"Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мен ішкі әскерлерінде әскери-дәрігерлік сараптамалау туралы ережелер мен Дәрігерлік куәландыру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N 470 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2008 жылғы 14 сәуірдегі N 139 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 5 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5212 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 27 шілдедегі N 325 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010.07.27 N 325 (ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы N 607 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі туралы ереженің 19-тармағының 5)-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары мен ішкі әскерлерінде әскери-дәрігерлік сараптамалау туралы ережелер мен Дәрігерлік куәландыру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 1998 жылғы 24 желтоқсандағы N 470 бұйрығына (N 716 болып тіркелген; Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2004 жылғы 10 ақпандағы N 99 (N 2727 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2006 жылғы 24 мамырдағы N 237 (N 4240 болып тіркелген, 2006 жылғы 21 маусымда N 112 (1092) "Заң газетінде" жарияланған) бұйрықтарымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бар) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары әскери-дәрігерлік сараптама туралы ережені және Бейбіт және соғыс уақытында Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары дәрігерлік куәландыру ережесін бекіту туралы";

      1, 2-тармақтарда мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары әскери-дәрігерлік сараптама туралы ереже (N 1 қосымша) бекітілсін.
      2. Бейбіт және соғыс уақытында Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары дәрігерлік куәландыру ережесі (N 2 қосымша) бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрыққа N 1 қосымшаның мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары әскери-дәрігерлік сараптама туралы ереже";

      көрсетілген бұйрыққа N 2 қосымшада:

      мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бейбіт және соғыс уақытында Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары дәрігерлік куәландыру ережесі";

      40-тармақта:
      бірінші абзацта "(бастапқы мен қайталама)" деген сөздер алынып тасталсын;

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алдын ала куәландыру өткізілгеннен кейін анықтама (Ережеге 9-қосымша) және медициналық куәландыру картасы үміткерді жолдаған кадр аппаратына әскери-дәрігерлік комиссия отырысының хаттамалар кітабына олардың берілгендігі туралы белгі қойылып, тапсырылады.";

      үшінші абзац алынып тасталсын;

      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "43. Алдын ала куәландыру кезіндегі зерттеу нәтижелері медициналық куәландыру картасының тиісті бағандарына енгізіледі.";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "44. Алдын ала куәландыру қабылдау емтихандарына дейін кем дегенде 4 ай бұрын жүргізіледі. Соңғы куәландыру оқу орындарына қабылдау өткізу кезінде жүргізіледі.";

      48-тармақта "Сырттай оқу түріне, сондай-ақ" деген сөздер алынып тасталсын;

      50-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "50. Алдын ала куәландыру қорытындылары әскери-дәрігерлік комиссия отырысының хаттамалар кітабына енгізіледі. Оқуға түсуге жарамсыз деп танылған қатардағы және басшы құрамдағы адамдардың амбулаторлық науқастың медициналық картасында қосымша диагнозының негіздемесі мен қорытынды көрсетіледі.";

      60-тармақта "(бастапқы мен қайталама)" деген сөздер алынып тасталсын;

      61-тармақ алынып тасталсын;

      181-тармақтың 3)-тармақшасының бесінші абзацында "бастапқы және қайталама" және "қайталама куәландырудан соң" деген сөздер алынып тасталсын;

      184-тармақта:
      5)-тармақшасында ", сырттай нысанына" деген сөздер және "алғашқы" деген сөз алынып тасталсын;

      соңғы абзацта "және сырттай" деген сөздер алынып тасталсын;

      11-қосымшада:
      "Картаның медициналық бөлігі" деген 2-бөлімде:
      бірінші және екінші жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

Атауы

Алдын-ала іріктеу

Соңғы іріктеу

1

2

3

                                                            ";
      "Әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысы" деген 3-бөлімде:

      3.1-тармақтың атауында "Бастапқы" деген сөз "Алдын ала" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қайталама медициналық куәландыру" 3.2.-тармақ алынып тасталсын.

      2. Ішкі істер министрлігінің Тыл департаменті (Н.Қ. Нұрғазин) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                      Б. Мұхаметжанов

О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 декабря 1998 года № 470 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе и Правил медицинского освидетельствования в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД Республики Казахстан"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 апреля 2008 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2008 года № 5212. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 июля 2010 года № 325

      Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 27.07.2010 № 325 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 5)  пункта 19 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года N 607  ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в  приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 декабря 1998 года N 470 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе и Правил медицинского освидетельствования в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД Республики Казахстан" (зарегистрированный за N 716; с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 февраля 2004 года  N 99 , зарегистрированный за N 2727, от 24 мая 2006 года  N 237 , зарегистрированный за N 4240, опубликованный в "Юридической газете" от 21 июня 2006 года N 112 (1092)) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в органах внутренних дел Республики Казахстан и Правил медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Республики Казахстан на мирное и военное время";

      пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить Положение о военно-врачебной экспертизе в органах внутренних дел Республики Казахстан (приложению N 1).

      2. Утвердить Правила медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Республики Казахстан на мирное и военное время (приложение N 2).";

      заголовок приложения N 1 к указанному приказу изложить в следующей редакции:

      "Положение о военно-врачебной экспертизе в органах внутренних дел Республики Казахстан";

      в приложении 2 к указанному приказу:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Республики Казахстан на мирное и военное время";

      в пункте 40:

      в абзаце первом слова "первичное и повторное" исключить;

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "После проведения предварительного освидетельствования справка (приложение 9 к Правилам) и карта медицинского освидетельствования передается в кадровый аппарат, направивший кандидата, с отметкой о выдаче их в книге протоколов заседаний военно-врачебной комиссии.";

      абзац третий исключить;

      пункт 43 изложить в следующей редакции:

      "43. Результаты исследования при предварительном освидетельствовании заносятся в соответствующие графы карты медицинского освидетельствования.";

      пункт 44 изложить в следующей редакции:

      "44. Предварительное освидетельствование проводится не раньше, чем за 4 месяцев до вступительных экзаменов. Окончательное освидетельствование проводится в период проведения приема в учебные заведения.";

      в пункте 48 слова "на заочную форму обучения, а также" исключить;

      абзац первый пункта 50 изложить в следующей редакции:

      "50. Заключения предварительного освидетельствования заносятся в книгу протоколов заседаний военно-врачебной комиссии. На лиц рядового и начальствующего состава, признанных негодными к поступлению на учебу, в медицинской карте амбулаторного больного дополнительно указываются обоснования диагноза и заключение.";

      в пункте 60 слова "(первичного и повторного)" исключить;

      пункт 61 исключить;

      в абзаце пятом подпункта 3) пункта 181 слова "первичном и повторном" и слова "после повторного освидетельствования" исключить;

      в пункте 184:

      в подпункте 5) слова "заочную форму обучения," и слово "первичного" исключить;

      в последнем абзаце слова "и заочную" исключить;

      в приложении 11:

      в разделе "2. Медицинская часть карты":

      строку первую и вторую изложить в следующей редакции:

      "

Наименование

Предварительный отбор

Окончательный отбор

1

2

3

                                                          ";

      в разделе "3. Заключение военно-врачебных комиссий":

      в наименовании пункта 3.1 слово "Первичное" заменить словом "Предварительное";

      пункт "3.2. Повторное медицинское освидетельствование" исключить.

      2. Начальнику Департамента тыла Министерства внутренних дел (Нургазин Н.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    Б. Мухамеджанов