Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 12 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 3 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 4077. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 сәірдегі N 122 қаулысымен.

      Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30 N 122 қаулысымен.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру ережесін бекітсін.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2002 жылы 24 тамыздағы N 317  қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2000 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.
      4. Лицензиялау басқармасы (Жұмабаева З.С.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қола алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің барлық мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
      5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Қ.М.Досмұқаметовке жүктелсін.

       Төраға

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы    
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының    
2006 жылғы 9 қаңтардағы N 12 
қаулысымен бекітілді    

  Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат беру ережесі

      Осы Ереже "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы  Заңына сәйкес әзірленді және қаржы рыногын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) рұқсат беретін тәртібі мен талабын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін уәкілетті органға ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды айқындайды.

  1-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат беру тәртібі мен талабы

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты алу үшін уәкілетті органға "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  27-бабында көзделген құжаттар ұсынылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері уәкілетті органымен келісуге тиіс.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтінішті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган сұратқан соңғы құжаттарын өтініш иесі берген күннен бастап үш айдың ішінде уәкілетті мемлекеттік орган қарауға тиіс.

      4. Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты осы Ереженің  1-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша береді.
      Уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға оларға берілген рұқсаттардың есебін жүргізеді.

      5. "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  28-бабында көрсетілген негіздер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беруден бас тартылады.
      "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  29-бабында көрсетілген негіздер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсаты қайтарылып алынады.

  2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат алу үшін ұсынылатын құжаттардың
мазмұнына қойылатын талаптар

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты алу үшін өтініш осы Ереженің  2-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша жасалады.

      7. Құрылтайшылар (заңды және жеке тұлғалар) жөніндегі мәліметтер осы  Ереженің 3 және  4-қосымшаларында көрсетілген нысандар бойынша жасалады.

      8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жасайтын бизнес-жоспарға актуарий қол қояды және тігілген әрі номерленген түрінде бір данада беріледі. Бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар осы Ереженің  5-қосымшасында көрсетілген.

      9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  34-бабының талаптарына сәйкес беріледі.

      10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты алған кезде құрылтай құжаттарының алғашқы беттері осылайша бекітіледі: "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен келісілді. Төраға (Төрағаның орынбасары) ____________ 20__ жылы "___" ____________".
      Осы құжаттар уәкілетті мемлекеттік органның мөрімен бекітіледі. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының келісілген құрылтай құжаттарының бір данасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заң іс құжаттарына тігіледі. Қалған даналары өтініш берушіге әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өту үшін қайтарылады.

  3-тарау. Қорытынды ережелер

      11. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

                                       Сақтандыру (қайта сақтандыру)
                                        ұйымын құруға рұқсат беру   
                                          ережесінің 1-қосымшасы    

          Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға берілген
                            N___ рұқсат

      Осы рұқсат____________________________________________________
____________________________________________________________________
       (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы)
құруға берілді.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат уәкілетті
органмен келісілген құрылтай құжаттарымен бірге Қазақстан
Республикасының әділет органдарына ұсынылуға тиіс.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсаты сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығын бермейді.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат оны
берген күннен бастап алты ай ішінде заңды күшке ие болады.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алған кезде уәкілетті
органға қайтарылуға тиіс.

      Басшы (басшының орынбасары)
      ___________________________ ____ жылы "___" _____________ 

                                       Сақтандыру (қайта сақтандыру)
                                        ұйымын құруға рұқсат беру
                                         ережесінің 2-қосымшасы

                                        Қаржы нарығын және қаржы
                                      ұйымдарын реттеу мен қадағалау
                                       жөніндегі уәкілетті органның
                                                 басшысына

     Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты
                      алуға өтініш

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатын алуға
өтінішті жасау құқығы берілген уәкілетті тұлға болып табылатын
____________________________________________________________________
(өтініш берушінің аты-жөні және құрылтайшы атынан осы өтінішті
беруге өтініш берушінің өкілеттігін растайтын нотариалды
куәландырылған құжатқа сілтеме)
____________________________________________________________________
(өтініш берушінің жұмыс орны және лауазымы, тұратын жері)

"____" __________________________________ жылғы N __________________
__________________________________________________ шешіміне сәйкес
____________________________________________________________________
(құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы және
орналасқан жері)
____________________________________________________________________
құруға рұқсат берілсін.

      Құрылтайшылар өтінішке қоса берілетін құжаттардың дұрыстығына,
сондай-ақ уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты
сұратылатын ақпаратты уақтылы ұсынуға жауап береді.
      Қосымшасы (жіберілетін құжаттардың атауымен тізбесі,
даналардың және олардың әр қайсысы бойынша парақ саны көрсетілсін):
______________________________
(құрылтайшылар атынан өтініш
беруге уәкілетті адамның қолы, күні)

                                      Сақтандыру (қайта сақтандыру)
                                         ұйымын құруға рұқсат беру
                                          ережесінің 3-қосымшасы

             Құрылтайшы - жеке тұлға жөніндегі мәліметтер

____________________________________________________________________
       (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы)
1. Құрылтайшы ______________________________________________________
                                (аты-жөні)
2. Туған күні ______________________________________________________
3. Азаматтығы ______________________________________________________
4. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (номері, сериясы,
берілген күні және кім берді)_______________________________________
____________________________________________________________________
5. Тұратын жері ____________________________________________________
6. Жұмыс орны, лауазымы ____________________________________________
7. Білімі __________________________________________________________
____________________________________________________________________
         (оқу мекемесі, аяқтаған жылы, мамандығы көрсетілсін)
8. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме __________________________
____________________________________________________________________
         (орны, қызметі, жұмыс істеген уақыты)
9. Растайтын құжаттардың қосымшасымен сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымын құру үшін жұмсалатын дерек көздерін және ақша
сомаларын сипаттау__________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Құрылтайшының жарғылық капиталына қатысқаны және өзге заңды
тұлғалардың акцияларын иелену туралы мәліметтер:
заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері _________________________
____________________________________________________________________
олардың қызмет түрі (негізгі қызмет түрлерін атап көрсетіңіз)_______
____________________________________________________________________
жарғылық капиталындағы қатысу үлесі немесе құрылтайшыға тиесілі
акциялар санының жеке әрбір заңды тұлғаның дауыс беруші акциялардың
жалпы санына арақатынасы (салымы) __________________________________
____________________________________________________________________
11. Құрылтайшының жақын туыстарының (әкесі, шешесі, ағасы, әпкесі,
балалары), ерінің (жұбайының), сондай-ақ ерінің (жұбайының) жақын
туыстарының жарғылық капиталында қатысу немесе құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және өзге заңды тұлғалардың дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама иелену туралы мәліметтер:
- жақын туыстың аты-жөні, туысқандық дәрежесі ______________________
____________________________________________________________________
- заңды тұлғалардың атауы және орналасқан жері _____________________
____________________________________________________________________
- осы заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
деректер____________________________________________________________
- олардың қызмет түрі (негізгі қызмет түрлерін атап көрсетіңіз)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- жарғылық капиталындағы қатысу үлесі немесе құрылтайшыға тиесілі
акциялар санының жеке әрбір заңды тұлғаның дауыс беруші акциялардың
жалпы санына арақатынасы (салымы) __ _______________________________
____________________________________________________________________

      ________________
        (қолы, күні)

                                      Сақтандыру (қайта сақтандыру)
                                        ұйымын құруға рұқсат беру
                                         ережесінің 4-қосымшасы

            Құрылтайшы - заңды тұлға жөніндегі мәліметтер
____________________________________________________________________
         (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы)
1. Құрылтайшы ______________________________________________________
____________________________________________________________________
             (заңды тұлғаның толық атауы)
2. Орналасқан жері _________________________________________________
____________________________________________________________________
             (почталық индексі байланыс телефоны)
3. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер______________
____________________________________________________________________
          (құжаттың атауы, номері, берілген күні, кім берді)
4. Қызмет түрі _____________________________________________________
____________________________________________________________________
          (негізгі қызмет түрлері көрсетілсін)
5. Қазақстан Республикасының резиденті, резидент емес болып
табыла ма (резидент емес үшін қай елдің резиденті болып табылады)___
____________________________________________________________________
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды
тұлғаның басшысы туралы ақпарат ____________________________________
____________________________________________________________________
                  (аты-жөні, туған күні және жылы)
Білімі _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
         (оқу мекемесі, аяқтаған жылы, мамандығы көрсетілсін)
7. Құрылтайшының жарғылық капиталына қатысу және өзге заңды
тұлғалардың акцияларын иелену туралы мәліметтер:
  осы заңды тұлғалардың атауы және орналасқан жері_________________ 
____________________________________________________________________
осы заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
деректер____________________________________________________________
олардың қызмет түрі (негізгі қызмет түрлерін атап көрсетіңіз)______
____________________________________________________________________
жарғылық капиталындағы қатысу үлесі немесе құрылтайшыға тиесілі
акциялар санының жеке әрбір заңды тұлғаның дауыс беруші акциялардың
жалпы санына арақатынасы (салымы) __________________________________
____________________________________________________________________
8. Дауыс беруші акциялардың кемінде он процентін немесе
құрылтайшының жарғылық капиталында қатысу үлесін тікелей немесе
жанама иеленетін акционерлердің немесе құрылтайшы қатысушыларының
тізбесі:
  осы заңды тұлғалардың атауы және орналасқан жері немесе аты-жөні
және тұратын жері __________________________________________________
____________________________________________________________________
  осы заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
деректер____________________________________________________________
  олардың қызмет түрі (негізгі қызмет түрлерін атап көрсетіңіз)_____
____________________________________________________________________
  жарғылық капиталындағы қатысу үлесі немесе құрылтайшыға тиесілі
акциялар санының жеке әрбір заңды тұлғаның дауыс беруші акциялардың
жалпы санына арақатынасы (салымы) __________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
      (құрылтайшының - заңды тұла басшысының қолы, күні)
____________________________________________________________________
               (құрылтайшының - заңды тұлғаның мөрі)

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын құруға рұқсат беру   
ережесінің 5-қосымшасы      

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бизнес-жоспарына
қойылатын негізгі талаптар

1-тарау. Жалпы мәселелер

      Осы бөлімнің мақсаты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының болашақ қызметіне қысқаша шолу беру болып табылады.
      1. Сақтандыру ұйымын құру мақсаттары.
      2. Қызметтің негізгі бағыттарын қысқаша сипаттау: саласы, сыныптары, түрлері.
      2-1. Сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тәуекелдердің негізгі сипаттары.
       Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
туралы ақпарат

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының орналасқан жері.
      4. Филиалдарды және (немесе) өкілдерді құру.
      5. Жала алатын немесе тартылатын заңгерлер, бухгалтерлер, актуарийлер (ішкі, тәуелсіз), аудиторлық ұйым туралы ақпаратты, басқа ұйымдардың мамандарымен іскерлік байланыстарды.
      6. Ішкі аудит қызметінің принциптері.
      7. Қатаң есептегі құжаттардың сақталу жүйесін қамтамасыз етуді.
      8. Өндірістік қорларды: бөлменің (жеке не жала алынған), компьютерлік және басқа да бағдарламалық қамтамасыз ету техниканың болуы.

3-тарау. Маркетингтік зерттеулер және рыноктың
сегменті

      9. Саланы дамыту болжамдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметін жүзеге асыру болжанады.
      10. Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын дамытуға бәсекелестіктің ықпалы: негізгі бәсекелелері, өнімдерді, баға стратегиясын, жарнама әдістерін салыстыру, Қазақстан Республикасының барлық аумағына немесе жеке аймақтарға, заңды және жеке тұлғаларға рыноктық сегментінің бағдары.
      11. Рыноктағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру сыныбы бөлшегінде болжалынатын үлесі.
      12. Мақсатты рыноктың демографиялық талдау: жасы, жынысы, әлеуметтік экономикалық ахуалы, кіріс деңгейі, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметті тұтынушыларының өмір (салты) мәні.
      12-1. Сақтандыру портфелінің, сақтандыру сыныбы бойынша қызмет көрсетуді ұсыну рыногы сегментінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің негізгі сипаттары (рынок көлемі, әлеуетті сақтанушылар, географиялық жер).
       Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4-тарау. Сақтандыру өнімдерінің түрлері, қызметтері
және оларды бөлу

      13. Сақтандыру түрлерінің (сақтандыру өнімдерінің) тізбесі.
      14. Сақтандыру өнімдерінің мазмұны.
      15. Сақтандыру өнімдерін сату кезде көрсетілетін қосымша қызметтер.
      16. Сақтандыру өнімдерінің негізгі сатып алушылары.
      17. Аймақтар бойынша сақтандыру өнімдерін бөлу.

5-тарау. Сақтандыру андеррайтингі

      18. Сақтандыру сыныптарына байланысты сақтандыру андеррайтингі үшін тәуекел деңгейін сипаттайтын қолданылатын критерилері (қауіпсіздік дерек көздері бойынша және қауіпсіздік дәрежесі бойынша тәуекелдерді топтастыру, сақтандыру өтеудің мерзімін, шарттарын және мөлшерін айқындау, сақтанушы, сақтандыру объектісі және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қарауына басқа да критерийлері туралы деректерді талдау).
      19. Сақтандыру тарифты айқындаған кезде сақтандыру андеррайтингіне ықпал жасайтын белгіленген сол сияқты ауыспалы шығыстарын көрсете отырып сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығыстарының шектеулі шамалары.
      20. Сақтандыру андеррайтингісіне жауап беретін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басты тұлғалары туралы ақпараты.

6-тарау. Баға стратегиясы

      21. Статистикалық деректердің немесе оларды сақтандыру рыногының басқа қатысушыларынан алу жөніндегі уағдаластықтың болуы туралы ақпарат.
      22. Сақтандыру мөлшерлемелерін есептеу және оларды сақтандыру мөлшерлеме мөлшерінің жоспарланатын диапазоны, статистикалық деректердің көздері, пайдаланатын әдістемесінің қысқаша сипаты жататын сақтандыру сыныбы бойынша экономикалық негіздеу тәртібі.
      23. Бағаның рыноктың қажеттілігіне сәйкес болуын негіздеу.
      24. Баға стратегиясына және статистикалық ақпаратты жинауға жауап беретін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басты тұлғалары туралы ақпарат.

7-тарау. Жылжыту стратегиясы және сақтандыру
өнімдерін сату тәсілдері

      25. Сақтандыру өнімдерін сату жүйесін ұйымдастыру және өткізуді ынталандыру (жарнама, почта, тікелей сату, интернет, сатуды жылжыту және басқалары.)
      26. Сақтандыру өнімдерін іске асыру тәсілдері: тікелей сату, сақтандыру агенттері арқылы сату, интернет-сату және басқа тәсілдері.
      27. Жарнамаға шығатын шығын болжамы.

8-тарау. Қаржылық жоспар

      28. Болжанатын бухгалтерлік баланс және оның қосымшасы.
      29. Сақтандыру сыныптар бөлшегінде болжанатын кіріс пен шығыстар.
      30. Болжанатын әкімшілік шығыстар.
      31. Ақша ағымы туралы болжанатын есеп.
      32. Қажет болған жағдайда қосымша қаржыландыру көздері.
      33. Қайта сақтандырушының үлесін ескере отырып сол сияқты сақтандыру сыныптары бөлшегінде қайта сақтандырушы үлесін ескерусіз шығындылық коэффициенттерінің болжамы.
      34. Екінші деңгейдегі банктердің салымдарының құны және мемлекеттік емес бағалы қағаздары жиырма бес және елу процентке азайған;
      сақтандыру резервтері жиырма бес және елу процентке ұлғайған;
      сақтандыру төлемдері елу және жетпіс процентке ұлғайған;
      акционерлерге тиесілі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатқан жағдайларда төлем қабілетсіздігін және қаржылық тұрақтылығын сипаттау.
      35. Акционерлерге дивидендтерді төлеу.
      35-1. Сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру резервтерінің есептелуі.
       Ескерту. 35-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      35-2. Ең жақсы және ең жаман жағдайда тәуекелдерді бағалау.
       Ескерту. 35-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      35-3. Пруденциалдық нормативтерді сақтау болжамы.
       Ескерту. 35-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы  N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9-тарау. Инвестициялық саясат

      36. Инвестициялаудың мақсаттары.
      37. Инвестициялардың типі бойынша диверсификациялауды және активтердің сапасын бағалауды қоса отырып инвестициялық портфелін және оның кірістілігін қалыптастыру.
      38. Активтердің типіне, сондай-ақ тыс жерден тартылған құрал-жабдықтарына байланысты инвестициялық шектеулер.
      39. Инвестициялық саясатына жауапты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басты тұлғалары.

10-тарау. Қайта сақтандырудың саясаты

      40. Тәуекелдерді қайта сақтандыруға берген кезде:
      1) сақтандыру сыныптары бойынша негізгі нысандар және қайта сақтандыру әдістері, олардың өзара арақатынасы;
      2) қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау критерийлері:
      рейтинг, капиталдың мөлшері және активтер деңгейі, қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыруға тиісті қадағалау органы берген лицензияның болуы;
      қайта сақтандыру ұйымының тұрақтылығы: рыноктағы компанияның уақыты мен жұмыс тәжірибесі, мекен-жайы, сақтандыру тәуекелдердің болуы;
      қайта сақтандыру ұйымының іскерлік әлуеті: қызмет түрі бойынша талдау жүргізу, ірі төлемдер бойынша талдау жүргізу, клиенттермен өзара қатынас, баспасөзде жағымсыз немесе жағымды жарияланымдардың болуы;
      3) қайта сақтандыру ұйымының қызметіне бақылау жасау, қайта сақтандыру шарттарын сақтауды қамтамасыз ету жүйесі;
      4) ынтымақтастық болжанатын қайта сақтандыру ұйымының атауы, сондай-ақ шетел қайта сақтандырушылардың болжалды үлесі.
      41. Қайта сақтандыруға тәуекелдерді қабылдаған кезде:
      1) қайта сақтанушыларды бағалаудың негізгі критерийлері: қызметті жүзеге асыруға тиісті қадағалау органның лицензиясының болуы, қайта сақтанушыдан сақтандыруға тәуекелдерді алатын мамандардың кәсібилігі, ірі төлем бойынша талдау жүргізу, баспасөзде жағымсыз немесе жағымды жарияланымдардың болуы, қайта сақтанушы - ұйымға экономикалық ықпал жасау шараларының болуы, өткен жылдары осы ұйыммен жүргізген жағымсыз жұмыс тәжірибесі;
      2) қайта сақтандыру бойынша ұйымның портфелін сипаттау (сақтандыру түрлері, әр түрдің үлес салмағы, сақтандыру сомасының лимиті, қайта сақтандыруға беру шарттары бойынша).

11-тарау. Ұйымдастыру құрылымы

      42. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылымы.
      43. Директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері, басқарманың бірінші басшысы және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бас бухгалтері туралы ақпарат: біліктілігі, білімі, жұмыс тәжірибесі.
      44. Басты мамандарының оның ішінде сақтандыру, қайта сақтандыру, андеррайтинг, ішкі аудит бөлімшелерінің қаржы директорының, басшыларының функционалдық міндеттерін сипаттау.
      45. Мамандар білімінің болжалды деңгейі.
      46. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қатысуға ниеті бар кеңесшілер және қауымдастықтар туралы ақпараты.
      47. Сақтанушылардың шағымдарымен жұмысты ұйымдастыру.
      48. Қызметкерлерді және сақтандыру агенттерін оқытуды ұйымдастыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады