Шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларды патенттік-құқықтық сараптау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Әділет министрінің 2004 жылғы 6 қыркүйектегі N 255, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 1 қыркүйектегі N 708, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің 2004 жылғы 1 қыркүйектегі N 08-1/206, Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі N 236 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 20 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 3079

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 шілдедегі N 712-1 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2003-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 5.3.2.11-тармағын іске асыру мақсатында бұйырамыз:
      1. Қоса беріліп отырған Шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларды патенттік-құқықтық сараптау ережесі бекітілсін.
      2. Осы Бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі Ж.Қ.Асановқа, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер вице-министрі Н.Б.Оңжановқа, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Н.С.Бектұрғановқа, Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда вице-министрі Ә.Ө.Исекешевке жүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
      Әділет министрі

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі

      Қазақстан Республикасының
      Сыртқы істер министрі
      Қазақстан Республикасының
      Индустрия және сауда министрі

"Шетелдік және халықаралық     
ұйымдардың қаражатын (гранттарын)  
пайдаланып іске асырылатын ғылыми- 
техникалық жобаларды патенттік-   
құқықтық сараптау ережесін бекіту  
туралы" Қазақстан Республикасы  
Әділет министрінің         
2004 жылғы 6 қыркүйектегі N 255  
Қазақстан Республикасы Сыртқы   
істер министрінің 2004 жылғы    
1 қыркүйектегі N 08-1/206      
Қазақстан Республикасы Білім    
және ғылым министрінің        
2004 жылғы 1 қыркүйектегі N 708   
Қазақстан Республикасы Индустрия  
және сауда министрінің        
2004 жылғы 2 қыркүйектегі N 236   
бірлескен бұйрығымен бекітілген   

  Шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын
(гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларды патенттік-құқықтық сараптау ережесі 1-тарау. Жеке ережелер

      1. Осы Шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларды патенттік-құқықтық сараптау ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 шілдедегі N 712-1 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2003-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес әзірленген.

      2. Ереже шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларға патенттік-құқықтық сараптама жүргізу тәртібін және негізгі қағидаттарын белгілейді.

      3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
      1) патенттік-құқықтық сараптама - зияткерлік қызмет нәтижелерінің құқықтық қорғалуын Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларына сәйкес кешенді талдау;
      2) грант - грант берушілер мен грант алуға үміткерлер арасындағы шартпен көзделген талаптар қойылып, нақты ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін тегін және қайтарусыз берілетін ақша және өзге мүлік;
      3) грант туралы шарт - грант берушілер мен грант алушылар арасында нақты ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін тегін және қайтарусыз ақша және өзге мүлік беру туралы жасалған шарт (келісім);
      4) грант беруші - грант туралы жасалған шартқа сәйкес грант беретін халықаралық және шетелдік ұйымдар;
      5) грант алушы - грант туралы жасалған шартқа сәйкес грант алушы және оны иеленетін Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары;
      6) ғылыми-техникалық жоба - жоспарланатын жұмыстардың мақсаты мен міндеттерін, өзектілігін, жаңалығын, ғылыми-практикалық маңыздылығы мен тиімділігін негіздей отырып, ғылыми, ғылыми-техникалық, ғылыми-білім беру, тәжірибелік-конструкторлық, маркетингтік зерттеулер болып табылатын болжамды ғылыми-техникалық еңбектің мазмұнын қамтитын құжат;
      7) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелері (бұдан әрі- ҒТҚН) - ғылыми-техникалық жобаны орындау процесінде алынған зияткерлік меншікті қамтитын нәтижелер, инженерлік және жобалау-конструкторлық қызметтің нәтижелері;
      8) сарапшы - бұл зияткерлік меншік саласында арнайы білімі бар тұлға.

  2-тарау. Шетелдік және халықаралық ұйымдардың қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобалардың патенттік-құқықтық сараптамасын жүргізу

      4. Сараптаманы грант алуға үміткер жүргізеді.
      Грант алуға үміткер сараптама жүргізу үшін зияткерлік меншік құқығын қорғау саласында уәкілетті органның сарапшылық ұйымына жолдануы мүмкін.

      5. Грант берушінің қаражатын (гранттарын) пайдаланып іске асырылатын ғылыми-техникалық жобаларды іске асыру барысында немесе/және нәтижесінде жасалған зияткерлік меншіктің құқықтық қорғалуы туралы қорытынды алу үшін объективті және кешенді талдау жүргізу сараптаманың негізгі міндеттері болып табылады.

      6. Сараптама жасау патенттік-құқықтық сараптаманы жүйелі ұйымдастыру, нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету және патенттік-құқықтық сараптама процесіне қатысушылардың тәуелсіздігі принциптеріне негізделеді.

      7. Сараптама екі кезеңнен тұрады:
      бірінші кезең - ғылыми-техникалық жобаны сараптау;
      екінші кезең - грант бойынша орындалған жұмыс туралы есепті сараптау және ғылыми-техникалық жоба сараптамасының қорытындысын құжаттамалық ресімдеу.

  3-тарау. Сараптаманың бірінші кезеңі

      8. Сараптаманың бірінші кезеңі грант алар алдында жүргізіледі және мынадай үш негізгі кезеңді қамтиды:
      1) ғылыми-техникалық жобаны талдау;
      2) патенттік зерттеулерді жүргізу;
      3) грант алуға үміткердің грант туралы шарт жасасқанға дейінгі кезеңде грант тақырыбы бойынша ұсынған алдыңғы ҒТҚН-ға құқықтары туралы қорытынды.

      9. Ғылыми-техникалық жобаны талдау кезінде мыналар анықталады:
      1) жобаның мақсаттары мен міндеттері;
      2) жобаның негізгі бағыттары;
      3) техникалық деңгейі және басқалар.

      10. Егер грант алуға үміткер мемлекеттік ұйым болып табылса не ҒТҚН әзірлеуге мемлекеттік ұйым қатысса, патенттік зерттеулерді грант алушы органның уәкілетті органы бекітуі тиіс.

      11. Алдыңғы ҒТҚН-ға құқықтар туралы қорытынды:
      1) өнертабыстарға, өнеркәсіптік үлгілерге, пайдалы модельдерге және қорғау құжаттарымен қорғалмаған ҒТҚН-ға құқықтарды қоса алғанда, өнеркәсіптік меншік объектілеріне;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғау құжаттары алынуы мүмкін болатын ҒТҚН-ға;
      3) өндіріс құпиясын құрайтын техникалық, ұйымдық немесе коммерциялық ақпарат болып табылатын ҒТҚН-ға ғылыми-техникалық жобаны орындау бойынша жұмыстардың басталуы алдындағы ҒТҚН-ға құқықтардың болуы туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

      12. Сараптаманың бірінші кезеңі аяқталысымен сарапшы мына ақпаратты:
      1) ғылыми-техникалық жобаның атауын;
      2) грант алуға үміткердің атауын және деректемелерін;
      3) грант берушінің атауын және деректемелерін;
      4) ғылыми-техникалық жобаның талдамасын;
      5) патенттік зерттеулердің нәтижелерін;
      6) грант алуға үміткердің грант тақырыбы бойынша грант туралы шарт жасасқанға дейінгі кезеңде алған алдыңғы ҒТҚН-ға құқықтары туралы қорытындыны;
      7) ғылыми-техникалық жобаны іске асыру мерзімі мен уақытын көрсете отырып, ұсынылған құжаттардың заңдар мен осы Ереженің талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды шығарады.

      13. Грант алуға үміткер, қажет болса өзінің уәкілетті органына сараптама қорытындысын бере алады.

  4-тарау. Патенттік-құқықтық сараптаманың
екінші кезеңі

      14. Грант бойынша жоба бағдарламасын орындау аяқталғаннан кейін грант алушы ғылыми-техникалық жоба бойынша орындалған жұмыстар туралы есепке сараптама жасайды.

      15. Сараптаманың екінші кезеңі мынадай төрт кезеңді қамтиды:
      1) патенттік зерттеулерді талдау;
      2) грант алушы грант туралы шарт жасалғанға дейінгі кезеңде алдыңғы ҒТҚН-ға грант тақырыбы бойынша алған құқықтары туралы қорытындыларды талдау;
      3) Грант бойынша жұмыстарды орындау кезінде алынған ҒТҚН-ға құқықтар туралы қорытындылар;
      4) ғылыми-техникалық сараптама қорытындыларын талдау.

      16. Грант алушы грант туралы жасалған шартқа сәйкес ғылыми-техникалық жоба бойынша жұмыстарды орындау кезінде ҒТҚН-ға алынған құқықтары туралы қорытындыны ұсынады.
      Қорытынды:
      1) өнертабыстарға, өнеркәсіптік үлгілерге, пайдалы модельдерге және қорғау құжаттарымен қорғалмаған ҒТҚН-ға құқықтарды қоса алғанда өнеркәсіптік меншік объектілеріне;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғау құжаттары алынуы мүмкін болатын ҒТҚН-ға ғылыми-техникалық жобаны орындау кезінде алынған зияткерлік меншік объектілері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.

      17. Қорытынды ҒТҚН-да мемлекеттік құпияны немесе өндіріс құпиясын құрайтын техникалық, ұйымдық немесе коммерциялық ақпарат болып табылатын мәліметтердің бар-жоғы туралы мәліметті қамтуы тиіс.

      18. Сараптаманың нәтижелері эксперттік қорытынды түрінде құжаттамамен ресімделеді.

      19. Ұсынылған материалдардың Қазақстан Республикасының заңдары мен осы Ереженің талаптарына сәйкестігі туралы сараптаманың қорытындысы мынадай ақпаратты:
      1) ғылыми-техникалық жобаның атауын;
      2) грант алушының атауын және деректемелерін;
      3) грант берушінің атауын және деректемелерін;
      4) грант алушы жүргізген патенттік зерттеулердің талдамасын;
      5) грант алушының грант тақырыбы бойынша грант туралы шарт жасасқанға дейінгі кезеңде алған алдыңғы ҒТҚН-ға құқықтары туралы қорытындының талдамасын;
      6) грант бойынша жұмыстарды орындау кезінде ҒТҚН-ға алынған құқықтар туралы қорытындыны;
      7) ғылыми-техникалық жобаны іске асыру мерзімі мен уақытын;
      8) ғылыми-техникалық жобаны орындау процесінде алынған ҒТҚН-ны құқықтық қорғау туралы мәліметтерді;
      9) ҒТҚН-да мемлекеттік құпияны немесе грант алушының уәкілетті органының өндіріс құпиясын құрайтын техникалық, ұйымдық немесе коммерциялық ақпарат болып табылатын мәліметтердің бар-жоғы туралы мәліметтерді қамтиды.

Об утверждении Правил патентно-правовой экспертизы научно-технических проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных и международных организаций

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 6 сентября 2004 года N 255, Министра иностранных дел Республики Казахстан от 1 сентября 2004 года N 08-1/206, Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 сентября 2004 года N 708, Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 сентября 2004 года N 236. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 сентября 2004 года N 3079

      В целях реализации пункта 5.3.2.11 Плана мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2003 года N 712-1, приказываем:

      1. Утвердить прилагаемые Правила патентно-правовой экспертизы научно-технических проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных и международных организаций.

      2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Вице-Министра юстиции Республики Казахстан Асанова Ж.К., Вице-Министра иностранных дел Республики Казахстан Онжанова Н.Б., Вице-Министра образования и науки Республики Казахстан Бектурганова Н.С. и Вице-Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Исекешева А.О.

      3. Настоящий Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

 Министр юстиции                            Министр иностранных дел
 Республики Казахстан                       Республики Казахстан

Министр образования                        Министр индустрии
и науки                                       и торговли
Республики Казахстан                         Республики Казахстан

        

Утверждены совместным приказом 
Министра юстиции        
Республики Казахстан       
от "6" сентября 2004 года N 255  
Министра иностранных дел     
Республики Казахстан       
от "1" сентября 2004 года N 08 1/206 
Министра образования и науки    
от "1" сентября 2004 года N 708   
Министра индустрии и торговли    
от "2" сентября 2004 года N 236   
"Об утверждении Правил патентно-   
правовой экспертизы научно-    
технических проектов, реализуемых с 
использованием средств (грантов)  
иностранных и международных    
организаций"          

Правила патентно-правовой экспертизы научно-технических
проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных
и международных организаций

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила патентно-правовой экспертизы научно-технических проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных и международных организаций (далее - Правила), разработаны в соответствии с Планом мероприятий на 2003-2005 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2003 года N 712-1.
      2. Правила определяют порядок проведения и основные принципы патентно-правовой экспертизы научно-технических проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных и международных организаций.
      3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      1) патентно-правовая экспертиза - комплексный анализ результатов интеллектуальной деятельности на правовую защищенность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан;
      2) грант - деньги и иное имущество, передаваемое безвозмездно и безвозвратно на проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных договором между грантодателями и грантополучателями;
      3) договор о гранте - договор (соглашение), заключенный между грантодателем и грантополучателем о безвозмездной и безвозвратной передаче денег или иного имущества на проведение конкретных научных исследований;
      4) грантодатель - международные и иностранные организации, предоставляющие гранты в соответствии с заключенным договором о гранте;
      5) грантополучатель - физические и юридические лица Республики Казахстан, принимающие грант и распоряжающиеся им в соответствии с заключенным договором о гранте;
      6) научно-технический проект - документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, научно-образовательные, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;
      7) результаты научно-технической деятельности (далее - РНТД) - результаты, полученные в процессе выполнения научно-технического проекта, включающие интеллектуальную собственность, результаты инженерной и проектно-конструкторской деятельности;
      8) эксперт - лицо обладающее специальными знаниями в области интеллектуальной собственности.

  Глава 2. Проведение патентно-правовой экспертизы научно-технических проектов, реализуемых с использованием средств (грантов) иностранных и международных организаций

      4. Экспертиза проводится претендентом на получение гранта.
      Для проведения экспертизы претендент на получение гранта может обратиться в экспертную организацию уполномоченного органа в сфере охраны прав интеллектуальной собственности.
      5. Основными задачами экспертизы является проведение объективного и комплексного анализа для получения заключения о правовой защищенности интеллектуальной собственности, созданной в ходе или/и в результате реализации научно-технических проектов, с использованием средств (грантов) грантодателя.
      6. Проведение экспертизы основывается на принципах системной организации патентно-правовой экспертизы, единства нормативно-методологического обеспечения и независимости участников процесса патентно-правовой экспертизы.
      7. Экспертиза состоит из двух стадий:
      первая стадия - экспертиза научно-технического проекта;
      вторая стадия - экспертиза отчета о выполненной работе по гранту и документальное оформление заключения экспертизы научно-технического проекта.

 Глава 3. Первая стадия экспертизы

      8. Первая стадия экспертизы проводится перед получением гранта и включает три основных этапа:
      1) анализ научно-технического проекта;
      2) проведение патентных исследований;
      3) выводы о правах на предшествующие РНТД, представляет претендент на получение гранта по тематике гранта в период до заключения договора о гранте.
      9. При проведении анализа научно-технического проекта определяют:
      1) цели и задачи проекта;
      2) основные направления проекта;
      3) технический уровень.
      10. В случае, если претендентом на получение гранта является государственная организация либо в разработке РНТД участвует государственная организация, то патентные исследования должны быть утверждены уполномоченым органом претендента на получение гранта.
      11. Выводы о правах на предшествующие РНТД должны содержать сведения о наличии прав на РНТД, предшествующих началу работ по выполнению научно-технического проекта:
      1) на объекты промышленной собственности, включая права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и РНТД не защищенные охранными документами;
      2) на РНТД, на которые могут быть получены охранные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) на РНТД, являющиеся технической, организационной или коммерческой информацией, составляющей секрет производства.
      12. По окончании первой стадии экспертизы эксперт выносит заключение о соответствии представленных материалов требованиям законодательства и настоящих Правил с отражением следующей информации:
      1) наименование научно-технического проекта;
      2) наименование и реквизиты претендента на получение гранта;
      3) наименование и реквизиты грантодателя;
      4) анализ научно-технического проекта;
      5) результаты патентных исследований;
      6) выводы о правах на предшествующие РНТД, полученные претендентом на получение гранта по тематике гранта в период до заключения договора о гранте;
      7) сроки и время реализации научно-технического проекта.
      13. Заключение экспертизы претендент на получение гранта может при необходимости представить своему уполномоченному органу.

 Глава 4. Вторая стадия патентно-правовой экспертизы

      14. По завершению выполнения программы проекта по гранту грантополучатель проводит экспертизу отчета о выполненной работе по научно-техническому проекту.
      15. Вторая стадия экспертизы включает четыре основных этапа:
      1) анализ патентных исследований;
      2) анализ выводов о правах на предшествующие РНТД, полученные грантополучателем по тематике гранта в период до заключения договора о гранте;
      3) выводы о правах на РНТД, полученные при выполнении работ по гранту;
      4) анализ заключения научно-технической экспертизы.
      16. Грантополучатель представляет выводы о правах на РНТД, полученных при выполнении работы над научно-техническим проектом, в соответствии с заключенным договором о гранте.
      Выводы должны содержать сведения об объектах интеллектуальной собственности, полученных при выполнении научно-технического проекта:
      1) на объекты промышленной собственности, включая права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
      2) на РНТД, на которые может быть получен охранный документ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      17. Выводы должны содержать сведения о наличии или отсутствии в РНТД сведений, составляющих государственные секреты или являющихся технической, организационной или коммерческой информацией, составляющей секрет производства.
      18. Результаты экспертизы документально оформляются в виде экспертного заключения.
      19. Экспертное заключение о соответствии представленных материалов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил содержит следующую информацию:
      1) наименование научно-технического проекта;
      2) наименование и реквизиты грантополучателя;
      3) наименование и реквизиты грантодателя;
      4) анализ патентных исследований проведенных грантополучателем;
      5) анализ выводов о правах на предшествующие РНТД, полученные грантополучателем по тематике гранта в период до заключения договора о гранте;
      6) выводы о правах на РНТД, полученные при выполнении работ по гранту;
      7) сроки и время реализации научно-технического проекта;
      8) сведения о правовой защите РНТД, полученных в процессе выполнения научно-технического проекта;
      9) сведения о наличии или отсутствии в РНТД сведений, составляющих государственные секреты или являющихся технической, организационной или коммерческой информацией, составляющей секрет производства уполномоченного органа грантополучателя.