N 2364 болып тіркелген "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 75 бұйрығына N 1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі N 145 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 24 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 2503. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы 1 сәуірдегі № 72 бұйрығымен.

       Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009.04.01 № 72 бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. N 2364 болып тіркелген "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 75 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау ережесінде:

      14-тармақта:
      1) тармақшада:
      отыз төртінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "15-111 нысаны (16-1-қосымша) жедел әскери қызмет әскери қызметшілерінің лауазымдық айлықақысы бойынша шығындарды есептеуге арналған.
      1-бағанда жедел әскери қызмет әскери қызметшілерінің тарифтік разряды көрсетіледі.
      2-бағанда жедел әскери қызмет әскери қызметшілерінің саны көрсетіледі.
      3-бағанда осы бағанда көрсетілген формула бойынша айқындалатын бір айдағы лауазымдық айлықақының сомасы көрсетіледі.
      4-бағанда осы бағанда көрсетілген формулаға сәйкес бір жылдағы лауазымдық айлықақының сомасы айқындалады.";
      отыз бесінші абзац "14-111" деген сандардан кейін ", 15-111" деген сандармен толықтырылсын;
      6) тармақшада:
      бірінші абзацтағы "міндетті сақтандыруға арналған жарналарын есептеу" деген сөздер "міндетті сақтандыру кезіндегі сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін есептеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "міндетті сақтандыруға арналған жарналарды есептеуде" деген сөздер "міндетті сақтандыру кезіндегі сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін есептеуде" деген сөздермен ауыстырылсын, "Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 31 қазандағы N 1319 қаулысын" деген сөздер "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі Заңын " деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақшада:
      он сегізінші абзацта "мерзімінің" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;
      жиырма төртінші абзацта "мерзімінің" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;
      19) тармақшада:
      алтыншы абзацтағы "қызметтердің" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;
      19-тармақта:

      бесінші абзацтағы "қызметтердің" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;
      он бірінші абзацтағы "қызметтердің" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;

      20-тармақта:
      алтыншы абзацтағы "теңгемен" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;
      он екінші абзацтағы "долларымен" деген сөзден кейін "орташа" деген сөзбен толықтырылсын;

      осы Бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес "Жедел әскери қызмет әскери қызметшілерінің лауазымдық айлықақысы бойынша шығындар есебі" 16-1-қосымшасымен (15-111-нысан) толықтырылсын:

      "Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналарды есептеу" 21-қосымшасы (01-125-нысан) осы Бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      "Жұмсалатын материалдарды, жинақтаушы және қосалқы бөлшектерді сатып алу бойынша шығындарды есептеу" 34-қосымшасы (02-139а-нысан және 02-139б-нысан) осы Бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

      "Ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу бойынша шығындарды есептеу" 42-қосымшасындағы (01-146-нысан) төртінші бағанның атауы мынадай редакцияда жазылсын: "Жабдық бірлігі үшін айына қызмет көрсетудің орташа құны";

      49-қосымшада:
      "Есептеу және басқа да жабдықтар сатып алу бойынша шығындарды есептеу" (01-411а-нысан) деген төртінші бағанның атауы мынадай редакцияда жазылсын: "Бірлік, теңге үшін орташа құн";
      "Есептеу және басқа да жабдықты сатып алу бойынша шығындарды есептеу" (01-411б-нысан) деген төртінші бағанның атауы мынадай редакцияда жазылсын: "Бірлік, USD үшін орташа құн,"

      50-қосымшада:
      "Лицензияланған бағдарламалық өнімдерді, ЖЖ және БДБЖ сатып алу бойынша шығындарды есептеу" (01-452а-нысан) деген төртінші бағанның атауы мынадай реакцияда жазылсын: "Бірлік, теңге үшін орташа құн";
      "Лицензияланған бағдарламалық өнімдерді, ЖЖ және БДБЖ сатып алу бойынша шығындарды есептеу" (01-452б-нысан) деген төртінші бағанның атауы мынадай реакцияда жазылсын: "Бірлік, USD үшін орташа құн".

      2. Бюджет процесінің әдіснамасы және функционалдық талдау департаменті (Д.М.Шәженова) Заң басқармасымен (М.Д.Әйтенов) бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелу күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

1-қосымша 
 
Бюджеттік бағдарламалар 
әкімшілерінің бюджеттік 
өтінімді жасау ережесіне
16-1-қосымша       
15-111-нысан       

Жедел әскери қызмет әскери қызметшілерінің
лауазымдық айлықақысы бойынша шығындарды есептеу

                                                 Кодтары
Жылы
Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)        ___________
Функционалдық топ                              ___________
Бағдарламалардың әкімшісі                      ___________
Мемлекеттік мекеме                             ___________
Бағдарлама                                     ___________
Кіші бағдарлама                                ___________
Ерекшелігі                Негізгі жалақы           111
                                               ___________

------------------------------------------------------------------
  Тарифтік  |             |  Бір айдағы     |   Бір жылдағы
   разряд   | Жедел әскери|  лауазымдық     |    лауазымдық
            |қызмет әскери| айлықақының     |   айлықақының
            |қызметшілері.| сомасы (базалық |      сомасы
            |  нің саны   |  лауазымдық     |    (3 б х 12)
            |             |  айлықақы х     |
            |             | коэфф.х 2-бағ.) |
            |             |    /1000        |
------------------------------------------------------------------
   1        |       2     |        3        |          4
------------------------------------------------------------------
Өлшем бірлігі  бірлік        мың теңге             мың теңге
------------------------------------------------------------------

      Бағдарлама әкімшісінің/мемлекеттік мекеменің басшысы

      Бас бухгалтер (ҚЭБ бас.)

2-қосымша 
 
Бюджеттік бағдарламалар 
әкімшілерінің бюджеттік 
өтінімді жасау ережесіне
21-қосымша       
01-125-нысан      

Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыйлықақысы мөлшерін есептеу

Жылы                                                   Кодтары
Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)              ___________
Функционалдық топ                                    ___________
Бағдарламалардың әкімшісі                            ___________
Мемлекеттік мекеме                                   ___________
Бағдарлама                                           ___________
Кіші бағдарлама                                      ___________
Ерекшелігі                                               125
                                                     ___________

Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналарды
есептеу

--------------------------------------------------------------------
                       |Жылдық |  Батыс   |  Ақтөбе, |  Ақмола,
                       |сақтан.|Қазақстан,| Солтүстік|  Жамбыл,
                       | дыру  | Атырау,  |Қазақстан | Қарағанды,
                       |сыйлық.|Қызылорда | облыстары|Қостанай және
                       |ақысы. |  және    |          |  Павлодар
                       |  ның  |Маңғыстау |          |  облыстары
                       |мөлше. |облыстары |          |
                       |  рі*  |          |          |
                       |       |          |          |
                       |       |------------------------------------
   Көлік құралының     |       |  көлік   |  Көлік   |     Көлік
         түрі          |       |құралдары.|құралдары.| құралдарының
                       |       | ның саны | ның саны |     саны
--------------------------------------------------------------------
          1            |   2   |    3     |     4    |       5
--------------------------------------------------------------------
Бірлік
өлшемі                   коэф.    бірлік     бірлік        бірлік
-------------------------------------------------------------------
Жеңіл автомобильдер
және олардың базасында
жасалған двигатель
көлемі мынадай көлік
құралдары:
1200 текше см-ге дейін   3
қоса алғанда
1200-ден 1600 текше
см-ден жоғары            4
1600 жоғары 2000 текше
см-ден жоғары            5
2000-нан 2500 текше
см-ден жоғары            7
2500-ден 3500 текше
см-ден жоғары            9
3500 текше см-ден
жоғары                   10
Автобустар:
микроавтобустар және
олардың базасында
жасалған көлік
құралдары:
16-ға дейін
жолаушылар орындарын
қоса алғанда             6
16-дан астам
жолаушылар орындары      7
Жүк автомобильдері
және олардың базасында
жасалған жүк көтерімді.
лігі мынадай көлік
құралдары:
2 тоннаға дейін қоса
алғанда                  7
2 тоннадан жоғары        9
Троллейбустар,
трамвайлар               7
Мотокөлік                1
Тіркемелер (жартылай
тіркемелер)              2
Барлығы                  х
-------------------------------------------------------------------

      Бағдарлама әкімшісінің/мемлекеттік мекеменің басшысы

      Бас бухгалтер (ҚЭБ бас.)

      * Осы баған Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі N 446-ІІ Заңына сәйкес толтырылады

таблицаның жалғасы
----------------------------------------------------
  Оңтүстік |      |      | Жарна сомасы ((2б х 3б
Қазақстан,|Астана|Алматы| түзету коэф.*)+(2б х 4б х
   Шығыс   |қаласы|қаласы| түзету коэф.*)+(2б х 5б х
Қазақстан |      |      | түзету коэф.*)+(2б х 6б х
және Алматы|      |      | түзету коэф.*)+(2б х 7б х
облыстары |      |      | түзету коэф.*)+(2б х 8б х
-------------------------| түзету коэф.*)хАЕК)/1000)
   Көлік   |Көлік |Көлік |
құралдары. | құр. | құр. |
ның саны  | ның  | ның  |
           |саны  |саны  |
           |      |      |
           |      |      |
           |      |      |
-----------------------------------------------------
      6    |   7  |   8  |            9
-----------------------------------------------------
  бірлік   бірлік  бірлік          мың теңге
-----------------------------------------------------

3-қосымша 
 
Бюджеттік бағдарламалар  
әкімшілерінің бюджеттік  
өтінімді жасау ережесіне 
34-қосымша        
02-139а-нысан       

Жұмсалатын материалдарды, жинақтаушы және
қосалқы бөлшектерді сатып алу бойынша
шығындарды есептеу

Жылы                                                   Кодтары
Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)             ____________
Функционалдық топ                                   ____________
Бағдарламалардың әкімшісі                           ____________
Мемлекеттік мекеме                                  ____________
Бағдарлама                                          ____________
Кіші бағдарлама                                     ____________
Ерекшелігі            Өзге де тауарларды сатып алу    139
                                                    ____________

--------------------------------------------------------------------
                       |Өлшем  |      |   Бірлік,   | Жалпы құны,
       Атауы           |бірлігі| Саны |  теңге үшін |  мың теңге
                       |       |      | орташа құн  |(3б х 4б)/1000
--------------------------------------------------------------------
          1                2       3        4               5
--------------------------------------------------------------------
Принтерлер мен көшіру
аппараттары үшін қағаз:
А3, А4, А5 пішімі          кг.

Рулоны, кесілген БПҚ       кг.
факстер үшін               кг.

Картридждер
лазерлік, тасқынды
принтерлер үшін            дана
көшіру аппараттары үшін    дана
факстер үшін               дана

Тонерлер:
лазерлік, тасқынды
принтерлер үшін            дана
көшіру аппараттары үшін    дана
факстер үшін               дана

Жинақтаушы бөлшектер, ҚБҚ, дана
желі және желілік жабдық   дана
аксессуарлары:

Жинақташы бөлшектер, ҚБҚ   дана
желі және желілік          дана
жабдық аксессуарлары
Барлығы
--------------------------------------------------------------------

      Бағдарлама әкімшісінің/меммекеменің басшысы _________________

      Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _________________________

02-139б-нысан 

Жұмсалатын материалдарды, жинақтаушы
және қосалқы бөлшектерді сатып алу бойынша
шығындарды есептеу

Жылы                                                   Кодтары
Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)              ___________
Функционалдық топ                                    ___________
Бағдарламалардың әкімшісі                            ___________
Мемлекеттік мекеме                                   ___________
Бағдарлама                                           ___________
Кіші бағдарлама
Ерекшелігі            Өзге де тауарларды сатып алу     139
                                                     ___________
--------------------------------------------------------------------
                       |Өлшем  |      |   Бірлік,   |  Жалпы құны,
       Атауы           |бірлігі| Саны |  USD үшін   |   мың теңге
                       |       |      | орташа құн  |(3б х 4б х ҚР
                       |       |      |             |ҰБ бойынша USD
                       |       |      |             | бағамы)/1000
--------------------------------------------------------------------
          1                2       3        4               5
--------------------------------------------------------------------
Принтерлер мен көшіру
аппараттары үшін қағаз:
А3, А4, А5 пішімі          кг.

Рулоны, кесілген БПҚ       кг.
факстер үшін               кг.

Картридждер
лазерлік, тасқынды
принтерлер үшін            дана
көшіру аппараттары үшін    дана
факстер үшін               дана

Тонерлер:
лазерлік, тасқынды
принтерлер үшін            дана
көшіру аппараттары үшін    дана
факстер үшін               дана

Жинақтаушы бөлшектер, ҚБҚ, дана
желі және желілік жабдық.  дана
тың аксессуарлары:

Жинақташы бөлшектер, ҚБҚ   дана
желі және желілік          дана
жабдықтың аксессуарлары
Барлығы
--------------------------------------------------------------------

      Бағдарлама әкімшісінің/меммекменің басшысы___________________

      Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады