Инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық бірегейлендіру нөмірін беру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 254 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 28 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 3115. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 187 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 187 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы қаулы етеді :

      1. Инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық бірегейлендіру нөмірін беру ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

      3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан Қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, инвестициялық портфельді басқарушы "Активтерді басқару қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі агенттігі
Басқармасының "Инвестициялық
пай қорының пайларына ұлттық
бірегейлендіру нөмірін беру
ережесін бекіту туралы"
2004 жылғы 21 тамыздағы
N 254 қаулысымен бекітілді

Инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық
бірегейлендіру нөмірін беру ережесі

      1. Осы Ереже инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық бірегейлендіру нөмірін берудің талаптары мен тәртібін белгілейді.

      2. Басқарушы компания инвестициялық пай қоры пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу мақсатында қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) "Инвестициялық қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 1-тармағында көзделген құжаттарды ұсынады.

      Пайларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін берілген құжаттар Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган инвестициялық пай қорының пайларын шығаруға ұлттық бірегейлендіру нөмірін береді.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 250 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық бірегейлендіру нөмірін беру үшін араб сандары мен латын әліпбиінің жазба әріптері ("І" және "О" әріптерінен басқа) пайдаланылады.

      4. Ұлттық бірегейлендіру нөміріне қандай да бір тыныс белгісімен бөлінбеген он екі бір ізді белгілер (солдан оңға қарай есептей отырып) жатады және үш бөлімнен тұрады:

      1) бірінші және екінші позицияларда орналасқан белгілер эмитент елінің екі әріптен тұратын кодын білдіреді ("KZ");

      2) үшінші мен он бірінші позиция аралығында орналасқан белгілер осы Ереженің 5-9-тармақтарына сәйкес жасалған негізгі нөмір болып табылады;

      3) он екінші позицияда орналасқан белгі осы Ереженің 10-тармағына сәйкес есептелетін бақылау саны болып табылады.

      5. Үшінші және төртінші позицияларда орналасқан белгілер "PF" белгісі болып табылады және эмиссиялық бағалы қағаздардың түрін - Инвестициялық пай қорының пайларын білдіреді.

      6. Бесінші позицияда орналасқан белгі пайлардың (осы Ереженің 7-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып) айналыс мерзімінің өлшем бірлігін білдіреді:

      1) "Y" белгісі - жылдар;

      2) "M" белгісі - айлар;

      3) "W" белгісі - апталар;

      4) "D" белгісі - күндер;

      5) "N" белгісі - айналыс мерзімі жоқ.

      7. Алтыншы және жетінші позицияларда орналасқан белгілер өлшемнің сәйкес бірлігінде инвестициялық пай қоры пайларының айналыс мерзімін білдіреді.

      Егер инвестициялық пай қоры пайларының айналыс мерзімі кемінде 10 өлшем бірлігін құраған жағдайда, алтыншы позицияда "0" белгісі көрсетіледі.

      Инвестициялық пай қоры пайларының айналыс мерзімі өлшем бірлігін тұтас емес санын құраған жағдайда, ол төмен тұрған өлшем бірлігіне ауыстырылады. Бұл ретте айдың ұзақтығы 30 күнге тең болып алынады. Егер осындай ауысудың нәтижесінде бөлшек сан немесе 99-дан асатын сан пайда болса, өлшем бірлігі өзгермейді, бүтін санға дөңгелектеледі. Мысалы, 4,5 жыл 54 айға (4,5 х 12 = 54) ауыстырылады, 3,5 ай 4 айға (3,5 х 30 = 105 > 99) ауыстырылады.

      Егер қандай да бір өлшем бірлігіндегі инвестициялық пай қоры пайларының айналыс мерзімі өте жоғары деңгейдегі өлшем бірлігінің бүтін санын құраған жағдайда, ол жоғары тұратын өлшем бірлігіне ауыстырылады. Мысалы, 36 ай 3 жылға ауыстырылады.

      Егер айналыс мерзімі 99 сәйкес өлшем бірлігінен асқан жағдайда, ол дөңгелектеле отырып, жоғары тұрған өлшем бірлігіне ауыстырылады. Бұл ретте айдың ұзақтығы 30 күнге тең болып алынады. Мысалы, 180 күн 6 айға (180 : 30 = 6,00) ауыстырылады, 115 күн 4 айға (115 : 30 = 3,83) ауыстырылады, 110 ай 9 жылға (110 : 12 = 9,17) ауыстырылады, 225 күн 8 айға (225 : 30 = 7,5) ауыстырылады.

      8. Сегізінші және тоғызыншы позицияларда орналасқан белгілер бірегей және тұрақты болып қалатын Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне инвестициялық пай қорының пайларын шығаруға бастамашы болатын инвестициялық портфельді басқарушы реттік нөмірді білдіреді.

      9. Оныншы және он бірінші позицияларда орналасқан белгілер оны құрған компанияны басқарушы инвестициялық пай қорының нөмірін білдіреді.

      10. Бақылау саны мынадай түрде есептеледі:

      1) 1-қадам: осы Ереженің 4-9-тармақтарына сәйкес ең алдымен он бір позиция толтырылады;

      2) 2-қадам: позицияларда орналасқан әріп белгілері Әріп белгілерін ауыстыру кестесіне сәйкес сандармен осы Ереженің 1-қосымшасының нысаны бойынша сандарға ауыстырылады;

      3) 3-қадам: алынған сандық қатардың әрбір саны (оның оң жағынан бастап) коэффициентке көбейтіледі: "2" - тақ позициялардағы сан үшін, "1" - жұп позициялардағы сан үшін;

      4) 4-қадам: 3-қадамды орындау нәтижесінде алынған сандар қатары жинақталады;

      5) 5-қадам: егер 4-қадамды орындау нәтижесінде алынған сома "0"-ге аяқталса, онда бақылау саны "0" болып табылады. Басқа жағдайда бақылау саны осы сомадан асатын және онның қалдықсыз бөлінетін санына жақын болып табылатын саннан 4-қадамды орындау нәтижесінде алынған соманы шегеру болып табылады.

      11. Инвестициялық пай қоры пайларының ұлттық бірегейлендіру нөмірін қалыптастыру үлгісі осы Ереженің 2-қосымшасында келтірілген.

      12. Уәкілетті орган инвестициялық пай қоры пайларының ұлттық бірегейлендіру нөмірін көрсете отырып, пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті инвестициялық пай қорын басқарушы компанияға береді және Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне бұл шығарылым туралы мәліметтерді ұсынады.

  Инвестициялық пай
қорының пайларына
ұлттық бірегейлендіру
нөмірін беру ережесінің
1-қосымшасы

      Әріп белгілерін санға ауыстыру

      кестесі

      ____________________________________________

      A | 10 | F | 15 | L | 20 | R | 25 | W | 30

      ____________________________________________

      B | 11 | G | 16 | M | 21 | S | 26 | X | 31

      ____________________________________________

      C | 12 | H | 17 | N | 22 | T | 27 | Y | 32

      ____________________________________________

      D | 13 | J | 18 | P | 23 | U | 28 | Z | 33

      ____________________________________________

      E | 14 | K | 19 | Q | 24 | V | 29 | |

      ____________________________________________

  Инвестициялық пай
қорының пайларына
ұлттық бірегейлендіру
нөмірін беру ережесінің
2-қосымшасы

      Инвестициялық пай қорының пайларына ұлттық

      бірегейлендіру нөмірін қалыптастыру үлгісі

      Үлгінің талабы:

      Инвестициялық пай қорын құруға бастамашы, есеп бойынша үшінші тұратын инвестициялық портфельді басқарушы 4,5 жыл мерзімде іс-әрекет жасайтын өзінің екінші пайлық инвестициялық қорын құрады. Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін толтыру кезінде үшінші инвестициялық портфельді басқарушы екінші пайлық инвестициялық қорды құрады және олардың пайларын шығаруды жүзеге асырады, сондықтан, оның бірегей реттік нөмірі "03" болады және пайларды шығаруға "02" нөмірі беріледі.

      1-қадам:

      ___________________________________________________________________

      Позициялардың | Белгілер | Түсініктемелер

      нөмірі | |

      ___________________________________________________________________

      1-2 KZ Эмитент елін белгілеу (Ереженің

      4-тармағының 1)-тармақшасы).

      3-4 PF Инвестициялық пай қорының пайларын

      белгілеу "PF" белгісіне сәйкескеледі

      (Ереженің 5-тармағы).

      5 М Айналыс мерзімінің өлшем бірлігін

      белгілеу: осы инвестициялық пай қоры

      пайларының айналыс мерзімі жылдармен

      өлшенеді (4,5 жыл). Бірақ бұл мерзім

      қаншалықты толық емес жыл санын құрайтын

      болғандықтан, ол төмен тұрған өлшем

      бірлігіне - айларға (4,5 х 12 = 54)

      ауыстырылады. Ауыстыру кезінде 99-дан

      аспайтын бүтін сан пайда болатындықтан,

      жаңа өлшем бірлігі өзгермейді (Ереженің

      6-тармағы және үлгі талаптары).

      6-7 54 Айналыс мерзімін белгілеу (Ереженің

      7-тармағы және үлгі талаптары).

      8-9 03 Бағалы қағаздардың мемлекеттік

      тізіліміндегі инвестициялық портфельді

      басқарушының бірегей, тұрақты нөмірін

      белгілеу (Ереженің 8-тармағы және үлгі

      талаптары)

      10-11 02 Бағалы қағаздардың мемлекеттік

      тізілімінің деректеріне сәйкес

      Инвестициялық портфельді басқарушының

      деректері құрған инвестициялық пай

      қорының нөмірін белгілеу (Ереженің

      9-тармағы және үлгі талаптары)

      __________________________________________________________________

      Нәтижесінде инвестициялық пай қорының осы пайларының ұлттық бірегейлендіру нөмірі (он екінші позициядағы бақылау санынсыз) мына түрде көрінеді:

      ___________________________________________

      K | Z | P | F | М | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2

      ___________________________________________

      2-қадам:

      Әріптік белгілерді ауыстыру кестесіне сәйкес сандарды осы Ереженің 1-қосымшасында келтірілген сандарға ауыстыру:

      _______________________________________________________________

      1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2

      _______________________________________________________________

      3-қадам:

      Алынған сандық қатардың санын, оның оң жағынан бастап, коэффициентке көбейту: "2" - тақ позициялардағы сан үшін, "1" - жұп позициялардағы сан үшін:

      сандық қатар (2-қадамды орындау нәтижесі):

      _______________________________________________________________

      1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2

      _______________________________________________________________

      көбейту коэффициенттері:

      _______________________________________________________________

      1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2

      _______________________________________________________________

      көбейту нәтижесі:

      __________________________________________________________________

      1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |0 |6 |0 |4

      __________________________________________________________________

      4-қадам:

      3-қадамды орындау нәтижесінде алынған қатар санын жинақтау: 1+1+8+3+6+2+6+1+1+0+2+2+5+8+0+6+0+4 = 56.

      5-қадам:

      4-қадамды орындау нәтижесінде алынған сома "56"-ға тең; осы сомадан асатын және он есеге жақын болып табылатын сан "60" болып табылады; бұл сомалардың айырмашылығы, сондықтан бақылау саны "4" болып табылады. Инвестициялық пай қоры пайларының осы шығарылымының толық ұлттық бірегейлендіру нөмірі мынаған тең:

      ______________________________________________

      K | Z | P | F | М | 5 | 4 | 0 | 3 |0 | 2 | 4

      ______________________________________________

Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 254. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 сентября 2004 года N 3115. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 187.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

      1. Утвердить Правила присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация Управляющих активами", управляющих инвестиционным портфелем.

      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель  Утверждены
постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 года N 254
"Об утверждении Правил присвоения национального
идентификационного номера паям
паевого инвестиционного фонда"

Правила
присвоения национального идентификационного номера
паям паевого инвестиционного фонда

      1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда.

      2. В целях государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах".

      В случае соответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска паев, требованиям законодательства Республики Казахстан, уполномоченный орган осуществляет присвоение выпуску паев паевого инвестиционного фонда национального идентификационного номера.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Для присвоения национального идентификационного номера паям паевого инвестиционного фонда используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита (за исключением букв "I" и "О").

      4. Национальный идентификационный номер включает в себя двенадцать последовательных символов (считая слева направо), не разделенных каким-либо знаком препинания, и состоит из трех частей:

      1) символы, расположенные на первой и второй позициях обозначают двухбуквенный код страны эмитента ("KZ");

      2) символы, расположенные в позициях с третьей по одиннадцатую, являются основным номером, составляемым в соответствии с пунктами 5-9 настоящих Правил;

      3) символ, расположенный на двенадцатой позиции, является контрольной цифрой, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

      5. Символами, расположенными на третьей и четвертой позициях, являются символы "PF" и обозначают вид эмиссионных ценных бумаг - паи паевого инвестиционного фонда.

      6. Символ, расположенный на пятой позиции, обозначает единицу измерения срока обращения паев (с учетом особенностей, установленных пунктом 7 настоящих Правил):

      1) символ "Y" - годы;

      2) символ "M" - месяцы;

      3) символ "W" - недели;

      4) символ "D" - дни;

      5) символ "N" - не имеет срока обращения.

      7. Символы, расположенные на шестой и седьмой позициях, обозначают срок обращения паев паевого инвестиционного фонда в соответствующей единице измерения.

      В случае, если срок обращения паев паевого инвестиционного фонда составляет менее 10 единиц измерения, в шестой позиции указывается символ "0" (ноль).

      В случае, если срок обращения паев паевого инвестиционного фонда составляет нецелое количество единиц измерения, он переводится в нижестоящие единицы измерения. При этом продолжительность месяца принимается равной 30 дням. Если в результате такого перевода образуется дробное число или число, превышающее 99, единица измерения не меняется, а округляется до целого числа. Например, 4,5 года заменяется на 54 месяца (4,5 х 12 = 54), 3,5 месяца заменяются на 4 месяца (3,5 х 30 = 105 > 99).

      В случае, если срок обращения паев паевого инвестиционного фонда в каких-либо единицах измерения составляет целое количество единиц измерения более высокого уровня, он переводится в вышестоящие единицы измерения. Например, 36 месяцев заменяются на 3 года.

      В случае, если срок обращения превышает 99 соответствующих единиц измерения, он переводится с округлением в вышестоящую единицу измерения. При этом продолжительность месяца принимается равной 30 дням. Например, 180 дней заменяются на 6 месяцев (180 : 30 = 6,00), 115 дней заменяются на 4 месяца (115 : 30 = 3,83), 110 месяцев заменяются на 9 лет (110 : 12 = 9,17), 225 дней заменяются на 8 месяцев (225 : 30 = 7,5).

      8. Символы, расположенные на восьмой и девятой позициях, обозначают порядковый номер управляющего инвестиционным портфелем, инициировавшего выпуск паев паевого инвестиционного фонда в Государственном реестре ценных бумаг, который остается уникальным и постоянным.

      9. Символы, расположенные на десятой и одиннадцатой позициях, обозначают номер паевого инвестиционного фонда управляющей компании, его создавшей.

      10. Контрольная цифра рассчитывается следующим образом:

      1) шаг 1: заполняются первые одиннадцать позиций согласно пунктам 4-9 настоящих Правил;

      2) шаг 2: расположенные на позициях буквенные символы заменяются числами в соответствии с Таблицей перевода буквенных символов в числа по форме приложения 1 к настоящим Правилам;

      3) шаг 3: каждая цифра полученного числового ряда (начиная с его правого края) умножается на коэффициент: "2" - для цифр, находящихся на нечетных позициях, "1" - для цифр, находящихся на четных позициях;

      4) шаг 4: суммируются цифры ряда, полученного в результате выполнения шага 3;

      5) шаг 5: если сумма, полученная в результате выполнения шага 4, оканчивается на "0", то контрольной цифрой является "0". В противном случае контрольной цифрой является результат вычитания суммы, полученной в результате выполнения шага 4, из числа, превышающего данную сумму и являющегося ближайшим из кратных десяти.

      11. Пример формирования национального идентификационного номера паев паевого инвестиционного фонда приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

      12. Уполномоченный орган выдает управляющей компании паевого инвестиционного фонда свидетельство о государственной регистрации выпуска паев с указанием национального идентификационного номера паев паевого инвестиционного фонда и вносит сведения об этом выпуске в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

  Приложение 1
к Правилам присвоения национального
идентификационного номера паям паевого
инвестиционного фонда
 

      Таблица

      перевода буквенных символов в числа

      _______________________________________________________

      A | 10 | F | 15 | L | 20 | R | 25 | W | 30 |

      _____|____|____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|

      B | 11 | G | 16 | M | 21 | S | 26 | X | 31 |

      _____|____|____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|

      C | 12 | H | 17 | N | 22 | T | 27 | Y | 32 |

      _____|____|____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|

      D | 13 | J | 18 | P | 23 | U | 28 | Z | 33 |

      _____|____|____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|

      E | 14 | K | 19 | Q | 24 | V | 29 | | |

      _____|____|____|_____|____|_____|_____|____|_____|_____|

      _______________________________________________________

  Приложение 2
к Правилам присвоения национального
идентификационного номера паям паевого
инвестиционного фонда

      Пример формирования

      национального идентификационного номера

      паев паевого инвестиционного фонда

      Условия примера:

      Третий по счету управляющий инвестиционным портфелем, инициировавший создание паевого инвестиционного фонда, создает свой второй паевой инвестиционный фонд со сроком действия 4,5 года. При заполнении Государственного реестра ценных бумаг третий управляющий инвестиционным портфелем, создает второй паевой инвестиционный фонд и осуществляет выпуск его паев, следовательно, его уникальным порядковым номером будет "03" и выпуску паев присваивается номер "02".

      Шаг 1:

      __________________________________________________________________________

      Номера | Символы | Комментарий

      позиций | |

      ___________|____________|_________________________________________________


      1-2 KZ Обозначение страны эмитента (подпункт 1)

      пункта 4 Правил).

      __________________________________________________________________________

      3-4 PF Обозначение паев паевого инвестиционного фонда

      соответствует символам "PF" (пункт 5 Правил).

      __________________________________________________________________________

      5 М Обозначение единицы измерения срока обращения:

      срок обращения паев данного паевого

      инвестиционного фонда измеряется в годах

      (4,5 года). Однако поскольку этот срок

      составляет неполное количество лет, он

      переводится в нижестоящую единицу измерения-

      месяцы (4,5 х 12 = 54). Поскольку при переводе

      образовалось целое число, не превышающее 99,

      новая единица измерения не подлежит изменению

      (пункт 6 Правил и условия примера).

      __________________________________________________________________________

      6-7 54 Обозначение срока обращения (пункт 7 Правил

      и условия примера).

      __________________________________________________________________________

      8-9 03 Обозначение уникального, постоянного номера

      управляющего инвестиционным портфелем

      в Государственном реестре ценных бумаг

      (пункт 8 Правил и условия примера).

      __________________________________________________________________________

      10-11 02 Обозначение номера паевого инвестиционного

      фонда, созданного данным управляющим

      инвестиционным портфелем согласно данных

      Государственного реестра ценных бумаг

      (пункт 9 Правил и условия примера).

      __________________________________________________________________________

      В результате национальный идентификационный номер данных паев паевого инвестиционного фонда (без контрольной цифры на двенадцатой позиции) выглядит следующим образом:

      ________________________________________________________

      К | Z | P | F | M | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |

      _____|___|____|____|____|____|_____|____|____|____|_____|

      Шаг 2:

      Замена буквенных символов числами в соответствии с Таблицей перевода буквенных символов в числа, приведенной в Приложении 1 к настоящим Правилам:

      _______________________________________________________________

      1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |

      ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

      Шаг 3:

      Умножение цифр полученного числового ряда, начиная с его правого края, на коэффициент:

      "2" - для цифр, находящихся на нечетных позициях, "1" - для цифр, находящихся на четных позициях:

      числовой ряд (результат выполнения шага 2):

      _______________________________________________________________

      1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |

      ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

      коэффициенты умножения:

      _______________________________________________________________

      1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

      ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

      результат умножения:

      _______________________________________________________________________

      1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 |

      ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

      Шаг 4:

      Суммирование цифр ряда, полученного в результате выполнения шага 3:

      1+1+8+3+6+2+6+1+1+0+2+2+5+8+0+6+0+4 = 56.

      Шаг 5:

      Cумма, полученная в результате выполнения шага 4, равна "56"; числом, превышающим данную сумму и являющимся ближайшим из кратных десяти, является "60"; разницей этих сумм, а следовательно контрольной цифрой является "4". Полный национальный идентификационный номер данного выпуска паев паевого инвестиционного фонда равен:

      ___________________________________________________________

      K | Z | P | F | М | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |

      ____|____|_____|____|____|____|____|___|____|____|____|____|