Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті беру ережесін, шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысанын (үлгісін) бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2007 жылғы 26 қарашадағы N 710 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 30 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5018 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 7-бабының 6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:
      1) шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті беру ережесі;
      2) шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің нысаны (үлгісі) бекітілсін.

      2. Егіншілік және фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр

      Келісілді
      Қазақстан Республикасы
      Индустрия және сауда министрлігінің
      Техникалық реттеу және метрология
      комитеті төрағасының м.а.
      2007 жылғы 30 қараша

Қазақстан Республикасы Ауыл  
шаруашылығы министрiнiң  
2007 жылғы 26 қарашадағы   
N 710 бұйрығымен      
бекiтiлген        

Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және
шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру ережесi (бұдан әрі - Ереже) "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді.

      2. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу туралы шарт - шитті мақта иесі мен шитті мақтаның сапасын сараптау жөніндегі зертхана (орталық) арасында жасалатын шарт (бұдан әрі - шарт), оның негізінде шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізіледі;
      2) шитті мақта иесі - меншік құқығында шитті мақта бар жеке немесе заңды тұлға;
      3) сынау - белгіленген рәсімге сәйкес шитті мақтаның бір немесе бірнеше сипаттамаларын анықтаудан тұратын техникалық операция;
      4) шитті мақтаның сапасын сараптау жөніндегі зертхана (орталық) - шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу және шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру құқығына белгіленген тәртіппен тіркелген шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу жөніндегі сынау зертханасы (орталығы) (бұдан әрі - зертхана (орталық));
      5) шитті мақта партиясы - сапасы туралы бір жолдамалық құжатпен ресімделген бір селекциялық және өндірістік сорттағы, түрдегі және сыныптағы шитті мақтаның саны;
      6) шитті мақтаның сапасы туралы куәлік - шитті мақта сапасының нақты көрсеткіштерін куәландыратын құжат;
      7) шитті мақтаның сапасын сараптау - сынама таңдап алу мен сынауды, шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті ресімдеуді қамтитын, шитті мақта сапасының нақты көрсеткіштерін белгілеуге және растауға бағытталған шаралар кешені.

      3. Шитті мақтаның сапасын сараптауды оның сапасын анықтау құқығына белгіленген тәртіппен тіркелген зертханалар (орталықтар) жүргізеді.

      4. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік бiр мекен-жайға, көлiк құралының бiр түрiмен тиеп жөнелтiлетiн немесе бiр уақытта сақтауға арналған шитті мақтаның әрбiр бiртектi партиясына берiледi.

2. Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу тәртібі

      5. Шитті мақтаның сапасын сараптауға:
      1) сынамалар іріктеу;
      2) сынақтар өткізу;
      3) шитті мақтаның сапасы туралы куәлікті ресімдеу енеді.

      6. Шитті мақтаның сапасын сараптау зертхана мен (орталық пен) шитті мақта иесі арасында жасалған шарт негізінде жүргізіледі. Сапа көрсеткіштерінің тізбесі нормативтік құжаттарға және (немесе) оларды белгілейтін басқа көздерге сілтеме жасай отырып, шитті мақта иесімен жасалатын шартқа енгізіледі.

      7. Сынамаларды іріктеу шитті мақта иесінің қатысуымен жүргізіледі. Сынамалар іріктеу және сынақтар өткізу үшін Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын (немесе) қолдануға рұқсат етілген нормативтік құжаттар, әдістемелер, басқа да құжаттар пайдаланылады.
      Осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысандағы актімен сынамалар іріктеу ресімделеді. Сынамалар осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы шитті мақта сынамаларын тіркеу журналына тіркеледі.

      8. Шитті мақтаның сапасын сараптау нәтижелері осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы журналға енгізіледі.

      9. Жоғарыда көрсетілген журналдар бауланған, нөмірленген және зертхана (орталық) басшысының қолымен бекітілген болуы тиіс.

      10. Сынақтан өткен, целлофан қалтамен қапталған және шитті мақта иесі өкілінің қатысуымен зертхана (орталық) маманы мөрлеген шитті мақта сынамасы зертханада (орталықта) 24 сағаттан аспайтын уақытта сақталуы тиіс. Қапталған сынамаларды одан әрі сақтауы шитті мақтаның сапасы туралы куәліктің күшiнің мерзiмi iшiнде шитті мақта иесімен жүзеге асырылады және арбитражды сынама ретінде мақта өңдеу ұйымдарымен түсiнiспеушiлiктер болған жағдайда пайдалануы тиіс.

3. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру тәртiбi

      11. Сараптама нәтижелері бойынша мақта саласын дамыту жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысандағы шитті мақтаның сапасы туралы куәлік ресімделеді және шитті мақта иесіне беріледі. Куәліктің түпнұсқасы сынамаларды іріктеу сәттен 24 сағат аспайтын мерзімде шитті мақта иесіне беріледі, ал көшірмесі зертханада (орталықта) қалады және бір жыл бойы сақталады.

      12. Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік өнім сынамаларының бақылауы шитті мақтаның сапасын сараптау зертханасында (орталығында) өткен партиясына таралады.
      Шитті мақта иесімен мақта қолхатын алған сәтіне дейін куәліктің күшінің мерзімі бар.

                          Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу
                             және шитті мақтаның сапасы туралы
                                    куәлік беру ережесiне
                                           1-қосымша

              200__ж. "_____"_________________
             N_______ сынамалар таңдап алу акті

Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу туралы шитті мақта иесі
мен мақта өңдеу ұйымы арасындағы 200__ж. "___" _________N ___ шарт
негізінде мен, __________________________________________ маманы
                    (зертхананың атауы, Т.А.Ә.)
_________________________________________________________ қатысуымен
        (шитті мақта иесі өкілінің лауазымы, Т.А.Ә.)
қолданыстағы _______ стандартқа сәйкес _____________________________
         (стандарттың N)                   (МҚП немесе МӨҰ атауы)
тұрған шитті мақтаның сынамаларын алдым.

N________ шитті мақта партиясы       Партияның салмағы _______тонна

Таңдап алынған сынамалар саны _______________

Таңдап алынған сынамалар салмағы, кг ________

Сынамалар таңдап алынған күн мен уақыты:
200 __ ж. "___" _____________ сағ. ___ мин.

Зертхана маманы: ___________________     ________________________
                      (қолы)                     (Т.А.Ә.)
Шитті мақта иесі: __________________     ________________________
                      (қолы)                     (Т.А.Ә.)

                           Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу
                             және шитті мақтаның сапасы туралы
                                    куәлік беру ережесiне
                                           2-қосымша

        Шитті мақта сынамаларын тіркеу журналы

Рет N

Күн,
ай,
жыл

Шитті мақта иесі

Сынамалар
таңдап
алынған
орын

Сынамалар
таңдап алу
актінің N
және күні

Партияның
N және
салмағы

Сынаманы
қабылдаған
маманның
Т.А.Ә. және
қолы

1

2

3

4

5

6

7
                            Шитті мақтаның сапасына сараптама жүргізу
                              және шитті мақтаның сапасы туралы
                                   куәлік беру ережесiне
                                         3-қосымша

    Шитті мақтаның сапасы туралы куәлік беру журналы

Рет N п

Шитті
мақта
иесінің
Т.А.Ә.

Партияның N және салмағы

Күн, ай, жыл

Сапа көрсеткіштері

өнеркәсіптік
сорты

сыныбы

1

2

3

4

5

6кестенің жалғасы


Сынаулар
жүргізген
маманның
Т.А.Ә. және
қолы

Шитті
мақтаның
сапасы
туралы
куәліктің
N

Өтінім
берушінің
куәлік
алғаны
туралы
қолы

арамшөпті
қоспалар-
дың салмақ
үлесі, %

ылғал-
дың
салмақ
үлесі,
%

7

8

9

10

11


                                        Қазақстан Республикасы Ауыл
                                        шаруашылығы министрiнiң
                                       2007 жылғы 26 қарашадағы
                                            N 710 бұйрығымен
                                               бекiтiлген

____________________________________________________________________
   (шитті мақтаның сапасын сараптау жөніндегі зертхананың атауы)

Мекен-жайы:                           200__ж. "____" _____________
Телефон/факс:                         N ____ тіркеу аттестаты

                          N_____________
                  шитті мақтаның сапасы туралы
                            К У Ә Л І К

200__ ж."_____" ____________N _________ сынамаларды іріктеу актімен
қоса сараптамаға берілген шитті мақтаның сынамасына
__________________________________ _ ___________________ берілді.
шитті мақта иесі және тұрған жері

Шитті мақтаның сорты _____________________ Егін жылы 200___ж.
N___________партия       Шитті мақтаның шығу тегі __________________
Жинау түрі ________________________
Шитті мақтаны жинаған күн 200__ ж."_____" __________________________
Шитті мақтаның қажеттілігі _________________________________________

                ІРІКТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Рет N

Көрсеткіштер атауы

Нақты көрсеткіш-тер

1

2

3

1

Өнеркәсіптік сорты


2

Сыныбы


3

Арамшөпті қоспалардың салмақ үлесі, %


4

Ылғалдың салмақ үлесі, %


        Жүргізілген күні 200__ ж. "____" _____________

      Зертхана меңгерушісі: ______________  _____________
                                қолы           Т.А.Ә.

      М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады