Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 1 шіледеде тіркелді. Тіркеу N 3706. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 59 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Бағалы қағаздар нарығы қызмет етуінің айқындық және тиімділік дәрежесін көтеру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2) Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.01.26 N 8 Қаулысымен.

      3) Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4) Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 238 тіркелген  Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссияның "Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту жөнінде" 1996 жылғы 22 қазандағы N 118 қаулысына , Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1865 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың апта және ай сайынғы есепті  ұсыну тәртібі туралы" 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына өзгерістер енгізу туралы (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2817 тіркелген, Қаржы хабаршысы журналында жарияланған N 6(6)2004), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы N 252 қаулысымен енгізілген өзгерістерімен (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3072 тіркелген) мынадай  өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:

      Аталған қаулымен бекітілген сауда-саттық ұйымдастырушылары есеп беру ережеде :
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Сауда-саттық ұйымдастырушының есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күннен кешіктірмей тоқсан сайын уәкілетті органға есепті тоқсанға мынадай есептерді ұсынады:
      1) бағалы қағаздардың саны және осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттердің саны туралы сауда-саттық ұйымдастырушының есеп беруі;
      2) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес мәміле көлемі туралы сауда-саттықты ұйымдастырушының есеп беруі;
      3) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес сауда тізіміне бағалы қағаздары қосылған эмитенттерді капиталдандыру туралы сауда-саттық ұйымдастырушының есеп беруі.".

     Ережеге 6-9-қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын:

                                               "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  6-қосымшасы

                Сауда-саттықты ұйымдастырушының
          [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздарды сатып
          алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

        1 нысан. _____  бастап ___________ дейінгі кезеңде

      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
               берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрі

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрі

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)       2 нысан. ___________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

              сауда-саттықты ұйымдастырушылардың
     [ұйымның атауы] мемлекеттік емес бағалы қағаздарды
      сатып алуға/сатуға берген өтінімдері туралы есебі

N

күн

Форматтағы
өтінімнің
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
бірегей-
лену
нөмірі

Валю-
таны
бел-
гілеу

Валю-
таның
теңге-
дегі
бағамы
кестенің жалғасы

Өтінімнің түрлері

Сауда-
саттық
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
коды

депо-
ның
шоты

Мәміленің түрлері

Теңге-
дегі
бағасы

Сауда-
саттық

инди-
кативті

Сатып
алу

сату
кестенің жалғасы

Борыштық
бағалы
қағаздары
бойынша
номиналды
құнының
проценттегі
бағасы

Борыштық
бағалы
қағаздар
бойынша
кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі
(тең-
гедегі)

Орна-
лас-
тыру

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаты,
минуттар,
секундттар)                                                "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  7-қосымшасы

        Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген бағалы қағаздармен
           сауда-саттығының нәтижесі  туралы есебі

      1 нысан. ____________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымның атауы]
      мәміленің тараптары көрсетілген мемлекеттік бағалы
      қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ғасы 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
ба-
ғасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
касы

        Ескерту:
      1 Бағамен айла-әрекет жасау мақсатымен бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тану тәртібін белгілеген  уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептелген орташа алынған бағасы көрсетіледі.

       2 нысан. __________ бастап __________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
      мәмілелердің тараптары көрсетілген мемлекеттік емес
         бағалы қағаздармен сауда-саттығының нәтижесі
                         туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттары,
минуттары,
секундттары)

Бағалы
қағаз-
дың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
нөмірі

Түрі

Сату-
шының
коды

Сауда-
саттық

инди-
ка-
тивті

кестенің жалғасы

"де-
по"
сату
шоты

Сатып
алу-
шының
коды

"де-
по"
сатып
алу
шоты

Бағасы
(теңге)

Ор-
таша
алын-
ған
ба-
ға 1

Мәмі-
ленің
баға-
сының
орташа
алынған
бағадан
проце-
нттегі
ауытқуы

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дар-
дың
саны

Мәміле-
лердің
көлемі
(теңге)

кестенің жалғасы

Ор-
на-
лас-
тыру

Борыштық бағалы қағаздар үшін

Күшін
жой-
ған-
дығы
туралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі

Номи-
налды
құны-
нан
про-
цен-
ттегі
бағасы

өтеу
күні

өтеуге
дейінгі
күндер

өтеуге
жылдық
процен-
ттегі
кіріс-
тілігі

Жылдық
проце-
нттегі
тиімді
став-
ка

                                                 "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  8-қосымшасы

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына өтінімдері
                          туралы есебі

        1 нысан.__________ бастап __________ дейінгі кезеңде

     сауда-саттықты ұйымдастырушылардың [ұйымдардың атауы]
     мемлекеттік бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларына
                     өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Түрі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушы
мүшесінің
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
         2 нысан. __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
          мемлекеттік емес бағалы қағаздармен "РЕПО"
           операцияларына өтінімдері туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
                                                "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                  9-қосымшасы

      Сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген бағалы қағаздармен
               "РЕПО" операциялары туралы есебі

        1 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

        сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
     олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік бағалы
          қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Күні

Форматтағы
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)

Бағалы
қағаздың
коды

Бағалы
қағаздың
біре-
гейлену
коды

Типі

"репо"
опера-
циясы

"репо"
операция-
сының
әдісі
кестенің жалғасы

Сауда-
саттықты
ұйымдас-
тырушының
мүшелік
қолы"депо"
шоты

Бағасы

Кіріс-
тілігі

Саны

Көлемі

Форматтағы
өтінімді
түсіру
уақыты
(сағаттар,
минуттар,
секундттар)
          2 нысан. __________ бастап _________ дейінгі кезеңде

       сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
   олардың қатысушылары көрсетілген мемлекеттік емес бағалы
        қағаздармен "РЕПО" операциялары туралы есебі

N

Кү-
ні

Формат-
тағы
уақыты
(сағат-
тар,
минут-
тар,
секун-
дттар)

Ба-
ғалы
қа-
ғаз-
дың
коды

Бағалы
қағаз-
дың
біре-
гей-
лену
коды

Түрі

Са-
ту-
шы-
ның
коды

"де-
по"
сату
шоты

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сы

"ре-
по"
опе-
ра-
ция-
сының
әдісі


кестенің жалғасы

Сатып
алу-
шының
шоты

"де-
по"
са-
тып
алу
шоты

Ашылу
ба-
ғасы
(тең-
ге)

Жа-
былу
ба-
ғасы
(те-
ңге)

Кі-
ріс-
ті-
лігі

Бағалы
қағаз-
дардың
саны

Кө-
лемі
(тең-
ге)

Күшін
жой-
ған-
дығы
ту-
ралы
мәлі-
мет

Мә-
міле
нө-
мірі


       10-12 қосымшалар мынадай мазмұнмен толықтырылсын.

                                               "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 10-қосымшасы

         __________ бастап __________ дейінгі кезеңде
      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
    бағалы қағаздары сауда-саттық тізіміне енгізілгендердің
      бағалы қағаздарының саны туралы және эмитенттердің
                      саны туралы есебі

                   _____________  ________________

Тізімдердің санаты

Бағалы
қағаздар
шығары-
лымының
саны

Эмитент-
тердің
саны

1

2

3

Листингтің ең жоғары санаты
бойынша ресми тізіміакциялароблигацияларЛистингтің мынадай ең жоғары
санаты бойынша ресми тізімі:акциялароблигациялар"Листинг емес бағалы қағаздар" санатыакциялароблигациялар Тізім бойынша санатыакциялароблигацияларАкциялар бойынша жиынтығыОблигациялар бойынша жиынтығы                                                 "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 11-қосымшасы

        __________ бастап ___________ дейінгі кезеңде
      сауда-саттықты ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы]
                 жасалған мәмілелер туралы есебі


Мәміле-
лердің
саны

Мәміле-
лердің
көлемі,
теңгеде

Листингтің ең жоғары санаты
бойынша ресми тізіміоның ішінде:1) бастапқы орналастыруОлардың ішінде:акциялароблигациялар2) екінші рет айналысқа жіберуОлардың ішінде:акциялароблигациялар3) репо мәмілелеріОлардың ішінде:акциялароблигацияларЛистингтің мынадай ең жоғары
санаты бойынша ресми тізіміОлардың ішінде:1) бастапқы орналастыру2) екінші рет айналысқа жіберу  Олардың ішінде:акциялароблигациялар3) репо мәмілелеріОлардың ішінде:акциялароблигациялар"Листингтік емес бағалы қағаздар"
секторы бойынша оның ішінде:репо мәмілелеріМемлекеттік бағалы қағаздарменОның ішінде:бастапқы орналастыруРепо мәмілелеріАкциялардың мемлекеттік пакеттеріменХалықаралық қаржы ұйымдарының
бағалы қағаздарымен                                                "Сауда-саттықты
                                             ұйымдастырушылардың
                                           есебін ұсыну ережесінің
                                                 12-қосымшасы

           __________ жағдай бойынша сауда-саттықты
     ұйымдастырушының [ұйымдардың атауы] бағалы қағаздары
         сауда-саттық тізіміне енгізілген эмитенттерді
                капиталдандыру саны туралы есебі

Тоқсан

Листингтің ең жоғары
санаты бойынша ресми
тізімі

Листингтің мынадай ең
жоғары санаты бойынша
ресми тізімі

акция-
лар

облигациялар

Акция-
лар

облигациялар

теңге

валюта

теңге

валюта

1 тоқсан2 тоқсан3 тоқсан4 тоқсанБарлығы      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.09.2013 № 248 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткенге дейін күшіне енгізіледі.

      3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментіне (Тоқабаев Н.Т.):
      1) Осы қаулыны Заң департаментімен бірлесіп (Байсынов М.Б.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Қазақстан Тізілім ұстаушыларының Қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және сауда-саттықты ұйымдастырушыларға жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

       5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады