Салық есептілігін жасау ережелерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 554 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 28 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3997. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 13 желтоқсандағы N 637 бұйрығымен.

       Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 13 желтоқсандағы   N 637   (бұйрық 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады) бұйрығымен.
______________________________

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы  Кодексінің  (Салық кодексі) 69-бабына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса беріліп отырған Салық есептілігін жасау ережелері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің Заң басқармасы (Мамырбеков Е.З.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.
      3. "Салық есептілігін жасау ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Төрағасының 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 625  бұйрығы  (Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 2004 жылғы 20 желтоқсанда N 3287 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы бұйрық 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігі
      Салық комитетінің
      Төрағасы

МАЗМҰНЫ

Қазақстан Республикасы     
Қаржы министрлігінің      
Салық комитеті Төрағасының   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 554 бұйрығымен бекітілген  

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларация жасау ережесі
(100-нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық Кодексі) сәйкес әзірленген және резидент заңды тұлғалардың, сондай-ақ Салық Кодексінің  115 120  және  121-баптарына  сәйкес әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар мен коммерциялық емес ұйымдардан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мен екінші деңгейдегі банкілер, мемлекеттік мекемелер және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен басқа, Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың, жер қойнауын пайдаланушылардың корпорациялық табыс салығын есептеу мен кірістерді мәлімдеуге арналған табыс салығы бойынша декларацияны (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (100-нысан) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер мен салық салу объектілері туралы ақпаратты ашуға оған қосымшалардан (100.01-тен 100.42 нысандар бойынша) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - нысандар айналмалы немесе қауырсын қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, тазартуға, былғауға жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде нысанның тиісті торкөздері толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетілуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанда көрсеткіштерді ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштері көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде " - " белгісімен көрсетіледі.

      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен - нысандар екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырыс хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымның хабарламасын алады;
      3) келу тәртібімен электрондық түрде ия болмаса электрондық почта бойынша электрондық түрде Салық кодексінің  69-бабы  8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес - салық төлеуші Декларацияны қабылдағаны (жеткізгені) туралы хабарламаны салық органында ия болмаса электрондық почта бойынша алады.

      11. Декларация Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларацияны жасау (100.00 нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет түрлерінің коды және олардың үлес салмағы көрсетіледі.
      "ЭҚЖЖ" ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                           1-кесте

Көрсеткіштердің атауы

Жол
коды

Есепті
кезең
үшін
бар-
лығы

оның ішінде:

Қыз-
меттің
негіз-
гі
түрі

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

сауда

аң-
шылық

жар-
нама

балық
аулау

балық
өсіру

5010

01500

74400

05010

05020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Өндіріл-
ген өнім-
дердің
(тауар-
лар, қызмет
көрсету-
лердің)
көлемі,
мың теңге

100

250000,0

150000,0

50000,0

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Декларацияның түрі. Осы тор көздер  69   және  71-баптарға  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөз егер салық төлеушілер ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      Сондай-ақ, Салық кодексінің  114-бабында  көзделген жағдайда "Ұзақ мерзімді келісім-шарттар" торкөзі белгіленеді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Декларацияны ұсынған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді.
      9) резидент емеспен беру кезінде "Резидент емес" торкөзі белгіленеді.
      10) мына шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілер белгілейді:
      1 - Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағына;
      2 - Салық кодексінің  140-1-бабының  1-тармағына; 
      3 - Салық кодексінің  140-4-бабының  1-тармағына;
      4 - Салық кодексінің  139-бабының  3-тармағына;
      11) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тұрақты мекемесі бар резидент белгілейді.

      13. Салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіне Салық  кодексінің  80,  184-баптарына  сәйкес айқындалатын салық төлеуші кірістерінің барлық түрлері енгізіледі.

      14. "Жылдық жиынтық кіріс" бөлімінде:
      1) 100.00.001 жолына 100.01.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.00.002 жолына 100.02.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.003 жолына Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес міндеттемелерді есептен шығару нәтижесінде алынған кірістер сомасы көрсетіледі. Осы жолда салық төлеушіні тарату кезінде тарату теңгермесін бекіту сәтіне кредиторлар талап етпеген міндеттемелер де көрсетіледі;
      4) 100.00.004 жолына 100.03.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.00.005 жолына 100.04.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.00.006 жолында Салық кодексінің  86-бабына  сәйкес берешек талабына жол беруден салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.007 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      8) 100.00.008 жолына 100.22.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 100.00.009 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 11) тармақшаға сәйкес жалпы үлестік меншіктен кірісті бөлу кезінде алынатын кірістер сомасы көрсетіледі;
      10) 100.00.010 жолында Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 12) тармақшасына сәйкес, егер бұл сома бұрын шегерімге жатқызылмаса, бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдар, бюджеттен қайтарылғандардан басқа сот тағайындаған немесе борышкер деп танылған айыппұлдар, өсімдер мен санкциялардың басқа да түрлерінің сомасы көрсетіледі;
      11) 100.00.011 жолына 100.20.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      12) 100.00.012 жолына 100.06.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындау жағдайында ізгілік көмек түрінде алынған және мақсаты бойынша пайдаланылған, сондай-ақ мүлік құны, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік органнан немесе мемлекеттік кәсіпорыннан өтеусіз негізде алынған негізгі қаражат құны 100.00.022Е және 100.00.022F жолдары бойынша жылдық жиынтық кірістен алып тастауға жатады;
      13) 100.00.013 жолына 100.07.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 100.00.014 жолына 100.30.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 100.00.015 жолына 100.08.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 100.00.016 жолына 100.09.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 100.00.017 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 18) тармақшаға сәйкес ұтыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      18) 100.00.018 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 19) тармақшаға сәйкес роялти түріндегі салық төлеуші алған кіріс көрсетіледі;
      19) 100.00.019 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 20) тармақшаға сәйкес әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған шығыстардан кірістердің асу сомасы көрсетіледі;
      20) 100.00.020 жолына 100.05.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      21) 100.00.021 жолында 100.00.001 - 100.00.020 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын жылдық жиынтық кірістің жалпы сомасы көрсетіледі.

      15. "Жылдық жиынтық кірісті түзету" бөлімінде:
      1) 100.00.022 жолында Салық кодексінің  91-бабына  сәйкес жылдық жиынтық кірісті түзетудің жалпы сомасы көрсетіледі, ол 100.00.022А - 100.00.022К жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 100.00.023 жолында 100.00.021 және 100.00.022 жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын түзету есебімен жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі.

      16. "Шегерімдер" бөлімінде:
      1) 100.00.024 жолына 100.12.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.00.025 жолына 100.13.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.026 жолына 100.14.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 100.00.027 жолына 100.15.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.00.028 жолына 100.19.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.00.029 жолына 100.16.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 100.00.030 жолына 100.18.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 100.00.031 жолына 100.09.002В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 100.00.032 жолында Салық кодексінің  103-бабына  сәйкес есептелген шектерде бюджетке төленген салықтардың сомасы көрсетіледі;
      10) 100.00.033 жолына 100.21.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      11) 100.00.034 жолында 100.00.034А - 100.00.034F жолдарының сомасын қосумен айқындалатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың, жөндеуге шығыстар мен басқа да шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      12) 100.00.034А жолына 100.22.003Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.00.034В жолына 100.23.001Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 100.00.034С жолына 100.23.003К жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 100.00.034D жолына 100.22.003J жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 100.00.034Е жолына 100.24.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 100.00.034F жолына 100.22.003F, 100.22.003Н және 100.22.005D жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      18) 100.00.035 жолында шегерімдерге жатқызылуға жататын сома көрсетіледі. Осы жолға 100.00.035В немесе 100.00.035С жолында көрсетілген сома көшіріледі. Егер көрсетілген жолдарды салық төлеуші толтырмаған жағдай болса, онда 100.00.035А жолында көрсетілген сома көшіріледі.
      19) 100.00.035А жолында 100.00.024 - 100.00.034 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын шегірімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      20) 100.00.035В жолы Салық Кодексінің  120-бабына  ережелеріне сәйкес келетін коммерциялық емес ұйымдар мен 130-нысан бойынша Корпорациялық табыс бойынша декларацияны және 100.00 нысан бойынша Корпорациялық табыс бойынша декларацияны бірге тапсыратындар толтырады. Бұл жолға 130.00.016 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      21) 100.00.035С жолын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты мекемесі бар резидент толтырады. Осы жолдың сомасы 100.00.035А және 100.17.002 жолдарындағы сомалар айырмасы ретінде айқындалады.

      17. "Салық салынатын кіріс есебі" бөлімінде:
      1) 100.00.036 жолында 100.00.023 және 100.00.035 жолдарының айырмасы ретінде салық салынатын кірістің (залалдың) сомасы көрсетіледі;
      2) 100.00.037 жолына 100.31.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 100.00.038 жолында 100.00.038А және 100.00038В жолдарын қосумен айқындалатын халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан босатылуға жататын салық салынатын кірістің (залалдың) сомасы көрсетіледі;
      4) 100.00.038А жолына 100.26.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.00.038В жолына 100.32.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.00.039 жолында 100.00.036, 100.00.037 және 100.00.038 (100.00.036 + 100.00.037 - 100.00.038) жолдарының сомалары айырмасы ретінде айқындалатын салық салынатын кірістің (залалдың) сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.040 жолында, 100.00.039 жолында залал алынған кезде, Салық кодексінің 124-бабының 1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес көшіруге жатпайтын, Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарды шегерімге жатқызу нәтижесінде салық төлеуші алған залал сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, егер 100.00.034В жолы бойынша сома 100.00.036 жолының сомасынан астам немесе тең болса, онда 100.00.040 жолында 100.00.036 жолында көрсетілген сома көрсетіледі. Егер 100.00.034В жолы бойынша сома 100.00.036 жолы бойынша сомадан аз болса, 100.00.040 жолына 100.00.034С жолының сомасы көшіріледі;
        8) 100.00.041 жолында кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын (100.00.039 - 100.00.040 + 100.02.002) үй-жайларды, ғимараттар мен құрылыстарды сату кезінде алынған залал сомасынан қалыптасқан және көшіруге жатпайтын залал сомасына азайтылған есепті салық кезеңінің нәтижелері бойынша алынған залал сомасы ретінде айқындалған көшіруге жататын залал сомасы көрсетіледі;
      9) 100.00.042 жолында 100.00.039 х 3 % + (100.00.042Е - 100.00.042Н) - 100.00.042І) сомаларының шамасында Салық кодексінің  122-бабына  сәйкес (100.00.042А - 100.00.042D сома) салық салынатын кірістен (кіріске) алынып тастайтын (енгізілетін) шығыстардың (кірістердің) жалпы сомасы көрсетіледі;
      10) 100.00.042А жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әлеуметтік сала объектілерін ұстап тұруға нақты шеккен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      11) 100.00.042В жолына 100.33.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      12) 100.00.042С жолына 100.34.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.00.042D жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес айқындалған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке тұлғаларға берілетін атаулы әлеуметтік көмектің сомасы көрсетіледі;
      14) 100.00.042Е жолын мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер толтырады. Бұл жолда Салық кодексінің  122-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі;
      15) 100.00.042F жолында Салық кодексінің  122-бабының  3-тармағына сәйкес негізгі қаражаттардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйақы сомасы көрсетіледі;
      16) 100.00.045G жолында "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  2-бабындағы  1-тармаққа сәйкес, жеке тұлғаларға үш жылдан аса мерзімге берілген ипотекалық зайымдар бойынша сыйақылар жөніндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      17) 100.00.042Н жолында Салық кодексінің  122-бабының  4-тармағының шарттарына сәйкес ауыл шаруашылығына несие беруден түскен кіріс сомасы және инвестициялық кіріс сомасы көрсетіледі;
      18) 100.00.042І жолында Салық кодексінің  122-бабының  5-тармағына сәйкес пайдаланудың үш жылдық кезеңінің аяқталуына дейін тіркелген активтерді сату кезінде Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі.
      Егер 100.00.042А - 100.00.042D жолдарында көрсетілген шығыстардың нақты сомасы салық салынатын кірістен үш процентінен кемінің сомасын құраса (100.00.039), онда салық салынатын кірістен алып тастауға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы жатады. Егер сома салық салынатын кірістен үш проценттен астам құраған жағдайда, онда салық салынатын кірістің үш проценттері мөлшерінде айқындалған сома алып тастауға жатады;
      19) 100.00.043 жолында Салық кодексінің  123-бабының  1-тармағына сәйкес айқындалған және Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залал сомасы көрсетіледі. Бұл жолға 100.27.001 жолында айқындалған залал сомасы көшіріледі;
      20) 100.00.044 жолында 100.00.039, 100.00.042 және 100.00.043 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын шеккен залалдар мен түзетулерді ескеріп салық салынатын кіріс көрсетіледі. Егер 100.00.043 жолында көрсетілген сома бұрынғы екі жолдың айырмасынан үлкен болса, онда осы жолдың шамасы теріс болады. Алынған сома 100.29.001 жолына көшіріледі.

      18. "Салық міндеттемесінің есебі" бөлімінде:
      1) 100.00.045 жолында 100.29.002 жолында айқындалған есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      2) 100.00.046 жолында 100.29.006 жолында айқындалған таза кіріске салық сомасы көрсетіледі;
      3) 100.00.047 жолында 100.29.003 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген есептің сомасы көрсетіледі;
      4) 100.00.048 жолында 100.29.007 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін төленген аванстық төлемдердің сомасы көрсетіледі; 
      5) 100.00.049 жолында 100.29.008 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген шегерімдер сомасы көрсетіледі;
      6) 100.00.050 жолында 100.29.009 жолында айқындалған төлеуге жататын салық сомасы көрсетіледі;
      7) 100.00.051 жолында 100.29.010 жолында айқындалған шегеруге (қайтаруға) жататын артық төленген салық сомасы көрсетіледі.
      100.00.049 жолын толтыру кезінде сома салық органы мен салық төлеуші куәландырған салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жағдайы туралы салыстыра тексеру актісінің негізінде көрсетіледі.

      19. "Басқа да ақпарат" бөлімінде:
      100.00.052 жолына 100.36.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі.

  3. Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)
сатудан кірістер - 100.01 нысанын жасау

      20. Бұл нысан Салық кодексінің  81-бабына  сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірісті айқындауға арналған.

      21. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлығының лауреаты болып табылатын салық төлеуші белгілейді;
      4) оларды өндіру процесі сапа менеждменті және қоршаған ортаны басқару жүйесінің 9000 және 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес сертификатталған, Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес олардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, өз өндірісінің тауарларын өткізетін, "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлығының лауреаты - заңды тұлғалар белгілейді;
      5) сапа менеждменті және қоршаған ортаны басқару жүйесінің 9000 және 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестік сертификаттарының берілген күні мен нөмірі көрсетіледі. Егер 4-жол белгіленген жағдайда толтырылады.

      22. "Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату" бөлімінде:
      1) 100.01.001 жолы Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес олардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, өз өндірісінің тауарларын қоспағанда, тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 100.01.002 жолы Салық кодексінің  140-9-бабы  2-тармағының үшінші бөлігі шарттарына сәйкес келетін өз өндірісінің сертификатталған тауарларын қоспағанда, Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес олардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, өз өндірісінің тауарларын сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 100.01.003 жолы Салық кодексінің  140-9-бабы  2-тармағының үшінші бөлігі шарттарына сәйкес келетін өз өндірісінің сертификатталған тауарларын сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      4) 100.01.004 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші сатқан тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жалпы құнын көрсетуге арналған. 100.01.001С + 100.01.002С + 100.01.003С жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      23. 100.01.004 жолының шамасы 100.00.001 жолына көшіріледі.

      24. 100.01.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес салық төлеуші жүзеге асыратын қызметтің түрлері көрсетіледі. Бұл ретте, салық төлеуші қызметтің жүзеге асырылатын түрлері бойынша әр парақ бойынша тиісті топты (класс) көрсетеді;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің ішінде сатылған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  81-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген түзету сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  81-бабының  2-тармағындағы 4) тармақшаға сәйкес, егер шарт жағдайларымен сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшін төлем шетел валютасындағы белгілі сомаға тең сомадан теңгеде жүргізілсе, оларды төлеу кезінде сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны түзетуге жатады;
      5) Е бағанында аталған өзгерістер болған сол салық кезеңінің қорытындысы бойынша жүргізілетін, жүргізілген түзетуден кейін сатылған тауарлардың (жұмыстар, қызмет көрсетулердің) құны көрсетіледі. С және D бағандарының сомасы ретінде айқындалады. Түзету болмаған жағдайда Е бағанына С бағанында көрсетілген деректер көшіріледі.
      100.01.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.01.001А жолына, D бағаны - 100.01.001В жолына, Е бағаны 100.01.001С жолына көшіріледі.

      25. 100.01.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында өз өндірісінің сатылған тауарларының атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген тізбедегі реттік нөмірге сәйкес келетін өз өндірісі тауарының коды көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінің ішінде өз өндірісінің сатылған тауарларының құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексі  81-бабының  2-тармақшасына сәйкес жүргізілген түзетудің сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында жүргізілген түзетуден кейін өз өндірісінің сатылған тауарларының құны көрсетіледі. D және Е бағандарының сомалары ретінде айқындалады.
      100.01.002 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.01.002А жолына, Е бағаны - 100.01.002В жолына, F бағаны 100.01.002С жолына көшіріледі.

      26. 100.01.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында өз өндірісінің сертификатталған сатылған тауарларының атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген тізбедегі реттік нөмірге сәйкес келетін өз өндірісінің сертификатталған тауарының коды көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінің ішінде өз өндірісінің сертификатталған, сатылған тауарларының құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексі  81-бабының  2-тармақшасына сәйкес жүргізілген түзетудің сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында жүргізілген түзетуден кейін өз өндірісінің сертификатталған, сатылған тауарларының құны көрсетіледі. F және Е бағандарының сомалары ретінде айқындалады.
      100.01.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.01.003А жолына, Е бағаны - 100.01.003В жолына, F бағаны 100.01.003С жолына көшіріледі.

  4. Үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары
мен беріліс құрылғыларын қоспағанда), сондай-ақ
амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде
құн өсуінен кіріс - 100.02 нысанын жасау

      27. Бұл нысан Салық кодексінің  82-бабына  сәйкес үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда), сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет қажеті үшін сатып алынған активтерден басқа амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірісті айқындауға арналған.

      28. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      29. "Үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сату" бөлімінде:
      1) 100.02.001 жолында үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.02.002 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 100.02.003 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      30. "Амортизацияға жатпайтын активтерді сату" бөлімінде:
      100.02.004 жолы үй-жайлар, ғимараттар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      31. "Бағалы қағаздарды сату" бөлімінде:
      1) 100.02.005 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күнінде орналасқан акцияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.02.006 жолы берешек бағалы қағаздардан басқа, өзге бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 100.02.007 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күнінде орналасқан облигацияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 100.02.008 жолы мемлекеттік бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 100.02.009 жолы басқа берешек бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 100.02.010 жолы Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңінен көшірілген "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күнінде орналасқан акциялар мен облигациялардан басқа, бағалы қағаздарды сатудан залал сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 100.02.011 жолы 100.02.010 жолының сомасына азайтылған 100.02.006, 100.02.008, 100.02.009 жолдарының сомасы мен (немесе) әртүрлілігі ретінде айқындалатын шеккен залалдар сомасын ескеріп "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күнінде орналасқан акциялар мен облигациялардан басқа, бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) сомасын көрсетуге арналған.

      32. "Барлығы" бөлімінде:
      100.02.012 жолында үй-жайлар, ғимараттар (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде қосылған құн өсуінен кірістің жалпы сомасы, сондай-ақ 100.02.001, 100.02.004, 100.02.005, 100.02.007, 100.02.008 және 100.02.011 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын (осы жолдар бойынша кірісті алу кезінде) бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жататын активтер көрсетіледі.

      33. 100.02.002 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылған үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сатудан салық төлеушінің залал алуы кезінде осы залал Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінің салық салынатын кірісі есебінен өтеу үшін үш жылды қоса алғанда мерзімге көшіріледі. Аталған сома 100.00.041 жолының сомасын айқындау кезінде есептелмейді.
      100.02.003 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сатудан залалды алу жағдайында осы залал салық салу мақсатында есептелмейді.
      100.02.005 және 100.02.007 жолдарында кірісті алу кезінде осы сомалар Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағындағы 3-тармақшаға сәйкес 100.00.022С жолына көшіріледі.
      100.02.008 жолындағы кірісті алу кезінде осы сома 100.00.022D жолына көшіріледі.
      Үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде алынуға жататын (алынған) құн өсуінен кіріс, сондай-ақ 100.02.012 жолында айқындалған бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жатпайтын активтер 100.00.002 жолына көшіріледі.

      34. 100.02.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сату кезінде кіріс алған "Негізгі қорлардың жіктеуіші" Мемлекеттік жіктеуішін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитет Төрағасының 2005 жылғы 24 мамырдағы N 150 бұйрығымен бекітілген "Негізгі қорлардың жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне (бұдан әрі - "Негізгі қорлардың жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуіші) сәйкес сатылған үй-жайлар, ғимараттар (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде С бағанында бұрынғы тиісті салық кезеңінің 100.22.001 жолына қосымша нысанның F бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес үй-жайлардың, ғимараттардың қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  113-бабы  2-1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес үй-жайлар, ғимараттар (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) құнының өсімінен түскен кіріс азайтылатын жөндеуге кеткен шығыстар сомасы көрсетіледі. Осы сома D және С бағандарының айырмасы ретінде айқындалатын (D - С) көрсетілген активтер құнының өсуінен түскен кіріс сомасынан аспауы тиіс, қосымша нысанның N бағанының тиісті жолынан 100.22.001 жолына көшіріледі;
      6) F бағанында D бағаны және С мен Е бағандарының сома айырмасы ретінде айқындалатын (D - С - Е) оларды сатудан кіріс көрсетіледі.
      100.02.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.02.001 жолына көшіріледі.

      35. 100.02.002, 100.02.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Негізгі қорлардың жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес сату кезінде кіріс алған сатылған үй-жайлардың, ғимараттардың (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) коды көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде С бағанында тиісті салық кезеңінің 100.22.001 жолына қосымша нысанның F бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес үй-жайлардың, ғимараттардың қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын үй-жайларды, ғимараттарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандарының сомаларының айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан келген залал көрсетіледі.
      100.02.002 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.002 жолына, 100.02.003 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.003 жолына көшіріледі.

      36. 100.02.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында үй-жайлар, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын сатылған активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында:
      қатысу үлесі бойынша - сатып алу құны;
      Салық кодексінің  82-бабы  1-тармағының 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген активтер бойынша - "0";
      өзге де жағдайларда - көрсетілген баптың 2-тармағына сәйкес объектілердің теңгермелік құны көрсетіледі;
      4) D бағанында объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандарында көрсетілген сомалардың айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      Осы объектілерді сатудан алынған залалдар Е бағанының жиынтық сомасын айқындау кезінде салық салу мақсатында есептелмейді.
      100.02.004 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.004 жолына көшіріледі.

      37. 100.02.005, 100.02.006 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында берешек бағалы қағаздардан басқа, сатылған бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі;
      4) D бағанында бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      100.02.005 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.02.005 жолына, 100.02.006 жолына - 100.02.006 жолына қосымша нысан Е бағаны көшіріледі.

      38. 100.02.007, 100.02.008, 100.02.009 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған берешек бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздардың айналым мерзімі (күні) көрсетіледі;
      5) Е бағанында берешек бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі;
      6) F бағанында купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздардан басқа берешек бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі. Купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздар сатушыға сатып алушы төлеген купон шамасына кемітілген сатып алу құны бойынша көрсетіледі;
      7) G бағанында берешек бағалы қағаздарды сатып алу күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында Е және F бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында олар бойынша сыйақы төлеу күніне дейін сату кезінде сатып алушыдан алынған купон есебінсіз берешек бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі. Осы бағанда көрсетілген купон сомасы 100.08.002 жолына қосымша нысан G бағанының тиісті жолдарында көрсетіледі;
      10) J бағанында берешек бағалы қағаздарды сату күні көрсетіледі;
      11) К бағанында берешек бағалы қағазды иелену кезеңі үшін дисконт немесе сыйақы амортизациясының сомасы көрсетіледі, ол былай есептеледі:
      К = (Н/D) х (J - G), онда
      (J - G) - күндегі берешек бағалы қағазды иелену кезеңі;
      12) L бағанында L = (I -(F + К)) формуласы бойынша айқындалатын берешек бағалы қағазды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      100.02.007 жолына қосымша нысан L бағанының жиынтық шамасы 100.02.007 жолына, 100.02.008 жолына қосымша нысан L бағаны 100.02.008 жолына, 100.02.009 жолына қосымша нысан L бағаны 100.02.009 жолына көшіріледі.

      39. 100.02.010 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залалдар туындаған және осы жол толтырылған салық кезеңі көрсетіледі;
      3) С бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін Е бағанында айқындалатын бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшіруге жататын залал) көрсетіледі. Осы бағанға 100.02.006, 100.02.008, 100.02.009 жолдарының сомасы көшіріледі;
      5) Е бағанында одан кейінгі салық кезеңдеріне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандары сомасы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағымен белгіленген залалдарды көшіру үшін мерзім аяқталуына дейін келесі салық кезеңінің С бағанына көшіріледі.
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес көшіру мерзімінің аяқталуымен байланысты одан кейінгі салық кезеңдеріне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      100.02.010 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңі үшін С бағанының шамасы 100.02.010 жолына көшіріледі.

  5. Күмәнді міндеттемелер бойынша кірістер -
100.03 нысанын жасау

      40. Бұл нысан Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес күмәнді міндеттемелер бойынша кірістерді айқындауға арналған.

      41. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      42. "Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      1) 100.03.01 жолы кіріске енгізілетін тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      43. "Қызметкерлердің кірістері бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      100.03.002 жолы кіріске енгізілетін қызметкерлердің күмәнді міндеттемелерінің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      44. "Күмәнді міндеттемелердің барлығы" бөлімінде:
      100.03.003 жолы салық төлеуші күмәнді деп таныған кредиторлық берешектің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 100.03.001 және 100.03.002А жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      45. 100.03.003 жолының шамасы 100.00.004 жолына көшіріледі.

      46. 100.03.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) - кредитордың (тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізуші) толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ереженің 259-бабына сәйкес кредитордың резиденттілік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша кредитор - жеткізуші құжатының (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді деп танылған міндеттемелер бойынша тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсету күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қосылған құн салығының сомасын ескеріп кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында кредиторлық берешектің туындау сәтіне қолданылатын қосылған құн салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген ставканы ескере отырып есептелген қосылған құн салығының сомасының алуы үшін кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін жылдық жиынтық кіріске енгізуге жататын және күмәнді болып табылатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.03.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.03.001А жолына, Н бағаны - 100.03.001В жолына, І бағаны - 100.03.001С жолына көшіріледі.

      47. 100.03.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  149-бабының  2-тармағына сәйкес айқындалған қызметкерлердің кірісі көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірісінің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірістерінен міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында қызметкерлерге кірісті есептеу күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қызметкерге төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында міндетті зейнетақы қорларына аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында қызметкерге кірісті төлеу күні көрсетіледі;
      9) І бағанында міндетті зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу күні көрсетіледі;
      10) J бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және қызметкерлердің кірістері бойынша кредиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және міндетті зейнетақы жарналары бойынша кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.03.002 жолына қосымша нысан J бағанының жиынтық шамасы 100.03.002А жолына, К бағаны - 100.03.002В жолына көшіріледі.

  6. Мүлікті жалға беруден кірістер
- 100.04 нысанын жасау

      48. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де мүлікті жалға беруден кірістерді айқындауға арналған. 

      49. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      50. "Мүлікті жалға беру" бөлімінде:
      100.04.01 жолы мүлікті жалға беруден кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      51. 100.04.001 жолының шамасы 100.00.005 жолына көшіріледі.

      52. 100.04.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында жалға беруші жалға берген мүлік түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында жалға алу шартын жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында есепті салық кезеңі үшін жалға алу шартына сәйкес жалға беруші алуға жататын (алған) жалға алу төлемінің сомасы көрсетіледі.
      Егер салық төлеуші Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан мүлік үшін (тысқары орналасып жалға берілген) жалға алу төлемін алса (алуға жатса), онда Е бағанында салық сомасын қоса жалға алу төлемінің есептелген сомасы көрсетіледі.
      100.04.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.04.001 жолына көшіріледі.

  7. Өзге кірістер - 100.05 нысанын жасау

      53. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабына  сәйкес салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіне қосылатын, бірақ Декларацияның 100.00.001-100.00.019 аралығындағы жолдарда көрсетілмеген кірістерінің сомасын айқындауға арналған.

      54. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      55. "Өзге кірістер" бөлімінде:
      100.05.001 жолы салық төлеушілер алатын (алған) және Декларацияның 100.00.001 - 100.00.019 аралығында көрсетілмеген жалпы өзге кіріс сомаларын айқындауға арналған, және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      56. 100.05.001С жолының шамасы 100.00.020 жолына көшіріледі.

      57. 100.05.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында тиісті кіріс түрінің коды көрсетіледі:
      01 - тауарларды сатудан түскен кіріс немесе үй-жайларды, ғимараттарды, сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсімінен түскен кіріс болып табылмайтын, және бухгалтерлік есеп ережелеріне сәйкес кіріс ретінде танылған кіріс сомасына қосылған активтерді шығару кезіндегі кіріс;
      02 - орналастыру кезінде эмитент алған өздерінің акцияларының құнын атаулы құнынан өсіру;
      03 - мүлікті пайдалану құқығын беруден алуға жататын (алған) салық төлеушілердің кіріс сомаларын қосатын және бухгалтерлік есеп ережелеріне сәйкес кіріс ретінде танылған мүлікті пайдалану құқығын беруден кіріс;
      04 - сақтандыру жағдайлары болған кезде алынған сақтандыру төлемдері;
      05 - металл есебі бойынша алуға жататын (алынған) кірістер;
      99 - өзге кірістер.
      3) С бағанында кіріс сомалары көрсетіледі.
      С бағанының жиынтық шамасы 100.05.001 жолына көшіріледі.

  8. Тегін алынған мүлік (жұмыстар, қызмет көрсетулер)
- 100.06 нысанын жасау

      58. Бұл нысан Салық кодексі  90-бабының  2-тармағында көрсетілген мүлікті қоспағанда, салық төлеуші тегін алған мүлік, жұмыстар мен қызмет көрсетулер түріндегі кірісті айқындауға арналған.
      Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар пайда болған жағдайларда алынған ізгілік көмек түріндегі және бағыты бойынша пайдаланылған мүліктің құны, мемлекеттік кәсіпорынның мемлекеттік органнан немесе мемлекеттік кәсіпорыннан Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағының 5, 6) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметтің шешімі негізінде алынған негізгі құралдары 100.00.022Е және 100.00.022F жолдары бойынша жиынтық жылдық кірістен шығарылуға жатады.

      59. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      60. "Мүлік" бөлімінде:
      1) 100.06.01 жолы есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағының 5, 6) тармақшаларына сәйкес алынған мүліктерді, сондай-ақ Салық кодексі  90-бабының  2-тармағында көрсетілген мүліктерді қоспағанда, салық төлеуші тегін алған мүліктің (жұмыс, қызмет) құнын көрсетуге арналған және осы қосымша нысан негізінде толтырылады;
      2) 100.06.002 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағы 5) тармақшасына сәйкес тегін алған мүліктің құнын көрсетуге арналған және қосымша нысан негізінде толтырылады;
      3) 100.06.003 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағы 6) тармақшасына сәйкес тегін алған мүліктің құнын көрсетуге арналған және қосымша нысан негізінде толтырылады;
      4) 100.06.004 жолы есепті салық кезеңінде салық төлеуші тегін алған мүліктің (жұмыс, қызмет) жалпы құнын көрсетуге арналған. 100.06.001-ден 100.06.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      61. 100.06.004 жолының шамасы 100.00.012 жолына көшіріледі.
      100.06.002 жолының шамасы 100.00.022Е жолына көшіріледі.
      100.06.003 жолының шамасы 100.00.22F жолына көшіріледі.

      62. 100.00.001, 100.00.002, 100.00.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) осы Ереженің 259-тармағына сәйкес жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген мүлік алынған, жұмыс орындалған, қызмет көрсетілген құжат нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыс, көрсетілген қызметтер құны көрсетіледі.
      100.06.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.001 жолына, 100.06.002 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.002 жолына, 100.06.003 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.06.003 жолына көшіріледі.

  9. Дивидендтер - 100.07 нысанын жасау

      63. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де салық төлеуші алған дивидендтер түріндегі кірісті айқындауға арналған.
      Оларды төлеу нысанына қарамастан Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 6) тармақшасына сәйкес айқындалатын кіріс дивидендтер болып табылады.

      64. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      65. "Дивидендтер" бөлімінде:
      1) 100.07.01 жолы Қазақстан Республикасының аумағында алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.07.02 жолы Қазақстан Республикасының аумағынан тыс алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 2050 - "Дивидендтер" коды бойынша тиісті кіріс түрі С және Е бағандарында бар болған жағдайда 100.36.001 жолына қосымша нысанның F бағанының және 100.36.002 жолына қосымша нысанның Н бағанының шамасы көшіріледі;
      3) 100.07.03 жолы 100.07.001 және 100.07.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық төлеуші алған дивидендтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      66. 100.07.003 жолының шамасы 100.00.013 жолына көшіріледі.

      67. 100.07.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында дивидендтер алынған заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында дивидендтерді төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында дивидендтерді төлеу көзінен корпорациялық табыс салығын ұстап қалу туралы растаушы құжатты беру нөмірі мен күні көрсетіледі. Растаушы құжатты дивидендтерді төлеген заңды тұлға береді;
      5) Е бағанында растаушы құжаттар болған кезде, ұстап қалынған салық сомасынан басқа, дивидендтердің алынған сомасы көрсетіледі.
      100.07.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.07.001 жолына көшіріледі.

  10. Сыйақы - 100.08 нысанын жасау

      68. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 16) тармақшаға сәйкес Қазақстан Республикасында да, оның шегінен тысқары жерлерде де салық төлеуші алуға жататын (алынған) сыйақылар түріндегі кірістерді айқындауға арналған. Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 2-тармақшаға сәйкес кірістер сыйақылар болып табылады.

      69. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      70. "Активтер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.001 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар, сондай-ақ резидент еместердің сыйақылары сомаларынан басқа сыйақылар сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      71. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.002 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      72. "Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар" бөлімінде:
      100.08.003 жолы мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      73. "Резидент еместерден сыйақылар" бөлімінде:
      100.08.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 2060, 2070 - "Сыйақылар" коды бойынша тиісті кіріс түрі С және Е бағандарында бар болған жағдайда 100.36.001 жолына қосымша нысанның F бағанының және 100.36.002 жолына қосымша нысанның Н бағанының шамасы көшіріледі.

      74. "Барлығы" бөлімінде:
      100.08.005 жолы 100.08.001А, 100.08.002С және 100.08.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сыйақылар бойынша кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      75. 100.08.005 жолының шамасы 100.00.015 жолына көшіріледі.
      100.08.001В, 100.08.002D және 100.08.003D жолдарының шамасы 100.29.003В жолына көшіріледі.

      76. 100.08.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында алуға жататын (алынған) сыйақы түрінің тиісті коды көрсетіледі:
      1 - ауыл шаруашылығына несие беру бойынша сыйақыны қоспағанда, несиелер (зайымдар) бойынша сыйақы;
      2 - ауыл шаруашылығына несие беру бойынша сыйақы;
      3 - қаржы лизингі бойынша сыйақы;
      4 - салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы;
      5 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша сыйақы;
      3) С бағанында сыйақы алынған заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      4) D бағанында сыйақы төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығын ұстауды растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні көрсетіледі;
      6) F бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығының сомасын ескере отырып есептелген сыйақы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында осы салықты ұстауды растайтын құжаттар болған жағдайда, салық төлеушіге сыйақы төлеу кезінде ұсталған салық сомасы көрсетіледі.
      100.08.001 жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 100.08.001А жолына, G бағанының жиынтық шамасы 100.08.001В жолына көшіріледі.
      2 "Ауыл шаруашылығына несие беру бойынша сыйақы" коды бойынша сыйақы түріне сәйкес келетін 100.08.001 жолына қосымша нысанның F бағаны мәнінің сомасы 100.08.001С жолына көшіріледі.

      77. 100.08.002, 100.08.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес берешек бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында сыйақы алынған (алынуға жататын) заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында сыйақы төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төлем көзінен ұсталатын корпорациялық табыс салығын ұстауды растайтын құжаттың нөмірі және берілген күні көрсетіледі. Растаушы құжат сыйақы төлеген заңды тұлға - эмитентке беріледі;
      6) F бағанында есепті салық кезеңінде салық төлеушіге тиесілі дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында дисконтты немесе сыйақыны ескерусіз есептелген купон сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында эмитенттен төлем көзінде ұстап қалынған корпорациялық табыс салығының сомасы ескерілген сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. G және F бағандарының сомасы ретінде айқындалады;
      9) І бағанында осы салықты ұстап қалғандығын растайтын құжат бар болғанда Салық кодексінің  131-бабының  1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес салық төлеушіге төлеуге жататын (төленген) купон түріндегі сыйақы сомасынан эмитент ұстап қалған корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      100.08.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.08.002А жолына, G бағаны - 100.08.002В жолына, Н бағаны - 100.08.002С жолына, І бағаны - 100.08.002D, 100.08.003 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.08.003А жолына, G бағаны - 100.08.003В жолына, Н бағаны - 100.08.003С жолына, І бағаны - 100.08.003D жолына көшіріледі.

  11. Бағамдық айырма - 100.09 нысанын жасау

      78. Бұл нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 17) тармақшаға сәйкес жылдық жиынтық кіріс енгізілуге жататын, оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасының артуын, немесе Салық кодексінің  102-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылатын және жылдық жиынтық кіріс алумен байланысты теріс бағамдық айырма сомасын айқындауға арналған.

      79. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      80. "Бағамдық айырма" бөлімінде:
      100.09.001 жолы салық кезеңі ішінде алынған оң және теріс бағамдық айырманың жалпы сомасы туралы мәліметтерді көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      81. "Бағамдық айырма есебі" бөлімінде:
      1) 100.09.001А жолы 100.09.001А және 100.09.001В жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын, оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған;
      2) 100.09.001В жолы 100.09.001В және 100.09.001А жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын, теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған.

      82. 100.09.002А жолының шамасы 100.00.016 жолына көшіріледі.
      100.09.002В жолының шамасы 100.00.031 жолына көшіріледі.

      83. 100.09.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында нәтижесінде бағамдық айырма құралған шетел валютасындағы операциялардың атауы көрсетіледі:
      валюталық шоттар бойынша;
      валюталық несиелер бойынша;
      сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар бойынша;
      жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар бойынша;
      өзге де операциялар бойынша;
      3) С бағанында есепті салық кезеңі ішінде тиісті операциялар бойынша туындаған оң бағамдық айырманың сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңі ішінде тиісті операциялар бойынша туындаған теріс бағамдық айырманың сомасы көрсетіледі;
      100.09.001 жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.09.001А жолына, D бағаны - 100.09.001В жолына көшіріледі.

  12. Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар
- 100.10 нысанын жасау

      84. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған. Бұл ретте, еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстарға материалдық, әлеуметтік игілік немесе өзге де материалдық пайда түрінде жұмыс беруші берген кірістерді қоса, ақшалай және заттай нысанда жұмыс беруші төлейтін қызметкерлердің кез-келген кірістері жатады.

      85. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      86. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.10.001 жолында тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өндірісінде тікелей айналысатын қызметкерлердің, әкімшілік персоналы мен сатумен айналысатын қызметкерлерге есептелген еңбекақысының жалпы сомасы көрсетіледі. 100.10.001А - 100.10.001С жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 100.10.002 жолында 100.10.001 жолында көрсетілген еңбекақыдан басқа Салық кодексінің  149 154-баптарына  сәйкес айқындалатын кірістер көрсетіледі. 100.10.002А-дан 100.10.002С-ға дейінгі жолдардың сомасын қосумен айқындалады;
      3) 100.10.003 жолында 100.10.001 және 100.10.002 жолдарында көрсетілмеген қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар көрсетіледі. Мысалы: жұмыс беруші заңды тұлғаны қайта құрумен, қызметкерлердің штатын қысқартумен байланысты қызметкерлерге төлемдер. 100.10.003А-дан 100.10.003С-ға дейінгі жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 100.10.004 жолында 100.10.001 - 100.10.003 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар көрсетіледі;
      5) 100.10.005 жолында негізгі қаражаттарды жөндеуге қызметкерлерге есептелген кіріс сомасы мен оларға берілген материалдық және әлеуметтік игіліктердің сомасы көрсетіледі;
      6) 100.10.006 жолында жұмыс беруші төлейтін және шегерімге жатқызылуға жататын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көрсетіледі.

      87. 100.10.006 жолының шамасы 100.12.004 жолына көшіріледі.

  13. Басқару және жалпы әкімшілік шығыстары
- 100.11 нысанын жасау

      88. Осы нысан Салық кодексінің  195 - 197-баптарына  сәйкес шегерімдерге жатқызылатын басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын айқындауға арналған және Қазақстан Республикасымен жасалған кіріске немесе мүлікке (капиталға) салық салудан жалтарудың алдын-алу және қосарлаған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарт ережелерін (бұдан әрі - халықаралық шарт) қолдануға құқығы бар тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметін жүзеге асыратын резидент еместер толтырады.

      89. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық агентінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) Салық кодексінің  196  немесе  197-баптарына  сәйкес көрсетілген шығыстарды шегерімге жатқызу әдісі;
      4) Салық кодексінің  196-бабына  сәйкес барабар бөлу әдісін қолдану кезінде есептік көрсеткішті есептеуде қолданылатын тәсіл;
      5) осы Ереженің 259-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы қолданылатын халықаралық шартты жасасқан елдің коды көрсетіледі;
      6) резиденттік елдегі резидент емес салық төлеушінің салық кезеңі (көрсетілген салық кезеңінің басталу және аяқталу күні белгіленеді);
      7) ССКТК - резиденттік елдегі салық төлеушінің салық кезеңіндегі түзету коэффициенті (түзету коэффициентінің мөлшері белгіленеді);
      8) ТМСКТК - тұрақты мекемесі арқылы қызметінен Қазақстан Республикасындағы салық кезеңінің түзету коэффициенті (түзету коэффициентінің мөлшері белгіленеді).
      Түзету коэффициентін (коэффициенттерін) қолданбау жағдайларында тиісті торкөз (торкөздер) толтырылмайды.
      Түзету коэффициенті салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы қызметінің көрсеткіштерін салыстыру мақсатында бөлудің бара-бар әдісін қолдану кезінде және Қазақстан Республикасындағы және салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңдерінің сәйкессіздіктері кезінде қолданылады.

      90. ССКТК Салық кодексінің  196-бабының  ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасында шегеруге жататын резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын есептеу үшін салық төлеушінің резиденттік елдегі және Қазақстан Республикасындағы салық кезеңдерінің ұзақтығын сәйкестендіру мақсатында енгізіледі. ССКТК базалық салық кезеңінің шеңберіне енетін салық төлеушінің резиденттік елдегі тиісті салық кезеңіне сәйкес келетін айлар санын салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі айларының жалпы санына ара-қатынасы ретінде айқындалады. Базалық салық кезеңіне Қазақстан Республикасындағы есепті салық кезеңі алынады.
      1-мысал.
      Салық төлеуші Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстар сомаларын есептеу кезінде бөлудің бара-бар әдісін қолданады. Есептік көрсеткіш бірінші тәсіл бойынша есептеледі.
      Салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі 2000 жылғы 1 қыркүйектен 2001 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 айдан тұрады. Базалық кезеңге 2001 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі дейін 12 айдан тұратын салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі қолданылады. Базалық салық кезеңі шеңберіне (2001 жылғы қаңтар - 2001 жылғы желтоқсан) салық төлеушінің резиденттік елдегі 2001 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейінгі салық кезеңі енгізіледі, бұл жағдайда ССКТК 12/15-ті құрайды.

      91. ТМСКТК Салық кодексінің  196-бабының  ережелеріне сәйкес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы және резиденттік елдегі салық кезеңдерінің басталу-аяқталу мерзімдерін көрсетілген салық кезеңдерінің ұзақтығы бірдей болған жағдайда есептік көрсеткішін есептеу үшін сәйкестендіру мақсатында енгізіледі. ТМСКТК базалық салық кезеңінің шеңберіне енетін Қазақстан Республикасындағы айлар санының салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі айларының жалпы санының қатынасы ретінде айқындалады.
      Базалық салық кезеңіне салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі алынады.
      2-мысал.
      Салық төлеуші Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстар сомаларын есептеу кезінде бөлудің бара-бар әдісін қолданады. Есептік көрсеткіш бірінші тәсіл бойынша есептеледі.
      Салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі 2000 жылғы 1 қыркүйектен 2001 жылғы 31 тамызға дейін 12 айдан тұрады. Қазақстан Республикасындағы салық кезеңі 2001 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін 12 айдан тұрады.
      Базалық салық кезеңіне салық төлеушінің резиденттік елдегі салық кезеңі алынады.
      Базалық салық кезеңі шеңберіне (2000 жылғы қыркүйек - 2001 жылғы тамыз) Қазақстан Республикасындағы екі салық кезеңі: 2000 жылғы қыркүйек-желтоқсан және 2001 жылғы қаңтар-тамыз, тиісінше, ТМСКТК1-4/12; ТМСКТК2-8/12 енеді.

      92. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.11.001 жолы резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған;
      2) 100.11.002 жолы бөлудің бара-бар әдісін қолданғанда пайдаланылатын есептік көрсеткішті көрсетуге арналған;
      3) 100.11.003 жолы резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден кіріс алу мақсатында шеккен, Қазақстан Республикасында шегеруге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған.
      Бөлудің бара-бар әдісін қолданғанда 100.11.003А жолының шамасы 100.11.001А және 100.11.002А жолдарының қосындысы ретінде айқындалады.
      Шығыстарды шегерулерге тікелей (тура) жатқызу әдісін қолданғанда 100.11.003В жолында резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден кіріс алу мақсатында шеккен және Салық кодексінің  197-бабына  сәйкес құжаттармен расталған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы көрсетіледі. Шығыстар сомасы осындай шығыстарды бухгалтерлік есепте бөлек есептеу жүргізу негізінде айқындалады. Бұл ретте резидент еместің есеп саясаты қоса тіркеледі.

      93. 100.11.001 және 100.11.002А жолдары қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      94. 100.11.003 жолының шамасы 100.12.006 жолына көшіріледі.

      95. 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі;
      2) В бағанында тиісті көрсеткіштер айқындалады;
      3) С бағанында ССКТК немесе ТМСКТК түзету коэффициенттерін есепке алумен немесе есепке алусыз резидент емес салық төлеуші және Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекеме алған (алуға тиіс) жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында ССКТК немесе ТМСКТК түзету коэффициенттерін есепке алумен немесе есепке алусыз резидент емес заңды тұлғаның және Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекеменің негізгі құрал-жабдықтарының алғашқы (ағымдағы) құнының сомалары көрсетіледі;
      5) Е бағанында ССКТК немесе ТМСКТК түзету коэффициенттерін есепке алумен немесе есепке алусыз резидент емес салық төлеушінің және Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекеменің қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында қолданылатын әдіс бойынша есептелген айлық есептік көрсеткіш көрсетіледі. Есептік көрсеткіш өзімен барабар бөлістіру әдісін қолдану кезінде қолданылатын есепті көрсеткішті есептеу әдісіне байланысты, 00005 С жолында немесе 00005С, 00005D және 00005Е жолдары сомаларының 3-ке қатынасы ретінде (00005С+00005D+00005Е)/3) айқындалатын резидент еместің салыстырылатын көрсеткіштеріне тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметтен алынған салыстырылатын көрсеткіштердің қатынасын білдіреді.
      Тиісті есептік көрсеткіш мөлшері Салық кодексінің  196-бабының  ережелеріне сәйкес есептеледі. Есептік көрсеткіштің шамасын айқындау кезінде мыңдық үлестер көрсетіледі;
      7) G бағанында ССКТК түзету коэффициентін есепке алумен немесе есепке алусыз резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы көрсетіледі.
      3 мысал.
      1 мысалдың деректері қолданылады.
      ССКТК 12/15 құрайды.
      Резидент еместің салық кезеңіндегі ССКТК қолданылмаған жиынтық кірісі 20 млн теңге құрайды.
      Есепті салық кезеңі үшін резидент еместің ССКТК қолданылған жиынтық жылдық кірісі:
      20 млн. х 12/15 = 16 млн. теңге құрайды.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00002С жолында көрсетіледі.
      Резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстары 1 млн теңге құрады.
      Резидент еместің ССКТК қолданылған басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы:
      1 млн х 12/15 = 0,8 млн теңге құрады.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00002G жолында көрсетіледі.
      ССКТК түзету коэффициентін есепке алумен 00002С және 00002G тиісті жолдарын есептеу кезінде есеп қоса беріледі.
      Салық төлеушінің ТМСКТК қолданусыз тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметтен алған жылдық жиынтық кірісі 0,4 млн. теңгені құрады.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00003С жолында көрсетіледі.
      Көрсетілген жағдайда есептік көрсеткіш:
      0,4 млн. / 16 млн = 0,025 құрайды.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00005С және 00005G жолдарында көрсетіледі.
      ССКТК қолданып резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының шамасы 0,8 млн теңгені құрағанын ескерсек, онда Қазақстан Республикасында көрсетілген шығыстарды мына сомада шегеруге рұқсат етіледі:
      0,8 млн. х 0,025 = 0,02 млн. теңге.
      Көрсетілген көрсеткіштер 100.11 қосымшасында көрсетіледі.
      4 мысал.
      2 мысалдың деректері қолданылады.
      ТМСКТК1-4/12; ТМСКТК2-8/12.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметіне ТМСКТК қолданылмаған жиынтық жылдық кірісі 2000 жылы 0,5 млн теңге; 2001 жылы - 0,55 млн теңге құрады.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметіне ТМСКТК1 және ТМСКТК2 қолданылған жиынтық жылдық кірісі:
      0,5 млн х 4,12 + 0,55 млн х 8/12 15 = 166667 + 366667 = 533334 теңге құрады.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысан 00004С жолының тиісті көрсеткішін есептеу кезінде есеп қоса беріледі.
      ССКТК қолданусыз резидент еместің есепті салық кезеңіндегі жиынтық жылдық кірісі 50 млн. теңгені құрайды.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00001С жолында көрсетіледі.
      Осы жағдайда есептік көрсеткіш:
      533334/50 млн = 0,011 құрайды.
      Көрсетілген көрсеткіш 100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00005С және 00005F жолдарында көрсетіледі.
      ССКТК қолданусыз резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы 2 млн. теңге құрайды.
      Қазақстан Республикасында көрсетілген шығыстарды:
      2 млн. х 0,011 = 0,022 млн. теңге сомада шегеруге рұқсат етіледі.
      Көрсетілген көрсеткіштер 100.11 қосымшасында көрсетіледі.
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген шығындарды есепке алумен салық төлеуші шығындарының жалпы сомасы көрсетіледі.
      100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00001G немесе 00002G жолында айқындалған резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы, ССКТК түзету коэффициентінің қолданылуына немесе қолданылмауына байланысты, 100.11.001А жолына көшіріледі.
      100.11.001, 100.11.002 жолдарына қосымша нысанның 00005F жолында айқындалған есептік көрсеткіштің шамасы, 100.11.002А жолына көшіріледі.

  14. Сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер)
бойынша шығыстар - 100.12 нысанын жасау

      96. Бұл нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуға тиіс сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шығыстар сомасын және Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес жылдық жиынтық кіріске (кірістен) енгізуге (алып тастауға) жататын активтерді бағалау әдісінің өзгеруінен кіріс (залал) сомасын айқындауға арналған.
      Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алу, шығару мен сату кірісті алу құралы болып табылатын салық төлеушілер есепті салық кезеңінің басына және соңына тауарлық-материалдық қорлардың (бұдан әрі - ТМҚ) құнын көрсетуге міндетті.
      ТМҚ есебі Салық кодексінің  65-бабының  3-тармағына сәйкес жүргізіледі.

      97. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      98. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.12.001 жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ құны бұрынғы салық кезеңінің соңына ТМҚ құны болып табылады. Деректер бұрынғы салық кезеңі үшін 100.12.002 тиісті жолынан көшіріледі. Бастапқы Декларацияда аталған жол есепті салық кезеңнің басына бухгалтерлік теңгерме бойынша айқындалған деректерге сәйкес толтырылады. Өзінің бастапқы декларациясын беретін салық төлеушіде есепті салық кезеңінің басында ТМҚ болмауы мүмкін;
      2) 100.12.002 жолы есепті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік теңгерме деректеріне сәйкес толтырылады. Бұл ретте, көрсетілген жолда оны сатудан алынған кірістер есепті салық кезеңінде салық салу мақсатында танылған, жылдың соңында тауарлы-материалдық қорлардың қалдықтарында есепке алынатын және жолдағы (мысалы, FAC-порт шарттарындағы тауарларды сату) тауардың құны көрсетілмейді. Есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші берген тарату Декларациясында 100.12.002 жолы тиісті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 100.12.003 жолында салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметі үшін басқа ұйымдар және (немесе) жеке кәсіпкерлердің материалдарды (шикізат пен материалдар, сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер, отын, қосалқы бөлшектер және тағы басқалары), тауарларды, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді салық төлеушінің есепті салық кезеңінің ішінде сатып алған, тегін алған құны көрсетіледі. Қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылатын 100.12.003А, 100.12.003В, 100.12.003С, 100.12.003D, 100.12.003E, 100.12.003F, 100.12.003H, 100.12.003І, 100.12.003K, 100.12.003L, 100.12.003M, 100.12.003N, 100.12.003O, 100.12.003P жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 100.12.004 жолына 100.10.06 жолында айқындалған еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көшіріледі;
      5) 100.12.005 жолында 100.12.005А, 100.12.005F және 100.12.005G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын 100.12.003 жолында ескерілмеген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) шығару мен сату бойынша шығыстардың басқа да барлық сомасы көрсетіледі;
      6) 100.12.005А жолында 100.12.005В-дан 100.12.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005В жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 1) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, іссапар және кері орнына жолға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005С жолында Салық кодексінің 93-бабының 1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 100.12.005D және 100.12.005E жолдарда Салық кодексінің 93-бабының 1-тармағындағы 3) және 4) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және тысқары іссапарлар бойынша төленетін күндік тиісті сома көрсетіледі;
      7) 100.12.005F жолында Салық кодексі  93-бабының  2-тармағына сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстардың нақты сомасы көрсетіледі;
      8) 100.12.005G жолында есепті салық кезеңінің шығыстарына жататын алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы көрсетіледі және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.
      100.12.003 - 100.12.005 жолдарында келтірілетін деректер 100.00.025 - 100.00.034 жолдарында көрсетілген деректерді қайталамауы тиіс;
      9) 100.12.006 жолында Салық кодексінің  195 - 197-баптарына  сәйкес шегерімдерге жатқызылатын резидент емес салық төлеушінің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары көрсетіледі және қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқығы бар Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес салық төлеуші толтырады. Көрсетілген сома 100.11.003 жолынан көшіріледі;
      10) 100.12.007 жолында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) шығысқа қосылған ТМҚ және басқа да шығыстардың жиынтық сомасы, (100.12.001 - 100.12.002) + 100.12.003 - 100.12.006 жолдарының сомасы көрсетіледі;
      11) 100.12.008 жолында Салық кодексінің  92-бабына  сәйкес шегеруге жатқызылған, негізгі құралдардың нормативтік қызмет мерзімінен асырмайтын және өндіріс қуатын арттырмайтын техникалық құжаттарға сәйкес негізгі құралдың техникалық жай-күйін сақтау және ұстап тұру мақсатында өндірілетін негізгі құралдардың детальдарын (бөліктерін) ауыстырумен байланысты жөндеуге шыққан шығыстарды қоса алғанда, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің нақты құны көрсетіледі;
      12) 100.12.009 жолында аяқталмаған құрылысқа жіберілген ТМҚ, жұмыстар мен қызметтердің нақты құны көрсетіледі;
      13) 100.12.010 жолында жылдық жиынтық кірісті алу мақсатында емес пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызметтердің құны көрсетіледі;
      14) 100.12.011 жолында кейінгі салық кезеңінде шегерімге жатқызылатын салық кезеңінің соңына алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      15) 100.12.012 жолында 100.12.007 жолының сомасынан 100.12.008, 100.12.009 және 100.12.010 жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      16) 100.12.013А жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ өзіндік құнын бағалаудың қолданылатын әдісі көрсетіледі;
      17) 100.12.013В жолында пайдаланылатын бағалау әдісінің өзгеру фактісі көрсетіледі. Осы жолды ТМҚ өзіндік құнын олардың бағалау әдісін өзгертуі кезінде салық төлеуші толтырады;
      18) 100.12.014 жолында 100.12.013C жолының сомасынан 100.12.013D жолының сомасын шегерумен айқындалатын ТМҚ өзіндік құнының бағалау әдісінің өзгеруі кезінде алынған кіріс (залал) сомасы көрсетіледі;
      19) 100.12.015 жолы анықтамалы түрде толтырылады, есепті салық кезеңі үшін іссапарларда қызметкерлер жүргізген іссапарлар саны мен күндерінің саны көрсетіледі.

      99. 100.12.012 жолының шамасы 100.00.024 жолына көшіріледі.
      100.12.014 жолының шамасы Салық кодексі  91-бабының  2-тармағына сәйкес 100.00.022Н жолына көшіріледі.

      100. 100.12.003А, 100.12.003В, 100.12.003С, 100.12.003D, 100.12.003Е, 100.12.003F, 100.12.003І, 100.12.003K, 100.12.003L, 100.12.003M, 100.12.003N, 100.12.003O, 100.12.003P жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кірістерді алушы осы Ереженің 259-бабына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік етуші елдің коды көрсетіледі. Бұл ретте жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаларға қатысты жүргізілген шығыстар бойынша В бағанында олардың саны, ал С бағанының деректері бірыңғай сомамен көрсетіледі;
      3) С бағанында шығыстар сомасы көрсетіледі;
      100.12.003A жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 100.12.003А жолына көшіріледі, 100.12.003В жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003В жолына көшіріледі, 100.12.003С жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003С жолына көшіріледі, 100.12.003D жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003D жолына көшіріледі, 100.12.003E жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003E жолына көшіріледі, 100.12.003F жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003F жолына көшіріледі, 100.12.003І жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003І жолына көшіріледі, 100.12.003K жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003K жолына көшіріледі, 100.12.003L жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003L жолына көшіріледі, 100.12.003M жолына қосымша нысан С бағанының - шамасы 100.12.003M жолына көшіріледі, 100.12.003N жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003N жолына көшіріледі, 100.12.003O жолына қосымша нысан С бағанының - 100.12.003О жолына көшіріледі, 100.12.003Р жолына қосымша нысан С бағанының - шамасы 100.12.003Р жолына көшіріледі, 100.12.003Q жолына қосымша нысан C бағанының -100.12.003Q жолына көшіріледі.

      101. 100.12.003Н жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген, осы Ереженің 259-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексі  99-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылатын, сақтандыру сыйлықақылары төленетін сақтандырушы-салық төлеуші жасасқан шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын, осы Ереженің 261-тармағына сәйкес сақтандыру сыныбының коды көрсетіледі;
      6) F бағанында бухгалтерлік есепте (тауарлы ілеспе жүққұжатында) айқындалған сақтандырылатын мүліктің теңгермелік құны (құны) көрсетіледі. Бұл ретте, кәсіпкерлік тәуекелді және азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың сыныптары бойынша F және G бағандары толтырылмайды;
      7) G бағанында сақтандыру шартында айқындалған мүліктің құны көрсетіледі;
      8) Н бағанында есепті салық кезеңі үшін төленуге жататын (төленген) сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі;
      100.12.003Н жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.12.003Н жолына көшіріледі.

      102. 100.12.005G жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оған қатысты алдыңғы кезеңдердің шығыстарына жататын шығыстар жүргізілген, осы Ереженің 259-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында алдағы кезеңдердің шығыстарына (аудиторлық (кеңес алу) қызмет көрсетулері бойынша - "L"; жарнамаға шығыстар - "M"; маркетинг бойынша шығыстар - "N") жататын шығыс сәйкес келетін 100.12.003 жолының астыңғы жолының әріптік индексі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық кезеңінің басына алдыңғы кезеңдер шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында алдыңғы есепті кезеңдерге жататын ағымдағы салық кезеңінің шығыстары жатады;
      6) F бағанында ағымдағы салық кезеңінің шығыстарына жатқызылатын алдыңғы кезеңдер шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында салық кезеңінің соңына алдыңғы кезеңдер шығыстарының сомалары (D+E-F) көрсетіледі. Осы сома келесі салық кезеңінің қосымша нысанының D бағанына көшіріледі;
      100.12.005G жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.12.005G жолына, G бағанының жиынтық шамасы - 100.12.011 жолына көшіріледі.

  15. Сыйақы бойынша шығыстар - 100.13 нысанын жасау

      103. Бұл нысан Салық кодексінің  94-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сыйақы бойынша шығыстардың сомасын айқындауға арналған.

      104. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      105. "Кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      1) 100.13.001 жолы салық төлеуші резидентке төлейтін кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.13.002 жолы салық төлеуші резидент емеске төлейтін кредиттер (заемдар) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      106. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      100.13.003 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      107. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      100.13.004 жолы меншiкті капиталдың орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының соңындағы орташа арифметикалығына тең меншiктi капитал сомаларын көрсетуге арналған;
      100.13.005 жолы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының ішінде олар бойынша сыйақы төленетiн мiндеттемелердiң ең жоғары сомасының орташа арифметикалығына тең мiндеттемелердiң орташа жылдық сомасы көрсетуге арналған;
      100.13.006 жолы қаржы ұйымдары үшiн 7-ге, өзге заңды тұлғалар үшiн 4-ке тең шектi коэффициент көрсетуге арналған.

      108. "Сыйақылардың барлығы" бөлімінде:
      1) 100.13.007 жолында 100.13.001В және 100.13.003D жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резиденттерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 100.13.008 жолында 100.13.002В және 100.13.003G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 100.13.009 жолында 100.13.007 және 100.13.008 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 100.13.010 жолында 100.13.007 + 100.13.004/100.13.005 x 100.13.006 x 100.13.008 формуласы бойынша айқындалатын, шегерімге жатқызылуға тиіс сыйақылардың шекті сомасы көрсетіледі;
      5) 100.13.011 жолында 100.13.009 және 100.13.010 жолдары бойынша ең төменгі сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жатқызылуға тиіс сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

      109. 100.13.011 жолының шамасы 100.00.025 жолына көшіріледі.

      110. 100.13.001, 100.13.002 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор-ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес кредитор - ұйым салық төлеушісінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредит шартын жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында алынған кредит (заем) сомасы көрсетіледі. Кредитті (заемды) шет ел валютасында алғанда кредитті (заемды) алу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгемен есептеледі;
      6) F бағанында белгіленген ставканы қолданумен шарт жағдайына сәйкес есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші резидентке төлеген (төлеуге жататын) сыйақы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі.
      100.13.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.11.001А жолына, F бағаны - 100.13.001В жолына, 100.13.002 жолына қосымша нысан Е бағаны 100.13.002А жолына, F бағаны - 100.13.002В жолына көшіріледі.

      111. 100.13.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында эмиссиялар бойынша бөлшектеп берешек бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың эмиссияларын тіркеудің нөмірі мен күні көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздың атаулы құны көрсетіледі. Берешек бағалы қағазды шет ел валютасында шығарғанда берешек бағалы қағаздың атаулы құны берешек бағалы қағазды сату сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі;
      5) Е бағанында резидентке төлегенде ескерілетін дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында резидентке төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырмаcы) (F+Е) ретінде айқындалатын резидентке төленетін сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі;
      8) Н бағанында резидент емеске сыйақыны төлегенде ескерілетін дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында резидент емеске төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырмасы) (F+Е) ретінде айқындалатын резидент емеске төленетін сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Валюта бағамының өзгеруінен қорғану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолданғанда туындайтын айырмашылық бұл бағанда көрсетуге жатады. Сыйақыны шет ел валютасында төлегенде сыйақы сомасы сыйақыны төлеу сәтіндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ішінде төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есепті салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен теңгеде есептеледі;
      100.13.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 100.13.003А жолына, Е бағаны - 100.13.003В жолына, F бағаны - 100.13.003С жолына, G бағаны - 100.13.003D жолына, Н бағаны - 100.13.003Е жолына, І бағаны - 100.13.003F жолына, J бағаны - 100.13.003G жолына көшіріледі.

  16. Төленген күмәнді міндеттемелер
- 100.14 нысанын жасау

      112. Бұл нысан Салық кодексінің  95-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттемелердің сомасын айқындауға арналған.
      Төленген күмәнді және есептен шығарылған міндеттемелер Салық кодексінің  38-бабында  белгіленген талап ету мерзімі ішінде, оларды жылдық жиынтық кіріске қосқан сәттен бастап шегеруге жатады.

      113. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      114. "Күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      100.14.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      115. "Есептен шығарылған міндеттемелер" бөлімінде:
      100.14.002 жолы Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес бұрын алдын кіріс деп танылған, төленген міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      116. "Міндеттемелердің барлығы" бөлімінде:
      100.14.002 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс бұрын алдын кіріс деп танылған төленген міндеттемелердің жалпы сомасын айқындауға арналған және 100.14.001С және 100.14.002С жолдарының сомасы айқындалады.

      117. 100.14.003 жолының шамасы 100.14.026 жолына көшіріледі.

      118. 100.14.001 және 100.14.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кіріске жатқызылған және салық төлеуші бұрын күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған, сома төленген кредитор - заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ереженің 259-бабына сәйкес кредитордың резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиторлық берешектің туындауын растайтын құжаттың (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасын кіріске енгізу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      6) F бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған кредиторлық берешекті өтеу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      8) Н бағанында төленген күмәнді міндеттемелер сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында бұрын күмәнді немесе есептен шығарылған міндеттеме деп танылған және шегерімге жатқызылатын кіріске жатқызылған әрі F және Н бағандары сомасының ең азы ретінде айқындалатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.14.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.14.001А жолына, Н бағаны - 100.14.001В жолына, І бағаны - 100.14.001С жолына көшіріледі.
      100.14.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 100.14.002А жолына, Н бағаны - 100.14.002В жолына, І бағаны - 100.14.002С жолына көшіріледі.

  17. Күмәнді талаптар - 100.15 нысанын жасау

      119. Бұл нысан Салық кодексінің  96-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптар сомасын айқындауға арналған. 

      120. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      121. "Күмәнді талаптар" бөлімінде:
      100.15.01 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптардың сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      122. 100.15.001В жолының шамасы 100.00.027 жолына көшіріледі.

      123. 100.15.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушіге берешек үш жыл ішінде өтелмеген, тауарлар сатылған, жұмыстар орындалған, қызмет көрсетілген заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкердің аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеушіде бар дебиторлық берешек бойынша құжат (шот-фактура) күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы шығыстарды оларға шегерімге жатқызу туралы өз тіркеу орны бойынша салық органына жіберілген салық төлеуші хабарламасының күні мен нөмірі көрсетіледі. Хабарламада сатып алушының атауы, сатып алушы салық төлеушінің тіркеу нөмірі, шот-фактураның күні мен нөмірі, тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны, шегерімге жатқызылған сома көрсетіледі. Хабарламаға ұйымның басшысы, бас бухгалтері қол қоюы және куәландырылуы тиіс;
      6) F бағанында дебиторды банкрот деп тану туралы сот шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      7) G бағанында Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізілімнен банкрот-борышкерді алып тастау туралы әділет органы шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      8) Н бағанында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша дебиторлық берешек (жанама салықтарсыз) сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында салық салынатын кірісті айқындау кезінде жылдық жиынтық кіріске Н бағанында көрсетілген берешекті енгізу күні (ай, жыл) көрсетіледі;
      10) J бағанында бұрын енгізілген сомалар шегінде шегеруге жататын күмәнді талап болып табылатын дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      100.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.15.001А жолына, J бағаны - 100.15.001В жолына көшіріледі.

  18. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық
жұмыстарға шығыстар - 100.16 нысанын жасау

      124. Бұл нысан Салық кодексінің  98-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс және кіріс алумен байланысты жүргізілген ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыстардың сомасын айқындауға арналған.

      125. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректер көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      126. "Шығыстар" бөлімінде:
      100.16.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыстардың сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      127. 100.16.001 жолының шамасы 100.00.029 жолына көшіріледі.

      128. 100.16.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартқа сәйкес ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарды жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында орындалған ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстар түрінің тиісті коды көрсетіледі:

Р/с
N

Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстардың атауы

Жұмыстардың коды

1

Жаңа ғылыми бiлiмдер мен түсiнiктер алуға бағытталған жұмыстар

01

2

Жаңа техникалық бiлiмдер мен түсiнiктер алуға бағытталған жұмыстар 

02

3

Ғылыми білімдерді қолдану бағыттарын іздеу бойынша жұмыстар 

03

4

Техникалық білімдерді қолдану бағыттарын іздеу бойынша жұмыстар

04

5

Баламалы өнімдер іздеу бойынша жұмыстар 

05

6

Баламалы технологиялар іздеу бойынша жұмыстар

06

7

Ықтимал жаңа өнімдер немесе технологиялар әзірлеу бойынша жұмыстар 

07

8

Ықтимал жетілдірілген өнімдер немесе технологиялар әзірлеу бойынша жұмыстар

08

9

Баламалы өнімдерді бағалау бойынша жұмыстар 

09

10

Баламалы технологияларды бағалау бойынша жұмыстар

10

11 

Тәжiрибелiк үлгiлер мен модельдерді жобалау 

11

12

Тәжiрибелiк үлгiлер мен модельдерді құрастыру

12

13

Тәжiрибелiк үлгiлер мен модельдерді сынау

13

14

Жаңа технологияны пайдаланумен құралдарды, құрал-саймандарды, матрицаларды, штамптарды әзірлеу 

14

15

Ауқымы жағынан коммерциялық өндіріс үшін экономикалық жарамсыз болып табылатын эксперименттiк қондырғыларды жобалау 

15

16

Ауқымы жағынан коммерциялық өндіріс үшін экономикалық жарамсыз болып табылатын эксперименттiк қондырғыларды құрастыру 

16

17

Ауқымы жағынан коммерциялық өндіріс үшін экономикалық жарамсыз болып табылатын эксперименттiк қондырғыларды пайдалану 

17

18

Өзге де ғылыми және ғылыми-техникалық жұмыстар 

18

      5) Е бағанында ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға сәйкес келетін жүзеге асыруларды растайтын шот-фактураның нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында орындалған ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстар актісінің нөмірі мен күні;
      7) G бағанында жобалық-сметалық құжаттаманың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында кірістерді алумен байланысты және шегерімге жатқызылуы тиіс ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарына жүргізілген шығыстардың сомасы көрсетіледі.
      100.16.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.16.001 жолына көшіріледі.

  19. Резиденттің басқару және жалпы әкімшілік
шығыстары - 100.17 нысанын жасау

      129. Бұл нысан Қазақстан Республикасының резидент емес салық төлеушісі Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тыс жерлердегі көздерден кірістер алу мақсатында шеккен, осы Ереженің 88-тармағында көрсетілген халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес халықаралық шарттар жасасқан шетелдік мемлекеттерде орналасқан резидентке және тұрақты мекемеге шегерімге жатқызатын, басқару және жалпы әкімшілік шығыстардың сомасын айқындауға арналған.
      Резидент емес салық төлеуші шетелдік тұрақты мекемеге шегерімге жатқызылатын басқару және жалпы әкімшілік шығыстардың сомасын Салық кодексінің  195 - 197-баптарында  белгіленген тәртіпке ұқсас тәртіпте айқындайды. Бұл ретте, резидент емес салық төлеуші көрсетілген әдістердің бірін таңдауға құқылы:
      1) барабар бөлу әдісі;
      2) шегерімге тура (тікелей) жатқызу әдісі.
      Таңдалған әдіс салық төлеушінің барлық шетелдік тұрақты мекемелері бойынша жыл сайын қолданады және салық органының келісімі бойынша ғана өзгертілуі мүмкін.

      130. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) осы Ереженің 129-тармағына сәйкес көрсетілген шығыстарды шегерімге жатқызудың қолданылатын әдісі;
      4) барабар бөлу әдісі қолданылған кезде есептік көрсеткішті есептеу әдісі.

      131. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.17.001 жолы резиденттің Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тыс жерлердегі көздерден кірістер алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының жалпы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 100.17.002 жолы резиденттің шетелдік мемлекеттердегі көздерден кірістер алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының жалпы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      132. 100.17.002 жолының шамасы 100.00.038С жолына көшіріледі.

      133. 100.17.001 және 100.17.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шетелдік тұрақты мекеменің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес шетелдік тұрақты мекеме орналасқан елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында резидент салық төлеушінің және шетелдік тұрақты мекемелердің жылдық жиынтық кірісінің ұлттық валютадағы сомалары көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір шетелдік тұрақты мекеме бойынша резидент салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіндегі шетелдік тұрақты мекеменің жылдық жиынтық кірісінің үлесі көрсетіледі;
      6) F бағанында резиденттің және шетелдік тұрақты мекемелердің негізгі құрал-жабдықтарының бастапқы (ағымдағы) құны құнының ұлттық валютадағы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында әрбір шетелдік тұрақты мекеме бойынша резидент салық төлеушінің негізгі құрал-жабдықтарының бастапқы (ағымдағы) құнының жалпы сомасындағы шетелдік тұрақты мекеменің негізгі құрал-жабдықтарының бастапқы (ағымдағы) құнының үлесі көрсетіледі;
      8) Н бағанында резидент салық төлеушінің және шетелдік тұрақты мекеменің еңбекақы төлеу бойынша шығыстарының ұлттық валютадағы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында әрбір шетелдік тұрақты мекеме бойынша резидент салық төлеушінің қызметкерлерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстарының жалпы сомасындағы шетелдік тұрақты мекеменің шетелдік тұрақты мекеменің қызметкерлерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстарының үлесі көрсетіледі;
      10) J бағанында әрбір шетелдік мекеме бойынша Е бағаны бойынша немесе Е, G, І бағандары сомаларының 3-ке қатынасы бағандары сомаларының 3-ке қатынасы (Е бағаны + G бағаны + І бағаны)/3) ретінде айқындалған есептелген есептік көрсеткіштің мөлшері көрсетіледі;
      11) К бағанында резидент салық төлеушінің және шетелдік тұрақты мекеменің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары көрсетіледі.
      Тиісті шетелдік тұрақты мекеменің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы J және 00001К жолының туындысы ретінде айқындалады; 
      00001К бағанында резиденттің жылдық жиынтық жылдық кіріс алу мақсатында есепті салық кезеңінің ішінде шеккен және қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарға сәйкес резиденттің тұрақты мекемелеріне барабар бөлуге жататын басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында резидент салық төлеушінің және шетелдік тұрақты мекемелердің К бағанында көрсетілген шығындарын есепке алумен шығындарының жалпы сомалары көрсетіледі.
      100.17.001, 100.17.002 нысанына қосымша нысанның 00001К жолында көрсетілген резиденттің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы 100.17.001А жолына көшіріледі.
      100.17.001, 100.17.002 қосымша нысанының 00002К жолында көрсетілген резиденттің шетелдік көздерден кірістер алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының, шетелдік мекемелердің осындай шығыстарының сомасы ретінде айқындалатын жалпы сомасы 100.17.002А жолына көшіріледі.

  20. Әлеуметтік төлемдерге шығыстар
- 100.18 нысанын жасау

      134. Бұл нысан Салық кодексінің  100-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстарды айқындауға арналған.

      135. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      136. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 100.18.001А жолында қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      2) 100.18.001В жолында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      3) 100.18.001С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс қызметкерлердің уақытша еңбекке қабілетсіздігіне төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 00.18.001А және 00.18.001В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      4) 100.18.002А жолында жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      5) 100.18.002В жолында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      6) 100.18.002С жолында жолында шегерімге жатқызылуы тиіс жүктілігі мен тууы жөніндегі демалысқа төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 00.18.002А және 00.18.002В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      7) 100.18.003А жолында өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеу бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      8) 100.18.003В жолында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеудің мөлшері көрсетіледі;
      9) 100.18.003С жолында өзінің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауы кезiнде олардың мертiгуiне не денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкеріне) келтiрiлген зиянның өтемiн төлеу бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 00.18.003А және 00.18.003В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      10) 100.18.004А жолында жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша нақты шығыстардың сомасы көрсетіледі;
      11) 100.18.004В жолында Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңдарында жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша белгіленген мөлшер көрсетіледі;
      12) 100.18.004С жолында шегерімдерге жатқызылуға жататын жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша шығыстардың сомалары көрсетіледі. 100.18.004А және 100.18.004В жолдарында көрсетілген соманың ең азы ретінде айқындалады;
      13) 100.18.005А жолында Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың есептелген сомасы көрсетіледі;
      14) 100.18.006 жолында шегерімге жатқызылуға жататын әлеуметтiк төлемдерге шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 00.18.001С, 00.18.002С, 00.18.003С, 00.18.004С, 00.18.005 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      137. 100.18.006 жолының шамасы 100.00.032 жолына көшіріледі.

  21. Жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге,
қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстары
- 100.19 нысанын жасау

      138. Бұл нысан Салық кодексінің  100-бабының  3 және 4-тармақтарына сәйкес шегеруге жататын жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстарының сомаларын айқындауға арналған.

      139. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) келісім-шартты жасау күні және нөмірі.

      140. "Жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстары" бөлімінде:
      1) 100.19.001 жолы жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстардың сомасын көрсетуге арналған және 100.19.001А және 100.19.001В жолдарын қоса отырып айқындалады;
      2) 100.19.001А жолы Қазақстан Республикасы аумағында жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға кеткен шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 100.19.001В жолы Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға кеткен шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 100.19.002 жолы жұмыскер емес жеке тұлғаларды оқытуға кеткен шығыстар сомасын көрсетуге арналған және 100.19.002А және 100.19.002В жолдарын қоса отырып айқындалады;
      5) 100.19.002А жолы Қазақстан Республикасы аумағында жеке тұлғаларды оқытуға шыққан шығыстардың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 100.19.002В жолы Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке тұлғаларды оқытуға кеткен шығыстар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 100.19.003 жолы жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және 100.19.003А және 100.19.003В жолдарының қосындысымен айқындалады;
      8) 100.19.003А жолында Қазақстан Республикасы аумағында жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстардың сомалары көрсетіледі және 100.19.001А және 100.19.002А жолдарының қосындысымен айқындалады;
      9) 100.19.003В жолында Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін көтеруге, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шығыстардың сомалары көрсетіледі және 100.19.001В және 100.19.002В жолдарының қосындысымен айқындалады;
      Егер 100.19.012 жолы бойынша теріс бағам алынған болса, көрсетілген сома табиғи ресурстарды өндіруге геологиялық зерттеу мен дайындық жұмыстарына шыққан шығыстарға, сондай-ақ Салық кодексінің  87-1-бабына  сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарына түзетулерден түскен кірістер деп танылады.

      141. 100.19.003 жолының шамасы 100.00.028 жолына көшіріледі.

      142. 100.19.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес жұмыскерлерді оқыту, біліктілігін арттыру, қайта даярлауды, жеке тұлғаларды оқытуды жүргізетін ұйымдардың резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында оқытушы ұйымның резиденттік елінің салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі. Баған В бағанында резиденттік елінің коды көрсетілген кезде толтырылады;
      4) D бағанында оқытушы тұлғаның жұмыскер салық төлеушісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеушіден ақша алушының тиісті коды көрсетіледі:
      1 - төлем тікелей оқытушы ұйымға төленеді;
      2 - төлем жұмыскер жеке тұлғаға оқытушы ұйымның көрсетілген сомасын кейін беру шартымен төленеді;
      6) F бағанында жұмыскерді оқытуға, біліктілігін арттыруға, қайта даярлауға оқытушы ұйыммен жасасқан шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында оқытуға, біліктілігін арттыруға, қайта даярлауға жеке тұлғамен жасасқан шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында шығыстың тиісті коды көрсетіледі:
      1 - оқыту;
      2 - біліктілігін арттыру;
      3 - қайта даярлау;
      9) I бағанында Қазақстан Республикасының резидентіне - оқытушы ұйымға төлеуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      10) J бағанында Қазақстан Республикасының резиденті емес - оқытушы ұйымға төлеуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      100.19.001 жолына қосымша нысанның I бағанының жиынтық шамасы 100.19.001А жолына, J - 100.19.001В жолына көшіріледі.

      143. 100.19.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес жұмыскер емес жеке тұлғаны оқытуды жүргізетін ұйымның резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында оқытуды жүргізетін ұйымның резиденттік еліндегі салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі. Баған В бағанында резиденттік елінің коды көрсетілген кезде толтырылады;
      4) D бағанында жеке тұлғаны оқытатын салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеушіден ақша алушының тиісті коды көрсетіледі:
      1 - төлем тікелей оқытушы ұйымға төленеді;
      2 - төлем жұмыскер жеке тұлғаға оқытушы ұйымның көрсетілген сомасын кейін беру шартымен төленеді;
      6) F бағанында жеке тұлғаны оқытуға оқытушы ұйыммен жасасқан шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында оқытуға жеке тұлғамен жасасқан шарттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында Қазақстан Республикасының резидентіне - оқытушы ұйымға төлеуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      9) I бағанында Қазақстан Республикасының резиденті емес - оқытушы ұйымға төлеуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      10) J бағанында оқыту кезеңі көрсетіледі;
      11) К бағанында жеке тұлғаның шартқа сәйкес салық төлеушіде жұмыспен өтеу міндетін орындау мерзімі көрсетіледі.
      100.19.002 жолына қосымша нысанның Н бағанының жиынтық шамасы 100.19.002А жолына; I - 100.19.002В жолына көшіріледі.

  22. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша
алынған өтемақылар - 100.20 нысанын жасау

      144. Бұл нысан Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістерді анықтауға арналған.

      145. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      146. "Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістер" бөлімінде:
      1) 100.20.001 жолы қайтарылған (қайтаруға тиісті) сақтандыру сыйақыларының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 100.20.002 жолы Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған өзге де кірістерді анықтауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 100.20.003 жолы бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі және 100.20.001 мен 100.20.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      147. 100.20.003 жолының шамасы 100.00.011 жолына көшіріледі.

      148. 100.20.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы - ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес В бағанында көрсетілген ұйымның резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңі үшін сақтандырушы - салық төлеуші төлеген (төлеуге тиіс) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сақтандыру сыйақылары төлеген (төлеуге тиіс) сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында сақтандырушы - салық төлеуші төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын, осы Ереженің 261-тармағына сәйкес сақтандыру сыныбының коды көрсетіледі;
      7) G бағанында Е бағанында көрсетілген, сақтандыру шарты қолданысының біту күні немесе тоқтатылуы (сақтандыру сыйақылары сомаларын жылдық жиынтық кіріске енгізу күні) көрсетіледі;
      8) Н бағанында есеп салық кезеңі үшін қайтарылған (қайтаруға тиісті) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      100.20.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 100.20.001 жолына көшіріледі.

      149. 100.20.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде түріндегі кірісті төлеген заңды тұлғаның (жеке тұлғаның аты-жөні) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес В бағанында көрсетілген тұлғаның резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында өтемақы түрінің коды көрсетіледі:
      "1" - бұрын шегерімге жатқызылған күмәнді деп танылған талаптардың сомаларын дебиторлар төлеген кезде;
      "2" - шығындарды (шығыстарды) жабуға мемлекеттік бюджет қаражатынан сомаларды төлеген кезде;
      "3" - бұрын шегерімге жатқызылған шығыстарды (залалдарды) өтеу кезінде;
      5) Е бағанында жылдық жиынтық табысты қосатын алынған өтемақылар сомасы көрсетіледі.
      100.20.002 жолына қосымша нысанның Е бағанының жиынтық шамасы 100.20.002 жолына көшіріледі.

  23. Бюджетке енгізуге жатпайтын айыппұлдар,
өсімдер, тұрақсыздық айыптары - 100.21 нысанын жасау

      150. Бұл нысан Салық кодексінің  92-бабы  5-тармағына сәйкес бюджетке енгізуге тиістілерден басқа, шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кіріс алумен байланысты тағайындалған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын айқындауға арналған.

      151. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      152. "Айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары" бөлімінде:
      100.21.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      153. 100.21.001 жолының шамасы 100.00.035 жолына көшіріледі.

      154. 100.21.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында оның алдында шаруашылық шарттарын жағдайларын бұзғаны үшін шарт міндеттемелері туындаған ұйым атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген ұйым осы Ереженің 259-тармағына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында оған сәйкес салық төлеушіге (салық төлеуші) танылған немесе тағайындалған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптарының шартты (келісім-шартты) немесе сот шешімін жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында шегерімге жатқызылатын жылдық жиынтық кірісті алумен байланысты тағылған немесе танылған айыппұлдар, өсімдер, тұрақсыздық айыптары көрсетіледі.
      100.21.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 100.21.001 жолына көшіріледі.

  24. Кесімді активтер бойынша амортизациялық
аударымдар, жөндеуге шығыстар және басқа да
шегерімдер - 100.22 нысанын жасау

      155. Бұл нысан Салық кодексінің  4-бөлімі  3-параграфына сәйкес салық салу мақсатында кесімді активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасын, жөндеуге шығыстарды және басқа да шегерімдерді, сондай-ақ Салық кодексінің  87-бабына  сәйкес шағын топтың теңгермелік құнынан есептен шыққан кесімді активтердің (І және ІІ активтерден басқа) құн асуынан кірістерді айқындауға арналған.

      156. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      157. "Үй-жайлар, құрылыстар" бөлімінде:
      100.22.001 жолы үй-жайлар, ғимараттар (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғыларын қоспағанда) бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      158. "Негізгі қаражаттың қалған шағын тобы" бөлімінде:
      100.22.002 жолы негізгі қаражаттың қалған шағын тобы бойынша шегерімдерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      159. "Негізгі қаражат бойынша барлығы" бөлімінде:
      100.22.003 жолы тіркелген активтер бойынша шегерімдердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      160. "Басқалары" бөлімінде:
      1) 100.22.006 жолы шағын топтың құндық теңгермесінен есептен шыққан тіркелген активтердің құнының асуынан кірісті көрсетуге арналған. 100.22.001 жолына қосымша нысан I бағанының, 100.02.001 жолына қосымша нысанның F бағанында көрсетілген сомаларды қоспағанда, және 100.22.002 жолының теріс сомаларын қосумен айқындалады;
      2) 100.22.005 жолы Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс, жал келісім-шартына сәйкес жалға беруші жүргізген және жалға беруші өтемеген жалға алған негізгі құралдарды жөндеуге кеткен шығыстардың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      161. 100.22.003Е жолының шамасы 100.00.034А жолына көшіріледі.
      100.22.003J жолының шамасы 100.00.034D жолына көшіріледі.
      100.22.003К жолының шамасы 100.00.034С жолына көшіріледі.
      100.22.003F, 100.22.003Н және 100.22.005D жолдарының шамасы 100.00.034F жолына көшіріледі.
      100.22.004 жолының шамасы 100.00.008 жолына көшіріледі.

      162. 100.22.001, 100.22.002 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Негізгі қорлардың жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес тіркелген активтердің I тобы бойынша негізгі құралдар коды немесе Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес салық төлеуші амортизациялық аударымдар есептеуді жүргізетін тіркелген активтердің II, III және IV топтары бойынша тобының атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында Салық кодексінің  107-бабы  мен 110-бабының 1-тармағына сәйкес амортизациялық аударымдарды есептеу үшін тіркелген активтер тобының нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес амортизацияның шекті нормалары процентпен көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеуші қолданатын амортизациялық нормалар әрбір шағын топ бойынша процентпен, бірақ D бағанында көрсетілген шектен асырылмай көрсетіледі;
      6) F бағанында әрбір салық шағын тобы (тобы) бойынша өткен салық кезеңі үшін 100.22.001, 100.22.002, 100.22.003 жолдарына қосымша нысандардың Р бағанының тиісті жолдарында және алдыңғы салық кезеңі үшін 100.22.005Н жолында қалыптасатын есепті салық кезеңінің басындағы шағын топтың (топтың) құндық теңгерімінің шамасы көрсетіледі;
      7) G бағанында шағын топтар (топтар) бөлінісінде есепті салық кезеңінде сатып алынған, тегін алынған, сондай-ақ негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің жарғылық капиталына салымы ретінде түскен және жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын құны көрсетіледі. Көрсетілген негізгі активтердің және материалдық емес активтердің құны Салық кодексінің  106-бабына  сәйкес айқындалады. Осы бағанда, сондай-ақ өткен салық кезеңі үшін 100.23.001 жолына қосымша нысанның К бағанында айқындалған Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес екі еселенген нормамен амортизациялық аударымдар сомасы есептелген негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің қалдық құны көрсетіледі;
      8) Н бағанында жарғылық капиталға салым ретінде тіркелген активтерді сатудан алынған және/немесе алынуы, қаржы лизингіне берілуі тиіс, есептен шығарылуы, жоғалуы, жойылуы, ысырабы кезіндегі сақтандырылған тіркелген активтер бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы, сондай-ақ Салық кодексінің  109-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес айқындалған тіркелген активтерді өзге шығару кезіндегі сома көрсетіледі;
      9) I бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың негізгі құралдарының теңгерімдік құнының шамасы (F+G+Н) айқындалады;
      10) J бағанында Салық кодексінің  107-бабының  2 және 3-тармақтарына сәйкес (I х Е) есептелген есепті салық кезеңдегі амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында Салық кодексінің  113-бабы  1-тармағында көрсетілген, Салық кодексінің  92-бабына  сәйкес шегеруге жататын негізгі құралдардың нормативтік қызмет мерзімінен асырмайтын және өндіріс қуатын арттырмайтын техникалық құжаттарға сәйкес негізгі құралдың техникалық жай-күйін сақтау және ұстап тұру мақсатында өндірілетін негізгі құралдардың детальдарын (бөліктерін) ауыстырумен байланысты жөндеуге шыққан нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      12) L бағанында К бағанында көрсетілген жөндеуге шығыстарды қоспағанда, Салық кодексінің  113-бабына  1-тармағында көрсетілген негізгі құралдарды жөндеуге шыққан нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      13) М бағанында Салық кодексінің  113-бабы  2-тармағында белгіленген нормалар шегінде шегеруге жатқызылуы тиіс нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      14) N бағанында Салық кодексінің  113-бабының  1, 2 және 5 тармақтарына нақты шығыстарға барабар тиісті шағын топтың теңгерме құны өсетін М бағанында көрсетілген сомадан асатын, салық төлеуші негізгі құралдарға жөндеу жүргізген нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      15) О бағанында Салық кодексінің  111-бабының  2-тармағына сәйкес 100 айлық есептік көрсеткіштен кем соманы құрайтын есепті салық кезеңінің аяғындағы шамасы, шағын топтың (топтың) теңгерімдік құны көрсетіледі;
      16) Р бағанында егер Салық кодексінің  111-бабының  1-тармағына сәйкес осы шағын топтың (топтың) барлық кесімді активтері есепті салық кезеңінің соңына есептен шықса, I бағанында көрсетілген оң сомасына тең есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың (топтың) теңгерімдік құны көрсетіледі;
      17) Q бағанында Салық кодексінің  108-бабының  2-тармағында көзделген түзетулер (I - J + N - O - Р) есебімен есепті салық кезеңінің аяғындағы шағын топтың теңгерімдік құны көрсетіледі. Шағын топтың (I тобы бойынша) барлық тіркелген активтері шығарылған жағдайда осы бағанда нөл көрсетіледі. Топтың (II, III және IV топтары бойынша) барлық тіркелген активтері шығарылған жағдайда осы баған бойынша шама I бағаны бойынша теріс мәні есепке алынбай айқындалады.
      Жиынтық шама:
      100.22.001 жолға қосымша нысанның F бағаны 100.22.001А жолына, G бағаны - 100.22.002В жолына, H бағаны - 100.22.001С жолына, I бағаны - 100.22.001D жолына, J бағаны - 100.22.001Е жолына, К бағаны - 100.22.001F жолына, L бағаны - 100.00.001G жолына, М бағаны - 100.22.001Н жолына, N бағаны - 100.22.001I жолына, О бағаны -100.22.001J жолына, Р бағаны - 100.22.001К жолына, Q бағаны -100.22.001L жолына көшіріледі;
      100.22.002 жолға қосымша нысанның F бағаны 100.22.002А жолына, H бағаны - 100.22.002С жолына, I бағаны - 100.22.002D жолына, J бағаны - 100.22.002Е жолына, К бағаны - 100.22.002F жолына, L бағаны - 100.00.002G жолына, М бағаны - 100.22.002Н жолына, N бағаны - 100.22.002І жолына, О бағаны -100.22.002J жолына, Р бағаны - 100.22.002К жолына, Q бағаны -100.22.002L жолына көшіріледі.

      163. 100.22.001 жолға қосымша нысанның F бағанында көрсетілген сомаларды қоспағанда 100.22.001 жолға қосымша нысанның І бағаны мен 100.22.002 жолға қосымша нысанның І бағаны бойынша теріс сомалар 100.22.004 жолына көшіріледі.

      164. 100.22.005 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында негізгі құралдарды жылдық жиынтық табыс алу мақсатында алған жалға берушінің атауы (аты-жөні, тегі) көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланатын, олар бойынша жөндеуге кеткен шығыстар келісім-шартқа сәйкес жалға беруші өтемеген "Негізгі қорлар жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес негізгі құралдардың атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабындағы  1-тармаққа сәйкес, D бағанында көрсетілген негізгі құралдар топтарының нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында негізгі құралдар жалға алу шартының нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында жал шартына сәйкес есепті салық кезеңі үшін жал төлемінің сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында есепті салық кезеңінің ішінде жүргізілген жалға алынған негізгі құралдарды жөндеуге нақты шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      9) I бағанында жалға берушімен өтеуге жататын жөндеуге шығыстар сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында Салық кодексінің  113-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге жататын, жалға берушімен өтелетін жөндеуге шығыстар сомасы көрсетіледі;
      100.22.005 жолына қосымша нысанның G бағанының жиынтық шамасы 100.22.005А жолына, Н бағанының жиынтық шамасы 100.22.005В жолына, I бағанының жиынтық шамасы 100.22.005C жолына, J бағанының жиынтық шамасы 100.22.005D жолына көшіріледі.

  25. Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген
активтер бойынша амортизациялық аударымдар
- 100.23 нысанын жасау

      165. Бұл нысан салық төлеуші алғаш рет пайдалануға берілген және Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланылатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдарды айқындауға арналған.
      Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес есептелген амортизациялық аударымдарын салық төлеуші шегерімге жатқызған кезде, осы нысан үш жыл ішінде жиынтық жылдық табыс алу мақсатында тіркелген активтерді пайдалануды растау үшін өткен үш салық кезеңіне беріледі.

      166. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      167. "Алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар" бөлімінде:
      100.23.001 жолы алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және осы қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      168. 100.23.001В жолының шамасы 100.00.034С жолға көшіріледі.

      169. 100.23.001 жолға қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Қазақстан Республикасы аумағында алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтердің "Негізгі қорлар жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес коды көрсетіледі;
      3) С бағанында Қазақстан Республикасының аумағында тиісті тіркелген активті іске қосу күні көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағына сәйкес тіркелген актив тобының нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  110-бабының  1-тармағында белгіленген тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның шекті нормалары көрсетіледі. Бұл ретте F, G, H, K бағандарының қос амортизация нормасын қолданылған өткен салық кезеңдеріндегі Қазақстан Республикасы аумағында алғаш рет пайдалануға берілген тіркелген активтер бойынша толтырылмайды;
      6) F бағанында F бағанда көрсетілген шектен аспайтын, тіркелген активтердің әрбірінің атауы бойынша процентпен салық төлеуші қолданатын амортизацияның нормалары көрсетіледі;
      7) G бағанында салық төлеуші Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес (F х 2) қолданатын, амортизацияның екі еселенген нормалары көрсетіледі;
      8) Н бағанында Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген және салық төлеуші жылдық жиынтық табыс алу үшін пайдаланатын, түскен тіркелген активтердің құны көрсетіледі;
      9) І бағанында кемінде үш жылда жылдық жиынтық табыс алу мақсатында (Н х G) тіркелген активтердің деректерін пайдалану шарты кезінде амортизацияның екі еселенген нормасы бойынша есептелген амортизация аударымдарының сомалары көрсетіледі;
      10) J бағанында ағымдағы салық кезеңінде Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген және жылдық жиынтық табыс алу үшін (Н - І) пайдаланылатын тіркелген активтердің құны көрсетіледі. Келесі салық кезеңінде осы бағанның деректері салық салу мақсатында амортизация аударымдарын есептеу үшін тиісті шағын топтың теңгерімдік құнына енгізуге жатады және келесі салық кезеңінің 100.22.001, 100.22.002 жолдарға қосымша нысанның G бағанының тиісті жолдарына көшіріледі;
      11) К бағанында пайдаланудың үш жыл кезеңі өткенге дейін сатқан жағдайда тиісті тіркелген активтің жойылған күні көрсетіледі.
      100.23.001 жолға қосымша нысанның Н бағанының жиынтық шамасы 100.23.001A жолына, I бағаны - 100.23.001В жолына, J бағаны - 100.23.001С жолына көшіріледі.

  26. Инвестициялық салықтық преференциялар
бойынша шегерімдер - 100.24 нысанын жасау

      170. Бұл нысан Салық кодексінің  139-бабының  4-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс инвестициялық жобалар шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің құнын айқындауға арналған.

      171. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) оған сәйкес инвестициялық салықтық преференциялары берілетін инвестиция бойынша уәкілетті органмен жасасқан келісім-шарттар саны.

      172. "Инвестициялық салықтық преференциялар бойынша шегерімдер" бөлімінде:
      100.24.001 жолы инвестициялық жобалар шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және осы жасасқан келісім-шарттар санымен саны айқындалатын қосымша нысандардың негізінде толтырылады.

      173. 100.24.001В жолының шамасы 100.00.034Е жолға көшіріледі.

      174. 100.24.001 жолына қосымша нысандар:
      1) "N" тор көзінде келісім-шарттың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) "Жалпы ақпарат" бөлімінде Қазақстан Республикасының инвестиция туралы заңнамасына сәйкес жасасқан келісім-шарттың жасасу нөмірі мен күні; преференция берілген кезең көрсетіледі;
      3) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      4) В бағанында тіркелген активтің "Негізгі қорлар жіктеуіші" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес коды көрсетіледі;
      5) С бағанында тіркелген активті енгізу күні көрсетіледі;
      6) D бағанында инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген тіркелген активтердің құны және объектілерді қайта құруға шығыстар көрсетіледі. Келесі салық кезеңінде осы жолға өткен салық кезеңі үшін 100.24.001 жолға қосымша нысанының G бағанының тиісті жолдарындағы тіркелген активтердің қалдық құны және объектілерді қайта құруға шығыстар және келісім-шарттың шарты бойынша есепті салық кезеңінде жаңадан пайдалануға берілген тіркелген активтердің құны және инвестициялық жоба шеңберінде объектілерді қайта құруға шығыстар көшіріледі;
      7) Е бағанында есеп бойынша инвестициялық салықтық преференциялар (бұдан әрі - преференциялар) берудің ағымдағы кезеңі көрсетіледі (бірінші салық кезеңі - преференцияларды қолданудың бірінші жылы, келесі салық кезеңдері - Инвестиция туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған келісім-шарттың негізінде преференцияларды қолдану жылы). Преференцияларды қолдану мерзімі Салық кодексінің  139-бабының  9-тармағына сәйкес тіркелген активтердегі инвестициялардың көлеміне байланысты айқындалады;
      8) F бағанында Салық кодексінің  139-бабының  9-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс тіркелген активтердің құны көрсетіледі;
      9) G бағанында келесі салық кезеңінің 100.24.001 жолына қосымша нысанының D бағанының тиісті жолдарына көшірілетін тіркелген активтердің құны мен қайта құруға шығыстар көрсетіледі (D - F).
      10) Н бағанында Салық кодексінің  110-бабы  1-тармағына сәйкес тіркелген активтер тобының нөмірі көрсетіледі.
      100.24.001 жолына қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 100.24.001А жолына, F - 100.24.001В жолына, G - 100.24.001С жолына көшіріледі.

  27. Резидент еместер болып табылатын, заңды және
жеке тұлғаларға төлейтін Қазақстан Республикасындағы
көздерден табыстары - 100.25 нысанын жасау

      175. Осы нысан резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмаған қызметіне Қазақстан Республикасының көздерінен түскен кіріс және салық Салық кодексінің  179 187 187-1 198 - 201-1-баптарына  сәйкес төлем көзінен табыс салығының сомасын айқындауға арналған.

      176. "Салық агенті туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық агенті мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық агентінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      177. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 100.25.001 жолы салық кезеңінің басында резидент емес болып табылатын заңды және жеке тұлғаларға төленбеген табысының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      2) 100.25.002 жолы Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған, салық кезеңі үшін резидент емеске есептелген табыстың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      3) 100.25.003 жолы салық кезеңі үшін резидент емеске есептелген жеке табыс салығының сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      4) 100.25.004 жолы өткен салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда резидент емеске төленген және (немесе) салық агентi шегерімге жатқызған бюджетке есептеуге тиісті табыстың сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      5) 100.25.005 жолы Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына және 147, 187-1-баптарына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент емес төлеген жеке табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
      6) 100.25.006 жолы Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті резидент еместерге төленбеген, бірақ салық агентімен бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда шегерімге жатқызылған, кірістерден ұсталатын табыс салығы сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 100.25.007 жолы салық кезеңі үшін Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес шартты банк салымына аударылған табыс салығы сомаларын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      178. 100.25.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  178-бабына  сәйкес резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған, осы Ереженің 257-тармағы 1) тармақшасына сәйкес кірістерінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында салық кезеңінің басында резидент еместерге төленбеген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған салық кезеңі үшін есептелген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында кірістерден есептелген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында өткен салық кезеңінің қорытындысы бойынша декларацияда резидент емеске төленген және (немесе) төленбеген, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған төленген кірістердің сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  181-бабы  1) тармақшасына және 147, 187-1-баптарына сәйкес бюджетке есептеуге жататын салық кезеңі үшін резидент еместердің төленген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  181-бабы  2) тармақшасына сәйкес бюджетке есептеуге тиісті, бірақ салық агенті шегерімге жатқызған резидент еместердің төленбеген кірістерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      9) I бағанында Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес салық кезеңі үшін шартты банк салымына орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      100.25 қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.25.001 жолға, D бағанының - 100.25.002 жолына, Е бағаны - 100.25.003 жолына, F бағаны - 100.25.004 жолына, G бағаны - 100.25.005 жолына, Н бағаны - 100.25.006 жолына, I бағаны - 100.25.007 жолына көшіріледі.

  28. Халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан
босатылуға жататын салық салынатын кірісті есептеу
- 100.26 нысанын жасау

      179. Осы нысан Салық кодексінің  199-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасымен жасасқан қосарланған салық салуға жол бермеу және кірістер мен мүліктерге (капиталға) салық салудан жалтарудың алдын алу туралы халықаралық шарт ережелері (бұдан әрі - халықаралық шарт) бойынша салық салудан босатылатын салық салынатын кіріс (залал) сомасын айқындауға арналған.
      100.26 нысанын Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын, халықаралық шарт ережелерін қолдануға құқығы бар резидент емес толтырады. Бұл нысанға салық төлеуші-резидент еместің резиденттігін растайтын құжат қоса тіркеледі.

      180. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) Қазақстан Республикасы қолданылатын халықаралық шарт жасасқан, осы Ереженің 259-бабына сәйкес елдің коды;
      4) шығыстарды есептеудің қолданылатын әдісі (тиісті торкөзде әдістердің бірі көрсетіледі).

      181. "Есеп" бөлімінде:
      1) 100.26.001 жолы резидент емес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған жиынтық жылдық табысының жалпы сомасын көрсетуге арналған. Бұл жолға 100.26.023 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.26.002 жолы Салық кодексінің  199-бабының  1-тармағына сәйкес бухгалтерлік есепте осындай кірістерге бөлек есеп жүргізу негізінде есептелген Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған Қазақстан Республикасы тараптардың бірі болып табылатын халықаралық жүк тасымалдауда көлік қызметін көрсетуден алынған кіріс сомасын көрсетуге арналған;
      3) 100.26.003 жолы резидент емес салық төлеушінің Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алу үшін шеккен шығыстарының шегерілетін жалпы сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға 100.00.035А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 100.26.004 жолы салық төлеушінің халықаралық тасымалдауларда көлік қызметін көрсетуден кіріс алу мақсатында шеккен шығыстарының сомасын көрсетуге арналған. Салық төлеуші шығыстарды есептеудің тура әдісін қолданған жағдайда осы жолда бухгалтерлік есепте осындай шығыстарды есептеудің бөлек әдісін қолдану негізінде есептелген құжаттармен расталған сома көрсетіледі. Шығыстарды есептеудің жанама әдісін қолданған жағдайда осы 100.26.004 жолы 100.26.003 жолының үлес салмағы және деректерінің қосындысы ретінде есептеледі. Үлес салмағы 100.26.002 жолы деректерінің 100.26.001 жолы деректеріне қатынасы ретінде айқындалады. Бұл ретте, салық төлеуші халықаралық тасымалдауларда көлік қызметін көрсетуден кіріс алу мақсатында шеккен шығыстарын есептеудің көрсетілген әдістерінің бірін дербес таңдауға құқылы;
      5) 100.26.005 жолы халықаралық шартқа сәйкес салық салудан босатылуға жататын салық салынатын кіріс (залал) сомасын көрсетуге арналған. 100.26.005 жолының деректері 100.26.002 және 100.00.004 жолдары деректерінің айырмашылығы ретінде есептеледі.

      182. 100.26.005 жолының шамасы 100.00.038А жолына көшіріледі.

  29. Залалдарды көшіру - 100.27 нысанын жасау

      183. Бұл нысан Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес кәсіпкерлік қызметтен көшірілген залалдар сомасының есебіне арналған.

      184. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      185. "Залалдар" бөлімінде:
      100.27.001 жолы өткен салық кезеңдерінен көшірілетін залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      186. 100.27.001 жолының шамасы 100.00.043 жолына көшіріледі.

      187. 100.27.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залал пайда болған және осы жол толтырылатын өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдың жиынтық сомасы көрсетіледі;
      3) С бағанында өткен салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшірілуге тиісті залал) көрсетіледі. Егер 100.00.042 жолында кіріс алынса, онда салық салынатын кірістің түзетілген сомасына кемітілген кіріс сомасы (100.00.042 жолы) осы бағанға көшіріледі. Егер 100.00.039 жолында залал алынған жағдайда, онда осы бағанға 100.00.041 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) Е бағанында келесі салық кезеңіне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының (С және D бағандарының оң мәнінде болған жағдайда осы бағанды есептеу кезінде аталған сома ескерілмейді) және 100.02.002 жолында көрсетілген (100.00.039 жолының оң мәнінде) үй-жайлар, ғимараттарды (мұнай, газ ұңғымалары мен беріліс құрылғылары) сату кезінде алынған залал айырмашылығы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзім өтіп кеткенге дейін келесі салық кезеңнің қосымша нысанының С бағанына көшіріледі;
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағында белгіленген залалдарды көшіруге арналған мерзімінің өтіп кетуіне байланысты келесі салық кезеңіне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      100.27.001 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңінің С бағанының шамасы 100.27.001 жолына көшіріледі.

  30. Шетелдік салық есебі - 100.28 нысанын жасау

      188. Бұл нысан Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке алынған шетел мемлекеттеріндегі көздерден салық төлеуші алған кіріс бойынша табыс салығы және табысқа (бұдан әрі - табыс салығы) салық сомасын айқындауға арналған.
      Қазақстан Республикасынан тысқары жерде салық төлеуші төлеген табыс салығының сомасы салықтарды ұстағанын және (немесе) төлегенін растайтын құжаттардың болуы кезінде жүргізіледі. Мұндай құжат шетел елдеріндегі көздерден алынған кіріс және ұсталған және (немесе) төленген салықтар сомасы туралы шетел мемлекетінің салық органы растаған анықтама болуы мүмкін.

      189. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      190. "Дивидендтер" бөлімінде:
      100.28.001 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған дивидендтерден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      191. "Сыйлықақылар" бөлімінде:
      100.28.002 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған сыйлықақылардан салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      192. "Роялти" бөлімінде:
      100.28.003 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған роялтиден салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      193. "Халықаралық тасымалдарда көлік қызметін көрсетуден түскен кіріс" бөлігінде:
      100.28.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған халықаралық тасымалдарда көліктік қызмет көрсетуден түскен кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      194. "Тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кіріс" бөлігінде:
      100.28.005 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен өзгелей кірістен салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      195. "Тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кіріс (пайда)":
      100.28.006 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түскен салық салынатын кірістен (пайдадан) салықтың жалпы сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

      196. "Барлығы" бөлігінде:
      100.28.007 жолы 100.28.001С, 100.28.002С, 100.28.003С, 100.28.004С, 100.28.005С, 100.28.006С жолдарында айқындалған, Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған салықтың жиынтық сомасын көрсетуге арналған.
      100.28.007 жолының шамасы 100.29.003А көшіріледі.

      197. 100.28.007 жолының шамасы 100.29.005А жолына көшіріледі. 100.28.001А жолының шамасы 100.07.002 жолына көшіріледі. 100.28.002А жолының шамасы 100.08.003 жолына көшіріледі.

      198. 100.28.001, 100.28.002, 100.28.003, 100.28.004 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 259-тармағына орай кіріс төлемі көзі - елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер салық төлеуші бір шетел мемлекетінде есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі - ел немесе халықаралық шартқа заңнамамен белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кіріс төлем көзі - еліне төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының көбейтіндісі ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі - ел бойынша Қазақстан Республикасының шегінде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерін көбейту ретінде айқындалады.
      100.28.001 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.28.001А жолына, Е бағаны - 100.28.001В жолына, G бағаны - 100.28.001С жолына көшіріледі, 100.28.002 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.002А жолына, Е бағаны - 100.28.002В жолына, G бағаны - 100.28.002С жолына көшіріледі, 100.28.003 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.003А жолына, Е бағаны - 100.28.003В жолына, G бағаны - 100.28.003С жолына көшіріледі, 100.28.004 жолға қосымша нысанның С бағаны 100.28.004А жолына, Е бағаны - 100.28.004В жолына, G бағаны - 100.28.004С жолына көшіріледі.

      199. 100.28.005 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 257-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі - елі бойынша ашылатын сома тұрақты мекеме құрмай жүзеге асырылатын қызметтен түскен кіріс түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі - елі көрсетіледі;
      4) D бағанында әрбір төлем көзі - елі бойынша есепті салық кезеңі ішінде салық төлеушіге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден кіріс алған жағдайда, осы шетел мемлекеті бойынша есептелген кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында тиісті төлем көзі - елі заңдарында немесе халықаралық шартта белгіленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      6) F бағанында әрбір төлем көзі - елінде төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, F бағанының деректері D және Е бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі. Бұл орайда, Н бағанның деректері D және G бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады.
      100.28.005 жолға қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 100.28.005А жолына, F бағаны - 100.28.005В жолына, Н бағаны - 100.28.005С жолына көшіріледі.

      200. 100.28.006 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 259-тармағына сәйкес кірістің төлем көзі-елі көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің ішінде олардың салық заңнамаларына сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша салық төлеуші есептеген салық салынатын кірістің (пайданың) сомасы көрсетіледі. Егер бір шетел мемлекетінде салық төлеуші есепті салық кезеңі ішінде бірнеше көздерден салық салынатын кіріс алған жағдайда, онда осы шетел мемлекеті бойынша есептелген салық салынатын кірістің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында тиісті төлем көзі-елі заңдарында немесе халықаралық шартта белгіленген төленген табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында әрбір кірістің төлем көзі-елінде төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, Е бағанының деректері С және D бағандарының қосындысы ретінде айқындалады;
      6) F бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  129-бабының  ережелеріне сәйкес әрбір төлем көзі-елі бойынша Қазақстан Республикасынан тысқары жерде төленген және Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке жатқызылған табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл орайда, G бағанның деректері С және F бағандарының деректерінің қосындысы ретінде айқындалады.
      100.28.006 жолға қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.28.006А жолына, Е бағаны - 100.28.006В жолына, G бағаны - 100.28.006С жолына көшіріледі.

  31. Салық міндеттемесін есептеу
- 100.29 нысанын жасау

      201. Бұл нысан салық төлеушінің корпорациялық табыс салығының сомасын есептеуіне резидент еместің Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекеме арқылы қызметінен таза кіріске салық және төленген аванстық төлемдер мен жүргізілген есепке алулар, есепті салық кезеңінің қорытындысы бойынша басқа да есеп айырысуларды, сондай-ақ заңды тұлға бойынша жалпы деректерді көрсетуге арналған.

      202. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      203. "Салық есептеу және жүргізілген төлем бойынша есеп" бөлімінде:
      1) 100.29.001 жолында 100.00.044 жолында айқындалған салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі;
      2) 100.29.002 жолында Салық кодексінің  135-бабының  1-тармағында белгіленген ставка бойынша корпорациялық табыс салығының есептелген сомасы көрсетіледі. 100.29.002С жолында 100.35.010 жолында көрсетілген сома көрсетіледі;
      3) 100.29.003 жолында 100.29.003А және 100.29.003В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін жүргізілген есептің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 100.29.003А жолында Қазақстан Республикасы шегінен тыс төленген, осы декларацияда көрсетілген кірістен ұсталған және Салық кодексінің  129-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасында корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде есепке алуға қабылданған салық сомалары көрсетіледі; Осы жолға 100.28.007 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.29.003В жолында Қазақстан Республикасында есептелген (алынған) сыйлықақылар мен ұтыстардың сомаларынан ұсталған салық сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.08.001В, 100.08.002D және 100.08.003D жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 100.29.004 жолында 100.29.004А немесе 100.29.004В немесе 100.29.004С немесе 100.29.004D жолдарының деректері арқылы айқындалатын есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      7) 100.29.004А жолында Салық кодексінің  125-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген және 100.29.002 және 100.29.003 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте егер 100.29.003 жолының сомасы 100.29.002 жолының сомасынан асатын болса, 100.29.002 жолының сомасы шегінде есепке алу жүргізіледі және 100.29.004А жолында нөл көрсетіледі;
      8) 100.29.004В жолында Салық кодексінің  119-1-бабының  4-тармағына немесе Салық кодексінің  139-бабының  2-тармағына, немесе Салық кодексінің 140-2-бабының 2-тармағына, Салық кодексінің 140-5-бабының 2-тармағына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі және 100%-ке азайтылған 100.29.004А жолының сомасы ретінде айқындалады;
      9) 100.29.004С жолында Салық кодексі 140-9-бабының 1 (және 2-тармағына), 4-тармақтарына сәйкес есепті салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі және 100.29.004А және 100.37.017 жолдарының сомасы ретінде айқындалады;
      10) 100.29.005 жолы Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметтерін жүзеге асыратын резидент емес-заңды тұлғалармен толтырылады. Осы жолда 100.29.001 және 100.29.004 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын таза табыс сомасы көрсетіледі;
      11) 100.29.006 жолы Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметтерін жүзеге асыратын резидент емес-заңды тұлғалармен толтырылады. Осы жолға Салық кодексінің  185  немесе  201-баптарына  сәйкес есептелген Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы түсетін резидент емес-заңды тұлғалардың таза табысына салық сомасы көрсетіледі;
      12) 100.29.006А жолында Салық кодексінің  185-бабының  1-тармағына белгіленген ставка бойынша есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      13) 100.29.006В жолында Салық кодексінің  201-бабына  сәйкес халықаралық шарттарда белгіленген ставка бойынша есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      14) 100.29.006С жолында Қазақстан Республикасымен қолданылатын халықаралық шарт жасалған осы Ереженің 259-тармағына сәйкес елдің коды көрсетіледі;
      15) 100.29.007 жолында 100.29.004 және 100.29.004 сомаларының қосылуымен айқындалатын корпорациялық табыс салығының жиынтық сомасы көрсетіледі;
      16) 100.29.008 жолында 100.29.008А және 100.29.008В жолдарының сомасы ретінде айқындалатын төленген аванстық төлемдер көрсетіледі;
      17) 100.29.008А жолында есепті салық кезеңінде өткен салық кезеңінен және корпорациялық табыс салығын төлеу кезінде басқа салық түрлерінен ауыстырылған артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      18) 100.29.008В жолында есепті салық кезеңінде салық төлеушімен жүргізілген аванстық төлемдердің жиынтық шамасы көрсетіледі;
      19) 100.29.009 жолында төлеуге жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      20) 100.29.010 жолында егер 100.29.008 жолда көрсетілген төленген аванстық төлемдердің шамасы 100.29.007 жолында есептелген корпорациялық табыс салығынан көп болған жағдайда айқындалатын артық төленген салық сомасы көрсетіледі.

      204. "Басқа ақпарат" бөлімінде:
      1) 100.20.011 жолында статистика органдарының деректері бойынша Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішіне сәйкес кәсіпкерлік қызмет түрлері көрсетіледі;
      2) 100.20.012 жолында статистика органдарының деректері бойынша КОЖЖ (кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктегіші) коды көрсетіледі;
      3) 100.29.013 жолында заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі;
      4) 100.29.014 жолында заңды тұлғаның меншік түрі көрсетіледі: жеке меншік немесе мемлекеттік.

      205. 100.29.002 жолының шамасы 100.00.045 жолына көшіріледі.
      100.29.003 жолының шамасы 100.00.047 жолына көшіріледі.
      100.29.006 жолының шамасы 100.046 жолына көшіріледі.
      100.29.007 жолының шамасы 100.00.048 жолына көшіріледі.
      100.29.008 жолының шамасы 100.00.049 жолына көшіріледі.
      100.29.009 жолының шамасы 100.00.050 жолына көшіріледі.
      100.29.010 жолының шамасы 100.00.051 жолына көшіріледі.

  32. Таза кірісті бөлу кезінде алынған және әр
құрылтайшының, қатысушының үлестерін сақтай отырып
резидент-заңды тұлғаның жарғылық капиталын өсіруге
бағытталған кіріс - 100.30 нысанын жасау

      206. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабы  2-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес таза кірісті бөлу кезінде алынған және әр құрылтайшының, қатысушының үлестерін сақтай отырып резидент-заңды тұлғаның жарғылық капиталын өсіруге бағытталған кіріс сомаларын айқындауға арналған.

      207. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркелген нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      208. "Кіріс" бөлімінде:
      100.30.001 жолы салық кезеңі ішінде таза кірісті бөлу кезінде алынған және әр құрылтайшының, қатысушының үлестерін сақтай отырып резидент-заңды тұлғаның жарғылық капиталын өсіруге бағытталған кірісті көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      209. 100.30.001 жолының шамасы 100.00.014 және 100.00.022К жолдарына көшіріледі.

      210. 100.30.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында В бағанында салық төлеуші құрылтайшысы, қатысушысы болып табылатын резидент-заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген заңды тұлғаның СТН көрсетіледі;
      4) D бағанында В бағанында көрсетілген заңды тұлғада қатысу үлесі проценттік қатынаста көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық кезеңінің басына В бағанында көрсетілген заңды тұлғада қатысу үлесі, теңгеде көрсетіледі;
      6) F бағанында В бағанында көрсетілген заңды тұлғаның таза кірісті бөлу кезінде алынған және салық төлеушімен әр құрылтайшының, қатысушының үлестерін сақтай отырып аталған заңды тұлғаның жарғылық капиталын өсіруге бағытталған кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында салық кезеңінің соңына В бағанында көрсетілген заңды тұлғада салық төлеушінің қатысу үлесі көрсетіледі. Е және F бағандарының қосылуымен айқындалады.
      110.30.001 жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 110.30.001 жолына көшіріледі.

  33. Салық салуда жеңілдігі бар елде
алынған кіріс - 100.31 нысанын жасау

      211. Осы нысан салық төлеуші-резиденттің Салық кодексінің  130-бабына  сәйкес салық төлеуші-резиденттің салық салынатын кірісіне қосатын салық салуда жеңілдігі бар елдерде орналасқан және (немесе) тіркелген резидент емес-заңды тұлғалардың пайдаларының жалпы сомаларын айқындауына арналған. Салық салуда жеңілдігі бар елді айқындау Салық кодексінің  130-бабының  2-тармағымен қарастырылған.

      212. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;

      213. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      100.31.001 жолы Қазақстан Республикасының салық төлеуші-резидентінің салық салынатын кірісіне қосылатын және Салық кодексінің  130-бабына  сәйкес айқындалатын пайдаларының жалпы сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      214. 100.31.001 жолының шамасы 100.00.037 жолына көшіріледі.

      215. 100.31.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық салуда жеңілдігі бар елдерде орналасқан және (немесе) тіркелген, жарғылық капиталында салық төлеуші-резиденттің үлесі 10%-тен көп үлесті құрайтын заңды тұлға-резидент еместің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес В бағанында көрсетілген салық төлеуші-резидент еместің резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеуші-резидент еместің резиденттік еліндегі салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеуші-резиденттің В бағанында көрсетілген резидент еместің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі процентте көрсетіледі;
      6) F бағанында осы Ережелердің 258-тармағына сәйкес резидент еместің пайда сомасы айқындалған валюта коды көрсетіледі;
      7) G бағанында В бағанында көрсетілген резидент емес заңды тұлғаның оның шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша айқындалған шоғырландырылған пайда сомасы шетел валютасында көрсетіледі. В бағанында көрсетілген резидент еместің пайдасының жалпы сомасы осы Декларацияға қоса берілген сол сияқты резидент еместің шоғырландырылған қаржылық есептілігімен расталады;
      8) Н бағанында 100% ((GхЕ)/100%) G және Е бағандарының деректерінің туындысына қатынасы ретінде айқындалатын Қазақстан Республикасының салық төлеуші-резидентінің салық салынатын кірісіне қосылатын пайда сомасы шетел валютасында көрсетіледі;
      9) I бағанында В бағанында көрсетілген заңды тұлға-резидент еместің салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының рыноктық бағамы бойынша ұлттық валютада қайта есептелген Н бағанында көрсетілген пайда сомасы көрсетіледі.
      100.31.001 жолына қосымша нысанның I бағанының жиынтық шамасы 110.31.001 жолына көшіріледі.

  34. Өзге халықаралық шарттарға сәйкес салық
салудан босатуға жататын салық салынатын кіріс
- 100.32 нысанын жасау

      216. Қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан босатуға жататын салық төлеушінің салық салынатын кіріс (залал) сомаларын айқындауға арналған.

      217. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      218. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      100.32.001 жолы қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан босатуға жататын салық салынатын кірістің (залалдың) жалпы сомаларын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      219. 100.32.001 жолының шамасы 100.00.038В жолына көшіріледі.

      220. 100.32.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес салық төлеуші жүзеге асыратын қызмет түрі. Бұл ретте салық төлеуші аталған бағанда жүзеге асырылатын қызмет түрі бойынша жол бойы Е немесе F бағанында көрсетілген халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасында салық салудан босатуға жататын кірістер алынған тиісті топты (сынып) көрсетеді;
      3) С бағанында Е немесе F бағанында көрсетілген халықаралық шартқа сәйкес салық салудан босатуға жататын кіріс алынған салық төлеушімен жұмыстар орындауға (қызмет көрсетулерге) немесе өзге мақсаттарда жасалған келісім-шарттың (шарт, келісім) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      4) D бағанында Е немесе F бағанында түрі немесе атауы көрсетілген халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес салық салудан босатуға жататын, Салық кодексінің  67-бабына  сәйкес бухгалтерлік есепте салық салынатын кірісті бөлек есебін жүргізу негізінде есептелген салық төлеушінің салық салынатын кірісінің (залал) сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында оған сәйкес D бағанында көрсетілген салық төлеушінің салық салынатын кірісіне қатысты Салық кодексімен белгіленген тәртіптен өзгеше салық салу тәртібі белгіленген осы Ережелердің 260-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрінің коды көрсетіледі;
      6) F бағанында оған сәйкес D бағанында көрсетілген салық төлеушінің салық салынатын кірісіне қатысты Салық кодексімен белгіленген тәртіптен өзгеше салық салу тәртібі белгіленген халықаралық шарт түрінің атауы көрсетіледі. Осы баған егер салық төлеуші осы Ережелердің 260-тармағына сәйкес "Өзге халықаралық шарттар (келісімдер, конвенциялар)" 22-халықаралық шарт түрінің коды Е бағанын көрсеткен жағдайда ғана толтыруға жатады;
      7) G бағанында осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдің коды көрсетіледі.
      Осы баған егер салық төлеуші мемлекетаралық немесе үкіметаралық шарттардың ережелерін қабылдаған жағдайда толтыруға жатады;
      8) Н бағанында Е немесе F бағанында көрсетілген халықаралық шарт бекітілген заң актісінің нөмірі мен күні көрсетіледі.
      100.32.001 жолына қосымша нысанның D бағанының жиынтық шамасы 100.32.001 жолына көшіріледі.

  35. Коммерциялық емес ұйымдарға өтеусiз
негізде берілген мүлік - 100.33 нысанын жасау

      221. Осы нысан коммерциялық емес ұйымдарға өтеусiз негізде берілген мүліктердің сомаларын айқындауға арналған.

      222. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      223. "Мүлік" бөлімінде:
      100.33.001 жолы есепті салық төлеушілермен салық кезеңі ішінде коммерциялық емес ұйымдарға өтеусiз негізде берілген мүліктің құнын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      224. 100.33.001 жолының шамасы 100.00.042В жолына көшіріледі.

      225. 110.33.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеуші мүлік берген коммерциялық емес ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында тиісті коммерциялық емес ұйымның салық төлеуші тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында берілген мүлік түрінің коды көрсетіледі

N
р/с

Мүліктің атауы

Мүлік коды

1

Ақша

01

2

Қаржылық инвестиция

02

3

Тауарлық-материалдық қорлар

03

4

Негізгі құралдар

04

5

Материалдық емес активтер

05

6

Қызмет көрсетулер

06

7

Жұмыстар

07

8

Басқалар

08

      5) Е бағанында коммерциялық емес ұйымның мүлікті беруді растайтын құжатының нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында берілген мүлік құны көрсетіледі.
      110.33.001 жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 100.33.001 жолына көшіріледі.

  36. Демеушілік жәрдем - 110.31 нысанын жасау

      226. Осы нысан Салық кодексінің  10-бабы  1-тармағының 28-1) тармақшасына сәйкес салық төлеушімен көрсетілген демеушілік жәрдем сомасын айқындауға арналған.

      227. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      228. "Демеушілік жәрдем" бөлімінде:
      110.30.001 жолы салық кезеңі ішінде салық төлеушімен көрсетілген демеушілік жәрдем сомасы көрсетіледі және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      229. 100.34.001 жолының шамасы 110.00.042С жолына көшіріледі.

      230. 100.34.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында коммерциялық емес ұйымның атауы немесе демеушілік жәрдем көрсетілген жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген тұлғаның салық төлеушіні тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында демеушілік жәрдем ретінде берілген мүлік түрінің коды көрсетіледі;

N
р/с

Мүліктің атауы

Мүлік коды

1

Ақша

01

2

Қаржылық инвестиция

02

3

Тауарлық-материалдық қорлар

03

4

Негізгі құралдар

04

5

Материалдық емес активтер

05

6

Қызмет көрсетулер

06

7

Жұмыстар

07

8

Басқалар

08

      5) Е бағанында демеушілік жәрдем түрінде берілген мүлікті растайтын құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында демеушілік жәрдем түрінде берілген мүліктің құны көрсетіледі.
      100.34.001 жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 100.34.001 жолына көшіріледі.

  37. Стандарттық салық жеңілдіктерін алғанда салық
міндеттемесін есептеу - 100.35 нысанын жасау

      231. Бұл нысан инвестициялар бойынша уәкілетті мемлекеттік органмен келісім-шартқа сәйкес стандарттық салық жеңілдіктерін алғанда салық төлеуші корпорациялық табыс салығын есептеуге арналған (қаржы-шаруашылық қызметтің қорытындыларына қарамастан).

      232. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      233. "Корпорациялық табыс салығы сомасын есептеу" бөлімінде:
      1) 100.35.001 жолында инвестициялар бойынша уәкілетті органмен келісім-шарт жасаған бұрынғы үш жылдан ең жоғары болып табылатын салық салынатын кіріс сомасы көрсетіледі;
      2) 100.35.002 жолында салынатын кіріс инвестициялар бойынша уәкілетті органмен келісім-шарт жасаған бұрынғы үш жылдан ең жоғарысы болып табылатын салық салық кезеңінің жылы көрсетіледі;
      3) 100.35.003 жолында есепті салық кезеңіне қатысы бойынша 100.35.002 жолында көрсетілген жыл инфляциясының орташа жылдық индексi көрсетіледі;
      4) 100.35.004 жолында инфляция индексi ескеріле отырып, 100.35.001 жолында көрсетілген салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі және 100.35.001 және 100.35.003 жолдарының сомасынан шығарылу ретінде айқындалады;
      5) 100.35.005 жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарттың күші бар айлардың саны көрсетіледі;
      6) 100.35.006 жолында инфляция индексi мен жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарттың күші бар айлардың саны ескеріле отырып, салық салынатын кірістің ең жоғары сомасы көрсетіледі, және 100.35.004 х 100.35.005/12 формуласы бойынша айқындалады;
      7) 100.35.007 жолында есепті салық кезеңінде стандарттық салық жеңілдіктерін берген шарт бойынша қызметтен алынған есепті салық кезеңі үшін салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі. Бұл ретте салық төлеуші басқа қызметтерді жүзеге асыру жағдайында бөлу есебін жүргізуге міндетті;
      8) 100.35.008 жолында 100.35.007 және 100.35.004 жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын, (салық салынатын кіріс - 100.35.001 жолында көрсетуге тиісті салық салынатын кірістің болмаған жағдайында) келісім-шарт бойынша қызметтен алынған салық салынатын кірістің жеңілдетілген өсімінің сомасы көрсетіледі;
      9) 100.35.009 жолында шартқа сәйкес корпорациялық табыс салығының ставкасы көрсетіледі;
      10) 100.35.010 жолында шартқа сәйкес корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.

      234. 100.35.010 жолының шамасы 100.29.002С жолына көшіріледі.

  38. Шетел көздерінен табыстар -
100.36 нысанын жасау

      235. Осы нысан салық төлеуші-резидентпен міндетті тәртіпте толтырылуға жатады және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі көздерден алынған (алынуға жататын) және Салық  кодексінің  79- 80-баптарына  сәйкес Қазақстан Республикасында салық салынуға жататын кірістерді көрсетуге арналған. Бұл ретте мұндай кірістер Декларацияның 100.00.001-100.00.022 жолдарында көрсетуге жатады.

      236. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;

      237. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 100.36.001 жолы Қазақстан Республикасының салық төлеуші-резидентімен тұрақты мекемесіне байланысты емес шетел мемлекетіндегі көздерден алынған кірістер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 100.36.002 жолы Қазақстан Республикасының салық төлеуші-резидентімен шетел мемлекетіндегі көздерден тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырудан алынған кірістер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 100.36.003 жолы 100.36.001 және 100.36.002 (100.36.001 + 100.36.002) жолдарының көрсеткіштерінің сомасы ретінде айқындалатын салық төлеуші-резидентпен Қазақстан Республикасының шегінен тыс (шетел мемлекеттеріндегі) көздерден алынған кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      238. 100.36.003 жолының шамасы 110.00.055 жолына көшіріледі.

      239. 110.36.001 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес кіріс төлейтін салық төлеуші-резидент еместің резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 257-тармағының 2) тармақшасына сәйкес салық төлеуші-резидентімен тұрақты мекемесіне байланысты емес шетел мемлекетіндегі көздерден алынған кіріс түрінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында осы Ережелердің 258-тармағына сәйкес кіріс алу валютасының коды көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  80-бабымен  қарастырылған салық төлеуші-резиденттің тұрақты мекемесімен байланысты емес шетел мемлекетінде көздерден есептелген кірістерінің сомасы шетел валютасында көрсетіледі;
      6) F бағанында Е бағанында көрсетілген Салық кодексінің  65-бабына  сәйкес ұлттық валютада қайта есептелген кірістердің сомасы көрсетіледі.
      100.36.001 жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 100.36.001 жолында көшіріледі.

      240. 100.36.002 жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шетел мемлекетінде орналасқан тұрақты мекеменің толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 259-тармағына сәйкес В бағанында көрсетілген тұрақты мекеменің орналасу елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында осындай тұрақты мекеме орналасқан шетел мемлекетіндегі тұрақты мекеменің салық тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы Ережелердің 257-тармағының 2) тармақшасына сәйкес шетел мемлекетінде салық төлеуші-резидентпен тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырудан алынған кіріс түрінің коды көрсетіледі;
      6) F бағанында осы Ережелердің 258-тармағына сәйкес кіріс алу валютасының коды көрсетіледі;
      7) G бағанында Салық кодексінің  80-бабымен  қарастырылған шетел мемлекетіндегі көздерден шетел мемлекетінде тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырудан алынған салық төлеушілер-резиденттің есептелген кірістерінің сомасы шетел валютасында көрсетіледі;
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген Салық кодексінің  65-бабына  сәйкес ұлттық валютада қайта есептелген кірістер сомасы көрсетіледі;
      100.36.002 жолына қосымша нысанның Н бағанының жиынтық шамасы 100.36.002 жолына көшіріледі.

  39. Өз өндірісінің тауарларын өткізетін
салық төлеушілермен төлеуге жататын корпорациялық
табыс салығы азайту сомаларының есебі
- 100.37 нысанын жасау

      241. Осы нысан Салық кодексінің  140-9-бабына  (Салық кодексінің  22-3-бөлімі ) сәйкес салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығын азайтуға жатқызылған корпорациялық табыс салығының сомасын айқындауға арналған.

      242. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      243. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 100.37.001 жолында тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетулерден алынатын кіріс сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.00.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.37.002 жолында Салық кодексі  140-7-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметімен тізілімі бекітілген өз өндірісінің тауарларын өткізуден түсетін табыстардың сомасы көрсетіледі. 100.38.002 және 100.38.002 жолдарының сомаларының қосындысымен айқындалады.
      3) 100.37.002А жолында Салық кодексі  140-7-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларын қоспағанда, Салық кодексі  140-7-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметімен тізілімі бекітілген өз өндірісінің тауарларын өткізуден түсетін табыстардың сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.01.002С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 100.37.002В жолында Салық кодексі  140-7-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларын өткізуден түсетін табыс көрсетіледі. Осы жолға 100.01.003С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.37.003 жолында 100.38.002 жолының сомасы мен 100.38.001 жолының сомасының қатынасы ретінде айқындалатын Салық кодексі  140-7-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметімен тізілімі бекітілген өз өндірісінің тауарларын өткізуден түсетін табыстардың үлес салмағы тауарларды өткізуден түсетін табыстарының жалпы сомасында көрсетіледі;
      6) 100.37.004 жолында материалдық, әлеуметтік игіліктер және материалдық пайдаларды қоспағанда, жұмысшыға салық кезеңі ішінде есептелген кірістер көрсетіледі. Осы жолға 100.10.001С жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 100.37.005 жолында жылдық жиынтық табыс алу мақсатында пайдаланылмайтын объектілер бойынша есептелген амортизациялық аударымдарды қоспағанда, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамаға сәйкес салық кезеңі үшін есептелген амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі (100.40.034II - 100.40.034IIА + 100.40.035II - 100.40.036IIА + 100.40.037IIА);
      8) 100.37.006 жанама және көздерден ұстау төлемдерінен басқа салық кезеңі үшін салық декларациялары бойынша есептелген сома көрсетіледі. 100.38.006А - 100.38.006Е жолдарының сомаларының қосындысымен айқындалады;
      9) 100.37.006В жолында салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.29.004А жолында көрсетілген сомасы көшіріледі;
      10) 100.37.006В жолында есептік салық кезеңінің төрт тоқсан үшін 600.00.001D, 600.00.002D және 600.00.006D (600.00.001D + 600.00.002D - 600.00.006D) жолдарының сомасының айырмасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін есептелген әлеуметтік салық сомасы көрсетіледі;
      11) 100.37.006С жолында салық кезеңі үшін есептелген жер салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолға 700.00.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      12) 100.37.006D жолында салық кезеңі үшін есептелген көлік құралдарына салық сомасы көрсетіледі. Осы жолға 700.00.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 100.37.006Е жолында салық кезеңі үшін есептелген мүлік салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолға 700.00.009 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 100.37.007 жолында төтенше жағдайлардан түскен табысты (залал) есептемегенде, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамаға сәйкес айқындалған таза табыс сомасы көрсетіледі;
      15) 100.37.008 жолында Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалған қосылған құн мөлшері көрсетіледі. 100.37.004-100.37.007 жолдарының сомаларының қосындысымен айқындалады;
      16) 100.37.009 жолында 100.37.008 жолы мен 100.37.001 жолының қатынасымен айқындалатын тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден түсетін кірістің жалпы сомасында қосылған құн үлесі;
      17) 100.37.010 жолында Салық кодексінің  140-7-бабы  1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес айқындалатын салық жүктемесінің коэффициенті көрсетіледі. 100.37.006 жолы мен 100.37.001 жолының қатынасымен айқындалады.

      244. "Корпорациялық табыс салығын азайтуға жатқызылатын сомалардың есебі" бөлімінде:
      1) 100.37.011 жолында салық кезеңі үшін түзетулер ескеріле отырып, жылдық жиынтық табыс сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.00.023 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 100.37.012 жолында жылдық жиынтық табыста Салық кодексінің  140-9-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларын қоспағанда, Салық кодексі  140-7-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметімен тізілімі бекітілген өз өндірісінің тауарларын өткізуден түсетін кірістің үлес салмағы көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 100.37.002А жолы мен 100.37.011 жолының қатынасы ретінде айқындалады;
      3) 100.37.013 жолында жылдық жиынтық табыста Салық кодексінің  140-9-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларын өткізуден түсетін кірістің үлес салмағы көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 100.37.002В жолы мен 100.37.011 жолының қатынасы ретінде айқындалады;
      4) 100.37.014 жолында Салық кодексінің  125-бабына  сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығы сомасы көрсетіледі. Осы жолға 100.29.002 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 100.37.015 жолында Салық кодексінің  140-9-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларын қоспағанда, Салық кодексі  140-7-бабының  1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметімен тізілімі бекітілген өз өндірісінің тауарларына жататын корпорациялық табыс салығы сомасы көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 100.37.014 және 100.37.012 жолдарының сомалары туындысымен айқындалады;
      6) 100.37.016 жолында Салық кодексінің  140-9-бабының  2-тармағына сәйкес осындай деп танылған өз өндірісінің сертификацияланған тауарларына жататын корпорациялық табыс салығы сомасы көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 100.37.014 және 100.37.013 жолдарының сомалары туындысымен айқындалады;
      7) 100.37.017 жолында Салық кодексінің  140-7-бабында  қарастырылған шарттардың салық төлеушімен сәйкес келуде Салық кодексінің  125-бабына  сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығын азайтуға жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 30%-ке 100.37.015 жолының сомасы мен 50%-ке 100.37.016 жолының сомасының туындыларының қосындысымен айқындалады ((100.37.015 х 30%) + (100.37.016 х 50%)).
      100.37.017 жолының шамасы 100.29.004С жолына көшіріледі.

  40. Бухгалтерлік теңгерме
- 110.33-нысанын жасау

      245. Осы нысан Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңі үшін әзірленген бухгалтерлік есептің деректері негізінде салық төлеушімен жасалады.

  41. Кiрiстер және шығыстар туралы есеп
- 100.39 нысанын жасау

      246. Бұл нысан бухгалтерлiк есеп және қаржы есептемесi бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есептi салық кезеңiне әзiрленген бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде салық төлеушімен толтырылады.

      247. "Салық төлеушi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде салық төлеушi мынадай деректердi көрсетедi:
      1) салық төлеушiнiң тiркелген нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.

      248. "Көрсеткiштер" бөлiмiнде:
      100.39.01-100.39.16 жолдары бухгалтерлiк есеп деректерi бойынша толтырылады. Бұл орайда, 100.39.01-100.39.03 жолдары қосымша нысанның негiзiнде толтырылады.

      249. 100.39.001, 100.39.002, 100.39.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында салық төлеушiлер жүзеге асыратын қызмет түрлерi көрсетiледi;
      3) С бағанында бухгалтерлiк есеп деректерi бойынша В бағанда көрсетiлген қызмет түрлерi бөлiгiнде тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өткiзуден түскен кiрiс көрсетiледi;
      4) D бағанында бухгалтерлiк есеп деректерi бойынша В бағанда көрсетiлген қызмет түрлерi бөлiгiнде өткiзiлген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны көрсетiледi;
      5) E бағанында С және D бағандарының айырмашылығы ретiнде айқындалатын жалпы кіріс көрсетіледі.
      100.39.001, 100.39.002, 100.39.003 жолдарына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 100.39.001 жолына, D бағаны - 100.39.002 жолына, E бағаны - 100.39.003 жолына көшiрiледi.

  42. Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларациямен кiрiстер және шығыстар туралы есептi
салыстыру - 100.32 нысанын жасау

      250. Бұл нысан олардың арасындағы кiрiстер және шығыстар туралы есеп және салық салынатын кiрiс бойынша айқындалған және айырмашылықтарды айқындау жолымен Корпорациялық табыс салығы бойынша декларация бойынша айқындалған таза кiрiстi салыстыруға арналған.
      Осы қосымшадағы айырмашылықты айқындау үшiн бухгалтерлiк есеп және қаржы есептемесi заңдарына, салық заңнамаларының ережелерi бойынша айқындалған кiрiс пен шегерiмдерге сәйкес есептi салық кезеңiне жасалған кiрiстер және шығыстар туралы есепте салық төлеушi айқындаған кiрiстердi (залалдарды) салыстыру жүргiзiледi.

      251. I бағанын толтыру кезiнде Корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген деректер пайдаланылады.

      252. II бағанын толтыру кезiнде бухгалтерлiк есеп және қаржы есептемесi жөнiндегi заңнамаға сәйкес алынған бухгалтерлiк есеп деректерi пайдаланылады.

      253. III бағанында 100.40.001, 100.40.002, 100.40.003 жолдардан басқа, I және II бағандардың айырмашылығы көрсетiледi.

      254. "Салық төлеушi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде салық төлеушi мынадай деректердi көрсетедi:
      1) салық төлеушiнiң тiркелген нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.

      255. "Көрсеткiштер" бөлiмiнде:
      1) 100.40.001 жолында қаржы есептемесi бойынша таза кiрiс (залал) көрсетiледi;
      2) 100.40.002 жолында 100.00.045 және 100.00.046 жолдарында көрсетiлген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      3) 100.40.003 жолында 100.00.044 жолында көрсетiлген салық салынатын кiрiс көрсетiледi;
      4) 100.40.004 жолында:
      I бағанына 100.00.001 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзуден түскен кiрiс көрсетiледi;
      5) 100.32.005 жолында:
      I бағанында 100.40.005A-100.40.005E жолдарының сомасы ретiнде айқындалатын активтердi сату кезiнде құнның өсуiнен түскен кірістің (залалдың) жалпы сомасы көрсетiледi;
      II бағанда 100.40.005A-100.40.005E жолдарының сомасы ретiнде айқындалатын бухгалтерлiк есеп деректерi бойынша 100.40.004 жолында көрсетiлген тауарлардан (жұмыстардан, қызмет көрсетулерден) басқа, активтердi сатудан түскен кiрiстiң (залалдың) жалпы сомасы көрсетiледi;
      6) 100.40.005A жолында:
      I бағанына 100.02.001, 100.02.002 және 100.02.003 жолдарының сомалары көшiрiледi;
      II бағанда тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан түскен кiрiс (залал) көрсетiледi;
      7) 100.40.005В:
      I бағанына 100.02.004 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында тұрғын-үйлер, ғимараттар, құрылыстардан басқа, негiзгi құралдардан түскен кiрiс (залал) көрсетiледi;
      8) 100.40.005C жолында:
      II бағанында материалдық емес активтердi өткiзуден түскен кiрiс (залал) көрсетiледi;
      9) 100.40.005D жолында:
      I бағанда 100.02.005-100.002.009 жолдардың сомасы ретiнде айқындалатын шама көрсетiледi;
      II бағанда бағалы қағаздарды сатудан түскен кiрiс (залал) көрсетiледi;
      10) 100.40.005E жолында:
      II бағанда басқа да активтердi сатудан түскен кiрiс (залал) көрсетiледi;
      11) 100.40.006 жолында:
      I бағанына 100.00.003 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында есептен шығару мiндеттемесiнен түскен кiрiс көрсетiледi;
      12) 100.40.007 жолында:
      I бағанына 100.00.004 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      13) 100.40.008 жолында:
      I бағанына 100.00.005 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанда мүлiктi жалға бергеннен түскен кiрiс көрсетiледi;
      14) 100.40.009 жолында:
      І бағанына 100.00.006 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІI бағанында борыштың талаптан қайтудан түскен кiрiсi көрсетiледi;
      15) 100.40.010 жолында:
      I бағанына 100.00.007 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында кәсiпкерлiк қызметтi шектеу немесе тоқтатуға келiсуден алынған кiрiс сомасы көрсетiледі;
      16) 100.40.011 жолында:
      І бағанына 100.00.009 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында жалпы үлестiк меншiктен түскен кiрiстi бөлу кезiнде алынған кiрiс сомасы көрсетiледi;
      17) 100.40.012 жолында:
      І бағанына 100.00.010 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанда айыппұлдар, өсiмақылар және басқа да санкция түрлерi бойынша кiрiс көрсетiледi;
      18) 100.40.013 жолында:
      I бағанына 100.00.011 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанда бұрын жүргiзiлген шығыс бойынша алынған өтемақылар көрсетiледi;
      19) 100.40.014 жолында:
      I бағанына 100.00.012 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында орындалған жұмыстар, қызмет көрсетулер, соның iшiнде тауарлық-материалдық құндылықтардың артығынан тегiн алынған мүлiк, сондай-ақ оларды тарату кезiндегi негiзгi құралдардан бөлшектеу, талқылау кезiнде алынған тауарлық-материалдық қорлар түрiндегi кiрiс көрсетiледi;
      20) 100.40.015 жолында:
      I бағанына 100.00.013 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанына дивиденд түрiндегi кiрiс сомасы көрсетiледi;
      21) 100.40.016 жолында:
      I бағанына 100.00.015 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанына сыйақы түрiндегi кiрiс сомасы көрсетiледi;
      22) 100.40.017 жолында:
      I бағанына 100.00.016 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанына оң бағамдық айырмашылығының теріс бағамдық айырмашылығынан асқан сомасы көрсетiледi;
      23) 100.40.017 жолында:
      I бағанына 100.00.017 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанына ұтыс түрiндегi кiрiс сомасы көрсетiледi;
      24) 100.40.019 жолында:
      I бағанына 100.00.018 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында роялти түрiндегi кiрiс сомасы көрсетiледi;
      25) 120.40.020 жолында:
      I бағанына 100.00.019 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында әлеуметтiк саладағы объектiлердi пайдалану кезiндегi шығыстардан кiрiстiң артығынан алынған кiрiс сомасы көрсетiледi;
      26) 100.40.021 жолында:
      I бағанына 100.00.008, 100.00.014 және 100.00.020 жолдарының сомасы ретiнде айқындалған мөлшер көшiрiледi;
      ІІ бағанында 100.40.004-100.40.020 жолдарында көрсетiлмеген бухгалтерлiк есеп деректерi бойынша басқа да кiрiстер көрсетiледi;
      27) 100.40.022 жолында:
      I бағанында 100.00.024 жолдан көшiрiлетiн жылдық жиынтық кiрiстiң түзетiлген сомасы көрсетiледi;
      28) 100.40.023 жолында:
      I бағанында кiрiстiң жалпы сомасы (100.40.004-100.40.021 жолдардың сомасы алынған 100.40.022 жолы) көрсетiледi;
      II бағанында кiрiстiң жалпы сомасы (100.32.004-100.32.021 жолдардың сомасы) көрсетiледi;
      29) 100.40.024 жолында:
      I бағанына 100.00.024 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында өткiзiлген тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны ретiнде айқындалған, кезеңнiң шығысы және басқа да жолдарда көрсетiлген шығыстарды есептемегенде, негізгi емес қызмет бойынша шығыстар шамасы көрсетiледi;
      30) 100.40.024A жолында:
      I бағанына 100.12.005A жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында iссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетiледi;
      31) 100.40.024АI жолында:
      I бағанына 100.12.005В жолынан сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында бронь үшiн шығысты төлеудi қоса алғанда, iссапар орны мен керi жолға жүргiзiлген шығыстардың нақты сомасы көрсетiледi;
      32) 100.40.024АІІ жолында:
      I бағанына 100.12.005С жолынан сома көшiрiледi;
      II бағанында бронь үшiн шығысты төлеудi қоса алғанда, тұрғын үй жалдауға жүргізілген шығыстардың нақты сомасы көрсетiледi;
      33) 100.40.024АIII жолында:
      I бағанына 100.12.005D жолынан сома көшiрiледi;
      II бағанда Қазақстан Республикасы шегiндегi iссапар бойынша тәулiктiк мөлшерi көрсетiледi;
      34) 100.40.024AIV жолында:
      I бағанына 100.12.005Е жолынан сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында Қазақстан Республикасы шегiндегi iссапар бойынша тәулiктiк мөлшерi көрсетiледi;
      35) 100.40.024B жолында:
      I бағанына 100.12.005F жолынан сома көшiрiледi;
      II бағанында өкiлеттiк шығыстар сомасы көрсетiледi;
      36) 100.40.025 жолында:
      І бағанына 100.00.025 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында сыйақы бойынша шығыстар сомасы көрсетiледi;
      37) 100.40.026 жолында:
      I бағанына 100.00.026 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      38) 100.40.027 жолында:
      I бағанына 100.00.027 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында күмәндi борыш бойынша резерв көрсетiледi;
      39) 100.40.028 жолында:
      I бағанына 100.00.028 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II жұмыскерлерді оқытуға, біліктілігін арттыруға, қайта даярлауға және жеке тұлғаларды оқытуға шыққан шығыстар көрсетіледі;
      40) 100.40.029 жолында:
      І бағанына 100.00.029 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанда ғылыми-зерттеуге, жобалық, iздестiрушi және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарға кеткен шығыстар сомасы көрсетiледi;
      41) 100.40.030 жолында:
      I бағанына 100.00.030 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында әлеуметтік төлемдерге шыққан шығыстар сомасы көрсетiледi;
      42) 100.40.031 жолында:
      І бағанына 100.00.031 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында теріс бағамдық айырмасының оң бағамдық айырмадан асу сомасы көрсетіледі;
      43) 100.40.032 жолында:
      I бағанына 100.00.032 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында әлеуметтік төлемдерге шыққан шығыстар сомасы көрсетiледi;
      II бағанда өнiмдердi (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзуден түскен кiрiстi айқындағанға дейiн пайдаланылған салықтардан басқа, салықтар және Қазақстан Республикасында төленген корпорациялық табыс салығы, сондай-ақ басқа мемлекеттерде төленген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      44) 100.40.033 жолында:
      I бағанына 100.00.033 жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      II бағанында айыппұл, өсiмақы, тұрақсыздық айыбы деп көрсетiлген немесе танылған сома көрсетiледi;
      45) 100.40.034 жолында:
      I бағанына 100.00.034А жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында негiзгi құралдар мен материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетiледi;
      46) 100.40.034А жолында:
      ІІ бағанында жылдық жиынтық табыс алу мақсатында пайдаланылмайтын негiзгi құралдар мен материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетiледi;
      47) 100.40.035 жолында:
      I бағанына 100.00.034В жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      ІІ бағанында Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілген негiзгi құралдар мен материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар сомасы көрсетiледi;
      48) 100.40.036 жолында:
      I бағанына 100.00.034С жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      49) 100.40.037 жолында:
      I бағанына 100.00.034D жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      50) 100.40.038 жолында:
      I бағанына 100.00.034Е жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      51) 100.40.039 жолында:
      I бағанына 100.00.034F жолында көрсетiлген сома көшiрiледi;
      52) 100.40.040 жолында:
      II бағанында негiзгi құралдардың жойылуы және iстен шығуынан залалдар сомасы көрсетiледi;
      53) 100.40.041 жолында:
      II бағанында материалдық емес активтердiң жойылуы және iстен шығуынан залалдар сомасы көрсетіледі;
      54) 100.40.042 жолында:
      II бағанында материалдық құндылықтар нормативтен тыс ысырап, бүлiнген және жетпеген, сондай-ақ басқа да өндiрiстiк емес шығыстар және ысырап сомасы көрсетiледi;
      55) 100.40.043 жолында:
      II бағанында айыпкер белгiленбеген немесе егер айыпкер жақтың есебiнен қажеттi соманы өтеу мүмкiн болмаған жағдайда, талан-тараждан түскен залал көрсетiледi;
      56) 100.40.044 жолында:
      II бағанда өндiрiстiк қуаттық пен консервацияда болып табылатын объектiлердi ұстап тұруға шығындар сомасы көрсетiледi;
      57) 100.40.045 жолында:
      II бағанында жұмысшылардың еңбек демалыстарын төлеуге резервтегi сома көрсетiледi;
      58) 100.40.046 жолында:
      II бағанында негiзгi құралдарды алда тұрған жөндеуге кететiн шығыстарға резервтегi сома көрсетiледi;
      59) 100.40.047 жолында:
      II бағанында бухгалтерлiк есепте көрсетілген, 100.40.024-100.40.046 жолдарында көрсетiлмеген басқа да шығыстар сомасы көрсетiледi;
      60) 100.40.048 жолында:
      I бағанында 100.00.042 жолынан көшiрiлетiн салық салынатын кiрiстің түзету сомасы көрсетiледi;
      61) 100.40.049 жолында:
      I бағанында 100.40.024-100.40.048 жолдарын қосумен айқындалатын сома көрсетiледi;
      II бағанында 100.40.024-100.40.048 жолдарын қосумен айқындалатын сома көрсетiледi;
      62) 100.40.050 жолында:
      III бағанында III бағандағы 100.40.023 және 100.40.049 жолдарының әртүрлiлiгi ретiнде анықталатын шығыс пен кiрiс арасындағы айырмашылық көрсетiледi;
      63) 100.40.051 жолында:
      III бағанында 100.40.050 жолдың сомасына түзетiлген 100.40.001 және 100.40.002 сомасы ретiнде айқындалған салық салынатын кiрiс көшiрiледi. Осы сома 100.00.039 және 100.00.042 жолдарының айырмасы ретінде айқындалған салық салынатын кіріске сәйкес келуi қажет.

  43. Ақша қозғалысы туралы есеп -
100.41 және 100.42 нысандарын жасау

      256. Осы нысан Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі бойынша заңнамасына сәйкес есепті салық кезеңі үшін әзірленген бухгалтерлік есептің деректері негізінде салық төлеушімен жасалады.

  44. Табыстардың, валюталардың, халықаралық келісімдер
мен сақтандыру сыныптары түрлерінің кодтары

      257. Декларацияны толтырғанда табыс түрлерін мынадай кодтауды пайдалану керек:
      1) Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар:
      1010 - Қазақстан Республикасында тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      1011 - Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетулерден түскен табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасындағы аумағында орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      1022 - резидент еместермен шығарылған акцияларды сату кезінде құнның өсімінен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаны мұндай акциялар немесе активтері құнның 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлік құраса;
      1023 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан резидент заңды тұлғадағы, консорциумдағы қатысу үлесін немесе мүлікті сату кезінде құнның өсімінен табыстар;
      1024 - резидент емес заңды тұлғадағы қатысу үлесін сату кезінде құнның өсімінен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай қатысу үлесі немесе активтері құнының 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлік құраса;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердің Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша мiндеттемелерiн резиденттер мен резидент еместердің орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - резидент - эмитенттерден, егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекемесi арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақылары нысанындағы табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      1160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер үшiн жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстардың өтем нысанындағы табыстары немесе Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың өзге де материалдық пайдалары, оның iшiнде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға жұмсалған шығыстар, отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасындағы қызметтен төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн табыстар;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық, (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге немесе резидент еместерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (сақтандыру және (немесе) тәуекелдердi қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), консультациялық, аудиторлық, маркетингтiк, заңдық, (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда), агенттiк, ақпараттық қызмет көрсетуден алынатын табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан түсетiн табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша түсетiн табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан түсетiн табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының iшкi топтың құн балансынан асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуiнен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетiн табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргiзiлген шегерiмдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - бағамдық оң айырма;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан артуы;
      1330 - степендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша алған табыстары;
      1350 - Салық кодексінің  130-бабына  сәйкес айқындалатын салық салуда жеңілдігі бар елдердің резиденттері болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан резиденттерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1351 - Салық кодексінің  130-бабына  сәйкес айқындалатын салық салуда жеңілдігі бар елдердің резиденттері болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент еместерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1360 - оларға Қазақстан Республикасында салық салу құқығы Қазақстан Республикасы жасасқан және бекіткен халықаралық шарттарда көзделген, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған басқа да табыстар;
      2) Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден табыстер:
      2010 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатудан табыстар;
      2011 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетулерден түскен табыстар;
      2020 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2021 - резидент шығарған бағалы қағаздарды сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2022 - заңды тұлға - резиденттің қатысу үлесiн немесе Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлікті сатудағы баға өсімінен табыстар;
      2030 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде борышты талап етудi басқаға беруден түсетiн табыстар;
      2040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттарды орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      2050 - заңды тұлға - резиденттен дивидендтер нысанында түсетін табыстар;
      2060 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2070 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2080 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынған роялти нысанындағы табыстар;
      2090 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      2100 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      2111 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      2120 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде халықаралық тасымалдарда көлiк қызметiн көрсетуден түскен табыстар;
      2130 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2131 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметтен түскен табыстар;
      2140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) осындай тұлғаларға жүктелген басқару мiндеттерiн нақты орындау орнына қарамастан резидент заңды тұлғаның жоғары басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де сол сияқты органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер;
      2150 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      2160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер немесе өзге де материалдық пайда нысанындағы табыстар;
      2170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      2180 - кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, өнер қызметкерлерiне, театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға Қазақстан Республикасы шегінен тыс қызметтен төленетiн табыстар;
      2190 - резидент еместер төлейтiн ұтыстар;
      2200 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      2210 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, оның iшiнде осындай мүлiктен түсетiн (алынған) табыстар;
      2220 - Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерде алынатын табыстар.

      258. Валюта кодын толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекітілген Тауарларды мәлімдеу ережелеріне "Кедендік ресімдеу үшін пайдаланылатын валюта жіктеуіштері"  10-қосымшаға  сәйкес сандық кодтауды пайдалану қажет.

      259. Резидент емес - салық төлеушінің резиденттік елінің кодын және елдердің кодын толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекітілген Тауарларды мәлімдеу ережелеріне "Әлем елдерінің"  6-қосымшасына  сәйкес елдерді сандық кодтауды пайдалану қажет.

      260. Декларацияны толтыру кезінде халықаралық шарт түрлерінің мынадай кодталуын пайдалану керек:
      01 - Табыс пен капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенция;
      02 - Ислам Даму Банкiнiң құрылтай  шарты ;
      03 - Орталық Азия аймақтық экологиялық орталығы жұмысының жағдайлары жөніндегi  келісім ;
      04 - Азия Даму Банкінің құрылтай шарты;
      05 - Жаңа Үкіметтік ғимараттың құрылысы жобасына грантты пайдалану бойынша  келісім ;
      06 - Қаржылық ынтымақтастық туралы келісім;
      07 - Өзара түсiнiстiк туралы меморандум;
      08 - Континентаралық баллистикалық ракеталардың шахталық ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық қарудың таралуына жол бермеуге қатысты  келісім ;
      09 - Халықаралық қайта құру және даму банкiнiң келісімі;
      10 - Халықаралық валюталық қордың келісімі;
      11 - Халықаралық қаржылық корпорацияның келісімі;
      12 - Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі конвенция;
      13 - Еуропалық Қайта құру және Даму банкiн құру туралы;
      14 - Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы;
      15 - Орталық Азия университетін құру жөніндегі  шарт ;
      16 - Инвестициялар кепiлдiгiнiң көп жақты агенттiгiн құру туралы;
      17 - "Нұр-Мүбарак" ислам мәдениетінің Египет университеті туралы келісім;
      18 - Әуе қатынасы туралы келісім;
      19 - "Агросервистік қызметті қолдау" жобасын дайындауға арналған Халықаралық Қайта құру және Даму Банкінің грантын беру туралы  келісім ;
      20 - "Қазақстан Республикасында ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау" жобасын жүзеге асыру үшiн Жапония Үкiметiнiң грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы  келiсiм ;
      21 - Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың артықшылықтары мен иммунитеттері туралы  конвенция ;
      22 - Өзге де халықаралық шарттар (келісімдер, конвенциялар).

      261. Декларацияны толтыру кезінде сақтандыру сыныптарының мынадай кодталуын пайдалану керек:
      1) 02 - темір жол көлігін сақтандыру;
      2) 03 - әуе көлігін сақтандыру;
      3) 04 - су көлігін сақтандыру;
      4) 05 - жүктерді сақтандыру;
      5) 06 - осы тармақтың 1)-5)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда мүлікті сақтандыру;
      6) 07 - кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
      7) 08 - автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      8) 09 - темір жол көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      9) 10 - әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      10) 11 - су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      11) 12 - тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
      12) 13 - шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
      13) 14 - осы тармақтың 8)-12)-тармақшаларында көрсетілген топтарды қоспағанда, зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
_______________________________________________
    РҚАО-ның ескертуі: 100.00, 100.01, 100.02, 100.03, 100.04, 100.05, 100.06, 100.07, 100.08, 100.09, 100.10, 100.11, 100.12, 100.13, 100.14, 100.15, 100.16, 100.17, 100.18, 100.19, 100.20, 100.21, 100.22, 100.23, 100.24, 100.25, 100.26, 100.27, 100.28, 100.29, 100.30, 100.31, 100.32, 100.33, 100.34, 100.35, 100.36, 100.37, 100.38, 100.38/1, 100.39, 100.39/1, 100.40, 100.41, 100.42, графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 554 бұйрығымен    
бекітілген       

  Корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық
төлемдер сомасының есебін жасау ережелері
 (101.01-101.04 нысандар)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және корпорациялық табыс салығын төлеушілермен аванстық төлемдердің сомаларын есептеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебін (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Есепті жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Есепті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.

      4. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      5. Есепті беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабындағы  8-тармақтың 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Есепті жеткізу туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      6. Есепке Салық кодексінің 69-бабына сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Есепті жасау (101.01-нысан)

      7. Осы есеп Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес Декларацияны тапсыруға дейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      8. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің 
І-бөлімінің 100-жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                    1-кесте

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсету-
лер) көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет
көрсетулердің)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      мұндағы, мысалы, құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған  ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер")  100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Есеп түрі. Бұл торкөздер Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Есеп тапсырылған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) резидент емес тапсырған кезде "Резидент емес" деген торкөз белгіленеді;
      9) Жер қойнауын пайдаланушылар белгілейді. Есеп жасалған қызметтің белгісі көрсетіледі:
      9А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      9В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша;
      10) жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша Есеп толтырылған кезде жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шартты жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі.

      9. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.01.001 жолында бұрынғы салық кезеңі үшін салық төлеушімен есептелген аванстық төлемдердің сомасы көрсетіледі;
      2) 101.01.002 жолында бұрынғы салық кезеңінде салық төлеуші аванстық төлемдерді мәлімдеген айларының жалпы саны көрсетіледі;
      3) 101.00.003 жолында 101.01.002 жолында көрсетілген, бұрынғы салық кезеңінің айлар санына 101.01.001 жолында көрсетілген, бұрынғы салық кезеңі үшін аванстық төлемдер сомасының қатынасы ретінде есептелген, бұрынғы салық кезеңі үшін орташа айлық аванстық төлем көрсетіледі;
      4) 101.00.004 жолында Декларацияны тапсыруға дейінгі кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 50 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің 119-1-бабының 4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  139-бабы  3-тармағының талаптарына сәйкес келетін салық төлеушілер, көрсетілген тармаққа сәйкес 100 процентке азайтылған, Декларация тапсырғанға дейінгі кезең үшін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді.
      101.01.004А, 101.01.004В, 101.01.004С жолдары Декларацияны тапсыруға дейінгі кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы ай-айға бөліп көрсетіледі.
      101.01.004D, 101.01.004Е, 101.01.004F жолдары Салық кодексімен белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушінің беру мерзімін ұзарту кезінде толтырылады. Бұл орайда Декларацияны тапсыру мерзімі толық(-тай) ай(-лар)-ға емес басқа мерзімге ұзартылса, толық емес ай үшін төленуге жататын аванстық төлемдер сомалары 101.01.003 жолда көрсетілген сомалар және осы айдағы күндер саны негізінде бара-бар әдіс бойынша есептеледі.

  3. Есепті жасау (101.02 нысан)

      10. Осы есеп Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес корпорациялық табыс салығын төлеушілермен Декларация тапсырылғаннан кейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      11. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің  (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректеріне 100-жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                   1-кесте

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсетулер)
көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар
қызмет
көрсетулердің)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады: 

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      мұндағы, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер")  100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Есеп тапсырылған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) резидент емес тапсырған кезде "Резидент емес" деген торкөз белгіленеді;
      9) Жер қойнауын пайдаланушылар белгілейді. Есеп жасалған қызметтің белгісі көрсетіледі:
      9А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      9В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша;
      10) жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша Есеп толтырылған кезде жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шартты жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі.

      12. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.02.001 жолында Салық кодексінің  129-бабы  мен Салық кодексінің  131-бабы  2-тармағына сәйкес есепке жатқызылған салық сомасына Салық кодексінің  125-бабына  сәйкес азайтылған бұрынғы салық кезеңі үшін есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі, және мынадай тәртіпте айқындалады:
      100.00 нысанының Декларациясын табыс етуші салық төлеушілер үшін бұрынғы салық кезеңі үшін Декларацияның 100.00.048 және 100.00.050 (100.00.048-100.00.050) жолдарының сомасының айырмасы ретінде;
      110.00 нысанының Декларациясын табыс етуші салық төлеушілер үшін бұрынғы салық кезеңі үшін Декларацияның 110.00.048 жолының сомасының мәні ретінде;
      120.00 нысанының Декларациясын табыс етуші салық төлеушілер үшін бұрынғы салық кезеңі үшін Декларацияның 120.00.010 мен 120.00.013 жолдарының сомасының айырмасы ретінде;
      2) 101.02.002 жолында есепті салық кезеңі үшін салықтың болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген есепті салық кезеңі үшін салықтың болжалған сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің 119-1-бабының 4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің 
139-бабы  3-тармағының талаптарына сәйкес келетін салық төлеушілер, көрсетілген тармаққа сәйкес 100 процентке азайтылған, Декларация тапсырғанға дейінгі кезең үшін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді;
      3) 101.02.003 жолында 101.02.002 жолынан көшірілетін есепті салық кезеңі үшін есептелген аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 101.02.004 жолында 101.01.004 жолынан көшірілетін Декларацияны тапсыруға дейін салық кезеңі үшін төленетін аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      5) 101.00.005 жолында 101.02.003 және 101.02.004 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін салық кезеңі үшін төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      6) 101.02.006 жолында Декларацияны тапсырудан кейін есепті салық кезеңінің айлар саны көрсетіледі;
      7) 101.02.007 жолында 101.02.006 жолында көрсетілген есепті салық кезеңінің айларына 101.02.005 жолында көрсетілген және төлеуге жататын аванстық төлемдердің сомасының қатынасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін төлеуге жататын орташа айлық аванстық төлемдер сомасы көрсетіледі;
      8) 101.02.008 жолында Декларация тапсырғаннан кейін аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы (сәуір не Салық кодексінде белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушімен тапсыру мерзімін өзгерту жағдайында мамыр немесе маусым немесе шілде) және аванстық төлемдердің сомасын енгізудің есепті салық кезеңінің соңғы айы көрсетіледі.

      13. Салық кодексінің  71-бабына  сәйкес қосымша декларацияны салық төлеушінің беруі кезінде, сондай-ақ тексеріс нәтижелері бойынша корпорациялық табыс салығының сомасының өзгеруі кезінде салық төлеушіге төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасын түзетумен қосымша есепті беру қажет.

  4. Есепті жасау (101.03 нысан)

      14. Осы нысан Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңінің қорытындысы бойынша салық салынатын кірісі жоқ немесе залал алған салық төлеушілердің Декларацияны тапсыруынан кейін төлеуге жататын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      15. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректеріне 100-жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің 
І-бөлімінің 100-жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                     1-кесте

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсетулер)
көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      Мұндағы, мысалы, құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер")  100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Есеп тапсырылған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) резидент емес тапсырған кезде "Резидент емес" деген торкөз белгіленеді;
      9) Жер қойнауын пайдаланушылар белгілейді. Есеп жасалған қызметтің белгісі көрсетіледі:
      9А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      9В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша;
      10) жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша Есеп толтырылған кезде жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шартты жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі.

      16. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.03.001 жолында есепті салық кезеңі үшін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген есепті салық кезеңіне болжалған аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің 119-1-бабының 4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  139-бабы  3-тармағының талаптарына сәйкес келетін салық төлеушілер, көрсетілген тармаққа сәйкес 100 процентке азайтылған, Декларация тапсырғанға дейінгі кезең үшін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді;
      2) 101.03.002 жолында 101.01.004 жолынан көшірілетін Декларацияны тапсыруға дейінгі кезең үшін төленетін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі;
      3) 101.03.003 жолында 101.03.001 және 101.03.002 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын, Декларацияны тапсырудан кейін кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 101.03.004 жолында Декларацияны тапсырудан кейін есепті салық кезеңінің айлар саны көрсетіледі;
      5) 101.03.005 жолында 101.03.004 жолында көрсетілген айлар санына 101.03.003 жолында көрсетілген және төлеуге жататын аванстық төлемдердің сомасының қатынасы ретінде айқындалатын Декларацияны тапсырудан кейін төлеуге жататын орташа айлық аванстық төлем сомасы көрсетіледі;
      6) 101.03.006 жолында Декларация тапсырылғаннан кейін аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы (сәуір не Салық кодексінде белгіленген тәртіпте Декларацияны салық төлеушімен тапсыру мерзімін өзгерту жағдайында мамыр немесе маусым немесе шілде) және аванстық төлемдердің сомасын енгізудің есепті салық кезеңінің соңғы айы көрсетіледі.

      17. Салық кодексінің  71-бабына  сәйкес қосымша декларацияны салық төлеушінің беруі кезінде, сондай-ақ тексеріс нәтижелері бойынша корпорациялық табыс салығының сомасы өзгеруі кезінде салық төлеушіге төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасын түзетумен қосымша есеп беру қажет.

  5. Есепті жасау (101.04-нысан)

      18. Осы нысан Салық кодексінің  126-бабына  сәйкес қайта құрылған салық төлеушілер төлеуі тиіс корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасын есептеуге арналған.

      19. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін салық кезеңі; 
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректеріне 100-жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып
табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің
І-бөлімінің 100-жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                      1-кесте 

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсетулер)
көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы 

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар
қызмет
көрсетулердің)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      мұндағы, мысалы, құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер")  100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде негізгі қызметтің ғана ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Есеп тапсырылған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) резидент емес тапсырған кезде "Резидент емес" деген торкөз белгіленеді;
      9) Жер қойнауын пайдаланушылар белгілейді. Есеп жасалған қызметтің белгісі көрсетіледі:
      9А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      9В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша;
      10) жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша Есеп толтырылған кезде жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шартты жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі.

      20. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.04.001 жолында қайта құрылған салық төлеушінің құру күнінен бастап есепті салық кезеңі үшін аванстық төлемдердің болжалатын сомасы көрсетіледі. Салық кодексінің  140-1-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-2-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген есепті салық кезеңіне болжалған аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  119-1-бабының  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексінің 119-1-бабының 4-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  140-4-бабы  1-тармағының шарттарына сай салық төлеушілер Салық кодексі  140-5-бабының  2-тармағына сәйкес 100 процентке төмендетілген, Декларацияны тапсырғанға дейін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді. Салық кодексінің  139-бабы  3-тармағының талаптарына сәйкес келетін салық төлеушілер, көрсетілген тармаққа сәйкес 100 процентке азайтылған, Декларация тапсырғанға дейінгі кезең үшін төленуге жататын аванстық төлемдердің сомасын көрсетеді;
      2) 101.04.002 жолында құру күнінен бастап есепті салық кезеңіндегі айлар саны көрсетіледі;
      3) 101.04.003 жолында 101.04.002 жолында көрсетілген айлар санына 101.04.001 жолында көрсетілген болжалатын аванстық төлемдердің сомасы ретінде есептелген есепті салық кезеңі үшін орташа айлық аванстық төлем көрсетіледі;
      4) 101.04.004 жолында аванстық төлемдерді төлеудің бірінші айы мен аванстық төлемдер сомасын енгізудің есепті салық кезеңіндегі соңғы айы көрсетіледі.
______________________________________________
    РҚАО-ның ескертуі: 101.01, 101.02, 101.03, 101.04 графикалық нысандары Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрлігінің    
Салық комитеті      
Төрағасының         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 554 бұйрығымен    
бекітілген       

  Резиденттер кірістерінің төлем көзінен ұсталған
корпорациялық табыс салығы сомасының есебін жасау ережелері
(101.05 нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және резидент кірістерінің төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасын, кірістерді төлеген салық агентінің есептеуіне арналған резиденттер кірістерінің төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығы сомасының Есебін (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін көздейді.

      2. Есепті жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.
      3. Есепті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.

      4. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      5. Тиісті қосымша нысанның көрсеткіштерін ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      6. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде Есептің "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті деректер көрсетіледі.

      7. Есепті беру кезінде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртібімен Есеп екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
      2) тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің  69-бабындағы  8-тармақтың 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде салық төлеуші Есепті жеткізу туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      8. Есепке Салық кодексінің 69-бабына сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Есепті жасау (101.05 нысан)

      9. "Салық агенті туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық агенті мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Есеп берілетін есепті тоқсан;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктемесі бойынша қызмет түрлерінің коды мен оның үлес салмағы көрсетіледі.
      ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректеріне 100-жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (тоқсандық) есептің І-бөлімінің 100-жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                       1-кесте 

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсетулер)
көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы 

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет
көрсетулер)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      мысалы, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (тоқсандық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Есеп түрі. Бұл торкөз Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есептің түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді.
      Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық төлеуші оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасына көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні, хабарлама бойынша қосымша Есеп тапсырылған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) резидент емес тапсырған кезде "Резидент емес" деген торкөз белгіленеді;
      9) Жер қойнауын пайдаланушылар белгілейді. Есеп жасалған қызметтің белгісі көрсетіледі:
      9А - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінен шығатын қызмет бойынша;
      9В - жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттың шегінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша.

      10. "Есеп" бөлімінде:
      1) 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С жолдарында төлем көзінен ұсталған, есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін салық агенті төлеген кірістің сомасы көрсетіледі. 101.05.001D жолында 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын және төлем көзінен ұсталған есепті кезеңі үшін төлеген кірістің сомасы көрсетіледі;
      2) 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С жолдарында төлем көзінен ұсталған және есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін бюджетке төленуге тиіс корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі. 101.05.002D жолында 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, есепті кезең үшін төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      3) 101.05.003А, 101.05.003В және 101.05.003С жолдарында 1, 2 және 3 салық кезеңдері үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      101.05.004А, 101.05.004В және 101.05.004С жолдарында 101.05.002 жолының айырмасы ретінде айқындалатын, есепті салық кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке төленуге тиіс корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      4) 101.05.003, 101.05.003D жолында 101.05.004А, 101.05.004В және 101.05.004С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын төлем көзінен ұсталған және есепті кезең үшін бюджетке аударылуға жататын корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.
      101.05.005А, 101.05.005В және 101.05.005С жолдарында 101.05.003 тиісті жолының айырмасы ретінде айқындалатын, есепті кезеңнің 1, 2 және 3 айлары үшін төлем көзінен ұсталған және бюджетке артық төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі;
      5) 101.05.002, 101.05.005D жолында 101.05.005А, 101.05.005В және 101.05.005С жолдарының сомасы ретінде айқындалатын есепті салық кезеңі үшін бюджетке артық төленген корпорациялық табыс салығының сомасы көрсетіледі.

      11. 101.05.001, 101.05.002, 101.05.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 12 тармағына сәйкес төленген кіріс кодының түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында кіріс алған ұйым атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген салық төлеуші - салық агентінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында төленетін кіріс сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында төлем көзіне салық салынатын төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында Кодекстің  135-бабының  2-тармағымен белгіленген корпорациялық табыс салығының ставкасы көрсетілген;
      8) Н бағанында (FхG)/100 ретінде айқындалатын, төлем көзінен ұсталған корпорациялық табыс салығының сомасы;
      9) І бағанында төлем көзінен ұсталған және бюджетке аударылған корпорациялық табыс салығы көрсетіледі.
      101.05.001, 101.05.002, 101.05.003 жолдарына   қосымша нысанның Е бағанының жиынтық сомасы 101.05.001А, 101.05.001В және 101.05.001С тиісті жолдарына, Н бағанының - 101.05.002А, 101.05.002В және 101.05.002С тиісті жолдарына, І бағанының - 101.05.003А, 101.05.003В және 101.05.003С тиісті жолдарына көшіріледі.

   3. Кіріс түрлерінің коды

      12. Есепті толтыру кезінде кіріс түрлерінің мынадай кодталуын пайдалану қажет:
      1050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - эмитент-резиденттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - эмитент-резиденттерден, егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтін ұтыстар.
_______________________________________________
      РҚАО-ның ескертуі: 101.05 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оны РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 554 бұйрығымен      
бекітілген         

  Резидент еместердiң төлем көзiнен
ұсталған корпорациялық табыс салығы
сомасының есебiн жасау ережелерi
(101.06 Нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережелер "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық Кодексi) сәйкес әзiрленген және 101.06 нысаны бойынша (бұдан әрi - 101.06 нысаны бойынша есеп) және төмендегi қосымша нысандарды қамтитын (бұдан әрi - нысандар) Резидент еместердiң төлем көзiнен ұсталған корпорациялық табыс салығы сомасының есебiн жасау тәртiбiн айқындайды.

      2. Есептi жасау кезiнде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, баспа әрiптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексiнiң  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Есептi толтыру кезiнде түзетуге, өшiруге және тазалауға жол берiлмейдi.

      4. Көрсеткiштер жоқ болған кезде тиiстi торкөздер толтырылмайды.

      5. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлiмiнде Есептiң "Салық агентi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде көрсетiлген тиiстi көрсеткiштер көрсетiледi.

      6. Есепке 1-5 қосымша нысандар салық кезеңiнiң әр бiр айы бойынша жеке толтырылады. Бұл кезде қосымша нысанның "Жалпы ақпарат" бөлiмiнде салық кезеңiнiң қай айы үшiн осы нысан толтырылатыны көрсетiледi.

      7. Тиiстi қосымша нысанның деректерi болған кезде аталған қосымша нысан мiндеттi тәртiпте толтыруға жатады. Тиiстi қосымша нысанның деректерi жоқ болған кезде көрсетiлген қосымша нысан берілмейдi.

      8. Есептi беру кезiнде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртiбiмен екi данада жасалады, бiр данасы салық органының белгiсiмен салық төлеушiге қайтарылады;
      2) хабарламалы тапсырысы хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе өзге байланыс ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексінің 69-бабы, 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келу тәртібімен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде - салық төлеуші 101.06 нысан бойынша есеп қабылдау (жеткізу) туралы хабарламаны салық органында электрондық почта бойынша алады.

      9. Есепке Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Резидент еместердiң төлем көзiнен ұсталған
корпорациялық табыс салығы сомаларының есебi
- 101.06 нысанын жасау

      10. "Салық агентi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде салық агентi мынадай деректердi көрсетедi:
      1) 1-жолда салық төлеушi-салық агентiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) 2-жолда 101.06 нысаны бойынша есеп берiлетiн салық кезеңi;
      3) 3-жолда құрылтай құжаттарына сәйкес салық агентiнiң толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтiң жалпы жiктеуiшi бойынша қызметтiң негiзгi түрiнiң коды және олардың үлес салмағы көрсетiледi. ЭҚЖЖ ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгiге дейiн) ұйым қызметiнiң түрлерi бойынша олардың үлес салмағының кему тәртiбiмен көрсетiлуi тиiс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрiнiң үлес салмағын (бiр ондық белгiмен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы мiндеттi емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшiн салық төлеушi N 1-ӨН (тоқсандық) мемлекеттiк статистикалық есептiлiгiнiң (бұдан әрi - МСЕ) 1-бөлiмiнiң ("Өнiм") 100-жолында көрсететiн деректердi пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100-жол бойынша 3-бағанның деректерiне 100-жолдың сәйкес бағаны деректерiнiң қатынасы ретiнде айқындалады.
      Мысалы, қызметiнiң негiзгi түрi ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N 1-ӨН (жылдық) есептiң 1-бөлiмiнiң 100-жолында мынадай деректердi көрсеттi:

                                                    1-кесте

Көрсеткіштердің
атауы

Жол
коды
 

Есепті
кезең
үшін
барлығы

оның ішінде:

Қызметтің
негізгі
түрі

қосалқы
(басқа да)
қызмет
түрлері

сауда

5010

1

2

3

4

5

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет көрсетулердің)
көлемі, мың теңге

100

250000,0

150000,0
 

50000,0

кестенің жалғасы

Көрсеткіштердің
атауы

оның ішінде:

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

аңшы-
лық

жарна-
ма

балық
аулау

балық
өсіру

01500

74400

05010

05020

1

6

7

8

9

Өндірілген өнім-
дердің (тауарлар,
қызмет
көрсетулердің)
көлемі, мың теңге

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенiң 4-бағаны)/250 000,0 (1-кестенiң 3-бағаны) * 100 ретiнде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi ЭҚЖЖ бойынша мәлiметтердi 2-ШК (тоқсандық) нысанының 2-бөлiмiнiң ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндiру үшiн шығыстар туралы мәлiметтер") 100-107-жолдарының деректерiн негiзге ала отырып, жоғарыда көрсетiлген тәсiлмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтiк қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (бiлiм) нысанының МСЕ тапсыратын бiлiм ұйымдары, жоғарыда көрсетiлген нысандар есептiлiгiн тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық және бюджеттiк ұйымдар, жеке кәсiпкерлер ЭҚЖЖ мәлiметтерiнде тек қана негiзгi қызметтiң ЭҚЖЖ кодын көрсетедi.
      5) Есеп түрi. Көрсетiлген торкөздер Салық  кодексiнiң  69 және   71-баптарына сәйкес белгiленедi. Есеп түрiне қарай тиiстi торкөз белгiленедi:
      "Бастапқы" торкөзi егер Есеп салық агентiн мемлекеттiк тiркеуден кейiн алғашқы рет берiлсе белгiленедi;
      Келесi Есептердi беру кезiнде "Кезектi" торкөзi белгiленедi.
      Берiлген Есепке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген жағдайда "Қосымша" торкөзi белгiленедi.
      "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер салық агентi оның негiзiнде бұрын берiлген Есепке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу талап етiлетiн Салық кодексiнiң  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген хабарламаны алса белгiленедi. Бұл жағдайда салық агентi "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздердi бiр уақытта белгiлейдi.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзi белгiленедi.
      6) хабарламаның нөмiрi мен күнi хабарлама бойынша қосымша Есеп берiлген жағдайда толтырылады;
      7) Осы Ережелердiң 18-тармағына сәйкес валюта коды;
      8) Қазақстан Республикасының аумағында қызметтi жүзеге асыратын және салық агентiнен салық кезеңiнiң әр айы үшiн төлем көзiнен салық салуға жататын табыс алатын резидент емес - заңды тұлғалардың санын көрсетедi.

      11. "Есептiк көрсеткiштер" бөлiмiнде:
      1) 101.06.001 жолы салық кезеңiнiң әр айының басына және тұтас салық кезеңi үшiн резидент емеске төленген табыстардың жиынтық сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың тиiстi деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады;
      2) 101.06.002 жолы салық кезеңiнiң әр есептi айы және тұтас есептi салық кезеңi үшiн алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ алдыңғы салық кезеңнiң қорытындысы бойынша декларацияда салық агентi шегерiмдерге жатқызған табыстардың жиынтық сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың тиiстi деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады;
      3) 101.06.003 жолы салық кезеңiнiң әр айы және тұтас салық кезеңi үшiн Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуы тиiс табыс салығының сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың тиiстi деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады;
      4) 101.06.004 жолы Салық кодексi 181-бабының 2) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуы тиiс резидент еместерге алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде төленбеген, бiрақ есептi кезеңнiң әр есептi айы үшiн және тұтас есептi салық кезеңi үшiн салық агентi өткен салық кезеңiнiң қорытындысы бойынша декларацияда шегерiмдерге жатқызған табыстардың жиынтық сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың тиiстi деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады;
      5) 101.06.005 жолы салық кезеңiнiң әр айы үшiн және тұтас салық кезеңi үшiн Салық кодексiнiң  181  және (немесе)  198-баптарына  сәйкес бюджетке немесе шартты банк салымына аударылуға жататын табыс салығының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған және 101.06.003 және 101.06.004 жолдарының деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады;
      6) 101.06.006 жолы салық кезеңiнiң әр айы үшiн және тұтас салық кезеңi үшiн Салық кодексiнiң  198-бабына  сәйкес шартты банк салымына аударылған табыс салығының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысандардың тиiстi деректерiн жиынтықтау жолымен толтырылады.

      12. Есепке 1-қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында дивидендтi алушы резидент еместiң толық атауы көрсетiледi;
      3) С бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң коды көрсетiледi;
      4) D бағанында В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiндегi салықтық тiркелуiнiң нөмiрi көрсетiледi;
      5) Е бағанында резидент емес - салық төлеушiнiң салық агентiнiң жарғылық капиталындағы акция/қатысу үлесiн алу күнi көрсетiледi;
      6) F бағанында салық агентiнiң жарғылық капиталында акция/қатысу үлесiнiң жалпы құны көрсетiледi;
      7) G бағанында В бағанында көрсетiлген резидент еместiң салық агентiнiң жарғылық капиталындағы акциялары/үлесi процентпен көрсетiледi;
      8) Н бағанында тиiстi кезеңнiң басына төленбеген дивидендтер сомасы көрсетiледi;
      9) I бағанында есептелген дивидендтер сомасы көрсетiледi;
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда операцияларды жасау (табысты есептеу) күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, есептелген дивидендтердiң сомасы көрсетiледi;
      10) J бағанында халықаралық шартпен немесе Салық кодексiнiң 180-бабымен белгiленген, дивидендтерге табыс салығының ставкасы көрсетiледi;
      11) K бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң коды көрсетiледi, осыған сәйкес I бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      12) L бағанында халықаралық шарттың атауы көрсетiледi, осыған сәйкес I бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi K бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң кодын 22 "Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар)" деп көрсеткен жағдайда ғана толтырылуға жатады;
      13) N бағанында осы Ереженiң 17-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi мемлекетаралық немесе үкiметаралық шарттың ережелерiн қолданған жағдайда толтырылады;
      14) N бағанында I және J бағандары көрсеткiштерiнiң туындысы ретiнде есептелген, есептелген дивидендтерден табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      15) О бағанында табысты есептеу және төлеу күндерiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамдары арасында пайда болған оң немесе терiс бағамдық айырманың сомасы көрсетiледi;
      16) Р бағанында төленген дивидендтердiң сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, төленген дивидендтердiң сомасы көрсетiледi;
      17) Q бағанында Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына сәйкес бюджетке төленуi тиiстi резидент еместерге есептелген және төленген дивидендтерден табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күніне валюта айырбастудың рыноктық бағамен қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi.

      13. Есепке 2-қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында сыйақыны алушы резидент еместiң толық атауы көрсетiледi;
      3) С бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң коды көрсетiледi;
      4) D бағанында В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiндегi салықтық тiркелуiнiң нөмiрi көрсетiледi;
      5) Е бағанында резидент емес - салық төлеушiге төленетiн сыйақының түрi көрсетiледi;
      6) F бағанында борыштық бағалы қағаздардың, мүлiк немесе кредиттiң саны көрсетiледi;
      7) G бағанында борыштық бағалы қағаздардың, мүлiк және (немесе) кредиттiң (займ) жалпы номинальдық құны көрсетiледi;
      8) Н бағанында борыштық бағалы қағаздарды сатып алу күнi немесе мүлiк немесе кредиттi (займды) алу күнi көрсетiледi;
      9) I бағанында салық кезеңiнiң басына төленбеген сыйақылардың сомасы көрсетiледi;
      10) J бағанында есептелген сыйақылардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда операцияларды жасау (табысты есептеу) күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, есептелген сыйақылардың сомасы көрсетiледi;
      11) K бағанында халықаралық шартпен немесе Салық кодексiнiң  180-бабымен  белгiленген, сыйақыларға табыс салығының ставкасы көрсетiледi;
      12) L бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң коды көрсетiледi, осыған сәйкес J бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      13) M бағанында халықаралық шарттың атауы көрсетiледi, осыған сәйкес J бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi L бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң кодын 22 "Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар)" деп көрсеткен жағдайда ғана толтырылуға жатады;
      14) N бағанында осы Ереженiң 17-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi мемлекетаралық немесе үкiметаралық шарттың ережелерiн қолданған жағдайда толтырылады;
      15) О бағанында J және K көрсеткіштерінің туындысы ретiнде есептелген, есептелген сыйақылардан табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      16) Р бағанында табысты есептеу және төлеу немесе шегерiмге жатқызу күндерiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамдары арасында пайда болған оң немесе терiс бағамдық айырманың сомасы көрсетiледi;
      17) Q бағанында резидент еместерге төленген сыйақылардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, резидент еместерге төленген сыйақылардың сомасы көрсетiледi;
      18) R бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ салық агентi алдыңғы салық кезеңi үшiн қорытынды бойынша декларацияда шегерiмдерге жатқызған сыйақылардың сомалары көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген салық агентi шегерiмге жатқызған резидент еместердiң төленбеген сыйақыларының сомасы көрсетiледi;
      19) S бағанында Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына сәйкес бюджетке төленуге жататын резидент еместерге есептелген және төленген сыйақылардан табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      20) Т бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде төленбеген, алайда салық агентi шегерiмге жатқызған резидент еместердiң сыйақыларынан Салық кодексi  181-бабының  2) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуға жататын табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi.

      14. Есепке 3-қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында сыйақыны алушы резидент еместiң толық атауы көрсетiледi;
      3) С бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң коды көрсетiледi;
      4) D бағанында В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiндегi салықтық тiркелуiнiң нөмiрi көрсетiледi;
      5) Е бағанында халықаралық шарттың немесе Салық кодексінің
10-бабының  ережесiне сәйкес роялтидiң түрi көрсетiледi;
      6) F бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес оған қатысты роялти туындайтын құқық немесе мүлiктi тiркеу елiнiң коды көрсетiледi;
      7) G бағанында оған қатысты роялти туындайтын құқық немесе мүлiктiң тiркеу нөмiрi көрсетiледi;
      8) Н бағанында оған сәйкес роялти туындайтын салық агентi-пайдаланушы және резидент емес арасында жасалған шарттың нөмiрi мен күнi көрсетiледi;
      9) I бағанында салық агентi-пайдаланушының құқықтар мен мүлiктердi пайдалану мерзiмi көрсетiледi;
      10) J бағанында салық кезеңiнiң басына төленбеген роялтидiң сомасы көрсетiледi;
      11) K бағанында есептелген роялтидiң сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда операцияларды жасау (табысты есептеу) күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, есептелген роялти сомасы көрсетiледi;
      12) L бағанында халықаралық шартпен немесе Салық кодексiнiң  180-бабымен  белгiленген табыстарға салық ставкасы көрсетiледi;
      13) М бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң коды көрсетiледi, осыған сәйкес K бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      14) N бағанында халықаралық шарттың атауы көрсетiледi, осыған сәйкес K бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi М бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң кодын 22 "Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар)" деп көрсеткен жағдайда ғана толтырылуға жатады;
      15) О бағанында осы Ереженiң 17-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi мемлекетаралық немесе үкiметаралық шарттың ережелерiн қолданған жағдайда толтырылады;
      16) Р бағанында K және L бағандары көрсеткiштерiнiң туындысы ретiнде есептелген, есептелген роялтиден табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      17) Q бағанында табысты есептеу және төлеу немесе шегерiмге жатқызу күндерiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамдары арасында пайда болған оң немесе терiс бағамдық айырманың сомасы көрсетiледi;
      18) R бағанында резидент еместерге төленген табыстардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген роялтидiң резидент еместерге төленген сомасы көрсетiледi;
      19) S бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ салық агентi алдыңғы салық кезеңi үшiн қорытынды бойынша декларацияда шегерiмге жатқызған роялтидiң сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, салық агентi шегерiмге жатқызған резидент еместерге төленбеген роялтидiң сомасы көрсетiледi;
      20) Т бағанында Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуға жататын резидент еместерге есептелген және төленген роялтиден табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      21) U бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде төленбеген, бiрақ алдыңғы күнтiзбелiк жыл үшiн қорытынды бойынша салық агентi шегерiмге жатқызған, Салық кодексi 181-бабының 2) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуға жататын резидент еместердiң роялтиiнен табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi.

      15. Есепке 4-қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында табысты алушы резидент еместiң толық атауы көрсетiледi;
      3) С бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң коды көрсетiледi;
      4) D бағанында В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiндегi салықтық тiркелуiнiң нөмiрi көрсетiледi;
      5) Е бағанында Қазақстан Республикасында жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға келiсiм-шарт (шарт, келiсiм) бойынша резидент емеспен Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыс түрiнiң осы Ережелердiң 19-тармағына сәйкес коды көрсетiледi;
      6) F бағанында резидент емес пен жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) тапсырыс берушi - салық агентi арасында жасалған келiсiм-шарттың (шарттың, келiсiмнiң) нөмiрi мен күнi көрсетiледi;
      7) G бағанында Салық кодексi  527-бабының  5-тармақшасына сәйкес айқындалатын Қазақстан Республикасында резидент еместiң, салық агентiне жұмыстарды орындалуының (қызмет көрсетулер көрсетуінің) басталу күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында резидент емеспен Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындауының (қызмет көрсетулер көрсетуiнiң) нақты аяқталу күнi көрсетiледi. Осы баған резидент емеспен Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындауы (қызмет көрсетулер көрсетуi) нақты аяқталғаннан кейiн толтырылады. Егер салық кезеңiнiң iшiнде резидент емеспен жұмыстарды орындау (қызмет көрсетулер көрсету) аяқталмаған жағдайда, аталған баған толтырылмайды;
      9) I бағанында F бағанында көрсетiлген келiсiм-шартты (шартты, келiсiм) бойынша жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындаған резидент еместiң қызметкерлерiнiң саны көрсетiледi;
      10) J бағанында тиiстi салық кезеңiнiң басына төленбеген табыстардың сомасы көрсетiледi;
      11) K бағанында Салық кодексiнiң  178-бабында  қарастырылған Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан (қызмет көрсетулер көрсетуден) резидент еместердiң есептелген табыстарының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда операцияларды жасау (табысты есептеу) күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, жұмыстарды орындаудан (қызмет көрсетулер көрсетуден) резидент еместiң есептелген табыстарының сомасы көрсетiледi;
      12) L бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң коды көрсетiледi, осыған сәйкес K бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      13) М бағанында халықаралық шарттың атауы көрсетiледi, осыған сәйкес K бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi L бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң кодын 22 "Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар)" деп көрсеткен жағдайда ғана толтырылуға жатады;
      14) N бағанында осы Ереженiң 17-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi мемлекетаралық немесе үкiметаралық шарттың ережелерiн қолданған жағдайда толтырылады; 
      15) О бағанында халықаралық шарттың немесе Салық кодексiнiң ережелерiне сәйкес есептелген, есептелген табыстардан табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      16) Р бағанында табысты есептеу және төлеу немесе шегерiмге жатқызу күндерiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамдары арасында пайда болған оң немесе терiс бағамдық айырманың сомасы көрсетiледi;
      17) Q бағанында резидент еместерге төленген табыстардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, төленген табыстардың сомасы көрсетiледi;
      18) R бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ салық агентi алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша декларацияда шегерiмге жатқызған табыстардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, төленбеген, бiрақ салық агентi шегерiмге жатқызған табыстардың сомасы көрсетiледi;
      19) S бағанында Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына бюджетке төленуi тиiс резидент еместiң есептелген және төленген табысынан табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      20) Т бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде төленбеген, бiрақ Салық кодексi 181-бабының 2) тармақшасына сәйкес ұлттық валютада қайта есептелуге жататын алдыңғы салық кезең үшiн декларацияда салық агентi шегерiмге жатқызған резидент еместердiң табыстарынан табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      21) U бағанында осы Ережелердiң 18-тармағына сәйкес шартты банк салымында табыс салығын орналастыру валютасының коды көрсетiледi;
      22) V бағанында Салық кодексiнiң  198-бабына  сәйкес шартты банк салымдарына орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      23) W бағанында шартты банк салымына корпорациялық табыс салығын орналастыру күнiне валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада қайта саналған, V бағанында қарастырылған табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      24) Х бағанында шартты банк салымына резидент еместiң табысынан ұсталған табыс салығының сомасы аударылған банктiң СТН-i көрсетiледi;
      25) Y бағанында шартты банк салымы ашылған банктiң банктiк сәйкестендiру коды (БСК) көрсетiледi;
      26) Z бағанында шартты банк салымы туралы шарттың тiркеу нөмiрi көрсетiледi;
      27) AA бағанында салық төлеушінің салық сомасы орналастырылғын, шартты банк салымының нөмірі көрсетіледі.

      16. Есепке 5-қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында табысты алушы резидент еместiң толық атауы көрсетiледi;
      3) С бағанында осы Ережелердiң 17-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң коды көрсетiледi;
      4) D бағанында В бағанында көрсетiлген салық төлеушiнiң резиденттiк елiндегi салықтық тiркелуiнiң нөмiрi көрсетiледi;
      5) Е бағанында Есепке 1-4-қосымша нысандарда аталған табыстарды қоспағанда Салық кодексiнiң  178-бабына  сәйкес резидент емеспен Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыс түрiнiң осы Ережелердiң 19-тармағына сәйкес коды көрсетiледi;
      6) F бағанында салық кезеңiнiң басына төленбеген табыстардың сомасы көрсетiледi;
      7) G бағанында Есепке 1-4-қосымша нысандарда көрсетiлген табыстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасындағы көздерден резидент еместердiң есептелген табыстарының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда операцияларды жасау (табысты есептеу) күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, Қазақстан Республикасындағы көздерден резидент еместердiң есептелген табыстарының сомасы көрсетiледi;
      8) Н бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң коды көрсетiледi, осыған сәйкес G бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған;
      9) I бағанында халықаралық шарттың атауы көрсетiледi, осыған сәйкес G бағанында көрсетiлген табысқа қатысты, Салық кодексiнде белгiленген тәртiптен ерекшеленетiн салық салу тәртiбi қарастырылған.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi Н бағанында осы Ережелердiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт түрiнiң кодын 22 "Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар)" деп көрсеткен жағдайда ғана толтырылуға жатады;
      10) J бағанында осы Ереженiң 17-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi.
      Көрсетiлген баған, егер салық төлеушi мемлекетаралық немесе үкiметаралық шарттың ережелерiн қолданған жағдайда толтырылады;
      11) K бағанында халықаралық шарттың немесе Салық кодексiнiң ережелерiне сәйкес есептелген, есептелген табыстардан табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      12) L бағанында табысты есептеу және төлеу немесе шегерiмге жатқызу күндерiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамдары арасында пайда болған оң немесе терiс бағамдық айырманың сомасы көрсетiледi;
      13) М бағанында резидент еместерге төленген табыстардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген резидент еместердiң төленген табыстарының сомасы көрсетiледi;
      14) N бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ салық агентi алдыңғы салық кезеңi үшiн қорытынды бойынша декларацияда шегерiмге жатқызған табыстардың сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу немесе шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, бiрақ салық агентi шегерiмге жатқызған төленбеген табыстардың сомасы көрсетiледi;
      15) О бағанында Салық кодексi  181-бабының  1) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуға жататын, резидент еместiң есептелген және төленген табысынан табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар (табысты төлеу) шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты төлеу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      16) Q бағанында алдыңғы күнтiзбелiк жылдың iшiнде резидент еместерге төленбеген, бiрақ Салық кодексiнiң 181-бабының 2) тармақшасына сәйкес бюджетке аударылуға жататын алдыңғы салық кезеңi үшiн қорытынды бойынша декларацияда салық агентi шегерiмге жатқызған табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Операциялар шетелдiк валютада жасалған кезде, аталған бағанда табысты шегерiмге жатқызу күнiне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi.

      17. Ел кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Әлем елдерiнiң жiктемесi"  6-қосымшаға  сәйкес елдердiң сандық кодталуын пайдалану қажет.

      18. Валюта кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда
N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Валюталардың жiктеушiсi"   10-қосымшаға  сәйкес валюталардың сандық кодталуын пайдалану қажет.

      19. Есептi толтырған кезде кiрiс түрлерiнiң мынадай кодтарын пайдалану қажет:
      Қазақстан Республикасындағы көздерден кiрiстер:
      1010 - Қазақстан Республикасында тауарларды сатудан табыстар;
      1011 - Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлiктi сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар;
      1021 - резиденттер шығарған бағалы қағаздарды сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар;
      1022 - резидент еместермен шығарылған акцияларды сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары немесе активтерi құнының 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiк құраса;
      1023 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан резидент заңды тұлғадағы, консорциумдағы қатысу үлесiн немесе мүлiктi сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар;
      1024 - резидент емес заңды тұлғадағы қатысу үлесiн сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай қатысу үлесi немесе активтерi құнының 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiк құраса;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердiң, мұндай резидент еместердiң Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша төленетiн сақтандыру сыйақылары түрiндегi табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызмет көрсетулерiнен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарттары (келiсiм-шарттары) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша қызметтен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) резидент заңды тұлғаға қатысты осындай тұлғаларға жүктелген басқарушылық мiндеттердi орындаумен байланысты басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл ретте мұндай тұлғалардың басқарушылық мiндеттерiн атқарудың нақты орнының маңызы жоқ;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстеме ақылар;
      1160 - Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың материалдық, әлеуметтiк игiлiктерi немесе өзге де материалдық пайдалары үшiн жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстарды өтеу нысанындағы табыстар, соның iшiнде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға шығыстар, олардың отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - өнер қызметкерлерiне: кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы қызметтен театр, кино, радио, теледидар артистеріне, музыканттарға, суретшілерге, спортшыларға төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, осындай мүлiктен табыстарды, сондай-ақ тегiн алынған (орындалған) жұмыстар (қызмет көрсетулер) нысанындағы табыстарды қоса алғанда;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушiлiк, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушiлiк, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының шағын топтың құн теңгермесiнен асып кетуiнен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып кетуiнен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетiн табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргiзiлген шегерiмдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - оң бағамдық айырма сомасының терiс бағамдық айырма сомасынан асып кетуi;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан асып кетуi;
      1330 - стипендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстар;
      1350 - Салық кодексiнiң  130-бабына  сәйкес айқындалатын салық салуда жеңiлдiгi бар елдердiң резиденттерi болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан резиденттерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1351 - Салық кодексiнiң  130-бабына  сәйкес айқындалатын салық салуда жеңiлдiгi бар елдердiң резиденттерi болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асыратын резидент еместерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1360 - оларға Қазақстан Республикасында салық салу құқығы Қазақстан Республикасы жасасқан және бекiткен халықаралық шарттарда көзделген, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған басқа да табыстар.

      20. Есептi толтыру кезiнде халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар) түрiнiң мынадай кодталуын пайдалану қажет:
      01 - Табыс пен капиталға қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы конвенция;
      02 - Ислам Даму Банкiнiң құрылтай  шарты ;
      03 - Орталық Азия аймақтық экологиялық орталығы жұмысының жағдайлары жөнiндегi  келiсiм ;
      04 - Азия Даму Банкiнiң құрылтай шарты;
      05 - Жаңа Үкiметтiк ғимараттың құрылысы жобасына грантты пайдалану бойынша  келiсiм ;
      06 - Қаржылық ынтымақтастық туралы келiсiм;
      07 - Өзара түсiнiстiк туралы меморандум;
      08 - Континентаралық баллистикалық ракеталардың шахталық ұшыру қондырғыларын, апатты жағдайлардың салдарын жоюға және ядролық қарудың таралуына жол бермеуге қатысты  келiсiм ;
      09 - Халықаралық қайта құру және даму банкiнiң келiсiмi;
      10 - Халықаралық валюталық қордың келiсiмi;
      11 - Халықаралық қаржылық корпорацияның келiсiмi;
      12 - Инвестициялық дауларды реттеу жөнiндегi конвенция;
      13 - Еуропалық Қайта құру және Даму банкiн құру туралы;
      14 - Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы;
      15 - Орталық Азия университетiн құру жөнiндегi  шарт ;
      16 - Инвестициялар кепiлдiгiнiң көп жақты агенттiгiн құру туралы;
      17 - "Нұр-Мүбарак" ислам мәдениетiнiң Египет университетi туралы келiсiм;
      18 - Әуе қатынасы туралы келiсiм;
      19 - "Агросервистiк қызметтi қолдау" жобасын дайындауға арналған Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң грантын беру туралы  келiсiм ;
      20 - "Қазақстан Республикасында ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау" жобасын жүзеге асыру үшiн Жапония Үкiметiнiң грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы  келiсiм ;
      21 - Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың артықшылықтары мен иммунитеттерi туралы  конвенция ;
      22 - Өзге де халықаралық шарттар (келiсiмдер, конвенциялар).
_______________________________________________
       РҚАО-ның ескертуі: 101.06 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 554 бұйрығымен      
бекітілген         

  Резидент еместерге төленген, шартты банк салымында
орналастырылған резидент еместердің табыс салығы
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне
есептелгені туралы есепті жасау ережелері
(101.09 Нысан)

  1. Жалпы ережелер

    1. Осы Ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес  резидент-банктер 101.09-нысан бойынша Резидент еместерге төленген, шартты банк салымында орналастырылған резидент еместердің табыс салығы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне есептелгені туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) жасау тәртібін айқындайды.

    2. Есепті жасау кезінде:
    1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
    2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

    3. Есепті толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.

    4. Көрсеткіштер болмаған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

    5. Қосымша нысанның "Жалпы ақпарат" бөлімінде Есептің "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштер көрсетіледі.

    6. Қосымша нысандағы көрсеткіштерді ашып көрсетуді талап ететін жолдарды толтыру кезінде, көрсетілген қосымша нысан міндетті түрде толтырылуы тиіс.

    7. Есепті беру кезінде:
    1) қағаз тасығышта келу тәртібінде екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық органына қайтарылады;
    2) почта бойынша салық төлеуші хабарламалы тапсырысты хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады;
    3) келу тәртібімен электрондық түрде не электрондық почта бойынша салық төлеуші Кодекстің 69-бабы 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес 101.09-нысан бойынша есепті жеткізу туралы хабарламаны салық органында немесе электронды почта бойынша алады.

    8. Есепке Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Резидент еместерге төленген, шартты банк салымында
орналастырылған резидент еместердің табыс салығы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бюджетіне есептелгені туралы
есеп - 101.09-нысан бойынша есепті жасау

    9. "Банк-резидент туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
    1) банк-салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
    2) Есеп тапсырылатын есепті салық кезеңін;
    3) банктің толық атауын;
    4) банктік сәйкестендіру нөмірі;
    5) Есептің түрі:
    Көрсетілген торкөздер Салық  кодексінің  69 және  71-баптарына  сәйкес белгіленеді. Есеп түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді:
    "Бастапқы" торкөзі егер Есеп банкті мемлекеттік тіркеуден кейін алғашқы рет берілсе белгіленеді;
    Келесі Есептерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
    Берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
    "Хабарлама бойынша" деген торкөз егер банк оның негізінде бұрын берілген Есепке өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасында көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда банк "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздерді бір уақытта белгілейді.
    Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді.
    6) хабарламаның нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Есеп берілген жағдайда толтырылады.

    10. "Көрсеткіштер" бөлімінде:
    1) 101.09.001 жолы ұлттық валютада есепті кезең үшін резидент емес - салық төлеушілердің табыстарынан шартты банк салымдарында орналастырылған табыс салығының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған;
    2) 101.09.02 жолы 101.09.002А және 101.09.002В жолдары көрсеткіштерінің сомасы ретінде есептелген, есепті салық кезеңі үшін табыс салығы мен банк сыйақыларының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған;
    3) 101.09.002А жолы есепті кезең үшін бюджетке аударылған табыс салығының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның негізінде толтырылады;
    4) 101.09.002В жолы салық кезеңі үшін бюджетке аударылған банк сыйақыларының жиынтық сомаларын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның негізінде толтырылады.

    11. Есепке қосымша нысан:
    1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
    2) В бағанында шартты банк салымы туралы келісім-шарттың тіркеу нөмірі көрсетіледі;
    3) С бағанында кірісті төлеген салық агентінің толық атауы көрсетіледі;
    4) D бағанында салық агентінің СТН-і көрсетіледі;
    5) E бағанында резидент еместің аты-жөні немесе атауы көрсетіледі;
    6) F бағанында резиденттік еліндегі резидент емес - салық төлеушінің салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі;
    7) G бағанында шартты банк салымының нөмірі (банк шоты) көрсетіледі;
    8) H бағанында резидент еместің табыстарынан ұсталған табыс салығын шартты банк салымына орналастыру күні көрсетіледі;
    9) I бағанында осы Ережелердің 12-тармағына сәйкес шартты банк салымына табыс салығын орналастыру валютасының коды көрсетіледі;
    10) J бағанында орналастыру валютасында, есепті кезең үшін шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетіледі;
    11) K бағанында орналастыру сәтінен бастап өспелі жиынтықпен орналастыру валютасында шартты банк салымында орналастырылған салықтың жалпы сомасы көрсетіледі;
    12) L бағанында орналастыру валютасында, табыс салығын мемлекеттік бюджетке не резидент емеске аударуға дейін шарты банк салымында орналастыру сәтінен бастап есептелген банк сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
    13) М бағанында салықты орналастыру күнінен валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген J бағанында көрсетілген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
    14) N бағанында табыс салығы сомасын қайтаруға резидент еместің өтініші бойынша салық органы шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі;
    15) О бағанында шартты банк салымынан резидент емеске табыс салығы және банк сыйақылары сомасын төлеу күні көрсетіледі;
    16) Р бағанында орналастыру валютасында шартты банк салымынан резидент емеске төленген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
    17) Q бағанында орналастыру валютасында шартты банк салымынан резидент емеске төленген банк сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
    18) R бағанында банкке шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомаларын бюджетке аудару туралы шығарылған салық органы инкассалық өкiмінiң нөмірі мен күні көрсетіледі;
    19) S бағанында банкке банк сыйақыларының сомасын бюджетке аудару туралы шығарылған салық органының инкассалық өкімінің нөмірі күні көрсетіледі;
    20) T бағанында табыс салығын бюджетке аудару күні көрсетіледі;
    21) U бағанында банк сыйақыларын бюджетке аудару күні көрсетіледі;
    22) V бағанында табыс салығын бюджетке аудару күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамы көрсетіледі;
    23) W бағанында бюджетке табыс салығын аудару күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, шартты банк салымынан бюджетке аударылған табыс салығының сомасы көрсетіледі;
    24) X бағанында Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес бюджетке табыс салығын аудару күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген, шартты банк салымынан бюджетке аударылған банк сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
    Есепке қосымша нысанның M бағанының жиынтық шамасы 101.09.001 жолына, W бағанының - 101.09.002А жолына, X бағанының - 101.09.002В жолына көшіріледі.

    12. Валюта кодын толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тіркелген "Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекітілген Тауарларды декларациялау ережесіне "Валюталардың жіктеушісі"  10-қосымшаға  сәйкес валюталардың сандық кодталуын пайдалану қажет.
_______________________________________________
    РҚАО-ның ескертуі: 101.09 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оны РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 554 бұйрығымен      
бекітілген         

  Шартты банк салымында резидент еместердің кірісінен
табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген, оны
мемлекет бюджетіне аударғанға дейінгі банк сыйақыларының
сомасы туралы мәліметтерді жасау ережелері
(101.10 Нысан)

  1. Жалпы ережелер

    1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және Салық кодексінің  198-бабына
сәйкес резидент-банктер 101.10-нысан бойынша Шартты банк салымында резидент еместердің кірісінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап есептелген, оны мемлекет бюджетіне аударғанға дейінгі банк сыйақыларының сомасы туралы мәліметтерді (бұдан әрі - Мәліметтер) жасау тәртібін айқындайды.

    2. Мәліметтерді жасау кезінде:
    1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
    2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

    3. Мәліметтерді толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.

    4. Мәліметтерді беру кезінде:
    1) қағаз тасығышта келу тәртібінде екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық органына қайтарылады;
    2) қағаз тасығышта почта бойынша тапсырысты хатпен салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
    3) келу тәртібімен электрондық түрде не электрондық почта бойынша салық төлеуші Салық кодексінің 69-бабы, 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Мәліметтерді қабылдау (жеткізу) туралы хабарламаны салық органында немесе электронды почта бойынша алады.

    5. Мәліметтер Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Шартты банк салымында резидент еместердің
кірісінен табыс салығын орналастыру сәтінен бастап
есептелген, оны мемлекет бюджетіне аударғанға
дейінгі банк сыйақыларының сомасы туралы мәліметтер
- 101.10-нысанын жасау

    6. "Банк-резидент туралы жалпы ақпарат" бөлімінде банк мынадай деректерді көрсетеді:
    1) банк-резидент салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
    2) банктің толық атауын;
    3) банктік сәйкестендіру нөмірін;
    4) Мәліметтің түрі. Осы ұяшықтарға Салық  кодексінің  69 және   71-баптарына сәйкес белгі қойылады. Мәліметтің түріне қарай тиісті торкөзге белгі қойылады.
    "Бастапқы" торкөзі егер резидент емес салық төлеуші Мәліметтерді алғашқы рет бергенде белгіленеді.
    Келесі Мәліметтерді беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
    Берілген Мәліметтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
    "Хабарлама бойынша" торкөзі егер салық агенті оның негізінде бұрын берілген Мәліметтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етілетін Салық кодексінің  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасында көзделген хабарламаны алса белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеуші "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздерін бір уақытта белгілейді;
    5) хабарламаның нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша мәліметтер берілген жағдайда толтырылады;
    6) олар бойынша Мәліметтер ұсынылған салық органы сұрау салуының нөмірі мен күнін.

    7. "Өзге ақпарат" бөлімінде:
    1) 101.10.001 жолында салық агентінің аты-жөні немесе атауы көрсетіледі;
    2) 101.10.002 жолында салық агентінің СТН-і көрсетіледі;
    3) 101.10.003 жолында кірісті алушы - резидент еместің толық атауы көрсетіледі;
    4) 101.10.004 жолында резидент ету еліндегі резидент еместің салық тіркеуінің нөмірі көрсетіледі;
    5) 101.10.005 жолында Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес жасалған шартты банк салымы туралы шарттың тіркелу нөмірі көрсетіледі;
    6) 101.10.006 жолында шартты банк салымының нөмірі (банк шоты) көрсетіледі;
    7) 101.10.007 жолында шартты банк салымында (банк шотында) резидент еместердің кірістерінен табыс салығы сомасын орналастыру кезеңі көрсетіледі;
    8) 101.10.008 жолында осы Ережелердің 8-тармағына сәйкес табыс салығын орналастыру валютасының коды көрсетіледі;
    9) 101.10.009 жолында орналастыру валютасында және (немесе) ұлттық валютада, шартты банк салымында орналастырылған табыс салығының сомасы көрсетіледі. Табыс салығының сомасы шетелдік валютада орналастырылған жағдайда, аталған жолда мемлекеттік бюджетке табыс салығының сомасын аудару күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетіледі;
    10) 101.10.010 жолында шартты банк салымы туралы шартқа сәйкес банк сыйақыларының мөлшері көрсетіледі;
    11) 101.10.011 жолында орналастыру валютасында және (немесе) ұлттық валютада, табыс салығын шартты банк салымында орналастыру сәтінен бастап оны бюджетке аударуға дейін есептелген банк сыйақыларының сомасы көрсетіледі. Табыс салығының сомасы шетелдік валютада орналастырылған жағдайда және банк сыйақыларының сомасы аталған табыс салығының сомасынан шыға есептелетін жағдай болса, онда аталған жолда Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес мемлекеттік бюджетке табыс салығының сомасын аудару күніне валюта айырбастаудың рыноктық бағамын қолданумен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қайта есептелген банк сыйақыларының сомасы көрсетіледі.

    8. Валюта кодын толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тіркелген "Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекітілген Тауарларды декларациялау ережесіне "Валюталардың жіктеушісі"  10-қосымшаға  сәйкес валюталардың сандық кодталуын пайдалану қажет.
_______________________________________________
    РҚАО-ның ескертуі: 101.10 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оны РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 554 бұйрығымен      
бекітілген         

  Қазақстан Республикасымен жасалған қосарланған
салықты болдырмау және табыс салығын төлеуден
жалтарудың алдын-алу жөніндегi халықаралық шарттың
ережелерiн қолдануға құқығы бар резидент емес болып
табылатын заңды немесе жеке тұлғаның Қазақстан
Республикасындағы көздерден алатын табысынан
салықты қайтаруға өтініш жасау ережелері
(102.01 Нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық Кодексi) сәйкес әзiрленген және Салық кодексiнiң  198 198-1 203-баптарына  сәйкес Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табыс салығын халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар резидент еместiң қайтаруды жүзеге асыруға арналған 102.01-нысан бойынша Қазақстан Республикасымен жасалған қосарланған салықты болдырмау және табыс салығын төлеуден жалтарудың алдын-алу жөнiндегi халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар резидент емес болып табылатын заңды немесе жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табысынан салықты қайтаруға өтiнiш жасау ережелерi болып табылатын заңды немесе жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табысынан салықты қайтаруға өтiнiштi (бұдан әрi - Өтiнiш) жасау тәртiбiн айқындайды.

      2. Өтiнiштi жасау кезiнде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, бас баспа әрiптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексiнiң  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Өтiнiштi толтыру кезiнде түзетуге, өшiруге және тазалауға жол берiлмейдi.

      4. Көрсеткiштер жоқ болған кезде тиiстi торкөздер толтырылмайды.

      5. Өтiнiш салықты Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетiне резидент емес салық төлеушi төлеген жағдайда, екi данада толтырылады және берiледi, бiрiншiсi - салық органына беру үшiн, екiншiсi - табыс салығы шартты банк салымына орналастырылған жағдайда банкке немесе қазынашылыққа беру үшiн.

      6. Аталған өтiнiш ағылшын және орыс немесе ұлттық тiлдерде толтырылады, бұл ретте, өтiнiштi орыс немесе ұлттық тiлдерде толтыру мiндеттi болып табылады.

      7. Өтiнiштi беру кезiнде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртiбiмен - үш данада жасалады, бiр данасы салық органының белгiсiмен салық төлеушiге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта бойынша - салық төлеушi почта немесе өзге байланыс ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексiнiң  69-бабы , 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келу тәртiбiмен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде - салық төлеушi өтiнiштi қабылдау (жеткiзу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      8. Өтiнiшке Салық кодексiнiң 69-бабына сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. 102.01 нысанын жасау - Қазақстан Республикасымен
жасалған қосарланған салықты болдырмау және табыс
салығын төлеуден жалтарудың алдын-алу жөнiндегi
халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар
 резидент емес болып табылатын заңды немесе жеке
 тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден
алатын табысынан салықты қайтаруға өтiнiш

      9. "Салық төлеушi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде мынадай деректер көрсетiледi:
      1) резиденттiк елiндегi резидент еместiң салық тiркеуiнiң нөмiрi;
      2) салықты бюджетке не шартты банк салымына төлеу жүргiзiлген салық кезеңi;
      3) резидент емес - заңды тұлғаның толық атауы (егер салық төлеушi заңды тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      4) резидент емес - жеке тұлғаның аты-жөнi (егер салық төлеушi жеке тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      5) резиденттiк елiндегi өтiнiш берушiнiң толық мекен-жайы: осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес резиденттiк елiнiң коды, штаттың/облыстың, қаланың, ауданның/округтiң, көшенiң толық атауы, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi;
      6) Өтiнiш түрi. Көрсетiлген торкөздер Салық  кодексiнiң  69 және  71-баптарына  сәйкес белгiленедi. Өтiнiштiң түрiне қарай тиiстi торкөз белгiленедi.
      "Бастапқы" торкөзi егер Өтiнiш резидент емес салық төлеушiмен алғаш рет берiлген жағдайда белгiленедi.
      Одан кейiнгi Өтiнiштердi беру кезiнде "Кезектi" торкөзi белгiленедi.
      Бұрын берiлген Өтiнiшке өзгерiстер мен толықтыруларды енгiзу кезiнде, "Қосымша" торкөзi белгiленедi.
      "Хабарлама бойынша" торкөзi, егер салық төлеушiмен Салық кодексiнiң  31-бабы  2-тармағының 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негiзiнде бұрын берiлген Өтiнiшке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi қажет ететiн жағдайда белгiленедi. Бұл жағдайда салық төлеушi "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздерiн бiр уақытта белгiлейдi;
      7) хабарламаның нөмiрi мен күнi хабарлама бойынша қосымша Өтiнiш берiлген жағдайда толтырылады;
      8) жеке табыс салығын қайтару қайдан жүргiзiледi: мемлекеттiк бюджеттен немесе шартты банк салымынан;
      9) салық төлеушiнiң резиденттiлiгi расталған құжат түрi: өтiнiштiң аталған бланкiсi немесе осы өтiнiшке қоса берiлген резиденттiлiктi растайтын жеке шетелдiк құжат.

      10. "Төлемдi алушы - резидент еместiң банкi" бөлiмiнде төлеушi мынадай деректер көрсетiледi:
      1) банктiк шотына салықты қайтаруды жүргiзу қажет банктiң толық атауы;
      2) банктiң толық мекен-жайы: осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес резиденттiлiк елiнiң коды, штаттың/облыстың, қаланың, ауданның/округтiң, көшенiң толық атауы, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi;
      3) резидент емес салық төлеушiнiң салықты қайтаруды жүргiзу қажет банкi шотының нөмiрi;
      4) төлемдi жүзеге асыру үшiн талап етiлетiн қажеттi банктiң өзге де деректемелерi: резиденттiк елiндегi салық органындағы тiркеу нөмiрi, банк БСК-i, СВИФТ коды және т.б.

      11. "Егер ол болса, уәкiлеттi өкiлi" бөлiмiнде мынадай деректер көрсетiледi:      
      1) резидент еместiң уәкiлеттi өкiлiнiң толық атауы;
      2) резиденттiк елiндегi салық органында тiркеу нөмiрi;
      3) уәкiлеттi өкiлдiң толық мекен-жайы: резиденттiк елiнiң коды, штат/облыс, қала, аудан/округ, көше, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi, телефон нөмiрi.

      12. "Кiрiс көзi туралы деректер" бөлiмiнде мынадай деректер көрсетiледi:
      1) кiрiстi төлеген салық агентiнiң толық атауы немесе аты-жөнi, есiмi, тегi;
      2) салық агентiнiң СТН-i;
      3) Қазақстан Республикасындағы резидент еместiң қызмет мерзiмi;
      4) 102.01.001 жолы Салық кодексiнiң  198  немесе  198-1-бабына  сәйкес мемлекеттiк бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтарылуы тиiс табыс салығының жалпы сомасын көрсетуге арналған.

      13. "Шартты банк салымдары туралы деректер" бөлiмiнде мынадай деректер көрсетiледi:
      1) шартты банк салымдарына табыс салығының сомасы орналастырылған резидент - банктiң атауы;
      2) банктiң СТН-i;
      3) банктiң БСК-ы;
      4) табыс салығы орналастырылған шартты банк салымының нөмiрi.
      Бұл бөлiм Салық кодексiнiң  198-бабына  сәйкес шартты банк салымына табыс салығын орналастырғанда толтырылады.

      14. "Салық төлеушi резиденттiк мемлекетiндегi құзыреттi немесе уәкiлеттi органы" бөлiмiнде салық төлеушi резиденттiк мемлекетiндегi құзырлы немесе уәкiлеттi орган мынадай мәлiметтердi көрсетедi:
      1) салық төлеушi резиденттiк мемлекетiндегi құзырлы немесе уәкiлеттi органның атауы;
      2) осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң кодын және табыс туындаған салық кезеңiн көрсетумен, салық төлеушi тиiстi кезеңде тиiстi елдiң резидентi болып табылатындығы туралы растама;
      3) осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес халықаралық шарт жасасылған елiнiң кодын көрсетумен, салық төлеушiнiң кiрiсiне халықаралық шарттың қолданылатындығы туралы растама;
      4) резиденттiк елiнде, өтiнiште көрсетiлген кiрiстерiне салық салынуға жататындығы немесе жоқтығы туралы растама.
      Бұл бөлiм шет мемлекетiнiң құзырлы (уәкiлеттi) органының лауазымды тұлғасы толтыру күнi мен орнын көрсетумен қол қойып және мөрiмен куәландырылады.

      15. "Кiрiстi алушының сертификаты" бөлiмiнде салық төлеушi мынадай деректердi растайды:
      1) резиденттiк елдiң кодын көрсетумен, халықаралық шартпен айқындалған, осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес осындай шарт жасасқан, Өтiнiште көрсетiлген Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кiрiстер тұрақты мекемеге немесе Қазақстан Республикасындағы тұрақты базаға қатысы болмаса;
      2) аталған кiрiстi нақты алушы болып табылса;
      3) аталған кiрiс резиденттiлiк елiнде осы Ереженiң 20-тармағына сәйкес резиденттiлiк елiнiң кодын көрсетумен салық салуға жатса;
      4) осы Өтiнiште көрсетiлген кiрiсiнiң туындау күнiне салық агентiнiң жырғылық капиталындағы проценттiк қатынастағы қатысу үлесi (акция);
      5) Өтiнiште ұсынған ақпарат шынайы және толық;
      6) болашақта болуы мүмкiн кез-келген өзгерiстер туралы Қазақстан Республикасының салық органдарын уақтылы хабардар етуге мiндеттенедi.
      Бұл бөлiм салық органына Өтiнiштi толтыру орны мен беру күнiн көрсетумен резидент емес заңды тұлғаның қолы мен мөрi қойылып не резидент емес жеке тұлғаның қолы қойылып мiндеттi тәртiпте куәландырылған болуы тиiс.

      16. Салық органында Өтiнiштi қабылдауға қатысты бөлiкте, Өтiнiштi қабылдаған, салық органы толтыруы тиiс, осы Өтiнiштi қабылдаған салық органының лауазымды тұлғасы қолы, өтiнiштi қабылдау күнi немесе почта штемпелiнiң күнi (Өтiнiштi почтамен тапсырған жағдайда), құжаттың кiрiс нөмiрiн мен салық органының коды қойылады.

      17. "Қазақстан Республикасын салық/құзыреттi органының шешiмi" бөлiмiнде тиiстi салық органы мынадай мәлiметтердi көрсетедi:
      1) атауы;
      2) халықаралық шарт жасасқан салық төлеушiнiң резиденттiк елiнiң кодын, сондай-ақ мемлекеттiк бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтаруға жататын салық сомасын көрсетумен, тиiстi халықаралық шарт ережелерiн қолдануға салық төлеушiнiң расында да құқығы бары туралы растама;
      Бұл бөлiм Қазақстан Республикасын салық/құзыреттi органының басшысы толтыру күнi мен орнын көрсетумен қол қойып және мөрiмен куәландырылады.

      18. Өтiнiш Қазақстан Республикасын талап мерзiмi iшiнде тиiстi салық органына ұсынылуы тиiс. Осы мерзiм бiткеннен кейiн қарауға берiлген Өтiнiш қабылданбайды.

      19. Өтiнiштiң 102.01.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында осы ережелердiң 20-тармағына сәйкес Салық кодексiнiң  178-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасындағы көздерден резидент емес алған кiрiс түрiнiң коды көрсетiледi;
      3) С бағанында оған сәйкес кiрiс пайда болған жасалған келiсiм-шарттың (шарттың, келiсiмнiң) нөмiрi мен күнi көрсетiледi;
      4) D бағанында есептi салық кезеңiнде кiрiстi төлеу күнi көрсетiледi;
      Егер кiрiс бiрнеше рет (бөлiп-бөлiп) төленген жағдай болса, онда осы жолда соңғы төлем күнiн көрсету қажет;
      5) Е бағанында салықтың мемлекеттiк бюджетке төленгенiн немесе салықтың шартты банк салымына аударылғанын растайтын төлем құжатының нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
      Егер салық бiрнеше төлем құжаттарымен төленген жағдай болатын болса, онда осы жолда соңғы төлем құжатының тиiстi деректерiн көрсету қажет;
      6) F бағанында осы Ережелердiң 22-тармағына сәйкес валютаның коды көрсетіледі. 
      Салық кодексінің  198-бабына  сәйкес табыс салығы шетелдік валютада шартты банк салымында орналастырылған жағдайда, орналастыру валютасының коды көрсетiледi;
      7) G бағанында осы Ережелер 19-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген келiсiм-шарт (шарт) бойынша резидент емеске Қазақстан Республикасындағы көздерден есептелген кiрiстiң сомасы көрсетiледi;
      8) Н бағанында осы Ережелер 19-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген келiсiм-шарт (шарт) бойынша резидент емеске Қазақстан Республикасындағы көздерден төленген кiрiстiң сомасы көрсетiледi;
      9) I бағанында Салық кодексi  145-бабының  1-тармағында белгiленген салық ставкасын қоспағанда, Салық кодексiне сәйкес табыс салығының ставкасы көрсетiледi.
      Салық кодексiнiң 145-бабында белгiленген ставка қолданылған жағдайда, осы баған толтырылмайды;
      10) J бағанында есептелген кiрiс сомасынан ұсталған және салық төлеушi төлеген табыс салығының сомасы немесе салық төлеушi салықты бюджетке аванстық төлемдердi енгiзу жолымен төлеген жағдайда, табыс салығы бойынша төленген аванстық төлемдердiң жалпы сомасы көрсетiледi;
      11) K бағанында халықаралық шартта көзделген табыс салығының ставкасы көрсетiледi;
      12) L бағанында халықаралық шартқа сәйкес төленуi тиiс табыс салығының сомасы көрсетiледi;
      13) М бағанында Салық кодексiнiң  198  немесе  198-1-бабына  сәйкес мемлекеттiк бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтарылуы тиiс табыс салығының шетелдiк валютадағы жалпы сомасы көрсетiледi;
      Табыс салығы мемлекеттiк бюджетке немесе шартты банк салымына ұлттық валютада төленген жағдайда, осы жол толтырылмайды;
      14) N бағанында Салық кодексiнiң 198 немесе 198-1-бабына сәйкес мемлекеттiк бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтарылуы тиiс табыс салығының ұлттық валютадағы жалпы сомасы көрсетiледi;
      Егер табыс салығы шартты банк салымына шетелдiк валютада орналастырылған жағдайда, осы бағанда салықты шартты банк салымында орналастыру (аудару) күнiне валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада қайта есептелген табыс салығының сомасы көрсетiледi.
      Өтiнiштiң 102.01.001 жолына қосымша нысан N бағанының жиынтық шамасы Өтiнiштiң 102.01.001 жолына көшiрiледi.

      20. Ел кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Әлем елдерiнiң жiктемесi"  6-қосымшаға  сәйкес елдердiң сандық кодталуын пайдалану қажет.

      21. Есептi толтыру кезiнде кiрiстердiң мынадай кодталуын пайдалану керек:
      Қазақстан Республикасындағы көздерден кiрiстер:
      1010 - Қазақстан Республикасында тауарларды сатудан табыстар;
      1011 - Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден табыстар;
      1020 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлiктi сату кезiнде құнның өсiмнен түсетiн табыстар;
      1021 - резиденттер шығарған бағалы қағаздарды сату кезiнде құнның өсiмнен түсетiн табыстар;
      1022 - резидент еместермен шығарылған акцияларды сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай акциялары немесе активтерi құнының 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiк құраса;
      1023 - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан резидент заңды тұлғадағы, консорциумдағы қатысу үлесiн немесе мүлiктi сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар;
      1024 - резидент емес заңды тұлғадағы қатысу үлесiн сату кезiнде құнның өсiмiнен табыстар, егер резидент емес заңды тұлғаның мұндай қатысу үлесi немесе активтерi құнының 50 проценттен астамын Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiк құраса;
      1030 - резиденттерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1031 - Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асыруына байланысты резидент еместерге борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      1040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1041 - резидент еместердiң, мұндай резидент еместердiң Қазақстан Республикасындағы қызметi барысында туындаған мiндеттемелерiн, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      1050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      1060 - резиденттерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1061 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесіне немесе мүлкіне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесі немесе мүлкі бар осы резидент еместерден алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1070 - резидент - эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1071 - егер осы резидент еместердiң берешегi олардың тұрақты мекемесiне немесе мүлкiне қатысты болса, Қазақстан Республикасында орналасқан тұрақты мекемесi немесе мүлкi бар резидент емес эмитенттерден алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар;
      1080 - резиденттерден алынған роялти нысанындағы табыстар;
      1081 - тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметiне байланысты резидент еместерден алынатын роялти нысанындағы табыстар;
      1090 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi жалға беруден түскен табыстар;
      1100 - Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      1110 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру шарттары бойынша төленетiн сақтандыру сыйақылары түрiндегi табыстар;
      1111 - Қазақстан Республикасында туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      1120 - тараптардың бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық тасымалдарда көлiк қызмет көрсетулерiнен табыстар;
      1130 - Қазақстан Республикасында жеке еңбек шарттары (келiсiм-шарттары) бойынша қызметтен түскен табыстар;
      1131 - Қазақстан Республикасында өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша қызметтен табыстар;
      1140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) резидент заңды тұлғаға қатысты осындай тұлғаларға жүктелген басқарушылық мiндеттердi орындаумен байланысты басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл ретте мұндай тұлғалардың басқарушылық мiндеттерiн нақты орындау орны маңызды емес;
      1150 - Қазақстан Республикасында тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      1160 - Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн резидент емес жеке тұлғалардың материалдық, әлеуметтiк игiлiктерi немесе өзге де материалдық пайдалары үшiн жұмыс берушi немесе жалдаушы шеккен шығыстарды өтеу нысанындағы табыстар, соның iшiнде тамақтандыруға, тұруға, оқу мекемелерiнде балалар оқытуға шығыстар, олардың отбасы мүшелерiнiң демалысқа барып-келу шығыстарын қоса алғанда, демалысқа байланысты шығыстар;
      1170 - резидент жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      1180 - өнер қызметкерлерiне: кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы қызметтен театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға төленетiн табыстар;
      1190 - резиденттер төлейтiн ұтыстар;
      1200 - Қазақстан Республикасында жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      1210 - Қазақстан Республикасында орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, осындай мүлiктен табыстарды, сондай-ақ тегiн алынған (орындалған) жұмыстар (қызмет көрсетулер) нысанындағы табыстарды қоса алғанда;
      1220 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушілiк, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1221 - нақты қызмет көрсетiлген жерiне қарамастан, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын және осындай тұрақты мекемемен байланысты резиденттерге көрсетiлетiн басқару, қаржылық (тәуекелдердi сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру жөнiндегi қызмет көрсетулердi қоспағанда), кеңес берушілiк, аудиторлық, заңдық (адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет көрсетулерден табыстар;
      1230 - мiндеттемелердi есептен шығарудан табыстар;
      1240 - күмәндi мiндеттемелер бойынша табыстар;
      1250 - Қазақстан Республикасының заңдарымен провизиялар жасауға рұқсат етiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерiн азайтудан табыстар;
      1260 - кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге немесе тоқтатуға келiсiм үшiн алынған табыстар;
      1270 - шығып қалған тiркелген активтер құнының шағын топтың құн теңгермесiнен асып кетуiнен алынатын табыстар;
      1280 - кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып кетуiнен алынатын табыстар;
      1290 - ортақ үлестiк меншiктен түсетiн табысты бөлу кезiнде алынатын табыстар;
      1300 - бұрын жүргізілген шегімдер бойынша алынған өтемақылар;
      1310 - оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма
сомасынан асуы;
      1320 - әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардың шығыстардан асып кетуi;
      1330 - стипендиялар;
      1340 - жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстар;
      1350 - Салық кодексiнiң  130-бабына  сәйкес айқындалатын салық салуда жеңiлдiгi бар елдердiң резиденттерi болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан резиденттерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1351 - Салық кодексiнiң 130-бабына сәйкес айқындалатын салық салуда жеңiлдiгi бар елдердiң резиденттерi болып табылатын тұлғалармен, оларды нақты көрсету орнына қарамастан Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асыратын резидент еместерге қызмет көрсетулер көрсетуден алынған табыстар;
      1360 - оларға Қазақстан Республикасында салық салу құқығы Қазақстан Республикасы жасасқан және бекiткен халықаралық шарттарда көзделген, алдыңғы тармақшаларда қамтылмаған басқа да табыстар.

      22. Валюта кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда
N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Валюталардың жiктеушiсi"  10-қосымшаға  сәйкес валюталардың сандық кодталуын пайдалану қажет.
_______________________________________________
       РҚАО-ның ескертуі: 102.01 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігінің     
Салық комитеті Төрағасының 
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 554 бұйрығымен      
бекітілген         

  Салық резиденттiлiгiн растауды алуға арналған
өтiнiштi жасау ережесi
(102.02 Нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ережелер "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық Кодексi) сәйкес әзiрленген және Салық кодексiнiң  68-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасы жасасқан табыс пен капиталға қосарланған салықты болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарттардың (бұдан әрi - халықаралық шарттар) ережелерiн шетелдiк мемлекетте қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының резидентi - салық төлеушiсiнiң резиденттiлiгiн растайтын құжатты алуға арналған 102.02 нысаны бойынша салық резиденттiлiгiн растауды алуға арналған өтiнiштi (бұдан әрi - Өтiнiш) жасау тәртiбiн айқындайды.

      2. Өтiнiштi жасау кезiнде:
      1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қалам немесе қаламұшпен, бас баспа әрiптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексiнiң  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      3. Өтiнiштi толтыру кезiнде түзетуге, өшiруге және тазалауға жол берiлмейдi.

      4. Көрсеткiштер жоқ болған кезде тиiстi торкөздер толтырылмайды.

      5. Тиiстi қосымша нысанда көрсеткiштердiң ашып жазылуын талап ететiн жолдарды толтыру кезiнде, көрсетiлген қосымша нысан мiндеттi тәртiпте толтырылуға жатады.

      6. Қосымша нысанның "Жалпы ақпарат" бөлiмiнде Өтiнiштiң "Салық төлеушi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде көрсетiлген тиiстi көрсеткiштер көрсетiледi.

      7. Өтiнiштi беру кезiнде:
      1) қағаз тасығышта келу тәртiбiмен - үш данада жасалады, бiр данасы салық органының белгiсiмен салық төлеушiге қайтарылады;
      2) хабарламамен тапсырысты хатпен қағаз тасығышта почта бойынша - салық төлеушi почта немесе өзге байланыс ұйымының хабарламасын алады;
      3) Салық кодексiнiң  69-бабы , 8-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келу тәртiбiмен немесе электрондық почта бойынша электрондық түрде - салық төлеушi өтiнiштi қабылдау (жеткiзу) туралы хабарламаны салық органында немесе электрондық почта бойынша алады.

      8. Өтiнiшке Салық кодексiнiң  69-бабына  сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. 102.02 нысанын жасау - Резиденттiлiктiң
растауын алуға арналған өтiнiш

      9. "Салық төлеушi туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде мынадай деректер көрсетiледi:
      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) заңды тұлға резиденттiлiгiнiң түрi: Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған заңды тұлға немесе шетелдiк мемлекеттiң заңдарына сәйкес құрылған, бiрақ Салық кодексi 176-бабының 5-тармағына сәйкес және халықаралық шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын тиiмдi басқару Қазақстан Республикасында орналасқан заңды тұлға (егер өтiнiш берушi заңды тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      3) заңды тұлғаның толық атауы (егер өтiнiш берушi заңды тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      4) жеке тұлғаның резиденттiлiгiнiң түрi: Қазақстан Республикасының азаматы не Салық кодексiнiң  176-бабына  сәйкес және халықаралық шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын шетелдiк азамат немесе азаматтығы жоқ тұлға (егер өтiнiш берушi жеке тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      5) жеке тұлғаның аты-жөнi (егер өтiнiш берушi жеке тұлға болып табылған жағдайда толтырылады);
      6) Өтiнiш түрi. Көрсетiлген торкөздер Салық  кодексiнiң  69 және  71-баптарына  сәйкес белгiленедi. Өтiнiштiң түрiне қарай тиiстi торкөз белгiленедi.
      "Бастапқы" торкөзi егер Өтiнiш салық төлеушiмен алғаш рет берiлгенде белгiленедi.
      Одан кейiнгi Өтiнiштердi беру кезiнде "Кезектi" торкөзi белгiленедi.
      Бұрын берiлген Өтiнiшке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзген кезде "Қосымша" торкөзi белгiленедi.
      "Хабарлама бойынша" торкөзi егер салық агентi оның негiзiнде бұрын берiлген Есепке өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу талап етiлетiн Салық кодексiнiң  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген хабарламаны алса белгiленедi. Бұл жағдайда салық төлеушi "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" деген торкөздердi бiр уақытта белгiлейдi;
      7) Хабарламаның нөмiрi мен күнi хабарлама бойынша қосымша Өтiнiш берiлген жағдайда толтырылады.

      10. "Табыс туралы мәлiметтер" бөлiмiнде:
      102.02.001 жолында салық төлеушiнiң шетелдiк көздерден ұлттық валютада есептелген немесе есептелуге болжалған табыстарының жалпы сомасы көрсетiледi және 102.02.001 жолына қосымша нысан I бағанының жиынтық деректерi негiзiнде толтырылады.

      11. "Салық органының белгiсi" бөлiмiнде:
      7-жолда өтiнiшке салық органында берiлген тiркеу нөмiрi көрсетiледi.
      Көрсетiлген жолды өтiнiштi қарайтын салық органы толтырады.

      12. Өтiнiштiң 102.02.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi;
      2) В бағанында резидент - салық төлеушiге табыстар төлейтiн резидент емес болып табылатын заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке тұлғаның аты-жөнi көрсетiледi;
      3) С бағанында резидент - салық төлеушiмен Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегi көздерден табыстар алуы болжанатын және сол үшiн резиденттiлiктi растау қажет етiлетiн салық кезеңi көрсетiледi. Егер резидент - салық төлеушi өтiнiштi соның iшiнде табыс алу жоспарланып отырған ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттың (шарт, келiсiм) бүкiл қолданыс мерзiмi кезеңiне берген жағдайда, мұндай келiсiм-шарттың (шарттың, келiсiмнiң) қолданысының толық салық кезеңi көрсетiледi;
      4) D бағанында осы Ереженiң 13-тармағына сәйкес В бағанында көрсетiлген резидент емес болып табылатын заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның резиденттiлiк елiнiң коды көрсетiледi;
      5) Е бағанында осы Ереженiң 14-тармағына сәйкес шетелдiк мемлекеттегi көздерден резидент - салық төлеушi алатын табыс түрiнiң коды көрсетiледi;
      6) F бағанында соған сәйкес резидент - салық төлеушiде шетелдiк көздерден табыс пайда болатын келiсiм-шарттың (шарттың, келiсiмнiң) нөмiрi мен күнi көрсетiледi;
      7) G бағанында осы Ереженiң 15-тармағына сәйкес шетелдiк көздерден табысты алу валютасының коды көрсетiледi;
      8) Н бағанында егер С бағанында 1 жылдан асатынды құрайтын салық кезеңi көрсетiлген жағдай болса, шетелдiк валютада, бiрiншi есептi салық кезеңi үшiн шетелдiк мемлекеттегi көздерден есептелген немесе есептелуге болжалған табыстардың сомасы көрсетiледi;
      9) I бағанында Н бағанында көрсетiлген табыстардың, табысты есептеу күнiне немесе көрсетiлген табыс Өтiнiштi беру күнiне есептелмеген жағдайда, Өтiнiштi беру күнiне валюта айырбасының рыноктық бағамын қолданумен ұлттық валютада қайта есептелген сомасы көрсетiледi;
      10) J бағанында шетелдiк валютада, С бағанында көрсетiлген салық кезеңi үшiн шетелдiк мемлекеттегi көздерден есептелген немесе есептелуге болжалған жалпы сома көрсетiледi;
      11) K бағанында онымен халықаралық шарт жасалған елдiң коды көрсетiледi, өтiнiш берушiге оның ережелерiн қолдану үшiн Қазақстан Республикасының резиденттiлiгiнiң растауы қажет.

      13. Ел кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Әлем елдерiнiң жiктемесi"  6-қосымшаға  сәйкес елдердiң сандық кодталуын пайдалану қажет.

      14. Өтiнiштi толтырған кезде табыс түрлерiнiң мынадай кодтарын пайдалану қажет:
      Қазақстан Республикасының шегiнен тыс көздерден кiрiстер:
      2010 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде тауарларды сатудан табыстар;
      2011 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерде, жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетулерден табыстар;
      2020 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс орналасқан мүлiктi сату кезiнде құн өсiмiнен табыстар;
      2021 - резидент емес шығарған бағалы қағаздарды сату кезiнде құн өсiмiнен табыстар;
      2022 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс орналасқан резидент емес заңды тұлғаға, консорциумға қатысу үлесiн немесе мүлiктi сату кезiнде құн өсiмiнен табыстар;
      2030 - Қазақстан Республикасы шегiнен тыс алынатын борышты талап етудi беруден түсетiн табыстар;
      2040 - резидент еместердiң мiндеттемелердi, оның iшiнде жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға жасасқан келiсiм-шарттар (шарттар, келiсiмдер) бойынша және (немесе) тауарларды жеткiзуге сыртқы сауда келiсiм-шарттары бойынша орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тұрақсыздық айыптары (айыппұлдар, өсiмпұлдар);
      2050 - резидент заңды тұлғадан дивидендтер нысанындағы табыстар;
      2060 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс алынған, борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2070 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс алынатын борыштық бағалы қағаздар сыйақылар нысанындағы табыстар;
      2080 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс алынған роялти нысанындағы табыстар;
      2090 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс орналасқан мүлiктi жалға беруден табыстар;
      2100 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс орналасқан жылжымайтын мүлiктен алынатын табыстар;
      2111 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс туындайтын тәуекелдердi сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары нысанындағы табыстар;
      2120 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс алынатын, халықаралық тасымалдарда көлiктiк қызмет көрсетiлерден табыстар;
      2130 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жеке еңбек шарттары (келiсiм-шарттары) бойынша қызметтен табыстар;
      2131 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша қызметтен табыстар;
      2140 - басшылардың қаламақылары және (немесе) резидент емес заңды тұлғаға қатысты осындай тұлғаларға жүктелген басқарушылық мiндеттердi орындаумен байланысты басқару органының (директорлар кеңесiнiң, басқарманың немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл ретте мұндай тұлғалардың басқарушылық мiндеттерiн атқарудың нақты орнының маңызы жоқ;
      2150 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс тұруға байланысты төленетiн үстемеақылар;
      2160 - материалдық, әлеуметтiк игiлiктер немесе өзге де материалдық пайда нысанындағы табыстар;
      2170 - резидент емес-жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерi;
      2180 - өнер қызметкерлерiне: кiмге төлем жүргiзiлетiнiне қарамастан, Қазақстан Республикасының шегiнен тыс қызметтен театр, кино, радио, теледидар артистерiне, музыканттарға, суретшiлерге, спортшыларға төленетiн табыстар;
      2190 - резидент еместер төлейтiн ұтыстар;
      2200 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жеке (кәсiби) тәуелсiз қызмет көрсетуден алынған табыстар;
      2210 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс орналасқан мүлiктi тегiн алу нысанындағы табыстар, осындай мүлiктен табыстарды, сондай-ақ тегiн алынған (орындалған) жұмыстар (қызмет көрсетулер) нысанындағы табыстарды қоса алғанда;
      2220 - Қазақстан Республикасының шегiнен тыс алынатын өзге де табыстар.

      15. Валюта кодын толтыру кезiнде Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2003 жылғы 9 маусымда
N 2355 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын декларациялау туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы N 219 бұйрығымен бекiтiлген Тауарларды декларациялау ережесiне "Валюталардың жiктеушiсi"  10-қосымшаға  сәйкес валюталардың сандық кодталуын пайдалану қажет.
_______________________________________________
       РҚАО-ның ескертуі: 102.02 графикалық нысаны Деректер базасында көрсетілмеген, қажет болған жағдайда оларды РҚАО-дан электронды жеткізілімде алуыңызға болады.

      

Қазақстан Республикасы      
Қаржы министрлігінің      
Салық комитеті Төрағасының   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 554 бұйрығымен бекітілген  

  Корпорациялық табыс салығы бойынша
декларация жасау ережелері
(110.00-нысан)

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережелер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  Кодексіне  (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корпорациялық табыс салығының кірістерін мәлімдеуге және есептеуге арналған корпорациялық табыс салығы бойынша декларация (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзінен (110.00 нысаны) және корпорациялық табыс салығы бойынша салық салумен байланысты объектілер мен салық салу объектілері туралы ақпаратты ашуға оған қосымшалардан (110.01-110.37 нысандары) тұрады.

      3. Декларацияны жасау кезінде:
      1) қағаз тасығышта - қалам немесе қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әріптермен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - Салық кодексінің  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      4. Декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, тазартуларға және өшірулерге жол берілмейді.

      5. Көрсеткіштер жоқ болған кезде тиісті торкөздер толтырылмайды.

      6. Қосымшаларда көрсетуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берілмейді.

      7. Тиісті қосымша нысанда көрсеткіштерді ашуды талап ететін жолдарды толтыру кезінде аталған қосымша нысандар міндетті тәртіпте толтыруға жатады.

      8. Қосымша нысандардың "Жалпы ақпарат" бөлімінде тиісті қосымшаның "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде көрсетілген тиісті көрсеткіштері көрсетіледі.

      9. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде " - " белгісімен көрсетіледі.

      10. Декларацияны беру кезінде:
      1) келу тәртібінде қағаз тасығышта Декларация екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен бірге салық органына қайтарылады;
      2) хабарламамен почта бойынша салық төлеуші тапсырысты хатпен байланыстың почта немесе өзге ұйымының хабарламасын алады;
      3) келу тәртібімен электрондық түрде немесе электрондық почта бойынша салық төлеуші Салық кодексінің  69-бабының  8-тармағындағы 3-тармақшаға сәйкес Декларацияны қабылдау (жеткізу) туралы электрондық почта бойынша немесе салық органында хабарламаны алады.

      11. Декларацияға Салық кодексінің 69-бабына сәйкес қол қойылады және куәландырылады.

  2. Декларацияны жасау (110.00-нысан)

      12. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет түрлерінің коды және олардың үлес салмағы көрсетіледі.
      "ЭҚЖЖ" ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгіге дейін) ұйым қызметінің түрлері бойынша олардың үлес салмағының кему тәртібімен көрсетілуі тиіс. "Үлес салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрінің үлес салмағын (бір ондық белгімен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы міндетті емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшін салық төлеуші N1-ӨН (жылдық) мемлекеттік статистикалық есептілігінің (бұдан әрі - МСЕ) І-бөлімінің ("Өнім") 100-жолында көрсететін деректерді пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректеріне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерінің қатынасы ретінде айқындалады.
      Мысалы, қызметінің негізгі түрі ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептің І бөлімінің 100 жолында мынадай деректерді көрсетті:

                                                            1-кесте

Көрсет-
кіштердің
атауы

Жол коды

Есепті
кезең
үшін
бар-
лығы

оның ішінде:

Қыз-
меттің
негізгі
түрі

қосалқы (басқа да) қызмет түрлері

сауда

аңшы-
лық

жар-
нама

балық
аулау

балық
өсіру

5010

01500

74400

05010

05020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Өндіріл-
ген өнім-
дердің
(тауар-
лар,
қызмет
көрсету-
лердің)
көлемі,
мың теңге

100

250000,0

150000,0

50000,0

35000,0

5000,0

2000,0

1000,0

      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәліметтер кестесі мынадай түрде болады:

ЭҚЖЖ

Үлес салмағы, %

45211

60,0

5010

20,0

01500

14,0

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенің 4-бағаны) / 250 000,0 (1-кестенің 3-бағаны) * 100 ретінде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсіпкерлік субъектілері ЭҚЖЖ бойынша мәліметтерді 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлімінің ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндіру үшін шығыстар туралы мәліметтер") - шаруашылық қызметінің нәтижесі") 100-107-жолдарының деректерін негізге ала отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының МСЕ тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтік қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (білім) нысанының МСЕ тапсыратын білім ұйымдары, жоғарыда көрсетілген нысандар есептілігін тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттік және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәліметтерінде тек ғана негізгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетеді;
      5) Декларацияның түрі. Осы тор көздер Салық  кодексінің  69 және  71-баптарға  сәйкес белгіленеді. Декларацияның түріне байланысты тиісті торкөз белгіленеді.
      "Бастапқы" торкөз егер салық төлеушілер ретінде тіркелгеннен кейін алғаш рет Декларация берілгенде белгіленеді.
      Одан кейінгі декларацияларды беру кезінде "Кезекті" торкөзі белгіленеді.
      Бұрын берілген декларацияларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде "Қосымша" торкөзі белгіленеді.
      "Хабарлама бойынша" торкөзі, егер салық төлеушімен Салық кодексінің  31-бабы , 2-тармағының 7) тармақшасында қарастырылған хабарлама алынса, соның негізінде бұрын көрсетілген Декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін жағдайда белгіленеді. Бұл жағдайда салық төлеушімен "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" торкөздері бір уақытта белгіленеді.
      Тарату (қайта құру) жағдайында "Тарату" торкөзі белгіленеді. Егер салық төлеуші Декларацияны Салық кодексінің  136-бабының  4-тармағына сәйкес берсе, "Бастапқы" және "Тарату" торкөздері белгіленеді.
      Сондай-ақ, Салық кодексінің  114-бабында  көзделген жағдайда "Ұзақ мерзімді келісім-шарттар" торкөзі белгіленеді;
      6) хабарлама нөмірі мен күні хабарлама бойынша қосымша Декларацияны ұсынған жағдайда толтырылады;
      7) валюта коды;
      8) берілген қосымшалар. Берілген қосымшалардың торкөздері белгіленеді;
      9) резидент емеспен беру кезінде "Резидент емес" торкөзі белгіленеді;
      10) Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты мекемесі бар резидентпен белгіленеді.

      13. Салық төлеушінің жылдық жиынтық кірісіне Салық  кодексінің  80,  184-баптарына  сәйкес айқындалатын салық төлеуші кірістерінің барлық түрлері енгізіледі.

      14. "Жылдық жиынтық кіріс" бөлімінде:
      1) 110.00.001 жолына 110.01.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 110.00.002 жолына 110.01.012 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.00.003 жолына Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес міндеттемелерді есептен шығару нәтижесінде алынған кірістер сомасы көрсетіледі. Сондай-ақ осы жолда салық төлеушіні тарату кезінде тарату балансын бекітуде кредиторлармен талап етілмеген міндеттеме көрсетіледі;
      4) 110.00.004 жолына 110.03.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 110.00.005 жолына 110.04.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 110.00.006 жолына 110.05.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 110.00.007 жолында Салық кодексінің  86-бабына  сәйкес берешек талабына жол беруден салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      8) 110.00.008 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметін шектеу немесе тоқтатуға келісім үшін салық төлеуші алған және алуға жататын кірістер сомасы көрсетіледі;
      9) 110.00.009 жолына 110.22.004 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 110.00.010 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 11) тармақшаға сәйкес жалпы үлестік меншіктен кірісті бөлу кезінде алынатын кірістер сомасы көрсетіледі;
      11) 110.00.011 жолында Салық кодексінің  80-бабы , 2-тармағының 12) тармақшасына сәйкес егер бұл сомалар бұрын шегерімге жатқызылмаса, бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдар, бюджеттен қайтарылғандары қоспағанда басқа сот тағайындаған және (немесе) борышкер деп танылған айыппұлдар, өсімдер мен санкциялардың басқа да түрлерінің сомасы көрсетіледі;
      12) 110.00.012 жолына 110.20.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      13) 110.00.013 жолына 110.06.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 110.00.014 жолына 110.07.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 110.00.015 жолына 110.28.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 110.00.016 жолына 110.08.005 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      17) 110.00.017 жолында 110.09.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      18) 110.00.018 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 18) тармақшаға сәйкес ұтыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      19) 110.00.019 жолында Салық кодексінің 80-бабының 2-тармағындағы 19) тармақшаға сәйкес роялти түріндегі салық төлеуші алған кіріс көрсетіледі;
      20) 110.00.020 жолында Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 20) тармақшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған шығыстардан кірістердің асу сомасы көрсетіледі;
      21) 110.00.021 жолында 110.00.001 - 110.00.020 жолдарында көрсетілмеген, Салық кодексінің 80-бабына сәйкес жылдық жиынтық кіріске енгізілетін салық төлеушінің кірісі көрсетіледі;
      22) 110.00.022 жолында 110.00.001 - 110.00.021 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын жылдық жиынтық кірістің жалпы сомасы көрсетіледі.

      15. "Жылдық жиынтық кірісті түзету" бөлімінде:
      1) 110.00.023 жолында Салық кодексінің  91-бабына  сәйкес жылдық жиынтық кірісті түзетудің жалпы сомасы көрсетіледі, ол 110.00.023А - 110.00.023Е жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 110.00.024 жолында 110.00.022 және 110.00.023 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын түзету есебімен жылдық жиынтық кірістің сомасы көрсетіледі.

      16. "Шегерімдер" бөлімінде:
      1) 110.00.025 жолына 110.11.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      2) 110.00.026 жолына 110.12.011 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.00.027 жолына 110.13.003 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      4) 110.00.028 жолына 110.14.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      5) 110.00.029 жолына 110.15.001Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      6) 110.00.030 жолына 110.16.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 110.00.031 жолына 110.18.001D жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 110.00.032 жолына 110.19.006 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      9) 110.00.033 жолына 110.09.002В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      10) 110.00.034 жолында Салық кодексінің  103-бабына  сәйкес есептелген шектерде мемлекеттік бюджетке төленген салықтардың сомасы көрсетіледі;
      11) 110.00.035 жолына 110.21.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      12) 110.00.036 жолында 110.00.036А - 110.00.036F жолдарының сомасын қосумен айқындалатын тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдардың, жөндеуге шығыстар мен басқа да шегерімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      13) 110.00.036А жолына 110.22.003Е жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      14) 110.00.036В жолына 110.23.001В жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      15) 110.00.036С жолына 110.22.003К жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      16) 110.00.036D жолына 110.22.003J жолында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      17) 110.00.036Е жолына 110.24.001В жолдарында көрсетілген сомалар көшіріледі;
      18) 110.00.036F жолына 110.22.003F, 110.22.003Н және 110.22.005D жолдарында көрсетілген сома көшіріледі;
      19) 110.00.037 жолында шегерімге жатқызылған сома көрсетіледі. Осы жолға 110.00.037В жолында көрсетілген сома көшіріледі. Егер осы жол салық төлеушімен толтырылмайтын жағдайда 110.00.037А жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      20) 110.00.037А жолында 110.00.025-110.00.036 жолдарының сомаларын қосу арқылы айқындалатын шегерімдердің сомасы көрсетіледі;
      21) 110.00.037В жолы Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерде тұрақты мекемесі бар резиденттермен толтырылады. Осы жол бойынша сома 110.00.037А және 110.17.002 жолдарының айырмасы айқындалады. 

      17. "Салық салынатын кіріс есебі" бөлімінде:
      1) 110.00.038 жолында 110.00.024 және 110.00.037 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын салық салынатын кіріс (залал) сомасы көрсетіледі;
      2) 110.00.039 жолында 110.29.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      3) 110.00.040 жолында 110.00.038 және 110.00.039 жолдарының қосындысымен айқындалатын салық салынатын кірістің (залалдың) қорытынды сомасы көрсетіледі;
      4) 110.00.041 жолында Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес 110.00.038 жолындағы залал алынғанда көшіруге жатпайтын, Салық кодексінің  110-бабының  2-тармағына сәйкес салық төлеушімен алынған залал сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, егер 110.00.036В жолы бойынша сома 110.00.038 жолының сомасынан астам немесе тең болса, онда 110.00.041 жолында 110.00.038 жолында көрсетілген сома көрсетіледі. Егер 110.00.036В жолы бойынша сома 110.00.038 жолы бойынша сомадан аз болса, 110.00.041 жолына 110.00.036В жолының сомасы көшіріледі;
      5) 110.00.042 жолында кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын (110.00.040 - 110.00.041 + 110.02.002) үйлер, құрылыстар мен ғимараттарды сату кезінде алынған залал сомасынан қалыптасқан және көшіруге жатпайтын залал сомасына азайтылған есепті салық кезеңінің нәтижелері бойынша алынған залал сомасы ретінде айқындалған көшіруге жататын залал сомасы көрсетіледі;
      6) 110.00.043 жолында 110.00.040 х 3 % + (110.00.043Е - 110.00.043Н) - 110.00.043I сомаларының шамасында Салық кодексінің  122-бабына  сәйкес (110.00.043А - 110.00.043D сома) салық салынатын кірістен (кіріске) алынып тастайтын (енгізілетін) шығыстардың (кірістердің) жалпы сомасы көрсетіледі;
      7) 110.00.043А жолында Салық кодексінің  122-бабының  1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес әлеуметтік сала объектілерін ұстап тұруға нақты шеккен шығыстар сомасы көрсетіледі;
      6) 110.00.043В жолына 110.30.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      7) 110.00.043С жолына 110.31.001 жолында көрсетілген сома көшіріледі;
      8) 110.00.043D жолында Салық кодексінің 122-бабының 1-тармағы 3) тармақшасына сәйкес айқындалған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке тұлғаларға берілетін атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі;
      9) 110.00.043Е жолын мүгедектердің еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер толтырады. Бұл жолда Салық кодексінің 122-бабының 2-тармағына сәйкес жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі;
      10) 110.00.043F жолында Салық кодексінің 122-бабының 3-тармағына сәйкес негізгі қаражаттардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйлықақы сомасы көрсетіледі;
      11) 110.00.043G жолында Салық кодексінің  122-бабы  4-тармағының шарттарына сәйкес кезінде ауыл шаруашылығын несиелеуден кіріс сомасы және инвестициялық кірістің сомасы көрсетіледі;
      12) 110.00.043Н жолында "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  2-бабындағы  1-тармаққа сәйкес жеке тұлғаларға үш жылдан жоғары мерзімге берілген қарыздар бойынша сыйақылар жөніндегі кіріс сомасы көрсетіледі;
      13) 110.00.043I жолында Салық кодексінің 122-бабының 5-тармағына сәйкес пайдаланудың үш жылдық кезеңінің аяқталуына дейін тіркелген активтерді сату кезінде  110-баптың  2-тармағына сәйкес бұрын шегерімге жатқызылған амортизациялық аударымдар сомасы көрсетіледі.
      Егер 110.00.043А - 110.00.043D жолдарында көрсетілген шығыстардың нақты сомасы салық салынатын кірістен (110.00.040) үш процентінен кемінің сомасын құраса, онда салық салынатын кірістен жүргізілген шығыстардың нақты сомасы алып тастауға жатады. Егер сома соманың салық салынатын кірістен үш процентінен көбінің сомасын құраса, онда салық салық салынатын кірістің үш процент мөлшерінде айқындалған сома алып тастауға жатады;
      14) 110.00.044 жолында Салық кодексінің  123-бабының  1-тармағына сәйкес айқындалған және Салық кодексінің  124-бабына  сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залал сомасы көрсетіледі. Осы жолға 110.25.001 жолында айқындалған залал сомасы көшіріледі;
      15) 110.00.045 жолында 110.00.040, 110.00.043 және 110.00.044 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын шеккен залалдар мен түзетулерді ескеріп салық салынатын кіріс көрсетіледі. Егер 110.00.044 жолында көрсетілген сома бұрынғы екі жолдың айырмасынан үлкен болса, онда осы жолдың шамасы теріс болады. Алынған сома 110.27.001 жолына көшіріледі.

      18. "Салық міндеттемесінің есебі" бөлімінде:
      1) 110.00.046 жолында 110.27.002 жолында айқындалған есептелген салық сомасы көрсетіледі;
      2) 110.00.047 жолында 110.27.003 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеушімен жүргізілген есепке жатқызу сомасы көрсетіледі;
      3) 110.00.048 жолында 110.27.004 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші жүргізген шегерімдер сомасы көрсетіледі;
      4) 110.00.049 жолында 110.27.005 жолында айқындалған есепті салық кезеңі үшін төленген аванстық төлемдер көрсетіледі;
      5) 110.00.050 жолын толтыру кезінде 110.27.006 жолында айқындалған есепке алуға (қайтаруға жататын) тиіс артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      6) 110.00.051 жолын толтыру кезінде 110.00.007 жолында айқындалған есепке жатқызуға (қайтаруға) жатқызылған артық төленген салық сомасы көрсетіледі;
      110.00.049 жолын толтыру кезінде сома салық органы мен салық төлеуші куәландырған салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жағдайы туралы салық төлеушінің жеке шотынан көшірме негізінде көрсетіледі.

      19. "Басқа ақпарат" бөлімінде:
      110.00.052 жолына 110.32.003 жолында көрсетілген сома көрсетіледі.

  3. Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді)
сатудан түсетін кірістер - 110.01 нысанын жасау

      20. Осы нысан Салық кодексінің  81-бабына  сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірісті айқындауға арналған.

      21. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      22. "Кірістер" бөлімінде:
      1) 110.01.001 жолында тауарларды сатудан кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 110.01.002 жолында жұмыстарды орындаудан кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 110.01.003 жолында қызмет көрсетулерден кірістердің жалпы сомасы көрсетіледі. 110.01.003А - 110.01.003Q жолдарының сомасы ретінде айқындалады;
      4) 110.01.003Q - 110.01.003Q жолдарында қызмет көрсетулердің тиісті түрлерін көрсетуден кірістер көрсетіледі;
      5) 110.01.004 жолында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан кірістің жалпы сомасы көрсетіледі. 110.01.001 - 110.01.003 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      23. 110.01.004 жолының шамасы 110.00.001 жолына көшіріледі.

  4. Ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын
және берiлiс құрылғыларын қоспағанда), сондай-ақ
амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде
құн өсуінен кіріс - 110.02 нысанын жасау

      24. Осы нысан Салық кодексінің  82-бабына  сәйкес мемлекеттік қажеттіліктер үшін сатып алынған активтерді қоспағанда, ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда), сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірісті айқындауға арналған.

      25. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      26. "Ғимараттарды, құрылыстарды сату (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда)" бөлімінде:
      1) 110.02.001 жолы ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сатудан кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.02.002 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 110.02.003 жолы кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалдың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      27. "Амортизацияға жатпайтын активтерді сату" бөлімінде:
      110.02.004 жолы ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздардан басқа Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде құн өсуінен кірістің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      28. "Бағалы қағаздарды сату" бөлімінде:
      1) 110.02.005 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күніне орналасқан акцияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.02.006 жолы берешек бағалы қағаздарды қоспағанда, өзге бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      3) 110.02.007 жолы "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде орналасқан облигацияларды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      4) 110.02.008 жолы мемлекеттік бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларын сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      5) 110.02.009 жолы басқада берешек бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      6) 110.02.010 жолы Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңінен көшірілген "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күніне орналасқан акциялар мен облигацияларды, мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигацияларды қоспағанда, бағалы қағаздарды сатудан залал сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      7) 110.02.011 жолы 110.02.010 жолының сомасына азайтылған 110.02.006, 110.02.009 жолдарының сомасы мен (немесе) әртүрлілігі ретінде айқындалатын (кіріске немесе залалға тәуелді) шеккен залалдар сомасын ескеріп "А" және "В" қор биржасының ресми тізімінде сату күніне орналасқан акциялар мен агент облигацияларын қоспағанда, бағалы қағаздарды сатудан кірістің (залалдың) сомасын көрсетуге арналған.

      29. "Жиыны" бөлімінде:
      110.02.012 жолында ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде қосылған құн өсуінен кірістің жалпы сомасы, сондай-ақ, 110.02.001, 110.02.004, 110.02.005, 110.02.007, 110.02.008 және 110.02.011 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын (осы жолдар бойынша кірісті алу кезінде) бағалы қағаздарды қоса амортизациялауға жататын активтер көрсетіледі.

      30. 110.02.002 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылған ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сатудан салық төлеушінің залал алуы кезінде осы залал Салық кодексінің  124-бабының  1-тармағына сәйкес бұрынғы салық кезеңдерінің салық салынатын кірісі есебінен өтеу үшін үш жылды қоса алғанда мерзімге көшіріледі. Көрсетілген сома 110.00.042 жолының сомасын айқындау кезінде ескеріледі.
      110.02.003 жолында айқындалған, кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын ғимараттарды, құрылыстарды сатудан залалды алу жағдайында осы залал салық салу мақсатында есептелмейді.
      110.02.005 және 110.02.007 жолдарында кірісті алу кезінде осы сомалар Салық кодексінің  91-бабының  1-тармағындағы 3) тармақшаға сәйкес 110.00.023С жолына көшіріледі.
      110.02.008 жолында кірісті алу кезінде осы сома 110.00.023D жолына көшіріледі.
      Ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда), сондай-ақ 110.02.012 жолында айқындалған бағалы қағаздарды қоса амортизацияға жатпайтын активтерді сату кезінде алынуға жататын (алынған) құн өсуінен кіріс 110.00.002 жолына көшіріледі.

      31. 110.02.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Негізгі қорлардың сыныптауышы" Мемлекеттік сыныптауышын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2005 жылғы 24 мамырдағы N 150 бұйрығымен бекітілген "Негізгі қорлардың сыныптауышы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыныптауышына (бұдан әрі - "Негізгі қорлардың сыныптауышы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыныптауышы) сәйкес оларды сату кезінде кіріс алынған ғимараттардың, құрылыстардың (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) коды көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде С бағанында тиісті салық кезеңінің 110.22.001 жолына қосымша нысанның F бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес ғимараттардың, құрылыстардың (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында Салық кодексінің  113-бабы  2-1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ғимараттардың, құрылыстардың (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) құнының өсуінен кіріс азаятын жөндеуге шығыстардың сомасы көрсетіледі. Аталған сома D және С (D - С) бағандарының айырмасы ретінде айқындалатын көрсетілген активтердің құнының өсуінен кіріс сомасынан аспауы тиіс және қосымша нысанның N бағанының тиісті жолынан 110.22.001 жолына көшіріледі;
      6) F бағанында D бағаны және С және Е бағандары сомаларының айырмасы (D - С - Е) ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс көрсетіледі.
      110.02.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.02.001 жолына көшіріледі.

      32. 110.02.002, 110.02.003 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Негізгі қорлардың сыныптауышы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыныптауышына сәйкес оларды сату кезінде залал алынған ғимараттардың, құрылыстардың (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) коды көрсетіледі;
      3) кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылатын ғимараттарды, құрылыстарды (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) сату кезінде С бағанында тиісті салық кезеңінің 110.22.001 жолына қосымша нысанның F бағанындағы тиісті жолдарда айқындалған Салық кодексінің  82-бабының  3-тармағына сәйкес ғимараттардың, құрылыстардың (мұнай, газ ұңғымаларын және берiлiс құрылғыларын қоспағанда) қалдық құны көрсетіледі. Кәсіпкерлік қызметінде пайдаланылмайтын ғимараттарды, құрылыстарды сату кезінде осы бағанда аталған баптың 2-тармағына сәйкес сатылған объектінің теңгермелік құны көрсетіледі.
      Егер объект есепті салық кезеңінің ішінде сатып алынған және сатылған жағдайда, онда 110.22.001 жолына қосымшаның С бағанында кәсіпкерлік қызметінде оны пайдалануға қарамастан объектінің алғашқы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында аталған объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары сомаларының айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан кіріс көрсетіледі.
      110.02.002 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.002 жолына, 110.02.003 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.003 жолына көшіріледі.

      33. 110.02.004 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында үйлер, ғимараттар, құрылыстар мен бағалы қағаздарды қоспағанда Салық кодексінің  82-бабының  1-тармағында көрсетілген амортизацияға жатпайтын сатылған активтердің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында:
      қатысу үлесі бойынша - сатып алу құны;
      Салық кодексінің  82-бабы  1-тармағының 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген активтер бойынша - "0";
      өзге де жағдайларда - аталған баптың 2-тармақшасына сәйкес объектілердің баланстық құны көрсетіледі;
      4) D бағанында объектілерді сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандарында көрсетілген сомалардың айырмасы ретінде айқындалатын оларды сатудан түсетін кіріс (залал) көрсетіледі.
      Осы объектілерді сатудан алынған залалдар Е бағанының жиынтық сомасын айқындау кезінде салық салу мақсатында есептелмейді.
      110.02.004 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.004 жолына көшіріледі.

      34. 110.02.005, 110.02.006 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында берешек бағалы қағаздардан басқа, сатылған бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі;
      4) D бағанында бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі;
      5) Е бағанында D және С бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      110.02.005 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.02.005 жолына, 110.02.006 жолына - 110.02.006 жолына қосымша нысан Е бағаны көшіріледі.

      35. 110.02.007, 110.02.008, 110.02.009 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сатылған берешек бағалы қағаздардың атауы көрсетіледі;
      мемлекеттік бағалы қағаздар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ұлттық жинақ облигациялары, басқа мемлекеттік бағалы қағаздар;
      қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдерінде орналасқан облигациялар;
      өзге де мемлекеттік емес берешек бағалы қағаздар. Бұл ретте, бағалы қағаздардың аталған түрлері бойынша деректер біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың атаулы құны көрсетіледі;
      4) D бағанында купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздарды қоспағанда берешек бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі. Купон сомасын енгізетін құн бойынша сатып алынған берешек бағалы қағаздар сатушыға сатып алушы төлеген купон шамасына кемітілген сатып алу құны бойынша көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандары бойынша сомалар айырмасы ретінде айқындалатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында олар бойынша сыйақы төлеу күніне дейін сату кезінде сатып алушыдан алынған купон есебінсіз берешек бағалы қағаздарды сату құны көрсетіледі. Осы бағанда көрініс таппаған купон сомасы 110.08.002 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында көрсетіледі;
      7) G бағанында берешек бағалы қағазды иелену кезеңі үшін дисконт немесе сыйақы амортизациясының сомасы көрсетіледі, ол былай есептеледі:
      G = (Е / жүгіну мерзімі (күндер)) х (иелену кезеңі (күндер));
      8) Н бағанында D және G бағандарының сомасы (Н=(F - (D+G))) және F бағаны бойынша сома айырмасы ретінде айқындалатын берешек бағалы қағаздарды сатудан кіріс (залал) көрсетіледі.
      110.02.007 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.02.007 жолына, 110.02.008 жолына қосымша нысан Н бағаны 110.02.008 жолына, 110.02.009 жолына қосымша нысан Н бағаны 110.02.009 жолына көшіріледі.

      36. 110.02.010 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында залалдар туындаған және осы жол толтырылған салық кезеңі көрсетіледі;
      3) С бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін Е бағанында айқындалатын бұрынғы салық кезеңдерінен көшірілген залалдар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңінде алынған кіріс (көшіруге жататын залал) көрсетіледі. Осы бағанға 110.02.006, 110.02.008, 110.02.009 жолдарының сомасы көшіріледі;
      5) Е бағанында одан кейінгі салық кезеңдеріне көшірілетін залал көрсетіледі. D және С бағандарының сомасы ретінде айқындалады. Осы сома Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағымен белгіленген залалдарды көшіру үшін мерзім аяқталуына дейін келесі салық кезеңінің С бағанына көшіріледі;
      6) F бағанында Салық кодексінің  124-бабының  2-тармағына сәйкес көшіру мерзімінің аяқталуымен байланысты одан кейінгі салық кезеңдеріне көшіруге жатпайтын залал көрсетіледі.
      110.02.010 жолына қосымша нысанның тиісті салық кезеңі үшін С бағанының шамасы 110.02.010 жолына көшіріледі.

  5. Күмәнді міндеттемелер бойынша кірістер
- 110.03 нысанын жасау

      37. Осы нысан Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес күмәнді міндеттемелер бойынша кірістерді айқындауға арналған.

      38. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      39. "Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.03.01 жолы кіріске енгізілетін тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша күмәнді міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      40. "Қызметкерлердің кірістері бойынша күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.03.002 жолы кіріске енгізілетін қызметкерлердің күмәнді міндеттемелерінің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      41. "Күмәнді міндеттемелердің барлығы":
      110.03.003 жолы салық төлеуші күмәнді деп таныған кредиторлық берешектің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.03.001С және 110.03.002А жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      42. 110.03.003 жолының шамасы 110.00.004 жолына көшіріледі.

      43. 110.03.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор - заңды тұлғаның (тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) жеткізуші) толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі/ резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында сатылған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша кредитор - жеткізуші құжатының (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді деп танылған міндеттемелер бойынша тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсету күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қосылған құн салығының сомасын ескеріп кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында кредиторлық берешектің туындау сәтіне қолданылатын қосылған құн салығының ставкасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында G бағанында көрсетілген ставканы ескере отырып есептелген қосылған құн салығының сомасының алуы үшін кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында Салық кодексінің  84-бабына  сәйкес есепті салық кезеңі үшін жылдық жиынтық кіріске енгізуге жататын және күмәнді болып табылатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.03.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.03.001А жолына, Н бағаны - 110.03.001В жолына, І бағаны - 110.03.001С жолына көшіріледі.

      44. 110.03.02 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында Салық кодексінің  149-бабының  2-тармағына сәйкес айқындалған қызметкерлердің кірісі көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірісінің сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген қызметкерлердің есептелген кірістерінен міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында қызметкерлерге кірісті есептеу күні көрсетіледі;
      6) F бағанында қызметкерге төленген кіріс сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында міндетті зейнетақы қорларына аударылған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
      8) Н бағанында қызметкерге кірісті төлеу күні көрсетіледі;
      9) І бағанында міндетті зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеу күні көрсетіледі;
      10) J бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және қызметкерлердің кірістері бойынша кредиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;
      11) К бағанында салық төлеуші күмәнді деп таныған және міндетті зейнетақы жарналары бойынша кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.03.002 жолына қосымша нысан J бағанының жиынтық шамасы 110.03.002А жолына, К бағаны - 110.03.002В жолына көшіріледі.

  6. Мүлікті жалға беруден кірістер
- 110.04 нысанын жасау

      45. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабындағы  2-тармақтың 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де мүлікті жалға беруден кірістерді айқындауға арналған. 

      46. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      47. "Мүлікті жалға беру" бөлімінде:
      110.04.001 жолы мүлікті жалға беруден кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      48. 110.04.001 жолының шамасы 110.00.005 жолына көшіріледі.

      49. 110.04.01 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында жалға беруші жалға берген мүлік түрі көрсетіледі;
      3) С бағанында жалға алушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі/осы Ережелердің 205-тармағына сәйкес резиденттік елі коды;
      4) D бағанында жалға алу шартын жасаудың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында есепті салық кезеңі үшін жалға алу шартына сәйкес жалға беруші алуға жататын (алған) жалға алу төлемінің сомасы көрсетіледі.
      Егер салық төлеуші Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан мүлік үшін (тысқары орналасып жалға берілген) жалға алу төлемін алса (алуға жатса), онда Е бағанында салық сомасын қоса жалға алу төлемінің есептелген сомасы көрсетіледі.
      110.04.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.04.001А жолына көшіріледі.

  7. Жасалған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен
кірістер - 110.05 нысанын жасау

      50. Осы нысан Салық кодексінің  85-бабына  сәйкес банктердің құрылған провизиялары мөлшерлерінің кемуінен кірістерді айқындауға арналған.

      51. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      52. "Міндеттемелерді орындау кезінде талаптар мөлшерін өзгерту" бөлімінде:
      110.05.001 жолы міндеттемелерді орындау кезінде талаптар мөлшерін өзгерту кезіндегі жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      53. "Талап ету құқығына жол беру ақысы, жаңартпа, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде талап етулер мөлшерінің өзгеруі" бөлімінде:
      110.05.002 жолы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген цессия шартын жасау жолымен талап құқығына жол беру ақысы, жаңартпа, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде талап етулер мөлшерінің өзгеруі кезінде жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      54. "Талаптарды қайта жіктеу кезінде провизиялар мөлшерінің өзгеруі" бөлімінде:
      110.05.003 жолы талаптарды қайта жіктеу кезінде провизиялар мөлшерінің өзгеруі кезіндегі жиынтық соманы көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      55. "Барлығы" бөлімінде:
      110.05.004 жолы 110.05.001D, 110.05.002D, 110.05.003F жолдар сомасы ретінде айқындалатын құрылған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен кірістің жалпы сомасын көрсетуге арналған.

      56. Күмәнді және үмітсіз активтер, шартты міндеттемелер бойынша сомалар тиісті жолдарда көрсетіледі.
      Құрылған провизиялар мөлшерлерінің кемуінен кірістерді айқындау кезінде үмітсіз активтер деп теңгермеде де бар, теңгерме үшін есептелетін де активтер танылады (2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап теңгерме үшін есептен шығарылған).

      57. 110.05.004 жолының шамасы 110.00.006 жолына көшіріледі.

      58. 110.05.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңдері үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңдерінің соңына талаптардың жалпы сомасы көшіріледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген орындалған талаптардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында С бағаны бойынша тиісті сомаларға D бағаны бойынша сомалардың қатынасы ретінде айқындалатын орындалған талаптардың бөлшегінің үлес салмағын көрсетеді;
      6) F бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанынан бұрынғы салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында F және Е бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлігі жөніндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.001А жолына, D бағаны - 110.05.001В жолына, F бағаны - 110.05.001С жолына, G бағаны - 110.05.001D жолына көшіріледі.

      59. 110.05.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомалары көшіріледі;
      4) D бағанында Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген цессия шартын жасау жолымен талап құқығына жол беру ақысы, жаңартпа шарты, қайта табыстау туралы шарт негізінде және (немесе) өзге негіздерде С бағанында көрсетілген тоқтатылған талаптардың жалпы сомаларын көрсетеді;
      5) Е бағанында С бағаны бойынша тиісті сомаларға D бағаны бойынша сомалардың қатынасы ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлшегінің үлес салмағын көрсетеді;
      6) F бағанына бұрынғы салық кезеңінен 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанынан бұрынғы салық кезеңіндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көшіріледі;
      7) G бағанында F және Е бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың тоқтатылған бөлігі жөніндегі шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.002 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.002А жолына, D бағаны - 110.05.002В жолына, F бағаны - 110.05.002С жолына, G бағаны - 110.05.002D жолына көшіріледі.

      60. 110.05.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанына бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанынан бұрынғы салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомалары көшіріледі;
      4) D бағанында 110.05.001 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында есептелген талаптардың есепті салық кезеңінің ішінде орындалған жалпы сомалар көрсетіледі;
      5) Е бағанында 110.05.002 жолына қосымша нысан D бағанының тиісті жолдарында есептелген талаптардың есепті салық кезеңінің ішінде тоқтатылған жалпы сомалар көрсетіледі;
      6) F бағанына талаптарды қайта мамандандыру кезінде С есептелгеннің санынан есепті салық кезеңінің соңына талаптардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында С бағаны мен D, Е, F бағандары бойынша сомалар ретінде айқындалатын талаптардың кемітілген мөлшер сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, осы қосымшада осы баған бойынша оң айырма табылатын талаптар ғана көрсетілуі тиіс. Теріс айырма қалыптасатын талап 110.15 нысанында көрсетіледі;
      8) Н бағанында уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған резервтеу мөлшері көрсетіледі;
      9) І бағанында G және Н бағандары бойынша сома ретінде айқындалатын талаптардың қайта мамандандырылған бөлшегі бойынша шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.05.003 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.05.003А жолына, D бағаны - 110.05.003В жолына, Е бағаны - 110.05.001С жолына, F бағаны - 110.05.003D жолына, G бағаны - 110.05.003Е жолына, І бағаны - 110.05.003F жолына көшіріледі.

  8. Тегін алынған мүлік (жұмыстар, қызмет
көрсетулер) - 110.06 нысанын жасау

      61. Осы нысан Салық кодексінің  90-бабына  сәйкес жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлікті қоспағанда, салық төлеуші тегін алған мүлік, жұмыстар мен қызмет көрсетулер түріндегі кірісті және мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған субсидияларды айқындауға арналған.

      62. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      63. "Мүлік" бөлімінде:
      110.06.001 жолы есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші тегін алған мүлік сомасы туралы мәлімет көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      64. 110.06.001 жолының шамасы 110.00.013 жолына көшіріледі.

      65. 110.06.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ережелердің 237-тармағына сәйкес мүлікті (жұмысты, қызмет көрсетуді) жеткізуші - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елдің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетіледі;
      4) D бағанында С бағанында көрсетілген мүлік алынған, жұмыс орындалған, қызмет көрсетілген құжат нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында тегін алынған мүлік, орындалған жұмыс, көрсетілген қызметтер құны көрсетіледі.
      110.06.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.06.001 жолына көшіріледі.

  9. Дивидендтер - 110.07 нысанын жасау

      66. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабы , 2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасында да, одан тысқары жерлерде де салық төлеуші алған дивидендтер түріндегі кірісті айқындауға арналған.
      Оларды төлеу нысанына қарамастан Салық кодексінің  10-бабындағы  1-тармақтың 6) тармақшасына сәйкес айқындалатын кіріс дивиденд болып табылады.

      67. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      68. "Дивидендтер" бөлімінде:
      1) 110.07.01 жолы Қазақстан Республикасының шегінде алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.07.02 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынған дивидендтердің сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға С және F бағандарында 2050 коды бойынша - "Дивидендтер" тиісті кіріс түрі бар болған кезде 110.32.001 жолға қосымша нысанның F бағанының және 110.32.002 жолына қосымша нысанның Н бағанының шамасы көшіріледі;
      3) 110.07.03 жолы 110.07.001 және 110.07.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық төлеуші алған дивидендтердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      69. 110.07.003 жолының шамасы 110.00.014 жолына көшіріледі.

      70. 110.07.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында дивидендтер алынған заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында дивидендтерді төлеген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында дивидендтерді төлеу көзінен корпорациялық табыс салығын ұстап қалу туралы растаушы құжатты беру нөмірі мен күні көрсетіледі. Растаушы құжатты дивидендтерді төлеген заңды тұлға береді;
      5) Е бағанында растаушы құжаттар болған кезде, ұстап қалынған салық сомасын қоспағанда, дивидендтердің алынған сомасы көрсетіледі.
      110.07.001 жолына қосымша нысан Е бағанының жиынтық шамасы 110.07.001 жолына көшіріледі.

  10. Сыйақы - 110.08 нысанын жасау

      70. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабының  2-тармағындағы 16) тармақшаға сәйкес Қазақстан Республикасында да, оның шегінен тыс жерлерде де салық төлеуші алуға жататын (алынған) сыйақылар түріндегі кірістерді айқындауға арналған. Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 2-тармақшаға сәйкес кірістер сыйақылар болып табылады.

      72. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде мынадай деректер көрсетіледі:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      73. "Кредиттер, активтер бойынша сыйлықақылар" бөлімінде:
      110.08.001 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйақылар, сондай-ақ резидент еместердің сыйақылары сомаларынан басқа  10-баптың  1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес кредиттер мен активтердің басқа да түрлері бойынша сыйлықақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      74. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйлықақылар" бөлімінде:
      110.08.002 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша алынуға жататын (алынған) сыйлықақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      75. "Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар бойынша сыйлықақылар" бөлімінде:
      110.08.003 жолы Мемлекеттік бағалы қағаздар және агенттік облигациялар бойынша алынуға (алынған) жататын сыйақылар сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      76. "Резидент еместерден сыйлықақылар" бөлімінде:
      110.08.004 жолы Қазақстан Республикасының шегінен тыс алынуға жататын (алынған) сыйақылар сомасын көрсетуге арналған. Осы жолға осы нысанның С және Е бағандарында 2060, 2070 коды бойынша - "Сыйлықақы" кіріс түрі бар болған кезде 110.32.001 жолына қосымша нысанның F бағанының және 110.32.002 жолға қосымша нысанның Н бағанының шамасы көшіріледі. 110.26.002А жолында көрсетілген сома көшіріледі.

      77. "Барлығы" бөлімінде:
      110.08.005 жолы 110.08.001, 110.08.002С және 110.08.004 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын сыйақылар бойынша кірістердің жиынтық сомасын көрсетуге арналған.

      78. 110.08.00С жолының шамасы 110.00.023D жолына көшіріледі.
      110.08.005 жолының шамасы 110.00.016 жолына көшіріледі.

      79. 110.08.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сыйлықақы түрі көрсетіледі;
      110.08.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.08.001 жолына көшіріледі.
      00006 жолы бойынша 110.08.001 жолына қосымша нысан С бағанының шамасы 110.08.001А жолына көшіріледі.

      80. 110.08.002, 110.08.003 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында "Бағалы қағаз туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы" және Салық кодексінің  10-бабының  1-тармағындағы 8) тармақшаға сәйкес берешек бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі:
      Мемлекеттік бағалы қағаздар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ұлттық жинақ облигациялары, басқа Мемлекеттік бағалы қағаздар;
      өзге де Мемлекеттік емес берешек бағалы қағаздар. Бұл ретте, бағалы қағаздардың аталған түрлері бойынша деректер біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінде салық төлеушіге тиесілі дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында дисконтты немесе сыйақыны ескерусіз купонның есептелген сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. D және С бағандарының сомасы ретінде айқындалады;
      110.08.002 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.08.002А жолына, D бағаны - 110.08.002В жолына, Е бағаны - 110.08.002С, 110.08.003 жолына қосымша нысанның С бағаны 110.08.003А, D бағаны - 110.08.003В жолына, Е бағаны - 110.08.003С жолына көшіріледі.

  11. Бағамдық айырма - 110.09 нысанын жасау

      81. Осы нысан Салық кодексінің  80-бабы , 2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес жылдық жиынтық кіріс енгізілуге жататын оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асу сомасын, немесе Салық кодексінің  102-бабына  сәйкес шегерімге жатқызуға жататын теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асу сомасын айқындауға арналған.

      82. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      83. "Бағамдық айырма" бөлімінде:
      110.09.001 жолы есепті салық кезеңі ішінде алынған оң және теріс бағамдық айырма сомаларының жалпы сомалары туралы мәліметті көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      84. "Бағамдық айырманың есебі" бөлімінде:
      1) 110.09.002А жолы 110.09.001А және 110.09.001В жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған;
      2) 110.09.002В жолы 110.09.001В және 110.09.001А жолдарының оң айырмасы ретінде айқындалатын теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асуын көрсетуге арналған.

      85. 110.09.002А жолының шамасы 110.00.016 жолына көшіріледі.
      110.09.002В жолының шамасы 110.00.033 жолына көшіріледі. 

      86. 110.09.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында нәтижесінде бағамдық айырма құралған шетел валютасындағы операциялардың атауы көрсетіледі:
      валюталық шоттар бойынша;
      валюталық кредиттер бойынша;
      сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар бойынша;
      жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар бойынша;
      өзге де операциялар бойынша;
      жеткізушілермен және орындаушылармен есеп айырысулар бойынша;
      өзге операциялар бойынша;
      3) С бағанында есепті салық кезеңі ішінде тиісті операциялар бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында есепті салық кезеңі ішінде тиісті операциялар бойынша туындаған теріс бағамдық айырма сомасы көрсетіледі;
      110.09.001 жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.09.001А жолына, D бағаны - 110.09.001В жолына көшіріледі.

  12. Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар
- 110.10 нысанын жасау

      87. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған. Бұл ретте, еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстарға материалдық, әлеуметтік игілік немесе өзге де материалдық пайда түрінде жұмыс беруші берген кірістерді қоса, ақшалай және заттай нысанда жұмыс беруші төлейтін қызметкерлердің кез-келген кірістері жатады.

      88. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      89. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.10.001 жолында сатумен айналысатын әкімшілік персоналы мен қызметкерлерге тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өндірісінде тікелей айналысатын қызметкерлердің есептелген еңбекақысының жалпы сомасы көрсетіледі. 110.10.001А - 110.10.001D жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      2) 110.10.002 жолында 110.10.001 жолында көрсетілген еңбекақыдан басқа Салық кодексінің 149, 154-баптарына сәйкес айқындалатын кірістер көрсетіледі;
      3) 110.10.003 жолында 110.10.001 және 110.10.002 жолдарында көрсетілмеген қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар. Мысалы: жұмыс беруші заңды тұлғаны қайта құрумен, қызметкерлердің штатын қысқартумен байланысты қызметкерлерге төлемдер. 110.10.003А - 110.10.003D жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 110.10.004 жолында 110.10.001 - 110.10.003 жолдарының сомасын қосумен айқындалатын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      5) 110.10.005 жолында негізгі қаражаттарды жөндеуге қызметкерлерге есептелген кіріс сомасы мен оларға берілген материалдық және әлеуметтік игіліктердің сомасы көрсетіледі;
      6) 110.10.006 жолында жұмыс беруші төлейтін және шегерімге жатқызылуға жататын қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.10.004 - 110.10.005 жолдары сомасының айырмасы ретінде айқындалады.

      90. 110.10.006 жолының шамасы 110.11.004 жолына көшіріледі.

  13. Қаржы қызмет көрсетулерін (тауарларды, жұмыстарды)
сату бойынша шығыстар - 110.11 нысанын жасау

      91. Осы нысан Салық кодексінің  92-бабының  1-тармағына сәйкес шегерімге жатқызылуға тиіс сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шығыстар сомасын және Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес жылдық жиынтық кіріске (кірістен) енгізуге (алып тастауға) жататын активтерді бағалау әдісінің өзгеруінен кіріс (залал) сомасын айқындауға арналған.
      ТМҚ есепке алу Салық кодексінің  65-бабының  3-тармағына сәйкес жүргізіледі.

      92. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      93. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.11.001 жолында есепті салық кезеңінің басына ТМҚ құны бұрынғы салық кезеңінің соңына ТМҚ құны болып табылады. Деректер бұрынғы салық кезеңі үшін 110.11.062 тиісті жолынан көшіріледі. Бастапқы Декларацияда аталған жол есепті салық кезеңнің басына бухгалтерлік теңгерме бойынша айқындалған деректерге сәйкес толтырылады. Өзінің бастапқы декларациясын беретін салық төлеуші есепті салық кезеңінің басында болмауы мүмкін;
      2) 110.11.002 жолы есепті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік теңгерме деректеріне сәйкес толтырылады. Есепті салық кезеңінің ішінде салық төлеуші берген тарату Декларациясында 110.11.002 жолы тиісті салық кезеңінің соңына бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 110.11.003 жолында салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметі үшін басқа ұйымдар және (немесе) жеке кәсіпкерлердің материалдарды (шикізат пен материалдар, сатып алынатын жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдар, конструкциялар мен бөлшектер, отын. Қосалқы бөлшектер және (немесе) тағы басқалары), тауарларды, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді салық төлеушінің есепті салық кезеңінің ішінде сатып алған, тегін алған құны көрсетіледі. Қосымша нысандар негізінде толтырылатын 110.11.003А, 110.11.003В, 110.11.003С, 110.11.003D, 110.11.003Е, 110.11.003F, 110.11.003G, 110.11.003Н, 110.11.003J, 110.11.003К, 110.11.003L, 110.11.003M, 110.11.003N, 110.11.003O, 110.11.003P, 110.11.003Q, 110.11.003S және 110.11.003V жолдарының сомасын қосумен айқындалады;
      4) 110.11.004 жолына 110.10.06 жолында айқындалған еңбекақыны төлеу жөніндегі шығыстар сомасы көшіріледі;
      5) 110.11.005 жолында 110.11.005А, 110.11.005F және 110.11.005G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, 110.11.003 жолында ескерілмеген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) шығару мен сату бойынша шығыстардың басқа да барлық сомасы көрсетіледі;
      6) 110.11.005А жолында 110.11.005В-110.11.005Е жолдарының сомасы ретінде айқындалатын іссапар шығыстарының жалпы сомасы көрсетіледі. І жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 1) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, іссапар және кері орнына жолға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 110.11.005С жолында Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 2) тармақшаға сәйкес бронь үшін шығыстарға төлемді қоса, тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жүргізілген шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 110.11.005D және 110.11.005Е жолдарда Салық кодексінің  93-бабының  1-тармағындағы 3) және 4) тармақшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және тысқары іссапарлар бойынша төленетін күндік тиісті сома көрсетіледі;
      7) 110.11.005F жолында Салық кодексінің 93-бабындағы 2-тармаққа сәйкес жүргізілген өкілдік шығыстарының нақты сомасы көрсетіледі;
      8) 110.11.005G жолында есепті салық кезеңінің шығыстарына жатқызылатын алдағы кезеңдердің шығыстары сомасы көрсетіледі және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.
      110.11.003 - 110.11.005 жолдарында келтірілетін деректер 110.11.026 - 110.11.036 жолдарында көрсетілген деректерді қайталамауы тиіс;
      9) 110.11.006 жолында 110.11.003 - 110.11.005С сомасы + (110.11.001 - 110.11.002) сатылған қаржылық қызмет көрсетулер (тауарлар, жұмыстар) бойынша шығыстарға енгізілген ТМҚ жиынтық сомасы мен басқа да шығыстар көрсетіледі;
      10) 110.11.007 жолында техникалық құжаттамаға сәйкес негізгі құралдардың нормативтік қызмет көрсету мерзімін ұлғайтпайтын және өндірістік қуатын жоғарылатпайтын негізгі құралдардың техникалық жай-күйін сақтау және ұстап тұру мақсатында жүргізілетін негізгі құралдардың бөлшектерін (бөліктерін) ауыстырумен байланысты Салық кодексінің  92-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылатын жөндеуге шығыстарды қоса алғанда, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің нақты құны көрсетіледі;
      11) 110.11.008 жолында бітпеген құрылысқа жіберілген ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі;
      12) 110.11.009 жолында жылдық жиынтық кіріс алу мақсатына емес пайдаланылған ТМҚ, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің құны көрсетіледі;
      13) 110.11.010 жолында салық кезеңінің соңына алдағы кезеңдердің шығыстары көрсетіледі;
      14) 110.11.011 жолында 110.11.006 жолының сомасынан 110.11.007, 110.11.008, 110.11.009 және 110.11.010 жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын сатылған қаржы қызмет көрсетулері, тауарлары, жұмыстары бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      15) 110.11.012А жолында есепті салық кезеңінің соңына ТМҚ өзіндік құнын бағалаудың қолданылатын әдісі көрсетіледі;
      16) 110.11.012В жолында пайдаланылатын бағалау әдісінің өзгеру фактісі көрсетіледі. Осы жолды ТМҚ өзіндік құнын олардың бағалау әдісін өзгертуі кезінде салық төлеуші толтырады;
      17) 110.11.013 жолында 110.11.012С жолының сомасынан 110.11.012D жолдарының сомасын шегерумен айқындалатын ТМҚ өзіндік құнының бағалау әдісінің өзгеруі кезінде алынған кіріс (шығыс) сомасы көрсетіледі;
      18) 110.11.014 жолы анықтамалық түрінде толтырылады, есепті салық кезеңі үшін іссапарларда қызметкерлер жүргізген іссапарлар саны мен күндерінің саны көрсетіледі.

      94. 110.11.011 жолының шамасы 110.00.025 жолына көшіріледі.
      110.11.013 жолының шамасы Салық кодексінің  91-бабының  2-тармағына сәйкес 110.00.023Е жолына көшіріледі.

      95. 110.11.003А, 110.11.003В, 110.11.003С, 110.11.003D, 110.11.003Е, 110.11.003F, 110.11.003G, 110.11.003Н, 110.11.003J, 110.11.003L, 110.11.003M, 110.11.003N, 110.11.003O, 110.11.003P, 110.11.003Q, 110.11.003V жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың тіркеу нөмірі;
      2) В бағанында кірістерді алушы осы Ереженің 237-бабына сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік етуші елдің коды көрсетіледі. Бұл ретте жеке кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаларға қатысты жүргізілген шығыстар бойынша В бағанында олардың саны, ал С бағанының деректері бірыңғай сомамен көрсетіледі;
      3) С бағанында шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.11.003А жолына қосымша нысанның С бағанының жиынтық шамасы 110.11.003А жолына көшіріледі, 110.11.003В жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003В жолына көшіріледі, 110.11.003С жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003С жолына көшіріледі, 110.11.003D жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003D жолына көшіріледі, 110.11.003Е жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003Е жолына көшіріледі, 110.11.003F жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003F жолына көшіріледі, 110.11.003G жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003G жолына көшіріледі, 110.11.003H жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003H жолына көшіріледі, 110.11.003J жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003J жолына көшіріледі, 110.11.003L жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003L жолына көшіріледі, 110.11.003M жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003M жолына көшіріледі, 110.11.003N жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003N жолына көшіріледі, 110.11.003O жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003O жолына көшіріледі, 110.11.003P жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003P жолына көшіріледі, 110.11.003Q жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003Q жолына көшіріледі, 110.11.003V жолына қосымша нысанның С бағаны 110.11.003V жолына көшіріледі.

      96. 110.11.003К жолына қосымша нысанда:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтандырушы-ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ереженің 237-тармағына сәйкес сақтандырушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында Салық кодексінің  99-бабы  1-тармағына сәйкес шегерімге жататын сақтандыру сыйақылары төленетін сақтандырушы - салық төлеушінің сақтандыру шарттарын жасау нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы Ереженің 238-тармағына сәйкес сақтандырушы-салық төлеушілер төлейтін сақтандыру сыйақылары жататын жинақтаушы емес сақтандыру класының коды көрсетіледі;
      1) F бағанында бухгалтерлік есепте (тауармен бірге жүретін құжаттар) айқындалған сақтандырылатын мүліктің теңгермелік құны (құны). Бұл ретте F және G бағандарының кәсіпкерлік тәуекел мен азаматтық-құқықтық жауапкершілік кластары бойынша толтырылмайды;
      2) G бағанында сақтандыру шартында айқындалған мүлік құны көрсетіледі;
      3) Н бағанында есепті салық кезеңі үшін төленуге жататын (төленген) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
      110.11.003К жолына қосымша нысанның Н бағанының қорытынды шамасы 110.11.003К жолына көшіріледі.

      97. 110.11.003К жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 237-тармағына сәйкес қызметкерлерді оқытуды, біліктілігін арттыруды, қайта даярлауды, жеке тұлғаларды оқытуды жүргізетін салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында оқытушы ұйымның резиденттік еліндегі салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі. Баған В бағанында резиденттік елінің коды көрсетілген кезде толтырылады;
      4) D бағанында салық төлеуші қызметкердің - оқып жатқан тұлғаның тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеушіден ақшаны алушының тиісті коды көрсетіледі:
      1 - төлем оқытушы ұйымға тікелей жүргізіледі;
      2 - төлем көрсетілген соманы кейіннен оқытушы ұйымға беру шартымен жеке тұлға-қызметкерге жүргізіледі;
      6) F бағанында оқытушы ұйыммен қызметкерді оқытуға, біліктілікті арттыруға, қайта даярлауға шарт жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында жеке тұлға-қызметкермен оқытуға, біліктілікті арттыруға, қайта даярлауға шарт жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында шығыс түрінің тиісті коды көрсетіледі:
      оқыту;
      біліктілікті арттыру;
      қайта даярлау;
      9) I бағанында Қазақстан Республикасының резиденті - оқытушы ұйымға төленуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      10) J бағанында Қазақстан Республикасының резиденті емес - оқытушы ұйымға төленуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі.

      98. 110.11.003Т жолына қосымша нысан І және J бағандарының жиынтық шамаларының сомасы 110.11.003Т жолына көшіріледі.

      99. 110.11.003U жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 237-тармағына сәйкес қызметкер болып табылмайтын жеке тұлғаны оқытуды жүргізетін салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында оқытушы ұйымның резиденттік еліндегі салықтық тіркеу нөмірі көрсетіледі. Баған В бағанында резиденттік елінің коды көрсетілген кезде толтырылады;
      4) D бағанында оқытылып жатқан тұлға салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеушіден ақшаны алушының тиісті коды көрсетіледі:
      1 - төлем оқытушы ұйымға тікелей жүргізіледі;
      2 - төлем көрсетілген соманы кейіннен оқытушы ұйымға беру шартымен жеке тұлға-қызметкерге жүргізіледі;
      6) F бағанында оқытушы ұйыммен жеке тұлғаны оқытуға шарт жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында жеке тұлға-қызметкермен оқытуға шарт жасасу нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында Қазақстан Республикасының резиденті - оқытушы ұйымға төленуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      9) І бағанында Қазақстан Республикасының резиденті емес - оқытушы ұйымға төленуге тиіс (төленген) сома көрсетіледі;
      10) J бағанында оқыту кезеңі көрсетіледі;
      11) К бағанында жеке тұлғаның шартқа сәйкес салық төлеушіде міндеттемесін жұмыс істеп өтеу мерзімі көрсетіледі.
      110.11.003U жолына қосымша нысан Н және І бағандары жиынтық шамаларының сомасы 110.11.003U жолына көшіріледі.

      100. 110.11.005G жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында осы Ереженің 237-тармағына сәйкес оларға қатысты алдағы кезеңдердің шығыстарына жататын шығыстар жүргізілген салық төлеушінің, тұлғалардың тіркеу нөмірі/резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      3) С бағанында алдағы кезеңдердің шығыстарына (аудиторлық қызмет көрсетулер бойынша шығыстар - "J"; жарнамаға шығыстар - "О" және т.б.) жататын шығыстарға сәйкес келетін 110.11.003 жолының астындағы жолының әріптік индексі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық кезеңінің басына алдағы кезең шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      5) Е бағанында алдағы есепті кезеңге жататын ағымдағы салық кезеңінің шығыстар сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында ағымдағы салық кезеңінің шығыстарына жатқызылған алдағы кезеңдердің шығыстар сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында салық кезеңінің соңына алдағы кезеңдердің шығыстар сомасы көрсетіледі (D+E-F). Аталған сома келесі салық кезеңінің қосымша нысанының D бағанына көшіріледі.
      110.11.005G жолына қосымша нысанның F бағанының жиынтық шамасы 110.11.005G жолына, G бағанының жиынтық шамасы - 110.11.010 жолына көшіріледі.

  14. Сыйақы бойынша шығыстар - 110.12 нысанын жасау

      101. Осы нысан Салық кодексінің  94-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс сыйақы бойынша шығыстардың сомасын айқындауға арналған.

      102. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      103. "Кредиттер (заемдар), депозиттер бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      1) 110.12.001 жолы салық төлеушінің резидентке төлейтін депозиттері, кредиттері (заемдары) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады;
      2) 110.12.001 жолы салық төлеушінің резидент емеске төлейтін депозиттері, кредиттері (заемдары) бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      104. "Берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылар" бөлімінде:
      110.12.003 жолы берешек бағалы қағаздар бойынша сыйақылардың жиынтық сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректері негізінде толтырылады.

      105. "Есептік көрсеткіштер" бөлімінде:
      1) 110.12.004 жолы есепті салық кезеңінің әр айының соңына өзіндік капиталдың орташа арифметикалық сомасына тең болатын өзіндік капиталдың орташа жылдық сомасын көрсетуге арналған;
      2) 110.12.005 жолы есепті салық кезеңінің әр айының ішінде сыйақы төленетін міндеттемелердің ең жоғарғы орташа арифметикалық сомасына тең болатын міндеттемелердің орташа жылдық сомасын көрсетуге арналған;
      3) 110.12.006 жолы қаржы органдары үшін 7-ге тең болатын шекті коэффициентті көрсетуге арналған.

      106. "Сыйақылардың барлығы" бөлімінде:
      1) 110.12.007 жолында 110.12.001В және 110.12.003D жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резиденттерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      2) 110.12.008 жолында 110.12.001В және 110.12.003G жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      3) 110.12.008 жолында 110.12.007 және 110.12.008 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, резидент еместерге төленетін сыйақылардың жалпы сомасы көрсетіледі;
      4) 110.12.010 жолында 110.12.007 + 110.12.004/110.12.005 х 110.12.006 х 110.12.008 формуласы бойынша айқындалатын шегерімге жатқызылатын сыйақылардың шекті сомасы көрсетіледі;
      5) 110.12.010 жолында 110.12.009 және 110.12.010 жолдары бойынша сомалардың ең азы ретінде айқындалатын сыйақылардың сомасы көрсетіледі.

      107. 110.12.011 жолының шамасы 110.00.026 жолына көшіріледі.

      108. 110.12.001, 110.12.002 жолдарына қосымша нысандар:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кредитор/депозитор ұйымның атауы көрсетіледі. Бұл ретте, В бағанында жеке тұлғаларға берілген/жеке тұлғалардан алынған кредиттер (заемдар)/депозиттер бойынша, сондай-ақ заңды тұлғалардың депозиттері бойынша кредит (заем)/депозит түрі көрсетіледі, D бағандары толтырылмайды, ал Е және F бағандарының деректері біртұтас сомалармен көрсетіледі;
      3) С бағанында кредитор/депозитор - ұйым салық төлеушісінің (заңды/жеке тұлғалардың саны) тіркеу нөмірі/осы Ережелердің 237-бабына сәйкес резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиттік/депозиттік шартты жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында алынған кредит (заем)/депозит сомасы көрсетіледі. Кредитті (заем)/депозитті шетел валютасында алу кезінде кредит (заем)/депозит алу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен кредит (заем)/депозит теңгеге қайта саналады;
      6) F бағанында онда белгіленген ставканы қолданумен шарт жағдайына сәйкес есепті салық кезеңі үшін салық төлеуші төлеген (төлеуге жататын) сыйақы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      110.12.001 жолына қосымша нысанның Е бағанының жиынтық шамасы 110.12.001А жолына, F бағаны - 110.12.001В жолына, 110.12.002 жолына қосымша нысанның Е бағаны 110.12.002А жолына, F бағаны - 110.12.002В жолына көшіріледі.

      109. 110.12.003 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында эмиссиялар бойынша бөлшектеп берешек бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі;
      3) С бағанында берешек бағалы қағаздардың эмиссияларын тіркеудің нөмірі мен күні көрсетіледі;
      4) D бағанында берешек бағалы қағаздың атаулы құны көрсетіледі. Берешек бағалы қағазды шетел валютасында шығару кезінде берешек бағалы қағаздың атаулы құны берешек бағалы қағазды сату мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      5) Е бағанында резидентке сыйақы төлеу кезінде есепке алынатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында резидентке төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында купон және дисконт (сыйақы) сомасы (айырма) (F + Е) ретінде айқындалатын сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады;
      8) Н бағанында резидент емеске сыйақы төлеу кезінде есепке алынатын дисконт немесе сыйақы сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында резидент емеске төленетін дисконт немесе сыйақы есебінсіз купон сомасы көрсетіледі;
      10) J бағанында купон мен дисконттың (сыйақының) сомасы (айырмасы) ретінде айқындалатын резидент емеске төленетін сыйақының жалпы сомасы (I + Н) көрсетіледі. Валюта бағамының өзгерісінен сақтану тәсілі ретінде хеджирлеуді қолдану кезінде пайда болатын айырма, осы бағанда көрсетілуге жатады. Сыйақыларды шетел валютасында төлеу кезінде сыйақыларды төлеу мезетінде валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен сыйақылар теңгеге қайта саналады. Егер сыйақы есепті салық кезеңі ағымында төленбеген жағдайда, сыйақы сомасы есептік салық кезеңінің соңғы күніне валюта айырбасының нарықтық бағамын қолданумен теңгеге қайта саналады.
      110.12.003 жолына қосымша нысан D бағанының жиынтық шамасы 110.12.003А жолына, Е бағаны - 110.12.003В жолына, F бағаны - 110.12.003С жолына, G бағаны - 110.12.003D жолына, Н бағаны - 110.12.003Е жолына, I бағаны 110.12.003F жолына, J бағаны - 110.12.005G жолына көшіріледі.

  15. Төленген күмәнді міндеттемелер
- 110.13 нысанын жасау

      110. Осы нысан Салық кодексінің  95-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелердің сомасын айқындауға арналған.
      Төленген күмәнді және есептен шығарылған міндеттемелер олардың жылдық жиынтық кіріске енгізу кезінен бастап Салық кодексінің  38-бабына  сәйкес белгіленген ескіру мерзімі ішінде шегерімге жатқызуға жатады.

      111. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      112. "Күмәнді міндеттемелер" бөлімінде:
      110.13.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс төленген күмәнді міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      113. "Есептен шығарылған міндеттемелер" бөлімінде:
      110.13.002 жолы Салық кодексінің  83-бабына  сәйкес бұрын танылған кірістердің төленген міндеттемелер сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан дербес деректерінің негізінде толтырылады.

      114. "Міндеттемелердің барлығы" бөлімінде 110.13.003 жолы шегерімге жатқызуға тиісті, бұрын кірістер ретінде танылған төленген міндеттемелердің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.13.001С және 110.13.002С жолдарының айырмасы ретінде айқындалады.

      115. 110.13.003 жолының шамасы 110.00.027 жолына көшіріледі.

      116. 110.13.001 және 110.13.001 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында кіріске жатқызылған және салық төлеуші бұрын күмәнді міндеттеме деп танылған, сома төленген кредитор - заңды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің осы Ережелердің 237-тармағына сәйкес тіркеу нөмірі/резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында кредиторлық берешектің туындауын растайтын құжаттың (шот-фактуралар, орындалған жұмыстар мен басқаларының актісі) нөмірі мен күні көрсетіледі;
      5) Е бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасын кіріске енгізу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      6) F бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында күмәнді міндеттеме деп танылған кредиторлық берешекті өтеу күні (айы, жылы) көрсетіледі;
      8) Н бағанында төленген күмәнді міндеттемелер сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында бұрын күмәнді міндеттеме деп танылған және шегерімге жатқызылатын кіріске жатқызылған әрі F және Н бағандары сомасының ең азы ретінде айқындалатын кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.13.001 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.13.001А жолына, Н бағаны - 110.13.001В жолына, І бағаны - 110.13.001С жолына көшіріледі.
      110.13.002 жолына қосымша нысан F бағанының жиынтық шамасы 110.13.002А жолына, Н бағаны - 110.13.002В жолына, І бағаны - 110.13.002С жолына көшіріледі.

  16. Күмәнді талаптар - 110.14 нысанын жасау

      117. Осы нысан Салық кодексінің  96-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптар сомасын айқындауға арналған.

      118. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      119. "Күмәнді талаптар" бөлімінде:
      110.14.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс күмәнді талаптардың сомасын айқындауға арналған және қосымша нысанның деректері негізінде толтырылады.

      120. 110.14.001В жолының шамасы 110.00.028 жолына көшіріледі.

      121. 110.14.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында салық төлеушіге берешек үш жыл ішінде өтелмеген, тауарлар сатылған, жұмыстар орындалған, қызмет көрсетілген заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкердің аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында В бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеушіде бар дебиторлық берешек бойынша құжат (шот-фактура) күні мен нөмірі көрсетіледі;
      5) Е бағанында осы шығыстарды оларға шегерімге жатқызу туралы өз тіркеу орны бойынша салық органына жіберілген салық төлеуші хабарламасының күні мен нөмірі көрсетіледі. Хабарламада сатып алушының атауы, сатып алушы салық төлеушінің тіркеу нөмірі, шот-фактураның күні мен нөмірі, тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) құны, шегерімге жатқызылған сома көрсетіледі. Хабарламаға ұйымның басшысы, бас бухгалтері қол қоюы және мөрмен куәландырылуы тиіс;
      6) F бағанында дебиторды банкрот деп тану туралы сот шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      7) G бағанында Мемлекеттік тізілімнен банкрот-борышкерді алып тастау туралы әділет органы шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі;
      8) Н бағанында тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сату бойынша дебиторлық берешек (жанама салықтарсыз) сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында салық салынатын кірісті айқындау кезінде жылдық жиынтық кіріске Н бағанында көрсетілген берешекті енгізу күні (ай, жыл) көрсетіледі;
      10) J бағанында күмәнді талап болып табылатын және шегерімге жататын дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      110.14.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.14.001А жолына, J бағаны - 110.14.001В жолына көшіріледі.

  17. Провизиялар (резервтер) құру жөніндегі
шығыстар - 110.15 нысанын жасау

      122. Осы нысан Салық кодексінің  97-бабының  2-тармағына сәйкес күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизияларды құру, шартты міндеттемелер жөніндегі шығыстарды айқындауға арналған.

      123. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      124. "Шығыстар" бөлімінде:
      110.15.001 жолы күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизиялар, шартты міндеттемелер сомасын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.
      Сенімсіз активтермен провизиялар құру жөніндегі шығыстарды айқындау кезінде активтер деп теңгермеде де және теңгерме үшін есептелетін (2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап теңгерме үшін есептен шығарылған) есепті салық кезеңінің соңына активтер танылады.

      125. 110.15.001Е жолының шамасы 110.00.029 жолына көшіріледі.

      126. 110.15.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартты міндеттеменің актив тобы айқындалған;
      3) С бағанында есепті салық кезеңінің соңына талаптар сомасы көрсетіледі;
      4) D бағанында уәкілетті Мемлекеттік органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған резервтеу мөлшері көрсетіледі;
      5) Е бағанында С және D бағандары сомасының туындысы ретінде айқындалған провизиялар (резервтер) сомасы көрсетіледі;
      6) F бағанында бұрынғы салық кезеңі үшін 110.15.001 жолына қосымша нысан Н бағанында айқындалған және бұрынғы салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында түзетуді ескеріп шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі. 110.05.003 жолына қосымша нысан І бағанында, 110.05.001, 110.05.002 жолдарына қосымша нысан F бағаны сомасының және G бағаны сомасының айырмасы ретінде айқындалады;
      8) Н бағанында Е және G бағандары сомасының оң айырмасы ретінде айқындалған және есепті салық кезеңінде шегерімге жатқызылған провизиялар сомасы көрсетіледі.
      110.15.001 жолына қосымша нысан С бағанының жиынтық шамасы 110.15.001А жолына, Е бағаны - 110.15.001В жолына, F бағаны - 110.15.001С жолына, G бағаны - 110.15.001D жолына, Н бағаны - 110.15.001Е жолына көшіріледі.

  18. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық
жұмыстарға шығыстар - 110.16 нысанын жасау

      127. Осы нысан Салық кодексінің  98-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс және кіріс алумен байланысты жүргізілген ғылыми-зерттеу ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған.

      128. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      129. "Шығыстар" бөлімінде:
      110.16.001 жолы шегерімге жатқызылуы тиіс ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға шығыс сомасын айқындауға арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады.

      130. 110.16.001 жолының шамасы 110.00.030 жолына көшіріледі.

      131. 110.16.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында шартқа сәйкес ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарын жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның аты-жөні көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 234-тармағына сәйкес тиісті салық төлеушінің тіркеу нөмірі/резиденттік елі коды көрсетіледі;
      4) D бағанында орындалған ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстардың түрлерінің тиісті коды көрсетіледі:

N
р/с

Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстардың атауы 

Жұмыс коды

1

Жаңа ғылыми білім мен түсінік алуға бағытталған жұмыстар

01

2

Жаңа ғылыми білім мен түсінік алуға бағытталған жұмыстар

02

3

Ғылыми білімді қолдану бағытын іздестіру бойынша жұмыстар

03

4

Техникалық білімді қолдану бағытын іздестіру бойынша жұмыстар

04

5

Балама өнімдерді іздестіру бойынша жұмыстар

05

6

Балама технологияларды іздестіру бойынша жұмыстар

06

7

Жаңа өнімдер немесе технологияларды әзірлеу бойынша жұмыстар

07

Жақсартылған өнімдерді немесе технологияларды әзірлеу бойынша жұмыстар

08

Балама өнімдерді бағалау бойынша жұмыстар

09

10

Балама технологияларды бағалау бойынша жұмыстар

10

11

Тәжірибелі үлгілер мен модельдерді жобалау

11

12

Тәжірибелі үлгілер мен модельдерді құрастыру

12

13

Тәжірибелі үлгілер мен модельдерді сынақтан өткізу

13

14

Жаңа технологияны қолдану арқылы құралдарды, аспаптарды, матрицаларды және мөр табандарды жасау

14

15

Көлемі бойынша коммерциялық өндіріске экономикалық жарамды болып табылмайтын тәжірибелік құрылғыларды жобалау

15

16

Көлемі бойынша коммерциялық өндіріске экономикалық жарамды болып табылмайтын тәжірибелік құрылғыларды құрастыру

16

17

Көлемі бойынша коммерциялық өндіріске экономикалық жарамды болып табылмайтын тәжірибелік құрылғыларды пайдалану

17

18

Басқа да ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстар 

18

      5) Е бағанында ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға сәйкес келетін жүзеге асыруларды растайтын шот-фактураның нөмірі мен күні көрсетіледі;
      6) F бағанында орындалған ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстар актісінің нөмірі мен күні көрсетіледі;
      7) G бағанында жобалық-сметалық құжаттаманың нөмірі мен күні көрсетіледі;
      8) Н бағанында кіріс алуға байланысты және шегерімге жататын ғылыми-техникалық жұмыстарға шығарылған шығыстар сомасы көрсетіледі.
      110.16.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.16.001 жолына көшіріледі.

  19. Басқару және жалпы әкімшілік шығыстар 
- 110.17 нысанын жасау

      132. Осы нысан осындай халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес резидентке және қосарланған салық салуды болдырмау және кірістерге немесе мүлікке салық салудан жалтарудың алдын-алу туралы халықаралық шарттар жасасқан шетел мемлекеттерінде орналасқан тұрақты мекемеге шегерімге жатқызылған Қазақстан Республикасындағы оның шегінен тыс жерлердегі көздерден кірістерді алу мақсатында Қазақстан Республикасының салық төлеуші-резиденттері шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарды айқындауға арналған.
      Салық төлеуші-резидент Салық кодексінің  195 - 197-баптарымен  белгіленген тәртіпке ұқсас тәртіпте шетел тұрақты мекемесіне шегерімге жатқызылған басқару және жалпы әкімшілік шығыстар сомасын айқындайды. Бұл ретте салық төлеуші-резидент көрсетілген әдістердің бірін таңдауға құқылы:
      1) бөлудің бара-бар әдісі;
      2) тікелей (тура) шегерімге жатқызу әдісі.
      Таңдалған әдісті салық төлеуші барлық шетел тұрақты мекемелері бойынша жыл сайын қолданады және салық органының келісімімен өзгертілген болуы мүмкін.

      133. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі;
      3) осы Ережелердің 132-тармағына сәйкес аталған шығыстарды шегеруге жатқызуда қолданылатын әдіс;
      4) бөлудің бара-бар әдісін қолданғанда пайдаланылатын есептік көрсеткішті есептеу тәсілі.

      134. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.17.001 жолы резиденттің Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тыс жерлердегі көздерден кіріс алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысан негізінде толтырылады;
      2) 110.17.002 жолы резидент еместің шетел мемлекеттеріндегі көздерден кіріс алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасын көрсетуге арналған, және қосымша нысан негізінде толтырылады.

      135. 110.17.002 жолының шамасы 110.00.037В жолына көшіріледі.

      136. 110.17.001, 110.17.002 жолдарына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында тұрақты шетел мекемесінің атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында осы Ережелердің 237-тармағына сәйкес тұрақты шетел мекемесінің орналасқан жері;
      4) D бағанында салық төлеуші-резиденттің және тұрақты шетел мекемесінің жылдық жиынтық кірістерінің сомалары ұлттық валютада көрсетіледі;
      5) Е бағанында салық төлеушінің тұрақты шетел мекемесінің жылдық жиынтық кірісіндегі үлесі, әр тұрақты шетел мекемесі бойынша көрсетіледі;
      6) F бағанында резиденттің және тұрақты шетел мекемесінің негізгі қаражаттарының бастапқы (ағымдағы) құнының ұлттық валютадағы сомасы көрсетіледі;
      7) G бағанында салық төлеуші-резиденттің негізгі қаражатының бастапқы (ағымдағы) құнының жалпы сомасындағы тұрақты шетел мекемесінің негізгі қаражатының бастапқы құнының үлесі, әр тұрақты шетел мекемесі бойынша көрсетіледі;
      8) Н бағанында салық төлеуші-резидент және тұрақты шетел мекемесінің еңбек төлемдері бойынша шығыстарының сомасы көрсетіледі;
      9) І бағанында төлеуші-резиденттің қызметкерлерінің еңбек төлемдері бойынша шығыстарының жалпы сомасындағы тұрақты шетел мекемесінің қызметкерлерінің еңбек төлемдері бойынша шығыстарының үлесі;
      10) J бағанында қолданылатын тәсіліне байланысты Е бағаны бойынша немесе Е, G, I бағандарының сомаларының 3 (Е бағаны + G бағаны +I бағаны) қатынасы ретінде айқындалған пайдаланылған тәсіл бойынша есептелген есептік көрсеткіш мөлшері әр тұрақты шетел мекемесі бойынша көрсетіледі;
      11) К бағанында салық төлеуші-резиденттің және тұрақты шетел мекемелерінің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары көрсетіледі.
      Тиісті тұрақты шетел мекемесінің басқару және жалпы әкімшілік шығыстары J бағанының және 00001К жолының туындысы ретінде айқындалады;
      12) L бағанында К бағанында көрсетілген шығындарды есепке алумен салық төлеуші-резиденттің және тұрақты шетел мекемелерінің шығындарының жалпы сомалары көрсетіледі.
      110.17.001, 110.17.002 жолдарына қосымша нысанның 00001К жолында көрсетілген резиденттің басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының сомасы 110.17.001А жолына көшіріледі.
      Резиденттің 110.001, 110.17.002 қосымша нысандарының 00002К жолында көрсетілген тұрақты шетел мекемелерінің осындай шығыстарының сомасы ретінде айқындалатын шетел көздерінен кіріс алу мақсатында шеккен басқару және жалпы әкімшілік шығыстарының жалпы сомасы 110.17.002А жолына көшіріледі.

  20. Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін)
кепілдендіру (сақтандыру) жөніндегі жарналар
бойынша шығыстар - 110.18 нысанын жасау

      137. Осы нысан Салық кодексінің  99-бабының  2-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіру (сақтандыру) жөніндегі шығыстар сомасын айқындауға арналған.

      138. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      139. "Жарналар бойынша шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.18.001А жолында Банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған жеке тұлғалардың кепілдендірілетін салымдарының (депозиттерінің) сомасы көрсетіледі;
      2) 110.18.001В жолында "Банк және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы  Заңына  сәйкес айқындалған жарнаның шекті сомасы көрсетіледі;
      3) 110.18.001С жолында Банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) кепілдендіру (сақтандыру) қорына аударылған жарналар сомасы көрсетіледі;
      4) 110.18.001D жолында 110.18.001В және 110.18.001С жолдарының ең аз сомасы ретінде айқындалатын, шегерімге жататын жарна сомасы көрсетіледі.

      140. 110.18.001D жолының шамасы 110.00.031 жолына көшіріледі.

  21. Әлеуметтік төлемдерге шығыстар
- 110.19 нысанын жасау

      141. Осы нысан Салық кодексінің  100-бабына  сәйкес шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстарды айқындауға арналған.

      142. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      143. "Шығыстар" бөлімінде:
      1) 110.19.001А жолында қызметкерге уақытша еңбекке қабілетсіздігі үшін төлем бойынша нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      2) 110.19.001В жолында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген қызметкерге уақытша еңбекке қабілетсіздігі төлем мөлшері көрсетіледі;
      3) 110.19.001С жолында шегерімге жататын қызметкерге уақытша еңбекке қабілетсіздігі үшін төлемі бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.19.001А және 110.19.001В жолдарында көрсетілген сомалардан ең кішісі ретінде айқындалады;
      4) 110.19.002А жолында жүктiлiгi мен тууы жөнiндегi демалыс төлемі бойынша нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      5) 110.19.002В жолында жүктiлiгi мен тууы жөнiндегi демалыс төлеміне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мөлшер көрсетіледі;
      6) 110.19.002С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс жүктiлiгi мен тууы жөнiндегi демалыс төлемі бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.19.002А және 110.19.002В жолдарында көрсетілген сомалардан ең кішісі ретінде айқындалады;
      7) 110.19.003А жолында олардың өз еңбек (қызмет) мiндеттемелерiн орындаумен байланысты қызметкерге келтiрiлген жарақатты немесе денсаулығына келтiрiлген өзге залалды өтеуге төлемге жiберiлген нақты шығыстар сомасы көрсетiледi;
      8) 110.19.003В жолында олардың өз еңбек (қызмет) мiндеттемелерiн орындаумен байланысты қызметкерге келтiрiлген жарақатты немесе денсаулығына келтiрiлген өзге залалды өтеуге төлемге Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мөлшер көрсетiледi;
      9) 110.19.003С жолында шегерімге жатқызылуға тиіс олардың өз еңбек (қызмет) мiндеттемелерiн орындаумен байланысты қызметкерге келтiрiлген жарақатты немесе денсаулығына келтiрiлген өзге залалды өтеуге төлем бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.19.003А және 110.19.003В жолдарында көрсетілген сомалардан ең кішісі ретінде айқындалады;
      10) 110.19.004А жолында жинақтаушы зейнетақы қорларына ерiктi кәсiптiк жарналар бойынша нақты шығыстар сомасы көрсетіледі;
      11) 110.19.004В жолында жинақтаушы зейнетақы қорларына ерiктi кәсiптiк жарналардың Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мөлшері көрсетіледі;
      12) 110.19.004С жолында шегерімге жатқызылуы тиіс жинақтаушы зейнетақы қорларына ерiктi кәсiптiк жарналар бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі. 110.19.004А және 110.19.004В жолдарында көрсетілген сомалардан ең кішісі ретінде айқындалады;
      13) 110.19.005 жолында Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың есептелген сомасы көрсетіледі;
      14) 110.19.006 жолында шегерімге жатқызылуы тиіс әлеуметтік төлемдерге шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі. 110.19.001С, 110.19.002С, 110.19.003С, 110.19.004С, 110.19.005 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      144. 110.19.006 жолының шамасы 110.00.032 жолына көшіріледі.

  22. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша
алынған өтемақылар - 110.20 нысанын жасау

      145. Осы нысан Салық кодексінің  89-бабына  сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістерді айқындауға арналған.

      146. "Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат" бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      2) Декларация берілетін салық кезеңі.

      147. "Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістер" бөлімінде:
      1) 110.20.001 жолы қайтарылған (қайтарылуға жататын) сақтандыру сыйақыларының сомаларын көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      2) 110.20.002 жолы Салық кодексінің  89-бабының  1-тармағына сәйкес бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған өзге де кірістерді көрсетуге арналған және қосымша нысан деректерінің негізінде толтырылады;
      3) 110.20.003 жолы бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша өтемақылар түрінде алынған кірістердің жалпы сомасын көрсетуге арналған және 110.20.001 және 110.20.002 жолдарының сомасы ретінде айқындалады.

      148. 110.20.003 жолының шамасы 110.00.012 жолына көшіріледі.

      149. 110.20.001 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың рет нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында сақтанушы-ұйымның атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында салық төлеушінің тіркеу нөмірі/ В бағанында көрсетілген осы Ережелердің 237-тармағына сәйкес сақтандыру ұйымының резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында салық төлеуші-сақтандырушы есепті салық кезеңі үшін қайтарған (қайтаруға жататын) сақтандыру сыйақыларының атауы көрсетіледі;
      5) Е бағанында ол бойынша салық төлеуші-сақтандырушы сақтандыру сыйақыларын қайтарған (қайтаруы тиіс) сақтандыру шартын жасау күні мен нөмірі көрсетіледі;
      6) F бағанында осы Ережелердің 238-тармағына сәйкес сақтандыру класының коды көрсетіледі, оған төлеуші-сақтандырушы қайтаратын сақтандыру сыйақылары кіреді;
      7) G бағанында Е бағанында аталған сақтандыру шартының қолданылуының басталу немесе аяқталу күні (сақтандыру сыйақылары сомаларын жылдық жиынтық табысқа енгізу күні) көрсетіледі;
      8) Н бағанында есепті салық кезеңі үшін қайтарылған (қайтаруға жататын) сақтандыру сыйақыларының сомасы көрсетіледі;
      110.20.001 жолына қосымша нысан Н бағанының жиынтық шамасы 110.20.001 жолына көшіріледі.

      150. 110.20.002 жолына қосымша нысан:
      1) А бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі;
      2) В бағанында бұрын жүргізілген шегерім бойынша өтемақы түріндегі кіріс төлеген заңды тұлғаның (жеке тұлғаның аты-жөні) атауы көрсетіледі;
      3) С бағанында көрсетілген салық төлеушінің тіркеу нөмірі/В бағанында осы Ережелердің 237-тармағына сәйкес тұлғаның резиденттік елінің коды көрсетіледі;
      4) D бағанында өтемақы түрінің коды көрсетіледі:
      "1" - дебиторлардың бұрын шегерімге жатқызылған күмәнді деп танылған талаптардың сомаларын төлеуі кезінде;
      "2" - мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды (шығыстард