Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 25 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 3581. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 148 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 148 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулық бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енедi.
      3. Қаржылық ұйымдарды тарату департаментi (Бадырленова Ж.Р.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң мүдделi бөлiмшелерiне, екiншi деңгейдегi банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және жинақтаушы зейнетақы қорларына жiберсiн.
      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылық байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Қ.М. Досмұқаметовке жүктелсiн.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттiгi
Басқармасының         
2005 жылғы 26 наурыздағы   
N 98 қаулысымен бекiтiлген  

Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi туралы ережеге сәйкес әзiрлендi және банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органға (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптарды белгiлейдi.

      2. Осы Нұсқаулықтың қолданылуы банктiк, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметiн, сондай-ақ зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына берiлген лицензияны айырып алуға байланысты уәкiлеттi орган тағайындаған банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiне (уақытша басқарушыға) (бұдан әрi - уақытша әкiмшiлiк) қолданылады.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

2-тарау. Есеп пен өзге ақпаратты беру

      3. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi уәкiлеттi органға мынадай кезеңдiлiкпен ай сайын ұсынылады:
      1) филиалдары болмаған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың алтыншы күнiнен кешiктiрмей;
      2) филиалдары болған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың сегiзiншi күнiнен кешiктiрмей.

      4. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi (бұдан әрi - ай сайынғы есеп) уәкiлеттi органның қаржылық ұйымдарды тарату бөлiмшесiне (бұдан әрi - уәкiлеттi бөлiмше) қағаз жазбада берiледi.

      5. Есептi айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнi ай сайынғы есеп үшiн есеп беру күнi болып табылады.

      6. Өткен ай сайынғы есептiң есеп беру күнi ай сайынғы есеп үшiн өткен есеп беру күнi болып табылады.

      7. Уақытша әкiмшiлiктiң ай сайынғы есебiне мыналар жатады:
      1) түсiндiрме жазба;
      2) жұмыс iстеп тұрған ұйым үшiн белгiленген нысан бойынша есептi күнгi жағдай бойынша ұйымның бухгалтерлiк балансы;
      3) есептi күнге активтердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 1-3 қосымшалары);
      4) есептi күнге мiндеттемелердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 4-6 қосымшалары);
      5) есептi күнге баланстан тыс шоттар жөнiнде есеп (осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасы);
      6) есептi кезең үшiн ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасы);
      7) есептi кезең үшiн кассадағы ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасы);
      8) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде жасаған шығыстары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасы);
      9) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде сотқа берген шағымдары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасы);
      10) ұйымның уақытша әкiмшiлiгiнiң есептi күнге қызметкерлерiнiң саны туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасы).

      8. Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгi ай сайынғы есептi жiберген кезде, осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасында көрсетiлген құжаттардан басқа, мыналарды ұсынады:
      1) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттарын аудару туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасы);
      2) зейнетақы төлемдерi туралы мәлiметтер (ocы Нұсқаулықтың 14-қосымшасы);
      3) зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасы);
      4) зейнетақы активтері бойынша кіріс пен шығындар туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасы);
      4-1) Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 331 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3346 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесінің 2-тармағында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3384 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген есептілік;
      5) жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және салымшылардың (алушылардың) саны туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасы).
      6) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      7) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      8) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.
      Ескерту: 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулыларымен .

      9. Түсiндiрме жазбада мыналар туралы ақпарат болуы тиiс:
      1) уәкiлеттi органның лицензияны айырып алу және уақытша әкiмшiлiктi тағайындау, оның құрамы жөнiндегi шешiмiнiң атауы және деректемелерi туралы;
      2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4070 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 6 қаулысымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметі ережесінің 7-тармағының 2)-3) тармақшаларын, 9-11 тармақтарын 25-27 тармақтарын орындауы туралы;
      3) алынып тасталды ;
      4) алынып тасталды ;
      5) өткен кезеңде есеп беру көрсеткiштерiнiң әрбiр өзгеруiнiң туындау себептері туралы;
      6) өзге мәлiметтер мен есептi кезеңде болған оқиғалар және уақытша әкiмшiлiктiң қызметiне байланысты жүзеге асырылған iс-шаралар туралы.
      Ескерту: 9-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулыларымен.

      10. Есептер мен олармен қоса берiлетiн құжаттар ұйымның мөрiмен бекiтiледi және оларға уақытша әкiмшiлiктiң басшысы және ұйымның бас бухгалтерi құжаттарды дайындауға жауапты тұлғаның аты-жөнiн және лауазымын мiндеттi түрде көрсете отырып қол қояды.

      11. Ұйымның уақытша әкiмшiлiгi уәкiлеттi органның сұратуы бойынша есептердiң жекелеген нысандарын және белгiлi бiр күнгi жағдай бойынша қосымша мәлiметтердi, сондай-ақ өзге де растайтын құжаттарды ұсынады.

3-тарау. Қосымша ережелер

      12. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

                            "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                               ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

         200__жылғы "__" ____________________
                           (есепті күн)
      (банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есеп

                                                   мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс)
шоттың
нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп
беру
күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша

2

Тазартылған қымбат метал-
дар

3

Корреспондент-
тік шоттар

4

Бағалы
қағаздар

5

Бағалы қағаз-
дар бойынша
есептелген
сыйақы

6

Салымдар,
оның ішінде:

6.1

Есептелген
сыйақы

7

Берілген
заемдар, оның
ішінде:

7.1

заңды тұлғаларға:

7.1.1

Стандартты

7.1.2

Күмәнді

7.1.3

Үмітсіз

7.1.4

Негізгі борыш

7.1.5

Есептелген
сыйақы

7.2

жеке
тұлғаларға:

7.2.1

Стандартты

7.2.2

Күмәнді

7.2.3

Үмітсіз

7.2.4

Негізгі борыш

7.2.5

Есептелген сыйақы

8

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкке
қойылатын талаптар

9

Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:

9.1

заңды тұлғаларға

9.2

жеке тұлғаларға

10

Капиталға және реттел-
ген борышқа
инвестициялар

11

Тауарлы-мате-
риалдық қорлар

12

Негіз құрал-
жабдықтар және материал-
дық емес ак-
тивтер, оның ішінде

12.1

Құрылыс салы-
нып жатқан
(орнатылып
жатқан) негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

12.2

Жер, үй және ғимарат

12.3

Компьютерлік жабдық

12.4

Көлік құрал-
жабдықтары

12.5

Басқа негізгі қаражат

12.6

Материалдық емес активтер

13

Басқа активтер

Активтердің жиынтығы

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру бой-
ынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)

   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                             Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                              ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

      Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

            200__жылғы "___"______________________
                                (есепті күн)
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) активтерінің
                        жай-күйі туралы есеп

                                                    мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп беру күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша және ақша
эквиваленттері

2

Орналасқан
салымдар

3

Бағалы қағаз-
дар, оның ішінде:

3.1

Саудаға арнал-
ған бағалы қа-
ғаздар

3.2

Сатуға арналған
қолда бар баға-
лы қағаздар

3.3

Өтелгенге дейін
ұсталатын баға-
лы қағаздар

4

"Кері РЕПО" операциясы

5

Тазартылған қымбат металдар

6

Туынды қаржы құралдары

7

Қайта сақтанды-
ру активтері:

7.1

Еңбек сіңіріл-
меген сыйлықа-
қылар бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

7.2

Болған, бірақ анықталмаған шығындар бойын-
ша қайта сақ-
тандыру актив-
тері

7.3

Өмірді сақтан-
дыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойын-
ша болмаған шы-
ғындар бойынша
қайта сақтанды-
ру активтері

7.4

Аннуитет шарт-
тары бойынша болмаған шығын-
дар бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

7.5

Анықталған, бі-
рақ реттелмеген
шығындар бойын-
ша қайта сақ-
тандыру актив-
тері

7.6

Қосымша резерв-
тер бойынша қайта сақтанды-
ру активтері

8

Болашақ кезең-
дер шығыстары

9

Салықтық талап ету

10

Мерзімі ұзар-
тылған салықтық
талап ету

11

Басқа активтер

12

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар

13

Негізгі құрал-
жабдықтар, оның
ішінде:

13.1

Құрылыс салынып
жатқан (орнаты-
лып жатқан) не-
гізгі құрал- жабдықтар

13.2

Жер, үй және үй-жай

13.3

Компьютер жабдығы

13.4

Көлік құралдары

13.5

Басқа да негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

14

Инвестициялық мүлік

15

Сатуға арналған
ұзақ мерзімді активтер

16

Материалдық емес активтер

Активтердің жиынтығы:

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру
бойынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)

   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                            Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                              ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                              талаптар туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

              200__жылғы "___"______________________
                                  (есепті күн)
      (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) активтерінің
                       жай-күйі туралы есеп
                                                   мың теңгемен

N

Көрсеткіштер

Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі

Уақытша
әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есеп беру күніне

Есеп беру күніне

1

2

3

4

5

6

1

Ақша

2

Бағалы қағаз-
дар, оның ішінде:

2.1

сатуға арналған
қолда бар баға-
лы қағаздар

2.2

өтелгенге дейін
ұсталатын баға-
лы қағаздар

2.3

саудаға арнал-
ған бағалы қа-
ғаздар

3.

Орналастырылған салымдар

4.

"Кері РЕПО" операциясы

5.

Болашақ кезең-
дер шығыстары

6.

Мерзімі ұзар-
тылған салықтық
талап ету

7.

Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш

8.

Салықтар және бюджетке мін-
детті төлемдер бойынша бюджет-
ке қойылатын талаптар

9.

Басқа да деби-
торлық берешек

10.

Берілген аванстар

11.

Басқа заңды тұлғалардың ка-
питалына инвес-
тициялар

12.

Комиссиялық сыйақылар, оның
ішінде

12.1

зейнетақы ак-
тивтерінен

12.2

зейнетақы ак-
тивтері бойынша
ивестициялық кірістен/шығын-нан

13.

Қорлар

14

Негізгі құрал-
жабдықтар, және
материалдық
емес активтер
оның ішінде:

14.1

Құрылыс салынып
жатқан (орнаты-
лып жатқан) не-
гізгі құрал- жабдықтар

14.2

Жер, үй және үй-жай

14.3

Компьютер жабдығы

14.4

Көлік құралдары

14.5

Басқа да негіз-
гі құрал-жаб-
дықтар

14.6

Материалдық емес активтер

15

Басқа активтер

Активтердің жиынтығы:

Резервтер (провизия-
лар)

Теріс түзету шоты

Есептелген амортизация

  кестенің жалғасы

Өзгерістер

уақытша әкімшілікті
тағайындау күнінде-
гі деректермен
салыстыру бойынша

өткен есеп беру
күніндегі деректер-
мен салыстыру
бойынша

7
(6-баған - 4-баған)

8
(6-баған - 5-баған)   Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 қаулысымен .

              200___ жылғы "____" ________________
                             (есепті күн)
             міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп
                        (банктің атауы)

                                                       мың теңгемен

Коды

Міндеттемелердің атауы

Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне

Өткен есепті күнге

Есепті күнге

Өзгерістер

Уақытша әкімшілікті тағайындау күнгі деректермен салыстырғанда

Есепті кезең үшін

1

2

3

4

5

      6

    7

1.

Банктің міндеттемелері, оның ішінде:


1.1

Тиісті уақтылы төлемдерді капиталдандыру арқылы банк олардың алдында өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілік көтеретін жеке тұлғалардың алдында


1.2

Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және үстемеақы төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алименттер мен міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша ұсталған сыйақыларды төлеу  бойынша


1.3

Банк ұсынған есепке сай кепілдік берілген депозиттер бойынша ол төлеген (төлейтін) өтемақы сомасы бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алдында


1.4

Жеке тұлғалар алдында депозиттер мен ақша аударымдары бойынша, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылатын депозиттер бойынша, сақтандыру ұйымдарының "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша


1.5

Тек қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық ұйымдар, ұлы отан соғысы ардагерлерінің ұйымдары және оларға теңестірілген адамдардың ұйымдары алдында Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақстанның зағиптар қоғамы, Қазақстанның саңыраулар қоғамы және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаражаты есебінен құрылған ұйымдар, олардың банк шоттарындағы қаражаттары мен орналастырылған депозиттері бойынша мүгедектердің басқа ұйымдары алдында


1.6

Банк мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалар алдында


1.7

Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек


1.8

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлар алдында


1.9

Уақытша әкімшіліктің ағымдағы міндеттемелері, оның ішінде:


1.9.1

еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлер алдында;


1.9.2

Ағымдағы салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек;


1.9.3

басқа берешек


2.

Төленген жарғылық капитал


        Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________
      Бас бухгалтер ______________________________
      Орындаушы __________________________________
      Телефоны

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 5-қосымша

          200__ жылғы "__" ____________________________
                                     (есепті күн)
         ( сақтандыру ұйымының атауы ) міндеттемелерінің
                       жай-күйі туралы есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Міндеттеменің
атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мiндеттемелер
барлығы, оның
ішінде:


1.1

Сақтандыру бойын-
ша жауапкершi-
лiкпен байланысты
емес негiздер
бойынша тиiстi
уақтылы төлем-
дердi капитал-
дандыру арқылы
өмiрге және ден-
саулыққа зиян
келтiргенi үшiн
азаматтардың
алдында


1.2

Еңбек келiсiмi
бойынша және ав-
торлық сыйақы
бойынша жұмыс
iстейтiн адам-
дармен еңбекақы
төлеу бойынша


1.3

Сақтандырылған
адамның тұлғасы-
на байланысты
жасалған сақтан-
дыру шарттары
бойынша креди-
торлар алдында


1.4

Мүлiктi сақтанды-
ру шарттары және
сақтандырылған
адамның тұлғасына
байланысты емес
басқа сақтандыру
түрлерi бойынша
жеке тұлғалар -
кредиторлар
алдында


1.5

1.3, 1.4 тармақ-
шаларда көрсетiл-
генiнен басқа
жасалған сақтан-
дыру шарттары
бойынша креди-
торлар алдында


1.6

Қамтамасыз ету
сомасы шегінде
сақтандыру ұйымы
мүлкiнiң кепiлi-
мен қамтамасыз
етiлген мiндет-
темелер бойынша
кредиторлар
алдында


1.7

Салықтар, алымдар
және бюджетке
төленетiн басқа
да мiндеттi тө-
лемдер бойынша,
сондай-ақ респу-
бликалық бюджет-
тен берiлген
кредиттердi
қайтару бойынша


1.8

Қазақстан Респу-
бликасының заң
актiлерiне сәйкес
басқа кредиторлар
алдында


1.9

Ағымдағы берешек,
оның iшiнде:


1.9.1

Уақытша әкiмшiлiк
қызметкерлерiнiң
еңбек ақысын
төлеу бойынша


1.9.2

Ағымдағы салық-
тар, алымдар және
бюджетке төлене-
тін басқа да
міндетті төлемдер
бойынша берешек


1.9.3

Уақытша әкiмшi-
лiктің басқа
ағымдағы береше-
гі (жалға алу,
коммуналдық қыз-
меттер, мемлекет-
тік баж және т.б.)


2.

Болған сақтандыру
оқиғалар бойынша
кредиторларға
төленетін сақтан-
дыру төлемдері


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 6-қосымша

       Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

          200__ жылғы "__" ____________________________
                                     (есепті күн)

              ( жинақтаушы зейнетақы қорының атауы )
             міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Міндеттеменің
атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7


Қордың мiндет-
темелері:


1.1.

Қор тиiстi уақ-
тылы төлемдердi
капиталдандыру
арқылы өмiрге
немесе денсау-
лыққа зиян кел-
тiргенi үшiн жа-
уапкершiлiк көте-
ретiн азаматтар-
дың алдындағы жалақыдан және (немесе) өзге кірістен, алименттен ұсталған төлемдер, сондай-ақ шарттар жөніндегі талаптар


2.

Еңбек шарты бо-
йынша жұмыс iсте-
ген адамдарға
еңбекақы төлеу
және өтемақы тө-
леу бойынша есеп
айырысулар, оның
iшiнде жалақыдан
ұсталған міндетті
зейнетақы жарна-
ларын, сондай-ақ
авторлық шарттар
бойынша сыйақыны
төлеу берешегi
(Қазақстан Респу-
бликасы Азаматтық
кодексiнiң 51-ба-
бында көзделген
жағдайларды қос-
пағанда), оның
iшiнде:


2.1.

Жалақы бойынша


2.2.

Зейнетақы ауда-
рымдары бойынша


2.3.

Авторлық шарттар
бойынша сыйақыны
төлеу


3

Қамтамасыз ету
сомасы шегінде
мүліктің кепілі-
мен қамтамасыз
етілген міндетте-
мелер бойынша
кредиторлардың
талаптары (Қазақ-
стан Республикасы
Азаматтық кодек-
сiнiң 51-бабында
көзделген жағдай-
ларды қоспағанда)


4

Бюджетке төленетін
салықтар және басқа міндетті төлемдер
бойынша берешек


4.1.

Алынып тасталды - 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен

5

Заң актілеріне
сәйкес басқа
кредиторлармен
есеп айырысулар


І.

ЖиынтығыҚордың уақытша
әкімшілігінің
міндеттемелері


1

Ағымдағы берешек,
оның ішінде:


1.1.

Еңбекақы төлеу
бойынша уақытша
әкімшіліктің
қызметкерлері
алдында


1.2.

Ағымдағы салық-
тар, алымдар және
бюджетке төлене-
тін басқа да
міндетті төлемдер
бойынша берешек


1.3.

Уақытша әкімші-
ліктің басқа
берешегі


ІІ.

Жиынтығы


ІІІ.

Міндеттемелердің
барлығы: І.+ІІ.


4.

Төленген жарғылық
капитал


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 7-қосымша

          200__ жылғы "__" _________________жағдай бойынша
                                 (есепті күн)

         ( ұйымның атауы ) баланстан тыс шоттары туралы
                            Есеп

                                                     мың теңгемен

Коды

Шот атауы

Сомасы

Өзгерістер

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 8-қосымша

                        есепті кезең үшін
                             (ұйымның атауы)

        Ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Рет
нө-
мірі

Өткен есепті  күнге сальдо

Опера-
цияның
жасал-
ған
күні

Төлем
жасау
негіз-
демесі
(оның
ішінде
құжаттың
атауы)

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Ва-
люта
атауы

валю-
тада

тең-
гемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Есепті кезеңде барлығы  кестенің жалғасы

Кіріс

Шығыс

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

валю-
тада

тең-
гемен

9

10

11

12

13

14

15

16

  кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

17

18

19

20

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                          нұсқаулыққа 9-қосымша

                        есепті кезең үшін
                             (ұйымның атауы)

             Касса арқылы ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Рет
нө-
мірі

Өткен есепті  күнге сальдо

Опера-
цияның
жасал-
ған
күні

Төлем
жасау
негіз-
демесі
(оның
ішінде
құжаттың
атауы)

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ва-
люта
ба-
ғамы

Сомасы

Валюта
атауы

валю-
тада

тең-
гемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Есепті кезеңде барлығы  кестенің жалғасы

Кіріс

Шығыс

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

валю-
тада

тең-
гемен

9

10

11

12

13

14

15

16

  кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо

Ұлт-
тық
валю-
тамен

Шетел валютасында

Сомасы

Валюта
бағамы

валю-
тада

тең-
гемен

17

18

19

20

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                            "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
                               ұйымының және жинақтаушы зейнетақы
                             қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша
                                      басқарушының) есеп пен
                                 өзге ақпаратты беруіне қойылатын
                             талаптар туралы нұсқаулыққа 10-қосымша

      Ескерту: 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қ аулыларымен .

     Есепті кезеңде (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі
                 жасаған шығыстар туралы есеп

                                                  мың теңгемен

N

Шығыстардың атауы

Уәкілетті
органмен
келісілген
шығыстар
сметасына
сәйкес шы-
ғыстар со-
масы

Нақты жасалған шығыстар сомасы

Өзгерістер (4-баған-
3-баған)

1

2

3

4

5

Ай
1

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу
1.1

Уақытша әкімшіліктің басшысы және мүшелерінің, сондай-ақ  еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу
1.1.1.

Лауазымды еңбекақы
1.1.2.

Табыс салығы
1.1.3.

Міндетті зейнетақы жарналары
1.2

Өтемақы жасалатын шарттар бойынша қызмет көрсететін тұлғалардың еңбегіне ақы төлеу
1.3

Алынып тасталды - 2009.02.27. N 23 Қаулысымен.

2

Бюджетке аударымдар
2.1

Салықтар
2.2

Төлемдер
2.3

Басқа аударымдар
3

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашы-
лық мұқтаждар үшін көлік
жалдау жөніндегі қызмет
3.2

Байланыс қызметі
3.3

Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация
жөніндегі қызмет
3.4

Көлікті күзету жөніндегі
қызмет
3.5

Көлікке арналған тұрақты
ұсыну жөніндегі қызмет
3.6

Көлікті тіркеу жөніндегі
қызмет
3.7

Көлікті техникалық тек-
серу жөніндегі қызмет
3.8

Көлікті сақтандыру
жөніндегі қызмет
3.9

Коммуналдық қызмет
3.10

Ағымдағы жөндеу жұмысы, негізгі құрал-жабдықтар-
ға техникалық, сервис-
тік қызмет көрсету (бай-
қау) жөніндегі жұмыстар
3.11

Үй-жайды жалдау
3.12

Жылжымайтын мүлік пен тіркеуші органдардағы сәйкес құжаттаманы тіркеу жөніндегі қызмет
3.13

Мүлікті бағалау жөнінде-
гі қызмет
3.14

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жариялау жөнін-
дегі қызмет
3.15

Жылу жүйесін іске қосуға
дайындау жөніндегі қызмет
3.16

Сантехникалық жұмыстар
3.17

Мүлікті сақтау жөніндегі
жұмыс
3.18

Нотариалды куәлік бойын-
ша қызмет
3.19

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызмет
3.20

Терезе, есіктерге тор дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар
3.21

Сауда-саттықты ұйымдас-
тыру мен жүргізу бойын-
ша қызмет
3.22

Инкассация қызметі
3.23

Сараптама жүргізу жөніндегі қызмет
3.24

Бағдарламалық қамтамасыз
етуге қызмет көрсету
3.25

Құжаттарды аудару
қызметі
3.26

Телефон нөмірлерін
орнату, ауыстыру немесе
басқа жерге орнату
3.27

Актуалды жай-күйдегі акционерлердің тізілім-
деріне қолдау көрсету-
дегі тіркеушінің қызметі
3.28

Құжаттарды ғылыми-техни-
калық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру жөнін-
дегі қызмет
4.

Тауарлы-материалдық
құндылықтарды сатып алу
бойынша шығыстар
4.1

Офистік жабдықтарды жұ-
мыс бабында ұстау үшін
шығыстар
4.2

Көлік құралдарын ұстау үшін шығыстар
4.3

Үй-жайды ұстау үшін шығыстар
4.4

Қағаз және бланктік өнімдерді сатып алу үшін шығыстар
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алу үшін шығыстар
4.6

Жанар-жағар май материалдарын сатып алу үшін шығыстар
5

Іссапар шығыстар
6

Қате төлем құжаттары бойынша келіп түскен ақшаны қайтару бойынша шығыстар
7

Жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық активтермен қамтамасыз ету жөніндегі, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, сондай-ақ жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аударым жасау жөніндегі шығыстары
8

Күтпеген шығыстар
Бір айдың жиынтығы

Уақытша әкімшіліктің басшысы ____________________________________
Бас бухгалтер ___________________________________________________
Орындаушы________________________________________________________
Телефон.

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 11-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                               (есепті күн)

            ( ұйымның атауы ) атынан есепті кезеңде
                сотқа берілген шағымдар туралы
                             Есеп

Рет
нө-
мірі

Фамилиясы,
аты, әкесі-
нің аты

Келті-
рілген
зиян
сомасы

Зиян
си-
паты

Шағым
өтініші
жібе-
рілген
күн

Шағым
өтініш
жібе-
рілген
орган-
ның
атауы

Қарау
нәти-
же-
лері

Ес-
керту

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                       Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң уақытша
басқарушының) есеп пен өзге
ақпаратты беруiне қойылатын
талаптар туралы нұсқаулыққа
12-қосымша   

       Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

20__ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша (есепті күн)

_________________ (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі
қызметкерлерінің саны туралы есеп

      Уақытша әкімшіліктің еңбек шарттары бойынша жұмыс істейтін
                            қызметкерлері      

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Штат бірліктерінің саны

Штат кестесіне сәйкес жалақы мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
Ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет жасайтын тұлғалар   

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Бірліктердің саны

Штат кестесіне сәйкес ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша еңбекке ақы төлеу мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
Уақытша әкімшілік жетекшісі _______ _________
Бас бухгалтер ________ _________
Орындаушы ________ _________
телефоны

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 13-қосымша

       Ескерту. 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
            салымшылардың (алушылардың) жинақталған
              зейнетақы қаражаттарын аудару туралы
                            Мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Зейнетақы
активтерi,
оның iшiнде

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Ерікті
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Ерікті
кәсіби
зейнетақы
жарналары
есебiнен

Жиынтығы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
(алу-
шы-
лар-
дың)
саны

со-
ма-
сы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Уақытша
әкiмшiлiктi
тағайындау
күнiне

Өткен есеп-
тi күнге

Есептi ке-
зеңде ауда-
рылғаны
(жинақтау-
шы зейнета-
қы қорының
атауы):

1.

Жиынтығы:

Есепті күнге

      Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 14-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
                  зейнетақы төлемдері туралы
                            Мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Рет
нө-
мірі

Зейнетақы
төлемінің
түрлері

Уа-
қытша
әкім-
ші-
лікті
таға-
йын-
дау
кү-
ніне

Өткен
есеп-
ті
күнге

Есеп
күн-
ге

Уақытша
әкімшілік
тағайын-
далған
күннен
бастап
жасалған
зейнетақы
төлемдері

Есепті
кезеңде
жасалған
зейнетақы
төлемдері

Адам
саны

Со-
масы

Са-
лым-
шы-
лар-
дың
саны

Со-
масы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кесте бо-
йынша зей-
нетақы
төлемдерi:
1.1.

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен
зейнетақы
төлемдерi:
1.1.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
1.1.2

Басқа адам-
дарға
1.2

Ерiктi зей-
нетақы жар-
налары есе-
бiнен зейне-
тақы төлем-
дерi:
1.2.1

Елу жасқа
жеткен кезде
1.2.2

Мүгедектiгi
бойынша
1.2.3

Басқа
адамдарға
1.3

Ерiктi кәсi-
би зейнета-
қы жарнала-
ры есебiнен
зейнетақы
төлемдерi:
1.3.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
2.

Бiр жолғы
зейнетақы
төлемдерi:
2.1

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары
есебiнен:
2.1.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.1.2

Мұрагерлерге
2.1.3

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
2.2

Ерiктi
зейнетақы
жарналары
есебiнен:
2.2.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.2.2

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
2.3

Ерiктi кәсi-
би зейнета-
қы жарнала-
ры есебiнен:
2.3.1

Қазақстан
Республика-
сынан тыс
жерлерге
шығуына
байланысты
2.3.2

Басқа да
бiр жолғы
төлемдер
3.

Сақтандыру
ұйымына
аударылған
жинақталған
зейнетақы
қаражаты:
3.1

Мiндеттi
зейнетақы
жарналары:
3.1.1

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде
3.1.2

Елу жасқа
жеткен кез-
де және ең
аз зейнета-
қының мөлше-
рiнен төмен
емес төлем-
дердi қам-
тамасыз ету
үшiн жинақ-
талған зей-
нетақы қара-
жатының жет-
кiлiктiлiгi
3.1.3

I және II
топ мүгедек-
терiне (мер-
зiмсiз мүге-
дектiк)
3.2.

Ерiктi зей-
нетақы жар-
налары
3.3.

Ерiктi
кәсiби
зейнетақы
жарналары:
3.3.1

Елу жасқа
жеткен кезде
3.3.2

Зейнеткер-
лiк жасқа
жеткен кезде

Зейнетақы
төлемдерi
барлығы
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 15-қосымша

      Ескерту: 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

           (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
      зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

                                                      мың теңгемен

Коды

Активтің атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Банк шоттарындағы
ақша


1.1

Тазартылған
қымбат металдар


2.

Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық
Банкіндегі және
екінші деңгейдегі
банктердегі
салымдар


3.

Сатуға қолда бар
бағалы қағаздар


3.1.

Саудаға арналған
бағалы қағаздар


3.2.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.3.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.4.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.5.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


3.6.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


4.

"кері РЕПО" опе-
рациялары бойынша
талаптар


4.1.

Туынды қаржы
құралдары


5.

Дебиторлық берешек


5.1.

Өтелгенге дейін
ұсталатын бағалы
қағаздар


6.

Басқа да қаржы
активтеріАктивтер жиынтығыМіндеттемелер


1.

Зейнетақы төлем-
дері бойынша алу-
шылардың талаптары


2.

Комиссиялық сый-
ақылар бойынша
кредиторлық
берешек, оның
ішінде:


2.1.

Зейнетақы
активтерінен


2.2

Инвестицилық
кірістен


3.

Зейнетақы төлем-
дерінен болатын
табыс салығы бо-
йынша кредитор-
лық берешек


3.1.

Туынды қаржы
құралдары


4.

Басқа міндетте-
мелерМіндеттемелер
жиынтығыТаза активтер
жиынтығы


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон     

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 16-қосымша

      Ескерту: 16-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

            (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
      зейнетақы активтері бойынша кірістер мен шығындар
                      туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Активтің атауы

Уақытша
әкім-
шілікті
таға-
йындау
күніне

Өткен
есепті
күнге

Есепті
күнге

Өзгерістер

Уақытша
әкімші-
лікті
таға-
йындау
күнгі
дерек-
термен
салыс-
тыр-
ғанда

Есепті
кезең
үшін

1

2

3

4

5

6

7

1.

Таза зейнетақы
активтері,
барлығы


2.

Зейнетақы
жарналары,
оның iшiнде:


2.1.

міндетті


2.2.

ерікті


2.3.

Ерікті кәсіби


3.

Басқа зейнетақы
қорларынан келiп
түскен жинақтал-
ған зейнетақы
қаражаты


4.

Орналастырылған
салымдар бойынша
сыйақы түріндегі
кірістер


5.

Бағалы қағаздар
бойынша сыйақы
(купон немесе
дисконт) түрін-
дегі кірістер


5.1.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.2.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.3.

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.4

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.5

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.6

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


5.7

Алынып тасталды -
2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1
қазаннан бастап
қолданысқа енгізі-
леді) Қ аулысымен .


6.

"керi РЕПО" опе-
рациялары бойынша
кiрiстер


7.

Акциялар бойынша
дивидендтер
түрiндегi кiрiс


8.

Бағалы қағаздарды
сатып алудан-
сатудан болған
кiрiс (шығын)
(нетто)


9.

Қайта бағалаудан
болған кiрiс
(шығын) (нетто),
оның iшiнде


9.1

Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздардың әдiл
құнының өзгеруi-
нен болған


9.2

Шетел валютасын
қайта бағалаудан
болған


9.3.

саудаға арналған
бағалы қағаздардың
әділ құнының
өзгеруінен


9.4.

басқа активтерді
қайта бағалаудан


10.

Басқа қаржы ак-
тивтерi бойынша
сыйақы түрiндегi
кiрiс


11.

өсiмпұл және
айыппұл түрiнде
болған кiрiстер,
оның iшiнде


11.1.

Мiндеттi зейне-
тақы жарналарын
уақтылы аударма-
ғаны үшiн


11.2

Жинақталған зей-
нетақы қаражатын
уақтылы аударма-
ғаны үшін


11.3

Зейнетақы актив-
терiн ойдағыдай
басқармағаны үшiн


12.

Басқа кiрiстер
(түсiмдер)


13.

Кiрiстер жиынтығы


14.

Төленген немесе
төленуге жататын
зейнетақы, оның
iшiнде:


14.1.

Жасы бойынша


14.2.

Жерлеуге


14.3.

Мүгедектiгi
бойынша


14.4.

Қазақстан Респу-
бликасынан тыс
жерлерге тұрақты
өмiр сүруге кетуi
бойынша


14.5.

Мұрагерлерге


14.6.

Жұмыс iстеген
жасына қарай


14.7.

Сақтандыру ұйымдарына


15.

Төлем көзiнен
ұсталатын жеке
табыс салығы


16.

Зейнетақы қорына
тиесiлi комис-
сиялық сыйақы,
оның iшiнде:


16.1.

Зейнетақы
активтерiнен


16.2.

Орналастырылған
зейнетақы ак-
тивтерi бойынша
инвестициялық
кiрiстер


17.

Жинақталған зей-
нетақы қаражатын
басқа қорларға
аудару


18.

Басқа шығыстар


19.

Шығыстар жиынтығы


20.

Анықталмаған со-
малар (қателесiп
есептелгенi)


21.

Анықталмаған со-
маларды қайтару


        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 17-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
        жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
          салымшылардың (алушылардың) саны туралы
                           мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Салымшылардың (алушылардың) жасы

Уақытша әкiмшiлiктi
тағайындау күніне

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

сомасы

Саны
(адам)

сомасы

1

2

3

4

5

6

1.

Мiндеттi зейнетақы
жарналары

1.1.

20 жасқа дейiн

1.2.

21-ден 30-ға дейiн

1.3.

31-ден 40-ға дейiн

1.4.

41-ден 50-ге дейiн

1.5.

51-ден 60-қа дейiн

1.6.

61-ден 70-ке дейiн

1.7.

71-ден 80-ге дейiн

1.8.

81 жас және одан астам

1.9.

Жиынтығы

2.

Ерiктi зейнетақы
жарналары

2.1.

20 жасқа дейiн

2.2.

21-ден 30-ға дейiн

2.3.

31-ден 40-ға дейiн

2.4.

41-ден 50-ға дейiн

2.5.

51-ден 60-ға дейiн

2.6.

61-ден 70-ға дейiн

2.7.

71-ден 80-ға дейiн

2.8.

81 жас және одан астам

2.9.

Жиынтығы

3.

Ерiктi кәсіби зейнетақы

3.1.

20 жасқа дейiн

3.2.

21-ден 30-ға дейiн

3.3.

31-ден 40-ға дейiн

3.4.

41-ден 50-ға дейiн

3.5.

51-ден 60-ға дейiн

3.6.

61-ден 70-ға дейiн

3.7.

71-ден 80-ға дейiн

3.8.

81 жас және одан астам

3.9.

Жиынтығы

4.

Барлығы

  кестенің жалғасы

Коды


Өткен есепті күніне

Есепті күнге

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

1

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

  кестенің жалғасы

Коды

Өзгерістер

Уақытша әкімшілікті
тағайындау күнгі де-
ректермен салыстырғанда

Есепті кезең үшін

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

Саны
(адам)

со-
масы

1

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 18-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
              өз активтері есебінен сатып алынған
               бағалы қағаздар туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Көрсеткiштер

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
мемле-
кеттiк
бағалы
қағаз-
дары

Қазақстан Респу-
бликасы ұйым-
дарының мемле-
кеттiк емес эмис-
сиялық бағалы
қағаздары

Шет
мемле-
кет-
тердің
бағалы
қағаз-
дары

Екiншi
деңгей-
дегi
банк-
тердiң
бағалы
қағаз-
дары

Екiншi
деңгей-
дегi
банк-
тердi
қоспа-
ғанда,
заңды
тұлға-
лардың
бағалы
қағаз-
дары

1

2

3

4

5

6

1.

Бағалы қағаз түрi

2.

Ұлттық бiрегейлен-
дiру нөмірі

3.

Бағалы қағаздардың
саны (данамен)

4.

Номиналды құны

5.

Номиналды құн
валютасы

6.

Жиынтық ағымдағы
құны, оның iшiнде:

6.1.

Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар, оның
iшiнде:

6.1.1

Есептелген сыйақы

6.2.

Сауда бағалы қағаз-
дары, оның iшiнде:

6.2.1

Есептелген сыйақы

6.3.

Өтеуге дейiн ұста-
латын бағалы қағаз-
дар, оның iшiнде:

6.3.1

Есептелген сыйақы

7.

Сатып алынған күнi

8.

Өтеу күнi

9.

Листинг/рейтинг

  кестенің жалғасы

Коды

Қазақстан
Республикасы
резидент
еместерінің -
эмитенттердің
мемлекеттік
емес бағалы
қағаздары

Инвести-
циялық
қорлардың
пайлары

Барлығы

1

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1
6.2.
6.2.1
6.3.
6.3.1
7.
8.
9.
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 19-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
          өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО"
          және "РЕПО" операциялары туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

N
р/н

Операцияның мәнi

Эмитенттiң
атауы және
бағалы
қағаз түрі

Ұлттық
бірегей-
лендіру
нөмірі

Номиналды
құн
валютасы

1

2

3

4

5

1.

"керi РЕПО" операциялары
1.1.

Тiкелей тәсiл
1.2.

Автоматты тәсіл
2.

"РЕПО" операциялары
2.1.

Тiкелей тәсiл
2.2.

Автоматты тәсіл
  кестенің жалғасы

N
р/н

Күні

Операция
мерзімі
күнмен

Сыйақы
став-
касы

Бағалы
қағаз-
дар
саны

Опе-
рация
сомасы
теңге-
мен

Лис-
тинг/
рей-
тинг

Опера-
цияның
ашылуы

Опера-
цияның
жабылуы

1

6

7

8

9

10

11

12

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон

                                      Банктiң, сақтандыру (қайта
                                       сақтандыру) ұйымының және
                                      жинақтаушы зейнетақы қорының
                                         уақытша әкiмшiлiгiнiң
                                      (уақытша басқарушының) есеп
                                       пен өзге ақпаратты беруiне
                                        қойылатын талаптар туралы
                                         нұсқаулыққа 20-қосымша

      200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
                              (есепті күн)

              ( жинақтаушы зейнетақы қорының атауы )
       өз активтері есебінен екінші деңгейдегі банктерде
          орналастырылған салымдар туралы мәліметтер

                                                      мың теңгемен

Коды

Бап атаулары

Талап
етуге
дейінгі
салымдар

Мерзімді
салымдар

Шартты
салым-
дар

Бар-
лығы

1

2

3

4

5

6

1.

Банктiң атауы

2.

Салым валютасы

3.

Рейтинг/Листинг

4.

Салым мерзiмi күнмен

5.

Салымдар бойынша
сыйақы ставкасы
(жылдық процентпен)

6.

Салым бойынша негізгі
борыш сомасы

6.1.

Теңгемен

6.2.

Шетел валютасында

7.

Салым бойынша сыйақы

7.1.

Теңгемен

7.2.

Шетел валютасында

8.

Салымның ағымдағы
құны жиынтығы

9.

Ықтимал шығын резервтерi

        Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      Орындаушы _________________________________ ________________

      Телефон