Кеден құны декларациясының нысанын толтыру тәртiбiн, Кеден құнын түзетудiң нысандарын толтыру тәртiбiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігінің 2003 жылғы 15 мамырдағы N 209 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 22 мамырда N 2304. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 474 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2010.09.21  № 474Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Кеден кодексiнiң 317318-баптарына сәйкес бұйырамын:
      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Кеден құнының декларациясының нысанын толтыру тәртiбi;Қараңыз.K100296
      2) Кеден құнын түзетудiң нысандарын толтыру тәртiбi бекiтiлсiн. Қараңыз.K100296
      2. Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (И.Ы.Аңсарова) осы бұйрықтың мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсiн.
      3. Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң Баспасөз қызметi осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсiн.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi төрағасының орынбасары С.Ж.Мулкинге жүктелсін.
      5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Төраға

Қазақстан Республикасының  
Кедендік бақылау агенттігі 
төрағасының 2003 жылғы   
15 мамырдағы N 209     
бұйрығымен бекітілген   

  Кедендік құн декларациясының нысандарын
толтырудың ережесі

  1. Кедендік құн декларациясының жалпы сипаттамасы
және оны толтыруға қойылатын талаптар

      1. Кедендік құн декларациясы (бұдан әрі - КҚД) тиісті жүк кедендік декларациясының (бұдан әрі - ЖКД) қосымшасы болып табылады және онысыз жарамсыз болады.
      Егер кедендік құнға КҚД-1 немесе КҚД-2 нысандарында (осы Ережеге 1, 2-қосымша) түзету жүргізілсе, онда кедендік құнды түзету нысандары (Кедендік құнды түзету нысандарын толтырудың ережесіне 1, 2-қосымша) ЖКД-ның ажырамас бөлігі болып табылады.
      КҚД тауарларға кедендік ресімдеу жүргізетін кеден органына ЖКД-мен бір мезгілде ұсынылады. Кеден органы осы Ережеге сәйкес және бағаланатын мәміленің нақты шарттарын ескере отырып КҚД-ны тексеру және ресімдеу рәсімін жүзеге асырады.

      2. КҚД-ға міндетті тәртіппен Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын мәлімдеу және түзету тәртібіне, шарттарына қойылатын талаптарға сәйкес құжаттар ұсынылады (белгіленген талаптарға қарай - түпнұсқалар немесе куәландырылған көшірмелер).
      КҚД 3 данада толтырылады, олардың:
      бірінші данасы кеден органында қалады;
      екінші данасы декларантқа беріледі;
      үшінші данасы кедендік кірістер (кеден төлемдері) бөліміне жіберіледі.

      3. КҚД-1 мен КҚД-2-ның нысандары негізгі екі парақтан тұрады:
      біріншісінде (бет жағына), кедендік құнды айқындаудың қайсы бір әдісін қолдану мүмкіндігі туралы мәліметтер мәлімделеді;
      КҚТ-мен түзетілген (соңғы) мәліметтер көрсетіледі.
      екінші парағында кедендік құн мен оның элементтері туралы
мәліметтер көрсетіледі.
      Үшіншісінен бастап КҚД-ның барлық парақтары қосымша болып табылады.
      Қосымша парақтардың беттерін нөмірлеу үшінші нөмірден басталады (яғни 1-ші және 2-ші парақтар - нысанның негізгі парақтары, 3-ші және одан кейінгі парақтары - қосымша).
      КҚД-ның негізгі парақтары бірден үшке дейінгі атаулардағы тауарларға толтырылады. Тауарлар партиясында үштен артық атаулар болған жағдайда, қосымша парақтар пайдаланылады, олардың әр қайсысы бірден үшке дейінгі тауарларға толтырылуы мүмкін.
      Егер КҚД-1 немесе КҚД-2 нысандардың бірінші (беттік) парақтарында мәлімделген деректер қосымша парақтарда көрсетілген тауарларға толық көлемде таратылатын жағдайда ғана қосымша парақтар  пайдаланылуы мүмкін.
      Қосымша парақтар ретінде КҚД-1 және КҚД-2 нысандарының екінші парағы пайдаланылады.

      4. КҚД мен оның қосымша парақтары жазу машинкасында немесе компьютердің басу құрылғысында мемлекеттік немесе орыс тілінде толтырылады. КҚД-да және оның қосымша парақтарында тазартулар мен түзетулер болмауы тиіс. Декларант мәлімдеген мәліметтерді барлық түзетулерді тек декларант қате мәліметтерді сызып тастау және қажетті деректерді үстіңгі жағынан машинкамен басу немесе көк не қара шарикті қаламмен жазу арқылы ғана жүргізеді. Егер декларант жеке тұлға болып табылса, әрбір түзету декларанттың қолымен, не егер декларант заңды тұлға болып табылса, заңды тұлға қызметкерінің қолымен және осы тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс.
      Анық емес толтырылған, түзетулері бар немесе декларанттар куәландырмаған КҚД мен оның қосымша парақтарын кеден органдары қабылдамайды.
      КҚД-ның әрбір парағы міндетті түрде декларанттың қолымен куәландырылуы тиіс.

      5. Кеден органы КҚД-ны ЖКД-мен бір мезгілде тіркейді. Бұл ретте КҚД-ға оған қосымша болып табылатын ЖКД-дағыдай тіркеу нөмірі (99999/99999/999999) беріледі. КҚД-ны тексеру аяқталғаннан кейін КҚД-ның негізгі және барлық қосымша парақтарына "Қызметтік белгілер үшін" бағанына КҚД-ның тіркеу нөмірі, тексеруші инспектордың жеке нөмірлік мөрі және оның қолы қойылады. КҚД-да кеден органның кедендік құнға және Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын мәлімдеу мен түзетудің тәртібіне, шарттарына қойылатын талаптарға сәйкес тауарды декларанттың пайдалануына беру нысанына қатысты шешімі туралы жазба жасалады.
 

      6. КҚД-ның негізгі немесе қосымша парақтарының қандай да бір бағанында декларант көрсету үшін қажетті талап етілетін мәліметтер болмаған жағдайда, оларды қосымша жазбаға қатысты бағанды көрсете отырып КҚД-ның негізгі немесе қосымша парақтарының сыртқы жағында көрсетуге рұқсат етіледі. Мұндай жазба декларанттың қолымен куәландырылады, ал тиісті бағандарда "сыртқы жағын қараңыз" деген белгі қойылады.

  2. КҚД-1 нысаны бойынша кедендік құн декларациясын
толтыру ережесі

      7. КҚД-1 нысаны 1-әдісті қолдану кезінде толтырылады (әкелінетін/әкетілетін тауарлар мәмілесінің бағасы бойынша).

      8. Декларант мынадай бағандарды толтырады: 1, 2(а), 2(б), 3, 4, 5, 7(а), 8(а), 8(б), 9(а), 9(б), 10(а), 10(б), 11, 12(а), 12(б), 13(а), 13(б), 13(в), 13(г), 14, 15, 16(а), 16(б), 16(в), 17, 18, 19, 20, 21, 22(а), 22(б), "Г" ашық жиегі. (1.4)

      9. Кеден органы 6, 7(б)-бағанды, КҚД-ның негізгі және қосымша парақтарында "Кеденнің белгілері үшін" деген ашық жерді толтырады. 

      10. Декларанттың бағандарды толтыру тәртібі:
      1-баған. "Сатушы".
      Экспорттаушының/импорттаушының атауы, заңды мекен-жайы, Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісіне (бұдан әрі - КҰЖЖ) сәйкес коды көрсетіледі (егер жүк жөнелтуші қазақстандық тұлға болып табылған жағдайда).
      2(а)-бағаны. "Сатып алушы".
      Экспорттаушының/импорттаушының атауы, заңды мекен-жайы, КҰЖЖ коды көрсетіледі (егер жүк алушы  қазақстандық тұлға болып табылған жағдайда).
      2(б)-бағаны. "Декларант".
      тауарларды декларациялаушы және кеден органына ұсынушы  кәсіпорынның атауы және почталық мекен-жайы көрсетіледі.
      Егер декларант сатып алушы болып табылса, 2(а) "2(а) бағанды қараңыз" деген бағанға сілтеме көрсетіледі.
      3-баған. "Жеткізу шарты".
      Жеткізу шартының қысқаша әріптік атауы (Инкотермске сәйкес) және географиялық пункттің аты көрсетіледі, мысалы:
      СИФ - Өскемен, ФОБ - Нью-Йорк.
      4-баған. "Шоттың нөмірі мен күні".
      Шот-фактураның (инвойстың) немесе шот-проформаның (алдын ала төлемді немесе кезең-кезеңмен түсіруді көздейтін сатып алу-сату мәмілелері үшін) нөмірі мен күні көрсетіледі.
      5-баған. "Келісім-шарттың нөмірі мен күні".
      Тауарларды жеткізуге арналған келісім-шарттың (шарттың, келісімнің), сондай-ақ ондайлар болса, оның қосымшасының нөмірі мен күні көрсетіледі.
      7(а)-бағаны. Қажетті жауап ("ия" немесе "жоқ") "Х" белгісімен белгіленеді.
      8(а), 8(б)-бағандары. Қажетті жауап ("ия" немесе "жоқ") "Х" белгімен белгіленеді.
      "Ия" жауабы болған жағдайда егжей-тегжейі көрсетіледі, яғни аталған шарттың мазмұны келтіріледі.
      9(а)-бағаны. Қажетті жауап ("ия" немесе "жоқ") "Х" белгісімен белгіленеді.
      "Ия" жауабы берілген жағдайда, санаткерлік меншік объектілерін пайдаланғандығы үшін төленетін лицензиялық және өзге де төлемдерге қатысты егжей-тегжейі, яғни аталған төлемнің қандай, ол не үшін жүргізілгендігі және т.б. көрсетіледі. Бұл ретте сатып алушының сатып алу-сату мәмілесінің шарттарына сәйкес, егер олар іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын бағаға енгізілмесе және сатушының сатып алушыға шығарған шотына енгізілмесе, сатушыға тікелей немесе жанама төлеуге міндетті болатын төлемдері көрсетіледі. Бұл төлемдерінің шамалары 14-бағанда келтіріледі.
      9(б)-бағаны. Қажетті жауап ("ия" немесе "жоқ") "Х" белгісімен белгіленеді.
      "Ия" жауабы болған жағдайда, 15-бағанда сатып алушының бағаланған тауарларды кейіннен кез келген қайта сатудан, беруден немесе пайдаланудан түскен тікелей не жанама кірісінің тиісті бөлігінің сатушыға қайтаруға жататын сомасы көрсетіледі.
      10(а)-бағаны. КҚД-1 нысанына қоса берілетін қосымша парақтардың саны.
      КҚД-ға қосымша парақтардың саны көрсетіледі (парақтардың саны соңғы парақ нөміріне минус "2" сәйкес келуі тиіс).
      10(б)-бағаны. "Орны және күні".
      КҚД толтырылған орын және күні, 2(б)-бағанында көрсетілген тауарларды декларациялауға декларант уәкілеттік берген адамның тегі және аты-жөні, атқаратын қызметі, телефонының және телефаксінің нөмірі көрсетіледі, сондай-ақ мұндай адамның жеке қолы мен декларанттың мөрі қойылады. Кеден органы белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхаттың немесе мұндай адамның өкілеттілігін растайтын өзге де құжаттың ұсынылуын талап етуі мүмкін.
      Бағанның мәліметтері ЖКД-ның 54-бағанының деректерімен сәйкес келуі тиіс.
      КҚД-1 нысанының екінші парағы.
      Аталған парақ кедендік құнды 1-әдіс бойынша есептеуге арналады.
      Әрбір парақта тауардың үш түрі бойынша деректер келтірілуі мүмкін. Парақтар мынадай үлгіде нөмірленеді: әрбір қосымша парақта оның реттік нөмірі және тіркеу кезінде  КҚД-1 нысанына тіркеу кезінде берілген нөмірі көрсетіледі.
      "Тауардың нөмірі" бағаны.
      ЖКД-ның немесе оның қосымша парағының 32-бағанындағы  тиісті тауардың нөмірі және тауардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын Сыртқы экономикалық қызметінің Тауарлық номенклатурасы (бұдан әрі - СЭҚ ТН) бойынша коды көрсетіледі.
      "А"-бөлімі. Есептеуге арналған негіз.
      Аталған бөлімде бағаланатын тауардың кедендік құнын айқындау үшін негіз болып табылатын іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын баға туралы деректер келтіріледі. Егер жеткізу (3-баған) шарттары мен келісім-шарттың басқа да  шарттарына байланысты бұл бағаға қосымша есептемелер де, одан шегерімдер де талап етілмейтін болса, онда көрсетілген баға бағаланатын тауардың кедендік құнына тең болуы мүмкін.
      11-баған. "Мәміленің бағасы":
      бірінші жолда шот-фактурада (инвойста), немесе шот-проформада көрсетілген іс жүзінде төленген немесе сатушыға төлеуге жататын келісім-шарт валютасындағы баға (мәміленің бағасы) көрсетіледі;
      екінші жолда мәміленің теңгедегі бағасы көрсетіледі;
      үшінші жолда келісім-шарт валютасының коды мен оның теңгеде қайта есептегендегі бағамы көрсетіледі. Шетелдік валютаны теңгеге қайта есептеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ЖКД-ны қабылдау күнгі бағамы бойынша (ЖКД-ның 23-бағанында көрсетілген бағам) жүзеге асырылады.
      "Б" бөлімі.
      Бөлімде 11-бағанда көрсетілген мәміленің бағасына енгізілмеген, яғни сатушы сатып алушыға шығарылған шот-фактураға (инвойсқа) енгізбеген мәміленің теңгедегі бағасына қосымша есептемелер, бірақ бағаланатын тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілуіне байланысты орын алған және сатып алушы/сатушы төлеген немесе төлеуге жататын есептемелер көрсетіледі.
      Аталған бөлімде Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің   306-бабының екінші бөлігінде және 309-бабының екінші бөлігінде көзделген және тиісті құжаттармен (шарттар, шоттар, көліктік құжаттар және т.б.) расталған мәмілелер бағасына қосымша есептемелер ескеріледі.
      Егер КҚД-1 нысаны бір партияға кіретін бірнеше атаудағы тауарларға арнайы толтырылса, онда Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың әрқайсысының кедендік құнына енгізуге жататын шығыстар тауарлардың әрбір атауының арасында КҚД-ның негізгі және қосымша парақтарының 11-бағанында көрсетілген олардың құнына теңдей бөлінеді.
      12-16-бағандарда барлық деректер теңгеде келтіріледі.
      12(а)-бағаны. Сатушының комиссиялық және брокерлік сыйақыларына арналған шығыстар (сатып алу жөніндегі комиссиялық шығыстарды қоспағанда) көрсетіледі.
      Егер жоғарыда көрсетілген шығыстар шетелдік валютада төленген жағдайда, теңгеде қайта есептеудің егжей-тегжейлері "Г" бөлімінде көрсетіледі.
      12(б)-бағаны. СЭҚ ТН-ға сәйкес олар бағаланатын тауарлармен біртұтас ретінде қараластырылатын жағдайда, сатушының/сатып алушының контейнерлерге, басқа да көп айналымдағы көп нысандағы ыдыстар мен бумаларға арналған шығыстары көрсетіледі.
      Егер бағаланатын тауарлармен біртұтас ретінде қарастырылатын көп айналымды ыдыс пайдаланылса, онда оның құны тауарды бір сатушыдан бір келісім-шарт бойынша бір сатып алушыға бірнеше рет жеткізген жағдайда, әрбір партиядағы тауарлардың санына теңдей бөлінеді. Шығыстарды ыдыстарға теңдей бөлуді (яғни оның құнын әрбір партияға бөліктерімен көшіруді) кеден органы: 1) бұл тәртіптің келісім-шартта көрініс табуы не қандай да бір басқа құжатпен расталуы; 2) мұндай ыдыстың бірдейлендірілуі мүмкіндігінің болуы шартымен қабылдайды.
      Ыдысқа арналған шығыстарға ыдысты сатушыға қайтарғаны үшін жеке төленген сомалар жатпайды.
      Егер ыдысқа арналған шығыстар шетелдік валютада төленген жағдайда, теңгеге қайта есептеудің егжей-тегжейлері "Г" бөлімінде көрсетіледі.
      13-баған. Баған сатып алушы бағаланатын тауарлардың өндірілуіне және шығарып сатылуына байланысты пайдалану үшін сатушыға мынадай тауарлар мен қызмет көрсетулерді:
      шикізаттар, материалдар, деталдар, жартылай фабрикаттар және бағаланатын тауарлардың құрамдас бөлігі болып табылатын басқа да жиынтық бұйымдар;
      аспаптар, мөртабандар, нысандар және бағаланатын тауарларды өндіру кезінде пайдаланылатын басқа да ұқсас заттар;
      бағаланатын тауарларды өндіру кезінде пайдаланылатын материалдар (майлау материалдары, отын және басқалар);
      Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде орындалған және бағаланатын тауарларды өндіру үшін тікелей қажетті инженерлік өңдеулер, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, дизайн, көркем безендіру, эскиздер мен сызбалар тегін немесе төмендетілген баға бойынша берілген жағдайларда толтырылады.
      Мұндай тауарлар мен қызмет көрсетулердің құны теңгемен көрсетіледі. Оларды шетелдік валютада төлеген жағдайда, теңгеге қайта есептеудің егжей-тегжейі "Г" бөлімде келтіріледі.
      Сатып алушы оларды үшінші тұлғалардан сатып алған кезінде төлеген баға шикізаттардың, материалдардың, деталдардың, жартылай фабрикаттардың және бағанда көрсетілген басқа да жиынтық бұйымдардың құны болып табылады. Егер бұл тауарларды сатып алушы, не онымен өзара байланысты тұлға дайындаған жағдайда, олардың құны ретінде сатып алушының тиісті бухгалтерлік құжаттамасымен расталған оларды дайындау құны қабылданады.
      Егер сатушыға сатып алушы пайдалануда болған тауарларды ұсынған жағдайда, онда олардың құны сатып алушының бухгалтерлік есебінің деректері бойынша тозу дәрежесі ескеріле отырып айқындалады (егер сатып алушы жеке тұлға болған жағдайда, тәуелсіз сарапшының бағалау актісі ұсынылуы қажет).
      Егер сатушыға сатып алушы шикізаттар мен материалдарды және олардың жиынтық бұйымдарын өңдеу немесе қайта өңдеу, оларды жеткізу, сақтау және басқа да жөнінде қандай да бір қызметтер көрсеткен жағдайда, онда бұл қызметтердің құны (кедендік құнды есептеу кезінде) сатып алушы сатып алған баға бойынша есептеледі.
      Кедендік құнды есептеу кезінде сатып алушының сатушы үшін орындаған инженерлік және тәжірибелік-конструкторлық өңдеулердің, дизайнның, көркемдік безендірудің, эскиздер мен сызбалардың құны сатып алушы сатып алған немесе өндірген баға бойынша есептеледі.
      Бұл ретте Қазақстан Республикасының аумағында орындалған инженерлік және тәжірибелік-конструкторлық өңдеулердің, дизайнның, көркем безендірудің, эскиздер мен сызбалардың құны бағаланатын тауарлардың кедендік құнына енгізілмейді.
      14-баған. Бағанда олар ретінде:
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды (оның ішінде тауарлық белгілерді, өнеркәсіптік үлгілерді, пайдалы модельдерді және "ноу-хауды") дайындау;
      әкелінген тауарларды (оның ішінде тауарлық белгілерді, өнеркәсіптік үлгілерді);
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін әкелінген тауарларды пайдалану немесе қайта сату (оның ішінде патенттер, кинематографиялық өнімдерді қоса алғанда, әдеби, көркем немесе ғылыми шығармаларға арналған авторлық құқықтар; импортталатын тауарлармен біртұтастықты білдіретін өндіріс технологиялары) құқықтарды пайдаланғаны үшін төленетін сыйақы қарастырылатын лицензиялық және өзге де төлемдер теңгеде көрсетіледі;
      аталған бағанда, егер олар мәміле бағасына бұрын енгізілмеген болса, әкету кезінде мынадай шығыстар көрсетіледі - бағаланатын тауарлармен байланысты лицензияны бергені үшін сатушы бағаланатын тауарларды сату шарты ретінде тікелей немесе жанама түрде төлеуге жататын роялти және алымдар, егер мұндай роялти мен алымдар іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын бағаға негізделген болса.
      Лицензиялық және ұқсас төлемдер мәміленің құнына қосылуы тиіс және егер бұл төлемдер:
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін бағаланатын тауарға қатысты болса;
      сатушы мен сатып алушының арасында жасалған сатып алу-сату мәмілесі шарттары болып табылса ғана 9(а)-бағанда көрсетіледі.
      Бұл ретте сатып алушы тікелей сатушыға, не оның пайдасына үшінші тұлғаға төлеуі тиіс лицензиялық төлемдер ескеріледі. Сатып алушы төлемді үшінші тұлғаға төлеуі қажет болған жағдайда, бұл төлем сатушының немесе оның атынан түсетін тұлғаның талабы бойынша төленеді.
      Санаткерлік меншік құқықтарын иеленушілерден алынатын Қазақстан Республикасында тауарлар өндіруге арналған лицензиялар кедендік құнға қосылмайды. Егер жоғарыда көрсетілген шығыстар шетелдік валютада төленген жағдайда, теңгеге қайта есептеудің егжей-тегжейлері "Г" бөлімде көрсетіледі.
      15-баған. Аталған бағанда келісім-шарттың шарттары бойынша сатып алушы сатушыға қайтару тиіс болатын бағаланатын тауарларды әкелу кезінде кейіннен кез келген қайта сатудан, беруден немесе Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланудан түскен сатушының кірісінің тікелей немесе жанама бөлігі, сондай-ақ бағаланатын тауарларды әкету кезінде Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде кейіннен қайта сатудан сатушыға тікелей немесе жанама түскен кірістің бөлігі есептеледі.
      Егер сомасы аталған бағанда көрсетілуі тиіс кірістің бөлігі кедендік ресімдеу сәтінде айқындалмаған жағдайда, аталған баған ол қойылғаннан кейін толтырылады. Бұл ретте кірістің сатушыға қайтаруға жататын бөлігінің сомасы белгіленген тауар сатып алушыға Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 319321-баптарында белгіленген тәртіппен пайдалануға берілуі тиіс, не тауарды кедендік бағалау Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 306309310311312313314-баптарына сәйкес КҚД-2 нысанын толтыра отырып 2-6 әдістері бойынша жүргізіледі.
      Мысал. Егер келісім-шартта сатып алушы алатын пайданың 20% сатушыға қайтарылатындығы көзделсе, онда пайданың осы бөлігіне сәйкес келетін соманы, оны КҚД-1-дың 15-бағанында көрсете отырып тауарлардың кедендік құнына қосу қажет.
      Егер кедендік ресімдеу сәтінде пайданың сомасы белгісіз болған жағдайда, онда алдын ала (күтілетін) сома көрсетіледі (оның шамасын кеден органы тануы тиіс; күтілетін пайданың шамасын айқындау үшін тәуелсіз сараптамалық бағалау жүргізуге рұқсат етіледі).
      Егер пайданың сомасын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, онда кедендік құнды айқындауды 1-әдіс бойынша жүзеге асыру мүмкін болмаса, 2-6-әдісін пайдалану қажет.
      16-баған. "... дейін жеткізуге арналған шығыстар".
      Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын айқындау кезінде аталған тауарды оны Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілген орнына дейін жеткізу жөнінде іс жүзінде туындаған шығыстар ескеріледі:
      Әкелу/әкету орны деп:
      1) әуе тасымалдары үшін - бару/жөнелту әуежайы немесе тауарларды тасымалдайтын ұшақ қонатын/аттанатын және тауарларды түсіру/тиеу жүргізілетін Қазақстан Республикасының аумағындағы бірінші әуежай;
      2) теңіз және өзен тасымалдары үшін - егер тауарды қайта тиеу фактісін атаған портта орналасқан кеден органы растаса, бірінші түсіру/тиеу порты немесе Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы асыру порты;
      3) басқа көлік құралдары тасымалдары үшін - Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы тауардың жүру жолындағы өткізу пунктінің орналасқан жері;
      4) почта бойынша жеткізілетін тауарлар үшін - халықаралық почта алмасу пункті түсініледі.
      Егер жеткізу шарттарына сәйкес сатып алушы тауардың Қазақстан Республикасының кеден аумағындағы немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлердегі баратын жерге дейін қосымша ақы төлесе және бұл ретте әкелу/әкету орнынан баратын жерге дейін жеткізу құжаттамамен расталмаса, онда баратын жері көрсетіледі; егер рұқсат етілген шегеру есептері құжаттамамен (тасымалдауға арналған шоттар, көлік шығыстарының калькуляциясы және т.б.) расталса, онда әкелу/әкету орны көрсетіледі.
      Егер 16(а)-16(в)-бағандарында көрсетілген шығыстар шетелдік валютада төленсе, теңгеге қайта есептеудің егжей-тегжейі "Г" бөлімінде келтіріледі.
      16(а)-баған. Бағанда тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан өтетін жерге дейін тасымалдауға арналған шығыстар теңгемен көрсетіледі.
      Егер жеткізу өтеусіз немесе сатып алушының өзінің көлік құралдары көмегімен жүзеге асырылса, онда кедендік құнға жүкті тасымалдау сәтінде қолданылатын тиісті көліктермен тасымалдау жөніндегі тарифтерге сүйене отырып есептелген сома қосылады. Егер аталған көліктермен тасымалдауға арналған бірыңғай тарифтер туралы деректер болмаған жағдайда, онда көлік шығыстарын есептеу үшін шығындардың барлық қажетті баптары мен элементтерін кіргізе отырып көлік шығыстарын калькуляциялау жөніндегі бухгалтерлік есептің деректері пайдаланылуы тиіс.
      EXW (EXB), FAS (ФАС) жеткізу жағдайында аталған баған бойынша сатып алушы көтерген тауарларды экспорт елінен әкету кезінде кедендік ресімдеу жөніндегі шығыстар ескеріледі.
      16(б)-бағаны. Бағанда тауарлардың Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілу орнына дейін туындаған тауарларды тиеу, түсіру, қайта тиеу және ауыстыру жөніндегі шығыстар теңгемен көрсетіледі.
      16(в)-бағаны. Бағанда жүкті қамсыздандыруға арналған шығыстар теңгемен көрсетіледі.
      17-баған. Бағанда 12(а), 12(б), 13(а), 13(б), 13(в), 13(г), 14, 15, 16(а), 16(б), 16(в)-бағандарында көрсетілген қосымша есептемелер теңгемен көрсетіледі.
      "В" бөлімі. "А" бөліміне енгізілген шығыстан шығарылатын сомалар теңгемен көрсетіледі.
      Аталған бөлімде мәміле бағасынан шегеруге жататын Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілгеннен кейін, яғни бұл шығыстар құжаттамалық түрде (тасымалдауға арналған шоттар, көлік құралдарының калькуляциясы және т.б.) расталған жағдайда, тауардың әкелу/әкету орнынан баратын орнына дейін тауарды жеткізу жөніндегі операциялар үшін іс жүзінде жұмсалған шығыстардың сомасы көрсетілуі мүмкін.
      18-21-бағандарда барлық деректер теңгемен көрсетіледі.
      Егер іс жүзіндегі шығындар шетелдік валютада жүзеге асырылған жағдайда, онда "Г" бөлімінде (немесе КҚД-1 нысанындағы тиісті парақтың сыртқы жағында) "В" бөліміндегі КҚД бағандарының нөмірлері, валютаның "валюталардың жіктеушісіне" сәйкес кодтары, шығыстардың шетелдік валютадағы сомалары және қайта есептеудің ЖКД-ны тіркеу күніндегі бағамы көрсетіле отырып қайта есептеудің деректері келтіріледі.
      18-баған.  "Жабдықтарды құрастыру, жинау, жөндеу жөніндегі немесе әкетуден/әкелуден кейін техникалық көмек көрсету жөніндегі шығыстар".
      Аталған бағанда егер келісім-шартта бұл жұмыстар көзделген және шот-фактурада тиісті сомалар жеке жолмен бөлінген жағдайда, декларант жабдықтарды құрастыру, жинау, жөндеу жөніндегі немесе тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілгеннен кейін жүргізілетін техникалық көмек көрсету жөніндегі шығыстардың тиісті сомаларын көрсетуі мүмкін.
      19-баған. "Баратын жеріне дейін әкелгеннен/әкеткеннен кейінгі жеткізу жөніндегі шығыстар".
      Бұл бағанда декларант шот-фактурада жеке нұсқау болған жағдайларда аталған шығыстарды бағадан шығару үшін тауар Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы баратын жеріне дейін өткізілгеннен кейінгі жеткізу жөніндегі шығыстарды келтіруі мүмкін.
      Егер шартта СІР (СИП), СРТ (СПТ), DDР (ДДП),  DDU (ДДУ), СІF (СИФ) (соңғы терминді тауарды елдің кеден аумағының ішінде баратын жеріне (мысалы, СИФ Алматы) дейін жеткізген жағдайда дұрыс пайдаланбау кезінде) сияқты жеткізу шарттары көзделсе, демек фактуралық құнға тауарды баратын жеріне дейін жеткізу жөніндегі шығыстар енген, онда шығыстардың осы бөлігін мәміле бағасынан немесе бұл шығыстардың жалпы сомасынан бөлу және көлік құралдарының Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өтетін жеріне дейінгі және осы жерден баратын жеріне дейінгі шығыстарын бөліп есептеу үшін оларды шот-фактурада бөліп келтіру қажет.
      Шот-фактурада мұндай бөліп көрсету болмаған жағдайда, тауарды "әкелу/әкету орны - баратын пункті" кесіндісіндегі тауарды тасымалдау жөніндегі шығыстар кеден органына "Франко-шекара" есебінен белгіленетін бағанын "Франко - баратын жері" есебінен айқындалатын бағадан едәуір төмен екендігіне негізді дәлелдердің ұсынылуы шартымен ғана тасымалдау жөніндегі шығыстардың жалпы сомасынан шегерілуі мүмкін.
      20-баған. Бұл бағанда шартта DDP (ДДП) және DEQ (ДЕК) жеткізу шарттары көзделген жағдайлар үшін ғана іс жүзінде төленген немесе төлеуге жататын (11-баған) бағадан шегерілген Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу кезінде кеден баждарын, кедендік ресімдегендік үшін кеден алымдарын және салықтарды төлеу жөніндегі шығыстар көрсетіледі.
      21-баған. Бұл бағанда 18-20-бағандарда көрсетілген сомаларды қосу жолдарымен алынған сома келтіріледі.
      22(а)-бағаны. Бағанда мынадай үлгіде есептелген мәлімделген кедендік құн теңгемен көрсетіледі: 11-баған + 17-баған - 21-баған.
      22(б)-бағаны. Бағанда 22(а)-бағанында мәлімделген, келісім-шарт валютасына қайта есептелген кедендік құн көрсетіледі. Келісім-шарт валютасына қайта есептеу "А" бөлімінде көрсетілген бағам бойынша жүргізіледі. Алынған сома ЖКД-да кеден төлемдері мен салықтарын есептеу үшін негіз ретінде келтірілген деректерге сәйкес болуы тиіс.
      Егер шетелдік валютаның түрі мәміле жөніндегі ешқандай құжаттармен белгіленбесе, онда 22(б)-бағанында деректер АҚШ долларымен келтіріледі.
      "Г" бөлімі.
      Кедендік құнның бір немесе бірнеше құрамдастары (12-20-бағандар) шетелдік валютасында төленгенде, "Г" бөлімінде бағанның тиісті нөмірі, шетелдік валютадағы төлем сомасы, валютаның коды және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ЖКД-ның кедендік ресімдеуге қабылдау күнінде белгілеген валюта бағамы көрсетіледі.

      11. Кеден органдарының бағандарды толтыруы.
      6-баған. Егер кеден органында 7-9-тармақтар бойынша ескертулер болған жағдайда, аталған сатып алушының алдыңғы мәмілелері бойынша КҚД-ның нөмірі мен күні көрсетіледі. Егер мұндай ескертулер өзге кеден органында туындаған жағдайда, ескертуі бар және кедендік ресімдеуді жүргізген кеден органының атауы, сондай-ақ ескертудің мазмұны келтіріледі.
      7(б)-бағаны. Қажетті жауап ("ия" немесе "жоқ") "Х" белгісімен белгіленеді.
      "Кеденнің белгілері үшін" деген ашық жерде кеден органның лауазымды адамы кеден органының бағаланатын тауарлардың кедендік құнына қатысты шешімі туралы:
      1) егер кеден органында декларант мәлімдеген кедендік құн бойынша ескертулер болмаса - "КҚ қабылданды";
      2) егер декларант мәліметтерді толық емес көлемде ұсынса немесе кеден органында ұсынылған деректер бойынша ескертулер болса және нақтылау жүргізілсе - "КҚ нақтылану үстінде" деген жазбалар жазылады.
      Ұқсас жазба ЖКД-ның тиісті бағанында жүргізіледі.

  3. Кедендік құн декларациясын КҚД-2 нысаны
бойынша толтыру ережесі

      12. КҚД-2 нысаны 2, 3, 4, 5, 6-әдістері бойынша айқындалатын  әкелінетін/әкетілетін тауарлардың кедендік құнын мәлімдеуге арналады.

      13. Декларант 1, 2(а), 2(б), 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10(а), 10(б), 11(а), 11(б), 11(в), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-бағандарын толтырады.

      14. Декларанттың бағандарды толтыруының тәртібі.
      1, 2(а), 2(б), 3-бағандары КҚД-1 нысанындағы тиісті бағандарды толтыру ережесіне сәйкес толтырылады.
      4-баған. Бағанда шот-фактураның немесе Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауардың құндық бағасын қамтитын немесе тауарды жеткізу үшін негіздеме болып табылатын басқа да құжаттың нөмірі мен күні келтіріледі.
      Егер аталған нысан құндық негізде жүзеге асырылатын сатып алу-сату мәмілесі үшін пайдаланылған, бірақ оған 1-әдіс қолданылмайтын жағдайда, онда аталған бағанға сатушы сатып алушыға аталған тауар үшін шығарған шот-фактураның нөмірі, сондай-ақ аталған мәміле жөніндегі келісім-шарттың (шарттың, келісімнің) нөмірі мен күні қойылады.
      Егер нысан жеткізілуі құндық негізде емес түрде жүзеге асырылатын тауарларды кедендік бағалау үшін қолданылса, онда аталған бағанға осындай жеткізу үшін негіздеме болып табылатын құжаттың (мысалы, бартерлік мәміле немесе өтеушілік негіздегі жеткізілім туралы келісім және т.б.) нөмірі мен күні ғана қойылады.
      6-баған. Оның көмегімен кедендік құн айқындалатын әдіс "Х" белгісімен белгіленеді.
      7-баған. Бағанда оған байланысты алдыңғы әдістерден кейінгі барлық әдістер қолданылмайтын себептерге қысқаша негіздеме беріледі.
      8-баған. Бағанда 6-бағанда белгіленген әдіс бойынша кедендік құнды айқындау үшін пайдаланылған ақпарат көздері келтіріледі. 2 және 3-әдістері үшін мұндай көздер ретінде бірдей немесе біртектес тауарлармен жасалатын алдыңғы мәмілелер бойынша құжаттар пайдаланылуы мүмкін. Бұл жағдайда ол бойынша тауарлардың кедендік құны кеден органы қабылдаған 1-әдісімен мәлімделетін КҚД-1 нөмірі көрсетіледі. Декларант бірдей немесе біртектес тауарлармен жасалатын мәміле жөніндегі келісім-шарттың немесе КҚД-ның көшірмесін ұсынуы мүмкін.
      4-әдісі үшін ол бойынша Қазақстан Республикасының ішкі рыногында сатылған немесе сатылатын бұрын импортталған немесе бағаланған тауарлардың бағасы туралы келісім-шарттардың (шарттардың) деректері, не олар бойынша тауарлар Қазақстан Республикасының ішкі рыногында барынша көп партиямен сатылған бағаны растайтын басқа да құжаттар пайдаланылуы мүмкін.
      5-әдісі үшін өндіруші тауардың құнын растау үшін ұсынған құжаттың атауы мен өзге де деректемелері (ұсталымдардың калькуляциясы және басқалар) көрсетіледі.
      6-әдіс үшін кедендік құнды есептеуге арналған бастапқы база ретінде пайдаланылған биржалық және келісім-шарттың бағалары туралы анықтамалық деректер, кеден органының ақпараттық базасының деректері, сондай-ақ тауарлардың кедендік бағасын 6-әдіс бойынша жүзеге асыру кезінде пайдаланылуы мүмкін қарастырылатын мәміле жөніндегі ақпараттар (құжаттар) көрсетіледі.
      Бұл жағдайда қажет болған кезде орнату және тексеру үшін ақпараттың көзін нақты көрсету қажет.
      Көрсетілген көздерден алынған деректер кейін екінші парақтың "А" бөлімінің тиісті бағанында келтіріледі.
      9 және 10-бағандар. КҚД-1 нысанындағы (10(а) және 10(б)-бағандар ұқсас мәліметтерге қойылатын талаптарға сәйкес толтырылады.
      КҚД-2 нысанындағы екінші парақ.
      Аталған парақ кедендік құнды таңдап алынған бағалау әдісі (2-6) бойынша есептеуге арналған.
      Әрбір парақта тауардың үш түрі бойынша деректер келтірілуі мүмкін. Парақтар мынадай үлгіде нөмірленеді: әрбір қосымша парақта оның реттік нөмірі мен тіркеу кезінде КҚД-2 нысанында берілген нөмірі көрсетіледі.
      "Тауар N..." бағанында ЖКД-ның немесе оның қосымша парағының ұқсас бағанына сәйкес тауардың СЭҚ ТН бойынша коды көрсетіледі.
      "А" бөлімі. "Есептеу үшін негіз".
      Есептеудің таңдап алынған әдісіне қарай 8-бағанда көрсетілген көзден алынған деректерді оның негізінде одан арғы есептер (оның ішінде түзетулер) жүзеге асырылатын сол құнның бастапқы шамасы (бағасы) көрсетілген көзден алынған деректер келтірілуі керек.
      "Б" бөлімі. "Бағаға түзетулер".
      Аталған бөлімде 11(а), 11(б), 11(в)-бағандарында көрсетілген бағаға түзетулер келтіріледі.
      Түзету егер ол бағаны арттырса (+) белгісімен және егер ол бағаны кемітсе (-) белгісімен жасалуы мүмкін.
      12-баған. Санына түзетулер кезінде бірінші кезекте сатушы сатып алынатын партияның мөлшеріне қарай ұсынатын бағаның шегерімі ескеріледі. Бұл ретте сандық шегерім келісім-шартта тауарға арналған бағаны сатушы сатылатын тауардың санына негізделген сызбаға сәйкес қоятындығы көзделген жағдайларда ескеріледі.
      13-баған. Коммерциялық деңгейге түзетулер енгізілген кезде сатудың коммерциялық деңгейлеріндегі - көтерме, бөлшек саудадағы айырмашылық ескеріледі.
      14-баған. Белгі (+, -) ескеріле отырып түзетулердің жалпы сомасы келтіріледі.
      15-баған. Бұл бағанда түзетулердің нәтижелері ескеріле отырып есептелген мәміленің бағасы, яғни 11(а), 11(б), 11(в) және 14-бағандардың жиынтығы келтіріледі. 11(б) және 11(в)-бағандарында тауарлар бірлігінің бағасы көрсетілетін жағдайларда тауардың барлық партиясына қайта есептеу жүргізу қажет.
      "В" бөлімі. 15-бағанға қосымша есептемелер (+) және шегерімдер (-). 
      Аталған бөлімде мәміленің бағасына енбеген, алайда кедендік құнда ескерілуі тиіс болатын шығындардың элементтері бойынша да, елдің ішкі рыногындағы тауардың (сату бағасы) ескерілетін және кедендік құнын шығарып тастауға жататын элементтер бойынша да деректер келтіріледі.
      Декларант бағандарды өзі пайдаланатын есептеу әдісіне сәйкес келетін және бағаланатын тауарларға жататын позициялар бойынша ғана толтырады.
      24-баған. Құнның тиісті (+) немесе (-) белгілері бар қосымша элементтер бойынша жиынтық келтіріледі.
      25(а), (б)-бағандары. "Мәлімделген кедендік құн".
      Бағандарға КҚД-2 нысанның деректері бойынша айқындалған: 25(а)-бағанында - теңгемен, 25(б)-бағанында келісім-шарт валютасымен кедендік құн қойылады. Егер шетелдік валютаның түрі мәміле жөніндегі ешқандай құжаттармен белгіленбесе, онда 25(б)-бағанында деректер АҚШ долларымен келтіріледі.

      15. Кеден органдарының бағандарды толтыру тәртібі.
      КҚД-ның әрбір данасының негізгі және қосымша парақтарының "Кеденнің белгілері үшін" деген ашық жерінде ЖКД-ның нөміріне сәйкес келуі тиіс болатын КҚД-ның тіркеу нөмірі қойылады. КҚД тексеру нәтижелеріне сәйкес кеден органының кедендік құнды бақылайтын лауазымды адамы жеке нөмірлік мөрімен және қолымен куәландыратын тиісті жазба жазады.
      Бұл бағандарды толтыру мынадай үлгімен жүзеге асырылады:
      барлық негізгі және қосымша парақтарды КҚД-ның тіркеу нөмірі (толық), КҚД-ны тексеретін лауазымды адамның жеке нөмірлік мөрі мен қолы қойылады;
      алдыңғы абзацта санамаланғандардан басқа беткі парағында мынадай деректер көрсетілуі тиіс: кедендік құнға қатысты бақылау нәтижелері жөніндегі шешім және тауарды декларанттың (сатып алушының/сатушының) пайдаланылуына беру нысаны.
      Кеден органының бағаланатын тауарлардың кедендік құнына қатысты шешімі туралы жазба мынадай үлгіде жүргізіледі:
      а) егер кеден органында декларант мәлімдеген кедендік құн бойынша ескертулер болмаса, онда "КҚ қабылданды" деген жазба көрсетіледі;
      б) егер декларант мәліметтерді толық көлемде ұсынбаса немесе кеден органында ұсынылған деректер бойынша ескертулер болса және белгіленген тәртіппен қосымша тексеру мен тауарларды декларантқа белгіленген нысан бойынша пайдалануға бергеннен кейін кедендік құнды нақтылау жүзеге асырылса, онда тауарды декларанттың пайдалануына беру нысанына сәйкес келетін жазба жүргізіледі.
      Аталған жазбаны КҚД-ны тексеру мен ресімдеуді жүзеге асыратын кеден органының лауазымды адамы жасайды.
      Осындай жазбаны ЖКД-ның тиісті бағанына кеден органының тауарды шығаруды жүзеге асыратын лауазымды адамы да жасайды.

                                  Қазақстан Республикасының Кедендік
                                    бақылау агенттігі төрағасының
                                       2003 жылғы 15 мамырдағы
                                      N 209 бұйрығымен бекітілген
                                     Кедендік құн декларациясының
                                    нысандарын толтырудың ережесіне
                                               1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Кедендік құн декларциясы                    КҚД-1 нысаны 1-әдіс

____________________________________________________________________
1. Сатушы                  N      Кеден белгілері үшін
дан

2(а). Сатып алушы          N
дан

2(б). Декларант            N
дан

Ескерту!                           3. Жеткізу шарттары
Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес декларант      4. Шоттың нөмірі және күні
өзі кедендік құнды растауға
ұсынған нысанда және құжаттарда   5. Келісім-шарттың нөмірі
көрсетілген барлық мәліметтер        және күні
үшін жауаптылықта болады.
Кедендік ресімдеу процесінде
декларант кеден органына
мәлімделген кедендік құнды
растайтын қосымша мәліметтерді
уақтылы ұсынуға міндетті

6. Бұрын кеден органы 7-9 бағандары бойынша қабылдаған шешімдердің
нөмірі мен күні

                             Қажеттіні Х белгісімен белгілеу керек
7(а). 10 бағанда белгіленген жағдайларға сәйкес сатушы мен сатып 
алушының арасында өзара тәуелділік бар ма?

ИӘ                     ЖОҚ

7(б). Сатушы мен сатып алушының арасындағы өзара тәуелділік
бағаланатын тауар бағасына ықпал ете ме?

ИӘ                     ЖОҚ 

8(а). Мыналарды:
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді;
- тауарлар қайта сатылуы мүмкін географиялық аумақтың шектеулерін;
- тауардың құнына елеулі түрде ықпал етпейтін шектеулерді
қоспағанда, сатып алушы үшін бағаланатын тауарларға иелік етуге
немесе пайдалануға арналған құқыққа қатысты шектеу бар ма?
ИӘ                     ЖОҚ

8(б). Мәміленің бағасына қатысты олардың бағаға әсерін есептеу
мүмкін болмайтын қандай да бір шарттар бар ма?
ИӘ                     ЖОҚ

Егер 8(а) және 8(б) бағандарында жауап "ИӘ" деп берілсе, толық
көрсетіңіз.

9(а). Интелектуальдық меншік объектілерін пайдаланғаны үшін 
сатып алушы тікелей немесе жанама бағаланатын тауарларды сату
шартының қасиеті ретінде сатушыға лицензиялық және өзге де 
төлемдер төлеуі қарастырылған ба?
ИӘ                     ЖОҚ

9(б). Кез келген кейінгі қайта сатудан кіріс бөлігі кезінде
шарт орыны, бағаланатын тауарларды беру немесе пайдалану
сатушыға қайтаруға жата ма?
ИӘ                     ЖОҚ

Егер 9(а) және 9(б) бағанына жауап "ИӘ" деп берілсе, толық
көрсетіңіз, 14 және 15 бағандарда тиісті сомасын көрсетіңіз.

10. Егер:                          10(а). КҚД-1 нысанына қоса
- мәмілеге қатысушылардың бірі     берілген қосымша
немесе оның лауазымды адамы        парақтардың саны
бір мезгілде екінші мәмілеге
қатысушының лауазымды адамы
болып табылса;
- мәмілеге қатысушылар             10(б). Орны және күні
кәсіпорынның ортақ                        Ұйым
иеленушілері болып табылса;               Орындаушы
- мәмілеге қатысушылар еңбек              Телефон
қатынастарымен байланысты                 Тұлғаның қолы және
болса;                                    декларанттың мөрі
- мәмілеге қатысушылардың                 Декларацияның N
бірі әрбір мәміленің
айналымдағы дауысқа түсетін
акциялардың немесе әрбір
мәмілеге қатысушының
жарғылық қорындағы
салымдардың (пайлардың) 5
немесе одан да көп % иеленсе
не бақылауға алса;
- мәміленің екі қатысушысы
да үшінші тұлғаның тікелей
немесе жанама бақылауында
болса;
- мәміленің қатысушылары
үшінші тұлғаны тікелей
немесе жанама түрде
бірлесіп бақыласа;
- мәмілеге қатысушылардың
бірі мәмілеге екінші
қатысушының тікелей немесе
жанама бақылауында болса;
- мәмілеге қатысушылар
немесе олардың лауазымды
адамдары жақын туыс болса
- тұлғалар өзара тәуелді
болып табылады.

КҚД-1. Кеден белгілері үшін        Тауардың   Тауардың   Тауардың
                                   нөмірі     нөмірі     нөмірі

                                   Тауардың   Тауардың   Тауардың
                                   коды       коды       коды

А.          11. Мәміленің келісім-шарт
Есептеу     валютасындағы бағасы
үшін        (сатушыға іс жүзінде
негіз       төленген немесе төлеуге
            жататын баға)                  

            Мәміленің теңгедегі бағасы                  

            Валютаның коды
            Қайта есептеу бағамы                  

Б.          12. Сатып алушының:
Мәміле      а) тауарды сатып алу
бағасына    бойынша комиссиялықтарды
енгізіл.    қоспағанда, комиссиялық
меген       және брокерлік сыйақыларға;
және
кедендік    б) контейнерлерге,
құнға       ыдыстарға және орамдарға
қосуға      арналған шығыстары.
жататын
мәміле      13. Бағаланатын тауарларды:
бағасына    а) шикізат, материалдар,
қосымша     деталдар, жартылай
есепте.     фабрикаттар және басқа да
мелер,      жиынтық бұйымдар;
теңгемен
("А"        б) аспаптар және басқа
бөлімін     да ұқсас заттар;
қараңыз)

            в) бағаланатын тауарларды
            өндіру кезінде шығысталған
            материалдар;                  

            г) Қазақстан аумағынан тыс
            жерлерде орындалған
            инженерлік және тәжірибелік
            -конструкторлық өңдеулер,
            дизайн, сызбалар баптары
            бойынша өндіру және экспортқа
            шығару үшін сатушының сатып
            алушыға тегін немесе
            төмендетілген баға бойынша
            берген тауарлар мен қызмет
            көрсетулер құнының тиісті
            бөлігі.                  

            14. Санаткерлік меншік
            объектілерін пайдаланғаны
            үшін төленетін лицензиялық
            және өзге де төлемдер (9(а)
            бағанын қараңыз).                  

            15. Сатып алушының Қазақстан
            аумағында бағаланатын
            тауарларды кез келген
            кейіннен қайта сатудан,
            беруден немесе пайдаланудан
            түскен сатушыға қайтаруға
            жататын кірісінің бөлігі
            (9б) бағанын қараңыз).

            16. ___________________ дейін
            (тауарды әкелу орыны көрсетіледі)

            жеткізуге арналған шығыстар
            оның ішінде мыналарға:
            а) тасымалдау;
            б) тиеу, түсіру, қайта
            тиеу, аударып салу;
            в) сақтандыру.

            17. "Б" жиынтығы, теңгеде

В.          18. Жабдақтарды құрастыру,
Мәміленің   жинау, жөндеу жөніндегі немесе
бағасына    әкелгеннен кейін техникалық
негізілген  көмек көрсету жөніндегі
шығыстан    шығыстар.
шығарылатын
сомалар,    19. Баратын жеріне дейін
теңгемен    әкелгеннен кейін жеткізу
("А"        жөніндегі шығыстар.
бөлімін
қараңыз)    20. Тауарларды әкелу
            кезінде төленетін кеден
            баждары, салықтар және
            алымдар.                  

            21. "В" жиынтығы.

22. Мәлімделген кедендік құн:
            а) теңгемен
            б) келісім-шарттың валютасымен

Г. Сома шетелдік валютамен төленген кезде,          Декларанттың
осы бөлімде соманы және әрбір элемент бойынша       қолы және мөрі
тауардың құнын қайта есептеу бағамын шетелдік
валютада көрсетіңіз
Бағанның нөмірі
Б және В бөлімдермен      Валютаның коды     Сомасы
Қайта есептеу бағамы
____________________________________________________________________

                                 Қазақстан Республикасының Кедендік 
                                   бақылау агенттігі төрағасының
                                      2003 жылғы 15 мамырдағы
                                    N 209 бұйрығымен бекітілген
                                   Кедендік құн декларациясының
                                  нысандарын толтырудың ережесіне
                                             2-қосымша            

Қазақстан Республикасы
Кедендік құн декларциясы                    КҚД-1 нысаны 1-әдіс
____________________________________________________________________
1. Сатушы                  N      Кеден белгілері үшін
дан

2(а). Сатып алушы          N
дан

2(б). Декларант            N
дан

         Ескерту!                   3. Жеткізу шарттары
Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес декларант      4. Шот-фактураның немесе
өзі кедендік құнды растауға       тауарды жеткізу үшін
ұсынған нысанда және құжаттарда   негіздеме болып табылатын
көрсетілген барлық мәліметтер     басқа да құжаттың нөмірі
үшін жауаптылықта болады.         және күні
Кедендік ресімдеу процесінде
декларант кеден органына
мәлімделген кедендік құнды
растайтын қосымша мәліметтерді
уақтылы ұсынуға міндетті

5. Кеден органы шешімінің нөмірі және күні 

6. Бағаланатын тауарлардың кедендік құны:    Қажеттіні Х белгісімен
а) бірдей тауарлармен жасалатын              белгілеу керек
мәміленің бағасы бойынша (2-әдіс);          ________________
б) біртектес тауарлармен жасалатын          ________________
мәміленің бағасы бойынша (3-әдіс);
в) құнды шегеру арқылы (4-әдіс);            ________________
г) құнды қосу арқылы (5-әдіс);              ________________
д) резервтік әдіспен (6-әдіс)               ________________
айқындалады

7. Алдыңғы әдістер неліктен қолданылмағандығын көрсетіп бағалау
әдісін таңдауды негіздеңіз:

8. Кедендік құнды негіздеу үшін пайдаланылған ақпарат көздерін
көрсетіңіз:

9. КҚД-2 нысанына қоса берілген қосымша    10(б). Декларацияға қол
беттерінің саны                            қойған лауазымды адам.
                                           ____________________
10(а).                                     ____________________
Қолы _______ күні ___________              тегі, аты, әкесінің аты

200 _____ жыл                              ____________________

Мөр
Орыны

                                          Парақ ___ КҚД-2 нысаны

Кеденнің белгілері үшін           Тауардың   Тауардың   Тауардың
                                  нөмірі     нөмірі     нөмірі

                                  Тауардың   Тауардың   Тауардың
                                    коды       коды       коды

Кедендік құнның есебі

            11(а). Бірдей немесе
            біртектес тауарлар
            бойынша мәміленің құны:
            а) келісім-шарт
А.          валютасында
Есептеуге   б) теңгеде
арналған    (2, 3, 6-әдістері үшін)
негіз       11(б). Ол бойынша
            бағаланатын, бірдей
            немесе ұқсас тауарлар
            Қазақстан Республикасының
            аумағында үлкен
            партиялармен сатушымен
            өзара тәуелді болып
            табылмайтын сатып
            алушыға сатылған тауарлар
            бірлігінің бағасы
            (теңгемен) (4 және
            5-әдістері үшін)
            11(в). Әкелінетін
            тауарларды оның
            элементтері
            құрамдастарының құнын
            қосу арқылы айқындалған
            есепті құны (теңгемен)
            (5 және 6-әдістері үшін)

Б.          12. Санға арналған
Бағаға      түзету (+, -)
түзетулер
(+, -),     13. Коммерциялық деңгейге
теңгемен    арналған түзету (+, -)

            14. Теңгені түзетулер
            сомасының жиынтығы (+, -)

            15. Түзетулер ескеріле
            отырып жасалған мәміленің
            бағасы (құны) (11(а) +
            14-баған)                  

В.          16. Тасымалдау құны (+)
Қосымша
есептемелер 17. Тиеу, түсіру,
(+) және    қайта тиеу құны (+)
шегерімдер
(-)         18. Сақтандыру құны (+)

            19. Коммерциялық және
            брокерлік сыйақылар (+)

            20. Пайда, ішкі рынокта
            сатуға байланысты
            комиссиялық және
            саудалық үстеме бағалар
            (-)

            21. Әкелінетін тауарларды
            қосымша өңдеудің немесе
            қайта өңдеудің құны (-)

            22. Әкелу кезінде
            алынатын кеден баждары,
            салықтар, алымдар және
            басқа да ішкі төлемдер (-)

            23. Ішкі рынокта сатуға
            байланысты өзге де
            шығыстар және төлемдер (-)

            24. "В" жиынтығы

25. Мәлімделген кедендік құн (15-баған +
    24-баған)
    а) теңгемен
    б) келісім-шарт валютасымен
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының  
Кедендiк бақылау агенттiгi 
төрағасының 2003 жылғы   
15 мамырдағы N 209    
бұйрығымен бекiтiлген   

  Кеден құнын түзетудiң нысандарын толтыру тәртiбi

  1. Кеден құнын түзетудiң нысандарын толтыруға қойылатын
жалпы талаптар

      1. Осы Тәртiп Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарлардың кедендiк құнының, кеден төлемдерi мен салықтарының, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын Сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасына (бұдан әрi - СЭҚ ТН) сәйкес тауардың коды өзгеруiне байланысты кеден құнын түзетудiң (бұдан әрi - КҚТ) нысандарын толтырудың тәртiбiн айқындайды. Кеден құнының және кеден төлемдерi мен салықтарының төленген сомаларының өзгеруiне әкеп соқтыратын тауар бойынша қандай да бiр деректердiң (салмақтық, мөлшерлiк, сапалық көрсеткiштер) өзгеруiне байланысты да КҚТ ресiмделедi.

      2. КҚТ жиынтығы КҚТ-1 нысанының (осы Тәртiпке 1-қосымша) негiзгi брошюраланған төрт парағынан, ал осы Тәртiпте көзделген жағдайларда КҚТ-2 нысанындағы (осы Тәртiпке 2-қосымша) қосымша парақтардан тұрады.
      КҚТ парақтары жүк кедендiк декларациясының (бұдан әрi - ЖКД) парақтарына сәйкес бөлiнедi.

      3. КҚТ-1 (КҚТ-2) негiзгі парағы, егер мұндай тауарларға қатысты бiрдей кеден режимi белгiленсе бiр атаудағы тауарлар бойынша (субпозициядағы деңгейдегi СЭҚ ТН бойынша бiрдей жiктеу) кеден құнын, кеден төлемдерi мен салықтарын, СЭҚ ТН кодын түзету туралы деректердi көрсету үшiн пайдаланады.
      Негiзгi парақтың бағандарын толтырудың жалпы ережесi ЖКД-ның тиiстi бағандарын толтыру ережелерiне ұқсас.
      КҚТ-мен түзетілген (соңғы) мәліметтер көрсетіледі.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 383   бұйрығымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  5-тармақтан қараңыз ).

      4. Тауарлардың бiрнеше атауларының кеден құнын, кеден төлемдерi мен салықтарын түзету кезiнде, сондай-ақ СЭҚ ТН кодының, тауар бойынша қандай да бiр деректердiң (салмақтық, мөлшерлiк, сапалық көрсеткiштер) өзгеруi жағдайларында олардың әрқайсысы тауарлардың үш атауы бойынша кеден құнын, кеден төлемдерi мен салықтарын, CЭK ТН кодын қосымша түзетуге мүмкiндiк беретiн КҚТ-1 (КҚТ-2) қосымша парақтары пайдаланылады. Қосымша парақтарды толтыру ережесi KҚT-1 (КҚТ-2) негiзгi парақтарының тиiстi бағандарын толтыру ережелерiне ұқсас.

  2. Кеден құнын түзетудiң нысандарын толтыру тәртiбi

      5. Декларант толтыратын бағандар: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.
      2, 7, 8, 14, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37 және 41 бағандарда ЖКД тиiстi бағандарының деректерi қайталанады.
      1-баған. "Түзетудiң тұрпаты"
      Сол жақ бөлiмшеде түзету тұрпатының жетi мәндi сандық қоды көрсетiледi, онда:
      бiрiншi сан түзетудiң қандай кезеңде екенiн көрсетедi:
      1 - кедендiк ресiмдеу процесiнде;
      2 - мәлiмделген кеден режимiне сәйкес тауар шығарылғаннан кейiн;
      екiншi сан қатенiң түрiн көрсетедi:
      1 - КҚД-1 "A" немесе КҚД-2 "A" және "В" бөлiмдерi бойынша кеден құнының шамасына әсер еткен техникалық қателер;
      2 - КҚД-1 "A"" бөлiмiндегi немесе КҚД-2 "A" және "Б" бөлiмдерiндегi деректердi түзету.
       Ескерту. Техникалық және мазмұндық қателер бiр мезгiлде анықталған жағдайда "2" санын көрсету керек.
      3 - кеден құнын өзгертпестен кеден төлемдерi мен салықтарының сомалары бойынша түзету;
      үшiншi сан (кеден құнының шамасына қосымша есептелгендерге байланысты деректердi түзету):
      1 - КҚД-1 "Б" бөлiмi бойынша немесе КҚД-2 "В" (16-19 топ) бөлiмi бойынша кеден құнының шамасына әсер еткен техникалық
қателер * ;
      2 - қосымша есептеулердiң құрылымы мен шамасын нақтылауға байланысты, КҚД-1 "Б" бөлiмiнiң немесе КҚД-2 "B" (16-19 топ) бөлiмiнiң деректерiн түзету;
      3 - кеден төлемдерi мен салықтарының сомалары бойынша жүзеге асырылатын түзету;
      төртiншi сан (кеден құнының шамасынан есептен шығарылатын сомаларға/шегерiмдерге немесе кеден төлемдерi мен салықтары сомаларының азаюына байланысты деректердi түзету):
      1 - КҚД-1 "B" бөлiмi бойынша немесе КҚД-2 "B" (20-23 топ) бөлiмi бойынша кеден құнының шамасына әсер еткен техникалық қателер;
      2 - рұқсат етiлген шегерiмдердiң құрылымы мен шамасын нақтылауға байланысты, КҚД-1 "В" бөлiмiнiң немесе КҚД-2 "B" (20-23 топ) бөлiмiнiң деректерiн түзету;
      3 - кеден төлемдерi мен салықтарының сомалары бойынша жүзеге асырылатын түзету;
      бесiншi сан:
      1 - жетiспеушiлiк, сапасыз тауар;
      2 - кеден органдары жүргiзген, келесi құжат тексерулерiнiң нәтижесi;
      3 - кеден органдары жүргiзген, сыртқы экономикалық қызметке қатысушының қаржы-шаруашылық қызметiн тексеру нәтижесi;
      4 - сыртқы экономикалық қызметке қатысушының өтінiшi бойынша деректердi өзгерту;
      алтыншы сан оның аяқталуынан қарағандағы түзету түрiн көрсетедi:
      1 - кеден құнын шартты кедендiк бағалауға байланысты түзету;
      2 - кеден құнын соңғы кедендiк бағалауға байланысты түзету;
      3 - кеден төлемдерi мен салықтарының сомалары бойынша жүзеге асырылатын түзету;
      жетiншi сан СЭҚ ТН кодын өзгертуге байланысты түзетудiң тұрпатын көрсетедi:
      0 - СЭҚ ТН коды өзгертiлген жоқ;
      1 - СЭҚ ТН кодын өзгертуге байланысты түзету жүргiзiлдi.
      2 - СЭҚ ТН кодын деталдауға байланысты түзету жүргізілді;
      3 - бір және одан да көп СЭҚ ТН кодтарын біріктіруге байланысты түзету жүргізілді.
       1-ескерту . Түзету кодының сандары бiрiншi және екiншi, бесiншi және алтыншы, алтыншы және жетiншi сандар арасында мынадай "/" белгiмен төрт блокқа бөлiнедi. Сонымен, түзету тұрпаты кодының мынадай түрлерi бар: X/XXXХ/Х/Х.
      Екiншi және үшiншi блоктарда (екiншiден алтыншыға дейiнгi сандар) көзделген қандай-да бiр ұстанымдар болмаған кезде, бұл жерге нөлдер қойылады.
      Мысалдар:
      1) түзетудiң 1/1020/2/0 тұрпаты түзетудiң кедендiк ресiмдеу процесiнде жүзеге асырылғандығын, түзету себептерi КҚД-1 "А" бөлiмi бойынша немесе КҚД-2 "A" және "Б" бөлiмдерi бойынша техникалық қателер және КҚД-1 "В" бөлiмi бойынша немесе КҚД-2 "В" бөлiмi (20-23 топ) бойынша деректердi нақтылау болып табылатындығын бiлдiредi. Түзету кеден құнының соңғы есептелуiне байланысты жүргiзiлдi;
      2) түзетудiң 1/0000/1/0 кеден құнын түзету шартты кедендiк бағалауға байланысты кедендiк ресiмдеу процесiнде жүзеге асырылғандығын бiлдiредi;
      3) түзетудiң 2/0200/2/0 тұрпаты түзетудiң декларант тауарды белгiленген шартты кедендiк бағалаумен алғаннан кейiн және декларант қосымша есептеулердiң шамасын нақтылайтын құжаттарды бергеннен кейiн соңғы кедендiк бағалауды жүргiзумен жүзеге асырылғандығын бiлдiредi;
      4) түзетудiң 2/0000/2/0 тұрпаты түзетудiң декларанттың қосымша берген құжаттарына байланысты, ол мәлiмдеген кеден құнын растайтын құжаттарды декларанттың белгiлеген мерзiмде бермеуiне байланысты белгiленген шартты кедендiк бағалаумен және кеден органының соңғы кедендiк бағалау жүргiзуiмен декларант тауарды алғаннан кейiн жүзеге асырылғандығын бiлдiредi;
      5) түзетудiң 2/0002/2/1 тұрпаты түзетудiң кеден органдарының жүргiзген келесi құжаттамалық тексеруiнiң нәтижесiнде анықталған СЭҚ ТН кодының өзгеруiне байланысты тауарды еркiн айналымға шығарғаннан кейiн жүзеге асырылғандығын бiлдiредi;
      6) түзетудiң 2/3334/3/0 тұрпаты түзетудiң кеден төлемдерi мен салықтары сомаларының азаюына байланысты сыртқы экономикалық қызметке қатысушының өтiнiшi бойынша тауарларды еркiн айналымға шығарғаннан кейiн жүзеге асырылғандығын бiлдiредi.
      Бағанның оң жақтағы бөлiмшесiнде КҚД-1 (1,4) бағанының екiншi бөлiмшесiндегi кеден режимiнiң екi мәндi сандық коды көрсетiледi.
      3-баған. "Қосымша парақтар".
      Егер, қосымша парақтар (КҚТ-2 нысанының) пайдаланылса, толтырылады. Бағанды толтыру тәртiбi ЖКД-ның тиiстi бағандарын толтыру тәртiбiне ұқсас.
      4-баған. "Аталған ЖКД бойынша КҚТ-ның реттік нөмірі".
      Аталған ЖКД бойынша КҚТ-ның реттік нөмірі қойылады.
      5-баған. "Тауарлардың барлық атауы".
      Бағанда түзетілетіндер туралы деректер тауарлар атауларының жалпы саны (санмен) көрсетiледi.
      7-баған. "Анықтама нөмірі".
      Оған КҚТ ресімделетін ЖКД-ның анықтама нөміріне сәйкес КҚТ-ның анықтама нөмірі көрсетіледі.
      12-баған. "Жалпы кеден құны".
      Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде кеден құны түзетiлмеген қалған тауарлардың негiзгi және ЖКД-ның қосымша парақтарының 45-бағандарының, КҚТ-1 және КҚТ-2 45-бағандарының сол жақ бөлiмшелерiнде көрсетiлген құны түзетілген тауарлардың сомасы сияқты айқындалатын, жалпы түзетiлген кеден құны қойылады.
      Оң жақтағы бөлiмшеде, егер түзету бiрiншi рет жүргiзiлiп отырса немесе сол жақтағы қосымша бағанның мәнi алдыңғы КҚТ-1 (КҚТ-2) нысаны болса, егер кеден құнын түзету жүргiзiлген болса, ЖКД-ның негізгі парағының 12-бағанының мәнi көрсетiледi.
      20-баған. "Жеткiзу шарты".
      Тауарды жеткiзудiң шартын нақтылауға байланысты кеден құны түзетiлген жағдайда, бұл бағанда жеткiзудiң нақтыланған шарты көрсетiледi.
      Олай болмаған жағдайда, ЖКД-ның тиiстi бағандарындағы деректер қайталанады.
      22-баған. "Валюта және тауарлардың жалпы фактуралық құны".
      ЖКД-ны кедендiк ресiмдеуге тiркеген күнi осы тауардың фактуралық құнын нақтылауға (өзгертуге) байланысты кеден құнын түзеткен жағдайда, аталған бағанда тауардың фактуралық құнының нақтыланған мәнi көрсетiледi.
      Келiсiм-шарттың шарттары өзгерген (толықтырылған) жағдайда фактуралық құнды тауардың кеден құнына өзгерiстер енгiзбей-ақ өзгертуге болады.
      Олай болмаған жағдайда, ЖКД-ның тиiстi бағандарындағы деректер қайталанады.
      23-баған. "Валютаның бағамы".
      ЖКД-ның 22-бағанының сол жақтағы бөлiмшесiнде көрсетiлген валюта бағамының өзгеруiне байланысты тауардың кеден құны түзетiлген жағдайда, аталған бағанда ЖКД-ны тiркеген күнi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген, Қазақстан Республикасының валютасына тауардың фактуралық құны мәлiмделген валюта бағамының нақты мәнi көрсетiледi. Олай болмаған жағдайда, ЖКД-ның тиiстi бағандарындағы деректер қайталанады.
       Ескерту. Кеден құнының барлық түзетулерi ЖКД-ны тiркеген күнгi валюта бағамы бойынша жүргiзiледi.
      32-баған. "Тауар N".
      ЖКД-ның тиiстi бағанынан түзетілетіндер туралы деректер тауардың нөмiрi көрсетiледi.
      33-баған. "Тауар коды".
      Тауардың СЭҚ ТН-ға сәйкес коды қойылады.
      Тауар кодының өзгеруіне байланысты КҚТ толтырылған жағдайда, бағанның сол жақ кіші бөлігінде КҚТ-ның 31-бағанында жазылған тауардың түзетілген коды қойылады, бағанның оң жақ кіші бөлігінде ЖКД-ның 31-бағанында көрсетілген тауар үшін, ЖКД-ның 33-бағанының мәні көрсетіледі.
      Тауар кодының толық көрсетілуіне (екіге және одан да көпке бөлінуіне) байланысты КҚТ толтырылған жағдайда, тауар толық көрсетілетін, тауарлар коды рет-ретімен көрсетілетін КҚТ-2 нысанының қосымша парағы ресімделеді. Бағанның сол жақ кіші бөлігінде ЖКД-ның 31-бағанында жазылған тауардың түзетілген коды қойылады, бағанның оң жақ кіші бөлігінде ЖКД-ның 31-бағанында көрсетілген, тауар үшін ЖКД-ның 33-бағанының мәні көрсетіледі.
      Тауарлардың екі және одан да көп кодтарын бір кодқа біріктірген жағдайда, КҚТ-да біріктіруге ұшыраған тауарлардың кодтары рет-ретімен көрсетіледі. Бағанның сол жақ кіші бөлігінде ЖКД-ның 31-бағанында жазылған, тауардың түзетілген коды қойылады, бағанның оң жақ кіші бөлігінде ЖКД-ның 31-бағанында көрсетілген, тауар үшін ЖКД-ның 33-бағанының мәні көрсетіледі.
      38-баған. "Таза (нетто) салмағы (кг)".
      Қазақстан Республикасының кеден аумағы арқылы өткiзу сәтiнде тауардың таза (нетто) салмағын нақтылауға байланысты кеден құны түзетiлген жағдайда, аталған бағанда оны тұтынуға дейiнгi тауардан бөлiнбейтiн алғашқы орамы немесе сұйық және ұнтақ тауарлар үшiн жалпы салмағы ескерiле отырып тауардың таза салмағының нақтыланған және құжатпен расталған мәнi көрсетiледi. Олай болмаған жағдайда, ЖКД-ның тиiстi бағандарындағы деректер қайталанады.
      42-баған. "Тауардың фактуралық құны".
      ЖКД-ны тiркеген күндегi тауардың фактуралық құнын нақтылауға (өзгертуге) байланысты кеден құны түзетiлген жағдайда, осы бағанда тауардың нақтыланған фактуралық құны көрсетiледi.
      Келiсiм-шарттың шарттары өзгерген (келiсiм-шартқа толықтырулар енгiзу) жағдайда фактуралық құнды тауардың кеден құнына өзгерiстер енгiзбей-ақ өзгертуге болады.
      Олай болмаған жағдайда, ЖКД-ның тиiстi бағандарындағы деректер қайталанады.
      44-баған. "Қосымша ақпараттар/ұсынылған құжаттар".
      Баған егер, кеден құнын түзету барысында декларант қосымша құжаттар (келiсiм-шартқа қосымша, қосымша келiсiмдер, кеден органдарының рұқсаттары, декларант ұсынған құжаттарды тексеру актiсi, кеден iсi саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы хаттама және басқалары) ұсынған жағдайда толтырылады.
      Бағанды толтыру тәртiбi ЖКД-ның осындай бағандарын толтыру тәртiбiне ұқсас, бұл ретте олардың негiзiнде түзету жүргiзiлген декларант ұсынған қосымша құжаттардың нөмiрi және күндерi көрсетiледi.
      45-баған. "Тауардың кедендiк құны".
      Бағанның сол жақтағы бөлiмшесiнде КҚТ нысанының 31-бағанында жазылған тауардың түзетiлген кеден құны қойылады.
      Бағанның оң жақтағы бөлiмшесiнде КҚТ нысанының 31-бағанында көрсетiлген тауар үшiн ЖКД-ның 45-бағанындағы мән көрсетiледi.
      46-баған. "Статистикалық құн".
      Шартты кедендiк бағалауға байланысты тауардың кеден құны түзетiлген жағдайда, бұл баған толтырылмайды.
      Соңғы кедендiк бағалауға байланысты тауардың кеден құны түзетiлген жағдайда, осы бағанда түзетiлген кеден құнының негiзiнде есептелген тауардың статистикалық құны көрсетiледi.
      Бағанды толтыру тәртiбi ЖКД-ның тиiстi бағандарын толтыру тәртiбiне ұқсас.
      47-баған. "Кеден төлемдерi мен салықтарын есептеу".
      "Түрi", "Есептеу негiзi", "Ставка", "Coмa", "БК" қосымша бағандары кеден төлемдерiн және салықтарды есептеу кезiнде, КҚТ-1 (КҚТ-2) 12, 45-бағандары сияқты ЖКД-ның 47-бағанын толтыру тәртiбiне ұқсас (төлеуге немесе КҚТ бойынша қайтаруға жататын кеден төлемдерi мен салықтарының жалпы сомасын көрсете отырып) толтырылады. Аталған бағандарға өзгерiстер енгiзуге байланысты КҚТ ресiмдеу кезiнде онда нақтыланған деректер көрсетiледi;
      "Төлем түрiнiң коды" қосымша бағанында:
      егер, түзетiлген төлемнiң сомасы ЖКД-дағы тиiстi немесе КҚТ-1 немесе КҚТ-2 тиiстi парағындағы (eгep түзету бұрын жүзеге асырылған болса) сомасынан өзгеше болса - "0";
      егер, кеден құнын түзеу нәтижесiнде төлем сомасы өзгертiлмесе - "-" көрсетiледi.
      "Бұрынғы сома" қосымша бағанында ЖКД-да немесе КҚТ-1-де (КҚТ-2) (егер кеден құнының, кеден төлемдерi мен салықтарының түзетiлуi әлдеқашан жүзеге асырылса) бұрын мәлiмделген төлем сомасы көрсетiледi.
      "Өзгерiс" қосымша бағанында, "Coмa" және "Бұрынғы сома" қосымша бағандарында көрсетiлген шектердiң айырмасы егер, төлемдер қосымша есептелiнсе (+) белгiсiмен, егер төлемдердiң қайтарылуы болса (-) белгiсiмен көрсетiледi.
      "Өндiрiп алуға жататын жалпы сома" қосымша бағанында "Өзгерiстер" қосымша бағанында көрсетiлген шектер сомасы көрсетiледi.
      54-баған. "Орны және күнi".
      Декларанттың бұл бағанды толтыру тәртiбi ЖКД-ның тиiстi бағанын толтыру тәртiбiне ұқсас.
      Кеден органының лауазымды адамы КҚТ-1 (КҚТ-2) нысанын толтырған жағдайда, 14-баған толтырылмайды.
      Кеден органының лауазымды тұлғасы КҚТ нысанын шығарған күнді, қолын және жеке нөмірлі мөрін қояды.
       Ескерту: 5-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 383   бұйрығымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  5-тармақтан қараңыз ).

      6. Кеден органы толтыратын бағандар.
      Кеден органы А, 43, 54, В, С, D)-бағандарын толтырады.
      А-бағаны.
      Уақытша (шартты) кеден бағалауына байланысты кеден құнын түзету жағдайында аталған бағанда декларанттың кеден құнын нақтылау үшiн қажеттi құжаттарды кеден органына ұсынған күнi көрсетiледi. Егер жалпы белгiленген кеден құнын нақтылау мерзiмiнiң шегiнде бiрнеше өтпелi мерзiмдер белгiленсе, онда бұл бағанда ocы мерзiмдердiң әрқайсысы жүйелi түрде көрсетiледi.
      43-баған. "Кеден құнын айқындау үшiн пайдаланылған кеден бағалауының тәсiлi".
      Кедендік құнды айқындаудың резервтік әдісін қолдану кезінде, бағанның оң жақ бөлігінде негізінде кедендік құнды түзету жүргізілетін баға ақпараты көзінің сандық мәні көрсетіледі:
      1 - кеден органдарында бар баға ақпаратын қолдана отырып;
      2 - "Superschwake" автокаталогын қолдана отырып;
      3 - "Ценовая информация" ақпараттық бюллетендерін қолдана отырып;
      4 - Қазақстан азық-түлік өнімдерін өндірушілер одағының тамақ өнімдері бағаларының ақпараттық анықтамалығын қолдана отырып;
      5 - "ҚСЭКЖҚ" Қазақстандық сауда компаниялары мен тұрмыстық электр, компьютерлік техниканың және күрделі техникалық жүйелердің тауар өндірушілері баға анықтамалығын қолдана отырып;
      6 - тәуелсіз сарапшының баға ақпаратын қолдана отырып.
      В баған. "Есептеудің егжей-тегжейлілігі".
      Бағанда, негізгі парақ және әрбір қосымша парақ бойынша төлемдерден тұратын аталған түр бойынша төлемдердің жалпы сомасы төлемнің әрбір түрі бойынша бөлек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының қысқаша атауы көрсетіледі.
      С-бағаны.
      Оған тауарды шартты кеден бағалауымен ұсыну туралы декларанттың өтiнiшiне сәйкес кеден баждары мен салықтарын төлеудi қамтамасыз етудiң түрi көрсетiледi. Бұл peттe, кеден органының лауазымды адамы ол бойынша кеден органының депозитiне қажеттi кеден баждары мен салықтары енгiзiлген төлем тапсырмасының нөмiрiн немесе банктiң кепiлхатының нөмiрiн көрсетедi және белгiленген тәртiппен куәландырады.
      D-бағаны.
      Бастықтың және кеден бекетінің/кеденнің жауапты лауазымды адамының қолы, лауазымды тұлғаның жеке нөмірлі мөрі және күні қойылады.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 383   бұйрығымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  5-тармақтан қараңыз ).

__________________________
* Техникалық қателерге арифметикалық қателер, есептесуде немесе тауардың кеден құнын есептеу кезiнде валюта бағамын дұрыс қолданбаудан болған қателер жатады.

                                      Кеден құнды түзету нысанын
                                      толтыру тәртібіне 1-қосымша

       Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің 2005 жылғы 28 қыркүйектегі N 383   бұйрығымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін  5-тармақтан қараңыз ).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Кеден құнын түзету нысаны, кедендік төлемдер мен салықтар КҚТ-1.
------------------------------------------------------------------
          !2. Жөнелтуші/  !1. Түзетулердің     ! ЖКД-ға қосымша
          !экспорттаушы N !   түрі             !
          !               !--------------------!
          !               !3. Қосым-!4. ЖКД    !
          !               !ша парақ !деректері !
          !               !    !    !бойынша   !
          !               !    !    !КҚТ реттік!
          !               !    !    ! нөмірі   !
          !               !--------------------!
          !               !5. Тауар-!          !7. Анықтама нөмірі
          !               !   лардың!          !
          !               !   барлық!          !
          !тіркеу N   дан ! атаулары!          !
------------------------------------------------------------------
          !8. Алушы/      !
          !импорттаушы N  !---------------------------------------
          !               !          !         !12. Жалпы ! 13.
          !               !          !         !кедендік  !
          !Тіркеу N   дан !          !         !құны      !
------------------------------------------------------------------
          !14. Декларант/ !
          !    өкіл N     !
          !               !
          !Тіркеу N   дан !
------------------------------------------------------------------
          !               !20. Жеткізудің шарттары
          !               !---------------------------------------
          !               !22. Валюта !23. Валюта!24. Мәміленің
          !               !және тауар-!бағамы    !сипаты
          !               !дың жалпы  !          !
          !               !фактуралық !          !
          !               !құны       !          !
          !               !-----------!----------!----------------
------------------------------------------------------------------
31. Жүк   !Контейнерлерді !32. Тауар  ! 33. Тауар!
орындары  !маркілеу және  !           !коды      !
және      !нөмірлерінің   !---------------------------------------
тауарларды!саны -                     !34а. Елдің !35. Жалпы!
сипаттау  !тауарды                    !коды       !салмағы  !
          !сипаттау                   !           !(кг)     !
          !                           !-----------!---------!
          !                           !37.  Рәсім !38. Таза !
          !                           !           !салмағы  !
          !                           !           !(кг)     !
          !-----!         !-----------!---------------------------
          !     !         !           !40. Жалпы декларация/
          !     !         !           !алдыңғы құжат
------------------------------------------------------------------
44.       !                           !41. Қосымша!42. Фак- !43.
Қосымша   !                           !өлшем      !туралық  !
ақпарат/  !                           !бірлігі    !құны     !
ұсынылған !                           ! ---------------------------
құжаттар  !                           !45. Кеден құны
          !                           !---------------------------
          !                             !46. Статистикалық құны
------------------------------------------------------------------
47. Кеден-!Түр!Есеп.!Став-!Сома!СП!КП!Ал-  !Өзгеру!Төлем  !В. Есеп-
дік баждар!   !теу. !ка   !    !  !  !дыңғы!(тең- !тапсыр.!теудің
мен алым- !   !дің  !     !    !  !  !сома !гемен)!масының!егжей-
дарды     !   !негі-!     !    !  !  !     !      !N және !тегжейі
есептеу   !   !зі   !     !    !  !  !     !      !күні   !
          !-----------------------------------------------!
          !Барлығы                !  !     !      !       !
------------------------------------------------------------------
Транзит   !50. Сенуші             !С
елінің    !Қолы                   !
кеденінің !                       !
белгісі   !ұсынылған              !
          !                       !
          !орны мен күні          !
------------------------------------------------------------------
52. Үшін кепіл жарамсыз           !
------------------------------------------------------------------
Д. Кедендік бақылау               !54. Орны мен күні
К/б, кеденнің бастығы     Қолы    !
                                  !Ұйым
Күні                              !
                                  !Орындаушы
Жауапты лауазымды тұлға    Қолы   !
                                  !Телефон
Күні                              !
                                  !Қолы
------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасының Кедендік 
бақылау агенттігі төрағасының    
2003 жылғы 15 мамырдағы        
N 209 бұйрығымен бекітілген      
Кеден құнын түзетудің нысандарын  
толтыру тәртібіне 2-қосымша    

КҚТ-2 қосымша парақ

------------------------------------------------------------------
2. Жөнелтуші/экспорттаушы   !1. Түзетудің        ! ЖКД-ға қосымша
N                           !   тұрпаты          !
                            !--------------------!
                            !3. Қосымша!         !
                            !   парақ  !         !
                            !-------------------------------------
------------------------------------------------------------------
31. Жүк   !Контейнерлердің!32. Тауар  ! 33. Тауар !
орыны     !маркировкасы,  !           !коды       !
мен тауар.!саны және      !---------------------------------------
лардың си.!нөмірі -       !           !34. Елдің  !35. Салмағы
паттамасы !тауардың       !           !коды       !брутто (кг)
          !сипаттамасы    !           !           !
          !               !           !37.  Рәсім !38. Таза
          !               !           !           !салмағы (кг)
          !               !           !40. Жалпы декларация/алдыңғы
          !               !           !құжат
------------------------------------------------------------------
44.       !               !           !41. Қосымша!42. Тауар.! 43.
Қосымша   !               !           !өлшем      !дың факту.!
ақпарат/  !               !           !бірлігі    !ралық құны!
ұсынылған !               ----------------------------------------
құжаттар  !                           !           !45. Кеден құны
          !               !           !           !46. Статистика.
          !               !           !           !лық құны
------------------------------------------------------------------
          !Контейнерлердің!32. Тауар  ! 33. Тауар !
          !маркировкасы,  !           !коды       !
          !саны және      !---------------------------------------
          !нөмірі -       !           !34. Елдің  !35. Салмағы
          !тауардың       !           !коды       !брутто (кг)
          !сипаттамасы    !           !           !
          !               !           !37.  Рәсім !38. Таза
          !               !           !           !салмағы (кг)
          !               !           !40. Жалпы декларация/алдыңғы
          !               !           !құжат
------------------------------------------------------------------
          !               !           !41. Қосымша!42. Тауар.! 43.
          !               !           !өлшем      !дың факту.!
          !               !           !бірлігі    !ралық құны!
          !               ----------------------------------------
          !               !           !           !45. Тауардың
          !               !           !           !кеден құны
          !               !           !           !46. Статистика.
          !               !           !           !лық құны
------------------------------------------------------------------
47. Кеден !Түрі!Есеп.!Ставка!Сома!ТТ!ТК!Алдыңғы!Өзгерістер!Төлем
төлемін   !    !теу. !      !    !  !  ! сома  !(теңгемен)!тапсыр.
есептеу   !    !дің  !      !    !  !  !       !          !масының
          !    !не.  !      !    !  !  !       !          !N мен
          !    !гіз. !      !    !  !  !       !          !күні
          !    !деме.!      !    !  !  !       !          !
          !    !сі   !      !    !  !  !       !          !
          !-------------------------------------------------------
          !-------------------------------------------------------
          !Барлығы
------------------------------------------------------------------
47. Кеден !Түрі!Есеп.!Ставка!Сома!ТТ!ТК!Алдыңғы!Өзгерістер!Төлем
төлемін   !    !теу. !      !    !  !  ! сома  !(теңгемен)!тапсыр.
есептеу   !    !дің  !      !    !  !  !       !          !масының
          !    !не.  !      !    !  !  !       !          !N мен
          !    !гіз. !      !    !  !  !       !          !күні
          !    !деме.!      !    !  !  !       !          !
          !    !сі   !      !    !  !  !       !          !
          !-------------------------------------------------------
          !-------------------------------------------------------
          !Барлығы
------------------------------------------------------------------
47. Кеден !Түрі!Есеп.!Ставка!Сома!ТТ!ТК!Алдыңғы!Өзгерістер!Төлем
төлемін   !    !теу. !      !    !  !  ! сома  !(теңгемен)!тапсыр.
есептеу   !    !дің  !      !    !  !  !       !          !масының
          !    !не.  !      !    !  !  !       !          !N мен
          !    !гіз. !      !    !  !  !       !          !күні
          !    !деме.!      !    !  !  !       !          !
          !    !сі   !      !    !  !  !       !          !
          !-------------------------------------------------------
          !-------------------------------------------------------
          !Барлығы
------------------------------------------------------------------

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады