Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 10 наурызда тіркелді. Тіркеу N 3484. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысымен.

      Ескерту: Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132  қаулысымен .

       Ескерту: Қаулының атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ). 

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы, 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына,  45-бабының  4-тармағына,  49-бабына  және "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  9-бабы  1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
     1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдар үшін "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" пруденциалдық нормативі белгіленсін. 
     Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мағынасы күн сайын 1-ден кем емес болуы тиіс.
     2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын жинақтаушы зейнетақы қорлары және бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін "Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті" пруденциалдық нормативі белгіленсін.
     Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициентінің мағынасы күн сайын 1-ден кем емес болуы тиіс.
     3. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.
      Ескерту: 3-тамаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).
     4. Осы қаулы 2005 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді.
     5. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
     1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
     2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне, инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.
     6. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялау шараларын қолға алсын.
     7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

     Төраға

Қазақстан Республикасы      
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі Басқармасының     
2005 жылғы 29 қаңтардағы     
N 17 қаулысымен бекітілді    

  Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет
түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді есептеу 
ережесі

       Ескерту: Ереженің атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).

1-тарау. Жалпы ережелер

     1. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі (бұдан әрі - Ереже) бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдардың сақтауға міндетті "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" және "Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті" пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібін белгілейді.
       Ескерту: 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).

     2. Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған өзге пруденциалдық нормативтерді есептеу және олар бойынша есеп беру тәртібі оларды есептеу және есеп беру тәртібін айқындайтын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
       Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     3. Жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - Қор), зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Ұйым), клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Брокер және (немесе) дилер), инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Басқарушы) мына активтері өтімді активтер болып табылады:
     1) ақша, оның ішінде:
     баланс бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын кассадағы ақша;
     екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша;
     бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша;
     "А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктер шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша;
     2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар;
     3) Бағалы қағаздары қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе еншілес резидент банктер болып табылатын, ықтимал шығын резервін шегергендегі "А" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) санаттарынан кем емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді жеке рейтингі бар резидент емес енші беруші банктердің Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдары;
     3-1) ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы "А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердегі салымдар (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);
     4) ықтимал шығын резервін шегергендегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     5) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму Банкі" АҚ облигацияларынан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
     6) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасы ұйымдарының ипотекалық облигациялары;
     6-1) ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып);
     7) ықтимал шығын резервін шегергендегі "Қазақстан Даму Банкі" АҚ облигациялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     8) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     9) ықтимал шығын резервін шегергендегі кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     10) ықтимал шығын резервін шегергендегі борыштық бағалы қағаздары кредиттік рейтингтің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ваа2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     11) ықтимал шығын резервін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып);
     11-1) ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын акциялары және ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын борыштық бағалы қағаздары;
     12) тазартылған қымбат металдар;
     13) ықтимал шығын резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (елу процентке кемітілген негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
     13-1) ықтимал шығын (елу процентке азайтылған) резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайлары;
     13-2) бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздар орталық депозитарийінің және акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы, елу процентке азайтылған акциялары;
     14) Қорға, Ұйымға және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (ықтимал шығын резервін шегере отырып), қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі, оның ішінде:
     Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, баланс бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі шарт талаптары бойынша дебиторлық берешекті шегергендегі жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірген дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып);
     Қорға, Ұйымға, Брокерге және (немесе) дилерге және Басқарушыға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша жасалған шарт талаптарын қызметкерлердің және басқа тұлғалардың тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірген елу процентке кемітілген активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешекті шегергендегі дебиторлық берешек (ықтимал шығын резервін шегере отырып).
      Ескерту: 3-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы  N 221 2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66 , 2006 жылғы 27 мамырдағы  N 124   қаулыларымен .

     4. Меншікті капиталдың жеткіліктілік есебіне кіретін Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының өзге активтері ретінде мынадай активтер танылады:
     1) Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының баланстық құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары, оның ішінде:
     Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі немесе тұрақты пайдалану құқығындағы жер;
     Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі үйлер және ғимараттар;
     Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі меншігіндегі машиналар мен жабдықтар;
     2) бағдарламалық қамтамасыз ету - Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің және Басқарушының балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі баланстық құны бойынша.
      Ескерту: 4-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     5. Қордың және Ұйымның өтімділігі жоғары активтері ретінде осы Ереженің 3-тармағының 1)-12) тармақшаларында көрсетілген активтер танылады.

  2-тарау. Қорға арналған пруденциалдық
нормативті есептеу тәртібі

     6. Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметін жүзеге асырғанда, сондай-ақ Қор зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті және клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/ МКАМ, мұнда

     ӨА - осы Ереженің 3 және 4 тармақтарында көрсетілген, Қордың активтері;
     М - Қордың жиынтық міндеттемелері;
     МКАМ - мына формула бойынша есептелген Қордың меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10 + 0,15 ОЖК, мұнда

     ЗАҚ - инвестициялық басқаруға алынған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
     k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

     Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = -----------------------------------------------------------
                   Е қаржы құралының ағымдағы құны.

     Дефолт коэффициентінің мәні осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
     ОЖК - мына формула бойынша есептелетін орташа алынған жалпы кіріс:

         Е соңғы үш қаржы жылында алынған жалпы кіріс
ОЖК = ----------------------------------------------------.
                             3

     ОЖК мөлшері қаржылық есеп беруге сәйкес есепті жылдың бірінші айының бірінші күнгі жағдай бойынша жыл сайын есептеледі және қажет болғанда жыл сайынғы аудиттен кейін түзетіледі.
       Ескерту: 4-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     7. Қор өз қызметін осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген кәсіби қызмет түрлерін қоса атқарғанда өтімділігі жоғары жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 2  = ӨЖА/(МКАМ*0,3), мұнда

     ӨЖА - осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген өтімділігі жоғары активтер.

  3-тарау. Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативті есептеу тәртібі

     8. Ұйым өз қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен (басқаруында активтер болса) қоса атқарғанда, сондай-ақ Ұйым өз қызметін клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

     ӨА - осы Ереженің 3 және 4 тармақтарында көрсетілген Ұйымның активтері;
     М - Ұйымның жиынтық міндеттемелері;
     МКАМ - ең көп мәні Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеуде қабылданатын және мына формулалар бойынша есептелген Ұйымның меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 20 миллион теңге
не
МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

     ЗАҚ - инвестициялық басқаруға алынған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны,
     k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

     Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = -----------------------------------------------------------
              Е қаржы құралдарының ағымдағы құны.

     Дефолт коэффициентінің мәні осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
     Егер Басқарушы басқаруға алған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, есепке мына формулалар бойынша есептелетін МКАМ ең көп мәні алынады:

МКАМ = (20 миллион теңге + (БАА - 40 миллиард теңге)*0,0002,
бірақ 1,6 миллиард теңгеден астам емес
не 
МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

     БАА - басқаруға алынған активтер.
      Ескерту: 8-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     9. Ұйым өз қызметін клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметімен қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

     ӨА - осы Ереженің 3 және 4 тармақтарында көрсетілген Ұйымның активтері;
     М - Ұйымның жиынтық міндеттемелері;
     МКАМ - мына формула бойынша есептелген Ұйымның меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = (ЗАҚ*k)*0,10, мұнда

     ЗАҚ - инвестициялық басқаруға алынған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны,
     k - мына формула бойынша есептелетін кредиттік тәуекел коэффициенті:

      Е (қаржы құралының ағымдағы құны * дефолт коэффициенті)
k = ----------------------------------------------------------
             Е қаржы құралдарының ағымдағы құны.

     Дефолт коэффициентінің мәні осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген.
       Ескерту: 9-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     10. Ұйым өз қызметін осы Ереженің 8, 9-тармақтарында көрсетілген кәсіби қызмет түрлерін қоса атқарғанда өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 2  = ӨЖА/(МКАМ*0,3), мұнда

     ӨЖА - осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген өтімділігі жоғары активтер.

  4-тарау. Инвестициялық портфельді басқаруды
жүзеге асыратын ұйымға арналған пруденциалдық
нормативті есептеу тәртібі

     11. Басқарушы өз қызметін клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі: 

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

     ӨА - осы Ереженің 3 және 4 тармақтарында көрсетілген Басқарушының активтері;
     М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
     МКАМ - мына формула бойынша есептелген Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 50 миллион теңге.

     Егер басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

 МКАМ = (20 миллион теңге + (БАА - 40 миллиард теңге)*0,0002 +
30 миллион теңге, мұнда

     БАА - басқаруға алынған активтер.
     МКАМ ең көп мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Ескерту: 11-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     11-1. <*>
      Ескерту: 11-1-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

     12. Басқарушы өз қызметін клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығынсыз брокерлік және дилерлік қызметімен қоса атқарғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

     ӨА - осы Ереженің 3 және 4 тармақтарында көрсетілген Басқарушының активтері;
     М - Басқарушының жиынтық міндеттемелері;
     МКАМ - Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері:

МКАМ = 25 миллион теңге.

     Егер басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болған жағдайда, Басқарушының меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

МКАМ = (20 миллион теңге + (БАА - 40 миллиард теңге)*0,0002 + 5
миллион теңге, мұнда

     БАА - басқаруға алынған активтер.
     МКАМ ең көп мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      Ескерту: 12-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

  4-1-тарау. Клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы
ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған
пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

      Ескерту: 4-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

      12-1. Брокер және (немесе) дилер өз қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарғанда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен айқындалған банктік операцияларды жүзеге асырғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

                       К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

      ӨА - Брокердің және (немесе) дилердің өтімді активтері;
      М - мына соманың елу процентінен аспайтын Брокердің және (немесе) дилердің сатып алынған меншікті реттелген борышын шегере отырып реттелген борышты қоспағандағы, Брокердің және (немесе) дилердің жиынтық міндеттемелері:
      алынған капиталды шегере отырып жарғылық капитал;
      қосымша капитал;
      өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (оның ішінде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер).
      Реттелген борыш - бұл Брокердің және (немесе) дилердің мынадай шарттарға сәйкес келетін қамтамасыз етілмеген міндеттемесі:
      1) ұсынушыға міндеттеме болып табылмайды;
      2) Брокердің және (немесе) дилердің немесе онымен аффилиирленген тұлғалардың талаптары бойынша кепілді қамтамасыз етуі болып табылмайды;
      3) Брокер және (немесе) дилер таратылған жағдайда кредиторлардың талаптары соңғы кезекте қанағаттандырылады;
      4) Брокер және (немесе) дилер өтеуі (толық немесе ішінара) мүмкін, оның ішінде тек мұндай өтем уәкілетті органның қорытындысына сәйкес Брокердің және (немесе) дилердің осы Ережемен белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәнін сақтамауына әкеліп соқтырмауы шартымен, Брокердің және (немесе) дилердің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы - бұл өтеу басталғанға дейін бес жылдан астам тарту мерзімі бар реттелген борыш.
      Облигациялар Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы ретінде уәкілетті орган облигацияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекіткеннен кейін ғана танылады.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы жиынтық міндеттемелерден алынады:
      борыштың толық сомасында - борышты өтеу басталғанға дейін бес жылдан астам мерзім ішінде;
      борышты өтеу басталғанға дейін қалған бес жыл ішінде;
      1-ші жыл - реттелген борыш сомасының 100 проценті;
      2-ші жыл - реттелген борыш сомасының 80 проценті;
      3-ші жыл - реттелген борыш сомасының 60 проценті;
      4-ші жыл - реттелген борыш сомасының 40 проценті;
      5-ші жыл - реттелген борыш сомасының 20 проценті.
      Брокердің және (немесе) дилердің Еуропа Қайта құру және Даму Банкінен немесе Азия Даму Банкінен не Халықаралық Қаржы Корпорациясынан тартылған, егер шартта мұндай өтем уәкілетті органның қорытындысына сәйкес Брокердің және (немесе) дилердің қаржылық жағдайының нашарлауына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзуына әкеліп соқтырмауы шартымен, заемшының бастамасымен заемды мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе ішінара) мүмкіндігі көзделсе, 3) тармақшаны қоспағанда, осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін заем Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы деп танылады.
      МКАМ - Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының ең аз мөлшері.

                       МКАМ = 1 миллиард теңге.

      Егер басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болса, Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

      МКАМ = (1 миллиард теңге + (БАА - 40 миллиард теңге)*0,0002)

      БАА - басқаруға алынған активтер.
      МКАМ ең көп мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.

      12-2. Брокер және (немесе) дилер өз қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарғанда және ол банктік заем операцияларын жүзеге асырғанда "Бір қарыз алушыға ең көп тәуекел мөлшері" пруденциалдық нормативі есептеледі.
      Бір қарыз алушыға ең көп тәуекел мөлшері:
      1) Брокердің және (немесе) дилердің балансында ескерілетін Брокердің және (немесе) дилердің қарыз алушыға қойылатын талаптары;
      2) алдағы ағымдағы жылдың соңғы бес жыл ішінде Брокердің және (немесе) дилердің балансынан есептен шығарылған Брокердің және (немесе) дилердің қарыз алушыға қойылатын талаптары;
      3) қарыз алушының міндеттемелері бойынша:
      осы міндеттемені қамтамасыз ету ретінде ұсынылған салымдар;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
      тазартылған қымбат металдар;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
      "А"-дан төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі (Standard & Poor's рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) немесе басқа рейтинг агенттіктері біреуінің дәл осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдіктері түрінде қамтамасыз ету сомасын шегере отырып сомасы ретінде есептеледі.
      Брокердің және (немесе) дилердің ӨА-М ретінде есептелген оның меншікті капиталына міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға тәуекел мөлшерінің ара қатынасы 0,25-тен аспауы тиіс.

   5-тарау. Пруденциалдық нормативтi есептеуге арналған
қосымша мәлiметтердi ұсыну тәртiбi

       Ескерту: 5-тараудың атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).

     13. Қосымша пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған  мәліметтер осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес Қор және Ұйым үшін есепті тоқсанның соңғы күнтізбелік күні үшін, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірілмей ұсынылады.
       Ескерту: 13-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулыларымен .

     14. Қосымша пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін мәліметтер уәкілетті органға осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес Басқарушы және Брокер және (немесе) дилер үшін есепті тоқсанның соңғы күнтізбелік күні үшін, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірілмей ұсынылады.
       Ескерту: 14-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулыларымен .

      15. Пруденциалдық нормативтi есептеуге арналған қосымша мәлiметтер электрондық тасымалдағышта берiледi.
       Ескерту: 15-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).

      15-1. Қағаз жазбадағы қосымша мәлiметтерге бiрiншi басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Брокерде және (немесе) дилерде және Басқарушыда сақталады. Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер Басқарушы уәкiлеттi органның талап етуi бойынша сұратуды алған күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей қосымша мәлiметтердi қағаз жазбада ұсынады.
       Ескерту: 15-1-тармақпен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулыларымен .

      15-2. Электрондық тасымалдағыштағы қосымша мәлiметтер ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзу көлiк жүйесiн пайдалануымен ұсынылады.
       Ескерту: 15-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).

      15-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердiң қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн Қордың, Ұйымның, Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бiрiншi басшысы және оның орнындағы адамы қамтамасыз етедi.
       Ескерту: 15-3-тармақпен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулыларымен .

     16-17. <*>
      Ескерту: 16-17-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ). 

     18. Пруденциалдық нормативті есептеу үшін қосымша мәліметтердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - теңгемен көрсетіледі.
      Ескерту: 18-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ). 

     19. Пруденциалдық нормативті есептеу үшін қосымша мәліметтерді  толтырған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңге етіп белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нольге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
       Ескерту: 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ). 

      20. Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы пруденциалдық нормативтерді бұзған жағдайда, бұзған сәттен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, пруденциалдық нормативтерді бұзу фактісі және себептері туралы хабарлайды.
       Ескерту: 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының   2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

      20-1. Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер және Басқарушы осы Ережеге 2, 4-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша, осы Ережеге 18, 19-тармақтарында көрсетiлген талаптарды сақтай отырып алдыңғы жұмыс күнi соңындағы жағдай бойынша әр жұмыс күнi пруденциалдық нормативтердi есептеудi жүргiзедi. Қағаз жазбадағы пруденциалдық нормативтердi есептеуге бiрiншi басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және Қорда, Ұйымда, Брокерде және (немесе) дилерде және Басқарушыда сақталады.
      Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы уәкiлеттi органның талап етуi бойынша сұратуды алған күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей пруденциалдық нормативтердi есептеудi қағаз жазбада ұсынады.
       Ескерту: 20-1-тармақпен толықтырылды, өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулыларымен .

      20-2. Қор, Ұйым, Брокер және (немесе) дилер, Басқарушы уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес электрондық тасымалдағышта ұсынған уәкiлеттi орган қаржы және өзге есеп негiзiнде пруденциалдық нормативтердi есептейдi.
       Ескерту: 20-2-тармақпен толықтырылды, өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66   қаулысымен .

  6-тарау. Қорытынды ережелер

     21. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                    атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесінің
                                              1-қосымшасы

       Ескерту: Қосымшаның жоғарғы оң бұрышындағы "және олардың орындалуы туралы есептердi ұсыну" деген сөздер алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).
      Ескерту: Қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 2005 жылғы 26 қарашадағы  N 414   қаулыларымен .

