Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 11 қарашадағы N 331 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 12 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3346. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
     1. Қоса беріліп отырған Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі бекітілсін.
     2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.
     3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):
     1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;
     2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, жинақтаушы зейнетақы қорларына және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
     4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
     5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

     Төраға

Қазақстан Республикасының   
Қаржы нарығын және қаржы   
ұйымдарын реттеу мен     
қадағалау жөніндегі     
агенттігі Басқармасының   
2004 жылғы 27 қарашадағы  
N 331 қаулысымен бекітілген

Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі 1-тарау. Жалпы ережелер

     1. Осы Ереже жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - қор) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тәртібін белгілейді.

2-тарау. Есеп беру

     2. Қордың есебіне мыналар жатады:
      1) осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;
      2) осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;
      3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;
      4) осы Ереженiң 4-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары (салымшыларының (алушыларының) тұрғылықты жері бойынша) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;
      5) осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - зейнетақы төлемдері туралы есеп;
      6) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;
      7) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
      8) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;
      9) осы Ереженiң 9-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдары туралы есеп;
      10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
      11) осы Ереженiң 11-қосымшасына сәйкес есепті кезеңдегі әрбір күнтізбелік күн соңындағы жағдай бойынша меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдығы туралы есеп;
      12) осы Ереженiң 12-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп.
      Осы Ереженің 2-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша ұсынылады.
     Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

     3. Қор есепті электрондық тасымалдағышта ай сайын, бірақ есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.
     Ескерту: 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      3-1. Ай сайын қағаз тасымалдағышта жасалатын есеп беруге бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, ол мөрмен расталады және Қорда сақталады. Қор уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрату алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы есеп беруді ұсынады.
      Ескерту: 3-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 64 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді- 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзу көлiк жүйесiн пайдалануымен ұсынылады.
      Ескерту: 3-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ).

      3-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн Қордың бiрiншi басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етедi.
      Ескерту: 3-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ), өзгерту енгізілді- 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, қор есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.
      Қор ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокер мен дилерге хабарлайды. Қор уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.
      Ескерту. 3-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

     4. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - теңгемен көрсетіледі.

     5. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

     6-10. <*>
     Ескерту: 6-10-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ).           

     11. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

     12. <*>
     Ескерту: 12-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ).

3-тарау. Қорытынды ережелер

     13. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

                                     Жинақтаушы зейнетақы қорының
                                     есеп беру ережесiне 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 17 қаулысымен , өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен. 

              ___________________________________________
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           ______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша

      Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және мiндеттi
     зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) жеке
              зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Салымшы-
лардың
(алушы-
лардың
жасы)

Сим-
волы

Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары

Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын
(алушылардың) жеке
зейнетақы шоттары

Ерлер

Әйелдер

Саны

Жинақтал-
ған сома-
сы (мың
теңгемен)

Саны

Жинақтал-
ған сома-
сы (мың теңгемен)

Саны

Жинақтал-
ған сома-
сы (мың теңгемен)

20 жасқа
дейін

10121 жас

10222 жас

10323 жас

10424 жас

10525 жас

10626 жас

10727 жас

10828 жас

10929 жас

11030 жас

11131 жас

11232 жас

11333 жас

11434 жас

11535 жас

11636 жас

11737 жас

11838 жас

11939 жас

12040 жас

12141 жас

12242 жас

12343 жас

12444 жас

12545 жас

12646 жас

12747 жас

12848 жас

12949 жас

13050 жас

13151 жас

13252 жас

13353 жас

13454 жас

13555 жас

13656 жас

13757 жас

13858 жас

13959 жас

14060 жас

14161 жас

14262 жас

14363 жас

14464 жас

14565 жас

14666 жас

14767 жас

14868 жас

14969 жас

15070 жас

15171 жас

15272 жас

15373 жас

15474 жас

15575 жас

15676 жас

15777 жас

15878 жас

15979 жас

16080 жас

16181 жас
және
одан
жоғары

162Жиынтығы

100        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 2-қосымша

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

         Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
         ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының
             (алушыларының) саны туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                   (мың теңгемен)

Салымшылардың
(алушылардың) жасы

Символы

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

Сомасы

Саны
(адам)

Сомасы

20 жасқа дейін

101

21 жас

102

22 жас

103

23 жас

104

24 жас

105

25 жас

106

26 жас

107

27 жас

108

28 жас

109

29 жас

110

30 жас

111

31 жас

112

32 жас

113

33 жас

114

34 жас

115

35 жас

116

36 жас

117

37 жас

118

38 жас

119

39 жас

120

40 жас

121

41 жас

122

42 жас

123

43 жас

124

44 жас

125

45 жас

126

46 жас

127

47 жас

128

48 жас

129

49 жас

130

50 жас

131

51 жас

132

52 жас

133

53 жас

134

54 жас

135

55 жас

136

56 жас

137

57 жас

138

58 жас

139

59 жас

140

60 жас

141

61 жас

142

62 жас

143

63 жас

144

64 жас

145

65 жас

146

66 жас

147

67 жас

148

68 жас

149

69 жас

150

70 жас

151

71 жас

152

72 жас

153

73 жас

154

74 жас

155

75 жас

156

76 жас

157

77 жас

158

78 жас

159

79 жас

160

80 жас

161

81 жас және одан
жоғары

162

Жиынтығы

100

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 3-қосымша

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

         Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
      ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының
               (алушыларының) саны туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                   (мың теңгемен)

Салымшылардың
(алушылардың) жасы

Символы

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

Сомасы

Саны
(адам)

Сомасы

20 жасқа дейін

101

21 жас

102

22 жас

103

23 жас

104

24 жас

105

25 жас

106

26 жас

107

27 жас

108

28 жас

109

29 жас

110

30 жас

111

31 жас

112

32 жас

113

33 жас

114

34 жас

115

35 жас

116

36 жас

117

37 жас

118

38 жас

119

39 жас

120

40 жас

121

41 жас

122

42 жас

123

43 жас

124

44 жас

125

45 жас

126

46 жас

127

47 жас

128

48 жас

129

49 жас

130

50 жас

131

51 жас

132

52 жас

133

53 жас

134

54 жас

135

55 жас

136

56 жас

137

57 жас

138

58 жас

139

59 жас

140

60 жас

141

61 жас

142

62 жас

143

63 жас

144

64 жас

145

65 жас

146

66 жас

147

67 жас

148

68 жас

149

69 жас

150

70 жас

151

71 жас

152

72 жас

153

73 жас

154

74 жас

155

75 жас

156

76 жас

157

77 жас

158

78 жас

159

79 жас

160

80 жас

161

81 жас және одан
жоғары

162

Жиынтығы

100

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 17 қаулысымен , өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

              ___________________________________________
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           ______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша

   Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша мiндеттi зейнетақы жарналары
салымшыларының (алушыларының) (салымшының/алушының тұрғылықты
   жерi бойынша) жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Облыс/
қала
атауы

Сим-
волы

Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын жасасқан салымшылардың
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары

Зейнетақымен
қамсыздандыру шартын жасамаған салымшылардың
(алушылардың жеке
зейнетақы шоттары

Саны

Жинақталған сомасы (мың
теңгемен)

Саны

Жинақталған сомасы (мың теңгемен)

1

2

3

4

5

6

Ақмола

101

Ақтөбе

102

Алматы

103

Атырау

104

Шығыс
Қазақстан

105

Жамбыл

106

Батыс
Қазақстан

107

Қарағанды

108

Қызылорда

109

Қостанай

110

Маңғыстау

111

Павлодар

112

Солтүстік
Қазақстан

113

Оңтүстік
Қазақстан

114

Астана
қаласы

115

Алматы
қаласы

116

Аймағы
көрсетіл-
меген

117

Жиынтығы

100

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 5-қосымша

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

               Зейнетақы төлемдері туралы есеп
          ___________________________________________

      Ескерту. 5-қосымша өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                (мың теңгемен)

Бап атаулары

Символы

Есепті
кезең
басына

Есепті
кезең
аяғына

1

2

3

4

Кесте бойынша зейнетақы төлемдері:
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы төлемдері:

100Зейнеткерлік жасқа жеткенде

101Саны (адам)

102Сомасы

103Басқа адамдарға

104Саны (адам)

105Сомасы

106Ерікті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы төлемдері:

200Елу бес жасқа толған кезде

201Саны (адам)

202Сомасы

203Мүгедектігі бойынша

204Саны (адам)

205Сомасы

206Басқа адамдарға

207Саны (адам)

208Сомасы

209Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақы төлемдері:

300Зейнеткерлік жасқа келген кезде

301Саны (адам)

302Сомасы

303Бір жолғы зейнетақы төлемдері:

400Міндетті зейнетақы жарналары есебінен:

401Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты

402Саны (адам)

403Сомасы

404Мұрагерлерге

405Саны (адам)

406Сомасы

407Басқа да бір жолғы төлемдер

408Саны (адам)

409Сомасы

410Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:

500Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты

501Саны (адам)

502Сомасы

503Басқа да бір жолғы төлемдер

504Саны (адам)

505Сомасы

506Ерікті кәсіби зейнетақы төлемдері
есебінен:

600Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
кетуіне байланысты

601Саны (адам)

602Сомасы

603Басқа да бір жолғы төлемдер

604Саны (адам)

605Сомасы

606Сақтандыру ұйымына аударылған
жинақталған зейнетақы қаражаты:

700Міндетті зейнетақы жарналары:

701Зейнеткерлік жасқа келген кезде
(ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас)

702Саны (адам)

703Сомасы

704Елу бес жасқа жеткен кезде және ең аз
зейнетақы мөлшерінен төмен емес
төлемдерді қамтамасыз ету үшін
жинақталған зейнетақы қаражатының
жеткілікті болуы

705Саны (адам)

706Сомасы

707І және ІІ топтағы мүгедектерге
(мерзімсіз мүгедектік)

708Саны (адам)

709Сомасы

710Ерікті зейнетақы жарналары:

800Саны (адам)

801Сомасы

802Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары:

900Елу бес жасқа келген кезде

901Саны (адам)

902Сомасы

903Зейнеткерлік жасқа келген кезде
(ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас)

904Саны (адам)

905Сомасы

906Зейнетақы төлемдері барлығы

1000        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

          Нысан

_______________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
20__ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
меншікті активтер есебінен шартты талаптар (міндеттемелер)
туралы есептер

(мың теңге)

Баптың атауы

Базалық актив

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

Мәміле жасалған күнгі ағымдағы құны

Есепті күнгі ағымдағы құны

1

2

3

4

5

6

1

Шартты талаптар

1.1

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

1.1.1


1.1.n


1.2

Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар

1.2.1


1.2.n


1.3

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл"

1.3.1


1.3.n


1.4

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут"

1.4.1


1.4.n


1.5

Белгiленген пайыздық своп

1.5.1


1.5.n


1.6

Құбылмалы пайыздық своп

1.6.1


1.6.n


1.7

Қаржы фьючерстерiн сату бойынша шартты талаптар

1.7.1


1.7.n


1.8

Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар

1.8.1


1.8.n


1.9

Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "пут" - қарсы шот

1.9.1


1.9.n


1.10

Сатылған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот

1.10.1


1.10.n


1.11

Басқа шартты талаптар

1.11.1


1.11.n


2

Шартты міндеттемелер

2.1

Қаржы фьючерстерiн сату алу бойынша шартты міндеттемелер

2.1.1


2.1.n


2.2

Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.2.1


2.2.n


2.3

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот

2.3.1


2.3.n


2.4

Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот

2.4.1


2.4.n


2.5

Құбылмалы пайыздық своп

2.5.1


2.5.n


2.6

Белгiленген пайыздық своп

2.6.1


2.6.n


2.7

Қаржы фьючерстерiн сату бойынша шартты міндеттемелер

2.7.1


2.7.n


2.8

Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер

2.8.1


2.8.n


2.9

Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "пут"

2.9.1


2.9.n


2.10

Сатылған опцион келiсiм-шарттар – "колл"

2.10.1


2.10.n


2.11

Басқа шартты міндеттемелер

2.11.1


2.11.n


      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
            (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)      (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)

      Орындаушы: _______________________ _________ __________________
               (лауазымы, тегі, аты, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)
                  болса - әкесінің аты)                                                           

      Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" _________________

      Мөр орны.

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 7-қосымша

      Ескерту: 7-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.06.25 N 89, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

     Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
   бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы
                     қағаздар туралы есеп

                                                   (мың теңгемен)

N р/с

Эмитенттің атауы

Бағалы
қағаз-
дың
түрі

Ұлттық
біре-
гей-
лен-
діру
нөмірі

Бағалы
қағаз-
дардың
саны
(дана-
мен)

Номи-
нал-
дық
құны

Номи-
нал-
дық
құны
валю-
тасы

1

2

3

4

5

6

7

1

Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік
бағалы қағаздары


1.1.1.2.2

Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекет-
тік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары


2.1.

Екінші деңгейдегі
банктердің бағалы
қағаздары


2.1.12.1.22.2.

Екінші деңгейдегі
банктерді қоспағанда,
заңды тұлғалардың
бағалы қағаздары


2.2.12.2.23.

Шетел мемлекеттерінің
бағалы қағаздары


3.13.2.4.

Қазақстан Республика-
сының резидент емес-
эмитенттерінің
мемлекеттік бағалы
қағаздары


4.1.4.2.5.

Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары


5.1.5.2.6

Инвестициялық
қорлардың пайлары


6.17

Барлығы


кестенің жалғасы

Жиынтық ағымдағы құны

Күні

Лис-
тинг/
рей-
тинг

Ескерту*

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілгенде),
оның ішінде

Есептелгенсыйақы

Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде

Есептелген сыйақы

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілген), оның ішінде

Есептелген сыйақы

Сатып алу

Өтеу

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  17        * егер, бағалы қағаздарға меншiк құқығын шектеу болса, онда "иә" деген сөз қойылуы керек

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 8-қосымша

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

     Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
     бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО"
      және "РЕПО" операцияларының құрылымы туралы есеп

      Ескерту. 8-қосымша өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                  (мың теңгемен)

N р/с

Операцияның мазмұны

Эмит-
енттің
атауы
және
бағалы
қағаз-
дардың
түрі

Ұлттық
біре-
гейле-
ндіру
нөмірі

Номи-
налды
құны-
ның
валю-
тасы

Күні

Опера-
цияның
ашылуы

Опера-
цияның
жабы-
луы

1

2

3

4

5

6

7

1

"кері РЕПО"
операциялары


1.1.

Тікелей тәсіл


1.1.11.2.

Автоматты тәсіл


1.2.12

"РЕПО" операциялары


2.1.

Тікелей тәсіл


2.1.22.2.

Автоматты тәсіл


2.2.1кестенің жалғасы

Операцияның
күнмен мерзімі

Сыйақы
ставкасы

Бағалы қа-
ғаздар саны

Операция со-
масы теңгемен

Листинг/
рейтинг

8

9

10

11

12


        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                            Жинақтаушы зейнетақы
                                              қорының есеп беру
                                             ережесіне 9-қосымша

      Ескерту: 9-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

         ______________________________________________
          (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

         ___ жылғы "_____" ___________ жағдай бойынша

     Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы
    бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші
        деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы
                          туралы есеп

                                                  (мың теңгемен)

N
р/с

Банктер/банк
бөлігінде бап атауы

Банк
коды

Салым
валю-
тасы

Рей-
тинг/
Лис-
тинг

Салым
мерзімі
күнмен

Салым
бойынша
сыйақы
ставкасы
(жылдық
процен-
тпен)

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап етуге дейінгі
салымдар


1.1.1.2.2

Мерзімді салымдар


2.1.2.2.3

Шартты салымдар


3.1.3.2.4

Барлығы


кестенің жалғасы

Салым бойынша
негізгі борыш сомасы

Салым бойынша сыйақы

Салымның
ағымдағы
құны
жиынтығы

Ықтимал
шығын
резер-
втері

Ескер-
ту*

теңгемен

шетел
валютасында

теңгемен

Шетел
валютасында

9

10

11

12

13

14

  15

         * егер, салымға меншiк құқығын шектеу болса, онда "иә" деген
сөз қойылуы керек

        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                     Жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         есеп беру ережесiне
                                               10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымшамен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.01.09 N 17, 2008.08.22 N 127 Қаулыларымен, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

                 Басқа заңды тұлғалардың капиталына
                   инвестициялар туралы есеп
             ___________________________________________
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           ______жылғы "______"_____________ жағдай бойынша

N

Заңды
тұлғаның
атауы

Сатып
алу
құны
(мың
теңге-мен)

Баланстық
құны (мың
теңгемен)

Акция-лар
саны
(дана-
мен)

Жинақтаушы
зейнетақы
қорына тиесі-
лі акциялар
санының эми-
тенттің дауыс
беретін
акцияларының
жалпы санына
ара қатынасы
(процентпен)

Сатып
алын-
ған
күні

Бар-
лығы

оның
ішінде
жиынтық
есеп-
телген
сыйақы

1.

Қазақстан
Республика-
сының рези-
денттері -
қаржы
ұйымдары1.1.

Екінші
деңгейдегі
банктер1.1.
1.

жай
акциялар1.1.
1.1.
1.1.
1.n.
1.1.
2.

артықшылық-
ты акциялар1.1.
2.1.
1.1.
2.n.
1.3.

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдары1.3.
1.

жай
акциялар1.3.
1.1.
1.3.
1.n.
1.3.
2.

артықшылық-
ты акциялар1.3.
2.1.
1.3.
2.n.
1.4.

Өзге қаржы
ұйымдары1.4.
1.

жай
акциялар1.4.
1.1.
1.4.
1.n.
1.4.
2.

артықшылық-
ты акциялар1.4.2.1
1.4.
2.n.
1.4.3.

жарғылық
капиталға
қатысу
үлестері1.4.
3.1.
1.4.
3.n.
2.

Қаржы ұйым-
дары болып
табылмайтын
заңды
тұлғалар2.1.

жай
акциялар2.1.
1.
2.1.
n.
2.2.

артықшылық-
ты акциялар2.2.
1.
2.2.
n.
3.

Жинақтаушы
зейнетақы
қорларының
қызметін
автоматтан-
дыруды
жүзеге асы-
ратын заңды
тұлғалар3.1.

жай акциялар3.1.
1.
3.1.
n.
3.2.

артықшылық-
ты акциялар3.2.
1.
3.2.
n.
3.3.

жарғылық
капиталға
қатысу
үлестері3.3.
1.
3.3.
n.
4.

Барлығы        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

                                              Жинақтаушы зейнетақы
                                                 қорының есеп беру
                                              ережесіне 11-қосымшасы

      Ескерту: 11-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.06.25 N 89 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - , 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

________________________________________________
   (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
_______ жылғы «_____» _________________ жағдай бойынша

Меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдықтары туралы есеп

(мың теңгемен)

Атауы

Күні, айы, жылы

...

...

Күні, айы, жылысомасы

%-бен баланс бойынша активтерге

...

...

сомасы

%-бен баланс бойынша активтерге

1

2

3

4

...

...

...

...

1

Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары, оның ішінде:1.1.

Кассадағы қолма-қол ақша1.2.

Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша1.2.1.
1.2.n.
2.

Баланс бойынша активтер сомасы        Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы _____________________________________________________
               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «____» __________

      Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорының
есеп беру ережесіне 12-қосымша

      Ескерту. 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

_______________________________________________________
(жианақтаушы зейнетақы қорының атауы)
20__ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар
жөніндегі есеп

(мың теңге)

Тазартылған қымбат металдың атауы

Троя унцияларының саны

Төлем валютасы

Бір троя унциясын сатып алу бағасы

Жиынтық сатып алу құны

Жиынтық ағымдағы құны

Жиынтығы зейнетақы активтердің ағымдағы құны

валютамен

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы 5-бөлім бойынша:


      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
            (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)      (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                      (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)

      Орындаушы: _______________________ _________ __________________
               (лауазымы, тегі, аты, бар   (қолы)    (телефон нөмірі)
                  болса - әкесінің аты)                                                          

      Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" _________________

      Мөр орны.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады