Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 225 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 11 тамызда тіркелді. Тіркеу N 2436. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134 қаулысымен.

       Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз ).
________________________________________

      Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу тәртібін реттейтін валюталық заңдарды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 31 наурыздағы N 88  қаулысының  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін Мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2001 жылғы 25 маусымда N 1555 тіркелген, 2001 жылғы 10 шілдеде "Егемен Қазақстан" және 2001 жылғы 12 шілдеде "Казахстанская Правда" газеттерінде және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2001 жылғы N 14 "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" ресми басылымдарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.
      4. ҚРҰБ басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Мартюшев Ю.А.), Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау басқармасы (Жерембаев Е.Е.) осы қаулыны ресми бұқаралық ақпарат құралдарында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басылымдарында жариялауды қамтамасыз етсін.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.
      6. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Келісілді:             
Қазақстан Республикасының      
Статистика жөніндегі агенттігі   
Төрағасының бірінші орынбасары   
2003 жылғы 10 шілдеде      

Келісілді:             
Қазақстан Республикасының      
Қаржы Министрлігі        
Министрдің м.а.         
2003 жылғы 18 шілдедегі    

Келісілді:            
Қазақстан Республикасы Индустрия 
        және сауда министрлігінің    
Инвестициялар жөніндегі     
комитеті Төраға         
2003 жылғы 10 шілдедегі    

Келісілді:            
Қазақстан Республикасының     
Кедендік бақылау агенттігі    
Төраға               
2003 жылғы 17 шілдедегі     

Қазақстан Республикасының      
Ұлттық Банкі Басқармасының     
"Капитал қозғалысымен байланысты  
валюталық операцияларды тіркеу   
және шет елде шоттар ашу      
ережесін бекіту туралы"       
2003 жылғы 4 шілдедегі       
N 225 қаулысымен          
Бекітілген             

  Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу
Ережесі

      Осы Ереже "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы  N 2155 , "Валюталық реттеу туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  N 54-1  Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және елдің төлем балансы мен сыртқы борышының жай-күйіне шынайы және уақтылы статистикалық есепке алу мен талдауды жүзеге асыру үшін капитал қозғалысымен байланысты операцияларды тіркеу және шет елде шоттар ашу тәртібін белгілейді.

  1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
      Шарт - шарт, кредиттік немесе инвестициялық келісім, келісім-шарт, құрылтай құжаттары, оларға өзгерістер мен толықтырулар, шоттарды ашуға жасалған шарт, сондай-ақ капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды жүзеге асыруға, сондай-ақ шет елдерде шоттарды ашуға негізге алынатын басқа да құжаттар;
      КҰЖЖ коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың Жалпы жіктеушісіне сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік статистикасының уәкілетті органы заңды тұлғаларға, заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне беретін бірегейлендіру коды;
      резидент еместің экспорт-импорт мәмілесін кредиттеуі - резидент еместің резиденттен сатып алатын тауарларға (жұмысқа, қызметке) ақы төлеуге 180 күннен астам мерзімге аванстық төлемі немесе резиденттің Қазақстан Республикасына импортталатын тауарларға (жұмысқа, қызметке) ақы төлеуді 180 күннен астам мерзімге кейінге қалдыруға алған рұқсаты;
      инвестициялау объектісі - жарғылық капиталына салым салынатын (салым салынған) немесе бағалы қағаздарын (жарғылық капиталының үлесін) резидент емес (резидент) сатып алатын (сатып алған) заңды тұлға-резидент (резидент емес). Депозитарлық қолхаттармен операциялар жасаған жағдайда инвестициялау объектісі базалық актив болып табылатын бағалы қағаздар эмитенті болып табылады;
      тікелей инвестициялау объектісі - дауыс беретін акцияларының он және одан астам проценті (қатысушылардың жалпы дауыс санының он және одан астам проценті) тікелей инвестор-резидент емеске (резидентке) тиесілі заңды тұлға-резидент (резидент емес);
      резидент емес кредитордың резидент-заемшыға қатынасы - олардың арасындағы мәмілелердің экономикалық нәтижелеріне әсер етуі мүмкін резидент еместің резидентке қатысты экономикалық-құқықтық сипаттамасы. Резидент емес кредитордың резидент-заемшыға қатынастары мынадай болуы мүмкін: тікелей инвестор, тікелей инвестициялау объектісі, басқа да;
      Шартты қайта тіркеу - осы Ережеде көзделген жағдайларда Шартты кейінгі тіркеу;
      портфельдік инвестициялар - мемлекеттік бағалы қағаздарды, облигацияларды және коммерциялық ұйымдардың өзге де бағалы қағаздарын сатып алу, сондай-ақ заңды тұлғаның акцияларын сатып алу (қатысушының салым енгізуі), оның нәтижесінде осындай сатып алуды (салым енгізуді) жүзеге асырған тұлғаға осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он процентінен азы (қатысушылар дауыстарының он процентінен азы) тиесілі болады. Портфельдік инвестицияларға сол сияқты депозитарлық қолхаттар сатып алу да жатады;
      тікелей инвестор - инвестициялау объектісіне тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын (жүзеге асырған) заңды немесе жеке тұлға;
      тікелей инвестициялар - ақша салымдары, бағалы қағаздар, заттар, зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне құқықты қоса алғанда, мүліктік құқықтар және заңды тұлғаның акцияларына (қатысушылардың салымдарын) төлем жасауға өзге де мүлік салымдары, оның нәтижесінде осындай салымдарды жүзеге асырған тұлғаға осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан көп проценті (қатысушылар дауыстарының жалпы санынан он және одан көп процент) тиесілі болады;
      қайта инвестициялар - тікелей инвестордың бұрын жүзеге асырылған инвестициялардан алынған кірістерді инвестициялау объектісіне салуы;
      уәкілетті мемлекеттік орган - мемлекеттік мүлікті иелену, пайдалану мен басқару жөніндегі қатынастарды реттейтін мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ инвестициялау объектісіне қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдар.

      2. Тіркеуге/қайта тіркеуге (бұдан әрі - тіркеу) тиісті Шартты тіркеу және осы Ережеде белгіленген тәртіппен тіркелген Шарт бойынша тоқсан сайын мәліметтер беру жатады.

      3. Мыналар тіркелуге жатады:
      1) Қазақстан Республикасына баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын сомада мүліктің (қаражаттың) түсуін көздейтін капитал қозғалысымен және/немесе қаражатты резидент емеске қайтару бойынша міндеттемелердің пайда болуына байланысты валюталық операциялар:
      қаржы лизингін қоса алғанда резидент еместерден 180 күннен астам мерзімге кредиттер алу;
      резидент еместердің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуі;
      халықаралық капитал рыноктарында резиденттердің бағалы қағаздарын бастапқы орналастыруды, оның ішінде резиденттердің бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығаруды қоса алғанда резидент еместердің Қазақстан Республикасына тікелей және портфельдік инвестициялар нысанындағы инвестициялары;
      резиденттердің интеллектуалдық меншік объектілеріне ерекше құқықты толық беру үшін ақы төлеуге резидент еместердің аударымы;
      жылжымайтын заттарға теңестірілген мүлікті қоспағанда, жылжымайтын мүлікке мүліктік құқық үшін ақы төлеуге резидент еместердің аударымы.
      2) Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін елдерге және (немесе) Қазақстан Республикасымен инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау туралы халықаралық шарттар жасалған және бекітілген елдерге резиденттердің тікелей инвестициялары, оның нәтижесінде инвестицияны жүзеге асырған резидентке инвестициялау объектісінің дауыс беретін акцияларының елу және одан көп проценті (қатысушылар даусының елу және одан көп проценті) тиесілі болады.
      3) егер шетелдік банк "А" ("Standard & Poor's" немесе "Fitch" рейтингтік агенттіктерінің жіктемелері бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар мемлекетте тіркелген және орналасқан болса және ЭЫДҰ мүше болып табылса, жеке тұлғаның - резиденттің шетелдерде шетелдік банкте шоттар ашуы.

      4. Шарттың резидент қатысушысы (бұдан әрі - резидент) Шарт күшіне енген күннен бастап отыз күн ішінде Шартты тіркеу үшін Ұлттық Банкке өтініш береді.

      5. Екінші деңгейдегі банктер, уәкілетті мемлекеттік орган, сондай-ақ шет елдерге тікелей инвестицияларды жүзеге асыратын резиденттер тіркеу үшін Ұлттық Банктің орталық аппаратына өтініш береді.
      Басқа жағдайларда резиденттер Ұлттық Банктің аумақтық филиалына: заңды тұлғалар - тұрған жері бойынша, ал жеке тұлғалар - өзінің тұрақты мекен-жайы бойынша өтініш береді.

