Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы N 330 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 63 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 3 мамырдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4658 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының есеп беру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі - Агенттік)  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

         1. Агенттік Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы N 330 қаулысына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3329 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және басқа мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық кесімдерінің бюллетенінде 2005 жылғы, N 20, 186-бетте жарияланған) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3868 тіркелген), Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 қарашадағы N 330 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 27 мамырдағы N 119 қаулысымен (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4258 тіркелген) енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың есеп беру ережесінде:

      1-тармақта:
      6) тармақшадағы "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша ағымдағы шоттардағы меншікті ақшаның қалдығы жөніндегі есеп.";

      2-1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Ай сайын қағаз тасымалдағышта жасалатын есеп беруге бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға қол қояды, ол мөрмен расталады және Ұйымда сақталады. Ұйым уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрату алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы есеп беруді ұсынады.";

      1-қосымша:
      "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" деген кесте:
      7.1 жолдан кейін мынадай мазмұндағы 7.2 жолмен толықтырылсын:

"7.2

туынды қаржы құралдар 
";

      10.1 жолдан кейін мынадай мазмұндағы 10.2 жолмен толықтырылсын:

"10.2

туынды қаржы құралдар
";

      11- жол мынадай редакцияда жазылсын:

"11.

Күн аяқталғандағы есептелген
инвестициялық кіріс (шығыс),
оның ішінде
";

      11.1, 11.2, 11.2-1, 11.3, 11.4 жолдарында "шығындар" деген сөзі "шығыстар" деген сөзбен ауыстырылсын;
      11.2-2 жолы "кірістер" деген сөзден кейін "(шығыстар)" деген сөзімен толықтырылсын;
      орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тілінде мәтін өзгермейді;

      Ескертудің 6-тармағында "шығындар" деген сөз "шығыстар" сөзімен ауыстырылсын;

      2-қосымшада:
      "1. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген бағалы қағаздар" деген кесте 17 "Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан процентпен жиынтығы" деген бағаннан кейін 18 "Ескерту 15 " деген бағанмен толықтырылсын;
      "4. Шартты талаптар/міндеттемелер" деген кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"N

Баптың атауы

Базалық актив

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Мәмілені жасау күніне ағымдағы құны

Есепті күнге ағымдағы құны

А

1

2

3

4

5

1. 

Шартты талаптар

1.1

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар

1.1.1


1.1.n


1.2

Қаржы форвардтарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

1.2.1


1.2.n


1.3

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл"

1.3.1


1.3.n


1.4

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут"

1.4.1


1.4.n


1.5

Бекітілген проценттік своп

1.5.1


1.5.n


1.6

Құбылмалы проценттік своп

1.6.1


1.6.n


1.7

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар

1.7.1


1.7.n


1.7

Қаржы форвардтарды сату бойынша шартты талаптар

1.7.1


1.7.n


1.8

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсышот

1.8.1


1.8.n


1.9

Сатылған опциондық келісім-шарттар  - "колл" - қарсышот

1.9.1


1.9.n


1.10

Басқа шартты міндеттемелер

1.10.1


1.10.n


2. 

Шартты міндеттемелер

2.1


2.1.1


2.1.n

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.2


2.2.1


2.2.n

Қаржы форвардтарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер

2.3


2.3.1


2.3.n

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсышот

2.4


2.4.1


2.4.n

Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсышот

2.5


2.5.1


2.5.n

Құбылмалы проценттік своп

2.6

Бекітілген проценттік своп

2.6.1


2.6.n


2.7

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер

2.7.1


2.7.n


2.7

Қаржы форвардтарды сату бойынша шартты міндеттемелер

2.7.1


2.7.n


2.8

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"

2.8.1


2.8.n


2.9

Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"

2.9.1


2.9.n


2.10

Басқа шартты міндеттемелер

2.10.1


2.10.n

";

      ескерту мынадай мазмұндағы 15-тармақпен толықтырылсын:
      "15. 18 бағанда бағалы қағаздың санаты көрсетіледі (сату үшін, саудалық не өтелгенше ұсталатын).";

      осы қаулының қосымшасына сәйкес 7-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Стратегия және талдау департаменті (М.С. Бөбеев):
      1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, жинақтаушы зейнетақы қорларға, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ.Н. Өзбековке жүктелсін.

       Төраға

                               Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
                                 және қаржы ұйымдарын  реттеу мен
                                 қадағалау агенттігі Басқармасының
                                   2007 жылғы 30 наурыздағы N 63
                                          қаулысына қосымша

                                "Зейнетақы активтерін инвестициялық
                                басқару жөніндегі қызметті жүзеге
                                 асыратын заңды тұлғалардың есеп
                                    беру ережесінің 7-қосымшасы
 
        __________________бастап _________________қоса кезең бойынша
      ағымдағы шоттардағы меншікті ақшаның қалдығы жөніндегі есеп
          ___________________________________________
      (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын
                     ұйымның толық атауы)


Атауы

күні, айы,
жылы

...

...

күні, айы,
жылы

Ағым-
дағы
шотта-
ғы
сома

баланс
бойын-
ша
актив-
терге
%-пен

...

...

Ағым-
дағы
шотта-
ғы
сома

баланс
бойын-
ша
актив-
терге
%-пен

А

1

2

3

...

...

...

...


Ақша
және
ақша
балама-
сы,
оның
ішінде:1.

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
екінші
деңгей-
дегі
банк-
тердің
ағымда-
ғы шот-
тарын-
дағы
ақша:1.1.
1.n
2.

Рези-
дент
емес
банк-
тердің
ағымда-
ғы
шотта-
рындағы
ақша:2.1
2.n

Ағымда-
ғы шот-
тардағы
ақша
қалды-
ғының
жиынты-
ғы
Баланс
бойынша
актив-
тер
сомасы         Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілеттігі бар тұлға
      _____________________
      күні___________________
      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттігі бар тұлға
      _________________________
      күні _____________________
      Орындаушы_____________ күні_____________________
      Телефон: ___________________________________________
      Мөр орны.".

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады