"Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 75 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2007 жылғы 23 ақпандағы N 36 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 16 наурыздағы Нормативтік құқытық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4574 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы 1 сәуірдегі № 72 бұйрығымен.

      Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2009.04.01 № 72 бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі N 75 (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген N 2364, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі N 145 - тіркелген N 2503, 2004 жылғы 20 сәуірдегі N 61 - тіркелген N 2859, 2005 жылғы 10 мамырдағы N 65 - тіркелген N 3645 бұйрықтарымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
 

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережесінде:
      1-бөлімде:
      3-тармақтағы "ағымдағы бюджеттiк бағдарламалардың," деген сөздер алынып тасталсын;
 

      4-тармақта:
      үшінші абзацтағы "ағымдағы бюджеттiк бағдарламалардың," деген сөздер алынып тасталсын;
 

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және уәкiлеттi органдар жеткiзген басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi (бұдан әрі - уәкiлеттi орган);";
 

      мынадай мазмұндағы жетiншi және сегiзiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының жобасы;
      бағдарламалар әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауысатын бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерi;";
 

      6-1 тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi қағазға түсiрiп кітапша түрінде және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiн пайдалану арқылы электрондық құжат түрiнде енгiзуге мiндеттi.";
 

      төртінші абзацтағы "3" деген сан "5" деген санмен ауыстырылсын;
 

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдердi қарап, оларға осы бюджеттік заңнамаға сәйкес бағалау жүргiзедi және солар бойынша тиiстi қорытынды дайындайды.";
 

      бесінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы алтыншы, жетiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "Бюджеттiк өтiнiм Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының оны жасау және табыс ету жөнiндегi талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдi бағдарламаның әкiмшiсiне қайтарады.
      Бюджеттiк өтiнiм орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiнде болмаған және қағазға түсiрiп берiлген бюджеттiк өтiнiммен сәйкес келмеген жағдайда, орталық уәкiлеттi орган оны қарамастан бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне қайтарады.";
 

      7-тармақта:
      1), 3), 4), 5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн;";
 

      "3) бюджеттiк бағдарламаны iске асыру кезеңiне қарай, үш жылдық кезеңге арналған нақтыланған мақсаттары, мiндеттерi, iс-шаралары, орындалу мерзiмi, күтiлетiн нәтижелерi, индикаторлары бар бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасын;
      4) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауыстырылатын бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн;
      5) байланысты гранттар сомасын жұмсалу бағыттары бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және пайдаланылған байланысты гранттар туралы ақпаратты;
      6) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және пайдаланылған байланысты емес гранттар туралы ақпаратты;";
 

      6-1)-тармақша алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) осы Ережеге 50-1 қосымшаға сәйкес бас бухгалтер (қаржы бөлімінің бастығы) қол қойған мемлекеттік орган мен оның аумақтық бөлімшелерін есептеу техникасымен және ұйымдастыру техникасымен нақты қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты.";
 

      мынадай мазмұндағы 7-1 тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. Бағдарламалар әкімшісінің ақпараттандыру саласындағы шығыстарды қамтитын бюджеттік өтінімі Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2004 жылғы 22 маусымдағы N 94 және Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру жөніндегі агенттігі төрағасының 2004 жылғы 17 мамырдағы N 101-п бірлескен бұйрығымен бекітілген Ақпараттандыру саласындағы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі нұсқаулықтың нысандарына берілуі тиіс, Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген 2007 жылғы 12 маусымдағы N 2935.";
 

      8-тармақтағы "мен шығыстарының тиiстi" деген сөздердiң алдынан "тиісті қаржы жылына арналған болжамы бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша жасалады, және" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      10-2-тармақ алынып тасталсын;
 

      10-3-тармақтағы:
      "Тиісті бюджет комиссиясының" деген сөздердің алдынан "уәкілетті органның немесе" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      "қарастырудың әрбір кезеңінде" деген сөздерден кейін "қағаз тасығышта және орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      мынадай мазмұндағы 10-4-тармақпен толықтырылсын:
      "10-4. Бағдарламалардың әкiмшiсi алдағы қаржы жылына арналған бюджеттiк өтiнiмдi орталық уәкiлеттi органға ағымдағы қаржы жылының 1 маусымына дейiн табыс етедi.".
 

      2-бөлімде:
      11-1-тармақта:
      2) тармақшадағы "және күтілетін нәтиже" деген сөздер "күтілетін нәтиже және индикаторлар" деген сөздермен ауыстырылсын;
 

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) ағымдағы жылдың аяқ шенінде бюджеттік бағдарламаны бағалауға болатын күтілетін нәтиже және индикаторлар.";
 

      2-1-бөлімі бойынша:
      11-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-3. Бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасы бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарын, нормативтiк-құқықтық негiзiн, мiндеттерiн, iс-шараларын, жауапты орындаушыларын, орындалу мерзiмдерiн, ұлттық валютамен көрсетiлген құнын, қаржыландыру көздерiн, күтiлетiн нәтижелердi, индикаторларды айқындайтын құжат болып табылады.";
 

      11-4 тармақта:
      1) тармақшада:
      екінші абзацтағы "жылдар бойынша" деген сөздердiң алдынан "жоспарланатын жылға, егер даму бағдарламасы болса" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      үшінші абзацтағы "іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша паспорттың жобасы инвестициялық жобаны (бағдарламаны)" деген сөздер "басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың)" деген сөздермен ауыстырылсын;
 

      3) тармақшаның екінші абзацы "үкіметтік заемдар," деген сөздерден кейін ", байланыстырылған гранттар" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      7) тармақшаның бірінші абзацында "күтілетін нәтиже" деген сөздерден кейін "және индикаторлары" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      2-2, 2-3-бөлімдер алынып тасталсын;
 

      3-бөлімде:
      12-1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12-1. Субсидиялауға жiберiлетiн шығындарды қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстардың есебi бюджеттiк бағдарламалардың нормативтiк, сандық, құндық көрсеткiштерi және бекiтiлген заттай нормалар негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк субсидиялардың мөлшерi жеке, заңды тұлғалар және шаруа (фермер) қожалықтары өз қаражаты есебiнен жабатын құнды алып тастағанда, жеке, заңды тұлғалардың және шаруа (фермер) қожалықтары қызметiнiң құнын жабуға бағытталатын сома ретiнде айқындалды.";
 

      мынадай мазмұндағы 12-2-тармақпен толықтырылсын:
      "12-2. Бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi шығыстар лимитi шегiнде енгiзуге мiндеттi түрде.
      Бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламаларының (iшкi бағдарламаларының) жалпы құны шығыстар лимиттерiнен асып түскен жағдайда, бағдарламалардың әкiмшiлерi орталық уәкiлеттi органға бюджеттiк өтiнiмнiң құрамында:
      бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды, соның iшiнде олардың iс-шаралар жоспарларын;
      заттай нормаларды;
      бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) сандық және құндық көрсеткiштерiн өзгерту жөнiнде негiзделген ұсыныстарды табыс етедi.";
 

      13-1-тармақтағы "бюджеттiк" деген сөз алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 13-2-тармақпен толықтырылсын:
      "13-2. Бағдарламалар әкімшілері бюджеттік өтінімнің құрамында бағдарламалар мен кіші бағдарламалар бөлінісіндегі ұйымда негізгі құралдардың (жүргізілген түгендеу негізінде) болу туралы ақпаратты ұсынады.";
 

      14-тармақта:
      16) тармақшадағы "жабдықтар үшін жинақтаушы және қосалқы бөлшектер мен басқа негізгі құралдарды" деген сөздер алынып тасталсын;
 

      20) тармақшада:
      екінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "1-бағанда елдің атауы көрсетiледi.
      2-бағанда валюта түрі көрсетiледi.";
 

      үшінші абзацтағы "1-бағанда" деген сөздер "3-бағанда" деген сөздермен ауыстырылсын;
 

      төртінші абзацтағы "2" деген сан "4" деген санмен ауыстырылсын;
 

      бесінші абзацтағы "3" деген сан "5" деген санмен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы "4" деген сан "6" деген санмен ауыстырылсын;
      жетінші абзацтағы "5" деген сан "7" деген санмен ауыстырылсын;
 

      жетінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "8-бағанда валютаға қатысты теңгенің бағамы көрсетiледi.";
 

      сегізінші абзацтағы "6" деген сан "9" деген санмен ауыстырылсын;
 

      4-бөлімде:
      21-тармақта:
      1) тармақшадағы:
      "әуелде" деген сөзден кейін "инвестициялық жобасы iске асырылуы, соның ішінде" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      "туралы есептi" деген сөздер алдынан "осы Ереженің 50-2 қосымшасына сәйкес нысанда" деген сөздермен толықтырылсын;
 

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) кiшi бағдарламалар мен бюджеттiк бағдарламаның ерекшелiктерi бойынша жоспарланған шығыстардың негiздемесi мен есеп-қисабы (ерекшелiкке енетiн шығындар тiзбесiнің бөлiнiсiнде).
      Бағдарламалардың әкімшілері мына құжаттардың көшiрмелерiн қоса береді келiсiм-шарттардың мынаны қоса берілген (егер бар болса):
      1) қорытынды мемлекеттік сараптауды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкілеттiк берген заңды құрылысқа арналған құжаттарының техникалық-экономикалық негiздемесi немесе жобалау-сметалық құжаттама бойынша тұлғаның мемлекеттік сараптамасының;
      2) тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге жасалған шарттар (келісім-шарт), оның ішінде инвестициялық жобаның барлық компоненттері бойынша.";
 

      "_____ жылға арналған кредиторлық берешек туралы ақпарат" деген 2-2-қосымша, "______ жылға арналған дебиторлық берешек туралы ақпарат" деген 2-3-қосымша алынып тасталсын;
 

      "Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері қызметкерлерінің негізгі жалақысына арналған шығындарды есептеу" деген 8-қосымша (06-111-нысаны) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
 

      "Мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің негізгі жалақысына арналған шығындарды есептеу" деген 13-қосымша (11-111-нысаны) қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
 

      "Әлеуметтік салықты төлеуге арналған шығындарды есептеу" деген 20-қосымшадағы (01-121-нысаны) кестенің 3-бағаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жылына салық сомасы (2-бағ. х 3-бағ.)/1000 - 3-бағ. 20-1 қосымшаны)";
 

      "Ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және жабдықтар үшін қосалқы және жинақтаушы бөлшектер және басқа негізгі құралдарды сатып алу бойынша шығындарды есептеу" деген 39-қосымшадағы (01-146-нысаны):
 

      атауындағы "жабдықтар үшін жинақтаушы және қосалқы бөлшектер мен басқа негізгі құралдарды сатып алу жөніндегі шығыстарды есептеу үшін мемлекеттік мекемелер толтырады" деген сөздер алынып тасталсын;
 

      алтыншы жол алынып тасталсын;
 

      "Ел ішіндегі қызметтік іссапарларға арналған шығындарды есептеу" деген 42-қосымшадағы (01-151-нысаны) кестенің 1-бағанының атауындағы "0,5 х АЕК" деген сөздер "1 х АЕК" деген сөздермен ауыстырылсын;
 

      "Елден тыс жерлерге қызметтік іссапарларға арналған шығындарды есептеу" деген 43-қосымша (01-152-нысаны) бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
 

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Есептеу техникасы құралдарын және ұйымдастыру техникасына қамтамасыз ету ақпаратты" деген 50-1-қосымшамен толықтырылсын;
 

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Шарттар бойынша қаражатты игеру жөніндегі ақпарат" деген 50-2-қосымшамен толықтырылсын.
 

      2. Бюджеттік процесс әдіснамасы және функционалдық талдау департаменті (М.М.Боранғалиева) Заң басқармасымен (Д.А.Ешимова) бірлесіп, осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
 

      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      орынбасары - Экономика және
      бюджеттік жоспарлау министрі

                                        Қазақстан Республикасы
                                  Экономика және бюджеттік жоспарлау
                                              министрінің
                                     2007 жылғы 23 ақпандағы N 36
                                          бұйрығына 1-қосымша

                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                    әкімшілерінің бюджеттік өтінімді
                                       жасау және ұсыну ережесіне
                                              06-111-нысан
                                                8-қосымша

           Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері
            қызметкерлерінің негізгі жалақысына
                 арналған шығындарды есеп


Кодтары

Жылы


Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)


Функционалдық топ


Бағдарламалардың әкімшісі


Мемлекеттік мекеме


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Ерекшелігі

111

Лауа.
зым.
дар
сана.
ты

Штаттық бірлік саны

Бір
жылға
дейін

1-
ден
2-
ден
де.
йін

2-ден
3-ден
дейін

3-ден
5-ден
дейін

5-ден
7-ден
дейін

7-ден
9-ден
дейін

9-ден
11-ден
дейін

11-
ден
14-
ден
дейін

17-
ден
20-
ден
дейін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Өлшем
бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

бірл.

G-1


G-2


G-3


G-4


G-5


G-6


G-7


G-8


G-9


G-10


G-11


G-12


G-13


G-14


Жиыны


  кестенің жалғасы

Штаттық бірлік
саны

Бір айдағы
лауазымдық
жалақының
сомасы
(2-бағ. х
базалық
лауазымдық
жалақы х
коэфф. +
... +
12-бағ х
базалық
лауазымдық
жалақы х
коэфф.)/
1000

Еңбек жағдайлары
бар жұмыспен
айналысатын
қызметкерлерге

Бір айдағы
арттыру
есебімен
лауазымдық
жалақының
сомасы
14-бағ.
+ 16-бағ.

20 жыл.
дан жо.
ғары

барлығы
2 бағ
+ 3-бағ
+...+
11-бағ +
12-бағ

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны.

Сомасы

12

13

14

15

16

17

бірл.

бірл.

мың теңге

бірл.

мың
теңге

мың теңге

  кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Ауыр (аса ауыр) дене
еңбегімен және зиян
(аса зиян) және
қауіпті (аса қауіпті)
еңбек жағдайлары бар
жұмыспен айналысатын
қызметкерлерге

Қызметтерді қоса
атқарғаны үшін
(қызмет көрсету
аймағын ұлғайту)

Уақытша
болмаған
қызметкердің
міндеттерін
орындағаны
үшін қосымша
ақы

Қосымша ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің
саны

Сомасы

Қосымша
ақы
белгілен.
ген қыз.
меткерлер.
дің саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

18

19

20

21

22

бірл.

мың теңге

бірл.

мың теңге

бірл.  кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Ерекше жағдайлар
үшін

Бөлімшені
меңгергені үшін

Жедел медици.
налық көмек
станциясының
(бөлімшесінің)
жұмысын
ұйымдастыру және
басшылық ету үшін

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлер.
дің саны

Сомасы

24

25

26

27

28

29

бірл.

мың.
теңге

бірл.

мың.
теңге

бірл.

мың.
теңге

   кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Аумақтық участке
жағдайында
медициналық көмек
көрсеткені үшін

Психоэмоционалдық
және дене күші үшін

Біліктілік
санаты үшін

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызмет.
керлердің
саны

Сомасы

30

31

32

33

34

35

бірл.

мың
теңге

бірл.

мың
теңге

бірл.

мың
теңге

   кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Ғылыми дәрежесі
үшін

Түнгі уақытта жұмыс
істегені үшін

Мереке және демалыс
күндеріндегі жұмыс
үшін

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің
саны

Сомасы

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің
саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкерлердің
саны

Сомасы

36

37

38

39

40

41

бірл.

мың.
теңге

бірл.

мың. теңге

бірл.

мың.
теңге

  кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Мерзімінен
тыс жұмыс
үшін

Радиациялық
қауіп-қатер
аумақтарында
тұрғаны үшін
қосымша еңбекақы

Экологиялық
апат аймақ.
тарында тұр.
ғаны үшін
коэффициенті

Бір
айдағы
қосымша
ақының
сомасы
(19-бағ
+ 21-бағ
+ 23-бағ
+ 25-бағ
+ 27-бағ
+ 29-бағ
+ 31-бағ
+ 33-бағ
+ 35-бағ
+ 37-бағ
+ 39-бағ
+ 41-бағ
+ 44-бағ
+ 46-бағ)
 

Қосым.
ша ақы
белгі.
ленген
қызмет
керлер
дің
саны

Сомасы

Қосым.
ша ақы
белгіл
енген
қызмет
керлер
дің
саны

Мөл.
шері

Сомасы
(АЕК х
42-бағ
х
43-бағ)
/1000

Қосым.
ша ақы
белгі.
ленген
қызмет
керлер
дің
саны

Сома.
сы

42

43

44

45

46

47

48

49

бірл.

мың.
теңге

бірл.

коэф.

мың.
теңге

бірл.

мың.
теңге

мың
теңге

  кестенің жалғасы

Үстемеақылар

Құтқару және
шұғыл жұмыстарда
іске асыру
кезінде төтенше
жағдайларға
шығуға ұдайы
дайындығы үшін
үстемақы

Практикаға
диагностика
мен емдеудің
жаңа әдістерін
енгізгені үшін,
жұмыстағы
жоғары
жетістіктер,
немесе жедел
жұмыстарды
орындағаны
үшін,
жұмыстағы
қиындық пен
ауыртпалық
үшін үстеме
ақы...

Мекемені дамытуға
бағытталған жұмыс
диагностика мен ауруларды
емдеудің, жаңа дәрілік
құралдардың және
медициналық жабдықтаудың
алдыңғы әдістерін
ұйымдастыруды практикада
қолданғаны үшін үстеме
ақы.

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сома.
сы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлердің
саны

Сомасы

50

51

52

53

54

55

бірл.

мың.
теңге

бірл.

мың.
теңге

бірл.

мың.
теңге

  кестенің жалғасы

Үстемақылар

Квалификациясы
сынапта үшін

Құрметті атағы үшін

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлердің
саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкерлердің
саны

Мөлшері

Сомасы
(АЕК х
55-бағ
х
54-бағ)
/1000

42

43

44

45

46

бірл.

мың.
теңге

бірл.

коэф.

мың.
теңге   кестенің жалғасы


Жалақыдағы айырмашылық

Бір айдағы
негізгі
жалақының
жиыны (17-бағ +
49-бағ +
57-бағ +
59-бағ)

Бір
жылдағы
негізгі
жалақының
жиыны
(60-бағ х
12)

Бір айдағы
үстемақы.
лардың
сомасы
(49-бағ +
51-бағ +
53-бағ +
56-бағ)

Осы айырмашылық
төленетін мем.
лекеттік меке.
мелері қызмет.
керлерінің саны

Сомасы

61

62

63

64

65

мың теңге

бірл.

мың
теңге

мың теңге

мың теңге  Бағдарлама әкімшісінің/мемлекеттік мекеменің басшысы
Бас бухгалтер(ҚЭБ бас.)";

                                   Қазақстан Республикасы Экономика
                                         Қазақстан Республикасы
                                  Экономика және бюджеттік жоспарлау
                                              министрінің
                                     2007 жылғы 23 ақпандағы N 36
                                          бұйрығына 2-қосымша

                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                    әкімшілерінің бюджеттік өтінімді
                                       жасау және ұсыну ережесіне
                                              11-111-нысан
                                               13-қосымша

           Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері
           қызметкерлерінің негізгі жалақысына
               арналған шығындарды есептеу


Кодтары

Жылы


Деректердің түрі (болжам, жоспар, есеп)


Функционалдық топ


Бағдарламалардың әкімшісі


Мемлекеттік мекеме


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Ерекшелігі

111

Білік.
тілік
разряды

Штат
бірлік.
терінің
саны

Бір
айдағы
лауазым.
дық жала.
қылардың
сомасы
(базалық
лауазым.
дық жалақы х
коэф. х
2-бағ)
/1000

Қосымша ақылар

Бригадаға басшылық
жасағаны үшін

Қызметтерді қоса
атқарғаны (қызмет
көрсету аймағын
кеңейту) және
уақытша болмаған
қызметкердің
міндеттерін
орындағаны үшін

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлердің
саны

Сомасы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлер.
дің саны

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7

Өлшем
бірлігі

бірл.

мың теңге

бірл.

мың
теңге

бірл.

мың теңге
Жиыны  кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Қосымша ақылар

Ауыр (аса ауыр)
дене еңбегімен және
зиян (аса зиян)
және қауіпті (аса
қауіпті) еңбек
жағдайлары бар
жұмыспен айналысатын
қызметкерлерге

Ерекше еңбек
жағдайлары үшін

Түнгі уақытта жұмыс
істегені үшін

Қосымша ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлер.
дің саны

Сомасы

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша
ақы белгі.
ленген
қызметкер.
лердің
саны

Сомасы

8

9

10

11

12

13

бірл.

мың теңге

бірл.

мың теңге

бірл.

мың теңге

  кестенің жалғасы

Қосымша ақылар

Мереке және
демалыс күнде.
ріндегі жұмыс
үшін

Мерзімнен тыс жұмыс
үшін

Радиациялық қауіп-қатер
аумақтарында тұрғаны үшін
қосымша еңбекақы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлер.
дің саны

Сомасы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызметкер.
лердің
саны

Сомасы

Қосымша
ақы бел.
гіленген
қызмет.
керлер.
дің саны

Мөлшері

Сомасы
(АЕК х
18-бағ
х
19-бағ)/
1000

14

15

16

17

18

19

20

бірл.

мың
теңге

бірл.

мың теңге

бірл.

коэф.

мың
теңге  кестенің жалғасы

Білік.
тілік
разряды

Экологиялық апат аймақтарында тұрғаны үшін коэффицент

Бір айдағы
қосымша
ақының
сомасы
(5-бағ +
7-бағ +
9-бағ +
11-бағ +
13-бағ +
15-бағ +
17-бағ +
20-бағ +
22-бағ)

Үстемақылар

Тіркемесі бар
автомобильдермен
жұмыс істегені үшін
үстемақы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

1

21

22

23

24

25

Өлшем
бірлігі

бірл.

мың теңге

мың теңге

бірл.

мың теңгеЖиыны


  кестенің жалғасы

Үстемақылар

Сыныптық біліктілігі үшін

Қарулы Күштерде, басқа да
әскерлерде және әскери
құрамаларда, құқық қорғау
органдарында, мемлекеттік
өртке қарсы қызметте жұмыс
істегені үшін

Бір айдағы
үстемақы
сомасы
(25-бағ +
27-бағ +
29-бағ)

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкер.
лердің саны

Сомасы

Қосымша ақы
белгіленген
қызметкерлердің
саны

Сомасы

26

27

28

29

30

бірл.

мың теңге

бірл.

мың теңге

бірл.  кестенің жалғасы

Жалақыдағы айырма

Бір айдағы
негізгі жала.
қының жиыны
(3-бағ + 23-бағ +
30-бағ +
32-бағ)

Бір жылдағы
негізгі
жалақының
жиыны 33-бағ
х 12гр.33х12

Осы айырма
белгіленген
мемлекеттік
мекеме
қызметкер.
лерінің саны

Сомасы

31

32

33

34

бірл.

мың теңге

мың теңге

мың теңге

  Бағдарлама әкімшісінің/мемлекеттік мекеменің басшысы
Бас бухгалтер(ҚЭБ бас.)";

                                        Қазақстан Республикасы
                                  Экономика және бюджеттік жоспарлау
                                              министрінің
                                     2007 жылғы 23 ақпандағы N 36
                                          бұйрығына 3-қосымша

                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                    әкімшілерінің бюджеттік өтінімді
                                       жасау және ұсыну ережесіне
                                              43-қосымша
                                            01-152 нысаны

   Елден тыс жерлерге қызметтік іссапарларға арналған
                     шығындарды есептеуЖылы


Мәліметтер түрі (болжам, жоспар, есеп)


Функционалдық топ


Бағдарлама әкімшісі


Мемлекеттік мекеме


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Ерекшелік

152

                Елден тыс жерлерге іссапарлар мен
                       қызметтік жолсапарлар

Атау
ел

Курсі
түр.
лері

1
адамға
арнал.
ған
тәу.
ліктік
шығыс.
тарды
өтеу
норма.
сы

1
адамға
тәулі.
гіне
тұрғын
үй-жай
ды
жалдау
жөнін.
дегі
шығыс.
тар
норма.
сы
(теңге)

Ісса.
парлар
дағы
(адам/
күндер
дің
орташа
жылдық
саны
адам/
күн)

Ісса.
парға
жібері.
летін
адам.
дардың
орташа
жылдық
саны
(адам)

Бару-
қайту.
дың
бір
жақ
жолы.
ның
орташа
құны
(теңге)

Валюта.
ның қа.
тынастар
бойынша
теңгесі
курсі

Шығын
дар.
дың
сома.
сы
(мың
теңге)
((1-бағ.
+2-бағ.)х
3-бағ. +
(4-бағ. х
5-бағ.))
/1000
(мың
теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бағдарлама әкімшісінің/мемлекеттік мекеменің басшысы
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы)";

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Экономика және бюджеттік жоспарлау
                                              министрінің
                                     2007 жылғы 23 ақпандағы N 36
                                          бұйрығына 4-қосымша

                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                    әкімшілерінің бюджеттік өтінімді
                                       жасау және ұсыну ережесіне
                                              50-1-қосымша

  Есептеу техникасымен және ұйымдастыру техникасымен
     нақты қамтамасыз етілгендігі туралы ақпарат

Атауы

Техникалық сипаттары (үлгі,
қуаты, шығарылған
жылы)

Саны (дана)

Құны
(мың теңге)

Серверлер:
Т.б...
Ноутбуктер
Т.б...
Жұмыс
станциялары:
Т.б...
Принтерлар:
т.б. қ/а,
түсті, желілік
Сканер
Т.б...
Плоттер
Т.б...
Басқа...
Бас бухгалтер (Қаржы  бөлімінің бастығы)____________________
Т.Ә.Б.: ____________________________________________________
Телефоны______________
Орындаушы ____________
Т.Ә.Б.:   ____________
Байланыс телефоны_____";

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Экономика және бюджеттік жоспарлау
                                              министрінің
                                     2007 жылғы 23 ақпандағы N 36
                                          бұйрығына 5-қосымша

                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                    әкімшілерінің бюджеттік өтінімді
                                       жасау және ұсыну ережесіне
                                              50-2-қосымша

        Шарттар бойынша қаражатты игеру жөніндегі ақпарат

Инвестициялық жобасы атауы

Құрамдас
бөліктер

Шарт бойынша
жалпы сомасы
(мың теңге)

Шарт бойынша
игерілген
сома
(мың теңге)

Ағымдағы
қаржы жылына
арналған сома
(мың теңге)

Алдағы қаржы
жылына
арналған
сома,
(мың теңге)

N1 Құрамдас
бөлігі

N2 Құрамдас
бөлігі

N....
Құрамдас
бөлігі...

Жиыны";

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года N 75 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ"

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 23 февраля 2007 года N 36. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2007 года N 4574. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 1 апреля 2009 года N 72

       Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 01.04.2009 N 72 (порядок введения в действие см. п. 4 ).

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года N 75 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2364, в который внесены изменения и дополнения приказами Министра экономики и бюджетного планирования РК от 2 сентября 2003 года N 145 - зарегистрированный за N 2503; от 20 апреля 2004 года N 61 - зарегистрированный за N 2859; от 10 мая 2005 года N 65 - зарегистрированный за N 3645) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах составления и представления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ, утвержденных указанным приказом:
      в разделе 1:
      в пункте 3 слова "для текущих бюджетных программ" исключить;
      в пункте 4:
      в абзаце третьем слова "для текущих бюджетных программ" исключить;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "перечня приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающего приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы), доведенного уполномоченным органом по бюджетному планированию (далее - уполномоченный орган);";
      дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
      "проекта паспортов бюджетных программ;
      результатов оценки эффективности переходящих на планируемый финансовый год бюджетных программ, проведенной администратором программ.";
      в пункте 6-1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Администратор программ обязан вносить бюджетную заявку в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в виде электронного документа посредством использования информационной системы центрального уполномоченного органа.";
      в абзаце четвертом цифру "3" заменить на цифру "5";
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "Бюджетные заявки рассматриваются уполномоченным органом, который проводит их оценку в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и готовит по ним соответствующее заключение.";
      после абзаца пятого дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
      "В случае несоответствия бюджетной заявки требованиям бюджетного законодательства Республики Казахстан по ее составлению и представлению бюджетная заявка возвращается администратору программ уполномоченным органом, с указанием причин возврата.
      В случае отсутствия в информационной системе центрального уполномоченного органа бюджетной заявки и/или несоответствия с бюджетной заявкой, представленной на бумажном носителе, центральный и местные уполномоченные органы возвращают ее администратору программ без рассмотрения.";
      в пункте 7:
      подпункты 1), 3), 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      "1) перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающий приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы);";
      "3) проект паспорта бюджетной программы с уточненными целями, задачами, мероприятиями, сроками выполнения, ожидаемыми результатами, индикаторами на трехлетний период, в зависимости от периода реализации бюджетной программы;
      4) результаты проведенных администратором оценок эффективности бюджетной программы, переходящей на планируемый финансовый год;
      5) информацию о полученных и использованных связанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года с обязательной разбивкой суммы связанных грантов по направлениям расходования;
      6) информацию о полученных и использованных несвязанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом;";
      подпункт 6-1) исключить;
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) информацию по фактической обеспеченности средствами вычислительной техники и оргтехникой государственного органа и его территориальных подразделений, подписанную главным бухгалтером (начальником финансового отдела) по форме согласно приложению 50-1 к настоящим Правилам.";
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      "7-1. Бюджетная заявка администратора программ по программам, включающим расходы в сфере информатизации должна быть представлена согласно формам Инструкции по планированию мероприятий по реализации бюджетных программ в сфере информатизации, утвержденной совместным приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 июня 2004 года N 94 и Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 17 мая 2004 года N 101-п, зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 12 июня 2004 года за N 2935";
      пункт 8 после слов "в их распоряжении," дополнить словами "на соответствующий финансовый год составляется по форме, установленной центральным уполномоченным органом, и";
      пункт 10-2 исключить;
      в пункте 10-3:
      после слов "при рассмотрении бюджетной заявки" дополнить словами "уполномоченным органом или";
      после слов "на каждом этапе рассмотрения" дополнить словами "на бумажном носителе и в информационной системе центрального уполномоченного органа";
      дополнить пунктом 10-4 следующего содержания:
      "10-4. Бюджетная заявка на предстоящий финансовый год представляется администратором бюджетных программ центральному уполномоченному органу до 1 июня текущего финансового года.";
      в разделе 2:
      в пункте 11-1:
      в подпункте 2) слова "и ожидаемый результат" заменить словами "ожидаемый результат и индикаторы";
      в подпункте 9) слова "критерии оценки бюджетной программы: указать показатели (количественные, качественные и др.)" заменить словами "ожидаемые результаты, индикаторы";
      в разделе 2-1:
      пункт 11-3 изложить в следующей редакции:
      "11-3. Проект паспорта бюджетной программы (подпрограммы) (далее - проект паспорта) является документом, определяющим цели, нормативное правовое основание, задачи, мероприятия, ответственных исполнителей, сроки выполнения, стоимость в национальной валюте, источники финансирования бюджетной программы, ожидаемые результаты, индикаторы.";
      в пункте 11-4:
      в подпункте 1):
      абзаце втором после слов "сумма расходов" дополнить словами "на планируемый год, если программа развития, то";
      в абзаце третьем слова "по бюджетным программам, направленным на реализацию приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ)" заменить словами "приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающих приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы)";
      абзац второй подпункта 3) после слов "в том числе правительственные займы," дополнить словами "связанные гранты,";
      в абзаце первом подпункта 7) после слов "ожидаемые результаты" дополнить словами "и индикаторы";
      разделы 2-2, 2-3 исключить;
      в разделе 3:
      пункт 12-1 изложить в следующей редакции:
      "12-1. Расчеты расходов по бюджетной программе (подпрограмме), за исключением затрат, направляемых на субсидирование, осуществляются на основании нормативных, количественных, стоимостных показателей бюджетных программ и утвержденных натуральных норм.
      Размер бюджетных субсидий определяется как сумма, направляемая на покрытие стоимости деятельности физических, юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств за минусом стоимости, покрываемой самими физическими, юридическими лицами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет собственных средств.";
      дополнить пунктом 12-2 следующего содержания:
      "12-2. Администратор программы должен вносить бюджетную заявку в пределах лимита расходов.
      В случае превышения общей стоимости бюджетных программ (подпрограмм) над лимитами расходов администраторы программ в составе бюджетной заявки представляют в центральный уполномоченный орган обоснованные предложения по изменению:
      утвержденных государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ, в том числе их планов мероприятий;
      натуральных норм;
      количественных и стоимостных показателей бюджетных программ (подпрограмм).";
      в пункте 13-1 слово "бюджетных" исключить;
      дополнить пунктом 13-2 следующего содержания:
      "13-2. Администраторы программ в составе бюджетной заявки представляют информацию о наличии у организации (организаций) имеющихся основных средств (на основе проведенных инвентаризаций) в разрезе программ и подпрограмм.";
      в пункте 14:
      в подпункте 16) исключить слова "и приобретению комплектующих и запасных частей для оборудования, и других основных средств";
      в подпункте 20):
      после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
      "В графе 1 указывается наименование страны.
      В графе 2 указывается вид валюты.";
      в третьем абзаце после слов "в графе" цифру "1" заменить цифрой "3";
      в четвертом абзаце цифру "2" заменить цифрой "4";
      в пятом абзаце цифру "3" заменить цифрой "5";
      в шестом абзаце цифру "4" заменить цифрой "6";
      в седьмом абзаце цифру "5" заменить цифрой "7";
      после седьмого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
      "В графе 8 указывается курс тенге по отношению к валюте.";
      в восьмом абзаце цифру "6" заменить цифрой "9";
      в разделе 4:
      в пункте 21:
      в подпункте 1):
      после слов "с начала" дополнить словами "реализации инвестиционного проекта, в том числе";
      после слов "средств по компонентам" дополнить словами "по форме согласно приложению 50-2 к настоящим Правилам";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) обоснования и расчеты планируемых расходов по подпрограммам и спецификам бюджетной программы (в разрезе перечня расходов, входящих в специфику).
      Администраторами программ прилагаются копии следующих документов (при их наличии):
      1) заключение государственной экспертизы юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на осуществление государственной экспертизы документации на строительство по технико-экономическому обоснованию либо проектно-сметной документации;
      2) заключенные договора (контракты) на товары, работы, услуги, в том числе по всем компонентам инвестиционного проекта.";
      приложения 2-2 "Информация о кредиторской задолженности на 01.01._______года" и 2-3 "Информация о дебиторской задолженности на 01.01._______года" исключить;
      приложение 8 (Форма 06-111) "Расчет расходов на основную заработную плату работников государственных учреждений здравоохранения" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
      приложение 13 (Форма 11-111) "Расчет расходов на основную заработную плату рабочих государственных учреждений" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
      в приложении 20 (Форма 01-121) "Расчет расходов на уплату социального налога" наименование графы 3 таблицы изложить в следующей редакции:
      "Сумма налога в год (гр.2 х гр.3)/1000 - гр.3 в приложении 20-1)";
      в Приложении 39 (Форма 01-146) "Расчет расходов по содержанию, обслуживанию, текущему ремонту зданий, помещений, ремонту оборудования и приобретению комплектующих и запасных частей для оборудования, и других основных средств":
      в наименовании исключить слова "и приобретению комплектующих и запасных частей для оборудования, и других основных средств";
      в таблице исключить строку девятую;
      в приложении 42 (Форма 01-151) "Расчет расходов на служебные командировки внутри страны" в наименовании графы 1 таблицы слова "0,5 х МРП" заменить словами "1 х МРП";
      приложение 43 (Форма 01-152) "Расчет расходов на служебные командировки за пределы страны" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
      дополнить приложением 50-1 "Информация по фактической обеспеченности средствами вычислительной техники и оргтехники" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
      дополнить приложением 50-2 "Информация по освоению средств по договорам" согласно приложению 5 к настоящему приказу.

      2. Департаменту методологии бюджетного процесса и функционального анализа (М.М. Бурангалиева) совместно с Юридическим управлением (Д.А. Ешимова) обеспечить государственную регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Заместитель Премьер-Министра
      Республики Казахстан - Министр

Приложение 1                           
к Приказу Министерства экономики       
и бюджетного планирования              
Республики Казахстан                   
от 23 февраля 2007 года N 36           

"Приложение 8                          
к Правилам составления бюджетных заявок
администраторами бюджетных программ    
Форма 06-111                           

              Расчет   затрат на основную заработную
           плату работников государственных учреждений
                          здравоохранения

                                                            Коды
                                                           ______
      Год                                                 |______|
      Вид данных (прогноз, план, отчет)                   |______|
      Функциональная группа                               |______|
      Администратор программ                              |______|
      Государственное учреждение                          |______|
      Программа                                           |______|
      Подпрограмма                                        |______|
      Специфика                                           | 111  |

Кате-
гория
долж-
ностей

Количество штатных единиц

Сумма
долж-
ностных
окладов в
месяц
(гр.2 х
базовый
долж.
оклад х
коэфф.
+...+
гр.12 х
базовый
долж.
оклад х
коэфф.)/
1000

до
го-
да

с
1
до
2

с
2
до
3

с
3
до
5

с
5
до
7

с
7
до
9

с
9
до
11

с
11
до
14

с
14
до
17

с
17
до
20

свы-
ше
20
лет

Всего
гр.2+
гр.3+
...
+гр.11
+гр.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Единица измере-
ния

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

тыс. тенге

G - 1


G - 2


G - 3


G - 4


G - 5


G - 6


G - 7


G - 8


G - 9


G - 10


G - 11


G - 12


G - 13


G - 14


Итого


продолжение таблицы

Повышение
за работу
в сельской
местности

Сумма
долж-
ност-
ного
оклада
в
месяц
с
учетом
повы-
шения
гр.14+
гр.16

Доплаты

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лено
данное
повы-
шение

Сум-
ма

Работникам,
занятым на
тяжелых
(особо
тяжелых)
физических
работах и
работах с
вредными
(особо
вредными)
и опасными
(особо
опасными)
условиями
труда

За
совмещение
должностей
(расширение
зоны
обслуживания)

За
выполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника

Кол-во работ-
ников, которым
уста-
новлена
доплата

Сумма

Кол-во работ-
ников,
которым
уста-
новлена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
уста-
новлена
доплата

Сумма

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ед.

тыс.
тенге

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенгепродолжение таблицы

Доплаты

За особые
условия
труда

За
заведование
отделением

За
организацию
и руководство
работой
станции
(отделений)
скорой
медицинской
помощи

За
оказание
медицинской
помощи
в условиях
террито-
риального
участка

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

24

25

26

27

28

29

30

31

ед.

тыс.
тенге

  ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

  продолжение таблицы

Доплаты

За психо-
эмоциональные и
физические
нагрузки

За
квалифи-
кационную
категорию

За ученую
степень

За работу
в ночное
время

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

32

33

34

35

36

37

38

39

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

продолжение таблицы

Доплаты

За работу в
праздничные и
выходные дни

За
сверхурочную
работу

Дополнительная оплата
труда за проживание
на территориях
радиационного риска

Коэффициент
за проживание
в зонах
экологического
бедствия

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Раз-
мер

Сумма
(МРПх
гр.42 х
гр.43)/
1000

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

40

41

42

43

44

45

46

47

48

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

коэф.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге  продолжение таблицы

Доплаты

Надбавки

  Сумма
доплат
в месяц
(гр.19+
гр.21+
гр.23+
гр.25+
гр.27+
гр.29+
гр.31+
гр.33+
гр.35+
гр.37+
гр.39+
гр.41+
гр.44+
гр.46)

Надбавка за постоянную готовность к выезду на чрезвычайные ситуации в период осуществления спасательных и неотложных
работ

Надбавка
за внедрение
новых методов
диагностики
или лечения в
практику,
за высокие
достижения
в работе,
выполнение
особо важных
или срочных
работ, за
сложность и
напряженность
в труде

Надбавка
за работу,
направленную
на развитие
учреждения,
применение
в практике
организации
передовых
методов
диагностики
и лечения
больных,
новых
лекарственных
средств и
медицинского
оборудования

За классную квалификацию

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

49

50

51

52

53

54

55

56

57

тыс. тенге

ед.

тыс. тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс. тенге  продолжение таблицы

Надбавки

Разница в
заработной плате

Итого
основной
зара-
ботной
платы в
месяц
(гр.17+
гр.49+
гр.57+
гр.59)

За почетное звание

Сумма
надбавок
в месяц
(гр.49+
гр.51+
гр.53+
гр.56)

Кол-во
работников
государ-
ственных
учреждений,
которым
выплачи-
вается
данная
разница

Сумма

Кол-во
работников,
которым
установлена
надбавка

Раз-
мер

Сумма
(МРПхгр.55
хгр.54)/
1000

58

59

60

61

62

63

64

ед.

коэф.

тыс.
тенге

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

тыс.
тенге  Руководитель государственного
учреждения:                           Гл. бухгалтер (начальник ФЭО): "

Приложение 2                           
к Приказу Министерства экономики       
и бюджетного планирования              
Республики Казахстан                   
от 23 февраля 2007 года N 36           

"Приложение 13                         
к Правилам составления бюджетных заявок
администраторами бюджетных программ    
Форма 11-111                           

               Расчет затрат на основную заработную плату
                  рабочих государственных учреждений                                                            Коды
                                                           ______
      Год                                                 |______|
      Вид данных (прогноз, план, отчет)                   |______|
      Функциональная группа                               |______|
      Администратор программ                              |______|
      Государственное учреждение                          |______|
      Программа                                           |______|
      Подпрограмма                                        |______|
      Специфика                                           | 111  |


Кол-во
штатных
единиц

Сумма
долж-
ностных
окладов
в месяц
(базовый
должн.
оклад х
коэф. х
гр.2)/
1000

Доплаты

За
руководство
бригадой

За совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Рабочим, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными)
и опасными (особо опасными) условиями труда

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Еди-
ница
изме-
рения

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

8

7

6

5

4

3

2

1

Итого

  продолжение таблицы

Доплаты

За особые
условия труда

За работу в ночное время

За работу в праздничные и выходные дни

За сверхурочную работу

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

10

11

12

13

14

15

16

17

ед.

тыс. тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

  продолжение таблицы

Доплаты

Надбавки

Дополнительная
оплата за проживание
на территориях
радиационного риска

Коэффициент
за проживание
в зонах
экологического
бедствия

Сумма
доплат
в месяц
(гр.5+
гр.7+
гр.9+
гр.11+
гр.13+
гр.15+
гр.17+
гр.20+
гр.22)

За работу
на автомобилях
с прицепами

К-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Раз-
мер

Сумма
(МРП х
гр.18х
гр.19)/
1000

К-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
доплата

Сумма

Кол-во
работников,
которым
установлена
надбавка

Сумма

18

19

20

21

22

23

24

25

ед.

коэф.

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

тыс.
тенге

ед.

тыс.
тенге

  продолжение таблицы

Надбавки

Разница
в заработной плате

Итого
основ-
ной
зара-
бот-
ной
платы
в ме-
сяц
(гр.3+
гр.23+
гр.30+
гр.32)

Итого
основ-
ной
зара-
бот-
ной
платы
в год
гр.33
х12

За классную квалификацию

За работу в
Вооруженных
Силах, других
войсках и
воинских
формированиях,
право-
охранительных
органах,
государственной
противопожарной
службе

Сумма
надбавок
в месяц
(гр.25+
гр.27+
гр.29)

Кол-во
работ-
ников
государ-
ствен-
ных
учреж-
дений,
которым
выпла-
чивает-
ся
данная
разница

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

Кол-во
работ-
ников,
которым
установ-
лена
надбавка

Сумма

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ед.

тыс. тенге

ед.

тыс. тенге

ед.

ед.

тыс.
тенге

тыс.
тенге

тыс.
тенге  Руководитель государственного
учреждения:                           Гл. бухгалтер (начальник ФЭО): "

Приложение 3                           
к Приказу Министерства экономики       
и бюджетного планирования              
Республики Казахстан                   
от 23 февраля 2007 года N 36           

"Приложение 43                         
к Правилам составления и представления 
бюджетной заявки администраторами      
бюджетных программ                     
Форма 01-152                           

               Расчет расходов на служебные командировки
                         за пределы страны

                                                         Коды
Год                                               ______________
Вид данных (прогноз, план, отчет)                |______________|
Функциональная группа                            |______________|
Администратор программ                           |______________|
Государственное учреждение                       |______________|
Программа                                        |______________|
Подпрограмма                                     |______________|
Специфика    Командировки и служебные разъезды   |     152      |
                    за пределы страны            |______________|

Наи-
мено-
вание
страны

Вид
ва-
люты

Норма
воз-
меще-
ния
суточ-
ных
рас-
ходов
на 1
чел

Норма
расхо-
дов по
найму
жилого
поме-
щения
в сутки
на 1
чел.
(тенге)

Средне-
годовое
коли-
чество
чело-
веко/
дней
в
коман-
диров-
ках
(чел/дн)

Средне-
годовое
коли-
чество
коман-
дируе-
мых
человек
(чел)

Сред-
няя
стои-
мость
одного
проезда
в оба
конца
(тенге)

Курс
тенге
по
отно-
шению
к
валюте

Сумма
рас-
ходов
((гр.1+
гр.2)
х гр.3+
(гр.4 х
гр.5))/
1000
(тыс.
тенге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       Руководитель администратора программ/
       государственного учреждения _______________________________
       Главный бухгалтер (нач.ФЭО) _______________________________"

Приложение 4                           
к Приказу Министерства экономики       
и бюджетного планирования              
Республики Казахстан                   
от 23 февраля 2007 года N 36           

"Приложение 50-1                       
к Правилам составления и представления 
бюджетной заявки администраторами      
бюджетных программ                     

       Информация по фактической обеспеченности средствами
              вычислительной техники и оргтехникой

Наименование

Технические
характеристики
(модель,
мощность, год
выпуска)

Коли-
чество
(шт.)

Стоимость,
(тыс. тенге)

Серверы:
в т.ч. ...
Ноутбуки
в т.ч. ...
Рабочие станции:
в т.ч. ...
Принтеры:
в т.ч. ч/б, цветной, сетевой
Сканер
в т.ч. ...
Плоттер
в т.ч. ...
Другое ...
  Глав. Бухгалтер (начальник фин. отдела) __________
Ф.И.О.: _________
Конт. телефон: ______

Исполнитель ___________
Ф.И.О.: _________
Конт.телефон ______"

Приложение 5                           
к Приказу Министерства экономики       
и бюджетного планирования              
Республики Казахстан                   
от 23 февраля 2007 года N 36           

"Приложение 50-2                       
к Правилам составления и представления 
бюджетной заявки администраторами      
бюджетных программ                     

         Информация по освоению средств по договорам

Наименование инвестиционного проекта

Наименование
компонентов

Общая сумма
по договору
(тыс.тенге)

Освоенная
сумма по
договору
(тыс.тенге)

Сумма на
текущий
финансовый
год,
тыс.тенге

Сумма на
предстоящий
финансовый
год,
тыс.тенге

Компонент N 1

Компонент N 2

Компонент N...

Всего"