Салық есептілігін жасау ережелерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 493 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 22 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2628. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 625 (V043287) бұйрығымен.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 69-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған салық есептілігін жасау ережелері бекітілсін.
      2. Мына бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын:
      1) "Салық есептілігін жасау ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 608  бұйрығы  (2002 жылғы 12 желтоқсанда 2079 нөмірмен тіркелген; "Ресми газет", 2003 жылғы 23 тамыз);
      2) "2079 нөмірмен тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 608 "Салық есептілігін жасау ережелерін бекіту туралы" бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2003 жылғы 20 қаңтардағы N 14  бұйрығы  (2003 жылғы 12 ақпанда 2163 нөмірмен тіркелген; "Нормативтік құқықтық актілер бюллетені", 2003 жыл).
      3. Осы бұйрық 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Төраға

"Салық есептілігін жасау   
ережелерін бекіту туралы"  
Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен      
бекітілген          

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
 декларация жасау ережесі (100-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық Кодексі) сәйкес әзірленген және резидент заңды тұлғалардың, сондай-ақ Салық  Кодексінің  115, 120 және 121-баптарына сәйкес әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар мен коммерциялық емес ұйымдардан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мен екінші деңгейдегі банкілер, мемлекеттік мекемелер және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен басқа, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың корпорациялық табыс салығын есептеу мен кірістерді мәлімдеуге арналған табыс салығы бойынша декларацияны (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (100-нысан) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер мен салық салу объектілері туралы ақпаратты ашуға оған қосымшалардан (100.01-тен 100.35 нысандар бойынша) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - нысандар айналмалы немесе қауырсын қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, тазартуға, былғауға жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысанның тиісті торкөздері толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетілуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанда көрсеткіштерді ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштері көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде " - " белгісімен көрсетіледі.

      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен - нысандар екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырыс хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымның хабарламасын алады;
      3) келу тәртібімен электрондық түрде ия болмаса электрондық почта бойынша электрондық түрде Салық кодексінің  69-бабы  8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес - салық төлеуші Декларацияны қабылдағаны (жеткізгені) туралы хабарламаны салық органында ия болмаса электрондық почта бойынша алады.

      11. Декларация Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларацияны жасау (100.00 нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет түрлерінің коды және олардың үлес салмағы көрсетіледі.
      "ЭҚЖЖ" ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің  (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                           1-кесте
____________________________________________________________________
 Көрсет. |Жол| Есепті |              Оның ішінде:
кіштердің|ко.| кезең  |---------------------------------------------
  атауы  |ды |  үшін  |Қызмет. |қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
         |   |барлығы |тің     |____________________________________
         |   |        |негізгі |сауда  |аңшылық|жарна.| балық|балық
         |   |        |түрі    |       |       | ма   | аулау|өсіру
         |   |        |        |_______|_______|______|______|______
         |   |        |        | 5010  | 01500 | 74400| 05010| 05020
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
     1   | 2 |    3   |    4   |   5   |   6   |   7  |   8  |   9
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
Өндіріл. |100|250000,0|150000,0|50000,0|35000,0|5000,0|2000,0|1000,0
ген өнім.|   |        |        |       |       |      |      |
дердің   |   |        |        |       |       |      |      |
(тауар.  |   |        |        |       |       |      |      |
лар,     |   |        |        |       |       |      |      |
қызмет   |   |        |        |       |       |      |      |
көрсету. |   |        |        |       |       |      |      |
лер)     |   |        |        |       |       |      |      |
көлемі,  |   |        |        |       |       |      |      |
мың теңге|   |        |        |       |       |      |      |
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______

     Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
     ____________________________________
     |    ЭҚЖЖ        | Үлес салмағы, % |
     |___________________________________
     |   45211        |     60,0        |
     |   5010         |     20,0        |
     |   01500        |     14,0        |
     ____________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Декларацияның түрі. Осы тор көздер 69 және  71-баптарға  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөз егер салық төлеушілер ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      Сондай-ақ, Салық кодексінің  114-бабында  көзделген жағдайда "Ұзақ мерзімді келісім-шарттар" торкөзі белгіленеді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Декларацияны ұсынған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді.
      9) резидент емеспен беру кезінде "Резидент емес" торкөзі белгіленеді.
      10) мына шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер белгілейді:
      1 - Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағына;
      2 - Салық кодексінің  140-1-бабының  1-тармағына;
      3 - Салық кодексінің  140-4-бабының  1-тармағына;
      11) мына шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер белгілейді:
      11А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      11В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша толтырылған қызмет белгісі көрсетіледі;
      12) жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша Декларация толтырылғанда жер қойнауын пайдаланушы жасаған келісім-шарттың нөмірі мен күні белгіленеді.

      13. Салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіне  Салық кодексінің  80,  184-баптарына  сәйкес айқындалатын салық төлеуші кірістерінің барлық түрлері енгізіледі.

      14. "Жылдық жиынтық кіріс" бөлімінде:
      1) 100.00.001 жолына 100.01.001С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.00.002 жолына 100.02.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.003 жолына Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес міндеттемелерді есептен шығару нәтижесінде алынған кірістер сомасы көрсетіледі. Осы жол бойынша тарату декларациясын жасау кезінде заңды тұлғаны тарату кезінде кредиторлық берешекті есептен шығарудан алынған кіріс көрсетіледі;
      4) 100.00.004 жолына 100.03.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.00.005 жолына 100.04.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.00.006 жолында Салық кодексінің  86-бабына  сәйкес берешек талабына жол беруден салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.007 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      8) 100.00.008 жолына 100.22.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 100.00.009 жолын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады. Осы жолға 100.05.001D немесе 100.05.002С жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 100.00.010 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 11) тармақшаға сәйкес жалпы үлестік меншіктен кірісті бөлу кезінде алынатын кірістер сомасы көрсетіледі;
      11) 100.00.011 жолында Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 12) тармақшасына сәйкес егер, бұл сомалар бұрын шегерімге жатқызылмаса, бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдар, бюджеттен қайтарылғандардан басқа сот тағайындаған немесе борышкер деп танылған айыппұлдар, өсімдер мен санкциялардың басқа да түрлерінің сомасы көрсетіледі;
      12) 100.00.012 жолына 100.09.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.00.013 жолына 100.06.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындау жағдайында ізгілік көмек түрінде алынған және мақсаты бойынша пайдаланылған, сондай-ақ мүлік құны, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік органнан немесе мемлекеттік кәсіпорыннан өтеусіз негізде алынған негізгі қаражат құны 100.00.022Е және 100.00.022F жолдары бойынша жылдық жиынтық кірістен алып тастауға жатады;
      14) 100.00.014 жолына 100.07.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 100.00.015 жолына 100.08.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 100.00.016 жолына 100.09.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 100.00.017 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 18) тармақшаға сәйкес ұтыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      18) 100.00.018 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 19) тармақшаға сәйкес роялти түріндегі салық төлеуші алған кіріс көрсетіледі;
      19) 100.00.019 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 20) тармақшаға сәйкес әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған шығыстардан кірістердің асу сомасы көрсетіледі;
      20) 100.00.020 жолында 100.00.001 - 100.00.019 жолдарында көрсетілмеген, Салық кодексінің  80-бабына  сәйкес жылдық жиынтық кіріске енгізілетін салық төлеушінің кірісі көрсетіледі;
      21) 100.00.021 жолында 100.00.001 - 100.00.020 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын жылдық жиынтық кірістің жалпы сомасы көрсетіледі.

      15. "Жылдық жиынтық кірісті түзету" бөлімінде:
      1) 100.00.022 жолында Салық кодексінің  91-бабына  сәйкес жылдық жиынтық кірісті түзетудің жалпы сомасы көрсетіледі, ол 100.00.022А - 100.00.022I жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 100.00.023 жолында 100.00.021 және 100.00.022 жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын түзету есебімен жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі.

      16. "Шегерімдер" бөлімінде:
      1) 100.00.024 жолына 100.12.010 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.00.025 жолына 100.13.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.026 жолына 100.14.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 100.00.027 жолына 100.15.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.00.028 жолын жер қойнауын пайдаланушы толтырады. Осы жолға 100.05.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.00.029 жолына 100.16.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 100.00.030 жолына 100.17.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 100.00.031 жолына 100.18.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 100.00.032 жолын жер қойнауын пайдаланушы толтырады. Осы жолға 100.19.016 және 100.19.019 жолдарын қосумен айқындалатын сома көшіріледі;
      10) 100.00.033 жолына 100.20.002В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      11) 100.00.034 жолында Салық кодексінің  103-бабына  сәйкес есептелген шектерде бюджетке төленген салықтардың сомасы көрсетіледі;
      12) 100.00.035 жолына 100.21.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.00.036 жолында 100.00.036А - 100.00.036G жолдарының сомасын қосумен айқындалатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың, жөндеуге шығыстар мен басқа да шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      14) 100.00.036А жолына 100.22.004Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 100.00.036В жолына 100.22.005Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 100.00.036С жолына 100.23.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 100.00.036D жолына 100.22.004I және 100.22.005G жолдарында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      18) 100.00.036Е жолына 100.22.004Н және 100.22.005F жолдарында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      19) 100.00.036F жолына 100.24.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      20) 100.00.036G жолына 100.22.004F және 100.00.036Е жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      21) 100.00.037А жолында 100.00.024-тен 100.00.036 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      22) 100.00.037В жолы Салық Кодексінің  120-бабына  ережелеріне сәйкес келетін коммерциялық емес ұйымдар мен 130-нысан бойынша Корпорациялық табыс бойынша декларацияны және 100-нысан бойынша Корпорациялық табыс бойынша декларацияны бірге тапсыратындар толтырады. Бұл жолға 130.00.010 жолында көрсетілген сома көшіріледі.

      17. "Салық салынатын кіріс есебі" бөлімінде:
      100.00.038 жолында 100.00.023 жолының айырмасы ретінде айқындалатын салық салынатын кіріс (залал) сомасы көрсетіледі;
      1) 100.00.037А жолы (100.00.023 және 100.00.037В жолдарының айырмасы ретінде - Салық Кодексінің  120-бабына  ережелеріне сәйкес келетін коммерциялық емес ұйымдар мен 130-нысан бойынша Корпорациялық табыс бойынша декларацияны тапсыратындар үшін);
      2) 100.00.039 жолына 100.26.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.040 жолында 100.00.038 және 100.00.039 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын салық салынатын кіріс (залал) сомасы көрсетіледі;
      4) 100.00.041 жолында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес көшіруге жатпайтын, Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарды шегерімге жатқызу нәтижесінде салық төлеуші алған залал сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, егер 100.00.036С жолы бойынша сома 100.00.038 жолының сомасынан астам немесе тең болса, онда 100.00.041 жолында 100.00.038 жолында көрсетілген сома көрсетіледі. Егер 100.00.036С жолы бойынша сома 100.00.038 жолы бойынша сомадан аз болса, 100.00.041 жолына 100.00.036С жолының сомасы көшіріледі;
      5) 100.00.042 жолында кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын (100.00.040 - 100.00.041 + 100.02.002) үй-жайларды, ғимараттар мен құрылыстарды сату кезінде алынған залал сомасынан қалыптасқан және көшіруге жатпайтын залал сомасына азайтылған есепті салық кезеңінің нәтижелері бойынша алынған залал сомасы ретінде айқындалған көшіруге жататын залал сомасы көрсетіледі;
      6) 100.00.043 жолында 100.00.040 х 2 % + (100.00.043D - 100.00.043G) - 100.00.043Н) сомаларының шамасында Салық кодексінің 122-бабына сәйкес (100.00.043А - 100.00.043С сома) салық салынатын кірістен (кіріске) алынып тастайтын (енгізілетін) шығыстардың (кірістердің) жалпы сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.043А жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес әлеуметтік сала объектілерін ұстап тұруға нақты шеккен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      8) 100.00.043В жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес коммерциялық емес ұйымдарға тегін берілген мүлік сомасы көрсетіледі;
      9) 100.00.043С жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес айқындалған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке тұлғаларға берілетін адрестік әлеуметтік көмек көрсетіледі;
      10) 100.00.043D жолын мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер толтырады. Бұл жолда Салық кодексінің  122-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі;
      11) 100.00.043Е жолында Салық кодексінің  122-бабының  3-тармағына сәйкес негізгі қаражаттардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйақы сомасы көрсетіледі;
      12) 100.00.043F жолында "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  2-бабындағы 1-тармаққа сәйкес орташа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялық кредиттер бойынша, ипотекалық кредиттер бойынша және тұрғын үй-жайлардың лизингі бойынша сыйақылар жөніндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      13) 100.00.043G жолында Салық кодексінің  122-бабының  4 немесе 4-1-тармағына сәйкес кіріс сомасы көрсетіледі;
      14) 100.00.043Н жолында Салық кодексінің  122-бабының  5-тармағына сәйкес пайдаланудың үш жылдық кезеңінің аяқталуына дейін тіркелген активтерді сату кезінде Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі.
      Егер 100.00.043А - 100.00.043С жолдарында көрсетілген шығыстардың нақты сомасы салық салынатын кірістен екі процентінен кемінің сомасын құраса (100.00.040), онда салық салынатын кірістен алып тастауға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы жатады. Егер сома салық салынатын кірістен екі проценттен астам құраған жағдайда, онда салық салынатын кірістің екі проценттері мөлшерінде айқындалған сома алып тастауға жатады.
      15) 100.00.044 жолында Салық кодексінің  123-бабының  1-тармағына сәйкес айқындалған және Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залал сомасы көрсетіледі. Бұл жолға 100.27.001 жолында айқындалған залал сомасы көшіріледі;
      16) 100.00.045 жолында 100.00.040, 100.00.043 және 100.00.044 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын шеккен залалдар мен түзетулерді ескеріп салық салынатын кіріс көрсетіледі. Егер 100.00.044 жолында көрсетілген сома бұрынғы екі жолдың айырмасынан үлкен болса, онда осы жолдың шамасы теріс болады. Алынған сома 100.29.001 жолына көшіріледі.

      18. "Салық міндеттемесінің есебі" бөлімінде:
      1) 100.00.046 жолында 100.29.002 жолында айқындалған есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      2) 100.00.047 жолында 100.29.004 жолында айқындалған таза кіріске салық сомасы көрсетіледі;
      3) 100.00.048 жолында 100.29.005 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген есептің сомасы көрсетіледі;
      4) 100.00.049 жолында 100.29.006 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін төленген аванстық төлемдердің сомасы көрсетіледі;
      5) 100.00.050 жолында 100.29.007 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген шегерімдер сомасы көрсетіледі;
      6) 100.00.051 жолында 100.29.008 жолында айқындалған төлеуге жататын салық сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.052 жолында 100.29.009 жолында айқындалған шегеруге (қайтаруға) жататын артық төленген салық сомасы көрсетіледі.
      100.00.050 жолын толтыру кезінде сома салық органы мен салық төлеуші куәландырған салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жағдайы туралы салыстыра тексеру актісінің негізінде көрсетіледі.

  3. Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірістер - 100.01 нысанын жасау

      19. Бұл нысан Салық кодексінің  81-бабына  сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірісті айқындауға арналған.

      20. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      21. "Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату" бөлімінде:
      100.01.001 жолы тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      22. 100.01.001С жолының шамасы 100.00.001 жолына көшіріледі.

      23. 100.01.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес салық төлеуші жүзеге асыратын қызметтің түрлері көрсетіледі. Бұл ретте, салық төлеуші қызметтің жүзеге асырылатын түрлері бойынша әр парақ бойынша тиісті топты (класс) көрсетеді;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің ішінде сатылған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, берілген қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  81-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген түзету сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  81-бабының  2-тармағындағы 4) тармақшаға сәйкес, егер шарт жағдайларымен сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төлем шетел валютасындағы белгілі сомаға тең сомадан теңгеде жүргізілсе, оларды төлеу кезінде сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны түзетуге жатады;
      5) Е бағанында аталған өзгерістер болған сол салық кезеңінің қорытындысы бойынша жүргізілетін, жүргізілген түзетуден кейін сатылған тауарлардың (жұмыстар, қызмет көрсетулердің) құны көрсетіледі. С және D бағандарының сомасы ретінде айқындалады. Түзету болмаған жағдайда Е бағанына С бағанында көрсетілген деректер көшіріледі.
      100.01.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.01.001 жолына, D бағаны - 100.01.001В жолына, Е бағаны 100.01.001С жолына көшіріледі.

  4. Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кіріс - 100.02 нысанын жасау

      24. Бұл нысан Салық кодексінің  82-бабына  сәйкес үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет қажеті үшін сатып алынған активтерден басқа амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірісті айқындауға арналған.

      25. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      26. "Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сату" бөлімінде:
      1) 100.02.001 жолында үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.02.002 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 100.02.003 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      27. "Амортизацияға жатпайтын активтерді сату" бөлімінде:
      100.02.004 жолы үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      28. "Бағалы қағаздарды сату" бөлімінде:
      1) 100.02.005 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акцияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.02.006 жолы берешек бағалы қағаздардан басқа, өзге бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 100.02.007 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан облигацияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 100.02.008 жолы мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 100.02.009 жолы басқа берешек бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 100.02.010 жолы Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңінен көшірілген "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акциялар мен облигациялардан басқа, бағалы қағаздарды сатудан залал сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 100.02.011 жолы 100.02.010 жолының сомасына азайтылған 100.02.006, 100.02.008, 100.02.009 жолдарының сомасы мен (немесе) әртүрлілігі ретінде айқындалатын шеккен залалдар сомасын ескеріп "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акциялар мен облигациялардан басқа, бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) сомасын көрсетуге арналған.

      29. "Барлығы" бөлімінде:
      100.02.012 жолында үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстар сату кезінде қосылған құн өсуінен кірістің жалпы сомасы, сондай-ақ 100.02.001, 100.02.004, 100.02.005, 100.02.007, 100.02.008 және 100.02.011 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын (осы жолдар бойынша кірісті алу кезінде) бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жататын активтер көрсетіледі.

      30. 100.02.002 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылған үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан салық төлеушінің залал алуы кезінде осы залал Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінің салық салынатын кірісі есебінен өтеу үшін үш жылды қоса алғанда мерзімге көшіріледі. Аталған сома 100.00.042 жолының сомасын айқындау кезінде есептелмейді.
      100.02.003 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалды алу жағдайында осы залал салық салу мақсатында есептелмейді.
      100.02.005 және 100.02.007 жолдарында кірісті алу кезінде осы сомалар Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағындағы 3-тармақшаға сәйкес 100.00.022С жолына көшіріледі.
      100.02.008 жолында кірісті алу кезінде осы сома 100.00.022D жолына көшіріледі.
      Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде алынуға жататын (алынған) құн өсуінен кіріс, сондай-ақ 100.02.012 жолында айқындалған бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жатпайтын активтер 100.00.002 жолына көшіріледі.

      31. 100.02.001, 100.02.002, 100.02.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың атауы көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде С бағанында бұрынғы салық кезеңінің 100.22.001 және 100.22.002 жолдарына қосымша нысанның Р бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сома айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      100.02.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.001 жолына, 100.02.002 жолына қосымша нысан Е бағаны 100.02.002 жолына, 100.02.003 жолына қосымша нысан Е бағаны 100.02.003 жолына көшіріледі.

      32. 100.02.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын сатылған активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында аталған баптың 2-тармағына сәйкес объектілердің теңгермелік құны көрсетіледі;
      4) D бағанында объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандарында көрсетілген сомалардың айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      Осы объектілерді сатудан алынған залалдар Е бағанының жиынтық сомасын айқындау кезінде салық салу мақсатында есептелмейді.
      100.02.004 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.004 жолына көшіріледі.

      33. 100.02.005, 100.02.006 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында берешек бағалы қағаздардан басқа, сатылған бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі;
      4) D бағанында бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      100.02.005 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.005 жолына, 100.02.006 жолына - 100.02.006 жолына қосымша нысан Е бағаны көшіріледі.

      34. 100.02.007, 100.02.008, 100.02.009 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған берешек бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздардың айналым мерзімі (күні) көрсетіледі;
      5) Е бағанында берешек бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі;
      6) F бағанында купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздардан басқа берешек бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі. Купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздар сатушыға сатып алушы төлеген купон шамасына кемітілген сатып алу құны бойынша көрсетіледі;
      7) G бағанында берешек бағалы қағаздарды сатып алу күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында Е және F бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында олар бойынша сыйақы төлеу күніне дейін сату кезінде сатып алушыдан алынған купон есебінсіз берешек бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі. Осы бағанда көрсетілген купон сомасы 100.08.002 жолына қосымша нысан G бағанының тиісті жолдарында көрсетіледі;
      10) J бағанында берешек бағалы қағаздарды сату күні көрсетіледі;
      11) К бағанында берешек бағалы қағазды иелену кезеңі үшін дисконт немесе сыйақы амортизациясының сомасы көрсетіледі, ол былай есептеледі:
      К = (Н/D) х (J-G), онда
      (J-G) - күндегі берешек бағалы қағазды иелену кезеңі;
      12) L бағанында L=(I-(F+К)) формуласы бойынша айқындалатын берешек бағалы қағазды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      100.02.007 жолына қосымша нысан L бағанының жиынтық шамасы 100.02.007 жолына, 100.02.008 жолына қосымша нысан L бағаны 100.02.008 жолына, 100.02.009 жолына қосымша нысан L бағаны 100.02.009 жолына көшіріледі.

      35. 100.02.010 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залалдар туындаған және осы жол толтырылған салық кезеңі көрсетіледі;
      3) С бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін Е бағанында айқындалатын бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшіруге жататын залал) көрсетіледі. Осы бағанға 100.02.006, 100.02.008, 100.02.009 жолдарының сомасы көшіріледі.
      5) Е бағанында одан кейінгі салық кезеңдеріне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандары сомасы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағымен белгіленген залалдарды көшіру үшін мерзім аяқталуына дейін келесі салық кезеңінің С бағанына көшіріледі.
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес көшіру мерзімінің аяқталуымен байланысты одан кейінгі салық кезеңдеріне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      100.02.010 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңі үшін С бағанының шамасы 100.02.010 жолына көшіріледі.

  5. Күмәнді міндеттемелер бойынша кірістер
- 100.03 нысанын жасау

      36. Бұл нысан Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес күмәнді міндеттемелер бойынша кірістерді айқындауға арналған.

      37. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      38. "Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      1) 100.03.01 жолы кіріске енгізілетін тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      39. "Қызметкерлердің кірістері бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      100.03.002 жолы кіріске енгізілетін қызметкерлердің күмәнді міндеттемелерінің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      40. "Күмәнді міндеттемелердің барлығы" бөлімінде:
      100.03.003 жолы салық төлеуші күмәнді деп таныған кредиторлық берешектің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 100.03.001 және 100.03.002А жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      41. 100.03.003 жолының шамасы 100.00.004 жолына көшіріледі.

      42. 100.03.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор - заңды тұлғаның (тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізуші) толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша кредитор - жеткізуші құжатының (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді деп танылған міндеттемелер бойынша тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсету күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қосылған құн салығының сомасын ескеріп кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында кредиторлық берешектің туындау сәтіне қолданылатын қосылған құн салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген ставканы ескере отырып есептелген қосылған құн салығының сомасының алуы үшін кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін жылдық жиынтық кіріске енгізуге жататын және күмәнді болып табылатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.03.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.03.001А жолына, Н бағаны - 100.03.001В жолына, І бағаны - 100.03.001С жолына көшіріледі.

      43. 100.03.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  149-бабының  2-тармағына сәйкес айқындалған қызметкерлердің кірісі көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірісінің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірістерінен міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында қызметкерлерге кірісті есептеу күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қызметкерге төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында міндетті зейнетақы қорларына аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында қызметкерге кірісті төлеу күні көрсетіледі;
      9) І бағанында міндетті зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу күні көрсетіледі;
      10) J бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және қызметкерлердің кірістері бойынша кредиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және міндетті зейнетақы жарналары бойынша кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.03.002 жолына қосымша нысан J бағанының жиынтық шамасы 100.03.002А жолына, К бағаны - 100.03.002В жолына көшіріледі.

  6. Мүлікті жалға беруден кірістер - 100.04 нысанын жасау

      44. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де мүлікті жалға беруден кірістерді айқындауға арналған.

      45. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      46. "Мүлікті жалға беру" бөлімінде:
      100.04.01 жолы мүлікті жалға беруден кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      47. 100.04.001 жолының шамасы 100.00.005 жолына көшіріледі.
      48. 100.04.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында жалға беруші жалға берген мүлік түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 228-тармағына сәйкес жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жалға алу шартын жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында есепті салық кезеңі үшін жалға алу шартына сәйкес жалға беруші алуға жататын (алған) жалға алу төлемінің сомасы көрсетіледі.
      Егер салық төлеуші Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан мүлік үшін (тысқары орналасып жалға берілген) жалға алу төлемін алса (алуға жатса), онда Е бағанында салық сомасын қоса жалға алу төлемінің есептелген сомасы көрсетіледі. 
      100.04.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.04.001 жолына көшіріледі.

  7. Кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар - 100.05 нысанын жасау

      49. Бұл нысан Салық кодексінің  88-бабына  сәйкес кен орындарын әзірлеу салдарларын жою жөніндегі нақты шығыстардың сомасынан кен орнын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасының асуынан кірістерді, сондай-ақ Салық кодексінің  97-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылатын кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасын айқындауға арналған.

      50. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      51. "Кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударым" бөлімінде:
      100.05.001 жолы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен, кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бағдарламасының (бұдан әрі - бағдарлама) іс-әрекет етудің барлық кезеңі үшін кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      52. "Кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша шығыстар" бөлімінде:
      100.05.002 жолы есепті кезең үшін кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша шығыстарды көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      53. "Шегерімге жатқызылатын кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар" бөлімінде:
      100.05.003 жолы шегерімге жатқызылатын кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдарды көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      54. 100.05.001D немесе 100.05.002С жолдарының шамасы 100.00.009 жолына көшіріледі.
      100.05.003 жолының шамасы 100.00.028 жолына көшіріледі.

      55. 100.05.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оған сәйкес кен орнын әзірлеу жүргізілетін жер қойнауын пайдалануға келісім-шартты жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      3) С бағанына В бағанында көрсетілген келісім-шарттың қызмет ету мерзімі көрсетіледі;
      4) D бағанында бағдарламаның қызмет ету мерзіміне белгіленген кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің 97-бабының 1-тармағына сәйкес бағдарламаның қызмет ету кезеңі үшін кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанына бағдарламаның кезеңі үшін кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында бағдарламаның кезеңі үшін (Е-F) кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша нақты шығыстардың жалпы сомасынан бағдарламаның кезеңі үшін шегерімге жатқызылған кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдардың асуы нәтижесінде құралған оң айырма түрінде алынған кіріс көрсетіледі.
      100.05.001 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.05.001А жолына, Е бағаны - 100.05.001В жолына, F бағаны - 100.05.001С жолына, G бағаны - 100.05.001D жолына көшіріледі.

      56. 100.05.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оған сәйкес кен орнын әзірлеу жүргізілетін жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      3) С бағанына В бағанында көрсетілген келісім-шарттың қызмет ету мерзімі көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңі үшін бағдарлама шегіндегі кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында есепті салық кезеңі үшін кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанына есепті салық кезеңінде шегерімге жатқызылған кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасы көрсетіледі;
      Егер жер қойнауын пайдаланушы бағдарламада көзделген кезеңде кен орындарын әзірлеу салдарларын жою бойынша жұмыстарды жүргізбесе, онда осы бағанда көрсетілген сома 100.00.009 жолына көшіріледі.
      100.05.002 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.05.002А жолына, Е бағаны - 100.05.002В жолына, F бағаны - 100.05.002С жолына көшіріледі.

      57. 100.05.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оған сәйкес кен орнын әзірлеу жүргізілетін жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      3) С бағанына В бағанында көрсетілген келісім-шарттың қызмет ету мерзімі көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде шегерімге жатқызылуы тиіс жер қойнауын пайдалануға келісім-шартқа сәйкес кен орындарын әзірлеу салдарларын жою қорына аударымдар сомасы көрсетіледі;
      100.05.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.05.003 жолына көшіріледі.

  8. Тегін алынған мүлік (жұмыстар, қызмет 
көрсетулер) - 100.06 нысанын жасау

      58. Бұл нысан Салық кодексінің  90-бабына  сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүліктен басқа, салық төлеуші тегін алған мүлік, жұмыстар мен қызмет көрсетулер түріндегі кірісті және мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған субсидияларды айқындауға арналған.
      Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар пайда болған жағдайларда алынған ізгілік көмек түріндегі және бағыты бойынша пайдаланған мүліктің құны, мемлекеттік кәсіпорынның мемлекеттік органнан немесе мемлекеттік кәсіпорыннан Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағының 5, 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметтің шешімі негізінде алынған негізгі құралдары 100.00.022Е және 100.00.022F жолдары бойынша жиынтық жылдық кірістен шығарылуға жатады.

      59. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      60. "Мүлік" бөлімінде:
      1) 100.06.01 жолы есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағының 5, 6)тармақшаларына сәйкес алынған мүліктерден басқа, сондай-ақ жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлік және мемлекет бюджет қаражаттарынан алынған субсидиялардан басқа, тегін алынған мүліктің (жұмыс, қызмет) құнын көрсетуге арналған және осы қосымша нысан негізінде толтырылады;
      2) 100.06.002 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағы 5) тармақшасына сәйкес тегін алған мүліктің құнын көрсетуге арналған және қосымша нысан негізінде толтырылады;
      3) 100.06.003 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағы 6) тармақшасына сәйкес тегін алған мүліктің құнын көрсетуге арналған және қосымша нысан негізінде толтырылады;
      4) 100.06.004 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші тегін алған мүліктің (жұмыс, қызмет) жалпы құнын көрсетуге арналған. 100.06.001-ден 100.06.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      61. 100.06.004 жолының шамасы 100.00.013 жолына көшіріледі.
      100.06.002 жолының шамасы 100.00.022Е жолына көшіріледі.
      100.06.003 жолының шамасы 100.00.22F жолына көшіріледі.
      62. 100.00.001, 100.00.002, 100.00.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) осы Ереженің 225-тармағына сәйкес жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген мүлік алынған, жұмыс орындалған, қызмет көрсетілген құжат нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыс, көрсетілген қызметтер құны көрсетіледі.
      100.06.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.001 жолына, 100.06.002 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.002 жолына, 100.06.003 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.003 жолына көшіріледі.

  9. Дивидендтер - 100.07 нысанын жасау

      63. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де салық төлеуші алған дивидендтер түріндегі кірісті айқындауға арналған.
      Оларды төлеу нысанына қарамастан Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 6) тармақшасына сәйкес айқындалатын кіріс дивидендтер болып табылады.

      64. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      65. "Дивидендтер" бөлімінде:
      1) 100.07.01 жолы Қазақстан Республикасының аумағында алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.07.02 жолы Қазақстан Республикасының аумағынан тыс алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 100.28.001А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.07.03 жолы 100.07.001 және 100.07.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық төлеуші алған дивидендтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      66. 100.07.003 жолының шамасы 100.00.014 жолына көшіріледі.
      67. 100.07.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында дивидендтер алынған заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында дивидендтерді төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында дивидендтерді төлеу көзінен корпорациялық табыс салығын ұстап қалу туралы растаушы құжатты беру нөмірі мен күні көрсетіледі. Растаушы құжатты дивидендтерді төлеген заңды тұлға береді;
      5) Е бағанында растаушы құжаттар болған кезде, ұстап қалынған салық сомасынан басқа, дивидендтердің алынған сомасы көрсетіледі.
      100.07.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.07.001 жолына көшіріледі.

  10. Сыйақы - 100.08 нысанын жасау

      68. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 16) тармақшаға сәйкес Қазақстан Республикасында да, оның шегінен тысқары жерлерде де салық төлеуші алуға жататын (алынған) сыйақылар түріндегі кірістерді айқындауға арналған. Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 2-тармақшаға сәйкес кірістер сыйақылар болып табылады.

      69. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      70. "Активтер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.001 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар, сондай-ақ резидент еместердің сыйақылары сомаларынан басқа сыйақылар сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      71. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.002 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      72. "Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар" бөлімінде:
      100.08.003 жолы мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      73. "Резидент еместерден сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 100.28.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі.

      74. "Барлығы" бөлімінде:
      100.08.005 жолы 100.08.001А, 100.08.002С және 100.08.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сыйақылар бойынша кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      75. 100.08.005 жолының шамасы 100.00.015 жолына көшіріледі.
      100.08.001В, 100.08.002D және 100.08.003D жолдарының шамасы 100.29.005В жолына көшіріледі.

      76. 100.08.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сыйақы түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында сыйақы алынған заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      4) D бағанында сыйақы төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығын ұстауды растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні көрсетіледі;
      6) F бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығының сомасын ескере отырып есептелген сыйақы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында осы салықты ұстауды растайтын құжаттар болған жағдайда, салық төлеушіге сыйақы төлеу кезінде ұсталған салық сомасы көрсетіледі.
      100.08.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.08.001А жолына, G бағанының жиынтық шамасы 100.08.001В жолына көшіріледі.

      77. 100.08.002, 100.08.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес берешек бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында сыйақы алынған (алынуға жататын) заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында сыйақы төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығын ұстауды растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні көрсетіледі. Растаушы құжат сыйақы төлеген заңды тұлға - эмитентке беріледі;
      6) F бағанында есепті салық кезеңінде салық төлеушіге тиесілі дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі.
      7) G бағанында дисконтты немесе сыйақыны ескерусіз есептелген купон сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында эмитенттен төлем көзінде ұстап қалынған корпорациялық табыс салығының сомасы ескерілген сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. G және F бағандарының сомасы ретінде айқындалады;
      9) І бағанында осы салықты ұстап қалғандығын растайтын құжат бар болғанда Салық кодексінің  131-бабының  1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес салық төлеушіге төлеуге жататын (төленген) купон түріндегі сыйақы сомасынан эмитент ұстап қалған корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      100.08.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.08.002А жолына, G бағаны - 100.08.002В жолына, Н бағаны - 100.08.002С жолына, І бағаны - 100.08.002D жолына көшіріледі.

  11. Бағамдық айырма - 100.09 нысанын жасау

      78. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 17) тармақшаға сәйкес жылдық жиынтық кіріс енгізілуге жататын, оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасының артуын, немесе Салық кодексінің  102-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылатын және жылдық жиынтық кіріс алумен байланысты теріс бағамдық айырма сомасын айқындауға арналған.

      79. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      80. "Бағамдық айырма" бөлімінде:
      100.09.001 жолы салық кезеңі ішінде алынған оң және теріс бағамдық айырманың жалпы сомасы туралы мәліметтерді көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      81. "Бағамдық айырма есебі" бөлімінде:
      1) 100.09.001А жолы 100.09.001А және 100.09.001В жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын, оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған;
      2) 100.09.001В жолы 100.09.001В және 100.09.001А жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын, теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған.

      82. 100.09.001А жолының шамасы 100.00.016 жолына көшіріледі.
      100.09.001В жолының шамасы 100.00.033 жолына көшіріледі.

      83. 100.09.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында нәтижесінде бағамдық айырма құралған шетел валютасындағы операциялардың атауы көрсетіледі:
      валюталық шоттар бойынша;
      валюталық несиелер бойынша;
      сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар бойынша;
      жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар бойынша;
      өзге де операциялар бойынша;
      100.09.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.09.001А жолына, D бағаны - 100.09.001В жолына көшіріледі.

  12. Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар -
 100.10 нысанын жасау

      84. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған. Бұл ретте, еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстарға материалдық, әлеуметтік игілік немесе өзге де материалдық пайда түрінде жұмыс беруші берген кірістерді қоса, ақшалай және заттай нысанда жұмыс беруші төлейтін қызметкерлердің кез-келген кірістері жатады.

      85. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      86. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.10.001 жолында тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өндірісінде тікелей айналысатын қызметкерлердің, әкімшілік персоналы мен сатумен айналысатын қызметкерлерге есептелген еңбекақысының жалпы сомасы көрсетіледі. 100.10.001А - 100.10.001С жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 100.10.002 жолында 100.10.001 жолында көрсетілген еңбекақыдан басқа Салық кодексінің  149 154-баптарына  сәйкес айқындалатын кірістер көрсетіледі. 100.10.002А-дан 100.10.002С-ға дейінгі жолдардың сомасын қосумен айқындалады;
      3) 100.10.003 жолында 100.10.001 және 100.10.002 жолдарында көрсетілмеген қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар көрсетіледі. Мысалы: жұмыс беруші заңды тұлғаны қайта құрумен, қызметкерлердің штатын қысқартумен байланысты қызметкерлерге төлемдер. 100.10.003А-дан 100.10.003С-ға дейінгі жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 100.10.004 жолында 100.10.001 - 100.10.003 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар көрсетіледі;
      5) 100.10.005 жолында негізгі қаражаттарды жөндеуге қызметкерлерге есептелген кіріс сомасы мен оларға берілген материалдық және әлеуметтік игіліктердің сомасы көрсетіледі;
      6) 100.10.006 жолында жұмыс беруші төлейтін және шегерімге жатқызылуға жататын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көрсетіледі.

      87. 100.10.006 жолының шамасы 100.12.004 жолына көшіріледі.

  13. Басқару және жалпы әкімшілік шығыстары -
 100.11 нысанын жасау

      88. Осы нысан  Салық кодексінің  195-197-баптарына сәйкес шегерімдерге жатқызылатын басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын айқындауға арналған және Қазақстан Республикасымен жасалған кіріске немесе мүлікке (капиталға) салық салудан жалтарудың алдын-алу және қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарт ережелерін (бұдан әрі - халықаралық шарт) қолдануға құқығы бар тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметін жүзеге асыратын резидент еместер толтырады.

      89. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық агентінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) Қазақстан Республикасы қолданылатын халықаралық шарт жасасқан, осы Ереженің 228-бабына сәйкес елдің коды;
      4) аталған шығыстарды шегеруге жатқызуда қолданылатын әдіс;
      5) Салық кодексінің  196-бабына  сәйкес барабар бөлу әдісін қолдану кезінде есептік көрсеткішті есептеуде қолданылатын тәсіл;
      6) резиденттік елдегі салық төлеушінің салық кезеңі (көрсетілген салық кезеңінің басталу және аяқталу күні белгіленеді);
      7) ССКТК - резиденттік елдегі салық төлеушінің салық кезеңіндегі түзету коэффициенті (түзету коэффициентінің мөлшері белгіленеді);
      8) ТМСКТК - тұрақты мекемесі арқылы қызметінен Қазақстан Республикасындағы салық кезеңінің түзету коэффициенті (түзету коэффициентінің мөлшері белгіленеді).
      Түзету коэффициентін (коэффициенттерін) қолданбау жағдайларында тиісті торкөз (торкөздер) толтырылмайды.
      Түзету коэффициенті салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы қызметінің көрсеткіштерін салыстыру мақсатында бөлудің бара-бар әдісін қолдану кезінде және Қазақстан Республикасындағы және салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңдерінің сәйкессіздіктері кезінде қолданылады.

      90. ССКТК Салық кодексінің  196-бабының  ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасында шегеруге жататын резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын есептеу үшін салық төлеушінің резиденттік елдегі және Қазақстан Республикасындағы салық кезеңдерінің ұзақтығын сәйкестендіру мақсатында енгізіледі. ССКТК базалық салық кезеңінің шеңберіне енетін салық төлеушінің резиденттік елдегі тиісті салық кезеңіне сәйкес келетін айлар санын салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі айларының жалпы санына ара-қатынасы ретінде айқындалады. Базалық салық кезеңіне Қазақстан Республикасындағы есепті салық кезеңі алынады.
      1-мысал.
      Салық төлеуші Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстар сомаларын есептеу кезінде бөлудің бара-бар әдісін қолданады. Есептік көрсеткіш бірінші тәсіл бойынша есептеледі.
      Салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі 2000 жылғы 1 қыркүйектен 2001 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 айдан тұрады. Базалық кезеңге 2001 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі дейін 12 айдан тұратын салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі қолданылады. Базалық салық кезеңі шеңберіне (2001 жылғы қаңтар - 2001 жылғы желтоқсан) салық төлеушінің резиденттік елдегі 2001 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейінгі салық кезеңі енгізіледі, бұл жағдайда ССКТК 12/15-ті құрайды.

      91. ТМСКТК Салық кодексінің  196-бабының  ережелеріне сәйкес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы және резиденттік елдегі салық кезеңдерінің басталу-аяқталу мерзімдерін көрсетілген салық кезеңдерінің ұзақтығы бірдей болған жағдайда есептік көрсеткішін есептеу үшін сәйкестендіру мақсатында енгізіледі. ТМСКТК базалық салық кезеңінің шеңберіне енетін Қазақстан Республикасындағы айлар санының салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі айларының жалпы санының қатынасы ретінде айқындалады.
      Базалық салық кезеңіне салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі алынады.
      2-мысал.
      Салық төлеуші Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстар сомаларын есептеу кезінде бөлудің бара-бар әдісін қолданады. Есептік көрсеткіш бірінші тәсіл бойынша есептеледі.
      Салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі 2000 жылғы 1 қыркүйектен 2001 жылғы 31 тамызға дейін 12 айдан тұрады. Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі 2001 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін 12 айдан тұрады.
      Базалық салық кезеңіне салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі алынады.
      Базалық салық кезеңі шеңберіне (2000 жылғы қыркүйек - 2001 жылғы тамыз) Қазақстан Республикасындағы екі салық кезеңі: 2000 жылғы қыркүйек-желтоқсан және 2001 жылғы қаңтар-тамыз, тиісінше, ТМСКТК1-4/12; ТМСКТК2 - 8/12 енеді.

      92. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.11.001 жолы резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған;
      2) 100.11.002 жолы бөлудің бара-бар әдісін қолданғанда пайдаланылатын есептік көрсеткішті көрсетуге арналған;
      3) 100.11.003 жолы резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден кіріс алу мақсатында шеккен, Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған.
      Бөлудің бара-бар әдісін қолданғанда 100.11.003А жолының шамасы 100.11.001А және 100.11.002А жолдарының қосындысы ретінде айқындалады.
      Шығыстарды шегерулерге тікелей (тура) жатқызу әдісін қолданғанда 100.11.003В жолында резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден кіріс алу мақсатында шеккен және Салық кодексінің  197-бабына  сәйкес құжаттармен расталған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы көрсетіледі. Шығыстар сомасы осындай шығыстарды бухгалтерлік есепте бөлек есептеу жүргізу негізінде айқындалады. Бұл ретте резидент еместің есеп саясаты қоса тіркеледі. Көрсетілген сома шығыстар баптары бойынша 100.12 нысанында көрсетіледі.

      93. 100.11.001 және 100.11.002А жолдары қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.
      100.11.003А жолының шамасы 100.12.006 жолына көшіріледі.

      94. 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі;
      2) В бағанында тиісті көрсеткіштер айқындалады;
      3) С бағанында резидент еместің ССКТК қолданылмаған тиісті көрсеткіштерінің сомалары көрсетіледі. Осы баған заңды тұлға-резидент еместің қаржы есебінің көрсеткіштері негізінде толтырылады;
      4) D бағаны ССКТК қолданған жағдайда толтырылады. Бұл ретте, D бағанының көрсеткіштері салық кезеңі үшін көрсеткіштер немесе базалық салық кезеңі шеңберіне енетін резиденттік елдегі салық кезеңі үшін көрсеткіштер сомасына, көрсетілген мәліметтерге ССКТК қолданылған көрсеткіштер болып табылады.
      3 мысал.
      1 мысалдың деректері қолданылады.
      ССКТК 12/15 құрайды.
      Резидент еместің салық кезеңіндегі ССКТК қолданылмаған жиынтық кірісі 20 млн теңге құрайды.
      Есепті салық кезеңі үшін резидент еместің ССКТК қолданылған жиынтық жылдық кірісі:
      20 млн.х12/15 = 16 млн теңге құрайды.
      Резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстары 1 млн теңге құрады.
      Резидент еместің ССКТК қолданылған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы:
      1 млн х 12/15 = 0,8 млн теңге құрады.
      D бағанының тиісті көрсеткіштерін есептеу кезінде есеп қоса беріледі;
      5) Е бағанында резидент еместің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметінен ТМСКТК қолданылмаған тиісті көрсеткіштерінің сомасы көрсетіледі.
      Осы баған көрсетілген қызметтің қаржы есебінің деректері негізінде толтырылады.
      6) F бағаны ССКТК қолданған жағдайда толтырылады. Бұл ретте, F бағанының көрсеткіштері салық кезеңі үшін көрсеткіштер немесе базалық салық кезеңі шеңберіне енетін Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі үшін көрсеткіштер сомасына, көрсетілген мәліметтерге ССКТК қолданылған көрсеткіштер болып табылады.
      4 мысал.
      2 мысалдың деректері қолданылады.
      ТМСКТК1 - 4/12; ТМСКТК2 - 8/12.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметіне ТМСКТК қолданылмаған жиынтық жылдық кірісі 2000 жылы 0,5 млн теңге; 2001 жылы - 0,55 млн теңге құрады.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметіне ТМСКТК1 және ТМСКТК2 қолданылған жиынтық жылдық кірісі:
      0,5 млн х 4,12+0,55 млн х 8/12 15 = 166667+366667 = 533334 теңге құрады.
      F бағанының тиісті көрсеткіштерін есептеу кезінде есеп қоса беріледі;
      7) G бағанында қолданылатын әдіс бойынша есептелген есептік көрсеткіш мөлшері көрсетіледі. Есептік көрсеткіш С бағанының көрсеткіштеріне F бағанының көрсеткіштері немесе D бағанының көрсеткіштеріне Е бағанының көрсеткіштері не С бағанының көрсеткіштеріне Е бағанының көрсеткіштер қатынасы ретінде айқындалатын, резидент еместің салыстырылатын көрсеткіштеріне тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметтен салыстырылатын көрсеткіштердің қатынасы ретінде көрсетіледі. Тиісті есептік көрсеткіш мөлшері Салық кодексінің 196-бабының ережелеріне сәйкес есептеледі. Есептік көрсеткіш шамасын айқындау кезінде мыңдық үлестер көрсетіледі.
      5 мысал.
      ССКТК қолданылған жағдайда:
      3 мысалдың деректері пайдаланылады.
      Резидент еместің есепті салық кезеңіндегі ССКТК қолданылған жиынтық жылдық кірісі 16 млн. теңге құрайды.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметінен ТМСКТК қолданылмаған жиынтық жылдық кірісі 0,4 млн. теңге құрады.
      Бұл ретте, есептік көрсеткіш:
      0,4 млн. / 16 млн = 0,025.
      Резидент еместің ССКТК қолданылған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының шамасы 0,8 млн теңге құрағанын ескерсек, онда Қазақстан Республикасында көрсетілген шығыстарды мына сомада есептен шығаруға рұқсат етіледі:
      0,8 млн. х 0,025 = 0,02 млн. теңге.
      6 мысал.
      ТМСКТК қолданылған жағдайда:
      4 мысалдың деректері қолданылады.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметіне ТМСКТК1 және ТМСКТК2 қолданылған жиынтық жылдық кірісі 533334 теңге құрайды.
      Резидент еместің ССКТК қолданбай салық кезеңі үшін жиынтық жылдық кірісі 50 млн. теңге құрайды.
      Осы жағдайда есептік көрсеткіш:
      533334/50 млн = 0,011 құрайды.
      Резидент еместің ССКТК қолданылмаған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы 2 млн. теңге құрайды.
      Қазақстан Республикасында көрсетілген шығыстарды:
      2 млн.х 0,011 = 0,022 млн. теңге сомасына есептен шығаруға рұқсат етіледі.

      95. 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 001G  немесе 004G жолында айқындалатын есептік көрсеткіш шамасы есептік көрсеткішті есептеудің қолданылатын тәсіліне қарай 100.11.002А жолына көшіріледі.
      100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 005С жолында есептелген басқару және жалпы әкімшілік шығыстардың сомасы 100.11.001А жолына көшіріледі. ССКТК қолданылған жағдайда 100.11.001А жолына 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 005D жолында көрсетілген басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы көшіріледі.

  14. Сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер)
 бойынша шығыстар - 100.12 нысанын жасау

      96. Бұл нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуға тиіс сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шығыстар сомасын және Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес жылдық жиынтық кіріске (кірістен) енгізуге (алып тастауға) жататын активтерді бағалау әдісінің өзгеруінен кіріс (залал) сомасын айқындауға арналған.
      Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алу, шығару мен сату кірісті алу құралы болып табылатын салық төлеушілер есепті салық кезеңінің басына және соңына тауарлық-материалдық қорлардың (бұдан әрі - ТМҚ) құнын көрсетуге міндетті.
      ТМҚ есебі Салық кодексінің  65-бабының  3-тармағына сәйкес жүргізіледі.

      97. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      98. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.12.001 жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ құны бұрынғы салық кезеңінің соңына ТМҚ құны болып табылады. Деректер бұрынғы салық кезеңі үшін 100.12.002 тиісті жолынан көшіріледі. Бастапқы Декларацияда аталған жол есепті салық кезеңнің басына бухгалтерлік теңгерме бойынша айқындалған деректерге сәйкес толтырылады. Өзінің бастапқы декларациясын беретін салық төлеушіде есепті салық кезеңінің басында ТМҚ болмауы мүмкін;
      2) 100.12.002 жолы есепті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік теңгерме деректеріне сәйкес толтырылады. Есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші берген тарату Декларациясында 100.12.002 жолы тиісті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 100.12.003 жолында салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметі үшін басқа ұйымдар және (немесе) жеке кәсіпкерлердің материалдарды (шикізат пен материалдар, сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер, отын, қосалқы бөлшектер және тағы басқалары), тауарларды, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді салық төлеушінің есепті салық кезеңінің ішінде сатып алған, тегін алған құны көрсетіледі. Қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылатын 100.12.003А, 100.12.003В, 100.12.003С, 100.12.003D, 100.12.003E, 100.12.003F, 100.12.003H, 100.12.003J, 100.12.003K, 100.12.003L, 100.12.003M, 100.12.003N, 100.12.003O, 100.12.003P жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 100.12.004 жолына 100.10.06 жолында айқындалған еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көшіріледі;
      5) 100.12.005 жолында 100.12.005А, 100.12.005F және 100.12.005G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын 100.12.003 жолында ескерілмеген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) шығару мен сату бойынша шығыстардың басқа да барлық сомасы көрсетіледі;
      6) 100.12.005А жолында 100.12.005В-дан 100.12.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005В жолында Салық кодексінің 93-бабының 1-тармағындағы 1) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, іссапар және кері орнына жолға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005С жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005D және 100.12.005E жолдарда Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 3) және 4) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және тысқары іссапарлар бойынша төленетін күндік тиісті сома көрсетіледі;
      7) 100.12.005В жолында Салық кодексінің  93-бабындағы  2-тармаққа сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстарының нақты сомасы көрсетіледі;
      8) 100.12.005С жолында есепті салық кезеңінің шығыстарына жатқызылатын алдағы кезеңдердің шығыстар сомасы көрсетіледі.
      100.12.003 - 100.12.005 жолдарында келтірілетін деректер 100.00.024 - 100.00.036 жолдарында көрсетілген деректерді қайталамауы тиіс;
      9) 100.12.006 жолында 100.12.003А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 100.12.007 жолында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) шығысқа қосылған ТМҚ және басқа да шығыстардың жиынтық сомасы, (100.12.001 - 100.12.002) + 100.12.003 - 100.12.006 жолдарының сомасы көрсетіледі;
      11) 100.12.008 жолында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің нақты құны көрсетіледі;
      12) 100.12.009 жолында салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметі емес мақсаттарда пайдаланған ТМҚ, жұмыстар мен қызметтер сомасы көрсетіледі;
      13) 100.12.010 жолында 100.12.007 жолының сомасынан 100.12.008 және 100.12.009 жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      14) 100.12.011А жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ өзіндік құнын бағалаудың қолданылатын әдісі көрсетіледі;
      15) 100.12.011В жолында пайдаланылатын бағалау әдісінің өзгеру фактісі көрсетіледі. Осы жолды ТМҚ өзіндік құнын олардың бағалау әдісін өзгертуі кезінде салық төлеуші толтырады;
      16) 100.12.012 жолында 100.12.011C жолының сомасынан 100.12.011 D жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын ТМҚ өзіндік құнының бағалау әдісінің өзгеруі кезінде алынған кіріс (шығыс) сомасы көрсетіледі.
      17) 100.12.013 жолы анықтамалы түрде толтырылады, есепті салық кезеңі үшін іссапарларда қызметкерлер жүргізген іссапарлар саны мен күндерінің саны көрсетіледі.

      99. 100.12.010 жолының шамасы 100.00.024 жолына көшіріледі.
      100.12.012 жолының шамасы Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес 100.00.022Н жолына көшіріледі.

      100. 100.12.003А, 100.12.003В, 100.12.003С, 100.12. 003D, 100.12.003Е, 100.12.003F, 100.12.003H, 100.12.003J, 100.12.003K, 100.12.003L, 100.12.003M, 100.12.003N, 100.12.003O, 100.12.003P жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кірістерді алушы осы Ереженің 228-бабына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік етуші елдің коды көрсетіледі. Бұл ретте жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаларға қатысты жүргізілген шығыстар бойынша В бағанында олардың саны, ал С бағанының деректері бірыңғай сомамен көрсетіледі;
      3) С бағанында шығыстар сомасы көрсетіледі;
      100.12.003A жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.12.003А жолына, 100.12.003В жолына қосымша нысан С бағаны 100.12.003В жолына, 100.12.003С жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003С жолына, 100.12.003D жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003D жолына, 100.12.003E жолына қосымша нысан С бағанының шамасы 100.12.003E жолына, 100.12.003F жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003F жолына, 100.12.003H жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003H жолына, 100.12.003J жолына қосымша нысан С бағанының шамасы 100.12.003J жолына, 100.12.003K жолына қосымша нысан 100.12.003K жолына, 100.12.003L жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003L жолына, 100.12.003M жолына қосымша нысан С бағанының шамасы 100.12.003M жолына, 100.12.003N жолына қосымша нысан 100.12.003N жолына, 100.12.003O жолына қосымша нысан С бағанының 100.12.003D жолына, 100.12.003C жолына қосымша нысан С бағанының шамасы 100.12.003O жолына, 100.12.003P жолына қосымша нысан 100.12.003P жолына көшіріледі.

  15. Сыйақы бойынша шығыстар - 100.13 нысанын жасау

      101. Бұл нысан Салық кодексінің  94-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сыйақы бойынша шығыстардың сомасын айқындауға арналған.

      102. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      103. "Кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      1) 100.13.001 жолы салық төлеуші резидентке төлейтін кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.13.002 жолы салық төлеуші резидент емеске төлейтін кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      104. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.13.003 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      105. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      100.13.004 жолы меншiкті капиталдың орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының соңындағы орташа арифметикалығына тең меншiктi капитал сомаларын көрсетуге арналған;
      100.13.005 жолы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының ішінде олар бойынша сыйақы төленетiн мiндеттемелердiң ең жоғары сомасының орташа арифметикалығына тең мiндеттемелердiң орташа жылдық сомасы көрсетуге арналған;
      100.13.006 жолы қаржы ұйымдары үшiн 7-ге, өзге заңды тұлғалар үшiн 4-ке тең шектi коэффициент көрсетуге арналған.

      106. "Сыйақылардың барлығы" бөлімінде:
      1) 100.13.007 жолында 100.13.001В және 100.13.003D жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резиденттерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 100.13.008 жолында 100.13.002В және 100.13.003G  жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 100.13.009 жолында 100.13.007 және 100.13.008 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 100.13.010 жолында 100.13.007 + 100.13.004/100.13.005 x 100.13.006 x 100.13.008 формуласы бойынша айқындалатын, шегерімге жатқызылуға тиіс сыйақылардың шекті сомасы көрсетіледі;
      5) 100.13.011 жолында 100.13.009 және 100.13.010 жолдары бойынша ең төменгі сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жатқызылуға тиіс сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

      107. 100.13.011 жолының шамасы 100.00.025 жолына көшіріледі.
      108. 100.13.001, 100.13.002 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор-ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 228-тармағына сәйкес кредитор - ұйым салық төлеушісінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредит шартын жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында алынған кредит (заем) сомасы көрсетіледі. Кредитті (заемды) шет ел валютасында алғанда кредитті (заемды) алу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгемен есептеледі;
      6) F бағанында белгіленген ставканы қолданумен шарт жағдайына сәйкес есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші резидентке төлеген (төлеуге жататын) сыйақы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі.
      100.13.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.11.001А жолына, F бағаны - 100.13.001В жолына, 100.13.002 жолына қосымша нысан Е бағаны 100.13.002А жолына, F бағаны - 100.13.002В жолына көшіріледі.

      109. 100.13.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында эмиссиялар бойынша бөлшектеп берешек бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың эмиссияларын тіркеудің нөмірі мен күні көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздың атаулы құны көрсетіледі. Берешек бағалы қағазды шет ел валютасында шығарғанда берешек бағалы қағаздың атаулы құны берешек бағалы қағазды сату сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі.
      5) Е бағанында резидентке төлегенде ескерілетін дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында резидентке төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырмаcы) (F+Е) ретінде айқындалатын резидентке төленетін сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі;
      8) Н бағанында резидент емеске сыйақыны төлегенде ескерілетін дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында резидент емеске төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырмасы) (F+Е) ретінде айқындалатын резидент емеске төленетін сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі;
      100.13.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.13.003А жолына, Е бағаны - 100.13.003В жолына, F бағаны - 100.13.003С жолына, G бағаны - 100.13.003D жолына, Н бағаны - 100.13.003Е жолына, І бағаны - 100.13.003F жолына, J бағаны - 100.13.003G жолына көшіріледі.

  16. Төленген күмәнді міндеттемелер -
 100.14 нысанын жасау

      110. Бұл нысан Салық кодексінің  95-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттемелердің сомасын айқындауға арналған.

      111. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      112. "Күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      100.14.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      113. "Есептен шығарылған міндеттемелер" бөлімінде:
      100.14.002 жолы Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес бұрын алдын кіріс деп танылған, төленген міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      114. "Міндеттемелердің барлығы" бөлімінде:
      100.14.002 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс бұрын алдын кіріс деп танылған төленген міндеттемелердің жалпы сомасын айқындауға арналған және 100.14.001С және 100.14.002С жолдарының сомасы айқындалады.

      115. 100.14.003 жолының шамасы 100.14.026 жолына көшіріледі.
      116. 100.14.001 және 100.14.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кіріске жатқызылған және салық төлеуші бұрын күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған, сома төленген кредитор - заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиторлық берешектің туындауын растайтын құжаттың (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасын кіріске енгізу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      6) F бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешекті өтеу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      8) Н бағанында төленген күмәнді міндеттемелер сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында бұрын күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған және шегерімге жатқызылатын кіріске жатқызылған әрі F және Н бағандары сомасының ең азы ретінде айқындалатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.14.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.14.001А жолына, Н бағаны - 100.14.001В жолына, І бағаны - 100.14.001С жолына көшіріледі.
      100.14.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.14.002А жолына, Н бағаны - 100.14.002В жолына, І бағаны - 100.14.002С жолына көшіріледі.

  17. Күмәнді талаптар - 100.15 нысанын жасау

      117. Бұл нысан Салық кодексінің  96-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптар сомасын айқындауға арналған.

      118. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      119. "Күмәнді талаптар" бөлімінде:
      100.15.01 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптардың сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      120. 100.15.001В жолының шамасы 100.00.027 жолына көшіріледі.
      121. 100.15.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушіге берешек үш жыл ішінде өтелмеген, тауарлар сатылған, жұмыстар орындалған, қызмет көрсетілген заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкердің аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеушіде бар дебиторлық берешек бойынша құжат (шот-фактура) күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы шығыстарды оларға шегерімге жатқызу туралы өз тіркеу орны бойынша салық органына жіберілген салық төлеуші хабарламасының күні мен нөмірі көрсетіледі. Хабарламада сатып алушының атауы, сатып алушы салық төлеушінің тіркеу нөмірі, шот-фактураның күні мен нөмірі, тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны, шегерімге жатқызылған сома көрсетіледі. Хабарламаға ұйымның басшысы, бас бухгалтері қол қоюы және куәландырылуы тиіс;
      6) F бағанында дебиторды банкрот деп тану туралы сот шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      7) G бағанында Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізілімнен банкрот-борышкерді алып тастау туралы әділет органы шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      8) Н бағанында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша дебиторлық берешек (жанама салықтарсыз) сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында салық салынатын кірісті айқындау кезінде жылдық жиынтық кіріске Н бағанында көрсетілген берешекті енгізу күні (ай, жыл) көрсетіледі;
      10) J бағанында күмәнді талап болып табылатын және шегерімге жататын дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.15.001А жолына, J бағаны - 100.15.001В жолына көшіріледі.

  18. Ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шығыстар -
100.16 нысанын жасау

      122. Бұл нысан Салық кодексінің  98-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс және кіріс алумен байланысты жүргізілген ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған.

      123. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректер көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      124. "Шығыстар" бөлімінде:
      100.16.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      125. 100.16.001 жолының шамасы 100.00.029 жолына көшіріледі.
      126. 100.16.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартқа сәйкес ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 228-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында орындалған жұмыстардың түрлері (атауы) көрсетіледі;
      5) Е бағанында ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға сәйкес келетін жүзеге асыруларды растайтын шот-фактураның нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында бұрынғы шегерімге жататын және кірістер алумен байланысты ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      100.16.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.16.001 жолына көшіріледі.

  19. Сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар -
 100.17 нысанын жасау

      127. Бұл нысан Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын айқындауға арналған.

      128. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы.

      129. "Мүліктің құндық балансы (құнынан) сомасынан айқындалған шегінде шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары" бөлімінде:
      100.17.001 жолы сақтандырылатын мүліктің құндық балансы (құнынан) сомасынан айқындалған шегінде шегерімге жатқызуға тиісті сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      130. "Жылдық жиынтық кіріс сомасынан айқындалған шегінде шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары" бөлімінде:
      100.17.002 жолы жылдық жиынтық кіріс сомасынан айқындалған шегінде шегерімге жатқызуға тиісті сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      131. "Барлығы" бөлімінде:
      100.17.003 жолында 100.17.003D және 100.17.002Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жатқызуға тиісті сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі.

      132. 100.17.003 жолының шамасы 100.00.030 жолына көшіріледі.
      133. 100.17.001 жолына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген, осы Ереженің 228-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларынан басқа, есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеуге тиіс (төленген) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төленетін сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын, осы Ереженің 229-тармағына сәйкес сақтандыру сыныбының коды көрсетіледі;
      7) G бағанында есепті салық кезеңі үшін төлеуге тиіс (төленген) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында сақтандыру шартында көрсетілген, сақтандырылатын мүліктің құндық балансы (құндық балансы жоқ жүктер үшін - құны) көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша сақтандыру қызметін реттеу және бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген сақтандыру сыйақыларының шекті нормасы көрсетіледі;
      10) J бағанында І (І*Н) бағанында көрсетілген нормаларды қолданумен айқындалатын, сақтандыру сыйақыларының шекті сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында G және J бағанында көрсетілген сомадан ең азы ретінде айқындалатын, шегерімге жататын, сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      100.17.001 жолына қосымша нысан G бағанының жиынтық шамасы 100.17.001А жолына, Н бағаны - 100.17.001В жолына, J бағаны - 100.17.001С жолына, К бағаны - 100.17.001D жолына көшіріледі.

      134. 100.17.002 жолына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген, осы Ереженің 228-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларынан басқа, есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеуге тиіс (төленген) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төленетін сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын, осы Ереженің 229-тармағына сәйкес сақтандыру сыныбының коды көрсетіледі;
      7) G бағанында есепті салық кезеңі үшін төлеуге жататын (төленген) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында 100.00.023 жолында көрсетілген, жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша сақтандыру қызметін реттеу және бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген сақтандыру сыйақыларының шекті нормасы көрсетіледі;
      10) J бағанында І (І*Н) бағанында көрсетілген нормаларды қолданумен айқындалатын, сақтандыру сыйақыларының шекті сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында G және J бағанында көрсетілген сомадан ең азы ретінде айқындалатын, шегерімге жататын, сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      100.17.002 жолына қосымша нысан G бағанының жиынтық шамасы 100.17.002А жолына, Н бағаны - 100.17.002В жолына, І бағаны - 100.17.002С жолына, J бағаны - 100.17.002D жолына, К бағаны - 100.17.002Е жолына көшіріледі.

  20. Әлеуметтік төлемдерге шығыстар -
100.18 нысанын жасау

      135. Бұл нысан Салық кодексінің  100-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстарды айқындауға арналған.

      136. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      137. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.18.001А жолында қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      2) 100.18.001В жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      3) 100.18.001С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 100.18.001А және 100.18.001В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      4) 100.18.002А жолында жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      5) 100.18.002В жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      6) 100.18.002С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 100.18.002А және 100.18.002В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      7) 100.18.003А жолында өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      8) 100.18.003В жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      9) 100.18.003С жолында өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 100.18.003А және 100.18.003В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      10) 100.18.004А жолында мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына мiндеттi әлеуметтiк аударымдар бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      11) 100.18.004В жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына мiндеттi әлеуметтiк аударымдардың мөлшері көрсетіледі;
      12) 100.18.004С жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына мiндеттi әлеуметтiк аударымдар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 100.18.004А және 100.18.004В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      13) 100.18.005А жолында жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      14) 100.18.005В жолында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      15) 100.18.005С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 100.18.004А және 100.18.004В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      16) 100.18.006 жолында шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтiк төлемдерге арналған шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.18.001С, 100.18.002С, 100.18.003С, 100.18.004С, 100.18.005С жолдарының сомасы ретінде айқындалады.
      138. 100.18.006 жолының шамасы 100.00.031 жолына көшіріледі.

  21. Геологиялық зерттеуге шығыстар және табиғи 
ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары және
жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстары -
100.19 нысанын жасау

      139. Бұл нысан Салық кодексінің  101-бабына  сәйкес табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары мен геологиялық зерттеуге шығыстар сомасын, сондай-ақ шегерімге жатқызылуы тиіс жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын айқындауға арналған.

      140. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) келісім-шартты жасау күні және нөмірі.

      141. "Геологиялық зерттеуге, барлауға және табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстарына шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.19.001 жолында геологиялық зерттеуге шығыстар сомасы көрсетіледі;
      2) 100.19.002 жолында бағалау және орналастыру кезеңінде пайдалы қазбаларды өндіруге дайындық жұмыстары мен барлауға шығыстар сомасы көрсетіледі;
      3) 100.19.003 жолында жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      4) 100.19.004А жолында Салық кодексінің  288-бабының  1-тармағына сәйкес қол қойылатын төленген бонус сомасы көрсетіледі;
      5) 100.19.004В жолында Салық кодексінің  291-бабына  сәйкес төленген коммерциялық табылу бонусының сомасы көрсетіледі;
      6) 100.19.004С жолын жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттар жағдайына сәйкес өндіру бонусын төлеушілер болып табылатын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады;
      7) 100.19.005 жолын жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттар жағдайына сәйкес тарихи шығыстарды төлеушілер болып табылатын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады;
      8) 100.19.006 жолында 100.19.001 - 100.19.005 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын пайдалы қазбаларды өндіруге дайындық жұмыстары мен барлауға, геологиялық зерттеуге шығыстардың жалпы сомасы және салық төлеушінің басқа да шығыстары көрсетіледі;
      9) 100.19.007 жолында табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары, барлау, геологиялық зерттеу өткізу кезеңіне келісім-шарт жасалған шектерде жүзеге асырылатын қызмет бойынша жер қойнауын пайдаланушы алған кірістер сомасы көрсетіледі;
      10) 100.19.008 жолында 100.19.006 жолында көрсетілетін шығыстар сомасына азайтылмайтын 100.19.007 жолынан кірістер сомасы көрсетіледі. 100.19.009 және 100.19.010 жолдарының сомасы ретінде айқындалады;
      11) 100.19.009 жолында пайдалы қазбаларды сату кезінде жер қойнауын пайдаланушы алған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      12) 100.19.010 жолында Салық кодексінің  91-бабына  сәйкес алып тастауға жататын кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 100.19.010А - 100.19.010Е жолдарының сомасы ретінде айқындалады;
      13) 100.19.011 жолында 100.19.006 жолында алынған шығыстар сомасына азайтылатын кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 100.19.007 және 100.19.008 жолдарының айырмасы ретінде айқындалады;
      14) 100.19.012 жолында 100.19.006 және 100.19.011 жолдарының айырмасы ретінде алынған Салық кодексінің  101-баптың  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары мен геологиялық зерттеу, барлауға шығыстар сомасы көрсетіледі.

      142. "Материалдық емес активтерге шығыстар" бөлімінде:
      100.19.013 жолы материалдық емес активтерге шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      143. "Геологиялық зерттеуге шығыстар мен табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары мен материалдық емес активтер" бөлімінде:
      1) 100.19.014А жолында табиғи ресурстарды өндіруге дайындық жұмыстары мен геологиялық зерттеуге шығыстар сомасы көрсетіледі. Келісім-шарттың іс-әрекет етудегі бірінші салық кезеңінде осы жолға 100.19.012 жолында айқындалған сома, одан кейінгі салық кезеңдеріне - бұрынғы салық кезеңі үшін 100.19.014D жолында айқындалған сома көшіріледі;
      2) 100.19.015А жолында материалдық емес активтерге шығыстар сомасы көрсетіледі. Келісім-шарттың іс-әрекет етудегі бірінші салық кезеңінде осы жолға 100.19.013 жолында айқындалған сома, одан кейінгі салық кезеңдеріне - бұрынғы салық кезеңі үшін 100.19.015D жолында айқындалған сома көшіріледі;
      3) 100.19.014ВІ және 100.19.015ВІ жолдарында 25 проценттер мөлшерінде амортизацияның шекті нормасы көрсетіледі;
      4) 100.19.014ВІІ және 100.19.015ВІІ жолдарында шекті нормадан аспайтын (25%) жер қойнауын пайдаланушы қолданатын амортизацияның нормасы көрсетіледі;
      5) 100.19.014С және 100.19.014С жолдарында тиісінше 100.19.014А және 100.19.014ВІІ, 100.19.015А және 100.19.015ВІІ жолдарының туындысы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңіндегі шегерімге жатқызылуы тиіс амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      6) 100.19.014D және 100.19.015D жолдарында тиісінше 100.19.014А және 100.19.014С, 100.19.015А және 100.19.015С жолдарының туындысы ретінде айқындалған келесі салық кезеңіне көшірілетін шығыстар сомасы көрсетіледі;
      7) 100.19.016 жолында шегерімге жатқызылатын шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.19.014С және 100.19.015С жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      144. "Кадрларды оқытуға және әлеуметтік саланы дамытуға шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.19.017 жолында есепті салық кезеңі үшін келісім-шарт шегінде айқындалған қазақстандық кадрларды оқытуға және аймақтардың әлеуметтік саласын дамытуға шығыстар сомасы көрсетіледі;
      2) 100.19.018 жолында есепті салық кезеңі қазақстандық кадрларды оқытуға және аймақтардың әлеуметтік саласын дамытуға шығыстарды жер қойнауын пайдаланушы нақты жүргізген сома көрсетіледі;
      3) 100.19.019 жолында шегерімге жататын қазақстандық кадрларды оқытуға және аймақтардың әлеуметтік саласын дамытуға шығыстар сомасы көрсетіледі. 100.19.017 және 100.19.018 жолдарының ең аз мәні ретінде айқындалады.

      145. 100.19.016 және 100.19.019 жолдарының шамасы 100.00.032 жолына көшіріледі.
      146. 100.19.009 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында пайдалы қазбалардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанына тиісті пайдалы қазбаларды сатудан кірістер сомасы көрсетіледі.
      100.19.009 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.19.009 жолына көшіріледі.

      147. 100.19.013 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеуші алған материалдық емес активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанына тиісті материалдық емес активтерге шығыстар сомасы көрсетіледі.
      100.19.013 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.19.013 жолына көшіріледі.

  22. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша
 алынған өтемақылар - 100.20 нысанын жасау

      148. Бұл нысан Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістерді анықтауға арналған.

      149. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      150. "Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістер" бөлімінде:
      1) 100.20.001 жолы қайтарылған (қайтаруға тиісті) сақтандыру сыйақыларының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 100.20.002 жолы Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған өзге де кірістерді анықтауға арналған;
      3) 100.20.003 жолы бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және 100.20.001 мен 100.20.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      151. 100.20.003 жолының шамасы 100.00.012 жолына көшіріледі.
      152. 100.20.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеген (төлеуге тиіс) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төлеген (төлеуге тиіс) сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын, осы Ереженің 229-тармағына сәйкес сақтандыру сыныбының коды көрсетіледі;
      7) G бағанында Е бағанында көрсетілген, сақтандыру шарты қолданысының біту күні немесе тоқтатылуы (сақтандыру сыйақылары сомаларын жылдық жиынтық кіріске енгізу күні) көрсетіледі;
      8) Н бағанында есеп салық кезеңі үшін қайтарылған (қайтаруға тиісті) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      100.20.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.20.001 жолына көшіріледі.

  23. Бюджетке енгізуге жатпайтын айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары - 100.21 нысанын жасау

      153. Бұл нысан Салық кодексінің  92-бабы  5-тармағына сәйкес бюджетке енгізуге тиістілерден басқа, шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кіріс алумен байланысты тағайындалған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын айқындауға арналған.

      154. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      155. "Айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары" бөлімінде:
      100.21.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      156. 100.21.001 жолының шамасы 100.00.035 жолына көшіріледі.
      157. 100.21.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оның алдында шаруашылық шарттарын жағдайларын бұзғаны үшін шарт міндеттемелері туындаған ұйым атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген ұйым осы Ереженің 228-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында оған сәйкес салық төлеушіге (салық төлеуші) танылған немесе тағайындалған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының шартты (келісім-шартты) немесе сот шешімін жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кірісті алумен байланысты тағылған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары көрсетіледі.
      100.21.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.21.001 жолына көшіріледі.

  24. Кесімді активтер бойынша амортизациялық
 аударымдар, жөндеуге шығыстар және басқа да шегерімдер - 100.22 нысанын жасау

      158. Бұл нысан Салық кодексінің  4-бөлімі  3-параграфына сәйкес салық салу мақсатында кесімді активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасын, жөндеуге шығыстарды және басқа да шегерімдерді, сондай-ақ Салық кодексінің  87-бабына  сәйкес шағын топтың теңгермелік құнынан есептен шыққан кесімді активтердің (І және ІІ активтерден басқа) құн асуынан кірістерді айқындауға арналған.

      159. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      160. "Үйлер, құрылыстар" бөлімінде:
      100.22.001 жолы үйлер, құрылыстар бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      161. "Ғимараттар" бөлімінде:
      100.22.002 жолы ғимараттар бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      162. "Негізгі қаражаттың қалған шағын тобы" бөлімінде:
      100.22.003 жолы негізгі қаражаттың қалған шағын тобы бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      163. "Негізгі қаражат бойынша барлығы" бөлімінде:
      100.22.004 жолы негізгі қаражат бойынша шегерімдердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған. 100.22.001, 100.22.002, 100.22.003 тиісті жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      164. "Материалдық емес активтер" бөлімінде:
      1) 100.22.005А жолында өткен салық кезеңі үшін 100.22.005Н жолынан көшірілетін есепті салық кезеңінің басындағы шағын топтың материалдық емес активтерінің құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі;
      2) 100.22.005В жолында есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған, тегін алынған, сондай-ақ материалдық емес активтердің жарғылық капиталға салымы ретінде түскен және жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын құны көрсетіледі. Көрсетілген материалдық емес активтердің құны Салық кодексінің  106-бабына  сәйкес айқындалады. Бұл бағанда, сондай-ақ өткен салық кезеңі үшін 100.23.001 жолына қосымша нысанның К бағанында айқындалған Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес екі еселенген нормамен амортизациялық аударымдар сомасы есептелген материалдық емес активтердің қалдық құны көрсетіледі;
      3) 100.22.005С жолында Салық кодексінің  109-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде материалдық емес активтерді сатудан алынған және/немесе алынуға жататын, қаржы лизингіне берілуі тиіс, сондай-ақ материалдық емес активтерді есептен шығарылуы, жоғалуы, жойылуы, ысырабы кезіндегі сома көрсетіледі;
      4) 100.22.005D жолында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңінің соңындағы шағын топтың материалдық емес активтерінің құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі (100.22.005А + 100.22.005В -100.22.005С);
      5) 100.22.005Е жолында Салық кодексінің  107-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі (100.22.005D х 100.22.005J);
      6) 100.22.005F жолында Салық кодексінің  111-бабының  2-тармағына сәйкес 100 айлық есептік көрсеткіштен кем соманы құрайтын есепті салық кезеңінің аяғындағы шамасы, шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      7) 100.22.005G жолында Салық кодексінің  111-бабының  1-тармағына сәйкес егер есепті салық кезеңінің аяғында осы шағын топтың барлық тіркелген активтері жойылса, 100.22.005F жолында көрсетілген сомаға тең есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      8) 100.22.005Н жолында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағында көзделген түзету есебімен (100.22.005D - 100.22.005E - 100.22.005F - 100.22.005G) және амортизациялық аударымдар сомасына кемітілген есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны ретінде айқындалатын шағын топтың құндық теңгермесі көрсетіледі.
      9) 100.22.005І жолында  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизацияның шекті нормалары процентпен көрсетіледі;
      10) 100.22.005J жолында салық төлеушілер қолданатын материалдық емес активтер бойынша амортизацияның нормалары, бірақ 100.22.005І жолында көрсетілген шектен жоғары емес процентпен көрсетіледі.

      165. "Басқалары" бөлімінде:
      1) 100.22.006 жолы шағын топтың құндық теңгермесінен есептен шыққан тіркелген активтердің құнының асуынан кірісті көрсетуге арналған. 100.22.003 жолына қосымша нысан J бағанының және 100.22.005D жолының теріс сомаларын қосумен айқындалады;
      2) 100.22.007 жолы Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс, жал келісім-шартына сәйкес жалға беруші жүргізген және жалға беруші өтемеген жалға алған негізгі құралдарды жөндеуге кеткен шығыстардың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      166. 100.22.004Е жолының шамасы 100.00.036А жолына көшіріледі.
      100.22.005Е жолының шамасы 100.00.036В жолына көшіріледі.
      100.22.004І және 100.22.005G жолдарының шамасы 100.00.036D жолына көшіріледі.
      100.22.004Н және 100.22.005F жолдарының шамасы 100.00.036Е жолына көшіріледі.
      100.22.004F жолының шамасы 100.00.036 G жолына көшіріледі.
      100.22.006 жолының шамасы 100.00.008 жолына көшіріледі.

      167. 100.22.001, 100.22.002, 100.22.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  110-баптың  1-тармағына сәйкес салық төлеуші амортизациялық аударымдар есептеуді жүргізетін негізгі құралдардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Салық кодексінің  107-бабы  мен  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизациялық аударымдарды есептеу үшін негізгі құралдар тобының нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында амортизациялық аударымдар есептелетін негізгі құралдардың тиісті тобының амортизациялық шағын тобының нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизацияның шекті нормалары процентпен көрсетіледі;
      6) F бағанында салық төлеуші қолданатын амортизациялық нормалар әрбір шағын топ бойынша процентпен, бірақ Е бағанында көрсетілген шектен асырылмай көрсетіледі;
      7) G бағанында әрбір салық шағын тобы бойынша өткен салық кезеңі үшін 100.22.001, 100.22.002, 100.22.003 жолдарына қосымша нысанның Р бағанының тиісті жолдарынан көшірілетін есепті салық кезеңінің басындағы шағын топтың құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында шағын топтар бөлінісінде есепті салық кезеңінде сатып алынған, тегін алынған, сондай-ақ негізгі құралдардың жарғылық капиталға салымы ретінде түскен және жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын құны көрсетіледі. Көрсетілген негізгі активтердің құны Салық кодексінің  106-бабына  сәйкес айқындалады. Осы бағанда, сондай-ақ өткен салық кезеңі үшін 100.23.001 жолына қосымша нысанның К бағанында айқындалған Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес екі еселенген нормамен амортизациялық аударымдар сомасы есептелген негізгі құралдардың қалдық құны көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  109-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде негізгі құралдарды сатудан алынған және/немесе алынуы, қаржы лизингіне берілуі тиіс, сондай-ақ негізгі құралдардың есептен шығарылуы, жоғалуы, жойылуы, ысырабы кезіндегі сома көрсетіледі;
      10) J бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың негізгі құралдарының теңгерімдік құнының шамасы (Ө+Н-І) айқындалады;
      11) К бағанында Салық кодексінің  107-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес (J х F) есептелген есепті салық кезеңдегі амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс негізгі құралдардың әрбір шағын тобы бойынша жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын негізгі құралдарды жөндеуге кеткен нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      13) М бағанында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес жалпы шыққан шығыстар сомасына тепе-тең негізгі құралдардың тиісті тобының, шағын тобының теңгерімдік құны артатын, L бағанында көрсетілген сомадан асатын негізгі құралдарды жөндеуге салық төлеушінің шыққан нақты шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      14) N бағанында Салық кодексінің  111-бабының  2-тармағына сәйкес 100 айлық есептік көрсеткіштен кем соманы құрайтын есепті салық кезеңінің аяғындағы шамасы, шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      15) О бағанында егер Салық кодексінің  111-бабының  1-тармағына сәйкес осы шағын топтың барлық кесімді активтері есепті салық кезеңінің соңына есептен шықса, J бағанында көрсетілген сомаға тең есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      16) Р бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағында көзделген түзетулер (J - K + M - N - O) есебімен есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі.
      Жиынтық шама:
      100.22.001 жолға қосымша нысанның G бағаны 100.22.001А жолына, H бағаны - 100.22.001В жолына, I бағаны - 100.22.001С жолына, J бағаны - 100.22.001D жолына, К бағаны - 100.22.001Е жолына, L бағаны - 100.00.001F жолына, М бағаны - 100.22.001G  жолына, N бағаны - 100.22.001Н жолына, О бағаны -100.22.001І жолына, Р бағаны - 100.22.001J жолына көшіріледі;
      100.22.002 жолға қосымша нысанның G бағаны 100.22.003А жолына, H бағаны - 100.22.002В жолына, I бағаны - 100.22.002С жолына, J бағаны - 100.22.002D жолына, К бағаны - 100.22.002Е жолына, L бағаны - 100.00.002F жолына, М бағаны - 100.22.002G  жолына, N бағаны - 100.22.002Н жолына, О бағаны -100.22.002І жолына, Р бағаны - 100.22.002J жолына көшіріледі;
      100.22.003 жолға қосымша нысанның G бағаны 100.22.003А жолына, H бағаны - 100.22.003В жолына, I бағаны - 100.22.003С жолына, J бағаны - 100.22.003D жолына, К бағаны - 100.22.003Е жолына, L бағаны - 100.00.003F жолына, М бағаны - 100.22.003G  жолына, N бағаны - 100.22.003Н жолына, О бағаны -100.22.003І жолына, Р бағаны - 100.22.003J жолына көшіріледі.

      168. 100.22.003 жолға қосымша нысанның J бағаны мен 100.22.005D жолы 100.22.006 жолына көшіріледі.

      169. 100.22.007 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында негізгі құралдарды жылдық жиынтық табыс алу мақсатында алған жалға берушінің атауы (аты-жөні, тегі) көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланатын, олар бойынша жөндеуге кеткен шығыстар келісім-шартқа сәйкес жалға беруші өтемеген негізгі құралдардың атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармаққа сәйкес, D бағанында көрсетілген негізгі құралдар топтарының нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында негізгі құралдар жалға алу келісім-шартының нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында жал келісім-шартына сәйкес есепті салық кезеңі үшін жал төлемінің сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында жалға алған негізгі құралдарды жөндеуге нақты шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында жалға беруші өтеуге тиіс жөндеуге кеткен шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында жалға беруші өтемеген, Н және І бағандары сомасының айырмасы ретінде айқындалатын жөндеуге кеткен шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс негізгі құралдарды жөндеуге нақты шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес және J және K бағандары бағандары сомасының айырмасы ретінде айқындалатын шегерімге жатқызылмайтын негізгі құралдарды жөндеуге кеткен нақты шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.
      100.22.007 жолына қосымша нысан G бағанының жиынтық шамасы 100.22.007А жолына, Н бағаны - 100.22.007В жолына, І бағаны - 100.22.007С жолына, J бағаны - 100.22.007D жолына, K бағаны - 100.22.007Е жолына, L бағаны - 100.22.007F көшіріледі.

  25. Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар - 100.23 нысанын жасау

      170. Бұл нысан салық төлеуші алғаш рет пайдалануға берілген және Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды айқындауға арналған.
      Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарын салық төлеуші шегерімге жатқызған кезде, осы нысан үш жыл ішінде жиынтық жылдық табыс алу мақсатында тіркелген активтерді пайдалануды растау үшін өткен үш салық кезеңіне беріледі.

      171. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      172. "Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар" бөлімінде:
      100.23.001 жолы алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      173. 100.23.001В жолының шамасы 100.00.036С жолға көшіріледі.
      174. 100.23.001 жолға қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында тіркелген активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Қазақстан Республикасының аумағында тиісті тіркелген активті іске қосу күні көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес тіркелген актив тобының нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес тіркелген активтің шағын тобының нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағында белгіленген тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның шекті нормалары көрсетіледі;
      7) G бағанында F бағанда көрсетілген шектен аспайтын, тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның нормалары көрсетіледі;
      8) Н бағанында салық төлеуші Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес (G х 2) қолданатын, амортизацияның екі еселенген нормалары көрсетіледі;
      9) І бағанында Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген және салық төлеуші жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланатын, түскен тіркелген активтердің құны көрсетіледі;
      10) J бағанында кемінде үш жылда жылдық жиынтық табыс алу мақсатында (І х Н) тіркелген активтердің деректерін пайдалану шарты кезінде амортизацияның екі еселенген нормасы бойынша есептелген амортизация аударымдарының сомалары көрсетіледі;
      11) К бағанында Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген және жылдық жиынтық табыс алу үшін (І-J) пайдаланылатын тіркелген активтердің құны көрсетіледі. Келесі салық кезеңінде осы бағанның деректері салық салу мақсатында амортизация аударымдарын есептеу үшін тиісті шағын топтың теңгерімдік құнына енгізуге жатады және келесі салық кезеңінің 100.22.001, 100.22.002, 100.22.003 жолдарға қосымша нысанның Н бағанының және 100.22.005 жолға қосымша нысанның F бағанының тиісті жолдарына көшіріледі.
      12) L бағанында тиісті тіркелген активтің жойылған күні көрсетіледі.
      100.23.001 жолға қосымша нысанның І бағанының жиынтық шамасы 100.23.001A жолына, J бағаны - 100.23.001В жолына, К бағаны - 100.23.001С жолына көшіріледі.

  26. Инвестициялық салықтық преференциялар
 бойынша шегерімдер - 100.24 нысанын жасау

      175. Бұл нысан Салық кодексінің  5-бөлімнің  ережелеріне сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс инвестициялық жобалар шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің құнын айқындауға арналған.

      176. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) өтелімділік мерзімі;
      4) инвестицияларды қорғау жөніндегі мемлекеттік шаралар туралы мәселені реттейтін Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жасалған келісім-шарт нөмірі мен күні;
      5) преференциялар берілген кезең.

      177. "Инвестициялық салықтық преференциялар бойынша шегерімдер" бөлімінде:
      100.24.001 жолы инвестициялық жобалар шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      178. 100.24.001В жолының шамасы 100.00.036F жолға көшіріледі.
      179. 100.24.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында тіркелген активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында тіркелген активтерді іске қосу күні көрсетіледі;
      4) D бағанында инвестициялық жоба шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің құны көрсетіледі (инвестициялық бағдарлама). Келесі салық кезеңінде осы жолға өткен салық кезеңі үшін 100.24.001 жолға қосымша нысанының G бағанының тиісті жолдарындағы тіркелген активтердің қалдық құны және келісім-шарттың шарты бойынша есепті салық кезеңінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің құны көшіріледі;
      5) Е бағанында есеп бойынша инвестициялық салықтық преференциялар берудің ағымдағы кезеңі көрсетіледі (бірінші салық кезеңі - преференцияларды қолданудың бірінші жылы, келесі салық кезеңдері - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған келісім-шарттың негізінде преференцияларды қолдану жылы). Преференцияларды қолдану мерзімі инвестициялардың көлемі мен өтелу мерзіміне байланысты, бірақ Салық кодексінің  139-бабының  2 және 6-тармақтарына сәйкес преференцияларды қолдану мерзімінен бастап бес жылдан аспайды;
      6) F бағанында келісім-шартқа сәйкес инвестициялық салықтық преференцияларды қолдану мерзіміне қарай шегерімге жатқызылуы тиіс тіркелген активтердің құны көрсетіледі;
      7) G бағанында келесі салық кезеңінің 100.24.001 жолына қосымша нысанының D бағанының тиісті жолдарына көшірілетін тіркелген активтердің құны көрсетіледі (D - F).
      100.24.001 жолға қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 100.24.001A жолына, F бағаны - 100.24.001В жолына, G бағаны - 100.24.001С жолына көшіріледі.      

  27. Резидент еместер болып табылатын, заңды және жеке тұлғаларға төлейтін Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстары - 100.25 нысанын жасау

      180. Осы нысан резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмаған қызметіне Қазақстан Республикасының көздерінен түскен кіріс және Салық кодексінің  179 187 198 - 201-1-баптарына  сәйкес төлем көзінен табыс салығының сомасын айқындауға арналған.

      181. "Салық агенті туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық агенті мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық агентінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      182. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 100.25.001 жолы салық кезеңінің басында резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғаларға төленбеген табысының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      2) 100.25.002 жолы салық кезеңі үшін резидент емеске есептелген табыстың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      3) 100.25.003 жолы салық кезеңі үшін резидент емеске есептелген жеке табыс салығының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      4) 100.25.004 жолы салық кезеңі үшін резидент емеске төлеуге тиісті, кіріс сомаларының және осындай кірістерден жеке табыс салығы сомаларының есептелген табыстың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      5) 100.25.005 жолы өткен салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда резидент емеске төленген және (немесе) салық агентi шегерімге жатқызған бюджетке есептеуге тиісті табыстың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      6) 100.25.006 жолы Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент емес төлеген жеке табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      7) 100.25.007 жолы Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент еместерге төленбеген, бірақ салық агентімен бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда шегерімге жатқызылған, кірістерден ұсталатын табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      8) 100.25.008 жолы салық кезеңі үшін Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес шартты банк салымына аударылған табыс салығы сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      183. 100.25.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  178-бабына  сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, осы Ереженің  227-бабына  сәйкес кірістерінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында салық кезеңінің басында резидент еместерге төленбеген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында салық кезеңі үшін есептелген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында кірістерден есептелген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында D және Е бағандары көрсеткіштері арасындағы айырмасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін төленуге тиіс кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында өткен салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда резидент емеске төленген және (немесе) төленбеген, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған төленген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге жататын салық кезеңі үшін резидент еместердің төленген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      9) I бағанында Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған резидент еместердің төленбеген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес салық кезеңі үшін шартты банк салымына орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      100.25 қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.25.001 жолға, D бағанының - 100.25.002 жолына, Е бағаны - 100.25.003 жолына, F бағаны - 100.25.004 жолына, G  бағаны - 100.25.005 жолына, Н бағаны - 100.25.006 жолына, I бағаны - 100.25.007 жолына, J бағаны - 100.25.008 жолына көшіріледі.

  28. Халықаралық шарттарға сәйкес салық 
салудан босатылуға жататын салық салынатын
 кірісті есептеу - 100.26 нысанын жасау

      184. Осы нысан Салық кодексінің  199-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасымен жасасқан қосарланған салық салуға жол бермеу және кірістер мен мүліктерге (капиталға) салық салудан жалтарудың алдын алу туралы халықаралық шарт ережелері (бұдан әрі - халықаралық шарт) бойынша салық салудан босатылатын салық салынатын кіріс сомасын айқындауға арналған.
      100.26 нысанын Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын, халықаралық шарт ережелерін қолдануға құқығы бар резидент емес толтырады. Бұл нысанға салық төлеуші-резидент еместің резиденттігін растайтын құжат қоса тіркеледі.

      185. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) Қазақстан Республикасы қолданылатын халықаралық шарт жасасқан, осы Ереженің 228-бабына сәйкес елдің коды;
      4) шығыстарды есептеудің қолданылатын әдісі (тиісті торкөзде әдістердің бірі көрсетіледі).

      186. "Есеп" бөлімінде:
      1) 100.26.001 жолы резидент емес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған жиынтық жылдық табысының жалпы сомасын көрсетуге арналған. Бұл жолға 100.26.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.26.002 жолы Салық кодексінің  199-бабының  1-тармағына сәйкес бухгалтерлік есепте осындай кірістерге бөлек есеп жүргізу негізінде есептелген Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған халықаралық жүк тасымалдауда көлік қызметін көрсетуден алынған кіріс сомасын көрсетуге арналған;
      3) 100.26.003 жолы резидент емес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алу үшін шеккен шығыстарының шегерілетін жалпы сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 100.00.037 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 100.26.004 жолы салық төлеушінің халықаралық тасымалдауларда көлік қызметін көрсетуден кіріс алу мақсатында шеккен шығыстарының сомасын көрсетуге арналған. Салық төлеуші шығыстарды есептеудің тура әдісін қолданған жағдайда осы жолда бухгалтерлік есепте осындай шығыстарды есептеудің бөлек әдісін қолдану негізінде есептелген құжаттармен расталған сома көрсетіледі. Шығыстарды есептеудің жанама әдісін қолданған жағдайда осы 100.26.004 жолы 100.26.003 жолының үлес салмағы және деректерінің қосындысы ретінде есептеледі. Үлес салмағы 100.26.002 жолы деректерінің 100.26.001 жолы деректеріне қатынасы ретінде айқындалады. Бұл ретте, салық төлеуші халықаралық тасымалдауларда көлік қызметін көрсетуден кіріс алу мақсатында шеккен шығыстарын есептеудің көрсетілген әдістерінің бірін дербес таңдауға құқылы;
      5) 100.26.005 жолы халықаралық шартқа сәйкес салық салудан босатылуға жататын салық салынатын кіріс (залал) сомасын көрсетуге арналған. 100.26.005 жолының деректері 100.26.002 және 100.00.004 жолдары деректерінің айырмашылығы ретінде есептеледі.

      187. 100.26.005 жолының шамасы 100.00.039 жолына көшіріледі.

  29. Залалдарды көшіру - 100.27 нысанын жасау

      188. Бұл нысан Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес кәсіпкерлік қызметтен көшірілген залалдар сомасының есебіне арналған.

      189. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      190. "Залалдар" бөлімінде:
      100.27.001 жолы өткен салық кезеңдерінен көшірілетін залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      191. 100.27.001 жолының шамасы 100.00.44 жолына көшіріледі.
      192. 100.27.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залал пайда болған және осы жол толтырылатын өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдың жиынтық сомасы көрсетіледі;
      3) С бағанында өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшірілуге тиісті залал) көрсетіледі. Егер 100.00.040 жолында кіріс алынса, онда салық салынатын кірістің түзетілген сомасына кемітілген кіріс сомасы (100.00.043 жолы) осы бағанға көшіріледі. Егер 100.00.040 жолында залал алынған жағдайда, онда осы бағанға 100.00.042 жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      5) Е бағанында келесі салық кезеңіне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының және 100.02.002 жолында көрсетілген (100.00.040 жолының оң мәнінде) үй-жайлар, құрылыстар және ғимараттарды сату кезінде алынған залал айырмашылығы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзім өтіп кеткенге дейін келесі салық кезеңнің қосымша нысанының С бағанына көшіріледі.
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзімінің өтіп кетуіне байланысты келесі салық кезеңіне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      100.27.001 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңінің С бағанының шамасы 100.27.001 жолына көшіріледі.

  30. Шетелдік салық есебі - 100.28 нысанын жасау

      193. Бұл нысан Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке алынған шетел мемлекеттеріндегі көздерден салық төлеуші алған кіріс бойынша табыс салығы және табысқа (бұдан әрі - табыс салығы) салық сомасын айқындауға арналған.
      Қазақстан Республикасынан тысқары жерде салық төлеуші төлеген табыс салығының сомасы салықтарды ұстағанын және (немесе) төлегенін растайтын құжаттардың болуы кезінде жүргізіледі. Мұндай құжат шетел елдеріндегі көздерден алынған кіріс және ұсталған және (немесе) төленген салықтар сомасы туралы шетел мемлекетінің салық органы растаған анықтама болуы мүмкін.

      194. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      195. "Дивидендтер" бөлімінде:
      100.28.001 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған дивидендтерден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      196. "Сыйақылар" бөлімінде:
      100.28.002 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған сыйақылардан салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      197. "Роялти" бөлімінде:
      100.28.003 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған роялтиден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      198. "Халықаралық тасымалдарда көлік қызметін көрсетуден түскен кіріс" бөлігінде:
      100.28.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған халықаралық тасымалдарда көліктік қызмет көрсетуден түскен кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      199. "Тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кіріс" бөлігінде:
      100.28.005 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      200. "Тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кіріс (пайда)":
      100.28.006 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кірістен (пайдадан) салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      201. "Барлығы" бөлігінде:
      100.28.007 жолы 100.28.001С, 100.28.002С, 100.28.003С, 100.28.004С, 100.28.005С, 100.28.006С жолдарында айқындалған, Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған салықтың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      202. 100.28.007 жолының шамасы 100.29.005А жолына көшіріледі.
      100.28.001А жолының шамасы 100.07.002 жолына көшіріледі.
      100.28.002А жолының шамасы 100.08.003 жолына көшіріледі.

      203. 100.28.001, 100.28.002, 100.28.003, 100.28.004 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 228-тармағына орай кіріс төлемі көзі - елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші бір шетел мемлекетінде есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі - ел немесе халықаралық шартқа заңнамамен белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кіріс төлем көзі - еліне төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының көбейтіндісі ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерін көбейту ретінде айқындалады.
      100.28.001 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.28.001А жолына, Е бағаны - 100.28.001В жолына, G бағаны - 100.28.001С жолына көшіріледі, 100.28.002 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.002А жолына, Е бағаны - 100.28.002В жолына, G бағаны - 100.28.002С жолына көшіріледі, 100.28.003 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.003А жолына, Е бағаны - 100.28.003В жолына, G бағаны - 100.28.003С жолына көшіріледі, 100.28.004 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.004А жолына, Е бағаны - 100.28.004В жолына, G бағаны - 100.28.004С жолына көшіріледі.

      204. 100.28.005 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 227-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі - елі бойынша ашылатын сома тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен кіріс түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 228-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі - елі көрсетіледі;
      4) D бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында тиісті төлем көзі - елі заңдарында немесе халықаралық шартта белгіленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      6) F бағанында әрбір төлем көзі - елінде төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, F бағанының деректері D және Е бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, Н бағанның деректері D және G бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады.
      100.28.005 жолға қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 100.28.005А жолына, F бағаны - 100.28.005В жолына, Н бағаны - 100.28.005С жолына көшіріледі.

      205. 100.28.006 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 228-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі - елі көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің ішінде олардың салық заңнамаларына сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша салық төлеуші есептеген салық салынатын кірістің (пайданың) сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден салық салынатын кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген салық салынатын кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі - елі заңдарында немесе халықаралық шартта белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кірістің төлем көзі - елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының қосындысы ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады.
      100.28.006 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.28.006А жолына, Е бағаны - 100.28.006В жолына, G бағаны - 100.28.006С жолына көшіріледі.

  31. Салық міндеттемесін есептеу - 100.29 нысанын жасау

      206. Бұл нысан салық төлеушінің корпорациялық табыс салығының сомасын есептеуіне резидент еместің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметінен таза кіріске салық және төленген аванстық төлемдер мен жүргізілген есепке алулар, есепті салық кезеңінің қорытындысы бойынша басқа да есеп айырысуларды, сондай-ақ заңды тұлға бойынша жалпы деректерді көрсетуге арналған.

      207. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      208. "Салық есептеу және жүргізілген төлем бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 100.29.001 жолында 100.00.045 жолында айқындалған салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі;
      2) 100.29.002 жолында Салық кодексінің  135-бабының  1-тармағында белгіленген ставка бойынша корпорациялық табыс салығының есептелген сомасы көрсетіледі. 100.29.002 жолының шамасы 100.00.046 жолына көшіріледі;
      3) 100.29.003 жолын қызметін Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы жүргізетін резидент емес заңды тұлғалар толтырады. Осы жолда 100.29.001 және 100.29.002 жолдарының айырмашылығы ретінде айқындалатын таза кіріс сомасы көрсетіледі;
      4) 100.29.004 жолын қызметін Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы жүргізетін резидент емес заңды тұлғалар толтырады. Осы жолда Салық кодексінің  185  немесе  201-баптарына  сәйкес есептелген қызметін Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы жүргізетін резидент емес заңды тұлғаның таза кірісіне салық сомасы көрсетіледі. Бұл ретте тиісті жолдарда Салық кодексінің  185-бабының  1-тармағымен белгіленген ставка бойынша, немесе Салық кодексінің  201-бабына  сәйкес халықаралық шартпен белгіленген ставка бойынша есептелген салық сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші таза кіріске салық төлеуге қатысты халықаралық шарт ережелерін қолданса, онда халықаралық шартқа және аталған шарт осы Ереженің 228-тармағына сәйкес жасасылған осындай салық ставкасы және көрсетілген шарт атауы көрсетіледі, сондай-ақ салық төлеушінің резиденттігін растайтын құжат қоса тіркеледі. 100.29.004 жолында көрсетілген таза кіріске салық сомасы 100.29.004А немесе 100.29.004В жолдарының деректеріне қарай айқындалады;
      5) 100.29.005 жолында есептелген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі. Ол 100.29.007А және 100.29.007В жолдарының сомасы ретінде айқындалады;
      6) 100.29.005А жолында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес осы Декларацияда көрсетілген кірістен ұсталған және Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл жолға 100.29.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 100.29.005В жолында Қазақстан Республикасында сыйақы (ұтыс) төлеу көзінен ұсталған салықтың сомасы көрсетіледі. Бұл жолға 100.08.001В, 100.08.002D және 100.08.003D жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 100.29.006 жолында 100.29.006А немесе 100.29.006В немесе 100.29.006С жолдарының деректерінен айқындалатын есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      9) 100.29.006А жолында Салық кодексінің  125-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі және 100.29.002 мен 100.29.004 жолдары сомасының және 100.29.005 жолы сомасының айырмашылығы ретінде айқындалады;
      10) 100.29.006В жолында Салық кодексінің  140-2-бабы  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі және 50% кемітілген 100.29.006А жолының сомасы ретінде айқындалады;
      11) 100.29.006С жолында Салық кодексінің  119-1-бабы  4-тармағына немесе Салық кодексінің  140-5-бабы  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі және 100% кемітілген 100.29.006А жолының сомасы ретінде айқындалады;
      12) 100.29.007 жолында 100.29.007А және 100.29.007В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын аванстық төлемдердің жиынтық шамасы көрсетіледі;
      13) 100.29.007А жолында есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде өткен салық кезеңінен көшірілген және салықтың басқа түрлерінен артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      14) 100.29.007В жолында есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші есепті салық кезеңінде төлеген аванстық төлемдердің жиынтық шамасы көрсетіледі;
      15) 100.29.008 жолында төлеуге жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 100.29.005 жолында көрсетілген корпорациялық табыс салығының сомасы және 100.29.006 және 100.29.007 жолдарында көрсетілген есепке алулар мен жүргізілген аванстық төлемдер сомасы арасында есептелген айырмасы ретінде айқындалады. 100.29.008 жолының шамасы 100.00.051 жолына көшіріледі;
      16) 100.29.009 жолында төленген аванстық төлемдер шамасы 100.29.006 және 100.29.007 жолдарында көрсетілген төленген аванстық төлемдер мен жүргізілген есепке алулар 100.29.005 жолында есептелген корпорациялық табыс салығының сомасынан артық жағдайда айқындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі. 100.29.006 және 100.29.007 жолдарының сомасы айырмасы ретінде айқындалады.

      209. "Басқа ақпарат" бөлімінде:
      1) 100.20.010 жолында статистика органдарының деректері бойынша Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішіне сәйкес кәсіпкерлік қызмет түрлері көрсетіледі;
      2) 100.20.011 жолында статистика органдарының деректері бойынша КОЖЖ (кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктегіші) коды көрсетіледі;
      3) 100.29.012 жолында заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі;
      4) 100.29.013 жолында заңды тұлғаның меншік түрі көрсетіледі: жеке меншік немесе мемлекеттік.

      210. 100.29.002 жолының шамасы 100.00.046 жолына көшіріледі.
      100.29.004 жолының шамасы 100.00.047 жолына көшіріледі.
      100.29.005 жолының шамасы 100.00.048 жолына көшіріледі.
      100.29.006 жолының шамасы 100.00.049 жолына көшіріледі.
      100.29.007 жолының шамасы 100.00.050 жолына көшіріледі.
      100.29.008 жолының шамасы 100.00.051 жолына көшіріледі.
      100.29.009 жолының шамасы 100.00.052 жолына көшіріледі.

  32. Бухгалтерлік теңгерме - 100.30 нысанын жасау

      211. Бұл нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  33. Кірістер және шығыстар туралы есеп - 
100.31 нысанын жасау

      212. Бұл нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

      213. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      214. "Көрсеткіштер" бөлімінде:
      100.31.01-100.31.11 жолдары бухгалтерлік есеп деректері бойынша толтырылады. Бұл орайда, 100.31.01-100.31.03 жолдары қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      215. 100.31.001, 100.31.002, 100.31.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушілер жүзеге асыратын қызмет түрлері көрсетіледі;
      3) С бағанында бухгалтерлік есеп деректері бойынша В бағанда көрсетілген қызмет түрлері бөлігінде тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өткізуден түскен кіріс көрсетіледі;
      4) D бағанында бухгалтерлік есеп деректері бойынша В бағанда көрсетілген қызмет түрлері бөлігінде өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандарының айырмашылығы ретінде айқындалады.
      100.31.001, 100.31.002, 100.31.003 жолдарына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.31.001 жолына, D бағаны - 100.31.002 жолына, Е бағаны - 100.31.003 жолына көшіріледі.

  34. Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларациямен кірістер және шығыстар туралы
 есепті салыстыру - 100.32 нысанын жасау

      216. Бұл нысан олардың арасындағы кірістер және шығыстар туралы есеп және салық салынатын кіріс бойынша айқындалған және айырмашылықтарды айқындау жолымен Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация бойынша айқындалған таза кірісті салыстыруға арналған.
      Осы қосымшадағы айырмашылықты айқындау үшін бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі заңдарына, салық заңнамаларының ережелері бойынша айқындалған кіріс пен шегерімдерге сәйкес есепті салық кезеңіне жасалған кірістер және шығыстар туралы есепте салық төлеуші айқындаған кірістерді (залалдарды) салыстыру жүргізіледі.

      217. І бағанын толтыру кезінде Корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетілген деректер пайдаланылады.

      218. ІІ бағанын толтыру кезінде бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі жөніндегі заңнамаға сәйкес алынған бухгалтерлік есеп деректері пайдаланылады.

      219. ІІІ бағанында 100.32.001, 100.32.002, 100.32.003 жолдардан басқа, І және ІІ бағандардың айырмашылығы көрсетіледі.

      220. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      221. "Көрсеткіштер" бөлімінде: 
      1) 100.32.001 жолында қаржы есептемесі бойынша таза кіріс (залал) көрсетіледі;
      2) 100.32.002 жолында 100.00.046 және 100.00.047 жолдарында көрсетілген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      3) 100.32.003 жолында 100.00.045 жолында көрсетілген салық салынатын кіріс көрсетіледі;
      4) 100.32.004 жолында:
      І бағанына 100.00.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден түскен кіріс көрсетіледі;
      5) 100.32.005 жолында:
      І бағанда 100.32.005А-100.32.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын активтерді сату кезінде құнның өсуінен түскен кірістің (залалдың) жалпы сомасы көрсетіледі;
      ІІ бағанда 100.32.005А-100.32.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын бухгалтерлік есеп деректері бойынша 100.31.004 жолда көрсетілген тауарлардан (жұмыстардан, қызмет көрсетулерден) басқа, активтерді сатудан түскен кірістің (залалдың) жалпы сомасы көрсетіледі;
      6) 100.32.005А жолда:
      І бағанға 100.02.001; 100.02.002 және 100.02.003 жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      7) 100.32.005В:
      І бағанға 100.02.004 жолда көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан басқа, тіркелген активтердан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      8) 100.32.005С жолында:
      ІІ бағанда материалдық емес активтерді өткізуден түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      9) 100.32.005D жолында:
      І бағанда 100.02.005-100.002.009 жолдардың сомасы ретінде айқындалатын шама көрсетіледі;
      ІІ бағанда бағалы қағаздарды сатудан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      10) 100.32.005Е жолында:
      ІІ бағанда басқа да активтерді сатудан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      11) 100.32.006 жолында:
      І бағанға 100.00.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда есептен шығару міндеттемесінен түскен кіріс көрсетіледі;
      12) 100.32.007 жолында:
      І бағанға 100.00.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.32.008 жолында:
      І бағанға 100.00.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда мүлікті жалға бергеннен түскен кіріс көрсетіледі;
      14) 100.32.009 жолында:
      І бағанға 100.00.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда борыштың талаптан қайтудан түскен кірісі көрсетіледі;
      15) 100.32.010 жолында:
      І бағанға 100.00.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда кәсіпкерлік қызметті шектеу немесе тоқтатуға келісуден алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      16) 100.32.011 жолында:
      І бағанға 100.00.009 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін алынған кірістер сомасы көрсетіледі;
      17) 100.32.012 жолында:
      І бағанға 100.00.010 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жалпы үлестік меншіктен түскен кірісті бөлу кезінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      18) 100.32.013 жолында:
      І бағанға 100.00.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда айыппұлдар, өсімақылар және басқа да санкция түрлері бойынша кіріс көрсетіледі;
      19) 100.32.014 жолында:
      І бағанға 100.00.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бұрын жүргізілген шығыс бойынша алынған өтемақылар көрсетіледі;
      20) 100.32.015 жолында:
      І бағанға 100.00.013 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда орындалған жұмыстар, қызмет көрсетулер, соның ішінде тауарлық-материалдық құндылықтардың артығынан тегін алынған мүлік, сондай-ақ оларды тарату кезіндегі тіркелген активтердан бөлшектеу, талқылау кезінде алынған тауарлық-материалдық қорлар түріндегі кіріс көрсетіледі;
      21) 100.32.016 жолында:
      І бағанға 100.00.014 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда дивиденд түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      22) 100.32.017 жолында:
      І бағанға 100.00.015 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сыйақы түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      23) 100.32.018 жолында:
      І бағанға 100.00.016 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда оң бағамдық айырмашылық сомасы көрсетіледі;
      24) 100.32.019 жолында:
      І бағанға 100.00.017 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда ұтыс түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      25) 120.32.020 жолында:
      І бағанға 100.00.018 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда роялти түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      26) 100.32.021 жолында:
      І бағанға 100.00.019 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда әлеуметтік саладағы объектілерді пайдалану кезіндегі шығыстардан кірістің артығынан алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      27) 100.32.022 жолында:
      І бағанға 100.00.008 және 100.00.020 жолдарының сомасы ретінде айқындалған мөлшер көшіріледі;
      ІІ бағанда 100.32.004-100.32.021 жолдарында көрсетілмеген бухгалтерлік есеп деректері бойынша басқа да кірістер көрсетіледі;
      28) 100.32.023 жолында:
      І бағанда 100.00.022 жолдан көшірілетін жылдық жиынтық кірістің түзетілген сомасы көрсетіледі;
      29) 100.32.024 жолында:
      І бағанда кірістің жалпы сомасы (100.32.004-100.32.022 жолдардың сомасы алынған 100.32.023 жолы) көрсетіледі;
      ІІ бағанда кірістің жалпы сомасы (100.32.004-100.32.022 жолдардың сомасы) көрсетіледі;
      30) 100.32.025 жолында:
      І бағанға 100.00.024 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны ретінде айқындалған, кезеңнің шығысы және басқа да жолдарда көрсетілген шығыстарды есептемегенде, негізгі емес қызмет бойынша шығыстар шамасы көрсетіледі;
      31) 100.32.025А жолында:
      І бағанға 100.00.005А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда 100.12.005АІ-100.12.005АIV жолдарындағы сома ретінде айқындалатын іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі;
      32) 100.32.025 АІ жолында:
      І бағанға 100.12.005 АІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бронь үшін шығысты төлеуді қоса алғанда, іссапар орны мен кері жолға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      33) 100.32.025 АІІ жолында:
      І бағанға 100.12.005 АІІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бронь үшін шығысты төлеуді қоса алғанда, тұрғын үй жалдауға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      34) 100.32.025 АІІІ жолында:
      І бағанға 100.12.005 АІІІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда Қазақстан Республикасы шегіндегі іссапар бойынша тәуліктік мөлшері көрсетіледі;
      35) 100.32.025 АІV жолында:
      І бағанға 100.12.005 АIV жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда Қазақстан Республикасы шегіндегі іссапар бойынша тәуліктік мөлшері көрсетіледі;
      36) 100.32.025В жолында:
      І бағанға 100.12.005В жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өкілеттік шығыстар сомасы көрсетіледі;
      37) 100.32.026 жолында:
      І бағанға 100.00.025 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сыйақы бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі;
      38) 100.32.027 жолында:
      І бағанға 100.00.026 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      39) 100.32.028 жолында:
      І бағанға 100.00.027 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда күмәнді борыш бойынша резерв көрсетіледі;
      40) 100.32.029 жолында:
      І бағанға 100.00.028 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда резервтік қорларға аударымдар сомасы көрсетіледі;
      41) 100.32.030 жолында:
      І бағанға 100.00.029 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда ғылыми-зерттеуге, жобалық, іздестіруші және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға кеткен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      42) 100.32.031 жолында:
      І бағанға 100.00.030 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі;
      43) 100.32.032 жолында:
      І бағанға 100.00.031 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда әлеуметтік төлемдерге шығыстар сомасы көрсетіледі;
      44) 100.32.033 жолында:
      І бағанға 100.00.032 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндiруге әзiрлiк жұмыстарына жұмсалған шығыстар бойынша шегерiмдер және жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      45) 100.32.034 жолында:
      І бағанға 100.00.033 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда теріс бағамдық айырмашылықтар сомасы көрсетіледі;
      46) 100.32.035 жолында:
      І бағанға 100.00.034 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өнімдерді (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден түскен кірісті айқындағанға дейін пайдаланылған салықтардан басқа, салықтар және Қазақстан Республикасында төленген корпорациялық табыс салығы, сондай-ақ басқа мемлекеттерде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      47) 100.32.036 жолында:
      І бағанға 100.00.035 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда айыппұл, өсімақы, тұрақсыздық айыбы деп көрсетілген немесе танылған сома көрсетіледі;
      48) 100.32.037 жолында:
      І бағанға 100.00.036А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      49) 100.32.038 жолында:
      І бағанға 100.00.036В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      50) 100.32.039 жолында:
      І бағанға 100.00.036С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      51) 100.32.040 жолында:
      І бағанға 100.00.036 D жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      52) 100.32.041 жолында:
      І бағанға 100.00.036Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      53) 100.32.042 жолында:
      І бағанға 100.00.036F жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      54) 100.32.043 жолында:
      І бағанға 100.00.036G жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жөндеуге кеткен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      55) 100.32.044 жолында:
      ІІ бағанда негізгі құралдардың жойылуы және істен шығуынан залалдар сомасы көрсетіледі;
      56) 100.32.045 жолында:
      ІІ бағанда материалдық емес активтердің жойылуы және істен шығуынан залалдар сомасы көрсетіледі;
      57) 100.32.046 жолында:
      ІІ бағанда материалдық құндылықтар нормативтен тыс ысырап, бүлінген және жетпеген, сондай-ақ басқа да өндірістік емес шығыстар және ысырап сомасы көрсетіледі;
      58) 100.32.047 жолында:
      ІІ бағанда айыпкер белгіленбеген немесе егер айыпкер жақтың есебінен қажетті соманы өтеу мүмкін болмаған жағдайда, талан-тараждан түскен залал көрсетіледі;
      59) 100.32.048 жолында:
      ІІ бағанда өндірістік қуаттық пен консервацияда болып табылатын объектілерді ұстап тұруға шығындар сомасы көрсетіледі;
      60) 100.32.049 жолында:
      ІІ бағанда жұмысшылардың еңбек демалыстарын төлеуге резервтегі сома көрсетіледі;
      61) 100.32.050 жолында:
      ІІ бағанда тіркелген активтерді алда тұрған жөндеуге кететін шығыстарға резервтегі сома көрсетіледі;
      62) 100.32.051 жолында:
      ІІ бағанда 100.32.025-100.32.050 жолдарында бухгалтерлік есепте көрсетілмеген басқа да шығыстар сомасы көрсетіледі;
      63) 100.32.052 жолында:
      І бағанда 100.00.043 жолынан көшірілетін салық салынатын кіріс сомасы көрсетіледі;
      64) 100.32.053 жолында:
      І бағанда 100.32.025 және 100.32.052 жолдарын қосумен айқындалатын сома көрсетіледі;
      ІІ бағанда 100.32.025 және 100.32.052 жолдарын қосумен айқындалатын сома көрсетіледі;
      65) 100.32.054 жолында:
      ІІІ бағанда ІІІ бағандағы 100.32.024 және 100.32.053 жолдарының әртүрлілігі ретінде анықталатын шығыс пен кіріс арасындағы айырмашылық көрсетіледі.
      66) 100.32.055 жолында:
      ІІІ бағанда 100.32.054 жолдың сомасына түзетілген 100.32.001 және 100.32.002 сомасы ретінде айқындалған салық салынатын кіріс көшіріледі. Бұл сома 100.32.040 және 100.32.043 жолдарының айырмашылығы ретінде айқындалған салық салынатын кіріс сомасына сәйкес келуі қажет.

  35. Ақша қозғалысы туралы есеп - 100.33 және 100.34 нысандарын жасау

      222. Бұл нысандар Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік бойынша заңдарға сәйкес есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші әзірлеген қаржылық есептілік болып табылады.

  36. Стандарттық салық жеңілдіктерін алғанда салық міндеттемесін есептеу-100.35 нысанын жасау

      223. Бұл нысан инвестициялар бойынша уәкілетті мемлекеттік органмен келісім-шартқа сәйкес стандарттық салық жеңілдіктерін алғанда салық төлеуші корпорациялық табыс салығын есептеуге арналған (қаржы-шаруашылық қызметтің қорытындыларына қарамастан).

      224. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      225. "Корпорациялық табыс салығы сомасын есептеу" бөлімінде:
      1) 100.35.001 жолында бұрынғы есепті салық кезеңдерінен ең жоғары болып табылатын есепті салық кезеңі үшін салық салынатын кіріс сомасы көрсетіледі;
      2) 100.35.002 жолында салық салынатын кірістің ең жоғары салық кезеңінің жылы көрсетіледі;
      3) 100.35.003 жолында есепті салық кезеңіне қатысы бойынша 100.35.002 жолында көрсетілген жыл инфляциясының орташа жылдық индексi көрсетіледі;
      4) 100.35.004 жолында инфляция индексi ескеріле отырып, бұрынғы салық кезеңдері үшін салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі және 100.35.001 және 100.35.003 жолдарының сомасынан шығарылу ретінде айқындалады;
      5) 100.35.005 жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарттың күші бар айлардың саны көрсетіледі;
      6) 100.35.006 жолында инфляция индексi мен жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарттың күші бар айлардың саны ескеріле отырып, бұрынғы салық кезеңдері үшін салық салынатын кірістің ең жоғары сомасы көрсетіледі, және 100.35.004 х 100.35.005/12 формуласы бойынша айқындалады;
      7) 100.35.007 жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарт бойынша қызметтен алынған есепті салық кезеңі үшін салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі;
      8) 100.35.008 жолында (100.35.007 және 100.35.004 жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын, (салық салынатын кіріс - 100.35.001 жолында көрсетуге тиісті салық салынатын кірістің болмаған жағдайында) салық салынатын кірістің жеңілдетілген өсімінің сомасы көрсетіледі;
      9) 100.35.009 жолында шартқа сәйкес корпорациялық табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      10) 100.35.010 жолында шартқа сәйкес корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.

      226. 100.35.010 жолының шамасы 100.29.002С жолына көшіріледі.

  37. Кірістер, елдер мен сақтандыру сыныптары түрлерінің кодтары

      227. Декларацияны толтырғанда табыс түрлерін мынадай кодтауды пайдалану керек:
      1) Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар:
      1010 - Қазақстан Республикасындағы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасындағы аумағында орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1022 - заңды тұлға - резиденттің қатысу үлесiн немесе Қазақстан Республикасындағы аумағында орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша мiндеттемелерiн резиденттер мен резидент еместердің орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - резидент - эмитенттерден, егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекемесi арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақылары нысанындағы табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      1160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер үшiн жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстардың өтем нысанындағы табыстары немесе Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың өзге де материалдық пайдалары, оның iшiнде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға жұмсалған шығыстар, отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасындағы қызметтен төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн табыстар;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық, (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге немесе резидент еместерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық, (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан түсетiн табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша түсетiн табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының iшкi топтың құн балансынан асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетiн табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргiзiлген шегерiмдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - бағамдық оң айырма;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан артуы;
      1330 - степендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша алған табыстары;
      1350 - Қазақстан Республикасындағы қызмет негiзiнде туындайтын, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған табыстар резидент еместердiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстар.
      2) Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден табыстар:
      2010 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      2020 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2022 - заңды тұлға - резиденттің қатысу үлесiн немесе Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2030 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      2040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      2050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      2060 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2070 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2080 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған роялти нысанындағы табыстар;
      2090 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      2100 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      2111 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      2120 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      2130 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2131 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      2150 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      2160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер немесе өзге де материалдық пайда нысанындағы табыстар;
      2170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      2180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасы шегінен тыс қызметтен төленетiн табыстар;
      2190 - резидент еместер төлейтiн ұтыстар;
      2200 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      2210 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн (алынған) табыстар;
      2220 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынатын табыстар.

      228. Резидент емес - салық төлеушінің резиденттік елдің кодын толтыру кезінде Қазақстан Республикасының Кеден комитетінің 26.09.1995 жылғы 127-П  бұйрығымен  бекітілген және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 21 сәуірде N 291 тіркелген "Әлем елдерінің жіктемесі" Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттердің сандық кодталуын пайдалану қажет.

      229. Декларацияны толтыру кезінде сақтандыру топтарының мынадай кодталуын пайдалану керек:
      1) 01 - автомобиль көлігін сақтандыру;
      2) 02 - темір жол көлігін сақтандыру;
      3) 03 - әуе көлігін сақтандыру;
      4) 04 - су көлігін сақтандыру;
      5) 05 - жүктерді сақтандыру;
      6) 06 - осы тармақтың 1)-5)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда мүлікті сақтандыру;
      7) 07 - кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
      8) 08 - автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      9) 09 - темір жол көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      10) 10 - әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      11) 11 - су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      12) 12 - тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      13) 13 - шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
      14) 14 - осы тармақтың 8)-12)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда, зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
_______________________________________________
       РҚАО-ның ескертуі: 100.00, 100.01, 100.02, 100.03, 100.04, 100.05, 100.06, 100.07, 100.08, 100.09, 100.10, 100.11, 100.12, 100.13, 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.18, 100.19, 100.20, 100.21, 100.22, 100.23, 100.24, 100.25, 100.26, 100.27, 100.28, 100.29, 100.30, 100.31, 100.32, 100.33, 100.34, 100.35 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау    
ережелерін бекіту туралы"   
Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы    
N 493 бұйрығымен       
бекітілген          

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
аванстық төлемдер сомасының
есебін жасау ережелері
(101.01 - 101.04 нысандар)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және 100.00, 110.00 және 120.00 нысандарын беретін заңды тұлғалармен корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдердің сомаларын есептеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының Есебін (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Есепті жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Есепті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.
      4. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      5. Есепті беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабындағы  8-баптың 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Есепті жеткізу туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      6. Есепке Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Есеп жасау (101.01 - нысан)

      7. Осы есеп Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес Декларацияны тапсыруға дейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      8. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                           1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Есеп түрі. Бұл торкөздер  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      6) валюта коды;
      7) резидент емес тапсырған кезде "резидент емес" деген торкөз белгіленеді.

      9. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.01.001 жолында бұрынғы салық кезеңі үшін салық төлеушімен есептелген аванстық төлемдердің сомасы көрсетіледі.
      2) 101.01.002 жолында бұрынғы салық кезеңінде салық төлеушінің аванстық төлемдерді төлеу айларының жалпы саны көрсетіледі;
      3) 101.00.003 жолында 101.01.002 жолында көрсетілген, бұрынғы салық кезеңінің айлар санына 101.01.001 жолында көрсетілген, бұрынғы салық кезеңі үшін аванстық төлемдер сомасының қатынасы ретінде есептелген, бұрынғы салық кезеңі үшін орташа айлық аванстық төлем көрсетіледі;
      4) 101.00.004 жолында Декларацияны тапсыруға дейінгі кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 50 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің  119-1-бабының  4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді.
      101.01.004А, 101.01.004В, 101.01.004С жолдары Декларацияны тапсыруға дейін кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы ай-айға бөліп көрсетіледі.
      101.01.004D, 101.01.004Е, 101.01.004F жолдары Салық кодексімен белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушінің беру мерзімін ұзарту кезінде толтырылады. Бұл орайда Декларацияны тапсыру мерзімі толық (-тай) ай(-лар)-ға емес басқа мерзімге ұзартылса, толық емес ай үшін төленуге жататын аванстық төлемдер сомалары 101.01.003 жолда көрсетілген сомалар және осы айдағы күндер саны негізінде бара-бар әдіс бойынша есептеледі.

  3. Есеп жасау (101.02 нысан)

      10. Осы есеп Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес Декларацияны тапсырудан кейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      11. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                          1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      6) валюта коды;
      7) резидент емес тапсырған кезде "резидент емес" деген торкөз белгіленеді.

      12. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.02.001 жолында Бұрынғы салық кезеңі үшін декларация 100.00.046 (110.00.044, 120.00.008) жолында айқындалған бұрынғы салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      2) 101.02.002 жолында есепті салық кезеңі үшін салықтың болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 50 процентке төмендетілген есепті салық кезеңі үшін салықтың болжалған сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің  119-1-бабының  4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді;
      3) 101.02.003 жолында 101.02.002 жолынан көшірілетін есепті салық кезеңі үшін есептелген аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 101.02.004 жолында 101.01.004 жолынан көшірілетін Декларацияны тапсыруға дейін салық кезеңі үшін төленетін аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      5) 101.00.005 жолында 101.02.003 және 101.02.004 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін салық кезеңі үшін төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      6) 101.02.006 жолында Декларацияны тапсырудан кейін есепті салық кезеңінің айлар саны көрсетіледі;
      7) 101.02.007 жолында 101.02.006 жолында көрсетілген есепті салық кезеңінің айларына 101.02.005 жолында көрсетілген және төлеуге жататын аванстық төлемдердің сомасының қатынасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін төлеуге жататын орташа айлық аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      8) 101.02.008 жолында Декларация тапсырғаннан кейін аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы (сәуір не Салық кодексінде белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушімен тапсыру мерзімін өзгерту жағдайында мамыр немесе маусым немесе шілде) және аванстық төлемдердің сомасын енгізудің есепті салық кезеңінің соңғы айы көрсетіледі.

      13. Салық кодексінің  71-бабына  сәйкес қосымша декларацияны салық төлеушінің беруі кезінде, сондай-ақ тексеріс нәтижелері бойынша корпорациялық табыс салығының сомасының өзгеруі кезінде салық төлеушіге төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасын түзетумен қосымша есепті беру қажет.

  4. Есеп жасау (101.03 нысан)

      14. Осы нысан Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша салық салынатын кірісі жоқ немесе залал алған салық төлеушілердің Декларацияны тапсыруынан кейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      15. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                          1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      6) валюта коды;
      7) резидент емес тапсырған кезде "резидент емес" деген торкөз белгіленеді.

      16. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.03.001 жолында есепті салық кезеңі үшін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 50 процентке төмендетілген есепті салық кезеңіне болжалған аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің  119-1-бабының  4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді.
      2) 101.03.002 жолында 101.01.004 жолынан көшірілетін Декларацияны тапсыруға дейінгі кезең үшін төленетін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі;
      3) 101.03.003 жолында 101.03.001 және 101.03.002 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын, Декларацияны тапсырудан кейін кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 101.03.004 жолында Декларацияны тапсырудан кейін есепті салық кезеңінің айлар саны көрсетіледі;
      5) 101.03.005 жолында 101.03.004 жолында көрсетілген айлар санына 101.03.003 жолында көрсетілген және төлеуге жататын аванстық төлемдердің сомасының қатынасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін төлеуге жататын орташа айлық аванстық төлем сомасы көрсетіледі;
      6) 101.03.006 жолында Декларация тапсырылғаннан кейін аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы (сәуір не Салық кодексінде белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушімен тапсыру мерзімін өзгерту жағдайында мамыр немесе маусым немесе шілде) және аванстық төлемдердің сомасын енгізудің есепті салық кезеңінің соңғы айы көрсетіледі.

      17. Салық кодексінің  71-бабына  сәйкес қосымша декларацияны салық төлеушінің беруі кезінде, сондай-ақ тексеріс нәтижелері бойынша корпорациялық табыс салығының сомасы өзгеруі кезінде салық төлеушіге төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасын түзетумен қосымша есеп беру қажет.

  5. Есеп жасау (101.04-нысан)

      18. Осы нысан Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес қайта құрылған салық төлеушілер төлеуі тиіс корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      19. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                            1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      6) валюта коды;
      7) резидент емес тапсырған кезде "резидент емес" деген торкөз белгіленеді.

      20. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.04.001 жолында қайта құрылған салық төлеушінің құру күнінен бастап есепті салық кезеңі үшін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 50 процентке төмендетілген есепті салық кезеңіне болжалған аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің  119-1-бабының  4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді.
      2) 101.04.002 жолында құру күнінен бастап есепті салық кезеңіндегі айлар саны көрсетіледі;
      3) 101.04.003 жолында 101.04.002 жолында көрсетілген айлар санына 101.04.001 жолында көрсетілген болжалатын аванстық төлемдердің сомасы ретінде есептелген есепті салық кезеңі үшін орташа айлық аванстық төлем көрсетіледі;
      4) 101.04.004 жолында аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы мен аванстық төлемдер сомасын енгізудің есепті салық кезеңіндегі соңғы айы көрсетіледі.
_______________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 101.01, 101.02, 101.03, 101.04 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау    
ережелерін бекіту туралы"   
Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен       
бекітілген          

  Резиденттер кірістерінің төлем көзінен
ұсталған корпорациялық табыс салығы
сомасының есебін жасау ережелері
(101.05 нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және резидент кірістерінің төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасын, кірістерді төлеген салық агентінің есептеуіне арналған резиденттер кірістерінің төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығы сомасының Есебін (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін көздейді.

      2. Есепті жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Есепті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.

      4. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      5. Тиісті қосымша нысанның көрсеткіштерін ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      6. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде Есептің "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті деректер көрсетіледі.

      7. Есепті беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен Есеп екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабындағы  8-тармақтың 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Есепті жеткізу туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      8. Есепке Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Есеп жасау (101.05 нысан)

      9. "Салық агенті туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық агенті мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін есепті тоқсан;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (тоқсандық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                          1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (тоқсандық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      6) валюта коды;

      10. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С жолдарында төлем көзінен ұсталған, есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін салық агенті төлеген кірістің сомасы көрсетіледі. 101.05.001D жолында 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, және төлем көзінен ұсталған есепті кезеңі үшін төлеген кірістің сомасы көрсетіледі;
      2) 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С жолдарында төлем көзінен ұсталған және есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін бюджетке төленуге тиіс корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 101.05.002D жолында 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, есепті кезең үшін төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      3) 101.05.003А, 101.05.003В және 101.05.003С жолдарында 1, 2 және 3 салық кезеңдері үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      101.05.004А, 101.05.004В және 101.05.004С жолдарында 101.05.002 жолының айырмасы ретінде айқындалатын, есепті салық кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке төленуге тиіс корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      4) 101.05.003. 101.05.003D жолында 101.05.004А, 101.05.004В және 101.05.004С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын төлем көзінен ұсталған және есепті кезең үшін бюджетке аударылуға жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      101.05.005А, 101.05.005В және 101.05.005С жолдарында 101.05.003 тиісті жолының айырмасы ретінде айқындалатын, есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке артық төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      5) 101.05.002. 101.05.005D жолында 101.05.005А, 101.05.005В және 101.05.005С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін бюджетке артық төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.

      11. 101.05.001, 101.05.002, 101.05.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 12 тармағына сәйкес төленген кіріс кодының түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында кіріс алған ұйым атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген салық төлеуші - салық агентінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төленетін кіріс сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында төлем көзіне салық салынатын төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Кодекстің  135-бабының  2-тармағымен белгіленген корпорациялық табыс салығының ставкасы көрсетілген;
      8) Н бағанында (FхG)/100 ретінде айқындалатын, төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасы;
      9) І бағанында төлем көзінен ұсталған және бюджетке аударылған корпорациялық табыс салығы көрсетіледі.
      101.05.001, 101.05.002, 101.05.003 жолдарына қосымша нысанның Е бағанының жиынтық сомасы 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С тиісті жолдарына, Н бағанының - 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С тиісті жолдарына, І бағанының - 101.05.003А, 101.05.003В және 101.05.003С тиісті жолдарына көшіріледі.

  2. Кіріс түрлерінің коды

      12. Есепті толтыру кезінде кіріс түрлерінің мынадай кодталуын пайдалану қажет:
      1050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - эмитент-резиденттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - эмитент-резиденттерден, егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтін ұтыстар.
_______________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 101.05 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оны РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау    
ережелерін бекіту туралы"   
Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы    
N 493 бұйрығымен       
бекітілген          

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларация жасау ережелері
(110.00-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корпорациялық табыс салығының кірістерін мәлімдеуге және есептеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша декларация (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (110.00 нысаны) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер мен салық салу объектілері туралы ақпаратты ашуға оған қосымшалардан (110.01-110.33 нысандары) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға және өшірулерге жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанда көрсеткіштерді ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштері көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде " - " белгісімен көрсетіледі.

      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) келу тәртібінде қағаз тасығышта Декларация екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен бірге салық органына қайтарылады;
      2) хабарламамен почта бойынша салық төлеуші тапсырысты хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) келу тәртібімен электрондық түрде немесе электрондық почта бойынша салық төлеуші Салық кодексінің  69-бабының  8-тармағындағы 3-тармақшаға сәйкес Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы электрондық почта бойынша немесе салық органында хабарламаны алады.

      11. Декларацияға Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларацияны жасау (110.00-нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет түрлерінің коды және олардың үлес салмағы көрсетіледі.
      "ЭҚЖЖ" ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                          1-кесте
___________________________________________________________________
        Көрсеткіштердің   | Жол   |  Есепті   |      оның ішінде:
                          | коды  |  кезең    |____________________
            атауы         |       |  үшін     |  Қызметтің  |
                          |       |  барлығы  |   негізгі   |
                          |       |           |     түрі    |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
                          |       |           |             |
___________________________________________________________________
              1                2       3             4
___________________________________________________________________
Өндірілген                   100     250000,0     150000,0
өнімдердің
(тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
                   оның ішінде:
___________________________________________________________________
 қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
___________________________________________________________________
   сауда  |  аңшылық  |  жарнама  | балық аулау | балық өсіру
___________________________________________________________________
   5010   |   01500   |   74400   |    05010    |    05020
___________________________________________________________________
     5          6           7             8             9
___________________________________________________________________
50000,0     35000,0      5000,0      2000,0          1000,0
___________________________________________________________________

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
___________________________________________________________________
             ЭҚЖЖ               |      Үлес салмағы, %
___________________________________________________________________
             45211                        60,0
             5010                         20,0
             01500                        14,0
___________________________________________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Декларацияның түрі. Осы тор көздер  Салық кодексінің  69 және  71-баптарға  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөз егер салық төлеушілер ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      Сондай-ақ, Салық кодексінің  114-бабында  көзделген жағдайда "Ұзақ мерзімді келісім-шарттар" торкөзі белгіленеді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Декларацияны ұсынған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді.
      9) резидент емеспен беру кезінде "Резидент емес" торкөзі белгіленеді.

      13. Салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіне  Салық кодексінің  80,  184-баптарына  сәйкес айқындалатын салық төлеуші кірістерінің барлық түрлері енгізіледі.

      14. "Жылдық жиынтық кіріс" бөлімінде:
      1) 110.00.001 жолына 110.01.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 110.00.002 жолына 110.01.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.00.003 жолына Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес міндеттемелерді есептен шығару нәтижесінде алынған кірістер сомасы көрсетіледі;
      4) 110.00.004 жолына 110.03.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 110.00.005 жолына 110.04.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 110.00.006 жолына 110.05.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 110.00.007 жолында Салық кодексінің  86-бабына  сәйкес берешек талабына жол беруден салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      8) 110.00.008 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      9) 110.00.009 жолына 110.22.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 110.00.010 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 11) тармақшаға сәйкес жалпы үлестік меншіктен кірісті бөлу кезінде алынатын кірістер сомасы көрсетіледі;
      11) 110.00.011 жолында Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының 12) тармақшасына сәйкес егер бұл сомалар бұрын шегерімге жатқызылмаса, бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдар, бюджеттен қайтарылғандарын қоспағанда басқа сот тағайындаған және (немесе) борышкер деп танылған айыппұлдар, өсімдер мен санкциялардың басқа да түрлерінің сомасы көрсетіледі;
      12) 110.00.012 жолына 110.20.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 110.00.013 жолына 110.06.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 110.00.014 жолына 110.07.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 110.00.015 жолына 110.08.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 110.00.016 жолына 110.09.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 110.00.017 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 18) тармақшаға сәйкес ұтыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      18) 110.00.018 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 19) тармақшаға сәйкес роялти түріндегі салық төлеуші алған кіріс көрсетіледі;
      19) 110.00.019 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 20) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған шығыстардан кірістердің асу сомасы көрсетіледі;
      20) 110.00.020 жолында 110.00.001 - 110.00.019 жолдарында көрсетілмеген, Салық кодексінің 80-бабына сәйкес жылдық жиынтық кіріске енгізілетін салық төлеушінің кірісі көрсетіледі;
      21) 110.00.021 жолында 110.00.001 - 110.00.020 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын жылдық жиынтық кірістің жалпы сомасы көрсетіледі.

      15. "Жылдық жиынтық кірісті түзету" бөлімінде:
      1) 110.00.022 жолында Салық кодексінің  91-бабына  сәйкес жылдық жиынтық кірісті түзетудің жалпы сомасы көрсетіледі, ол 110.00.022А - 110.00.022Е жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 110.00.023 жолында 110.00.021 және 110.00.022 жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын түзету есебімен жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі.

      16. "Шегерімдер" бөлімінде:
      1) 110.00.024 жолына 110.11.009 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 110.00.025 жолына 110.12.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.00.026 жолына 110.13.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 110.00.027 жолына 110.14.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 110.00.028 жолына 110.15.001Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 110.00.029 жолына 110.17.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 110.00.030 жолына 110.17.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 110.00.031 жолына 110.18.001D жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 110.00.032 жолына 110.19.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 110.00.033 жолына 110.09.002В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      11) 110.00.034 жолында Салық кодексінің  103-бабына  сәйкес есептелген шектерде мемлекеттік бюджетке төленген салықтардың сомасы көрсетіледі;
      12) 110.00.035 жолына 110.21.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 110.00.036 жолында 110.00.036А - 110.00.036F жолдарының сомасын қосумен айқындалатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың, жөндеуге шығыстар мен басқа да шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      14) 110.00.036А жолына 110.22.004Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 110.00.036В жолына 110.22.005Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 110.00.036С жолына 110.23.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 110.00.036D жолына 110.22.041 және 110.22.005G жолдарында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      18) 110.00.036Е жолына 110.22.004Н және 110.22.005F жолдарында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      19) 110.00.036F жолына 110.22.004F және 110.22.004Е жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      20) 110.00.037 жолында 110.00.024 - 110.00.036 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі.

      17. "Салық салынатын кіріс есебі" бөлімінде:
      1) 110.00.038 жолында 110.00.023 және 110.00.037 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын салық салынатын кіріс (залал) сомасы көрсетіледі;
      2) 110.00.039 жолында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес көшіруге жатпайтын, Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарды шегерімге жатқызу нәтижесінде салық төлеуші алған залал сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, егер 110.00.036С жолы бойынша сома 110.00.038 жолының сомасынан астам немесе тең болса, онда 110.00.039 жолында 110.00.038 жолында көрсетілген сома көрсетіледі. Егер 110.00.036С жолы бойынша сома 110.00.038 жолы бойынша сомадан аз болса, 110.00.039 жолына 110.00.036С жолының сомасы көшіріледі;
      3) 110.00.040 жолында кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын (110.00.038 - 110.00.039 + 110.02.002) үйлер, құрылыстар мен ғимараттарды сату кезінде алынған залал сомасынан қалыптасқан және көшіруге жатпайтын залал сомасына азайтылған есепті салық кезеңінің нәтижелері бойынша алынған залал сомасы ретінде айқындалған көшіруге жататын залал сомасы көрсетіледі;
      4) 110.00.041 жолында 110.00.038 х 2 % + (110.00.041D - 110.00.041G) - 110.00.041Н сомаларының шамасында Салық кодексінің 122-бабына сәйкес (110.00.041А - 110.00.041С сома) салық салынатын кірістен (кіріске) алынып тастайтын (енгізілетін) шығыстардың (кірістердің) жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) 110.00.041А жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес әлеуметтік сала объектілерін ұстап тұруға нақты шеккен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      6) 110.00.041В жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес коммерциялық емес ұйымдарға тегін берілген мүлік сомасы көрсетіледі;
      7) 110.00.041С жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес айқындалған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке тұлғаларға берілетін адрестік әлеуметтік көмек көрсетіледі;
      8) 110.00.041D жолын мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер толтырады. Бұл жолда Салық кодексінің  122-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі;
      9) 110.00.041Е жолында Салық кодексінің  122-бабының  4 немесе 4-1-тармағына сәйкес негізгі қаражаттардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйақы сомасы көрсетіледі;
      10) 110.00.041F жолында Салық кодексінің  122-бабының  4-тармағына сәйкес кіріс сомасы көрсетіледі;
      11) 110.00.041G жолында "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  2-бабындағы 1-тармаққа сәйкес орташа мерзімді және ұзақ мерзімді кредиттер бойынша, ипотекалық кредиттер бойынша және тұрғын үй-жайлардың лизингі бойынша сыйақылар жөніндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      12) 110.00.041Н жолында Салық кодексінің  122-бабының  5-тармағына сәйкес пайдаланудың үш жылдық кезеңінің аяқталуына дейін тіркелген активтерді сату кезінде  110-баптың  2-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі.
      Егер 110.00.041А - 110.00.041С жолдарында көрсетілген шығыстардың нақты сомасы салық салынатын кірістен екі процентінен кемінің сомасын құраса, онда салық салынатын кірістен алып тастауға салық салынатын кірістен екі процент мөлшерінде айқындалған сома жатады;
      14) 110.00.042 жолында Салық кодексінің  123-бабының  1-тармағына сәйкес айқындалған және Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залал сомасы көрсетіледі;
      15) 110.00.043 жолында 110.00.038, 110.00.041 және 110.00.042 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын шеккен залалдар мен түзетулерді ескеріп салық салынатын кіріс көрсетіледі. Егер 110.00.042 жолында көрсетілген сома бұрынғы екі жолдың айырмасынан үлкен болса, онда осы жолдың шамасы теріс болады. Алынған сома 110.27.001 жолына көшіріледі.

      18. "Салық міндеттемесінің есебі" бөлімінде:
      1) 110.00.044 жолында 110.27.002 жолында айқындалған есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      2) 110.00.045 жолында 110.27.003 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеушімен жүргізілген есепке жатқызу сомасы көрсетіледі;
      3) 110.00.046 жолында 110.27.004 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген шегерімдер сомасы көрсетіледі;
      4) 110.00.047 жолында 110.27.005 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін төленген аванстық төлемдер көрсетіледі;
      5) 110.00.048 жолын толтыру кезінде 110.27.006 жолында айқындалған есепке алуға (қайтаруға жататын) тиіс артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      6) 110.00.049 жолын толтыру кезінде 110.00.007 жолында айқындалған есепке жатқызуға (қайтаруға) жатқызылған артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      110.00.047 жолын толтыру кезінде сома салық органы мен салық төлеуші куәландырған салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жағдайы туралы салыстыра тексеру актісінің негізінде көрсетіледі.

  3. Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)
сатудан кірістер - 110.01 нысанын жасау

      19. Осы нысан Салық кодексінің  81-бабына  сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірісті айқындауға арналған.

      20. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      21. "Кірістер" бөлімінде:
      1) 110.01.001 жолында тауарларды сатудан кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 110.01.002 жолында жұмыстарды орындаудан кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 110.01.003 жолында қызмет көрсетулерден кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 110.01.003А - 110.01.003Q жолдарының сомасы ретінде айқындалады.
      4) 110.01.003Q - 110.01.003Q жолдарында қызмет көрсетулердің тиісті түрлерін көрсетуден кірістер көрсетіледі;
      5) 110.01.004 жолында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірістің жалпы сомасы көрсетіледі. 110.01.001 - 110.01.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      22. 110.01.004 жолының шамасы 110.00.001 жолына көшіріледі.

  4. Үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды, сондай-ақ
амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде
құн өсуінен кіріс - 110.02 нысанын жасау

      23. Осы нысан Салық кодексінің  82-бабына  сәйкес мемлекеттік қажеттіліктер үшін сатып алынған активтерді қоспағанда, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірісті айқындауға арналған.

      24. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      25. "Үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сату" бөлімінде:
      1) 110.02.001 жолы үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.02.002 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 110.02.003 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      26. "Амортизацияға жатпайтын активтерді сату" бөлімінде:
      110.02.004 жолы үйлер, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      27. "Бағалы қағаздарды сату" бөлімінде:
      1) 110.02.005 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акцияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.02.006 жолы берешек бағалы қағаздарды қоспағанда, өзге бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 110.02.007 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан облигацияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 110.02.008 жолы мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларын сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 110.02.009 жолы басқада берешек бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 110.02.010 жолы Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңінен көшірілген "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акциялар мен облигацияларды, мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигацияларды қоспағанда, бағалы қағаздарды сатудан залал сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 110.02.011 жолы 110.02.010 жолының сомасына азайтылған 110.02.006, 110.02.009 жолдарының сомасы мен (немесе) әртүрлілігі ретінде айқындалатын (кіріске немесе залалға тәуелді) шеккен залалдар сомасын ескеріп "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан акциялар мен агент облигацияларын қоспағанда, бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) сомасын көрсетуге арналған.

      28. "Жиыны" бөлімінде:
      110.02.012 жолында үйлер, ғимараттар, құрылыстар сату кезінде қосылған құн өсуінен кірістің жалпы сомасы, сондай-ақ, 110.02.001, 110.02.004, 110.02.005, 110.02.007, 110.02.008 және 110.02.011 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын (осы жолдар бойынша кірісті алу кезінде) бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жататын активтер көрсетіледі.

      29. 110.02.002 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылған үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан салық төлеушінің залал алуы кезінде осы залал Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінің салық салынатын кірісі есебінен өтеу үшін үш жылды қоса алғанда мерзімге көшіріледі.
      110.02.003 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалды алу жағдайында осы залал салық салу мақсатында есептелмейді.
      110.02.005 және 110.02.007 жолдарында кірісті алу кезінде осы сомалар Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағындағы 3) тармақшаға сәйкес 110.00.022С жолына көшіріледі.
      110.02.008 жолында кірісті алу кезінде осы сома 110.00.022D жолына көшіріледі.
      Үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде алынуға жататын (алынған) құн өсуінен кіріс, сондай-ақ 110.02.012 жолында айқындалған бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жатпайтын активтер 110.00.002 жолына көшіріледі.

      30. 110.02.001, 110.02.002, 110.02.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған үйлердің, ғимараттардың, құрылыстардың атауы көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде С бағанында бұрынғы салық кезеңінің 110.22.001 және 110.22.002 жолдарына қосымша нысанның Р бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес үйлердің, ғимараттардың, құрылыстардың қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үйлерді, ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда 110.02.001 және 110.02.002 жолдарына қосымша нысандар С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сома айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      110.02.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.001 жолына, 110.02.002 жолына қосымша нысан Е бағаны 110.02.002 жолына, 110.02.003 жолына қосымша нысан Е бағаны 110.02.003 жолына көшіріледі.

      31. 110.02.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында үйлер, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздары қоспағанда Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын сатылған активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында аталған баптың 2-тармағына сәйкес объектілердің теңгермелік құны көрсетіледі;
      4) D бағанында объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандарында көрсетілген сомалардың айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      Осы объектілерді сатудан алынған залалдар Е бағанының жиынтық сомасын айқындау кезінде салық салу мақсатында есептелмейді.
      110.02.004 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.004 жолына көшіріледі.

      32. 110.02.005, 110.02.006 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында берешек бағалы қағаздардан басқа, сатылған бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі;
      4) D бағанында бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      110.02.005 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.005 жолына, 110.02.006 жолына - 110.02.006 жолына қосымша нысан Е бағаны көшіріледі.

      33. 110.02.007, 110.02.008, 110.02.009 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған берешек бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      мемлекеттік бағалы қағаздар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ұлттық жинақ облигациялары, басқа мемлекеттік бағалы қағаздар;
      қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдерінде орналасқан облигациялар;
      өзге де мемлекеттік емес берешек бағалы қағаздар. Бұл ретте, бағалы қағаздардың аталған түрлері бойынша деректер біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың атаулы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздарды қоспағанда берешек бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі. Купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздар сатушыға сатып алушы төлеген купон шамасына кемітілген сатып алу құны бойынша көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында олар бойынша сыйақы төлеу күніне дейін сату кезінде сатып алушыдан алынған купон есебінсіз берешек бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі. Осы бағанда көрініс таппаған купон сомасы 110.08.002 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында көрсетіледі;
      7) G бағанында берешек бағалы қағазды иелену кезеңі үшін дисконт немесе сыйақы амортизациясының сомасы көрсетіледі, ол былай есептеледі:
      G = (Е/жүгіну мерзімі (күндер)) х (иелену кезеңі (күндер));
      8) Н бағанында D және G бағандарының сомасы (Н=(F - (D+G))) және F бағаны бойынша сома айырмасы ретінде айқындалатын берешек бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      110.02.007 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.02.007 жолына, 110.02.008 жолына қосымша нысан Н бағаны 110.02.008 жолына, 110.02.009 жолына қосымша нысан Н бағаны 110.02.009 жолына көшіріледі.

      34. 110.02.010 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залалдар туындаған және осы жол толтырылған салық кезеңі көрсетіледі;
      3) С бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін Е бағанында айқындалатын бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшіруге жататын залал) көрсетіледі. Осы бағанға 110.02.006, 110.02.008, 110.02.009 жолдарының сомасы көшіріледі;
      5) Е бағанында одан кейінгі салық кезеңдеріне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының сомасы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағымен белгіленген залалдарды көшіру үшін мерзім аяқталуына дейін келесі салық кезеңінің С бағанына көшіріледі;
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес көшіру мерзімінің аяқталуымен байланысты одан кейінгі салық кезеңдеріне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      110.02.010 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңі үшін С бағанының шамасы 110.02.010 жолына көшіріледі.

  5. Күмәнді міндеттемелер бойынша
кірістер - 110.03 нысанын жасау

      35. Осы нысан Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес күмәнді міндеттемелер бойынша кірістерді айқындауға арналған.

      36. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      37. "Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.03.01 жолы кіріске енгізілетін тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      38. "Қызметкерлердің кірістері бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.03.002 жолы кіріске енгізілетін қызметкерлердің күмәнді міндеттемелерінің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      39. "Күмәнді міндеттемелердің барлығы":
      110.03.003 жолы салық төлеуші күмәнді деп таныған кредиторлық берешектің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.03.001С және 110.03.002А жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      40. 110.03.003 жолының шамасы 110.00.004 жолына көшіріледі.
      41. 110.03.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор - заңды тұлғаның (тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізуші) толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша кредитор - жеткізуші құжатының (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді деп танылған міндеттемелер бойынша тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсету күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қосылған құн салығының сомасын ескеріп кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында кредиторлық берешектің туындау сәтіне қолданылатын қосылған құн салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген ставканы ескере отырып есептелген қосылған құн салығының сомасын алуы үшін кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін жылдық жиынтық кіріске енгізуге жататын және күмәнді болып табылатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.03.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.03.001А жолына, Н бағаны - 110.03.001В жолына, І бағаны - 110.03.001С жолына көшіріледі.

      42. 110.03.02 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  149-бабының  2-тармағына сәйкес айқындалған қызметкерлердің кірісі көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірісінің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірістерінен міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында қызметкерлерге кірісті есептеу күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қызметкерге төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында міндетті зейнетақы қорларына аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында қызметкерге кірісті төлеу күні көрсетіледі;
      9) І бағанында міндетті зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу күні көрсетіледі;
      10) J бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және қызметкерлердің кірістері бойынша кредиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және міндетті зейнетақы жарналары бойынша кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.03.002 жолына қосымша нысан J бағанының жиынтық шамасы 110.03.002А жолына, К бағаны - 110.03.002В жолына көшіріледі.

  6. Мүлікті жалға беруден
кірістер - 110.04 нысанын жасау

      43. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де мүлікті жалға беруден кірістерді айқындауға арналған.

      44. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      45. "Мүлікті жалға беру" бөлімінде:
      110.04.001 жолы мүлікті жалға беруден кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      46. 110.04.001 жолының шамасы 110.00.005 жолына көшіріледі.
      47. 110.04.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында жалға беруші жалға берген мүлік түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі/осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес резиденттік елі коды;
      4) D бағанында жалға алу шартын жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында есепті салық кезеңі үшін жалға алу шартына сәйкес жалға беруші алуға жататын (алған) жалға алу төлемінің сомасы көрсетіледі.
      Егер салық төлеуші Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан мүлік үшін (тысқары орналасып жалға берілген) жалға алу төлемін алса (алуға жатса), онда Е бағанында салық сомасын қоса жалға алу төлемінің есептелген сомасы көрсетіледі.
      110.04.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.04.001А жолына көшіріледі.

  7. Жасалған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен
кірістер - 110.05 нысанын жасау

      48. Осы нысан Салық кодексінің  85-бабына  сәйкес банктердің құрылған провизиялары мөлшерлерінің кемуінен кірістерді айқындауға арналған.

      49. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      50. "Міндеттемелерді орындау кезінде талаптар мөлшерін өзгерту" бөлімінде:
      110.05.001 жолы міндеттемелерді орындау кезінде талаптар мөлшерін өзгерту кезіндегі жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      51. "Талап ету құқығына жол беру ақысы, жаңартпа, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде талап етулер мөлшерінің өзгеруі" бөлімінде:
      110.05.002 жолы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген цессия шартын жасау жолымен талап құқығына жол беру ақысы, жаңартпа, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде талап етулер мөлшерінің өзгеруі кезінде жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      52. "Талаптарды қайта жіктеу кезінде провизиялар мөлшерінің өзгеруі" бөлімінде:
      110.05.003 жолы талаптарды қайта жіктеу кезінде провизиялар мөлшерінің өзгеруі кезіндегі жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      53. "Барлығы" бөлімінде:
      110.05.004 жолы 110.05.001D, 110.05.002D, 110.05.003F жолдар сомасы ретінде айқындалатын құрылған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен кірістің жалпы сомасын көрсетуге арналған.

      54. Күмәнді және үмітсіз активтер, шартты міндеттемелер бойынша сомалар тиісті жолдарда көрсетіледі.
      Құрылған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен кірістерді айқындау кезінде үмітсіз активтер деп теңгермеде де бар, теңгерме үшін есептелетін де активтер танылады (2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап теңгерме үшін есептен шығарылған).

      55. 110.05.004 жолының шамасы 110.00.006 жолына көшіріледі.

      56. 110.05.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңдері үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңдерінің соңына талаптардың жалпы сомасы көшіріледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген орындалған талаптардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында С бағаны бойынша тиісті сомаларға D бағаны бойынша сомалардың қатынасы ретінде айқындалатын орындалған талаптардың бөлшегінің үлес салмағын көрсетеді;
      6) F бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанынан бұрынғы салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында F және Е бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлігі жөніндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.001А жолына, D бағаны - 110.05.001В жолына, F бағаны - 110.05.001С жолына, G бағаны - 110.05.001D жолына көшіріледі.

      57. 110.05.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомалары көшіріледі;
      4) D бағанында Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген цессия шартын жасау жолымен талап құқығына жол беру ақысы, жаңартпа шарты, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде С бағанында көрсетілген тоқтатылған талаптардың жалпы сомаларын көрсетеді;
      5) Е бағанында С бағаны бойынша тиісті сомаларға D бағаны бойынша сомалардың қатынасы ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлшегінің үлес салмағын көрсетеді;
      6) F бағанына бұрынғы салық кезеңінен 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанынан бұрынғы салық кезеңіндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көшіріледі;
      7) G бағанында F және Е бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлігі жөніндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.002 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.002А жолына, D бағаны - 110.05.002В жолына, F бағаны - 110.05.002С жолына, G бағаны - 110.05.002D жолына көшіріледі.

      58. 110.05.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомалары көшіріледі;
      4) D бағанында 110.05.001 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында есептелген талаптардың есепті салық кезеңінің ішінде орындалған жалпы сомалар көрсетіледі;
      5) Е бағанында 110.05.002 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында есептелген талаптардың есепті салық кезеңінің ішінде тоқтатылған жалпы сомалар көрсетіледі;
      6) F бағанына талаптарды қайта мамандандыру кезінде С есептелгеннің санынан есепті салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында С бағаны мен D, Е, F бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың кемітілген мөлшер сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, осы қосымшада осы баған бойынша оң айырма табылатын талаптар ғана көрсетілуі тиіс. Теріс айырма қалыптасатын талап 110.15 нысанында көрсетіледі;
      8) Н бағанында уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған резервтеу мөлшері көрсетіледі;
      9) І бағанында G және Н бағандары бойынша сома ретінде айқындалатын талаптардың қайта мамандандырылған бөлшегі бойынша шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.003 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.003А жолына, D бағаны - 110.05.003В жолына, Е бағаны - 110.05.001С жолына, F бағаны - 110.05.003D жолына, G бағаны - 110.05.003Е жолына, І бағаны - 110.05.003F жолына көшіріледі.

  8. Тегін алынған мүлік (жұмыстар, қызмет
көрсетулер) - 110.06 нысанын жасау

      59. Осы нысан Салық кодексінің  90-бабына  сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлікті қоспағанда, салық төлеуші тегін алған мүлік, жұмыстар мен қызмет көрсетулер түріндегі кірісті және мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған субсидияларды айқындауға арналған.

      60. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      61. "Мүлік" бөлімінде:
      110.06.001 жолы есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші тегін алған мүлік сомасы туралы мәлімет көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      62. 110.06.001 жолының шамасы 110.00.013 жолына көшіріледі.

      63. 110.06.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес мүлікті (жұмысты, қызмет көрсетуді) жеткізуші - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген мүлік алынған, жұмыс орындалған, қызмет көрсетілген құжат нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыс, көрсетілген қызметтер құны көрсетіледі.
      110.06.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.06.001 жолына көшіріледі.

  9. Дивидендтер - 110.07 нысанын жасау

      64. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының  15) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де салық төлеуші алған дивидендтер түріндегі кірісті айқындауға арналған.
      Оларды төлеу нысанына қарамастан Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 6) тармақшасына сәйкес айқындалатын кіріс дивиденд болып табылады.

      65. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      66. "Дивидендтер" бөлімінде:
      1) 110.07.01 жолы Қазақстан Республикасының шегінде алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.07.02 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 110.26.001А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.07.03 жолы 110.07.001 және 110.07.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық төлеуші алған дивидендтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      67. 110.07.003 жолының шамасы 110.00.014 жолына көшіріледі.

      68. 110.07.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында дивидендтер алынған заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында дивидендтерді төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында дивидендтерді төлеу көзінен корпорациялық табыс салығын ұстап қалу туралы растаушы құжатты беру нөмірі мен күні көрсетіледі. Растаушы құжатты дивидендтерді төлеген заңды тұлға береді;
      5) Е бағанында растаушы құжаттар болған кезде, ұстап қалынған салық сомасын қоспағанда, дивидендтердің алынған сомасы көрсетіледі.
      110.07.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.07.001 жолына көшіріледі.

  10. Сыйақы - 110.08 нысанын жасау

      69. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 16) тармақшаға сәйкес Қазақстан Республикасында да, оның шегінен тыс жерлерде де салық төлеуші алуға жататын (алынған) сыйақылар түріндегі кірістерді айқындауға арналған. Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 2-тармақшаға сәйкес кірістер сыйақылар болып табылады.

      70. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      71. "Кредиттер, активтер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      110.08.001 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар, сондай-ақ резидент еместердің сыйақылары сомаларынан басқа  10-баптың  1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес кредиттар мен активтердің басқа да түрлері бойынша сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      72. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      110.08.002 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      73. "Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      110.08.003 жолы Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар бойынша алынуға (алынған) жататын сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      74. "Резидент еместерден сыйақылар" бөлімінде:
      110.08.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 110.26.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі.

      75. "Барлығы" бөлімінде:
      110.08.005 жолы 110.08.001, 110.08.002А және 110.08.004 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сыйақылар бойынша кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      76. 110.08.005 жолының шамасы 110.00.015 жолына көшіріледі.

      77. 110.08.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сыйақы түрі көрсетіледі;
      110.08.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.08.001 жолына көшіріледі.

      78. 110.08.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Бағалы қағаздар туралы"  Заңға  және Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес берешек бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі:
      Мемлекеттік бағалы қағаздар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ұлттық жинақ облигациялары, басқа Мемлекеттік бағалы қағаздар;
      өзге де Мемлекеттік емес берешек бағалы қағаздар. Бұл ретте, бағалы қағаздардың аталған түрлері бойынша деректер біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінде салық төлеушіге тиесілі дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында дисконтты немесе сыйақыны ескерусіз купонның есептелген сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. D және С бағандарының сомасы ретінде айқындалады;
      110.08.002 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.08.002А жолына, D бағаны - 110.08.002В жолына, Е бағаны - 110.08.002С, 110.08.003 жолына қосымша нысанның С бағаны 110.08.003А, D бағаны-110.08.003В жолына, Е бағаны - 110.08.003С жолына көшіріледі.

  11. Бағамдық айырма - 110.09 нысанын жасау

      79. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес жылдық жиынтық кіріс енгізілуге жататын оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асу сомасын, немесе Салық кодексінің  102-бабына  сәйкес шегерімге жатқызуға жататын теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асу сомасын айқындауға арналған.

      80. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      81. "Бағамдық айырма" бөлімінде:
      110.09.001 жолы есепті салық кезеңі ішінде алынған оң және теріс бағамдық айырма сомаларының жалпы сомалары туралы мәліметті көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      82. "Бағамдық айырманың есебі" бөлімінде:
      1) 110.09.002А жолы 110.09.001А және 110.09.001В жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған;
      2) 110.09.002В жолы 110.09.001В және 110.09.001А жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған.
      83. 110.09.002А жолының шамасы 110.00.016 жолына көшіріледі. 
      110.09.002В жолының шамасы 110.00.033 жолына көшіріледі. 
      84. 110.09.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында нәтижесінде бағамдық айырма құралған шетел валютасындағы операциялардың атауы көрсетіледі:
      валюталық шоттар бойынша;
      валюталық кредиттер бойынша;
      сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар бойынша;
      жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар бойынша;
      өзге де операциялар бойынша;
      110.09.001 жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.09.001А жолына, D бағаны - 110.09.001В жолына көшіріледі.

  12. Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар -
110.10 нысанын жасау

      85. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған. Бұл ретте, еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстарға материалдық, әлеуметтік игілік немесе өзге де материалдық пайда түрінде жұмыс беруші берген кірістерді қоса, ақшалай және заттай нысанда жұмыс беруші төлейтін қызметкерлердің кез-келген кірістері жатады.

      86. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.
      87. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.10.001 жолында сатумен айналысатын әкімшілік персоналы мен қызметкерлерге тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өндірісінде тікелей айналысатын қызметкерлердің есептелген еңбекақысының жалпы сомасы көрсетіледі. 110.10.001А - 110.10.001D жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 110.10.002 жолында 110.10.001 жолында көрсетілген еңбекақыдан басқа Салық кодексінің  149 154-баптарына  сәйкес айқындалатын кірістер көрсетіледі;
      3) 110.10.003 жолында 110.10.001 және 110.10.002 жолдарында көрсетілмеген қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар. Мысалы: жұмыс беруші заңды тұлғаны қайта құрумен, қызметкерлердің штатын қысқартумен байланысты қызметкерлерге төлемдер. 110.10.003А - 110.10.003D жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 110.10.004 жолында 110.10.001 - 110.10.003 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) 110.10.005 жолында негізгі қаражаттарды жөндеуге қызметкерлерге есептелген кіріс сомасы мен оларға берілген материалдық және әлеуметтік игіліктердің сомасы көрсетіледі;
      6) 110.10.006 жолында жұмыс беруші төлейтін және шегерімге жатқызылуға жататын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.10.004 - 110.10.005 жолдары сомасының айырмасы ретінде айқындалады.

      88. 110.10.006 жолының шамасы 110.11.004 жолына көшіріледі.

  13. Қаржы қызмет көрсетулерін (тауарларды,
жұмыстарды) сату бойынша шығыстар -
110.11 нысанын жасау

      89. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуға тиіс сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шығыстар сомасын және Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес жылдық жиынтық кіріске (кірістен) енгізуге (алып тастауға) жататын активтерді бағалау әдісінің өзгеруінен кіріс (залал) сомасын айқындауға арналған.
      ТМҚ есепке алу Салық кодексінің  65-бабының  3-тармағына сәйкес жүргізіледі.

      90. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      91. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.11.001 жолында есепті салық кезеңінің басына ТМҚ құны бұрынғы салық кезеңінің соңына ТМҚ құны болып табылады. Деректер бұрынғы салық кезеңі үшін 110.11.062 тиісті жолынан көшіріледі. Бастапқы Декларацияда аталған жол есепті салық кезеңнің басына бухгалтерлік теңгерме бойынша айқындалған деректерге сәйкес толтырылады. Өзінің бастапқы декларациясын беретін салық төлеуші есепті салық кезеңінің басында болмауы мүмкін;
      2) 110.11.002 жолы есепті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік теңгерме деректеріне сәйкес толтырылады. Есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші берген тарату Декларациясында 110.11.002 жолы тиісті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 110.11.003 жолында салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметі үшін басқа ұйымдар және (немесе) жеке кәсіпкерлердің материалдарды (шикізат пен материалдар, сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер, отын. Қосалқы бөлшектер және (немесе) тағы басқалары), тауарларды, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді салық төлеушінің есепті салық кезеңінің ішінде сатып алған, тегін алған құны көрсетіледі. Қосымша нысандар негізінде толтырылатын 110.11.003А, 110.11.003В, 110.11.003С, 110.11.003D, 110.11.003Е, 110.11.003F, 110.11.003G, 110.11.003Н, 110.11.003J, 110.11.003К, 110.11.003L, 110.11.003M, 110.11.003N, 110.11.003O, 110.11.003P, 110.11.003R, 110.11.003S жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 110.11.004 жолына 110.10.06 жолында айқындалған еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көшіріледі;
      5) 110.11.005 жолында 110.11.003 жолында ескерілмеген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) шығару мен сату бойынша шығыстардың басқа да барлық сомасы көрсетіледі;
      6) 110.11.005А жолында 110.11.005В-110.11.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі. І жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 1) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, іссапар және кері орнына жолға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 110.11.005С жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 110.11.005D және 110.11.005Е жолдарда Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 3) және 4) тармақшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және тысқары іссапарлар бойынша төленетін күндік тиісті сома көрсетіледі;
      7) 110.11.005F жолында Салық кодексінің  93-бабындағы  2-тармаққа сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстарының нақты сомасы көрсетіледі;
      8) 110.11.005G жолында есепті салық кезеңінің шығыстарына жатқызылатын алдағы кезеңдердің шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.11.003 - 110.11.005 жолдарында келтірілетін деректер 110.11.024 - 110.11.036 жолдарында көрсетілген деректерді қайталамауы тиіс;
      9) 110.11.006 жолында 110.11.003 - 110.11.005С сомасы + (110.11.001 - 110.11.002) сатылған қаржылық қызмет көрсетулер (тауарлар, жұмыстар) бойынша шығыстарға енгізілген ТМҚ жиынтық сомасы мен басқа да шығыстар көрсетіледі;
      10) 110.11.007 жолында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің нақты құны көрсетіледі;
      11) 110.11.008 жолында банк қызметінің мақсатында емес салық төлеуші пайдалған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі;
      12) 110.11.009 жолында 110.11.006 жолының сомасынан 110.11.007 және 110.11.008 жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын сатылған қаржы қызмет көрсетулері, тауарлары, жұмыстары бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      13) 110.11.010А жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ өзіндік құнын бағалаудың қолданылатын әдісі көрсетіледі;
      14) 110.11.010В жолында пайдаланылатын бағалау әдісінің өзгеру фактісі көрсетіледі. Осы жолды ТМҚ өзіндік құнын олардың бағалау әдісін өзгертуі кезінде салық төлеуші толтырады;
      15) 110.11.011 жолында 110.11.010D жолының сомасынан 110.11.010С жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын ТМҚ өзіндік құнының бағалау әдісінің өзгеруі кезінде алынған кіріс (шығыс) сомасы көрсетіледі.
      16) 110.11.012 жолы анықтамалық түрінде толтырылады, есепті салық кезеңі үшін іссапарларда қызметкерлер жүргізген іссапарлар саны мен күндерінің саны көрсетіледі.

      92. 110.11.009 жолының шамасы 110.00.024 жолына көшіріледі.
      110.11.011 жолының шамасы Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес 110.00.02Е жолына көшіріледі.
      93. 110.11.003А, 110.11.003В, 110.11.003С, 110.11.003D, 110.11.003Е, 110.11.003F, 110.11.003G, 110.11.003Н, 110.11.003J, 110.11.003К, 110.11.003L, 110.11.003M, 110.11.003N, 110.11.003O, 110.11.003P, 110.11.003R, 110.11.003S жолдарына қосымша нысандар.
      1) А бағанында жолдың тіркеу нөмірі;
      2) В бағанында кірістерді алушы осы Ереженің 228-бабына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік етуші елдің коды көрсетіледі. Бұл ретте жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаларға қатысты жүргізілген шығыстар бойынша В бағанында олардың саны, ал С бағанының деректері бірыңғай сомамен көрсетіледі;
      3) С бағанында шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.11.003А жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.11.003А жолына көшіріледі, 110.11.003В жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003В жолына көшіріледі, 110.11.003С жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003С жолына көшіріледі, 110.11.003D жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003D жолына көшіріледі, 110.11.003Е жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003Е жолына көшіріледі, 110.11.003F жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003F жолына көшіріледі, 110.11.003G жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003G жолына көшіріледі, 110.11.003H жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003H жолына көшіріледі, 110.11.003J жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003J жолына көшіріледі, 110.11.003K жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003K жолына көшіріледі, 110.11.003L жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003L жолына көшіріледі, 110.11.003M жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003M жолына көшіріледі, 110.11.003N жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003N жолына көшіріледі, 110.11.003O жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003O жолына көшіріледі, 110.11.003P жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003P жолына көшіріледі, 110.11.003R жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003R жолына көшіріледі, 110.11.003S жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003S жолына көшіріледі.

  14. Сыйақы бойынша шығыстар - 110.12 нысанын жасау

      94. Осы нысан Салық кодексінің  94-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сыйақы бойынша шығыстардың сомасын айқындауға арналған.

      95. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      96. "Кредиттер (заемдар), депозиттер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      1) 110.12.001 жолы салық төлеушінің резидентке төлейтін депозиттері, кредиттері (заемдары) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.12.001 жолы салық төлеушінің резидент емеске төлейтін депозиттері, кредиттері (заемдары) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      97. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      110.12.003 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      98. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 110.12.004 жолы есепті салық кезеңінің әр айының соңына өзіндік капиталдың орташа арифметикалық сомасына тең болатын өзіндік капиталдың орташа жылдық сомасын көрсетуге арналған;
      2) 110.12.005 жолы есепті салық кезеңінің әр айының ішінде сыйақы төленетін міндеттемелердің ең жоғарғы орташа арифметикалық сомасына тең болатын міндеттемелердің орташа жылдық сомасын көрсетуге арналған;
      3) 110.12.006 жолы қаржы органдары үшін 7-ге тең болатын шекті коэффициентті көрсетуге арналған.

      99. "Сыйақылардың барлығы" бөлімінде:
      1) 110.12.007 жолында 110.12.001В және 110.12.003D жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резиденттерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 110.12.008 жолында 110.12.001В және 110.12.003G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 110.12.008 жолында 110.12.007 және 110.12.008 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 110.12.010 жолында 110.12.007 + 110.12.004/110.12.005 х 110.12.006 х 110.12.008 формуласы бойынша айқындалатын шегерімге жатқызылатын сыйақылардың шекті сомасы көрсетіледі;
      5) 110.12.010 жолында 110.12.009 және 110.12.010 жолдары бойынша сомалардың ең азы ретінде айқындалатын сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

      100. 110.12.011 жолының шамасы 110.00.0025 жолына көшіріледі.

      101. 110.12.001, 110.12.002 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор/депозитор ұйымның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, В бағанында жеке тұлғаларға берілген/жеке тұлғалардан алынған кредиттер (заемдар)/депозиттер бойынша, сондай-ақ заңды тұлғалардың депозиттері бойынша кредит (заем)/депозит түрі көрсетіледі, D, E, G, I, J бағандары толтырылмайды, ал F, Н, К, L бағандарының деректері біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында кредиттор/депозитор - ұйым салық төлеушісінің (заңды/жеке тұлғалардың саны) тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 205-бабына сәйкес резиденттік елі коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиттік/депозиттік шарты жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында алынған кредит (заем)/депозит сомасы көрсетіледі. Кредитті (заем)/депозитті шетел валютасында алу кезінде кредит (заем)/депозит алу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен кредит (заем)/депозит теңгеге қайта саналады;
      6) F бағанында онда белгіленген ставканы қолданумен шарт жағдайына сәйкес есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші төлеген (төлеуге жататын) сыйақы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджерлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      110.12.001 жолына қосымша нысанның Е бағанының жиынтық шамасы 110.12.001А жолына, F бағаны - 110.12.001В жолына, 110.12.002 жолына қосымша нысанның Е бағаны 110.12.002А жолына, F бағаны - 110.12.002В жолына көшіріледі.

      102. 110.12.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында эмиссиялар бойынша бөлшектеп берешек бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың эмиссияларын тіркеудің нөмірі мен күні көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздың атаулы құны көрсетіледі. Берешек бағалы қағазды шетел валютасында шығару кезінде берешек бағалы қағаздың атаулы құны берешек бағалы қағазды сату мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      5) Е бағанында резидентке сыйақы төлеу кезінде есепке алынатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында резидентке төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырма) (F + Е) ретінде айқындалатын сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджерлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      8) Н бағанында резидент емеске сыйақы төлеу кезінде есепке алынатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында резидент емеске төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында купон мен дисконттың (сыйақының) сомасы (айырмасы) ретінде айқындалатын резидент емеске төленетін сыйақының жалпы сомасы (I + Н) көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджерлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады.
      110.12.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 110.12.003А жолына, Е бағаны - 110.12.003В жолына, F бағаны - 110.12.003С жолына, G бағаны - 110.12.003D жолына, Н бағаны - 110.12.003Е жолына, I бағаны 110.12.003F жолына, J бағаны - 110.12.005G жолына көшіріледі.

  15. Төленген күмәнді міндеттемелер -
110.13 нысанын жасау

      103. Осы нысан Салық кодексінің  95-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелердің сомасын айқындауға арналған.

      104. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      105. "Күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.13.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      106. "Есептен шығарылған міндеттемелер" бөлімінде:
      110.13.002 жолы Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес бұрын танылған кірістердің төленген міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан дербес деректерінің негізінде толтырылады.

      107. "Міндеттемелердің барлығы" бөлімінде:
      110.13.003 жолы шегерімге жатқызуға тиісті, бұрын кірістер ретінде танылған төленген міндеттемелердің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.13.001С және 110.13.002С жолдарының айырмасы ретінде айқындалады.

      108. 110.13.003 жолының шамасы 110.00.026 жолына көшіріледі.

      109. 110.13.001 және 110.13.001 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кіріске жатқызылған және салық төлеуші бұрын күмәнді міндеттеме деп танылған, сома төленген кредитор - заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиторлық берешектің туындауын растайтын құжаттың (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасын кіріске енгізу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      6) F бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешекті өтеу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      8) Н бағанында төленген күмәнді міндеттемелер сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында бұрын күмәнді міндеттеме деп танылған және шегерімге жатқызылатын кіріске жатқызылған әрі F және Н бағандары сомасының ең азы ретінде айқындалатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.13.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.13.001А жолына, Н бағаны - 110.13.001В жолына, І бағаны - 110.13.001С жолына көшіріледі.
      110.13.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.13.002А жолына, Н бағаны - 110.13.002В жолына, І бағаны - 110.13.002С жолына көшіріледі.

  16. Күмәнді талаптар - 110.14 нысанын жасау

      110. Осы нысан Салық кодексінің  96-бабына  сәйкес шегерімге жатқызлуы тиіс күмәнді талаптар сомасын айқындауға арналған.

      111. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      112. "Күмәнді талаптар" бөлімінде:
      110.14.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптардың сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.
      113. 110.14.001В жолының шамасы 110.00.027 жолына көшіріледі.       114. 110.14.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушіге берешек үш жыл ішінде өтелмеген, тауарлар сатылған, жұмыстар орындалған, қызмет көрсетілген заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкердің аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеушіде бар дебиторлық берешек бойынша құжат (шот-фактура) күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы шығыстарды оларға шегерімге жатқызу туралы өз тіркеу орны бойынша салық органына жіберілген салық төлеуші хабарламасының күні мен нөмірі көрсетіледі. Хабарламада сатып алушының атауы, сатып алушы салық төлеушінің тіркеу нөмірі, шот-фактураның күні мен нөмірі, тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны, шегерімге жатқызылған сома көрсетіледі. Хабарламаға ұйымның басшысы, бас бухгалтері қол қоюы және мөрмен куәландырылуы тиіс;
      6) F бағанында дебиторды банкрот деп тану туралы сот шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      7) G бағанында Мемлекеттік тізілімнен банкрот-борышкерді алып тастау туралы әділет органы шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      8) Н бағанында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша дебиторлық берешек (жанама салықтарсыз) сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында салық салынатын кірісті айқындау кезінде жылдық жиынтық кіріске Н бағанында көрсетілген берешекті енгізу күні (ай, жыл) көрсетіледі;
      10) J бағанында күмәнді талап болып табылатын және шегерімге жататын дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.14.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.14.001А жолына, J бағаны - 110.14.001В жолына көшіріледі.

  17. Провизиялар (резервтер) құру жөніндегі
шығыстар - 110.15 нысанын жасау

      115. Осы нысан Салық кодексінің  97-бабының  2-тармағына сәйкес күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизияларды құру, шартты міндеттемелер жөніндегі шығыстарды айқындауға арналған.

      116. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      117. "Шығыстар" бөлімінде:
      110.15.001 жолы күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизиялар, шартты міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.
      Сенімсіз активтермен провизиялар құру жөніндегі шығыстарды айқындау кезінде активтер деп теңгермеде де және теңгерме үшін есептелетін (2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап теңгерме үшін есептен шығарылған) есепті салық кезеңінің соңына активтер танылады.

      118. 110.15.001Е жолының шамасы 110.00.028 жолына көшіріледі.

      119. 110.15.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің соңына талаптар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында уәкілетті Мемлекеттік органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған резервтеу мөлшері көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандары сомасының туындысы ретінде айқындалған провизиялар (резервтер) сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанында айқындалған және бұрынғы салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында түзетуді ескеріп шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі. 110.05.003 жолына қосымша нысан І бағанында, 110.05.001, 110.05.002 жолдарына қосымша нысан F бағаны сомасының және G бағаны сомасының айырмасы ретінде айқындалады;
      8) Н бағанында Е және G бағандары сомасының оң айырмасы ретінде айқындалған және есепті салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.15.001А жолына, Е бағаны - 110.15.001В жолына, F бағаны - 110.15.001С жолына, G бағаны - 110.15.001D жолына, Н бағаны - 110.15.001Е жолына көшіріледі.

  18. Ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға
шығыстар - 110.16 нысанын жасау

      120. Осы нысан Салық кодексінің  98-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс және кіріс алумен байланысты жүргізілген ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған.

      121. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      122. "Шығыстар" бөлімінде:
      110.16.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      123. 110.16.001 жолының шамасы 110.00.029 жолына көшіріледі.

      124. 110.16.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартқа сәйкес ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарын жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елі коды көрсетіледі;
      4) D бағанында орындалған жұмыстардың түрлері (атауы) көрсетіледі;
      5) Е бағанында ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға сәйкес келетін жүзеге асыруларды растайтын шот-фактураның нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында бұрынғы шегерімге жататын және кірістер алумен байланысты ғылыми-зерттеу, жобалық, іздестіру және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.16.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.16.001 жолына көшіріледі.

  19. Сақтандыру сыйақылары бойынша
шығыстар - 110.17 нысанын жасау

      125. Осы нысан Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын айқындауға арналған.

      126. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      127. "Мүліктің баланстық құнының (құны) сомасынан айқындалған шекте шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары" бөлімінде:
      110.17.001 жолы сақтандырылатын мүліктің баланстық құнының (құны) сомасынан айқындалған шекте шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың деректері негізінде толтырылады.

      128. "Жылдық жиынтық табыс сомасынан айқындалған шекте шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары" бөлімінде:
      110.17.002 жолы жылдық жиынтық табыс сомасынан айқындалған шекте шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақылары бойынша шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың деректері негізінде толтырылады.

      129. "Жиыны" бөлімінде:
      110.17.003 жолында 110.17.001D және 110.17.002Е жолдары сомасының айырмасы ретінде айқындалатын, шегерімге жатқызылатын сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі.

      130. 110.17.001 жолының шамасы 110.00.030 жолына көшіріледі.

      131. 110.17.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген, осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елі коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларын қоспағанда, есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеуге жататын (төлеген) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төленетін сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын сақтандыру тобы көрсетіледі;
      7) G бағанында есепті салық кезеңі үшін төлеуге жататын (төленген) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша сақтандыру қызметін реттеу және бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген сақтандыру сыйақыларының шекті нормасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Н бағанында көрсетілген норманы қолдана отырып сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      110.17.001 жолына қосымша нысан G бағанының жиынтық шамасы 110.17.001А жолына, Н бағаны - 110.17.001В жолына, І бағаны - 110.17.001С жолына көшіріледі.

      132. 110.17.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген, осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елі коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақыларын қоспағанда, есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеуге жататын (төлеген) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төленетін сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында осы Ережелердің 206-тармағына сәйкес сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын сақтандыру тобы көрсетіледі;
      7) G бағанында есепті салық кезеңі үшін төлеуге жататын (төленген) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында 110.00.023 жолында көрсетілген жылдық жиынтық табыстың мөлшері көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  99-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім бойынша сақтандыру қызметін реттеу және бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген сақтандыру сыйақыларының шекті нормасы көрсетіледі;
      10) J бағанында І (Н*І) бағанында көрсетілген норманы қолдана отырып сақтандыру сыйақыларының шекті сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында G және J бағандарында көрсетілген ең аз сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жататын сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      110.17.002 жолына қосымша нысан G бағанының жиынтық шамасы 10.27.002А жолына, Н бағаны - 110.17.002В жолына, І бағаны - 110.17.002С, J бағаны - 110.17.002D, К бағаны - 110.17.002Е жолына көшіріледі.

  20. Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін)
кепілдендіру (сақтандыру) жөніндегі жарналар
бойынша шығыстар - 110.18 нысанын жасау

      133. Осы нысан Салық кодексінің  99-бабының  2-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіру (сақтандыру) жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған.

      134. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      135. "Жарналар бойынша шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.18.001А жолында Банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған жеке тұлғалардың кепілдендірілетін салымдарының (депозиттерінің) сомасы көрсетіледі;
      2) 110.18.001В жолында "Банк және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы  Заңына  сәйкес айқындалған жарнаның шекті сомасы көрсетіледі;
      3) 110.18.001С жолында Банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіру (сақтандыру) қорына енгізуге жататын (енгізілген) жарна сомасы көрсетіледі;
      4) 110.18.001D жолында 110.18.001В және 110.18.001С жолдарының ең аз сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жататын жарна сомасы көрсетіледі.

      136. 110.18.001D жолының шамасы 110.00.031 жолына көшіріледі.

  21. Әлеуметтік төлемдерге шығыстар -
110.19 нысанын жасау

      137. Осы нысан Салық кодексінің  100-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстарды айқындауға арналған.

      138. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      139. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.19.001 жолында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген есепті салық кезеңі үшін уақытша еңбекке қабілетсіздігінің күндерін төлеуге қызметкерге есептелген сома көрсетіледі;
      2) 110.19.002 жолында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүктілігі мен тууы жөніндегі демалыс бойынша қызметкерге есептелген сома көрсетіледі;
      3) 110.19.003 жолында есепті салық кезеңі үшін олардың өз еңбек (қызмет) міндеттемелерін орындаумен байланысты қызметкерге келтірілген жарақатты немесе денсаулығына келтірілген өзге залалды өтеуге төлемге жіберілген шығыстар сомасы көрсетіледі;
      4) 110.19.004 жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалатын өз еңбек (қызмет) міндеттемелерін орындаумен байланысты қызметкерге келтірілген жарақатты немесе денсаулығына келтірілген өзге залалды, және жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті кәсіптік жарналар мөлшерінде өтеуге төлем мөлшері көрсетіледі;
      5) 110.19.005 жолында олардың өз еңбек (қызмет) міндеттемелерін орындаумен байланысты қызметкерге келтірілген жарақатты немесе денсаулығына келтірілген, және шегерімге енгізілуге жататын жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті кәсіптік жарналар, өзге залалды өтеу сомасы көрсетіледі. 110.19.003 және 110.19.004 жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      6) 110.19.006 жолында шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.19.001, 110.19.002 және 110.19.005 жолдарының сомасы ретінде айқындалады

      140. 110.19.006 жолының шамасы 110.00.032 жолына көшіріледі.

  22. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған
өтемақылар - 110.20 нысанын жасау

      141. Осы нысан Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістерді айқындауға арналған.

      142. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      143. "Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістер" бөлімінде:
      1) 110.20.001 жолы қайтарылған (қайтарылуға жататын) сақтандыру сыйақыларының сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 110.20.002 жолы Салық кодексінің  89-бабының  1-тармағына сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған өзге де кірістерді көрсетуге арналған;
      3) 110.20.003 жолы бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістердің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.20.001 және 110.20.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      144. 110.20.003 жолының шамасы 110.00.012 жолына көшіріледі.

      145. 110.20.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтанушы-ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеуші-сақтандырушы есепті салық кезеңі үшін қайтарған (қайтаруға жататын) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында ол бойынша салық төлеуші-сақтандырушы сақтандыру сыйақыларын қайтарған (қайтаруы тиіс) сақтандыру шартын жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында осы Ережелердің 207-тармағына сәйкес сақтандыру класының коды көрсетіледі, оған төлеуші-сақтандырушы қайтаратын сақтандыру сыйақылары кіреді;
      7) G бағанында Е бағанында аталған сақтандыру шартының қолданылуының басталу немесе аяқталу күні (сақтандыру сыйақылары сомаларын жылдық жиынтық табысқа енгізу күні) көрсетіледі;
      8) Н бағанында есепті салық кезеңі үшін қайтарылған (қайтаруға жататын) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      110.20.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.20.001 жолына көшіріледі.

  23. Бюджетке енгізуге жатпайтын айыппұлдар, өсімдер,
тұрақсыздық айыптары - 110.21 нысанын жасау

      146. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабындағы  5-тармаққа сәйкес бюджетке енгізуге тиістілерден басқа, шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кіріс алумен байланысты тағайындалған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын айқындауға арналған.

      147. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      148. "Айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары" бөлімінде:
      110.21.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      149. 110.21.001 жолының шамасы 110.00.035 жолына көшіріледі.

      150. 110.21.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оның алдында шаруашылық шарттарының жағдайларын бұзғаны үшін шарт міндеттемелері туындаған ұйым атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген ұйым осы Ереженің 228-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында оған сәйкес салық төлеушіге (салық төлеуші) танылған немесе тағайындалған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының шартты (келісім-шартты) немесе сот шешімін жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кірісті алумен байланысты тағылған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары көрсетіледі.
      110.21.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.21.001 жолына көшіріледі.

  24. Тіркелген активтер бойынша амортизациялық
аударымдар, жөндеуге шығыстар және басқа да
шегерімдер - 110.22 нысанын жасау

      151. Осы нысан Салық кодексінің  4-бөлімінің  3-параграфына сәйкес салық салу мақсатында тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасын, жөндеуге шығыстарды және басқа да шегерімдерді, сондай-ақ Салық кодексінің  87-бабына  сәйкес шағын топтың теңгермелік құнынан есептен шыққан тіркелген активтердің (І және ІІ активтерден басқа) құн асуынан кірістерді айқындауға арналған.

      152. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      153. "Үйлер, құрылыстар" бөлімінде:
      110.22.001 жолы үйлер, құрылыстар бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      154. "Ғимараттар" бөлімінде:
      110.22.002 жолы ғимараттар бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      155. "Негізгі қаражаттың қалған шағын тобы" бөлімінде:
      110.22.003 жолы негізгі қаражаттың қалған шағын тобы бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      156. "Негізгі құралдар бойынша барлығы" бөлімінде:
      110.22.004 жолы негізгі құралдар бойынша шегерімдердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған. 110.22.001, 110.22.002, 110.22.003 тиісті жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      157. "Материалдық емес активтер" бөлімінде:
      1) 110.22.005А жолында өткен салық кезеңі үшін 110.22.005Н жолынан көшірілетін есепті салық кезеңінің басындағы шағын топтың материалдық емес активтерінің құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі;
      2) 110.22.005В жолында есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған, тегін алынған, сондай-ақ материалдық емес активтердің жарғылық капиталға салымы ретінде түскен және жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын құны көрсетіледі. Көрсетілген материалдық емес активтердің құны Салық кодексінің  106-бабына  сәйкес айқындалады. Бұл бағанда, сондай-ақ өткен салық кезеңі үшін 110.23.001 жолына қосымша нысанның К бағанында айқындалған Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес екі еселенген нормамен амортизациялық аударымдар сомасы есептелген материалдық емес активтердің қалдық құны көрсетіледі;
      3) 110.22.005С жолында Салық кодексінің  109-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде материалдық емес активтерді сатудан алынған және/немесе алынуға жататын, қаржы лизингіне берілуі тиіс, сондай-ақ материалдық емес активтерді есептен шығарылуы, жоғалуы, жойылуы, ысырабы кезіндегі сома көрсетіледі;
      4) 110.22.005D жолында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңінің соңындағы шағын топтың материалдық емес активтерінің құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі (110.22.005А + 110.22.005В -110.22.005С);
      5) 110.22.005Е жолында Салық кодексінің  107-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі (110.22.005D х 110.22.005J);
      6) 110.22.005F жолында Салық кодексінің  111-бабының  2-тармағына сәйкес 110 айлық есептік көрсеткіштен кем соманы құрайтын есепті салық кезеңінің аяғындағы шамасы, шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      7) 110.22.005G жолында Салық кодексінің  111-бабының  1-тармағына сәйкес егер есепті салық кезеңінің аяғында осы шағын топтың барлық тіркелген активтері жойылса, 110.22.005F жолында көрсетілген сомаға тең есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      8) 110.22.005Н жолында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағында көзделген түзету есебімен (110.22.005D - 110.22.005E -110.22.005F - 110.22.005G) және амортизациялық аударымдар сомасына кемітілген есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны ретінде айқындалатын шағын топтың құндық теңгермесі көрсетіледі;
      9) 110.22.005І жолында  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизацияның шекті нормалары процентпен көрсетіледі;
      10) 110.22.005J жолында салық төлеушілер қолданатын материалдық емес активтер бойынша амортизацияның нормалары, бірақ 110.22.005І жолында көрсетілген шектен жоғары емес процентпен көрсетіледі.

      158. "Басқалар" бөлімінде:
      1) 110.22.006 жолы шағын топтың құндық теңгермесінен есептен шыққан тіркелген активтердің құнының асуынан кірісті көрсетуге арналған. 110.22.003 жолына қосымша нысан J бағанының және 110.22.005D жолының теріс сомаларын қосумен айқындалады;
      2) 110.22.007 жолы Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге енгізілуге жататын, жалға алушымен жүргізілген жалға алынған негізгі құралдарды жөндеуге және шартқа сәйкес жалға берушімен өтелмейтін шығыстар сомасын көрсетуге арналған.

      159. 110.22.004Е жолының шамасы 110.00.036А жолына көшіріледі.
      110.22.005Е жолының шамасы 110.00.036В жолына көшіріледі.
      110.22.004І және 110.22.005G жолдарының шамасы 110.00.036D жолына көшіріледі.
      110.22.004Н және 110.22.005F жолдарының шамасы 110.00.036Е жолына көшіріледі.
      110.22.004F жолының шамасы 110.00.036F жолына көшіріледі.
      110.22.006 жолының шамасы 110.00.009 жолына көшіріледі.

      160. 110.22.001, 110.22.002, 110.22.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  110-баптың  1-тармағына сәйкес салық төлеуші амортизациялық аударымдар есептеуді жүргізетін негізгі құралдардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Салық кодексінің  107-бабы  мен  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизациялық аударымдарды есептеу үшін негізгі құралдар тобының нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында амортизациялық аударымдар есептелетін негізгі құралдардың тиісті тобының амортизациялық шағын тобының нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизацияның шекті нормалары процентпен көрсетіледі;
      6) F бағанында салық төлеуші қолданатын амортизациялық нормалар әрбір шағын топ бойынша процентпен, бірақ Е бағанында көрсетілген шектен асырылмай көрсетіледі;
      7) G бағанында әрбір салық шағын тобы бойынша өткен салық кезеңі үшін 110.22.001, 110.22.002, 110.22.003 жолдарына қосымша нысанның Р бағанының тиісті жолдарынан көшірілетін есепті салық кезеңінің басындағы шағын топтың құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында шағын топтар бөлінісінде есепті салық кезеңінде сатып алынған, тегін алынған, сондай-ақ негізгі құралдардың жарғылық капиталға салымы ретінде түскен және жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын құны көрсетіледі. Көрсетілген негізгі активтердің құны Салық кодексінің  106-бабына  сәйкес айқындалады. Осы бағанда, сондай-ақ өткен салық кезеңі үшін 110.23.001 жолына қосымша нысанның К бағанында айқындалған Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес екі еселенген нормамен амортизациялық аударымдар сомасы есептелген негізгі құралдардың қалдық құны көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  109-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде негізгі құралдарды сатудан алынған және/немесе алынуға жататын, қаржы лизингіне берілуі тиіс, сондай-ақ негізгі құралдардың есептен шығарылуы, жоғалуы, жойылуы, ысырабы кезіндегі сома көрсетіледі;
      10) J бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың негізгі құралдарының теңгерімдік құнының шамасы (G+Н-І) айқындалады;
      11) К бағанында Салық кодексінің  107-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес (JхF) есептелген есепті салық кезеңдегі амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс негізгі құралдардың әрбір шағын тобы бойынша жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын негізгі құралдарды жөндеуге кеткен нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      13) М бағанында Салық кодексінің  113-бабына  сәйкес жалпы шыққан шығыстар сомасына тепе-тең негізгі құралдардың тиісті тобының, шағын тобының теңгерімдік құны артатын, L бағанында көрсетілген сомадан асатын негізгі құралдарды жөндеуге салық төлеушінің шыққан нақты шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      14) N бағанында Салық кодексінің  111-бабының  2-тармағына сәйкес 100 айлық есептік көрсеткіштен кем соманы құрайтын есепті салық кезеңінің аяғындағы шамасы, шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      15) О бағанында Салық кодексінің  111-бабының  1-тармағына сәйкес егер есепті салық кезеңінің аяғында осы шағын топтың барлық тіркелген активтері жойылса, J бағанында көрсетілген сомаға тең есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі;
      16) Р бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағында көзделген түзетулер (J-K+M-N-O) есебімен есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі.
      Жиынтық шама:
      110.22.001 жолға қосымша нысанның G бағаны 110.22.001А жолына, H бағаны - 110.22.001В жолына, I бағаны - 110.22.001С жолына, J бағаны - 110.22.001D жолына, К бағаны - 110.22.001Е жолына, L бағаны - 110.00.001F жолына, М бағаны - 110.22.001G жолына, N бағаны - 110.22.001Н жолына, О бағаны -110.22.001І жолына, Р бағаны - 110.22.001J жолына көшіріледі;
      110.22.002 жолға қосымша нысанның G бағаны 110.22.003А жолына, H бағаны - 110.22.002В жолына, I бағаны - 110.22.002С жолына, J бағаны - 110.22.002D жолына, К бағаны - 110.22.002Е жолына, L бағаны - 110.00.002F жолына, М бағаны - 110.22.002G жолына, N бағаны - 110.22.002Н жолына, О бағаны -110.22.002І жолына, Р бағаны - 110.22.002J жолына көшіріледі;
      110.22.003 жолға қосымша нысанның G бағаны 110.22.003А жолына, H бағаны - 110.22.003В жолына, I бағаны - 110.22.003С жолына, J бағаны - 110.22.003D жолына, К бағаны - 110.22.003Е жолына, L бағаны - 110.00.003F жолына, М бағаны - 110.22.003G жолына, N бағаны - 110.22.003Н жолына, О бағаны -110.22.003І жолына, Р бағаны - 110.22.003J жолына көшіріледі.

      161. 110.22.003 жолға қосымша нысанның J бағаны мен 110.22.005D жолы 110.22.006 жолына көшіріледі.

      162. 110.22.007 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында жылдық жиынтық табыс алу мақсатында негізгі құралы жалға алынған, жалға берушінің (аты-жөні) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында жылдық жиынтық табыс алу мақсатында қолданылатын, шартқа сәйкес жалға берушімен өтелмейтін олар бойынша жөндеу шығыстары жүргізілгенде жалға алынған негізгі құралдардың атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес D бағанында көрсетілген негізгі құралдар тобының нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында жалгерлік шарттың нөмірі және жасалған күні көрсетіледі, осыған сәйкес негізгі құралдар жалға алынады;
      7) G бағанында жалгерлік шартына сәйкес есепті салық кезеңі үшін жалгерлік төлем сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында жалға алынған негізгі құралдарды жөндеу үшін жалпы нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында жалға берушімен төленуге жататын жөндеу үшін шығыстар сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында Н және І бағандарының сомаларының айырмасы ретінде айқындалатын жалға берушімен өтелмейтін жөндеу үшін шығыстар сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге енгізілуге жататын негізгі құралдарды жөндеу үшін нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге енгізілуге жатпайтын және J және K бағандарының сомаларының айырмасы ретінде айқындалатын негізгі құралдарды жөндеу үшін нақты шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.22.007 жолға қосымша нысанның G бағанының жиынтық шамасы 110.22.007A жолына, Н бағаны - 110.22.007В жолына, І бағаны - 110.22.007С жолына, J бағаны - 110.22.007D жолына, К бағаны - 110.22.007Е жолына, L бағаны - 110.00.007F жолына көшіріледі.

  25. Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген
активтер бойынша амортизациялық аударымдар -
110.23 нысанын жасау

      163. Осы нысан салық төлеуші алғаш рет пайдалануға берілген және Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды айқындауға арналған.
      Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарын салық төлеуші шегерімге жатқызған кезде, осы нысан үш жыл ішінде жиынтық жылдық табыс алу мақсатында тіркелген активтерді пайдалануды растау үшін өткен үш салық кезеңіне беріледі.

      164. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      165. "Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар" бөлімінде:
      110.23.001 жолы алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      166. 110.23.001В жолының шамасы 110.00.036С жолға көшіріледі.

      167. 110.23.001 жолға қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында тіркелген активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында тиісті тіркелген активті Қазақстан Республикасы аумағында іске қосу күні көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес тіркелген актив тобының нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес тіркелген активтің шағын тобының нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағында белгіленген тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның шекті нормалары көрсетіледі;
      7) G бағанында бағанында F бағанда көрсетілген шектен аспайтын, тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның нормалары көрсетіледі;
      8) Н бағанында салық төлеуші Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес (G х 2) қолданатын, амортизацияның екі еселенген нормалары көрсетіледі;
      9) І бағанында алғаш рет пайдалануға берілген және салық төлеуші жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланатын, түскен тіркелген активтердің құны көрсетіледі;
      10) J бағанында кемінде үш жылда жылдық жиынтық табыс алу мақсатында (І х Н) тіркелген активтердің деректерін пайдалану шарты кезінде амортизацияның екі еселенген нормасы бойынша есептелген амортизация аударымдарының сомалары көрсетіледі;
      11) К бағанында алғаш рет пайдалануға берілген және жылдық жиынтық табыс алу үшін (І-J) пайдаланылатын тіркелген активтердің құны көрсетіледі. Келесі салық кезеңінде осы бағанның деректері салық салу мақсатында амортизация аударымдарын есептеу үшін тиісті шағын топтың теңгерімдік құнына енгізуге жатады және келесі салық кезеңінің 110.22.001, 110.22.002, 110.22.003 жолдарға қосымша нысанның Н бағанының және 110.22.005 жолға қосымша нысанның F бағанының тиісті жолдарына көшіріледі;
      12) L бағанында тиісті тіркелген активтің істен шыққан күні көрсетіледі. 
      110.23.001 жолға қосымша нысанның І бағанының жиынтық шамасы 110.23.001A жолына, J бағаны - 110.23.001В жолына, К бағаны - 110.23.001С жолына көшіріледі.

  26. Резидент емес болып табылатын заңды және жеке
тұлғаларға төленетін Қазақстан Республикасындағы
көздерден табыстары - 110.24 нысанын жасау

      168. Осы нысан резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмаған қызметіне Қазақстан Республикасының көздерінен түскен кіріс және Салық кодексінің  179 187 198 - 201-1-баптарына  сәйкес төлем көзінен табыс салығының сомасын айқындауға арналған.

      169. "Салық агенті туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық агенті мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық агентінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      170. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 110.24.001 жолы салық кезеңінің басына резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғаларға төленбеген кірістер сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.24.002 жолы салық кезеңі үшін резидент еместерге есептелген кірістер сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 110.24.003 жолы салық кезеңі үшін резидент еместерге есептелген кірістен ұсталатын табыс салығы сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 110.24.004 жолы есептелген кірістер сомалары мен осындай кірістерден ұсталатын табыс салығы сомалары арасындағы айырма ретінде есептелетін, салық кезеңі үшін резидент еместерге төленуге жататын кірістер сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 110.24.005 жолы салық кезеңі үшін резидент еместерге төленген және (немесе) төленбеген, бірақ салық агентімен бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда шегерімге жатқызылған, кірістер сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 110.25.006 жолы Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент емес төлеген жеке табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      7) 110.25.007 жолы Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент еместерге төленбеген, бірақ салық агентімен бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда шегерімге жатқызылған, кірістерден ұсталатын табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      8) 110.25.008 жолы салық кезеңі үшін Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес шартты банк салымына аударылған табыс салығы сомаларын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      171. 110.24 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  178-бабына  сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, осы Ереженің  227-бабына  сәйкес кірістерінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында салық кезеңінің басында резидент еместерге төленбеген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында салық кезеңі үшін есептелген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында кірістерден есептелген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында D және Е бағандары көрсеткіштері арасындағы айырмасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін төленуге тиіс кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында өткен салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда резидент емеске төленген және (немесе) төленбеген, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған төленген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге жататын салық кезеңі үшін резидент еместердің төленген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      9) I бағанында Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған резидент еместердің төленбеген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес салық кезеңі үшін шартты банк салымына орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      110.24 қосымшаға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.24.001 жолына, D бағаны - 110.24.002 жолына, Е бағаны - 110.24.003 жолына, F бағаны-110.24.004 жолына, G бағаны - 110.24.005 жолына, Н бағаны - 110.24.006 жолына, I бағаны - 100.25.007 жолына, J бағаны - 100.25.008 жолына көшіріледі.

  27. Залалдарды көшіру - 110.25 нысанын жасау

      172. Осы нысан Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес кәсіпкерлік қызметтен көшірілген залалдар сомасының есебіне арналған.

      173. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      174. "Залалдар" бөлімінде:
      110.25.001 жолы келесі салық кезеңдерінен көшірілетін залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      175. 110.25.001 жолының шамасы 110.00.042 жолға көшіріледі.

      176. 110.25.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залал пайда болған және осы жол толтырылатын өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған;
      3) С бағанында өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшірілуге тиісті залал) көрсетіледі. Егер 110.00.038 жолында кіріс алынса, онда салық салынатын кірістің түзетілген сомасына кемітілген кіріс сомасы (110.00.041 жолы) осы бағанға көшіріледі. Егер 110.00.038 жолында залал алынған жағдайда, онда осы бағанға 110.00.040 жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      5) Е бағанында келесі салық кезеңіне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының және 110.02.002 жолында (110.00.038 жолының оң мәнінде) көрсетілген үйлер, құрылыстар және ғимараттарды сату кезінде алынған залал айырмашылығы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзім өтіп кеткенге дейін келесі салық кезеңнің қосымша нысанының С бағанына көшіріледі.
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзімінің өтіп кетуіне байланысты келесі салық кезеңіне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      Тиісті салық кезеңі үшін 110.25.001 жолына қосымша нысанның С бағанының шамасы 110.25.001 жолына көшіріледі.

  28. Шетелдік салықты есепке
жатқызу - 110.26 нысанын жасау

      177. Осы нысан Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке алынған шетел Мемлекеттеріндегі көздерден салық төлеуші алған кіріс бойынша табыс салығы және табысқа (бұдан әрі - табыс салығы) салық сомасын айқындауға арналған.
      Қазақстан Республикасының шегінен тыс салық төлеуші төлеген табыс салығының сомасы салықтарды ұстағанын және (немесе) төлегенін растайтын құжаттардың болуы кезінде жүргізіледі. Мұндай құжат шетел елдеріндегі көздерден алынған кіріс және ұсталған және (немесе) төленген салықтар сомасы туралы шетел мемлекетінің салық органы растаған анықтама болуы қажет.

      178. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      179. "Дивидендтер" бөлімінде:
      110.26.001 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған дивидендтерден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      180. "Сыйақылар" бөлімінде:
      110.26.002 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған сыйақылардан салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      181. "Роялти" бөлімінде:
      110.26.003 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған роялтиден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      182. "Халықаралық тасымалдарда көліктік қызмет көрсетуден түскен кіріс" бөлігінде:
      110.26.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған халықаралық тасымалдарда көліктік қызмет көрсетуден түскен кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      183. "Тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кіріс" бөлігінде:
      110.26.005 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      184. "Тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кіріс (пайда)":
      110.26.006 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кірістен (пайдадан) салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      185. "Барлығы" бөлігінде:
      110.26.007 жолы 110.26.001С, 110.26.002С, 110.26.003С, 110.26.004С, 110.26.005С, 110.26.006С жолдарында айқындалғандай соманы төлеу кезінде есепке жатқызылған салықтық жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      186. 110.26.007 жолының шамасы 110.27.004 жолына көшіріледі.
      110.26.001А жолының шамасы 110.07.002 жолына көшіріледі.
      110.26.002А жолының шамасы 110.08.003 жолына көшіріледі.

      187. 110.26.001, 110.26.002, 110.26.003, 110.26.004 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 205-тармағына орай кіріс төлемі көзі - елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші бір шетел мемлекетінде есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі - елі немесе халықаралық шартқа заңнамамен белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кіріс төлем көзі - еліне төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының көбейтіндісі ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерін көбейту ретінде айқындалады.
      110.26.001 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.26.001А жолына, Е бағаны - 110.26.001В жолына, G бағаны  - 110.26.001С жолына көшіріледі, 110.26.002 жолға қосымша нысанның  С бағаны 110.26.002А жолына, Е бағаны - 110.26.002В жолына, G бағаны  - 110.26.002С жолына көшіріледі, 110.26.003 жолға қосымша нысанның  С бағаны 110.26.003А жолына, Е бағаны - 110.26.003В жолына, G бағаны - 110.26.003С жолына көшіріледі, 110.26.004 жолға қосымша нысанның С бағаны 110.26.004А жолына, Е бағаны - 110.26.004В жолына, G бағаны - 110.26.004С жолына көшіріледі.

      188. 110.26.005 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 202-тармағына орай тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен кірістің төлем көзі - елі бойынша ашылатын сома кіріс түрлерінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 203-тармағына орай кірістің төлем көзі - елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында тиісті төлем көзі - ел немесе халықаралық шарт заңнамасында белгіленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      6) F бағанында әрбір төлем көзі - елінде төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, F бағанының деректері D және Е бағандарының деректерін жүргізу ретінде айқындалады;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, Н бағанның деректері С және G бағандарының деректерін жүргізу ретінде айқындалады.
      110.26.005 жолға қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 110.26.005А жолына, F бағаны - 110.26.005В жолына, Н бағаны - 110.26.005С жолына көшіріледі.

      189. 110.26.006 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 203-тармағына орай кірістің төлем көзі - елі коды көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің ішінде олардың салық заңнамаларына сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша салық төлеуші есептеген салық салынатын кірістің (пайданың) сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден салық салынатын кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген салық салынатын кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі - ел немесе халықаралық шарт заңнамасында белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кірістің төлем көзі - елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының деректерін жүргізу ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерін жүргізу ретінде айқындалады.
      110.26.006 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.26.006А жолына, Е бағаны - 110.26.006В жолына, G бағаны - 110.26.006С жолына көшіріледі.

  29. Салық міндеттемесін есептеу - 110.27 нысанын жасау

      190. Осы нысан салық төлеушінің корпорациялық табыс салығын есептеуіне және төленген аванстық төлемдер мен жүргізілген есепке алулар, сондай-ақ есепті салық кезеңінің қорытындысы бойынша басқа да есеп айырысуларды көрсетуге арналған.

      191. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      192. "Салық есептеу және жүргізілген төлем бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 110.27.001 жолында 110.00.043 жолда айқындалған салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі;
      2) 110.27.002 жолында Салық кодексінің  135-бабының  1-тармағында белгіленген ставка бойынша корпорациялық табыс салығының есептелген сомасы көрсетіледі;
      3) 110.27.003 жолында 110.27.003А және 110.27.003В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін есепке жатқызу жүргізілген жалпы сома көрсетіледі;
      4) 110.27.003А жолында Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес берілген Декларацияда көрсетілген кірістен ұсталған, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылуға қабылданған салық сомасы көрсетіледі. Осы жолға 110.26.007 жолында айқындалған сома көшіріледі;
      5) 110.27.003В жолында Қазақстан Республикасында есептелген (төленген) ұтыс сомаларынан ұсталған салық сомасы көрсетіледі;
      6) 110.27.004 жолында есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі. 110.27.002 және 110.27.003 жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады;
      7) 110.27.005 жолында 110.27.005А және 110.27.005В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын төленген аванстық төлемдер көрсетіледі;
      8) 110.27.005А жолында есепті салық кезеңінің корпоративтік табыс салығын төлеу кезінде бұрынғы салық кезеңінен және салықтың басқа түрлерінен көшірілген артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      9) 110.27.005В жолында есепті салық кезеңі үшін салық төлеушімен жүргізілген аванстық төлемдердің жиынтық шамасы көрсетіледі;
      10) 110.27.006 жолында төлеуге жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 110.27.004 жолында көрсетілген есептелген корпорациялық табыс салығы сомасы мен 110.27.005 жолында көрсетілген аванстық төлемдер жүргізілген сома арасындағы айырма ретінде айқындалады.
      11) 110.27.007 жолында егер, 110.27.005 жолында көрсетілген төленген аванстық төлемдер шамасы 110.27.004 жолында көрсетілген корпорациялық табыс салығының шамасынан астам болған жағдайда айқындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі. 110.27.005 және 110.27.004 жолдары сомасының айырмасы ретінде айқындалады.

      193. 110.27.002 жолының шамасы 110.00.044 жолына көшіріледі. 
      110.27.003 жолының шамасы 110.00.045 жолына көшіріледі.
      110.27.004 жолының шамасы 110.00.046 жолына көшіріледі.
      110.27.005 жолының шамасы 110.00.047 жолына көшіріледі.
      110.27.006 жолының шамасы 110.00.048 жолына көшіріледі.
      110.27.007 жолының шамасы 110.00.049 жолына көшіріледі.

  30. Бухгалтерлік теңгерме - 110.28 нысанын жасау

      194. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  31. Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары
туралы есеп - 110.29 нысанын жасау

      195. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  32. ҚЖ/РӨ кестесі - Резервтердегі (провизиялардағы)
өзгерістер кестесі - 110.30 нысанын жасау

      196. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  33. Корпорациялық табыс салығы бойынша декларациямен
қаржы-шаруашылық қорытындылары туралы есепті
салыстыру - 110.31 нысанын жасау

      197. Осы нысан олардың арасындағы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары туралы есеп және салық салынатын кіріс бойынша айқындалған және айырмашылықтарды айқындау жолымен Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация негізінде айқындалған таза кірісті салыстыруға арналған.
      Осы қосымшадағы айырмашылықты айқындау үшін бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі заңнамасына, салық заңнамаларының ережелері бойынша айқындалған кіріс пен шегерімдерге сәйкес есепті салық кезеңіне жасалған қаржы-шаруашылық қызметтің қорытындылары туралы есепте салық төлеуші айқындаған кірістерді (залалдарды) салыстыру жүргізіледі.

      198. І бағанын толтыру кезінде декларацияда көрсетілген деректер пайдаланылады.

      199. ІІ бағанын толтыру кезінде бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі жөніндегі заңнамаға сәйкес алынған бухгалтерлік есеп деректері пайдаланылады.

      200. ІІІ бағанында 110.31.001, 110.31.002, 110.31.003 жолдардан басқа, І және ІІ бағандардың айырмасы көрсетіледі.

      201. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      202. "Көрсеткіштер" бөлімінде: 
      1) 110.31.001 жолында қаржы есептемесі бойынша таза кіріс (залал) көрсетіледі;
      2) 110.31.002 жолында Декларация бойынша корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолға 110.00.044 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.31.003 жолында 110.00.043 жолында көрсетілген Декларация бойынша салық салынатын кіріс көрсетіледі;
      4) 110.31.004 жолында:
      І бағанына 110.00.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден түскен кіріс көрсетіледі;
      5) 110.31.005 жолында:
      І бағанда 110.31.005А-110.31.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын активтерді сату кезінде құнның өсуінен түскен кірістің (залалдың) жалпы сомасы көрсетіледі;
      ІІ бағанда 110.31.005А-110.31.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын бухгалтерлік есеп деректері бойынша 110.31.004 жолда көрсетілген тауарлардан (жұмыстардан, қызмет көрсетулерден) басқа, активтерді сатудан түскен кірістің (залалдың) жалпы сомасы көрсетіледі;
      6) 110.31.005А жолда:
      І бағанға 110.02.001; 110.02.002 және 110.02.003 жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      7) 110.31.005В:
      І бағанға 110.02.004 жолда көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан басқа, негізгі құралдардан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      8) 110.31.005С жолында:
      ІІ бағанда материалдық емес активтерді өткізуден түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      9) 110.31.005D жолында:
      І бағанда 110.02.005-110.002.009 жолдардың сомасы ретінде айқындалатын шама көрсетіледі;
      ІІ бағанда бағалы қағаздарды сатудан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      10) 110.31.005Е жолында:
      басқа да активтерді сатудан түскен кіріс (залал) көрсетіледі;
      11) 110.31.006 жолында:
      І бағанға 110.00.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда есептен шығару міндеттемесінен түскен кіріс көрсетіледі;
      12) 110.31.007 жолында:
      І бағанға 110.00.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 110.31.008 жолында:
      І бағанға 110.00.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда мүлікті жалға бергеннен түскен кіріс көрсетіледі;
      14) 110.31.009 жолында:
      І бағанға 110.00.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жасалған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен алынған сома көрсетіледі;
      15) 110.31.010 жолында:
      І бағанға 110.00.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда борыштың талаптан қайтудан түскен кірісі көрсетіледі;
      16) 110.31.011 жолында:
      І бағанға 110.00.008 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін алынған кірістер сомасы көрсетіледі;
      17) 110.31.012 жолында:
      І бағанға 110.00.010 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жалпы үлестік меншіктен түскен кірісті бөлу кезінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      18) 110.31.013 жолында:
      І бағанға 110.00.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда айыппұлдар, өсімақылар және басқа да санкция түрлері бойынша кіріс көрсетіледі;
      19) 110.31.014 жолында:
      І бағанға 110.00.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бұрын жүргізілген шығыс бойынша алынған өтемақылар көрсетіледі;
      20) 110.31.015 жолында:
      І бағанға 110.00.013 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда орындалған жұмыстар, қызмет көрсетулер, соның ішінде тауарлық-материалдық құндылықтардың артығынан тегін алынған мүлік, сондай-ақ оларды тарату кезіндегі негізгі құралдардан бөлшектеу, талқылау кезінде алынған тауарлық-материалдық қорлар түріндегі кіріс көрсетіледі;
      21) 110.31.016 жолында:
      І бағанға 110.00.014 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда дивиденд түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      22) 110.31.017 жолында:
      І бағанға 110.00.015 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сыйақы түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      23) 110.31.018 жолында:
      І бағанға 110.00.016 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда оң бағамдық айырмашылық сомасы көрсетіледі;
      24) 110.31.019 жолында:
      І бағанға 110.00.017 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда ұтыс түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      25) 110.31.020 жолында:
      І бағанға 110.00.018 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда роялти түріндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      26) 110.31.021 жолында:
      І бағанға 110.00.019 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда әлеуметтік саладағы объектілерді пайдалану кезіндегі шығыстардан кірістің артығынан алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      27) 110.31.022 жолында:
      І бағанға 110.00.009 және 110.00.020 жолдарының сомасы ретінде айқындалған мөлшер көшіріледі;
      ІІ бағанда 110.31.004-110.31.021 жолдарында көрсетілмеген бухгалтерлік есеп деректері бойынша басқа да кірістер көрсетіледі;
      28) 110.31.023 жолында:
      І бағанда 110.00.022 жолдан көшірілетін жылдық жиынтық кірістің түзетілген сомасы көрсетіледі;
      29) 110.31.024 жолында:
      І бағанда кірістің жалпы сомасы (110.31.004-110.31.022 жолдардың сомасы алынған 110.31.023 жолы) көрсетіледі;
      ІІ бағанда кірістің жалпы сомасы (110.31.004-110.31.022 жолдардың сомасы) көрсетіледі;
      30) 110.31.025 жолында:
      І бағанға 110.00.024 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өткізілген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны ретінде айқындалған, кезеңнің шығысы және басқа да жолдарда көрсетілген шығыстарды есептемегенде, негізгі емес қызмет бойынша шығыстар шамасы көрсетіледі;
      31) 110.31.025А жолында:
      І бағанға 110.00.005А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда 110.12.005АІ-110.11.005АIV жолдарындағы сома ретінде айқындалатын іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі;
      32) 110.31.025АІ жолында:
      І бағанға 110.11.005АІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бронь үшін шығысты төлеуді қоса алғанда, іссапар орны мен кері жолға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      33) 110.31.025АІІ жолында:
      І бағанға 110.11.005АІІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда бронь үшін шығысты төлеуді қоса алғанда, тұрғын үй жалдауға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      34) 110.31.025АІІІ жолында:
      І бағанға 110.11.005АІІІ жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда Қазақстан Республикасы шегіндегі іссапар бойынша тәуліктік мөлшері көрсетіледі;
      35) 110.31.025АІV жолында:
      І бағанға 110.11.005АІV жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда Қазақстан Республикасы шегіндегі іссапар бойынша тәуліктік мөлшері көрсетіледі;
      36) 110.31.025В жолында:
      І бағанға 110.11.005В жолынан сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өкілеттік шығыстар сомасы көрсетіледі;
      37) 110.31.026 жолында:
      І бағанға 110.00.025 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сыйақы бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі;
      38) 110.31.027 жолында:
      І бағанға 110.00.026 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      39) 110.31.028 жолында:
      І бағанға 110.00.027 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда күмәнді борыш бойынша резерв көрсетіледі;
      40) 110.31.029 жолында:
      І бағанға 110.00.028 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда резервтік қорларғa аударымдар сомасы көрсетіледі;
      41) 110.31.030 жолында:
      І бағанға 110.00.029 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда ғылыми-зерттеуге, жобалық, іздестіруші және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға кеткен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      42) 110.31.031 жолында:
      І бағанға 110.00.030 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда сақтандыру сыйақылар бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі;
      43) 110.31.032 жолында:
      І бағанға 110.00.031 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіру (сақтандыру) жөніндегі жарналар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      44) 110.31.033 жолында:
      І бағанға 110.00.032 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда әлеуметтік төлемдерге шығыстар сомасы көрсетіледі;
      45) 110.31.034 жолында:
      І бағанға 110.00.033 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда теріс бағамдық айырмашылықтар сомасы көрсетіледі;
      46) 110.31.035 жолында:
      І бағанға 110.00.034 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда өнімдерді (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден түскен кірісті айқындағанға дейін пайдаланылған салықтардан басқа, салықтар және Қазақстан Республикасында төленген корпорациялық табыс салығы, сондай-ақ басқа елдерде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      47) 110.31.036 жолында:
      І бағанға 110.00.035 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда айыппұл, өсімақы, тұрақсыздық айыбы деп көрсетілген немесе танылған сома көрсетіледі;
      48) 110.31.037 жолында:
      І бағанға 110.00.036А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      49) 110.31.038 жолында:
      І бағанға 110.00.036В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      50) 110.31.039 жолында:
      І бағанға 110.00.036С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      51) 110.31.040 жолында:
      І бағанға 110.00.036 D жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      52) 110.31.041 жолында:
      І бағанға 110.00.036Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      53) 110.31.042 жолында:
      І бағанға 110.00.036F жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      ІІ бағанда жөндеуге кеткен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      54) 110.31.043 жолында:
      ІІ бағанда негізгі құралдардың жойылуы және істен шығуынан залалдар сомасы көрсетіледі;
      55) 110.31.044 жолында:
      ІІ бағанда материалдық емес активтердің жойылуы және істен шығуынан залалдар сомасы көрсетіледі;
      56) 110.31.045 жолында:
      ІІ бағанда тауарлық-материалдық құндылықтар нормативтен тыс ысырап, бүлінген және жетпеген, сондай-ақ басқа да өндірістік емес шығыстар және ысырап сомасы көрсетіледі;
      57) 110.31.046 жолында:
      ІІ бағанда айыпкер белгіленбеген немесе егер айыпкер жақтың есебінен қажетті соманы өтеу мүмкін болмаған жағдайда, талан-тараждан түскен залал көрсетіледі;
      58) 110.31.047 жолында:
      ІІ бағанда бухгалтерлік есеп деректері бойынша өндірістік қуаттық пен консервацияда болып табылатын объектілерді ұстап тұруға шығындар сомасы көрсетіледі;
      59) 110.31.048 жолында:
      ІІ бағанда жұмысшылардың еңбек демалыстарын төлеуге резервтегі сома көрсетіледі;
      60) 110.31.049 жолында:
      ІІ бағанда негізгі құралдарды жөндеуге алда тұрған шығыстарға резервтегі сома көрсетіледі;
      61) 110.31.050 жолында:
      ІІ бағанда 110.31.025-110.31.049 жолдарында көрсетілмеген басқа да шығыстар сомасы көрсетіледі;
      62) 110.31.051 жолында:
      І бағанда 110.00.041 жолдан көшірілетін салық салынатын кірістің түзету сомасы көрсетіледі;
      63) 110.31.052 жолында:
      І бағанда 110.31.025-110.31.051 жолдарын қосумен айқындалатын сома көрсетіледі;
      ІІ бағанда 110.31.025-110.31.050 жолдарының қосумен айқындалатын сома көрсетіледі;
      64) 110.31.053 жолында:
      ІІІ бағанда ІІІ бағанның 110.31.024 және 110.31.052 жолдарының туындысы ретінде айқындалатын кірістер мен шығыстар арасындағы айырма көрсетіледі;
      65) 110.31.054 жолында:
      ІІІ бағанда 110.31.053 жолдың сомасына түзетілген 110.31.001 және 110.31.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалған салық салынатын кіріс көшіріледі. Осы сома 110.00.043 жолда көрсетілген салық салынатын сомаға сәйкес келуі қажет.

  34. Ақша қозғалысы туралы есеп беру -
110.32 және 110.33 нысандарын жасау

      203. Осы нысандар бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  35. Кірістер, елдер мен сақтандыру
сыныптары түрлерінің кодтары

      204. Декларацияны толтыру кезінде кірістер түрлеріне келесі кодтау қолданылсын:
      1) Қазақстан Республикасындағы көздерден кірістер:
      1010 - Қазақстан Республикасындағы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасындағы аумағында орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1022 - заңды тұлға - резиденттің қатысу үлесiн немесе Қазақстан Республикасындағы аумағында орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша мiндеттемелерiн резидент еместердің орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - резидент - эмитенттерден, егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекемесi арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру сыйақылары түріндегі табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      1160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер үшiн жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстардың өтем нысанындағы табыстары немесе Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың өзге де материалдық пайдалары, оның iшiнде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға жұмсалған шығыстар, отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасындағы қызметтен төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 -Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн табыстар;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге немесе резидент еместерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан түсетiн табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша түсетiн табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының iшкi топтың құн балансынан асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетiн табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргiзiлген шегерiмдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - бағамдық оң айырма;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан артуы;
      1330 - степендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша алған табыстары;
      1350 - Қазақстан Республикасындағы қызмет негiзiнде туындайтын, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған табыстар резидент еместердiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстар.
      2) Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден табыстар:
      2010 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      2020 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2022 - заңды тұлға - резиденттің қатысу үлесiн немесе Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2030 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      2040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      2050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      2060 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2070 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2080 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған роялти нысанындағы табыстар;
      2090 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      2100 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      2111 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      2120 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      2130 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2131 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент емес заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      2150 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      2160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер немесе өзге де материалдық пайда нысанындағы табыстар;
      2170 - резидент емес-жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      2180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасы шегінен тыс қызметтен төленетiн табыстар;
      2190 - резидент еместер төлейтiн ұтыстар;
      2200 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      2210 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн (алынған) табыстар;
      2220 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде алынатын өзге де табыстар.

      205. Резидент емес - салық төлеушінің резиденттік елдің кодын толтыру кезінде Қазақстан Республикасының Кеден комитетінің 26.09.1995 жылғы 127-П  бұйрығымен  бекітілген және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 21 сәуірде N 291 тіркелген "Әлем елдерінің жіктемесі" Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес елдердің сандық кодталуын пайдалану қажет.

      206. Декларацияны толтыру кезінде сақтандыру топтарының мынадай кодталуын пайдалану керек:
      1) 01 - автомобиль көлігін сақтандыру;
      2) 02 - темір жол көлігін сақтандыру;
      3) 03 - әуе көлігін сақтандыру;
      4) 04 - су көлігін сақтандыру;
      5) 05 - жүктерді сақтандыру;
      6) 06 - осы тармақтың 1)-5)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда мүлікті сақтандыру;
      7) 07 - кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
      8) 08 - автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      9) 09 - темір жол көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      10) 10 - әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      11) 11 - су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      12) 12 - тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      13) 13 - шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
      14) 14 - осы тармақтың 8)-12)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда, зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
_______________________________________________
       РҚАО-ның ескертуі: 110.00, 110.01, 110.02, 110.03, 110.04, 110.05, 110.06, 110.07, 110.08, 110.09, 110.10, 110.11, 110.12, 110.13, 110.14, 110.15, 110.16, 110.17, 110.18, 110.19, 110.20, 110.21, 110.22, 110.23, 110.24, 110.25, 110.26, 110.27, 110.28, 110.29, 110.30, 110.31, 110.32, 110.33 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау  
ережелерін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен     
бекітілген         

  Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация
 жасау ережелері (120.00-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістерді, сондай-ақ сақтандыру сыйақыларын орналастырудан кірістерді мәлімдеуіне және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының корпорациялық табыс салығын есептеуіне арналған корпорациялық табыс салығы бойынша декларация (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (120.00 нысаны) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер және салық салу объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (120.01 - 120.07 нысандары) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға және былғауға жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанның көрсеткіштерін ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде "-" белгісімен белгіленеді. 

      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) хабарлаумен тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабындағы  8-баптың 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      11. Декларацияға  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларация жасау (120.00-нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                           1-кесте
____________________________________________________________________
 Көрсет. |Жол| Есепті |              Оның ішінде:
кіштердің|ко.| кезең  |---------------------------------------------
  атауы  |ды | үшін   |Қызмет. |қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
         |   |барлығы |тің     |____________________________________
         |   |        |негізгі |сауда  |аңшылық|жарна.| балық| балық
         |   |        |түрі    |       |       | ма   | аулау| өсіру
         |   |        |        |_______|_______|______|______|______
         |   |        |        | 5010  | 01500 | 74400| 05010| 05020
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
     1   | 2 |    3   |    4   |   5   |   6   |   7  |   8  |   9
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
Өндіріл. |100|250000,0|150000,0|50000,0|35000,0|5000,0|2000,0|1000,0
ген өнім.|   |        |        |       |       |      |      |
дердің   |   |        |        |       |       |      |      |
(тауар.  |   |        |        |       |       |      |      |
лар,     |   |        |        |       |       |      |      |
қызмет   |   |        |        |       |       |      |      |
көрсету. |   |        |        |       |       |      |      |
лер)     |   |        |        |       |       |      |      |
көлемі,  |   |        |        |       |       |      |      |
мың теңге|   |        |        |       |       |      |      |
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______

     Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
     ____________________________________
     |    ЭҚЖЖ        | Үлес салмағы, % |
     |___________________________________
     |   45211        |     60,0        |
     |   5010         |     20,0        |
     |   01500        |     14,0        |
     ____________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар, ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Декларацияның түрі. Осы торкөздер  Салық кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөзі егер салық төлеуші ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде, "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде, "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабының  2-тармағы 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" тор көздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      6) валюта коды;
      7) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді.

      13. "Сақтандыру сыйақылары түріндегі кіріс" бөлімінде:
      1) 120.00.001 жолында 120.01.009 жолында айқындалған жинақтаушы емес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде сақтандырушылардан және қайта сақтандырушылардан алынуы тиіс (алынған) сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 120.00.002 жолында 120.01.010 жолында айқындалған жинақтаушы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде сақтандырушылардан және қайта сақтандырушылардан алынуы тиіс (алынған) сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 120.00.003 жолында 120.01.003А және 120.00.003В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 120.00.003А жолында Салық кодексінің  117-бабының  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жинақтаушы емес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша алынуы тиіс (алынған) сомадан 4% ставка бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 120.00.001 жолы сомасы және 4% ставка туындысы ретінде айқындалады;
      5) 120.00.003В жолында Салық кодексінің  117-бабының  1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жинақтаушы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша алынуы тиіс (алынған) сомадан 2% ставка бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 120.00.002 жолы сомасы және 2% ставка туындысы ретінде айқындалады;
      6) 120.00.004 жолында есепті салық кезеңі үшін салықты төлеу есебіне салық төлеуші енгізген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі. 120.01.004А және 120.00.004В жолдарының жиынтығы ретінде айқындалады;
      7) 120.00.004А жолында есепті салық кезеңі үшін салықты төлеу есебіне бұрынғы салық кезеңінен және басқада салық түрлерінен көшірілген артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      8) 120.00.004В жолында есепті салық кезеңі үшін енгізілген сомалардың жиынтық шамасы көрсетіледі.

      14. "Басқа да кірістер бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 120.00.005 жолында 120.02.010 жолында айқындалған салық салынатын кірістің (залалдың) қорытынды сомасы көрсетіледі;
      2) 120.00.006 жолында Салық кодексінің  123-бабының  1-тармағына сәйкес айқындалған және Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген өзге де іс-әрекеттерден алынған залалдың сомасы көрсетіледі;
      3) 120.00.007 жолында 120.00.005 және 120.00.006 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын алынған залалдарды есепке алу салық салынатын кіріс сомасы көрсетіледі;
      4) 120.00.008 жолында Салық кодексінің  135-бабының  1-тармағына сәйкес салық салынатын кірістен басқада кірістер бойынша 30 % ставка бойынша есептелген корпоративтік табыс салығы сомасы көрсетіледі. 120.00.007 жолының сомасы және 30 % ставка туындысы ретінде айқындалады;
      5) 120.00.009 жолында 120.00.009А және 120.00.009В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын төленген аванстық төлемдер көрсетіледі;
      6) 120.00.009А жолында есепті салық кезеңінде корпоративтік табыс салығын төлеу кезінде бұрынғы салық кезеңінен және басқада салық түрлерінен көшірілген артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      7) 120.00.009В жолында есепті салық кезеңі үшін салық төлеушімен жүргізілген аванстық төлемдердің жиынтық шамасы көрсетіледі.

      15. "Салық міндеттемесі есебі" бөлімінде:
      1) 120.00.010 жолында 120.00.003 + 120.00.008 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін есептелген салықтың жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 120.00.011 жолында Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес осы Декларацияда көрсетілген кірістен ұсталған Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табысты төлеу кезінде есепке жатқызуға қабылданған салық сомасы көрсетіледі. Осы жолға 120.04.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      3) 120.00.012 жолында есепті салық кезеңі үшін корпорациялық табыс салығының жалпы есептелген сомасы көрсетіледі. 120.00.010 және 120.00.011 жолдарының айырмасы ретінде айқындалады.
      4) 120.00.013 жолында 120.00.004 + 120.00.009 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін төленген аванстық төлемдер және корпоративтік табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) 120.00.014 жолында төленуге жататын корпоративтік табыс салығы сомасы көрсетіледі. 120.00.012 жолында көрсетілген есептелген корпоративтік табыс салығы сомасы мен 120.00.013 жолында көрсетілген аванстық төлемдер жүргізілген және төленген салық сомалары арасында айырма ретінде айқындалады;
      6) 120.00.015 жолында егер 120.00.013 жолында көрсетілген жүргізілген аванстық төлемдер және төленген салық сомалары шамасы 120.00.012 жолында көрсетілген есептелген корпоративтік табыс салығы сомасы шамасынан жоғары болған жағдайда айқындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі. 120.00.013 және 120.00.012 жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады.
      120.00.013 жолын толтыру кезінде сома салық органымен және салық төлеушімен куәландырылған, салық міндеттемелерінің орындалуы бойынша бюджетпен есеп айырысу жағдайы туралы салық төлеушінің дербес шотынан көшірме негізінде көрсетіледі.

  3. Сақтандыру қызметінен кірістер - 120.01 нысанын жасау

      16. Осы нысан Салық кодексінің  115-бабының  1-тармағына сәйкес салық төлеушімен сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде сақтандырушылардан және қайта сақтандырушылардан алынуға жататын (алынған), сондай-ақ салық салынуға жатпайтын кірістер, сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістердің сомасын айқындауға арналған.

      17. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      18. "Сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 120.01.001 жолында 120.00.002 жолындағы көрсетілгендерді қоспағанда, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының  Заңының  (бұдан әрі - Заң) 6-бабындағы 3-тармақта және Заңның 6-бабындағы 2-тармақта көрсетілген класстар бойынша жинақтаушы емес сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 120.01.002 жолында  Заңның  6-бабындағы 2-тармақта көрсетілген класстар бойынша жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 120.01.003 жолында 120.01.004 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 3-тармағында және Заңның 6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 120.01.004 жолында  Заңның  6-бабындағы 2-тармаққа сәйкес көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 120.01.005 жолында 120.01.006 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырғыш-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 120.00.006 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырғыш-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 120.01.007 жолында 120.01.008 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырғыш-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      8) 120.01.008 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырғыш-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      9) 120.01.009 жолында 120.01.010 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі. 120.01.001, 120.01.003 және 120.01.005, 120.01.007 ((120.01.001 + 120.01.003) - (120.01.005 + 120.01.007)) жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады;
      10) 120.01.010 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі. 120.01.002, 120.01.004 және 120.01.006, 120.01.008 ((120.01.002 + 120.01.004) - (120.01.006 + 120.01.008)) жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады;
      11) 120.01.011 жолдарында Салық кодексінің  89-бабының  2-тармағына сәйкес әрекетінің бітуі бойынша немесе жинақтаушы емес сақтандыру шартының мерзімінен бұрын бітуі кезінде сақтандыру ұйымымен сақтандырғышқа қайтарылуға жататын (қайтарылған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

      19. "Салық салынуға жатпайтын кірістер бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 120.01.012 жолында Салық кодексінің  115-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес сақтандыру шарты бойынша қабылданған, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бір жағы болып табылатын және сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыруға бергенде қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушылардан алынуға жататын (алынған) кірістердің комиссиялық түрдегі сыйақылар сомасы көрсетіледі.
      2) 120.01.013 жолында Салық кодексінің  115-бабы  1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін депозитке, бағалы қағаздарға және басқа қаржылық құралдарға орналастырудан алынуға жататын (алынған) инвестициялық кірістер (дивидендтер, сыйақылар түріндегі кірістер), сондай-ақ оң бағамдық айырма түріндегі кірістер сомасы көрсетіледі;
      3) 120.01.014 жолында Салық кодексінің  115-бабы  1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарымен байланысты дебиторлық және кредиторлық қарыздар бойынша пайда болатын оң бағамдық айырма түріндегі кірістер сомасы көрсетіледі;
      4) 120.01.015 жолында Салық кодексінің  115-бабы  1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес сақтандыру жағдайын реттеу бойынша сақтандыру төлемдерінде және шығыстарында қайта сақтандырушы үлесі түріндегі кірістер сомасы көрсетіледі;
      5) 120.01.016 жолында Салық кодексінің  115-бабының  1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша үшінші жақтардан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің  289  және  840-баптарына  орай суброгация (кері талап) ретінде талаптар бойынша алынған кірістер сомасы көрсетіледі;
      6) 120.01.017 жолында Салық кодексінің 115-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының 1-қаңтарға дейін қолданылған салық заңдылығына орай шегерімге жатқызылған сақтандыру резервтеріне аударым сомаларын қоспағандағы есепті салық кезеңі ішінде сақтандыру резервтері мөлшерінің азаю сомасы көрсетіледі;
      7) 120.01.018 жолында Салық кодексінің  115-бабының  1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес сақтандыру жинақтау шарттары бойынша сақтандырушымен берілген займдар бойынша  Заңның  12-бабының 1-тармағына орай алынуға жататын (алынған) кірістер сомасы көрсетіледі;
      8) 120.01.019 жолында Салық кодексінің  115-бабының  1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының 1-қаңтарға дейін қолданылған салық заңдылығына орай олар бойынша шығыстар шегерімге жатқызылған күмәнді міндеттемелерді қоспағандағы сақтандыру қызметінің күмәнді міндеттемелері бойынша кірістер сомасы көрсетіледі;
      9) 120.01.020 жолында Салық кодексінің  115-бабы  1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандырушысымен жасалған міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларының төлеміне сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен жүзеге асырылатын өтемақылық төлемдердің сомасы көрсетіледі;
      10) 120.01.021 жолында 120.01.012-120.01.020 жолдарының жиынтығы ретінде айқындалатын Салық кодексінің 115-бабының екінші бөлімінің 1-тармағына сәйкес салық салынуға жатпайтын кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі.

      20. "Басқа ақпарат" бөлімінде:
      120.01.022 жолында салық төлеуші жұмыс істейтін және уәкілетті органның лицензиясы бар сақтандыру саласы көрсетіледі.

      21. 120.01.009 жолының шамасы 120.00.001 жолына көшіріледі.
      120.01.010 жолының шамасы 120.00.002 жолына көшіріледі.

      22. 120.01.001, 120.01.002, 120.01.003, 120.01.004, 120.01.005, 120.01.006, 120.01.007, 120.01.008, 120.01.009, 120.01.010, 120.01.011 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушының (қайта сақтандырушының, қайта сақтанушының) заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы көрсетіледі. Жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаларды сақтандыру шарттары бойынша бұл кезде В бағанында "Жеке тұлғалар", С бағанында - олардың саны көрсетіледі, D бағаны толтырылмайды, ал Е бағаны бірыңғай сомамен көрсетіледі;
      3) С бағанында тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі/осы Ережелердің 35-бабына сәйкес резиденттік елі коды; 
      4) D бағанында сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының нөмірі және жасалған күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақысының сомасы көрсетіледі.
      120.01.001 жолына қосымша нысанның Е бағанының қорытынды шамасы 120.02.001 жолына көшіріледі, 120.01.002 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.002 жолына көшіріледі, 120.01.003 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.003 жолына көшіріледі, 120.01.004 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.004 жолына көшіріледі, 120.01.005 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.005 жолына көшіріледі, 120.01.006 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.006 жолына көшіріледі, 120.01.007 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.007 жолына көшіріледі, 120.01.008 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.008 жолына көшіріледі, 120.01.011 жолына қосымша нысанның Е бағаны 120.02.011 жолына көшіріледі.

  4. Өзге де қызметтерден кірістер - 120.02 нысанын жасау

      23. Осы нысан Салық кодексінің  115-бабының  2-тармағына сәйкес  Заңның  11-бабының 2-тармағына орай түрлері айқындалған салық кезеңі ішінде алынуға жататын (алынған), және салық салынатын кірісті (залалды), өзге де қызметтен кірістерді салық төлеушімен айқындауға арналған.

      24. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      25. "Өзге де кірістер бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 120.02.001 жолында Салық кодексінің  81-бабына  сәйкес айқындалатын Заңның  11-бабының  2-тармағының 3)-8) тармақшаларында көрсетілген негізгі емес қызмет түрлері бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан салық төлеушімен алынуға жататын (алынған) кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 120.02.002 жолында Салық кодексінің  82-бабына  сәйкес айқындалатын Заңның  11-бабының  2-тармағының 1, 3)-5) тармақшаларында көрсетілген негізгі емес қызмет түрлері бойынша негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді және бағалы қағаздарды сату кезіндегі құнның өсуінен, сондай-ақ қаржылық құралдарды сату кезіндегі жалпы кірістер сомасы көрсетіледі;
      3) 120.02.003 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес айқындалатын  Заңның  11-бабының 2-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген негізгі емес қызмет түрлері бойынша Қазақстан Республикасында сонымен бірге оның аумағынан тыс жерлерде мүлікті жалға беруден түскен кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 120.02.004 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес айқындалатын  Заңның  11-бабының 2-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген негізгі емес қызмет түрлері бойынша жалпы үлестік меншіктен түскен кірістерді бөлістіру кезінде алынатын кірістер сомасы көрсетіледі;
      5) 120.02.005 жолында Салық кодексінің  80-бабына  сәйкес айқындалатын жылдық жиынтық табысқа енгізілетін, бірақ 120.00.001-120.00.004 жолдарында көрсетілмеген салық төлеушінің кірістері көрсетіледі;
      6) 120.02.006 жолында 120.00.001-120.00.005 жолдарының сомаларын қосумен айқындалатын басқа да кірістердің (жылдық жиынтық табыстың) жалпы сомасы көрсетіледі;
      7) 120.02.007 жолында бухгалтерлік есептілік деректеріне сәйкес есепті салық кезеңі үшін нақты шегерілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      8) 120.02.008 жолында 120.02.006 жолының сомасы және 120.02.009, 120.02.010, 120.02.020, 120.02.006 жолдарының сомасы қатынасы ретінде айқындалатын жалпы кірістер сомасындағы өзге де қызметтен кірістер сомасының үлес салмағы көрсетіледі;
      9) 120.02.009 жолында 120.02.007 және 120.02.008 жолдарының туындысы ретінде айқындалатын Салық кодексінің  115-бабының  2-тармағының екінші бөліміне сәйкес шегерімге жатқызуға жататын шығыстар сомасы көрсетіледі;
      10) 120.02.010 жолында 120.02.006 және 120.02.009 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын өзге де қызметтен алынған салық салынатын табыс (залал) сомасы көрсетіледі.

      26. 120.02.010 жолының шамасы 120.00.005 жолына көшіріледі.

  5. Залалдарды көшіру - 120.03 нысанын жасау

      27. Осы нысан Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес өзге де қызметтен көшірілген залалдар сомасының есебіне арналған.

      28. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      29. "Залалдар" бөлімінде:
      120.03.001 жолы келесі салық кезеңдерінен көшірілетін залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      30. 120.03.001 жолының шамасы 120.00.006 жолға көшіріледі.

      31. 120.03.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залал пайда болған және осы жол толтырылатын өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған;
      3) С бағанында өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында 120.00.005 жолында көрсетілген есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшірілуге тиісті залал) көрсетіледі.
      5) Е бағанында келесі салық кезеңдеріне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының сомасы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзім өтіп кеткенге дейін келесі салық кезеңнің қосымша нысанының С бағанына көшіріледі.
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзімінің өтіп кетуіне байланысты келесі салық кезеңіне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      120.03.001 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңі үшін С бағанының шамасы 120.03.001 жолына көшіріледі.

  6. Шетелдік салықты есепке жатқызу -
120.04 нысанын жасау

      32. Осы нысан Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес салық төлеушімен Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген шетелдік мемлекеттердегі көздерден алынған және Қазақстан Республикасында корпорациялық табысты төлеу кезінде есепке жатқызылатын кірістер бойынша табыс салығының және табыстарға салықтардың (бұдан әрі - табыс салықтары) сомасын айқындауға арналған.
      Салық төлеушімен Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген табыс салығын есепке жатқызу салықтардың ұсталғанын және (немесе) төленгенін растайтын құжаттар бар болған кезде жүргізіледі. Мұндай құжат шетелдік мемлекеттегі көздерден алынған кірістер мен ұсталған және (немесе) төленген салықтардың сомалары туралы шетел мемлекетінің салық органы куәландырылған анықтама бола алады.

      33. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
      2) Декларация берілетін салық кезеңін.

      34. "Дивидендтер" бөлімінде:
      120.04.001 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын дивидендтерге салынатын салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      35. "Сыйақылар" бөлімінде:
      120.04.002 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын сыйақыларға салынатын салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      36. "Роялти" бөлімінде:
      120.04.003 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын роялтиге салынатын салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      37. "Тұрақты мекеме құрусыз қызметтен алынатын өзге де кірістер" бөлімінде:
      120.04.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын тұрақты мекеме құрусыз қызметтен алынатын өзге де кірістерге салынатын салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      38. "Тұрақты мекеме арқылы қызметтен алынатын салық салынатын кіріс (пайда)" бөлімінде:
      120.04.005 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын тұрақты мекеме арқылы қызметтен шетелдік мемлекеттердегі көздерден алынған салық салынатын кіріске (пайдаға) салынатын салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      39. "Барлығы" бөлімінде:
      120.04.006 жолы 120.04.001С, 120.04.002С, 120.04.003С, 120.04.004С, 120.04.005С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын салықтың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      40. 120.04.006 жолының шамасы 120.00.011 жолына көшіріледі.

      41. 120.04.001, 120.04.002, 120.04.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 48-тармағына сәйкес кірістерді төлеу көзі-елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында әрбір төлем көзі-елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кірістердің сомалары көрсетіледі. Егер салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бір шетелдік мемлекетте бірнеше көзден кіріс алатын болса, онда аталған шетелдік мемлекет бойынша есептелген кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі.
      4) D бағанында тиісті төлем көзі-елінің заңнамасында немесе халықаралық шартта белгіленген төленген табыс салығының ставкалары көрсетіледі.
      5) Е бағанында кірістерді төлеудің әрбір көзі-елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте Е бағанының деректері С және D бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады.
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының ставкалары көрсетіледі.
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының сомалары көрсетіледі. Бұл ретте G бағанының деректері С және F бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады.
      120.04.001 жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 120.04.001А жолына, Е бағаны - 120.04.001В жолына, G бағаны - 120.04.001С жолына көшіріледі, 120.04.002 жолына қосымша нысанның С бағаны 120.04.002А жолына, Е бағаны - 120.04.002В жолына, G бағаны - 120.04.002С жолына көшіріледі, 120.04.003 жолына қосымша нысанның С бағаны 120.04.003А жолына, Е бағаны - 120.04.003В жолына, G бағаны - 120.04.003С жолына көшіріледі.

      42. 120.04.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 47-тармағына сәйкес оның сомасы тұрақты мекеме құрусыз жүзеге асырылатын қызметтен алынған кірісті төлеу көзі-елі бойынша ашылатын кіріс түрлерінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 48-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі-елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында әрбір төлем көзі-елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кірістердің сомалары көрсетіледі. Егер салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бір шетелдік мемлекетте бірнеше көзден кіріс алатын болса, онда аталған шетелдік мемлекет бойынша есептелген кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында тиісті төлем көзі-елінің заңнамасында немесе халықаралық шартта белгіленген төленген табыс салығының ставкалары көрсетіледі;
      6) F бағанында кірістерді төлеудің әрбір көзі-елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте F бағанының деректері D және C бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының ставкалары көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының сомалары көрсетіледі. Бұл ретте Н бағанының деректері D және G бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады.
      120.04.004 жолына қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 120.04.004А жолына, F бағаны - 120.04.004B жолына, Н бағаны - 120.04.004С жолына көшіріледі.

      43. 120.04.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 48-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі-елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңі ішінде олардың салық заңнамасына сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша салық төлеушімен есептелген салық салынатын кіріс (пайда) сомалары көрсетіледі. Егер салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бір шетелдік мемлекетте бірнеше көзден салық салынатын кіріс алған болса, онда аталған шетелдік мемлекет бойынша есептелген салық салынатын кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі-елінің заңнамасында немесе халықаралық шартта белгіленген төленген табыс салығының ставкалары көрсетіледі.
      5) Е бағанында кірістерді төлеудің әрбір көзі-елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте F бағанының деректері C және D бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады.
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының ставкалары көрсетіледі.
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес кірістердің әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызуға жататын табыс салығының сомалары көрсетіледі. Бұл ретте G бағанының деректері C және F бағандары деректерінің туындысы ретінде айқындалады.
      120.04.005 жолына қосымша нысанның C бағанының жиынтық шамасы 120.04.005А жолына, Е бағаны - 120.04.005B жолына, G бағаны - 120.04.005С жолына көшіріледі.

  7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік теңгермесі - 120.05 нысанын жасау

      44. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есеп беруі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңі үшін дайындалған салық төлеушінің қаржылық есеп беруі болып табылады.

  8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
 қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері
 туралы есеп беру - 120.06 нысанын жасау

      45. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есеп беруі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңі үшін дайындалған салық төлеушінің қаржылық есеп беруі болып табылады.
      Осы нысанды жасау кезінде мынадай кодтауды басшылыққа алыңыз:
      120.06.001 Сақтандыру сыйлықақылары, жалпы сомасы
      120.06.002 Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
      120.06.003 Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
      120.06.004 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі, жалпы сомасы
      120.06.005 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінде қайта сақтанушы үлесінің өзгеруі
      120.06.006 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы
      120.06.007 Еңбек сіңірілген сыйлықақылардың таза сомасы
      120.06.008 Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
      120.06.009 Сыйақы алумен байланысты кірістер, оның ішінде:
      А бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон/дисконт) түріндегі кірістер
      В орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер
      120.06.010 Қаржылық активтермен операциялар (нетто) бойынша кірістер (залалдар) оның ішінде:
      А бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу/сатудан кірістер (залалдар)
      В "РЕПО" операцияларынан кірістер (залалдар)
      120.06.011 Қайта бағалаудан (нетто) кірістер (залалдар), оның ішінде:
      А саудаға арналған және сату үшін қолдағы бар бағалы қағаздар (нетто) құнының өзгеруінен кірістер (залалдар)
      В шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан кірістер (залалдар)
      120.06.013 Басқа да заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кірістер
      120.06.014 Инвестициялық қызметтен өзге де кірістер
      120.06.015 Басқадай қызметтен өзге де кірістер
      120.06.016 Кірістердің жиынтығы
      120.06.017 Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар, жалпы сомасы
      120.06.018 Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстар
      120.06.019 Кері талап бойынша өтеу (нетто)
      120.06.020 Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар
      120.06.021 Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығыстар
      120.06.022 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі, жалпы сомасы
      120.06.023 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резервінде қайта сақтанушы үлесінің өзгеруі
      120.06.024 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған залалдар резерві өзгерулерінің таза сомасы
      120.06.025 Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резервінің өзгеруі
      120.06.026 Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резервінде қайта сақтанушы үлесінің өзгеруі
      120.06.027 Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резерві өзгерулерінің таза сомасы
      120.06.028 Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервінің өзгеруі, жалпы сомасы
      120.06.029 Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резервінде қайта сақтанушы үлесінің өзгеруі
      120.06.030 Болған, бірақ мәлімделмеген залалдар резерві өзгерулерінің таза сомасы
      120.06.031 Мәлімделген бірақ реттелмеген залалдар резервінің өзгеруі, жалпы сомасы
      120.06.032 Мәлімделген бірақ реттелмеген залалдар резервінде қайта сақтанушы үлесінің өзгеруі
      120.06.033 Мәлімделген бірақ реттелмеген залалдар резерві өзгерулерінің таза сомасы
      120.06.034 Қосымша резервтердің өзгеруі, жалпы сомасы
      120.06.035 Қосымша резервтерде қайта сақтанушы резервінің өзгеруі
      120.06.036 Қосымша резервтер өзгерулерінің таза сомасы
      120.06.037 Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар
      120.06.038 Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар, оның ішінде:
      А бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар
      120.06.039 Күмәнді борыштар бойынша резервтерге шығыстар
      120.06.040 Күмәнді борыштар бойынша резервтерді қалпына келтіру
      120.06.041 Күмәнді борыштар бойынша резервтерге таза шығыстар
      120.06.042 Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде:
      А еңбекке ақы төлеуге және іссапар шығыстары
      В ағымдағы салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер (корпорациялық табыс салығынан басқа)
      С Ағымдағы жалдау бойынша шығыстар
      D амортизациялық аударымдар және тозу
      120.06.043 Басқадай шығыстар
      120.06.044 Шығыстардың жиынтығы
      120.06.045 Корпорациялық табыс салығын төлеуге дейін таза табыс (залал) жиынтығы
      120.06.046 Корпорациялық табыс салығы, оның ішінде:
      А негізгі қызметтен корпорациялық табыс салығы
      В өзге де қызметтен корпорациялық табыс салығы
      120.06.047 Салықтарды төлегеннен кейін таза табыс (залал)

  9. Ақша қозғалысы туралы есеп беру -
 120.07 нысанын жасау

      46. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  10. Кірістер мен елдер түрлерінің коды

      47. Есепті толтыру кезінде кіріс түрлерінің мынадай кодталуын пайдалану керек:
      Қазақстан Республикасындағы көздерден кірістер:
      1010 - Қазақстан Республикасында тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлікті сату кезінде құнның өсімінен табыстар;
      1021 - резиденттер шығарған бағалы қағаздарды сату кезінде құнның өсімінен табыстар;
      1022 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан резидент заңды тұлғадағы, консорциумдағы қатысу үлесiн немесе мүлікті сату кезінде құнның өсімінен табыстар;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердің, мұндай резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру сыйақылары түріндегі табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызмет көрсетулерінен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарттары (келiсiм-шарттары) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша қызметтен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) резидент заңды тұлғаға қатысты осындай тұлғаларға жүктелген басқарушылық міндеттерді орындаумен байланысты басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл ретте мұндай тұлғалардың басқарушылық міндеттерін атқарудың нақты орнының маңызы жоқ;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      1160 - Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың материалдық, әлеуметтiк игiлiктері немесе өзге де материалдық пайдалары үшін жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстарды өтеу нысанындағы табыстар, соның ішінде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға шығыстар, олардың отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - өнер қызметкерлерiне: кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы қызметтен театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, осындай мүліктен табыстарды, сондай-ақ тегін алынған (орындалған) жұмыстар (қызмет көрсетулер) нысанындағы табыстарды қоса алғанда;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушілік, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушілік, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының шағын топтың құн теңгермесінен асып кетуінен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып кетуінен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетін табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргiзiлген шегерiмдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан асып кетуі;
      1330 - стипендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстар;
      1350 - Қазақстан Республикасындағы қызмет негiзiнде туындайтын, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған басқа да табыстар.
      Қазақстан Республикасының шегінен тыс көздерден табыстар:
      2010 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      2020 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан мүлікті сату кезінде құн өсімінен табыстар;
      2021 - резидент емес шығарған бағалы қағаздарды сату кезінде құн өсімінен табыстар;
      2022 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан резидент емес заңды тұлғаға, консорциумға қатысу үлесiн немесе мүлікті сату кезінде құн өсімінен табыстар;
      2030 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс алынатын борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      2040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      2050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      2060 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2070 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2080 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынған роялти нысанындағы табыстар;
      2090 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан мүлiктi жалға беруден табыстар;
      2100 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      2111 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      2120 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынатын, халықаралық тасымалдарда көлiктік қызмет көрсетулерден табыстар;
      2130 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс жеке еңбек шарттары (келiсiм-шарттары) бойынша қызметтен табыстар;
      2131 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша қызметтен табыстар;
      2140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) резидент емес заңды тұлғаға қатысты осындай тұлғаларға жүктелген басқарушылық міндеттерді орындаумен байланысты басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл ретте мұндай тұлғалардың басқарушылық міндеттерін атқарудың нақты орнының маңызы жоқ;
      2150 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      2160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер немесе өзге де материалдық пайда нысанындағы табыстар;
      2170 - резидент емес-жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      2180 - өнер қызметкерлерiне: кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, Қазақстан Республикасының шегінен тыс қызметтен театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға төленетiн табыстар;
      2190 - резидент еместер төлейтiн ұтыстар;
      2200 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      2210 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, осындай мүліктен табыстарды, сондай-ақ тегін алынған (орындалған) жұмыстар (қызмет көрсетулер) нысанындағы табыстарды қоса алғанда;
      2220 - Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынатын өзге де табыстар.

      48. Резидент емес - салық төлеушінің резиденттік елінің кодын толтыру кезінде Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 20.05.2003 жылғы N 219  бұйрығымен  бекітілген және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 09.06.2003 жылғы N 2355 тіркелген Тауарларды декларациялау ережесіне "Әлем елдерінің жіктемесі" 6-қосымшаға сәйкес елдердің сандық кодталуын пайдалану қажет.
______________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 120.00, 120.01, 120.02, 120.03, 120.04, 120.05, 120.06, 120.07 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау  
ережелерін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен     
бекітілген         

  Корпорациялық табыс салығы бойынша 
есеп жасау ережелері (121.00-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістерді, сондай-ақ сақтандыру сыйақыларын орналастырудан кірістерді мәлімдеуіне және ай қорытындысы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының корпорациялық табыс салығын есептеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша есепті (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Есепті жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Есепті толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, және өшіруге жол берілмейді.

      4. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері толтырылмайды.

      5. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде "-" белгісімен белгіленеді.

      6. Есепті беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабы  8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Есепті қабылдау (жеткізу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      7. Есепке Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Есепті жасау (121.00-нысан)

      8. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін есепті ай.
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (тоқсандық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                         1-кесте
____________________________________________________________________
 Көрсет. |Жол| Есепті |              оның ішінде:
кіштердің|ко.| кезең  |---------------------------------------------
 атауы   |ды | үшін   |Қызмет. |қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
         |   |барлығы |тің     |____________________________________
         |   |        |негізгі |сауда  |аңшылық|жарна.| балық| балық
         |   |        |түрі    |       |       | ма   | аулау| өсіру
         |   |        |        |_______|_______|______|______|______
         |   |        |        | 5010  | 01500 | 74400| 05010| 05020
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
     1   | 2 |    3   |    4   |   5   |   6   |   7  |   8  |   9
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
Өндіріл. |100|250000,0|150000,0|50000,0|35000,0|5000,0|2000,0|1000,0
ген өнім.|   |        |        |       |       |      |      |
дердің   |   |        |        |       |       |      |      |
(тауар.  |   |        |        |       |       |      |      |
лар,     |   |        |        |       |       |      |      |
қызмет   |   |        |        |       |       |      |      |
көрсету. |   |        |        |       |       |      |      |
лер)     |   |        |        |       |       |      |      |
көлемі,  |   |        |        |       |       |      |      |
мың теңге|   |        |        |       |       |      |      |
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______

     Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
     ____________________________________
     |    ЭҚЖЖ        | Үлес салмағы, % |
     |___________________________________
     |   45211        |     60,0        |
     |   5010         |     20,0        |
     |   01500        |     14,0        |
     ____________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (тоқсандық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      Егер ұйыммен бұрын 1-ӨН және 2-ШК нысандарының есептілігі берілмеген болса, онда тек негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын толтыру қажет;
      5) Есеп түрі. Осы торкөздер Салық кодексінің 69 және 71-баптарына сәйкес белгіленеді. Есептің түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөзі егер салық төлеуші ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Есеп берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі Есептер беру кезінде, "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген Есептерге өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде, "Қосымша" тор көзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" тор көзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабының  2-тармағы 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" тор көздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді.
      6) Хабарламаның нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Есеп берілген жағдайда толтырылады.
      7) валюта коды.

      9. "Сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 121.00.001 жолында 121.00.002 жолындағы көрсетілгендерді қоспағанда, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң)  6-бабындағы  2-тармақта және Заңның 6-бабындағы 3-тармақта көрсетілген класстар бойынша жинақтаушы емес сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      2) 121.00.002 жолында  Заңның  6-бабындағы 2-тармақта көрсетілген топтар бойынша жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      3) 121.00.003 жолында 121.00.004 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 3-тармағында және Заңның 6-бабының 2-тармағында көрсетілген топтар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      4) 120.00.004 жолында  Заңның  6-бабындағы 2-тармаққа сәйкес көрсетілген топтар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      5) 121.00.005 жолында 121.00.006 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген топтар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырушы-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      6) 121.00.006 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырғыш-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      7) 121.00.007 жолында 121.00.008 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3 тармақтарында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырушы-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      8) 121.00.008 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде қайта сақтандырушы-резидентпен төленген сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      9) 121.00.009 жолында 121.00.010 жолында көрсетілгендерді қоспағанда,  Заңның  6-бабының 2 және 3 тармақтарында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы емес қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі. 121.00.001, 121.00.003 және 121.00.005, 121.00.007 ((121.00.001 + 121.00.003) - (121.00.005 + 121.00.007)) жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады;
      10) 121.00.010 жолында  Заңның  6-бабының 2-тармағында көрсетілген кластар бойынша жинақтаушы қайта сақтандыру шарттары бойынша салық кезеңінің ішінде алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасы көрсетіледі. 121.00.002, 121.00.004 және 121.00.006, 121.00.008 ((121.00.002 + 121.00.004) - (121.00.006 + 121.00.008)) жолдары сомаларының айырмасы ретінде айқындалады;
      11) 121.00.011 жолында 12100.011А және 121.00.011В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сақтандыру сыйақылары түріндегі кірістер бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі;
      12) 121.00.011А жолында Салық кодексінің  117-бабының  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жинақтаушы емес сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша алынуы тиіс (алынған) сомадан 4% ставка бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 121.00.009 жолы сомасы және 4% ставка туындысы ретінде айқындалады;
      13) 121.00.011В жолында Салық кодексінің  117-бабының  1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жинақтаушы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша алынуы тиіс (алынған) сомадан 2 % ставка бойынша есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 121.00.010 жолы сомасы және 2 % ставка туындысы ретінде айқындалады;
      14) 121.00.012 жолында есепті кезең үшін салықты төлеу есебіне салық төлеуші енгізген корпорациялық табыс салығының жалпы сомасы көрсетіледі;
      15) 121.00.013 жолында төленуге жататын корпоративтік табыс салығы сомасы көрсетіледі. 121.00.011 жолында көрсетілген есептелген корпоративтік табыс салығы сомасы мен 121.00.012 жолында көрсетілген төленген салық сомасы сомалары арасында айырма ретінде айқындалады;
      16) 121.00.014 жолында егер 121.00.012 жолында көрсетілген төленген салық сомалары шамасы 121.00.011 жолында көрсетілген есептелген корпоративтік табыс салығы сомасы шамасынан жоғары болған жағдайда айқындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі. 121.00.012 және 121.00.011 жолдарының айырмасы ретінде айқындалады.
_______________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 121.00 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оны РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау  
ережелерін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен     
бекітілген         

  Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация
 жасау ережелері (130.00-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және қоғамдық мүддеде қызметін жүзеге асыратын және мынадай шарттарға сәйкес келетін пәтер (үй-жайлар) иелерінің кооперативтерінен басқа, акционерлік қоғамдар, мекемелер мен тұтынушы кооперативтерді қоспағанда, депозиттер бойынша сыйақылар, грант, кіру және мүшелік жарналары, кондоминиум қатысушыларының жарналары, қайырымдылық көмегі, өтеусіз берілген мүлік, коммерциялық емес ұйымдарға өтеусіз негізде аударымдар мен қайырымдылықтар түріндегі кірістерді мәлімдеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша декларация (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды:
      1) осындай ретінде кірісті алу мақсаты жоқ;
      2) қатысушылар арасында алынған таза кірісті немесе мүлікті бөлмейді.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (130.00 нысаны) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер және салық салу объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (130.01 - 130.07 нысандары) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Нысандарды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға және өшіруге жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанның көрсеткіштерін ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде "-" белгісімен белгіленеді.
      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабы  8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      11. Декларацияға Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларацияны жасау (130.00-нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                           1-кесте
____________________________________________________________________
 Көрсет. |Жол| Есепті |              оның ішінде:
кіштердің|ко.| кезең  |---------------------------------------------
 атауы   |ды | үшін   |Қызмет. | қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
         |   |барлығы |тің     |____________________________________
         |   |        |негізгі | сауда |аңшылық|жарна.| балық| балық
         |   |        |түрі    |       |       | ма   | аулау| өсіру
         |   |        |        |_______|_______|______|______|______
         |   |        |        | 5010  | 01500 | 74400| 05010| 05020
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
     1   | 2 |    3   |    4   |   5   |   6   |   7  |   8  |   9
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______
Өндіріл. |100|250000,0|150000,0|50000,0|35000,0|5000,0|2000,0|1000,0
ген өнім.|   |        |        |       |       |      |      |
дердің   |   |        |        |       |       |      |      |
(тауар.  |   |        |        |       |       |      |      |
лар,     |   |        |        |       |       |      |      |
қызмет   |   |        |        |       |       |      |      |
көрсету. |   |        |        |       |       |      |      |
лер)     |   |        |        |       |       |      |      |
көлемі,  |   |        |        |       |       |      |      |
мың теңге|   |        |        |       |       |      |      |
_________|___|________|________|_______|_______|______|______|______

     Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:
     ____________________________________
     |    ЭҚЖЖ        | Үлес салмағы, % |
     |___________________________________
     |   45211        |     60,0        |
     |   5010         |     20,0        |
     |   01500        |     14,0        |
     ____________________________________

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді.
      5) Декларацияның түрі. Осы торкөздер  Салық кодексінің  69 және  71-баптарға  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөз егер салық төлеушілер ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде, "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде, "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабының  2-тармағы 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және " Қосымша" торкөздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      6) хабарламаның нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Декларация берілген жағдайда толтырылады.
      7) валюта коды;
      8) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді.
      9) Корпорациялық табыс салығы декларациясында көрсетілген қызметтен кірістер болуы кезінде "100 нысаны бойынша декларация" торкөзі белгіленеді. Бұл ретте, Салық кодексінің  120-бабының  4-тармағына сәйкес Салық кодексінің  67-бабына  сәйкес бөлек есептілік жүргізіледі;
      10) пәтер (үй-жайлар) иелерінің кооперативтерінен басқа, акционерлік қоғамдар, мекемелер және тұтынушы кооперативтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес коммерциялық болып табылмайтын ұйым растауға аталған шарттарға жауап береді және тиісті торкөздер белгіленеді.

      13. "Кірістер" бөлімінде:
      1) 130.00.001 жолында 130.01.001 жолында айқындалған депозиттер бойынша сыйақы түрінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      2) 130.00.002 жолында 130.02.001 жолында айқындалған грант түрінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      3) 130.00.003 жолында кіру жарналары түрінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      4) 130.00.004 жолында мүшелік жарналар түрінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі (пәтерлер (үй-жайлар) иелерінің кооперативтері кондоминиум қатысушыларының жарналары түріндегі кірісін көрсетеді);
      5) 130.00.005 жолында Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 1) тармақшасына сәйкес айқындалған қайырымдылық көмегі түрінде алынған кіріс көрсетіледі;
      6) 130.00.006 жолында 130.03.001 жолында айқындалған өтеусіз берілген мүлік түрінде алынған кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) 130.00.007 жолында өтеусіз негіздегі аударымдар мен қайырмалдықтар түрінде алынған кіріс көрсетіледі;
      8) 130.00.008 жолында кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 130.00.001 - 130.00.007 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      14. "Шегерімдерді есептеу" бөлімінде:
      1) 130.00.009 жолында 100.00.023 жолының сомасы мен 130.00.008 және 100.00.023 жолдары сомасының қатынасы ретінде айқындалатын кірістердің жалпы сомасында Салық кодексі  120-бабының  4-тармағына сәйкес жалпы белгіленген тәртіпте салық салынуға жататын кірістердің үлес салмағы көрсетіледі;
      2) 130.00.010 жолында 100.00.037 және 100.00.037В жолдарының туындысы ретінде айқындалатын Салық кодексі  120-бабының  5-тармағына сәйкес шегерімге жатқызуға жататын шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      15. 130.00.010 жолының шамасы 100.00.037В жолына көшіріледі.

  3. Депозиттер бойынша сыйақылар - 130.01 нысанын жасау

      16. Осы нысан депозиттер бойынша сыйақылар түріндегі алынған кірістер сомасын айқындауға арналған.

      17. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      18. "Депозиттер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      130.01.001 жолында сыйақылар түріндегі алынған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      19. 130.01.001 жолының шамасы 130.00.001 жолына көшіріледі.

      20. 130.01.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сыйақы төлеген заңды (жеке) тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі /осы Ережелердің 37-тармағына сәйкес резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында депозиттер бойынша алынған сыйақының сомасы көрсетіледі;
      130.01.001 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 130.01.001 жолына көшіріледі.

  4. Гранттар - 130.02 нысанын жасау

      21. Осы нысан Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 4) тармақшасына сәйкес грант түрінде алынған кірістердің сомасын айқындауға арналған.

      22. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі. 

      23. "Гранттар" бөлімінде:
      130.02.001 жолында грант түріндегі алынған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      24. 130.02.001 жолының шамасы 130.00.002 жолына көшіріледі.

      25. 130.02.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында грант төлеген заңды (жеке) тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі /осы Ережелердің 37-тармағына сәйкес резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында алынған грант сомасы көрсетіледі.
      130.02.001 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 130.02.001 жолына көшіріледі.

  5. Өтеусіз берілген мүлік - 130.03 нысанын жасау

      26. Осы нысан өтеусіз берілген мүлік түрінде алынған кірістердің сомасын айқындауға арналған.

      27. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      28. "Мүлік" бөлімінде:
      130.03.001 жолында өтеусіз берілген мүлік түріндегі алынған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.
      29. 130.03.001 жолының шамасы 130.00.006 жолына көшіріледі.

      30. 130.03.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында өтеусіз мүлікті берген заңды (жеке) тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі /осы Ережелердің 35-тармағына сәйкес резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында өтеусіз берілген мүлік сомасы көрсетіледі.
      130.03.001 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 130.03.001 жолына көшіріледі.

  6. Бухгалтерлік теңгерме - 130.04 нысанын жасау

      31. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есеп беру бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңі үшін дайындалған салық төлеушінің қаржы есеп беруі болып табылады.

  7. Кірістер және шығыстар туралы есеп беру -
130.05 нысанын жасау

      32. Осы нысан бухгалтерлік есеп және қаржы есеп беру бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңі үшін дайындалған салық төлеушінің қаржы есеп беруі болып табылады.

      33. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      34. "Көрсеткіштер" бөлімінде:
      130.05.001 - 130.05.011 жолдары бухгалтерлік есеп деректері бойынша толтырылады. Бұл ретте, 130.05.001 - 130.05.003 жолдары қосымша нысан негізінде толтырылады.

      35. 130.05.001, 130.05.002, 130.05.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеуші жүзеге асыратын қызмет түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында бухгалтерлік есеп бойынша В бағанында көрсетілген қызметтің түрлері бөлшегіндегі тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кіріс көрсетіледі;
      4) D бағанында бухгалтерлік есеп бойынша В бағанында көрсетілген қызметтің түрлері бөлшегіндегі сатылған тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандарының айырмасы ретінде айқындалатын жиынтық кіріс көрсетіледі.
      130.05.001, 130.05.002, 130.05.003 жолдарына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 130.05.001 жолына, D бағаны - 130.05.002 жолына, Е бағаны - 130.05.003 жолына көшіріледі.

  8. Ақша қозғалысы туралы есеп беру -
130.06 және 130.07 нысандарын жасау

      36. Осы нысандар бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есепті салық кезеңіне әзірленген салық төлеушінің қаржылық есебі болып табылады.

  9. Елдер коды

      37. Резидент емес - салық төлеушінің резиденттік елінің кодын толтыру кезінде Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 20.05.2003 жылғы N 219  бұйрығымен  бекітілген және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 09.06.2003 жылғы N 2355 тіркелген Тауарларды декларациялау ережесіне "Әлем елдерінің жіктемесі" 6-қосымшаға сәйкес елдердің сандық кодталуын пайдалану қажет.
________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 130.00, 130.01, 130.02, 130.03, 130.04, 130.05, 130.06, 130.07 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

"Салық есептілігін жасау  
ережелерін бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті Төрағасының 
2003 жылғы 3 желтоқсандағы 
N 493 бұйрығымен     
бекітілген         

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларация жасау ережелері (140.00-нысан)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын және мынадай шарттарға сәйкес келетін ұйымдардың кірістерін мәлімдеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша декларация (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін көздейді:
      1) салық кезеңі үшін мүгедектердің саны қызметкерлердің жалпы санынан кемінде 51 проценті болатын;
      2) салық кезеңінде мүгедектердің еңбегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар еңбекке ақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың кемінде 51 процентін (есту, сөйлеу, сондай-ақ көру қабілетінен айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 процент) құрайтын ұйымдар жатады.
      Жоғарыда аталған шарттарға сәйкес келетініне қарамастан акцизделетін тауарларды өндіру мен сату бойынша қызметтен және қызметтің акциздік түрлерінен кірістер алатын ұйымдар салық салудың осы тәртібін қолданбайды және 100.00 нысаны бойынша корпорациялық табыс салығын береді.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (140.00 нысаны) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер және салық салу объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (140.01 - 140.10 нысандары) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Декларацияларды толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға, және өшіруге жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысандардың тиісті торкөздері толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанның көрсеткіштерін ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде "-" белгісімен белгіленеді.