тізімдік құрамының жартысынан кем емес дауыспен диссертациялық кеңестің төрағасы мен төрағасының орынбасары сайланады.
      Кеңес төрағасы болып кеңес құрылып отырған ұйым штатында жұмыс істейтін, белсенді ғылыми қызмет атқарушы, кеңес профилі бойынша (авторефераты бойынша) маман - ғылым докторы сайланады. Кеңестің ғалым хатшысы болып кеңес құрылып отырған ұйым штатында жұмыс істейтін, кеңес профилі бойынша (авторефераты бойынша) маман сайланады.
      Ғылыми (ғылыми-техникалық) кеңес мәжілісінің хаттамасы мен диссертациялық кеңес төрағасы мен төраға орынбасарының кандидатуралары бойынша жасырын дауыс беру нәтижелері диссертациялық кеңес ашу жөніндегі өтініш хаттың міндетті қосымшасы болып табылады.
      Кеңестердің төрағаларын, төраға орынбасарларын ауыстыруды, олардың құрамына басқа ішінара өзгертулер енгізуді кеңестер құрылған ұйымдардың өтініш хатының негізінде Комитет жүргізеді. Өтініш хатта ұсынылған барлық өзгертулер атап көрсетіледі және олардың қажеттігі негізделеді. Өтініш хатқа ғылыми (ғылыми-техникалық) кеңес мәжілісінің хаттамасы және диссертациялық кеңес мәжілісіндегі жаңадан сайланған диссертациялық кеңес төрағасының және (немесе) төраға орынбасарының кандидатуралары бойынша жасырын дауыс беру нәтижелері, жаңадан енгізілетін мамандар туралы мәліметтер қоса беріледі.
      Мамандықтар тізімін өзгерту және кеңес құрамына елеулі өзгертулер енгізу кеңесті белгіленген тәртіппен қайта бекіту жолымен жасалады.
       Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2005.03.02.  N 126 , 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрықтарымен .

      3. Ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің құрамына тек ғылым докторлары енгізіледі. Ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғау жөніндегі кеңестер сондай-ақ, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғауды да өткізеді. Ғылым  кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғау жөніндегі  диссертациялық кеңестің құрамына ғылым докторлары мен кандидаттары кіреді, бұл ретте ғылым докторларының жалпы саны кеңес құрамының жартысынан кем болмауға тиісті.
      Тиісті мамандықтар мен ғылым салалары бойынша кандидаттық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер республикада осы мамандықтар мен ғылым салалары бойынша диссертацияларды қарайтын докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер болмаған жағдайда құрыла алады.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      4. Мемлекеттік үлгідегі ғылым докторы дипломы бар басқа мемлекеттердің азаматтарының ең көбі үшеуі кеңес құрамына қайта аттестаттаусыз енгізіле алады. Мұндай жағдайда мәжілістерде таратылуы шектеулі мәліметтері жоқ диссертациялық жұмыстар қаралады.
       Ескерту: 4-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2005 жылғы 2 наурыздағы N 126   бұйрығымен .

      5. Комитет кеңеске әдетте бірнеше, бірақ ең көп дегенде бес мамандық бойынша диссертация қорғатуға құқық бере алады.

      6. Кеңес құрамы мынандай талаптарға сай болуы қажет:
      1) кеңес құрамына жазбаша келісімімен авторефераттары, еңбектері бойынша (кеңестің әр мамандығы бойынша үштен көп емес) және жапсарлас мамандықтар бойынша (кеңестің әр мамандығы бойынша үштен көп емес) мамандар енгізіледі. Еңбектері бойынша мамандығы жөнінде Комитет ұсынған арнаулы ғылыми басылымдарда жарияланған ең кем дегенде 5 ғылыми еңбегі бар ғылым докторлары енгізіледі. Жапсарлас, яғни ғылыми мазмұны бойынша кеңес мамандығына жақын мамандықтар осы мамандықтың төлқұжатымен анықталады;
      2) ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғалатын кеңестің құрамында тиісті ғылым саласының кеңестегі әр мамандығы бойынша кем дегенде алты ғылым докторы, оның ішінде ең кемі төртеуі - авторефераты бойынша, болуы қажет;
      3) ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялар қорғалатын кеңестің құрамында тиісті ғылым саласының кеңестегі әр мамандығы бойынша кем дегенде бес маман, оның ішінде кем дегенде үш ғылым докторы, олардың ең кемі екеуі - авторефераты бойынша, болуы қажет;
      4) Комитет қызметкерлері, Комитет Төралқасы мен сараптау кеңесінің мүшелері кеңеске мүше бола алмайды;
      5) әр маман тек бір кеңестің мүшесі бола алады және бір ғылым саласы бойынша тек бір мамандық атынан өкілеттік ете алады, бұл ретте ғылым докторы ғылыми дәрежесі екі мамандық бойынша берілген кеңес мүшесіне диссертациялық кеңесте авторефераты бойынша сол мамандықтар атынан өкілеттік етуге рұқсат беріледі.
      6) кеңес құрамына басқа ұйымдардан, бірақ кеңестің әр мамандығы бойынша жартысынан аспайтын мөлшерде мамандар енгізілуі мүмкін;
      7) кеңес мүшелерінің саны он үштен кем болмауға тиіс.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .
      7. Ғылым мен техника дамуының басым бағыттары бойынша жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогтік кадрларды даярлау және аттестаттау үшін сұраныс туғызып отырған мамандықтар бойынша белсенді ғылыми зерттеу жүргізіп жатқан бірнеше ұйымдардың ғалымдарының қатысуымен біріккен диссертациялық кеңестер құрылуы мүмкін.
      Біріккен диссертациялық кеңес құрушы ұйымдар жалпы жауапкершілік және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету жағдайлары, соның ішінде қаржы жөніндегі келісімге қол қояды, өздерінің атынан Комитетке өтініш жасайтын базалық ұйымды белгілейді. Біріккен диссертациялық кеңес осы ұйымдарда жұмыс істейді деп саналады, бұл ретте базалық ұйым бірінші аталады.
      Базалық ұйымның басшысы кеңес жұмысының үйлестірушісі қызметін атқарады және жылына кем дегенде бір рет біріккен диссертациялық кеңеске қатысушы ұйымдардың басшыларымен оның жұмысы туралы мәжіліс өткізіп тұрады.
      Біріккен кеңес құрамында кеңес құрылған базалық ұйымда қызмет істейтін, кеңестің әр саласының әр мамандығы бойынша (авторефераты бойынша бір немесе одан да көп) ғылым докторлары болуға тиіс.
      Кеңес құрамы осы Ереженің талаптарын қанағаттандыратын болуы керек.

      8. Ережелердің 18-тармағында көзделген жағдайларда бір жолғы диссертация қорғау өткізу үшін кеңес құрамына тиісті ғылым саласының кеңесте жоқ мамандығынан авторефераты бойынша ғылым докторларының қажетті саны (докторлық диссертация үшін үш және кандидаттық үшін екі) енгізілуі керек. Бұл ретте бір жолғы қорғауға енгізілетін кеңес мүшелерінің саны оның құрамында бұған дейін бар тиісті ғылым саласының жапсарлас мамандықтары бойынша ғылым докторларының есебінен азайтылуы мүмкін. Енгізілетін ғылым докторлары ресми оппонент бола алмайды. Кеңес төрағасы алдын ала Комитетке кеңес құрамына қосымша мүшелер енгізу туралы, қажетті мәліметтерді қоса бере отырып, өтініш хат жібереді. Тиісті Комитет шешімін алғаннан кейін толықтырылған құрамдағы кеңес диссертацияны қорғауға қабылдауды жүзеге асырады және қорғауды өткізеді.
      Бір жолғы докторлық немесе кандидаттық диссертация қорғау тек докторлық диссертацияларды қабылдау құқығы бар кеңестерде ғана өткізіледі.
       Ескерту: 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      9. Диссертациялық кеңес жариялылық жағдайында жұмыс істейді. Оның мәжілісі туралы ол құрылған ұйымның ұжымы мен ғылыми жұртшылық кеңінен құлақтандырылады. Диссертациялық кеңестің қызметі диссертациялық кеңес құрылған ұйымның Интернет желісіндегі ресми сайтында жариялануы тиіс. Сайтта: Комитеттің диссертациялық кеңестің қызметіне қатысты бұйрықтары; кеңес мүшелері туралы мәліметтер; есептер; диссертацияларды қорғауға рұқсат етілген мамандықтар төлқұжаттары; диссертациялардың авторефераттары жіберілетін ұйымдар тізбесі; арнаулы пәндер мен жалпы курс бойынша кандидаттық емтихандардың бағдарламалары; арнаулы пәндер мен жалпы курс бойынша кандидаттық емтихандардың өткізілу кестесі; өткізілетін қорғаулар туралы хабарландырулар мен кестелер; диссертациялардың авторефераттары жариялануы тиіс.
      Кеңес өзінің бүкіл қызметімен ізденушінің дайындаған диссертациясын қорғауына барынша қолайлы жағдай туғызуы керек. Ізденушіге өз диссертациясының қорғалуына қатысты кеңестегі барлық материалдармен танысуға, диссертациясының қорғалуын ұйымдастыруға байланысты барлық мәселелер бойынша кеңес басшыларының білікті көмегін алуға мүмкіндік берілуі тиіс.
      Кеңес тиісті ұйымдардан диссертацияның толық, жан-жақты әрі әділ қаралуы мен негізделген шешім шығарылуы үшін қажетті материалдарды сұрауға құқылы.
       Ескерту: 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      10. Диссертациялық кеңестің бір мәжілісінде бір ғана диссертация қорғалуы немесе бір қосымша қорытынды (ұжымдық пікір) дайындалуы мүмкін.
      Бір күн ішінде бір докторлық немесе екі кандидаттық диссертация қорғалады. Кеңес бір айда екі докторлық және төрт кандидаттық диссертация дайындауға құқылы.
       Ескерту: 10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2003.12.04 N 796, 2007.10.17 N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз), 2010.09.07 N 446 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      11. Диссертациялардың қорғалу мерзімін тағайындағанда ізденушілердің диссертациясын қорғауға қабылдау туралы өтінішінің түсу кезегі сақталуы қажет. Кезектен тыс қорғау құқығын диссертациясын аспирантурада оқу мерзімі аяқталғанға дейін қорғауға ұсынған аспиранттар пайдаланады.

      12. Кеңес басшылары кеңес жұмысы туралы өз ұйымы мен Комитет алдында есеп береді. Кеңес күнтізбелік жыл аяқталған соң бір ай мерзім ішінде атқарған жұмысы туралы Комитет белгілеген үлгіде Комитетке есеп береді.

      13. Егер кеңес мүшесі есепті жыл ішінде мәжілістердің жартысына және одан да көбіне қатыспаған болса, онда ол тиісті диссертациялық кеңес құрамынан шығарылады.

      14. Кеңестің осы Ереженің немесе Ғылыми дәрежелер беру ережелерінің талаптарын бұзуы Комитеттің тиісті шешім қабылдауына, кеңес басшылығы мен мүшелерін ауыстыруына, кеңес қызметін оның өкілеттік мерзімнен ерте тоқтатуына немесе доғаруына негіз болып табылады.

      14-1. Комитет кеңесте қорғалған жұмыстар бойынша Комитет Төралқасының екі теріс шешімі болған жағдайда диссертациялық кеңестің қызметін алдын-ала тоқтату туралы шешім қабылдайды.
       Ескерту: 14-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

  2. Диссертацияның диссертациялық кеңесте
алдын ала қаралуы

      15. Кеңес Ережелердің 10-тармағының талаптарына сәйкес ресімделген, белгіленген тізбе бойынша құжаттары түгел диссертацияны алдын ала қарауға қабылдайды және кеңестің хаттамалық шешімімен диссертация профилі бойынша маман - кеңес мүшелерінен (ең кемі үш адамнан) құрылған комиссияға диссертациямен және ғылыми жетекшісінің (кеңесшінің) пікірімен танысуды және кеңеске диссертация қорғату құқығы берілген мамандықтар мен ғылым саласына сәйкестігі, автор жариялаған еңбектерінде диссертация материалдарының баяндалуының толықтығы (Ережелердің 11-тармағына сәйкес) туралы кеңеске қорытынды беруді, сондай-ақ қаралатын диссертация бойынша жетекші ұйым, ресми оппоненттер тағайындау, ал қажет жағдайларда кеңес құрамына қосымша мүшелер енгізу туралы ұсыныс жасауды тапсырады. Сонымен бірге комиссия ғылыми жетекші тағайындаудың, ғылыми кеңесші қатыстырудың, диссертацияның мамандықтар түйісінде ұсынылуының, шектеу грифтерін қоюдың негізділігіне көңіл аударуы қажет.
      Диссертацияны мамандықтар түйісінде ұсынуға әр мамандық бойынша тиісті ғылыми жетістігінің болуы негіз болады.
      Докторлық диссертацияны қарау үстінде комиссия ізденушінің кандидаттық диссертациясының материалдары мен қорытындыларын қандай дәрежеде пайдаланғанын анықтауға тиіс. Ізденушінің кандидаттық диссертацияда қорғауға ұсынған қағидалары мен нәтижелерін докторлық диссертацияда қайтадан қорғауға ұсынуына болмайды.
      Егер диссертация кеңес құрылған ұйымда орындалмаған болса, ол диссертацияны осы жұмыстың профиліне сай келетін кафедраның (бөлімнің, лабораторияның, ғылыми семинардың) қосымша талқылауына жібереді.
      Диссертациялардың кеңесте алдын ала қаралу мерзімі ізденуші құжаттарын тапсырған күннен бастап кандидаттық диссертация үшін екі айдан, ал докторлық диссертация үшін үш айдан аспауы қажет.

      16. Кеңес комиссия қорытындысының негізінде өзінің мәжілісінде диссертацияны қорғауға қабылдайды және ресми оппоненттер мен жетекші ұйымды тағайындайды, қорғау күнін, автореферат тарататын қосымша тізімді белгілейді, авторефераттың қолжазба құқығында басылуына рұқсат береді және қажет жағдайларда (бір жолғы қорғау) кеңес құрамына белгіленген тәртіппен қосымша мүшелер енгізу туралы шешім қабылдайды.
      Кеңес ресми оппоненттердің, жетекші ұйымның, диссертациялық жұмыстың, ғылыми жетекшісінің (кеңесшінің) бір-біріне тәуелсіздігі принципін қатаң басшылыққа алады, олардың диссертацияға дайындайтын пікірлерінің әділдігі мен сапасына жауап береді.
      Диссертациялық кеңес мәжілісінің құқықтылығы Ережелердің 28-тармағының талаптарына сәйкес анықталады. Кеңестің диссертацияны қорғауға қабылдау туралы шешімі, мәжіліске қатысушы кеңес мүшелерінің жай көпшілігі жақтап дауыс берген жағдайда қабылданған болып саналады.
      Кеңес диссертацияны қорғауға қабылдау мәселесі туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, 15-тармақта аталған комиссия диссертация жөніндегі кеңес қорытындысының жобасын дайындайды, сонымен бірге жіктемелік белгілерін іріктеуді жүргізеді.
      Комиссия қажет жағдайда қорытынды жобасын әзірлеуге осы ұйымның, кафедраларының, лабораторияларының, секторларының немесе бөлімдерінің мамандарын қатыстыра алады.

      17. Кеңес мына төмендегі жағдайлардың бірінде диссертацияны қорғауға қабылдамайды:
      1) диссертацияның негізгі мазмұны кеңеске диссертация қорғауға қабылдау құқығы берілген мамандықтардың және ғылым саласының біреуіне де сәйкес келмегенде;
      2) диссертацияның негізгі нәтижелерінің жариялануының толықтығы туралы Ережелердің 11-тармағының талаптары орындалмаған жағдайда;
      3) ізденушінің ғылыми әдепсіздігі фактілері (бөтен материалды дерек көзіне сілтемесіз пайдалану, кандидаттық диссертациясында қорғауға ұсынған қағидалары мен ғылыми нәтижелерін докторлық диссертациясында қайталап ұсыну) анықталғанда.
      Бұл ретте ізденушіге, осы Ережелердің 15-тармағында белгіленген мерзімде диссертацияның қорғауға қабылданбау себептері көрсетілген кеңес мәжілісінің хаттамасының көшірмесі беріліп, оның кеңеске тапсырған барлық материалдары қайтарылып беріледі.

      18. Алда болатын қорғау туралы хабарлама мекен-жайы, қорғалатын күні және уақыты көрсетіліп, Комитет бекіткен тізім мен кеңес бекіткен қосымша тізім бойынша авторефераттарды ерте, қорғаудан кемінде бір ай бұрын тарату жолымен жасалады. Диссертацияның авторефераты мен хабарландыру мәтіні бір уақытта диссертациялық кеңес құрылған ұйымның Интернет желісіндегі ресми сайтында жариялануы тиіс.
      Докторлық диссертацияны қорғауға қабылдау кезінде кеңес қорғауға дейін 2 ай мерзімнен кешіктірмей Комитетке Бюллетенде және Комитеттің Интернет желісіндегі ресми сайтында жариялау үшін ізденушінің тегі, аты-жөні, диссертацияның тақырыбы, ғылыми дәреже берілетін ғылым саласы, мамандық шифры, қорғау мерзімі мен уақыты, диссертация қорғау өтетін кеңестің атауы мен мекен-жайы, жетекші ұйымның атауы, ғылыми жетекшінің (кеңесшінің), ресми оппоненттердің тектері, ізденушінің, ғылыми жетекшінің (кеңесшінің), оппоненттердің жұмыс орындары, оппоненттердің докторлық авторефераттарының титулды парақтарының көшірмелері көрсетілген хабарландыруды ұсынады. Хабарландырудың мәтіні ізденушінің ісіне салынады.
       Ескерту: 18-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      19. Жетекші ұйым мен ресми оппоненттердің пікірлері кеңеске қорғаудан кемінде 10 күн бұрын берілуі керек.

      20. Жетекші ұйым диссертацияның негізгі ғылыми қағидаларын талқылау үшін ізденушіні шақырып ғылыми семинар өткізеді. Жетекші ұйым пікіріне оны дайындаған маман мен диссертация талқылаудан өткен ұйым бөлімшесінің басшысы қол қояды, олар Комитет Төралқасының, сараптау кеңесінің және диссертация қорғалатын кеңестің мүшелері болмауы керек, пікірді жетекші ұйым басшысы немесе оның орынбасары бекітеді және ол ұйымның мөрімен расталады.
       Ескерту: 20-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2005 жылғы 2 наурыздағы N 126   бұйрығымен .

      20-1. Ұйымнан оң пікірлер алған жұмыстар бойынша Комитет Төралқасының екі теріс шешімі болған жағдайда Комитет осы ұйымды жетекші ұйымдар тізбесінен шығару туралы шешім қабылдайды.
       Ескерту: 20-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      21. Қорғау күні мен уақытын авторефератта көрсетілген уақыттан ерте мерзімге ауыстыруға болмайды.

      22. Кеңес мәжілісін дәлелді себептермен тағайындалған күні өткізу мүмкін болмаған жағдайда кеңес, ол туралы Комитетті хабардар ете отырып, диссертация қорғау күнін кейінге бірақ он күннен бұрын емес күнге жылжытуға құқылы.
       Ескерту: 22-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      23. Дәлелді себептермен ресми оппоненттерді ауыстыру қорғаудан кем дегенде он күн бұрын Комитетті хабардар ете отырып кеңес мәжілісінде жасалады.

  3. Диссертация қорғау кезіндегі
диссертациялық кеңес мәжілісін өткізу

      24. Диссертация қорғау кезіндегі кеңес мәжілісі кеңес төрағасының, ол болмаған жағдайда кеңес төрағасы орынбасарының басқаруымен өткізіледі және магнитті таспаға жазылады.
      Кеңес төрағасы (төрағаның орынбасары) диссертациясы қаралып отырған ізденушінің ғылыми жетекшісі (кеңесшісі) болған жағдайда кеңес мәжілісінде төрағалық міндет атқара алмайды. Егер кеңес төрағасы және оның орынбасары көрсетілген міндеттерді атқара алмаса, кеңестің бұл мәжілісіне төрағалық етуге кеңестің мүшесі - кеңесте қызмет істейтін ұйымның қызметкері тағайындалады. Оның тағайындалуы ұйым басшысының бұйрығымен ресімделеді. Ғалым хатшы болмаған немесе ол диссертациясы қаралып отырған ізденушінің ғылыми жетекшісі (кеңесшісі) болған жағдайда, оның міндеттері ұйым басшысының бұйрығымен мерзімі (көп дегенде екі ай) көрсетіліп кеңес  мүшелерінің біріне жүктеледі. Төраға, төрағаның орынбасары және ғалым хатсышы бір мезгілде болмай қалған жағдайда диссертациялық кеңестің мәжілісі өткізілмейді.

      25. Диссертациялық кеңес мәжілісінің ашылуы алдында оның мүшелеріне осы Ережелердің 16-тармағына сәйкес әзірленген қорытынды жобасы таратылып беріледі.
      Диссертациялық кеңес мәжілісін ашарда төраға келу парағы мен оппоненттердің қатысуының негізінде кеңес мүшелеріне мәжілістің құқықтылығы жайында хабарлама жасайды (Ережелердің 28-тармағы). Кеңес мүшелерінің, ресми оппоненттердің кеңеске қатысуы, олардың мамандығы, ғылым саласы мен ғылыми дәрежесі мәжілістің стенограммасында көрсетілуі тиіс.
      Кеңес мәжілісі ашылғаннан кейін төраға ізденушінің диссертация қорғайтыны туралы хабарлайды, диссертацияның атауын, ресми оппоненттердің аты-жөнін, жетекші ұйымды атап өтеді, және диссертацияның бірінші рет (қайталап) қорғалып отырғанын жариялайды. Сонан соң сөз ғалым хатшыға беріледі, ол ізденуші құжаттарының негізгі мазмұны мен олардың белгіленген талаптарға сәйкестігі жайында қысқаша баяндайды.

      26. Ізденуші диссертацияның мәні мен негізгі қағидаларын баяндап береді. Сонан соң ізденушіге ауызша немесе жазбаша түрде сұрақтар қойылады. Ізденушінің жауаптарынан кейін сөз ғылыми жетекшіге (кеңесшіге) беріледі немесе ол қатыса алмаған жағдайда оның пікірі оқылады. Диссертациялық жұмыс орындалған немесе ізденуші тіркелген ұйымның және кеңес жұмыс істейтін ұйымның қорытындысы, жетекші ұйымның пікірі, басқа да кеңеске келіп түскен диссертация мен автореферат туралы пікірлер жарияланады. Диссертация мен авторефератқа жіберілген оң пікірлер көп болған жағдайда ғалым хатшы кеңес мүшелерінің келісімімен бұл пікірлерді толық оқудың орнына, оларда көрсетілген ескертпелерді атай отырып, шолу ғана жасайды. Теріс пікірлер толық оқылады.

      27. Пікірлер оқылып болған соң ізденушіге пікірлерде көрсетілген ескертпелерге жауап беру үшін сөз беріледі.

      28. Бұдан соң ресми оппоненттер сөз сөйлейді, одан кейін жауап беру үшін ізденуші сөз алады. Ізденушінің тілегі бойынша оған әрбір оппоненттің сөзінен кейін жауап беру үшін сөз берілуі мүмкін. Бұдан кейінгі пікірсайысқа қорғауға қатысушылардың бәрінің қатысуға құқығы бар. Пікірсайыс аяқталған соң ізденушіге қорытынды сөз беріледі.
       Ескерту: 28-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      29. Ізденушінің қорытынды сөзінен кейін кеңес осы Ереженің 4-бөлімінде белгіленген тәртіп бойынша ғылыми дәреже беру жөніндегі мәселені жасырын дауысқа салады. Кеңестің шешімі, оған кеңестің мәжіліске қатысқан мүшелерінің ең кемі үштен екісі жақтап дауыс бергенде, қабылданған болып есептеледі.

      30. Есеп комиссиясының хаттамасы бекітілген соң кеңес қорытындысының жобасы талқыланады. Ғылыми дәреже беру туралы мәселе оң шешілген жағдайда қорытынды жобасында ізденушінің жеке өзі қол жеткізген ең маңызды ғылыми нәтижелері, оның негізділігі мен жаңалығына берілген баға, теориялық және практикалық маңызы, диссертациялық зерттеудің нәтижелерін пайдалану жөніндегі ұсыныстар, сондай-ақ диссертация Ережелердің қандай талаптарына сәйкес бағаланғаны атап көрсетіледі. Ғылыми дәрежелер беру туралы мәселе теріс шешілген жағдайда қорытынды қабылданбайды. Жіктемелік белгілері көрсетілген қорытындының мәтіні ашық дауысқа салынып, мәжіліске қатысушы кеңес мүшелерінің жай көпшілігінің дауыс беруімен қабылданғаннан соң ізденушіге жарияланады. Осымен кеңес мәжілісі аяқталды деп есептеледі.

      31. Диссертация қорғау нәтижелері бойынша оң шешім қабылданған жағдайда кеңес бір ай мерзім ішінде белгіленген құжаттар тізбесіне сәйкес ізденушінің диссертациясы мен аттестациялық ісінің бірінші даналарын Комитетке жібереді. Бұл тәртіптің орындалуына кеңестің ғалым хатшысы тікелей жауап береді. Қорғау өткен күннен кейінгі апта ішінде диссертацияның екінші данасы түптелмеген күйде автореферат пен диссертацияның есеп карточкасының екі данасымен бірге қағаз және электронды тасығыштарда мемлекеттік және орыс тілінде "Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы" АҚ-на мемлекеттік тіркеуге жіберіледі. Ғылыми дәреже беру жөніндегі аттестациялық істің екінші данасы диссертациялық кеңесте он жыл бойы  сақталады.
       Ескерту: 31-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2007.10.17.  N 486 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Б ұйрығымен .

      32. Дауыс беру қорытындысы бойынша кеңес шешімі теріс болған жағдайда, кеңес диссертация қорғалған күннен бастап бір ай мерзім ішінде Комитетке ұйым бланкісіне жазылған, кеңес төрағасы қол қойған жолдама хат, оған қоса қабылданбаған диссертацияның есептік карточкасының 2 данасын, сондай-ақ автореферат пен кеңес төрағасы мен ғалым хатшы қол қойған кеңес мәжілісінің стенограммасын жібереді.
      Ізденушіге дипломының көшірмесі, кандидаттық емтихандарды тапсырғандығы туралы куәлігі, кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы, диссертация орындалған немесе ізденуші тіркелген ұйымның қорытындысы, ғылыми еңбектерінің көшірме нұсқалары және диссертациясы қайтарылып беріледі.
      Диссертация мен авторефераттың бір данасы кітапхана қорынан қайта алынып кеңеске беріледі, онда ол он жыл бойы сақталады. 
      Диссертацияға, авторефератқа келіп түскен пікірлер, мәжілістің стенограммасы  және дауыс беру шешімі кеңесте қалдырылады және олардың көшірмесі сұранысы негізінде диссертация қайта қорғалатын жерге жіберілуі мүмкін.

      33. Ізденуші өз диссертациясын мәжіліс басталғанға дейін жазбаша өтініші бойынша талқылаудан қайтарып алуға құқылы. Ізденуші өз диссертациясын талқылаудан алып тастау жайында диссертациялық кеңеске жазбаша өтініш берген жағдайда, кеңес төрағасы кеңесте қалдырылатын өтініш пен диссертация мен авторефераттың бір-бір даналарынан басқа құжаттарының бәрін ізденушіге қайтарып беруге нұсқау береді. Диссертация қарау кезінде дайындалған құжаттар кеңесте қалдырылады және олар сұранысы негізінде диссертация қайта қорғалатын жерге жіберілуі мүмкін. Егер кеңес ізденушінің бөтен еңбекті оның авторы мен алынған дерек көзіне сілтемесіз пайдаланғанын анықтаса, онда кеңес диссертацияны қайта қорғау құқығынсыз талқылаудан алып тастауға құқылы. Бұл жағдайда ізденушінің диссертацияны талқылаудан қайтарып алу жөніндегі өтініші қабылданбайды, ал Комитетке диссертацияның авторефератымен бірге кеңес шешімі, мәжіліс стенограммасы мен аудиожазбасы жіберіледі.

  4. Жасырын дауысқа салу және есеп комиссиясының жұмысы

      34. Есеп комиссиясы (кемінде үш адам) жасырын дауыс беру алдында мәжіліске қатысушы кеңес мүшелерінің жай көпшілігінің ашық дауыс берумен сайланады.

      35. Жасырын дауыс беруге мәжіліске қатысушы кеңес мүшелері ғана қатыса алады, ізденушінің қорытынды сөзінен кейін есеп комиссиясы оларға қол қойдырып, әзірленген бюллетеньдерді үлестіреді.
      Дауыс беруші "Дауыс берудің нәтижесі" графасынан керексіз деп тапқанын сызып тастап, бюллетеньді мөрленген урнаға салады.

      36. Есеп комиссиясының мүшелері урнаны ашып, бюллетеньдерді санайды және дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама толтырады.
      Үлестірілмеген бюллетеньдер жасырын дауыс берудің алдында тиісті белгі қойылып, есеп комиссиясында қалдырылады және бұл оның хаттамасында көрсетіледі. Дауыс беруге қатысқан кеңес мүшесінің пікірін айқындауға мүмкіндік бермейтін бюллетендер жарамсыз деп саналып, бұл да есеп комиссиясының хаттамасында белгіленеді.
      Дауыс берудің қорытындылары хаттамада ресімделгеннен кейін есеп комиссия барлық бюллетеньдерді мөрленген конвертке салып желімдеп, өз хаттамасына тіркейді.

      37. Кеңес жасырын дауыс беруге қатысқан кеңес мүшелерінің жай көпшілігінің ашық дауыс берумен есеп комиссиясының хаттамасын бекітеді.
      Есеп комиссиясының хаттамасы  бекітілмеген жағдайда кеңес мәжілісі жалғастырылады және жасырын дауыс беру қайта өткізіледі.
      Кеңес есеп комиссиясының хаттамасын бекітпеу мәселесін тек диссертация қорғау барысында, жасырын дауыс беруде немесе есеп комиссиясының жұмысында тәртіп бұзушылық анықталған жағдайда ғана қарай алады.

  5. Комитет қосымша қорытынды жасауға (ұжымдық пікірге)
жіберген диссертацияны қарайтын диссертациялық
кеңес мәжілісін өткізу

      38. Аттестациялық іспен бірге қосымша қорытынды жасауға (ұжымдық пікірге) жіберілген диссертация кеңеске келіп түскен күннен бастап екі ай мерзім ішінде қаралуға тиіс. Кеңес диссертацияны қарамастан бұрын кеңес мүшелерінен құрылған комиссияға ізденушінің диссертациясымен танысып, аттестациялық іс құжаттарын қарауды және диссертация жөніндегі қорытынды жобасын әзірлеуді, сондай-ақ сараптаудың бұған дейінгі кезеңдерінде айтылған сыни ескертпелерге баға беруді тапсырады.
      Кеңестің мәжілісіне комиссия қорытындысымен алдын ала танысуға құқығы бар ізденуші шақырылады. Шақырылған ізденуші келуден бас тартса немесе мәжілісті өзінің қатысуынсыз өткізуді сұраса кеңес өз мәжілісін оның қатысуынсыз өткізу туралы шешім қабылдай алады.
      Кеңес мәжілісіне оның шақыруымен қажет болған жағдайда ізденушінің оппоненттері, жетекші ұйымның өкілдері және басқа адамдар да қатысуы мүмкін. Кеңес мүшелерінің қатысуы олардың мамандықтары, ғылыми дәрежелері аталып мәжіліс стенограммасында көрініс табуы қажет.

      39. Төраға кеңес мәжілісін ашарда келу парағы бойынша кеңес мүшелеріне мәжілістің құқықтылығы туралы хабарлайды (Ережелердің 28-тармағы).
      Кеңес мәжілісін ашқаннан кейін, төраға ізденушінің қосымша қорытынды (ұжымдық пікір) жасауға жіберілген диссертациясын қарау жайында хабарлап, диссертацияның атауын, қорғаған диссертациялық кеңесін, ресми оппоненттерінің аты-жөндері мен жетекші ұйымын атап өтеді.
      Бұдан кейін сөз ғалым хатшыға беріліп, ол ізденушінің аттестациялық ісіндегі құжаттардың негізгі мазмұнын қысқаша баяндайды.

      40. Кеңес мәжілісіне ізденуші қатысып отырған жағдайда, оған диссертацияның негізгі қағидаларын баяндау және қойылған сұрақтарға жауап беру үшін сөз беріледі.

      41. Талқылау диссертациямен және аттестациялық іс құжаттарымен танысу тапсырылған комиссия мүшелерінің бірінің сөзімен басталады. Бұдан кейін сөз сөйлеуге кеңес мәжілісіне қатысушылардың бәрі құқылы. Пікірсайыс аяқталған соң кеңес мәжілісіне қатысып отырған ізденушіге қорытынды сөз беріледі.

      42. Пікірсайыс біткеннен кейін, кеңес осы Ереженің 4-бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес диссертацияның Ережелер талаптарына сәйкестігі туралы мәселені жасырын дауысқа салады. Кеңес шешімі, оған кеңестің мәжіліске қатысқан мүшелерінің ең кемі үштен екісі жақтап дауыс бергенде, қабылданған болып есептеледі.

      43. Есеп комиссиясының хаттамасын бекіткен соң кеңес мәжіліске қатысқан мүшелердің жай көпшілігінің ашық дауыс беруімен қосымша қорытындының (ұжымдық пікірдің) мәтінін қабылдайды.
      Қосымша қорытындының (ұжымдық пікірдің) мәтіні бекітілгеннен кейін ізденушіге хабарланады.
      Осымен кеңес мәжілісі аяқталды деп есептеледі.

      44. Кеңес төрағасы мен ғалым хатшы қол қойған мәжіліс стенограммасы және жасырын дауыс берудің нәтижелері көрсетілген қосымша қорытындының (ұжымдық пікірдің) мәтіні, ізденушінің диссертациясы мен аттестациялық ісімен бірге үш апта ішінде Комитетке жіберіледі.

  6. Диссертациялық кеңестің
апелляция қарайтын мәжілісін өткізу

      45. Кеңес шешіміне апелляция түскен жағдайда кеңес төрағасы кеңес мүшелерінен құрылған комиссияға қажетті материалдарды зерттеп, апелляция жөніндегі кеңес қорытындысының жобасын дайындауды тапсырады.
      Егер апелляция кеңестің ғылыми дәреже беру мәселесі туралы оң шешіміне берілсе, кеңес төрағасы бұл туралы бір апта ішінде Комитетті хабардар етеді.
      Апелляция кеңесте екі ай ішінде қаралуға тиіс.
      Кеңес мәжілісіне кеңестің пікірінше онда қойылған мәселенің мән-мазмұнына тікелей қатысы бар шағымданушы (шағымданушылар), ізденуші және тағы басқа адамдар 10 күн бұрын хабарланып шақырылады. Шағымданушы кеңес мәжілісіне дәлелді себептермен келмеген жағдайда кеңес мәжілісі кейінге қалдырылады. Егер шағымданушы кеңес мәжілісіне дәлелсіз себептермен келмесе, онда мәжіліс оның қатысуынсыз өткізіледі.
      Кеңес мүшелерінің қатысқандығы (олардың мамандықтары көрсетіліп) стенограммада жазылуы тиіс.

      46. Кеңес төрағасы мәжілісті ашарда мәжілістің құқықтылығы туралы кеңес мүшелеріне хабарлайды (Ережелердің 28-тармағы).
      Кеңес төрағасы мәжілісті ашқаннан кейін түскен апелляцияны қарау туралы хабарлайды және оны жария ету үшін ғалым хатшыға сөз береді. Одан кейін комиссия мүшесі оның жұмысының нәтижесін және апелляция жөніндегі кеңес қорытындысының жобасын баяндайды. Бұдан әрі кеңес мәжілісіне қатысушылардың бәрі сөз сөйлеуге құқылы.

      47. Пікірсайыс біткеннен кейін, кеңес мәжіліске қатысушы кеңес мүшелерінің жай көпшілігінің жасырын дауыс беруімен апелляция жөнінде қорытынды қабылдайды.
      Кеңес төрағасы мен ғалым хатшысы қол қойған дауыс беру нәтижелері келтірілген кеңес стенограммасы мен апелляция жөніндегі қорытындысының мәтіні қаралған апелляциямен бірге мәжілістен кейін 10 күн ішінде Комитетке, ал апелляция жөніндегі қорытындының мәтіні шағымданушыға (шағымданушыларға) жіберіледі.

Об утверждении Положения о диссертационном совете

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2003 года № 2139. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126

     Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

     В целях совершенствования нормативной правовой базы аттестации кадров высшей квалификации приказываю:

     1. Утвердить прилагаемое Положение о диссертационном совете.

     2. Высшему аттестационному комитету (Кусаинов А.К.) привести нормативные правовые документы по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в соответствие с данным приказом.

     3. Управлению правового обеспечения и аудита (Кузембаев М.М.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

     4. Данный приказ вводится в действие с 1 марта 2003 года.

     5. Считать утратившим силу  приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 июня 2001 г. N 423 "Об утверждении Положения о диссертационном совете".

     6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого вице-Министра Мутанова Г.М.

     Министр

Утверждены             
приказом Министра образования   
и науки Республики Казахстан    
от 10 января 2003 года, N 14 

       Сноска. По всему тексту слова "ВАК" заменены соответственно словами "Комитет" - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 марта 2005 года  N 126
  (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния) .  

Положение о диссертационном совете

  1. Формирование и организация работы
диссертационных советов

     1. Диссертационные советы - советы по рассмотрению научных работ, представляемых на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, являются основным звеном системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
     2. Диссертационные советы создаются Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) при широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли науки крупных научных центрах, научных организациях и высших учебных заведениях республики (далее - организации), имеющих докторантуру (аспирантуру), кафедру (отдел, лабораторию) по запрашиваемой специальности и действующий научный семинар, на основании ходатайств указанных организаций.
     Ходатайство должно содержать обоснование необходимости создания совета и   целесообразности его функционирования в данной организации, гарантии обеспечения необходимых условий для работы совета, выделения необходимых для рассмотрения и защиты диссертаций средств. Перечень документов, представляемый организацией на открытие диссертационного совета, определяется Комитетом.
      Комитет контролирует и координирует деятельность диссертационных советов, пересматривает сеть советов по каждой научной специальности с учетом изменений, вносимых в Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2001 г. N 174, и других обстоятельств. 
     Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требовательности при определении соответствия диссертаций критериям, установленным Правилами присуждения ученых степеней (далее - Правила).
     Диссертационные советы подотчетны руководителям организаций, при которых они функционируют, и пользуются печатями и бланками этих организаций. Руководители организаций несут ответственность за обеспечение необходимых условий работы советов.
     Оплата расходов, связанных с выделением помещения для проведения заседаний совета, оргтехники, оформлением аттестационных дел соискателей, направляемых в Комитет, командированием иногородних членов совета, возлагается на организации, при которых созданы советы. Возмещение указанных расходов за счет самих соискателей не допускается.
     Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на добровольных началах, без оплаты.
     С целью более активного участия научной общественности в формировании диссертационных советов вопрос об их открытии, специальностях и составе должен обсуждаться на заседаниях ученых (научно-технических) советов организаций.
     По кандидатурам, предлагаемым в состав диссертационного совета, должно быть проведено голосование ученого совета. По составу объединенного диссертационного совета голосование проводится в тех организациях, сотрудниками которых являются кандидаты в состав диссертационного совета.
     Руководитель организации (базовой организации) проводит собрание избранных кандидатов в состав предполагаемого диссертационного совета, участвует в тайном голосовании, где простым большинством голосов, но не менее половины списочного состава диссертационного совета, избираются председатель и заместитель председателя диссертационного совета.
     Председателем совета избирается ученый, активно ведущий научную деятельность, доктор наук - специалист по профилю совета (по автореферату), являющийся штатным работником организации, при которой создается совет. Ученым секретарем совета избирается специалист по профилю совета (по автореферату), штатный работник организации, при которой создается совет.
     Протокол заседания ученого (научно - технического) совета и результаты тайного голосования по кандидатурам председателя и заместителя председателя диссертационного совета являются обязательным приложением к ходатайству об открытии диссертационного совета.
     Замена председателей, заместителей председателя советов, другие частичные изменения их составов проводятся Комитетом на основании ходатайств организаций, при которых созданы советы. В ходатайстве перечисляются все предлагаемые изменения и обосновывается их необходимость. К ходатайству прилагаются протокол заседания ученого (научно-технического) совета и результаты тайного голосования на заседании диссертационного совета по кандидатурам вновь избранных председателя и (или) заместителя председателя диссертационного совета, сведения о вновь вводимых специалистах.
     Изменение перечня специальностей и существенное изменение состава совета производится путем переутверждения совета в установленном порядке.  <*>
     Сноска. В пункт 2 внесены изменения - приказами Министра образования и науки РК от 2 марта 2005 года  N 126 ; от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     3. В состав диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук включаются только доктора наук. Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук проводят также защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. В состав совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук включаются доктора и кандидаты наук, при этом общее число докторов наук должно быть не менее половины состава совета.
      Диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций по соответствующим специальностям и отраслям наук могут создаваться при отсутствии в республике диссертационных советов по защите докторских диссертаций, рассматривающих диссертации по данным специальностям и отраслям наук.
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     4. В состав совета могут быть включены без переаттестации не более трех членов - граждан других государств, имеющие диплом доктора наук государственного образца. В этом случае на заседаниях рассматриваются диссертационные работы, в которых не содержатся сведения ограниченного распространения.  <*>
     Сноска. В пункт 4 внесены изменения - приказом Министра образования и науки РК от 2 марта 2005 года  N 126 .
     5. Комитет может предоставить совету право проведения защиты диссертаций, как правило, по нескольким, но не более чем по пяти специальностям.
     6. Состав совета должен удовлетворять следующим требованиям:
     1) в состав совета по письменному согласию включаются специалисты по автореферату, по трудам (не более трех по каждой специальности совета) и по смежным специальностям (не более трех по каждой специальности совета). По трудам включаются доктора наук, имеющие не менее 5-ти научных трудов по специальности, опубликованных в специализированных научных изданиях, рекомендованных Комитетом. Смежные специальности, то есть близкие по научному содержанию к специальности совета, определяются паспортом этой специальности;
     2) в составе совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук должно быть не менее шести докторов наук по каждой специальности совета соответствующей отрасли науки, из которых не менее четырех - по автореферату;
     3) в составе совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук должно быть не менее пяти специалистов по каждой специальности совета соответствующей отрасли науки, в том числе не менее трех докторов наук, из них не менее двух - по автореферату;
     4) членами совета не могут быть сотрудники Комитета, члены Президиума и экспертных советов Комитета;
     5) каждый специалист может быть членом только одного совета и представлять только одну специальность по одной отрасли науки, при этом члену совета, которому присуждена ученая степень доктора наук по двум специальностям, разрешается представлять их в диссертационном совете по автореферату;
     6) в состав совета могут включаться специалисты и из других организаций, но не более половины по каждой специальности совета;
     7) число членов совета должно быть не менее тринадцати.
       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     7. Для подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации по приоритетным направлениям развития науки и техники могут создаваться объединенные диссертационные советы с участием ученых из нескольких организаций, в которых активно проводятся научные исследования по запрашиваемым специальностям.
     Организации, создающие объединенный диссертационный совет, подписывают соглашение об общей ответственности и условиях, в том числе финансовых, обеспечения его деятельности, указывают базовую организацию, которая от их имени обращается с ходатайством в Комитет. Объединенный диссертационный совет считается функционирующим при этих организациях, при этом первой указывается базовая организация.
     Ответственность за текущую деятельность объединенного совета несет руководитель базовой организации, и ему подотчетно руководство совета. На документах аттестационного дела, направляемых в Комитет, ставится соответствующая печать базовой организации.
     Руководитель базовой организации выполняет роль координатора деятельности совета и не реже одного раза в год проводит заседания руководителей организаций, участвующих в объединенном диссертационном совете по вопросам его работы.
     В составе объединенного совета должны быть доктора наук (один или более по автореферату) по каждой отрасли каждой специальности совета, работающие в организации, на базе которой создается совет.
     Состав совета должен удовлетворять требованиям настоящего Положения.
     8. Для проведения разовой защиты диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 18 Правил, в состав совета по отсутствующей специальности соответствующей отрасли науки должны быть введены доктора наук по автореферату: три для докторской и два для кандидатской диссертации. При этом количество вводимых на разовую защиту членов совета может быть уменьшено за счет уже имеющихся в его составе докторов наук соответствующих отраслей науки по этим специальностям. Вводимые доктора наук не могут быть официальными оппонентами. Председатель совета заблаговременно направляет в Комитет ходатайство о введении в состав совета дополнительных членов с приложением необходимых сведений. После получения соответствующего решения Комитета совет в дополненном составе осуществляет прием диссертаций к защите и проводит защиту.
     Разовая защита докторской или кандидатской диссертации может проводиться только в советах, имеющих право приема докторских диссертаций.
       Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     9. Диссертационный совет работает в условиях гласности. О его заседаниях широко информируется коллектив организации, в которой он функционирует, и научная общественность. Деятельность диссертационного совета должна быть освещена на официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет. На сайте должны быть опубликованы: приказы Комитета, касающиеся деятельности совета; сведения о членах совета; отчеты; паспорта специальностей, по которым разрешено проводить защиты диссертаций; перечень организаций, которым рассылаются авторефераты диссертаций; программы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам и по общему курсу; графики проведения кандидатских экзаменов по специальности и общему курсу; графики и объявления о предстоящих защитах; авторефераты диссертаций.
     Всей своей деятельностью совет должен способствовать созданию максимально благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю должна предоставляться возможность знакомиться со всеми имеющимися в совете материалами, касающимися защиты его диссертации, получать квалифицированную помощь руководителей совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.
     Совет имеет право запрашивать у соответствующих организаций материалы, необходимые для полного, всестороннего и объективного рассмотрения диссертации и вынесения обоснованного решения.
       Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     10. На одном заседании совета может быть проведена защита одной диссертации или подготовлено одно дополнительное заключение (коллективная рецензия).
     В течение дня может быть проведена защита двух докторских и четырех кандидатских диссертаций. Совет имеет право в течение месяца провести защиту не более одной докторской и двух кандидатских диссертаций.
    Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными приказами Министра образования и науки РК от 04.12.2003 N 796 (вводится в действие с 1 января 2004 года); от 17 октября 2007 года N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния); от 07.09.2010 № 446 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).
     11. При назначении сроков защиты диссертаций должна соблюдаться очередность поступления заявлений соискателей о приеме диссертаций к защите. Правом внеочередной защиты пользуются аспиранты, представившие диссертации в срок, до окончания обучения в аспирантуре.     
     12. Руководители советов отчитываются о проделанной работе перед своей организацией и Комитетом. По окончании календарного года совет в месячный срок представляет в Комитет отчет о проделанной работе по форме, установленной Комитетом.
     13. Если член совета в течение отчетного года не присутствовал на половине и более заседаний, то он выводится из состава соответствующего диссертационного совета.
     14. Нарушение советом требований настоящего Положения или Правил присуждения ученых степеней является основанием для принятия Комитетом соответствующего решения, замены руководства и членов совета, приостановления или прекращения деятельности совета до окончания срока его полномочий.
      14-1. Комитет принимает решение о досрочном прекращении деятельности диссертационного совета при двух отрицательных решениях Президиума Комитета по работам, защищенным в данном совете. 
       Сноска. Пункт 14-1 дополнен приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).

  2. Предварительное рассмотрение диссертации в
диссертационном совете

     15. Совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, оформленную в соответствии с требованиями пункта 10 Правил, при наличии документов по установленному перечню и поручает созданной протокольным решением комиссии (не менее трех человек), из числа членов совета - специалистов по профилю диссертации, ознакомиться с диссертацией и отзывом научного руководителя (консультанта) и представить совету заключение о соответствии диссертации специальностям и отрасли науки, по которым совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором (согласно пункту 11 Правил), а также предложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущей организации, официальных оппонентов, а в необходимых случаях - о введении в состав совета дополнительных членов. При этом комиссия должна обратить внимание на обоснованность назначения научного руководителя, привлечения научного консультанта, представления диссертации на стыке специальностей, присвоения ограничительных грифов .
     Основанием для представления диссертации на стыке специальностей является наличие соответствующего научного вклада по каждой из специальностей.
     Рассматривая докторскую диссертацию, комиссия должна определить, в какой степени в ней использованы материалы и выводы кандидатской диссертации соискателя. Защищаемые положения и научные результаты, которые выносились соискателем на защиту в кандидатской диссертации, не могут выноситься им повторно на защиту в докторской диссертации.
     Если диссертация выполнена не в той организации, при которой создан совет, последний направляет ее на дополнительное обсуждение кафедры (отдела, лаборатории, научного семинара) по профилю выполненной работы.
     Сроки проведения предварительного рассмотрения диссертаций в диссертационном совете не должны превышать двух месяцев для кандидатской и трех месяцев для докторской диссертации со дня подачи соискателем документов.
     16. Совет на основании заключения комиссии на своем заседании принимает диссертацию к защите и назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание автореферата на правах рукописи   и в необходимых случаях (разовая защита) принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.
     Совет строго руководствуется принципом независимости друг от друга официальных оппонентов, ведущей организации, научного руководителя (консультанта) диссертационной работы, отвечает за объективность и качество подготавливаемых ими отзывов на диссертацию.
     Правомочность заседания диссертационного совета определяется в соответствии с требованиями пункта 28 Правил. Решение совета о приеме диссертации к защите считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.
     В случае положительного решения совета о приеме диссертации к защите указанная в пункте 15 комиссия готовит проект заключения совета по диссертации, а также производит выборку классификационных признаков. При необходимости комиссия может привлечь к подготовке проекта заключения специалистов кафедр, лабораторий, секторов или отделов данной организации.
     17. Совет не принимает диссертацию к защите в одном из следующих случаев:
     1) когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите;
     2) при невыполнении требования пункта 11 Правил о полноте публикации основных результатов диссертации;
     3) установлены факты научной недобросовестности соискателя (использование чужого материала без ссылки на источник, повторный вынос на защиту в докторской диссертации положений и научных результатов, которые выносились на защиту в кандидатской диссертации).
     При этом соискателю в сроки, установленные в пункте 15 настоящего Положения, вручается выписка из протокола заседания совета с мотивировкой отказа в приеме диссертации к защите и возвращаются все представленные им в совет материалы.
     18. Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется путем заблаговременной, не позднее чем за один месяц до защиты, рассылки авторефератов по списку, утвержденному Комитетом, и дополнительному списку, утвержденному советом. Одновременно, автореферат диссертации и текст объявления размещается на официальном сайте организации, при которой функционирует диссертационный совет, в сети Интернет.
      При приеме к защите докторской диссертации совет не позднее чем за 2 месяца до защиты представляет в Комитет для опубликования в Бюллетене и на официальном сайте Комитета в сети Интернет объявление, которое содержит фамилию, имя, отчество соискателя, название диссертации, отрасль науки, по которой присуждается ученая степень, шифр специальности, дату и время защиты, название и адрес совета, где будет проводиться защита диссертации, название ведущей организации, фамилии научного руководителя (консультанта), официальных оппонентов, место работы соискателя, научного руководителя (консультанта), оппонентов, а также копии титульных листов докторских авторефератов оппонентов. Текст объявления вкладывается в дело соискателя.
       Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     19. Отзывы ведущей организации и официальных оппонентов должны быть представлены в совет не позднее чем за 10 дней до даты защиты.
     20. Ведущая организация проводит научный семинар с приглашением соискателя для изложения основных научных положений диссертации, отзыв ведущей организации подписывается подготовившим его специалистом и руководителем подразделения, которые не должны быть членами Президиума, экспертного совета Комитета и совета, где состоится защита диссертации, утверждается руководителем ведущей организации или его заместителем и скрепляется печатью организации.  <*>
     Сноска. Пункт 20 в редакции - приказом Министра образования и науки РК от 2 марта 2005 года  N 126 .
       20-1.   Комитет принимает решение об исключении организации из перечня ведущих организаций при двух отрицательных решениях Президиума Комитета по работам, получившим положительные отзывы данной организации.
      Сноска. Пункт 20-1 дополнен приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     21. Не допускается перенос даты и времени защиты на более ранние сроки, чем указанные в автореферате.
     22. В том случае, когда по объективным причинам заседание совета в назначенный день не может состояться, совет имеет право назначить более позднюю дату защиты диссертации, но не ранее десяти дней, известив об этом Комитет.
       Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     23. Замена официальных оппонентов по объективным причинам допускается на заседании совета не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации, с извещением об этом Комитета. 

  3. Проведение заседания диссертационного совета
при защите диссертации

     24. Заседание совета при защите диссертации проводится под руководством председателя совета или, в случае его отсутствия, - заместителя председателя совета и записывается на магнитную ленту.
     Председатель (заместитель председателя) совета не может выполнять обязанности председательствующего на заседании совета в случае, когда рассматривается диссертация соискателя, у которого он является научным руководителем (консультантом). Если председатель совета и его заместитель не могут выполнять указанные обязанности, председательствующим на данное заседание совета назначается член совета - штатный сотрудник организации, при которой функционирует совет. Назначение его оформляется приказом руководителя организации. При отсутствии ученого секретаря диссертационного совета или в случае, когда рассматривается диссертация соискателя, у которого он является научным руководителем (консультантом), выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов совета приказом руководителя организации с указанием срока (но не более двух месяцев). В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание совета проводиться не может.
     25. Перед открытием заседания совета членам совета раздается проект заключения, подготовленный в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.
     При открытии заседания совета председатель на основании явочного листа и присутствия оппонентов извещает членов совета о правомочности заседания (пункт 28 Правил). Присутствие членов совета и официальных оппонентов должно быть отражено в стенограмме заседания с указанием их специальности, отрасли науки и ученой степени.
     После открытия заседания совета председатель объявляет о защите диссертации соискателем, указывает название диссертации, фамилии официальных оппонентов, ведущую организацию и сообщает, что диссертация защищается впервые (повторно). Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.
     26. Соискатель излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. После ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю (консультанту) или, в случае его отсутствия, зачитывается его отзыв, оглашаются заключения организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, и организации, где функционирует диссертационный совет, отзыв ведущей организации и другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо зачтения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.
     27. После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.
     28. Затем выступают официальные оппоненты, после чего соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента. В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.
       Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     29. После заключительного слова соискателя совет проводит тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени в соответствии с установленным в разделе 4 настоящего Положения порядком. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.
     30. После утверждения протокола счетной комиссии проводится обсуждение проекта заключения совета. При положительном решении по вопросу о присуждении ученой степени в проекте заключения отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их обоснованности и новизны, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями Правил оценивалась диссертация. При отрицательном решении вопроса о присуждении ученой степени заключение не принимается. Текст заключения с указанием классификационных признаков принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю. На этом заседание совета считается законченным.
     31. При положительном решении по результатам защиты диссертации, совет в месячный срок направляет в Комитет первые экземпляры диссертации и аттестационного дела соискателя в соответствии с установленным перечнем документов. Персональную ответственность за выполнение этой нормы несет ученый секретарь совета. В течение недели со дня защиты второй экземпляр диссертации в несброшюрованном виде на бумажном и электронном носителях вместе с авторефератом и двумя экземплярами учетной карточки диссертации на государственном и русском языках направляется на государственную регистрацию в АО "Национальный центр научно-технической информации". Второй экземпляр аттестационного дела по присуждению ученой степени хранится в совете в течение десяти лет.
       Сноска. Пункт 31 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК  от 17 октября 2007 года  N 486 ( вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня первого офиц. опуб-ния).
     32. При отрицательном решении по результатам голосования совет в месячный срок со дня защиты высылает в Комитет сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем совета, с приложением к нему двух экземпляров регистрационно-учетной карточки отклоненной диссертации, а также автореферата и стенограммы заседания совета, подписанной председателем и ученым секретарем совета.
     Соискателю возвращаются копия диплома, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, личный листок по учету кадров, заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, оттиски научных работ и диссертация. Один экземпляр диссертации и автореферата изымаются из фонда библиотеки и передаются в совет, где хранятся в течение десяти лет.
     Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания и решение по голосованию остаются в совете и их копии могут быть направлены на основании запроса по месту повторной защиты.
     33. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному заявлению, поданному до начала заседания. При подаче соискателем в совет письменного заявления с просьбой снять с рассмотрения его диссертацию, председатель совета дает указание о выдаче соискателю представленных им документов, за исключением личного заявления соискателя, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в совете и могут быть направлены по месту повторной защиты на основании запроса. Если советом установлено, что соискатель использовал чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, то совет вправе принять решение о снятии диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, а в Комитет направляется решение совета вместе с авторефератом диссертации, стенограммой и аудиозаписью заседания.

        4. Тайное голосование и работа счетной комиссии

     34. Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается до начала тайного голосования открытым голосованием простым большинством участвовавших в заседании членов совета.
     35. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены совета, которым счетная комиссия выдает под роспись заготовленные бюллетени после заключительного слова соискателя.
     Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" и опускает бюллетень в опечатанную урну.
     36. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол.
     Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала тайного голосования, что отмечается в ее протоколе. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.
     После оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу.
     37. Совет открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в тайном голосовании, утверждает протокол счетной комиссии.
     В случае неутверждении протокола счетной комиссии заседание совета продолжается и проводится повторное тайное голосование.
     Вопрос о неутверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться диссертационным советом лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе счетной комиссии.

  5. Проведение заседания диссертационного совета 
при рассмотрении диссертации, направленной Комитетом
на дополнительное заключение (коллективную рецензию)

     38. Направленная на дополнительное заключение (коллективную рецензию) диссертация вместе с аттестационным делом рассматривается советом в течение двух месяцев со дня ее получения. До рассмотрения диссертации совет поручает комиссии из числа членов совета ознакомиться с диссертацией, документами аттестационного дела соискателя и представить совету проект заключения по диссертации а также дать оценку критическим замечаниям, высказанным на предыдущих этапах экспертизы.
     На заседание совета приглашается соискатель, который имеет право предварительно ознакомиться с проектом заключения комиссии. Если соискатель отказывается явиться или обращается с просьбой о проведении заседания без его участия, совет может принять решение о проведении заседания в его отсутствие. В заседании совета по его приглашению в необходимых случаях могут участвовать оппоненты соискателя, представители ведущей организации и другие лица. Присутствие членов совета (с указанием их специальности, ученой степени) должно быть отражено в стенограмме заседания.
     39. При открытии заседания совета председатель на основании явочного листа извещает членов совета о правомочности заседания (пункт 28 Правил).
     После открытия заседания совета председатель объявляет о рассмотрении диссертации соискателя, направленной на дополнительное заключение (коллективную рецензию), указывает название диссертации, совет, где проводилась защита диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию.
     Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает основное содержание документов аттестационного дела соискателя.
     40. В случае присутствия соискателя на заседании совета ему предоставляется слово для изложения основных положений диссертации, ответов на вопросы.
     41. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии, которой было поручено ознакомиться с диссертацией и документами аттестационного дела. В последующем имеют право выступать все присутствующие на заседании совета. По окончании дискуссии присутствующему на заседании совета соискателю предоставляется заключительное слово.
     42. По окончании дискуссии совет, согласно порядку, установленному в разделе 4 настоящего Положения, проводит тайное голосование по вопросу о соответствии диссертации требованиям Правил. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.
     43. После утверждения протокола счетной комиссии совет открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, принимает текст дополнительного заключения (коллективной рецензии).
     Текст дополнительного заключения (коллективной рецензии) после его утверждения сообщается соискателю.
     На этом заседание совета считается законченным.
     44. Подписанные председателем и ученым секретарем совета стенограмма и текст дополнительного заключения (коллективной рецензии), в котором приводятся результаты тайного голосования, вместе с диссертацией соискателя и его аттестационным делом в трехнедельный срок высылаются в Комитет.

  6. Проведение заседания диссертационного совета
при рассмотрении апелляции

     45. При поступлении в совет апелляции на решение совета председатель совета поручает комиссии из числа членов совета изучить необходимые материалы и подготовить проект заключения совета по апелляции.
     Если апелляция подана на положительное решение совета по вопросу о присуждении ученой степени, председатель совета в недельный срок извещает об этом Комитет.
     Рассмотрение апелляции в совете должно быть проведено в двухмесячный срок.
     На заседание совета с извещением не позднее чем за 10 дней до заседания приглашаются заявитель (заявители), соискатель и другие лица, которые, по мнению совета, имеют непосредственное отношение к существу поставленных в ней вопросов. В случае неявки заявителя по уважительной причине заседание совета переносится. Если заявитель не явился на заседание совета без уважительных причин, то заседание проводится в его отсутствие.
     Присутствие членов совета (с указанием их специальности) должно быть отражено в стенограмме заседания.
     46. При открытии заседания совета председатель извещает членов совета о правомочности заседания (пункт 28 Правил).
     После открытия заседания председатель совета объявляет о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю для ее оглашения. Затем член комиссии докладывает результаты ее работы и проект заключения совета по апелляции. В дальнейшем имеют право выступать все присутствующие на заседании совета.
     47. По окончании дискуссии совет принимает заключение по апелляции тайным голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.
     Подписанные председателем и ученым секретарем совета стенограмма и текст заключения по апелляции, в котором приводятся результаты голосования вместе с рассмотренной апелляцией, в 10-дневный срок после заседания направляются в Комитет, а текст заключения по апелляции направляется заявителю (заявителям).