Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі N 358 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 7 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3924. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 147 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулық осы қаулының 1 қосымшасына сәйкес бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулының 2 қосымшасына сәйкес көрсетiлген Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерi өзiнiң күшiн жойды деп танылсын.
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн, Нұсқаулықтың 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енетiн 3-тармақтың бiрiншi абзацының үшiншi деңгейдегi капиталдың меншiктi капиталға қосылу бөлiгiнен, 13, 14-тармақтардың бесiншi және алтыншы абзацтарынан, 16-тармақтың жетiншi, сегiзiншi абзацтарынан, 17-31-тармақтардан, 32-тармақтың 11) тармақшасынан, Нұсқаулықтың 1 қосымшасының 43 және 44 жолдарынан, Нұсқаулықтың 1 қосымшасының Түсiндiрмесiнiң 5 және 7 тармақтарынан, Нұсқаулықтың 2 қосымшасының Түсiндiрмесiнiң екiншi абзацының 5 және 7 тармақтарынан басқасы қолданысқа енгiзiледi.
      4. Стратегия және талдау департаментi (Еденбаев E.C.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, екiншi деңгейдегi банктерге, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне жiберсiн.
      5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсiн.

      Төраға

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы    
ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттiгi Басқармасының     
2005 жылғы 30 қыркүйектегi  
N 358 қаулысының 1-қосымшасы 

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциалдық нормативтер
бойынша есеп айырысудың нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы
нұсқаулық

      Осы Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциялық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – банктер) сақтауға міндетті пруденциялық нормативтер есебінің нормативтік мәндері мен әдістемесін белгілейді. Нормативтік мәндер үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.
      Банктерге және олардың еншілес ұйымдарына арналған, шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде есептелетін пруденциялық нормативтердің нормативтiк мәндерi мен есептеу әдiстемесi «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 42-бабына сәйкес белгіленеді.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

 1. Банктің жарғылық және меншікті капиталының ең аз мөлшері

      Ескерту. 1-тарау жаңа редакцияда  - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Жаңадан құрылатын банк үшін жарғылық және меншікті капиталдарының ең аз мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде белгіленеді.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.              1-1. Банктің меншікті капиталының ең аз мөлшері мынадай тәртіппен белгіленеді:
      тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және жалғыз акционері басқа мемлекеттің орталық банкі болып табылатын банк үшін 4 000 000 000 (төрт миллиард) теңге мөлшерде;
      басқа банктер үшін 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде.
      Ескерту. Нұсқаулық 1-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      1-2. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Банк акционерлерден меншікті акцияларды, егер мұндай сатып алу қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген кез келген пруденциалдық нормативтерді және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді бұзуға алып келмейтін жағдайда ғана сатып алады.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициенті

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Меншікті капитал жеке тұлғалардың теңгедегі және шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес 5,5-ке көбейтілген меншікті капиталдың арасындағы оң айырмасын шегергендегі бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін:
      жеке тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 1 қаңтарда белгілеген теңгенің шетел валютасына қатысты ресми бағамы бойынша есептеледі;
      жеке тұлғалардың депозиттері сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес меншікті капиталдың арасындағы оң айырма мынадай мөлшерде енгізіледі:
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 0 (нөл) пайыз;
      2016 жылғы 1 ақпаннан бастап – 20 (жиырма) пайыз;
      2016 жылғы 1 наурыздан бастап – 40 (қырық) пайыз;
      2016 жылғы 1 сәуірден бастап – 60 (алпыс) пайыз;
      2016 жылғы 1 мамырдан бастап – 80 (сексен) пайыз;
      2016 жылғы 1 маусымнан бастап - 100 (бір жүз) пайыз.
      Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде белгіленген талаптар меншікті капиталы бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептелетін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қолданылмайды.
      Нұсқаулықтың мақсаттары үшін Standard&Poor's агенттігінің ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларымен қатар уәкілетті орган сондай-ақ Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің де (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларын таниды.
      Нұсқаулықтың мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына жатады:
      Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
      Африка даму банкі (the African Development Bank);
      Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
      Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
      Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);
      Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);
      Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
      Жеке секторды дамыту жөнiндегі Ислам Корпорациясы (ICD);
      Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
      Халықаралық даму қауымдастығы;
      Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);
      Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);
      Халықаралық валюта қоры;
      Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;
      Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;
      Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2016 № 56 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 4-тармағының мақсаттары үшін меншікті капиталды есептеген кезде банктің инвестициялары заңды тұлғаның жиынтық мөлшері банктің бірінші деңгейдегі капиталы мен екінші деңгейдегі капиталы сомасының он пайызынан асатын реттелген борышына банктің салымынан тұрады.
      Ескерту. 3-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Бiрiншi деңгейдегi капитал негізгі капитал мен қосымша капитал сомасы ретінде есептеледi:
      1) негізгі капитал:
      мынадай реттеуіш түзетулерді:
      меншікті сатып алынған жай акцияларды;
      гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерді;
      өткен жылдардың шығындарын және ағымдағы жылдың шығындарын;
      шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігін қоспағанда, кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін шегергенде кейінге қалдырылған салық активін;
      өзге де қайта бағалау бойынша резервтерді;
      активтерді секьюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатудан түскен кірістерді. Мұндай кірістерге келешекте толық немесе ішінара кіріс алуды күтумен секьюритилендіру талаптарымен алынуына байланысты келешек кезеңдердің шекті кірісі жатқызылады;
      қаржылық міндеттемелер бойынша кредиттік тәуекелдің өзгеруіне байланысты осындай міндеттемелердің әділ құнының өзгеруінен болған кірістерді немесе шығындарды;
      қосымша капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның жеткіліксіз деңгейіне байланысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулерді;
      осы Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенде;
      осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында көзделген негізгі капиталдың қаржы құралдары критерийлеріне сәйкес келетін төленген жай акциялардың;
      миноритарлы акционерлерге (үшінші тұлғаларға) тиесілі еншілес банктер шығарған 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап төленген жай акциялардың;
      төленген қосымша капиталдың;
      өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
      ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
      Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі – Үлгі шот жоспары) 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3510 «Резервтік капитал» және 3400 «Динамикалық резервтер» баланстық шоттарындағы қалдықтар сомасы ретінде айқындалатын жинақталған ашып көрсетілген резервтің;
      сату үшін қолда бар негізгі құралдарды және қаржы активтері құнын қайта бағалау бойынша резервтердің сомасы ретінде есептеледі;
      2) қосымша капиталға осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін мерзiмсiз шарттар енгізіледі, олардың нәтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржы активі және қаржылық міндеттемелер немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін басқа тұлғадан шегергеннен кейін қалған активтер үлесіне оның құқығын растайтын басқа қаржы құралы (бұдан әрі - мерзiмсiз қаржы құралдары), сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін төленген артықшылықты акциялар пайда болады.
      Қосымша капитал мөлшері мынадай реттеуіш түзетулер сомасына азаяды:
      банктің меншікті мерзiмсiз қаржы құралдарына тікелей не жанама тәсілмен инвестициялары;
      банктің меншікті сатып алынған артықшылықты акциялары;
      осы Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестициялар;
      екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның жеткіліксіз деңгейіне байланысты қосымша капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер.
      Банктің қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, қалған бөлік банктің негізгі капиталынан шегеріледі.
      Банк инвестициялары банктің акцияларға салымдарын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін), мерзiмсiз қаржы құралдарын, сондай-ақ заңды тұлғаның реттелген борышын білдіреді.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 242 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      4-1. Банктердің бірінші деңгейдегі капиталдан акцияларға инвестицияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін), мерзiмсiз қаржы құралдарын, реттелген борышты (бұдан әрі – қаржы құралдары) шегеру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1) негізгі капиталдан:
      2015 жылғы 1 қаңтар – 2015 жылғы 31 қаңтар аралығында:
      сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының кем дегенде 10 (он) пайызын құрайтын, жиынтығында банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын инвестициялар сомасы;
      сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын, жиынтығында банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын инвестициялар сомасы;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      банктің қаржылық есептілігі ХҚЕС сәйкес жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғалардың қаржы құралдарына банк инвестициялары мынадай талаптарға сәйкес болады:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы жай акцияларға инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома негізгі капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының жай акцияларына банктің инвестициялары, сондай-ақ шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуі тиіс.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызынан тұратын инвестициялар және шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің сомасы осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан аспайды;
      2) қосымша капиталдан:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы мерзімсіз қаржы құралдарына инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома қосымша капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына банктің инвестициясы қосымша капиталдан шегерілуі тиіс.
      Қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің негізгі капиталынан шегеріледі;
      3) екінші деңгейдегі капиталдан:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы реттелген борышқа инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының реттелген борышына банктің инвестициясы екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс.
      Екінші деңгейдегі капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің бірінші деңгейдегі капиталынан шегеріледі.
      Меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      Ескерту. Нұсқаулық 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      5. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      6. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      7. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      8. 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келмейтін мерзімсіз қаржы құралдары мынадай талаптарға сәйкес қосымша капиталға енгізіледі:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 80 (сексен) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 50 (елу) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 20 (жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімсіз қаржы құралдарының сомасы үстеме капиталдың есебінен алып тасталады.
      Меншiктi капиталдың есебiне мерзімсіз қаржы құралдарының банктiң нақты алынған ақшасы мөлшерiндегі төленген сомасы қосылады.
      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      8-1. Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келмейтін банктің төленген артықшылықты акциялары мынадай талаптарға сәйкес қосымша капиталға енгізіледі:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – төленген артықшылықты акциялар сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – төленген артықшылықты акциялар сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – төленген артықшылықты акциялар сомасының 80 (сексен) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – төленген артықшылықты акциялар сомасының 50 (елу) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – төленген артықшылықты акциялар сомасының 20 (жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап төленген артықшылықты акциялардың сомасы қосымша капитал есебінен алып тасталады.
      Меншiктi капиталдың есебiне төленген артықшылықты акциялардың банктiң нақты алынған ақшасы мөлшерiндегi сомасы қосылады.
      Ескерту. 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2014 № 242 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      9. Мерзімсіз қаржы құралдары банктің меншікті капиталының есебіне банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шарты немесе талаптары осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сай екендігі туралы уәкілетті органның жазбаша растауымен енгізіледі.
      Уәкілетті органның осы тармақта көзделген жазбаша растау мақсатында уәкілетті орган бекіткен банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шартының немесе талаптарының көшірмелері уәкілетті органға беріледі.
      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      10. Екiншi деңгейдегi капитал:
      банктің сатып алынған меншікті реттелген борышы шегерілген реттелген борыштың;
      Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестициялар шегерілген сомасы ретінде есептеледі.
      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдауға жататын банк үшін реттелген борыш екінші деңгейдегі капиталға сот шешімімен айқындалған қайта құрылымдау жүргізу мерзімі аяқталған күнінен бастап бес жыл ішінде банктің сатып алынған меншікті реттелген борышы шегеріле отырып, бірiншi деңгейдегi капитал сомасының 75 (жетпіс бес) пайызынан аспайтын сомада енгізіледі.
      2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келмейтін реттелген борыш мөлшері мынадай талаптарға сәйкес екiншi деңгейдегi капитал есебіне енгізіледі:
      ұлттық валютада:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 100 (бір жүз) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 80 (сексен) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 50 (елу) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 20 (жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел валютасындағы реттелген борыш сомасы екiншi деңгейдегi капитал есебінен алып тасталады;
      шетел валютасында:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 80 (сексен) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 60 (алпыс) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 40 (қырық) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 20 (жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел валютасындағы реттелген борыш сомасы екiншi деңгейдегi капитал есебінен алып тасталады.
      2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кемінде 5 (бес) жылды құрайтын өтеу мерзімі бар реттелген борыш мөлшерінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша енгізілетін мөлшерде екінші деңгейдегі капитал есебіне енгізілуі жалғасады және жыл сайын 1 қаңтардағы жағдай бойынша реттелген борыш сомасының 20 (жиырма) пайызына төмендейді.
      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      10-1. Бірінші және екінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін ағымдағы жылдың немесе өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының (зиянының) есебіне Үлгі шот жоспарының «Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 3300-шотында көрсетілген 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мынадай мөлшердегі дебет қалдығы (бұдан әрі – дебет қалдығы) кірмейді:
      2013 жылы – дебет қалдығы сомасының 83,3 пайызы;
      2014 жылы – дебет қалдығы сомасының 66,6 пайызы;
      2015 жылы – дебет қалдығы сомасының 50 пайызы;
      2016 жылы – дебет қалдығы сомасының 33,3 пайызы;
      2017 жылы – дебет қалдығы сомасының 16,6 пайызы.
      Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін «Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 3300-шотындағы дебет қалдығы деп 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу мен оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мен Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған резервтер арасындағы 2012 жылғы 31 желтоқсанда қалыптасқан теріс айырманың сомасы түсініледі.
      Ескерту. Нұсқаулық 10-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2013 № 204 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.12.2013 № 294 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      11. Банктiң реттелген борышы - бұл банктiң осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетiн банктің қамтамасыз етілген міндеттемесі.
      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      12. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      12-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына сәйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (асырған) банктер меншікті капитал есебіне банктің меншікті сатып алынған акцияларын шегергенде төленген жарғылық капиталының сомасынан 15 (он бес) пайыздан аспайтын көлемдегі қайта құрылымдау шегінде шығарылған (сатып алынған) қаржы құралдарының есептелген амортизациясын ескергендегі әділ құндарының арасындағы теріс айырманы кіргізбеуіне болады.
      Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 N 58; өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 126 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      13. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай коэффициенттермен сипатталады:
      1) негізгі капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1):
      негізгі капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел;
      2) бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігінің коэффициенті k1-2):
      бірінші деңгейдегі капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел;
      3) меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k2):
      меншікті капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел.
      k1, k1-2 и k2 коэффициенттерінің есебіне қабылданатын тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер ХҚЕС-ке сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегере отырып, енгізіледі.
      Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәндері Нұсқаулыққа 1-2-қосымшада белгіленген мәндердің және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11987 тіркелген «Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 141 қаулысында көзделген қадағалау үстемесінің сомасы ретінде айқындалады.
      Меншікті капитал жеткіліктілігі мәндеріне қосымша меншікті капитал буферлерінің мынадай мәндері белгіленеді:
      консервациялық буферге қойылатын талап тұрақты негізде орындалады және мынадай болады:
      барлық банктер үшін:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – 1 (бір) пайыз;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 1 (бір) пайыз;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2 (екі) пайыз;
      жүйе құраушы банктер үшін:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайызы;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайызы;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – 3 (үш) пайыз;
      қарсы циклдық буфер, уәкілетті орган оны енгізу мөлшерін және мерзімдерін қарсы циклдық буферді есептеуді бастау күніне дейін кем дегенде 12 (он екі) ай бұрын белгілейді. Қарсы циклдық буфер мөлшерінің диапазоны активтердің, тәуекелдерді ескере отырып, сараланған шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш) пайызына дейін құрайды;
      жүйелік буфер, оның есептелуіне қойылатын талаптар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10210 тіркелген «Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысына сәйкес жүйе құраушы деп танылған банктерге қолданылады. Жүйелік буферге қойылатын талап 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрақты негізде орындалады және активтердің, тәуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының 1 (бір) пайызын құрайды.
      Егер k1, k1-2 және k2 коэффициенттерінің нақты мәні осы Нұсқаулықтың 1-2-қосымшасында белгіленгеннен төмен болмаса, бірақ бұл ретте көрсетілген коэффициенттерінің кез келген біреуі меншікті капитал буферлерін ескере отырып талап етілетін нормативтердің белгіленген мәнінен кем болса, онда дивидендтерге төлемді тоқтату және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, акциялардың кері сатып алу бөлігінде банктің бөлінбеген таза кірісін пайдалануға осы Нұсқаулықтың 1-3-қосымшасына сәйкес шектеу қойылады.
      Меншікті капитал буферлерін ескере отырып, меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәндеріне тізбесі осы Нұсқаулықтың 4-тармағында белгіленген негізгі капитал компоненттерінің есебінен жетеді.
      Осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес есептелген меншікті капиталдың буферлер мөлшері бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.
      Уәкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің және меншікті капиталы буферлерінің мәндерін үш жылда бір реттен жиі емес қайта қарайды.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      14. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      15. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      15-1. Алынып тасталады - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.02.27 N 31 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.
      16. Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді есептеу осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жүргізіледі.
      Тәуекел дәрежесі бойынша активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді мөлшерлеу мақсаттарында активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер халықаралық қаржылық есептелік стандарттарына сәйкес олар бойынша құрылған резервтер сомасына азайтылады.
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін шартты және ықтимал міндеттемелер осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының банк кредиттік тәуекелдер көтеретін тәуекелдің осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін дәрежесіне көбейтіндісі ретінде айқындалады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар аталған қаржы құралдарының нарықтық құнының және олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агент санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту жолымен кредиттік тәуекелді ескеріп, мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер есебіне енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналдық құнының туындысы ретінде есептеледі.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны (ауыстыру құны) мынадай болып көрсетіледі:
      сатып алуға арналған мәмілелер бойынша - берілген қаржы құралының номиналды шартты құнынан қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналды шартты құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады;
      сатуға арналған мәмілелер бойынша - берілген қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан қаржы құралының номиналды шартты құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының номиналды шартты құны оның ағымдағы нарықтық құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары бойынша (қаржы құралдары бойынша талап пен міндеттеме әр түрлі шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша) ауыстыру құны есептілікті құру күніне белгіленген бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асу мөлшері ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік балама мөлшері міндеттемелердің теңгелік баламасынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналды шартты құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасау күніне белгіленген қаржы құралдарының құны ретінде көрсетіледі. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды шартты құны ретінде банктің талаптары құрылатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.
      Активтердің, шартты және ықтимал талаптардың және міндеттемелердің есебі нарықтық тәуекелді ескере отырып, осы Нұсқаулықтың 17181920212223242526272829 және 30-тармағына сәйкес жасалады;
      Операциялық тәуекелдің есебі осы Нұсқаулықтың 31-тармағына сәйкес жасалады.
      Меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициенттерiн есептеу кезiнде (kl-1, kl-2 және k2) салымдардың тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленетін активтердiң мөлшерiнен және активтер мөлшерiнен банк кастодиан шарты негiзiнде сақтауға қабылдаған инвестицияланбаған қаражаттардың қалдығы алынып тасталады.
      Осы Меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің (kl-1, kl-2 және k2) ең төменгі мәнін сақтау бойынша нұсқаулықтың талаптары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған), ірі акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы болып табылатын банктерге таратылмайды, егер уәкілетті орган мақұлдаған банктің қаржылық тұрақтылығын арттыру, банк қызметіне байланысты оның қаржылық жағдайын және тәуекелдерді ұлғайту бойынша ертерек ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарында меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің (kl-1, kl-2 және k2) мәні мен меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің мәні қолданылатын мерзімі анықталса банк жүйесін құрайтын критерийлерге сәйкес келетін банктерге қолданылмайды.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      16-1. Шартты және ықтимал міндеттемелер есебіне орындалуы банктің үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін орындауына байланысты және банктің қосымша кредиттік тәуекелдері туындамайтын банктің шартты және ықтимал міндеттемелері кірмейді.
      Ескерту. Нұсқаулық 16-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 211 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      17. Рыноктық тәуекелдi (валюталардың айырбас бағамының және қымбат металдар бағамының өзгеруіне байланысты рыноктық тәуекелмен қаржы құралдары бойынша тәуекелді қоспағанда) ескергендегi активтердiң, шарттың және мүмкiн талап етулердiң және мiндеттемелердiң есебiне банктердiң рыноктық немесе әдiл құн бойынша (бұдан әрi - рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдары) ескерген активтерi, шартты және мүмкiн талап етулерi және мiндеттемелерi және мына талаптардың кез-келгенiне сәйкес келген жағдайда енгiзiледi:
      1) аталған кезеңдегi сатып алу құны мен сату құны арасындағы айырма бойынша кiрiс алу үшiн сатып алынған жылдан кейiнгi 3 жыл iшiнде сату мақсатында сатып алынған;
      2) рыноктық тәуекелi бар басқа қаржы құралы бойынша рыноктық тәуекелдердi хеджирлеу мақсатында сатып алынған.
      Ескерту: 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      18. Нарықтық тәуекел ескерілген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер 13,3-ке тең келтіру коэффициентінің және:
      сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекелдің;
      нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекелдің;
      валюталардың айырбастау бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекелдің сомасының туындысы ретінде есептеледі.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 13,3-ке тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 12,5-ке тең.
      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      19. Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралы бойынша тәуекелмен есептесу айрықша проценттiк тәуекел мен жалпы проценттік тәуекел сомасын білдіреді.
      20. Айырықша проценттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 21-тармағына сәйкес айрықша проценттiк тәуекел коэффициентi бойынша сараланған сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасын ұсынады.
      Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары мынадай талаптарға сәйкес келетiн қаржы құралдары болып табылады:
      бiр эмитент шығарған;
      тең кiрiстiлiк мөлшерi бар;
      рыноктық құн сол бiр ғана валютамен көрсетiлген;
      өтелгенге дейiн теңдей мерзiмi бар.
      Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позиция (ұзын немесе қысқа) мыналардың арасындағы айырманы көрсетедi:
      сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдарының сомасымен, оның iшiнде сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдарын сатуға арналған талап етулердi бiлдiредi;
      сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдарының сомасы сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты қаржы құралдарының сатуға арналған мiндеттемелердi бiлдiредi.
      Опциондар есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiнiң жай-күйi бойынша қалыптасқан опциондардың рыноктық құны мөлшерiндегi ашық позицияның (ұзын немесе қысқа) есебiне енгiзiледi.
      Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позиция (ұзын немесе қысқа) аталған қаржы құралдарының рыноктық құны белгiленген валюталар бөлiгi шеңберiнде есептеледi.

      21. Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар айрықша проценттiк тәуекелдiң коэффициентi бойынша мынадай тәртiппен сараланады:

      1) 0 пайыздық коэффициент бойынша – Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi – Ұлттық Банк) шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары түрiндегi сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары, тәуелсiз рейтингi Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» рейтингiнен немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейiнен төмен емес шет мемлекеттердiң орталық Үкiметтерi және орталық банктерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар;

      2) 0,25 проценттiк коэффициент бойынша - Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдары 6 айдан кем емес өтеу мерзiмiмен шығарған сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдары, тәуелсiз рейтингi Standard & Poor's агенттігінің "А+"-дан "ВВВ-"-ге дейін немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердiң орталық банктерi және орталық Yкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздары, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының ресми тiзiмiне енгiзiлген және халықаралық қор биржалары таныған, осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасында көрсетiлген сауда-саттықты ұйымдастырушыларының тiзiмiне енгiзiлген бағалы қағаздар;

      3) 1 проценттiк коэффициентi бойынша - осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар, өтеу мерзiмi 6 айдан 24 айға дейiнгi қаржы құралдары;

      4) 1,6 проценттiк коэффициентi бойынша - осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар өтеу мерзiмi 24 айдан асатын қаржы құралдары;

      5) 8 проценттiк коэффициентi бойынша - осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлгеннен басқа жағдайдағы сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралдары.
      Туынды қаржы құралдары айрықша проценттiк тәуекел есебiне енгiзiлмейдi.
      Ескерту: 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.02.23 N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), 2007.05.28 N 149 (2007 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.02.26 N 20 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.08.05. N 171 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-т.қараңыз); 24.12.2014 № 242 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

      22. Жалпы проценттiк тәуекел мынадай соманы көрсетедi:
      әр уақыт интервалындағы сараланған жабық позиция сомасының 10 процентi;
      1-аймақтың сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 40 процентi;
      2-аймақтың сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 30 процентi;
      3-аймақтың сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 30 процентi;
      1 және 2-аймақтың аралығындағы сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 40 процентi;
      2 және 3-аймақтың аралығындағы сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 40 процентi;
      1 және 3-аймақтың аралығындағы сараланған жабық позициясы мөлшерiнiң 100 процентi.

      23. Сараланған позициялар мынадай тәртiппен есептеледi:

      1) сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты қаржы құралдары бойынша ашық позиция мөлшерiн айқындау.
      Сыйақы мөлшерлемесiнiң (бұдан әрi - сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты туынды қаржы құралдары) өзгеруiне байланысты ашық позицияның мөлшерiн айқындау кезiнде қаржы құралдары (фьючерстiк келiсiм-шарттар, форвардтық келiсiм-шарттар, проценттiк мөлшерлемедегi форвардтық келiсiм-шарт) тиiстi базистiк активтердiң рыноктық құнында көрсетiлетiн ұзын және қысқа позиция комбинациясы ретiнде қарастырылады.
      Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты туынды қаржы құралдарын өтеу мерзiмi туынды қаржы құралдарын орындау немесе жеткiзу мерзіміне дейінгі және олардың базистік активінің айналыс мерзімінің сомасы ретiнде есептеледi (туынды қаржы құралының базистiк активтi жеткiзу талабы жағдайында - ұзын позицияға енгiзiлетiн туынды қаржы құралын өтегенге дейiнгi мерзiм қосылады, ал туынды қаржы құралының базистiк активтi жеткiзу мiндеттемесi жағдайында - қысқа позицияға енгiзiлетiн туынды қаржы құралын өтегенге дейiнгi мерзiм қосылады).
      Своп ашық позициясының мөлшерiн анықтау кезiнде келiсiм-шарттар базистiк активтерде белгiленген өтеу мерзiмiмен тиiстi базистiк активтерде көрсетiлген ұзын және қысқа позициялардың комбинациясы ретiнде қаралады.
      Ашық позиция есебi кезiнде мынадай талаптарға сәйкес келетiн борыштық бағалы қағаздарды сатуға арналған мiндеттеменi немесе сатуға талап етудi ұсынатын сыйақы мөлшерлемесiн өзгертуге байланысты мерзiмдi туынды қаржы құралдарымен арадағы өзара қарсы позиция сынағы болуы мүмкін:
      бiр эмитент шығарған борыштық бағалы қағаздар;
      борыштық бағалы қағаздардың белгiлi бiр шетел валютасында немесе теңгеде тең рыноктық құнының болуы;
      борыштық бағалы қағаздардың өтелгенге дейiнгi тең мерзiмi болуы.

      2) уақыт интервалы бойынша ашық позицияларды бөлу осы Нұсқаулықтың 5-қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады және:
      белгiленген сыйақы мөлшерлемесiмен, өзгертiлген сыйақы мөлшерлемесiмен байланысы бар қаржы құралдары кезектi төлем жасау күнiне дейiн қалған мерзiмге байланысты уақыт интервалы бойынша бөлiнедi;
      сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты, өзгермелi сыйақы мөлшерлемесiне байланысты қаржы құралдары сыйақы мөлшерлемесiн қайта қарау күнiне дейiн қалған мерзiмге қатысты уақыт интервалы бойынша бөлiнедi;
      орындалу мерзiмi екi уақытша интервалдардың шекарасында тұрған қаржы құралдары мейлiнше жоғары уақытша интервалға бөлiнедi;
      айырбасталмайтын артықшылықты акциялар уақытша интервалдарға дивидендтерге төлем жасау мерзiмiне қатысты бөлiнедi, ал дивидендтерге төлем жасау туралы ақпарат болмаған жағдайда уақытша интервал есеп беру жасалған күннен бастап заңды тұлға белгiлеген дивидендтердiң жылдық төлем жасау күнiне дейiн анықталатын болады;

      3) әр уақытша интервалдың iшiнде барлық ұзын және қысқа ашық позициялар жинақталады;

      4) әр уақытша интервал бойынша жиынтықты ұзын және жиынтықты қысқа позициялар уақытша интервалға сәйкес келетiн коэффициент бойынша сараланады;

      5) ашық сараланған және жабық сараланған позициялар әр уақытша интервал бойынша анықталады.
      Әр уақытша интервалдың сараланған ұзын және қысқа позициялары өзара есептесуге алынады.
      Толық өзара есептесуге алынуы тиiс әр уақытша интервалдың сараланған ұзын және қысқа позицияларының сомасы уақытша интервалдың жабық сараланған позициясын бiлдiредi. Өзара есептесуге алынуы тиiс емес немесе өзара есептесуге алынбай қалған сараланған ұзын және қысқа позициялардың бөлiгi уақытша интервалдың сараланған ұзын және қысқа позицияларын жасай отырып жиынтықталады.
      Уақытша интервалдар мына аймақтар бойынша топталады:
      1-аймақта жылдан кем төрт уақытша интервал болады, оның iшiнде 1 айдан кем емес, 1 айдан 3 айға дейiн, 3 айдан 6 айға дейiн, 6 айдан 12 айға дейiн;
      2-аймақта бiр жыл мен 4 жылдан аса уақытты қосатын үш уақытша интервал болады, оның iшiнде 1 жылдан 2 жылға дейiн, 2 жылдан 3 жылға дейiн, 3 жылдан 4 жылға дейiн;
      3-аймақта 4 жылдан асатын алты уақытша интервал болады, оның iшiнде 4 жылдан 5 жылға дейiн, 5 жылдан 7 жылға дейiн, 7 жылдан 10 жылға дейiн, 10 жылдан 15 жылға дейiн, 15 жылдан 20 жылға дейін, 20 жылдан астам жылға дейiн;
      Әрбiр аймақтың уақытша интервалдар бойынша сараланған ұзын және қысқа позициялары өзара есептесуге жатқызылады. Толық өзара есептесуге жатқызылатын әрбiр аймақтағы уақытша интервалдар бойынша сараланған ұзын және қысқа позициялардың бөлiгiнiң сомасы аймақтың жабық сараланған позициясын бiлдiредi.
      Өзара есептесуге жатқызылмайтын немесе өзара есептелмей қалған әрбiр аймақтағы әр түрлi уақытша интервалдардың сараланған ұзын және қысқа позицияларының бөлiгi әрбiр аймақтың сараланған ұзын және қысқа позицияларын жасай отырып, жинақталады;

      6) аймақтар арасындағы сараланған ашық және жабық позициялар анықталады.
      1-аймақтың сараланған ашық ұзын (қысқа) позициясы 2-аймақтың сараланған ашық қысқа (ұзын) позициясымен есептелiнедi.
      Толық өзара есептесуге жататын 1 және 2-аймақтардың сараланған ұзын және қысқа позициясы бөлiктерi мөлшерлерiнiң сомасы 1 және 2-аймақтардың арасындағы сараланған жабық позицияны бiлдiредi.
      2-аймақтың сараланған ашық ұзын (қысқа) позициясы 3-аймақтың сараланған ашық қысқа (ұзын) позициясымен өзара есептелiнедi.
      Толық өзара есептесуге жататын 2 және 3-аймақтардың сараланған ұзын және қысқа позициясы бөлiктерi мөлшерлерiнiң сомасы 2 және 3-аймақтардың арасындағы сараланған жабық позициясын бiлдiредi.
      1-аймақтың сараланған ашық ұзын (қысқа) позициясы 3-аймақтың сараланған ашық қысқа (ұзын) позициясымен өзара есептелiнедi.
      Толық өзара есептесуге жататын 1 және 3-аймақтардың сараланған ұзын және қысқа позициясы бөлiктерi мөлшерлерiнiң сомасы 1 және 3-аймақтардың арасындағы сараланған жабық позициясын бiлдiредi.
      Аймақтар арасындағы өзара есептесуден кейiн қалған ашық сараланған позициялар қалған ашық сараланған позицияны жасай отырып, жиынтықталады.
      Жалпы проценттiк тәуекел есебi осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасында берiлген.
      Ескерту: 23-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      24. Базалық активi акциялар немесе акциялардың индекстерi болып табылатын туынды қаржы құралдарының рыноктық құнының және акциялардың рыноктық құнының өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралының тәуекелiнiң есебi акциядағы айрықша тәуекелдiң және акцияға деген жалпы тәуекелдiң сомасын бiлдiредi.
      Акциядағы айрықша тәуекелдiң және акцияға деген жалпы тәуекелдiң есебiне базистiк активтерi акциялар немесе акциялар индексi болып табылатын рыноктық туынды қаржы құралдарының рыноктық құнына және акциялардың рыноктық құнының өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар мынадай қаржы құралдары енгiзiледi:
      акциялар (сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты рыноктық тәуекелi бар қаржы құралының тәуекелi есебiне енгiзiлетiн айырбасталмайтын артықшылықты акциялардан басқа);
      айырбасталатын бағалы қағаздар (айырбасталатын облигациялар және артықшылықты акциялар);
      осы тармақтың үшiншi және төртiншi абзацтарында көрсетiлген базистiк активi бағалы қағаздар болып табылатын туынды қаржы құралдары немесе аталған бағалы қағаздардың индексi.

      25. Айрықша тәуекел және жалпы тәуекел есебi Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушысының немесе халықаралық қор биржалары танып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесiнде сатылатын акциялар индексiмен немесе акциялардың рыноктық құнының өзгеруiне байланысты қаржы құралының ашық (ұзын немесе қысқа) позициясымен есептесу кезiнде анықталады.
      Акциялардың рыноктық құнының немесе акциялар индексiнiң өзгеруiне байланысты қаржы құралының ашық (ұзын немесе қысқа) позициясымен есептесу кезiнде базистiк активi белгiлi бiр акциялар немесе акцияларға арналған белгiлi бiр индекстер болып табылатын қаржы құралдары базистiк активтердiң рыноктық құнына қайта саналады, оның iшiнде:
      базистiк активi акциялар болып табылатын фьючерстiк және форвардтық келiсiм-шарттар аталған фьючерстiк және форвардтық келiсiм-шарттардың рыноктық құны бойынша көрсетiледi;
      базистiк активi акциялар индексi болып табылатын фьючерстiк келiсiм-шарттар индекс құрамына кiретiн акциялардың рыноктық құны бойынша қайта саналады;
      базистiк активi акциялар индексi болып табылатын своптық келiсiм-шарттар индекс құрамына кiретiн акциялардың рыноктық құны сомасына қайта саналған позицияны бiлдiретiнiн ескере отырып, базистiк активтердiң аталған позициясына сәйкес рыноктық құн бойынша қайта саналған ұзын және қысқа позициялар комбинациясы ретiнде қаралады;
      базистiк активi акциялар немесе акциялар индексi болып табылатын опциондық келiсiм-шарттар есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнi үшiн олардың рыноктық құны мөлшерiндегi акциялардың жалпы тәуекелi есебiмен енгiзiледi.
      Белгiлi акциялар немесе белгiлi акциялар индексiнiң рыноктық құнының өзгеруiне байланысты қаржы құралдары бойынша ашық (ұзын немесе қысқа) позиция белгiлi акциялар немесе белгiлi акциялар индексiнiң рыноктық құнының өзгеруiне байланысты қаржы құралдары сомасының арасындағы айырманы, оның iшiнде белгiлi акцияларды сатуды немесе акциялардың белгiлi бiр индексi бойынша төлемдердi жүзеге асыруды талап етiп отырған және белгiлi бiр акцияларға немесе акциялардың белгiлi бiр индекстерiне рыноктық бағаның өзгеруiне байланысты қаржы құралдарының сомасын, оның iшiнде белгiлi бiр акцияларды сатуға немесе акциялардың белгiлi бiр индексi бойынша төлемдердi жүзеге асыру жөнiнде өзiне мiндеттеме алуды бiлдiредi.

      26. 26. Акциялардың нарықтық құнының немесе акцияларға индекстің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша айрықша тәуекел 0,075-ке тең айрықша тәуекел коэффициенті бойынша мөлшерленген көрсетілген қаржы құралдары бойынша ашық позициялардың (ұзын және қысқа) сомасын білдіреді.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап айрықша тәуекел коэффициентінің мәні 0,075-ке тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап айрықша тәуекел коэффициентінің мәні 0,08-ге тең.
      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      27. Жалпы тәуекел 0,075-ке тең жалпы тәуекел коэффициентінің және белгілі бір акциялардың немесе акциялардың белгілі бір индексінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзын позицияларының сомасы мен қысқа позицияларының сомасы арасындағы айырмасының туындысын білдіреді.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,075-ке тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффицентінің мәні 0,08-ге тең.
      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      28. Шетел валюталарының айырбастау бағамының (бағалы металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер бойынша тәуекелдің есебі 0,075-ке тең валюталық тәуекел коэффициентінің және мына:
      әрбір шетел валютасы бойынша ашық қысқа позициялардың (абсолюттік мәні бойынша) және бағалы металдар бойынша ашық (ұзын немесе қысқа) позициялардың (абсолюттік мәні бойынша);
      әрбір шетел валютасы бойынша ашық ұзын позициялардың (абсолюттік мәні бойынша) және бағалы металдар бойынша ашық (ұзын немесе қысқа) позициялардың (абсолюттік мәні бойынша) сомалардың біреуінің ең жоғарғы мәнінің туындысын білдіреді.
      Әрбір шетел валютасы бойынша ашық валюталық позиция Нұсқаулықтың 47-тармағына сәйкес есептеледі.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,075-ке тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,08-ге тең.
      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      29. Әрбiр шетелдiк валюта (қымбат металл) бойынша ашық (ұзын немесе қысқа) позиция есебiне активтердiң, шартты және мүмкiн талап етулер мен шетел валютасы (қымбат металл) бойынша көрсетiлген немесе белгiленген мiндеттемелер енгiзiледi, оның iшiнде:
      шетел валютасымен есептелген сыйақыны қосқандағы шетел валютасымен (қымбат металл) көрсетiлген (белгiленген) активтер мен мiндеттемелердiң рыноктық (әдiл) құны арасындағы айырма;
      форвард немесе фьючерс және опцион операциялары бойынша алынған және төленген шетел валютасының (қымбат металл) мөлшерлерi арасындағы айырма;
      шетел валютасымен көрсетiлiп (белгiленiп) алынған және берiлген кепiлдiктер арасындағы айырма.
      Аталған айырмалардың оң мәндерi шетел валютасы (қымбат металл) бойынша ашық ұзын позицияларды, ашық терiс мәндер - шетел валютасы (қымбат металл) бойынша қысқа позицияларды көрсетедi.
      Шетел валютасын немесе қымбат металдарды сатуға арналған форвард операциялары есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiнде пайда болған базалық активтiң рыноктық бағасына форвард операцияларының базалық активiнiң көлемiн жасау үшiн есептелген айырбасталатын мөлшердегi ашық валюталық позиция есебiне енгiзiледi.

      30. Активтер, шартты және ықтимал талаптар мен шетел валюталардың айырбастау бағамының (бағалы металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты міндеттемелер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергендегі ашық валюталық позицияның есебіне кіргізіледі.
      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      31. Операциялық тәуекел 13,3-ке тең келтіру коэффициентінің және соңғы өткен 3 (үш) жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің орташа шамасының және 0,075-кe тең операциялық тәуекел коэффициентінің туындысы ретінде есептеледі.
      Соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің орташа шамасы әр жыл сайын банк таза кіріс алған соңғы өткен 3 (үш) жыл ішіндегі жылдық жалпы кіріс сомасының банк таза кіріс алған жылдарың санына қатынасы ретінде есептеледі.
      Жаңадан құрылған банктер үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шамасы өткен жылдар санын негізге ала отырып есептеледі.
      Жылдық жалпы кіріс:
      жиынтық шығыстарды, провизияларды (резервтерді) қалпына келтіруден түскен кірістерді (резервтерді) шегергенде;
      жиынтық кірістің, корпоративтік табыс салығының, қамтамасыз етуге арналған қаржының сомасы ретінде айқындалады.
      Операциялық тәуекелдің есебіне банк шығын алған, бірақ провизияларды (резервтерді) қалпына келтіруден болған кірістерді шегергендегі қамтамасыз етуге арналған қаржыны есепке алғанда оң жалпы кіріс алынған жыл алынады.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициенті 13,3-ке, операциялық тәуекел коэффициенті – 0,07-ге тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициенті 12,5-ке, операциялық тәуекел коэффициенті – 0,08-ке тең.
      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-1. Секьюритилендіру кезінде меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициентін есептеу ерекшеліктері

      Ескерту. 2-1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      31-1. Заемшылар тобын тану бойынша осы Нұсқаулықтың 32-тармағының талаптары мемлекеттік акциялар пакеті (қатысу үлесі) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының жарғылық капиталына төлем жасауға берілген заңды тұлғаларға таралмайды .
      Банктермен ерекше қарым-қатынаспен байланысты бір заемшы және (немесе) тұлға ретінде "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамымен көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан астам пайызына тура иелік ету (банктер бойынша – жанама) нәтижесінде аффилиирленген болып табылатын екі және одан астам ұйым (оның ішінде банктер) танылмайды.
      Жоғарыда көрсетілген ұйымдардың бірімен аффилиирленген немесе көрсетілген банктердің бірімен ерекше қарым-қатынаспен байланысты заңды және (немесе) жеке тұлғалар сонда-ақ бір заемшы басқа ұйымның аффилиирленген тұлғаларының бір зайымшысы немесе көрсетілген банктердің басқаларымен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғалар ретінде танылмайды
      Ескерту. 31-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29. N 233 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      31-2. Банктер меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің шектеулі тәсілін қолдану үшін оригинатор уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес сауалнама; 

      2) секьюритилендірудің шектеулі тәсілін қолданудың мақсатқа лайықтылығын айқындауға жауапты, банктің Басқармасы құрамынан тұлғаларды айқындайтын құжат; 

      3) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын шетелдік арнайы қаржы компанияларымен секьюритилендірудің трансшекаралық мәмілелері үшін бағалы қағаздар шығарылымы (не облигациялық бағдарлама) проспектісінің көшірмесі не «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын секьюритилендіру мәмілелері үшін облигациялық бағдарламаны (не облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;     

      4) осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасына сәйкес секьюритилендіруді ескере отырып және секьюритилендіруді ескерместен меншікті капитал К2 жеткiлiктiлiк коэффициенті туралы мәліметтер.
      Ескерту. 31-2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2013 № 204 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-3. Егер қандай да бір ұсынылатын құжаттар шет тілінде әзірленсе, онда оның мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

      31-4. Ұсынылған құжаттарды уәкілетті орган оларды алған күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарайды.

      31-5. осы Нұсқаулықтың 31-2-тармағымен көзделген құжаттарды қарағаннан кейін уәкілетті орган меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің шектеулі тәсілін банктердің қолдануына растау беру не бас тарту туралы шешімді қабылдайды және жазбаша нысанда бұл туралы оригинаторға хабарлайды.
      Банктердің меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің шектеулі тәсілін қолдануға растау мынадай жағдайда берілмейді: 

      1) осы Нұсқаулықтың 31-2-тармағына сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбаса; 

      2) осы Нұсқаулықтың 31-7, 31-9-тармақтарының талаптарына сәйкес келмесе.     

      31-6. Оригинатор тәуекелді берудің қажеттілігін айқындау мақсатында мыналарды жүзеге асырады: 

      1) секьюритилендіруді ескерместен меншікті капитал К2 жеткiлiктiлiк коэффицентін есептеуді; 

      2) секьюритилендіруді ескере отырып, меншікті капитал К2 жеткiлiктiлiк коэффицентін есептеуді.

      31-7. Егер:
      1) меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептегендегі k2 жеткiлiктiлiк коэффициентінің мәні меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептемегендегі k2 жеткiлiктiлiк коэффициентінің мәнінен артық болса;
      2) оригинатор тиесілі болып табылатын банк конгломератының мүшелері болып табылмайтын үшінші тараптар секьюритилендірілген активтермен қамтамасыз етілген транштардың кемінде 10 (он) пайызын ұстап қалса, тәуекелді беру маңызды болып табылады.
      Ескерту. 31-7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2013 № 204 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      31-8. Егер секьюритилендіруді ескере отырып, меншікті капитал К2 жеткiлiктiлiк коэффициентінің мәні секьюритилендіру ескерілмеген меншікті капитал К2 жеткiлiктiлiк коэффициентінің мәнінен аз болса, тәуекел берілмейді. Бұл жағдайда, оригинатор меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің шектеулі тәсілін пайдаланбайды және секьюритилендіруді ескерместен тиісінше тәуекелдердің мөлшерленген шамасын есептейді. Бұл ретте оригинатор меншікті капиталдан олардың ұстанатын секьюритилендіру позицияларын шегермейді және/немесе меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентін есептеу барысында активтердің кредиттік тәуекелі дәрежесі бойынша осындай позицияларды мөлшерлемейді.

      31-9. Оригинатор мынадай талаптарды орындау барысындағы активтердің кредиттік тәуекелдерінің дәрежесі бойынша мөлшерленген есептеулерден секьюритилендірілген активтерді алып тастайды: 

      1) секьюритилендірілген активтермен байланысты елеулі кредиттік тәуекел үшінші тараптармен ауыстырылған болатын; 

      2) секьюритилендіру мәмілесі бойынша құжаттар мәміленің экономикалық мәнін көрсетеді; 

      3) арнайы қаржы компаниясы секьюритирлендірілген активтер бойынша төлемдерді борышқорлардың төлемеуімен байланысты барлық тәуекелдерді көтереді, оның ішінде және оригинатордың (төлем қабілеттсіздігі) банкроттығы жағдайында; 

      4) осы Нұсқаулықпен көзделген жағдайларды қоспағанда, оригинатор мыналарды орындауға тиіс емес:
      арнайы қаржы компаниясындағы дауыс беру құқығы бар акцияларды не жарғылық капиталға қатысудың тура немесе жанама үлесін иеленуге;
      арнайы қаржы компаниясындағы директорлар кеңесі немесе басқарма мүшелерінің басым көпшілігін тағайындауға немесе сайлауға;
      шартпен немесе өзге тәсілмен арнайы қаржы компаниясының шешімдерін айқындауға;
      секьюритилендіру мәмілесіне қатысты тиісінше шарттар немесе құжаттарда көзделгендерден басқа, арнайы қаржы компаниясынан секьюритилендірілген активтерді сатып алу бойынша өзіне қандай да бір міндеттемелерді қабылдауға;
      секьюритилендіру мәмілесіне қатысты тиісінше шарттарда немесе құжаттарда көзделгендерден басқа, секьюритилендірілген активтерге қатысты қандай да бір тәуекелдерді ұстап қалу бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдауға;
      арнайы қаржы компаниясының секьюритилендірілген активтерді бергеннен кейін секьюритирлендірумен және арнайы қаржы компаниясы қызметімен байланысты шығыстарды көтеруге;
      арнайы қаржы компаниясына қандай да бір нысанда жанама қолдау көрсетуге. Сондай-ақ оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғаларға жанама қолдау көрсетуге жол берілмейді.
      Оригинатор, сондай-ақ оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалар арнайы қаржы компаниясына ақшалай түрдегі талаптар (бұдан әрі - кредиттік қамтамасыз ету) бойынша көмекті не осындай қолдау ұсыну секьюритилендіру мәмілесіне қатысты сәйкесінше шарттармен немесе құжаттармен көзделмеген жағдайларда, өзге қолдауды көрсеткенде жанама қолдау туындайды.
      Оригинатор немесе оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалар секьюритилендірудің кейінгі мәмілелерін жасау барысында арнайы қаржы компаниясына жанама қолдау көрсету фактілері анықталған жағдайда, оригинатор секьюритилендірілген активтер бойынша капиталға қойылатын талаптарды төмендету мүмкіндігінен айырылады; 

      5) арнайы қаржы компаниясымен шығарылған бағалы қағаздар оригинатордың төлем міндеттемелерін білдірмейді; 

      6) тәуекелдер берілетін тарап секьюритилендірудің бір немесе бірнеше мәмілесін жүзеге асыру үшін құрылған арнайы қаржы компаниясы болып табылады; 

      7) егер, секьюритирлендіру мәмілесінде кері сатып алу опционы көзделсе, онда мынадай барлық талаптар орындалады:
      кері сатып алу опционы оригинатордың қарауымен ғана іске асырылады;
      кері сатып алу опционы секьюритирлендірілген активтер бойынша өтелмеген негізгі міндеттемелердің жалпы мөлшері не шығарылған бағалы қағазар бойынша негізгі міндеттемелердің жалпы мөлшері 10 процент мәніне жеткен және олардың бастапқы мөлшерінен төмен болған жағдайда ғана іске асырылуы мүмкін;
      кері сатып алу опционы секьюритирлендіру позициясының кредиттік сапасын жақсарту мақсатында құрылымдалмауы мүмкін; 

      8) оригинатор секьюритилендірілген активтерді сатып алуы не оларды жиынтығымен мынадай талаптарды сақтағанда басқа активтерге ауыстыруы мүмкін:
      секьюритилендірілген активтерді олардың әділ нарықтық құнынан аспайтын құн бойынша сатып алынады;
      сатып алынатын секьюритилендірілген активтердің міндеттемелері жоқ, олар бойынша тиісінше міндетті тараптың дефолты орын алды, әділ нарықтық құн бойынша сатып алынатын активтерді қоспағанда;
      ауыстырылатын секьюритилендірілген активтерде тиісінше (ұқсас) классификациялық санат болуы тиіс.
      Оригинатор секьюритирлендірілген активтерге қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуі, сондай-ақ секьюритирлендірілген активтерге қатысты өтімділік құралдарын ұсынуы мүмкін, бұл құралдар осы Нұсқаулықтың 31-15-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандырған жағдайда.

      31-10. Оригинатор тәуекелді беру қажеттілігі жағдайында банк конгломератының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффиценттерін есептеу барысында активтердің кредиттік тәуекелдері деңгейі бойынша мөлшерленген есептеулерден секьюритирленген активтерді алып тастайды.

      31-11. Меншікті капиталдан банк ұстанатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі не Standard & Poor's ұлттық шәкілі бойынша «kzBB» төмен рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осындай деңгейдегі рейтингі бар не тиісінше рейтингілік бағасы жоқ секьюритирлендіру позициялары шегерілуге жатады, осы Нұсқаулықтың 31-13-тармағында санамаланған талаптарға сәйкес келетін позицияларды қоспағанда.
      Шегерім бірінші деңгейдегі капиталдан елу пайыз және екінші деңгейдегі капиталдан елу пайыз мөлшерінде бөлінеді. Шегерілетін позициялар қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған арнайы резервтер сомасына азаяды.»
      Ескерту. 31-11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-12. Секьюритилендіру позициялары - бұл секьюритилендіру мәмілесіндегі тәуекелдер және ол секьюритилендіру мәмілесімен байланысты банкте туындайтын баланстық және баланстан тыс активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді білдіреді. Секьюритилендіру позицияларына позицияның кредиттік сапасы негізінде тәуекелдің (тәуекелдің салмақтық коэффициенті) тиісінше деңгейі берілуі тиіс, ол осы Нұсқаулыққа сәйкес кредиттік рейтинг негізінде анықталуы мүмкін. Мұндай позицияларға оригинатордың арнайы қаржы компаниясына ұсынатын заемдары жатады; арнайы қаржы компаниясына қатысты оригинатордың шартты және мүмкін талаптары мен міндеттемелері; банктің арнайы қаржы компаниясының бағалы қағаздарын сатып алуы; ұсынылатын кредиттік қамтамасыз ету (credit enhancements); өтімділік құралдары; проценттік немесе валюталық своптар; кредиттік деривативтер; резервтік шоттар (ақшамен қамтамасыз ету шоты) үшін қаражаттарды ұсыну және басқалар. Секьюритилендіру позициясына аталған компанияның банктік шоттарын ашу сияқты банктің арнайы қаржы компаниясына банктік қызмет көрсетулерді ұсынуына байланысты туындайтын, арнайы қаржы компаниясына қатысты банктің активтері, шартты және мүмкін міндеттемелері енгізілмейді. Бұл ретте:

      1) секьюритилендіру мәмілесінде түрлі транш бойынша тәуекелдердің болғанда, әрбір транш бойынша тәуекел секьюритилендірудің жеке позициясы сияқты мөлшерленеді;

      2) секьюритилендіру позициялары бойынша кредиттік қамтамасыз етуді ұсынатын тұлғалар секьюритилендіру позицияларын ұстап қалатын тараптар ретінде қарастырылады;

      3) сыйақы ставкаларын және валюта бағамдарын өзгерту тәуекелдерін хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары бойынша позициялармен байланысты тәуекелдер секьюритилендіру мәмілесіндегі жекелеген позициялар сияқты мөлшерленеді;

      4) баланста ұсталынатын секьюритилендіру мәмілесіндегі позиция тәуекелінің шамасы өзінің баланстық құнына тең;

      5) секьюритилендіру мәмілесіндегі баланстан тыс позиция тәуекелінің шамасы конверсиялық факторға көбейтілген өзінің номиналдық құны 100 процентке тең, егер өзгесі осы Нұсқаулықпен белгіленбесе.

      31-13. Кредиттік рейтингі жоқ секьюритилендіру позициясы тәуекелінің орташа алынған шамасын есептеу үшін банк осындай позицияға түсінілетін рейтингті қолдануы мүмкін.
      Болжанатын рейтинг мынадай тәртіппен қолданылады:

      1) кредиттік рейтингі бар секьюритилендіру позициясының ағымдағы кредиттік рейтингі пайдаланылады, ол рейтингі жоқ, секьюритилендіру позициясының реттелу деңгейі бойынша тең болып табылады, немесе

      2) егер, рейтингі бар позициялардың ешқайсысы, рейтингі жоқ позициямен реттелу деңгейіне тең келмесе, секьюритилендіру позициясының (осындай бар болса) реттелу деңгейі бойынша ең жоғары ағымдағы кредиттік рейтингі пайдаланады, ол рейтингі жоқ осындай позицияға реттелу деңгейі бойынша кемдеу болып табылады.
      Болжанатын рейтингті пайдалану барысында кредиттік рейтингі бар секьюритилендірудің барлық позициясы ескеріледі.

      31-14. Егер, секьюритилендіру барысында арнайы қаржы компаниясымен шығарылған бағалы қағаздар (бұдан әрі - өтімділік құралдары) бойынша инвесторларға секьюритилендірілген активтер және төлем мерзімдері бойынша қаражаттарды алу мерзімдері арасындағы ықтимал сәйкессіздіктерді жабу үшін банк қаржыландыруды ұсыну мақсатында арнайы қаржы компаниясымен шарттық қатынастарға түсетін болса, онда бір жылға дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімімен өтімділік құралдарының мөлшерінің 20 процентіне тең конверсиялық фактор немесе егер құралдың бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі болса, 50 процентке тең конверсиялық фактор пайдаланылады.

      31-15. Өтімділік құралдары - секьюритилендірілген активтердің өтімділігін көтеруге мүмкіндік беретін шаралар. Өтімділік құралдары мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

      1) өтімділік құралының шарттары оны пайдалануы мүмкін жағдайларда міндеттемелерді нақты айқындауы және шектеуі тиіс. Өтімділік құралы аясында қаражаттарды алу мүмкіндігі секьюритилендірілген активтерді иеліктен алу нәтижесінде толығымен өтелуі толығымен мүмкін сомамен шектелуі тиіс және кез келген қосымша кредиттік қамтамасыз ету, ол бойынша төлемдер өтімділік құралы бойынша төлемдерге қатынасы бойынша реттелген;

      2) құралды пайдалану сәтінде келтіріліп қойған шығындарды өтеу арқылы кредиттік сапаны қамтамасыз ету үшін өтімділік құралы пайдаланылмауы мүмкін, құралды пайдалану сәтінде дефолт болып өткен тәуекелдерге қатысты өтімділікті ұсыну арқылы немесе олардың әділ құнынан жоғары баға бойынша активтерді сатып алу арқылы;

      3) өтімділік құралы секьюритилендіруді тұрақты немесе тұрақты қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін пайдаланылмауы мүмкін;

      4) өтімділік құралын пайдалану барысында алынған қаражаттарды өтеу, сыйақы ставкасын және валюта бағамдарын, сыйақыларды, комиссияларды және секьюритилендіру мәмілесін орындауды қамтамасыз етуді ұсынған тұлғаларға тиесілі басқа ұқсас төлемдерді өзгерту тәуекелдерін хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары негізінде туындайтын талаптарды қоспағанда, инвесторларға қойылатын талаптарға қатынасы бойынша реттелмеуі тиіс. Қаражаттарды өтеу өзгермеуі немесе мерзімі ұзартылмауы мүмкін;

      5) өтімділік құралы қосымша кредиттік қамтамасыз ету пайдаланылғаннан кейін пайдаланыла алмайды, ол осындай құралға қатынасы бойынша реттелген болып табылады;

      6) өтімділік құралында дефолт болған тәуекелдердің шамасына құралдарды пайдалану барысында алынуы мүмкін қаражаттар сомасын автоматты түрде кеміту туралы шарт немесе секьюритилендірілген тәуекелдердің жиынтығы рейтингі бар құралдардан тұрған жағдайда, егер жиынтықтың орташа сапасы инвестициялық деңгейден төмен түсірілсе, құралды пайдалануды тоқтату туралы шарт болуы тиіс.

      31-16. Секьюритилендірілген активтерге қызмет көрсететін және өтімділік құралын беретін банк барлық төмендегі жағдайларды сақтаған жағдайда 0 процентке тең конверсиялық факторды пайдаланады:

      1) қаражаттарды беру туралы келісімге сәйкес банктің қаражатты толық өтеуге сөзсіз құқығы бар; 

      2) банктің талап ету құқығы секьюритирленген активтерден алынған қаражаттарға қатысты қойылатын барлық талаптарға қатынасы бойынша реттелген деңгейі бойынша аса жоғары болып табылады;

      3) банк алдын ала хабарламастан келісімді бұзуға сөзсіз құқығы бар;

      4) осы келісім осы Нұсқаулықтың 31-15-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандырған жағдайда.
      Ескерту: 2-1 тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.04.28 N 58 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен .

3. Тәуекелдің бiр қарыз алушыға келетін ең жоғарғы мөлшерi

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      32. "Бір заемшы" деген терминді банктің талаптары бар немесе осы Нұсқаулықтың 34-тармағында көрсетілген талаптар оларға туындауы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлға деп түсінуге болады.
      Екi немесе одан да көп заемшылардан тұратын топтың тәуекел мөлшерi егер заемшылардың әр қайсысының тәуекел мөлшерi банктiң меншiктi капиталының 0,05 процентiнен асатын болса, бiр заемшы үшiн жиынтықты түрде, сондай-ақ мынадай мiндеттемелердiң бiрi болған жағдайда есептеледi:

      1) заемшылардың бiрi iрi қатысушы (акционерлiк қоғамдағы, жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктегi немесе қосымша жауапкершiлiктi серiктестiктегi iрi қатысушы; коммандиттiк серiктестiктегi толық жолдас; толық серiктестiкке қатысушы), аффилиирленген тұлға, жақын туыс (ата-анасы, баласы, асыраушысы, асырап алған баласы, туған және туысқан бауыры немесе қарындасы (үлкен апасы) атасы, әжесi, немересi), ерi/зайыбы, ерi/зайыбының жақын туысы, басқа заемшының бiрiншi басшысы, не басқа заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлға;

      2) iрi қатысушы, аффилиирленген тұлға, жақын туыс, ерi/зайыбы, ерi/зайыбының жақын туысы немесе заемшының бiрiнiң бiрiншi басшысы не бiр заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлға - iрi қатысушы, аффилиирленген тұлға, жақын туыс, ерi/зайыбы, ерi/зайыбының жақын туысы немесе басқа заемшының бiрiншi басшысы не бiр заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлға болып табылады;

      3) iрi қатысушы, аффилиирленген тұлға, жақын туыс, ерi/зайыбы, ерi/зайыбының жақын туысы немесе заемшының бiрiнiң бiрiншi басшысы не бiр заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлға - iрi қатысушы, аффилиирленген тұлға, жақын туыс, ерi/зайыбы, ерi/зайыбының жақын туысы немесе басқа заемшының бiрiншi басшысы не бiр заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлға болып табылады не iрi қатысушының, аффилиирленген тұлғаның, жақын туыстың, ерi/зайыбының, ерi/зайыбының жақын туысының немесе басқа заемшының бiрiншi басшысының не басқа заемшымен мәмiле жасауға мүдделi тұлғаның мәмiле жасауға мүдделi тұлғасы болып табылады;
      4) заемшылардың бiрi банктен заемға алған ақшасын басқаға пайдалануға заемшының меншiктi капиталынан асатын мөлшермен бергендiгiн растайтын жеткiлiктi негіздеме бар болса;

      5) заемшылар банктен банктiң заемшысы болып табылмайтын сол бiр ғана үшiншi тұлғаға пайдалануға осы заемшылары жиынтығы меншiктi капиталынан асатын мөлшердегi заемды бiрлесiп немесе жекелей бергендiгiн растайтын жеткiлiктi негiздеме бар болса;

      6) заемшылар бiр-бiрiмен мынадай байланыста, яғни заемшылардың бiрiнiң (Қазақстан Республикасының банктерiнен басқа) ортақ не басқа заемшының мiндеттемелерi бойынша оның активтерiнiң он процентiнен асатын сомада субсидиарлық жауапкершiлiгi бар болса;

      7) бiр заемшының лауазымды тұлғасы банктiң басқа заемшыларының қызметiне қаржылық жағынан мүдделi болса;

      8) заемшылар бiр-бiрiмен өзара бiрлескен қызмет туралы шарт не бiрлескен қызмет туралы шарттың белгiлерi бар өзге құжат арқылы байланысса;

      9) заемшылар:
      мынадай мемлекеттердің: Андорра князьдігі, Лихтенштейн князьдігі, Либерия Республикасы, Монако князьдігі, Маршалл аралдары (Маршалл аралдары Республикасы) аумақтарында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады, не
      Экономикалық ынтымақтастық және даму жөніндегі ұйыммен ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады, не
      ірі қатысушылары, аффилиирленген тұлғалары, жақын туыстары, бірінші басшылары не осы тармақшаның екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген мемлекеттердің азаматтары болып табылатын немесе тіркелген, осы заемшылармен мәмілелер жасасуға мүдделі тұлғалары бар;

      10) заемшылар өзара бiр-бiрiмен Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген басқа негiздемелер бойынша байланысса;

      11) заемшылар салынып жатқан объект құрылысына қатысушылар үлесiнiң және қатысушылар үлесiнiң кепiлдiктерiн қосқандағы жылжымайтын мүлiк құрылысы жөнiндегi тапсырыс берушiнiң жобасының қатысушылары болып табылады. Осы тармақшада аты аталған заемшылар тобы құрған бiр заемшының тәуекел мөлшерi жеке тұлғалардың қатысушылар үлесi кепiлдiктерiнiң және/немесе салынып жатқан объектiнiң құрылысына қатысушылар үлесiнiң - жеке тұлғалардың қатысуымен жасалған топ үшiн осы тармақтың 1)-10) тармақшаларына сәйкес бiр заемшының тәуекел мөлшерiнiң жиынтық есебiне қабылданбауы тиiс.
      Ескерту: 32-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.02.23. N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), 2007.10.24. N 242 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.02 N 146 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

      33. Егер мемлекет (уәкiлеттi орган атынан) екi немесе одан да көп заңды тұлғалардың iрi қатысушысы болып табылған жағдайда, осы топқа қатысты тәуекел мөлшерi жиынтықты түрде алғанда егер басқа iрi қатысушылар болмаса, сондай-ақ бiр заемшыға арналған тәуекел мөлшерi ретiнде есептелген жағдай бойынша осы Нұсқаулықтың 32-тармағында белгiленген өзге де жағдайлар кездеспеген жағдайда осы топқа арналған тәуекелдiң мөлшерi бiр заемшыға арналған тәуекелдiң мөлшерi ретiнде есептелмейдi.

      33-1. Осы Нұсқаулықтың 32-тармағының қарыз алушылар тобын тану жөніндегі талаптары мемлекеттік акциялар пакеті (қатысу үлесі) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын төлеуге берілген заңды тұлғаларға қолданылмайды.
      Бір қарыз алушы және (немесе) банктермен ерекше қатынаспен байланысты тұлға ретінде «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан астам пайызына тікелей иелік ету (банктер бойынша – жанама) нәтижесінде үлестес болып табылатын екі және одан көп ұйым (оның ішінде банктер) танылмайды.
      Жоғарыда көрсетілген ұйымдардың бірімен аффилиирленген немесе көрсетілген банктердің бірімен ерекше қарым-қатынаспен байланысты заңды және (немесе) жеке тұлғалар сонда-ақ бір заемшы басқа ұйымның аффилиирленген тұлғаларының бір зайымшысы немесе көрсетілген банктердің басқаларымен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғалар ретінде танылмайды.
      Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Стресстік активтер қоры» акционерлік коғамының қаржы компаниясының көрсетілген заемшылардың акцияларын (қатысу үлестерін) иеленуі нәтижесінде аффилиирленген болып табылатын заемшылар бір заемшы ретінде танылмайды.
      Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамы құратын ұйым «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы деп танылады.
      Ескерту: 33-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 233 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.30 № 247 (2009 жылғы 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі); 24.12.2014 № 242 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

      33-2. Банктің екі және одан артық еншілес ұйымдарынан тұратын тобы мынадай жағдайларда заемшылар тобы деп танылмайды, егер:
      олар банкта ірі қатысулары арқылы банктің жарғылық капиталымен байланысты болса;
      банктің лауазымды тұлғалары осындай еншілес ұйымдардың  лауазымды тұлғалары  болып табылса.
      Ескерту: 33-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      34. Бір қарыз алушыға тәуекел мөлшері (Р), оның ішінде банктің, мынадай:
      1) қарыздар, салымдар, дебиторлық берешектер, бағалы қағаздар (Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген инвестицияларды қоспағанда);
      2) Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер;
      3) қарыз алушыларға қатысты, банкте секьюритилендірудің шектеулі тәсілін қолдануға уәкілетті органның жазбаша растамасы жоқ секьюритирлендірілген активтер;
      4) секьюритилендіру позициялары;
      5) аталған қаржы құралдары мен олар бойынша кредиттік тәуекелдің нарықтық құнының сомасы ретінде есептелген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар түріндегі талаптар сомасы ретінде есептеледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық құнының Нұсқаулықтың 3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентіне туындысы ретінде есептеледі.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны (ауыстыру құны) мынаны білдіреді:
      сатып алуға арналған мәмілелер бойынша – қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы қаржы құралының номиналдық келісімшарттық құнынан асу шамасын. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналдық келісімшарттық құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады;
      сатуға арналған мәмілелер бойынша – қаржы құралының номиналдық келісімшарттық құнының осы қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асу шамасы. Егер қаржы құралының номиналдық келісімшарттық құны оның ағымдағы нарықтық құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап пен міндеттеме әртүрлі шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша ауыстыру құны талаптардың теңгелік баламасының есептілікті жасау күні белгіленген бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан асу шамасы ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік балама шамасы міндеттемелердің теңгелік баламасынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық келісімшарттық құны қаржы құралдарының бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелер жасау күні көрсетілген құны болып табылады. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналдық келісімшарттық құны ретінде банкте талаптар қалыптастырылатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бір қарыз алушыға арналған тәуекел мөлшеріне енгізілмейді;
      6) «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясымен секьюритизация мәмілелері бойынша кредиттер;
      7) корреспонденттік шоттар бойынша Қазақстан Республикасының резидент банктеріне және Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріне қойылған, Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып сараланған талаптар түріндегі талаптар;
      халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер сомалары, сондай-ақ қарыз алушының:
      осы міндеттеменің қамтамасыз етуі ретінде банктің иелігіне берілген салымдар;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
      Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «АА»-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздары;
      тазартылған қымбат металдар;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
      банк сатып алған бағалы қағаздар бойынша банктің кепілдіктері түрдегі міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомалары шегеріле отырып есептеледі.
      Бір қарыз алушыға арналған тәуекел есебіне мыналар кірмейді:
      Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына, «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына қойылатын талаптар, банктің банк балансынан есептен шығарылған қарыз алушыға қойылатын талаптары, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес резервтердің 100 (бір жүз) пайызы қалыптастырылған қарыз алушыға қойылатын талаптар;
      банктің еншілес банкке қоятын талаптары;
      банктің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бұрын еншілес банк болып табылған, қайта құрылымдауды және бір мезгілде активтер мен міндеттемелерді негізгі банкке беру бойынша операцияны жүзеге асыратын заңды тұлға бойынша қоятын талаптары.
      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      35. Банктің меншікті капиталына қатысты міндеттемелері бойынша оның бір заемшыға келетін банк тәуекелінің мөлшеріне қатысы:
      бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденуші еншілес ұйымдарды (кЗ.1) қоспағанда, банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалар қарыз алушылар үшін - 0,10 аспауы тиіс. Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар бойынша, күмәнді және үмітсіз активтерін иемденуші еншілес ұйымдарды қоспағанда, тәуекелдердің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы тиіс;
      басқа қарыз алушылар үшін (кЗ) - 0,25 (оның ішінде бланктік қарыздар, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы және содан кейінгі екі ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемелер бойынша, осы Нұсқаулықтың 35-1-тармағында көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінің бір тармағынан темен болмайтын Standard&Poor's агенттігінің рейтингісі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне және Standard&Poor's агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингісі немесе одан басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент еместерге талаптарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын резидент еместерінің міндеттемелері бойынша 0,10 аспайды) аспайды.
      Әрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 (он) пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға қатысты тәуекелдерінің жиынтық сомасы бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымдарды қоспағанда, банктің меншікті капиталының мөлшерінен бес еседен аса аспайды.
      «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспайды.
      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      35-1. Осы Нұсқаулықтың 35-тармағының мақсаттары үшін «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 8-1-бабының 2-тармағында көзделген талаптардың біріне сәйкес келетін заңды тұлғалар - қарыз алушыларды қоспағанда, барлық заңды тұлғалар - қарыз алушылар тиісті қарыз алушылар ретінде түсініледі.
      Ескерту: 35-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының  2010.09.03 N 126 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012       № 383 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      36. Банктiң заемшыға қоятын талаптарының олар пайда болған күнгi жалпы көлемi осы Нұсқаулықпен белгiленген шектеулер шегiнде болса, бiрақ соңынан соңғы үш ай iшiнде банктiң меншiктi капиталының деңгейi бес проценттен артық төмендеуiне байланысты аталған шектеулерден асып кеткен жағдайда не соңғы үш ай iшiнде заемшыға қойылатын талаптар он процент деп көрсетiлген теңгенiң шетел валютасымен орташа алынған биржалық бағамының ұлғаюынан банктiң заемшыға қоятын талаптарының өсуiне байланысты бiр заемшыға деген тәуекел нормативiнiң барынша жоғары мөлшерi орындалды деп есептеледi.
      Көрсетілген жағдайларда банк шектеулерден асып кету фактiсi туралы уәкiлеттi органды дереу хабардар етедi және асып кетуді есепті күні және осыдан кейінгі 3 (үш) ай ішінде, ал «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы бойынша шектеуден асып кеткен кезде – ағымдағы және одан кейінгі тоқсан ішінде жою бойынша міндеттемелер қабылдайды. Егер осы асып кету көрсетілген мерзiмде жойылмаған болса, онда бір қарыз алушыға шаққанда тәуекелдің ең жоғары мөлшерiнiң нормативiнен асып кету осы асып кету анықталған күннен бастап осы нормативтiң бұзылуы деп қаралады.
      Ескерту. 36-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.30 № 247 (2009 жылғы 30 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі); 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      37. Егер банк қарыз алушысы жағдай туындаған сәтте банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлға болып табылмаса, бірақ кейіннен сондай болса, онда осындай қарыз алушыға қатысты тәуекел осы Нұсқаулықтың 35-тармағының екінші абзацында белгіленген мөлшерден асып кеткен жағдайда, көрсетілген асып кету мынадай талаптарға сәйкес келген жағдайда:
      банк осы Нұсқаулықтың 34-тармағының 6) тармақшасына сәйкес қарыз алушының қосымша қамтамасыз етуді ұсыну немесе норматив мөлшерін сақтау үшін қажетті мөлшерге дейінгі банк талаптарының бөлігін орындау жөніндегі қабілеттілігін растай отырып және уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде осы тәртіп бұзуды жою жөнінде міндеттемелер қабылдай отырып осындай асып кету туралы уәкілетті органға дереу хабарласа, тәртіп бұзу ретінде қарастырылмайды.
      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      38. Осы Нұсқаулықтың 37-тармағының шарттары сондай-ақ мына жағдайларда, егер заемшылар мiндеттемелер пайда болған сәтте бiр заемшы ретiнде қаралмай, соңынан солай болған жағдайларда қолданылады.

4. Өтiмдiлiк коэффициенттерi

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескертуі. 4-тарау жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 20 (2008 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      39. Өтімділік мынадай коэффициенттермен сипатталады:
      банктің ағымдағы өтімділік коэффициентімен;
      к4-1, к4-2 және к4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерімен;
      к4-4, к4-5 және к4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерімен.
      Мерзімді өтімділік пен мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің барынша төмен мәні мынадай мөлшерде белгіленеді:
      k4 – 0,3;
      К4-1 - 1;
      К4-2 - 0,9;
      К4-3 - 0,8;
      К4-4 - 1;
      К4-5 - 0,9;
      К4-6 - 0,8.
      Ескерту. 39-тармаққа өзгерту енгізіледі - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29. N 233 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз),  Қаулысымен.

      40. Банктің k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті банктің орташа айлық жоғары өтімді активтерінің есептелген сыйақыны ескергендегі талап етуге дейінгі міндеттемелердің орта айлық мөлшеріне қатынасы ретінде есептеледі.
      Ағымдағы өтімділік коэффициентін есептеу кезінде талап етуге дейінгі міндеттемелердің мөлшеріне барлық талап етуге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері аясында берілген кредитордың осы заемдар бойынша борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері, оның ішінде:
      өтеуге дейінгі қалған мерзімі үш жылдан кем емес, 50% тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің ең төменгі мәніне (k2) көбейтілгендер;
      k4 нормативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, өтеуге дейінгі қалған мерзімі үш жыл және одан астам, 100% тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің ең төменгі мәніне (k2) көбейтілгендер, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" зайымдары мен банкпен бір түнге тартылған салымдар және кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен мерзімді шартсыз міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін, тазартылған құнды металдарды қоспағанда банктердің мерзімді және шартты депозиттері кіргізіледі.
      k4-1 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi жеті күнге дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне жоғары өтiмдi активтердiң орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.
      k4-2 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне жоғары өтiмдi активтердi қосып, бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтердің орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.
      k4-3 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне жоғары өтiмдi активтердi қосып, үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтердің орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi .
      (k4, k4-1, k4-2, k4-3) өтімділік коэффициенттерін есептеу кезінде талап етуге дейінгі міндеттемелердің мөлшерінен және жоғары өтімді активтердің мөлшерінен банк кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған инвестицияланбаған қаражаттардың қалдығы алынып тасталады.
      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29. N 233 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз),  өзгерту енгізілді - 2009.02.27. N 31 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-т. қараңыз), 2009.08.05. N 171 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-т.қараңыз) Қаулыларымен.
      41. k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті шетел валютасындағы өтiмдiлігі жоғары активтердiң орташа айлық мөлшерiнiң осы шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда жеті күнге дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне қатынасы ретiнде есептеледi.
      k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, өтелгенге дейін жеті күнге дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің мөлшеріне банктің шетел валютасындағы, өтелгенге дейін жеті күнге дейінгі қалған мерзімі бар, 100 (бір жүз) пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімді мiндеттемелері кіреді.
      к4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентi өтiмдiлігі жоғары активтердi қоса алғанда, шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда бір айға дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді өтiмдi активтердiң орташа айлық мөлшерiнің осы шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда бір айға дейінгі қалған мерзімі бар міндеттемелердің орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.
      к4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда бір айға дейінгі қалған мерзімі бар міндеттемелердің мөлшерiне банктің шетел валютасындағы, өтелгенге дейін бір айға дейінгі қалған мерзімі бар 90 (тоқсан) пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімді мiндеттемелері кіреді.
      к4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентi өтiмдiлігі жоғары активтердi қоса алғанда, шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда үш айға дейінгі қалған мерзімі бар өтімді активтердің орташа айлық мөлшерiнiң осы шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда үш айға дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне қатынасы ретiнде есептеледi.
      к4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, өтелгенге дейін қоса алғанда үш айға дейінгі қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің мөлшерiне банктің шетел валютасындағы, өтелгенге дейін үш айға дейінгі қалған мерзімі бар, 80 (сексен) пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімді мiндеттемелері кіреді.
      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      42. Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттері Standard & Рооr's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жиынтықта шетел валюталары және "Еуро" бойынша есептеледі, оларда алдыңғы есептік айдағы міндеттемелерінің орташа айлық мөлшері банктің алдыңғы есептік айдағы міндеттемелерінің орташа айлық мөлшерінен 1 пайыздан кем еместі құрайды.
      Standard & Рооr's агенттігінің "А"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттері әрбір шетел валютасы бойынша есептеледі, онда алдыңғы есептік айдағы міндеттемелердің орташа айлық мөлшері банктің алдыңғы есептік айдағы міндеттемелерінің орташа айлық мөлшерінен 1 пайыздан кем еместі құрайды.
      43. Өтiмдiлігі жоғары активтердің есебіне мыналар кіреді:
      1) қолма-қол ақша;
      2) орталық депозитарийдің шоттарындағы меншікті ақша;
      3) клирингтік ұйымның шоттарындағы кепілдік берілген, банктің маржалық жарналары болып табылатын меншікті ақша;
      4) тазартылған бағалы металдар;
      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар;
      6) Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақмерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі талап етуге дейінгі салымдар;
      7) Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктерде бір түнге орналастырылған салымдар;
      8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8594 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Рейтингтік агенттіктерді және банктер мәмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған ең төменгі талап етілетін рейтингіні белгілеу туралы» 2013 жылғы 28 маусымдағы № 141 қаулысында (бұдан әрі – № 141 қаулы) белгіленген деңгейден төмен емес шетел валютасындағы тәуелсіз ұзақмерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары;
      9) «ВВВ-»-тен төмен емес (Standard & Poor's және (немесе) Fitch рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе «ВааЗ» төмен емес (Moody's Investors Service рейтингтік агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигациялары;
      10) Ұлттық Банктегі күнтізбелік 7 күнге дейінгі өтеу мерзімі бар мерзімді депозиттер;
      11) Standard & Poor's рейтинг агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақмерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес банктеріне берілген «овернайт» қарыздары.
      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      43-1. Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге түрде ауыртпалық салынған бағалы қағаздарды қоспағанда, осы Нұсқаулықтың 43-тармағында көрсетілген бағалы қағаздар жоғары өтімді активтердің есебіне қосылады.
      Ескерту. Нұсқаулық 43-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 152 қаулысымен (01.10.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      43-2. Банктің баланстық шоттарында есепке алынған валюталық своп операциялары бойынша талаптардың сомасы, егер осы мәмілелер бойынша міндеттемелер банктің баланстық шоттарында есепке алынған және мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне енгізілген жағдайда, өтiмдiлігі жоғары активтердiң есебіне кіреді.
      Ескерту. 43-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      44. Өтiмдi активтер есебiне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, оффшорлық аймақтар аумағында тiркелген, заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық және даму жөнiндегi ұйыммен ақпарат алмасу жөнiнде мiндеттеме қабылдамаған оффшорлық аумақтар тiзбесiне енгiзiлген мемлекеттердiң аумағында тiркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместерiне немесе аталған оффшорлық аумақтарда тiркелген заңды тұлғаларға қатысты еншiлес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарға қалыптасқан резервтер шегеріле отырып, жоғары өтiмдi активтердi қоса алғанда барлық қаржылық активтер енгiзiледi. Қарыздар қарыз шартына сәйкес өтеу кестелерi бойынша енгiзiледi.
      Осы Нұсқаулықтың 43-тармағының 5), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген, жоғары өтімді активтердің есебіне енгізілмейтін бағалы қағаздар міндеттемелердің мөлшерін есептеуге енгізілетін міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылады деген талаппен өтімді активтердің есебіне кіреді.
      Осы бағалы қағаздарды өтімді активтердің есебіне енгізген кезде, өтегенге дейін бағалы қағаздар бойынша қалған мерзім ретінде қамтамасыз етуі осы бағалы қағаздар болып табылатын міндеттемелерді өтеуге дейінгі мерзім алынады.
      Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2013 № 204 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 152 (01.10.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      44-1. Мерзімді міндеттемелердің есебіне есепті жүзеге асырудың мерзімі белгіленген барлық міндеттемелер енгізіледі.
      Талап ету бойынша міндеттемелер, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдар және бір түнге банктерден тартылған салымдар мерзімді міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.

      44-2. Өтімділік коэффициенттерін есептегенде жоғары өтімді активтерді қоса, өтімді активтер мен мерзімді міндеттемелер мөлшеріне есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықтар, әділ құнды оң/теріс түзетудің шоттары енгізіледі.

      45. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының  2008.10.02 N 146 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      45-1. Өтімділік нормативтері орташа айлық негізде айқындалатын өтімділік коэффициенттерінің есептік мәндеріне қарамастан, мынадай жағдайларда:
      1) банкте есепті кезең ішінде кредиторлар мен салымшылар алдында мерзімі өткен міндеттемелер болған кезде;
      2) банк жеке тұлғалардың жаңадан тартылған (теңгемен және шетел валютасымен) депозиттері бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі белгілейтін және оларды сақтау үшін банктерге ұсынылатын ең жоғары (ұсынылатын) сыйақы мөлшерлемелерін асырған кезде орындалмаған болып есептеледі.
      Ескерту. 45-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 (01.10.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

4-1. Өтімділікті өтеу коэффициенттері және нетто тұрақты қорландыру

      Ескерту. Нұсқаулық 4-1-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      45-2. Өтімділікті өтеу коэффициенті сапасы жоғары өтімді активтердің кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде банктің операциялары бойынша ақша қаражатының нетто әкетілуіне қатынасы ретінде есептеледі.
      Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу мақсатында сапасы жоғары өтімді активтер деп мынадай талаптарға сай келетін активтер танылады:
      банктің міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылмайды (репо, своп операцияларын және қайтарымды негізде жасалатын өзге де операцияларды қоспағанда);
      кассадағы қолма-қол ақшаны сақтаудың ең аз қалдығын немесе банктің қызметін қамтамасыз ету шығыстарын жүзеге асыруға арналмаған;
      банктің меншігіндегі, оның ішінде банктің оларды репо, своп операциялары шеңберінде, оларды қайтару міндеттемелерін орындау мерзімі басталғанға дейін тартылатын қаражат бойынша қамтамасыз етуге сатуға, беруге құқықтарына шектеулер болмаған жағдайда қайтарымды негізде жасалатын операциялар (репо, своп операциялары және басқа да операциялар) шеңберінде алынған не орналастырылған қаражат және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде алынған;
      банктің иелігіндегі және активтермен операциялар жүргізу арқылы ақша қаражатын дереу алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін (репо, своп операциялары бойынша және тартылатын қаражат бойынша қамтамасыз етуге сату, беру).
      Банк бағалы қағаздарды орналастырылған қаражат, кері репо операциялары немесе туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша қамтамасыз етуге басқа қарсы агентке берген жағдайда, бағалы қағаздар бастапқы меншік иегері өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен бастап кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде оларды қайтаруы мүмкін болмаған кезде сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне енгізіледі.
      45-3. Сапасы жоғары өтімді активтер бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің Нұсқаулыққа 14-қосымшаға сәйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесінде белгіленген коэффициенттерге көбейтілген және екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің Нұсқаулыққа 14-қосымшаға сәйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесінде белгіленген коэффициенттерге көбейтілген сомасы ретінде есептеледі. Бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер әділ (нарықтық) құны бойынша сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне қабылданады.
      45-4. Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Нұсқаулықтың 45-2-тармағында белгіленген талаптарға сай келетін және:
      1) қолма-қол ақша;
      2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10776 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы № 38 қаулысымен бекітілген Банктердің есеп айырысу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын, резервке қою тәртібін қоса алғанда, ең төменгі резервтік талаптар туралы қағидаларда белгіленген ең төменгі резервтік талаптардан асатын Ұлттық Банктегі депозиттер;
      3) Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Ұлттық Банкке, оның ішінде Қазақстан Республикасының Үкiметi, Ұлттық Банк кепілдік берген бағалы қағаздармен қойылатын талаптар;
      4) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына, оның ішінде шет мемлекеттердің үкіметтері және шет мемлекеттердің орталық банктері, халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген, Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмiнде көрсетілген және мынадай талаптардың әрқайсысына сай келетін халықаралық қор биржаларында еркін айналыстағы бағалы қағаздармен қойылатын талаптар:
      Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 0 (нөл) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің бірінші тобына жатады;
      қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері болып табылмайды;
      5) егер шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне қойылатын талаптар Нұсқаулыққа
1-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 0 (нөл) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне және шет мемлекеттердің орталық банктеріне эмитент-елдің валютасымен номинирленген бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар.
      45-5. Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Нұсқаулықтың 45-2-тармағында белгіленген талаптарға сай келетін және:
      1) егер Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 20 (жиырма) кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздармен қойылатын талаптар;
      2) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне, шет мемлекеттердің орталық банктеріне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына, оның ішінде шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет мемлекеттердің орталық банктері, халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген, Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмiнде көрсетілген, мынадай талаптардың әрқайсысына сай келетін халықаралық қор биржаларында еркін айналыстағы бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар:
      Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 20 (жиырма) кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің екінші тобына жатады;
      соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 10 (он) және одан көп пайызға нарықтық құнынан төмендеумен көрінген құнсыздану фактілері толығымен жоқ;
      қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері болып табылмайды;
      3) қаржы ұйымдары немесе олармен үлестес ұйымдар эмитенттері болып табылмайтын бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар;
      4) банктің немесе онымен үлестес ұйым болып табылмайтын туынды қаржы құралдарын және реттелген борышты қоспағанда, ипотекалық бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар.
      Нұсқаулықтың осы тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген талаптар мынадай талаптардың әрқайсысына сай келеді:
      Standard & Poor's рейтингілік агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингiлері немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi не Standard & Poor's агенттiгiнiң тиісті қысқамерзімді рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар;
      Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржаларында еркін айналыста;
      соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 10 (он) және одан көп пайызға нарықтық құнынан төмендеумен көрінген құнсыздану фактілері толығымен жоқ.
      Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің үлесі сапасы жоғары өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан аспайды. Егер екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің үлесі сапасы жоғары өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан асатын болса, онда екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер сапасы жоғары өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан аспайтын мөлшердегі сапасы жоғары өтімді активтердің құрамына кіргізіледі.
      Егер сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне енгізілген активтер Нұсқаулықтың 45-4 және (немесе) 45-5-тармақтарында белгіленген талаптарға сай келмейтін болғанда көрсетілген активтер көрсетілген талаптарға сәйкессіздік туындаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзім ішінде сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне енгізіле береді.
      45-6. Ақша қаражатының нетто әкетілуі мынадай формула бойынша есептеледі:
      егер АК>0,75*АӘ болған жағдайда, АҚНӘ=АӘ-0,75*АӘ;
      егер АК<0,75*АӘ болған жағдайда, АҚНӘ =АӘ-АК,
      мұнда:
      АҚНӘ – ақша қаражатының нетто әкетілуі;
      АӘ – ақшаның әкетілуі;
      АК – ақшаның келуі.
      Ақшаның әкетілуі Нұсқаулықтың 45-7-тармағына сәйкес есептеледі, ақшаның әкелінуі Нұсқаулықтың 45-8-тармағына сәйкес есептеледі.
      45-7. Ақшаның әкетілуі банктің мынадай міндеттемелері бойынша Нұсқаулыққа 15-қосымшаға сәйкес Банктің ақша әкетілуі мен келуінің кестесінде белгіленген әкетілу коэффициенттері қолданыла отырып, кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі ақшаның әкетілу сомасы ретінде есептеледі:
      жеке тұлғалардың депозиттері бойынша ақшаның әкетілуі;
      заңды тұлғалардың, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі;
      заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі;
      шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілуі.
      Ақшаның әкетілуін есептеу мақсатында жеке тұлғалардың депозиттері тұрақты және аздап тұрақсыз ретінде жіктеледі. Ақша әкетілуінің есебінде жеке және заңды тұлғалардың депозиттері кез келген өтеу мерзімімен есептеледі.
      Тұрақты депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген кепілдікті өтеумен өтелетін мөлшерде кепілдік берілетін депозиттерді қамтиды.
      Аздап тұрақсыз депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген кепілдікті өтеуден асатын мөлшерде кепілдікті болып табылатын не кепілдікті болып табылмайтын депозиттерді қамтиды.
      Заңды тұлғалардың, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі талаптарымен заңды тұлғалардың, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бастамасы бойынша өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ақша қаражатын алып алу мүмкіндігі көзделген заңды тұлғалардың, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің қамтамасыз етілмеген міндеттемелерін және клирингтік, касстодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдарды қамтиды.
      Егер клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салым шартында кем дегенде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын шарттың бұзылуы туралы алдын ала хабардар ету талабы көзделетін болса, не осы талап болмаған жағдайда шартты бұзу салым мөлшерінің 2 (екі) пайызынан асатын мөлшерде айыппұл төлеуге әкеп соқтыратын болса, клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар ақша әкетілуінің есебіне енгізіледі.
      Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар бойынша міндеттемелер клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті шоттағы ақшаның ең аз қалдығына тең мөлшерде айқындалады. Клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті шоттағы ақшаның ең аз қалдығын айқындау әдістемесін банк дербес қолданады.
      Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздар қарызының шарттары бойынша ақшаның әкетілуі бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген банктің міндеттемелерін, Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сәйкес 20 (жиырма) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының және халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелерді және қамтамасыз етілуі және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылмайтын өзге де міндеттемелерді қамтиды.
      Шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілуі Нұсқаулыққа 15-қосымшаға сәйкес Банктің ақша әкетілуі мен келуінің кестесінде көзделген шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және өзге де операциялар бойынша әкетілу сомасын қамтиды. Шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және өзге де операциялар бойынша қосымша ақшаның әкетілуі мыналарды қамтиды:
      егер шарттың талаптарында 3 (үш) сатыға дейін қоса алғанда банктің ұзақмерзімді немесе қысқамерзімді кредиттік рейтингі төмендеген кезде қосымша қамтамасыз ету, ақша төлемі, шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындау түрінде қосымша өтімділікті ұсыну көзделген жағдайда, шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және өзге де операциялар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік;
      нарықтық құны өзгерген кезде ақша аударымы болжанатын туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар бойынша позицияларды нарықтық бағалаудың өзгеруіне байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Ақшаның әкетілу есебінде алдыңғы 24 (жиырма төрт) айдағы көрсетілген кезеңде ақшаның келуін шегергендегі ақшаның әкетілуіне тең ең көп 30 (отыз) күндік ақшаның нетто әкетілуі есептеледі;
      бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылмайтын, Нұсқаулыққа 14-қосымшаға сәйкес Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесінде белгіленген есептеу коэффициенті қолданыла отыра және алынған қамтамасыз ету шегеріле отырып есептелген актив құнының 20 (жиырма) пайызы мөлшерде банк ұсынған қамтамасыз етуді не туынды қаржы құралдарымен мәмілелер және өзге де операциялар бойынша ұсынылуға жататын қамтамасыз етуді бағалаудың (әлеуетті құнының) өзгеруіне байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Егер қамтамасыз ету бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылса, өтімділіктегі қосымша қажеттілік талап етілмейді;
      клиенттің туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша банкке ұсынылған қамтамасыз ету бөлігін дереу қайтаруды талап ету құқығымен байланысты, ұсынылған қамтамасыз ету көлемінің қажетті көлемнен толық асып кету көлемінде асуымен негізделген ақшаның әкетілуі;
      банктің қамтамасыз етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік және егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда шарттың талаптарына сәйкес қарсы агенттің қамтамасыз етуді талап ету құқығы;
      қамтамасыз етуді банкпен келісусіз сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын активтерге ауыстыру көзделетін операциялар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік;
      активтер бойынша, оның ішінде банктің өзі шығарған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен аз өтеу мерзімі бар ипотекалық бағалы қағаздар бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша ақшаның әкетілуі;
      банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аз өтеу мерзімі бар активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша ақшаның әкетілуі (ұстаушының толық немесе ішінара мөлшерде мерзімінен бұрын сатып алуға талап қою құқығы көзделетін туынды қаржы құралдарын есептегенде).
      Банктің еншілес арнайы ұйымдары деп банктің кепілдігімен бағалы қағаздарды шығару және орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резиденттері емес-еншілес арнайы ұйымдар және секьюритилендіру мәмілелері үшін құрылған арнайы қаржы компаниялары түсінілген жөн.
      Қосымша ақшаның әкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер көрсетілген міндеттемелердің қайтарып алынбайтын не шартты қайтарып алынатын болу талабымен пайдаланылмаған кредиттік желілер мен өтімділік желілерін қамтиды. Шартсыз қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік желілері бойынша ақшаның әкетілуі Нұсқаулыққа 15-қосымшаға сәйкес Банктің ақша әкетілуі мен келуінің кестесіне сәйкес міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі ретінде жіктеледі.
      Өтімділік желілері деп банктің мынадай:
      клиенттің бұдан бұрын шығарған бағалы қағаздарын өтеу үшін клиентке ақша ұсыну;
      бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру және (немесе) қайталама нарықта клиенттің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша міндеттемелер шеңберінде клиенттің бағалы қағаздарын сатып алу міндеттемелері түсініледі.
      Қосымша ақшаның әкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен бастап кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде орындалуға жататын шығарылған бағалы қағаздар бойынша клиент міндеттемесінің мөлшерінен аспайтын мөлшердегі өтімділік желілері ретінде енгізіледі. Пайдаланылмаған шартты міндеттеменің қалған бөлігі, сондай-ақ қаржылық емес ұйымдарға айналым қаражатын толықтыруға ұсынылған міндеттемелер кредиттік желілер ретінде шартты міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілу есебіне енгізіледі.
      Пайдаланылмаған кредиттік желілер мен өтімділік желілері қамтамасыз етуге ұсынылған не қамтамасыз етуге ұсынылуға жататын және мынадай талаптардың әрқайсысына сай келетін активтерді шегеру ескеріле отырып қосымша ақшаның әкетілу есебіне енгізіледі:
      бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып табылады;
      банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің құрамына енгізілмеген;
      қайтарымды негізде жасалатын операцияларды жүргізу үшін қолжетімді;
      мерзімінен бұрын қайтару туралы талап қою құқығы жоқ.
      Егер өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен бастап кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі жеке тұлғалардың және қаржылық емес ұйымдардың алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен бастап кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі ақша келуінің 50 (елу) пайызынан асатын болса, асып кету сомасы 100 (жүз) пайыз ақшаның әкетілу коэффициенті қолданыла отырып ақшаның әкетілуінде есептеледі.
      45-8. Ақшаның келуі банктің мынадай активтері бойынша Нұсқаулыққа 15-қосымшаға сәйкес Банктің ақша әкетілуі мен келуінің кестесінде белгіленген ақшаның келу коэффициенттері қолданыла отырып кейінгі күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі ақшаның келу сомасы ретінде есептеледі:
      қайтарымды негізде жасалатын операцияларды (репо, своп операциялары және өзге де операциялар) қоса алғанда, қамтамасыз етілген қарыз операциялары;
      негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, жеке және заңды тұлғаларға берілген кредиттер;
      туынды қаржы құралдары;
      өзге ақшаның келуі.
      Сапасы жоғары өтімді активтер бойынша ақшаның келіп түсуі ақшаның келуін есептеу кезінде ескерілмейді.
      Қамтамасыз етілген қарыз операциялары бойынша ақшаның келуі өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аз өтеу мерзімі бар, бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтермен және бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын өзге де активтермен қамтамасыз етілген қарыз операцияларын, сондай-ақ қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды жасау үшін (маржалық мәмілелер) ұсынылған қарыздарды қамтиды.
      45-9. Банктер 2016 жылғы 1 шілде – 2017 жылғы 30 маусым аралығында өтімділікті өтеу коэффициентін өтімділік тәуекелін бағалау мақсатында есептейді. Өтімділікті өтеу коэффициенті ай сайынғы негізде уәкілетті органға есептеулердің нәтижелерін ұсына отырып күн сайынғы негізде есептеледі. Өтімділікті өтеу коэффициентінің ең төменгі мәні мынадай мөлшерде белгіленеді:
      2017 жылғы 1 шілде – 2018 жылғы 30 маусым аралығында - 0,6;
      2018 жылғы 1 шілде – 2019 жылғы 30 маусым аралығында - 0,7;
      2019 жылғы 1 шілде – 2020 жылғы 30 маусым аралығында - 0,8;
      2020 жылғы 1 шілде – 2021 жылғы 30 маусым аралығында - 0,9;
      2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 1,0.
      45-10. Нетто тұрақты қорландыру коэффициенті қолжетімді тұрақты қорландырудың талап етілетін тұрақты қорландыруға арақатынасы ретінде есептеледі.
      Қолжетімді тұрақты қорландырудың мөлшері Нұсқаулыққа 16-қосымшаға сәйкес Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесінде белгіленген қолжетімді тұрақты қорландыру коэффициенттеріне көбейтілген бухгалтерлік баланс деректеріне сәйкес міндеттемелер және Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенге дейінгі меншікті капитал ретінде есептеледі.
      Талап етілетін тұрақты қорландырудың мөлшері жиынтығында Нұсқаулыққа 17-қосымшаға сәйкес Талап етілетін тұрақты қорландыру активтерінің кестесінде белгіленген талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициенттеріне көбейтілген бухгалтерлік баланс деректеріне сәйкес активтер және Нұсқаулыққа 18-қосымшаға сәйкес Талап етілетін тұрақты қорландырудың шартты және ықтимал міндеттемелерінің кестесінде белгіленген талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициенттеріне көбейтілген талап етілетін тұрақты қорландырудың шартты және ықтимал міндеттемелері ретінде есептеледі.
      45-11. Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің ең төменгі мәні 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,0 мөлшерде белгіленеді.

5. Ашық валюталық позиция лимиттерi

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      47. Ашық валюталық позиция - жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) немесе тазартылған бағалы металдардағы валютасындағы банктің талаптарының (міндеттемелерінің) сол шетел валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы міндеттемелерінің (талаптарының) шегінен асып кетуі.
      Ұзын валюталық позиция - бұл талаптар (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы міндеттемелерінің (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) шегінен асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) немесе тазартылған бағалы металдардағы валютасындағы ашық валюталық позиция.
      Қысқа валюталық позиция - ірі міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы талап етулері (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасы) шегінен асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) немесе тазартылған бағалы металдардағы валютасындағы ашық валюталық позиция.
      Валюталық позициялар есебіне мөлшері валюталардың айырбас бағамының (тазартылған бағалы металдар құнының) өзгеруімен белгіленетін, теңгемен көрсетілген талаптар (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) енгізіледі.
      Мөлшері бір шетелдік валютадан артық айырбас бағамының өзгеруімен анықталатын, теңгемен көрсетілген талаптар (активтер, шартты және ықтимал талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер, шартты және ықтимал міндеттемелердің жиынтық сомасы) осы Нұсқаулықтың 48-тармағында белгіленген ашық валюталық позицияның мейлінше төмен лимитін иеленетін шетел валютасындағы валюталық позициялар есебіне енгізіледі.
      Әрбір шетелдік валюта бойынша және әрбір тазартылған бағалы металл бойынша ашық валюталық позиция жеке есептеледі.
      Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) валюталары (тазартылған бағалы металдары) бойынша валюта ашық позицияларын есептеу кезінде бірінші кезекте активтер шоттарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптасқан резервтерді шегергенде және банктің міндеттемелері шоттарында ашылған әрбір шетел валютасы (тазартылған бағалы металы) бойынша шоттардың сальдосы есептеледі.
      Одан кейін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптасқан арнайы резервтерді шегергенде, шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған осы шетел валютасы (тазартылған бағалы металы) бойынша шоттар сальдосы анықталады.
      Міндеттемелерден (талаптардан) шетел валютасындағы (тазартылған бағалы металдағы) талаптардың (міндеттемелердің) асып кетуін көрсететін сальдо өзара жиынтықталады, ал алынған нәтиже банктің шетел валютасы (тазартылған бағалы метал) бойынша ашық позициясының мөлшерін және түрін анықтайды.
      Шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзын және (немесе) қысқа позициясы банктің меншікті капиталы мөлшерінің 30 (отыз) пайызынан аспауы тиіс.
      Банктің ашық ұзын және (немесе) қысқа позициясын есептеу мақсаттары үшін туынды қаржы құралдарының тізбесіне банктер жасаған мәміле споты енгізілмейді.
      Туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзын және (немесе) қысқа позициясын есептеу мақсаттары үшін олар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қарсы агенті болып табылатын туынды қаржы құралдарымен мәмілелер, екі күн және одан аз валюталау күнімен валюталық құралдармен операциялар, екі күн және одан аз валюталау күнімен валюталық своптар операциялары, базалық активтері ұлттық валютадан тұрмайтын валюталық жұп болып табылатын туынды қаржы құралдары енгізілмейді.
      Банктің валюталық нетто-позициясы банктің барлық шетелдік валюталары бойынша ұзын позициясының жиынтық сомасы мен барлық шетелдік валюталары (тазартылған бағалы металдары) және барлық шетелдік валюталар бойынша қысқа позициясының жиынтық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі.
      Шетел валютасында көрсетілген талаптар және міндеттемелер осы талаптар және міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валюталары бөлігіндегі валюта позициясы есебіне енгізіледі.
      Мәмілені жасаған күн болып табылмайтын, болашақ валюталау күні бар валюталық операцияларды жүргізу кезінде осы сияқты валюталық операциялар осындай мәмілені жасаған күннен бастап валюталық позиция есебіне енгізіледі.
      Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 қаулысымен (01.07.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      48. Осы Нұсқаулықта ашық валюталық позицияның мынадай лимиттерi белгiленедi:
      1) Standard & Poor's агенттiгiнiң «А»-дан төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы және «еуро» шетел валютасы, сондай-ақ тазартылған қымбат металдар бойынша банктiң меншiктi капиталы шегiнiң 12,5 (он екі бүтін оннан бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi ашық валюталық позиция (ұзын және қысқа) лимитi;
      2) Standard & Poor's агенттiгiнiң «А»-дан төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы бойынша банктiң меншiктi капиталы шегiнiң 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi ашық валюталық позиция (ұзын және қысқа) лимитi;
      3) банктiң меншiктi капиталы шегiнiң 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi валюталық нетто-позиция лимитi.
      Нұсқаулықтың ашық валюталық позиция лимиттерін сақтау жөніндегі талаптары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған) банктерге, сондай-ақ егер уәкілетті орган мақұлдаған банктің қаржылық тұрақтылығын арттыру, банк қызметіне байланысты оның қаржылық жағдайының нашарлауын және тәуекелдердің ұлғаюын болдырмау бойынша ертерек ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарында ашық валюталық позиция лимиттерінің мәні және ашық валюталық позиция лимиттерінің мәні қолданылатын мерзімі анықталса, жүйе құраушы банк критерийлеріне сәйкес келетін банктерге қолданылмайды. 
      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      49. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 17.06.2006 N 135 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      50. Ашық валюталық позицияның лимиттерi есептік апта бойы кез-келген шетел валютасы (тазартылған қымбат металл) бойынша шектен асып кеткен кезде содан кейiнгi үш апта iшiнде тәртiп бұзған банктiң бұзылған валюталары (тазартылған қымбат металдар) бойынша ашық валюталық позицияларының лимиттерi осы Нұсқаулықтың 48-тармағында белгiленген ашық валюталық позиция лимиттерiнiң 5 (бес) проценттiк тармаққа кемуiмен айқындалады.
      Жекелеген шетел валютасының (тазартылған қымбат металл) ашық валюталық позициясының лимиттерін бұзылуы болып келесі жағдайлар есептелмейді:
      банк белгіленген лимиттерді 0,09 проценттiк шектен;
      сот шешімі бойынша банкке қатыссыз себептермен, банк берген займның валютасының өзгеру бөлігінде асыруы.
      Егер банкке қатыссыз, сот шешімі негізінде банк берген займның валютасының өзгеру бөлігінде банк ашық валюталық позицияларының лимиттерін асырған болса, банк ол туралы тез арада уәкілетті органға хабарлап, көрсетілген шектен асып кетуді айқындаған күннен бастап үш ай ішінде жою бойынша міндеттемелер қабылдайды. Егер осы шектен асып кету аталған мерзiмде жойылмаған болса, онда валюталар бойынша ашық валюталық позиция лимиттерiнiң шектен асып кетуі осы шектен асып кету анықталған күннен бастап аталған нормативтің бұзылуы ретінде қарастырылады.
      Ескерту: 50-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 N 58 Қаулысымен .

      51. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 135 ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз ) қаулысымен .

6. Банктiң негiзгi құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге инвестицияларының ең жоғарғы мөлшерiнiң коэффициентi

      Ескерту. 6-тарау алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6-1. Банктерді Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру

      Ескерту. 6-1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту: 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      53-1. Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелерге банктердің капиталдандырылуы к7, к8 және к9 коэффициенттерімен сипатталады.
      к7 коэффициенті - Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең жоғары лимиті 1 мөлшерде белгіленеді және Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер сомасының банктің меншікті капиталына қатынасы ретінде есептеледі.
      Осы коэффициентті есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер сомасына мыналар енгізіледі:
      Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы талап етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер;
      Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы мерзімді міндеттемелер, бастапқы өтеу мерзімі бір жылға дейін қоса алғанда;
      кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері.
      Осы коэффициентті есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер сомасынан мыналар алып тасталады:
      өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысына (бұдан әрі – № 388 қаулы) сәйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары – коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – коды 7» және «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер;
      халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер;
      халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking S.A. және EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер;
      банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары;
      Қазақстан Республикасының резиденті емес - бас банктің алдындағы реттелген борыштық міндеттемелер.
      Ескерту. 53-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 383 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      53-2. k8 коэффициенті банктің Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелерінің сомасы, k8 номативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдімелерінен бөлек, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері аясында берілген, кредитордың осы заемдар бойынша борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері банктің меншікті капиталға қатынасы ретінде есептеледі және осы Нұсқаулықтың 53-5-тармағында көрсетілген барынша жоғары нормативтік мәннен аспауы тиіс.
      k8 коэффициентін есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы банктің жиынтық міндеттемелерінен мыналар алынып тасталады:
      банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының резидент еместеріндегі борыштық бағалы қағаздар;
      банк кепілдік беретін және банктің бухгалтерлік балансында есептелетін сомалар бөлігінде банк арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдары арқылы шығарған бағалы қағаздар;
      N 388 қаулыға сәйкес "5 код - басқа қаржылық ұйымдар", "6 код - мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар", "7 код - мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар" және "8 код - үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар" экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы міндеттемелер;
      банктің кастодиан шарты негізінде қабылдаған қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары;
      банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары;
      Қазақстан Республикасының резиденті емес – бас банктің алдындағы реттелген борыштық міндеттемелер.
      Ескерту: 53-2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 20 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.05.28. N 149 (2007 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.08.27. N 224 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз), 2008.12.29 N 233 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз); 2008.02.26 N 20, 2009.08.05. N 171 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 2010.09.03 N 126 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

      53-3. k9 коэффициенті банктің Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы жиынтық міндеттемелерінің сомасы, k9 номативінің есебіне енгізілетін заемдарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерінен бөлек, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен аффилиирленген заңды тұлғаларының сыртқы заемдарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері аясында берілген, кредитордың осы заемдар бойынша борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері және олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес теңгемен шығарылған борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздары банктің меншікті капиталға қатынасы ретінде есептеледі және осы Нұсқаулықтың 53-5-тармағында көрсетілген барынша жоғары нормативтік мәннен аспауы тиіс.
      k9 коэффицентін есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы банктердің жиынтық міндеттемелерінен мыналар алынып тасталады:
      банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының резидент еместеріндегі борыштық бағалы қағаздар;
      N 388 қаулыға сәйкес "5 код - басқа қаржылық ұйымдар", "6 код - мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар", "7 код - мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар" және "8 код - үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар" экономика секторларына кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің қызметін жүзеге асыратын шетел компанияларының өкілдіктері мен филиалдары алдындағы міндеттемелер;
      халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер;
      банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары;
      Қазақстан Республикасының резиденті емес – бас банктің алдындағы реттелген борыштық міндеттемелер.
      Ескерту: 53-3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 149 (2007 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.02.26 N 20 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.02 N 146 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.12.29 N 233 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), 2008.02.26 N 20, 2009.08.05. N 171 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 2010.09.03 N 126 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.

      53-4. (Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 20 Қаулысымен).

      53-5. к8 коэффициентінің барынша жоғарғы мәні 2 аспауы тиіс.
      к9 коэффициентінің барынша жоғарғы мәні 3 аспауы тиіс.
      Ескерту. 53-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.02.26 N 20 ; өзгерту енгізілді - 2008.10.02 N 146 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

6-2. Банктер қаражатының бөліктерін ішкі активтерге орналастыру бойынша коэффициент

      Ескерту. 6-2-тараумен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, 2012.01.01 бастап туындаған қатынастарға қолданылады) Қаулысымен.

     53-6. Қазақстан Республикасының Үкіметі құрылтайшысы болып табылатын банктерді қоспағанда, банктер меншікті және ішкі активтерге тартылған қаражатын ішкі активтердің меншікті капиталдың, реттелген борыштың, мерзімсіз қаржы құралдарының, банк шетел валютасымен шығарған борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың және ішкі міндеттемелердің сомасы 1-ден кем болмайтындай етіп орналастырады.
      Ескерту. 53-6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      53-7. Банктің ішкі активтері активтерді (ақша) және Қазақстан Республикасының резиденттеріне талаптарды (орналастырылған салымдар, берілген қарыздар, үлестік және борыштық бағалы қағаздар, дебиторлық берешек), Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуды, материалдық емес активтерді және тазартылған бағалы металдарды, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан (тұрған) жылжымалы және жылжымайтын мүлікті білдіреді.
      Банктің ішкі міндеттемелері Қазақстан Республикасының резиденттерi алдындағы реттелген борышты қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденттерi алдындағы міндеттемелерді, Қазақстан Республикасының резиденттерiндегі мерзімсіз қаржы құралдарын, банк шығарған, Қазақстан Республикасының резиденттерiндегі борыштық бағалы қағаздарды және кастодиандық шарт негізінде банк қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтарын білдіреді.
      Ескерту. 53-7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 06.05.2014 № 79 қаулысымен (01.10.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      53-8. Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру бойынша коэффициентті есептеу кезінде халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) ескеріле отырып есептелген ішкі активтер, банктің ішкі міндеттемелері, реттелген борыш, мерзімсіз қаржы құралдары және мерзімі өткен берешекті, есептелген сыйақыны, дисконттарды, сыйақыларды, оң (теріс) түзетулерді қоса алғанда банк шығарған борыштық бағалы қағаздар, есепті айдың соңындағы меншікті капитал пайдаланылады.
      Банктер қаражатының бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу мақсаттары үшін меншікті капитал бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес, 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резиденті емес еншілес ұйымдардың реттелген борышына инвестициялар мөлшерінен аспайтын Қазақстан Республикасының резиденті емес еншілес ұйымдардың реттелген борышына инвестициялар шегеріле отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резиденті емес еншілес ұйымдардың акцияларына инвестициялар шегеріле отырып, баланстық меншікті капитал мәнінің 0,85-ке көбейтілген мөлшерінде пайдаланылады.
      Ескерту. 53-8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 17.07.2015 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6-3. Банктің несие портфеліндегі тұтынушылық қарыздардың ең жоғары өсімінің коэффициенті

      Ескерту. 6-3-тарау алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6-4. Банктің несие портфеліндегі жұмыс істемейтін қарыздардың
ең жоғары үлесінің лимиті

      Ескерту. 6-4-тарау алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

       7. Қорытынды ережелер

      Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 172 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      54. Банктердiң пруденциалдық нормативтердi сақтауына бақылау жасауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      55. Алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 135 ( қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      56. Банк Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзған жағдайда жауап бередi.

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн 
пруденциялық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi 
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
1-қосымша           

Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Тәуекел дәрежесi пайызбен

I топ

1

Қолма-қол теңге

0

2

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы

0

3

Тазартылған бағалы металдар

0

4

Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар

0

5

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

0

6

Ұлттық Банкке берiлген қарыздар

0

7

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

0

8

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

0

9

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына берілген қарыздар

0

10

Ұлттық Банктегi салымдар және Ұлттық Банкке өзге де талаптар11

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

12

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

0

13

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі

0

14

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтары мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегi

0

15

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

16

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар

0

17

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

0

18

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» кем емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

0

19

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

0

20

Тәуекелдің І тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

0

II топ

21

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы

20

22

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне берiлген қарыздар

20

23

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

20

24

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

20

25

Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

26

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

27

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

28

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

20

29

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

20

30

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

20

31

Тәуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарының дебиторлық берешегi

20

32

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

33

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

20

34

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

20

35

Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

36

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

37

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

38

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің «ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzAAA»-тан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар секьюритилендіру позициялары

20

39

РҚАО-ның ескертпесі!
39-жолы 01.07.2016 дейін қолданылады - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 қаулысымен.


«Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлiк қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

20

40

Тәуекелдің ІІ тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

20

III топ

41

Тазартылмаған бағалы металдар

50

42

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

43

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

50

44

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

50

45

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

50

46

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

47

Мынадай шартқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 72, 74, 75 және 76-жолдарында көрсетілген жеке тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

48

Мынадай шартқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 72, 74, 75 және 76-жолдарында көрсетілген жеке тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына дейін қоса алғандағы шекте болады

75

49

Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 72, 74, 75 және 76-жолдарында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)

100

50

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 және 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

100

51

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 35 (отыз бес) пайыздан көп және 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 және 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

75

52

Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 және 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

50

53

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сәйкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы – теңге

75

54

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

50

55

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

50

56

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар

50

57

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

58

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

50

59

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

60

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тан бастап «А-»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары бағалы қағаздар

50

61

Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тан «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

62

Банк баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттiгiнің «А+»-тан «А-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzA+»-тан «kzA-»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

50

63

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-дан «ВВ+»-ға дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

50

64

«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына талаптар

50

65

Тәуекелдің III тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

50

IV топ

66

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

100

67

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

100

68

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

100

69

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

100

70

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

100

71

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге берілген қарыздар

200

72

Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер

100

73

Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер

200

74

Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сәйкес келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
қарыз берген кезде 2016 жылғы 1 қаңтар - 2016 жылғы 31 желтоқсан аралығында:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9125 тіркелген «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының жекелеген түрлерін және басқа да операцияларды жүргізуіне шектеулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына (бұдан әрі – № 292 қаулы) сәйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі және (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол берілген.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты ақпарат болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады және осы жолға сәйкес кредитік тәуекелдің дәрежесі бойынша мөлшерленеді

150

75

Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне сәйкес келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ай сайын қарыздар мониторингі кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана отырып № 292 қаулыға сәйкес есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі және (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол берілген;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде осы жолға сәйкес 1) немесе 2) тармақшаларда көрсетілген есептеу үшін ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты ақпарат болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады және осы жолға сәйкес кредитік тәуекелдің дәрежесі бойынша мөлшерленеді

150

76

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 72, 74 және 75-жолдарында көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды қоспағанда)

100

77

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар

100

78

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

79

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар

100

80

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

81

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі

100

82

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

100

83

Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

84

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

100

85

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

86

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ+»-тан «kzВВВ-»-ға дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар секьюритилендіру позициялары

100

87

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

88

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

100

89

IV тәуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

100

90

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

100

91

Негізгі қаражат

100

92

Материалдық қорлар

100

93

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу

100

V топ

94

Банктiң инвестицияларын қоспағанда, заңды тұлғалардың реттелген борышына акциялар (жарғылық капиталға қатысу үлестерi) және салымдар бөлігінде, әдiл құны бойынша есептелетін инвестициялар

100

95

Әрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (оннан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

100

96

Әрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (он) пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 15 (он бес) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

250

97

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

98

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

99

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

150

100

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

150

101

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар резидент емес ұйымдарға және тиісті рейтингілік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға берiлген қарыздар

150

102

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингілік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) қарыз алушы тарапынан валюталық тәуекелдері хеджирлеудің тиісті құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және шетел валютасымен 1 (бір) жылдан астам емес мерзімге ұсынылған қарыздар

200

103

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген қарыздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

104

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

105

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

106

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, және тиiстi рейтингілік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150

107

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;
37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

108

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар және тиiстi рейтинг бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

109

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент және Гренадин Мемлекетi;
39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия Мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

110

Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар

150

111

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

150

112

Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

150

113

Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингілік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

114

Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
3) Багам аралдары Достастығы;
4) Барбадос Мемлекетi;
5) Бахрейн Мемлекеті;
6) Белиз Мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам Мемлекетi;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада Мемлекетi;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминика Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералдық Ислам Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент және Гренадин Мемлекетi;
39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия Мемлекетi;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

115

Банк баланста ұстап тұратын және Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

116

V тәуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

150

Салымдардың кредиттiк тәуекел
дәрежесi бойынша мөлшерленген
банк активтерiнiң кестесiне
қосымша         

Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк активтерінің есебіне түсіндірме

      1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, банкте түзетілген құны аталған активтер көлемінің 50 (елу) пайызынан кем емес қамтамасыз етуі бар (салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банк активтері кестесінің (бұдан әрі – Кесте) 1–3, 10–12, 15–18-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) қарыздар банктерде осы тармаққа сәйкес түзетілген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу жүйесі болған кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтер есебіне енгізіледі.
      Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1–3, 10–12, 15–18-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға тең болады:
      салымдардың 100 (жүз) пайыздық сомасы, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету ретінде ұсынылғандары;
      қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) пайызы;
      қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 85 (сексен бес) пайызы.
      Жоғарыда аталған салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін тәуекел дәрежесі бойынша Кестеге сай мөлшерленеді.
      2. Қарсы агенттен төмен тәуекел дәрежесі бар ұйымдар кепілдік берген (сақтандырған) банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, қарыздар, инвестициялар тәуекел дәрежесі бойынша сараланған (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) активтердің есебіне борышкердің тәуекел дәрежесі бойынша енгізіледі.
      Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырылушының) дебиторлық берешегінің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      3. Осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және қарыздар Қазақстан Республикасының мынадай бейрезиденттеріне ұсынылады:
      1) оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретінде тіркелгендерге;
      2) жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысы бойынша еншілес болып табылатындарға;
      3) оффшорлық аймақ азаматтары болып табылатындарға;
      осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің болуына қарамастан, Кестеге сәйкес тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      4. Осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және қарыздар Қазақстан Республикасының мынадай бейрезиденттеріне ұсынылған:
      1) оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуі ретіндегі, аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингі бар бас ұйымның тиісті кепілдігі барларына;
      2) оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне енгізген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші не көрсетілген оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысы бойынша еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын иеленуші, оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысы бойынша еншілес болып табылатындарға, бірақ аталған деңгейден төмен емес борыштық рейтингі бар немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуі ретіндегі борыштық рейтингі аталған деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі барларына;
      тәуекелдің нөл дәрежесі бойынша мөлшерленеді.
      5. Салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банктің активтерін есептеу мақсатында:
      жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны сатып алу және (немесе) жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз ипотекалық тұрғын үй қарызын білдіреді;
      жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген кредит тұтынушылық кредит дегенді білдіреді.
      6. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі болса, онда тәуекел дәрежесі бойынша банк активтерін саралау кезінде бағалы қағаз рейтингін ескеру қажет.
      7. Нұсқаулықтың 17-тармағына сәйкес нарықтық тәуекелді ескере отырып, активтердің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне енгізілген активтер валюталардың айырбастау бағамдарының және бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген активтерді қоспағанда, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланатын активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.
      8. Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген қарыздарды, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарттары, жылжымайтын мүлікті сатып алу мәні болып табылатын өзге де шарттар бойынша талап ету құқықтарын, қамтамасыз етілуі автокөлік болып табылатын қарыздарды, банктік салым шартына немесе ақша кепілі шартына сәйкес банкте орналастырылған, берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі болып табылатын қарыздарды, білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздарды және тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін қарыздарды қоспағанда, тұтынушылық қарыз салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша сараланған банктің активтерін есептеу мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыздар ретінде түсініледі.

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциалдық нормативтер есеп
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
1-1-қосымша         

Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған критерийлер

      Ескерту. Нұсқаулық 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Негізгі капитал

Қосымша капитал

Екінші деңгейдегі капитал

1

банкті тарату кезінде соңғы кезекте қанағаттандырылатын талаптарды білдіреді;

шығарылған және төленген (сатып алынғандарды қоспағанда);

шығарылған және төленген (сатып алынғандарды шегергенде);

2

таратылу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, басым талаптарды қанағаттандырғаннан кейін, қалған мүлікке өздеріне тиесілі акциялар санына пропорционалды талап ету құқығы бар;

банкті тарату кезінде мерзімсіз қаржы құралдары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-2-бабында айқындалған сегізінші кезекте жай акциялардың меншік иегерлері-акционерлердің талаптарына дейін, қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша талаптарды қанағаттандырғанға дейін қанағаттандырылады;

банкті тарату кезінде қамтамасыз етілмеген міндеттеме «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-2-бабында айқындалған сегізінші кезекте жай акциялардың меншік иегерлері-акционерлердің талаптарына дейін қанағаттандырылады;

3

банкті тарату жағдайларын қоспағанда, сондай-ақ жай акцияларды сатып алу кезінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда номинал мерзімсіз болып табылады және төленуге жатпайды;

қамтамасыз етілмеген, банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелмеген және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан және эмитент-банктің басқа кредиторларының алдында басымдығы бар өзге талаптардан туындайтын міндеттемелер көзделмейді;

қамтамасыз етілмеген, банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелмеген және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан және эмитент-банктің басқа кредиторларының алдында басымдығы бар өзге талаптардан туындайтын міндеттемелер көзделмейді;

4

банк құралдарды шығару кезінде талаптарында (шығарылым талаптарында) банктің орналастырылған акцияларын сатып алу немесе күшін жою құқығы немесе міндеті көзделетін шарттарды жасамайды (туынды бағалы қағаздарды сатып алмайды);

мерзімсіз болып табылады, төлемдер (сыйақы) деңгейін көтеру талаптары және сатып алуға ниеттенуге алып келетін өзге де талаптар жоқ;

қамтамасыз етілмеген міндеттеме шығарылған не алынған мерзім кем дегенде 5 (бес) жылды құрайды;

5

дивидендтерді төлеу банктің таза кірісі есебінен (өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын қосқанда) жүзеге асырылады. Бұл ретте дивидент мөлшері акцияларды орналастыру кезінде алынған ақша сомасына байланысты емес. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда дивидендтерді есептеу мен төлеуге жол берілмейді;

егер осы әрекет капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің ең төменгі мәндерінің Нұсқаулыққа 1-2-қосымшада белгіленген мәндерден төмен төмендеуге алып келмейтін жағдайда, мынадай талаптарды орындау кезінде 5 (бес) жыл өткен соң ғана банктің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын қайтарып алынған (орындалған):
уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;
капиталмен ауыстыру ретінде сондай немесе сапасы одан жақсысын беру;
банкті капиталдандыруды мерзімсіз қаржы құралдарын қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан капиталдың ең төменгі талап етілетін деңгейінен жоғары жақсарту;

реттеуіш капиталдың құрамында айналыс мерзімінің соңғы бес жылында тану тура сызықты әдіспен амортизацияланады;

6

дивидендтерді төлеу міндетті болып табылатын талаптар жоқ және дивидендтерді төлемеу дефолт жағдайы болып табылмайды;

кез келген номинал төлемі (сатып алу немесе өтеу арқылы) уәкілетті органның алдын-ала рұқсатымен жүзеге асырылады;

төлемдер (сыйақы) деңгейін көтеру талаптары жоқ және сатып алуға деген ниет жоқ;

7

дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, тек қана артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жөніндегі барлық міндеттемелерді орындаған соң жүзеге асырылады;

мерзімсіз қаржы құралдары шығарылымының талаптарында егер дивиденд (сыйақы) есептеу капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің ең төменгі мәндерінің Нұсқаулыққа 1-2-қосымшада белгіленген мәндерден төмен төмендеуге алып келетін жағдайда банктің атқарушы органының мерзімсіз қаржы құралдары бойынша дивиденд (сыйақы) есептемеу құқығы көзделген;

егер осы әрекет капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің ең төменгі мәндерінің Нұсқаулыққа 1-2-қосымшада белгіленген мәндерден төмен төмендеуге алып келмейтін жағдайда, мынадай талаптарды орындау кезінде 5 (бес) жыл өткен соң ғана банктің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын қайтарып алынған (орындалған):
уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;
капиталмен ауыстыру ретінде сондай немесе сапасы одан жақсысын беру;
банкті капиталдандыруды мерзімсіз қаржы құралдарын қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан капиталдың ең төменгі талап етілетін деңгейінен жоғары жақсарту;

8

шығындар туындаған кезде бірінші және соған теңбе-тең ең көп үлесті иеленетін капитал құралы болып табылады және банкке өзінің жұмыс істеуін тоқтатпастан және таратылуға немесе банкроттыққа ұшырамастан үздіксіз қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді;

осы құрал бойынша дискрециялық төлемдер төлеуді жою дефолт жағдайы болып табылмайды;

кредитордың қамтамасыз етілмеген міндеттемені оның туындау кезінен бастап 5 (жыл) бұрын қайтару (орындау) туралы талап қоюға құқығы жоқ;

9

төленген сома төлем қабілетсіздігін анықтау үшін меншікті капитал ретінде танылады (міндеттеме ретінде танылмайды);

банктердің міндеттемелердің орындалу мерзімі басталуына қарай оларды орындау мақсатында жойылған төлемдерге толық рұқсаты бар;

банк немесе сол арқылы банк бақылауды жүзеге асыратын немесе оның қызметіне қомақты түрде ықпал ететін банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға тура банк сияқты осы құралды сатып алуды қаржыландыруды тікелей немесе жанама жүзеге асыра алмайтыны сияқты, құралды сатып алуға құқығы жоқ;

10

төленген сома Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес капитал ретінде жіктеледі;

төлемдерді жою негізгі акционерлерге дивидендтер төлемін жүзеге асыруды қоспағанда, банктің қызметіндегі шектеулерге әкеп соқтырмайды;


11

толық шығарылған және акционерлер ақы төлеген. Бұл ретте банктерге өз акцияларын сатып алуға қарыздар беруге тыйым салынады;

бухгалтерлік есеп мақсатында міндеттемелер ретінде жіктелген құралдардың берілген және алдын-ала анықталған шартта (триггерде) айырбастау және (немесе) алдын-ала анықталған шартқа (триггерге) сәйкес шығындарды құралға бөлетін есептен шығару тетігі арқылы шығындарды жұтып қою мүмкіндігі бар.
Есептен шығарудың мынадай тиімділіктердің бірі бар:
тарату кезінде құралдың талап ету құқығын кемітеді;
құралды қайтарып алған кезде төлем сомасын кемітеді;
құрал бойынша дивидендтер (сыйақы) төлеуді ішінара не толық кемітеді;


12

жай акциялар қамтамасыз етілмеген, эмитент-банктің немесе эмитент-банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғаның кепілдігімен жабылмаған, сондай-ақ заңдық немесе экономикалық жағынан осындай жай акциялар бойынша эмитент-банк міндеттемелерінің эмитент-банктің басқа кредиторларына қатысты басымдығын арттыратын қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттар жоқ;

банк немесе сол арқылы банк бақылауды жүзеге асыратын немесе оның қызметіне қомақты түрде әсер ететін кез келген басқа байланысты тұлға банктің осы құралдарының меншік иегері болып табылмайды немесе банк осы құралды сатып алуды қаржыландыруды тікелей немесе жанама жүзеге асырмайды;


13

жай акциялардың жарияланған санын ұлғайту туралы шешімді тек қана акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, бұл ретте жай акцияларды олардың жарияланған саны шеңберінде орналастыру банктің директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады;

құралдың белгілі бір уақыт кезеңі аралығында мейлінше төмен бағамен жаңа құрал шығарылған жағдайда эмитенттің инвесторларға өтемақы төлеуі үшін талап сияқты қайта капиталдандыруға кедергі жасайтын ерекшеліктері жоқ;


14

банктің қаржылық есептілігінде нақты және бөлек-бөлек ашып көрсетілген.Екінші деңгейдегі банктерге  
арналған пруденциалдық    
нормативтердің нормативтік мәні
және есептеу әдістемелері туралы
нұсқаулыққа 1-2 қосымша  

Капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің мәні

      Ескерту. Нұсқаулық 1-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Кезең

2015 жылғы 01 қаңтардан бастап

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап

2017 жылғы 01 қаңтардан бастап

Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

5%

5%

5,5%

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

6%

6%

6,5%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

7,5%

7,5%

8%

Консервациялық буферді және жүйелі буферді ескергендегі,
капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәні

Кезең

2015 жылғы 01 қаңтардан бастап

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап

2017 жылғы 01 қаңтардан бастап

Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

6%

6%

7,5%

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

7%

7%

8,5%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

8,5%

8,5%

10%

Жүйе құраушы банктер үшін негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

7,5%

7,5%

9,5%

Жүйе құраушы банктер үшін бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

8,5%

8,5%

10,5%

Жүйе құраушы банктер үшін меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

10%

10%

12%

      Ескертпе: уәкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің және меншікті капитал буферлерінің мәндерін 3 (үш) жылда бір реттен сирек емес қайта қарайды.

Екінші деңгейдегі банктерге
арналған пруденциалдық    
нормативтердің нормативтік мәні
және есептеу әдістемелері туралы
Нұсқаулықтың 1-3 қосымшасы  

Бөлінбеген таза кірісті шектеудің барынша төмен мөлшері

      Ескерту. Нұсқаулық 1-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

k1, k1-2 және/немесе k2 барынша төмен мәндерінен буфердің асып кетуінің қажетті мөлшерлі пайыздық сомасы

Шектелуге жатуы тиіс бөлінбеген таза кірістің барынша төмен деңгейі (пайызбен)

[< 25%]

[100%]

[25% - 50%]

[80%]

[50% - 75%]

[60%]

[75% - 100%]

[40%]

[> 100%]

[0%]

      Шектелуге жатуы тиіс бөлінбеген таза кірістің барынша төмен деңгейі (пайызбен) мейлінше көп мәнмен пайдаланылады.

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциалдық нормативтер есеп
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
2-қосымша          

Банктің кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелерінің кестесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптардың атауы

Конверсия коэффициентi пайызбен

I топ

1

Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің басқаруына берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері

0

2

Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды, «АА-» деңгейiнде және Standard & Poor's агенттiгiнен жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған, Нұсқаулықтың 17-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) мiндеттемелер

0

3

Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналар бойынша: Standard & Poor's агенттiгiнен жоғары және «АА-» деңгейiнде тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң, Қазақстан Республикасы Үкіметінiң, Ұлттық Банктің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); «АА-» деңгейiнде және Standard & Poor's агенттiгiнен жоғары тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң, Қазақстан Республикасы Үкіметінiң, Ұлттық Банктің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берiлген ақшамен немесе тазартылған қымбат металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер

0

4

Банктің талабы бойынша кез келген сәтте жойылуға жататын болашақта қарыздар мен салымдарды банктiң орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

0

5

Банктiң еншiлес компанияларының пайдасына олар арқылы сыртқы қарыздарды тартқан және банктiң борыштық мiндеттемелерiн орналастырған кезде берiлген банктiң мiндеттемелерi мен кепiлдемелерi

0

6

Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер

0

II топ

7

Өтеу мерзiмi 1 жылдан кем болашақта қарыздар мен салымдарды банктiң орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

20

8

Мiндеттемелері мыналармен:
Standard & Poor's агенттiгiнің «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi тәуелсіз рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен);
Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етiлген банк кепiлдiктерi және кепiлдемелерi

20

9

Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «AA-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегі рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); «АА-» деңгейiнде және Standard & Poor's агенттiгiнен жоғары борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар банктердiң кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен қамтамасыз етiлген банк аккредитивтерi

20

10

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын және Standard & Poor's агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzAAA»-дан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

20

III топ

11

Өтеу мерзiмi 1 (бір) жылдан көп болашақта қарыздар мен салымдарды банктiң орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

50

12

Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor's агенттiгiнiң «BBB-»-тен «А-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар банктердiң кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» деңгейiнде және одан жоғары борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерiмен; Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «AA-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар банктердiң бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» деңгейiнде және одан жоғары борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етiлген банк кепiлдiктерi және кепiлдемелерi

50

13

Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен «A-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар банктердiң кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» деңгейiнде және одан жоғары борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерiмен; Standard & Poor's агенттiгiнiң «BBB-»-тен «А-»-ке дейiнгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң және орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа да рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар банктердiң бағалы қағаздарымен; Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» деңгейiнде және одан жоғары борыштық рейтингi немесе басқа да рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осындай деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етiлген банк аккредитивтерi

50

14

«Қазақстанның ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын керi сатып алу бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

50

15

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын және Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzA+»-тен «kzA-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

50

IV топ

16

Қаржы құралдарын банкке және банктің керi сатып алу мiндеттемесiмен сату туралы келісім

100

17

Банктiң өзге кепiлдiктерi (кепiлдемелерi)

100

18

Банктiң өзге аккредитивтерi

100

19

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

100

20

Банктiң өзге шартты (ықтимал) мiндеттемелерi

100

21

Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын және Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

Банктің кредиттік тәуекел  
дәрежесі бойынша мөлшерленген
шартты және ықтимал    
міндеттемелерінің кестесіне 
қосымша          

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банктің ықтимал және шартты міндеттемелерінің есебіне түсіндірме

      Нұсқаулықтың 17-тармағына сәйкес нарықтық тәуекелі ескерілген активтердің және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне қосылған шартты және ықтимал міндеттемелер валюталарды айырбастау бағамдарының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген шартты және ықтимал міндеттемелерді қоспағанда, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне қосылмайды

                                      Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 3-қосымшасы

       Туынды қаржы құралдарына арналған кредит тәуекел
          коэффициенттерiнiң (проценттермен) кестесi

Өтеуге дейiн қалған мерзiм

Сыйақы
ставка-
сымен
байла-
нысты
опера-
циялар

Валюта және
алтын ба-
ғамдарының
өзгеруiне
байланысты
операциялар

Акция-
лармен
байла-
нысты
опера-
циялар

Алтыннан
басқа қымбат
металдармен
байланысты
операциялар

Қымбат
металдардан
басқа
құндылықтар
мен
байланысты
операциялар

Бiр жыл және одан да кем

0

1

6

7

10

Бiр жылдан бес жылға дейiн

0,5

5

8

7

12

Бес жылдан астам

1,5

7,5

10

8

15

      Осы кестеде көрсетiлген бiрде бiр санаттарына жатпайтын туынды қаржы құралдарымен байланысты операциялары "Қымбат металдардан басқа құндылықтармен байланысты операциялар" санатында көрсетiлген кредит тәуекел коэффициенттерi бойынша өлшенуге тиiс.

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциалдық нормативтер есеп
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
4-қосымша          

Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмi

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Чикаго тауар биржасы (Chicago Mercantile Exchange).
      2. Чикаго мерзiмдi тауар биржасы (The Chicago Board of Trade).
      3. Лондон халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (London International Financial Futures and Options Exchange).
      4. Француз халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (French International Financial Futures Exchange MATIF).
      5. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange).
      6. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange).
      7. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange).
      8. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange).
      9. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange).
      10. Америка қор биржасы (American Stock Exchange).
      11. Афина қор биржасы (Athens Exchange).
      12. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange).
      13. Испания бiрлескен қор биржасы (ВМЕ Spanish Exchanges).
      14. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA).
      15. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg).
      16. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal).
      17. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia).
      18. Чикаго опциондар биржасы (Chicago Board Options Exchange).
      19. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange).
      20. Немiс қор биржасы (Deutsche bourse AG).
      21. Амстердамдағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam).
      22. Брюссельдегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels).
      23. Лиссабондағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon).
      24. Париждегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris).
      25. Кұрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин және Рига биржалары кiретiн бiрлескен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.).
      26. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing).
      27. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange).
      28. Джакарт қор биржасы (Jakarta Stock Exchange).
      29. Йоханнесбург қор биржасы (Оңтүстiк Африка) (JSE Securities Exchange South Africa).
      30. Оңтүстiк Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).
      31. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange).
      32. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange).
      33. Үндiстан ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India Limited).
      34. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange).
      35. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange).
      36. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange).
      37. Осло қор биржасы (Oslo bourse).
      38. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange).
      39. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange).
      40. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange).
      41. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange).
      42. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG).
      43. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange).
      44. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE).
      45. Бразилия қор биржасы (Bovespa).
      46. Үндiстан қор биржасы (Delhi Stock Exchange).
      47. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV).
      48. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС).
      49. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange).
      50. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ).

                                      Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 5-қосымшасы

        Уақытша аралығы бойынша ашық позицияларды бөлу

Ай-
мақ-
тар

Уақытша
ара-
лықтар

Ашық
пози-
циялар

Өлшеу
коэф-
фици-
енті

Ашық
өлшенген
позициялар

Жабық
өлшен-
ген
пози-
циялар

Өлшенген
ашық по-
зициялар
жиынтығыұзақ

қыс-
қа

ұзақ

Қыс-
қа

ұзақ

қыс-
қа

1

1 айдан кем0,00


1-3 айлар0,002


3-6 айлар0,004


6-12 айлар0,007


1 аймақ жиынтығы
2

1-2 жылдар0,0125


2-3 жылдар0,0175


3-4 жылдар0,0225


2 аймақ жиынтығы
3

4-5 жыл0,0275


5-7 жыл0,0325


7-10 жыл0,0375


10-15 жыл0,0450


15-20 жыл0,0525


20 жылдан астам0,06


3 аймақ жиынтығы
Аймақтар бойынша жиынтығы                                        Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 6-қосымшасы

               Проценттiк тәуекелдiң жалпы есебi

Позициялар атауы

Сомасы

Аймақтар бойынша өтемақы берiлген, өлшенген позициялардың есебi


1 аймақ


Уақытша аралығы бойынша өлшенген жабық позициясы бойынша жиынтығы


Өлшенген ашық позициясы (ұзақ)


Өлшенген ашық позициясы (қысқа)


Ашық позиция жиынтығы бойынша өлшенген жабық позиция


Өлшенген ашық позициясы


2 аймақ


Уақытша аралығы бойынша өлшенген жабық позициясы бойынша жиынтығы


Өлшенген ашық позициясы (ұзақ)


Өлшенген ашық позициясы (қысқа)


Ашық позиция жиынтығы бойынша өлшенген жабық позиция


Өлшенген ашық позициясы


3 аймақ


Уақытша аралығы бойынша өлшенген жабық позициясы бойынша жиынтығы


Өлшенген ашық позициясы (ұзақ)


Өлшенген ашық позициясы (қысқа)


Ашық позиция жиынтығы бойынша өлшенген жабық позиция


Өлшенген ашық позициясы


1 және 2 аймақтар аралығында жабық позиция


2 аймағы бойынша қалдық ашық позициясы


1 аймақ бойынша қалдық ашық позициясы


2 және 3 аймақтар бойынша жабық позиция


3 аймақ бойынша қалдық ашық позициясы


2 аймақ бойынша қалдық ашық позициясы


1 және 3 аймақтар бойынша жабық позиция


1 аймақ бойынша қалдық ашық позициясы


3 аймақ бойынша қалдық ашық позициясы


Ашық өлшенген қалған позиция


Аймақтар бойынша өлшенген жабық позициялар сомасының 10 проценттерi


1 аймақ бойынша өлшенген жабық позициялардың 40 проценттерi


2 аймақ бойынша өлшенген жабық позициялардың 30 проценттерi


3 аймақ бойынша өлшенген жабық позициялардың 30 проценттерi


1 және 2 аймақтар аралығында өлшенген жабық позициялардың 40 проценттерi


2 және 3 аймақтар аралығында өлшенген жабық позициялардың 40 проценттерi


1 және 3 аймақтар аралығында өлшенген жабық позициялардың 100 проценттерi


Өлшенген ашық қалған позицияның 100 проценттерi


Жалпы проценттiк тәуекел жиынтығы


                                        Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 7-қосымшасы

   Активтер мен мiндеттемелер мерзiмдерiн салыстыру кестесi
               200__ ж. "____" ____________________
               ____________________________________
                       (банктiң қысқаша атауы)

N

Баптар

Актив-
тер

Мiн-
дет-
теме-
лер

Активтерден
Мiндет-
темелердi
шегергенде
(3 баған
- 4 баған)

Шартты
мiндет-
темелер

Мiндеттемелер
мен шартты
мiндеттеме-
лердiң
сомасына
активтердiң
қатынасы
(3 бағаны/
[4 бағаны+
6 бағаны])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап еткенге дейiн


2

30 күнге дейiн


3

3 айға дейiн


4

3 айға дейiн


5

1 жылға дейiн


6

1 жылдан аса


7

Жиынтығы:


  Басшы:         ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Бас бухгалтер: ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Орындаушы: __________________________   ________  ________________
           (лауазымы, аты-жөнi, тегi)    (қолы)   (телефон нөмiрi)

Есепке қол қойылған күн "____"__________ 200__ ж.

Активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салыстыру
кестесін толтыру жөніндегі түсіндірме

      Ескерту: Түсіндірме жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 242 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.02.26 N 20 (2008 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      Активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру кезінде әрбір актив (міндеттемелер) үшін ең аз мерзім қарастырылады, ол мерзім аяқталғаннан кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге (клиенттердің талаптарын орындайды) құқылы. 1-жолға осы Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтер мен талап ету бойынша міндеттемелердің, оның ішінде есептеуді жүзеге асырудың мерзімі белгіленбеген міндеттемелердің мөлшерін есептеуге алынатын банктің активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бір түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жазылады. Қалыптасқан арнайы провизияларды шегергенде активтер мен шартты міндеттемелер алынады. Активтер, міндеттемелер және шартты міндеттемелер бағандары бойынша 1-ден 5-жолға дейінгі деректер өсу қорытындысы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы "Жиынтығы" бағанда жазылып, банк балансының деректерімен 12 салыстырылады. Баланс бойынша активтердің жиынтық жолымен "Активтер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктің қаржылық емес активтерінің сомасына сәйкес келеді. Баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен "Міндеттемелер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың және қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

                                      Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 8-қосымшасы

        Әрбiр шетел валютасы бойынша валюталық позиция
            мен валюталық нетто-позиция туралы есеп
           200__ ж. "____" __________________ жағдай бойынша
               ____________________________________
                       (банктiң қысқаша атауы)

Талаптар

Міндет-
темелер

Апта күндері бойынша oпeрациялық
күннiң аяғындағы сальдо

1

2

(күні)

(күні)

Талап-
тар
сомасы

Мін-
дет-
теме-
лер
со-
масы

По-
зи-
ция

Талап-
тар
сомасы

Мін-
дет-
теме-
лер
сома-
сы

По-
зи-
ция

1. Қолма-қол
шетел валютасындағы
талаптар.....

.....2. Орналастырылған/ тартылған салымдар.....

.....3. Берiлген/ алынған заемдар.....

.....4. Алуға/төлеуге есептелген сыйақы.....

.....5. Борышкерлiк
және үлестiк
бағалы қағаздар.....

.....6. Дебиторлық/ кредиторлық берешек.....

.....7. Туынды қаржы құралдары.....

.....Талаптар
жиынтығы

Мiндет-
темелер
жиынтығы.....

.....Баланстан
тыс шоттар
бойынша
талаптар
жиынтығы

Баланстан
тыс шоттар
бойынша
мiндет-
темелер
жиынтығыТалаптар
жиынтығы

Мiндет-
темелер
жиынтығы  кестенің жалғасы

Апта күндері бойынша oпeрациялық
күннiң аяғындағы сальдо

3

4

5

(күні)

(күні)

(күні)

Талап-
тар
сомасы

Міндет-
темелер
сомасы

По-
зи-
ция

Талап-
тар
сомасы

Міндет-
темелер
сомасы

По-
зи-
ция

Талап-
тар
сомасы

Міндет-
темелер
сомасы

По-
зи-
ция


        Банктiң нормативтердi есептеудiң соңғы есептi күндегi меншiк
      капиталының көлемi: ______________

      Жекелеген шетелдiк мемлекеттердiң (шетелдiк мемлекеттер
      топтарының) валюталары бойынша ашылған валюталық позицияның
      белгiленген ең көн мөлшерi: ________________

      Валюталық нетто-позицияның белгiленген ең көп мөлшерi: ______

Басшы:         ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Бас бухгалтер: ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Орындаушы: __________________________   ________  ________________
           (лауазымы, аты-жөнi, тегi)    (қолы)   (телефон нөмiрi)

Есепке қол қойылған күн "____"__________ 200__ ж.

Әрбiр шетел валютасы бойынша валюталық позиция
мен валюталық нетто-позиция туралы есептi толтыру
жөнiндегi түсiндiрме

      1. Тиiстi ұяшықтарда қалыптасқан арнайы провизияларды алып тастағандағы баланстық есепшоттарда ескерiлген шетел валютасындағы талаптар мен мiндеттемелер көрсетiледi.

      2. "Баланстан тыс есепшоттар бойынша талаптар жиынтығы" және "Баланстан тыс есепшоттар бойынша мiндеттемелер жиынтығы" деген ұяшықтарда банк жүргiзген хеджирлiк мәмiлелердiң, оның iшiнде жеткiлiксiз мәмiлелердiң сомасын есепке ала отырып, арнайы провизияларды алып тастағандағы шетел валютасындағы шартты талаптар мен мiндеттемелер көрсетiледi.

      3. "Позиция" бағандары бойынша "Талаптар жиынтығы" және "Мiндеттемелер жиынтығы" деген ұяшықтарда есептi кезеңдегi аптаның әрбiр жұмыс күнiндегi барлық шетел валютасы бойынша нетто-позиция көрсетiледi.

      4. Жекелеген шетелдiк мемлекеттердiң (шетелдiк мемлекеттер топтарының) валюталар және валюталық нетто-позиция бойынша белгiленген ең кеп мөлшерден асатын ашылған позициялардың мөлшерлерi туралы деректер қызыл түспен берiлуi тиiс.

                                      Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                    туралы нұсқаулықтың 9-қосымшасы

      Ескерту: 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007.02.23 N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз)
Қаулысымен.

     200 жылғы "___"_________ ұлттық валютамен активтердiң
      және мiндеттемелердiң мерзiмдерiн салыстыру кестесi

Р/с
N

Баптар

Шетел
валюта-
сындағы
ак-
тивтер

Шетел
валюта-
сындағы
мiндет-
темелер

Актив-
терден
мiндет-
темелердi
шегерген-
де (3-
бағана
-4-
бағана)

Шетел
валюта-
сындағы
шартты
мiндет-
темелер

Мiндетте-
мелер мен
шартты
мiндет-
темелердiң
сомасына
активтердiң
қатынасы
(3-бағана/
[4-бағана+
6-бағана])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап ету бойынша, оның ішiнде:
1)
2)
3)


2

30 күнге дейiн, оның ішiнде:
1)
2)
3)


3

3 айға дейiн, оның ішiнде:
1)
2)
3)


4

6 айға дейiн, оның iшiнде:
1)
2)
3)


5

1 жылға дейiн, оның ішiнде:
1)
2)
3)


6

1 жылдан жоғары, оның ішiнде:
1)
2)
3)


7

Жиынтығы:


  Басшы:         ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Бас бухгалтер: ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Орындаушы: __________________________   ________  ________________
           (лауазымы, аты-жөнi, тегi)    (қолы)   (телефон нөмiрi)

Есепке қол қойылған күн "____"__________ 200__ ж.

Шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің
мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру жөніндегі түсіндірме

      Ескерту: Түсіндірме жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 242 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.02.26 N 20 (2008 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      Шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру кезінде шетел валютасындағы әрбір актив (міндеттемелер) үшін ең аз мерзім қарастырылады, ол мерзім аяқталғаннан кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқылы (клиенттердің талаптарын орындайды). 1-жолға осы Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтер мен талап ету бойынша міндеттемелердің, оның ішінде есептеуді жүзеге асырудың мерзімі белгіленбеген міндеттемелердің мөлшерін есептеуге алынатын банктің шетел валютасындағы активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бір түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жазылады. Активтер мен шартты міндеттемелер, шетел валютасында жіктелген активтер мен жіктелген шартты міндеттемелерге құрылған, қалыптасқан арнайы провизияларды шегеріп, алынады.
      1-7-жолдар толтырылады, оның ішінде жеке шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) мынадай валюталары бөлігінде:
      Standard & Рооr's агенттігінің "А"-дан төмен емес тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында, және "Еуро" валютасында;
      Standard & Рооr's агенттігінің "В"-дан "А"-ға дейінгі тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасында;
      Standard & Рооr's агенттігінің "В"-дан төмен тәуелсіз рейтингі бар елдердің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес рейтинг бағасы жоқ елдердің шетел валютасында.
      Активтер, міндеттемелер және шартты міндеттемелер бағандары бойынша 1-ден 5-жолға дейінгі деректер өсу жиынтығы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы 7-жолдағы "Жиынтыққа" жазылады. Баланс бойынша активтердің жиынтық жолымен "Шетел валютасындағы активтер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктің ұлттық валютадағы активтері мен шетел валютасындағы қаржылық емес активтерінің сомасына сәйкес келеді. Баланс 13 бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен "Шетел валютасындағы міндеттемелер" бағанындағы "Жиынтығы" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың, ұлттық валютадағы міндеттемелердің және шетел валютасындағы қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

                                      Екiншi деңгейдегi банктер
                                    үшiн пруденциалдық нормативтер
                                        бойынша есеп айырысудың
                                    нормативтiк мәнi мен әдiстемесi
                                   туралы нұсқаулықтың 10-қосымшасы

      Ескерту: 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
2007.02.23 N 47 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз)
Қаулысымен.

                       _________________________
                        (банктiң қысқаша атауы)

                200__ жылғы "___"_________ ұлттық
           валютамен активтердiң және мiндеттемелердiң
                   мерзiмдерiн салыстыру кестесi

Р/с
N

Баптар

Ұлттық
валю-
тамен
ак-
тивтер

Ұлттық
валю-
тамен
мiндет-
темелер

Активтер
минус
мiндет-
темелер
(3-бағана
-4- бағана)

Ұлттық
валю-
тамен
шартты
мiндет-
темелер

Мiндетте-
мелер мен
шартты
мiндет-
темелердiң
сомасына
активтердiң
қатынасы
(3-бағана/
[4-бағана+
6-бағана])

1

2

3

4

5

6

7

1

Талап ету бойынша


2

30 күнге дейiн


3

3 айға дейiн


4

6 айға дейiн


5

1 жылға дейiн


6

1 жылдан жоғары


7

Қорытынды:


  Басшы:         ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Бас бухгалтер: ___________________________      ______________
                     (аты-жөнi, тегi)                (қолы)

Орындаушы: __________________________   ________  ________________
           (лауазымы, аты-жөнi, тегi)    (қолы)   (телефон нөмiрi)

Есепке қол қойылған күн "____"__________ 200__ ж.

Ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін
салыстыру кестесін толтыру жөніндегі түсіндірме

      Ескерту: Түсіндірме жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 242 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.02.26 N 20 (2008 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      Ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру кестесін толтыру кезінде ұлттық валютадағы әрбір актив (міндеттемелер) үшін ең аз мерзім қарастырылады, ол мерзім аяқталғаннан кейін банк дебиторлар мен корреспонденттердің міндеттемелерін орындауын талап етуге құқылы (клиенттердің талаптарын орындайды). 1-жолға осы Нұсқаулыққа сәйкес жоғары өтімді активтер мен талап ету бойынша міндеттемелердің, оның ішінде есептеуді жүзеге асырудың мерзімі белгіленбеген міндеттемелердің мөлшерін есептеуге алынатын банктің ұлттық валютадағы активтері мен міндеттемелері, сондай-ақ банктерден алынған "овернайт" заемдары және бір түнге банктерден тартылған салымдар, кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап етудің шартсыз құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде банктердің мерзімді және шартты депозиттері жазылады. Активтер мен шартты міндеттемелер, ұлттық валютада жіктелген активтер мен жіктелген шартты міндеттемелерге құрылған, қалыптасқан арнайы провизияларды шегеріп, алынады.
      Активтер, міндеттемелер және ықтимал (шартты) міндеттемелер бағандары бойынша 1-ден 5-жолға дейінгі деректер өсу қорытындысы бойынша толтырылады. 5 және 6-жолдардың сомасы 7-жолдағы "Қорытындыға" жазылады, ол банк балансының деректерімен салыстырылады. Баланс бойынша активтердің қорытынды жолымен "Ұлттық валютамен активтер" бағанындағы "Қорытынды" жолы бойынша пайда болған алшақтық банктің шетел валютасындағы активтері мен ұлттық валютадағы қаржылық емес активтерінің сомасына сәйкес келеді. Баланс бойынша міндеттемелердің жиынтық жолымен "Ұлттық валютамен міндеттемелер" бағанындағы "Қорытынды" жолы бойынша пайда болған алшақтық қалыптасқан арнайы провизиялардың, шетел валютасындағы міндеттемелердің және ұлттық валютадағы қаржылық емес міндеттемелердің сомасына сәйкес келеді.

                                      Екінші деңгейдегі банктер үшін
                                      пруденциалдық нормативтер есеп
                                     айырысуларының нормативтік мәні
                                          мен әдістемесі туралы
                                               нұсқаулықтың
                                               11-қосымшасы

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.10.24. N 242 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-т. қараңыз. 2008.04.01 бастап қолданысқа енгізілетін Нұсқаулықтың 1-қосымшасының Салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша сараланған банк активтерінің кестесіне енгізілетін толықтыруларды және 2009.01.01 бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының қосымшасын қоспағанда, оның нормалары 2007.10.01 бастап туындаған қатынастарға таралады) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының резидент еместер алдындағы
міндеттемелеріне банктерді капиталдандырудың
коэффиценттер кестесі (k8, k9)

N

Банктердің жеке капиталы

Коэффициенттердің барынша жоғары
нормативтік мәні

k8

k9

1.

200 миллиард теңгеге дейін қоса алғанда

2

4

2.

200 миллиард теңгеден астам

2,5

5

                                    Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
                                    пруденциалдық нормативтер есеп
                                    айырысуларының нормативтiк мәнi
                                   мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
                                            12-қосымша

      Ескерту: 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы N 58 (қолданысқа енгізілу мерзімін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

                        Сауалнама

      Оригинатор банктің атауы ___________________________________

N
р/р

Сұрақтар

Жауаптар

1

Арнайы қаржы компаниясының
атауы, орналасқан орны


2

Секьюритилендіруді ескерместен
меншікті капитал К2 жеткілікті-
лік коэффициентінің мәні


3

Секьюритилендіруді ескере
отырып, меншікті капитал К2 жеткіліктілік коэффициентінің
мәні (шектеулі тәсіл)


4

Секьюритилендірудің шектеулі
тәсілін қолданудың мақсатқа
лайықтылығын айқындауға жауапты
банк басқармасының құрамынан
тұлғалар айқындалды

_____ иә      _____ жоқ

5

Арнайы қаржы компаниясы
секьюритилендірілген активтер
бойынша төлемдерді борышкерлер-
дің төлемеуімен байланысты,
оның ішінде және оригинатордың
банкроттығы (төлем қабілетсіз-
дігі) жағдайында барлық
тәуекелдерді көтеретіндігі
туралы заңды қорытынды бар ма?

_____ иә      _____ жоқ

6

Оригинатордың жарғылық капитал-
дағы тура немесе жанама қатыс
үлесі не арнайы қаржы компания-
сындағы дауыс беру құқығы бар
акциялары бар ма?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер, келіскен жағдайда
қатысу үлесін көрсетсін

7

Оригинатор директорлар кеңесінің
немесе арнайы қаржы компаниясы-
ның басқарма мүшелерінің басым
көпшілігін тағайындауға немесе
сайлауға құқылы ма?

_____ иә      _____ жоқ

8

Оригинатор шартпен немесе өзге
тәсілмен арнайы қаржы компания-
сының шешімдерін айқындауға
құқылы ма?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер, келіскен жағдайда,
қандай тәсілмен екендігі
нақтылансын

9

Оригинатор арнайы қаржы компа-
ниясынан секьюритилендірілген
активтерді сатып алу бойынша
қандай да бір міндеттемелерді
өзіне қабылдауға құқылы ма?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер, келіскен жағдайда,
міндеттемелері көрсетіл-
сін

10

Оригинатор секьюритилендірілген
активтерге қатысты қандай да бір
тәуекелдерді ұстап қалу бойынша
міндеттемелерді өзіне қабылдауға
құқылы ма?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер, келіскен жағдайда
түсіндірсін

11

Оригинатор арнайы қаржы компа-
ниясы секьюритилендірілген
активтерді бергеннен кейін
секьюритилендірумен және арнайы
қаржы компаниясының қызметімен
байланысты шығыстарды қабылдай
ма?

_____ иә      _____ жоқ

12

Оригинатордың төлем міндеттеме-
лері арнайы қаржы компаниясымен
шығарылған бағалы қағаздар бола
ма?

_____ иә      _____ жоқ

13

Секьюритилендіру мәмілесінде
кері сатып алу опционы көзделген
бе?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер келіскен жағдайда,
кері сатып алу опционы-
ның іске асыру шартын
ашу керек

14

Оригинатор секьюритилендірілген
активтерді сатып алуға не оларды
жиынтығымен басқа активтерге
ауыстыруға құқылы ма?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер келіскен жағдайда,
активтерді сатып алу
немесе оларды ауыстыру
қандай жағдайларда
екендігін мүмкіндігінше
ашып көрсету

15

Оригинатор секьюритилендірілген
активтерге қызмет көрсету
бойынша қызметтерді көрсете ме?

_____ иә      _____ жоқ

16

Оригинатор мен арнайы қаржы
компаниясының арасындағы шартпен
және арнайы қаржы компаниясы мен
оригинатордың басқа құжаттарының
оригинатордың арнайы қаржы
компаниясына қандай да бір
қолдауды көрсетуге тыйым салуы
көзделе ме, оригинатордың секью-
ритилендіру мәмілесін жүзеге
асырудың басында оригинатормен
көрсетілетін қолдауды
қоспағанда?

_____ иә      _____ жоқ

егер келіссе, онда түсіндірілсін

17

Арнайы қаржы компаниясының бағалы қағаздар шығарылымының
проспектісінде оригинатордың
арнайы қаржы компаниясына
көрсететін шарттық қолдауы
туралы ақпарат бола ма?

_____ иә      _____ жоқ

18

Оригинатордың, сондай-ақ ориги-
натормен айрықша қатынастармен
байланысты тұлғалар құжаттарында
арнайы қаржы компаниясына қандай
да бір нысанда жанама қолдау
көрсетуге тыйым салу көзделген
бе?

_____ иә      _____ жоқт

19

Тартылған рейтингтік агенттіктер
туралы ақпарат


20

Бір секьюритилендіру мәмілесінің
аясында траншқа берілген
(сақталынған немесе иемденген)
кредиттік рейтингтер туралы
ақпарат


21

Секьюритилендіру мәмілесімен
байланысты банкте туындайтын
позициялар туралы ақпарат


22

Құжаттарда өтімділік құралдарын
пайдалану көзделе ме?

_____ иә      _____ жоқ
 
егер келіскен жағдайда,
онда қандай екендігі
көрсетілсін және оларды
пайдалану шарттары

      Банк Сауалнамаға қоса берілген құжаттар мен ақпараттың шынайлығына, сондай-ақ уәкілетті органға Сауалнама қаралуына байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және құжаттардың уақтылы берілуіне жауап береді.
      Қоса берілген құжаттар (жіберілетін құжаттардың ат-атымен тізбесі және әрқайсысының парақтары көрсетілсін)

      Басқарма Төрағасы                     ________________
                                                (қолы)

      Директорлар кеңесінің Төрағасы        ________________
                                                (қолы)

      мөр

Екінші деңгейдегі банктерге  
арналған пруденциалдық     
нормативтердің нормативтік мәні 
және есептеу әдістемелері туралы
Нұсқаулықтың 13-қосымшасы  

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерінің есебі туралы мәліметтер

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.05.2014 № 97 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

(мың теңгемен)

р/с №

Компонент атауы

Секьюритирлендіру мәмілесін жүзеге асырудың алдындағы соңғы есепті күнгі мән

Секьюритирлендіру мәмілесін жүзеге асырғаннан кейінгі мән

1

Бірінші деңгейдегі капитал1.1

Негізгі капитал1.2

Үстеме капитал2

Екінші деңгейдегі капитал3

Негізгі капиталдан шегерілетін инвестиция3.1

Үстеме капиталдан шегерілетін инвестиция3.2

Екінші деңгейдегі капиталдан шегерілетін инвестиция4

Меншікті капитал5

Банктің секьюритирлендіру мәмілесі бойынша ұстап қалатын және «В+» халықаралық рейтинг бағасы және Standard&Poor's агенттігінен төмен немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «kzBB+» рейтинг бағасы және агенттіктің ұлттық шкаласынан төмен рейтингі бар позиция сомасы

ХStandard&Poor's немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі не рейтинг бағасы жоқ6

Кредиттік тәуекелді, активтер мен шартты және нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді (К1) ескеріп, есептелген болуы мүмкін талаптар мен міндеттемелер дәрежесі бойынша мөлшерленген негізгі капиталдың активтер сомасына, шартты және болуы мүмкін міндеттемелерге қатынасы7

Бірінші деңгейдегі капиталдың нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді (К1-2) ескеріп, есептелген активтердің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген шартты және болуы мүмкін міндеттемелер, активтер және шартты және болуы мүмкін талаптар және міндеттемелер сомасына қатынасы8

Кредиттік тәуекелді ескеріп, мөлшерленген активтер8.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9

Кредиттік тәуекелді ескеріп, сараланатын шартты және болуы мүмкін міндеттемелер,оның ішінде:9.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10

Кредиттік тәуекелді ескеріп, сараланатын туынды қаржы құралдары, оның ішінде:10.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBВ+» бастап «kzВBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


11

Екінші деңгейдегі банктердің капиталы есебіне енгізілмеген жалпы резервтер (провизиялар) сомасына кемітілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және болуы мүмкін міндеттемелер жиынтығы12

Ерекше пайыздық тәуекел сомасы13

Жалпы пайыздық тәуекел сомасы14

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы15

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты ерекше тәуекел сомасы16

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты жалпы тәуекел сомасы17

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы18

Айырбас бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел сомасы19

Нарықтық тәуекелді ескеріп, есептелген активтердің және шартты және болуы мүмкін талаптардың және міндеттемелердің жиынтығы20

Операциялық тәуекел сомасы21

Нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді ескеріп, есептелген (К2) кредиттік тәуекелдің, активтердің және шартты және болуы мүмкін талаптар мен міндеттемелердің дәрежесі бойынша мөлшерленген меншікті капиталдың активтердің, шартты және болуы мүмкін міндеттемелер сомасына қатынасыБасшы: ______________________________________
                (тегі және аты) (қолы)

Бас бухгалтер:_______________________________
                 (тегі және аты) (қолы)

Орындаушы: __________________________________
(қызметі, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Қол қойған күні «___» ___________ 200 __ жыл
      Мөр

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциалдық нормативтер есеп
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
14-қосымша          

Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі

      Ескерту. Нұсқаулық 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Есеп коэффициенті пайызбен

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер

1

Қолма-қол ақша

100

2

Ұлттық Банктегi ең аз резервтік талаптардан асатын депозиттер

100

3

Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, шет мемлекеттердің орталық үкiметтерiне және шет мемлекеттердің орталық банктерiне 0 (нөл) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

100

4

0 (нөл) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген жағдайда, шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiне және шет мемлекеттердiң орталық банктерiне тиісті елдердің валютасында номинирленген талаптар

100

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер

5

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдары шығарған, 20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

85

6

Шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiне, шет мемлекеттердiң орталық банктерiне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына 20 (жиырма) пайыз кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

85

7

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың бағалы қағаздары

85

8

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес борыштық рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктің ипотекалық бағалы қағаздары

85

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциялық нормативтер есеп
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
15-қосымша         

Банктің ақша әкетілуі мен келуінің кестесі

      Ескерту. Нұсқаулық 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Пайызбен ақша әкетілуі (келуі) коэффициенті

Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша ақшаның әкетілуі

1

Тұрақты депозиттер

5

2

Аздап тұрақсыз депозиттер

10

Заңды тұлғалардың, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі

3

Толық көлемі баламасында Америка Құрама Штаттарының 1 (бір) миллион долларынан аспайтын, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын қаржылық емес ұйымдар орналастырған салымдар

10

4

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, өтімділікті басқару қызметімен байланысты салымдар

25

5

Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының, шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің, шет мемлекеттердің орталық банктерінің, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарының депозиттері

40

6

Өзге заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелер, оның ішінде шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер

100

Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша ақшаның әкетілуі

7

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер

0

8

Ұлттық Банктің және Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы міндеттемелер

0

9

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген міндеттемелер

15

10

20 (жиырма) пайыздан жоғары кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін, бірінші және екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын активтермен қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелер

25

11

Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер

100

Шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның әкетілуі

12

Банктің рейтингі 3 (үш) сатыға дейін қоса алғанда төмендеген кезде туынды қаржы құралдары мен өзге шарттар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік

Шартта көзделген талаптарға сәйкес

13

Туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар бойынша позицияларды нарықтық бағалаудың өзгеру кезінде өтімділіктегі қосымша қажеттілік

Алдыңғы 24 (жиырма төрт) айдағы ең көп отыз күндік ақшаның нетто әкетілуі

14

Туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар бойынша қамтамасыз етуді қайта бағалау кезінде өтімділіктегі қосымша қажеттілік (бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтерді қоспағанда)

20

15

Кез келген уақытта қайтарып алу көзделген туынды қаржы құралдары бойынша позицияны қолдауға байланысты банк ұстап қалатын қамтамасыз етудің асып кету мөлшері

100

16

Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда шарттың талаптарына сәйкес қарсы агенттің талап етуі бойынша банктің қамтамасыз етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік

100

17

Қамтамасыз етуді сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын активтерге ауыстыру мүмкіндігімен байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік

100

18

Активтер бойынша, оның ішінде банк шығарған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен аз өтеу мерзімі бар ипотекалық бағалы қағаздар бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша ақшаның әкетілуі

100

19

Активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген және банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аз өтеу мерзімі бар бағалы қағаздар бойынша ақшаның әкетілуі

100

20

Жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

5

21

Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі

10

22

Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына, халықаралық қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

30

23

Басқа банктерге берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

40

24

Банктер болып табылмайтын қаржы ұйымдарына берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған бөлігі

40

25

Банктер болып табылмайтын өзге қаржы ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

100

26

Өзге заңды тұлғаларға берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі (оның ішінде банктің еншілес арнайы ұйымдары)

100

27

Шартсыз қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік желілері бойынша өтімділіктегі қосымша қажеттілік

5

28

Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты міндеттемелер (факторинг және форфейтинг операцияларын жүргізуге байланысты кепілдіктер мен кепілдімелер, аккредитивтер бойынша)

5

29

Тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдімелер, аккредитивтер бойынша міндеттемелер

10

30

Міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның әкетілуі

100

Ақшаның келуі

31

Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары

0

32

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары

15

33

Сапасы жоғары өтімді активтергк жатпайтын активтерді қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды жасау үшін (маржалық мәмілелер) ұсынылған қарыздар

50

34

Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары

100

35

Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік желілері

0

36

Басқа қаржы ұйымдарындағы клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар

0

37

Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, оның ішінде мыналарға берілген кредиттер бойынша ақшаның келуі
жеке тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне

50


қаржылық емес ұйымдарға

50


банктерге

100

38

Туынды қаржы құралдары бойынша нетто ақшаның келуі

100

39

Таяу күнтізбелік 30 (отыз) күнде ақшаның келуі күтілетін шарттар бойынша операциялардан түсетін өзге де ақшаның келуі

100

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциялық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
16-қосымша          

Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесі

      Ескерту. Нұсқаулық 16-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициенті,
пайызбен

1

Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенге дейінгі меншікті капитал (1 (бір) жылдан аз өтеу мерзімі бар екінші деңгейдегі капиталдың құралдарын қоспағанда)

100

2

Капиталдың өзге құралдары және 1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер

100

3

Тұрақты депозиттер

95

4

Аздап тұрақсыз депозиттер

90

5

Қаржылық емес ұйымдар берген 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер

50

6

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар

50

7

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдары және халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер

50

8

6 (алты) айдан көп және 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелердің өзге түрлері

50

9

Өзге мiндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз мiндеттемелер (мерзімі кейін қалдырылған салық мiндеттемелері үшін ерекше режім белгілеумен)

0

10

Егер мiндеттемелер мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша активтердің мөлшерінен асқан жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша активтерді шегергенде туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер бойынша нетто тұрақты қорландыру коэффициенті

0

11

Қаржы құралдарын, сатып алу күнінде шетел валютасын сатып алудан туындайтын төлемдер

0

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциялық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
17-қосымша          

Талап етілетін тұрақты қорландыру активтерінің кестесі

      Ескерту. Нұсқаулық 17-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициенті,
пайызбен

1

Қолма-қол ақша

0

2

Ұлттық Банктегі резервтер

0

3

6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі бар шет мемлекеттердің орталық банктеріне талаптар

0

4

Қаржы құралдарын, сату күнінде шетел валютасын сатудан туындайтын ақшаның келуі

0

5

Ұлттық Банктегі ақша қаражатын және резервтерді қоспағанда, ауыртпалық салынбаған бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер

5

6

6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі бар, банк кепілге қайта беруі ықтимал бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген, қаржы ұйымдарына берілген ауыртпалық салынбаған қарыздар

10

7

6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі бар қаржы ұйымдарына берілген ауыртпалық салынбаған өзге қарыздар

15

8

Ауырпалық салынбаған екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер

15

9

6 (алты) айдан көп және 1 (бір) жылдан аз кезеңге ауырпалық салынған сапасы жоғары өтімді активтер

50

10

6 (алты) айдан көп және 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар қаржы ұйымдарына, шет мемлекеттердің орталық банктеріне берілген қарыздар

50

11

Басқа банктердегі клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар

50

12

Қаржылық емес ұйымдарға қарыздарды, тұтынушылық қарыздарды, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздарды қоса алғанда, сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын, 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар өзге активтер

50

13

1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзімі бар, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін ауырпалық салынбаған ипотекалық кредиттер

65

14

1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзімі бар, 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін, қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, ауырпалық салынбаған өзге қарыздар

65

15

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша бастапқы маржа ретінде қамтамасыз ету болып табылатын ақша, бағалы қағаздар мен өзге активтер, орталық қарсы агентке міндетті төлем ретінде берілген ақша немесе өзге активтер

85

16

Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды қоспағанда, 35 (отыз бес) пайыздан асатын кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін және 1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзімі бар ауырпалық салынбаған кредиттер

85

17

1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзімі бар, сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын және қор биржаларында айналыстағы ауырпалық салынбаған бағалы қағаздар (акциялар)

85

18

Тазартылған алтынды қоса алғанда, қор биржаларында айналыстағы тауарлар

85

19

1 (бір) жыл және одан көп кезеңге ауырпалық салынған активтер

100

20

Егер активтердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің мөлшерінен асқан жағдайда, туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді шегергенде, туынды қаржы құралдары бойынша активтер бойынша нетто тұрақты қорландыру коэффициенті

100

21

1 (бір) жыл және одан көп қалған өтеу мерзiмi бар қаржы ұйымдарына берілген жұмыс істемейтін кредиттерді, қарыздарды қоса алғанда, өзге активтер

100

23

Қор биржаларында айналмайтын акциялар, материалдық активтер, банктің меншікті капиталынан шегерілген баптар, жинақталған сыйақы, сақтандыру активтері, еншілес ұйымдардағы үлес, мерзімі өткен борыш бойынша пайыздық мөлшерлеме

100

Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциялық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
18-қосымша         

Талап етілетін тұрақты қорландырудың шартты және ықтимал міндеттемелерінің кестесі

      Ескерту. Нұсқаулық 18-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.02.2016 № 67 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Баптар атауы

Талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициенті,
пайызбен

1

Кез келген клиенттерге берілген қайтарып алынбайтын және шартты-қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік желілері (пайдаланылмаған көлемнің үлесі)

5

2

Мынадай құралдарды қоса алғанда, өзге міндеттемелер:
шартсыз қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік желілері;
сауданы қаржыландыру бойынша міндеттемелер (кепілдіктер мен кепілдемелерді қоса алғанда);
тауарлар мен қызметтердің экспортын және импортын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдемелер;
банк шығарған немесе құрылымдандырылған өнімдермен байланысты борышты сатып алуға ықтимал талаптарды қоса алғанда, келісімшарттық емес міндеттемелер

50

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы    
ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттiгi Басқармасының     
2005 жылғы 30 қыркүйектегi  
N 358 қаулысының 2-қосымшасы 

Күшi жойылған ден танылған нормативтiк құқықтық актiлерiнiң тiзбесi

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 1902 тiркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2002 жылғы 1-14 шiлдеде жарияланған).
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2002 жылғы 26 қарашадағы N 467 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2098 тiркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" N 1 басылымдарында 2003 жылы жарияланған).
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2003 жылғы 21 наурыздағы N 97 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2251 тiркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" N 9 басылымдарында 2003 жылы жарияланған).
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2003 жылғы 7 мамырдағы N 151 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2362 тiркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" N 13 басылымдарында 2003 жылы жарияланған).
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2004 жылғы 16 ақпандағы N 36 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2776 тiркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң "Финансовый вестник" және "Қаржы Хабаршысы" N 2-3(3) басылымдарында 2004 жылы жарияланған).
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2004 жылғы 24 мамырдағы N 149 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2930 тiркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгінiң "Финансовый вестник" және "Қаржы Хабаршысы" N 7(7) басылымдарында 2004 жылы жарияланған).
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгі Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 мамырдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 390 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 3399 тiркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң "Финансовый вестник" және "Қаржы Хабаршысы" N 2(14) басылымдарында 2005 жылы жарияланған).
      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1902 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Екiншi деңгейдегi банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ереженi бекiту жөнiнде" 2002 жылғы 3 мамырдағы N 213 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" 2005 жылғы 25 маусымдағы N 223 қаулысы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 3773 тiркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң "Финансовый вестник" және "Қаржы Хабаршысы" N 8 басылымдарында 2005 жылы жарияланған).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады