Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жән қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 387 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 30 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3952. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысымен.

      Ескерту: Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132  қаулысымен .
_______________________________________

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы, 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына,  45-бабының  4-тармағына,  49-бабына  және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  9-бабы, 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Агенттік Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17  қаулысына  (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3484 тіркелген, 2005 жылы Агенттіктің "Қаржы хабаршысы" N 4 басылымында жарияланған), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы N 221  қаулысымен  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 3751 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310  қаулысымен  енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 3868 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде:
      3-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)";
      11-1) тармақшада "Қазақстан Республикасы ұйымдарының" деген сөздердің алдында "Қорға, Ұйымға және Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-қосымшада:
      "Дефолт коэффициентінің мәні" кестесінде:
      жиырма бесінші жолдағы "А" санаты бойынша сауда-саттық ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акциялардан басқа)" "А" санаты" деген сөздер "Ең жоғары санат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

Ең жоғарыдан кейінгі санат бойынша сауда-саттық ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары (акциялардан басқа)»

11,86

25,26

36,34

44,36

49,9

      2-қосымшада:
      20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Ұйымға және Қорға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К1) және "Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті (К2) пруденциалдық нормативтерді есептеуі туралы есеп" кестесінде:
      мынадай мазмұндағы 6.1-жолмен толықтырылсын:

6.1.

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

100%

 

      11.1-жолда "Қазақстан Республикасы ұйымдарының" деген сөздердің алдында "Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-қосымшада:
      20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Ұйымға және Қорға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К1) және "Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік коэффициенті (К2) пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер"» кестесінде:

      "Көрсеткіштің атауы"»бағанындағы 8013 жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін,«"ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша А рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

8014

Басқа бағалы қағаздар

 

      4-қосымшада:
      "20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Басқарушыға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К1) пруденциалдық нормативін есептеу туралы есеп"»кестесінде:
      мынадай мазмұндағы 5.1-жолмен толықтырылсын:

5-1.

Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып)

 

100%

 

      10.1-жолда "Қазақстан Республикасы ұйымдарының"»деген сөздердің алдында "Ұйымға, Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын"»деген сөздермен толықтырылсын;

      5-қосымшада:
      "20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Басқарушыға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативті есептеу үшін қосымша мәліметтер"»кестесінде:

      "Көрсеткіштің атауы" бағанындағы 8014 жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ықтимал шығындар резервін шегере отырып, (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын есепке ала отырып) шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А" рейтингтік бағасы бар Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған рыноктарында айналыста жүретін, "ВВ"-ден ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "Ва2"-ден төмен емес ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) рейтингтік бағасы бар немесе Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "А"» рейтингтік бағасы бар Басқарушыға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

8015

Басқа бағалы қағаздар

 

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы қабылданған күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы"»заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы"»заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"»

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2005 года N 3952. Утратило силу - от 17 июня 2006 года N 132 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года)


     Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 387 утратило силу - от 17 июня 2006 года N 132 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года).
     В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2 статьи 3 , пунктом 4 статьи 45 , статьей 49 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"»и подпунктами 5), 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в постановление Правления Агентства от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3484, опубликованное в 2005 году в издании Агентства "Финансовый вестник" N 4), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 25 июня 2005 года N 221 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3751), постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 310 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868) следующие дополнения и изменения:
     в Правилах расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

     в пункте 3:
     дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
     "6-1) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;";

     подпункт 11-1) после слов "организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Фонду, Организации и Управляющему,";

     в приложении 1:
     в таблице "Значения коэффициента дефолта":
     в строке двадцать пятой "Негосударственные эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) эмитентов Республики Казахстан, включенные в официальный список организаторов торгов по категории«"А" слова "категории "А"»заменить словами "наивысшей категории";

     дополнить строками следующего содержания:

Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан

5,93

12,63

18,17

22,18

24,95

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) эмитентов Республики Казахстан, включенные в официальный список организаторов торгов по категории, следующей за наивысшей

11,86

25,26

36,34

44,36

49,9

     в приложении 2:
     в таблице "Расчет пруденциальных нормативов "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) и«Коэффициент достаточности высоколиквидных активов (К 2 ) для Организаций и Фонда по состоянию на "__"»________20__года":

     дополнить строкой 6.1 следующего содержания:

6.1.

Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери

100 %


     строку 11.1 после слов«"организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду,";

     в приложении 3:
     в таблице«"Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов«"Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) и «"Коэффициент достаточности высоколиквидных активов" (К 2 ) для Организации и Фонда по состоянию на "«__"»________ 20__ года":
     строку 8013 в графе "Наименование показателя" изложить в следующей редакции:
     "Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Организации, Фонду, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери";

     дополнить строкой следующего содержания:

8014

Прочие ценные бумаги

     в приложении 4:
     в таблице "Расчет пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) для Управляющего по состоянию на "«__"»________ 20__ года":
     дополнить строкой 5.1 следующего содержания:

5.1.

Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери

100 %

     строку 10.1 после слов "организаций Республики Казахстан"»дополнить словами "не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему,";

     в приложении 5:
     в таблице "Дополнительные сведения для расчета пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) для Управляющего по состоянию на "__"»________ 20__ года":
     строку 8014 в графе "Наименование показателя" изложить в следующей редакции:
     "Акции организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан, и долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, не являющихся аффилиированными лицами по отношению к Управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже "ВВ" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Ва2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), или рейтинговую оценку "А" по национальной шкале Standard&Poor's Республики Казахстан, обращающиеся на организованных рынках иностранных государств или Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери";

     дополнить строкой следующего содержания:

8015

Прочие ценные бумаги

     2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

     2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".           4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

    Председатель