"Марапаттаудың салалық жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 15 қаңтардағы N 39 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2007 жылғы 2 қыркүйектегі N 531 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 19 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4938 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009 жылғы 10 қарашадағы N 689 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2009.11.10 N 689 бұйрығымен.

      "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы  Заңына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Марапаттаудың салалық жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 15 қаңтардағы  N 39 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2691 болып тіркелген, 2005 жылғы 4 қарашадағы N 140-141 (765) "Заң газетінде" жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісі;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерін марапаттау тәртібі туралы ереже:
      мынадай мазмұндағы 3-1 бөліммен толықтырылсын:
      "3-1. "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісімен наградтаудың шарттары
      11. "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісімен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісіне айрықша үлесін қосқан Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағындағы шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар:
      1) денсаулық сақтау саласындағы көрнекті әзірлемелер үшін;
      2) белсенді және табысты қайырымдылық қызметі және мейірімділігі үшін;
      3) қызметтік міндеттерді орындау кезінде көрсеткен кәсібилік және жан қиярлылығы үшін марапатталады.
      12. "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісі алтын түсті шеңбер арасын қосқан мерейтой медалі мен түйреуіш түрінде жасалған.
      13. Медаль сары түсті металдан (латунь) жасалған диаметрі 30 мм дөңгелек нысанда болады.
      Аверс: жылтыр фонда әріптер мен суреттері шығып тұрған, күңгірттелген түрде болады. Ортасында тосағанды ораған жылан түріндегі медицина эмблемасы, үстіңгі жағында - шығып келетін күн сөулесі, төменде - жапырақтарымен лавр бұтағы бейнеленген. Медальдің жиегінде: "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" деген жазу бар.
      Реверс: күнгірттелген фонда әріптері шығып тұрған, жылтыр түрінде болады. Ортасында "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" деген жазу бар.
      Планкасы көгілдір түсті муарлы лентасымен көлемі 18х25мм сары түсті металл (латунь) түрінде болады. Бекіткіші: визорлық түйреуіш.
      14. "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісімен марапатталған тұлғаларға осы ережеге 3-қосымшаға сәйкес белгіленген үлгідегі куәлік беріледі;
      Куәлік көгілдір түсті қатты мұқабалы екі беттен тұрады. Мұқабасында Қазақстан Республикасының Елтаңбасы және "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі", "Министерство здравоохранения Республики Казахстан", "Куәлік", "Удостоверение" деген жазулар бар.
      Сол жақ бетінің ішкі жағында кеуде белгісінің суреті, астында мынадай мазмұндағы жазу:
      N_____
      Оң жақ бетінің ішкі жағында мынадай жазулар болады:
      марапатталатын адамның тегі, аты, әкесінің аты;
      парақтың ортасында мынадай мазмұндағы жазулар:
      "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" кеуде белгісімен марапатталады.
      Министр_____;
      марапатталған "күні" айы жылы".

      2. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау департаменттерінің, республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары осы бұйрықты басшылыққа алсын.

      3. Министрліктің Білім, ғылым және кадр ресурстары департаменті (Н.Қ.Хамзина) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      4. Министрліктің Ұйымдастыру-құқықтық департаменті (Ж.М. Мұхамеджанов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Қ.Т. Омаровқа жүктелсін.

      6. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Министр

О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 2004 года N 39 "О некоторых вопросах отраслевой системы поощрения"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 сентября 2007 года N 531. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2007 года N 4938. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года N 689

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 10.11.2009 N 689 (порядок введения в действие см. п. 11).    

      В соответствии с  Законом Республики Казахстан "О системе здравоохранения",  ПРИКАЗЫВАЮ :

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 января 2004 года  N 39 "О некоторых вопросах отраслевой системы поощрения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2691, опубликованный в "Юридической газете" от 18 ноября 2005 года N 214-215 (948-949), следующие дополнения:
      пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "Нагрудной знак "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін";";
      Правила о порядке поощрения работников системы здравоохранения Республики Казахстан, утвержденные указанным приказом:
      дополнить главой 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Условия награждения нагрудным знаком "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін";
      11. Нагрудным знаком "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін" награждаются граждане Республики Казахстан, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, внесшие особый вклад в здравоохранение Республики Казахстан:
      1) за выдающиеся разработки в области здравоохранения;
      2) за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие;
      3) за профессионализм и самоотверженность проявленные при исполнении служебного долга;
      12. Нагрудный знак "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін" выполнен в виде юбилейной медали и колодки, соединенных между собой кольцом золотого цвета.
      13. Медаль имеет форму круга диаметром 30 мм, из металла желтого цвета (латунь).
      Аверс: фон блестящий, буквы и изображения выступающие, матированные. В центре изображена эмблема медицины - чаша со змеей, в верхней части - лучи восходящего солнца, внизу ветка лавра с листьями. По кругу надпись: "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін". Қазақстан.
      Реверс: фон матированный, буквы выступающие, блестящие. По середине надпись: "Қазақстан Республикасы. Денсаулық сақтау министрлігі".
      Планка; размером - 18х25 мм, металл желтого цвета (латунь) с муаровой лентой голубого цвета.
      Крепление: булавка с визорным замком;
      14. Лицам, награжденным нагрудным знаком "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін" выдается удостоверение установленного образца согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
      Удостоверение состоит из двух листов с твердой обложкой голубого цвета. На корочке имеется Герб Республики Казахстан и надписи: "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі", "Министерство здравоохранения Республики Казахстан", "Күәлік", "Удостоверение".
      На внутренней стороне левого листа имеется рисунок нагрудного знака, ниже надпись следующего содержания:
      N _____
      На внутренней стороне правого листа имеются следующие надписи: фамилия, имя, отчество награждаемого;
      по центру листа надпись следующего содержания:
      "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін" кеуде белгісімен марапатталады;
      Награждается нагрудным знаком "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін".
      Министр ___________;
      "день" месяц год награждения".

      2. Руководителям департаментов (управлений) здравоохранения областей и городов Алматы, Астаны, республиканских организаций здравоохранения принять к руководству настоящий приказ.

      3. Департаменту образования, науки и кадровых ресурсов (Хамзина Н.К.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном порядке.

      4. Департаменту организационно-правового обеспечения (Мухамеджанов Ж.М.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Омарова К.Т.

      6. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Министр