Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 23 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 2817. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 59 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

       Ескерту. Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15)-тармақшасына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногының ашық болу дәрежесін және қызмет етуінің тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы қаулы етеді :

      1. Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі бекітілсін.

      2. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 252 қаулысымен.

      3. Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен).

      4. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің барлық мүдделі бөлімшелеріне, сауда-саттық ұйымдастырушыларына жіберсін.

      5. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      7. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

      Агенттік Төрағасы

Қазақстан Республикасының 
Қаржы рыногын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен   
қадағалау жөніндегі   
агенттігі Басқармасының  
2004 жылғы 15 наурыздағы 
N 77 қаулысымен      
Бекітілген         

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру
Ережесi

      Осы Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі сауда-саттықты ұйымдастырушының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органға (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) есептерді ұсыну тәртiбiн және олардың нысандарын белгiлейдi.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Сауда-саттық ұйымдастырушысы ай сайын есептi айдан кейiнгi айдың бесiншi жұмыс күнiнен кешiктiрмей уәкiлеттi органға есептi ай үшiн мынадай есептердi:
      1) (алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен);
      2) осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес сауда-саттық ұйымдастырушылардың мүшелiгiне хронологиялық тәртiппен қабылданған сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелерi туралы есептi;
      3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес оларды хронологиялық тәртiппен тiзiмге енгiзе отырып сауда-саттық ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есептi;
      4) осы Ереженiң 4-қосымшасына сәйкес сауда-саттық ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есептi;
      5) осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес оның тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарға қатысты сауда-саттық ұйымдастырушысы мүшелерiнiң мәртебесi туралы есептi;
      6) есептi кезең үшiн сауда-саттық ұйымдастырушының бағалы қағаздары бойынша индикаторлардың мағыналары мен өзге де жиынтық көрсеткiштер туралы есептi ұсынады.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      2. Сауда-саттық ұйымдастырушы күн сайын есептi күннен кейiнгi күннiң Астана уақыты бойынша сағат он бiрден кешiктiрмей уәкiлеттi органға есептi жұмыс күнi үшiн мынадай есептердi:
      1) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздарды сатып алу/сату өтiнiмдерi туралы есептi;
      2) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес мәмiленiң тараптарын көрсете отырып бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелерi туралы есептi;
      3) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздармен "репо" операцияларына өтiнiмдер туралы есептi;
      4) осы Ереженiң 9-қосымшасына сәйкес қатысушыларды көрсете отырып бағалы қағаздармен "репо" операциялары туралы есептi ұсынады.

      2-1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға есепті тоқсан үшін мынадай есептерді ұсынады :
      1) сауда-саттықты ұйымдастырушының бағалы қағаздар саны және осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес с ауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттер саны туралы есебі ;
      2) осы Ереженің 11-қосымшасына сәйкес мәмілелер көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;
      3) осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес с ауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі ;
      4) осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес меншікті активтерді инвестициялау жөніндегі жасалған мәмілелер туралы сауда-саттық ұйымдастырушының есебі ;
      5) осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;
      6) осы Ереженің 15-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;
      7) осы Ереженің 16-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі;
      8) осы Ереженің 17-қосымшасына сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операция" операцияларының құрылымы туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есебі.
      Ескерту. 2-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      3. Осы Ереженің 1, 2-тармақтарында және 2-1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген есептер уәкiлеттi орган айқындаған және оларды электрондық өңдеуге (қаржылық талдауға және сұрыптауға) мүмкіндік беретiн электрондық нысанда ұсынылады.
      Осы Ереженің 2-1-тармағының 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген есептер уәкілетті органға қағаз жеткізушіде ұсынылады.
       Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      4. Уәкiлеттi орган есептердi қараған кезде сауда-саттық ұйымдастырушысынан есептерде көрсетiлген ақпаратты тексеру үшiн қажеттi мәлiметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы.

      5. Есептердi уақтылы ұсынбағаны, мүлдем ұсынбағаны немесе есептерде болатын шынайы емес мәлiметтердi ұсынғаны үшiн сауда-саттық ұйымдастырушысы және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

      6. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен шешiледi.

                                 Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
                                  есеп беру ережесiне 1-қосымша  

      _____________ бастап _________ дейiнгi кезең үшiн
       Сауда-саттық ұйымдастырушысының қызметiн жүзеге
          асыруға қатысатын қызметкерлер туралы есеп
                      [ұйымның атауы]

__________________________________________________________________
N | Қызметкердiң  |       Күні      |Қыз.|Бiлiк.|Бiлiк.  |Бiлiк.
р/н|фамилиясы, аты,|-----------------|метi|тiлiк |тiлiк   |тiлiк
   |  әкесiнiң аты |жұмысқа |жұмыстан|    |куәлi.|куәлi.  |куәлi.
   |               |қабылдау| шығару |    |гiнiң |гiнiң   |гiнiң
   |               |        |        |    |санаты|берiлген|нөмiрi
   |               |        |        |    |      |күнi    |
__________________________________________________________________
1          2           3         4     5    6       7       8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                 Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
                                  есеп беру ережесiне 2-қосымша  

     _____________ бастап _________ дейiнгi кезең үшiн
     Сауда-саттық ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп
                       [ұйымның атауы]

__________________________________________________________________
N | Сауда-саттық  |Лицен.|Сауда-|    Күні   |  Мүшелiк санаты
р/н|ұйымдастырушы  |зияның|саттық|-----------|  
   |мүшесiнiң атауы|түрi  |ұйым. |қабыл.|шы  |--------------------
   |               |және  |дасты.|дау   |ғару|___ |___ |___ |___
   |               |дерек.|рушы  |      |    |    |    |    |
   |               |теме. |мүше. |      |    |    |    |    |
   |               |лері  |сiнiң |      |    |    |    |    |
   |               |      |коды  |      |    |    |    |    |
__________________________________________________________________
1         2          3       4      5    6    7    8    9    10
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сауда-саттық       (мүше.    х      х     х
ұйымдастырушы      лер
мүшелерiнiң        саны)
саны жиынтығы

Олардың iшiнде     (мәмiле   х      х     х
бағалы қағаздармен жасаған
және қаржы құрал.  мүшелер
дарымен мәмiлелер  саны)
жасағаны
__________________________________________________________________

                                 Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
                                  есеп беру ережесiне 3-қосымша

       Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.  

     ___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы)
тізімнің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін
бағалы қағаздар туралы есебі

N

Бағалы қағаздар эмитентінің атауы

Бағалы қағаздың бiрегейлендiру нөмiрi

Күні

Бағалы қағаздың коды

Номинал валютасы

Номинал

Мәмілелер саны

Мәмілелер көлемі, теңге

Мәміленің ең төменгі бағасы

Мәміленің ең жоғары бағасы

Мәміленің орташа мөлшерленген бағасы

Соңғы мәміле

бағалы қағазды тізімге енгізу

тізімнен шығару (оның ішінде өтеу барысында)

барлығы

орналастыру

қайталама рынок

барлығы

орналастыру

қайталама рынок

күні

бағасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Тізім секторы _________
Тізім санаты _________
Тізімнің шағын санаты _________

1 .

Бағалы қағаздың түрі _________

1.1

1.n

____ санат (бағалы қағаздың түрі) ___ бойынша жиынтығы

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

х

х

хх

х

х

х

х

2.

Бағалы қағаздың түрі _________

2.1

2.n

____ санат бойынша жиынтығы (бағалы қағаздың түрі) ___

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

х

х

хх

х

х

х

х

_____ тізім санаты бойынша жиынтығы

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

х

х

хх

х

х

х

х

______ тізім секторы бойынша жиынтығы

(эмитенттер саны)

(бағалы қағаздар саны)

х

х

хх

х

х

х

х

                                 Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
                                  есеп беру ережесiне 4-қосымша  

      ___________ бастап _________ дейiнгi кезең үшiн
           Сауда-саттық ұйымдастырушының тiзiмiне
            кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда,
                қаржы құралдары туралы есеп
                       [ұйымның атауы]

__________________________________________________________________
N |Қаржы|Қаржы |Қар.|       Күні      |Мә.|Мәмi.|Ең   |Ең   |Ор.
р/н|құра.|құра. |жы  |-----------------|мi.|лелер|тө.  |жо   |таша
   |лын  |лының |құ. |Қаржы   |Тiзiмнен|ле.|кө.  |мен. |ғары |ал.
   |шы.  |жалпы |ра. |құралын |шығару  |лер|лемi |гi   |баға |ған.
   |ғар. |дерек.|лы. |сауда-  |(оның   |са.|(тең.|баға |(тең.|дағы
   |ған  |теме. |ның |саттыққа|iшiнде  |ны |ге.  |(тең.|ге.  |ба.
   |тұл. |лерi  |коды|жiберу  |өтеген  |   |мен) |ге.  |мен) |ғасы
   |ғаның|      |    |        |кезде)  |   |     |мен) |     |(тең.
   |атауы|      |    |        |        |   |     |     |     |гемен)
__________________________________________________________________
1    2      3     4      5        6     7    8     9     10    11
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Жиынтығы  (қаржы   x      x        x                x     x     x
          құрал.
          дарының
          саны)
__________________________________________________________________

                                 Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
                                  есеп беру ережесiне 5-қосымша  

   _____________ бастап _________ дейiнгi кезең үшiн
       Тiзiмге кiретiн бағалы қағаздарға қатысты
        сауда-саттық ұйымдастырушысы мүшелерiнiң
                    мәртебесi туралы есеп
                        [ұйымның атауы]

__________________________________________________________________
N |Сауда-саттық|Сауда-|Ба. |  Күні   |Бағалы |Бағалы қа. |Өзге
р/н|ұйымдастыру.|саттық|ғалы|---------|қағаз. |ғаздарға   |талап.
   |шысы мүшесi.|ұйым. |қа. |Мәр.|Мәр.|дардың |сұраныс    |тар
   |нiң атауы   |дасты.|ғаз.|тебе|те. |баға   |пен ұсыныс |
   |            |рушысы|дың |беру|бе. |белгi. |баға белгi.|
   |            |мүше. |коды|    |ден |леуi.  |ленуiнiң   |
   |            |сiнiң |    |    |айы |нiң ең |арасындағы |
   |            |мәрте.|    |    |рылу|төменгi|айырма     |
   |            |бесi  |    |    |    |көлемi |           |
__________________________________________________________________
1       2          3     4     5    6    7         8        9
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Кезең аяғына    (жиынтық  (мәртебесi)
сауда-саттық      саны)     (саны)
ұйымдастырушы.
лары мүшеле.              (мәртебесi)     х           х        х
рінің, оның                 (саны)
ішінде мәрте.
бесі бар,                 (мәртебесi)
жиынтық саны                (саны)
__________________________________________________________________

                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  6-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

                Сауда-саттықты ұйымдастырушының
          [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздарды сатып
          алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

        1 нысан. _____  бастап ___________ дейінгі кезеңде

      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
               берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрі

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрі

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)       2 нысан. ___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

              сауда-саттықты ұйымдастырушылардың
     [ұйымның атауы] мемлекеттік емес бағалы қағаздарды
      сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрлері

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрлері

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  7-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

        Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген бағалы қағаздармен
           сауда-саттығының нәтижесі  туралы есебі

      1 нысан. ____________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген мемлекеттік бағалы
      қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ғасы 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
ба-
ғасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
касы

        Ескерту:
      1 Бағамен айла-әрекет жасау мақсатымен бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тану тәртібін белгілеген  уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептелген орташа алынған бағасы көрсетіледі.

       2 нысан. __________ бастап __________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мәмілелердің тараптары көрсетілген мемлекеттік емес
         бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі
                         туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ға 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
бағасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
ка

                                                 Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  8-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері
                          туралы есебі

        1 нысан.__________ бастап __________ дейінгі кезеңде

     сауда-саттықты ұйымдастырушылардың [ұйымдардың атауы]
     мемлекеттік бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына
                     өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Түрі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушы
мүшесінің
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
         2 нысан. __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
          мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "РЕПО"
           операцияларына өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  9-қосымшасы

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 қаулысымен .

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген бағалы қағаздармен
               "РЕПО" операциялары туралы есебі

        1 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік бағалы
          қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
          2 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
   олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік емес бағалы
        қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Кү-
ні

Формат-
тағы
уақыты
(сағат-
тар,
минут-
тар,
секун-
дттар)

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дың
коды

Бағалы
қағаз-
дың
біре-
гей-
лену
коды

Түрі

Са-
ту-
шы-
ның
коды

"де-
по"
сату
шоты

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сы

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сының
әдісі


кестенің жалғасы

Сатып
алу-
шының
шоты

"де-
по"
са-
тып
алу
шоты

Ашылу
ба-
ғасы
(тең-
ге)

Жа-
былу
ба-
ғасы
(те-
ңге)

Кі-
ріс-
ті-
лігі

Бағалы
қағаз-
дардың
саны

Кө-
лемі
(тең-
ге)

Күшін
жой-
ған-
дығы
ту-
ралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі


                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                             есеп беру ережесiне
                                                  10-қосымша
       Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

      __________ бастап __________ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] бағалы қағаздар
       саны туралы және бағалы қағаздары сауда-саттықты
ұйымдастырушының ресми тізіміне кіргізілген эмитенттердің саны
                        туралы есебі

Тізімнің секторлары

Бағалы қағаздар шығарылымының саны

Эмитенттердің саны

1

2

3

"Акциялар" секторы, оның ішінде:бірінші санатекінші санатүшінші санат;"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздаррейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздарекінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздаринфрақұрылымдық облигациялар;"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;" Д епозитарлық қолхаттар " секторы ;"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары " секторы ;"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздаржергілікті атқарушы органдардың облигациялары;" Туынды бағалы қағаздар " секторысекторлар бойынша жиынтығы:қосымша секторлар:Жиынтығы:                                                 Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                             есеп беру ережесiне
                                                  11-қосымша

       Ескерту 11-қосымша жаңа редақцияда - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

__________ бастап __________ дейінгі кезеңде сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] жасалған мәмілелер көлемі
                     туралы есебі

Тізімнің секторлары

Мәмілелердің
саны

Мәмілелердің
көлемі,
теңгемен

Олардың ішінде:1) орналастыру"Акциялар" секторы, оның ішінде:бірінші санатекінші санатүшінші санат;"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздаррейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздарекінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздаринфрақұрылымдық облигациялар;"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;" Д епозитарлық қолхаттар " секторы ;"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары " секторы ;"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздаржергілікті атқарушы органдардың облигациялары;" Туынды бағалы қағаздар " секторы2) айналысқа жіберу"Акциялар" секторы, оның ішінде:бірінші санатекінші санатүшінші санат;"Борыштық бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздаррейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздарекінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздаринфрақұрылымдық облигациялар;"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;" Д епозитарлық қолхаттар " секторы ;"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары " секторы ;"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздаржергілікті атқарушы органдардың облигациялары;" Туынды бағалы қағаздар " секторы3) репо мәмілелеріолардың ішінде:"Акциялар" секторы бойынша, оның ішінде:бірінші санатекінші санатүшінші санат;"Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша, оның ішінде:рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздаррейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздарекінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздаринфрақұрылымдық облигациялар;"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша;" Д епозитарлық қолхаттар " секторы бойынша ;"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары " секторы бойынша ;"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы бойынша, оның ішінде:Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздаржергілікті атқарушы органдардың облигациялары;" Туынды бағалы қағаздар " секторы бойыншақосымша секторлар:оның ішінде:репо мәмілелері                                                Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                             есеп беру ережесiне
                                                  12-қосымша

       Ескерту 12-қосымша жаңа редақцияда - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2008.08.22 N 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

  сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы] __________
жағдай бойынша бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының
тізіміне кіргізілген эмитенттерді капиталдандыру туралы есебі

Ресми тізімнің секторлары

I тоқсан

II тоқсан

III тоқсан

IV тоқсан

Барлығы:

"Акциялар" секторы, оның ішінде:


бірінші санат


екінші санат


үшінші санат;


"Борыштық бағалы қағаздар" (теңге/валюта) секторы, оның ішінде:


рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар


рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар, оның ішінде:


бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар


екінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар


инфрақұрылымдық облигациялар;


"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;


" Д епозитарлық қолхаттар " секторы ;


"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары " секторы ;


"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, оның ішінде:


Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар


жергілікті атқарушы органдардың облигациялары;


" Туынды бағалы қағаздар " секторы


қосымша секторлар:


Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесiне 13-қосымша 

      Ескерту. 13-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.  

_______________ бастап ________________ дейінгі кезеңде
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтерді инвестициялау жөніндегі жасалған мәмілелер
туралы есебі

      Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар      

N

Мәмілені жасау күні

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Қызмет көрсетулерді төлеу

Мәміле түрі 1

Рынок 2

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің 3 атауы

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі/халықаралық бірегейлендіру нөмірі

Номиналдық құнды валюта (орналастыру бағасы) 4

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны (орналастыру құны)

Мәміле көлемі (бағалы қағаздардың данасы)

Төлем 4 валютасы

Бір бағалы қағаздың 5 сатып алу бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен) 6

Мәміле 7 сомасы

Брокердің және (немесе) дилердің

банктің

қор биржасының

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


      Ескерту:
      1 Мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері "репо" операциясы - ашу/жабу және басқа) көрсетіледі.
      2 Бағалы қағаздар рыногының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер, мәміле бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалса, онда мәміле жүзеге асырылған сауда-саттық жүйесінің сауда-саттықты ұйымдастырушысы көрсетіледі.
      3 Халықаралық рынокта мәміле жасалған жағдайда REUTER жіктелімі бойынша сауда-саттық кодтары пайдаланылады.
      4 Валюта кодтары "Валюталар және қорларды белгілеуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валюта кодтары көрсетіледі.
      5 Сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәмілені жүзеге асыруды растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейінгі баға көрсетіледі (биржа куәлігі, брокердің және (немесе) дилердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растама).
      6 Борыштық бағалы қағаздар бойынша жылдық пайызбен кірістілігі көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік).
      7 Мәмілені орындаумен байланысты шығыстар ескерілмеген үтірден кейін нақты екі белгіге дейінгі сома ескеріледі.

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға__________
күні_________________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға___________күні_________________
Орындаушы________________________________күні___________________
Телефон:_______________________
Мөрге арналған орын

      Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
      есеп беру ережесіне 14-қосымша 

       Ескерту. 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

20__ жылғы "___" __________ жағдай бойынша
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтер есебінен орналастырылған Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
құрылымы туралы есебі

N

Банктер/ банк бойынша баптардың атауы

Банктің атауы

Ақша аударымының күні і1

Банктің коды

Салым валютасы

Рейтинг/ листинг

Салым мерзімі күндермен

Салым бойынша сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Салым бойынша сыйақы

Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі

Салымның ағымдағы құнының жиынтығы

Салым сомасы 2

Ескерту 3

теңгемен

шетел валютасында

теңгемен

шетел валютасында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Талап етілгенге дейінгі салымдар
1.1

1.n

2.

Мерзімді салымдар
2.1

2.n

3.

Шартты салымдар
3.1

3.n

4.

Барлығы

      Ескерту:
      1 Салым енгізілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банктік шотына инвестициялық шоттан ақша аударым жасалған күні не мерзімінен бұрын қайтарған күні немесе шарт бұзылған жағдайда – инвестициялық шотқа ақша аударымы күні көрсетіледі.
      2 үтірден кейін нақты екі белгіге дейін жинақталған сыйақы ескерілген сома көрсетіледі.
      3 Егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеу болса, онда "иә" деген сөзді қою керек.

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға__________
күні_________________
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға___________күні_________________
Орындаушы________________________________күні___________________
Телефон:_______________________
Мөрге арналған орын      

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесiне 15-қосымша 

      Ескерту. 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.  

20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша
сауда-саттық ұйымдастырушының (ұйымның атауы) басқа
заңды тұлғаларының капиталына инвестициялардың
құрылымы туралы есебі

N

Заңды тұлғаның атауы

Заңды тұлғаның коды

Баланстық құны (мың теңгемен)

Саны (данамен)

Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)

Сатып алу күні

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Жай акциялар1.1
1.n
2.

Артықшылық берілген акциялар2.1
2.n
3.

Салымдар және пайлар3.1
3.n
4.

Барлығы      Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ______________________ күні ___________________
      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
      ______________________ күні ___________________
      Орындаушы ________________________________
      күні ___________________
      Телефон:_______________________
      Мөрге арналған орын       

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесiне 16-қосымша

       Ескерту. 16-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

20 __ жылғы ___________ жағдай бойынша
сауда-саттық ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есебі

(мың теңгемен)

N р/р

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаздың түрі

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (данамен)

Номиналды құны

Валюта номиналдық құны

Ағымдағы жиынтық құны (ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде)

Күні

Листинг/ рейтинг

Ескерту 1

сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар, оның ішінде:

Есептелген сыйақы

сауда-саттық бағалы қағаздары, оның ішінде:

Есептелген  сыйақы

өтелгенге дейінгі ұсталынатын бағалы қағаздар, оның ішінде:

Есептелген сыйақы

Сатып алу

Өтеу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
1.1

1.n

2.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
2.1

2.n

3.

Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
3.1

3.n

4.

Шетелдікинвестициялық қорлардың пайлары
4.1

4.n

5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
5.1

5.n

6.

Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары
6.1

6.n

7.

Туынды бағалы қағаздар
7.1

7.n

8.

Барлығы
1 Егер бағалы қағаздарға меншік құқығына шектеу бар болса, онда "иә" деген сөзді қою керек

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ____ күні _____
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға ___ күні ______
Орындаушы _______________ күні ________________
Телефон:________________
Мөрге арналған орын      

Сауда-саттық ұйымдастырушылардың
есеп беру ережесiне 17-қосымша 

       Ескерту. 17-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2009.05.26 N 99 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

20 __ жылғы "___" __________ жағдай бойынша
сауда-саттықты ұйымдастырушының (ұйымның атауы) меншікті
активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операция"
операцияларының құрылымы туралы есебі

N р/р

Операция мазмұны

Эмитенттің атауы және бағалы қағаздың түрі

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Номиналдық құнның валютасы

Күні

Операция мерзімі күндермен

Сыйақы ставкасы

Бағалы қағаздар саны

Операция сомасы теңгемен

Листинг/ рейтинг

операцияны ашу

операцияны жабу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

"кері РЕПО" операциясы


1.1

Тура тәсіл


1.1.n1.2

Автоматты тәсіл


1.2.n2.

"РЕПО" операциясы


2.1

Тура тәсіл


2.1.n2.2

Автоматты тәсіл


2.2.nБірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні ____
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні ____
Орындаушы ____________________ күні ______________
Телефон:_____________________
Мөрге арналған орын"       

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады