Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен орындарының өнiмдi қабаттарына көмiрсутегi газдарын айдау кезiндегi өнеркәсiп қауiпсiздiгi ережесiн бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі N 177 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 12 қарашада тіркелді. Тіркеу N 2555. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің 2012 жылғы 14 маусымдағы № 103 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мұнай және газ министрінің 2012.06.14 № 103 Бұйрығымен.

      Бұйырамын:
      1. Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен орындарының өнiмдi қабаттарына көмiрсутегi газдарын айдау кезiндегi өнеркәсiп қауiпсiздiгi ережесi (бұдан әрi - Ереже) бекітілсін.
      2. Мұнай өнеркәсібі департаменті осы Ережені Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде заңнамамен белгіленген тәртіппен тіркетсін.
      3. Осы Ереженің орындалуын бақылау Мұнай өнеркәсібі департаментіне жүктелсін (Исаев М.И.).

       Министр

       Келісілді

      Қазақстан Республикасының
      Төтенше жағдайлар жөніндегі
      агенттігінің төрағасы

      5 қазан 2003 ж.

      Қазақстан Республикасы  
Энергетика және минералдық
ресурстар министрінің   
2003 жылғы 25 қыркүйектегі
N 177 бұйрығымен      
Бекітілді           

  Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен
орындарының өнiмдi қабаттарына көмiрсутегi
      газдарын айдау кезiндегi өнеркәсiп қауiпсiздiгi
Ережесi 1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен орындарының өнiмдi қабаттарына көмiрсутегi газдарын айдау кезiндегi өнеркәсiп қауiпсiздiгi ережесi (бұдан әрi - Ереже) көмiрсутегi газдарын (бұдан әрi - KCГ), оның iшiнде құрамында күкiртсутегi барларын өнiмдi қабаттарға айдау кезiндегi орындалуы құрғақта, теңiз бен iшкi су қоймаларында орналасқан Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен орындарындағы жұмыстардың қауiпсiз өндiрiсiн қамтамасыз етудiң мiндеттi шарты болып табылатын төтенше жағдайлардың алдын алу, адамдардың денсаулығы мен өмiрiн, қоршаған ортаны қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының "Қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi өнеркәсiптiк қауiпсiздiк туралы", "Мұнай туралы", "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" заңдардың және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарына сәйкес әзiрлендi. Z100291 қараңыз 
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2010.07.21 N 252 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      2. Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
      1) геодинамикалық мониторинг - жер қойнауының бүгiнгi  геодинамикалық жайының деңгейiне баға беру;

      2) отты жұмыстар - электр газбен дәнекерлеудi қолдану арқылы жүргiзiлетiн жұмыстар;

      3) өнеркәсiптiк объектiнiң қауiпсiздiк декларациясы - өнеркәсiптiк объектiдегi мүмкiн болатын төтенше жағдайлардың сипаты мен ауқымы туралы хабар беретiн және пайдалануға беру, оның жұмыс iстеуi мен пайдаланудан шығуы сатыларында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiнде меншiк иесi қабылдаған шаралар туралы жариялайтын құжат;

      4) сейсмикалық жағдайлар мониторингi - қаралатын аудандағы жер сiлкiнiсiнiң кеңiстiкте-уақытша бөлiнуiн және көрсетiлген процестiң уақыт iшiнде өзгеру динамикасын зерделеу;

      5) Оператор - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құзыреттi органның жазбаша хабарламасы бойынша жер қойнауын пайдаланушылар құратын немесе белгiлейтiн, келiсiм-шартты орындауға байланысты қызметтi жедел басқаруды және есепке алу-есеп беру операцияларын жүзеге асыратын заңды тұлға, оның iс-әрекетi үшiн жер қойнауын пайдаланушы мемлекет алдында мүлiктiк жауапкершiлiкте болады;

      6) газды дайындау - газ сығушы ұңғымаларға КСГ қысу және айдау алдында дайындалатын технологиялық процесс;

      7) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      8) құзыреттi орган – Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен бекітілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға және өңдеуге келісімшарттарды қоспағанда, бірлескен барлау мен өңдеуге, барлауға, өңдеуге келісімшарттарды жасасуға және орындауға байланысты құқықтарды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының атынан іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2010.07.21 N 252 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      3. Осы Ереже құрғақта, теңiзде және iшкi су қоймаларында орналасқан КСГ өнiмдi қабаттарға айдау жүзеге асырылатын және өнiмдi қабатқа айдау үшiн жабдықтарды жобалау мен пайдалануды қамтитын Қазақстан Республикасының көмiрсутегi кен орындарында қолдануға жатады.

      4. Осы Ережелерде қарастырылмаған жағдайлар туындағанда Оператор қосымша қауiпсiздiк шараларын уәкiлеттi органмен келiсiп жасауы керек.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2010.07.21 N 252 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      5. КСГ өнiмдi қабатқа айдау арқылы көмiрсутегi (бұдан әрi - КС) кен орнын игерушi оператордың "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қауiптi тау-кен өндiрiсiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалануға лицензиясы болуы керек және белгiленген тәртiппен "Өнеркәсiптiк объект қауiпсiздiгi декларациясын ұсыну ережелерi мен нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 764 қаулысына сәйкес белгiленген тәртiппен өнеркәсiптiк қауiпсiздiк объектiсiнiң Декларациясын жасайды және бекiтедi.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2010.07.21 N 252 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      6. Оператор осы Ереже мен өнеркәсiп, өрт, санитарлық және экологиялық қауiпсiздiк жөнiндегi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес KCГ айдау жүйесiн жобалау және игерудi жүзеге асырады, сондай-ақ белгіленген тәртiппен КСГ айдау жүйесiнiң техникалық жобасын бекiтедi.

      7. Оператордың мұнайгаз саласындағы өнеркәсiптiк қауiпсiздiк жөнiнде, оның iшiнде КСГ өнiмдi қабатқа айдау жөнiнде өндiрiстiк нормативтік-техникалық құжат (бұдан әрі - НТҚ) базасы болуы керек және оны ол әрдайым жаңалап отыруы керек.

      8. Оператор персоналды жұмыс қауiпсiздiгi үшiн қажеттi құжаттамалармен қамтамасыз етедi және есепке алатын құжаттамаларды жүргiзедi.

      9. Оператор КСГ айдайтын барлық объектiлерде ауа райының қолайсыздығы мен төтенше жағдай туындауы мүмкiн жағдайларда жұмысты тоқтату туралы нұсқау әзiрлейдi.

      10. Оператор Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген тәртiппен сертификациядан өткен және өнеркәсiпте қолдануға рұқсаты бар қауiптi өндiрiстiк объектiлерде техникалық қондығыларды, жабдықтарды, материалдар мен бұйымдарды пайдаланады.

      11. Оператор тиiстi өкiлеттiктердi ресiмдей отырып, жұмыстың қауiпсiз жүргiзiлуiн бақылауды қамтамасыз ету үшiн бiлiктi қызметшiлер штатын құрады.

      12. Жобалау ұйымы КСГ айдау жөнiндегi жобалау объектiлерiнде қауiптi фактор мен тәуекелге талдау жасайды.

      13. Оператор Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi мен халықаралық нормаларға сәйкес жасалған нұсқаулар бойынша КСГ айдайтын объектiге персоналдың кiруiн бақылайды.

      14. Оператор КСГ айдау жөнiндегi объектiдегi барлық жұмыстардың жоспарлануы және жүзеге асырылуы кезiнде басшылыққа алынатын рұқсат беру және жұмысқа жiберу жүйесiн әзiрлейдi. Оператор белгiлi бiр жұмыс түрлерiне (отты, электрлiк, шектеулi кеңiстiктегi, жердегi, газ қаупi бар және басқа да) арналған рұқсат беру мен жiберушi-нарядтарды әзiрлейдi (келiседi), оларды беру тәртiбiн белгiлейдi және оларға қол қояды. 

      15. Оператор КСГ айдау объектiсiндегi апаттық жағдайлардың алдын алу жөнiндегi барлық қажеттi шараларды қабылдайды және апат салдарын жоюға үнемi дайын болуды қамтамасыз етедi.

      16. Оператор өндiрiстегi персоналды (оның iшiнде, келiсiм-шартпен жұмыс iстейтiн персоналды) оқытады, техника қауiпсiздiгi жөнiндегi бiлiмiн мезгiл-мезгiл тексерiп отырады, тыныс алу органдарын қорғайтын құралдарды пайдалануға болмайтындығын анықтау үшiн медициналық тексеруден өткiзедi.

      17. Оператор есепке алу құжаттамасын жүргiзедi және персоналдың техника қауiпсiздiгi жөнiнде оқудан өткенi және емтихан тапсырғаны жөнiнде куәлiк бередi.

      18. 0ператор КСГ айдау жөнiндегi жұмысқа басқа объектiлерден уақытша шақырылған персоналды нұсқамадан өткiзедi. Нұсқама: өнеркәсiп қауiпсiздiгiнiң жалпы мәселелерiн; нақты объектiге жататын өнеркәсiптiк қауiпсiздiктiң арнайы мәселелерiн; жұмыстың орындалуына байланысты персоналдың өмiрiн, денсаулығын және қоршаған ортаны қорғау мәселелерiн қамтиды.

      19. Оператор алғашқы медициналық көмек көрсету, өрт қауiпсiздiгi, тағы басқа мәселелер бойынша нұсқамадан өткiзу үшiн иiстi мамандарды тартады.

      20. Оператор КСГ айдау кезiнде қолданыстағы НТҚ қарастырылған жаңа жабдық түрлерiн, жаңа технологиялық әдiстер мен процестердi қолданған жағдайда, персоналды қосымша оқытып, бiлiмiн тексередi.

      21. Оператор КСГ айдау объектiлерiнде ай сайын персоналдың және апаттан құтқару қызметiнiң бiрлескен оқу-жаттығу сабағын келiсiлген кесте бойынша өткiзiп тұрады.

      22. Оператор КСГ айдайтын объектiлерде теңiз мұнайгаз құрылғыларында жұмыс iстейтiн персонал үшiн техника қауiпсiздiгi жөнiнде нұсқама өткiзедi және төтенше жағдайлар, эвакуациялау кезiндегi iс-қимыл мен теңiзде аман қалу жөнiндегi практикалық дағдыға үйретедi.

      23. Оператор теңiз мұнайгаз құрылғыларындағы КСГ айдау объектiлерiнде жұмыс iстейтiн барлық персоналдарды теңiзде аман қалу жөнiнде нұсқамамен қамтамасыз етедi.

      24. Теңiз мұнайгаз құрылғыларындағы КСГ айдау объектiлерiне бiрiншi рет жұмысқа жiберiлген персонал 7 күнтiзбелiк күн бойы жауапты қызметкердiң бақылауымен қосымша оқудан өтуi тиiс.

      25. КСГ айдау объектiлерiнде жұмыс iстейтiн персонал айына кемiнде бiр рет техника қауiпсiздiгi жөнiнде оқу-жаттығу сабағынан өтедi.

      26. КСГ айдау объектiлерiнде 60 күннен артық уақыт болмаған персонал техника қауiпсiздiгi жөнiндегi жаңартылған дайындықтан өтедi.

      27. Әрбiр КСГ айдау объектiсiнде өндiрiстiк персонал танысуы тиiс келiсiлген және белгiленген тәртiппен бекiтiлген апатты жою жоспары бұдан әрi - АЖЖ) болады.

      28. Оператор персоналмен техника қауiпсiздiгi, қоршаған орта мен еңбектi қорғау жөнiнде айына кемiнде бiр рет мәжiлiс өткiзедi және құжаттайды. Құжаттарға мәжіліске қатысушылардың барлығы қол қояды.

      29. Оператор КСГ айдау объектiсiнде жұмыс iстейтiн персоналды жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етедi және оларды қолдана бiлуге үйретедi. Оператор берiлген жеке қорғаныш құралдарының есебiн алып отырады, техникалық қызмет көрсетедi және дер кезiнде ауыстырып отырады.

      30. Оператор жобаға сәйкес қызметшiге таныс белгiлi бiр жерлерге өртке қарсы жабдықтарды орнатады және олардың жұмыс iстеп тұруын қадағалап отырады.

      31. Отпен жұмыс iстеу кезiнде персонал қолданыстағы HTҚ алаптарын сақтайды, өрттiң шығуын болдырмайды және оны жоюды қамтамасыз етедi, өрт шығу көздерiн сенiмдi оқшаулайды және мүмкiн болса электр жабдықтарын ажыратады.

      32. Барлық КСГ айдау объектiлерiнде шылым шегуге рұқсат етілмейдi.

      33. Оператор қауiпсiз еңбек жағдайын басқаруды, КСГ айдау объектiлерiнiң қауiпсiздiгiн жетiлдiрудi, персоналды KCГ айдау объектiлерiнде жұмыс iстеуге үйретудi, персоналдың техника қауiпсiздiгiн бұзуын болдырмайтын жағдайларды қамтамасыз ету жөнiнде ұйымдастыру шараларын қабылдайды.

      34. Оператор КСГ айдау объектiлерiн жел бағытын көрсететiн құрылғымен жарақтайды және оларды iс жүзiндегi талаптарға сәйкес көрiнетiн орындарға орнатады.

      35. КСГ айдау объектiлерiнен тұрғын үйлерге дейiнгi арақашықтық жайластыруға арналған жобалау құжаттамасын келiсу кезiнде белгiленедi.

      36. Оператор операторлық және авариялық қызмет бөлмелерiне: апаттық қоймалардың, жинау пункттерiнiң орны, газ қауiпсiз болатын алаңдар, өрт жабдықтары және эвакуация бағыты көрсетiлген объектiлер сызбасын; жедел көмек қызметi мен төтенше жағдайлар жөнiндегi аумақтық органның телефон нөмiрлерi көрсетiлген хабарлау жүйесiнiң сызбасын; персоналдың АЖЖ сәйкес iс-қимылдарының жоспарын қоюы керек.

      37. КСГ айдайтын объектiлердiң жабық өндiрiстiк орындарын Оператор тиiстi жылыту, желдету және ауаны кондиционерлеу жүйелерiмен жабдықтайды.

      38. Газ детекторы мен мәжбүрлеп желдету жүйесiн Оператор мезгiл-мезгiл қарап, сынақтан өткiзiп отырады.

      39. КСГ айдау жөнiндегi объектiлердi жобалауға арналған техникалық тапсырмада Оператор басқа көрсеткiштерден бөлек қабаттағы және айдалатын газдағы күкiртсутегiнiң бар екенiн көрсетедi.

      40. KCГ айдау объектiлерiнен ауаға шығарылатын газды Оператор залалсыздандырады немесе жағып жiбередi. Күкiрттi КСГ жаққан кездегi жанған өнiмнiң ауада шоғырлануы ел қоныстанған аймақтағы шектеулi мөлшерден аспауы керек.

      41. Құрамында күкiртсутегi бар газды залалсыздандырмайынша немесе жақпайынша ауаға шығаруға рұқсат етiлмейдi.

      42. Өнеркәсiптiк канализация жүйесiне кұрамында күкiртсутегi бар сұйықты залалсыздандырмайынша құюға рұқсат етiлмейдi.

      43. KCГ айдау жөнiндегi объектiнi автоматты басқару жүйесiне:

      1) басқарудың тиiстi қалқанындағы бекiту қақпақтарының орналасу индикациясы;

      2) берiлетiн газ параметрлерiн және дабыл беру жүйелерiн тiркеу;

      3) процесс бұзылған жағдайда компрессорды автоматты түрде өшiру;

      4) жұмыс параметрлерi бұзылған жағдайда ұңғымаларды автоматты түрде өшiру кiредi.

      44. Технологиялық жабдықтар мен ұңғымаларды ашпас, жөндемес, бақыламас, қымтамас бұрын Оператор күкiртсутегiнi залалсыздандыру және пирофорлық түзiлiмдердi баяулату жөнiнде шаралар қабылдайды. Күкiртсутегi, КСГ және мұнай буы шектеулi концентрациядан аспаған жағдайда ғана жұмысқа кiрiседi.

      45. Оператор жұмыс зонасының ауасына күкiртсутегiнiң бөлiнуi мүмкiн орындарда (бұрғы қондырғысында, өнеркәсiптiк манифольдтар, газды дайындау, салыстыру қондырғыларында және т.б.) тұрақты автоматты немесе жылжымалы газ дабылдағыштармен ауа ортасын бақылап отыруы тиiс.

      46. КСГ айдау объектiлерiнде жұмыс iстейтiн персоналға мынадай талаптар қойылады:

      1) жұмысты осы Ереженiң және басқа да қолданыстағы өнеркәсiптiк қауiпсiздiк жөнiндегi НТҚ талаптарына сәйкес орындау;

      2) лауазымдық және өндiрiстiк нұсқаулықты қатаң сақтау;

      3) өндiрiстегi санитарлық-гигиеналық норманы сақтау;

      4) оператор басшыларын анықталған ереже бұзушылық, бекiтiлген жобалық параметрлерден, технологиялық жабдықтар мен процестердi пайдалану режимiнен ауытқушылық туралы дереу хабарлау және регламентпен АЖЖ-да қаралған шараларды дереу қабылдау.

      47. Персонал:
      1) жұмысты қауiпсiз орындау жөнiндегi қажеттi техникалық құжаттаманы, қауiпсiздiк ережелерi мен басқа НТҚ пайдалануға;

      2) әкiмшiлiктен қауiпсiз жұмыс жүргiзу үшiн нұсқаулық және басқа да HTҚ әзiрлеу және ұсынуды талап етуге;

      3) қолданыстағы нұсқаулықтар мен ережелердi және еңбек қауiпсiздiгi жөнiндегi басқа да құжаттарды жақсартатын ұсыныстар енгiзуге;

      4) объектiнiң (жұмыс) басшысына ереже бұзушылықты жою жөнiнде ұсыныс беруге, ал оған мән берiлмеген және шара қолданылмаған жағдайда техника қауiпсiздiгi журналына жазуға және мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарына, жоғары басшыға хабар беруге;

      5) туындаған апаттық жағдайларды, төтенше жағдайларды (персонал жарақаттанғанда, жарылысты немесе өрттi) жоюға қатысуға құқылы.

      48. Басқарушы инженерлiк-техникалық персонал қызметтi бақылау оның лауазымдық мiндеттерiне кiрген жағдайда және лауазымдық нұсқаулықпен белгiленсе, қол астындағылар жiберген қауiпсiздiк техникасының бұзылуына жауап бередi.

      49. КСГ айдауды қолдануды Оператор игерудiң бiр нұсқасы сияқты кен орнын игерудiң жобалық құжатында негiздейдi. Негiздеудiң осы нұсқасында оператор КСГ айдалатын объектiлердiң тұмшалану дәрежесiн, резервуардың геологиялық құрылысын және аймақтың сейсмикалылығын ескередi.

      50. КСГ айдау технологиясын қолдана отырып, кен орнын игерудiң жобалау құжаттарын Оператор белгiленген тәртiппен келiседi және бекiтедi.

      51. Объектiнi игеруде тұмшалану дәрежесiн сақтау үшiн KCГ айдауды Оператор кен орнын игеруге арналып бекiтiлген жобалау құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

      52. "Kөмiрсутегi газдарын өнiмдi қабаттарға айдау кезiнде оператор жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жерасты геодинамикалық үлгілеуді және мониторингті жүзеге асырады.
      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2010.07.21 N 252 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      53. Оператор сейсмикалық жағдай мониторингi бағдарламасын жасайды және орындайды.

      54. Көмiрсутегi газдарын айдау процесiне қойылатын технологиялық талаптарды құзыреттi орган белгiлейдi. 

Об утверждении Правил промышленной безопасности при закачке углеводородных газов в продуктивные пласты месторождений углеводородов Республики Казахстан

Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 25 сентября 2003 года № 177. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 ноября 2003 года № 2555. Утратил силу приказом Министра нефти и газа Республики Казахстан от 14 июня 2012 года № 103

      Сноска. Утратил силу приказом Министра нефти и газа РК от 14.06.2012 № 103.

      Приказываю:

      1. Утвердить Правила промышленной безопасности при закачке углеводородных газов в продуктивные пласты месторождений углеводородов Республики Казахстан (далее - Правила).

      2. Департаменту нефтяной промышленности в установленном законодательством порядке зарегистрировать настоящие Правила в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент нефтяной промышленности (Исаев М.И.).

      Министр
 
             СОГЛАСОВАНО
      Председатель Агентства
       Республики Казахстан
     по чрезвычайным ситуациям
          5 октября 2003 г.

      Утверждены        
приказом Министра энергетики
и минеральных ресурсов  
Республики Казахстан   
от 25 сентября 2003 г. N 177

Правила
промышленной безопасности при закачке углеводородных газов
в продуктивные пласты месторождений углеводородов
Республики Казахстан

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила промышленной безопасности при закачке углеводородных газов в продуктивные пласты месторождений углеводородов Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах", "О недрах и недропользовании" и других нормативных правовых актов Республики Казахстан, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды при закачке углеводородных газов, в том числе содержащих сероводород (далее - УВГ), в продуктивные пласты, выполнение которых является обязательным условием обеспечения безопасного производства работ на месторождениях углеводородов Республики Казахстан, расположенных на суше, море и внутренних водоемах.
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра нефти и газа РК от 21.07.2010 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).
      2. В настоящих Правилах используют следующие термины и определения:
      1) геодинамический мониторинг - оценка уровня современного геодинамического состояния недр;
      2) огневые работы - работы, проводимые с применением электрогазосварки;
      3) декларация безопасности промышленного объекта - документ, информирующий о характере и масштабах возможных чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и объявляющий о принятых собственником мерах по их предупреждению и ликвидации на этапах ввода в эксплуатацию, его функционирования и вывода из эксплуатации;
      4) мониторинг сейсмических условий - изучение пространственно-временного распределения землетрясений в рассматриваемом районе и динамики изменения во времени указанного процесса;
      5) оператор - юридическое лицо, создаваемое или определяемое недропользователями в соответствии с законодательством Республики Казахстан по письменному уведомлению компетентного органа, осуществляющее оперативное управление деятельностью и учетно-отчетные операции, связанные с исполнением контракта, за действия которого недропользователи несут имущественную ответственность;
      6) подготовка газа - технологический процесс подготовки УВГ перед компримированием и закачкой в газонагнетательные скважины;
      7) уполномоченный орган в области промышленной безопасности (далее - Уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и контроль в области промышленной безопасности;
      8) компетентный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий реализацию от имени Республики Казахстан прав, связанных с заключением и исполнением контрактов на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу, за исключением контрактов на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых, определяемый Правительством Республики Казахстан, если иное не установлено законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра нефти и газа РК от 21.07.2010 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).
      3. Настоящие Правила подлежат применению на месторождениях углеводородов Республики Казахстан, расположенных на суше, море и внутренних водоемах, на которых осуществляется закачка УВГ в продуктивные пласты и охватывают проектирование и эксплуатацию оборудования для закачки УВГ в продуктивные пласты.
      4. Оператор, при возникновении условий, не предусмотренных настоящими Правилами, должен согласовать дополнительные меры с Уполномоченным органом.
      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра нефти и газа РК от 21.07.2010 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).
      5. Оператор, разрабатывающий месторождение углеводородов (далее - УВ) с применением закачки УВГ в продуктивные пласты, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О лицензировании", должен иметь лицензию на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств, и в установленном порядке разрабатывает и утверждает декларацию безопасности промышленного объекта, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2000 года N 764 "Об утверждении Правил представления и формы декларации безопасности промышленного объекта". см.P110125
      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра нефти и газа РК от 21.07.2010 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).
      6. Оператор осуществляет проектирование и эксплуатацию систем закачки УВГ в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан по промышленной, пожарной, санитарной и экологической безопасности, а также согласовывает и утверждает в установленном порядке технический проект систем закачки УВГ.
      7. Оператор имеет и постоянно обновляет базу производственных нормативно-технических документов (далее - НТД) по промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли и, в том числе по закачке УВГ в продуктивные пласты.
      8. Оператор обеспечивает персонал необходимыми для безопасной работы документами и ведет учетную документацию.
      9. Оператор разрабатывает инструкции о приостановлении работ на объектах закачки УВГ в случае неблагоприятных погодных условий и условий, при которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
      10. Оператор осуществляет эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      11. Оператор для обеспечения контроля за безопасным ведением работ, создает штаты квалифицированного персонала с оформлением соответствующих полномочий.
      12. Проектная организация проводит анализ опасных факторов и рисков на проектируемом объекте по закачке УВГ.
      13. Оператор контролирует доступ персонала на объект по закачке УВГ согласно инструкциям, разработанным в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и международными нормами.
      14. Оператор разрабатывает систему разрешений и допусков, в соответствии с которой планируются и осуществляются все работы на объектах по закачке УВГ. Оператор разрабатывает (составляет) разрешения и наряды-допуски на определенные виды работ (огневые, электрические, в ограниченном пространстве, земляные, газоопасные и другие), устанавливает порядок их выдачи и подписывает их.
      15. Оператор принимает все необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах закачки УВГ и обеспечивает постоянную готовность к их ликвидации.
      16. Оператор проводит обучение производственного персонала (в том числе контрактного персонала), периодическую проверку знаний по технике безопасности, осуществляет медицинские осмотры для выявления у персонала медицинских противопоказаний на использование средств защиты органов дыхания.
      17. Оператор ведет учетную документацию и выдает удостоверение о прохождении персоналом обучения и сдаче экзаменов по технике безопасности.
      18. Оператор проводит инструктаж персонала, временно привлекаемого с других объектов к работам по закачке УВГ. Инструктаж включает: общие вопросы промышленной безопасности; специальные вопросы промышленной безопасности, относящиеся к конкретному объекту; вопросы защиты жизни, здоровья персонала и окружающей среды, связанные с выполнением работ.
      19. Для проведения инструктажа, Оператор привлекает соответствующих специалистов по вопросам оказания первой медицинской помощи, пожарной безопасности и по иным вопросам.
      20. Оператор проводит дополнительное обучение и проверку знаний персонала, в случае применения при закачке УВГ новых типов оборудования, технологических методов и процессов и в других случаях, предусмотренных действующими НТД.
      21. Оператор ежемесячно проводит на объектах закачки УВГ совместные учебно-тренировочные занятия персонала и аварийно-спасательной службы по согласованному графику.
      22. Оператор для персонала, работающего на объектах закачки УВГ на морских нефтегазовых сооружениях, проводит инструктаж по технике безопасности и соответствующее обучение действиям при чрезвычайных ситуациях, эвакуации и практическим навыкам по выживанию на море.
      23. Оператор обеспечивает персонал, работающий на объектах закачки УВГ на морских нефтегазовых сооружениях, инструкцией по выживанию на море.
      24. Персонал, впервые направляемый на работу на объект закачки УВГ на морских нефтегазовых сооружениях, проходит дополнительное обучение в течение 7 календарных дней под наблюдением ответственного сотрудника.
      25. Персонал, работающий на объектах закачки УВГ, проходит учебно-тренировочные занятия по технике безопасности не реже одного раза в месяц.
      26. Персонал, отсутствующий на объектах закачки УВГ более 60 дней, проходит обновленную вводную подготовку по технике безопасности.
      27. На каждом объекте закачки УВГ имеются согласованный и утвержденный в установленном порядке План ликвидации аварий (далее - ПЛА), с которым необходимо ознакомить производственный персонал.
      28. Оператор проводит и документирует совещания персонала по технике безопасности, охране труда и окружающей среды не реже одного раза в месяц. Документы подписывают все участники совещания.
      29. Оператор обеспечивает персонал, работающий на объекте закачки УВГ, средствами индивидуальной защиты и проводит обучение по их применению. Оператор ведет учет выданных средств индивидуальной защиты, осуществляет техническое обслуживание и своевременную замену.
      30. Оператор, в соответствии с проектом, устанавливает противопожарное оборудование в определенных местах, известных персоналу и поддерживает его в рабочем состоянии. Установка противопожарного оборудования и его текущее состояние оформляется актами приемочных и проверочных рабочих комиссий.
      31. При проведении огневых работ персонал соблюдает выполнение требований действующих НТД, исключает возможность возгорания и обеспечивает их ликвидацию, надежно изолирует источники возгорания и отключает электрическое оборудование, если это возможно.
      32. На всех объектах закачки УВГ курение запрещается.
      33. Оператор принимает организационные меры по обеспечению управления безопасными условиями труда, совершенствования безопасности объектов закачки УВГ, обучения персонала безопасной работе на объектах закачки УВГ, условий, исключающих нарушения персоналом инструкций по технике безопасности.
      34. Объекты по закачке УВГ Оператор оборудует устройствами, указывающими направление ветра, и размещают их на видимых местах в соответствии с действующими требованиями.
      35. Расстояние от объектов закачки УВГ до жилых помещений принимают при согласовании проектной документации на обустройство с Уполномоченным органом.
      36. В помещениях операторной и аварийных служб Оператор размещает: схему объектов с указанием расположения аварийных складов, пунктов сбора, площадок газовой безопасности, пожарного оборудования и маршрутов эвакуации; схему оповещения с указанием номеров телефонов служб экстренной помощи и территориального органа по чрезвычайным ситуациям; планы действий персонала в соответствии с ПЛА.
      37. Закрытые производственные помещения объектов закачки УВГ Оператор оборудует соответствующими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
      38. Оператор подвергает регулярному обслуживанию и испытаниям детекторы газа и системы принудительной вентиляции.
      39. В техническом задании на проектирование объектов по закачке УВГ, помимо других показателей, Оператор указывает содержание сероводорода в пласте и закачиваемом газе.
      40. Газ, сбрасываемый в атмосферу из объекта по закачке УВГ, Оператор нейтрализует или сжигает. В случае сжигания сернистого УВГ, концентрация продуктов горения в атмосфере селитебных зон не должна превышать допустимые концентрации.
      41. Запрещается выпуск сероводородсодержащего газа в атмосферу без нейтрализации или сжигания.
      42. Запрещается слив без нейтрализации жидкостей, содержащих сероводород, в систему промышленной канализации.
      43. Система автоматического управления объектом по закачке включает:
      1) индикацию положения запорных клапанов на соответствующем щите управления:
      2) регистрацию параметров подаваемого газа и систему тревожной сигнализации;
      3) автоматическое отключение компрессора в случае нарушения процесса;
      4) автоматическое отключение скважин при нарушении рабочих параметров.
      44. Перед контролем, ремонтом, вскрытием и разгерметизацией технологического оборудования и скважин Оператор принимает меры по нейтрализации сероводорода и дезактивации пирофорных отложений. К работе приступают, если содержание сероводорода, УВГ и паров нефти не превышает допустимых концентраций.
      45. В местах, где возможно выделение в воздух рабочей зоны сероводорода (буровая установка, промысловые манифольды, установки подготовки, компримирования газа и др.), Оператором осуществляется контроль воздушной среды автоматическими стационарными или переносными газосигнализаторами.
      46. Персоналу, работающему на объектах закачки УВГ, предъявляются следующие требования:
      1) выполнять работы в соответствии с требованиями настоящих Правил и других действующих НТД промышленной безопасности;
      2) строго соблюдать должностные и производственные инструкции;
      3) соблюдать санитарно-гигиенические нормы на производстве;
      4) немедленно оповещать руководителей оператора об обнаруженных нарушениях, отклонениях от установленных проектных параметров, режимов эксплуатации оборудования и технологических процессов и немедленно принять меры, предусмотренные регламентом и ПЛА.
      47. Персонал имеет право:
      1) использовать всю необходимую техническую документацию, правила безопасности и другие НТД по безопасному выполнению работ;
      2) требовать от администрации разработки и представления инструкций и других НТД для безопасного ведения работ;
      3) вносить предложения, улучшающие действующие правила, инструкции и другие документы по промышленной безопасности и охране труда;
      4) давать предложения руководителю объекта (работ) об устранении нарушений, а при отсутствии необходимого реагирования и принятия мер делать запись в журнале техники безопасности и сообщать вышестоящему руководителю, органам государственного контроля и надзора;
      5) принимать участие в ликвидации возникшей опасности, чрезвычайной ситуации (травмирование персонала, взрыв или пожар).
      48. Управленческий инженерно-технический персонал отвечает за нарушения техники безопасности, допущенные подчиненными, в случаях, когда контроль деятельности входит в его служебные обязанности и определен должностной инструкцией.
      49. Применение закачки УВГ Оператор обосновывает в проектной документации на разработку месторождения, как один из вариантов разработки. В обосновании этого варианта Оператор учитывает геологическое строение резервуара, герметичность объекта закачки УВГ и сейсмичность региона.
      50. Проектные документы на разработку месторождения с применением технологии закачки УВГ Оператор согласовывает и утверждает в установленном порядке.
      51. Для сохранения герметичности объекта разработки, закачку УВГ Оператор осуществляет в соответствии с утвержденными проектными документами на разработку месторождения.
      52. При закачке УВГ в продуктивные пласты Оператор осуществляет подземное геодинамическое моделирование и мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.
      Сноска. Пункт 52 в редакции приказа и.о. Министра нефти и газа РК от 21.07.2010 № 252 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).
      53. Оператор разрабатывает и выполняет Программу мониторинга сейсмических условий.
      54. Технологические требования, предъявляемые к процессу закачки углеводородных газов, устанавливаются компетентным органом.