Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 наурыздағы N 77 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы N 241 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 19 қарашадағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4999 болып енгізілді.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасында мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының»"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 наурыздағы  N 77 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4257 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы  N 155 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4803 тіркелген) енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын мәжбүрлеп тарату туралы ережесінде:

      2-тармақтың 18) тармақшасы»"өкілеттікті" деген сөзден кейін "тарату комиссиясы төрағасының тікелей басшылығымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      9-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Тарату комиссиясының төрағасы оның қызметіне жедел басқаруды жүзеге асырады, бөлімшелері мен олардың басшыларының қызметіне бақылау жасайды.
      Тарату комиссиясының төрағасы осы Ереженің 107-тармағына сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлар комитетінің өкілеттігіне кіретін мәселелерді қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату ісі бойынша дербес шешім қабылдайды.";

      18-тармақта:
      7) тармақшада "валютамен" деген сөз "қажеттілігіне қарай шетел валютасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) және 22) тармақшалар алынып тасталсын;

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "19. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шоттары тарату комиссиясы және оның бөлімшелері тұрған жері бойынша екінші деңгейдегі банктің филиалдарында теңгемен және қажеттілігіне қарай шетел валютасында ашылады.";

      26-тармақта:
      5) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) басқа да шығыстар.";

      31-тармақта:
      29) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 30) тармақшамен толықтырылсын:
      "30) инкассация бойынша қызмет.";

      32-тармақта:
      5) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) жанар-жағар май материалдарын сатып алу.";

      мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:
      "34-1. Басқа да шығыстар жүз айлық есептік көрсеткіштен мөлшері аспауы тиіс осы Ереженің 26-тармағының 1)-5) тармақшаларында көзделмеген шығындар ретінде сипатталады.";

      49-тармақтағы "тиісінше жағдайда" деген сөздер алынып тасталсын;

      50-тармақ алынып тасталсын;

      79-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;

      83-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Бағалаушыны таңдау тендер (конкурс) өткізу жолымен жүзеге асырылады, оның нәтижесі бойынша ең тиімді шарттарды (көрсетілген қызметтер үшін төлем мөлшерін, бағалауды өткізу мерзімдерін, бағалаушыда филиалдық желі болуын және басқа шарттарды) ұсынған бағалаушы таңдалады.";

      107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "107. Кредиторлар комитетінің өкілеттігіне мыналар кіреді:
      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату барысында жасалатын барлық құжаттармен танысу;
      2) кредиторлардың құқықтары мен мүдделерін бұзу туралы шағымын қарауға қатысу;
      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату барысында кредиторлардың құқықтарын, мүдделерін және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу жөнінде, оның ішінде тарату комиссиясы мүшелері өздерінің міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындамағаны туралы уәкілетті органға және сотқа хабарлау;
      4) тарату комиссиясының әрекетіне сотқа және уәкілетті органға шағым жасау;
      5) мүлік сату бойынша аукциондарды және тарату комиссиясының мәжілісін қоса алғанда, кез келген тарату рәсімі болған кезде қатысуға құқығы бар комитет кредиторлары мүшелерінің ішінен кредиторлардың өкілдерін сайлау;
      6) тарату комиссиясынан таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты алу;
      7) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өндіріп алуға мүмкін емес дебиторлық берешегінің көлемін бекіту;
      8) тарату комиссиясы берген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату, конкурстық массасын жүзеге асыру жоспарын бекіту;
      9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын ескере отырып, тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне төленетін негізгі және қосымша төлемдердің мөлшерін қоса, тарату шығыстарының сметасын бекіту;
      10) тарату комиссиясының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансынан мүлікті есептен шығару жөніндегі актісін бекіту.";

      мынадай мазмұндағы 107-1-тармақпен толықтырылсын:
      "107-1. Кредиторлар комитеті болмаған жағдайда, сондай-ақ ол өзінің функцияларын жүзеге асырмағанда, осы Ереженің 107-тармағының 7)-10) тармақшаларында көзделген өкілеттікті тарату комиссиясының төрағасы жүзеге асырады.";

      120-тармақта:
      "Тарату комиссиясының" деген сөздер "Тарату комиссиясы төрағасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "хаттамамен ресімделетін" деген сөздер алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті (З.С. Жұмабаева):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларына мәлімет үшін жіберсін.

      4. Агенттіктің Төраға қызметі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

       Төраға

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 77 "Об утверждении Правил принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций"

Постановление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 октября 2007 года N 241. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2007 года N 4999

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций в Республике Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в  постановление Правления Агентства от 25 марта 2006 года N 77 "Об утверждении Правил принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4257), с изменением, внесенным  постановлением Правления Агентства от 28 мая 2007 года N 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4803) следующие изменения и дополнения:
      в  Правилах принудительной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций, утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 7) пункта 2 после слова "осуществляющий" дополнить словами "под непосредственным руководством председателя ликвидационной комиссии";
      абзац второй пункта 9 исключить;
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет оперативное руководство ее деятельностью, контролирует деятельность подразделений и их руководителей.
      Председатель ликвидационной комиссии самостоятельно принимает решения по вопросам ликвидационного производства страховой (перестраховочной) организации, за исключением вопросов, входящих в полномочия комитета кредиторов ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.";
      в пункте 18:
      подпункт 7) после слов "в тенге и" дополнить словами "при необходимости в";
      подпункты 21) и 22) исключить;
      абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
      "19. Текущие счета ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации открываются в тенге и при необходимости в иностранной валюте в филиалах банка второго уровня по месту нахождения ликвидационной комиссии и ее подразделений.";
      в пункте 26:
      в подпункте 5) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) прочие расходы.";
      в пункте 31:
      в подпункте 29) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 30) следующего содержания:
      "30) услуги по инкассации.";
      в пункте 32:
      в подпункте 5) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) приобретения горюче-смазочных материалов.";
      дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:
      "34-1. Прочие расходы представляют собой затраты, не предусмотренные подпунктами 1)-5) пункта 26 настоящих Правил, размер которых не должен превышать сто месячных расчетных показателей.";
      в пункте 49 слова "соответствующим образом" исключить;
      пункт 50 исключить;
      абзац второй пункта 79 исключить;
      пункт 83 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Выбор оценщика осуществляется путем проведения конкурса (тендера), по результатам которого предпочтение отдается оценщику, предложившему наиболее выгодные условия (размер оплаты за оказываемые услуги, сроки проведения оценки, наличие у оценщика филиальной сети и иные условия).";
      пункт 107 изложить в следующей редакции:
      "107. В полномочия комитета кредиторов входит:
      1) ознакомление со всеми документами, составляемыми в процессе ликвидации страховой (перестраховочной) организации;
      2) участие в рассмотрении жалоб кредиторов о нарушении их прав и интересов;
      3) информирование уполномоченного органа и суда о нарушениях прав, интересов кредиторов и законодательства Республики Казахстан в процессе ликвидации страховой (перестраховочной) организации, в том числе о ненадлежащем исполнении своих обязанностей членами ликвидационной комиссии;
      4) обжалование в суд и уполномоченный орган действий ликвидационной комиссии;
      5) избрание представителей кредиторов из числа членов комитета кредиторов, которые имеют право присутствовать при совершении любой из процедур ликвидации, включая аукционы по реализации имущества и заседания ликвидационной комиссии;
      6) получение от ликвидационной комиссии информации о финансовом состоянии ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;
      7) утверждение объема невозможной ко взысканию дебиторской задолженности ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации;
      8) утверждение представленного ликвидационной комиссией плана реализации ликвидационной, конкурсной массы страховой (перестраховочной) организации;
      9) утверждение сметы ликвидационных расходов, включая размер основных и дополнительных выплат председателю и членам ликвидационной комиссии с учетом финансового состояния страховой (перестраховочной) организации;
      10) утверждение акта ликвидационной комиссии на списание имущества с баланса страховой (перестраховочной) организации.";
      дополнить пунктом 107-1 следующего содержания:
      "107-1. В случае отсутствия комитета кредиторов, а также при не осуществлении им своих функций, полномочия, предусмотренные подпунктами 7)-10) пункта 107 настоящих Правил, осуществляет председатель ликвидационной комиссии.";
      в пункте 120:
      после слова "Решение" дополнить словом "председателя";
      слова "оформляемое протоколом," исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Жумабаева З.С):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и ликвидационных комиссий страховых (перестраховочных) организаций.

      4. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

       Председатель