Жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының есеп пен қосымша ақпаратты ұсыну нысандары, мерзімі және кезеңділігі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 71 қаулысы. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 14 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 2802. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 212 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-3 бабының 1-тармағының 2) тармақшасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының есеп пен қосымша ақпаратты ұсыну нысандары, мерзімі және кезеңділігі туралы нұсқаулық бекітілсін.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
      3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті (Бадырленова Ж.Р.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің бөлімшелеріне жіберсін.
      4. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен    
қадағалау жөніндегі    
агенттігі Басқармасының  
"Жинақтаушы зейнетақы   
қорларының тарату     
комиссияларының есеп пен 
қосымша ақпаратты ұсыну 
нысандары, мерзімі және 
кезеңділігі туралы    
нұсқаулықты бекіту    
жөніндегі" 2004 жылғы  
15 наурыз N 71 қаулысымен
бекітілген        

Жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының есеп пен қосымша ақпаратты ұсыну нысандары, мерзімі және кезеңділігі туралы нұсқаулық 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы, "Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" 2003 жылғы 04 шілдедегі, "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.03.29 N 49 қаулысымен.

      2. Осы Нұсқаулық жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының есеп пен қосымша ақпаратты қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну нысандарын, мерзімін және кезеңділігін белгілейді.

      3. Осы Нұсқаулықтың қолданылуы уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті тарату) және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша (еріксіз тарату) таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларына (бұдан әрі - қорлар) таралады.

2-тарау. Қорлардың тарату комиссияларының есеп ұсынуы

      4. Қорлардың тарату комиссияларының есептеріне:
      1) (алынып тасталсын - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 қаулысымен);
      2) аралық тарату балансы (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасы);
      3) бір айда жасалған жұмыс туралы есеп (ай сайынғы есеп);
      4) тоқсанда жасалған жұмыс туралы есеп (тоқсан сайынғы есеп);
      5) бір жылда жасалған жұмыс туралы есеп (жылдық есеп);
      6) тарату туралы есеп;
      7) тарату балансы (осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасы) жатады.
      Ескерту: 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 81 қаулысымен .

      5. Қорлардың тарату комиссиялары уәкілетті органға есептерді мынадай кезеңділікпен ұсынады:
      1) аралық тарату балансын - оны жасау үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде;
      2) ай сайынғы есепті - есепті айдан кейінгі айдың алтысынан кешіктірмей. Тарату комиссиясы жасалған жұмыс туралы ай сайынғы есепті қаңтар, ақпан, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қазан, қараша айы үшін тапсырады;
      3) тоқсан сайынғы есепті - есепті тоқсаннан кейінгі айдың сегізінен кешіктірмей. Тарату комиссиясы жасалған жұмыс туралы тоқсан сайынғы есепті ағымдағы жылдың бірінші, екінші және үшінші тоқсаны үшін тапсырады;
      4) жылдық есепті - есепті жылдан кейінгі жылдың жиырма бесінші қаңтарынан кешіктірмей;
      5) тарату туралы есеп және тарату балансы - қордың кредиторларымен есеп айырысып болғаннан кейін жеті күн ішінде.

      6. Қорлардың тарату комиссиялары жасалған жұмыс туралы есептерді уәкілетті органға қағаз тасымалдаушысында ұсынады.
      Қорлардың тарату комиссиялары жасалған жұмыс туралы есептерді уәкілетті органға қағаз тасымалдаушысында ұсыну талабымен оларды электрондық тасымалдаушыда да ұсынуға құқылы. Қағаз тасымалдаушысында ұсынылатын есеп электрондық тасымалдаушыда ұсынылатын есепке сәйкес болуы тиіс.

      7. Тарату комиссиясының ай сайынғы есебіне:
      1) таратылатын қордың есепті күнгі жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы (осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасы);
      2) есепті күнге активтердің жай-күйі туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасы);
      3) есепті күнге міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 5-қосымшасы);
      4) есепті кезең үшін ағымдағы шот бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасы);
      5) есепті кезең үшін касса бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасы);
      6) (алынып тасталсын - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 қаулысымен);
      7) (алынып тасталсын - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 қаулысымен);
      8) осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған қордың тарату комиссиясының есепті кезеңде тарату өндірісіне шыққан шығыстары туралы есеп.
      Ескерту: 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.03.25. N 81 , 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.

      8. Ай сайынғы есептің есеп беру күні есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін өткен есеп беру күні бұрынғы ай сайынғы есептің есеп беру күні болып табылады.

      9. Тарату комиссиясы тоқсан сайынғы есепті жіберген кезде, осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа:
      1) есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын қордың дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есепті (осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасы);
      2) есепті күнге таратылатын қордың өз мүлкінің жай-күйі туралы есепті (осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасы);
      3) есепті күнгі жағдай бойынша қордың тарату комиссиясының кредиторлармен есеп айырысу туралы және ағымдағы берешегі жөніндегі есепті (осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасы);
      4) осы Нұсқаулықтың 10-1-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын қордың кепіл мүлігінің есеп беру күніндегі жай-күйі жөніндегі есеп.
       Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

      10. Тоқсан сайынғы есептің есеп беру күні есепті тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күні болып табылады. Тоқсан сайынғы есеп үшін өткен есеп беру күні бұрынғы тоқсан сайынғы есептің есеп беру күні болып табылады.

      11. Тарату комиссиясы жылдық есепті жіберген кезде, осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа:
      1) есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын қордың борышкері болып табылатын қызметкерлерге қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы ақпаратты (осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасы);
      2) қордың тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есепті (осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасы) ұсынады.
       Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

      12. Жылдық есеп үшін есеп беру күні есепті кезеңнен кейінгі жылдың бірінші қаңтары болып табылады. Жылдық есеп үшін өткен есеп беру күні бұрынғы жылдық есептің есеп беру күні болып табылады.

      13. Жасалған жұмыс туралы есепке (ай, тоқсан, жыл үшін) өткен кезең үшін есеп көрсеткіштерінің әрбір өзгерісі жөніндегі толық мәліметтер кіретін, қордағы тарату процесінің жай-күйі туралы түсіндірме жазба қоса беріледі.

      14. Талап етілмеген кредиторлық берешек болған жағдайда міндетті түрде баланс шоттарының талдамасы ұсынылады, оларда кредиторлардың санаттары көрсетіле отырып, таратылатын қордың осы міндеттемелері ескеріледі.

      15. Жасалған жұмыс туралы есеп екі дана етіп жасалады, олардың біреуі уәкілетті органға жіберіледі. Жасалған жұмыс туралы есепке тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер және орындаушы қол қойып, оған қордың мөрі басылады.

      16. Жасалған жұмыс туралы есептің барлық парақтары нөмірленуі тиіс, есеп парақтарының жалпы саны оны уәкілетті органға жіберген кезде ілеспе хатта көрсетіледі.

      17. Уәкілетті орган өзгертулері мен өшірулері бар қағаз тасымалдаушысындағы тарату комиссиясының жасалған жұмыс туралы есептерін қабылдамай, оларды қайтарып жібереді.

      18. Жасалған жұмыс туралы есепке өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу қажет болған жағдайда тарату комиссиясы уәкілетті органға жасалған жұмыс туралы есепті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып түсіндірме жазбаны ұсынады.

3-тарау. Аралық тарату балансының және қор
кредиторларының талап ету тізілімінің нысаны,
оларды бекіту және қайта бекіту

      19. Тарату комиссиясы қор кредиторларының шағым (өтініш) берулері үшін белгіленген мерзімі өткеннен кейін бір айлық мерзімде аралық тарату балансын жасайды және оны уәкілетті органға ұсынады.

      20. Таратылатын қордың аралық тарату балансы мынадай құжаттар мен есеп нысандары негізінде жасалады:
      1) қордың талдау және синтетикалық есепке алу тізімі;
      2) қордың бухгалтерлік және заң құжаттарын, мүлкі мен міндеттемелерін түгендеу актілері;
      3) қордың тарату процесі басталғанға дейін қордың бухгалтерлік балансы. Тарату процесінің басталуы:
      еріксіз тарату кезінде - қорды тарату туралы соттың шешімі күшіне енген күні;
      ерікті тарату кезінде - қордың тарату комиссиясының құрылу күні болып табылады;
      4) қордың тарату процесі басталғанға дейін қордың бухгалтерлік балансына айналым-сальдо ведомосі;
      5) тарату процесі басталғанға дейін қор кредиторларының тізімі (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 2-нысаны);
      6) таратылатын қор кредиторлары берген шағымдарын есепке алу журналы (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 3-нысаны);
      7) таратылатын қордың талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 4-нысаны);
      8) таратылатын қордың өз мүлкін есепке алу журналы (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 5-нысаны);
      9) таратылатын қордың дебиторлық берешегін есепке алу журналы (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 6-нысаны).

      21. Аралық тарату балансына мынадай есеп нысандары мен құжаттар қоса беріледі:
      1) осы Нұсқаулықтың 20-тармағының 2)-5) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;
      2) тарату процесі басталғанға дейін таратылатын қор дебиторларының тізімі (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 7-нысаны);
      3) аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосі;
      4) аралық тарату балансының барлық баланс шоттарының ашып көрсетілуі;
      5) кредиторлар берген шағымдар (өтініштер) тізбесі, оларды қарау нәтижелерінің және таратылатын қор кредиторлары талап етпеген берешектің тізбесі (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 8-нысаны);
      6) аралық тарату балансына кірген таратылатын қор кредиторларының талап ету тізілімі (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 9-нысаны);
      7) таратылатын қордың аралық тарату балансына енгізілген мүлік құрамы туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 10-нысаны);
      8) тарату процесі басталғанға дейін таратылатын қордың бухгалтерлік балансымен салыстырғанда аралық тарату балансы деректерінің ауытқулары туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 11-нысаны);
      9) тарату комиссиясы тарату рәсімдері басталғаннан бастап аралық тарату балансы жасалғанға дейін жасаған жұмыс туралы толық ақпаратты қамтитын аралық тарату балансына түсіндірме жазба, сондай-ақ көрсеткіштердің өзгеруін қоса алғанда, әрбір есеп беру нысаны бойынша түсіндірме.

      22. Қорды еріксіз тарату рәсімін жүргізген кезде қордың аралық тарату балансы жасалғаннан кейін тарату комиссиясы осы Нұсқаулықтың 21-тармағында көрсетілген құжаттармен қоса оны бекіту үшін уәкілетті органға ұсынады.

      22-1. Ерікті немесе мәжбүрлеп таратылатын қордың аралық тарату балансы мынадай жағдайларда қаралуға (ерікті таратылған кезде) және бекітілуге (мәжбүрлеп таратылған кезде) жатпайды:
      1) осы Нұсқаулықтың 20, 21-тармақтарында көрсетілген есептер нысандарын және құжаттарды ұсынбағанда;
      2) аралық тарату балансының деректері осы Нұсқаулықтың 20, 21-тармақтарында көрсетілген құжаттардың және есептер нысандарының деректеріне сәйкес келмегенде.
      Аралық тарату балансы бекітілмеген жағдайда уәкілетті орган (қор мәжбүрлеп таратылған жағдайда) немесе қор акционерлерінің жалпы жиналысы (қор ерікті таратылған жағдайда) бұл туралы тарату комиссиясын анықталған жөнсіздіктерді, кемшіліктерді жоюдың және аралық тарату балансын уәкілетті органға (қор мәжбүрлеп таратылған кезде) немесе акционерлердің жалпы жиналысына (қор ерікті таратылған кезде) бекіту үшін қайта ұсыну себептерін және қордың тарату комиссиясының аралық тарату балансының бекітілмегені туралы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспауға тиіс мерзімін көрсете отырып, жазбаша хабардар етеді.
      Ескерту: 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      23. Қорды ерікті тарату рәсімін жүргізген кезде қордың аралық тарату балансы жасалғаннан кейін тарату комиссиясы осы Нұсқаулықтың 21-тармағында көрсетілген құжаттармен қоса оны қарау үшін уәкілетті органға ұсынады.

      24. Ерікті таратылатын қордың тарату комиссиясы осы Нұсқаулықтың 21-тармағында көрсетілген құжаттармен қоса бекітілген аралық тарату балансының көшірмесін ол бекітілген сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға жібереді.

      25. Таратылатын қор кредиторларының талап ету тізіліміне (Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 12-нысаны) өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі тарату комиссиясы тиісті хаттама шешімін қабылдаған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде ресімделеді.

      26. Егер кредиторлардың талап ету тізіліміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілген аралық тарату балансында көрсетілген кредиторлар алдында қор міндеттемелерінің өзгеруіне әкеліп соқтырса, тарату комиссиясы бір мезгілде таратылатын қордың бухгалтерлік балансын жасайды.

      27. Кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін қордың тарату комиссиясы осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 12-нысанын және осы Нұсқаулықтың 26-тармағына сай жасалған таратылатын қордың бухгалтерлік балансын еріксіз тарату кезінде бекіту үшін және ерікті тарату кезінде қарау үшін (оларды акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін) мынадай құжаттармен қоса уәкілетті органға ұсынады:
      1) олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелерімен қоса кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу себептері туралы түсіндірме жазбаны;
      2) аралық тарату балансының және бухгалтерлік баланстың деректерінде пайда болған ауытқулар туралы мәліметтерді (осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасының 13-нысаны);
      3) таратылатын қордың бухгалтерлік баланс шоттарының талдамасын.

      28. Ерікті таратылатын қор кредиторларының талап ету тізіліміне бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесі уәкілетті органға олар бекітілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде мәлім болуы үшін ұсынылады.

4-тарау. Қордың таратылуы туралы есеп және
қордың тарату балансы, оларды бекіту

      29. Қордың таратылуы туралы есепте мынадай ақпарат болады:
      1) қорды тарату туралы шешімді қабылдаған орган және күні туралы;
      2) уақытша әкімшілікті тағайындау (қорды еріксіз таратқан кезде) және тарату комиссиясын құру, тарату комиссиясы құрамының өзгеруі туралы;
      3)  ерікті таратылатын қордың зейнетақы активтерін және зейнетақымен қамтамасыз ету шарттары бойынша оның міндеттемелерін басқа жинақтаушы зейнетақы қорына беру бойынша тарату комиссиясының жұмысы туралы;
      4) алғашқы кезектегі іс-шараларды орындау туралы, оның ішінде орталық әділет органының ресми баспасөз басылымында қорды тарату туралы хабарландыруды жария ету, аралық тарату балансын және қор кредиторларының талап ету тізілімін жасау әрі бекіту туралы;
      5) қор кредиторлары комитетін құру, бекіту және қызмет етуі туралы;
      6) тарату процесі басталғанға дейін қор активтерінің жай-күйі туралы;
      7) қор борышкерлерінен дебиторлық берешекті өндіріп алу бойынша өткізілген іс-шаралар туралы;
      8) қор мүлкін сату бойынша өткізілген іс-шаралар туралы;
      9) шот және касса бойынша ақша қозғалысы, шотта ақша қаражаттарының болмауы туралы;
      10) тарату процесі басталғанға дейін қордың міндеттемелері туралы;
      11) қор кредиторлары алдында міндеттемелердің орындалуы туралы (осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасы).
      Ескерту: 29-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.03.25. N 81 , 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.

      30. Қорды тарату туралы есепке тарату комиссиясы қор істерін аяқтау бойынша жүргізген іс-шараларын растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

      31. Тарату комиссиясы бекітілген тарату балансының және қорды тарату есебінің көшірмелерін уәкілетті органға жібереді.

5-тарау. Қорытынды ережелер

      32. Қорлардың тарату комиссиялары уәкілетті органның сұратуы бойынша есептердің жекелеген нысандарын және белгіленген күндердің жағдайы бойынша қосымша мәліметтерді, сондай-ақ өзге де растайтын құжаттарды ұсынады.

      33. Кредиторлар берген шағымдарды (өтініштерді), талап етілмеген кредиторлық берешекті, өз мүлкін және дебиторлық берешекті есепке алу журналдары нөмірленеді, жіппен қайымдалады, оған қордың мөрі басылып, тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер және оларды толтыруға жауапты адам қол қояды.

      34. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                        нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             1-нысан              

                                           "Бекітілді"           
                                       _____________________ 
                                       _____________________ 
                                       "__ " _____ 20__ жыл 

                     Аралық тарату балансы
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

                          _________________ жылғы жағдай бойынша
                                                        теңгемен
__________________________________________________________________
код |                Бап атауы          |тарату|есепті|өзгерістер
     |                                   |проце.|күнге |(4 баған-
     |                                   |сінің |      |3 баған)
     |                                   |баста.|      |
     |                                   |луына |      |
__________________________________________________________________
  1                    2                     3     4       5
__________________________________________________________________
                          Активтер
__________________________________________________________________
1     Негізгі қызметте қолданылатын
      негізгі құрал-жабдықтар,
      оның ішінде:
1.2.  Негізгі құрал-жабдықтардың
      амортизациясы
2     Материалдық емес активтер,
      оның ішінде:
2.1   Материалдық емес активтердің
      амортизациясы
3     Ассоциацияланған компанияларға
      инвестициялар
4     Ұзақ мерзімді дебиторлық
      берешек, оның ішінде:
4.1   Күмәнды борыштар бойынша резервтер
5     Өтеуге дейін ұсталатын бағалы
      қағаздар, оның ішінде:
5.1   Күмәнды борыштар бойынша резервтер
6     Сатуға арналған қолда бар бағалы
      қағаздар, оның ішінде:
6.1   Күмәнды борыштар бойынша резервтер
7     Өзге активтер
8     Болашақ кезең шығыстары
9     Мерзімі ұзартылған салық талаптары
10    Берілген аванстар
11    Қысқа мерзімді дебиторлық берешек,
      оның ішінде:
11.1  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
12    Саудаға арналған бағалы қағаздар,
      оның ішінде:
12.1  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
13    Орналастырылған салымдар,
      оның ішінде:
13.1  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
14    Ақша, оның ішінде:
14.1  кассадағы қолма-қол ақша
14.2  банктердегі шоттағы ақша
__________________________________________________________________
I.    Активтер жиынтығы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                     Міндеттемелер
__________________________________________________________________
1     Ұзақ мерзімді алынған заемдар,
      оның ішінде:
1.1   қаржы лизингі:
2     Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
3     Қысқа мерзімді алынған заемдар
4     Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
5     Болашақ кезең кірістері
6     Алынған аванстар
7     Қызметкерлермен есептесу бойынша
      есептелген шығыстар
8     Акционерлермен акциялар бойынша
      есептесу бойынша есептелген шығыстар
9     Салықтар және басқа да міндетті
      төлемдер бойынша бюджет алдында
      міндеттемелер
10    Мерзімі ұзартылған салық
      міндеттемелері
11    Өзге міндеттемелер
__________________________________________________________________
II.   Міндеттемелер жиынтығы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                        Капитал
__________________________________________________________________
1     Жарғылық капитал
2     Алынған капитал
3     Төленбеген капитал
4     Қосымша төленген капитал
5     Резервтік капитал, оның ішінде:
5.1   зейнетақы жинақтарын азайтудан
      болған шығындарды өтеуге
5.2   өз қызметі бойынша шығындарды өтеуге
6     Қосымша төленбеген капитал
7     Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын),
      оның ішінде:
7.1   өткен жылдар
7.2   есепті кезең
__________________________________________________________________
III.  Капитал жиынтығы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
IV.   Міндеттемелер мен капитал жиынтығы:
      II+III
__________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
тарату комиссияларының есеп пен   
қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
мерзімі және кезеңділігі туралы  
нұсқаулыққа 1-қосымша       

       Ескерту. 2-нысан жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

                                          2-нысан

Кредиторлар тізімі

_____________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
тарату процесінің басталуына

_________________________________ жағдай бойынша
(тарату процесінің басталу күніне)     

Реттік нөмірі

Баланс шотының нөмірі

Кредитордың атауы

Кредитордың мекен-жайы

Тарату процесінің басталуына кредиторлық берешек сомасы

Ұлттық валютада (мың теңгемен)

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында

1

2

3

4

5Шот бойынша жиынтығы

Шот бойынша жиынтығыБарлығы шоттар бойынша      Валютаның атауы _________________________________
      Нарықтық бағамы _____________ күні ______________
      Тарату комиссиясының төрағасы _______ ___________
      Бас бухгалтер _______ ___________________________
      Орындаушы     _______ ___________________________
      телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                        нұсқаулыққа 1-қосымша
                                              3-нысан    

       Ескерту. 3-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.           

          Кредиторлар берген шағымдарды (өтініштерді)
        есепке алу (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
                           Журналы


реттік нөмір

Кредитордың атауы

Шағымның (өтініштің берілген күні)

Кредитор шағымданған талап ету сомасы

Тарату комиссиясы таныған талаптар

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

Шешімнің (хаттаманың) нөмірі және күні

Танылған сома

Баланс шоттарының нөмірі

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Барлығы
      Кестенің жалғасы     

Тарату комиссиясы танымаған талаптар

Тарату комиссиясы кредитордың талаптарын тану (танымау) үшін негіз болған құжаттардың атауы

Тарату комиссиясы кредиторға оның талаптарын тану (танымау) туралы жіберген жауабының нөмірі және күні

Ескерту

Шешімнің (хаттаманың) нөмірі және күні

Танылмаған сома

Баланс шоттарының нөмірі

ұлттық валютада (мың теңгемен)


шетел валютасында

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында

10

11

12

13

14

15

16
      валюта атауы
      нарықтық бағамы     күні ________________
__________________________________________________________________
                     /Кредиторлар берген шағымдарды (өтініштерді)
                     есепке алу журналының соңғы парағы/
__________________________________________________________________

      Осы журналда ________ парақ нөмірленген әрі тігілген

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                        нұсқаулыққа 1-қосымша
       
                                                        4-нысан

       Ескерту. 4-нысан жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.                  

_____________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
талап етілмеген кредиторлық берешекті есепке алу
Журналы

N р/с

Кредитордың атауы

Кредитор талап етпеген берешек

Сомасы

Баланс шотының нөмірі

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында1

2

3

4


Жеке тұлғалар
Жиынтығы жеке тұлғалар
Заңды тұлғалар
Жиынтығы заңды тұлғалар
Барлығы      валютаның атауы ____________________________
      нарықтық бағамы _______ күні _______________      

/Талап етілмеген кредиторлық берешекті есепке алу журналының соңғы парағы/

Осы журналда ________ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссияның
төрағасы         ______________________________________ __________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

Бас бухгалтер    ______________________________________ __________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)     

Орындаушы        ______________________________________ __________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                        нұсқаулыққа 1-қосымша
                                              5-нысан

            (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
                    өз мүлкін есепке алу
                          Журналы

                                                          теңгемен
__________________________________________________________________
рет. |Мүліктің|  I. Тарату процесі   |     II. Мүлікті түгендеу
тік  |  атауы |  басталғанға дейін   |
нөмір|        |----------------------|----------------------------
     |        |Бас. |Амор.|Ба.  |Ба. |Тү. |Тү. |Тү. |Түген.|Тарату
     |        |тапқы|тиза.|ланс.|ланс|ген.|ген.|ген.|деу   |комис.
     |        |құны |ция  |тық  |шо. |деу.|деу |деу |тізім.|сиясы
     |        |     |со.  |құны |ты. |ді  |ак. |ті. |десі  |қабыл.
     |        |     |масы |     |ның |жүр.|ті. |зім.|дерек.|даған
     |        |     |     |     |нө. |гізу|сі. |де. |тері. |шаралар
     |        |     |     |     |мірі|күні|нің |ме. |нің   |
     |        |     |     |     |    |    |нө. |сіне|есеп  |
     |        |     |     |     |    |    |мірі|сай |дерек.|
     |        |     |     |     |    |    |    |мү. |тері. |
     |        |     |     |     |    |    |    |лік.|мен   |
     |        |     |     |     |    |    |    |тің |айыр. |
     |        |     |     |     |    |    |    |бо. |машы. |
     |        |     |     |     |    |    |    |луы |лығы  |
__________________________________________________________________
  1       2      3     4     5     6   7     8    9    10     11
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Жиынтығы
__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
III. Мүлікті бағалау/   |          IV. Мүлікті сату
   қайта бағалау        |
------------------------|-----------------------------------------
Баға.|Баға.|Баға.|Мүлік.|Хабарландыру.|Сауда-|Сауда-|Сатып алу-
лау. |лау. |лаушы|тің   |ды жариялау  |сат.  |саттық|сату шарты
ды/  |шының|ли.  |баға. |-------------|тықты |нәти. |-------------
қайта|атауы|цен. |ланған|баспа|жария. |өткізу|желері|нөмірі |күні
баға.|     |зия. |құны  |ор.  |ланған |күні  |туралы|       |
лауды|     |сының|      |ганы |күні   |      |хатта.|       |
өт.  |     |нө.  |      |     |       |      |маның |       |
кізу |     |мірі |      |     |       |      |нөмірі|       |
күні |     |     |      |     |       |      |      |       |
__________________________________________________________________
  12    13    14    15     16      17     18     19     20     21
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
_____________________________________________________
IV. Мүлікті сату|V. Мүлікті есептен шығару|  Ескерту
----------------|-------------------------|
Ақша түсімі|Сату|Сомасы| Есептен шығаруды |
туралы құ. |құны|      |растайтын құжаттың|
жаттың ата.|    |      |негіздемесі, атауы|
уы және    |    |      |   және нөмірі    |
  нөмірі   |    |      |                  |
_____________________________________________________
     22      23     24          25              26
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 
_____________________________________________________
       /Өз мүлкін есепке алу журналының соңғы парағы/
_____________________________________________________

      Осы журналда ________ парақ нөмірленген әрі тігілген

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                              6-нысан

             (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
               дебиторлық берешекті есепке алу
                           Журналы

                                                         теңгемен
__________________________________________________________________
рет.|деби.|Деби.|Дебиторлық|  Соттан  | Сотқа борышты өндіріп
тік |тор. |тор. | берешек  |тыс реттеу|алу талабымен хабарласу
нө. |дың  |дың  |----------|----------|---------------------------
мір |ата. |ме.  |Со.|Балан.|Өтеу|Өтел.|талап  |талап  |  талап
    | уы  |кен- |ма.|стан  |со. |меген|берілді|қаралды| қайтарылды
    |     |жайы |cы |(тыс) |масы|қал. |-------|-------|-----------
    |     |     |   |шоттың|    |дық  |Кү.|Со.|Кү.|Со.|Кү.|Со.|Қай.
    |     |     |   |нөмірі|    |     |ні |ма.|ні |ма.|ні |ма.|тару
    |     |     |   |      |    |     |   |сы |   |сы |   |сы |се.
    |     |     |   |      |    |     |   |   |   |   |   |   |бебі
__________________________________________________________________
  1    2     3    4     5    6    7     8   9   10  11  12  13 14
__________________________________________________________________
    Аралық тарату балансын жасау күнінің жағдайы бойынша:
    Заңды тұлғалар

    Жиынтығы
    Жеке тұлғалар

    Жиынтығы
Барлығы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    ___________ жылдың есепті күніне
    Заңды тұлғалар

    Жиынтығы
    Жеке тұлғалар

    Жиынтығы
Барлығы
__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Тарату комиссиясына|Тарату комиссия.|     Сот шешімін орындау
  бас тарту туралы |сының пайдасына |-----------------------------
  соттың шешімі    |соттың шешімі   |Орын.|Орындау |Орындалмаған
-------------------|----------------|далды|күні    |қалдық
Сомасы|Күні|Құжат. |Со. |Күні|Құжат.|     |        |
      |    |тың    |масы|    |тың   |     |        |
      |    |нөмірі |    |    |нөмірі|     |        |
__________________________________________________________________
  15    16    17     18   19    20    21       22        23
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Өндіріп алудың |Заңды тұлғаның |Дебиторлық   |Банкрот|Банкрот|Ес.
мүмкін еместігі|әділет органда.|берешекті    |деп та.|деп    |керту
туралы қаулы  |рында тіркеуден|өндіріп      |нуға   |танылды|
---------------|(қайта тіркеу. |алуға кедергі|жатады |       |
Сомасы | Күні |ден) өтуі      |келтіретін   |       |       |
        |      |---------------|   себептер  |       |       |
        |      |нөмірі | күні  |             |       |       |
__________________________________________________________________
   24      25      26     27         28          29      30     31
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         /Дебиторлық берешекті есепке алу журналының соңғы парағы/
__________________________________________________________________

      Осы журналда ________ парақ нөмірленген әрі тігілген

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                        нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             7-нысан          

       Ескерту. 7-нысан жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

____________________________________________ дебиторларының       (жинақтаушы зейнетақы қорларының атауы)
тізімі
тарату процесінің басталуына
                                                    теңгемен

Реттік нөмірі

Дебитордың атауы

Дебитордың мекен-жайы

Берешектің түрі (пайда болу негіздемесі)

Пайда болу күні

Дебиторлық берешек

Ескерту

Сомасы

Баланс (баланстан тыс)шотының нөмірі

Негізгі борыш

Сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8


Заңды тұлғаларЖиынтығы
Жеке тұлғаларЖиынтығыБарлығы      Тарату комиссияның
      төрағасы       ____________________________ __________
      Бас бухгалтер  ____________________________ __________
      Орындаушы      ____________________________ __________
      телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                            
                                                 8-нысан

       Ескерту. 8-нысан жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

(Жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптардың (өтініштердің) тізбесі, оларды қарау қорытындысы және  кредиторлармен талап етілмеген берешектері

Реттік нөмірі

Кредитордың атауы

Кредитордың мекен-жайы

Шағым-талапты (өтінішті) ұсынған күні

Кредитор мәлімдеген талап сомасы

Тарату комиссиясымен мойындалған талаптар

ұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында

Шешімнің (хаттаманың) нөмірі мен күні

Мойындалған сома

Баланс шотының нөміріұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында

Жалғасы       

Тарату комиссиясымен мойындалмаған талаптар

Кредитордың талаптарын мойында (ма)уға негіздеме болған құжаттардың атауы

Кредитордың талабын мойында(ма)у туралы жауаптың нөмірі мен күні

Кредиторлармен талап етілмеген берешек

Ескерту

шешімнің (хаттама ның) нөмірі мен күні

мойындалмаған сома

Баланс шотының нөмірі

ұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында

Сома

Баланс шотының нөмірі

Ұлттық валютада (мың теңге)

шетел валютасында
АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында1

2

3

4

5

6

7

8

I. талаптарын ұсынған кредиторлар
Жиынтығы


II. кредиторлармен талап етілмеген берешек
Жиынтығы
Барлығы:I+II
кестенің жалғасы

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында
9

10

11

12кестенің жалғасы

АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында
13

14

15

16кестенің жалғасы  


АҚШ долларымен

еуромен

ресей рублімен

өзге шетел валютасында17

18

19

20

Тарату комиссиясының төрағасы ______________________ __________
Бас бухгалтер                 ______________________ __________
Орындаушы                     ______________________ __________
телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             9-нысан              

      Ескерту: 1-қосымшаның 9-нысанына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.

                                           "Бекітілді"
                                      _____________________ 
                                      _____________________
                                      "__" _____ 20__ жыл 

             (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
             аралық тарату балансына енгізілген
              кредиторлардың талап ету тізілімі

                                               валюталар бағамдары

Рет-
тік
нө-
мі-
рі

Кредитор-
лардың
атауы
(кезек
бойынша)

Тарату комиссиясы таныған
талаптар

Креди-
тордың
талап-
тарын
тану
үшін
негіз
болған
құжат-
тардың
атауы

Кре-
дитор
дың
тала-
бын
тану
тура-
лы
оған
жібе-
ріл-
ген
жау-
аптың
күні
және
нөмі-
рі

Ес-
кер-
ту

Ше-
шім-
нің
(хат-
тама-
ның)
нөмі-
рі
және
күні

Танылған сома

Ба-
ланс
шо-
ты-
ның
нө-
мі-
рі

ұлт-тық
ва-
лю-
тада
(мың теңгемен)

Шетел
валютасында

АҚШ
дол-
ла-
ры-
мен

еу-
ро-
мен

ре-
сей
руб-
лі-
мен

өз-
ге
ше-
тел
ва-
лю-
та-
сын-
да

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1 кезек:I

1 кезек
бойынша

2 кезек,
оның
ішінде:
еңбекақы
төлеу
бойынша

ақы төлеу бойынша
зейнетақы
аударым-
дары

зейнетақы
авторлық
шарттар
бойынша

жиынтығы

авторлық
шарттарII

2 кезек бойынша жиынтығы

3 кезек:III

3 кезек бойынша жиынтығы

4 кезек:IV

4 кезек бойынша жиынтығы

5 кезек:V

5 кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:        Тарату комиссиясының төрағасы
      Бас бухгалтер
      Орындаушы
      телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                  мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             10-нысан

              ( жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
             аралық тарату балансына енгізілген
               мүлік құрамы туралы мәліметтер

                                                           теңгемен

реттік нөмірі

Баланс шотының нөмірі

Мүлік объектісінің атауы

Мүліктің баланстық құны

Ескерту

1

2

3

4

5

      Шот бойынша жиынтығы

      Шот бойынша жиынтығы

      Шот бойынша жиынтығы
      Шоттар бойынша барлығы
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             11-нысан

       Ескерту. 11-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

           (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
        тарату процесі басталғанға дейін таратылатын
        қордың бухгалтерлік балансымен салыстырғанда
       аралық тарату балансы деректерінің ауытқулары
                    туралы мәліметтер

                                             валюталар бағамдары

                                                           теңгемен
___________________________________________________________________
рет.|Баланс|Ба. |Тарату бас. |Аралық тара.|Тарату|Ауыт.|Ауыт.|Ес.
тік |бабы. |ланс|талғанға де.|ту балансы. |бас.  |қуды |қу   |керту
нө. |ның   |шо. |йінгі сомасы|ның сомасы  |тал.  |рас. |се.  |
мір |атауы |ты. |------------|------------|ғанға |тай. |беп. |
    |      |ның |ба. |айна.  |ба. |айна.  |дейін |тын  |тері |
    |      |нө. |ланс|лым-   |ланс|лым-   |баланс|құ.  |     |
    |      |мірі|бо. |сальдо |бо. |сальдо |сома. |жат. |     |
    |      |    |йын.|ведо.  |йын.|ведо.  |сының |тың  |     |
    |      |    |ша  |мосі   |ша  |мосі   |аралық|атауы|     |
    |      |    |    |бойынша|    |бойынша|тарату|     |     |
    |      |    |    |       |    |       |балан.|     |     |
    |      |    |    |       |    |       |сымен |     |     |
    |      |    |    |       |    |       |салыс.|     |     |
    |      |    |    |       |    |       |тыр.  |     |     |
    |      |    |    |       |    |       |ғанда |     |     |
    |      |    |    |       |    |       |ауыт. |     |     |
    |      |    |    |       |    |       |қуы   |     |     |
    |      |    |    |       |    |       |(+/-) |     |     |
___________________________________________________________________
  1     2     3    4     5      6    7      8 (6    9     10   11
                                           баған -
                                           4 баған)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Барлығы
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             12-нысан             

      Ескерту: 1-қосымшаның 12-нысанына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.

                                            "Бекітілді"           
                                       _____________________ 
                                       _____________________ 
                                       "__" _____ 20__ жыл 

           (құжатты бекіткен органның толық атауы)
            ___________________________ бекітілген
                 (құжаттың атауы)
            (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
             аралық тарату балансына енгізілген
             кредиторлардың талап ету тізіліміне
                 өзгерістер мен толықтырулар
                  "___" ______________ 2____ жыл

___________________________________________________________________
рет.|Кредитор.|          Бұрын бекітілген             |
тік |лардың   |          кредиторлардың               |
нө. |атауы    |        талап ету тізіліміне           |
мір |(кезек   |        сай талап ету сомасы           |------------|
    |бойынша) |                                       |  Шешімнің  |
    |         |---------------------------------------|  (хаттама. |
    |         |ұлттық  |       шетел валютасында      |  ның) нө.  |
    |         |валюта- |------------------------------|  мірі және |
    |         |  да    | АҚШ   | еуромен |ресей |өзге |    күні    |
    |         |(мың    | дол-  |         |рублі-|шетел|            |
    |         |теңгемен) лары- |         |мен   |валю-|            |
    |         |        | мен   |         |      |та-  |            |
    |         |        |       |         |      |сын- |            |
    |         |        |       |         |      |да   |            |
____|_________|________|_______|_________|______|_____|____________|
  1 |    2    |    3   |             4                |     5      |
____|_________|________|______________________________|____________|
     1 кезекте:

     Жиынтығы
I.   1 кезек
     бойынша
     2 кезекте:

     Жиынтығы
II.  2 кезек бойынша жиынтығы
     3 кезек:

     Жиынтығы
III. 3 кезек бойынша жиынтығы
     4 кезек:

     Жиынтығы
IV.  4 кезек бойынша жиынтығы
     5 кезек:

     Жиынтығы
V.   5 кезек бойынша жиынтығы
     Өзгерістер мен
     толықтырулар
     Барлығы:
     I+II+III+IV+V
___________________________________________________________________

      кестенің жалғасы:

________________________________________________________________
             Өзгертілуге немесе                 |                |
       толықтырылуға жататын талаптар           |                |
|-----------------------------------------------|                |
|               Өзгерістер мен                  | Баланс шотының |
|               толықтыруларды                  |      нөмірі    |
|               ескере отырып                   |                |
|                  сомасы                       |                |
|-----------------------------------------------|                |
|ұлттық валютада|       шетел валютасында       |                |
|(мың теңгемен) |-------------------------------|                |
|               | АҚШ   | еуромен |ресей |өзге  |                |
|               | дол-  |         |рублі-|шетел |                |
|               | лары- |         |мен   |валю- |                |
|               | мен   |         |      |тасын-|                |
|               |       |         |      |да    |                |
|_______________|_______|_________|______|______|________________|
        6       |                7              |        8       |
________________|_______________________________|________________|
                                                                 |
_________________________________________________________________|

      кестенің жалғасы:
___________________________________________________________________
         Пайда болған         |Өзгерістер мен |кредитордың |Ескерту|
           айырмасы           |толықтырулар   |талабын тану|       |
        (6/7-3/4 баған)       |енгізу үшін    |туралы оған |       |
------------------------------|негіздеме (оның|жіберілген  |       |
ұлттық|   шетел валютасында   |ішінде құжаттың| жауаптың   |       |
валю. |-----------------------|    атауы)     | күні және  |       |
тада  |АҚШ |еуро-|ресей |өзге |               |   нөмірі   |       |
(мың |дол-|мен  |рублі-|шетел|               |            |       |
теңге-|ла- |     |мен   |валю-|               |            |       |
мен) |ры- |     |      |та-  |               |            |       |
      |мен |     |      |сын  |               |            |       |
      |    |     |      |да   |               |            |       |
______|____|_____|______|_____|_______________|____________|_______|
   9  |          10           |       11      |     12     |  14   |
______|_______________________|_______________|____________|_______|
                                                                   |
___________________________________________________________________|

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 1-қосымша
                                             13-нысан             

               _______________________________________
               (құжатты бекіткен органның толық атауы)
               ___________________________ бекітілген
                   (құжаттың атауы)
                  "___" ______________ 2____ жылғы
                (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
         аралық тарату балансының деректерінде және
        бухгалтерлік баланста пайда болған ауытқулар
                     туралы мәліметтер
          ________________ 20 __ жылғы жағдай бойынша

                                                          теңгемен
___________________________________________________________________
рет.|Баланс|Ба. |Бекітілген|Бухгалтер.|  Пайда   |Пайда|Айыр.|Ес.
тік |шоты. |ланс|аралық ба.|лік баланс|  болған  |бол. |маның|керту
нө. |ның   |шо. |ланс бойы.|бойынша   |  айырма  |ған  |пайда|
мірі|атауы |ты. |нша сомасы|сомасы    |  (+/-)   |айыр.|болу |
    |      |ның |----------|----------|----------|маны |се.  |
    |      |нө. |ба. |айна.|ба. |айна.|ба. |айна.|рас. |беп. |
    |      |мірі|ланс|лым- |ланс|лым- |ланс|лым- |тай. |тері |
    |      |    |бо. |саль.|бо. |саль.|бо. |саль.|тын  |     |
    |      |    |йын.|до   |йын.|до   |йын.|до   |құ.  |     |
    |      |    |ша  |ведо.|ша  |ведо.|ша  |ведо.|жат. |     |
    |      |    |    |мосі |    |мосі |    |мосі |тар. |     |
    |      |    |    |бо.  |    |бо.  |    |бо.  |дың  |     |
    |      |    |    |йын. |    |йын. |    |йын. |атауы|     |
    |      |    |    |ша   |    |ша   |    |ша   |     |     |
___________________________________________________________________
  1     2     3   4     5     6     7    8    9     10   11    12
___________________________________________________________________

     Шот бойынша жиынтығы

     Шот бойынша жиынтығы
     Шоттар бойынша барлығы
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 2-қосымша

"Келісілді"                                 "Бекітемін"
_____________________                        _____________________
_____________________                        _____________________
_____________________                        _____________________
"__" _____ 20__ жыл                          "__" _____ 20__ жыл

                    Тарату балансы
       (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
         _________________ жылғы жағдай бойынша

                                                          теңгемен
___________________________________________________________________
     жолы    | коды |               Атауы                 | Сомасы
___________________________________________________________________
       1        2                     3                       4
___________________________________________________________________
    1         500    Жарғылық капитал, оның ішінде:
    1.1.      501    жай акциялар
    1.2.      502    артықшылық берілген акциялар
    2         561    Есепті жылдың бөлінбеген кірісі
                     (өтелмеген шығыны)
    3         562    Өткен жылдардың бөлінбеген кірісі
                     (өтелмеген шығыны)
Жиынтығы
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 3-қосымша

                      Бухгалтерлік баланс
         (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

                        _________________ жылғы жағдай бойынша

                                                      мың теңгемен
___________________________________________________________________
жол  |           Бап атауы            |аралық|өткен |есепті|есепті
коды |                                |тарату|есепті|күнге |кезең.
      |                                |балан.|күнге |      |дегі
      |                                |сына  |      |      |өзге.
      |                                |сай   |      |      |рістер
___________________________________________________________________
  1                   2                   3       4     5      6
___________________________________________________________________
                   Активтер
___________________________________________________________________
1     Негізгі қызметте қолданылатын
      негізгі құрал-жабдықтар,
      оның ішінде:
1.2.  Негізгі құрал-жабдықтардың
      амортизациясы
2     Материалдық емес активтер,
      оның ішінде:
2.1.  Материалдық емес активтердің
      амортизациясы
3     Ассоциацияланған компанияларға
      инвестициялар
4     Ұзақ мерзімді дебиторлық
      берешек, оның ішінде:
4.1.  Күмәнды борыштар бойынша
      резервтер
5     Өтеуге дейін ұсталатын
      бағалы қағаздар, оның ішінде:
5.1.  Күмәнды борыштар бойынша
      резервтер
6     Сатуға арналған қолда бар
      бағалы қағаздар, оның ішінде:
6.1.  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
7     Өзге активтер
8     Болашақ кезең шығыстары
9     Мерзімі ұзартылған салық талаптары
10    Берілген аванстар
11    Қысқа мерзімді дебиторлық
      берешек, оның ішінде:
11.1  Күмәнды борыштар бойынша
      резервтер
12    Саудаға арналған бағалы
      қағаздар, оның ішінде:
12.1  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
13    Орналастырылған салымдар,
      оның ішінде:
13.1  Күмәнды борыштар бойынша резервтер
14    Ақша, оның ішінде:
14.1  кассадағы қолма-қол ақша
14.2  банктердегі шоттағы ақша
I.    Активтер жиынтығы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
         Міндеттемелер
___________________________________________________________________
1     Ұзақ мерзімді алынған заемдар,
      оның ішінде:
1.1   қаржы лизингі:
2     Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
3     Қысқа мерзімді алынған заемдар
4     Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
5     Болашақ кезең кірістері
6     Алынған аванстар
7     Қызметкерлермен есептесу бойынша
      есептелген шығыстар
8     Акционерлермен акциялар бойынша
      есептесу бойынша есептелген
      шығыстар
9     Салықтар және басқа да міндетті
      төлемдер бойынша бюджет алдында
      міндеттемелер
10    Мерзімі ұзартылған салық
      міндеттемелері
11    Өзге міндеттемелер
II.   Міндеттемелер жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
             Капитал
___________________________________________________________________
1     Жарғылық капитал
2     Алынған капитал
3     Төленбеген капитал
4     Қосымша төленген капитал
5     Резервтік капитал, оның ішінде:
5.1.  зейнетақы жинақтарын азайтудан
      болған шығындарды өтеуге
5.2.  өз қызметі бойынша шығындарды өтеуге
6     Қосымша төленбеген капитал
7     Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын),
      оның ішінде:
7.1.  өткен жылдар
7.2.  есепті кезең
III.  Капитал жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      Міндеттемелер мен капитал
      жиынтығы: II+III
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                  "Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                 қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                         нұсқаулыққа 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

         Активтердің жай-күйі туралы есеп
   (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
     20__жылғы "_____" _____________________
                 (есеп беру күні)

N

Көрсет-
кіштер

Баланс
(ба-
ланс-
тан
тыс)
шоты-
ның
нөмірі

Тарату
про-
цесін-
ің
басын-
да

Алдын-
ғы
есеп
беру
күніне

Есеп
беру
күніне

Өзгерістер

Тарату
про-
цес-
інің
басын-
дағы
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Алдың-
ғы
есеп
беру
күнін-
дегі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

1

2

3

4

5

6

7
(6-
баған
-4-
баған)

8
(6-
баған
-5-
баған)

1.

Қолма-
қол
ақша2.

Бағалы
қағаз-
дар,
оның
ішін-
де:2.1.

Сатуға
арнал-
ған
қолда
бар
бағалы
қағаз-
дар2.2.

өтел-
генге
дейін
ұста-
латын
бағалы
қағаз-
дар2.3.

Сауда
бағалы
қағаз-
дары3.

Орна-
лас-
тырыл-
ған
салым-
дар4.

"Кері
РЕПО"
опера-
циясы"5.

Келе-
шекте-
гі
кезең-
дер
шығыс-
тары6.

Мер-
зімі
ұзар-
тылған
салық
талабы7.

Ұзақ
мер-
зімді
деби-
торлық
бере-
шек8.

Салық-
тар
мен
бюд-
жетке
басқа
мін-
детті
төлем-
дер
бойын-
ша
бюд-
жетке
қойы-
латын
талап-
тар9.

Өзге
деби-
торлық
бере-
шек10.

Беріл-
ген
аванс-
тар11.

Басқа
заңды
тұлға-
лардың
капи-
талына
инвес-
тиция-
лау12.

Комис-
сион-
дық
сыйа-
қылар,
оның
ішін-
де:12.1

Зей-
нетақы
актив-
тері-
нен12.2

Зей-
нетақы
актив-
тері
бойын-
ша
инвес-
тиция-
лық
кіріс-
тен/
шығын-
нан13.

Қорлар14.

Негіз-
гі
құрал-
жаб-
дықтар
мен
мате-
риал-
дық
емес
актив-
тер,
оның
ішін-
де:14.1

Аяқ-
тал-
маған
құры-
лыс
(қон-
дыры-
латын)
негіз-
гі
құрал-
жаб-
дықтар14.2

Жер,
үйлер
мен
ғима-
раттар14.3

Ком-
пью-
терлік
жаб-
дықтар14.4

Көлік
құрал-
дары14.5

Өзге
негіз-
гі
құрал-
жаб-
дықтар14.6

Мате-
риал-
дық
емес
актив-
тер15

Өзге
актив-
терЖиынтығы
активтер:Резервтер
(провизия-
лар)Теріс түзету
шотыЕсептелген
аммортизация  Тарату
комиссиясының төрағасы_______________________________ _________
                    (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)
Бас бухгалтер____________________________________    _________
             (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)
Орындаушы телефон _______________________________     _________
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 5-қосымша

      Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 наурыздағы N 81 , 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.
 

             Міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп
           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
                "____" ____________ 20___ жыл
                     (есеп беретін күн)

                                                       мың теңгемен
___________________________________________________________________
      |          Көрсеткіштер          |Креди.|Өткен |Есепті|Есепті
коды |                                |тор.  |есепті|күнге |кезең.
      |                                |лардың|күнге |      |дегі
      |                                |талап |      |      |өзге.
      |                                |ету   |      |      |рістер
      |                                |тізі. |      |      |(+/-)
      |                                |лімі  |      |      |
      |                                |бо.   |      |      |
      |                                |йынша |      |      |
___________________________________________________________________
  1                   2                   3       4     5      6
___________________________________________________________________
      Таратылатын қордың міндеттемелері

1     еңбекақыдан және (немесе) өзге
      табыстан ұсталған алименттерді
      төлеу жөніндегі талаптар, сон-
      дай-ақ тиісті уақытша төлемдерді
      капиталдандыру арқылы қор өмірі
      мен денсаулығына зиян келтіргені
      үшін жауап беретін азаматтардың
      талаптары
2     еңбек шарты бойынша жұмыс істеген
      адамдарға еңбекақы мен өтемақы
      төлеу бойынша есептесулер,
      жалақыдан ұсталған міндетті
      зейнетақы жарналарын, сондай-ақ
      авторлық шарттар бойынша
      сыйақыны төлеу, Мемлекеттік
      әлеуметтік сақтандыру қорына
      әлеуметтік аударымдар бойынша
      берешектер бойынша
2.1.  жалақы бойынша
2.2.  зейнетақы аударымдары бойынша
2.3.  авторлық шарттар бойынша сыйақы төлеу
3     қамтамасыз ету сомасы шегінде
      таратылатын қор мүлкінің кепілімен
      қамтамасыз етілген міндеттемелер
      бойынша кредиторлардың талаптары
      (Қазақстан Республикасының Азаматтық
      кодексінің 51-бабында көзделген
      жағдайларды қоспағанда)
4     салықтар мен бюджетке басқа
      міндетті төлемдер бойынша берешек
4.1.  (алынып тасталды)
5     заң актілеріне сәйкес басқа
      кредиторлармен есеп айырысулар
I.    Жиынтығы

      Қордың тарату комиссиясының міндеттемелері

1     Тарату өндірісінің ағымдағы
      өнідірісі, оның ішінде:
1.1.  тарату комиссиясының қызметкерлері
      алдында еңбекақы төлеу бойынша
1.2.  ағымдағы салықтар, алымдар және
      бюджетке басқа да міндетті
      төлемдер бойынша берешек
1.3   тарату өндірісінің өзге де берешегі
II.   Жиынтығы
III.  Міндеттемелердің барлығы: I. + II.
4     Төленген жарғылық капитал
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 6-қосымша

      Ескерту: 6-қосымшаның атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

               Есепті кезеңде (тоқсан, жыл)
         ағымдағы шот бойынша ақша қаражаттарының
                  қозғалысы туралы есеп
        (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

есепті күн __________
___________________________________________________________________
рет. |    Өткен есепті күнге сальдо   |Операцияның|Төлем жасау
тік  |--------------------------------|жасалу күні|негіздемесі
нөмір|ұлттық|шетел валютасындa |валюта|           |(оның ішінде
     |валю. |------------------|бағамы|           |құжаттың атауы)
     |тада  |  сомасы   |валюта|      |           |
     |      |-----------|атауы |      |           |
     |      |валю.|тең. |      |      |           |
     |      |тада |гемен|      |      |           |
___________________________________________________________________
  1     2      3     4      5     6          7          8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Бір айда жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Бір айда жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(тоқсан, жыл) үшін барлығы
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
        Кіріс        |         Шығыс       |  Есепті күнге сальдо
---------------------|---------------------|-----------------------
ұлт. |     шетел     |ұлт. |     шетел     |ұлт. |     шетел
тық  |  валютасында  |тық  |  валютасында  |тық  |  валютасында
валю.|---------------|валю.|---------------|валю.|-----------------
тада |  сомасы  |ва. |тада |  сомасы  |ва. |тада |  сомасы  |валюта
     |----------|люта|     |----------|люта|     |----------|бағамы
     |валю.|тең.|ба. |     |валю.|тең.|ба. |     |валю.|тең.|
     |тада |ге. |ғамы|     |тада |ге. |ғамы|     |тада |ге. |
     |     |мен |    |     |     |мен |    |     |     |мен |
___________________________________________________________________
  9    10    11   12    13    14   15   16    17    18    19   20
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________

      Бас бухгалтер                    _____________ _____________

      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

      Мөр орны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 7-қосымша

      Ескерту: 7-қосымшаның атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

              Есепті кезеңде (тоқсан, жыл)
            касса бойынша ақша қаражаттарының
                 қозғалысы туралы есеп
        (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

есепті күн __________
___________________________________________________________________
рет. |    Өткен есепті күнге сальдо   |Операцияның|Төлем жасау
тік  |--------------------------------|жасалу күні|негіздемесі
нөмір|ұлттық|шетел валютасындa |валюта|           |(оның ішінде
     |валю. |------------------|бағамы|           |құжаттың атауы)
     |тада  |  сомасы   |валюта|      |           |
     |      |-----------|атауы |      |           |
     |      |валю.|тең. |      |      |           |
     |      |тада |гемен|      |      |           |
___________________________________________________________________
  1     2      3     4      5     6          7          8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Бір айда жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Бір айда жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(тоқсан, жыл) үшін барлығы
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
        Кіріс        |         Шығыс       |  Есепті күнге сальдо
---------------------|---------------------|-----------------------
ұлт. |     шетел     |ұлт. |     шетел     |ұлт. |     шетел
тық  |  валютасында  |тық  |  валютасында  |тық  |  валютасында
валю.|---------------|валю.|---------------|валю.|-----------------
тада |  сомасы  |ва. |тада |  сомасы  |ва. |тада |  сомасы  |валюта
     |----------|люта|     |----------|люта|     |----------|бағамы
     |валю.|тең.|ба. |     |валю.|тең.|ба. |     |валю.|тең.|
     |тада |ге. |ғамы|     |тада |ге. |ғамы|     |тада |ге. |
     |     |мен |    |     |     |мен |    |     |     |мен |
___________________________________________________________________
  9    10    11   12    13    14   15   16    17    18    19   20
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________

      Бас бухгалтер                    _____________ _____________

      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

      Мөр орны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 8-қосымша

          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
         дебиторлық берешекті өндіріп алу туралы есеп
         "___" __________ 20___ жылғы жағдай бойынша
           (есеп беретін күн)

                                                           теңгемен
___________________________________________________________________
рет.|Дебитордың|Бере. |Есепті|Соттан тыс|  Борышты өндіріп алуға
тік |  атауы   |шектің|күнге |тәртіппен | сотқа берілетін талаптар
нө. |          |пайда |бере. |   өтеу   |--------------------------
мір |          |болған|шек   |----------|  Талап    |   Талап
    |          | күні |сомасы|өтеу|өтел.|  берілді  | қайтарылды
    |          |      |      |со. |меген|-----------|--------------
    |          |      |      |масы|қал. |Са.|Кү.|Со.|Са.|Кү.|Қай.
    |          |      |      |    |дық  |ны |ні |ма.|ны |ні |тару
    |          |      |      |    |     |   |   |сы |   |   |себеп.
    |          |      |      |    |     |   |   |   |   |   |тері
___________________________________________________________________
  1       2        3     4     5     6    7   8   9   10  11  12
___________________________________________________________________
     Таратылатын қордың дебиторлары
     Заңды тұлғалар

     Жиынтығы
     Жеке тұлғалар

     Жиынтығы
I    Барлығы:
     Тарату комиссиясының дебиторлары
     Заңды тұлғалар

     Жиынтығы
     Жеке тұлғалар

     Жиынтығы
II.  Барлығы
III. Барлығы: I+II
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Тарату комис.|Тарату комис.|Орындауға|   Сот шешімдерін орындау
сиясына бас  |сиясының пай.|орындау  |-----------------------------
тарту туралы |дасына сот   |құжатын  | Орындалғаны |Орындалмағаны
сот шешімдері|шешімдері    |беру күні|-------------|---------------
-------------|-------------|         |Са.|Кү.|Со.  |Са.|Кү.|Орын.
Са.|Кү.|Со.  |Са.|Кү.|Со.  |         |ны |ні |масы |ны |ні |далмау
ны |ні |масы |ны |ні |масы |         |   |   |     |   |   |себеп.
   |   |     |   |   |     |         |   |   |     |   |   |тері
___________________________________________________________________
13  14  15    16  17   18      19    20   21   22   23  24  25
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Орындалуын сот  |Өндіріп алу |Заңды тұлға-де. | есептен шығару
    тоқтатқан    |мүмкін емес.|биторды банкрот |-------------------
    шешімдер     |тігі туралы |    деп тану    |хаттама|са.|со.|не.
-----------------|    қаулы   |----------------|(акті) |ны |ма.|гіз.
Са.|Тоқ.|Со.|Сот |(айқындама) |талапты|қа.|бан.|-------|   |сы |де.
ны |та. |ма.|ше. |------------|жіберу |йт.|крот|кү.|нө.|   |   |месі
   |тыл.|сы |ші. |Са.|Со.|Мүм.|-------|ар.|деп |ні |мі.|   |   |
   |ған |   |мін |ны |ма.|кін |Са.|Кү.|ыл.|та. |   |рі |   |   |
   |күні|   |оры.|   |сы |бол.|ны |ні |ды |ныл.|   |   |   |   |
   |    |   |нда.|   |   |мау |   |   |   |ды  |   |   |   |   |
   |    |   |уды |   |   |се. |   |   |   |    |   |   |   |   |
   |    |   |тоқ.|   |   |беп.|   |   |   |    |   |   |   |   |
   |    |   |тату|   |   |тері|   |   |   |    |   |   |   |   |
   |    |   |се. |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
   |    |   |беп.|   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
   |    |   |тері|   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |
___________________________________________________________________
26  27  28  29   30  31  32   33  34  35   36   37  38  39  40 41
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 9-қосымша

          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
               өз мүлкінің жай-күйі туралы
                        Есеп
             "____" _______ 20___ жылғы жағдай бойынша
              (есеп беретін күн)

                                                       мың теңгемен
___________________________________________________________________
рет.|Көрсеткіштер|Саны |Аралық та.|Өткен есепті|  Есепті кезеңде
тік |            |(бір.|рату ба.  |күнге құны  |(тоқсанда, жылда)
нө. |            |лігі)|лансын жа.|------------|   сатылғаны
мір |            |     |сау күніне|балан.|баға.|-------------------
    |            |     |----------|стық  |лау  |балан.|баға.|сату
    |            |     |бас.|амор.|      |     |стық  |лау  |құны
    |            |     |тап.|тиза.|      |     |      |     |
    |            |     |қы  |ция  |      |     |      |     |
    |            |     |    |со.  |      |     |      |     |
    |            |     |    |масы |      |     |      |     |
___________________________________________________________________
  1       2         3    4     5      6     7      8      9    10
___________________________________________________________________
Барлығы, оның ішінде
1  Тауар-материалдық
   қорлар
2  жер
3  үйлер мен
   ғимараттар
4  машиналар мен
   құрал-жабдықтар,
   беру құрылғылары
5  көлік құралдары
6  өзге негізгі
   құрал-жабдықтар
7  аяқталмаған
   құрылыс
8  Материалдық
   емес активтер
9  Өзе мүлік
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Өтеу есебіне |Өтеу есебіне |Есепті кезеңде (тоқ.|Есепті  |Іске|Ес.
  берілгені  |қабылданғаны |санда, жылда) есеп. | күнге  |асы.|кер.
-------------|-------------|тен шығарылды       | құны   |ру  |ту
ба. |ба.|бо. |ба. |ба.|бо. |--------------------|--------|пер.|
лан.|ға.|рыш.|лан.|ға.|рыш.|ба. |ба.|есеп.|Есеп.|ба. |ба.|спе.|
стық|лау|ты  |стық|лау|ты  |лан.|ға.|тен  |тен  |лан.|ға.|кти.|
    |   |өтеу|    |   |өтеу|стық|лау|шы.  |шы.  |стық|лау|ва. |
    |   |со. |    |   |со. |    |   |ғару |ғару |    |   |лары|
    |   |масы|    |   |масы|    |   |ту.  |не.  |    |   |(ке.|
    |   |    |    |   |    |    |   |ралы |гіз. |    |   |зең)|
    |   |    |    |   |    |    |   |хат. |де.  |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |тама.|месі |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |ның  |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |(ак. |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |ті.  |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |нің) |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |нө.  |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |мірі |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |және |     |    |   |    |
    |   |    |    |   |    |    |   |күні |     |    |   |    |
___________________________________________________________________
11  12   13   14  15   16   17  18   19     20    21 22    23  24
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 10-қосымша

           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
          тарату комиссиясының кредиторлармен ағымдағы
                берешек бойынша есептесуі туралы
                              Есеп
           "_____" _____________ 20___ жылғы жағдай бойынша
                 (есеп беретін күн)               

                                                       мың теңгемен
___________________________________________________________________
реттік|            көрсеткіштер          |    Берешек сомасы
нөмір |                                  |------------------------
      |                                  |кредиторлардың| өткен
      |                                  |   талап ету  | есепті
      |                                  |   тізілімі   | күнге
      |                                  |   бойынша    |
___________________________________________________________________
   1                   2                         3          4
___________________________________________________________________
1     Тарату комиссиясының ағымдағы
      берешегі, оның ішінде:
1.1   ағымдағы салықтар, алымдар және
      бюджетке басқа міндетті төлемдер
      бойынша
1.2   тарату комиссиясының қызметкерлері
      алдында еңбекақы төлеу бойынша
1.3   Тарату өндірісінің өзге берешегі
      Ағымдағы берешек бойынша жиынтығы:
2     Қазақстан Республикасы Азаматтық
      кодексінің 51-бабы 1-тармағының
      1) тармақшасына сай кредиторлардың
      бірінші кезектегі талаптары
3     Қазақстан Республикасы Азаматтық
      кодексінің 51-бабы 1-тармағының
      2) тармақшасына сай кредиторлардың
      екінші кезектегі талаптары,
      оның ішінде
3.1   жалақы бойынша
3.2   зейнетақы аударымдары бойынша
3.3   авторлық шарттар бойынша
      сыйақы төлеу
4     Қазақстан Республикасы Азаматтық
      кодексінің 51-бабы 1-тармағының
      3) тармақшасына сай кредиторлардың
      үшінші кезектегі талаптары
5     Қазақстан Республикасы Азаматтық
      кодексінің 51-бабы 1-тармағының
      4) тармақшасына сай кредиторлардың
      төртінші кезектегі талаптары
5.1.  бюджет алдында
6     Қазақстан Республикасы Азаматтық
      кодексінің 51-бабы 1-тармағының
      5) тармақшасына сай кредиторлардың
      бесінші кезектегі талаптары
7     Кредиторлар талаптарының жиынтығы
8     Кредиторлардың ағымдағы берешек
      пен талаптарының барлығы
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
   Есепті кезеңде (тоқсанда, |Есепті кезеңде |Есепті|Есепті |Өзгеру
жылда) өтелгені, оның ішінде:|талаптарды тану|күнге |кезеңде|себеп.
-----------------------------|---------------|бере. |(тоқ.  |тері
ақ.|мү. |өзара|талап|нотариат|талап|өзгеріс. |шек   |санда, |
ша.|лік.|есеп.|ету  |кеңселе.|ету  |тер мен  |сомасы|жылда) |
лай|пен |тесу.|құ.  |рінің   |сома.|толықты. |      |көрсет.|
   |    | мен |қық. |депозит.|сы   |руларды  |      |кіш.   |
   |    |     |тарын|теріне  |     |бекіту   |      |тердің |
   |    |     |бас. |ауда.   |     |күні мен |      |өзгеруі|
   |    |     |қаға |рымдар  |     |нөмірі   |      |       |
   |    |     |беру |        |     |         |      |       |
___________________________________________________________________
5   6     7    8      9       10     11       12     13       14
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының
тарату комиссияларының есеп пен
қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
мерзімі және кезеңділігі туралы
нұсқаулыққа 10-1-қосымша   

       Ескерту: 10-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.
 

____________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп
20__ жылғы "___"____________
      (есеп беру күні)     

N
р/с

Дебитордың атауы

Дебиторлық берешек

Кепіл мүлкінің атауы

Тарату өндірісінің басталуына

Кепіл мүлікті бағалау/қайта бағалау

Сомасы (мың теңгемен)

Баланс шотының нөміріСаны (бірлік)

Кепіл мүліктің құны

Бағалауды/ қайта бағалауды жүргізген күні

1

2

3

4

5

6

7

8

ЖиынтығыКестенің жалғасыКепіл мүлікті сату

Бағалаушының атауы, бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыруға берілген лицензиясының нөмірі

Мүліктің бағалау құны

Баспасөз органының атауы және сауда-саттықты өткізгені туралы ақпаратты жариялаған күні

Сауда-саттықты өткізу күні және сауда-саттық нәтижесі жөніндегі хаттаманың нөмірі

Сатып алу – сату шартының нөмірі мен күні

Ақшаның келіп түсуін растайтын құжаттың атауы мен нөмірі

Сату құны
9

10

11

12

13

14

15

Кестенің жалғасы     

Есепті күнге

Кепіл мүлікті сату құны мен дебиторлық берешек сомасының арасындағы айырмасы

Кепіл мүлікті есептен шығару

Ескерту

Саны (бірлік)

Кепіл мүліктің құны

Сомасы

Негіздеме16

17

18
(3 бағ.-15 бағ.)

19

20

21Тарату комиссияның
төрағасы      _______________________________________ __________                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)
Бас бухгалтер _______________________________________ __________
               (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)
Орындаушы     _______________________________________ __________
               (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)
телефон

                                  "Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                 қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                         нұсқаулыққа 11-қосымша

      Ескерту: 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.09.24. N 237 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.02.27. N 24 Қаулыларымен.

             (Жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
    тарату комиссиясының есепті кезеңде (ай, тоқсан, жыл)
       тарату өндірісіне шыққан шығыстары туралы есеп

                                                   Мың теңгемен

N

Шығыстар атауы

Креди-
торлар
комитеті
бекіткен
(уәкі-
летті
органмен
келісіл-
ген)
тарату
шығыс-
тарының
смета-
сына
сәйкес
шығыстар
сомасы

Нақты
шыққан
шығыстар-
дың
сомасы

Өзгеріс-
тер
(4-ба-
ған -
3-баған)

1

2

3

4

5

Ай
1

Қызметкерлердің еңбегіне ақы
төлеу
1.1

Еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін тарату комиссия төрағасының, мүшелерінің, сондай-ақ тартылған қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу
1.1.1

Лауазымдық еңбекақы
1.1.2

Табыс салығы
1.1.3

Міндетті зейнетақы жарналары
1.2

Ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін тартылған қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу
1.3

(алынып тасталды - 2009.02.27. N 24 Қаулысымен)

2

Бюджетке аударымдар
2.1

Салықтар
2.2

Төлемдер
2.3

Өзге аударымдар
3

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашылық
қажеттіліктері үшін көлік
жалдау бойынша қызмет көрсету
3.2

Байланыс қызметін көрсету
3.3

Үйлерді және ғимараттарды
күзету және сигнализация
бойынша қызмет көрсету
3.4

Көлікті күзету бойынша қызмет
көрсету
3.5

Көлік тұрағын ұсыну бойынша
қызмет көрсету
3.6

Көлікті тіркеу бойынша қызмет
көрсету
3.7

Көлікті техникалық қарау
бойынша қызмет көрсету
3.8

Көлікті сақтандыру бойынша
қызмет көрсету
3.9

Коммуналдық қызмет көрсету
3.10

Негізгі құрал-жабдықтарды ағым-
дағы жөндеуден өткізу, техника-
лық, сервистік қызмет көрсету
(қарау) бойынша жұмыстар
3.11

Үй-жайларды жалдау
3.12

Тіркеу органдарында жылжымайтын
мүлікті және тиісті құжаттарды
тіркеу бойынша қызмет көрсету
3.13

Мүлікті бағалау бойынша қызмет
көрсету
3.14

Бұқаралық ақпарат құралдарында
жариялау бойынша қызмет көрсету
3.15

Жылу жүйесін қосуға дайындау
бойынша қызмет көрсету
3.16

Сантехникалық жұмыстар
3.17

Мүлікті сақтау бойынша қызмет
көрсету
3.18

Мемлекеттік баж салығын төлеу
3.19

Нотариалды куәландыру бойынша
қызмет көрсету
3.20

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызмет көрсету
3.21

Терезелерге, есіктерге тор
жасап орнату бойынша жұмыстар
3.22

Аукциондарды өткізу бойынша
қызмет көрсету
3.23

Сараптама жүргізу бойынша
қызмет көрсету
3.24

Аудит өткізу бойынша қызмет
көрсету
3.25

Құжаттарды аудару бойынша
қызмет көрсету
3.26

Телефон нөмірлерін орнату,
ауыстыру немесе көшіру
3.27

Акционерлер тізілімін актуалды
күйде сақтау үшін тіркеушінің
қызметі
3.28

Құжаттарды ғылыми-техникалық
өңдеу және мұрағатқа тапсыру
бойынша қызмет көрсету
3.29

Таратуды тіркеу үшін төлем
4

Тауар-материалдық құндылықтарды
сатып алу бойынша шығыстар
4.1

Офис жабдығын жұмыс күйінде
сақтауға арналған шығыстар
4.2

Көлік құралдарын ұстауға
арналған шығыстар
4.3

Үй-жайларды ұстауға арналған
шығыстар
4.4

Қағаз және бланк өнімдерін
сатып алуға арналған шығыстар
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алуға
арналған шығыстар
4.6

Жанар-жағар материалдарын сатып алу шығыстары
5

Іссапар шығыстары
6

Күтпеген шығыстар
Жиынтығы бір айға


Жиынтығы бір айға


Барлығы тоқсанға (жылға)
  Тарату
комиссиясының төрағасы_______________________________ _________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)
Бас бухгалтер ____________________________________    _________
             (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)
Орындаушы телефон _______________________________     _________
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 12-қосымша

          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
      тарату комиссиясының борышкерлері болып табылатын
      қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер
                      туралы ақпарат
            "___" _________ 20___ жылға жағдай бойынша
                 (есеп беретін күн)             

                                                     мың теңгемен
___________________________________________________________________
рет.|Қызметкердің|Ла.|Зиян|Зиян|қыл.|Қыл.|Қабылдан.|Сот үкімі|Ес.
тік |  аты-жөні  |уа.|со. |си. |мыс.|мыс.|ған шешім|(шешімі) |кер.
нө. |            |зы.|масы|паты|тық |тық |нәтижеле.|бойынша  |ту
мір |            |мы |    |    |іс. |істі|рі (оның |өндіріп  |
    |            |   |    |    |тің |қоз.|ішінде   |алуға жа.|
    |            |   |    |    |қоз.|ға. |қылмыстық|татын    |
    |            |   |    |    |ғал.|ған |істі сот.|сома     |
    |            |   |    |    |ған |ор. |пен қа.  |         |
    |            |   |    |    |кү. |ган.|ралуы)   |         |
    |            |   |    |    |ні, |ның |         |         |
    |            |   |    |    |нө. |ата.|         |         |
    |            |   |    |    |мірі|уы  |         |         |
___________________________________________________________________
  1        2       3    4    5    6    7       8         9     10
___________________________________________________________________
    таратылатын
    қор бойынша
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Жиынтығы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    тарату
    комиссиясы
    бойынша
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Жиынтығы
    Барлығы
___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                  Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 13-қосымша

       Ескерту: 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
               қызметкерлерінің және тартылған
                қызметкерлерінің саны туралы
                           Есеп

тарату комиссиясының қызметкерлері                    мың теңгемен
___________________________________________________________________
реттік| Лауазым |Штаттық кестені| Штаттық |Штаттық кестеге|Ақы
нөмір |  атауы  |бекіту (қайта  |бірліктің|   сай жалақы  |төлеу
      |         | бекіту) күні  |  саны   |    мөлшері    |қоры
___________________________________________________________________
   1       2             3            4             5         6
___________________________________________________________________
                     таратылатын қор бойынша
___________________________________________________________________
       Жиынтығы
___________________________________________________________________
               таратылатын қордың филиалдары бойынша
___________________________________________________________________
       Жиынтығы
___________________________________________________________________
       Жыл үшін барлығы
___________________________________________________________________

тарату комиссиясының тартылған қызметкерлері     

Реттік нөмірі

Тартылған қызметкер лауазымының атауы

Ақылы қызмет көрсету шарты

Ақылы қызмет көрсету шарты бойынша еңбекақының мөлшері

Еңбекақы төлеу қоры

1

2

3

4

5

6

таратылатын қор бойынша


Жиынтығы

таратылатын қордың филиалдары мен өкілдіктері бойынша


Жиынтығы

Барлығы бір жылда

      Ескерту: есепке тарату комиссияның төрағасы мен мүшелері туралы мәліметтер де кіреді.
      Тарату комиссиясының
      төрағасы            ___________________________ __________
      Бас бухгалтер       ___________________________ __________
      Орындаушы           ___________________________ __________
      телефон

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 14-қосымша

       Ескерту: 14-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27. N 24 Қаулысымен.

         (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
    кредиторларының алдында міндеттемелерді орындау туралы
                          Ақпарат

                                                          теңгемен
___________________________________________________________________
          Көрсеткіштер        | кредиторлардың талап ету тізілімі
                              |------------------------------------
                              |кредиторлар| сомасы | бекіту нөмірі
                              |   саны    |        |   және күні
___________________________________________________________________
                  1                 2          3           4
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 51-бабы 1-тармағының
1) тармақшасына сай кредитор.
лардың бірінші кезектегі
талаптары

Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 51-бабы 1-тармағының
2) тармақшасына сай кредиторлардың
екінші кезектегі талаптары,
оның ішінде:

жалақы бойынша

зейнетақы аударымдары бойынша

авторлық шарттар бойынша
сыйақы төлеу

Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 51-бабы 1-тармағының
3) тармақшасына сай кредиторлардың
үшінші кезектегі талаптары

Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 51-бабы 1-тармағының
4) тармақшасына сай кредиторлардың
төртінші кезектегі талаптары

Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 51-бабы 1-тармағының
5) тармақшасына сай кредиторлардың
бесінші кезектегі талаптары

Жиынтығы
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
   таратудың есепті кезең үшін   |қанағат.|кредитор.|Ес.  |
      өтелгені, оның ішінде:     |тандыры.|лар талап|керту|
---------------------------------|лмаған  |етпеген  |     |
кре.|жал.|     оның ішінде:      |талаптар|талаптар |     |
ди. |пы  |-----------------------|--------|_________|     |
тор.|со. |ақ.|мү. |өз.|та. |нота.|кре.|со.|кре.|со. |     |
лар |масы|ша.|лік.|ара|лап |риат |ди. |ма.| ди.|ма. |     |
саны|    |лай|пен |   |ету |кең. |тор.|сы |тор.|сы  |     |
    |    |   |    |   |құ. |селе.|лар |   |лар |    |     |
    |    |   |    |   |қық.|рінің|саны|   |саны|    |     |
    |    |   |    |   |та. |депо.|    |   |    |    |     |
    |    |   |    |   |рын |зит. |    |   |    |    |     |
    |    |   |    |   |бас.|те.  |    |   |    |    |     |
    |    |   |    |   |қаға|ріне |    |   |    |    |     |
    |    |   |    |   |беру|ауда.|    |   |    |    |     |  
    |    |   |    |   |    |рым. |    |   |    |    |     |  
    |    |   |    |   |    |дар  |    |   |    |    |     |  
___________________________________________________________________
5    6    7    8   9   10    11   12   13   14   15   16    17
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

      Тарату комиссиясының төрағасы    _____________ _____________
      Бас бухгалтер                    _____________ _____________
      Орындаушы                        _____________ _____________
      телефоны

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 15-қосымша

      Ескерту: 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 наурыздағы N 81 қаулысымен .

             "____" ________ 20____ жылғы жағдай бойынша
                (есепті күн)
      ерікті таратылатын тарату комиссиясының (жинақтаушы
      зейнетақы қорының атауы) зейнетақы активтерін аудару
                         туралы есеп

                                                       мың теңгемен
___________________________________________________________________
Зейнетақы  |  міндетті |ерікті зейнетақы|ерікті кәсіби|Жиынтығы
активтері, |-----------|----------------|-------------|-----------
оның ішінде:|салым.|со. |салым.  |сомасы |салым.|сомасы|са. |со.
            |шылар |масы|шылар   |       |шылар |      |лым.|масы
            |саны  |    |саны    |       |саны  |      |шы. |
            |      |    |        |       |      |      |лар |
            |      |    |        |       |      |      |саны|
___________________________________________________________________
       1        2     3      4        5      6      7      8   9
___________________________________________________________________
Тарату
процесінің
басталуына
Өткен есепті
күнге
Есепті кезеңде
аударылғаны,
оның ішінде:
1 ЖЗҚ-ның атауы

Жиынтығы
Есепті күнге
Тарату
процесінің
соңына
___________________________________________________________________

                                   Жинақтаушы зейнетақы қорларының
                                   тарату комиссияларының есеп пен
                                  қосымша ақпаратты ұсыну нысандары,
                                   мерзімі және кезеңділігі туралы
                                       нұсқаулыққа 16-қосымша

      Ескерту: 16-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 наурыздағы N 81 қаулысымен .       

            "____" __________ 20____ жылғы жағдай бойынша
                  (есепті күн)                    
            ерікті таратылатын тарату комиссиясының
       (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) зейнетақы
              төлемдері бойынша берешегі туралы
                            Есеп

___________________________________________________________________
Реттік |     Зейнетақы     |Тарату|Өткен |Есепті ке. |Есепті|Есепті
нөмірі |   төлемдерінің    |проце.|есепті|зеңде жа.  |күнге |ке.
       |       түрі        |сінің |күнге |салған зей.|бере. |зеңде
       |                   |баста.|бере. |нетақы     |шек   |өзге.
       |                   |луына |шек   |төлемдері. |      |рістер
       |                   |бере. |      |нің сомасы |      |(+/-)
       |                   |шек   |      |-----------|      |
       |                   |      |      |Сомасы|Адам|      |
       |                   |      |      |      |саны|      |
___________________________________________________________________
    1            2             3      4      5     6     7     8
___________________________________________________________________
1      Кесте бойынша
       зейнетақы төлемдері:
1.1.   Міндетті зейнетақы
       жарналары есебінен
       зейнетақы төлемдері:
1.1.1. Зейнетақы жасына
       жеткен кезде
1.1.2. Басқа тұлғаларға
1.2.   Ерікті зейнетақы
       жарналары есебінен
       зейнетақы төлемдері:
1.2.1. Елу бес жасқа
       жеткен кезде
1.2.2. Мүгедектігі бойынша
1.2.3. Басқа тұлғаларға
1.3.   Ерікті кәсіби
       зейнетақы жарналары
       есебінен зейнетақы
       төлемдері:
1.3.1. Зейнетақы жасына
       жеткен кезде
2.     Біржолғы зейнетақы
       төлемдері:
2.1.   Міндетті зейнетақы
       жарналары есебінен:
2.1.1. Қазақстан Республикасынан
       тыс жерлерге шығуға
       байланысты
2.1.2. Мұрагерлерге
2.1.3. Басқа да біржолғы төлемдер
2.2.   Ерікті кәсіби зейнетақы
       жарналары есебінен:
2.2.1. Қазақстан Республикасынан
       тыс жерлерге шығуға
       байланысты
3.     Зейнетақы жинақтарының
       сақтандыру ұйымына
       аударылғаны:
3.1.   Міндетті зейнетақы
       жарналары:
3.1.1. Зейнетақы жасына
       жеткен кезде
3.1.2. Елу бес жасқа жеткен кезде
       және ең төменгі зейнетақы
       мөлшерінен төмен емес
       төлемдерді қамтамасыз ету
       үшін зейнетақы төлемдерінің
       жеткіліктігі кезінде
3.1.3. I және II мүгедектері үшін
       (мерзімсіз мүгедектік)
3.2.   Ерікті зейнетақы жарналары
3.3.   Ерікті кәсіби жарналар
3.3.1. Елу жасқа жеткен кезде
3.3.2. Зейнетақы жасына жеткен кезде
       Зейнетақы төлемдері барлығы
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады