"Марапаттаудың салалық жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 15 қаңтардағы N 39 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2006 жылғы 18 тамыздағы N 357 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2006 жылғы 6 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 4374. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 10 қарашадағы N 689 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009.11.10 N 689 бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Марапаттаудың салалық жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 15 қаңтардағы N 39 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2691 тіркелген, "Юридическая газетаның" 2005 жылғы 18 қарашадағы N 214-215 сандарында жарияланған, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 22 қыркүйектегі N 463 "Донорларды марапаттау ережесін бекіту туралы" бұйрығымен енгізілген өзгерістерімен, (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3889 тіркелген, "Юридическая газетаның" 2005 жылғы 25 қарашада N 218 (952) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алынып тасталсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерін марапаттау тәртібі туралы ережеде:
      Ереженің атауындағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алынып тасталсын;

      1-тармақтағы "Денсаулық сақтау" деген сөздердің алдындағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алынып тасталсын;

      7-тармақтағы»"Қазақстан Республикасы" деген сөздер алынып тасталсын;

      15-тармақта "денсаулық сақтау жүйесінің қызметкерлері" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар" деген сөздермен толықтырылсын;

      19-тармақта "сондай-ақ" деген сөздерден кейін "министрліктің, ведомствоның, Қазақстан Республикасы Президентінің "Байқоңыр"  кешеніндегі арнаулы өкілінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
      "20-1. Өзге ұйымдар наградтау материалдарын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне жібереді.".

      24-тармақта "денсаулық сақтау" деген сөздерден кейін "және басқа да ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Ұйымдастыру-құқықтық жұмыс департаменті (Д.В.Акрачкова):
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін;
      2) осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау наградтау комиссиясының төрағасы А.А.Белоногқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

      Министрдің міндетін атқарушы

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 2004 года N 39 "О некоторых вопросах отраслевой системы поощрения"

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2006 года N 357. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2006 года N 4374. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года N 689

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 10.11.2009 N 689 (порядок введения в действие см. п. 11).  

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в  приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 2004 года N 39 "О некоторых вопросах отраслевой системы поощрения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2691, опубликованный в "Юридической газете" от 18 ноября 2005 года N 214-215, с внесенными изменениями  приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 сентября 2005 года N 463 "Об утверждении Правил поощрения доноров" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3889, опубликованный в "Юридической газете" от 24 ноября 2005 года N 218 (952) следующие изменения и дополнения:
      в пункте 2 слова "Республики Казахстан" исключить;
      в  Правилах о порядке поощрения работников системы здравоохранения Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:
      в наименовании Правил слова "Республики Казахстан" исключить;
      в пункте 1 после слова "здравоохранения" слова "Республики Казахстан" исключить;
      в пункте 7 слова "Республики Казахстан" исключить;
      в пункте 15 после слов "работники системы здравоохранения" дополнить словами "а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан,";
      в пункте 19 после слова "также" дополнить словами "министерства, ведомства, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур";
      дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
      "20-1. Иные организации представляют наградные материалы в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.";
      в пункте 24 после слова "здравоохранения" дополнить словами "и иных организаций".

      2. Департаменту организационно-правовой работы (Акрачковой Д.В.):
      1) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан;
      2) обеспечить его официальное опубликование в средствах массовой информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя наградной комиссии Белоног А.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

       И.о. Министра