"2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" 2006 жылғы 5 желтоқсандағы N 20/304-ІІІ шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының XХII сессиясының 2007 жылғы 10 сәуірдегі N 22/342-III шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2007 жылғы 19 сәуірде N 2443 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды

         Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің  115-бабына , "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  6-бабына , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 және 2006 жылғы 20 желтоқсандағы N 1230 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"    Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 наурыздағы N 176  қаулысына  сәйкес облыстық мәслихат  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

       1. " 2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы " Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2006 жылғы 5 желтоқсандағы N 20/304-ІІІ (тіркеу нөмірі 2434, "Рудный Алтай" газетінің 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 200-201, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 6 қаңтардағы N 1 сандарында жарияланды, "2007 жылға арналған облыстық бюджет туралы" 2006 жылғы 5 желтоқсандағы N 20/304-ІІІ, тіркеу нөмірі 2440 шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 3 ақпандағы N 21/330-ІІІ  шешіммен  енгізілген өзгерістер мен толықтыруларымен, "Рудный Алтай" газетінің 2007 жылғы 20 ақпандағы N 26, "Дидар" газетінің 2007 жылғы 17 ақпандағы N 16-17 сандарында жарияланды) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. 2007 жылға арналған облыстық бюджет 1 қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер - 69613001,8  мың теңге, соның ішінде: 
      салықтық түсімдер - 18833329 мың теңге; 
      салықтық емес түсімдер - 465562 мың теңге;  
      трансферттердің түсімдері - 50314110,8 мың теңге;
      2) шығыстар - 70821007,8 мың теңге;  
      3) операциялық сальдо -  -1208006 мың теңге; 
      4) таза бюджеттік кредит беру - -1941516 мың теңге, соның ішінде: 
      бюджеттік кредиттер - 992000 мың теңге; 
      бюджеттік кредиттерді өтеу - 2933516 мың теңге; 
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 155600: 
      қаржы активтерін сатып алу - 155600;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
      6) бюджет тапшылығы (профицит) -  577910 мың теңге; 
      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) -  -577910 мың теңге.";

      2) 11-тармақтағы бесінші абзац алынып тасталсын;

      3) 12-тармақта "1882528" сандары "2069225" сандарымен ауыстырылсын;

      4) 1, 5 қосымшалар осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Сессия төрағасы  

      Шығыс Қазақстан облыстық
      мәслихатының хатшысы

Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының
2007 жылғы 10 сәуірдегі     
N 22/342-ІІІ шешіміне 1 қосымша 

Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының
2006 жылғы 5 желтоқсандағы    
N 20/304-ІІІ шешіміне 1 қосымша 

2007 жылға арналған облыстық бюджет  

Санат

  

Сынып

  

  

Ішкі сынып

  

  

  

Ерекшелiк

 

 

 

 

 Кірістер а тауы

С ома сы
(мың теңге)

 

 

 

 

1 К I Р IC ТЕР

69613001,8

1

 

 

 

Салықтық түсімдер

18833329,0

 

1

 

 

Т абыс салығы

6792977,0

 

 

2

 

Жеке табыс салығы

6792977,0

 

 

 

1

Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 

6792977,0

 

3

 

 

Әлеуметтi к салық

10932199,0

 

 

1

 

Әлеуметтiк салық

10932199,0

 

 

 

1

Әлеуметтiк салық

10932199,0

 

5

 

 

Тауар ларға, жұмыс тарға және қызмет тер көрсетуге  салынатын ішкі салықтар 

1108153,0

 

 

3

 

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін  түсімдер

1108153,0

 

 

 

3

Жер үсті көздеріндегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем

81606,0

 

 

 

4

Орманды пайдаланғаны үшін төлем

11820,0

 

 

 

16

Қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін төлем 

1014727,0

2

 

 

 

Салықтық емес түсімдер  

465562,0

 

1

 

 

Мемлекеттік  меншіктен түс етін  кірістер

62917,0

 

 

1

 

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табыстары бөлігінен түсетін түсімдер

477,0

 

 

 

2

Мемлекеттік коммуналдық  кәсіпорындардың таза табыстары бөлігінен түсетін түсімдер

477,0

 

 

3

 

Мемлекет меншігіндегі мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер

2250,0

 

 

 

2

Коммуналдық меншіктегі мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер

2250,0

 

 

5

 

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47000,0

 

 

 

4

Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47000,0

 

 

7

 

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

13190,0

 

 

 

6

Қарыз алушы-банктерге жергілікті бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

13190,0

 

3

 

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алулардан түсетін  ақша

69,0

 

 

1

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алулардан түсетін ақша

69,0

 

 

 

2

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алулардан түсетін ақша

69,0

 

4

 

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ба нкінің бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен  ұсталатын және қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,  өндіріп алулар

245031,0

 

 

1

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджеті (шығыстар сметасы) есебінен ұсталатын және қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

245031,0

 

 

 

5

Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

245031,0

 

6

 

 

Басқа да салықтық емес түсімдер

157545,0

 

 

1

 

Басқа да салықтық емес түсімдер

157545,0

 

 

 

7

Жергілікті бюджеттен бұрын алынып, пайдаланылмаған қаржыны қайтару 

50,0

 

 

 

9

Жергілікті бюджетке басқа да салықтық емес түсімдер

157495,0

4

 

 

 

Т рансферттер  түсімі

50314110,8

 

1

 

 

Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер 

278740,8

 

 

2

 

Аудандық (қалалық) бюджеттерден түсетін трансферттер 

278740,8

 

 

 

1

Бюджеттік алулар

227994,0

 

 

 

2

Нысаналы трансферттерді қайтару

50746,8

 

2

 

 

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

50035370,0

 

 

1

 

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

50035370,0

 

 

 

1

Нысаналы ағымдағы трансферттер

15064637,0

 

 

 

2

Дамытуға нысаналы трансферттер

12781472,0

 

 

 

3

Субвенциялар 

22189261,0

 

Функционалдық топ

  

Функционалдық кіші топ

  

  

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

  

  

  

Бағдарлама

  

  

  

  

Кіші бағдарламасы

  

 

 

 

 

Шығы ст ар   а тау ы

С ома сы (мың теңге)

  

 

 

 

 

ІІ. Шығы ст ар

70821007,8

01

 

 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекетт i к қызмет тер

1796408,3

  

1

 

 

 

Мемлекетті к  басқарудың жалпы  функцияларын  орын д а йтын өкіл етті,  атқарушы және басқа     да  органдар

1180964,3

  

 

110

 

 

Облыс мәслихатының аппараты  

20184,0

  

 

 

001

 

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

20184,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

17184,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

900,0

  

 

 

 

100

Депутаттық қызмет

2100,0

  

 

120

 

 

Облыс әк i м інің  аппараты

1160780,3

  

 

 

001

 

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету

1006780,3

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

437032,3

  

 

 

 

007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 

22520,0

  

 

 

 

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен имараттарын күрделі жөндеу

242228,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

305000,0

  

 

 

002

 

Ақпараттық жүйелер құру

154000,0

  

2

 

 

 

Қаржы қызметі  

515137,0

  

 

257

 

 

Облыстың қаржы департаменті (басқармасы)

515137,0

  

 

 

001

 

Қаржы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

100481,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

93081,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

7400,0

  

 

 

002

 

Ақпараттық жүйелер құру

1320,0

  

 

 

009

 

Коммуналдық меншікті жекешелендіруді 
ұйымдастыру 

3618,0

  

 

 

010

 

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 

4740,0

  

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттерден түсетін трансферттер

404978,0

  

5

 

 

 

Жоспарлау және статистикалық қызмет

100307,0

  

 

258

 

 

Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті (басқармасы)

100307,0

  

 

 

001

 

Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

100307,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

96342,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

3965,0

02

 

 

 

 

Қорғаныс

407347,0

  

1

 

 

 

Әскери мұқтаждықтар

48628,0

  

 

250

 

 

Облыстың жұмылдыру  дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен  апаттардың алдын алу және жою ды ұйымдастыру жөніндегі департаменті (басқармасы)

48628,0

  

 

 

003

 

Жалпы әскери міндетті өтеу шеңберіндегі іс-шаралар

23337,0

  

 

 

007

 

Облыс көлеміндегі аумақтық қорғанысты және аумақтық қорғануды дайындау

25291,0

  

2

 

 

 

Төтенше жағдайлар   жөніндегі жұмыстарды  ұйымд а стыру

358719,0

  

 

250

 

 

Облыстың жұмылдыру  дайындығы, азаматтық қорғаныс,  авариял ар мен  апаттардың алдын алу  және жою ды ұйымдастыру жөніндегі департаменті (басқармасы) 

318719,0

  

 

 

001

 

Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс,  авариялар мен апаттардың алдын алу  және жоюды ұйымдастыру жөніндегі департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

29552,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

28782,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

770,0

  

 

 

004

 

Облыс көлеміндегі азаматтық қорғаныс  іс-шаралары

94164,0

  

 

 

005

 

Облыс көлеміндегі жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

6000,0

  

 

 

006

 

Облыс көлеміндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

189003,0

  

 

 

 

100

Суда құтқару қызметі

74279,0

  

 

 

 

101

Төтенше жағдайларды алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар 

114724,0

  

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

40000,0

  

 

 

002

 

Жұмылдыру әзірлігі мен төтенше жағдайлар  нысандарын дамыту

40000,0

03

 

 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4255832,0

  

1

 

 

 

Құқық қорғау қызметі  

4255832,0

  

 

252

 

 

Облыстық  бюджеттен қаржыландырыла т ын i шк i   ic тер атқарушы органы

4114073,0

  

 

 

001

 

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ішкі істер атқарушы органының қызметін қамтамасыз ету

3944641,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

3453580,0

  

 

 

 

007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру 

142,0

  

 

 

 

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен имараттарын күрделі жөндеу 

40858,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

450061,0

  

 

 

002

 

Облыс аумағында қоғамдық тәртiпті қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi  қамтамасыз ету

168070,0

  

 

 

 

100

Медициналық айықтырғыштар және медициналық айықтырғыштардың жұмысын ұйымдастыратын полиция бөлімшелері 

86462,0

  

 

 

 

101

Кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау, бейiмдеу және оңалту  орталығы

39247,0

  

 

 

 

102

Белгiленген тұрғылықты жері және құжаттары жоқ адамдар үшiн қабылдау-орналастыру орындары

27466,0

  

 

 

 

103

Әкiмшiлiк тәртiпте  тұтқындалған адамдарға  арналған арнайы қабылдау орындары

14895,0

  

 

 

003

 

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1362,0

  

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

141759,0

  

 

 

003

 

Ішкі істер органдарының нысандарын дамыту 

141759,0

04

 

 

 

 

Б i л i м  беру  

8143169,0

  

2

 

 

 

Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру 

4178779,0

  

 

260

 

 

Облыстың дене  шынықтыру және спорт басқармасы (бөлімі)

1072573,0

  

 

 

006

 

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

1029967,0

  

 

 

007

 

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы білім беру

42606,0

  

 

261

 

 

Облыстың білім департаменті (басқармасы) 

3106206,0

  

 

 

003

 

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

767030,0

  

 

 

004

 

Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру

118270,0

  

 

 

005

 

Облыстық мемлекеттiк  бiлiм беру ұйымдары  үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендерін сатып алу және жеткізіп беру

22544,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

3401,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

19143,0

  

 

 

006

 

Білім берудің арнайы ұйымдарында  дарынды балаларға жалпы білім беру

557027,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

41328,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

515699,0

  

 

 

007

 

Облыс көлемінде мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар өткізу

57970,0

  

 

 

013

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдықтарымен жарақтандыруға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы  трансферттер 

321483,0

  

 

 

017

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы  трансферттер

977764,0

  

 

 

019

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерін Интернет желісіне қосуға және олардың трафигін төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы  трансферттер

49380,0

  

 

 

020

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулық пен оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға және жеткізуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы  трансферттер

87651,0

  

 

 

021

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

116528,0

  

 

 

022

 

Тамақтануды, тұруды ұйымдастыруға және балаларды тестілеу пункттеріне жеткізуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы  трансферттер

9541,0

  

 

 

023

 

Жалпы орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің кітапхана қорларын жаңарту үшін мемлекеттік тілді оқытуға арналған оқулық, анықтамалық  және электрондық әдебиеттер сатып алуға және жеткізіп беруге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

21018,0

  

3

 

 

 

Бастауыш кәсіптік білім беру

1047850,0

  

 

261

 

 

Облыстың білім департаменті (басқармасы) 

1047850,0

  

 

 

008

 

Бастауыш кәciптiк білім беру

1047850,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

17882,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

1029968,0

  

4

 

 

 

Орта кәсіптік білім беру

1042745,0

  

 

253

 

 

Облыстың денсаулық сақтау департаменті (басқармасы) 

119695,0

  

 

 

002

 

Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

119695,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

25398,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

94297,0

  

 

261

 

 

Облыстың білім департаменті (басқармасы)  

923050,0

  

 

 

009

 

Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

923050,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

122723,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

800327,0

  

5

 

 

 

Қосымша кәсіптік білім беру

171752,0

  

 

252

 

 

Облыстық  бюджеттен қаржыландырылатын  i шк i   ic тер   атқарушы органы

77592,0

  

 

 

007

 

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

77592,0

  

 

253

 

 

Облыстың  денсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

12611,0

  

 

 

003

 

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12611,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

12611,0

  

 

261

 

 

Облыстың білім департаменті (басқармасы)

81549,0

  

 

 

010

 

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

81549,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

44976,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

36573,0

  

9

 

 

 

Білім беру  саласындағы басқа да  қызметтер  

1702043,0

  

 

261

 

 

Облыстың білім департаменті (басқармасы)

378363,0

  

 

 

001

 

Білім департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

48677,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

41077,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

7600,0

  

 

 

011

 

Балалар мен жасөcпiрiмдердiң психикалық денсаулығын тексеру және  халыққа психологиялық-медициналық -педагогикалық консультациялық көмек көрсету 

38868,0

  

 

 

012

 

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу

32853,0

  

 

 

014

 

Электрондық үкімет аясында адам капиталын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы трансферттер

79068,0

  

 

 

018

 

Жаңадан іске қосылатын білім беру нысандарын ұстауға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

78028,0

  

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттерден түсетін трансферттер

14000,0

  

 

 

116

 

Электрондық үкімет аясында адам капиталын дамыту

86869,0

  

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)  

1323680,0

  

 

 

005

 

Білім беру нысандарын дамыту

1323680,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

587440,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

736240,0

05

 

 

 

 

Денсаулық сақтау

23802947,0

  

1

 

 

 

Кең бейінді ауруханалар

8214021,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

8214021,0

  

 

 

004

 

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету мамандарының және денсаулық сақтау ұйымдарының жолдамасы бойынша  стационарлық медициналық көмек көрсету 

8214021,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

810900,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

7403121,0

  

2

 

 

 

Халықтың денсаулығын  сақтау

1352588,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

507248,0

  

 

 

005

 

Жергiлiктi денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның компоненттері мен препараттарын өндiру 

307817,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

68487,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

239330,0

  

 

 

006

 

Ана мен баланы қорғау

183869,0

  

 

 

 

100

Балалар үйлері

183869,0

  

 

 

007

 

Салауатты өмір салтын насихаттау

14844,0

  

 

 

017

 

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелер сатып алуға

718,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

718,0

  

 

269

 

 

Облыстың мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті (басқармасы)

841140,0

  

 

 

001

 

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

464726,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

450786,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

13940,0

  

 

 

002

 

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы  

249181,0

  

 

 

 

104

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарының қызметін жергілікті бюджет қаражаттары есебінен қамтамасыз ету

249181,0

  

 

 

003

 

Індеттерге қарсы күрес 

18080,0

  

 

 

007

 

Тұрғындар арасында иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналар мен медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу  

109153,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

92123,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

17030,0

  

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

4200,0

  

 

 

006

 

Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет нысандарын дамыту

4200,0

  

3

 

 

 

Мамандандырылған медициналық көмек

4519514,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

4519514,0

  

 

 

009

 

Әлеуметтік-маңызы бар және айналасындағылар үшін қауіпті аурулармен ауыратын адамдарға  медициналық көмек көрсету      

3507568,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

23300,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

3484268,0

  

 

 

019

 

Туберкулезбен ауыратын адамдарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

118291,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

118291,0

  

 

 

020

 

Диабетпен ауыратын адамдарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

443324,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

287194,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

156130,0

  

 

 

021

 

Онкологиялық ауруларды химия препараттарымен қамтамасыз ету

357799,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

313698,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

44101,0

  

 

 

022

 

Бүйрек қызметінің  жеткіліксіздігімен  ауыратындарды дәрі-дәрмек құралдарымен, диализаторлармен, шығын материалдарымен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

92532,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

92532,0

  

4

 

 

 

Емханалар

6358201,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

6358201,0

  

 

 

010

 

Тұрғындарға бастапқы  медициналық-санитарлық көмек көрсету

5576469,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

1194062,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

4382407,0

  

 

 

014

 

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

781732,0

  

 

 

 

100

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету

251764,0

  

 

 

 

101

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен 5 жасқа дейінгі балаларды амбулаториялық емдеу деңгейінде дәрі-дәрмекпен  қамтамасыз ету

52130,0

  

 

 

 

102

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен жүкті әйелдерді құрамында темір және йод бар препараттармен қамтамасыз ету

47857,0

  

 

 

 

103

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу кезінде диспансерлік есепте тұрған балалар мен жасөспірімдерді дәрілік заттармен қамтамасыз ету

100154,0

  

 

 

 

104

Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және  мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

329827,0

  

5

 

 

 

Медициналық көмектің  басқа  да  түрлері

1257593,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

1257593,0

  

 

 

011

 

Жедел және шұғыл көмек көрсету

1190494,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

60200,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

1130294,0

  

 

 

012

 

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек  көрсету

67099,0

  

 

 

 

100

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

40953,0

  

 

 

 

101

Облыстық арнаулы медициналық жабдықтау  базалары 

26146,0

  

9

 

 

 

Денсаулық сақтау саласын д ағы өзге де қызметтер

2101030,0

  

 

253

 

 

Облыстың д енсаулық сақтау департаменті (басқармасы)

226757,0

  

 

 

001

 

Денсаулық сақтау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

85816,0

  

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

83216,0

  

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

2600,0

  

 

 

008

 

Қазақстан Республикасында СПИД-тің алдын алу және күрес шараларын іске асыру

65913,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

9409,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

56504,0

  

 

 

013

 

Патологоанатомиялық ашып көруді жүргізу

40483,0

  

 

 

016

 

Азаматтардың елді мекеннен тыс жерлерде емделуіне тегін немесе жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету

2707,0

  

 

 

018

 

Ақпараттық талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 

31838,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

31838,0

  

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

1874273,0

  

 

 

007

 

Денсаулық сақтау  нысандарын дамыту 

1874273,0

  

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

1758323,0

  

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет  қаражаттары есебінен іске асыру

115950,0

 

06

 

 

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 

2003489,0

 

1

 

 

 

Әлеуметтi к 
қамсызд андыру  

1544283,0

 

 

256

 

 

Облыстың  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті (басқармасы)

948883,0

 

 

 

002

 

Қарттар мен жалпы үлгідегі мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыру 

948883,0

 

 

 

 

100

Ақыл-ой қабілеті төмен балаларға арналған интернат -үйлері

59773,0

 

 

 

 

101

Қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі интернат-үйлері

405843,0

 

 

 

 

102

Психоневрологиялық интернаттар

369593,0

 

 

 

 

103

Мүгедек балаларды  оңалту және бейiмдеу орталығы

61968,0

 

 

 

 

104

Мүгедектерді оңалтуды жүзеге асыратын мекемелер

51706,0

 

 

261

 

 

Облыстың б ілім департаменті (басқармасы)

576738,0

 

 

 

015

 

Жетімдерді, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

576738,0

 

 

 

 

100

Балалар үйлерi 

495329,0

 

 

 

 

102

Кәмелеттік жасқа толмаған балаларға арналған баспана

31375,0

 

 

 

 

103

Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы

41557,0

 

 

 

 

104

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) ұстау

8477,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы) 

18662,0

 

 

 

008

 

Әлеуметтік қамсыздандыру нысандарын дамыту

18662,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

18662,0

 

2

 

 

 

Әлеуметтік көмек  

409475,0

 

 

256

 

 

Облыстың  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті (басқармасы)  

409475,0

 

 

 

003

 

Мүгедектерді әлеуметтiк қолдау

121686,0

 

 

 

 

103

Техникалық және өзге де  құралдармен қамтамасыз ету

38478,0

 

 

 

 

105

Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту

10208,0

 

 

 

 

106

Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету 

73000,0

 

 

 

005

 

Үйде тәрбиеленіп, оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

112987,0

 

 

 

009

 

Қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын,  әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

6788,0

 

 

 

015

 

Табысы аз отбасыларының 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

125000,0

 

 

 

016

 

Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуіне  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

43014,0

 

9

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік 
қамсыз дандыру  
сала с ы ндағы  басқа да  қызметтер  

49731,0

 

 

256

 

 

Облыстың  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті (басқармасы) 

49731,0

 

 

 

001

 

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

47731,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

46053,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

1678,0

 

 

 

113

 

Жергiлiктi бюджеттерден трансферттер

2000,0

07

 

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2501421,0

 

1

 

 

 

Тұрғын үй   шаруашылығы

1140000,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы) 

1140000,0

 

 

 

012

 

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне дамуға нысаналы трансферттер

1140000,0

 

2

 

 

 

К оммуналдық шаруашылық

1361421,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы) 

1088571,0

 

 

 

011

 

Сумен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне дамуға нысаналы трансферттер

974571,0

 

 

 

030

 

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту

114000,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет  қаражаттары есебінен іске асыру

114000,0

 

 

279

 

 

Облыстың энергетик а және   коммуналдық шаруашылық департаменті (басқармасы)

272850,0

 

 

 

001

 

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментінің  (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

29250,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

25860,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

3390,0

 

 

 

113

 

Жергiлiктi бюджеттерден трансферттер

243600,0

08

 

 

 

 

Мәдениет, спорт , туризм және ақпараттық кеңi ст i к

2103215,0

 

1

 

 

 

Мәдениет саласындағы қызмет

834657,0

 

 

262

 

 

Облыстың мәдениет департаменті (басқармасы)

753001,0

 

 

 

001

 

Мәдениет департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

22094,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

21059,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

1035,0

 

 

 

003

 

Мәдени-бос уақыт жұмыстарын қолдау

89411,0

 

 

 

005

 

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету

279231,0

 

 

 

007

 

Театр және музыка өнерін қолдау

278565,0

 

 

 

113

 

Жергiлiктi бюджеттерден трансферттер

83700,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы) 

81656,0

 

 

 

016

 

Мәдениет нысандарын дамыту

81656,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

81656,0

 

2

 

 

 

Спорт  

640465,0

 

 

260

 

 

Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы (бөлімі)  

423276,0

 

 

 

001

 

Дене шынықтыру және спорт басқармасының (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету 

19785,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

18885,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

900,0

 

 

 

003

 

Облыс деңгейінде  спорт жарыстарын өткiзу 

55351,0

 

 

 

004

 

Облыстық құрама командалар мүшелерін әртүрлі спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық спорт жарыстарына дайындау және қатысу  

173140,0

 

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттен трансферттер

175000,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы) 

217189,0

 

 

 

017

 

Дене шынықтыру және  спорт нысандарын дамыту  

217189,0

 

3

 

 

 

Ақпараттық кеңістік

475734,0

 

 

259

 

 

Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы (бөлімі)  

186483,0

 

 

 

001

 

Мұрағаттар және құжаттама басқармасының  (бөлімінің) қызметін қамтамасыз ету

27995,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

17225,0

 

 

 

 

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және ғимараттарын күрделі жөндеу

10000,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

770,0

 

 

 

002

 

Мұрағат қорының  сақталуын қамтамасыз ету 

158488,0

 

 

262

 

 

Облыстың мәдениет департаменті (басқармасы)   

126995,0

 

 

 

008

 

Облыстық кітапханалардың қызметін қамтамасыз ету

126995,0

 

 

263

 

 

Облыстың ішкі саясат департаменті (басқармасы)   

117399,0

 

 

 

002

 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізу 

117399,0

 

 

 

 

100

Мемлекеттік ақпараттық саясатты газеттер мен журналдар арқылы жүргізу 

61570,0

 

 

 

 

101

Телерадио хабарлары  арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 

55829,0

 

 

264

 

 

Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 

44857,0

 

 

 

001

 

Тілдерді дамыту басқармасының қызметін қамтамасыз ету 

16262,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

15559,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

703,0

 

 

 

002

 

Мемлекеттік және Қазақстан халықтарының өзге тілдерін дамыту

28595,0

 

4

 

 

 

Туризм 

20000,0

 

 

265

 

 

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті (басқармасы)  

20000,0

 

 

 

005

 

Туристік қызметті реттеу 

20000,0

 

9

 

 

 

Мәдениет ті , спорт ты, туризмді  және ақпараттық кеңi ст i кті  ұйымдастыру  бойынша басқа да  қызметтер  

132359,0

 

 

263

 

 

І шкі саясат департаменті    (басқармасы) 

132359,0

 

 

 

001

 

Ішкі саясат департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

90759,0

 

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

88225,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

2534,0

 

 

 

003

 

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру 

26600,0

 

 

 

113

 

Жергiлiктi бюджеттерден трансферттер

15000,0

 

09

 

 

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

7100000,0

 

9

 

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану  саласындағы басқа да қызметтер

7100000,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

2100000,0

 

 

 

019

 

Жылу энергетика  кешенін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне дамуға нысаналы трансферттер 

2100000,0

 

 

279

 

 

Облыстың    энергетик а және    коммуналдық шаруашылық департаменті (басқармасы)

5000000,0

 

 

 

007

 

Жылу-энергетика кешенін  дамыту

5000000,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

5000000,0

10

 

 

 

 

Ауыл , су, орман, балық ш аруашылығы , ерекше қорғалатын табиғи 
а у мақтар,  қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары

2710827,0

 

1

 

 

 

Ауыл шаруашылығы

1650256,0

 

 

255

 

 

Облыстың ауыл шаруашылығы департаменті (басқармасы)  

1650256,0

 

 

 

001

 

Ауыл шаруашылығы департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

78150,0

 

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

51650,0

 

 

 

 

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен имараттарын күрделі жөндеу

25000,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

1500,0

 

 

 

002

 

Тұқым шаруашылығын дамытуды қолдау

68516,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

68516,0

 

 

 

005

 

Республикалық меншікке жатпайтын ауыл шаруашылық ұйымдарын банкроттау рәсімін жүргізу  

2200,0

 

 

 

010

 

Мал шаруашылығын дамытуды қолдау

126090,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

126090,0

 

 

 

011

 

Өсімдік шаруашылығы дақылдарының шығымын және өндірілетін өнімнің сапасын көтеруді қолдауға, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май материалдары құнының және басқа тауар-материалдық құндылықтардың арзандауы

739000,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

739000,0

 

 

 

012

 

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіліктердің ара-жігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік міндеттерге  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

11420,0

 

 

 

013

 

Мал шаруашылығы өнімділігін және өндірілетін өнімнің сапасын көтеру

607160,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

607160,0

 

 

 

014

 

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

17720,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

17720,0

 

2

 

 

 

Су шаруашылығы 

5528,0

 

 

254

 

 

Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу департаменті  (басқармасы) 

5528,0

 

 

 

002

 

Су нысандарының су қорғау аймақтары мен алқаптарын белгілеу  

5528,0

 

3

 

 

 

Орман шаруашылығы

466808,0

 

 

254

 

 

Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу департаменті  (басқармасы)  

462973,0

 

 

 

005

 

Ормандарды күзету, қорғау, ұдайы өндіру және орман өсіру

456698,0

 

 

 

006

 

Жануарлар әлемін қорғау

6275,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

3835,0

 

 

 

021

 

Орман шаруашылығы  нысандарын дамыту

3835,0

 

5

 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау  

527664,0

 

 

254

 

 

Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу департаменті  (басқармасы)   

196213,0

 

 

 

001

 

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу департаментінің (басқармасының )  қызметін қамтамасыз ету

44218,0

 

 

 

 

003

Жергілікті органдардың аппараттары

42118,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

2100,0

 

 

 

008

 

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жүргізу 

151995,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

331451,0

 

 

 

022

 

Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту

331451,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

150000,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

181451,0

 

6

 

 

 

Жер қатынастары

60571,0

 

 

251

 

 

Облыстың ж ер қатынастары басқармасы  

60571,0

 

 

 

001

 

Жер қатынастары басқармасының қызметін қамтамасыз ету 

20528,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

19528,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

1000,0

 

 

 

004

 

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіліктердің ара-жігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік міндеттерге  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер

40043,0

11

 

 

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

741867,0

 

2

 

 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

741867,0

 

 

267

 

 

Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаменті (басқармасы)   

24884,0

 

 

 

001

 

Мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

24884,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

24084,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

800,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

541811,0

 

 

 

001

 

Құрылыс департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

29721,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

28461,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

1260,0

 

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттерден трансферттер 

512090,0

 

 

272

 

 

Облыстың сәулет және қала құрылысы департаменті (басқармасы) 

175172,0

 

 

 

001

 

Сәулет және қала құрылысы департаментінің  (басқармасының)   қызметін қамтамасыз ету 

21222,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары 

18372,0

 

 

 

 

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайларын және ғимараттарын күрделі жөндеу

2000,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

850,0

 

 

 

003

 

Ақпараттық жүйелер құру 

31200,0

 

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттерден трансферттер 

122750,0

12

 

 

 

 

Көл i к және  коммуникация лар

2048114,0

 

1

 

 

 

Автомобиль көлігі  

1256264,0

 

 

268

 

 

Облыстың  ж олаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаменті (басқармасы)   

1256264,0

 

 

 

003

 

Автомобиль жолдарының  қызметін қамтамасыз ету

504063,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

425000,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

79063,0

 

 

 

007

 

Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне дамуға нысаналы трансферттер

752201,0

 

9

 

 

 

Көлік және коммуникация лар  саласындағы басқа да қызметтер 

791850,0

 

 

268

 

 

Облыстың  ж олаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаменті (басқармасы)   

791850,0

 

 

 

001

 

Жолаушы көлігі және автомобиль жолдары департаментінің (басқармасы-ның) қызметін қамтамасыз ету

24843,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

23943,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

900,0

 

 

 

002

 

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200400,0

 

 

 

 

011

Бағдарламаны республикалық бюджеттен түсетін трансферттер есебінен іске асыру

153000,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру

47400,0

 

 

 

005

 

Әлеуметтік маңызы бар ауданаралық (қалааралық) бағыттарда жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру

70500,0

 

 

 

 

015

Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаттары есебінен іске асыру 

70500,0

 

 

 

113

 

Жергілікті бюджеттерден трансферттер 

496107,0

13

 

 

 

 

Басқалар

3461326,0

 

1

 

 

 

Экономикалық қызметті реттеу

60764,0

 

 

265

 

 

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті (басқармасы) 

60764,0

 

 

 

001

 

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаментінің (басқармасының) қызметін қамтамасыз ету

60764,0

 

 

 

 

003

Жергiлiктi органдардың аппараттары

59164,0

 

 

 

 

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

1600,0

 

9

 

 

 

Басқалар  

3400562,0

 

 

257

 

 

Облыстың қаржы департаменті (басқармасы) 

3307062,0

 

 

 

013

 

Облыстың жергілікті атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған резерві

160000,0

 

 

 

014

 

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою  үшін облыстың жергiлiктi атқарушы органының төтенше резервi 

145000,0

 

 

 

015

 

Мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлерінің және қазынашылық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуге аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер 

2972062,0

 

 

 

016

 

Облыстың жергілікті атқарушы органының соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві

30000,0

 

 

258

 

 

Облыстың э кономика және бюджеттік жоспарлау департаменті (басқармасы)  

70000,0

 

 

 

003

 

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың  (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

70000,0

 

 

265

 

 

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті (басқармасы)

23500,0

 

 

 

007

 

Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру 

23500,0

15

 

 

 

 

Т рансферттер

9745045,5

 

1

 

 

 

Т рансферттер

9745045,5

 

 

257

 

 

Облыстың қаржы департаменті (басқармасы)  

9745045,5

 

 

 

007

 

Субвенциялар

9648938,0

 

 

 

011

 

Нысаналы трансферттерді қайтару

96107,5

III

 

 

 

 

Операциялық сальдо

-1208006,0

IV

 

 

 

 

Таза бюджеттік кредит   бер у 

-1941516,0

 

 

 

 

 

Бюджеттік кредиттер

992000,0

07

 

 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

882000,0

 

1

 

 

 

Тұрғын үй   шаруашылығы

882000,0

 

 

271

 

 

Облыстың құрылыс департаменті (басқармасы)

882000,0

 

 

 

009

 

Тұрғын үй құрылысына   аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кредит беру 

882000,0

10

 

 

 

 

Ауыл,   су,  орман,  балық  шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау

110000,0

 

1

 

 

 

Ауыл шаруашылығы

110000,0

 

 

255

 

 

Ауыл шаруашылығы  департаменті (басқармасы)

110000,0

 

 

 

003

 

Ауыл шаруашылығы  тауарларын  өндiрушiлерге кредит беру

110000,0

 

5

 

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2933516,0

 

 

1

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2933516,0

 

 

 

1

 

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу  

2933516,0

 

 

 

 

03

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу  

2754000,0

 

 

 

 

06

Қарыз алушы банктерге жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

179516,0

V

 

 

 

 

Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

155600,0

 

 

 

 

 

Қаржы активтерін сатып алу

155600,0

 

13

 

 

 

Басқалар

155600,0

 

 

257

 

 

Облыстың қаржы департаменті (басқармасы)  

155600,0

 

 

 

005

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға 

155600,0

 

6

 

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

VI

 

 

 

 

Бюджет тапшылығы (профициті) 

577910,0

VII

 

 

 

 

Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)

-577910,0

Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының
2007 жылғы 10 сәуірдегі     
N 22/342-ІІІ  шешіміне  2 қосымша 

Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының
2006 жылғы 5 желтоқсандағы    
N 20/304-ІІІ шешіміне  5 қосымша  

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

N р/с

Атауы

Сомасы (мың теңге)

Қаржы департаменті

Құрылыс департаменті  

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары департаменті

1

2

4

5

6

7

8

 

Барлығы

2069225

404978

512090

175000

122750

496107

1

Абай ауданы 

7417

0

0

0

0

2230

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

2230

 

 

 

 

2230

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

187

 

 

 

 

 

2

Аягөз ауданы 

6407

0

0

0

5000

322

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Ақтоғай кентінің  бас жоспарын  әзірлеу   

5000

 

 

 

5000

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

322

 

 

 

 

322

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1085

 

 

 

 

 

3

Бесқарағай  ауданы

5688

0

0

0

0

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

688

 

 

 

 

 

4

Бородулиха ауданы

5122

0

0

0

0

4083

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

4083

 

 

 

 

4083

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1039

 

 

 

 

 

5

Глубокое ауданы 

62866

0

10000

0

5000

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Карагужиха кентін электрмен қамтамасыз ету желілерін салу

10000

 

10000

 

 

 

 

Глубокое кентіндегі ТС-30 сп қазандық агрегаттарын (N 4 қазандық, N 5 қазандық) күрделі жөндеу

25000

 

 

 

 

 

 

Глубокое кентінің бас жоспарын әзірлеу

5000

 

 

 

5000

 

 

Прапорщиково ауылының сумен қамтамасыз ету желісін күрделі жөндеуге

10000

 

 

 

 

 

 

Винное ауылының сумен қамтамасыз ету желісін күрделі жөндеуге

12000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

866

 

 

 

 

 

6

Жарма ауданы 

4391

0

0

0

0

0

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

Шалабай ауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3100

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1291

 

 

 

 

 

7

Зырян ауданы-Зырян қаласы

11501

0

0

0

6750

0

 

соның ішінде 

 

 

 

 

 

 

 

Бұқтырма су қоймасы демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу

6750

 

 

 

6750

 

 

Октябрь кентінің су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3800

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

951

 

 

 

 

 

8

Зайсан 
ауданы

84192

0

0

0

0

53610

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Зайсан қаласында орталық көшені күрделі жөндеу

29310

 

 

 

 

29310

 

Аққайың ауылындағы көмір разрезіне  баратын автомобиль 
жолын күрделі жөндеу

24300

 

 

 

 

24300

 

Зайсан қаласындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге және материалдық-техникалық жарақтандыруға

25000

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

582

 

 

 

 

 

9

Катонқарағай ауданы

45365

0

34800

0

0

550

 

соның ішінде:  

 

 

 

 

 

 

 

Үлкен Нарын ауылының су құбырларын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2000

 

 

 

 

 

 

Приморское 
ауылының су құбырларын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

550

 

 

 

 

550

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1015

 

 

 

 

 

 

Үлкен Нарын ауылындағы әкімдік ғимаратын күрделі жөндеуге

34800

 

34800 

 

 

 

10

Күршім ауданы

20276

3000

10000

0

0

1370

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Топтерек ауылындағы клуб ғимаратын орта мектеп етіп қайта жаңғырту

10000

 

10000

 

 

 

 

2007 жылдың 1 қаңтарына қалған коммуналдық және басқа да қызметтер бойынша кредиттік борыштарды өтеуге

3000

3000

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

1370

 

 

 

 

1370

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

906

 

 

 

 

 

11

Көкпекті ауданы

13868

0

0

0

0

10 005

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Белое ауылындағы клубты күрделі жөндеуге

2700

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

10005

 

 

 

 

10005

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1163

 

 

 

 

 

12

Риддер қаласы

117197

20000

60000

0

35000

0

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

Риддер қаласының бас жоспарын әзірлеу

35000

 

 

 

35000

 

 

4-шағын ауданындағы 60 пәтерлік тұрғын үй құрылысы

60000

 

60000

 

 

 

 

Гагарин атындағы мектеп-интернатты материалдық-техникалық жарақтандыруға

2000

 

 

 

 

 

 

Қалалық сотты орналастыру үшін ғимарат сатып алуға

20000

20000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

197

 

 

 

 

 

13

Семей қаласы 

372768

113000

0

75000

30800

100372

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Семей қаласының бас жоспарын әзірлеу

30800

 

 

 

30800

 

 

Төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында "Жылукоммунэнерго" МҚК  электр энергиясына борыштарын өтеуге

113000

113000

 

 

 

 

 

Озерки ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3000

 

 

 

 

 

 

Мұздыбай ауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

900

 

 

 

 

 

 

Бөкенші ауылының бас тоған мен су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

1900

 

 

 

 

 

 

Талдықорған ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

600

 

 

 

 

 

 

Клементьевка ауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2700

 

 

 

 

 

 

Бұлақ ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3600

 

 

 

 

 

 

"Семей" спорт клубы" КМҚК іс-шараларын  қаржыландыруға

50000

 

 

50000

 

 

 

"Қуат-Семей" КМҚК қаржыландыруға

25000

 

 

25000

 

 

 

Шәкәрім және М.Әуезов атындағы даңғылдарды жөндеуге

100000

 

 

 

 

100000

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

372

 

 

 

 

372

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

896

 

 

 

 

 

 

Семей қаласының аулаларын көркейтуге

40000

 

 

 

 

 

14

Курчатов 
қаласы 

74190

25000

40000

0

8200

990

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Курчатов қаласының бас жоспарын әзірлеу

8200

 

 

 

8200

 

 

Әкімдіктің әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеуге

25000

25000

 

 

 

 

 

Первомай көшесі, 28 мекен-жайындағы тұрғын үйді қайта жаңғырту

40000

 

40000

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

990

 

 

 

 

990

15

Өскемен қаласы  

1069601

236978

292513

100000

0

305000

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

"Восток" футбол клубын қолдау

100000

 

 

100000

 

 

 

Тұрғын үй құрылысын дамытудың өңірлік бағдарламасы үшін Өскемен қаласында инженерлік желілер салу

192513

 

192513

 

 

 

 

"Өскемен- Тәртіп" ЖШС жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттік инвестициялар

100000

100000

 

 

 

 

 

Өтепов көшесінде жапсарлас салынған кітапханамен 9 қабатты тұрғын үй салу

100000

 

100000

 

 

 

 

Жеңіс даңғылын салуға

160000

 

 

 

 

160000

 

"Үлбі" қалалық аумақтық орталығы" ММ ағымдағы жөндеуге және материалдық-техникалық жарақтанджыруға

2000

 

 

 

 

 

 

Бизнес даму аймағын құру жөніндегі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын қалыптастыруға

136978

136978

 

 

 

 

 

"Өскемен қаласында Комендантка өзенінің тармағын түбін тазарта отырып, жайластыру жөніндегі  жұмыстар кешені" (нөсер  коллекторын салу) жобасын іске асыруға

93000

 

 

 

 

 

 

Қала жолдарын жөндеуге

145000

 

 

 

 

145000

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

110

 

 

 

 

 

 

Өскемен қаласының аулаларын көркейтуге 

40000

 

 

 

 

 

16

Ұлан ауданы

83003

0

50000

0

8900

3110

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Сібе көлдері демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу 

8900

 

 

 

8900

 

 

Мәдениет ұйымдарын жөндеуге

10000

 

 

 

 

 

 

Білім беру ұйымдарын  күрделі жөндеуге 

10000

 

 

 

 

 

 

Молодежный кентінде коммуналдық тұрғын үй құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

8000

 

8000

 

 

 

 

Молодежный кентінде коммуналдық тұрғын үй салуға

42000

 

42000

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

3110

 

 

 

 

3110

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

993

 

 

 

 

 

17

Үржар ауданы 

50267

7000

0

0

16100

8000

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Үржар ауылының бас жоспарын әзірлеу

9000

 

 

 

9000

 

 

Алакөл көлі демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу

7100

 

 

 

7100

 

 

2007 жылдың 1 қаңтарына қалған коммуналдық және басқа да қызметтер бойынша кредиттік борыштарды өтеуге

7000

7000

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1167

 

 

 

 

 

 

Мақаншы аулында мәдениет үйінің ғимаратын сатып алуға

10000

 

 

 

 

 

 

Қабанбай аулында мәдениет үйінің ғимаратын сатып алуға

1000

 

 

 

 

 

 

Мақаншы аулында бала бақшасын ашу үшін ғимарат сатып алуға

1000

 

 

 

 

 

 

Қабанбай аулындағы салынып бітпеген мектеп ғимаратын сатып алуға

1000

 

 

 

 

 

 

Әуежай ғимаратын сатып алуға

8000

 

 

 

 

8000

18

Тарбағатай ауданы

13390

0

0

0

7000

270

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Ақсуат ауылының бас жоспарын әзірлеу

7000

 

 

 

7000

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

270

 

 

 

 

270

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1120

 

 

 

 

 

19

Шемонаиха ауданы 

21716

0

14777

0

0

6195

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Пруггерово ауылында бір пәтерлік 4 коммуналдық тұрғын үй құрылысы (инженерлік желілер және жайластыру)

14777

 

14777

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

6195

 

 

 

 

6195

  

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

744

 

 

 

 

 

 кестенің жалғасы

N р/с

Атауы

Сомасы (мың теңге)

Мәдениет басқармасы

Білім департаменті

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру департаменті

Ішкі саясат департаменті

Энергетика және тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық департаменті

1

2

9

10

11

12

13

 

Барлығы

2069225

83700

14000

2000

15000

243600

1

Абай ауданы 

7417

5000

0

0

187

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

2230

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

187

 

 

 

187

 

2

Аягөз ауданы 

6407

0

0

0

1085

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Ақтоғай кентінің  бас жоспарын әзірлеу   

5000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

322

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1085

 

 

 

1085

 

3

Бесқарағай 
ауданы

5688

5000

0

0

688

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

688

 

 

 

688

 

4

Бородулиха ауданы

5122

0

0

0

1039

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

4083

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1039

 

 

 

1039

 

5

Глубокое ауданы 

62866

0

0

0

866

47000

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Карагужиха кентін электрмен қамтамасыз ету желілерін салу

10000

 

 

 

 

 

 

Глубокое кентіндегі ТС-30 сп қазандық агрегаттарын (N 4 қазандық, N 5 қазандық) күрделі жөндеу

25000

 

 

 

 

25000

 

Глубокое кентінің бас жоспарын әзірлеу

5000

 

 

 

 

 

 

Прапорщиково ауылының сумен қамтамасыз ету желісін күрделі жөндеуге

10000

 

 

 

 

10000

 

Винное ауылының сумен қамтамасыз ету желісін күрделі жөндеуге

12000

 

 

 

 

12000

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

866

 

 

 

866

 

6

Жарма ауданы 

4391

0

0

0

1291

3100

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

Шалабай ауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу 

3100

 

 

 

 

3100

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1291

 

 

 

1291

 

7

Зырян ауданы-Зырян қаласы

11501

0

0

0

951

3800

 

соның ішінде 

 

 

 

 

 

 

 

Бұқтырма су қоймасы демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу 

6750

 

 

 

 

 

 

Октябрь кентінің су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3800

 

 

 

 

3800

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

951

 

 

 

951

 

8

Зайсан 
ауданы

84192

30000

0

0

582

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Зайсан қаласында орталық көшені күрделі жөндеу

29310

 

 

 

 

 

 

Аққайың ауылындағы көмір разрезіне  баратын автомобиль 
жолын күрделі жөндеу

24300

 

 

 

 

 

 

Зайсан қаласындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге және материалдық-техникалық жарақтандыруға

25000

25000

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

582

 

 

 

582

 

9

Катонқарағай ауданы

45365

5000

0

0

1015

4000

 

соның ішінде:  

 

 

 

 

 

 

 

Үлкен Нарын ауылының су құбырларын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2000

 

 

 

 

2000

 

Приморское ауылының су құбырларын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2000

 

 

 

 

2000

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

550

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1015

 

 

 

1015

 

 

Үлкен Нарын ауылындағы әкімдік ғимаратын күрделі жөндеуге

34800

 

 

 

 

 

10

Күршім ауданы

20276

5000

0

0

906

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Топтерек ауылындағы клуб ғимаратын орта мектеп етіп қайта жаңғырту

10000

 

 

 

 

 

 

2007 жылдың 1 қаңтарына қалған коммуналдық және басқа да қызметтер бойынша кредиттік борыштарды өтеуге

3000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

1370

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

906

 

 

 

906

 

11

Көкпекті ауданы

13868

2700

0

0

1163

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Белое ауылындағы клубты күрделі жөндеуге

2700

2700

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

10005

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1163

 

 

 

1163

 

12

Риддер қаласы

117197

0

2000

0

197

0

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

Риддер қаласының бас жоспарын әзірлеу

35000

 

 

 

 

 

 

4-шағын ауданындағы 60 пәтерлік тұрғын үй құрылысы

60000

 

 

 

 

 

 

Гагарин атындағы мектеп-интернатты материалдық-техникалық жарақтандыруға

2000

 

2000

 

 

 

 

Қалалық сотты орналастыру үшін ғимарат сатып алуға

20000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

197

 

 

 

197

 

13

Семей қаласы 

372768

0

0

0

896

52700

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Семей қаласының бас жоспарын әзірлеу

30800

 

 

 

 

 

 

Төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында "Жылукоммунэнерго" МҚК  электр энергиясына борыштарын өтеуге

113000

 

 

 

 

 

 

Озерки ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3000

 

 

 

 

3000

 

Мұздыбай ауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

900

 

 

 

 

900

 

Бөкенші ауылының бас тоған мен су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

1900

 

 

 

 

1900

 

Талдықорған ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

600

 

 

 

 

600

 

Клементьевкаауылының су құбыры желісін қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

2700

 

 

 

 

2700

 

Бұлақ ауылының су құбырларын қайта жаңғыртуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

3600

 

 

 

 

3600

 

"Семей" спорт клубы" КМҚК іс-шараларын  қаржыландыруға

50000

 

 

 

 

 

 

"Қуат-Семей" КМҚК қаржыландыруға

25000

 

 

 

 

 

 

Шәкәрім және М.Әуезов атындағы даңғылдарды жөндеуге

100000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

372

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

896

 

 

 

896

 

 

Семей қаласының аулаларын көркейтуге

40000

 

 

 

 

40000

14

Курчатов 
қаласы 

74190

0

0

0

0

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Курчатов қаласының бас жоспарын әзірлеу

8200

 

 

 

 

 

 

Әкімдіктің әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеуге

25000

 

 

 

 

 

 

Первомай көшесі, 28 мекен-жайындағы тұрғын үйді қайта жаңғырту

40000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

990

 

 

 

 

 

15

Өскемен қаласы  

1069601

0

0

2000

110

133000

 

соның ішінде: 

 

 

 

 

 

 

 

"Восток" футбол клубын қолдау

100000

 

 

 

 

 

 

Тұрғын үй құрылысын дамытудың өңірлік бағдарламасы үшін Өскемен қаласында инженерлік желілер салу

192513

 

 

 

 

 

 

"Өскемен- Тәртіп" ЖШС жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттік инвестициялар

100000

 

 

 

 

 

 

Өтепов көшесінде жапсарлас салынған кітапханамен 9 қабатты тұрғын үй салу

100000

 

 

 

 

 

 

Жеңіс даңғылын салуға

160000

 

 

 

 

 

 

"Үлбі" қалалық аумақтық орталығы" ММ ағымдағы жөндеуге және материалдық-техникалық жарақтанджыруға

2000

 

 

2000

 

 

 

Бизнес даму аймағын құру жөніндегі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын қалыптастыруға

136978

 

 

 

 

 

 

"Өскемен қаласында Комендантка өзенінің тармағын түбін тазарта отырып, жайластыру жөніндегі  жұмыстар кешені" (нөсер  коллекторын салу) жобасын іске асыруға

93000

 

 

 

 

93000

 

Қала жолдарын жөндеуге

145000

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

110

 

 

 

110

 

 

Өскемен қаласының аулаларын көркейтуге 

40000

 

 

 

 

40000

16

Ұлан ауданы

83003

10000

10000

0

993

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Сібе көлдері демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу 

8900

 

 

 

 

 

 

Мәдениет ұйымдарын жөндеуге

10000

10000

 

 

 

 

 

Білім беру  ұйымдарын  күрделі жөндеуге 

10000

 

10000

 

 

 

 

Молодежный кентінде коммуналдық тұрғын үй құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

8000

 

 

 

 

 

 

Молодежный кентінде коммуналдық тұрғын үй салуға

42000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

3110

 

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

993

 

 

 

993

 

17

Үржар ауданы 

50267

16000

2000

0

1167

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Үржар ауылының бас жоспарын әзірлеу

9000

 

 

 

 

 

 

Алакөл көлі демалыс аймағын дамытудың бас жоспарын әзірлеу

7100

 

 

 

 

 

 

2007 жылдың 1 қаңтарына қалған коммуналдық және басқа да қызметтер бойынша кредиттік борыштарды өтеуге

7000

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1167

 

 

 

1167

 

 

Мақаншы аулында мәдениет үйінің ғимаратын сатып алуға

10000

 10000

 

 

 

 

 

Қабанбай аулында мәдениет үйінің ғимаратын сатып алуға

1000

1000

 

 

 

 

 

Мақаншы аулында бала бақшасын ашу үшін ғимарат сатып алуға

1000

 

1000 

 

 

 

 

Қабанбай аулындағы салынып бітпеген мектеп ғимаратын сатып алуға

1000

 

1000 

 

 

 

 

Әуежай ғимаратын сатып алуға

8000

 

 

 

 

 

18

Тарбағатай ауданы

13390

5000

0

0

1120

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Ақсуат ауылының бас жоспарын әзірлеу

7000

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

270

 

 

 

 

 

 

Бейнемобильдер сатып алуға

5000

5000

 

 

 

 

 

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

1120

 

 

 

1120

 

19

Шемонаиха ауданы 

21716

0

0

0

744

0

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Пруггерово ауылында бір пәтерлік 4 коммуналдық тұрғын үй құрылысы (инженерлік желілер және жайластыру)

14777

 

 

 

 

 

 

Берілген облыстық маңызы бар жолдарды ұстауға

6195

 

 

 

 

 

  

Облыс халқына мемлекеттік саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен коммуналдық қазынашылық кәсіпорындарға облыстық газеттерді жаздыруға және таратуға 

744

 

 

 

744

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение от 5 декабря 2006 года N 20/304-III "Об областном бюджете на 2007 год"

Решение XXII сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 апреля 2007 года N 22/342-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 19 апреля 2007 года за N 2443. Утратило силу в связи с истечением срока действия

      В соответствии со  статьей 115  Бюджетного кодекса Республики Казахстан,  статьей 6  Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан",  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2007 года N 176 "О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1362 и от 20 декабря 2006 года N 1230" областной маслихат  РЕШИЛ

      1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата " Об областном бюджете на 2007 год " от 5 декабря 2006 года N 20/304-III (регистрационный номер 2434, опубликовано от 28 декабря 2006 года в газете  "Рудный  Алтай" N 200-201, от 6 января 2007 года в газете "Дидар" N 1, с внесенными изменениями и дополнениями  решением  от 3 февраля 2007 года N 21/330-III "О внесении изменений и дополнений в решение от 5 декабря 2006 года  N 20/304-III "Об областном бюджете на 2007 год", регистрационный номер 2440, опубликовано от 20 февраля 2007 года в газете "Рудный Алтай" N 26, от 17 февраля 2007 года в газете "Дидар" N 16-17) следующие изменения и дополнения:

      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить областной бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы - 69613001,8 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления - 18833329 тысяч тенге;
      неналоговые поступления - 465562 тысяч тенге;
      поступления трансфертов - 50314110,8 тысяч тенге;
      2) затраты - 70821007,8 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо - -1208006 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование - -1941516 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 992000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 2933516 тысяч тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 155600:
      приобретение финансовых активов - 155600;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
      6) дефицит (профицит) бюджета - 577910 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -577910 тысяч тенге.";

      2) в пункте 11 абзац пятый исключить;

      3) в пункте 12 цифры "1882528" заменить цифрами "2069225";

      4) приложения 1, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

 

       Председатель cессии

       Секретарь Восточно-Казахстанского 
      областного маслихата

Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 10 апреля 2007 года N 22/342-III

Приложение 1
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 5 декабря 2006 года N 20/304-III

Областной бюджет на 2007 год  

Категория

  

Класс

  

  

Подкласс

  

  

 

Специфика

  

  

  

  

Наименование доходов

Cумма (тысяч тенге)

 

 

 

 

1. ДОХОДЫ

69613001,8

1

 

 

 

Налоговые поступления

18833329,0

 

1

 

 

Подоходный налог

6792977,0

 

 

2

 

Индивидуальный подоходный налог

6792977,0

 

 

 

1

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

6792977,0

 

3

 

 

Социальный налог

10932199,0

 

 

1

 

Социальный налог

10932199,0

 

 

 

1

Социальный налог

10932199,0

 

5

 

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1108153,0

 

 

3

 

Поступления за использование природных и других ресурсов

1108153,0

 

 

 

3

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников

81606,0

 

 

 

4

Плата за лесные пользования

11820,0

 

 

 

16

Плата за загрязнение окружающей среды

1014727,0

2

 

 

 

Неналоговые поступления

465562,0

 

1

 

 

Доходы от государственной собственности

62917,0

 

 

1

 

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

477,0

 

 

 

2

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

477,0

 

 

3

 

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

2250,0

 

 

 

2

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности

2250,0

 

 

5

 

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

47000,0

 

 

 

4

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности

47000,0

 

 

7

 

Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета

13190,0

 

 

 

6

Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам

13190,0

 

3

 

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

69,0

 

 

1

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

69,0

 

 

 

2

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

69,0

 

4

 

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  

245031,0

 

 

1

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  

245031,0

 

 

 

5

Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами

245031,0

 

6

 

 

Прочие неналоговые поступления 

157545,0

 

 

1

 

Прочие неналоговые поступления 

157545,0

 

 

 

7

Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета

50,0

 

 

 

9

Прочие неналоговые поступления в местный бюджет

157495,0

4

 

 

 

Поступления  трансфертов 

50314110,8

 

1

 

 

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

278740,8

 

 

2

 

Трансферты из районных (городских) бюджетов

278740,8

 

 

 

1

Бюджетные изъятия

227994,0

 

 

 

2

Возврат целевых трансфертов

50746,8

 

2

 

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50035370,0

 

 

1

 

Трансферты из республиканского бюджета

50035370,0

 

 

 

1

Целевые текущие трансферты 

15064637,0

 

 

 

2

Целевые трансферты на развитие

12781472,0

 

 

 

3

Субвенции

22189261,0

 

Функциональная группа

  

 Функциональная подгруппа

  

  

Администратор бюджетных программ

  

  

  

Программа

  

  

  

  

Подпрограмма

  

  

  

  

  

Наименование расходов

Cумма (тысяч тенге)

 

 

 

 

 

II. Затраты

70821007,8

01

 

 

 

 

Государственные услуги общего характера

1796408,3

 

1

 

 

 

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

1180964,3

 

 

110

 

 

Аппарат маслихата области

20184,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности маслихата области

20184,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

17184,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

900,0

 

 

 

 

100

Депутатская деятельность

2100,0

 

 

120

 

 

Аппарат акима области

1160780,3

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности акима области

1006780,3

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

437032,3

 

 

 

 

007

Повышение квалификации государственных служащих

22520,0

 

 

 

 

008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов

242228,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

305000,0

 

 

 

002

 

Создание информационных систем

154000,0

 

2

 

 

 

Финансовая  деятельность

515137,0

 

 

257

 

 

Департамент (Управление) финансов области

515137,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) финансов

100481,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

93081,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

7400,0

 

 

 

002

 

Создание информационных систем

1320,0

 

 

 

009

 

Организация приватизации коммунальной собственности

3618,0

 

 

 

010

 

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

4740,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

404978,0

 

5

 

 

 

Планирование и статистическая деятельность

100307,0

 

 

258

 

 

Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области

100307,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) экономики и бюджетного планирования 

100307,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

96342,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

3965,0

02

 

 

 

 

Оборона

407347,0

 

1

 

 

 

Военные нужды

48628,0

 

 

250

 

 

Департамент (Управление) по  мобилизационной подготовке, гражданской обороне,  организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

48628,0

 

 

 

003

 

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23337,0

 

 

 

007

 

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

25291,0

 

2

 

 

 

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

358719,0

 

 

250

 

 

Департамент (Управление) по  мобилизационной подготовке, гражданской обороне,  организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

318719,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

29552,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

28782,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

770,0

 

 

 

004

 

Мероприятия гражданской обороны областного масштаба

94164,0

 

 

 

005

 

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

6000,0

 

 

 

006

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

189003,0

 

 

 

 

100

Водно-спасательные службы

74279,0

 

 

 

 

101

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

114724,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

40000,0

 

 

 

002

 

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

40000,0

03

 

 

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4255832,0

 

1

 

 

 

Правоохранительная деятельность

4255832,0

 

 

252

 

 

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

4114073,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета

3944641,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

3453580,0

 

 

 

 

007

Повышение квалификации государственных служащих

142,0

 

 

 

 

008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов

40858,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

450061,0

 

 

 

002

 

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области

168070,0

 

 

 

 

100

Медвытрезвители и подразделения полиции, организующие работу медвытрезвителей

86462,0

 

 

 

 

101

Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних 

39247,0

 

 

 

 

102

Приемники-распределители для лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

27466,0

 

 

 

 

103

Спецприемники для лиц, арестованных в административном порядке

14895,0

 

 

 

003

 

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1362,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

141759,0

 

 

 

003

 

Развитие объектов органов внутренних дел 

141759,0

04

 

 

 

 

Образование

8143169,0

 

2

 

 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

4178779,0

 

 

260

 

 

Управление (Отдел) физической культуры и спорта области

1072573,0

 

 

 

006

 

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1029967,0

 

 

 

007

 

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

42606,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

3106206,0

 

 

 

003

 

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

767030,0

 

 

 

004

 

Информатизация системы среднего образования

118270,0

 

 

 

005

 

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных областных организаций образования

22544,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

3401,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

19143,0

 

 

 

006

 

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

557027,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

41328,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

515699,0

 

 

 

007

 

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба

57970,0

 

 

 

013

 

Целевые текущие  трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования

321483,0

 

 

 

017

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования

977764,0

 

 

 

019

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего  общего образования 

49380,0

 

 

 

020

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования

87651,0

 

 

 

021

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингофонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего общего образования 

116528,0

 

 

 

022

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования

9541,0

 

 

 

023

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования 

21018,0

 

3

 

 

 

Начальное профессиональное образование

1047850,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

1047850,0

 

 

 

008

 

Начальное профессиональное образование

1047850,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

17882,0

 

 

 

 

015

Реализация  программы за счет средств местного бюджета

1029968,0

 

4

 

 

 

Среднее профессиональное образование

1042745,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

119695,0

 

 

 

002

 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

119695,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

25398,0

 

 

 

 

015

Реализация  программы за счет средств местного бюджета

94297,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

923050,0

 

 

 

009

 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием

923050,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

122723,0

 

 

 

 

015

Реализация  программы за счет средств местного бюджета

800327,0

 

5

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование

171752,0

 

 

252

 

 

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

77592,0

 

 

 

007

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров

77592,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

12611,0

 

 

 

003

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров

12611,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

12611,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

81549,0

 

 

 

010

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров

81549,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

44976,0

 

 

 

 

015

Реализация  программы за счет средств местного бюджета

36573,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги в области образования

1702043,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

378363,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) образования

48677,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

41077,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

7600,0

 

 

 

011

 

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

38868,0

 

 

 

012

 

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

32853,0

 

 

 

014

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

79068,0

 

 

 

018

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования

78028,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

14000,0

 

 

 

116

 

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

86869,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

1323680,0

 

 

 

005

 

Развитие объектов образования

1323680,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

587440,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

736240,0

05

 

 

 

 

Здравоохранение

23802947,0

 

1

 

 

 

Больницы широкого профиля

8214021,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

8214021,0

 

 

 

004

 

Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения

8214021,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

810900,0

 

 

 

 

015

Реализация  программы за счет средств местного бюджета

7403121,0

 

2

 

 

 

Охрана здоровья населения

1352588,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

507248,0

 

 

 

005

 

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения 

307817,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

68487,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

239330,0

 

 

 

006

 

Охрана материнства и детства

183869,0

 

 

 

 

100

Дома ребенка

183869,0

 

 

 

007

 

Пропаганда здорового образа жизни

14844,0

 

 

 

017

 

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

718,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

718,0

 

 

269

 

 

Департамент (Управление) государственного санитарно-эпидемиологического надзора области

841140,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) государственного санитарно-эпидемиологического надзора

464726,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

450786,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

13940,0

 

 

 

002

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

249181,0

 

 

 

 

104

Обеспечение деятельности центров санитарно-эпидемиологической экспертизы за счет средств местного бюджета

249181,0

 

 

 

003

 

Борьба с эпидемиями

18080,0

 

 

 

007

 

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

109153,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

92123,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

17030,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

4200,0

 

 

 

006

 

Развитие объектов санитарно-эпидемиологической службы

4200,0

 

3

 

 

 

Специализированная медицинская помощь

4519514,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

4519514,0

 

 

 

009

 

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих

3507568,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

23300,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

3484268,0

 

 

 

019

 

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

118291,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

118291,0

 

 

 

020

 

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

443324,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

287194,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

156130,0

 

 

 

021

 

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами  

357799,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

313698,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

44101,0

 

 

 

022

 

Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами

92532,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

92532,0

 

4

 

 

 

Поликлиники

6358201,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

6358201,0

 

 

 

010

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению

5576469,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

1194062,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

4382407,0

 

 

 

014

 

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

781732,0

 

 

 

 

100

Обеспечение лекарственными средствами  на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения за счет  трансфертов из республиканского бюджета

251764,0

 

 

 

 

101

Лекарственное обеспечение детей до 5-летнего возраста на амбулаторном уровне лечения за счет  трансфертов из республиканского бюджета

52130,0

 

 

 

 

102

Обеспечение беременных железо- и йодосодержащими препаратами за счет  трансфертов из республиканского бюджета 

47857,0

 

 

 

 

103

Обеспечение лекарственными средствами детей и подростков находящихся на диспансерном учете при амбулаторном лечении хронических заболеваний за счет  трансфертов из республиканского бюджета 

100154,0

 

 

 

 

104

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне за счет средств местного бюджета

329827,0

 

5

 

 

 

Другие виды медицинской помощи

1257593,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

1257593,0

 

 

 

011

 

Оказание скорой и неотложной помощи

1190494,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

60200,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

1130294,0

 

 

 

012

 

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

67099,0

 

 

 

 

100

Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях

40953,0

 

 

 

 

101

Областные базы спецмедснабжения

26146,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги в области здравоохранения

2101030,0

 

 

253

 

 

Департамент (Управление) здравоохранения области

226757,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) здравоохранения

85816,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

83216,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

2600,0

 

 

 

008

 

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

65913,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

9409,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

56504,0

 

 

 

013

 

Проведение патологоанатомического вскрытия

40483,0

 

 

 

016

 

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

2707,0

 

 

 

018

 

Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров

31838,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

31838,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

1874273,0

 

 

 

007

 

Развитие объектов здравоохранения

1874273,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

1758323,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

115950,0

 

06

 

 

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

2003489,0

 

1

 

 

 

Социальное обеспечение

1544283,0

 

 

256

 

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

948883,0

 

 

 

002

 

Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа

948883,0

 

 

 

 

100

Дома-интернаты для умственно-отсталых детей

59773,0

 

 

 

 

101

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

405843,0

 

 

 

 

102

Психоневрологические интернаты 

369593,0

 

 

 

 

103

Центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов

61968,0

 

 

 

 

104

Учреждения, осуществляющие реабилитацию инвалидов

51706,0

 

 

261

 

 

Департамент (Управление) образования области

576738,0

 

 

 

015

 

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

576738,0

 

 

 

 

100

Детские дома

495329,0

 

 

 

 

102

Приют для несовершеннолетних детей 

31375,0

 

 

 

 

103

Детские деревни семейного типа

41557,0

 

 

 

 

104

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

8477,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

18662,0

 

 

 

008

 

Развитие объектов социального обеспечения

18662,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

18662,0

 

2

 

 

 

Социальная помощь

409475,0

 

 

256

 

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

409475,0

 

 

 

003

 

Социальная поддержка инвалидов

121686,0

 

 

 

 

103

Обеспечение техническими и иными средствами

38478,0

 

 

 

 

105

Реабилитация инвалидов и ветеранов

10208,0

 

 

 

 

106

Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 

73000,0

 

 

 

005

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на материальное обеспечение  детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

112987,0

 

 

 

009

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально-защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций 

6788,0

 

 

 

015

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для выплаты государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей

125000,0

 

 

 

016

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

43014,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

49731,0

 

 

256

 

 

Департамент (Управление) координации занятости и социальных программ области

49731,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) координации занятости и социальных программ

47731,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

46053,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1678,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

2000,0

07

 

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

2501421,0

 

1

 

 

 

Жилищное хозяйство

1140000,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

1140000,0

 

 

 

012

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие и обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1140000,0

 

2

 

 

 

Коммунальное хозяйство

1361421,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

1088571,0

 

 

 

011

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

974571,0

 

 

 

030

 

Развитие объектов коммунального хозяйства

114000,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

114000,0

 

 

279

 

 

Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области

272850,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управление) энергетики и коммунального хозяйства

29250,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

25860,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

3390,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

243600,0

08

 

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2103215,0

 

1

 

 

 

Деятельность в области культуры

834657,0

 

 

262

 

 

Департамент (Управление) культуры области

753001,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) культуры

22094,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

21059,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1035,0

 

 

 

003

 

Поддержка культурно-досуговой работы

89411,0

 

 

 

005

 

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

279231,0

 

 

 

007

 

Поддержка театрального и музыкального искусства

278565,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

83700,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

81656,0

 

 

 

016

 

Развитие объектов культуры

81656,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

81656,0

 

2

 

 

 

Спорт

640465,0

 

 

260

 

 

Управление (Отдел) физической культуры и спорта области

423276,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) физической культуры и спорта

19785,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

18885,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

900,0

 

 

 

003

 

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

55351,0

 

 

 

004

 

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

173140,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

175000,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

217189,0

 

 

 

017

 

Развитие объектов физической культуры и спорта

217189,0

 

3

 

 

 

Информационное пространство

475734,0

 

 

259

 

 

Управление (Отдел) архивов и документации области

186483,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Управления (Отдела) архивов и документации

27995,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

17225,0

 

 

 

 

008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов

10000,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

770,0

 

 

 

002

 

Обеспечение сохранности архивного фонда

158488,0

 

 

262

 

 

Департамент (Управление) культуры области

126995,0

 

 

 

008

 

Обеспечение функционирования областных библиотек

126995,0

 

 

263

 

 

Департамент (Управление) внутренней политики области

117399,0

 

 

 

002

 

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

117399,0

 

 

 

 

100

Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы 

61570,0

 

 

 

 

101

Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание

55829,0

 

 

264

 

 

Управление по развитию языков области

44857,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Управления по развитию языков

16262,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

15559,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

703,0

 

 

 

002

 

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

28595,0

 

4

 

 

 

Туризм

20000,0

 

 

265

 

 

Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области

20000,0

 

 

 

005

 

Регулирование туристской деятельности

20000,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

132359,0

 

 

263

 

 

Департамент (Управление) внутренней политики области

132359,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) внутренней политики

90759,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

88225,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

2534,0

 

 

 

003

 

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

26600,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

15000,0

 

09

 

 

 

 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 

7100000,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования 

7100000,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

2100000,0

 

 

 

019

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

2100000,0

 

 

279

 

 

Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства области

5000000,0

 

 

 

007

 

Развитие теплоэнергетической системы

5000000,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

5000000,0

10

 

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2710827,0

 

1

 

 

 

Сельское хозяйство

1650256,0

 

 

255

 

 

Департамент (Управление) сельского хозяйства области

1650256,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) сельского хозяйства

78150,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

51650,0

 

 

 

 

008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов

25000,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1500,0

 

 

 

002

 

Поддержка развития семеноводства

68516,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

68516,0

 

 

 

005

 

Проведение процедур банкротства сельскохозяйственных организаций, не находящихся в республиканской собственности

2200,0

 

 

 

010

 

Поддержка развития животноводства

126090,0

 

 

 

 

011

Реализация  программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

126090,0

 

 

 

011

 

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ и повышение урожайности и качества продукции растениеводства

739000,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет  трансфертов из республиканского бюджета

739000,0

 

 

 

012

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления 

11420,0

 

 

 

013

 

Повышение продуктивности и качества продукции животноводства

607160,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

607160,0

 

 

 

014

 

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

17720,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

17720,0

 

2

 

 

 

Водное хозяйство

5528,0

 

 

254

 

 

Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области

5528,0

 

 

 

002

 

Установление водоохранных зон и полос водных объектов 

5528,0

 

3

 

 

 

Лесное хозяйство

466808,0

 

 

254

 

 

Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области

462973,0

 

 

 

005

 

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

456698,0

 

 

 

006

 

Охрана животного мира

6275,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

3835,0

 

 

 

021

 

Развитие объектов лесного хозяйства

3835,0

 

5

 

 

 

Охрана окружающей среды

527664,0

 

 

254

 

 

Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования природопользования области

196213,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) природных ресурсов и регулирования природопользования

44218,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

42118,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

2100,0

 

 

 

008

 

Проведение мероприятий по охране окружающей среды

151995,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

331451,0

 

 

 

022

 

Развитие объектов охраны окружающей среды

331451,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

150000,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

181451,0

 

6

 

 

 

Земельные отношения

60571,0

 

 

251

 

 

Управление земельных отношений области

60571,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности управления земельных отношений

20528,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

19528,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1000,0

 

 

 

004

 

Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного значения) на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления 

40043,0

11

 

 

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

741867,0

 

2

 

 

 

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

741867,0

 

 

267

 

 

Департамент (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля области

24884,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управление) государственного архитектурно-строительного контроля

24884,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

24084,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

800,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление) строительства области

541811,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управление)  строительства

29721,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

28461,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1260,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

512090,0

 

 

272

 

 

Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства области

175172,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управление)  архитектуры и градостроительства

21222,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

18372,0

 

 

 

 

008

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов

2000,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

850,0

 

 

 

003

 

Создание информационных систем

31200,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

122750,0

12

 

 

 

 

Транспорт и коммуникации

2048114,0

 

1

 

 

 

Автомобильный транспорт

1256264,0

 

 

268

 

 

Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1256264,0

 

 

 

003

 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

504063,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

425000,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

79063,0

 

 

 

007

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

752201,0

 

9

 

 

 

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

791850,0

 

 

268

 

 

Департамент (Управление) пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

791850,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24843,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

23943,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

900,0

 

 

 

002

 

Развитие транспортной инфраструктуры

200400,0

 

 

 

 

011

Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета

153000,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

47400,0

 

 

 

005

 

Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

70500,0

 

 

 

 

015

Реализация программы за счет средств местного бюджета

70500,0

 

 

 

113

 

Трансферты из местных бюджетов

496107,0

13

 

 

 

 

Прочие

3461326,0

 

1

 

 

 

Регулирование экономической деятельности

60764,0

 

 

265

 

 

Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области

60764,0

 

 

 

001

 

Обеспечение деятельности Департамента (Управления) предпринимательства и промышленности

60764,0

 

 

 

 

003

Аппараты местных органов

59164,0

 

 

 

 

009

Материально-техническое оснащение государственных органов

1600,0

 

9

 

 

 

Прочие

3400562,0

 

 

257

 

 

Департамент (Управление) финансов области

3307062,0

 

 

 

013

 

Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты

160000,0

 

 

 

014

 

Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

145000,0

 

 

 

015

 

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся  государственными служащими  и работникам казенных предприятий

2972062,0

 

 

 

016

 

Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов

30000,0

 

 

258

 

 

Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования области

70000,0

 

 

 

003

 

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

70000,0

 

 

265

 

 

Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности области

23500,0

 

 

 

007

 

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

23500,0

15

 

 

 

 

Трансферты

9745045,5

 

1

 

 

 

Трансферты

9745045,5

 

 

257

 

 

Департамент (Управление) финансов области

9745045,5

 

 

 

007

 

Субвенции

9648938,0

 

 

 

011

 

Возврат целевых трансфертов

96107,5

III

 

 

 

 

Операционное сальдо 

-1208006,0

IV

 

 

 

 

Чистое бюджетное кредитование 

-1941516,0

 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты

992000,0

07

 

 

 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство

882000,0

 

1

 

 

 

Жилищное хозяйство

882000,0

 

 

271

 

 

Департамент (Управление)  строительства области

882000,0

 

 

 

009

 

Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья

882000,0

10

 

 

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды 

110000,0

 

1

 

 

 

Сельское хозяйство

110000,0

 

 

255

 

 

Департамент (управление) сельского хозяйства

110000,0

 

 

 

003

 

Кредитование сельхозтоваропроизводителей

110000,0

 

5

 

 

 

Погашение бюджетных кредитов

2933516,0

 

 

1

 

 

Погашение бюджетных кредитов

2933516,0

 

 

 

1

 

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2933516,0

 

 

 

 

03

Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

2754000,0

 

 

 

 

06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам

179516,0

V

 

 

 

 

Сальдо по операциям с финансовыми активами 

155600,0

 

 

 

 

 

Приобретение финансовых активов

155600,0

 

13

 

 

 

Прочие

155600,0

 

 

257

 

 

Департамент (Управление) финансов области

155600,0

 

 

 

005

 

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

155600,0

 

6

 

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

VI

 

 

 

 

Дефицит (профицит) бюджета

577910,0

VII

 

 

 

 

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-577910,0

Приложение 2
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 10 апреля 2007 года N 22/342-III

Приложение 5
к решению Восточно-Казахстанского
областного маслихата
от 5 декабря 2006 года N 20/304-III

Трансферты из областного бюджета бюджетам районов
(городов областного значения)  

N п/п

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

Департамент финансов

Департамент строительства

Управление физической культуры и спорта

Управление архитектуры и градостроительства

Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1

2

4

5

6

7

8

 

Всего

2069225

404978

512090

175000

122750

496107

1

Абайский район

7 417

0

0

0

0

2 230

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

2 230

 

 

 

 

2 230

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

187

 

 

 

 

 

2

Аягозский район

6 407

0

0

0

5 000

322

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана поселка Актогай 

5 000

 

 

 

5 000

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

322

 

 

 

 

322

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 085

 

 

 

 

 

3

Бескарагайский район

5 688

0

0

0

0

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

688

 

 

 

 

 

4

Бородулихинский район

5 122

0

0

0

0

4 083

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

4 083

 

 

 

 

4 083

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 039

 

 

 

 

 

5

Глубоковский район

62 866

0

10 000

0

5 000

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей электроснабжения поселка Карагужиха

10 000

 

10 000

 

 

 

 

Капитальный ремонт котлоагрегатов ТС-30 сп (котел N 4, котел N 5) в поселке Глубокое

25 000

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана поселка Глубокое

5 000

 

 

 

5 000

 

 

На капитальный ремонт сетей водоснабжения села Прапорщиково

10 000

 

 

 

 

 

 

На капитальный ремонт сетей водоснабжения села Винное

12 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

866

 

 

 

 

 

6

Жарминский район

4 391

0

0

0

0

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в селе Шалабай

3 100

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 291

 

 

 

 

 

7

Зыряновский район-город Зыряновск

11 501

0

0

0

6 750

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана развития зоны отдыха Бухтарминского водохранилища

6 750

 

 

 

6 750

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в поселке Октябрьский

3 800

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

951

 

 

 

 

 

8

Зайсанский район

84 192

0

0

0

0

53 610

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт центральной улицы города Зайсан 

29 310

 

 

 

 

29 310

 

Капитальный ремонт автодороги к угольному разрезу села Аккоин 

24 300

 

 

 

 

24 300

 

На капитальный ремонт и материально-техническое оснащение дома культуры города Зайсан

25 000

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

582

 

 

 

 

 

9

Катон-Карагайский район

45 365

0

34800

0

0

550

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в селе Большенарымское

2 000

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в селе Приморское

2 000

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

550

 

 

 

 

550

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 015

 

 

 

 

 

 

На капитальный ремонт здания акимата с. Большенарымское

34 800

 

34 800 

 

 

 

10

Курчумский район

20 276

3 000

10 000

0

0

1 370

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция здания клуба под среднюю школу в селе Топтерек

10 000

 

10 000

 

 

 

 

На погашение кредиторской  задолженности по коммунальным и прочим услугам, образовавшейся на 1 января 2007 года

3 000

3 000

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

1 370

 

 

 

 

1 370

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

906

 

 

 

 

 

11

Кокпектинский район

13 868

0

0

0

0

10 005

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На ремонт клуба в селе Белое

2 700

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

10 005

 

 

 

 

10 005

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 163

 

 

 

 

 

12

город Риддер

117 197

20 000

60 000

0

35 000

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана города Риддера

35 000

 

 

 

35 000

 

 

Строительство 60-квартирного жилого дома в 4-ом микрорайоне

60 000

 

60 000

 

 

 

 

На материально-техническое оснащение школы-интерната имени Гагарина

2 000

 

 

 

 

 

 

На приобретение здания для размещения городского суда

20 000

20 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

197

 

 

 

 

 

13

город Семипалатинск

372 768

113 000

0

75 000

30 800

100372

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана города Семипалатинска

30 800

 

 

 

30 800

 

 

На погашение задолженности ГКП "Теплокоммунэнерго" в целях предупреждения чрезвычайной ситуации

113 000

113 000

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Озерки

3 000

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Муздыбай

900

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозабора и водопроводной сети в селе Букенчи

1 900

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Талдыкурган

600

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Клементьевка

2 700

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода села Булак

3 600

 

 

 

 

 

 

На финансирование мероприятий  КГКП "Спортивный клуб "Семей"

50 000

 

 

50 000

 

 

 

На финансирование КГКП "Куат-Семей"

25 000

 

 

25 000

 

 

 

На ремонт проспектов имени Шакарима и М.Ауэзова

100 000

 

 

 

 

100000

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

372

 

 

 

 

372

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

896

 

 

 

 

 

 

На благоустройство дворов города Семипалатинска

40 000

 

 

 

 

 

14

город Курчатов

74 190

25 000

40 000

0

8 200

990

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана города Курчатова

8 200

 

 

 

8 200

 

 

На капитальный ремонт административного здания акимата

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Реконструкция жилого дома по улице Первомайская, 28

40 000

 

40 000

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

990

 

 

 

 

990

15

город Усть-Каменогорск

1069601

236978

292513

100000

0

305000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка футбольного клуба "Восток"

100 000

 

 

100000

 

 

 

Строительство инженерных сетей в городе Усть-Каменогорске для Региональной программы развития жилищного строительства

192 513

 

192 513

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции посредством участия в уставном капитале ТОО "Өскемен-Тәртiп"

100 000

100 000

 

 

 

 

 

Строительство 9-этажного жилого дома с пристроенной библиотекой по улице Утепова

100 000

 

100 000

 

 

 

 

На строительство проспекта Победы

160 000

 

 

 

 

160000

 

На текущий ремонт и материально-техническое оснащение ГУ "Городской территориальный центр "Ульба"

2 000

 

 

 

 

 

 

На формирование уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью по созданию зоны развития бизнеса

136 978

136 978

 

 

 

 

 

На реализацию проекта "Комплекс работ по обустройству протоки Комендантки с расчисткой дна в г.Усть-Каменогорске" (строительство ливневого коллектора)

93 000

 

 

 

 

 

 

На ремонт городских дорог

145 000

 

 

 

 

145000

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

110

 

 

 

 

 

 

На благоустройство дворов города Усть-Каменогорска

40 000

 

 

 

 

 

16

Уланский район

83 003

0

50 000

0

8 900

3 110

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана развития зоны отдыха Сибинских озер

8 900

 

 

 

8 900

 

 

На ремонт организаций культуры

10 000

 

 

 

 

 

 

На капитальный ремонт организаций образования

10 000

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на строительство коммунального жилого дома в поселке Молодежный

8 000

 

8 000

 

 

 

 

На строительство коммунального жилого дома в поселке Молодежный

42 000

 

42 000

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

3 110

 

 

 

 

3 110

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

993

 

 

 

 

 

17

Урджарский район

50 267

7 000

0

0

16 100

8000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана села Урджар

9 000

 

 

 

9 000

 

 

Разработка генерального плана развития зоны отдыха озера Алаколь

7 100

 

 

 

7 100

 

 

На погашение кредиторской  задолженности по коммунальным и прочим услугам, образовавшейся на 1 января 2007 года

7 000

7 000

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 167

 

 

 

 

 

 

На приобретение здания дома культуры в с.Маканчи

10 000

 

 

 

 

 

 

На приобретение здания дома культуры в с.Кабанбай

1000

 

 

 

 

 

 

На приобретение здания для открытия детского сада в с. Маканчи

1000

 

 

 

 

 

 

На приобретение недостроенного здания школы в с. Кабанбай

10 00

 

 

 

 

 

 

На приобретение здания аэропорта

8000

 

 

 

 

8000

18

Тарбагатайский район

13 390

0

0

0

7 000

270

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана села Аксуат

7 000

 

 

 

7 000

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

270

 

 

 

 

270

 

На приобретение видеомобилей

5 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 120

 

 

 

 

 

19

Шемонаихинский район

21 716

0

14 777

0

0

6 195

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 4-х коммунальных одноквартирных жилых дома в селе Пруггерово (инженерные сети и благоустройство)

14 777

 

14 777

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

6 195

 

 

 

 

6 195

  

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

744

 

 

 

 

 

 продолжение таблицы

N п/п

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

Управление культуры

Департамент образования

Департамент координации занятости и социальных программ

Департамент внутренней политики

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

1

2

9

10

11

12

13

 

Всего

2069225

83700

14000

2000

15000

243600

1

Абайский район

7 417

5 000

0

0

187

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

2 230

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

5 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

187

 

 

 

187

 

2

Аягозский район

6 407

0

0

0

1 085

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана поселка Актогай 

5 000

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

322

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 085

 

 

 

1 085

 

3

Бескарагайский район

5 688

5 000

0

0

688

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

5 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

688

 

 

 

688

 

4

Бородулихинский район

5 122

0

0

0

1 039

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

4 083

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 039

 

 

 

1 039

 

5

Глубоковский район

62 866

0

0

0

866

47 000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей электроснабжения поселка Карагужиха

10 000

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт котлоагрегатов ТС-30 сп (котел  N4, котел N 5) в поселке Глубокое

25 000

 

 

 

 

25 000

 

Разработка генерального плана поселка Глубокое

5 000

 

 

 

 

 

 

На капитальный ремонт сетей водоснабжения села Прапорщиково

10 000

 

 

 

 

10 000

 

На капитальный ремонт сетей водоснабжения села Винное

12 000

 

 

 

 

12 000

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

866

 

 

 

866

 

6

Жарминский район

4 391

0

0

0

1 291

3 100

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в селе Шалабай

3 100

 

 

 

 

3 100

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 291

 

 

 

1 291

 

7

Зыряновский район-город Зыряновск

11 501

0

0

0

951

3 800

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана развития зоны отдыха Бухтарминского водохранилища

6 750

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в поселке Октябрьский

3 800

 

 

 

 

3 800

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

951

 

 

 

951

 

8

Зайсанский район

84 192

30 000

0

0

582

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт центральной улицы города Зайсан 

29 310

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт автодороги к угольному разрезу села Аккоин 

24 300

 

 

 

 

 

 

На капитальный ремонт и материально-техническое оснащение дома культуры города Зайсан

25 000

25 000

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

5 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

582

 

 

 

582

 

9

Катон-Карагайский район

45 365

5 000

0

0

1 015

4 000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в селе Большенарымское

2 000

 

 

 

 

2 000

 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в селе Приморское

2 000

 

 

 

 

2 000

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

550

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

5 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 015

 

 

 

1 015

 

 

На капитальный ремонт здания акимата с. Большенарымское

34 800

 

 

 

 

 

10

Курчумский район

20 276

5 000

0

0

906

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция здания клуба под среднюю школу в селе Топтерек

10 000

 

 

 

 

 

 

На погашение кредиторской  задолженности по коммунальным и прочим услугам, образовавшейся на 1 января 2007 года

3 000

 

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

1 370

 

 

 

 

 

 

На приобретение видеомобилей

5 000

5 000

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

906

 

 

 

906

 

11

Кокпектинский район

13 868

2 700

0

0

1 163

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

На ремонт клуба в селе Белое

2 700

2 700

 

 

 

 

 

На содержание переданных автомобильных дорог областного значения

10 005

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

1 163

 

 

 

1 163

 

12

город Риддер

117 197

0

2 000

0

197

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана города Риддера

35 000

 

 

 

 

 

 

Строительство 60-квартирного жилого дома в 4-ом микрорайоне

60 000

 

 

 

 

 

 

На материально-техническое оснащение школы-интерната имени Гагарина

2 000

 

2 000

 

 

 

 

На приобретение здания для размещения городского суда

20 000

 

 

 

 

 

 

На подписку и распространение областных газет среди государственных учреждений и коммунальных казенных предприятий в целях доведения государственной политики до населения области

197

 

 

 

197

 

13

город Семипалатинск

372 768

0

0

0

896

52 700

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Разработка генерального плана города Семипалатинска

30 800

 

 

 

 

 

 

На погашение задолженности ГКП "Теплокоммунэнерго" в целях предупреждения чрезвычайной ситуации

113 000

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Озерки

3 000

 

 

 

 

3 000

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Муздыбай

900

 

 

 

 

900

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозабора и водопроводной сети в селе Букенчи

1 900

 

 

 

 

1 900

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Талдыкурган

600

 

 

 

 

600

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в селе Клементьевка

2 700

 

 

 

 

2 700

 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода села Булак

3 600

 

 

 

 

3 600