Тұқымға арналған құжаттаманың нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы N 453 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 22 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 3080

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      1. Қоса берілген тұқымға арналған құжаттаманың нысандары бекітілсін:
      ауыл шаруашылығы өсімдігі тұқымының аттестаты;
      оригиналды, суперэлиталық, элиталық картоп тұқымына аттестаты;
      ауыл шаруашылығы өсімдігі тұқымының куәлігі;
      репродукциялық картоп тұқымына куәлігі.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

      Министр

«Тұқым құжаттамаларының нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан    
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы
№ 453 бұйрығымен бекітілген  

      Ескерту. Оң жақ жоғарғы бұрышындағы тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

  Ауыл шаруашылығы өсімдігі тұқымының
аттестаты N_____

                      200 _жылғы _____________
                                  (күні, айы)

      1. Тұқым өндіруші __________________________________________
                              (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
              жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
      2. Облыс, аудан ____________________________________________
      3. Пошталық мекен-жайы _____________________________________
      4. Ауыл шаруашылығы өсімдігі ______ 5. Линиясы, сорты ______
      6. Репродукциясы ____________ 7. Категориясы _______________
      8. Егін жылы _____________ 9. Партияның салмағы ____________
      10. Сақтау орны ______________ N ________ бөлімше (бригада),
орын саны _________, қойманың N ______________
      11. Тұқым өндіруші тұқымды алғашқы рет қайдан және қашан алды ________________________________: оның репродукциясы ____________,
категориясы __________________________________
      12. Бірегей тұқым өндірушінің ((элиталық тұқым өндіруші
шаруашылық)) тұқым алу әдісі _____________________________________
      13. Тұқымның мінездемесі: а) сорттық тазалығы (типтігі)
____________ %; б) күнбағыстың сауыттылығы ___ %; в) жүгерінің
(дәндерінің) ксенийлігі ____; г) бөрібұршақтың (ащы дәндерінің)
уыттылығы __________; д) буданды күнбағыстың аналық нысанында
(ұрықсыз аналогында) ұрықты себеттердің белгілі болған жалпы
саны бірінші тексергенде ___ %; екіншіде ___ %, үшіншіде ______ %.
      14. Күнбағыстың ұрықсыз өзінен тозаңданған тобының
суперэлита және элита тұқымын топырақтық бақылау нәтижелері:
а) типтігі _____________ %; б) аурулармен залалдануы:
сұмқұламен ___ %; жалған ақұнтақ ауруымен __ %; в) аналық
нысанның ұрықсыздығы дәрежесі ____%.
      15. Сорттық қоспа құрамы (атауы және %) ____________________
__________________________________________________________________
сидам сабақтанатын өсімдіктердің _________________________________
                            (көкөністер мен тамыржемістілер үшін) 
      16. Далалық тексеру актісіне сәйкес егістіктердің аурулармен
және зиянкестермен залалдануы: тозаңды қаракүйемен ______ %;
қатты қаракүйемен ____ %.
      17. Егістіктердің ластануы: карантиндік арамшөптермен
(далалық тексеру актісі бойынша) _________________________________
                                             (атауы)
басқа карантиндік объектілермен залалдануы _______________________
      18. ________________________________________________________
             (сорттық тазалық немесе типтік, ұрықты себеттердің
                        қалыптасу сапасы, егістіктің
_________________________________ көрсеткіштері бойынша мәліметтер
ластануы және аурулар мен зиянкестермен залалдануы)
_____________________________________ құжаттар негізінде берілген.
  (құжаттың түрі, нөмірі және күнгі)
      19. Егістік қасиеттері туралы мәліметтер ___________________
___________________________________________________________ берген
       (тұқымның сапасын сараптау жөніндегі зертхана)

200__ жылғы _________ N ___ "Тұқым сапасы туралы куәлік" негізінде
            (күні, айы)
берілген.

___________________________________________________________________
         |   Оның ішінде   |Ылғал.|Өнгіш.|1000 |Аурулармен залал.
         |                 |дылы. |тігі, |дән. |дануы және зиянкес.
         |                 |ғы, % |   %  |нің  |термен қоныстануы
_________|_________________|      |      |сал. |___________________
Не. |Қал.|Басқа|Басқа|Арам.|      |      |мағы |Аурулар  |Залалдану
гіз.|дық,|екпе |өсім.|шөп. |      |      |(күн.|мен зиян.|(қоныс.
гі  |  % |өсім.|дік. |тер. |      |      |ба.  |кестердің|тану) %
да. |    |дік. |тер. |дің  |      |      |ғыс) |  атауы  |немесе
қыл.|    |тер. |дің  |тұқы.|      |      |     |         |дәрежесі
дың |    |дің  |тұқы.|мы,  |      |      |     |         |
тұ. |    |тұқы.|мы - |дана |      |      |     |         |
қы. |    |мы,  |бар. |/1 кг|      |      |     |         |
мы, |    |дана |лығы,|     |      |      |     |         |
%   |    |/1 кг|дана |     |      |      |     |         |
    |    |(шөп.|/1 кг|     |      |      |     |         |
    |    |тер  |     |     |      |      |     |         |
    |    |тұқы.|     |     |      |      |     |         |
    |    |мының|     |     |      |      |     |         |
    |    |пар. |     |     |      |      |     |         |
    |    |тия. |     |     |      |      |     |         |
    |    |лары |     |     |      |      |     |         |
    |    |үшін |     |     |      |      |     |         |
    |    |  %) |     |     |      |      |     |         |
___________________________________________________________________
  1    2     3    4     5       6     7     8        9       10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Шаруашылық жарамдылығы ___________________________________________
Егістік қасиеттері туралы қосымша мәліметтер _____________________
      20. Партияны жіберу туралы мәліметтер:
      N ______________________ деп белгіленген сорттық тұқымдардың
N _________________ қамбада, N _________ қоймада сақтаулы партиясы
______________ бойынша N ___________ _____________________ бойынша
(көлік түрі)                          (құжаттың атауы)
__________________________________________________________________
                     (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________ мекен-жайына жіберілді.
  жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

Кепілдік

      Тұқым партиясын жіберіп отырған ____________________________
                                      (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
                жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
      1) тұқымдардың жинау, бастыру, қабылдау, жинақтау, сақтау
және тиеп жөнелту кезінде басқа сорттармен, нысандармен немесе
дақылдармен ластанбағанына;
      2) осы партияға сол сорттың, топтың сапасы нашар тұқымдарының
қосылмағанына;
      3) Брассика текті айқышгүлділердің тұқымдарының сол тектің
басқа түрлерімен және түршелерімен ластанбағанына;
      4) көкөністер мен тамыржемістілер тұқымдарының кенемен
залалданбағанына кепілдік береді.

Тұқым өндіруші ___________________________________________________
                (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты, қолы,
                бар болған жағдайда мөрі, мөрі болмаған жағдайда -
                нотариуспен куәландырылған қолы, заңды тұлға үшін -
                тегі, аты, әкесінің аты, басшының қолы, мөрі)

Маман          ___________________________________________________
                     (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

«Тұқым құжаттамаларының нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан    
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы
№ 453 бұйрығымен бекітілген  

      Ескерту. Оң жақ жоғарғы бұрышындағы тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

  Оригиналды, суперэлиталық, элиталық картоп
тұқымына аттестаты N_____
(керегінің астын сызу керек)

                   200 _жылғы ______________
                               (күні, айы)

      1. Тұқым өндіруші __________________________________________
                               (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
               жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
      2. Облыс, аудан ____________________________________________
      3. Пошталық мекен-жайы _____________________________________
      4. Сорты ___________________________________________________
      5. Бастапқы материал қайдан және қашан алынған _____________
__________________________________________________________________
      6. Оригиналды (супер-суперэлиталық), суперэлиталық, элиталық
тұқым өсіру үшін бастапқы материалды алу әдісі (меристемдік, жабық
топырақтан алынған емделінген түйнектер, түптерді далалық жағдайда
алу)
______________________________
__________________________________________________________________
      7. Өнімділігі гектардан ____________________________ центнер
      8. Партияның салмағы _________________________________ тонна
Орын саны ___________________________
      9. Аттестат беруге негіздеме:
      Комиссияның танаптарға отырғызуларды қабылдау жөніндегі
200 _ жылғы ____________ N ____ акті
            (күні, айы)
Сорттық тазалығы (қабылдау акті бойынша) _______________________ %
Аурулармен залалдануы (қабылдау акті бойынша) ____________________
__________________________________________________________________
      10. Қоса беріліп отырған комиссия жүргізген түйнектік
талдаудың 200 _ жылғы ____________ N____ актісі негізіндегі егістік
                       (күні, айы)
қасиеттер туралы мәліметтер
__________________________________________________________________
      11. Партияны жіберу туралы мәліметтер:
      Картоптың салмағы _________ тонна партиясы сақтауға N ______
қоймаға, N ________ қырманға, N ________ үймеге салынды,
______________ бойынша N ___________ _____________________ бойынша
(көлік түрі)                           (құжаттың атауы)
__________________________________________________________________
                   (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________ мекен-жайына жіберілді.
  жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

Кепілдік

      Тұқым партиясын жіберіп отырған ____________________________
                                      (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
                жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
тұқымдардың жинау, сақтау және тиеп жөнелту кезінде басқа
сорттармен ластанбағанына және сол сорттың шыққан тегі басқа
картобымен араласпағанына кепілдік етеді.

Тұқым өндіруші ___________________________________________________
               (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты, қолы,
               бар болған жағдайда мөрі, мөрі болмаған жағдайда -
               нотариуспен куәландырылған қолы, заңды тұлға үшін -
               тегі, аты, әкесінің аты, басшының қолы, мөрі)

Маман          ___________________________________________________
                     (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

«Тұқым құжаттамаларының нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан    
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы
№ 453 бұйрығымен бекітілген  

      Ескерту. Оң жақ жоғарғы бұрышындағы тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

  Ауыл шаруашылығы өсімдігі тұқымының куәлігі N ___

                      200 _жылғы _____________
                                  (күні, айы)

      1. Тұқым өндіруші __________________________________________
                               (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
                  жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
      2. Облыс, аудан ____________________________________________
      3. Пошталық мекен-жайы _____________________________________
      4. Ауыл шаруашылығы өсімдігі _________ 5. Сорты ____________
      6. Элиталық тұқымдарды шығару жылы (элиталық тұқым өндіруші
шаруашылық) ______________________________________________________
      7. Репродукциясы (генерациясы) _____________________________
      8. Категориясы _______________ 9. Егін жылы ________________
      10. Тұқым қайдан және қашан алынды _________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Сорттық  |Күнба. |Жүгерінің| Бөрібұршақтың  |  Партияның көлемі
тазалығы |ғыстың |(дәндері.|(ащы дәндерінің)|____________________
(типтігі),|сауыт. |нің) ксе.| уыттылығы, %   | центнер |орын саны
     %    |тылығы,|нийлігі  |                |         |
          |   %   |         |                |         |
__________________________________________________________________
     11       12       13           14            15        16
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      17. Сорттық қоспа құрамы ___________________________________
                                         (атауы және %)
__________________________________________________________________
Сидам сабақтанатын өсімдіктердің _________________________________
                             (көкөністер мен тамыржемістілер үшін)
      18. Егістіктердің аурулармен және зиянкестермен залалдануы
(далалық тексеру актісіне сәйкес): тозаңды қаракүйемен ___ %;
қатты қаракүйемен __ %; 
__________________________________________________________________
      19. Егістіктердің ластануы (далалық тексеру актісіне сәйкес):
қиын ажыратылатын екпе өсімдіктермен _________ %, қиын ажыратылатын
арамшөптермен ________ %, сонымен қатар:
карантиндік арамшөптермен ________________________________________
                                      (атауы, саны)
улы арамшөптермен ________________________________________________
                                    (атауы, саны)
Басқа карантиндік арамшөптермен залалдануы _______________________
__________________________________________________________________
                            (атауы)
      20. Сорттық тазалық немесе типтік, ластану және аурулар мен
зиянкестермен залалдану көрсеткіштері бойынша мәліметтер ________
________________________________________ құжат негізінде берілген.
      21. Егістік қасиеттері туралы мәліметтер ___________________
___________________________________________________________ берген
      (тұқымның сапасын сараптау жөніндегі зертхана)

200__ жылғы _______________ N ____________________________________
              (күні, айы)             (құжаттардың атауы)
негізінде берілген.
___________________________________________________________________
Класс|Не.  |Қал.|   Оның ішінде   |Ыл. |Өнгіш.|Аурулармен залал.
     |гізгі|дық,|_________________|ғал.|тігі, |дануы және зиянкес.
     |да.  |  % |Басқа|Басқа|Арам.|ды. |  %   |термен қоныстануы
     |қыл. |    |екпе |өсім.|шөп. |лы. |      |____________________
     |дың  |    |өсім.|дік. |тер. |ғы, |      |Аурулар мен|Залалдану
     |тұқы.|    |дік. |тер  |дің  | %  |      |зиянкестер.|(қоныс.
     |мы, %|    |тер. |тұ.  |тұқы.|    |      | дің атауы |тану) %
     |     |    |дің  |қымы-|мы,  |    |      |           |немесе
     |     |    |тұ.  |бар. |дана |    |      |           |дәрежесі
     |     |    |қымы,|лығы,|/1 кг|    |      |           |
     |     |    |дана |дана |     |    |      |           |
     |     |    |/1 кг|/1 кг|     |    |      |           |
___________________________________________________________________
   1     2    3    4     5      6    7     8        9         10
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Шаруашылық жарамдылығы (көкөністер мен тамыржемістілер үшін) ___ %
Егістік қасиеттері туралы қосымша мәліметтер _____________________
__________________________________________________________________

      22. Партияны жіберу туралы мәліметтер:
      N ______________________ деп белгіленген сорттық тұқымдардың
N __________ қамбада, N ________________ қоймада сақтаулы партиясы
____________ бойынша N ___________ _______________________ бойынша
(көлік түрі)                           (құжаттың атауы)
__________________________________________________________________
                    (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________ мекен-жайына жіберілді.
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, облыс, аудан)

Кепілдік

      Тұқым партиясын жіберіп отырған ____________________________
                                      (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
             жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

      1) тұқымдардың жинау, бастыру, қабылдау, жинақтау, сақтау,
тиеп жөнелту кезінде басқа сорттармен немесе ауыл шаруашылығы
өсімдіктерімен ластанбағанына;
      2) осы партияға сол сорттың, топтың сапасы нашар тұқымдарының
қосылмағанына;
      3) Брассика текті айқышгүлділердің тұқымдарының сол тектің
басқа түрлерімен және түршелерімен ластанбағанына;
      4) көкөністер мен тамыржемістілер тұқымдарының кенемен
залалданбағанына кепілдік береді.

Тұқым өндіруші ___________________________________________________
               (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты, қолы,
               бар болған жағдайда мөрі, мөрі болмаған жағдайда -
               нотариуспен куәландырылған қолы, заңды тұлға үшін -
               тегі, аты, әкесінің аты, басшының қолы, мөрі)

Маман          ___________________________________________________
                    (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

«Тұқым құжаттамаларының нысандарын
бекіту туралы» Қазақстан    
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы
№ 453 бұйрығымен бекітілген  

      Ескерту. Оң жақ жоғарғы бұрышындағы тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 07.06.2013 № 15-07/270 бұйрығымен (алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

  Репродукциялық картоп тұқымына
куәлігі N_____

                    200 _жылғы _____________
                                (күні, айы)

      1. Тұқым өндіруші __________________________________________
                               (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________________________________
              жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
      2. Облыс, аудан ____________________________________________
      3. Пошталық мекен-жайы _____________________________________
      4. Сорты ___________________________________________________
      5. Элита қайдан және қашан алынған _________________________
__________________________________________________________________
      6. Алынған элитаны өсіру әдісі (емделінген немесе
емделінбеген негіз)
__________________________________________________________________
      7. Өнімділігі гектардан ____________________________ центнер
      8. Партияның салмағы ______________________ тонна
Орын саны __________________________
      9. Аттестат беруге негіздеме:
      Комиссияның танаптарға отырғызуларды қабылдау жөніндегі
200_ жылғы ______________ N ____ акті
            (күні, айы)
Сорттық тазалығы (қабылдау акті бойынша) _______________________ %
Аурулармен залалдануы (қабылдау акті бойынша) __________________ %
      10. Қоса беріліп отырған комиссия жүргізген түйнектік
талдаудың 200 _ жылғы ___________ N ___ актісі негізіндегі егістік
                      (күні, айы)
қасиеттер туралы мәліметтер
__________________________________________________________________

      11. Партияны жіберу туралы мәліметтер:
      Картоптың салмағы ___________ тонна партиясы сақтауға
N _______ қоймаға, N ________ қырманға, N ________ үймеге салынды,
______________ бойынша N ___________ ___________________ бойынша
(көлік түрі)                          (құжаттың атауы)
__________________________________________________________________
                   (заңды тұлғаның толық атауы,
__________________________________________ мекен-жайына жіберілді.
  жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

Тұқым өндіруші ___________________________________________________
               (жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты, қолы,
               бар болған жағдайда мөрі, мөрі болмаған жағдайда -
               нотариуспен куәландырылған қолы, заңды тұлға үшін -
               тегі, аты, әкесінің аты, басшының қолы, мөрі)

Маман          ___________________________________________________
                    (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады