Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы" 2003 жылы 21 сәуірдегі N 137 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 97 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2006 жылғы 15 мамырда тіркелді. Тіркеу N 4230. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 59 Қаулысымен.

      Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.04.30 № 59 Қаулысымен.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 3-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына және "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 10-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы" 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 137  қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2335 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 298 қаулысымен енгізілген өзгерістермен бірге  ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3230 тіркелген) мынадай  толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін: 

      кіріспеде "Қазақстан Республикасының Заңдарына" деген сөздерден кейін ", "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына " деген сөздермен толықтырылсын; 

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру ережесiнде: 
      кіріспеде "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздерден кейін ", "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына " деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта: 
      9) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгімен ауыстырылсын; 

      мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10) басқарушы агент - инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның негізінде, бөлінген активтер бойынша арнайы қаржы компаниясының уақытша бос түсімдерді инвестициялау жөніндегі қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

      11) арнайы қаржы компаниясы - секьюритилендірудің бір немесе бірнеше мәмілесін жүзеге асыру, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау үшін "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын заңды тұлға.";

      5-тармақта:
      бірінші абзац ", клиентінің шотында" деген сөздермен толықтырылсын; 
      екінші абзац "клиентінің шотында" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:

      "4-1-тарау. Арнайы қаржы компаниясының жаңа басқарушы агентке берілетін активтерін салыстырып тексеру рәсімін жүргізу тәртібі

      32-1. Арнайы қаржы компаниясының жаңа басқарушы агентке берілетін активтерін салыстырып тексеруді кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және арнайы қаржы компаниясының уәкілетті өкілдері жүзеге асырады.

      32-2. Жаңа басқарушы агентке берілетін активтерді салыстырып тексеру үшін:
      1) берілетін активтердің тізбесі;
      2) салыстырып тексеру актісі;
      3) берілетін құжаттардың тізбесі жасалады.
      Берілетін активтерге салыстырып тексеру сәтіне басқарудағы активтер кіреді. 

      32-3. Инвестициялық басқарудың барлық кезеңінде жаңа басқарушы агентке берілетін активтерді салыстырып тексеру кезінде: 
      1) басқарушы агенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдарға арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға берген тапсырмаларының көшірмелері; 
      2) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын (жүзеге асырған) ұйымдардың басқарушы агенттің арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға тапсырмаларын орындауы туралы есептерінің  көшірмелері;
      3) басқарушы агент арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен бағалы қағаздармен өз бетімен мәмілелер жасасқан кезде - мұндай мәмілелердің жасалуын растайтын құжаттардың көшірмелері; 
      4) инвестициялық шоттан кастодиан-банк берген үзінді жазбалардың көшірмелері; 
      5) арнайы қаржы компаниясының "депо" қосалқы шотынан "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ берген үзінді жазбалардың көшірмелері; 
      6) арнайы қаржы компаниясының берілетін активтерін салыстырып тексеру күніне арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен екінші деңгейдегі банктермен жасалған қолданыстағы банктік салым шарттарының түпнұсқалары; 
      7) мерзімі арнайы қаржы компаниясының берілетін активтерін салыстырып тексеру күніне өтіп кеткен арнайы қаржы компаниясының активтері есебінен екінші деңгейдегi банктермен жасалған банктiк
салым шарттарының көшiрмелерi;
      8) басқарушы агенттiң арнайы қаржы компаниясының активтерiн инвестициялық басқаруға қатысты өзге құжаттар берiледi.

      32-4. Салыстырып тексеру қорытындылары бойынша салыстырып тексеру актiсi жасалады әрi онда:
      1) бағалы қағаздардың ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн көрсете отырып олардың саны (данамен) туралы;
      2) депонент-банктердiң атауын, салым сомаларын, банктiк салым шартының жасалу күнi мен оның нөмiрiн, салым мерзiмiн, сыйақы ставкаларын көрсете отырып екiншi деңгейдегi банктердегi салымдар туралы;
      3) инвестициялық шоттардағы теңгемен және шетел валютасында ақша қозғалысы туралы;
      4) қаржы құралдарының сатып алу құны туралы; 
      5) инвестициялардың ағымдағы құны туралы;
      6) әрбiр қаржы құралы бойынша есептелген және алынған инвестициялық кiрiстiң сомасы туралы;
      7) комиссиялық сыйақы сомасы туралы;
      8) инвестициялық шоттардағы ақша қалдығы туралы;
      9) инвестициялық қызметке қатысты берiлетiн құжаттардың түпнұсқалары туралы ақпарат;
      10) инвестициялық қызметке қатысты өзге де мәлiметтер болады.

      32-5. Салыстырып тексеру актiсi:
      1) бiр данадан арнайы қаржы компаниясы, жаңа басқарушы агент, басқарушы агент, кастодиан-банк, уәкiлеттi орган үшiн бес дана етiп
инвестициялық портфельдi басқару шартын бұзу күнiне жасалады;
      2) арнайы қаржы компаниясының, басқарушы агенттiң және жаңа басқарушы агенттiң бiрiншi басшылары мен бас бухгалтерлерi қол қояды;
      3) арнайы қаржы компаниясының, басқарушы агенттiң және жаңа басқарушы агенттiң мөрiмен бекiтiледi;
      4) кастодиан-банктiң оның бiрiншi басшысының немесе арнайы қаржы компаниясының активтерiне кастодиандық қызмет көрсететiн бөлiмшеге жетекшiлiк ететiн басшы қызметкерiнiң қолымен және кастодиан-банктiң мөрiмен бекiтiлген салыстырып тексеру актiсi деректерiнiң дұрыстығы туралы белгiсi болуы тиiс. 

      32-6. Осы Ереженiң 32-4 және 32-5 тармақтарының шарттарына сәйкес ресiмделген салыстырып тексеру актiсiнiң нұсқасы оған қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi органға ұсынылады.".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектiлерiн және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментi (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" ЗТБ-не жiберсiн.

      4. Агенттiктiң Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік   Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года № 97. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2006 года № 4230. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 59 (порядок введения в действие см. п. 2).

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О секьюритизации" Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2335) с изменениями, внесенными  постановлением Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 298 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3230), следующие дополнения и изменение:
      преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";
      в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанных постановлением:
      преамбулу после слова "фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";
      в пункте 1:
      в подпункте 9) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:
      "10) управляющий агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем;
      11) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан "О секьюритизации" для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации, а также инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам.";
      в пункте 5:
      абзац первый дополнить словами ", на счете клиента";
      абзац второй дополнить словами "на счете клиента";
      дополнить главой 4-1 следующего содержания:

       "Глава 4-1. Порядок проведения процедуры сверки
передаваемых активов специальной финансовой компании новому
управляющему агенту

      32-1. Сверка передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему агенту осуществляется уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего агента и специальной финансовой компании.
      32-2. Для осуществления сверки передаваемых активов новому управляющему агенту составляются:
      1) перечень передаваемых активов;
      2) перечень передаваемых документов;
      3) акт сверки.
      Передаваемые активы включают в себя активы, находящиеся в управлении на момент проведения сверки.
      32-3. При сверке передаваемых активов новому управляющему агенту за весь период инвестиционного управления передаются:
      1) копии поручений управляющего агента организациям, осуществляющим (осуществлявшим) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании;
      2) копии отчетов организаций, осуществляющих (осуществлявших) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, об исполнении поручений управляющего агента на заключение сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании;
      3) при самостоятельном заключении управляющим агентом сделок с ценными бумагами за счет активов специальной финансовой компании - копии документов, подтверждающих заключение таких сделок;
      4) копии выданных банком-кастодианом выписок с инвестиционного счета;
      5) копии выданных АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" выписок с субсчета "депо" специальной финансовой компании;
      6) оригиналы действующих на день сверки передаваемых активов специальной финансовой компании договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании;
      7) копии договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов специальной финансовой компании, срок которых истек на день осуществления сверки передаваемых активов специальной финансовой компании;
      8) иные документы, относящиеся к инвестиционному управлению активами специальной финансовой компании управляющим агентом.
      32-4. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе, следующую информацию:
      1) о количестве ценных бумаг (в штуках) с указанием их национальных идентификационных номеров;
      2) о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения;
      3) о движении денег на инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
      4) о покупной стоимости финансовых инструментов;
      5) о текущей стоимости инвестиций;
      6) о сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;
      7) о сумме комиссионных вознаграждений;
      8) об остатке денег на инвестиционных счетах;
      9) об оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности;
      10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности.
      32-5. Акт сверки:
      1) составляется на дату расторжения договора на управление инвестиционным портфелем в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, нового управляющего агента, управляющего агента, банк-кастодиана, уполномоченного органа;
      2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего агента и нового управляющего агента;
      3) заверяется оттисками печатей специальной финансовой компании, управляющего агента и нового управляющего агента;
      4) должен содержать отметку банка-кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя банка-кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов специальной финансовой компании, и оттиском печати банка-кастодиана.
      32-6. Экземпляр акта сверки, оформленный в соответствии с условиями пунктов 32-4 и 32-5 настоящих Правил, представляется уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня его подписания.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

      Председатель