                 Дефолт коэффициентінің мәні

Қаржы құралының
сипаттамасы

Бағалы қағаздың (салымның)
пруденциалдық нормативін есептеген
күннен оны өтеу (салым мерзімінің
аяқталу) күніне дейінгі оның
қалған айналыс кезеңі

Бір
жылға
дейін-
гіні
қос-
қанда

Бір
жыл-
дан
артық
екі
жылға
дейін
қос-
қанда

Екі
жыл-
дан
артық
үш
жылға
дейін
қос-
қанда

Үш
жыл-
дан
артық
төрт
жылға
дейін
қос-
қанда

Төрт
жыл-
дан
артық

"ААА" ("Standard &
Poor's" және  "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ааа" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы бар
борыштық бағалы қағаздар

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

Халықаралық кредиттік
рейтинг шәкілі бойынша
"ААА" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ааа" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес ұзақ мерзімді
рейтинг бағасы бар шет
мемлекеттердің бағалы
қағаздары

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"AAAm"-нен кем "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "AAAf"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтинг бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары 

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"ААА" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ааа" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы
бар екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар  

0,00

0,00

0,03

0,07

0,10

"АА" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Аа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша)
кем емес рейтинг бағасы
бар борыштық бағалы
қағаздар 

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

Халықаралық кредиттік
рейтинг шәкілі бойынша
"АА" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Аа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес ұзақ мерзімді
рейтинг бағасы бар шет
мемлекеттердің бағалы
қағаздары

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"AAm"-нен кем "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "AAf"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтинг бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"АА" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Аа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша)
кем емес рейтинг бағасы
бар екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар

0,01

0,03

0,08

0,16

0,26

"А" ("Standard & Poor's"
және "Fitch" рейтинг
агенттіктерінің 
жіктелімі бойынша)
немесе "А2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша)
кем емес рейтинг бағасы
бар борыштық бағалы
қағаздар

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

Халықаралық кредиттік
рейтинг шәкілі бойынша
"А" ("Standard & Poor's"
және "Fitch" рейтинг
агенттіктерінің жік-
телімі бойынша) немесе
"А2" ("Moody's Inves-
tors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) кем емес ұзақ
мерзімді рейтинг бағасы
бар шет мемлекеттердің
бағалы қағаздары

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"Am"-нен кем "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "Af"-тен кем емес  "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтинг бағасы бар шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"А" ("Standard & Poor's"
және "Fitch" рейтинг
агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "А2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы
бар екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар

0,05

0,14

0,24

0,40

0,57

"ВВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы бар
борыштық бағалы қағаздар

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

Халықаралық кредиттік
рейтинг шәкілі бойынша
"ВВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша)
кем емес ұзақ мерзімді
рейтинг бағасы бар шет
мемлекеттердің бағалы
қағаздары

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"ВВВm"-нен кем "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "ВВВf"-тен кем емес  "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтинг бағасы бар шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"ВВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы
бар екінші деңгейдегі
банктердегі салымдары

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

"ВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ва2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша)
немесе "A" ("Standard &
Poor's" рейтинг
агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы бар
борыштық бағалы қағаздар

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

Халықаралық кредиттік
рейтинг шәкілі бойынша
"ВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ва2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес ұзақ мерзімді
рейтинг бағасы бар шет
мемлекеттердің  бағалы
қағаздары

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

"ВВm"-нен кем "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "ВВf"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтинг бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

"ВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch"
рейтинг агенттіктерінің
жіктелімі бойынша)
немесе "Ва2" ("Moody's
Investors Service"
рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы
бар екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар

1,20

3,43

6,06

8,40

10,46

Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік бағалы
қағаздары

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акциялар

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Қазақстан Республикасы-
ның қаржы агенттікте-
рінің мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қа-
ғаздары (акциялардан
басқа), қор биржасының
ресми тізіміне енгізіл-
ген Қазақстан Республи-
касы ұйымдарының ипо-
текалық облигациялары

0,26

0,61

0,98

1,56

2,15

Ең жоғары санат бойынша
сауда-саттық ұйымдасты-
рушылардың ресми тізі-
міне енгізілген мемле-
кеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздар 
(акциялардан басқа) 

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

"Кері репо" операцияла-
ры бойынша сатып алын-
ған бағалы қағаздар

0,00

x

x

x

x

Қазақстан Республикасы-
ның рейтингі жоқ екінші
деңгейдегі банктердегі
салымдар

5,93

12,63

18,17

x

x

Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

Ең жоғарыдан кейінгі санат бойынша сауда-саттық ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акциялардан басқа)»

11,86

25,26

36,34

44,36

49,9

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                    атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесінің
                                              2-қосымшасы

       Ескерту: Қосымшаның жоғарғы оң бұрышындағы "және олардың орындалуы туралы есептердi ұсыну" деген сөздер алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ).
       Ескерту: Қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы  N 221 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310 ,  2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 ,  2006 жылғы 27 мамырдағы  N 124   қаулыларымен .

         20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
         _______________________________________________
                  (Ұйымның, Қордың толық атауы)

          Ұйымға және Қорға арналған Меншікті капиталдың
         жеткіліктілік коэффициенті»(К1) және Өтімділігі
        жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті (К2)
             пруденциалдық нормативтердің есептелуі

N

Көрсеткіш атауы

Баланс
бойынша
құны 

Еске-
рілген
көлем

Есептік
құны 

1.

Ақша - барлығы (1.1. -
1.5 жолдар сомасы):

 

 

 

1.1.

баланс бойынша активтер
сомасының он процентінен
аспайтын кассадағы ақша

 

100%

 

1.2.

екінші деңгейдегі банк-
тердің шоттарындағы ақша

 

100%

 

1.3

бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

100%

  

1.4

"А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктер шоттарындағы ақша

  

100%

  

1.5

бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша

  

100%

  

2.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіндегі салымдар

 

100%

 

3.

Бағалы қағаздары қор бир-
жасының ең жоғары санаты
бойынша ресми тізімге енгі-
зілген немесе ықтимал шығын
резервін шегергендегі "А"
("Standard & Poor's" және
"Fitch" рейтинг агенттік-
терінің жіктелімі бойынша)
немесе "А2" ("Moody's
Investors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып) санаттарынан
кем емес ұзақ мерзімді
және/немесе қысқа мерзімді
жеке рейтингі бар резидент
емес енші беруші банктердің
еншілес резидент банктері
болып табылатын Қазақстан
Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі
салымдар

 

100%

 

3.1

ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы "А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердегі салымдар (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

  

100%

  

4.

Ықтимал шығын резервін
шегергендегі Қазақстан Рес-
публикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары (басқа
мемлекеттердің заңдарына
сәйкес айналысқа ақша
шығаруды қосқанда) (негізгі
борыш пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып)

 

100%

 

5.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының
ең жоғары санаты бойынша
(қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген ипо-
текалық облигациялардан
және "Қазақстан Даму банкі"
АҚ облигацияларынан басқа)
(негізгі борыш пен есептел-
ген сыйақы сомасын ескере
отырып) ресми тізімге енгі-
зілген зейнетақы активтерін
инвестициялық басқаруды
жүзеге асыратын ұйымға
(Қорға) қатысы бойынша
аффилиирленген тұлға болып
табылмайтын Қазақстан Рес-
публикасының және басқа
мемлекеттердің заңдарына
сәйкес шығарылған Қазақстан
Республикасы ұйымдарының
мемлекеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары

 

100%

 

6.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының
ресми тізіміне енгізілген
Қазақстан Республикасы
ұйымдарының ипотекалық
облигациялары (негізгі
борыш пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып) 

 

100%

 

6.1

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

  

100%

  

7.

Ықтимал шығын резервін
шегергендегі "Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ облигация-
лары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып)

 

100%

 

8.

Ықтимал шығын резервін
шегергендегі халықаралық
кредиттік рейтинг шәкілі
бойынша "ВВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch" рей-
тинг агенттіктерінің жікте-
лімі бойынша) немесе "Ваа2"
("Moody's Investors Ser-
vice" рейтинг агенттігінің
жіктелімі бойынша) кем емес
ұзақ мерзімді рейтинг баға-
сы бар шет мемлекеттердің
бағалы қағаздары (негізгі
борыш пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып)

 

100%

 

9.

Шетел эмитенттерінің ықти-
мал шығын резервін шегер-
гендегі "ВВВ" ("Standard &
Poor's" және "Fitch" рей-
тинг агенттіктерінің жік-
телімі бойынша) немесе
"Ваа2" ("Moody's Investors
Service" рейтинг агенттігі-
нің жіктелімі бойынша) кем
емес рейтинг бағасы бар
мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар (негізгі
борыш пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып)

 

100%

 

10.

Шетел эмитенттерінің ықти-
мал шығын резервін шегер-
гендегі борыштық бағалы
қағаздарының "ВВВ"
("Standard & Poor's" және
"Fitch" рейтинг агенттікте-
рінің  жіктелімі бойынша)
немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) кем емес рейтинг
бағасы бар мемлекеттік емес
акциялары (негізгі борыш
пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып)

 

100%

 

11.

Халықаралық қаржы ұйымдары-
ның ықтимал шығын резервін
шегергендегі бағалы қағаз-
дары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып) 

 

100%

 

11.1

Ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары 

  

100%

  

12.

Тазартылған қымбат металдар

 

100%

 

13.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының
ең жоғары санатынан кейінгі
(қор биржасының ресми тізі-
міне енгізілген ипотекалық
облигациялардан басқа) (елу
процентке кемітілген негіз-
гі борыш пен есептелген
сыйақы сомасын ескере оты-
рып) қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген зейне-
тақы активтерін инвести-
циялық басқаруды жүзеге
асыратын ұйымға (Қорға)
қатысы бойынша аффилиирлен-
ген тұлға болып табылмайтын
(оның ішінде басқа мемле-
кеттердің заңдарына сәйкес
шығарылған бағалы қағаздар)
Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекеттік
емес эмиссиялық бағалы
қағаздары

 

50%

 

13.1

Ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық инвестициялық
пай қорларының пайлары

  

50%

  

13.2

бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздар орталық депозитарийінің және акционерлері бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы, елу процентке азайтылған акциялары

  

50%

  

14.

Ұйымға, Қорға қатысты аф-
филиирленген тұлға болып
табылмайтын, қызметкерлер
мен басқа тұлғалардың деби-
торлық берешегін шегерген-
дегі (14.1 және 14.2 жолдар
сомасы) ұйымның дебиторлық
берешегі (ықтимал шығын
резервін шегеріп) 

 

 

 

14.1.

Ұйымға, Қорға қатысты аф-
филиирленген тұлға болып
табылмайтын, қызметкерлер
мен басқа тұлғалардың шарт
талабы бойынша үш күн
мерзімге кешіктірілген ба-
ланстық активтер сомасының
жиырма процентінен аспайтын
мөлшердегі дебиторлық бере-
шегін шегергендегі (14.1
және 14.2 жолдар сомасы)
ұйымның дебиторлық берешегі
(ықтимал шығын резервін
шегеріп)

 

100%

 

14.2.

Ұйымға, Қорға қатысты аф-
филиирленген тұлға болып
табылмайтын, қызметкерлер
мен басқа тұлғалардың шарт
талабы бойынша тоқсан күн
мерзімге кешіктірілген
Ұйымның, Қордың балансы
бойынша активтер сомасының
он процентінен аспайтын,
елу процентке кемітілген
мөлшердегі дебиторлық
берешегін шегергендегі
(14.1 және 14.2 жолдар
сомасы) ұйымның дебиторлық
берешегі (ықтимал шығын
резервін шегеріп)

 

50%

 

15.

Ұйымның, Қордың баланстық
құны бойынша негізгі
құрал-жабдықтары 
(15.1-15.3 жолдар сомасы)

 

 

 

15.1.

Ұйымның, Қордың балансы
бойынша активтері сомасының
он процентінен аспайтын
мөлшердегі жеке меншіктегі
жер немесе тұрақты жер
пайдалану құқығы бар жер

 

100%

 

15.2.

Ұйымның, Қордың балансы
бойынша активтері сомасының
он процентінен аспайтын
мөлшердегі жеке меншіктегі
үйлер мен ғимараттар 

 

100%

 

15.3.

Ұйымның, Қордың балансы
бойынша активтері сомасының
бес процентінен аспайтын
мөлшердегі жеке меншіктегі
машиналар мен жабдықтар

 

100%

 

16.

Ұйымның, Қордың балансы
бойынша активтері сомасының
он процентінен аспайтын
мөлшердегі бағдарламалық
қамтамасыз ету

 

100%

 

17.

Өтімді және басқа
активтер жиынтығы
(1 - 16 жол сомасы) - ӨА

 

 

 

18.

Баланс бойынша
міндеттемелер

 

100%

 

19.

Меншікті капиталдың ең аз
мөлшері (МКАМ)

 

 

 

19.1

Басқаруға алынған зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (ЗАА)

  

  

  

19.2

кредит тәуекелінің
коэффициенті (k)

  

  

  

19.3

орташа алынған жалпы кіріс (ОАЖК)

  

  

  

20.

К 1  ((17-жол - 18-жол)/
19-жол); К 1 > 1

 

 

 

21.

Өтімділігі жоғары активтер
жиынтығы (1-12 жолдар
сомасы)

 

 

 

22.

К «Өтімділігі жоғары
активтердің жеткіліктілігі»
(21 жол/ 19 жол*0,3); К 2 > 1

 

 

 

23.

Баланс бойынша
активтер сомасы

 

 

 

Басшы             _______________ _______________
                  (аты-жөні)        (қолы)

Бас бухгалтер    _________________ _____________
                  (аты-жөні)      (қолы)

Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                    атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                          есептеу ережесінің
                                              3-қосымшасы

       Ескерту: Қосымшаның жоғарғы оң бұрышындағы "және олардың орындалуы туралы есептердi ұсыну" деген сөздер алынып тасталды;
      қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 ,  2006 жылғы 27 мамырдағы  N 124   қаулыларымен .

          20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
         _________________________________________________
                        (Ұйымның, Қордың атауы)

           Ұйымға және Қорға арналған Меншікті капиталдың
          жеткіліктілік коэффициенті»(К 1 ) және«Өтімділігі
           жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті
          (К 2 ) пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін
                          қосымша мәліметтер

                                                  (мың теңгемен)

Белгі-
нің N

Көрсеткіш атауы 

Баланс
бойынша
сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты
жер пайдалану құқығы бар жер

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар

 

8004

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар

 

8005

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа
тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күн мер-
зімге кешіктірілген дебиторлық берешегін
шегергендегі ұйымның дебиторлық берешегі
(ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8006

Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа
тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күн
мерзімге кешіктірілген дебиторлық береше-
гін шегергендегі ұйымның дебиторлық
берешегі (ықтимал шығын резервін
шегергендегі)

 

8007

Басқа дебиторлық берешек (ықтимал
шығын резервін шегергендегі)

 

8008

Тазартылған қымбат металдар

 

8009

Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

8010

Басқа материалдық емес активтер

 

8011

Ықтимал шығын резервін шегергендегі қор
биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор
биржасының ресми тізіміне енгізілген ипо-
текалық облигациялардан және "Қазақстан
Даму Банкі" АҚ облигацияларынан басқа)
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) ресми тізімге енгізіл-
ген Ұйымға, Қорға қатысы бойынша аффилиир-
ленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан
Республикасының және басқа мемлекеттердің
заңдарына сәйкес шығарылған Қазақстан
Республикасы ұйымдарының мемлекеттік
емес эмиссиялық бағалы қағаздары

 

8012

Ықтимал шығын резервін шегергендегі қор
биржасының ең жоғары санатынан кейінгі
(қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
ипотекалық облигациялардан басқа) ресми
тізімге енгізілген Ұйымға, Қорға қатысы
бойынша аффилиирленген тұлға болып табыл-
майтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының
мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаз-
дары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заң-
дары бойынша шығарылған бағалы қағаздар)

 

  8013

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін,«"ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша А рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары

  

8014

Басқа бағалы қағаздар

 

8015

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша

  

8016

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

8017

"А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердің шоттарындағы ақша

  

8018

Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша  

  

Басшы             _______________ _______________
                  (аты-жөні)        (қолы)

Бас бухгалтер    _________________ _____________
                  (аты-жөні)      (қолы)

Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                    атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                    есептеу ережесінің 4-қосымшасы

       Ескерту: Қосымшаның жоғарғы оң бұрышындағы "және олардың орындалуы туралы есептердi ұсыну" деген сөздер алынып тасталды;
      қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2005 жылғы 25 маусымдағы  N 221 ,  2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66 ,  2006 жылғы 27 мамырдағы  N 124   қаулыларымен .

          20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
         _________________________________________________
                     (Басқарушының толық атауы)

        Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге
          арналған«Меншікті капиталдың жеткіліктілік
    коэффициенті»(К 1 ) пруденциалдық нормативінің есептеуі

                                                     (мың теңгемен)

N

Көрсеткіш атауы 

Баланс
бойынша
құны

Еске-
рілген
көлем

Есептік
құны

1.

2

3

4

5

1.

Ақша - барлығы (1.1. - 1.2
жолдар сомасы), оның ішінде:

 

100

 

1.1.

Кассадағы ақша (5-бағанда
инвестициялық портфельді бас-
қарушының балансы бойынша
активтер сомасының он процен-
тінен аспайтындар ескеріледі)

 

100

 

1.2.

Екінші деңгейдегі банктердің
шоттарындағы ақша 

 

100

 

1.3

Бағалы қағаздар орталық
депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

100

  

1.4

"А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердің шоттарындағы ақша

  

100

  

1.5

Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылар үшін есеп айырысу банктік қызмет көрсететін резидент-емес ұйымдардың шоттарындағы ақша

  

100

  

2.

Бағалы қағаздары қор биржа-
сының ең жоғары санаты
бойынша ресми тізімге енгі-
зілген немесе ықтимал шығын
резервін шегергендегі "А"
("Standard & Poor's" және
"Fitch" рейтинг агенттікте-
рінің жіктелімі бойынша)
немесе "А2" ("Moody's
Investors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып) санаттарынан
кем емес ұзақ мерзімді және/
немесе қысқа мерзімді жеке
рейтингі бар резидент емес
енші беруші банктердің енші-
лес резидент банктері болып
табылатын Қазақстан Респу-
бликасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар

 

100

 

2.1

ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы, негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып "А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердегі салымдар

  

100

  

3.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік
бағалы қағаздары (басқа мем-
лекеттердің заңдарына сәйкес
айналысқа ақша шығаруды
қосқанда) (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып)

 

100

 

4.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының ең
жоғары санаты бойынша (қор
биржасының ресми тізіміне
енгізілген ипотекалық обли-
гациялардан және "Қазақстан
Даму Банкі" АҚ облигацияла-
рынан басқа) (негізгі борыш
пен есептелген сыйақы сома-
сын ескере отырып) ресми
тізімге енгізілген Басқару-
шыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффи-
лиирленген тұлға болып табыл-
майтын Қазақстан Республика-
сының және басқа мемлекет-
тердің заңдарына сәйкес шы-
ғарылған Қазақстан Республи-
касының ұйымдарының мемле-
кеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары

 

100

 

5.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының
ресми тізіміне енгізілген
Қазақстан Республикасы
ұйымдарының ипотекалық обли-
гациялары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып) 

 

100

 

5.1

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

  

100

  

6.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі "Қазақстанның
Даму Банкі" АҚ облигациялары
(негізгі борыш пен есептел-
ген сыйақы сомасын ескере
отырып)

 

100

 

7.

Ықтимал шығын резервін
шегергендегі халықаралық
кредиттік рейтинг шәкілі
бойынша "ВВВ" ("Standard &
Poor's" және  "Fitch" рей-
тинг агенттіктерінің жік-
телімі бойынша) немесе
"Ваа2" ("Moody's Investors
Service" рейтинг агенттігі-
нің жіктелімі бойынша) кем
емес ұзақ мерзімді рейтинг
бағасы бар шет мемлекет-
тердің бағалы қағаздары (не-
гізгі борыш пен есептелген
сыйақы сомасын ескере отырып)

 

100

 

8.

Шетел эмитенттерінің ықтимал
шығын резервін шегергендегі
"ВВВ" ("Standard & Poor's"
және "Fitch" рейтинг агент-
тіктерінің  жіктелімі бойын-
ша) немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) кем емес рейтинг
бағасы бар мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздар
(негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып)

 

100

 

9.

Шетел эмитенттерінің ықтимал
шығын резервін шегергендегі
борыштық бағалы қағаздарының
"ВВВ" ("Standard & Poor's"
және "Fitch" рейтинг агент-
тіктерінің  жіктелімі бойын-
ша) немесе "Ваа2" ("Moody's
Investors Service" рейтинг
агенттігінің жіктелімі
бойынша) кем емес рейтинг
бағасы бар мемлекеттік емес
акциялары (негізгі борыш
пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып)

 

100

 

10.

Халықаралық қаржы ұйымдары-
ның ықтимал шығын резервін
шегергендегі бағалы қағаз-
дары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомасын
ескере отырып)

 

100

 

10.1

Ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Қазақстан Республикасының Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және ықтимал шығын резервін шегергендегі "ВВ" ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктелімі бойынша) немесе "Ва2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) кем емес рейтингтік бағасы немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыноктарында айналыстағы Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары

  

  100%

  

11.

Тазартылған қымбат металдар 

 

100

 

12.

Ықтимал шығын резервін ше-
гергендегі қор биржасының
ең жоғары санатынан кейінгі
(қор биржасының ресми тізі-
міне енгізілген ипотекалық
облигациялардан басқа) (елу
процентке кемітілген негізгі
борыш пен есептелген сыйақы
сомасын ескере отырып) қор
биржасының ресми тізіміне ен-
гізілген Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысы
бойынша аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын (оның
ішінде басқа мемлекеттердің
заңдарына сәйкес шығарылған
бағалы қағаздар) Қазақстан
Республикасының ұйымдарының
мемлекеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары

 

50

 

12.1

Ықтимал шығын резервін шегергендегі ашық және аралық
инвестициялық пай қорларының
пайлары

  

   50%

  

12.2

бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздар орталық  депозитарийінің және акционерлері қаржы құралдары рыногының кәсіпқой қатысушылары болып табылатын, қаржы құралдары рыногы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын өзге заңды тұлғалардың ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағандағы, елу процентке азайтылған акциялары

  

50

  

13.

Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі (13.1
және 13.2 жолдар сомасы)
ұйымның дебиторлық берешегі
(ықтимал шығын резервін
шегеріп)

 

х

 

13.1.

Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысты
аффилиирленген тұлға болып
табылмайтын, қызметкерлер
мен басқа тұлғалардың шарт
талабы бойынша үш күн мер-
зімге кешіктірілген Басқару-
шының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының жиырма процентінен аспайтын мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі (13.1 және 13.2 жолдар сомасы) ұйымның дебиторлық берешегі (ықтимал шығын резервін шегеріп)

 

100

 

13.2.

Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге қатысты
аффилиирленген тұлға болып
табылмайтын, қызметкерлер
мен басқа тұлғалардың шарт
талабы бойынша тоқсан күн
мерзімге кешіктірілген Бас-
қарушының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтер сомасының он процентінен аспайтын, елу процентке кемітілген мөлшердегі дебиторлық берешегін шегергендегі ұйымның дебиторлық
берешегі (ықтимал шығын
резервін шегеріп)

 

50

 

14.

Басқарушының және Брокердің және (немесе) дилердің баланстық құны
бойынша негізгі құрал-
жабдықтары (14.1-14.3
жолдар сомасы)

 

х

 

14.1.

Басқарушының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша
активтері сомасының он про-
центінен аспайтын мөлшердегі
жеке меншіктегі жер немесе
тұрақты жер пайдалану құқығы
бар жер

 

100

 

14.2.

Басқарушының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша
активтері сомасының он про-
центінен аспайтын мөлшердегі
жеке меншіктегі үйлер мен
ғимараттар

 

100

 

14.3.

Басқарушының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша
активтері сомасының бес про-
центінен аспайтын мөлшердегі
жеке меншіктегі машиналар
мен жабдықтар

 

100

 

15.

Басқарушының және Брокердің және (немесе) дилердің балансы бойынша активтері сомасының он процентінен аспайтын мөлшердегі
баланстық құны бойынша
бағдарламалық қамтамасыз ету

 

100

 

16.

Өтімді активтер жиынтығы
(1 - 15 жол сомасы) - ӨА

 

х

 

17.

Міндеттемелер

 

х

 

18.

Меншікті капиталдың
ең аз мөлшері

х

х

 

19.

К 1  "Меншікті капиталдың
жеткіліктілік нормативі"
((16 жол - 17 жол)/ 18 жол)
1-ден кем емес

х

х

 

Басшы             _______________ _______________
                  (аты-жөні)        (қолы)

Бас бухгалтер    _________________ _____________
                  (аты-жөні)      (қолы)

Мөр орны

                                      Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                    атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                    есептеу ережесінің 5-қосымшасы

       Ескерту: Қосымшаның жоғарғы оң бұрышындағы "және олардың орындалуы туралы есептердi ұсыну" деген сөздер алынып тасталды;
      қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы  N 310  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан  қараңыз ),  2005 жылғы 29 қазандағы  N 387 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 66 ,  2006 жылғы 27 мамырдағы  N 124   қаулыларымен .

          20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
         _________________________________________________
                    (Басқарушының толық атауы)

          20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша
    Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге арналған
   пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер

                                                   (мың теңгемен)

Белгі-
нің N

Көрсеткіш атауы 

Баланс
бойынша
сомасы

1

2

3

8001

Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер
пайдалану құқығы бар жер

 

8002

Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар

 

8003

Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар

 

8005

Басқа да негізгі құрал-жабдықтар

 

8006

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа
тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күн мер-
зімге кешіктірілген дебиторлық берешегін
шегергендегі Басқарушының балансы бойынша
активтер сомасының жиырма процентінен ас-
пайтын мөлшердегі ұйымның дебиторлық бере-
шегі (ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8007

Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа
тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күн
мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін
шегергендегі Басқарушының балансы бойынша
активтер сомасының он процентінен аспайтын
мөлшердегі ұйымның  дебиторлық берешегі
(ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8008

Басқа дебиторлық берешек
(ықтимал шығын резервін шегергендегі)

 

8009

Тазартылған қымбат металдар

 

8010

Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

8011

Басқа материалдық емес активтер

 

8012

Ықтимал шығын резервін шегергендегі қор
биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор
биржасының ресми тізіміне енгізілген ипоте-
калық облигациялардан және "Қазақстан Даму
Банкі" АҚ облигацияларынан басқа) (негізгі
борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере
отырып) ресми тізімге енгізілген Басқару-
шыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойынша аффилиирленген тұлға
болып табылмайтын Қазақстан Республикасының
және басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес
шығарылған Қазақстан Республикасы ұйымдары-
ның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы
қағаздары

 

8013

Ықтимал шығын резервін шегергендегі қор
биржасының ең жоғары санатынан кейінгі
(қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
ипотекалық облигациялардан басқа) ресми ті-
зімге енгізілген Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысы бойын-
ша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын
Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекет-
тік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (оның
ішінде басқа мемлекеттердің заңдары бойынша
шығарылған бағалы қағаздар)

 

8014

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А"» рейтингтік бағасы бар Басқарушыға, Брокерге және (немесе) дилерге қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары

  

8015

Басқа бағалы қағаздар

 

  8016

Өтеу басталғанға дейін бір жыл қалған реттелген борыш сомасы

  

8017

Өтеу басталғанға дейін екі жыл қалған реттелген борыш сомасы

  

8018

Өтеу басталғанға дейін үш жыл қалған реттелген борыш сомасы

  

  8019

Өтеу басталғанға дейін төрт жыл қалған реттелген борыш сомасы

  

  8020 

Өтеу басталғанға дейін бес және одан астам жыл қалған реттелген борыш сомасы

  

  8021

Басқа ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

  

  8022

Осы Ереженің 12-2-тармағының 1), 2) тармақшаларына сәйкес есептелген бір қарыз алушының жиынтық берешегі

  

  8023

Осы Ереженің 12-2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес есептелген қарыз алушының міндеттемелері бойынша жиынтық қамтамасыз ету сомасы

  

8024

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша

  

8025

Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің шоттарындағы ақша

  

8026

"А" санатынан төмен емес ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2" санатынан төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингісі бар резидент емес-банктердің шоттарындағы ақша 

  

8027

Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында операцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдарға банктік қызметті көрсететін резидент емес-ұйымдар шоттарындағы ақша

  

Басшы             _______________ _______________
                  (аты-жөні)        (қолы)

Бас бухгалтер    _________________ _____________
                  (аты-жөні)      (қолы)

Мөр орны

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады