Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 106 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 қыркүйектегі N 111 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 22 қазандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4970 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.07.16 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз.

      Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық базаны»"Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына , " Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы " және " Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы  N 106 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4468 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2006 жылғы 13 желтоқсанда N 215 (1021) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру  ережесінде :
      6-тармақта:
      бірінші абзацтағы "Айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясы қайтарылып алынған" деген сөздер "Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясынан айырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацта:
      "шетел валюталарымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясы 3 (үш) жылдан астам уақытқа қайтарылып алынған" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясынан 3 (үш) жылдан астам уақытқа айырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензия" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензия" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақта:
      бірінші абзацта:
      "келіскенге дейін" деген сөздерден кейін "жарғының жаңа редакциясын, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;
      "немесе жарғының жаңа редакциясын" деген сөздер алынып тасталсын;
      алтыншы абзацтағы "келісу" деген сөзден кейін "не жарғының жаңа редакциясын келісу" деген сөздермен толықтырылсын;

      14-тармақта:
      "филиалына" деген сөзден кейін "Ереженің 2-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша өтінішті," деген сөздермен толықтырылсын;
      "16-бабының 3) тармағында" деген сөздер "42-бабының 2-тармағының 6) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1)," деген цифр мен белгі алынып тасталсын;

      15, 17 және 18-тармақтарда "айырбастау операцияларын" деген сөздердің алдында "шетел валютасымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "19. Уәкілетті ұйым "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу үшін Ұлттық Банктің филиалына өтініш жасайды.";

      21-тармақта "7 (жеті)" деген цифр және сөз "10 (он)" деген цифрмен және сөзбен ауыстырылсын;

      22 және 23-тармақтардағы "айырбастау операцияларын" деген сөздердің алдында "шетел валютасымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "26. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) айырбастау пункті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4817 тіркелген, "Екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзету мен жайластыруды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы  N 56 қаулысымен белгіленген талаптарға, сондай-ақ мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
      айырбастау пунктінің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс істеу бойынша даярлықтан өткен не қолма-қол шетел валютасымен кемінде 1 (бір) жыл жұмыс стажы бар кассирінің (кассирлерінің) болуы;
      клиенттер үшін шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау туралы мәліметтер бар ақпараттық стендтердің болуы (кемінде биіктігі 40 см және ені 40 см болатын мөлшермен);
      айырбастау пунктінің үй-жайында банкноталардың түпнұсқалығын айқындаудың кемінде мынадай 2 (екі) тәсілін қамтамасыз ететін, ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындауға арналған техникалық құралдардың болуы:
      банкнотаны ультракүлгін сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясын және өзгені тексеру);
      банкнотада магниттік белгілердің болуын тексеру.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "27. Айырбастау пунктінің Ереженің 26-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келуін растайтын құжаттар ретінде мынадай құжаттар ұсынылады:
      екінші деңгейдегі банктің кассирде қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша кәсіби даярлығының болуын растайтын құжаттың түпнұсқасы немесе нотариат растаған көшірмесі не қызметкердің еңбек қызметін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттың (құжаттардың) көшірмелерін қоса бере отырып, кассирдің қолма-қол шетел валютасымен кемінде 1 (бір) жыл жұмыс стажын растайтын құжаттың түпнұсқасы немесе нотариат растаған көшірмесі;
      ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындауға арналған техникалық құралдардың сипаттамаларын айқындайтын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      банк операцияларын жүргізуге арналған үй-жайдың дайындық дәрежесі туралы Ұлттық Банк филиалының тексеру актісінің және (немесе) қорытындысының көшірмелері.";

      29-тармақта:
      төртінші абзац "айырбастау операцияларын" деген сөздердің алдында "шетел валютасымен" деген сөздермен толықтырылсын;
      бесінші абзац "филиал туралы" деген сөздердің алдында "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әділет органдарында есептік тіркеуден өткен" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "Банктің филиалы айырбастау пунктінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің филиалына мынадай құжаттарды ұсынады:
      банктің филиалын есептік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әділет органдарында есептік тіркеуден өткен банктің филиалы туралы ереженің көшірмесі.";

      30-тармақтың бірінші абзацы алынып тасталсын;

      35-тармақта:
      2) тармақшадағы "." деген белгі ";" деген белгімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) тиісті органның айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның орналасқан жерінің өзгеруі туралы шешімі қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жаңа деректемелерін көрсете отырып Ұлттық Банктің филиалына жазбаша хабарлайды.";

      40-тармақтың екінші абзацы ", бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)" деген сөздермен толықтырылсын;

      44-тармақтың 3) тармақшасында "айырбастау пункттерін" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) банк операцияларын жүргізуге арналған үй-жайды тексеру актісінің және дайындық дәрежесі туралы Ұлттық Банк филиалы актісінің және (немесе) қорытындысының көшірмелері;";
      3) тармақша алынып тасталсын;

      46-тармақтың бірінші абзацы алынып тасталсын;

      51-тармақтың он бірінші абзацында "корреспонденттік қатынасы" деген сөздерден кейін "және (немесе) инкассалық операцияларды жүзеге асыру бойынша шарттық қатынастары" деген сөздермен толықтырылсын;

      62-тармақта:
      "(олардың филиалдары)" деген сөздер алынып тасталсын;
      "нысан бойынша" деген сөздерден кейін ", бар болған кезде филиалдардың операциялары есепке ала отырып жиынтық түрде" деген сөздермен толықтырылсын;

      66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "66. Айырбастау операцияларын ұйымдастыруға уәкілетті ұйым берген лицензияның қолданылуын тоқтата тұруды немесе одан айыруды Ұлттық Банктің филиалы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  48-бабы 1-тармағының б), з) және к-1) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырады.";

      67-тармақта:
      "қайтарып алынған" деген сөздер "айырған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "айырбастау операцияларын" деген сөздердің алдында "шетел валютасымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      68-тармақта:
      "қайтарып алынған" деген сөздер "айырған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "айырбастау операцияларын" деген сөздердің алдында "шетел валютасымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      69-тармақта:
      "7 (жеті)" деген цифр және сөз "10 (он)" деген цифрмен және сөзбен ауыстырылсын;
      "айырбастау операцияларын ұйымдастыру үшін берілген лицензияны қайтарып алу туралы" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру үшін берілген лицензиядан айыру туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "облыстық" деген сөзден кейін "немесе қалалық" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-қосымшада:
      "1. Жеке тұлғалар:" кестесі мынадай мазмұндағы тоғызыншы бағанмен толықтырылсын:

"

Жеке сәйкестендіру
нөмірі (бар болса)

                       ";
      "2. Заңды тұлғалар" кестесі мынадай мазмұндағы тоғызыншы бағанмен толықтырылсын:

"      

Бизнес-сәйкестендіру
нөмірі (бар болса)

                       ";
      мынадай мазмұндағы 2-1-қосымшамен толықтырылсын:

                                    "Қазақстан Республикасында
                                    қолма-қол шетел валютасымен
                                    айырбастау операцияларын
                                    ұйымдастыру ережесіне
                                    2-1-қосымша
                                    _______________________________
                                    (Қазақстан Республикасы Ұлттық
                                    Банкінің аумақтық филиалының
                                    атауы) басшысы
                                    _______________________________
                                         (басшының аты-жөні)

      Шетел валютасымен айырбастау операцияларын
             ұйымдастыру үшін лицензия алуға
                         өтініш
____________________________________________________________________
                (өтініш берушінің атауы)
Өтініш берушінің кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі
бойынша коды _______________________________________________________
Өтініш берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)____________
Өтініш берушінің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі __________________
      Қазақстан Республикасының аумағында шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензия беруді сұраймын.
      Қоса берілген құжаттар:
      1.
      2.
      3.
      .....
      Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:
_____________________ ____________________________  ________________
      (лауазымы)              (аты-жөні)                 (қолы)

      200___жылғы «"____" ___________ Мөр орны";

      3-қосымшадағы "және орналасқан жері" деген сөздер алынып тасталсын;

      4-қосымшадағы "және орналасқан жері" деген сөздер алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап жиырма бір күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) Төлем балансы және валюталық реттеу департаментінен жариялауға өтінім алған күннен бастап үш күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауға шаралар қабылдасын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года N 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 111. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 октября 2007 года N 4970. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 144 (порядок введения в действие см. п. 3).

      В целях приведения нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, в соответствие с  Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" и Законами Республики Казахстан от 12 января 2007 года " О Национальных реестрах идентификационных номеров" и " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам национальных реестров идентификационных номеров", Правление Национального Банка Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года  N 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4468, опубликованное 13 декабря 2006 года в газете "Юридическая газета" N 215 (1195) внести следующие изменения и дополнения:
      в  Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 6:
      в абзаце первом слова "лицензия которой на организацию обменных операций была отозвана" заменить словами "которая была лишена лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой";
      в абзаце втором:
      слова "лицензия которой на организацию обменных операций с иностранной валютой была отозвана" заменить словами "которая была лишена лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой";
      после слов "лицензии на организацию обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      в пункте 11:
      в абзаце первом:
      после слов "Национального Банка" дополнить словами "новую редакцию устава, а также";
      слова ", или новую редакцию устава" исключить;
      в абзаце шестом после слов "уполномоченной организации," дополнить словами "либо согласование новой редакции устава";
      в пункте 14:
      после слов "Национального Банка" дополнить словами "заявление по форме, установленной приложением 2-1 к Правилам,";
      слова "подпунктом 3) статьи 16" заменить словами "подпунктом 6) пункта 2 статьи 42";
      цифру и знак "1)," исключить;
      в пунктах 15, 17 и 18 после слов "обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      пункт 19 изложить в следующей редакции:
      "19. Уполномоченная организация обращается в филиал Национального Банка за переоформлением лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой в порядке и сроки, установленные  Законом Республики Казахстан "О лицензировании".";
      в пункте 21 цифру и слово "7 (семи)" заменить цифрой и словом "10 (десяти)";
      в пунктах 22 и 23 после слов "обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      пункт 26 изложить в следующей редакции:
      "26. Обменный пункт юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой (его филиала), должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года  N 56 "Об утверждении Инструкции по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4817, а также следующим требованиям:
      наличие кассира (-ов) обменного пункта, прошедшего (-их) подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо имеющего (-их) опыт работы с наличной иностранной валютой не менее 1 (одного) года;
      наличие информационных стендов для клиентов (размером не менее 40 сантиметров в высоту и 40 сантиметров в ширину), содержащих сведения о курсах покупки, продажи и обмена наличной иностранной валюты;
      наличие в помещении обменного пункта технических средств для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающих не менее 2 (двух) следующих способов определения подлинности банкнот:
      проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное);
      проверка банкноты на наличие магнитных меток.";
      пункт 27 изложить в следующей редакции:
      "27. В качестве документов, подтверждающих соответствие обменного пункта требованиям, предусмотренным пунктом 26 Правил, представляются следующие документы:
      подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа банка второго уровня, подтверждающего профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой у кассира, либо подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего опыт работы кассира с наличной иностранной валютой не менее 1 (одного) года с приложением копии документа (-ов), подтверждающего (-их) трудовую деятельность работника, предусмотренного (-ых) законодательством Республики Казахстан;
      копия документа (-ов), определяющего (-их) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;
      копии акта осмотра и (или) заключения филиала Национального Банка о степени готовности помещения для проведения банковских операций.";
      в пункте 29:
      абзац четвертый после слов "обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      абзац пятый дополнить словами ", прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан";
      дополнить абзацами следующего содержания:
      "Филиал банка представляет в филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта, также следующие документы:
      копию свидетельства об учетной регистрации филиала банка;
      копию положения о филиале банка, прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      абзац первый пункта 30 исключить;
      в пункте 35:
      в подпункте 2) знак "." заменить знаком ";";
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения соответствующего органа об изменении места нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, письменно уведомляет филиал Национального Банка с указанием новых реквизитов.";
      абзац второй пункта 40 дополнить словами ", бизнес-идентификационный номер (при наличии)";
      в подпункте 3) пункта 44 после слов "обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      в пункте 45:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) копии акта осмотра и (или) заключения филиала Национального Банка о степени готовности помещения для проведения банковских операций;";
      подпункт 3) исключить;
      абзац первый пункта 46 исключить;
      в абзаце одиннадцатом пункта 51 после слов "корреспондентские отношения" дополнить словами "и (или) договорные отношения по осуществлению инкассовых операций";
      в пункте 62:
      слова "(их филиалы)" исключить;
      дополнить словами ", в сводном виде с учетом операций филиалов при их наличии";
      пункт 66 изложить в следующей редакции:
      "Приостановление действия или лишение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, выданной уполномоченной организации, осуществляется филиалом Национального Банка по основаниям, предусмотренным подпунктами б), з) и к-1) пункта 1  статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".";
      в пункте 67:
      слова "отзыва у" заменить словом "лишения";
      после слов "лицензии, дающей право на организацию обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      в пункте 68:
      слова "отзыва у" заменить словом "лишения";
      после слов "лицензии на организацию обменных операций" дополнить словами "с иностранной валютой";
      в пункте 69:
      цифру и слово "7 (семи)" заменить цифрой и словом "10 (десяти)";
      слова "об отзыве лицензии на организацию обменных операций" заменить словами "о лишении лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой";
      после слова "областной" дополнить словами "или городской";
      в приложении 2:
      таблицу "1. Физические лица:" дополнить столбцом девятым следующего содержания:

"

Индивидуальный
идентификационный номер
(при наличии)

                          ";
      таблицу "2. Юридические лица:" дополнить столбцом девятым следующего содержания:
"

Бизнес-идентификационный
номер (при наличии)

                          ";
      дополнить приложением 2-1 следующего содержания:

"Приложение 2-1                         
к Правилам организации                  
обменных операций с                     
наличной иностранной                    
валютой в Республике Казахстан          

Руководителю                            
______________________________________  
(наименование территориального      
филиала Национального Банка       
Республики Казахстан)          
______________________________________  
(фамилия, имя, отчество руководителя)  

                                 Заявление
                    на получение лицензии на организацию
                  обменных операций с иностранной валютой

      от_________________________________________________________________
                           (наименование заявителя)

Код заявителя по общему классификатору предприятий и организаций ________
Бизнес-идентификационный номер заявителя (при наличии) __________________
Регистрационный номер налогоплательщика заявителя _______________________
      Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с иностранной
валютой на территории Республики Казахстан.
      Прилагаемые документы:
      1.
      2.
      3.
      .....

      Уполномоченное лицо заявителя:
      ________________   __________________________   _____________
         (должность)      (фамилия, имя, отчество)      (подпись)

      "__"___________ 200_года                      Место печати"; 

      в приложении 3 слова "и место нахождения" исключить;
      в приложении 4 слова "и место нахождения" исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня со дня его первого официального опубликования.

      3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежного баланса и валютного регулирования заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

      Председатель
      Национального Банка