Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына қаржылық есептілік нысандары бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 44 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 5 маусымдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4702 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 Қаулысымен.

      Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.02.25 № 11(қолданысқа 2011.07.01 енгізіледі) Қаулысымен.

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларының хеджирлеу құралдарын пайдалануына, қаржылық есептілік нысандарын 2007 жылғы 28 ақпандағы "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес келтіру қажеттілігіне байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына қаржылық есептілік нысандары бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Бухгалтерлік есеп департаменті (Шалғымбаева Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасын Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, жинақтаушы зейнетақы қорларына және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

      4. Республикасын Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары осы қаулыны алған күннен бастап бес күндік мерзімде оны инвестициялық портфельді басқарушыларға, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, бағалы қағаздар нарығындағы трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға жіберісін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З. Айманбетоваға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
       Төрағасы

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігінің Төрағасы
___________________
2007 жылғы 8 мамырда

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2007 жылғы 30 сәуірдегі
44 қаулысына    
қосымша     

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржылық есептілік нысандары бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаулыларының тізбесі

      1. <*>
      Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      2. <*>
      Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      3. <*>
      Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      4. <*>
      Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      5. <*>
      Ескерту. 5-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      6. <*>
      Ескерту. 6-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларының жылдық қаржылық есеп беру тәртібі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 174 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3387 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларының жылдық қаржылық есеп беру тәртібі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 174 қаулысына және "Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 18 ақпандағы N 9 қаулысымен енгізілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4128 тіркелген толықтыруларымен және өзгерістерімен) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:
      2) тармақшадағы "кірістер мен шығыстар туралы" деген сөздер "пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "таза зейнетақы активтері туралы есеп" деген сөздер "зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "таза зейнетақы активтеріне өзгерістер туралы" деген сөздер "зейнетақы активтері бойынша пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "ақша" деген сөз "ақша қаражаты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "меншікті" деген сөз алынып тасталсын;

      1-қосымшада:
      кестеде:
      "Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
      Инвестициялық жылжымайтын мүлік";
      "Кері РЕПО" операциясы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";
      "Ақша" деген жол "Ақша" деген сөзден кейін "және ақша баламалары" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Меншікті капитал" жолындағы "Меншікті капитал" деген сөздер "Капитал" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын)" деген жолдағы "Бөлінбеген кіріс" деген сөздер "Бөлінбеген пайда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Кредиторлық берешек" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Бағалау міндеттемелері";
      "РЕПО" операциясы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";
      "Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы" жолындағы "Меншікті" деген сөз алынып тасталсын;

      2-қосымшада:
      атындағы "кірістер мен шығыстар туралы" деген сөздер "пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      кестеде:
      "Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)" деген жолдағы "және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Кезеңдегі пайда (зиян)
      Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)";

      3-қосымшада:
      атындағы "Таза зейнетақы активтері туралы есеп" деген сөздер "Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      кестеде:
      "Кері РЕПО" операциясы бойынша талаптар" және "Зейнетақы төлемдерінен түскен табыс салығы бойынша кредиторлық берешек" деген жолдардан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";

      4-қосымшада:
      атындағы "Таза зейнетақы активтеріне өзгерістер туралы" деген сөздер "Зейнетақы активтері бойынша пайдалар және зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-қосымшада:
      атындағы "ақша" деген сөз "ақша қаражаты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      кестеде:
      "Кезең басындағы ақша қалдығы" және "Кезең соңындағы ақша қалдығы" деген жолдар "ақша" деген сөзден кейін "және ақша баламалары" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

                                          Қазақстан Республикасының
                                          Ұлттық Банкі Басқармасының
                                         2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                                N 174 қаулысына
                                                       6-қосымша

                                                             6-нысан

              _________________________________________
             (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
               200_ жылғы "___" _______  жағдай бойынша
                  капиталындағы өзгеріс туралы есеп

                                          (мың Қазақстан теңгесімен)


Бас ұйымның капиталы

Жарғылық
капитал

Резервтік
капитал

Басқа да
резервтер

1

2

3

4

Алдыңғы кезең
басындағы сальдо
Есеп
саясатындағы
өзгерістер және
қателерді түзету
Өткен кезең
басында қайта
саналған сальдо
Негізгі
құрал-жабдықтарды
қайта бағалау
Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар құнының
өзгеруі
Ақша ағындарын
хеджирлеу
Басқа да
операциялардан
пайда (зиян)
Капиталдың
өзінде тікелей
танылған пайда
(зиян)
Кезеңдегі пайда
(зиян)
Кезеңдегі барлық
пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар
эмиссиясы
(құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Сатып алынған
акциялар (құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі
құрал-жабдықтарды
жинақталған
қайта бағалаудың
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті кезең
басындағы сальдо
Есеп
саясатындағы
өзгерістер және
қателерді түзету
Есепті кезең
басында қайта
саналған сальдо
Негізгі
құрал-жабдықтарды
қайта бағалау
Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар құнының
өзгеруі
Ақша ағындарын
хеджирлеу
Басқа да
операциялардан
пайда (зиян)
Капиталдың
өзінде тікелей
танылған пайда
(зиян)
Кезеңдегі пайда
(зиян)
Кезеңдегі барлық
пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар
эмиссиясы (құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Сатып алынған
акциялар
(құрылтайшылардың
салымдары және пайлары)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі
құрал-жабдықтарды
жинақталған
қайта бағалаудың
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті кезең
соңындағы сальдо
  кестенің жалғасы


Азшылық үлесі

Капитал жиынтығы

Бөлінбеген пайда
(өтелмеген зиян)

Барлығы5

6

7

8

       "Бас ұйымның капиталы" және "Азшылық үлесі" бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
      Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдар болмаған кезде инвестициялық портфельді басқарушылар 2-6-бағандарды толтырады.
      Бірінші басшы ___________________ күні ___________________
      Бас бухгалтер ______________________ күні ___________________
      Орындаушы ___________________________ күні ___________________
      Телефоны _______________________________
      Мөр қоюға арналған орын";

      7-қосымшада:
      3-тармақта:
      2) тармақшасындағы "кірістер мен шығыстар туралы" деген сөздер "пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "ақша" деген сөз "ақша қаражаты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      "меншікті" деген сөз алынып тасталсын;
      "меншікті капиталға" деген сөз "капиталға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      8-тармақ 2011.07.01 бастап күшін жояды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.11.01 № 88 Қаулысымен.
      8. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3384 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларының жылдық қаржылық есеп беру тәртібі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 174 қаулысына және "Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 18 ақпандағы N 9 қаулысымен енгізілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4128 тіркелген толықтыруларымен және өзгерістерімен) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықта:

      3-тармақта:
      2) тармақшадағы "кірістер мен шығыстар туралы" деген сөздер "пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "таза зейнетақы активтері туралы есеп" деген сөздер "зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "таза зейнетақы активтеріне өзгерістер туралы" деген сөздер "зейнетақы активтері бойынша пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-қосымшада:
      кестеде:
      "Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
      Инвестициялық жылжымайтын мүлік";
      "Кері РЕПО" операциясы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";
      "Ақша" деген жол "Ақша" деген сөзден кейін "және ақша баламалары" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Меншікті капитал" жолындағы "Меншікті капитал" деген сөздер "Капитал" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын)" деген жолдағы "Бөлінбеген кіріс" деген сөздер "Бөлінбеген пайда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері";
      "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері";
      "РЕПО" операциясы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";
      "Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы" жолындағы "Меншікті" деген сөз алынып тасталсын;

      2-қосымшада:
      атындағы "кірістер мен шығыстар туралы" деген сөздер "пайдалар мен зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      кестеде:
      "Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)" деген жолдағы "және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар" деген сөздер алынып тасталсын;
      "Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "Кезеңдегі пайда (зиян)
      Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)";

      3-қосымшада:
      атындағы "Таза зейнетақы активтері туралы есеп" деген сөздер "Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      кестеде:
      "Кері РЕПО" операциясы бойынша талаптар" және "Зейнетақы төлемдерінен түскен табыс салығы бойынша кредиторлық берешек" деген жолдардан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Туынды қаржы құралдары";

      4-қосымшада:
      атындағы "Таза зейнетақы активтеріне өзгерістер туралы" деген сөздер "Зейнетақы активтері бойынша пайдалар және зияндар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. <*>
      Ескерту. 9-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      10. <*>
      Ескерту. 10-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

      11. <*>
      Ескерту. 11-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.05.25 N 49 қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады