Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің кейбір бұйрықтарына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті Төрағасының 2006 жылғы 12 шілдедегі N 240 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2006 жылғы 28 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 4318. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 474 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2010.09.21 № 474 Бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 134  қаулысына сәйкес келтіру мақсатында,  БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Кеден органдарының тауарларды жіктеу жөніндегі шешімін қабылдау ережесін және оның нысандарын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3892 болып тіркелінген, 2005 жылғы N 171-172 (796) "Заң газетте" жарияланған) Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2005 жылғы 29 қыркүйектегі N 385  бұйрығына :
      4-тармақта:
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының бірінші орынбасары М.Е. Аманбаевқа" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Б.Т. Әбдішевке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) "Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның бөлінетін және радиоактивті материалдарды кедендік ресімдеуді жүзеге асыратын аумақтық бөлімшелерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігінің төрағасы міндетін атқарушының 2004 жылғы 26 маусымдағы N 280 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3268 болып тіркелінген, 2005 жылғы N 101-102 (726) "Заң газетте" жарияланған) Қазақстан Республикасының Қаржы Вице-министрі Кедендік бақылау комитеті төрағасының 2004 жылғы 17 қарашадағы N 443  бұйрығына :
      4-тармақта:
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының бірінші орынбасары А.Қ. Ержановқа" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Б.Т. Әбдішевке" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (Р.Қ. Қасымбеков) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің Ұйымдастырушылық жұмыс және бақылау басқармасы (С.С.Молдабаев) осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

       Төраға

О внесении изменения в некоторые приказы Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 12 июля 2006 года N 240. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2006 года N 4318. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21 сентября 2010 года N 474

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 21.09.2010 N 474.  

      В целях приведения в соответствие с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2006 года N 134 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан",  ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в некоторые приказы Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан следующее изменение:
      1) в  приказе и.о. Председателя Комитета таможенного контроля Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года N 385 "Об утверждении Правил принятия решения таможенного органа по классификации товаров и его формы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3892, опубликован в "Юридическая газета", 2005 год, N 237-238 (971-972):
      в пункте 4:
      слова "на Первого Заместителя Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Аманбаева М.Е." заменить словами "на заместителя Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Абдишева Б.Т.";
      2) в  приказе Вице-Министра финансов - Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 17 ноября 2004 года N 443 "О внесении дополнения в приказ И.о. Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 26 июня 2004 года N 280 "Об утверждении Перечня территориальных подразделений уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, осуществляющие таможенное оформление делящихся и радиоактивных материалов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3268, опубликован "Юридическая газета", 2005 год, N 164 (898):
      в пункте 4:
      слова "на Первого Заместителя Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Ержанова А.К." заменить словами "на заместителя Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан Абдишева Б.Т.".

      2. Управлению правового обеспечения Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (Касымбеков Р.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению организационной работы и контроля Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (Молдабаев С.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.

      4. Настоящий приказ вводиться в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

      Председатель