Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 25 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 3581. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 148 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 148 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулық бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енедi.
      3. Қаржылық ұйымдарды тарату департаментi (Бадырленова Ж.Р.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң мүдделi бөлiмшелерiне, екiншi деңгейдегi банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және жинақтаушы зейнетақы қорларына жiберсiн.
      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылық байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Қ.М. Досмұқаметовке жүктелсiн.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттiгi
Басқармасының         
2005 жылғы 26 наурыздағы   
N 98 қаулысымен бекiтiлген  

Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi туралы ережеге сәйкес әзiрлендi және банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органға (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптарды белгiлейдi.

      2. Осы Нұсқаулықтың қолданылуы банктiк, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметiн, сондай-ақ зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына берiлген лицензияны айырып алуға байланысты уәкiлеттi орган тағайындаған банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiне (уақытша басқарушыға) (бұдан әрi - уақытша әкiмшiлiк) қолданылады.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

2-тарау. Есеп пен өзге ақпаратты беру

      3. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi уәкiлеттi органға мынадай кезеңдiлiкпен ай сайын ұсынылады:
      1) филиалдары болмаған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың алтыншы күнiнен кешiктiрмей;
      2) филиалдары болған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың сегiзiншi күнiнен кешiктiрмей.

      4. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi (бұдан әрi - ай сайынғы есеп) уәкiлеттi органның қаржылық ұйымдарды тарату бөлiмшесiне (бұдан әрi - уәкiлеттi бөлiмше) қағаз жазбада берiледi.

      5. Есептi айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнi ай сайынғы есеп үшiн есеп беру күнi болып табылады.

      6. Өткен ай сайынғы есептiң есеп беру күнi ай сайынғы есеп үшiн өткен есеп беру күнi болып табылады.

      7. Уақытша әкiмшiлiктiң ай сайынғы есебiне мыналар жатады:
      1) түсiндiрме жазба;
      2) жұмыс iстеп тұрған ұйым үшiн белгiленген нысан бойынша есептi күнгi жағдай бойынша ұйымның бухгалтерлiк балансы;
      3) есептi күнге активтердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 1-3 қосымшалары);
      4) есептi күнге мiндеттемелердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 4-6 қосымшалары);
      5) есептi күнге баланстан тыс шоттар жөнiнде есеп (осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасы);
      6) есептi кезең үшiн ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасы);
      7) есептi кезең үшiн кассадағы ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасы);
      8) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде жасаған шығыстары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасы);
      9) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде сотқа берген шағымдары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасы);
      10) ұйымның уақытша әкiмшiлiгiнiң есептi күнге қызметкерлерiнiң саны туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасы).

      8. Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгi ай сайынғы есептi жiберген кезде, осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасында көрсетiлген құжаттардан басқа, мыналарды ұсынады:
      1) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттарын аудару туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасы);
      2) зейнетақы төлемдерi туралы мәлiметтер (ocы Нұсқаулықтың 14-қосымшасы);
      3) зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасы);
      4) зейнетақы активтері бойынша кіріс пен шығындар туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасы);
      4-1) Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 331 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3346 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесінің 2-тармағында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3384 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген есептілік;
      5) жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және салымшылардың (алушылардың) саны туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасы).
      6) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      7) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      8) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      Ескерту: 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулыларымен .

      9. Түсiндiрме жазбада мыналар туралы ақпарат болуы тиiс:
      1) уәкiлеттi органның лицензияны айырып алу және уақытша әкiмшiлiктi тағайындау, оның құрамы жөнiндегi шешiмiнiң атауы және деректемелерi туралы;
      2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4070 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 6 қаулысымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметі ережесінің 7-тармағының 2)-3) тармақшаларын, 9-11 тармақтарын 25-27 тармақтарын орындауы туралы;
      3) алынып тасталды ;
      4) алынып тасталды ;
      5) өткен кезеңде есеп беру көрсеткiштерiнiң әрбiр өзгеруiнiң туындау себептері туралы;
      6) өзге мәлiметтер мен есептi кезеңде болған оқиғалар және уақытша әкiмшiлiктiң қызметiне байланысты жүзеге асырылған iс-шаралар туралы.
      Ескерту: 9-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулыларымен.

      10. Есептер мен олармен қоса берiлетiн құжаттар ұйымның мөрiмен бекiтiледi және оларға уақытша әкiмшiлiктiң басшысы және ұйымның бас бухгалтерi құжаттарды дайындауға жауапты тұлғаның аты-жөнiн және лауазымын мiндеттi түрде көрсете отырып қол қояды.

      11. Ұйымның уақытша әкiмшiлiгi уәкiлеттi органның сұратуы бойынша есептердiң жекелеген нысандарын және белгiлi бiр күнгi жағдай бойынша қосымша мәлiметтердi, сондай-ақ өзге де растайтын құжаттарды ұсынады.

3-тарау. Қосымша ережелер

      12. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

                            "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                               ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

         200__жылғы "__" ____________________
                           (есепті күн)
      (банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есеп

                                                   мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс)
шоттың
нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп
беру
күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша

2

Тазартылған қымбат метал-
дар

3

Корреспондент-
тік шоттар

4

Бағалы
қағаздар

5

Бағалы қағаз-
дар бойынша
есептелген
сыйақы

6

Салымдар,
оның ішінде:

6.1

Есептелген
сыйақы

7

Берілген
заемдар, оның
ішінде:

7.1

заңды тұлғаларға:

7.1.1

Стандартты

7.1.2

Күмәнді

7.1.3

Үмітсіз

7.1.4

Негізгі борыш

7.1.5

Есептелген
сыйақы

7.2

жеке
тұлғаларға:

7.2.1

Стандартты

7.2.2

Күмәнді

7.2.3

Үмітсіз

7.2.4

Негізгі борыш

7.2.5

Есептелген сыйақы

8

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкке
қойылатын талаптар

9

Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:

9.1

заңды тұлғаларға

9.2

жеке тұлғаларға

10

Капиталға және реттел-
ген борышқа
инвестициялар

11

Тауарлы-мате-
риалдық қорлар

12

Негіз құрал-
жабдықтар және материал-
дық емес ак-
тивтер, оның ішінде

12.1

Құрылыс салы-
нып жатқан
(орнатылып
жатқан) негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

12.2

Жер, үй және ғимарат

12.3

Компьютерлік жабдық

12.4

Көлік құрал-
жабдықтары

12.5

Басқа негізгі қаражат

12.6

Материалдық емес активтер

13

Басқа активтер

Активтердің жиынтығы

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру бой-
ынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)

   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                             Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                              ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

      Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

            200__жылғы "___"______________________
                                (есепті күн)
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) активтерінің
                        жай-күйі туралы есеп

                                                    мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп беру күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша және ақша
эквиваленттері

2

Орналасқан
салымдар

3

Бағалы қағаз-
дар, оның ішінде:

3.1

Саудаға арнал-
ған бағалы қа-
ғаздар

3.2

Сатуға арналған
қолда бар баға-
лы қағаздар

3.3

Өтелгенге дейін
ұсталатын баға-
лы қағаздар

4

"Кері РЕПО" операциясы

5

Тазартылған қымбат металдар

6

Туынды қаржы құралдары

7

Қайта сақтанды-
ру активтері:

7.1

Еңбек сіңіріл-
меген сыйлықа-
қылар бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

7.2

Болған, бірақ анықталмаған шығындар бойын-
ша қайта сақ-
тандыру актив-
тері

7.3

Өмірді сақтан-
дыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойын-
ша болмаған шы-
ғындар бойынша
қайта сақтанды-
ру активтері

7.4

Аннуитет шарт-
тары бойынша болмаған шығын-
дар бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

7.5

Анықталған, бі-
рақ реттелмеген
шығындар бойын-
ша қайта сақ-
тандыру актив-
тері

7.6

Қосымша резерв-
тер бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

8

Болашақ кезең-
дер шығыстары

9

Салықтық талап ету

10

Мерзімі ұзар-
тылған салықтық
талап ету

11

Басқа активтер

12

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар

13

Негізгі құрал-
жабдықтар, оның
ішінде:

13.1

Құрылыс салынып
жатқан (орнаты-
лып жатқан) не-
гізгі құрал- жабдықтар

13.2

Жер, үй және үй-жай

13.3

Компьютер жабдығы

13.4

Көлік құралдары

13.5

Басқа да негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

14

Инвестициялық мүлік

15

Сатуға арналған
ұзақ мерзімді активтер

16

Материалдық емес активтер

Активтердің жиынтығы:

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру
бойынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)

   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                            Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                              ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

              200__жылғы "___"______________________
                                  (есепті күн)
      (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) активтерінің
                       жай-күйі туралы есеп
                                                   мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп беру күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша

2

Бағалы қағаз-
дар, оның ішінде:

2.1

сатуға арналған
қолда бар баға-
лы қағаздар

2.2

өтелгенге дейін
ұсталатын баға-
лы қағаздар

2.3

саудаға арнал-
ған бағалы қа-
ғаздар

3.

Орналастырылған салымдар

4.

"Кері РЕПО" операциясы

5.

Болашақ кезең-
дер шығыстары

6.

Мерзімі ұзар-
тылған салықтық
талап ету

7.

Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш

8.

Салықтар және бюджетке мін-
детті төлемдер бойынша бюджет-
ке қойылатын талаптар

9.

Басқа да деби-
торлық берешек

10.

Берілген аванстар

11.

Басқа заңды тұлғалардың ка-
питалына инвес-
тициялар

12.

Комиссиялық сыйақылар, оның
ішінде

12.1

зейнетақы ак-
тивтерінен

12.2

зейнетақы ак-
тивтері бойынша
ивестициялық кірістен/шығын-нан

13.

Қорлар

14

Негізгі құрал-
жабдықтар, және
материалдық
емес активтер
оның ішінде:

14.1

Құрылыс салынып
жатқан (орнаты-
лып жатқан) не-
гізгі құрал- жабдықтар

14.2

Жер, үй және үй-жай

14.3

Компьютер жабдығы

14.4

Көлік құралдары

14.5

Басқа да негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

14.6

Материалдық емес активтер

15

Басқа активтер

Активтердің жиынтығы:

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру
бойынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 қаулысымен .

              200___ жылғы "____" ________________
                             (есепті күн)
             міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп
                        (банктің атауы)

                                                       мың теңгемен

Коды

Міндеттемелердің атауы

Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есепті күнге

Есепті күнге

Өзгерістер

Уақытша әкімшілікті тағайындау күнгі деректермен салыстырғанда

Есепті кезең үшін

1

2

3

4

5

      6

    7

1.

Банктің міндеттемелері, оның ішінде:


1.1

Тиісті уақтылы төлемдерді капиталдандыру арқылы банк олардың алдында өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілік көтеретін жеке тұлғалардың алдында


1.2

Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және үстемеақы төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алименттер мен міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша ұсталған сыйақыларды төлеу  бойынша


1.3

Банк ұсынған есепке сай кепілдік берілген депозиттер бойынша ол төлеген (төлейтін) өтемақы сомасы бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алдында


1.4

Жеке тұлғалар алдында депозиттер мен ақша аударымдары бойынша, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылатын депозиттер бойынша, сақтандыру ұйымдарының "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша


1.5

Тек қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық ұйымдар, ұлы отан соғысы ардагерлерінің ұйымдары және оларға теңестірілген адамдардың ұйымдары алдында Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақстанның зағиптар қоғамы, Қазақстанның саңыраулар қоғамы және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаражаты есебінен құрылған ұйымдар, олардың банк шоттарындағы қаражаттары мен орналастырылған депозиттері бойынша мүгедектердің басқа ұйымдары алдында


1.6

Банк мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалар алдында


1.7

Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек


1.8

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлар алдында


1.9

Уақытша әкімшіліктің ағымдағы міндеттемелері, оның ішінде:


1.9.1

еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлер алдында;


1.9.2

Ағымдағы салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек;


1.9.3

басқа берешек


2.

Төленген жарғылық капитал


        Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________
      Бас бухгалтер ______________________________
      Орындаушы __________________________________
      Телефоны

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 5-қосымша

          200__ жылғы "__" ____________________________
                                     (есепті күн)
         ( сақтандыру ұйымының атауы ) міндеттемелерінің
                       жай-күйі туралы есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Міндеттеменің
атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мiндеттемелер
барлығы, оның
ішінде:


1.1

Сақтандыру бойын-
ша жауапкершi-
лiкпен байланысты
емес негiздер
бойынша тиiстi
уақтылы төлем-
дердi капитал-
дандыру арқылы
өмiрге және ден-
саулыққа зиян
келтiргенi үшiн
азаматтардың
алдында


1.2

Еңбек келiсiмi
бойынша және ав-
торлық сыйақы
бойынша жұмыс
iстейтiн адам-
дармен еңбекақы
төлеу бойынша


1.3

Сақтандырылған
адамның тұлғасы-
на байланысты
жасалған сақтан-
дыру шарттары
бойынша креди-
торлар алдында


1.4

Мүлiктi сақтанды-
ру шарттары және
сақтандырылған
адамның тұлғасына
байланысты емес
басқа сақтандыру
түрлерi бойынша
жеке тұлғалар -
кредиторлар
алдында


1.5

1.3, 1.4 тармақ-
шаларда көрсетiл-
генiнен басқа
жасалған сақтан-
дыру шарттары
бойынша креди-
торлар алдында


1.6

Қамтамасыз ету
сомасы шегінде
сақтандыру ұйымы
мүлкiнiң кепiлi-
мен қамтамасыз
етiлген мiндет-
темелер бойынша
кредиторлар
алдында


1.7

Салықтар, алымдар
және бюджетке
төленетiн басқа
да мiндеттi тө-
лемдер бойынша,
сондай-ақ респу-
бликалық бюджет-
тен берiлген
кредиттердi
қайтару бойынша


1.8

Қазақстан Респу-
бликасының заң
актiлерiне сәйкес
басқа кредиторлар
алдында


1.9

Ағымдағы берешек,
оның iшiнде:


1.9.1

Уақытша әкiмшiлiк
қызметкерлерiнiң
еңбек ақысын
төлеу бойынша


1.9.2

Ағымдағы салық-
тар, алымдар және
бюджетке төлене-
тін басқа да
міндетті төлемдер
бойынша берешек


1.9.3

Уақытша әкiмшi-
лiктің басқа
ағымдағы береше-
гі (жалға алу,
коммуналдық қыз-
меттер, мемлекет-
тік баж және т.б.)


2.

Болған сақтандыру
оқиғалар бойынша
кредиторларға
төленетін сақтан-
дыру төлемдері


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 6-қосымша

       Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

          200__ жылғы "__" ____________________________
                                     (есепті күн)

              ( жинақтаушы зейнетақы қорының атауы )
             міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Міндеттеменің
атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7


Қордың мiндет-
темелері:


1.1.

Қор тиiстi уақ-
тылы төлемдердi
капиталдандыру
арқылы өмiрге
немесе денсау-
лыққа зиян кел-
тiргенi үшiн жа-
уапкершiлiк көте-
ретiн азаматтар-
дың алдындағы жалақыдан және (немесе) өзге кірістен, алименттен ұсталған төлемдер, сондай-ақ шарттар жөніндегі талаптар


2.

Еңбек шарты бо-
йынша жұмыс iсте-
ген адамдарға
еңбекақы төлеу
және өтемақы тө-
леу бойынша есеп
айырысулар, оның
iшiнде жалақыдан
ұсталған міндетті
зейнетақы жарна-
ларын, сондай-ақ
авторлық шарттар
бойынша сыйақыны
төлеу берешегi
(Қазақстан Респу-
бликасы Азаматтық
кодексiнiң 51-ба-
бында көзделген
жағдайларды қос-
пағанда), оның
iшiнде:


2.1.

Жалақы бойынша


2.2.

Зейнетақы ауда-
рымдары бойынша


2.3.

Авторлық шарттар
бойынша сыйақыны
төлеу


3

Қамтамасыз ету
сомасы шегінде
мүліктің кепілі-
мен қамтамасыз
етілген міндетте-
мелер бойынша
кредиторлардың
талаптары (Қазақ-
стан Республикасы
Азаматтық кодек-
сiнiң 51-бабында
көзделген жағдай-
ларды қоспағанда)


4

Бюджетке төленетін
салықтар және басқа міндетті төлемдер
бойынша берешек


4.1.

Алынып тасталды - 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен

5

Заң актілеріне
сәйкес басқа
кредиторлармен
есеп айырысулар


І.

ЖиынтығыҚордың уақытша
әкімшілігінің
міндеттемелері


1

Ағымдағы берешек,
оның ішінде:


1.1.

Еңбекақы төлеу
бойынша уақытша
әкімшіліктің
қызметкерлері
алдында


1.2.

Ағымдағы салық-
тар, алымдар және
бюджетке төлене-
тін басқа да
міндетті төлемдер
бойынша берешек


1.3.

Уақытша әкімші-
ліктің басқа
берешегі


ІІ.

Жиынтығы


ІІІ.

Міндеттемелердің
барлығы: І.+ІІ.


4.

Төленген жарғылық
капитал


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 7-қосымша

          200__ жылғы "__" _________________жағдай бойынша
                                 (есепті күн)

         ( ұйымның атауы ) баланстан тыс шоттары туралы
                            Есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Шот атауы

Сомасы

Өзгерістер

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 8-қосымша

                        есепті кезең үшін
                             (ұйымның атауы)

        Ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Рет
нө-
мірі

Өткен есепті  күнге сальдо

Опера-
цияның
жасал-
ған
күні

Төлем
жасау
негіз-
демесі
(оның
ішінде
құжаттың
атауы)

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Ва-
люта
атауы

валю-
тада

тең-
гемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Есепті кезеңде барлығы  кестенің жалғасы

Кіріс

Шығыс

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

валю-
тада

тең-
гемен

9

10

11

12

13

14

15

16

  кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

17

18

19

20

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 9-қосымша

                        есепті кезең үшін
                             (ұйымның атауы)

             Касса арқылы ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Рет
нө-
мірі

Өткен есепті  күнге сальдо

Опера-
цияның
жасал-
ған
күні

Төлем
жасау
негіз-
демесі
(оның
ішінде
құжаттың
атауы)

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Валюта
атауы

валю-
тада

тең-
гемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Есепті кезеңде барлығы  кестенің жалғасы

Кіріс

Шығыс

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

валю-
тада

тең-
гемен

9

10

11

12

13

14

15

16

  кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

17

18

19

20

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                            "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                               ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                             талаптар туралы нұсқаулыққа 10-қосымша

      Ескерту: 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қ аулыларымен .

     Есепті кезеңде (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі
                 жасаған шығыстар туралы есеп

                                                  мың теңгемен

N

Шығыстардың атауы

Уәкілетті
органмен
келісілген
шығыстар
сметасына
сәйкес шы-
ғыстар со-
масы

Нақты жасалған шығыстар сомасы

Өзгерістер (4-баған-
3-баған)

1

2

3

4

5

Ай
1

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу
1.1

Уақытша әкімшіліктің басшысы және мүшелерінің, сондай-ақ  еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу
1.1.1.

Лауазымды еңбекақы
1.1.2.

Табыс салығы
1.1.3.

Міндетті зейнетақы жарналары
1.2

Өтемақы жасалатын шарттар бойынша қызмет көрсететін тұлғалардың еңбегіне ақы төлеу
1.3

Алынып тасталды - 2009.02.27. N 23 Қаулысымен.

2

Бюджетке аударымдар
2.1

Салықтар
2.2

Төлемдер
2.3

Басқа аударымдар
3

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашы-
лық мұқтаждар үшін көлік
жалдау жөніндегі қызмет
3.2

Байланыс қызметі
3.3

Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация
жөніндегі қызмет
3.4

Көлікті күзету жөніндегі
қызмет
3.5

Көлікке арналған тұрақты
ұсыну жөніндегі қызмет
3.6

Көлікті тіркеу жөніндегі
қызмет
3.7

Көлікті техникалық тек-
серу жөніндегі қызмет
3.8

Көлікті сақтандыру
жөніндегі қызмет
3.9

Коммуналдық қызмет
3.10

Ағымдағы жөндеу жұмысы, негізгі құрал-жабдықтар-
ға техникалық, сервис-
тік қызмет көрсету (бай-
қау) жөніндегі жұмыстар
3.11

Үй-жайды жалдау
3.12

Жылжымайтын мүлік пен тіркеуші органдардағы сәйкес құжаттаманы тіркеу жөніндегі қызмет
3.13

Мүлікті бағалау жөнінде-
гі қызмет
3.14

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жариялау жөнін-
дегі қызмет
3.15

Жылу жүйесін іске қосуға
дайындау жөніндегі қызмет
3.16

Сантехникалық жұмыстар
3.17

Мүлікті сақтау жөніндегі
жұмыс
3.18

Нотариалды куәлік бойын-
ша қызмет
3.19

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызмет
3.20

Терезе, есіктерге тор дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар
3.21

Сауда-саттықты ұйымдас-
тыру мен жүргізу бойын-
ша қызмет
3.22

Инкассация қызметі
3.23

Сараптама жүргізу жөніндегі қызмет
3.24

Бағдарламалық қамтамасыз
етуге қызмет көрсету
3.25

Құжаттарды аудару
қызметі
3.26

Телефон нөмірлерін
орнату, ауыстыру немесе
басқа жерге орнату
3.27

Актуалды жай-күйдегі акционерлердің тізілім-
деріне қолдау көрсету-
дегі тіркеушінің қызметі
3.28

Құжаттарды ғылыми-техни-
калық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру жөнін-
дегі қызмет
4.

Тауарлы-материалдық
құндылықтарды сатып алу
бойынша шығыстар
4.1

Офистік жабдықтарды жұ-
мыс бабында ұстау үшін
шығыстар
4.2

Көлік құралдарын ұстау үшін шығыстар
4.3

Үй-жайды ұстау үшін шығыстар
4.4

Қағаз және бланктік өнімдерді сатып алу үшін шығыстар
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алу үшін шығыстар
4.6

Жанар-жағар май материалдарын сатып алу үшін шығыстар
5

Іссапар шығыстар
6

Қате төлем құжаттары бойынша келіп түскен ақшаны қайтару бойынша шығыстар
7

Жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық активтермен қамтамасыз ету жөніндегі, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, сондай-ақ жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аударым жасау жөніндегі шығыстары
8

Күтпеген шығыстар
Бір айдың жиынтығы

Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 11-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                               (есепті күн)

            ( ұйымның атауы ) атынан есепті кезеңде
                сотқа берілген шағымдар туралы
                             Есеп

Рет
нө-
мірі

Фамилиясы,
аты, әкесі-
нің аты

Келті-
рілген
зиян
сомасы

Зиян
си-
паты

Шағым
өтініші
жібе-
рілген
күн

Шағым
өтініш
жібе-
рілген
орган-
ның
атауы

Қарау
нәти-
же-
лері

Ес-
керту

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                       Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң уақытша
басқарушының) есеп пен өзге
ақпаратты беруiне қойылатын
талаптар туралы нұсқаулыққа
12-қосымша   

       Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

20__ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша (есепті күн)

_________________ (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі
қызметкерлерінің саны туралы есеп

      Уақытша әкімшіліктің еңбек шарттары бойынша жұмыс істейтін
                            қызметкерлері      

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Штат бірліктерінің саны

Штат кестесіне сәйкес жалақы мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
Ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет жасайтын тұлғалар   

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Бірліктердің саны

Штат кестесіне сәйкес ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша еңбекке ақы төлеу мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
Уақытша әкімшілік жетекшісі _______ _________
Бас бухгалтер ________ _________
Орындаушы ________ _________
телефоны

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 13-қосымша

       Ескерту. 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
            салымшылардың (алушылардың) жинақталған
              зейнетақы қаражаттарын аудару туралы
                            Мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Зейнетақы
активтерi,
оның iшiнде

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Ерікті
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Ерікті
кәсіби
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Жиынтығы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Уақытша
әкiмшiлiктi
тағайындау
күнiне

Өткен есеп-
тi күнге

Есептi ке-
зеңде ауда-
рылғаны
(жинақтау-
шы зейнета-
қы қорының
атауы):

1.

Жиынтығы:

Есепті күнге

      Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 14-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
                  зейнетақы төлемдері туралы
                            Мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Рет
нө-
мірі

Зейнетақы
төлемінің
түрлері

Уа-
қытша
әкім-
ші-
лікті
таға-
йын-
дау
кү-
ніне

Өткен
есеп-
ті
күнге

Есеп
күн-
ге

Уақытша
әкімшілік
тағайын-
далған
күннен
бастап
жасалған
зейнетақы
төлемдері

Есепті
кезеңде
жасалған
зейнетақы
төлемдері

Адам
саны

Со-
масы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
саны

Со-
масы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кесте бо-
йынша зей-
нетақы
төлемдерi:
1.1.

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен
зейнетақы
төлемдерi:
1.1.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
1.1.2

Басқа адам-
дарға
1.2

Ерiктi зей-
нетақы жар-
налары есе-
бiнен зейне-
тақы төлем-
дерi:
1.2.1

Елу жасқа
жеткен кезде
1.2.2

Мүгедектiгi
бойынша
1.2.3

Басқа
адамдарға
1.3

Ерiктi кәсi-
би зейнета-
қы жарнала-
ры есебiнен
зейнетақы
төлемдерi:
1.3.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
2.

Бiр жолғы
зейнетақы
төлемдерi:
2.1

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен:
2.1.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.1.2

Мұрагерлерге
2.1.3

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
2.2

Ерiктi
зейнетақы
жарналары
есебiнен:
2.2.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.2.2

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
2.3

Ерiктi кәсi-
би зейнета-
қы жарнала-
ры есебiнен:
2.3.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.3.2

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
3.

Сақтандыру
ұйымына
аударылған
жинақталған
зейнетақы
қаражаты:
3.1

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары:
3.1.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
3.1.2

Елу жасқа
жеткен кез-
де және ең
аз зейнета-
қының мөлше-
рiнен төмен
емес төлем-
дердi қам-
тамасыз ету
үшiн жинақ-
талған зей-
нетақы қара-
жатының жет-
кiлiктiлiгi
3.1.3

I және II
топ мүгедек-
терiне (мер-
зiмсiз мүге-
дектiк)
3.2.

Ерiктi зей-
нетақы жар-
налары
3.3.

Ерiктi
кәсiби
зейнетақы
жарналары:
3.3.1

Елу жасқа
жеткен кезде
3.3.2

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде

Зейнетақы
төлемдерi
барлығы
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 15-қосымша

      Ескерту: 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

           (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
      зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

                                                      мың теңгемен

Коды

Активтің атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Банк шоттарындағы
ақша


1.1

Тазартылған
қымбат металдар


2.

Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық
Банкіндегі және
екінші деңгейдегі
банктердегі
салымдар


3.

Сатуға қолда бар
бағалы қағаздар


3.1.

Саудаға арналған
бағалы қағаздар


3.2.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.3.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.4.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.5.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.6.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


4.

"кері РЕПО" опе-
рациялары бойынша
талаптар


4.1.

Туынды қаржы
құралдары


5.

Дебиторлық берешек


5.1.

Өтелгенге дейін
ұсталатын бағалы
қағаздар


6.

Басқа да қаржы
активтеріАктивтер жиынтығыМіндеттемелер


1.

Зейнетақы төлем-
дері бойынша алу-
шылардың талаптары


2.

Комиссиялық сый-
ақылар бойынша
кредиторлық
берешек, оның
ішінде:


2.1.

Зейнетақы
активтерінен


2.2

Инвестицилық
кірістен


3.

Зейнетақы төлем-
дерінен болатын
табыс салығы бо-
йынша кредитор-
лық берешек


3.1.

Туынды қаржы
құралдары


4.

Басқа міндетте-
мелерМіндеттемелер
жиынтығыТаза активтер
жиынтығы


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон     

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 16-қосымша

      Ескерту: 16-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

            (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
      зейнетақы активтері бойынша кірістер мен шығындар
                      туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Активтің атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Таза зейнетақы
активтері,
барлығы


2.

Зейнетақы
жарналары,
оның iшiнде:


2.1.

міндетті


2.2.

ерікті


2.3.

Ерікті кәсіби


3.

Басқа зейнетақы
қорларынан келiп
түскен жинақтал-
ған зейнетақы
қаражаты


4.

Орналастырылған
салымдар бойынша
сыйақы түріндегі
кірістер


5.

Бағалы қағаздар
бойынша сыйақы
(купон немесе
дисконт) түрін-
дегі кірістер


5.1.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.2.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.3.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.4

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.5

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.6

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.7

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


6.

"керi РЕПО" опе-
рациялары бойынша
кiрiстер


7.

Акциялар бойынша
дивидендтер
түрiндегi кiрiс


8.

Бағалы қағаздарды
сатып алудан-
сатудан болған
кiрiс (шығын)
(нетто)


9.

Қайта бағалаудан
болған кiрiс
(шығын) (нетто),
оның iшiнде


9.1

Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздардың әдiл
құнының өзгеруi-
нен болған


9.2

Шетел валютасын
қайта бағалаудан
болған


9.3.

саудаға арналған
бағалы қағаздардың
әділ құнының
өзгеруінен


9.4.

басқа активтерді
қайта бағалаудан


10.

Басқа қаржы ак-
тивтерi бойынша
сыйақы түрiндегi
кiрiс


11.

өсiмпұл және
айыппұл түрiнде
болған кiрiстер,
оның iшiнде


11.1.

Мiндеттi зейне-
тақы жарналарын
уақтылы аударма-
ғаны үшiн


11.2

Жинақталған зей-
нетақы қаражатын
уақтылы аударма-
ғаны үшін


11.3

Зейнетақы актив-
терiн ойдағыдай
басқармағаны үшiн


12.

Басқа кiрiстер
(түсiмдер)


13.

Кiрiстер жиынтығы


14.

Төленген немесе
төленуге жататын
зейнетақы, оның
iшiнде:


14.1.

Жасы бойынша


14.2.

Жерлеуге


14.3.

Мүгедектiгi
бойынша


14.4.

Қазақстан Респу-
бликасынан тыс
жерлерге тұрақты
өмiр сүруге кетуi
бойынша


14.5.

Мұрагерлерге


14.6.

Жұмыс iстеген
жасына қарай


14.7.

Сақтандыру ұйымдарына


15.

Төлем көзiнен
ұсталатын жеке
табыс салығы


16.

Зейнетақы қорына
тиесiлi комис-
сиялық сыйақы,
оның iшiнде:


16.1.

Зейнетақы
активтерiнен


16.2.

Орналастырылған
зейнетақы ак-
тивтерi бойынша
инвестициялық
кiрiстер


17.

Жинақталған зей-
нетақы қаражатын
басқа қорларға
аудару


18.

Басқа шығыстар


19.

Шығыстар жиынтығы


20.

Анықталмаған со-
малар (қателесiп
есептелгенi)


21.

Анықталмаған со-
маларды қайтару


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 17-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
        жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
          салымшылардың (алушылардың) саны туралы
                           мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Салымшылардың (алушылардың) жасы

Уақытша әкiмшiлiктi
тағайындау күніне

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

сомасы

Саны
(адам)

сомасы

1

2

3

4

5

6

1.

Мiндеттi зейнетақы
жарналары

1.1.

20 жасқа дейiн

1.2.

21-ден 30-ға дейiн

1.3.

31-ден 40-ға дейiн

1.4.

41-ден 50-ге дейiн

1.5.

51-ден 60-қа дейiн

1.6.

61-ден 70-ке дейiн

1.7.

71-ден 80-ге дейiн

1.8.

81 жас және одан астам

1.9.

Жиынтығы

2.

Ерiктi зейнетақы
жарналары

2.1.

20 жасқа дейiн

2.2.

21-ден 30-ға дейiн

2.3.

31-ден 40-ға дейiн

2.4.

41-ден 50-ға дейiн

2.5.

51-ден 60-ға дейiн

2.6.

61-ден 70-ға дейiн

2.7.

71-ден 80-ға дейiн

2.8.

81 жас және одан астам

2.9.

Жиынтығы

3.

Ерiктi кәсіби зейнетақы

3.1.

20 жасқа дейiн

3.2.

21-ден 30-ға дейiн

3.3.

31-ден 40-ға дейiн

3.4.

41-ден 50-ға дейiн

3.5.

51-ден 60-ға дейiн

3.6.

61-ден 70-ға дейiн

3.7.

71-ден 80-ға дейiн

3.8.

81 жас және одан астам

3.9.

Жиынтығы

4.

Барлығы

  кестенің жалғасы

Коды


Өткен есепті күніне

Есепті күнге

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

1

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

  кестенің жалғасы

Коды

Өзгерістер

Уақытша әкімшілікті
тағайындау күнгі де-
ректермен салыстырғанда

Есепті кезең үшін

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

1

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 18-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
              өз активтері есебінен сатып алынған
               бағалы қағаздар туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Көрсеткiштер

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
мемле-
кеттiк
бағалы
қағаз-
дары

Қазақстан Респу-
бликасы ұйым-
дарының мемле-
кеттiк емес эмис-
сиялық бағалы
қағаздары

Шет
мемле-
кет-
тердің
бағалы
қағаз-
дары

Екiншi
деңгей-
дегi
банк-
тердiң
бағалы
қағаз-
дары

Екiншi
деңгей-
дегi
банк-
тердi
қоспа-
ғанда,
заңды
тұлға-
лардың
бағалы
қағаз-
дары

1

2

3

4

5

6

1.

Бағалы қағаз түрi

2.

Ұлттық бiрегейлен-
дiру нөмірі

3.

Бағалы қағаздардың
саны (данамен)

4.

Номиналды құны

5.

Номиналды құн
валютасы

6.

Жиынтық ағымдағы
құны, оның iшiнде:

6.1.

Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар, оның
iшiнде:

6.1.1

Есептелген сыйақы

6.2.

Сауда бағалы қағаз-
дары, оның iшiнде:

6.2.1

Есептелген сыйақы

6.3.

Өтеуге дейiн ұста-
латын бағалы қағаз-
дар, оның iшiнде:

6.3.1

Есептелген сыйақы

7.

Сатып алынған күнi

8.

Өтеу күнi

9.

Листинг/рейтинг

  кестенің жалғасы

Коды

Қазақстан
Республикасы
резидент
еместерінің -
эмитенттердің
мемлекеттік
емес бағалы
қағаздары

Инвести-
циялық
қорлардың
пайлары

Барлығы

1

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1
6.2.
6.2.1
6.3.
6.3.1
7.
8.
9.
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 19-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
          өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО"
          және "РЕПО" операциялары туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

N
р/н

Операцияның мәнi

Эмитенттiң
атауы және
бағалы
қағаз түрі

Ұлттық
бірегей-
лендіру
нөмірі

Номиналды
құн
валютасы

1

2

3

4

5

1.

"керi РЕПО" операциялары
1.1.

Тiкелей тәсiл
1.2.

Автоматты тәсіл
2.

"РЕПО" операциялары
2.1.

Тiкелей тәсiл
2.2.

Автоматты тәсіл
  кестенің жалғасы

N
р/н

Күні

Операция
мерзімі
күнмен

Сыйақы
став-
касы

Бағалы
қағаз-
дар
саны

Опе-
рация
сомасы
теңге-
мен

Лис-
тинг/
рей-
тинг

Опера-
цияның
ашылуы

Опера-
цияның
жабылуы

1

6

7

8

9

10

11

12

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 20-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              ( жинақтаушы зейнетақы қорының атауы )
       өз активтері есебінен екінші деңгейдегі банктерде
          орналастырылған салымдар туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Бап атаулары

Талап
етуге
дейінгі
салымдар

Мерзімді
салымдар

Шартты
салым-
дар

Бар-
лығы

1

2

3

4

5

6

1.

Банктiң атауы

2.

Салым валютасы

3.

Рейтинг/Листинг

4.

Салым мерзiмi күнмен

5.

Салымдар бойынша
сыйақы ставкасы
(жылдық процентпен)

6.

Салым бойынша негізгі
борыш сомасы

6.1.

Теңгемен

6.2.

Шетел валютасында

7.

Салым бойынша сыйақы

7.1.

Теңгемен

7.2.

Шетел валютасында

8.

Салымның ағымдағы
құны жиынтығы

9.

Ықтимал шығын резервтерi

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

Об утверждении Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 98. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 25 апреля 2005 года N 3581. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 148

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 148 (вводится в действие по истечении десяти дней после дня первого официального опубликования).

      В целях cовершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность временной администрацией (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бадырленова Ж.Р.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

      Председатель

  Утверждена постановлением     
Правления Агентства        
Республики Казахстан      
по регулированию и надзору    
финансового рынка и        
финансовых организаций      
от 26 марта 2005 года N 98   

Инструкция
о требованиях к представлению временной
администрацией (временным администратором) банка,
страховой (перестраховочной) организации и
накопительного пенсионного фонда отчетности
и иной информации

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Положением об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270, и устанавливает требования к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).
      2. Действие настоящей Инструкции распространяется на временную администрацию (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда (далее - временная администрация), назначенную уполномоченным органом в связи с лишением лицензии на право осуществления банковской, страховой (перестраховочной) деятельности, а также деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.
       Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).

Глава 2. Представление отчетности и иной информации

      3. Отчет о проделанной работе временной администрацией представляется в уполномоченный орган ежемесячно со следующей периодичностью:
      1) при отсутствии филиалов - не позднее шестого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
      2) при наличии филиалов - не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
      4. Отчет о проделанной работе (далее - ежемесячный отчет) временной администрацией представляется в подразделение ликвидации финансовых организаций уполномоченного органа (далее - уполномоченное подразделение) на бумажном носителе.
      5. Отчетной датой для ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным.
      6. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего месячного отчета.

      7. Ежемесячный отчет временной администрации включает в себя:
      1) пояснительную записку;
      2) бухгалтерский баланс организации по состоянию на отчетную дату, по форме, установленной для действующей организации;
      3) отчет о состоянии активов на отчетную дату (приложения 1-3 к настоящей Инструкции);
      4) отчет о состоянии обязательств на отчетную дату (приложения 4-6 к настоящей Инструкции);
      5) отчет по внебалансовым счетам на отчетную дату (приложение 7 к настоящей Инструкции);
      6) отчет о движении денег по текущему счету за отчетный период (приложение 8 к настоящей Инструкции);
      7) отчет о движении денег по кассе за отчетный период (приложение 9 к настоящей Инструкции);
      8) отчет о произведенных временной администрацией организации расходах за отчетный период (приложение 10 к настоящей Инструкции);
      9) отчет о предъявленных временной администрацией организации исках в суды за отчетный период (приложение 11 к настоящей Инструкции);
      10) отчет о численности работников временной администрации организации на отчетную дату (приложение 12 к настоящей Инструкции).

      8. Временная администрация накопительного пенсионного фонда при направлении ежемесячного отчета, помимо документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, представляет:
      1) сведения о переводах пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) (приложение 13 к настоящей Инструкции);
      2) сведения о пенсионных выплатах (приложение 14 к настоящей Инструкции);
      3) бухгалтерский баланс по пенсионным активам (приложение 15 к настоящей Инструкции);
      4) сведения о прибылях и убытках по пенсионным активам (приложение 16 к настоящей Инструкции);
      4-1) отчетность, предусмотренную пунктом 2 Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных постановлением Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3346) и пунктом 3 Инструкции о перечне, формах и сроках представления ежемесячной финансовой отчетности накопительными пенсионными фондами, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 175, (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3384);
      5) сведения об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) (приложение 17 к настоящей Инструкции).
      6) - 8) (исключены - от 27 августа 2007 года N 220 )
      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 марта 2006 г. N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

     9. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию о:
     1) наименовании и реквизитах решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации, ее составе;
     2) выполнении подпунктов 2)-3) пункта 7пунктов 9-1125-27 Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 6, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4070;;
     3) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006  N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);
     4) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);
     5) причинах возникновения каждого изменения показателей отчетности за истекший период;
     6) иных сведениях и событиях, произошедших в отчетном периоде и осуществленных мероприятиях, связанных с деятельностью временной администрации.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).

     10. Отчеты и прилагаемые к ним документы заверяются печатью организации и подписываются руководителем временной администрации и главным бухгалтером организации с обязательным указанием фамилии и должности лица, ответственного за подготовку документов.
     11. Временная администрация организации по запросу уполномоченного органа представляет отдельные формы отчетов и дополнительные сведения по состоянию на определенную дату, а также иные подтверждающие документы.

Глава 3. Заключительные положения

     12. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

    Приложение 1             
к Инструкции о требованиях к    
представлению временной      
администрацией (временным     
администратором) банка, страховой 
(перестраховочной) организации и  
накопительного пенсионного фонда 
отчетности и иной информации   

       Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

                   Отчет о состоянии активов (наименование банка)
                            на "__"____________ 200__года
                                (отчетная дата)
 
                                                               в тысячах тенге

N

Показатели

Номер
балан-
сового
(вне-
балан-
сового
счета)

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
сравне-
нию с
данными
на дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

по
сравне-
нию с
данными
на дату
преды-
дущего
отчета

1

2

3

4

5

6

7
(графа 6-
графа 4)

8
(графа 6-
графа 5)

1.

Деньги2.

Аффинированные
драгоценные
металлы3.

Корреспондентские
счета4.

Ценные бумаги5.

Начисленное
вознаграждение
по ценным бумагам6.

Вклады,
в том числе:6.1

Начисленное
вознаграждение7.

Выданные займы,
в том числе:7.1

юридическим лицам:7.1.1

Стандартные7.1.2

Сомнительные7.1.3

Безнадежные7.1.4

Основной долг7.1.5

Начисленное вознаграждение7.2

физическим лицам:7.2.1

Стандартные7.2.2

Сомнительные7.2.3

Безнадежные7.2.4

Основной долг7.2.5

Начисленное
вознаграждение8.

Требования к
Национальному
Банку
Республики
Казахстан9.

Требования к
клиентам,
в том числе:9.1

к юридическим
лицам9.2

к физическим
лицам10.

Инвестиции в
капитал и
субординированный
долг11.

Товарно-
материальные
запасы12.

Основные средства
и нематериальные
активы,
в том числе:12.1

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства12.2

Земля, здания и сооружения12.3

Компьютерное
оборудование12.4

Транспортные
средства12.5

Прочие основные
средства12.6

Нематериальные
активы13.

Прочие активыИтого активов:Резервы (провизии)Счет отрицательной
корректировкиНачисленная амортизация  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________
телефон.
 

  Приложение 2             
к Инструкции о требованиях к    
представлению временной      
администрацией (временным     
администратором) банка, страховой 
(перестраховочной) организации и  
накопительного пенсионного фонда 
отчетности и иной информации   

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

                                Отчет о состоянии активов
                    (наименование страховой организации)
                           на "__"___________ 200__года
                                (отчетная дата)
 

N

Показатели

Номер
балан-
сового
(вне-
балан-
сового
счета)

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
сравне-
нию с
данными
на дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

по
сравне-
нию с
данными
на дату
преды-
дущего
отчета

1

2

3

4

5

6

7
(графа 6-
графа 4)

8
(графа 6-
графа 5)

1.

Деньги и
денежные
эквиваленты2.

Вклады
размещенные3.

Ценные бумаги,
в том числе:3.1

Ценные бумаги,
предназначенные
для торговли3.2

Ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи3.3

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения4.

Операция
"обратное РЕПО"5.

Аффинированные
драгоценные
металлы6.

Производные
финансовые
инструменты7.

Активы
перестрахования:7.1

Активы
перестрахования
по незаработанным
премиям7.2

Активы
перестрахования
по произошедшим,
но незаявленным
убыткам7.3

Активы
перестрахования
по непроизошедшим
убыткам по
договорам
страхования
(перестрахования)
жизни7.4

Активы
перестрахования
по непроизошедшим
убыткам по
договорам
аннуитета7.5

Активы
перестрахования
по заявленным, но
неурегулированным
убыткам7.6

Активы
перестрахования
по дополнительным
резервам8

Расходы
будущих периодов9

Налоговое
требование10

Отсроченное
налоговое
требование11

Прочие активы12

Инвестиции
в капитал других
юридических лиц13

Основные средства,
в том числе:13.1

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства13.2

Земля, здания
и сооружения13.3

Компьютерное
оборудование13.4

Транспортные
средства13.5

Прочие основные
средства14

Инвестиционное
имущество15

Долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи16

Нематериальные
активыИтого активов:Резервы (провизии)Счет отрицательной
корректировкиНачисленная
амортизация  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________
Телефон.  

Приложение 3             
к Инструкции о требованиях к    
представлению временной      
администрацией (временным     
администратором) банка, страховой 
(перестраховочной) организации и  
накопительного пенсионного фонда 
отчетности и иной информации   

      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

                               Отчет о состоянии активов
             (наименование накопительного пенсионного фонда)
                         на "__"___________ 200__года
                             (отчетная дата)
 
                                                               в тысячах тенге

N

Показатели

Номер
балан-
сового
(вне-
балан-
сового
счета)

На
начало
ликви-
дацион-
ного
про-
цесса

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
сравне-
нию с
данными
на дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

по
сравне-
нию с
данными
на дату
преды-
дущего
отчета

1

2

3

4

5

6

7
(графа 6-
графа 4)

8
(графа 6-
графа 5)

1.

Деньги2.

Ценные бумаги,
в том числе:2.1

ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи2.2

ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения2.3

торговые ценные
бумаги3.

Вклады размещенные4.

Операция
"обратное РЕПО"5.

Расходы
будущих периодов6.

Отсроченное
налоговое
требование7.

Долгосрочная
дебиторская
задолженность8.

Требования к
бюджету по
налогам и другим
обязательным
платежам в
бюджет9.

Прочая
дебиторская
задолженность10.

Авансы выданные11.

Инвестиции
в капитал других
юридических лиц12.

Комиссионные
вознаграждения,
в том числе:12.1

от пенсионных
активов12.2

от инвестиционного
дохода/убытка
по пенсионным
активам13.

Запасы14

Основные средства
и нематериальные
активы, в том
числе:14.1

Строящиеся
(устанавливаемые)
основные средства14.2

Земля, здания
и сооружения14.3

Компьютерное
оборудование14.4

Транспортные
средства14.5

Прочие основные
средства14.6

Нематериальные
активы15

Прочие активыИтого активов:Резервы (провизии)Счет отрицательной
корректировкиНачисленная
амортизация  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________
Телефон.
 

  Приложение 4                
к Инструкции о требованиях к        
представлению временной          
администрацией (временным         
администратором) банка, страховой    
(перестраховочной) организации и     
накопительного пенсионного фонда     
отчетности и иной информации       

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

                                 Отчет о состоянии обязательств
                      (наименование банка)
                   на "__"___________ 200__года
                        (отчетная дата)

                                               в тысячах тенге

Код

Наименование
обязательств

На
дату
назна-
чения
времен-
ной
адми-
нист-
рации

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
срав-
нению с
данными
на дату
назна-
чения
времен-
ной
админист-
рации

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обязательства
банка, в том
числе:


1.1

Перед
физическими
лицами, перед
которыми банк
несет ответст-
венность за
причинение
вреда жизни
или здоровью,
путем капита-
лизации соот-
ветствующих
повременных
платежей


1.2

По оплате
труда и вып-
лате компен-
саций лицам,
работавшим по
трудовому до-
говору, задол-
женностей по
социальным
отчислениям в
Государствен-
ный фонд
социального
страхования,
по уплате
удержанных из
заработной
платы алимен-
тов и обяза-
тельных пен-
сионных взно-
сов, а также
вознаграждений
по авторским
договорам


1.3

Перед органи-
зацией, осу-
ществляющей
обязательное
гарантирование
депозитов, по
сумме выпла-
ченного (вып-
лачиваемого)
ею возмещения
по гаранти-
руемым депо-
зитам согласно
расчету, пред-
ставленному
банком


1.4

Перед физи-
ческими лица-
ми по депози-
там и перево-
дам денег, а
также по депо-
зитам, осу-
ществленным
за счет пен-
сионных акти-
вов накопи-
тельных пен-
сионных фон-
дов; по
депозитам
страховых
организаций,
осуществленным
за счет
средств,
привлеченных
по отрасли
"страхование
жизни"


1.5

Перед неком-
мерческими
организациями,
занимающимися
исключительно
благотвори-
тельной дея-
тельностью,
организациями
ветеранов
Великой
Отечественной
войны и орга-
низациями
лиц, прирав-
ненных к ним,
Добровольным
обществом
инвалидов
Республики
Казахстан,
Казахским
обществом
слепых,
Казахским
обществом
глухих и
производствен-
ными организа-
циями, являю-
щимися собст-
венностью
этих юридичес-
ких лиц и
созданными за
счет их
средств, дру-
гими организа-
циями инвали-
дов по имею-
щимся их
средствам на
банковских
счетах и
помещенным на
депозит


1.6

Перед юриди-
ческими лицами
по обязатель-
ствам, обес-
печенным зало-
гом имущества
банка


1.7

Задолженность
по налогам,
сборам и дру-
гим обязатель-
ным платежам
в бюджет, а
также по
возврату кре-
дитов, выдан-
ных из респуб-
ликанского
бюджета


1.8

Перед другими
кредиторами в
соответствии с
законодатель-
ными актами
Республики
Казахстан


1.9

Текущие обя-
зательства
временной
администрации,
в том числе:


1.9.1

перед работ-
никами по
оплате труда


1.9.2

задолженность
по текущим
налогам, сбо-
рам и другим
обязательным
платежам в
бюджет


1.9.3

прочая
задолженность


2.

Оплаченный
уставный
капитал


  Руководитель временной администрации _____________________
Главный бухгалтер ________________________________________
Исполнитель ______________________________________________
Телефон
 
 

     Приложение 5              
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

              Отчет о состоянии обязательств
          (наименование страховой организации)
                на "__"___________ 200__года
                         (отчетная дата)
 
                                      в тысячах тенге

Код

Наименование обязательств

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
сравне-
нию с
даннымина
дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обязательст-
ва всего, в том числе:


1.
1.

Перед гражданами, за причи-
нение вреда жизни или здоровью, путем
капита-
лизации соот-
ветствующих
повременных платежей по основаниям, не связанным с ответ-
ственностью по договорам страхования


1.
2

По оплате труда с лицами, работающими
по трудовому договору, и по авторским
вознаграж-
дениям


1.
3

Перед кредиторами по заключенным договорам страхования, связанным с личностью застрахован-
ного


1.
4

Перед кредиторами - физическими лицами по  договорам имуществен-
ного страхования и другим видам страхования  , не связанным с личностью застрахован-
ного


1.5

Перед кредиторами по заключенным договорам страхования иным, чем указано в подпунктах 1.3, 1.4


1.6

Перед кредиторами по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества страховой организации в пределах суммы обеспечения


1.7

По налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республикан-
ского бюджета


1.8

Перед другими кредиторами в соответствии с законода-
тельными актами Республики Казахстан


1.9

Текущая задолженность, в том числе:


1.9.1

по оплате труда работников временной администрации;


1.9.2

задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;


1.9.3

прочая текущая задолженность временной администрации (аренда, коммунальные услуги, государствен-
ная пошлина и т.д.)


2

страховые выплаты кредиторам по наступившим страховым случаям    Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________

телефон
 

    Приложение 6              
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации   

       Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).    

              Отчет о состоянии обязательств
    (наименование накопительного пенсионного фонда)
                на "__"___________ 200__года
                         (отчетная дата)
 
                                      в тысячах тенге

Код

Наименование обязательств

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по
сравне-
нию с
данными на
дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7


Обязательст-
ва фонда


1.
1.

требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми фонд несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответст-
вующих
повременных платежей


2

расчеты по оплате труда и выплате компенсаций  лицам, работавшим
по трудовому договору, в том числе задолженности  по уплате удержанных из заработной платы
обязательных пенсионных взносов, а также вознагражде-
ний по авторским договорам (за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей
5 1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан), в том числе:


2.1

по заработной плате


2.
2

по пенсионным отчислениям


2.3

выплата вознаграж-
дений по авторским договорам


3

требования кредиторов по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества в пределах суммы обеспечения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан)


4

задолженность по налогам и другим
обязательным
платежам в бюджет


4.1

исключена - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).

5

расчеты с другими кредиторами в соответствии с законо-
дательными актами


I

ИтогоОбязательства временной администрации фонда


1

Текущая задолженность, в том числе:


1.1

перед работниками временной администрации по оплате труда


1.2

задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;


1.3

прочая задолженность временной администрации


II

Итого


III

Всего обязательства: I.+II.


4

Оплаченный уставный капитал


    Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________

телефон
 
 

     Приложение 7              
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

              Отчет по внебалансовым счетам
               (наименование организации)
           по состоянию на "__"___________ 200__года
                         (отчетная дата)
 
                                      в тысячах тенге

Номер
счета

Наимено-
вание
счета

Сумма

Изменения

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

На
преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

с даты
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7    Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________

телефон
 
 

      Приложение 8              
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

         Отчет о движении денег по текущему счету
             (наименование организации)

                 за отчетный период

отчетная дата __________

по-
ряд-
ко-
вый
но-
мер

Сальдо на предыдущую
отчетную дату

Дата
совер-
шения
опе-
рации

Осно-
вание
платежа
(в том
числе
наиме-
нование
доку-
мента)

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

курс
ва-
лю-
ты

сумма

наи-
мено-
вание
ва-
люты

в ва-
люте

в
тен-
ге

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего за отчетный период  Продолжение таблицы

Приход

Расход

Сальдо на
отчетную дату

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

сумма

курс
ва-
лю-
ты

сумма

курс
ва-
лю-
ты

сумма

курс
ва-
лю-
ты

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________

телефон
 
 
 

      Приложение 9              
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

         Отчет о движении денег по кассе
             (наименование организации)

                 за отчетный период

отчетная дата __________

по-
ряд-
ко-
вый
но-
мер

Сальдо на предыдущую
отчетную дату

Дата
совер-
шения
опе-
рации

Осно-
вание
платежа
(в том
числе
наиме-
нование
доку-
мента)

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

курс
ва-
лю-
ты

сумма

наи-
мено-
вание
ва-
люты

в ва-
люте

в
тен-
ге

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего за отчетный период  Продолжение таблицы

Приход

Расход

Сальдо на
отчетную дату

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

в на-
цио-
наль-
ной
ва-
лю-
те

в иностранной
валюте

сумма

курс
ва-
лю-
ты

сумма

курс
ва-
лю-
ты

сумма

курс
ва-
лю-
ты

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

в
ва-
лю-
те

в
тен-
ге

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________

телефон    

Приложение 10                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации        

      Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).

                               Отчет
            о произведенных временной администрацией
     (наименование организации) расходах за отчетный период

                                                       в тысячах тенге

Наименование
расходов

Сумма
расходов
согласно
смете
расходов,
согласо-
ванной
уполномо-
ченным
органом

Сумма
фактически
произве-
денных
расходов

Изменения
(графа 4-
графа 3)

1

2

3

4

5

Месяц
1

Оплата труда персонала
1.1

Оплата труда руководителя и членов временной
администрации, а также
работников организации,
работающих на основании
трудовых договоров
1.1.1

Должностной оклад
1.1.2

Подоходный налог
1.1.3

Обязательные пенсионные
взносы
1.2

Оплата труда лиц,
оказывающих услуги по
договорам возмездного
оказания услуг
1.3

исключена - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).

2

Отчисления в бюджет
2.1

Налоги
2.2

Платы
2.3

Иные отчисления
3

Административные расходы
3.1

Услуги по найму
транспорта для служебных
и хозяйственных нужд
3.2

Услуги связи
3.3

Услуги по охране
и сигнализации зданий
и сооружений
3.4

Услуги по охране
транспорта
3.5

Услуги по предоставлению
стоянки для транспорта
3.6

Услуги по
регистрации транспорта
3.7

Услуги по техническому
осмотру транспорта
3.8

Услуги по страхованию
транспорта
3.9

Коммунальные услуги
3.10

Работы по текущему
ремонту, техническому,
сервисному обслуживанию
(осмотру) основных
средств, осуществляемых
подрядным способом
3.11

Аренда помещения
3.12

Услуги по регистрации
недвижимости и соответ-
ствующей документации в
регистрирующих органах
3.13

Услуги по оценке
имущества
3.14

Услуги по публикации
в средствах массовой
информации
3.15

Услуги по подготовке
отопительной системы
к запуску
3.16

Сантехнические работы
3.17

Услуги по хранению
имущества
3.18

Услуги по нотариальному
удостоверению
3.19

Услуги по
транспортировке,
погрузке, разгрузке
имущества
3.20

Работы по изготовлению
и установке решеток на
окна, дверей
3.21

Услуги по организации и
проведению торгов
3.22

Услуги инкассации
3.23

Услуги по проведению
экспертизы
3.24

Услуги за обслуживание
программного обеспечения
3.25

Услуги по переводу
документов
3.26

Установка, смена или
перенос телефонных
номеров
3.27

Услуги регистратора
для поддержания
реестра акционеров в
актуальном состоянии
3.28

Услуги по
научно-технической
обработке документов и
сдаче их в архив
4

Расходы по приобретению
товарно-материальных
ценностей
4.1

Расходы для содержания
офисного оборудования
в рабочем состоянии
4.2

Расходы для содержания
транспортных средств
4.3

Расходы для содержания
помещений
4.4

Расходы для приобретения
бумажной и бланочной
продукции
4.5.

Расходы на приобретение
канцелярских товаров
4.6

Расходы на приобретение
горюче-смазочных
материалов
5

Командировочные расходы
6

Расходы по возврату
денег, поступивших по
ошибочным платежным
документам
7

Расходы накопительного
пенсионного фонда по
обеспечению инвестиционного управления
пенсионными активами,
осуществлению пенсионных
выплат, а также переводу
пенсионных накоплений в
другой накопительный
пенсионный фонд
8

Непредвиденные расходы
Итого за месяц

  Руководитель временной администрации __________   ________
Главный бухгалтер _____________ _______________
Исполнитель       _____________ _______________
Телефон.
 

Приложение 11                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации        

Отчет
о предъявленных от имени (наименование организации)
исках в суды за отчетный период
по состоянию на "___"________200_года
   (отчетная дата)

Поряд-ковый номер

Фамилия, имя, отчество

Сумма
нане-
сен-
ного
ущерба

Характер
ущерба

Дата
направ-
ления
иско-
вого
заявле-
ния

Наимено-
вание
органа, в
который направ-
лено
исковое заявление

Резуль-
таты рас-
смот- рения

Приме-
чания

1

2

3

4

5

6

7

8


Итого
        Руководитель временной администрации ________________
 
      Главный бухгалтер ______________________
 
      Исполнитель      _______________________

     телефон

Приложение 12                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации       

       Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).              

                                Отчет
          о численности работников временной администрации
                       (наименование организации)

             по состоянию на "___" __________ 20__ года
                                (отчетная дата)

Работники временной администрации, работающие по трудовым договорам

Порядковый
номер

Наименование
должности

Количество
штатных
единиц

Размер
заработной
платы
согласно
штатному
расписанию
(в тысячах
тенге)

Фонд
оплаты
труда
(в тысячах
тенге)

1

2

3

4

5

Головной офисИтого
Филиалы и представительстваИтого


Всего за
отчетный
период
Лица, оказывающие услуги по договорам возмездного оказания услуг

Порядковый
номер

Наименование
должности

Количество
единиц

Размер
оплаты труда
по договорам
возмездного
оказания
услуг
согласно
штатному
расписанию
(в тысячах
тенге)

Фонд
оплаты труда
(в тысячах
тенге)

1

2

3

4

5

Головной офисИтого
Филиалы и представительстваИтого


Всего за
отчетный
период
Руководитель временной администрации ________ _________
Главный бухгалтер ________ _________
Исполнитель ________ _________
телефон                                                                             

Приложение 13                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации       

       Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2 ).                          

Сведения
о переводах пенсионных накоплений вкладчиков (получателей)
(название накопительного пенсионного фонда) по состоянию
на "___" ________20___года
(отчетная дата)

                                                    в тысячах тенге

Пенсионные
активы,
в том числе

за счет
обязательных
пенсионных
взносов

за счет
добровольных
пенсионных
взносов

за счет
добровольных
профес-
сиональных
пенсионных
взносов

Итого

Коли-
чество
вклад-
чиков
(по-
луча-
телей)
(чело-
век)

сум-
ма

Коли-
чество
вклад-
чиков
(по-
луча-
телей)
(чело-
век)

сум-
ма

Коли-
чество
вклад-
чиков
(по-
луча-
телей)
(чело-
век)

сум-
ма

Коли-
чество
вклад-
чиков
(по-
луча-
телей)
(чело-
век)

сум-
ма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

На дату
назначения
временной
администра-
ции

На преды-
дущую
отчетную
дату

Переведено
в отчетном
периоде
(наименова-
ние накопи-
тельного
пенсионного
фонда):

1.

Итого

На отчетную
дату

       Руководитель временной администрации ________________
 
      Главный бухгалтер ______________________
 
      Исполнитель      _______________________

     телефон                                                                             

Приложение 14                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации     

Сведения
о пенсионных выплатах
(название накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на""____"___________20___года
         (отчетная дата)

                                     в тысячах тенге

По-
ряд-
ковый
номер

Виды
пенсионных
выплат

На
дату
наз-
наче-
ния
вре-
мен-
ной
ад-
мини-
стра-
ции

На
преды-
дущую
от-
четную дату

На
от-
чет-
ную
дату

Пенсионные
выплаты,
произведен-
ные с даты назначения
временной
администра-
ции

Пенсионные
выплаты,
произведенные
за отчетный
период

коли-
чест-
во
чело-
век

сум-
ма

коли-
чест-
во
вклад-
чиков

сум-
ма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Пенсионные
выплаты по
графику:
1.1.

пенсионные
выплаты за
счет обяза-
тельных
пенсионных
взносов:
1.1.1

при достиже-
нии пенсион-
ного возраста
1.1.2

другим
лицам
1.2

Пенсионные
выплаты
за счет
добровольных
пенсионных
взносов:
1.2.1

при достиже-
нии пяти-
десятилет-
него возраста
1.2.2

по инвалид-
ности
1.2.3

другим лицам
1.3

пенсионные
выплаты за
счет добро-
вольных
профес-
сиональных
пенсионных
взносов:
1.3.1

при дости-
жении пен-
сионного
возраста
2.

Едино-
временные
пенсионные
выплаты:
2.1

за счет
обязательных
пенсионных
взносов:
2.1.1

в связи
с выездом
за пределы
Республики
Казахстан
2.1.2

наследникам
2.1.3

другие
едино-
временные
выплаты
2.2

За счет
добро-
вольных
пенсионных
взносов:
2.2.1

В связи
с выездом
за пределы
Республики
Казахстан
2.2.2

другие
едино-
временные
выплаты
2.3

За счет
добро-
вольных
профес-
сиональных
пенсионных
взносов:
2.3.1

в связи
с выездом
за пределы
Республики
Казахстан
2.3.2

другие
едино-
временные
выплаты
3.

Переведено
пенсионных
накоплений
в страховую
организацию
3.1

обязательных
пенсионных
взносов:
3.1.1

при достиже-
нии пен-
сионного
возраста
3.1.2

при достиже-
нии пяти-
десятилет-
него возраста и
достаточ-
ности пен-
сионных
накоплений
для обеспе-
чения выплат
не ниже
размера
минимальной
пенсии
3.1.3

инвалидам
I и II группы
(инвалид-
ность
бессрочно)
3.2.

Добровольных
пенсионных
взносов
3.3.

Добровольных
профес-
сиональных
пенсионных
взносов:
3.3.1

при достиже-
нии пяти-
десяти-
летнего
возраста
3.3.2

при достиже-
нии пенсион-
ного воз-
раста

Всего
пенсионные
выплаты
       Руководитель временной администрации ________________
 
      Главный бухгалтер ______________________
 
      Исполнитель      _______________________

     телефон                                                                             

Приложение 15                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации

      Сноска. Приложение 15 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

Бухгалтерский баланс по пенсионным активам
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на "____"__________ 200__года
(отчетная дата)

                                              в тысячах тенге

Код

Наименование
актива

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админис-
трации

На преды-
дущую
отчет-
ную
дату

На
отчет-
ную
дату

Изменения

по срав-
нению с
данными
на дату
назна-
чения
времен-
ной
адмист-
рации

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7

1.

Деньги на счетах
в банках


1.1

Аффинированные
драгоценные
металлы


2.

Вклады в Национальном Банке
Республики Казахстан и банках
второго уровня


3.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи


3.1.

Ценные бумаги,
предназначенные
для торговли


3.2. -
3.6

(строки исключены - от 27 августа 2007 года N 220 )

4.

Требования по
операциям
"обратное РЕПО"


4.1

Производные
финансовые
инструменты


5.

Дебиторская задолженность


5.1

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения


6.

Прочие
финансовые
активыИтого активыОбязательства


1.

Требования
получателей по
пенсионным
выплатам


2.

Кредиторская
задолженность по
комиссионным
вознаграждениям,
в том числе:


2.1.

от пенсионных
активов


2.2

от инвестиционного
дохода


3.

Кредиторская
задолженность
по подоходному
налогу от
пенсионных
выплат


3.1

Производные
финансовые
инструменты


4.

Прочие
обязательстваИтого обязательстваИтого чистые
активы


       Руководитель временной администрации ________________
 
      Главный бухгалтер ______________________
 
      Исполнитель      _______________________

     телефон      

Приложение 16                
к Инструкции о требованиях         
к представлению временной администрацией  
(временным администратором) банка,     
страховой (перестраховочной) организации 
и накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации       

      Сноска. Приложение 16 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

         Сведения о прибылях и убытках по пенсионным активам
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на "___"________200 __года
(отчетная дата)

                                                    в тысячах тенге

Код

Наименование
актива

На дату
назна-
чения
времен-
ной
админи-
страции

Напреды-
дущую
отчет-ную
дату

На
отчет-ную
дату

Изменения

по сравне-
нию с данными на дату назна-
чения времен-
ной админи-
страции

за
отчет-
ный
период

1

2

3

4

5

6

7

1.

Чистые
пенсионные
активы, всего:


2.

Пенсионные
взносы,
в том числе:


2.1.

обязательные


2.2.

добровольные


2.3.

добровольные
профессиональные


3.

Поступившие
пенсионные
накопления из
других пенсионных
фондов


4.

Доходы в виде
вознаграждения
по размещенным
вкладам


5.

Доходы в виде
вознаграждения
(купона или
дисконта) по
ценным бумагам


5.1. -
5.7

(строки исключены - от 27 августа 2007 года N 220 )

6.

Доходы по операциям
"обратное РЕПО"


7.

Доходы в виде
дивидендов по
акциям


8.

Доход (убыток) от
купли-продажи ценных бумаг
(нетто)


9.

Доход (убытки) от
переоценки
(нетто), в том числе


9.1

от изменения
справедливой
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для продажи


9.2

от переоценки
иностранной
валюты


9.3

от изменения
справедливой
стоимости ценных
бумаг, предназна-
ченных для
торговли


9.4

от переоценки
прочих активов


10.

Доходы в виде
вознаграждения
по прочим
финансовым
активам


11.

Доходы в виде
пени и штрафов,
в том числе


11.1.

за несвоевременное
перечисление
обязательных
пенсионных
взносов


11.2

за несвоевременное
осуществление
переводов
пенсионных
накоплений


11.3

за ненадлежащее
управление
пенсионными
активами


12.

Прочие доходы
(поступления)


13.

Итого доходов


14.

Выплаченные пенсии
или подлежащие
выплате, в том
числе:


14.1.

по возрасту


14.2.

на погребение


14.3.

по инвалидности


14.4.

по выезду на
постоянное место
жительства за
пределы
Республики
Казахстан


14.5.

наследникам


14.6.

по выслуге лет


14.7.

в страховые
организации


15.

Индивидуальный
подоходный
налог у источника
выплаты


16.

Комиссионное
вознаграждение,
причитающееся
пенсионному
фонду,
в том числе:


16.1.

от пенсионных
активов


16.2.

от инвестицион-
ного дохода по
размещенным
пенсионным
активам


17.

Переводы пенсионных
накоплений
в другие
пенсионные фонды


18.

Прочие расходы


19.

Итого расходов


20.

Невыясненные
суммы (ошибочно
зачисленные)


21.

Возврат
невыясненных
сумм


       Руководитель временной администрации ________________
 
      Главный бухгалтер ______________________
 
      Исполнитель      _______________________
 
      телефон

Приложение 17               
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

                                        Сведения об объемах пенсионных
         накоплений и количестве вкладчиков (получателей)
           (наименование накопительного пенсионного фонда)
              по состоянию на "___" _______20___ года

                                                в тысячах тенге

Код

Возраст
вкладчиков
(получателей)

На дату назначения
временной администрации

мужчины

женщины

кол-во
чело-
век

сумма

кол-во
чело-
век

сумма

1

2

3

4

5

6

1.

Обязательные пенсионные
взносы

1.1.

до 20 лет

1.2.

от 21 до 30 лет

1.3.

от 31 до 40 лет

1.4.

от 41 до 50 лет

1.5.

от 51 до 60 лет

1.6.

от 61 до 70 лет

1.7.

от 71 до 80 лет

1.8.

81 год и более

1.9.

Итого

2.

Добровольные
пенсионные
взносы

2.1.

до 20 лет

2.2.

от 21 до 30 лет

2.3.

от 31 до 40 лет

2.4.

от 41 до 50 лет

2.5.

от 51 до 60 лет

2.6.

от 61 до 70 лет

2.7.

от 71 до 80 лет

2.8.

81 год и более

2.9.

Итого

3.

Добровольные
Профессиональные
пенсионные
вклады

3.1.

до 20 лет

3.2.

от 21 до 30 лет

3.3.

от 31 до 40 лет

3.4.

от 41 до 50 лет

3.5.

от 51 до 60 лет

3.6.

от 61 до 70 лет

3.7.

от 71 до 80 лет

3.8.

81 год и более

3.9.

Итого

4.

Всего

  продолжение таблицы

Код

На предыдущую
отчетную
дату

На отчетную дату

мужчины

женщины

мужчины

женщины

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

1

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

  продолжение таблицы

Код

Изменения

по сравнению с данными на
дату назначения временной
администрации

за отчетный период

мужчины

женщины

мужчины

женщины

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

кол-во
(чело-
век)

сумма

1

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

  Руководитель временной администрации __________ _____
Главный бухгалтер ______________ ____________________
Исполнитель __________________ ___________________
телефон

            Приложение 18               
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

                           Сведения о ценных бумагах,
          приобретенных за счет собственных активов
          (наименование накопительного пенсионного фонда)
                   на "___" _______20___ года
                       (отчетная дата)

                                                 в тысячах тенге

Код

Показатели

Государ-
ственные
ценные
бумаги
Респуб-
лики
Казах-
стан

Негосударственные
эмиссионные
ценные
бумаги
организаций
Республики
Казахстан

Ценные
бумаги
иност-
ранных
госу-
дарств

ценные
бумаги
банков
второго
уровня

ценные
бумаги
юриди-
ческих
лиц,
за
исклю-
чением
банков
второго
уровня

1

2

3

4

5

6

1.

Вид ценной бумаги

2.

Национальный
идентификационный
номер

3.

Количество
ценных бумаг
(в штуках)

4.

Номинальная
стоимость

5.

Валюта номинальной
стоимости

6.

Суммарная текущая
стоимость, в том
числе

6.1.

Ценные бумаги,
имеющиеся в наличии
для продажи,
в том числе:

6.1.1

начисленное
вознаграждение

6.2.

Торговые ценные
бумаги, в том числе

6.2.1

начисленное
вознаграждение

6.3.

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения,
в том числе:

6.3.1

начисленное
вознаграждение

7.

Дата приобретения

8.

Дата погашения

9.

Листинг/рейтинг

  продолжение таблицы

Код

Негосударст-
венные
ценные
бумаги
эмитентов-
нерезидентов
Республики
Казахстан

Паи
инвести-
ционных
фондов

Всего

1

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1
6.2.
6.2.1
6.3.
6.3.1
7.
8.
9.
  Руководитель временной администрации __________ _____
Главный бухгалтер ______________ ____________________
Исполнитель __________________ ___________________
телефон

Приложение 19               
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

              Сведения об операциях "обратное РЕПО" и
          "РЕПО", совершенных за счет собственных активов
           (наименование накопительного пенсионного фонда)
                    на "___" _______20___ года
                         (отчетная дата)

                                               в тысячах тенге

N
п/п

Содержание
операции

Наименование
эмитента
и вид
ценной
бумаги

Нацио-
нальный
иденти-
фикацион
-ный
номер

Валюта
номи-
нальной
стоимости

1

2

3

4

5

1.

Операции "Обратное РЕПО"
1.1.

Прямой способ
1.2.

Автоматический способ
2.

Операции "РЕПО"
2.1.

Прямой способ
2.2.

Автоматический способ
  продолжение таблицы

N
п/п

Дата

Срок
операции
в
днях

Ставка
воз-
награж-
дения

Кол-во
ценных
бумаг

Сумма
опе-
рации
в
тенге

Лис-
тинг/
рей-
тинг

откры-
тия
опера-
ции

закры-
тия
опера-
ции

1

6

7

8

9

10

11

12

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
  Руководитель временной администрации __________ _____
Главный бухгалтер ______________ ____________________
Исполнитель __________________ ______________________
Телефон

    Приложение 20               
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным   
администратором) банка, страховой   
(перестраховочной) организации и    
накопительного пенсионного фонда   
отчетности и иной информации      

                   Сведения о вкладах в банках
       второго уровня, размещенных за счет собственных активов
            (наименование накопительного пенсионного фонда)
                   на "___" _______20___ года
                         (отчетная дата)

                                               в тысячах тенге

Код

Наименование
статей

Вклады
до
востре-
бования

Срочные
вклады

Услов-
ные
вклады

Всего

1

2

3

4

5

6

1.

Наименование банка

2.

Валюта вклада

3.

Рейтинг/Листинг

4.

Срок вклада в днях

5.

Ставка вознаграждения
по вкладам (в процентах
годовых)

6.

Сумма основного долга
по вкладу

6.1.

в тенге

6.2.

в иностранной валюте

7.

Вознаграждение по вкладу

7.1.

в тенге

7.2.

в иностранной валюте

8.

Итого текущая стоимость вклада

9.

Резервы на возможные
потери

  Руководитель временной администрации __________ ____
Главный бухгалтер ______________ ___________________
Исполнитель ____________________ ___________________
Телефон