Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1155 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 179 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 24 қаңтардағы N 13 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 14 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 2704. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 30 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қолма-қол жасалмайтын төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде төлем құжаттарын ресімдеу және пайдалану тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 179  қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1155 тіркелген), 2000 жылғы 5-18 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында жарияланған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2000 жылғы 29 желтоқсандағы  N 488 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1379 тіркелген), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 179 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2002 жылғы 18 қаңтардағы   N 20 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1779 тіркелген), "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлем құжаттарын пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 31 қаңтардағы  N 20 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2193 тіркелген) және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1155 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 27 қазандағы  N 372 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2593 тіркелген) қаулыларымен бекітілген өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінде:

      14-тармақтың 3) тармақшасы "заңды тұлғаның" деген сөздердің алдында "осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын;

      22-тармақ "жеке бірдейлестірілген коды" деген сөздерден кейін "(бұдан әрі - ЖБК), СТН" деген сөздермен толықтырылсын;

      22-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "22-1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарының (бұдан әрі - қазынашылық органдар) "Ақша жөнелтушінің ЖБК" бағанында тиісті: ХХХ120ХХХ (Қазақстан Республикасының республикалық бюджетінің шығыстары ХХХ130ХХХ); (Қаладағы аудандық бюджеттердің қаражаты); ХХХ132ХХХ (Облыстық бюджеттердің қаражаты) шоттарын көрсете отырып мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізушілер алдындағы міндеттемелері бойынша үш миллион теңгеден астам сомаға төлем құжаты қазынашылық органы бекіткен, бенефициар ұсынған, бенефициардың жеке ісінде тігілуі және сақталуы тиіс мемлекеттік мекеменің міндеттемелерін тіркеу туралы хабарлама (тапсырыс) немесе шартты тіркеу туралы анықтама (бұдан әрі - хабарлама) болған кезде орындалады.
      Бенефициардың хабарламада көрсетілген деректемелері (атауы, СТН, ЖБК) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келуі тиіс.
      Төлем құжатының "төлем мақсаты" бағанында негізінде ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттың атауы, нөмірі және күнімен қатар хабарламаның нөмірі және күні, сондай-ақ төлемнің "ағымдағы" немесе "түпкілікті" мәртебесі көрсетілуі тиіс. Бұл ретте банкте сақталатын хабарламаның нөмірі және күні "төлем мақсаты" бағанында көрсетілген нөмірге және күнге сәйкес келуі тиіс.
      Осы тармақтың екінші және үшінші абзацтарында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, банк заң актілерінде акцепт үшін көзделген мерзім ішінде осындай төлем құжатын орындамастан оның жөнелтушісіне қайтарады.
      Банк "ағымдағы" төлем мәртебесі бар төлем құжатын орындаған кезде хабарламаның сыртқы жағына негізінде төлем жүзеге асырылған төлем тапсырмасының деректемелері, орындалған төлемнің сомасы және хабарлама бойынша төленуі тиіс қалған сома көрсетіледі. Банк "түпкілікті" төлем мәртебесі бар төлемді жүзеге асырған кезде хабарламаның сыртқы жағына бұл туралы тиісті белгі қояды.
      Бенефициар ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталық, Орталық депозитарий көрсетілген мемлекеттік борышты, зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік арнайы және мемлекеттік әлеуметтік және өзге әлеуметтік жәрдемақыларды өтеуге және қызмет көрсетуге байланысты төлем құжаттарына, сондай-ақ бенефициар ретінде алушы банк көрсетілген төлем құжаттарына хабарлама ұсыну талап етілмейді.";

      28-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлға салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, сондай-ақ өзінің құрылымдық бөлімшелері үшін зейнетақы жарналарын төлеу кезінде "ақшаны жөнелтуші" бағанында заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы, "СТН" бағанында заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің СТН көрсетіледі, "ЖБК" бағанында заңды тұлғаның ақша аударатын банктік шотының деректемелері көрсетіледі. Бұл ретте "төлемнің мақсаты" бағанында өзінің құрылымдық бөлімшелері үшін төлемдерді жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауын және СТН көрсету қажет.";

      42-тармақта:
      бесінші абзацтағы "." деген белгі ";" деген белгімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші абзацтармен толықтырылсын:
      "07 - міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттің банктік шотына салық органы берген инкассалық өкім.
      Салық органының міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіруге инкассалық өкімінде "бенефициар" бағанында жинақтаушы зейнетақы қорының атауы, "бенефициардың банкі" бағанында кастодиан банктің атауы және "делдал банк" бағанында Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталық көрсетіледі. Салық органының міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіруге инкассалық өкімінде бірнеше жинақтаушы зейнетақы қорларының және/немесе бірнеше кастодиан банктердің атауларын көрсетуге жол берілмейді.";

      45-тармақтың үшінші абзацы алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 80-1-тармақпен толықтырылсын:
      "80-1. Бенефициардың банкі жөнелтушінің нұсқауын орындау қателігін анықтаған кезде бенефициар банк ақшаны қайтаруды бенефициардың банктік шоты бойынша оның пайдасына ақша түскенін куәландыратын бухгалтерлік жазба жасалған күннен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей жүзеге асырады.";

      87-тармақта:
      бірінші абзацтағы "сәйкес болмауы" деген сөздер "сәйкес келмеген жағдайда, қазынашылық органдарының осы Ереженің 22-1-тармағында көзделген төлем құжаттары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацта мемлекеттік тілдегі мәтінде өзгертілмейді;
      төртінші абзацтағы "болған кезде" деген сөздер "болғанда" деген сөзбен ауыстырылсын, "хабарламаның" деген сөздің алдында "банкте сақталатын" деген сөздермен толықтырылсын, "." деген белгі ";" деген белгімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      "егер бір хабарлама бойынша келіп түскен барлық төлем құжаттарының жалпы сомасы хабарламада көрсетілген сомадан асатын болса";

      116-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Инкассалық өкімді алған және ақша жөнелтушінің банктік шотында ақша сомасы болмаған кезде, егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе алушы банк алынған инкассалық өкімдерді қабылдауға және бір жыл ішінде ақша жөнелтушінің банктік шотына ақша сомасы түскенге дейін картотекада сақтауға міндетті";
      екінші абзацтың екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алушы банк мұндай төлем құжаттарын қабылдауға және сақтауға келіскен жағдайда олардың сақталу мерзімдері, егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, инкассалық өкімдердің сақталуы мерзімдеріндей болады.";

      118-тармақта:
      "салықтар, айыппұлдар және өсімпұлдар бойынша берешек" деген сөздер "салық берешегі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "осы есепшоттарға төлем жасау күнгі Ұлттық Банк белгілеген теңгенің шетел валютасына бағамы қолданылған" деген сөздер "төлем жасалған күнгі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгемен қойылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      120-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ақша жөнелтушіде инкассалық өкімдерді орындау үшін қажетті ақша жеткіліксіз болған кезде алушы банк инкассалық өкімді заң актілерінде көзделген жағдайларда, алушы банктің ақша жөнелтушінің пайдасына ақша қабылдауына қарай ішінара орындайды.";

      121-тармақта:
      бірінші абзацындағы "салық қызметі органдарының" деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алушы банк электрондық жүйеде ішінара төлеу сомасына инкассалық өкім қалыптастыру арқылы акцептелген инкассалық өкімді орындайды. Ішінара төлеу сомасына инкассалық өкімнің "төлемнің мақсаты" бағанында алушы банк акцептелген инкассалық өкімнің деректемелерін көрсетеді.
      Салық (кеден) қызметі органдарының ішінара төлеу сомасына инкассалық өкімнің "операция түрі" бағанында осы Ереженің 42-тармағында белгіленген код (07 кодынан басқа) көрсетіледі.";

      5 және 6-қосымшалар мынадай мазмұндағы мәтінмен толықтырылсын:
      "(сыртқы жағы)"

          Инкассалық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер
___________________________________________________________________
Ішінара төлеу | Ішінара  |Ішінара |Инкассалық өкім  |  Уәкілетті
   сомасына    |  төлем   |  төлем |сомасының қалдығы| тұлғалардың
  инкассалық   | жасалған | сомасы |                 |   қолдары 
    өкімнің    |    күн   |        |                 |
деректемелері |          |        |                 |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      6-қосымшадағы "Бас бухгалтердiң аты-жөнi" деген сөздер "Бөлім бастығы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

      3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау үшін шаралар қолдансын.

      5. Операция басқармасы (Төлеутаева Ә.Қ.) қабылданған шешім туралы ақпаратты жариялауға байланысты шығыстарды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасының бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен төлесін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.

       Ұлттық Банк Төрағасының
      міндетін атқарушы

      Келісілді

       Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 января 2004 года N 13. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2004 года N 2704. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок оформления и использования платежных документов при осуществлении безналичных платежей и переводов денег, а также в целях приведения их в соответствие с законами Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1155, опубликованное 5-18 июня 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2000  года N 488 "О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1379), от 18 января 2002 года N 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 179" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1779), от 31 января 2003 года N 20 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2193) и от 27 октября 2003 года N 372 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2593) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в подпункте 3) пункта 14 после слов "идентификационный код"  дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами";
      в пункте 22 после слов "индивидуального идентификационного кода" дополнить словами "(далее - ИИК), РНН";
      пункт 22-1 изложить в следующей редакции:
      "22-1. Платежный документ органов казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - органы казначейства) по обязательствам государственных учреждений перед поставщиками товаров (работ, услуг) с указанием соответствующего счета в графе "ИИК отправителя денег": ХХХ120ХХХ (Расходы республиканского бюджета Республики Казахстан); ХХХ130ХХХ (Средства районных городских бюджетов); ХХХ132ХХХ (Средства областных бюджетов), на сумму свыше трех миллионов тенге подлежит исполнению при наличии утвержденного органом казначейства уведомления (заказа) о регистрации обязательств государственного учреждения или справки о регистрации договора (далее - уведомление), представляемого бенефициаром, которое должно подшиваться и храниться в отдельном деле бенефициара.
      Реквизиты бенефициара (наименование, РНН, ИИК), указанные в уведомлении, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе.
      В графе "назначение платежа" платежного документа, помимо наименования, номера и даты документа, на основании которого осуществляется перевод денег, должны быть указаны номер и дата уведомления, а также статус платежа "текущий" или "окончательный". При этом, номер и дата уведомления, хранимого в банке, должны соответствовать номеру и дате, указанным в графе "назначение платежа".
      В случае несоблюдения условий, установленных вторым и третьим абзацами настоящего пункта, банк в течение срока, предусмотренного законодательными актами для акцепта, возвращает такой платежный документ без исполнения его отправителю.
      При исполнении банком платежного документа со статусом платежа "текущий" на оборотной стороне уведомления указываются реквизиты платежного поручения, на основании которого осуществлен платеж, сумма исполненного платежа и оставшаяся сумма, подлежащая оплате по уведомлению. При осуществлении банком платежа со статусом "окончательный" банк на оборотной стороне уведомления ставит соответствующую отметку об этом.
      Не требуют представления уведомления платежные документы, связанные с погашением и обслуживанием государственного долга, пенсионными выплатами, специальными государственными и государственными социальными и иными социальными пособиями, в которых в качестве бенефициара указаны Национальный Банк Республики Казахстан, Государственный центр по выплате пенсий, Центральный депозитарий, а также платежные документы, в которых в качестве бенефициара указан банк-получатель.";
      пункт 28 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "При уплате юридическим лицом налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также пенсионных взносов за свои структурные подразделения, в графе "отправитель денег" указывается наименование структурного подразделения юридического лица, в графе "РНН" указывается РНН структурного подразделения юридического лица, в графе "ИИК" указываются реквизиты банковского счета юридического лица, с которого производится перевод денег. При этом, в графе "назначение платежа" необходимо указать наименование и РНН юридического лица, осуществляющего платежи за свои структурные подразделения.";
      в пункте 42:
      в абзаце пятом знак "." заменить знаком ";";
      дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
      "07 - инкассовое распоряжение налогового органа, выставленное на банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам.
      В инкассовом распоряжении налогового органа на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам в графе "бенефициар" указывается наименование накопительного пенсионного фонда, в графе "банк бенефициара" - наименование банка-кастодиана и в графе "банк-посредник" - Государственный центр по выплате пенсий. В инкассовом распоряжении налогового органа на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам не допускается указание наименований нескольких накопительных пенсионных фондов и/или нескольких банков-кастодианов.";
      абзац третий пункта 45 исключить;
      дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:
      "80-1. При установлении банком бенефициара ошибочности исполнения указания отправителя возврат денег осуществляется банком бенефициара не позднее следующего операционного дня со дня совершения бухгалтерской записи по банковскому счету бенефициара, свидетельствующей о поступлении денег в его пользу.";
      в пункте 87:
      в абзаце первом после слов "в том числе" дополнить словами "по платежным документам органов казначейства, предусмотренным пунктом 22-1 настоящих Правил, в случае";
      в абзаце втором слово "указанные" заменить словом "указанных";
      в абзаце четвертом слова "при наличии" заменить словом "наличия", после слова "уведомления" дополнить словами ", хранимого в банке,", знак "." заменить знаком ";";
      дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "если общая сумма всех платежных поручений, поступивших по одному уведомлению, превышает сумму, указанную в уведомлении.";
      в пункте 116:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "При получении инкассового распоряжения и отсутствии суммы денег на банковском счете отправителя денег банк-получатель обязан принять и хранить в течение одного года полученные инкассовые распоряжения в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено законодательными актами.";
      предложение второе абзаца второго изложить в следующей редакции:
      "В случае согласия банка-получателя на прием и хранение таких платежных документов сроки их хранения аналогичны срокам хранения инкассовых распоряжений, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.";
      в пункте 118:
      слова "задолженности по налогам, штрафам и пени" заменить словами "налоговой задолженности";
      слова "к этим счетам с применением курса тенге к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным Банком на дату совершения платежа" заменить словами ", выставленных в тенге, с применением рыночного курса обмена валют на день совершения платежа";
      абзац первый пункта 120 изложить в следующей редакции:
      "При недостаточности суммы денег у отправителя денег, необходимой для исполнения инкассовых распоряжений, банк-получатель производит частичное исполнение инкассового распоряжения, в случаях, предусмотренных законодательными актами, по мере принятия банком-получателем денег в пользу отправителя денег.";
      в пункте 121:
      в абзаце первом слова "органов налоговой службы" исключить;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "Банк-получатель производит исполнение акцептованного инкассового распоряжения путем формирования в электронной системе инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты. В графе "назначение платежа" инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты банк-получатель указывает реквизиты акцептованного инкассового распоряжения.
      В инкассовом распоряжении на сумму частичной оплаты органов налоговой (таможенной) службы в графе "вид операции" указывается код, установленный пунктом 42 настоящих Правил (кроме кода 07).";
      Приложения 5 и 6 дополнить текстом следующего содержания:
                       "(оборотная сторона)

       Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

___________________________________________________________________
Реквизиты      |Дата      | Сумма    | Остаток cуммы|   Подписи    |
инкассового    |частичного|частичного| инкасcового  |уполномоченных|
распоряжения   |платежа   | платежа  | распоряжения |     лиц      |
на сумму час-  |          |          |              |              |
тичной оплаты  |          |          |              |              |
_______________|__________|__________|______________|______________|
_______________|__________|__________|______________|______________|
_______________|__________|__________|______________|______________|";

      в приложении 6 слова "ФИО главного бухгалтера" заменить словами "Начальник отдела".

      2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Республики Казахстан, заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Операционному управлению (Тулеутаева А.К.) оплатить расходы, связанные с опубликованием информации о принятом решении, за счет бюджета (сметы расходов) Управления по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан.

      6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

      и.о Председателя
      Национального Банка
 
      Согласовано
      Министр финансов
      Республики Казахстан
      3 февраля 2004 г.