      6. Тіркеу өтініш беруші осы ережеде көзделген құжаттардың толық пакетін ұсынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Тіркеу жүргізілгеннен кейін мемлекеттік және орыс тілдерінде белгіленген үлгідегі тіркеу куәлігі беріледі (осы Ереженің 1-қосымшасы).

      7. Капитал қозғалысына байланысты операциялар үшін мынадай өзгерістер болғанда:
      Шарттың сомасы өсірілгенде;
      Шарт валютасы;
      Шарттың қатысушылары;
      Шарттың мәні;
      Шарттың қолданылу мерзімі - қысқа мерзімдіден (бір жыл және одан аз) ұзақ мерзімдіге (бір жылдан артық) ауысқан кезде;
      резиденттің орналасқан жері (тұрақты мекен-жайы) - басқа облысқа көшкен кезде;
      резидент еместің орналасқан жері (тұрақты мекен-жайы) - басқа елге көшкен кезде (заңды тұлға тіркелген ел немесе жеке тұлғаның тұрақты мекен-жайы өзгергенде) қайта тіркеу талап етіледі.
      Резиденттің 180 күннен астам мерзімге кредит алуын немесе резидент еместің резиденттің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуін көздейтін Шартты қайта тіркеу сонымен қатар резидент емес кредитордың резидент заемшыға қатынасы өзгерген жағдайда да жүзеге асырылады.
      Қайта тіркеу кезінде Ұлттық Банкке соңғы ұсынылған кезден бастап құжаттар өзгермеген болса, оларды қайтадан ұсыну талап етілмейді.
      Шет елде шот ашқан резидент үшін Шартты қайта тіркеу оның тұрақты мекен-жайы өзгерген жағдайда ғана жүргізіледі (басқа облысқа көшкенде).

      8. Тараптар Шартты мерзімінен бұрын бұзған, кредитор борышты толық не ішінара есептен шығарған (кешірген) жағдайда Шартты қайта тіркеу талап етілмейді.

      9. Резидент өзінің іс-әрекеті кезеңінде туындайтын және қайта тіркеу талап етілмейтін, тіркелген Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап отыз күннен кешіктірмей тіркелген орны бойынша жазбаша нысанда хабарлайды.

      10. Тіркеу куәлігінің мынадай жағдайларда:
      Шартты қайта тіркегенде және жаңа тіркеу куәлігін берген кезде;
      егер валюталық операция заңдарда белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылғанда;
      тараптар міндеттемелерді толық орындаған кезде, кредитор борышты толық есептен шығарған (кешірген) және/немесе тараптар Шартты бұзған кезде, осы фактілер туралы растау құжаттары болғанда және Шартқа қатысушы резиденттің жазбаша хабарламасы болған кезде;
      облыстар бойынша (республикалық дәрежедегі қала, астана) кедендік істер мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің және/немесе уәкілетті банктердің тіркелген Шарт бойынша мәміле паспортының (экспорт-импорттық валюталық бақылауға түскен мәмілелер бойынша) жабылғаны туралы хабарламасы болған кезде;
      шет елде шоттар жабылған кезде;
      заңды тұлғаның таратылуына немесе борышкер жеке тұлғаның қайтыс болуына байланысты, егер мұрагері болмаса, міндеттемелерді орындаудың мүмкін болмауына орай күші жойылды деп танылады.

      11. Тіркеу куәлігі тараптардың міндеттемелері (оның ішінде Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күні орындалмаған міндеттемелер) толық орындалғанға, не Шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін жарамды.
      Тіркеу куәлігінің күші жойылды деп танылған жағдайда Ұлттық Банк бұл туралы осы ереженің 38-тармағында белгіленген тәртіппен облыстар бойынша (республикалық дәрежедегі қала, астана) кедендік істер мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне және валюталық бақылау агенттеріне хабарлайды.

      12. Тіркеу куәлігінің түпнұсқасы жоғалған жағдайда резиденттің өтініші бойынша Ұлттық Банк оның дубликатын береді.
      Тіркеу куәлігінің дубликатын алу үшін резидент тіркелген орны бойынша тіркеу куәлігін жоғалту себептері мен жағдайларын көрсете отырып өтініш береді.
      Ұлттық Банк құжаттар келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тіркеу куәлігінің дубликатын ресімдейді және береді.
      Тіркеу куәлігінің дубликатына "Дубликат" деген сөз жазылып, бастапқы тіркеу куәлігінің нөмірімен және берілген күнімен және дубликат берілген күн көрсетіліп беріледі.

      13. Шартты тіркеген резидент тіркелген орны бойынша тоқсан сайын осы Ереженің 15, 21, 22, 23, 25, 27, 30 тармақтарына сәйкес қаражат қозғалысы туралы және/немесе тіркелген Шарт бойынша берешектің жай-күйі туралы мәліметтер ұсынады.

  2-тарау. Резиденттердің резидент еместерден кредит алуымен және резидент еместердің резиденттердің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуімен байланысты валюталық
операцияларды тіркеу

      14. Резиденттердің резидент еместерден кредит алуымен және резидент еместердің резиденттердің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуімен байланысты валюталық операцияларды тіркеу үшін резидент Ұлттық Банкке мынадай құжаттарды:
      Шартты тіркеуге өтінішті (осы Ереженің 2-қосымшасы);
      Шарт бойынша қаражаттың түсу (алу) және берешекті өтеу кестесін (осы Ереженің 3-қосымшасы);
      Шарттың тігілген және резиденттің (заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің) мөрімен расталған немесе нотариат куәландырған (жеке тұлға үшін) көшірмесін (сондай-ақ мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармасы);
      еркін нысанда жасалған тиісті Шартқа қызмет көрсету туралы уәкілетті банктің растауын (екінші деңгейдегі банктерден басқа);
      өтініш берушінің статистикалық карточкасының көшірмесін (заңды тұлғалар үшін);
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің мемлекеттік және орыс тіліндегі көшірмесін;
      экспорт-импорт валюталық бақылауға түскен мәміле үшін (ол болған жағдайда өтініш берген күні) мәміле паспортының көшірмесін (қосымша парақсыз);
      жүк-кеден декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің, инвойстардың, шот-фактура және/немесе тараптардың өтініш берген күнгі осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындағанын, егер осындай міндеттемелер орындалған жағдайларда, растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері. Экспорт-импорт валюталық бақылауға түскен мәмілелер бойынша уәкілетті банктің және/немесе кеден органының мәміле паспорты бойынша жүргізілген төлемдер мен жеткізілімдер туралы анықтамасын да ұсынуға рұқсат беріледі;
      егер Шарттың талаптарымен қаражатты резидент емес үшінші тұлғалардың шоттарына есептеу немесе/және осы Шартқа қызмет көрсету үшін шетелдік банкте шот ашу көзделген болса, Ұлттық Банк лицензиясының көшірмесін;
      салық төлеушінің тіркеу нөмірін (бұдан әрі - СТН) растайтын құжаттың көшірмесін;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлғалар үшін) ұсынады.

      15. Резидент (екінші деңгейдегі банктерден басқа) тоқсан сайын тіркеу орны бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) тіркелген Шарт бойынша мәліметтерді белгіленген нысанмен (осы Ереженің 4-қосымшасы) ұсынады. Ұсынылған есеп беру нысаны бойынша мәліметтердің шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк сонымен қатар кедендік жүк декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің және Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын растайтын басқа да құжаттардың көшірмелерін талап етуге құқылы.

      16. Резидент-екінші деңгейдегі банк тоқсан сайын банк тартқан және қызмет көрсететін сыртқы заемдар (кредиттер, депозиттер) бойынша мемлекеттік статистикалық есеп беру шеңберінде тіркелген Шарт бойынша мәліметтер ұсынады.

      17. Ағымдағы валюталық операциялар капитал қозғалысымен байланысты операцияларға ауысқан кезде осы Ережеде көзделген тәртіппен тиісті Шартты тіркеу үшін резидент мұндай ауысу күнінен бастап отыз күн ішінде Ұлттық Банкке өтініш береді.
      Осыған орай резидент еместердің резиденттердің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуімен байланысты ағымдағы валюталық операциялары бойынша Шартты тіркеу, егер ағымдағы операциялардан капитал қозғалысына байланысты операцияларға ауысқан күні резиденттің Шарт бойынша берешек сомасының баламасы 100 мың АҚШ долларынан асып кеткен жағдайда жүзеге асырылады. Ағымдағы валюталық операциялардың капитал қозғалысына байланысты операцияларға ауысу мерзімін есептеу 180 күнде резидент берешегінің толық өтелмеген бірінші берешегі пайда болған күннен басталады. Берешек сомасын есептеу резидент еместің Шарт шеңберінде барлық толық өтелмеген жеткізілімдері/төлемдері бойынша жүргізіледі.

  3-тарау. Резидент еместердің Қазақстан Республикасына
тікелей және портфельдік инвестицияларын тіркеу

      18. Тікелей және портфельдік инвестицияларды (19 және 20-тармақтарда көрсетілген операцияларды қоспағанда) тіркеу үшін резидент Ұлттық Банкке мынадай құжаттарды ұсынады:
      Шартты тіркеуге өтініш (осы Ереженің 5, 6, 7-қосымшалары);
      Шарттың тігілген және резиденттің (заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің) мөрімен расталған немесе нотариат куәландырған (жеке тұлға үшін) көшірмесі (сондай-ақ мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармасы);
      өтініш берушінің статистикалық карточкасының көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің мемлекеттік және орыс тіліндегі көшірмесі;
      еркін нысанда жасалған тиісті Шартқа қызмет көрсету туралы уәкілетті банктің растауы (екінші деңгейдегі банктерден басқа);
      кедендік жүк декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің, инвойстардың, шот-фактуралардың немесе тараптардың өтініш берген күнгі осы Шарт бойынша міндеттемелерінің орындалғанын, егер осындай міндеттемелер орындалған жағдайларда, растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері;
      инвестициялар жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың эмитенттері үшін - бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган берген бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу немесе бағалы қағаздарға ұлттық бірегейлендіру нөмірін (ұлттық бірегейлендіру нөмірлерін) беру туралы куәліктің көшірмесі;
      СТН растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін).

      19. Резидент еместердің акциялардың мемлекеттік пакеттерін (мемлекеттің үлесін) сатып алуына байланысты уәкілетті мемлекеттік органның операцияларды тіркеуін жүзеге асыру үшін уәкілетті мемлекеттік орган - Шарт тарабы Ұлттық Банкке өтінішті (осы Ереженің 5, 6, 7-қосымшалары) және Шарттың көшірмесін ұсынады.

      20. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын капиталдың халықаралық рыноктарында бастапқы орналастыруды тіркеуді жүзеге асыру үшін эмитент - уәкілетті мемлекеттік орган Ұлттық Банкке өтінішті (осы Ереженің 5, 7-қосымшалары) және Шарттың көшірмесін ұсынады.

      21. Инвестициялау объектісі болып табылатын резидент (екінші деңгейдегі банктерден және уәкілетті мемлекеттік органнан басқа) тоқсан сайын, тіркелген орны бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) тіркелген Шарт бойынша қаражаттың қозғалысын көрсететін мәліметтерді белгіленген нысанда (осы Ереженің 8-қосымшасы) ұсынады.
      Көрсетілген мәліметтердің шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк сонымен қатар кедендік жүк декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің немесе Шарт бойынша қаражаттың қозғалысын растайтын басқа да құжаттардың, сондай-ақ бухгалтерлік баланстың, қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептің, ақша қозғалысы туралы есептің көшірмелерін талап етуге құқылы.

      22. Инвестициялау объектісі болып табылмайтын резидент (екінші деңгейдегі банктерден басқа) резидент емес міндеттемесін толық орындағанға дейін тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) тіркелген орны бойынша белгіленген нысанда (осы Ереженің 9-қосымшасы) тіркелген Шарт бойынша қаражаттардың түсуі туралы мәліметтер ұсынады.

      23. Уәкілетті мемлекеттік орган тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) акциялардың мемлекеттік пакеттерін (мемлекеттің үлесін) сату Шартының тіркелген орны бойынша осы Шарт бойынша бюджетке түсімдер туралы мәліметтерді белгіленген нысанда (осы Ереженің 10-қосымшасы) ұсынады.

  4-тарау. Резиденттердің шетелге тікелей
инвестицияларын тіркеу

      24. Резиденттердің шет елге тікелей инвестицияларын тіркеу үшін резидент Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынады:
      Шартты тіркеуге өтініш (осы Ереженің 5, 6, 7-қосымшалары);
      Шарттардың, оның ішінде инвестициялау объектісінің құрылтай құжаттарының және мәміленің осы Ереженің 3-тармағының 2-тармақшасының талаптарына сәйкестігін растайтын өзге де құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ олардың тігілген және резиденттің мөрімен куәландырылған (заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер) немесе нотариат куәландырған (жеке тұлға үшін) мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармалары;
      өтініш берушінің статистикалық карточкасының көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің мемлекеттік және орыс тіліндегі көшірмесі;
      еркін нысанда жасалған тиісті Шартқа қызмет көрсету туралы уәкілетті банктің растауы (екінші деңгейдегі банктерден басқа);
      кедендік жүк декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің, инвойстардың, шот-фактуралардың немесе тараптардың өтініш берген күні осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындағанын, егер осындай міндеттемелер орындалған жағдайларда, растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері;
      СТН растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін).

      25. Резидент (екінші деңгейдегі банктерден басқа) тоқсан сайын тіркеу орны бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) тіркелген Шарт бойынша қаражаттың нақты қозғалысын көрсететін мәліметтерді белгіленген нысанмен (осы Ереженің 8-қосымшасы) ұсынады.
      Сонымен бірге Ұлттық Банк көрсетілген мәліметтердің шынайылығына бақылау жасау мақсатында кедендік жүк декларацияларының, клиенттің шоты бойынша үзінділердің немесе Шарт бойынша қаражат қозғалысын растайтын өзге де құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ резидент-инвестордың да, сол сияқты инвестициялау объектісі - резидент еместің де бухгалтерлік балансын, қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті талап етуге құқылы.

  5-тарау. Резидент жеке тұлғалардың шет елде
шоттар ашуын тіркеу

         26. Резидент жеке тұлғалардың шет елде шоттар ашуын тіркеген кезде резидент жеке тұлға Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынады:
      тіркеуге өтініш (осы Ереженің 11-қосымшасы);
      Шарттың нотариат куәландырған көшірмесі (сондай-ақ оның мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармасы);
      еркін нысанда жасалған резидент жеке тұлғаға қызмет көрсету туралы уәкілетті банктің растауы (егер республикадан/республикаға қаражат аудару болжанған жағдайда);
      СТН растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

      27. Резидент жеке тұлға жыл сайын филиалға есепті жылдан кейінгі екінші айдың 25-не дейін (қоса алғанда) шоттың жыл аяғындағы жай-күйі туралы шетелдік банктің үзіндісін ұсынады.

  6-тарау. Капитал қозғалысымен байланысты өзге де операцияларды тіркеу

      28. Резиденттердің резидент еместерге зияткерлік меншік объектілеріне ерекше құқық берумен, резидент еместердің резиденттерге жалға алу Шарты негізінде кәсіпорынды тұтасымен мүліктік кешен ретінде уақытша иелену және пайдалану құқығын төлеумен, Сатып алу-сату шарты негізінде жылжымайтын заттарға теңестірілген мүліктен басқа, жылжымайтын мүлік құқығына ақы төлеумен байланысты валюталық операцияларды тіркеу үшін резидент Ұлттық Банкке мынадай құжаттарды ұсынады:
      өтініш (осы Ереженің 12-қосымшасы);
      Шарттың тігілген және резиденттің (заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер) мөрімен куәландырылған немесе нотариат куәландырған (жеке тұлға үшін) көшірмесі (сондай-ақ оның мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармалары);
      өтініш берушінің статистикалық карточкасының көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің мемлекеттік және орыс тіліндегі көшірмесі;
      еркін нысанда жасалған тиісті Шартқа қызмет көрсету туралы уәкілетті банктің растауы (екінші деңгейдегі банктерден басқа);
      СТН растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін).

      29. Тараптардың бірі Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы болып табылатын резидент еместердің кәсіпорынды жалдау немесе жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату Шартын тіркеу үшін уәкілетті мемлекеттік орган - Шарттың тарабы Ұлттық Банкке өтінішті (осы Ереженің 12-қосымшасы) және Шарттың көшірмесін береді.

      30. Резидент тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-на дейін (қоса алғанда) тіркелген Шарт бойынша қаражаттың қозғалысын көрсететін мәліметтерді тіркеу орны бойынша белгіленген нысанмен (осы Ереженің 9-қосымшасы) ұсынады.
      Ұсынылған есеп беру нысаны бойынша мәліметтердің шынайылығына бақылау жасау мақсатында Ұлттық Банк сонымен қатар клиенттің шоты бойынша үзінділердің немесе Шарт бойынша қаражаттың қозғалысын растайтын өзге де құжаттардың көшірмелерін талап етуге құқылы.

      31. Мүліктік жалдау Шарты негізінде резидент еместердің жылжымайтын мүлікті уақытша иелену мен пайдалану құқығына ақы төлеуі (мүліктік кешен ретіндегі тұтастай кәсіпорыннан басқа) резидент міндеттемелерді (жалдау затын беру) орындағанға дейін 180 күннен астам жалдау ақысын төлеуді жүзеге асырған жағдайда осы Ереженің 2-тарауына сәйкес тіркелуге жатады.

  7-тарау. Жеке жағдайлар

      32. Осы Ережеге сәйкес:
      1) мемлекеттік сыртқы заемдар, мемлекет кепілдік берген мемлекеттік емес сыртқы заемдар туралы келісімдер, сондай-ақ осы келісімдер шеңберінде жүзеге асырылатын операциялар;
      2) резидент еместердің Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуы;
      3) резидент еместердің қазақстандық депозитарлық қолхаттарды сатып алуы;
      4) брокер инвестициялау объектісі болып табылғаннан басқа жағдайларда резидент еместердің резиденттердің бағалы қағаздарын резиденттік брокерлік компаниялар арқылы сатып алуды жүзеге асыруы;
      5) резиденттердің резидент еместерден резиденттердің бағалы қағаздарын, сондай-ақ резидент-заңды тұлға қатысушыларының салымдарын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) сатып алу;
      6) резидент еместердің қайта инвестициялары;
      7) жұмыс істеу, оқу, емделу немесе демалу мақсатында Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде уақытша жүрген резидент жеке тұлғалардың шетелдік банктерде шоттар ашуы тіркелуге жатпайды.
      Осы тармақтың 4) тармақшасының ережесі резиденттердің бағалы қағаздарын халықаралық капитал рыноктарында бастапқы орналастыруға қолданылмайды.
      Осы тармақтың 5) тармақшасының ережесі резиденттің сатып алатын активтеріне ақы төлеу бойынша 180 күннен астам мерзімге және баламасы 100 мың АҚШ долларынан асатын сомаға осы Ереженің 2-тарауына сәйкес тіркелуге жататын берешегі пайда болған жағдайда қолданылмайды.
      Орталық депозитарий ай сайын Ұлттық Банкке 2) тармақшада аталған операциялар бойынша ақпарат ұсынады.
      Резидент брокерлік компания 4) тармақшада аталған операциялар бойынша тоқсан сайын Ұлттық Банкке бағалы қағаздармен халықаралық операциялар бойынша мемлекеттік статистикалық есеп шеңберінде ақпарат ұсынады.

      33. Қатысушылар (тараптар және үшінші тұлғалар) бірнеше резидент және/немесе резидент еместер болып табылатын Шартты тіркеу кезінде Шартты тіркеуге берілген тиісті өтініште және тіркеу куәлігінде барлық қатысушылар (кредитор - заемшы - төлем жасаушы, кредитор - заемшы - кепіл, инвестор - сатушы - инвестициялау объектісі, депозитарлық қолхаттарды шығару бастамашысы - депозитарлық қолхаттар эмитенті - базалық актив эмитенті, сатып алушы - сатушы - алушы, сондай-ақ Шарттың басқа да қатысушылары) көрсетіледі.

      34. Қатысушылары бірнеше резидент болып табылатын Шарт бойынша тіркеу куәлігі Ұлттық Банкке тіркеу туралы өтінішті бірінші берген Шарттың резидент қатысушысына беріледі. Резидент еместің пайдасына төлем жасаған кезде және/немесе Шартқа басқа да қатысушы-резиденттер осындай Шарт бойынша резидент еместен қаражат алған кезде уәкілетті банкке төлем негізділігін және/немесе қаражаттың алынуын растайтын құжаттардың көшірмелері (оның ішінде Шарттың, Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің көшірмелері) ұсынылады.
      Шартты тіркеткен Шарттың резидент қатысушысынан тіркеу куәлігінің көшірмесін алу мүмкін болмаған жағдайда Шарттың өзге де резидент қатысушысы Шартты тіркеу орны бойынша тіркеу куәлігінің көшірмесін беру туралы еркін нысанда жазбаша өтініш бере алады.
      Тіркеу куәлігінің түпнұсқасын алған резиденттің жазбаша келісімімен басқа қатысушы-резидент тиісті нысанда тоқсан сайынғы мәліметтерді ұсына алады, бұл туралы ол жазбаша нысанда Шартты тіркеу орны бойынша хабарлайды. Сонымен қатар тіркеу куәлігін берген Ұлттық Банктің жазбаша келісімімен Шарттың резидент қатысушылары резидент еместермен өзара міндеттемелердің орындалуына қатысты тоқсан сайынғы мәліметтерді дербес ұсынуына жол беріледі.
      Ұлттық Банк Шарттың барлық резидент қатысушысыларынан міндеттемелердің толық орындалғаны туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейін тіркеу куәлігінің күші жойылды деп есептеледі.

      35. Шартты тіркеуге өтініш берген кезде мәміле паспторты болмаған жағдайда экспорт-импорттық валюталық бақылауға түскен операциялар бойынша резидент мәміле паспортының көшірмесін алғаннан кейін ұсынады.
      Осы Ереженің 7-тармағында белгіленген негіздемелер бойынша Шартты қайта тіркеу кезінде резидент мәміле паспортына қосымша парақтарды облыстар бойынша (республикалық дәрежедегі қала, астана) кедендік істер мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде ресімдегеннен кейін олардың көшірмелерін Ұлттық Банкке ұсынады.

      36. Өзге валютамен көрсетілген Шарттар бойынша шарт сомасының АҚШ долларындағы баламасын анықтау үшін аударым Шарт күшіне енген күні Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп мақсатында қолданылатын бағам бойынша жүзеге асырылады.
      Осы Ереженің 17-тармағында көзделген жағдайларда резиденттің АҚШ долларымен берешек сомасының баламасын анықтау үшін аударым операция жасалған күні Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп мақсатында қолданылатын бағам бойынша жүзеге асырылады.

      37. Резидент осы Ережеге сәйкес тіркелуге жататын Шарттарды тіркеу үшін бірнеше рет өтініш берген кезде, егер Ұлттық Банкке соңғы рет ұсынған кезден бастап өзгермеген болса, мынадай құжаттарды:
      өтініш берушінің статистикалық карточкасының көшірмесін (заңды тұлғалар үшін);
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің мемлекеттік және орыс тіліндегі көшірмесін;
      СТН растайтын құжаттың көшірмесін қайталап ұсыну талап етілмейді.

  8-тарау. Қорытынды ережелер

      38. Уәкілетті банктер Ұлттық Банкке тіркелген Шарттар бойынша қаражаттың қозғалысы туралы ақпаратты ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5 күніне дейін (қоса алғанда) ұсынады (осы Ереженің 13-қосымшасы).

      39. Тіркелген Шарттар бойынша шынайы және толық статистикалық есепке алуды қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық Банк апта сайын уәкілетті банктерге және Қазақстан Республикасының орталық кеден органына (тауарлардың жылжуын көздейтін мәмілелер бөлігінде) олардың келісімі бойынша тіркеу нөмірін, күнін, мәмілеге резидент қатысушының атауын, Шарттың сомасын, өтініш берген күні Шарт бойынша түсімдер сомасын, өтініш берген күнгі негізгі борыш сомасының қалдығын көрсете отырып күші жойылған және жаңадан берілген тіркеу куәліктері туралы ақпаратты ұсынады.

      40. Ұлттық Банк тіркеуді тіркелген шарттар бойынша қатысушының міндеттемелеріне қатысты Ұлттық Банк тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз жүзеге асырады.
      Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің бар болуы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын бұзуға жауапкершіліктен босату үшін негіздеме болып табылмайды.

      41. Осы Ережеге сәйкес тіркелуге тиісті Шарттар бойынша операцияларды жүзеге асыру тіркеу куәлігі болған кезде жүргізіледі. Егер Қазақстан Республикасына қаражат түсуін көздейтін және тіркелуге тиісті Шарттар бойынша ол күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні өткенге дейін операция жүргізу көзделсе, Ұлттық Банктің хаты не Шартты тіркеуге құжатты қабылдау туралы белгі жасалған өтініш болған кезде осы операцияларды жүзеге асыруға рұқсат беріледі. Уәкілетті Банк жасалған төлемдер туралы мұндай операциялар жүргізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке тіркеу орны бойынша хабарлайды.

      42. Осы Ережені бұзғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басталады.
      43. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
1-қосымша          

ТІРКЕУ КУӘЛІГІ N ____________________
(N _________________қайта тіркеу)

Осы арқылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен:
1) ________________________________________________________________
     (резиденттің атауы, уәкілетті тұлға, қызмет көрсетуші банк)

2) ________________________________________________________________
           (резидент еместің атауы, елі, уәкілетті тұлға)

арасында жасалған _________________________________________________
                         (Шарттың атауы, номері, күні)
___________________________________________________________________

негізінде жүзеге асырылған капитал қозғалысымен байланысты
операцияны тіркеу және шет елде шоттар ашу туралы куәландырады.

Шарттың жалпы сомасы _____________________________________________
                                 (санмен және жазумен)
___________________________________________________________________
                    (жіктеу және мәміленің мақсаты)
_____________________________________________________ үшін арналған
Шарттың валютасы/шоты ________________________________________.
Бағалы қағаздарды сатып алу түрінде жүзеге асырылатын мәмілелер үшін
Бағалы қағаздар түрі ______________________________________________
Эмитенттің атауы __________________________________________________
Эмитенттің заңды тіркелген елі
___________________________________________________________________
Бағалы қағаздардың саны ___________________________________________
                                (санмен және жазумен)
Ескерту____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Тіркелген күн "_____"_____________200__ж.

      Бұл тіркеу осы операция/осы шот жөнінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қандай да болмасын міндеттемелерсіз жасалды.

      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық Банкі департаментінің/филиалының
      директоры/директордың орынбасары   _________  _______________
                                           (қолы)     (аты-жөні)

                                                        Мөр орны

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
2-қосымша          

РЕЗИДЕНТ ЕМЕСТЕРДІҢ РЕЗИДЕНТТЕРДІ КРЕДИТТЕУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ТІРКЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨТІНІШ

________________________________________ КҰЖЖ коды_________________
(өтініш берушінің атауы немесе толық аты)
                                                СТН _______________
1. 200___жылғы "____"_____________N______ Шарт ____________________
___________________________________________________________________
                 (кредиттің мақсаты және мәні)

2. Шартқа қосымша мынадай құжаттар ұсынылды
___________________________________________________________________
           (құжаттың атауы, номері, ресімделген күні)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Резидент (Резиденттер):
заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Мекен-жайы ________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ телефоны _____________________
Қызмет көрсетуші банк _____________________________________________

4.Резидент емес (резидент еместер):
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы __________________________________
Экономика секторы _________________________________________________
Заңды тұлға тіркелген ел __________________________________________
(жеке тұлғаның тұрақты тұрған жері)
Мекен-жайы, банктік деректемелері _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Шарттың сомасы _________________________________________________
                     (Шарт валютасында санмен және жазумен)
___________________________________________________________________
6. Шарттың валютасы _______________________________________________

7. Өтініш беру күні Шарт бойынша ___________________________ түсті.
                          (Шарт валютасымен мың өлш. бірлігі)

8. Өтініш беру күніне___________борыштың негізгі сомасының қалдығы.
              (Шарт валютасымен мың өлш. бірлігі)

9. Ұлттық Банктің осы Шарт бойынша бұрын берілген тіркеу
куәліктерінің номерлері ___________________________________________

10. Ұлттық Банктің осы Шарт бойынша бұрын берілген лицензияларының
номерлері _________________________________________________________

11. Экспорт-импорт валюта бақылауындағы мәмілелерге арналған
мәмілелер паспортының номері ______________________________________

12. Резидент емес-кредитордың резидент-заемшыға қатынасы (белгілеу
керек)
__________ тікелей шетелдік инвестор
__________ шетелдік тікелей инвестициялау объектісі
__________ басқалары

13. Кредитті пайдаланғаны үшін жылдық ______сыйақы (мүдде) ставкасы
(процент ставкасы өзгермелі болған жағдайда оның есептелу базасы
мен маржасының мөлшері көрсетіледі)

14. Өтініш берілген күнгі есептелген және төленбеген сыйақы сомасы
___________________________________________________________________
             (Шарттың валютадағы мың бірлігі)

15. Өтініш берілген күнгі
капиталдандырылған сыйақы сомасы __________________________________
                                  (Шарттың валютадағы мың бірлігі)

16. Басқа талаптар ________________________________________________
___________________________________________________________________

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
________________________  __________________ ______________________
       (лауазымы)            (Аты-жөні)               (қолы)

200____ ж.  "______" ______________

                                                   Мөр орны

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
3-қосымша          

_____жылғы______________N___________ Шарт бойынша
қаражат түсімінің және берешекті өтеу кестесі

                                       Шарт валютасының мың бірлігі
____________________________________________________________________
Резидентке кредит    |       Резиденттің кредитке қызмет көрсету
бойынша қаражаттың   |              бойынша төлемдері
     түсімі          |
____________________________________________________________________
 күні     | сомасы   |    күні     |   негізгі     | сыйақы төлеу
          |          |             | борышты өтеу  |
____________________________________________________________________
  А       |   1      |     Б       |       2       |       3
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ЖИЫНТЫҒЫ                ЖИЫНТЫҒЫ
олардың                 олардың
 ішінде,                 ішінде,
 өтініш                  өтініш
  беру                    беру
 күніне                  күніне
____________________________________________________________________

Бас бухгалтер ____________________________     _____________________
                       (аты-жөні)                      (қолы)
200___ж. "_____"_________________
                                                       Мөр орны

3-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      "Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесінде" резиденттің қаражатты алуы және оның тіркелген Шарт бойынша Шарт валютасындағы берешегін өтеуі туралы ақпарат көрсетіледі.
      А бағанында қаражаттың ақша нысанында, сол сияқты тауар, жұмыс, қызмет (резидент еместердің импорт мәмілелерін кредиттеуі кезінде) нысанында нақты немесе болжалды (болашақта) түсу күні, ал 1 бағанда - түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер Шарттың сомасы келісілмеген болса, онда 1-бағанда нақты түскен қаражат туралы ақпарат ғана көрсетіледі.
      Берешекке қызмет көрсету жөніндегі төлемдер (ақша, сол сияқты басқа да нысандарда) Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында - нақты және/немесе болжалды (болашақта) төлем жасалатын күн. 2 және 3-бағандарда - тиісінше негізгі борышты өтеу және сыйақы төлеу.
      Резидент аванстық төлем жасаған жағдайда тиісті төлем жасалған күн мен соманы Б және 2-бағандарда көрсету керек.
      1 және 2-бағандардағы жиынтық сома өзара сәйкес болуы және Шарттың сомасына немесе Шарттың сомасы келісілмеген болса, өтініш берілген күні нақты түскен қаражат сомасына тең болуы тиіс.
      Тіркеуге өтініш берілген сәтке дейін жүргізілген валюталық операциялардың жалпы сомасын тиісті бағанның "олардың ішінде, өтініш беру күніне" жолдарында көрсету керек.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
4-қосымша          

Кредитті игеру және қызмет көрсету туралы
мәліметтер
200__ ж.___________тоқсан

________________________              КҰЖЖ коды__________________
   (резиденттің атауы)
________________________              Ұлттық Банк тіркеу куәлігінің
(резидент еместің атауы)              номері__________________
________________________              берілген күні_______________
(Шарт валютасының атауы)

Ұлттық Банктің қолданыстағы лицензияларының номерлері ______________
Мәміле паспортының номері ______________________

                                                (мың өлшем бірлігі)
____________________________________________________________________
 жол                    Көрсеткіштердің атауы
коды
____________________________________________________________________
А. Есеп беру кезеңінің басындағы берешек
____________________________________________________________________
 10.      Негізгі борыштың қалдығы,
 15            оның ішінде: негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі
               өткен төлемдер
 20       Төлеуге жатпайтын сыйақы бойынша есептелген төлемдер
 30       Сыйақы төлеу бойынша мерзімі өткен төлемдер
 40       Төленбеген комиссия, айыппұлдар және басқа да төлемдер
 50       Барлығы ((10)+(20)+(30)+(40))
____________________________________________________________________
Б. Тоқсан ішіндегі операциялар
____________________________________________________________________
 60       Кредит бойынша алынған қаражат:
 65            оның ішінде ақша түріндегі
 70       Негізгі борышты өтеу есебіне есептелгені
 80       Есептелген сыйақы
 85       Капиталдандырылған сыйақы
 90       Төленуге тиісті сыйақы
 100      Есептелген комиссиялық төлемдер
 110      Мерзімі өткен төлемдер үшін есептелген өсімпұлдар
 120      Негізгі борышты өтеу
 125           оның ішінде ақша түріндегі
 130      Төленген сыйақы
 140      Төленген комиссия, айыппұлдар және басқа да төлемдер
 150      Берілген аванстар (алдын ала төлем)
 160      Барлығы төлемдер ((120)+(130)+(140)+(150))
____________________________________________________________________
В. Тоқсан бойынша басқа өзгерістер
____________________________________________________________________
 170      Борышты есептен шығару
 175           оның ішінде мерзімі өткен
 180      Борышты кешіру
 185           оның ішінде мерзімі өткен
 190      Сыйақыны кешіру, есептен шығару немесе қайта құрылымдау
 195           оның ішінде мерзімі өткен
 200      Айыппұлдарды және басқа төлемдерді кешіру немесе есептен
          шығару
 210      Кредитті жою
 220      Борышты қайта құрылымдау
 225.          оның ішінде мерзімі өткен
____________________________________________________________________
Г. Есеп беру кезеңінің аяғындағы берешек
____________________________________________________________________
 230      Негізгі борыштың қалдығы
          ((10)+(60)+(85)-(120)-(150)-(170)-(180)-(220))
 235           оның ішінде: негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі
               өткен төлемдер ((10)+(70)-(120)-(175)-(185)-(225))
 240      Төлеуге жатпайтын сыйақы бойынша есептелген төлемдер
          ((20)+(80)-(85)-(90)-(190)+ (195))
 250      Сыйақы төлеу бойынша мерзімі өткен төлемдер
          ((30)+(90)-(130)-(195))
 260      Мерзімі өткен комиссия, айыппұлдар және басқа төлемдер
          ((40)+(100)+(110)-(140)-(200))
 270      Барлығы ((230)+(240)+(250)+(260))
____________________________________________________________________
Ескерту:
____________________________________________________________________

      Бас бухгалтер _______________________  _____________________
                         (аты-жөні)                 (қолы)

      Орындаушы  _______________________________
                     (аты-жөні, телефоны)

                                                  Мөр орны
      200___ж. "______"__________________

4-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      "Кредитті игеру және қызмет көрсету туралы мәліметтерде" Қазақстан Республикасы резиденттерінің кредиттерді алуды (резидент еместердің экспорт-импорт мәмілелерін кредиттеуіне байланысты) көздейтін Шарттардың негізінде туындайтын міндеттемелерінің жағдайы көрсетіледі.
      Мәліметтер әрбір тіркелген Шарт бойынша Шарт валютасының мың өлшем бірлігімен жеке-жеке толтырылады.
      ОКПО коды (жеке тұлғалар үшін - салық төлеушінің тіркеу нөмірі), резидент-заемшы мен резидент емес-кредитордың атаулары, Шарт валютасының атауы, тіркеу куәлігінің номері мен берілген күні толтырылады.
      Ұлттық Банктің осы Шарт бойынша валюта құндылықтарын пайдалануға байланысты операцияларды жүргізуге берген лицензиясы болған жағдайда қолданылатын лицензиялардың номерлері көрсетіледі.
      Тауар нысанында жасалатын экспорт немесе импорт операциялары бойынша мәміле паспорты болған жағдайда Қазақстан Республикасындағы экспорт-импорт бақылауын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа сәйкес берілген мәміле паспортының номері көрсетіледі.
      А бөлімінде есеп беру кезеңінің басындағы берешек жағдайы көрсетіледі (10-50 жолдар). Мұндайда 10-50 жолдар бойынша көрсеткіштердің мәні тиісінше есеп беруден алдыңғы кезеңі үшін 230-270 жолдары көрсеткіштерінің мәндеріне тең болады.
      Б бөлімінде есеп беру тоқсанында жасалған операциялар көрсетіледі.
      60-жолда есеп беру кезеңінде алынған (республикаға келіп түскен) кредит қаражатының сомасы, оның ішінде ақша түріндегісі (65-жол) көрсетіледі.
      70-жолда негізгі борышты өтеу бойынша есептелген төлемдер көрсетіледі.
      80 және 90-жолдарда есеп беру кезеңінде Шарттың талаптары бойынша есептелген және төлеуге тиісті сыйақы сомасы көрсетіледі.
      85-жолда есеп беру кезеңінде капиталдандыруға жататын (шарт талаптарына сәйкес соманы негізгі борышқа жатқызу) сыйақы көрсетіледі.
      100 және 110-жолдарда - Шартта көзделген міндеттемелер, тәуекел, басқару, сақтандыру сыйлықақысы және басқа да төлемдер үшін есептелген комиссиялық төлемдер көрсетіледі.
      120-жолда негізгі борышты, оның ішінде ақша түрінде (125-жол) өтеу бойынша нақты жасалған төлемдер көрсетіледі.
      130-140-жолдарда сыйақыны, комиссиялық және айыппұл төлемдерін өтеу бойынша нақты жасалған төлемдер көрсетіледі.
      150-жолда кредит қаражатының есебіне, тауар-материалдық қорларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар көрсетіледі.
      160-жолда есеп беру кезеңінде Шарт бойынша жасалған төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі.
      В бөлімінде тоқсандағы басқа да өзгерістер көрсетіледі.
      170 және 175-жолдарда заемшы алған, бірақ өтелмеген кредиттік қаражатты біржақты тәртіппен есептен шығару (толық немесе ішінара) көрсетіледі.
      180 және 185-жолдарда заемшы алған, бірақ өтелмеген кредиттік қаражатты, яғни заемшының кредитор кешірген берешек сомасын кешіру (толық немесе ішінара) көрсетіледі.
      190, 195, 200-жолдарда кредитордың кешіруі, сыйақы, айыппұлдарды және басқа төлемдерді біржақты тәртіппен есептен шығару немесе қайта құрылымдау (толық немесе ішінара) көрсетіледі.
      Кредиттің (заемның) күшін жою (210-жол) - заемшы алмаған (игермеген) кредит қаражатының бір бөлігін азайту көлемі, яғни Шартта көзделген кредит қаражатының сомасын азайту.
      220 және 225-жолдарда шарттың бұрын көзделген талаптарын өзгертетін екіжақты келісім (заемшы мен кредитордың қатысумен) нәтижесінде қаржы құралының түрін өзгертетін борышты қайта құрылымдау, яғни берешекті қайта ресімдеу. Қайта құрылымдаудың түрлері: берешекті мерзімінен бұрын өтеу, берешекті борыштық бағалы қағаздарға айырбастау, берешекті акцияларға айырбастау, берешекті ұзарту (Шарттың қолданылу мерзімін қысқа мерзімнен (бір жыл және одан кем) ұзақ мерзімге (бір жылдан астам) өзгерткен жағдайда). 220 және/немесе 225-жолдарын толтырған кезде Ескертуде жүргізілген қайта құрылымдаудың түрін көрсету қажет.
      Г бөлімінде есеп беру кезеңінің аяғындағы берешек жағдайы көрсетіледі. Мұндайда есеп беру кезеңінің аяғындағы негізгі борыштың қалдығына (230-жол) есеп беру кезеңінде капиталдандыруға жататын сыйақы кіреді.
      Есепке толтырылған күнін, орындаушының аты-жөні мен телефон номерін көрсете отырып бас бухгалтер қол қояды.
      Көрсетілген мәліметтердің шынайылығын растайтын құжаттарды ұсынған кезде құжаттардың атауын, саны мен сомасын атап өту керек. Көрсетілген мәліметтердегі және растайтын құжаттардағы сомаларда алшақтық болған жағдайда есептің Ескертуінде себебін көрсету қажет.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
5-қосымша          

ТІКЕЛЕЙ ЖӘНЕ ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ
ТІРКЕУГЕ ӨТІНІШ

__________________________________________ КҰЖЖ коды ______________
(өтініш берушінің атауы немесе толық аты)
                                СТН _______________________________
1. Шарттың атауы, номері, күні ____________________________________

2. Операцияның мәні _______________________________________________
___________________________________________________________________

3. Шартқа қосымша ретінде мынадай құжаттар ұсынылды:
___________________________________________________________________
         (құжаттың атауы, номері, ресімделген күні)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Резидент (Резиденттер):
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
                              (жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Мекен-жайы ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________ телефоны ____________
Қызмет көрсетуші банк _____________________________________________

5. Резидент емес (резидент еместер):
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы __________________________________
Экономика секторы__________________________________________________
Заңды тұлға тіркелген ел __________________________________________
(жеке тұлғаның тұрақты тұрған жері)
Мекен-жайы, банктік деректемелері _________________________________

6. Шарттың сомасы _________________________________________________
                     (Шарт валютасында санмен және жазумен)

7. Шарттың валютасы ___________________________________

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
________________  ________________  ___________________
  (лауазымы)         (аты-жөні)              (қолы)
                                                       Мөр орны
"____" __________200__ж.
___________________________________________________________________
Өтініш оған қоса берілетін 1 немесе 2-қосымшалармен ғана қарауға
қабылданады

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
6-қосымша          

       Өтінішке 1-қосымша

      Тікелей және портфельдік инвестицияларды (бағалы қағаздарды сатып алуды қоспағанда) тіркеуге өтініш беру кезінде толтырылады

1. Инвестор:   Резидент _____________ Резидент еместер ____________
(белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент еместердің экономика секторы _____________________________
Заңды тұлға тіркелген ел __________________________________________
                             (жеке тұлғаның тұрақты тұрған жері)
Мекен-жайы, банктік деректемелері _________________________________
___________________________________________________________________

2. Инвестициялау объектісі: Резидент ______ Резидент еместер ______
     (белгіленсін)

Атауы _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

Резидент еместің экономика секторы ________________________________
Заңды тіркелген ел (резидент еместер үшін) ________________________
Мекен-жайы ________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Инвестордың өтініш беру күні Шарт бойынша берген қаражаты ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
        (Шарттың валютасындағы қаражаттың күні және сомасы)

4. Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталы ___________________
___________________________________________________________________
  (құрылтай құжаттары бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен және
жазумен)

5. Өтінішті толтыру күніне инвестициялау объектісінің жарияланған жарғылық капиталы _________________________________________________
   (қаржылық есеп беру деректері бойынша валюта сомасы мен атауы,
                      санмен және жазумен)

6. Инвестордың инвестициялау объектісінің жарғылық капиталындағы
үлесі:
___________________________________________________________________
            |   Құрылтай құжаттары    |  Өтінішті толтыру күніне
Инвестордың |бойынша жарғылық капитал | төленген жарғылық капитал
  атауы     |______________________________________________________
            | про. |құны, құрылтай    | жарғылық   | құны, Шарттың
            | цент.| құжаттарында     |капиталдың  |  валютасында
            | пен  | көрсетілген      |  жалпы     |   мың өлшем
            |      |валютаның мың     | мөлшеріне  |  бірлігімен
            |      |өлшем бірлігімен  |процентпен  |  көрсетіледі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Қосымша ақпарат: _______________________________________________
___________________________________________________________________

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
7-қосымша          

       Өтінішке 2-қосымша

      Бағалы қағаздарды сатып алу нысанындағы тікелей және портфельдік инвестицияларды тіркеуге өтініш беру кезінде толтырылады

1. Инвестор:    Резидент ______________ Резидент емес _____________
(белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Экономика секторы (резидент еместер үшін) _________________________
Заңды тұлға тіркелген ел __________________________________________
(жеке тұлғаның тұрақты тұрған жері)
Мекен-жайы, банктік деректемелері _________________________________
___________________________________________________________________

2. Эмитент:      Резидент ______________ Резидент емес ____________
(белгіленсін)

Атауы _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

Экономика секторы  (резидент еместер үшін) ________________________
Заңды тұлғаны тіркейтін ел (резидент еместер үшін) ________________
Мекен-жайы ________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Эмитенттің жарғылық капиталы  __________________________________
___________________________________________________________________
(құрылтай құжаттары бойынша валюта сомасы мен атауы, санмен және
жазумен)

4. Инвестордың өтініш беру күні Шарт бойынша берген қаражаты ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
        (Шарттың валютасындағы қаражаттың күні және сомасы)

5. Шарт бойынша сатып алынатын бағалы қағаздар (БҚ) туралы
ақпараттар:
___________________________________________________________________
Бағалы   |Қазақстан Республикасында шығарылған | Бір БҚ-дың |
қағаз.   |             БҚ үшін                 | номинальды |Бағалы
дардың   |_____________________________________|   құны     |қағаз.
түрлері  |  Ұлттық | ҰБН тағайын.  | Шығару    |  (сомасы   |дардың
         | бірегей.| дау немесе    | номері    |    және    |саны
         | лендіру |  шығаруды     |           |  валютасы) |
         |  номері | тіркеу күні   |           |            |
         |  (ҰБН)  |               |           |            |
         |         |               |           |            |
         |         |               |           |            |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы саны_________________
___________________________________________________________________
                     (санмен және жазумен)

7. Эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санындағы сатып алынатын дауыс беруші акциялардың үлесі, процентпен________________
___________________________________________________________________

8. Инвестордың эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі:
___________________________________________________________________
Инвестордың  |Құрылтай құжаттары  | Дауыс беруші   | Дауыс беруші
  атауы      | бойынша жарғылық   | акциялар саны  | акциялардың
             |      капитал       |                | жалпы санына
             |____________________|                | үлесі,
             |про. |құны, құрылтай|                | процентпен
             |цент.|құжаттарында  |                |
             |пен  |көрсетілген   |                |
             |     |валютаның мың |                |
             |     |өлшем         |                |
             |     |бірлігімен    |                |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Қосымша ақпарат:________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3,6,7,8-тармақтар акциялармен мәмілелер жасаған кезде ғана толтырылады.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
8-қосымша          

200___ ж. ____ тоқсан үшін
шетелдік тікелей және портфельдік
инвестициялар бойынша мәліметтер

Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің номері ___________________________
берілген күні _______________________
_____________________________  КҰЖЖ___________________

________________________
(резиденттің атауы)
___________________________________________________________________
                (инвестициялау объектісінің атауы)

                                                    мың АҚШ доллары
____________________________________________________________________
                                 |Жолдың |    Есепті кезеңдегі
        Көрсеткіштің атауы       | коды  | операциялар,оның ішінде
                                 |       | әрбір инвестор бойынша
                                 |       |__________________________
                                 |       |         |        |
____________________________________________________________________
Тікелей инвестициялар               10
(жарғылық капиталға салым)
((12)+(13)+(14)+(15)+(16))

   оның ішінде:
1) ақша (акцияларды сатып алуды
қосқанда)                           12
2) жабдықтар, тауарлар және өзге
де мүлік                            13
3) материалдық емес активтер        14
4) кредиттер бойынша берешекті
акцияларға немесе/және жарғылық
капиталға қатысу үлесіне
айырбастау                          15
5) жарғылық капиталға
дивидендтерді есептеу               16
6) басқалары (талдама жасаңыз)      17

Портфельдік инвестициялар,
барлығы ((21)+(22)+(23))            20
1) акциялар                         21
2) облигациялар                     22
3) басқалары (талдама жасаңыз)      23

Тікелей инвестициялардан түскен
кіріс, барлығы  ((31)+(32))         30
1) дивидендтер                      31
2) қайта инвестицияланған таза
кіріс (шығын)                       32
Портфельдік  инвестициялардан
түскен кіріс, барлығы: ((41+(42))   40
1) дивидендтер                      41
2) басқа да бағалы қағаздар
бойынша есептелген кірістер
(сыйақы)                            42
   олардың ішінде төленгені         43
____________________________________________________________________
Анықтама үшін:

1. Есепті тоқсанның аяғына инвестициялау объектісінің жарғылық капиталы
___________________________________________________________________
(құрылтай құжаттары бойынша валютаның сомасы мен атауы, санмен және жазумен)

2. Есепті тоқсанның аяғына инвестициялау объектісінің төленген жарғылық капиталы - барлығы
___________________________________________________________________
 (қаржылық есеп беру деректері бойынша валютаның сомасы мен атауы,
санмен және жазумен)

3. Есепті кезең аяғының жағдайы бойынша инвестициялау объектісінің жарғылық капиталындағы инвестордың (инвесторлардың) үлесі:
___________________________________________________________________
         |       Құрылтай құжаттары   |    Төленген жарғылық
Инвестор.|   бойынша жарғылық капитал |         капитал
  дың    |________________________________________________________
 атауы   |про.  |  құны, құрылтай     | жарғылық   | құны Шарттың
         |цент. |   құжаттарында      |капиталдың  | валютасында
         |пен   |    көрсетілген      |   жалпы    |  мың өлшем
         |      |валютаның мың өлшем  | мөлшеріне  |  бірлігімен
         |      |    бірлігімен       | процентпен |  көрсетіледі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Бас бухгалтер _________________________   _______________________
                (фамилиясы, аты-жөні)             (қолы)

Орындаушы ______________________________________________________
                    (фамилиясы, аты-жөні, телефоны)

"____" __________20__ж.
                                                   Мөр орны

8-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      "Шетелдік тікелей және портфельдік инвестициялар бойынша мәліметтерде" есепті тоқсандағы тікелей және портфельдік инвестициялар нысанындағы көздейтін Шарттар негізінде туындайтын қаражат қозғалысы (ақшалай, сол сияқты өзге де нысандарда) жөніндегі ақпарат көрсетіледі. Сонымен қатар осындай операциялар бойынша тиесілі кірістер туралы ақпарат көрсетіледі.
      Мәліметтер әрбір инвестор бойынша топтастырылады, олардың атауы көрсетіле отырып беріледі. Резидент-инвестициялау объектісіне Қазақстан Республикасында тікелей және портфельдік инвестицияларға алынған бірнеше тіркеу куәліктері бойынша бір есеп беруге рұқсат беріледі. Бұл жағдайларда есеп берілетін барлық тіркеу куәліктерінің номерлерін көрсету қажет.
      Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталында инвесторлардың қатысу үлесі туралы жалпы мәліметтер анықтама бөлігінде көрсетіледі.
      Тікелей және портфельдік инвестициялар туралы мәліметтерде (12-17, 21-23 жолдары) жарғылық капиталдың және бағалы қағаздардың үлесін сатып алуы, сондай-ақ олардың қайта сатуы (және бағалы қағаздар болса өтеуі, акциялардан басқа) көрсетілуі қажет. Соңғы операция жағдайында, мәліметтер теріс белгімен қойылады.
      Тікелей және портфельдік инвестициялар бойынша төленген дивидендтер (тиісінше 31, 41 жолдар) олардың нақты төлену күні бойынша көрсетіледі. Қайта инвестицияланған таза кіріс (шығын) тікелей инвестордың жарғылық капиталдағы үлесіне сәйкес көрсетіледі. Шығындар теріс белгімен көрсетіледі.
      Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Басқа да валюталарда көрсетілген деректер операция жасау күнгі бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған валютаның айырбас бағамы бойынша АҚШ долларына аударылады.
      Есептегі деректердің растайтын құжаттардағы деректермен айырмашылықтар болған жағдайда олардың себебін есептің Ескертуінде көрсету қажет.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
9-қосымша          

200___ ж. ____ тоқсан үшін
______ ж. _________ N ____ Шарт бойынша
қаражаттың түсуі туралы мәліметтер

___________________________       КҰЖЖ коды ______________________
    (резиденттің атауы)
___________________________       Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің
  (резидент еместің атауы)        нөмері _________________________
___________________________
 (Шарт валютасының атауы)         берілген күні __________________

                                                      (мың бірлік)
____________________________________________________________________
Р\с |  Төлем күні |  Төлем   |   Төлем сомасы   |  Төлем белгілеу
N N |             |валютасы  |                  |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Бас бухгалтер _____________________________     _________________
                 (фамилиясы, аты-жөні)                (қолы)
Орындаушы ________________________________________
             (фамилиясы, аты-жөні, телефоны)

"____"________________ 200__ ж
                                                  Мөр орны

9-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      "Қаражаттың түсуі туралы мәліметтерде" Ұлттық Банкте тіркелген Шарт бойынша есепті кезең үшін резидент еместерден түскен қаражат (ақша түрінде, сол сияқты басқа нысандарда) туралы ақпарат  көрсетіледі, атап айтқанда: төлем құжаттарына сәйкес төлем күні (қаражаттың түсуі), төлем валютасы, төлем сомасы, төлемнің мақсаты.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
10-қосымша          

200___ ж. ____ тоқсан үшін
______ ж. _________ N ____ Шарт бойынша
түсімдер туралы мәліметтер

___________________________       КҰЖЖ коды ______________________
    (резиденттің атауы)
___________________________       Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің
  (резидент еместің атауы)        нөмері _________________________
___________________________
 (Шарт валютасының атауы)         берілген күні __________________
___________________________________________________________________
1.   Инвестициялау  объектісі
2.   Мемлекеттік акциялардың пакетінің
     (мемлекет салымының) мөлшері
3.   Сатып алушы-резидент емес
4.   Сатып алушы тұрғылықты жерінің елі
5.   Сату бағасы (Шарттың валютасында
     мың бірлік)
6.   Есепті кезеңде төленді (мың АҚШ доллары)
7.   Инвестициялық міндеттемелер, барлығы
     (Шарттың валютасында мың бірлік)
8.   Инвестициялық міндеттемелердің
     орындалу мерзімі
___________________________________________________________________

Бас бухгалтер _________________________   _______________________
                (фамилиясы, аты-жөні)             (қолы)

Орындаушы ____________________________________________
                 (фамилиясы, аты-жөні, телефоны)
                                                      Мөр орны
"____" ______________ 200____ ж.

10-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      "Түсімдер туралы мәліметтерде" бюджетке түсімдер және Акциялардың мемлекеттік пакетін резидент еместерге сатудың тіркелген шарты бойынша инвестициялық міндеттемелер көлемі (мемлекеттің үлесі) туралы ақпарат көрсетіледі.
      Есепті кезеңде төленген сома бюджетке келіп түсетін түсімдердің нақты көлемін көрсетеді. Басқа да валюталарда көрсетілген деректер операция жасау күнгі бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған валютаның айырбас бағамы бойынша АҚШ долларына аударылады.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
11-қосымша          

ШОТТЫ АШУДЫ ТІРКЕУГЕ ӨТІНІШ

___________________________________________________________________
            (өтініш берушінің фамилиясы, аты-жөні)
___________________________________________________________________
СТH _______________________________________________________________

Жеке куәлігі, берілген күні _______________________________________

Қызмет көрсетуші банк _____________________________________________
__________________________________ N ____________________ Шарт

Шетелдік банк _____________________________________________________
                              (атауы, елі)
___________________________________________________________________

Валюта шоты _____________________________________________

Шоттың Шарттары _________________________________________
Ескерту ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________           __________________________
 (фамилиясы, аты-жөні)                         (қолы)

"____" _____________ 200__ ж.

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
12-қосымша          

КАПИТАЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕ ДЕ
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ТІРКЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨТІНІШ

_________________________________________  КҰЖЖ коды ______________
(өтініш берушінің атауы немесе толық аты)
                                       СТН ________________________
1. "___" ___________200___ж. N ____ Шарт __________________________
___________________________________________________________________
                 (мақсаты және арналуы)
___________________________________________________________________

2. Шартқа қосымша мынадай құжаттар ұсынылды
___________________________________________________________________
          (құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)
___________________________________________________________________

3. Резидент (Резиденттер):
Заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Мекен-жайы ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________ телефоны ________________
Қызмет көрсетуші банк _____________________________________________

4. Резидент емес (резидент еместер):
заңды тұлғаның атауы ______________________________________________
(жеке тұлғаның аты-жөні)
___________________________________________________________________

Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы __________________________________
Экономика секторы _________________________________________________
Заңды тұлға тіркелген ел __________________________________________
(жеке тұлғаның тұрақты тұрған жері)
Мекен-жайы, банктік деректемелері
___________________________________________________________________

5. Шарттың сомасы _________________________________________________
                     (Шарт валютасында санмен және жазумен)
___________________________________________________________________

6. Шарттың валютасы _______________________________________________

7. Өтініш беру күні Шарт бойынша ____________________________ түсті
                           (Шарт валютасымен мың өлш. бірлігі)

8. Басқа талаптар _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
________________________   _________________  __________________
     (лауазымы)               (аты-жөні)           (қолы)
"_____" _____________ 200___ ж.
                                                        Мөр орны

Капитал қозғалысымен     
байланысты валюталық     
операцияларды тіркеу     
және шет елде шоттар    
ашу ережесіне        
13-қосымша          

200 __ жылғы _________________ үшін тіркелген валюта операциялары бойынша қаражат қозғалысы туралы анықтама

Банктің атауы ________________________  КҰЖЖ коды _______________
___________________________________________________________________
 N |тіркеу|Ақша жіберуші|Бенефициар |Төлем |     |     |     |
р\с|куәлі.|_________________________|белгі.|Төлем|Төлем|Төлем|Ескер.
   |гінің |Рези. |атауы |Рези.|атауы| леу  | күні|валю.|сома.| ту
   |номері|дент. |      |дент.|     |коды  |     |тасы | сы  |
   |      | тік  |      |тік  |     |(ТБК) |     |     |     |
   |      |белгі |      |белгі|     |      |     |     |     |
___________________________________________________________________
 А   1       2      3      4    5      6     7      8     9    10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Бас бухгалтер ______________________________  ________________
                  (фамилиясы, аты-жөні)            (қолы)

Орындаушы ________________________________________
               (фамилиясы, аты-жөні, телефоны)

"____"_______________ 200__ ж
                                                      Мөр орны

13-қосымшаны толтыру жөнінде нұсқаулар

      Екінші деңгейдегі банктер "Тіркелген валюта операциялары бойынша қаражат қозғалысы туралы" анықтаманы заемшысы есеп беруші банк болып табылатын кредиттік келісімдерді қоспағанда, Ұлттық Банкте тіркелген Шарттар негізінде жүзеге асырылған барлық төлемдер (түсімдер) бойынша береді. Анықтаманың 2-9 бағандары Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану туралы Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ақша және өзге де төлем құжаттарын аударуға арналған өтініші негізінде толтырады. Егер, төлем сомасына банктің (алушы-банк және\немесе жіберуші-банк) комиссиясы қосылған жағдайда, комиссия сомасы Ескертуде көрсетіледі. Ескертуде төлемнің басқа да ерекше талаптарына сілтемелер болуы мүмкін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады